Reklamačný protokol - popis vád
Kupujúci:
Predávajúci:
Meno a priezvisko:
Obchodné meno:
Mário Chuchút MAJO AUTO
Ulica a číslo:
Ulica a číslo:
K priehrade 786/7
Mesto:
Mesto:
Bánovce nad Bebravou
PSČ:
PSČ:
957 01
Telefón:
Telefón:
0911 87 90 04
E-Mail:
E-Mail:
[email protected]
IČO:
DIČ/IČ DPH: SK1049681237
43985416
Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady / závad.
http://lacnespojky.sk/shop/
Tovar som zakúpil/zakúpila cez e-shop:
dňa
Číslo dokladu (faktúry):
Prílohy:
Reklamovaný
tovar:
reklamačný protokol
reklamovaný tovar
kópia dokladu o kúpe
Popis vady,
predmet
reklamácie:
iné
___________________
___________________
___________________
Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:
výmenou tovaru
V
opravou tovaru
vrátením peňazí
zľavou z kúpnej ceny
iné: ____________________________
dňa
podpis
Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):
Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:
výmena tovaru
nebola uznaná
oprava tovaru
vrátenie peňazí
zľava z kúpnej ceny
iné: _________________________
na základe písomného odborného posúdenia / zo dňa (alebo iné)
Poznámky / iné: __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Reklamácia bola doručená dňa: _____________ Reklamácia bola vybavená / zamietnutá dňa: ______________
Reklamáciu vybavoval meno a priezvisko/tel. kontakt/email:______________________________________________________________
Ak bola reklamácia zamietnutá, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na: ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Číslo reklamácie: _______________
pečiatka a podpis
Download

Stiahnuť reklamačný formulár