____________________________________________________________________________
REKLAMAČNÝ PROTOKOL
Dátum podania reklamácie:
_____________________________________________*
Spoločnosť/Firma:
_____________________________________________*
Meno a priezvisko:
_____________________________________________*
Telefonický kontakt:
_____________________________________________*
Emailový kontakt:
_____________________________________________*
Dátum dodania tovaru:
_____________________________________________
Číslo dodacieho/záručného listu:
_____________________________________________
Reklamácia produktu:
P.č.
Názov produktu
Výrobné číslo*
Popis problému*
_____________________________________
Dátum a podpis
*Povinný údaj
_____________________________________________________________________________________
Radeton SK s.r.o., J. Kollára 17, 971 01, Prievidza
Tel:
Fax: +
+421 (0) 46 542 4580
+421 (0) 46 542 4584
www: www.radeton.sk
email: [email protected]
IČO: 36344010
DIČ: 2021990575
IČDPH: SK2021990575
Download

Reklamačný protokol