Ročník VII, Číslo 5 | 6.jún 2012
Noviny zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
MATADOR smeruje do Ruska
MATADOR Automotive Vráble, a.s. plánuje rozbehnúť výrobu v Nižnom
Novgorode, kde vybuduje nový závod. Malo by sa tak stať v 1. kvartáli 2013.
„Keď sme koncom roka 2011 obdržali
dopyt na spracovanie cenovej ponuky z
firmy VW Rusko, ešte nikto nedúfal, že
by sme mohli uspieť v konkurencii, ktorá už závody v Rusku má a na ruskom
trhu pôsobí niekoľko rokov“, hovorí
obchodný manažér Martin Trungel.
Išlo o spracovanie cenovej ponuky na
štyri produkty - zvárané zostavy MQT
(centrálna trubka) na projekty SK251
– Rapid, SK 371 – Octavia III., SK316
– Yeti a SK361 Jetta. Firma Škoda
Auto v spolupráci s ruskou firmou
GAZ pripravuje v meste Nižný Novgorod (600 km východne od Moskvy)
výrobný závod pre automobily
Octavia, Yeti a Jetta. Model Rapid
bude vyrábať už v existujúcom závode
v ruskej Kaluge (160 km od Moskvy),
kde už beží výroba vozidiel Polo,
Fabia a A5 Octavia II. Naša cenová
ponuka a systém výroby lisovaných
dielov firmu VW zaujala, ako i samotné zváranie a montáž dielov v novovybudovanom závode v Nižnom Novgorode, tak hneď nasledovala požiadavka na stretnutie v Rusku. Naša
Moskva
Bielorusko
ČR
Francúzsko
0 km
220
Poľsko
Nemecko
Rakúsko
Nižný Novgorod
Rusko
Ukrajina
Vráble
Maďarsko
Rumunsko
prvá cesta smerovala počas vianočných sviatkov do závodu GAZ Nižný
Novgorod, kde sme sa stretli s vrcholovým manažmentom firmy GAZ a
zástupcami nákupu z VW Kaluga.
Nižný Novgorod je mesto s bohatou
históriou a skúsenosťami s výrobou
automobilov. Vo firme GAZ sa vyrábali známe vozidlá Volga, nákladné
vozidlá GAZ a autobusy. V meste na
rieke Volga žije 1,3 miliónov obyvateľov najmä so skúsenosťami v
strojárstve.
Po ďalších rokovaniach a cenových
štúdiách vo VW a v Škoda Auto sme
koncom apríla obdržali nominačný
list, ktorý nás oprávňuje začať s výrobou nástrojov a zváracích zariadení.
Objem výroby predstavuje zhruba 4
mil. € ročne. Ihneď po obdržaní nominačného listu sme interne začali s
prácou na projektovom tíme a so stanovením úloh pre jednotlivé oddelenia a pracovníkov. Nakoľko výrobu
v Nižnom Novgorode musíme spustiť
v prvých týždňoch roku 2013, je najvyšší čas začať s prípravou projektu a
výrobou zariadení. Za vedúceho tímu
(Industrial leader) bol nominovaný
výrobný riaditeľ Eduard Segíň a za
projektového manažéra Radoslav
Macák. Budú viesť tím, ktorý
pozostáva zo skúsených pracovníkov
z každého oddelenia firmy MAV. V
súčasnosti prebieha výber výrobného
priestoru v Nižnom Novgorode,
založenie firmy, výber dodávateľov
nástrojov a zváracích zariadení.
Oboznamujeme sa s ruským prostredím, študujeme ruské zákony, preto
vybraní pracovníci z MAV navštevujú
kurz ruského jazyka. Snažíme sa vžiť
do ruskej mentality, ktorá je predsa
len trochu odlišná od čias, kedy sme
sa v školách učili ruštinu. Pre zvládnutie tohto náročného projektu úzko
spolupracujeme s centrálou MAG a
využívame skúsenosti pracovníkov,
ktorí pracovali a viedli fabriku Matador Omsk, firmu na výrobu pneumatík priamo v Rusku. Pre bezproblémový nábehu projektu je termínový
plán sledovaný priamo pracovníkmi
firmy VW a Škoda Auto na pravidelných stretnutiach v Mladej Boleslavi,
ktoré sa konajú raz do mesiaca. Pre
Matador Group je to opätovný návrat
na ruský trh po niekoľkých rokoch.
Len tak sa dá udržať krok s najväčšími
dodávateľmi v automobilovom
priemysle.
-MT-
Výrobky Matadoru putujú do celého sveta
Matador industries, a.s. je dlhodobým globálnym dodávateľom konektorov
pre ťažbu ropy na podmorskom dne. Dodávky spoločnosti totiž putujú
do celého sveta ako je Škótsko, Singapur alebo Malajzia.
Matador sa na základe úspešne absolvovaného zákazníckeho auditu zaradil
medzi globálnych dodávateľov spoločnosti FMC. FMC Technologies, Inc je
popredný svetový poskytovateľ technologických riešení pre energetiku,
ktorý navrhuje, vyrába a poskytuje
služby a technologicky vyspelé systémy
a produkty v oblasti podmorskej ťažby
a spracovania ropy, systémy povrchových vrtov, vysokotlakové kvapalinované ovládacie systémy pre ropný a
plynárenský priemysel.
Spoločnosť FMC uskutočnila zahra-
ničný audit, ktorého cieľom bolo preverenie kvality výroby s požadovanou
normou EN ISO 9001. Mr. Pat Gallagher zhodnotil, že „vykonaný audit
kvality, BOZP a technický audit
odhalili, že Matador Industries
a.s. má vo všeobecnosti veľmi
dobre zavedený a zdokumentovaný systém riadenia kvality,
postupy pre riadenie BOZP a
technické postupy, ktoré sú v
súlade s ISO 9001:2008 a ISO
14001 2007.“ Vďaka vysokému
hodnoteniu bude naša spoloč-
nosť auditovaná zákazníkom až o ďalšie tri roky.
Na základe výsledkov auditu si spoločnosť Matador industies, a.s. potvrdila
svoje umiestnenie medzi medziná-
VW361 JETTA – 5C7.857.017 P
(Dodávky do Nižného Novgorodu)
SK 316 YETI – 5L1.857.017 B
(Dodávky do Nižného Novgorodu)
SK 371 OCTAVIA III. – 5E1.857.017 D
(Dodávky do Nižného Novgorodu)
SK 251 Rapid – 5JB.857.017 B
(dodávky do Kalugy)
Bez znalostí nových technológií nie je možné udržať krok s konkurenciou.
Navštívili sme 19. Medzinárodný strojársky
veľtrh v Nitre a EUROWELDING 2012
rodnými dodávateľmi a stala sa globálnym dodávateľom.
Takéto hodnotenie našich zákazníkov
je pre nás dobrou vizitkou a sme veľmi
radi, že spolupráca ktorá bola zasiahnutá svetovou hospodárskou krízou
sa v súčasnosti opäť pozitívne naštartovala. Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať všetkým zamestnancom,
ktorých práca prispela k dosiahnutiu
tohto úspechu.
Daniel Heidrich
Projektový manažér
Načerpať nové znalosti sa dajú aj na
veľtrhu. Každého, kto sa ho zúčastnil,
zaujímalo "to jeho". M. Havettu –
technika zváracích zariadení - sme
stretli v stánku Slovenskej zváračskej
spoločnosti spolu s vedúcim zvarovne
J. Madolom. I. Mikla – vedúci údržby
vo Vrábľoch sa živo zaujímal o
novinky z
oblasti pneumatiky v
stánku firmy
stánok firmy Palstat, ktorá nám
dodala program na riadenie dokumentácie. Bol to dobrý deň, skonštatovali všetci na záver, pretože bez znalostí nových technológií nie je možné
udržať krok s konkurenciou. Podobných podujatí by mohlo byť aj viac.
PNEUTRADE
s.r.o., ktorá
patrí medzi
našich dodávateľov
náhradných dielov.
Pracovníci
úseku kvality navštívili
Pracovníci úseku kvality - zľava J. Andrla, J. Dvorský a J. Mičúch
MT
02
Matador EXPRES
02
Predstavujeme
Ing. Martin Zabadal
Výkonný riaditeľ, AUFEER DESIGN, s. r. o.
1. Čo Vás najpozitívnejšie ovplyvnilo
pri výbere kariéry alebo v živote?
Na začáku cesty životem zcela jednoznačně můj starší bratr a jeho nezávislost na rodičích při studiích v Německu. Tu svobodu jsem musel mít taky a
tak jsem podstoupil útrapy a slasti přípravného Gymnázia v Jevíčku, neúspěch v prvním roce po maturitě, kdy mě
do Německa nepřijali a já musel na
pražskou ČVUT. Naštěstí zrovna ve zlomovém roce 1989 a tak jsem měl
možnost v 18ti letech „být u toho“.
Následující rok už jsem se do Německa
dostal (TU Magdeburg). Jako zázrakem
mě pak před koncem studia oslovili
z Daimler-Benz Stuttgart, jestli bych
nechtěl vyvíjet motory a bylo hotovo.
Propadl jsem autům.
2. Spĺňa dnešná pozícia Vašu predstavu z mladosti o tom, čím ste chceli
byť?
Na kosmonauta jsem to sice nedotáhnul, ale budiž. Původně jsem měl
myšlenky a touhu zůstat v zahraničí. Po
letech v Německu a Švýcarsku jsem stál
před rozhodnutím kam dál, líbila se mi
představa Spojených Států, ale zároveň
jsem po internetu sdílel osudy kamarádů z Čech a věděl, o co všechno přicházím. V tu chvíli se zjevil jeden ze
spolumajitelů AUFEER DESIGN, pan
Karel Lang a přizval mě k budování
nové firmy v Mladé Boleslavi a stál při
mně při mém kariérním růstu. Asi jsem
klikař.
3. Aké vlastnosti sú pre úspech v práci
podľa Vás najdôležitejšie?
Nejdůležitější je chtít. Nevím jestli se to
dá nazývat vůle, asi ne tak docela. Ale já
tomu říkám mít tah na bránu. Sebevzdělanější génius, kterému se nechce je
k ničemu. Aspoň u nás. A tak vzhledem
k tomu, že v naší branži je permanentní
nedostatek kvalifikovaných odborníků
a vzhledem k upadající popularitě
technických oborů, nevidím šanci na
vylepšení situace. Musíme se tudíž
spokojit s tím, že budeme odborníky
vytvářet sami. A v tento moment jsme
rádi za lidi, kteří ukáží, že doopravdy
chtějí.
4. Kam by ste sa tento rok v práci
chceli posunúť, čo je pre Vás
prioritou?
Pro tento rok mám jako prioritu nepropadnout euforii z hojného období konjunktury, kdy se spoluvezeme na
úspěších našeho hlavního zákazníka
Škody-Auto a připravit se na období,
kdy tento trend musí zákonitě
pominout. A to lze jedině rozptýlením
naší činnosti nejlépe na různé světové
kontinenty a zvětšením portfolia služeb,
které nabízíme a to v rámci celého
několika-letého procesu vývoje od první
skici až po fyzický díl. A to se nám
prozatím daří.
5. Máte nejaké hobby, záľubu, ktorá
Vás napĺňa v súkromí?
Jako kluk jsem hodně sportoval a závodil. Hlavně judo, karate a lyžování, ale
to už je pryč. Zůstal mi squash a volejbal, resp. beach volejbal a občas
lyžování. Jsem v pravidelných intervalech atakován svými kolegy a kamarády
pustit se do golfu, ale prozatím není čas
ani na rodinu, natož golf. Co mě opravdu baví je cestování. Ale budu si ho muset užít asi až na stará kolena.
6. Ak by ste si v dejinách ľudstva mali
vybrať, s kým by ste šli rád na večeru
a prečo?
To je strašně těžká otázka, protože
dějepis jsem ze srdce nenáviděl. Ale teď
jsem si přece jenom vzpomněl. Albert
Einstein je postava, nad kterou
v poslední době často přemýšlím
a studuji. Jeho vize a genialita, kterou
předběhl svět, mi bere dech. E=mc2 je
dobrá frajeřina ne? Je to v souladu
s mým vyznáním, že matematika je
královna věd. A v našem oboru to platí
dvojnásob.
7. IT-čkári sú väčšinou plachí a tichí
ľudia. Platí to aj o Vás?
IT není mé vzdělání, spíše hobby. Je fakt,
že do mě kdysi v Daimler-Benz vpravili
základy unixu a od té doby se montuju
do architektury našeho zázemí v centrále i všech pobočkách, ale třeba už mi
brzo někdo řekne, že bych toho měl
raději nechat. Jsem nadšený IT-amatér ,
který nevynechá jedinou šanci účastnit
se nějaké taškařice, např. za 14 dní koncertu Sepultury a Pro-Pain, načež si
budu muset díky očekávanému jásání
vzít den dovolené. Takže plachý a tichý
asi opravdu ne.
8. Čo je pre Vás v živote najväčším
zážitkom?
Hrozně rád pobývám v cizích zemích
jako jeden z domorodých, ne jako turista. Když se zadaří, generuje to řetězce
neskutečných a nezapomenutelných
zážitků. Měsíční pobyt v design centru
Avtovazu v Rusku ve společnoti místních kolegů nebo znalost života v Curychu díky místnímu kamarádovi kolegovi jsou pro mě naprosto nezapomenutelné. Kdo byl v Rusku, určitě mi dá za
pravdu. Vřele doporučuji.
Vývojové centrum spoločnosti AUFEER DESIGN v Mladej Boleslavi
ponúka služby automobilovému priemyslu a jeho dodávateľom.
Odborné tímy špecialistov sa zameriavajú na dizajn, výpočty a
simulácie, vývoj a konštrukcie karosérií a interiérov, elektrických
zväzkov, elektroniky auta, lisovacích nástrojov a zváracích
prípravkov predovšetkých pre atomobilový priemysel. Jednoducho
povedané, finalizujú podobu dopravných prostriedkov.
AUFER DESIGN
ponúka viac ako 10 rokov vývoja a inovácií
História
História siaha do roku 2000, kedy bola spoločnosť AUFEER DESIGN v
Mladej Boleslavi založená. O rok neskôr sa sťahuje do zrekonštruovanej
historickej vily na Ptáckou ulicu, kde sídli dodnes. Strategicky sa spája s
MATADOROM v roku 2007 a odvtedy obe spoločnosti úspešne
spolupracujú. Ešte v tom istom roku kvôli
nedostatku priestorov zahajuje
výstavbu novej budovy
hneď v susedstve a dnes
majú obidva domy vo
foyer spoločnú recepciu.
Firma expanduje aj
d o mor av sko sliezska, keď
tam v roku
2006 zakladá
pobočku v Ostrave – Polance nad Odrou, aby sa stala dodávateľom
významných európskych producentov automobilov. Vývojové centrum
Engineering centra sídli v moderných priestoroch a jeho zamestnanci majú k
dispozícii zázemie zodpovedajúce súčasným náročným štandardom pre
vývoj a konštrukcie osvetľovacích systémov vozidiel a vývoj prototypov a
prípravkov na zváranie, meranie a pod. Najmladšia pobočka Divízia Dytron
Line vznikla v Novom Jičíne v roku 2012 na výrobu kontrolných a meracích
prípravkov, kubingov a meisterbokov pre automobilový priemysel. Na želanie
zákazníka skúsený tím zabezpečí výrobu navrhnutých prípravkov.
Expanzia do Mexika
Práca viacerých konštruktérov a následný záujem zákazníkov služby AUFER
DESIGNU inšpirovali v lete 2008 k založeniu zahraničnej pobočky na severoamerickom kontinente – v mexickom meste výroby automobilov – v Pueble.
Tu know-how špecialisti z AUFER DESIGNU pracujú na nových projektoch
karosérií, interiérov, svetiel a elektra pre najväčšieho miestneho výrobcu
automobilov a jeho dodávateľov.
AdvaICT absovovala firemný
worshop na Slovensku
Tohtoročný teambuildingový
seminár sa rozhodli zamestnanci AdvaICT absolvovať na
Slovensku. A nie náhodou.
Každoročný formovací seminár
zamestnancov brnenskej firmy
AdvaICT, člena Matador Group, sa
v tomto roku uskutočnil koncom apríla
na Slovensku, v penzióne Iveta neďaleko Podhájskej, ktorá je známa svojimi termálnymi prameňmi. Miesto konania bolo vybrané s ohľadom na možnosť navštíviť aj spoločnosť MATADOR Automotive Vráble.
Oproti minulým rokom,
tohtoročný seminár bol
viac zameraný na posilne-nie tímového ducha,
s väčším dôrazom na
zmeny a novinky. V pracovnej časti bola, okrem
iného, predstavená nová
verzia Flow-Monu ADS
– verzia 3, ktorá je už na
trhu.
Návšteva vo Vrábľoch
začala predstavením spoločnosti, čoho
sa ujali obchodný manažér Boris
Demo a vedúci zákaznického a dodávateľského servisu - Milan Repáň. "Dostali sme základné informácie o histórii
spoločnosti a súčasnom fungovaní
celého holdingu. Bolo nám predstavené portfólio výrobkov, ktoré sa vo
Vrábľoch vyrábajú," komentoval jeden
z vývojárov spoločnosti AdvaICT.
Po predstavení spoločnosti nasledovala prehliadka výrobných a logistických priestorov spoločnosti, kde boli
mnohí z návštevníkov poprvýkrát.
Na záver zamestnanci AdvaICT vyjadrili vrelé poďakovanie za umožnenie
návštevy MAV a pokračovali v plánovanom programe workshopu ďaľšími
aktivitami podľ programu.
AdvaICT
Inovácie hýbu svetom
Zamestnanci AUFEER
DESIGN majú možnosť
pracovať na najnovších projektoch vývoja a konštrukcií prevažne pre
automobilový priemysel či v Mladej Boleslavi priamo na Ptáckej ulici, alebo v
jednej z pobočiek
v Čechách, mexickom Pueble,
alebo napríklad
aj u zákazníkov
kdekoľvek vo
svete – v Nemecku, Španielsku,
Francúzsku, Číne
alebo na Taiwane
-MD-
Matador EXPRES
03
Hodnotenie THP zamestnancov MID
•Návrhrozvojovýchpotrieb
Hodnotiť zamestnanca znamená analyzovať jeho ľudský potenciál,
odbornosť ale hlavne poukázať na jeho silné a slabé stránky.
Súčasťou kariérneho plánovania a
rozvoja zamestnancov spoločnosti je
hodnotenie. Aj v tomto roku sme
realizovali hodnotiace pohovory
všetkých THP zamestnancov, pričom
hodnotenie vychádzalo zo strategického plánovania.
Hodnotením sme sledovali rôzne ciele
a to najmä analýzu ľudského poten-
tatnosť, spoľahlivosť, postoj k zmenám a prispôsobivosť, tvorivosť a inovácie, komunikácia, práca v tíme),
osobnostné vlastnosti (analytickosyntetické schopnosti, pružnosť,
rozhodnosť, sebadôvera, kreativita,
iniciatívnosť, odolnosť na záťaž, ochota
niesť zodpovednosť) a manažérske
spôsobilosti (vedenie ľudí, delego-
STRATEGICKÉ
PLÁNOVANIE
•Hodnoteniespôsobilosti
Hodnotiacipohovor Manažéri,
•Návrhkariérnehopostupu
kľ.špecialisti
•Analýzanaplneniaminuloroč.osobnýchcieľov
•Nadefinovanieosob.cieľovnaaktuálnyrok
•Stanoviskohodnoteného
•Hodnoteniespôsobilosti
až na TH pozície. Veríme, že táto zmena prinesie efektívne a systémové
zameranie na pracovné úlohy
zamestnancov.
•Návrhrozvojovýchpotrieb
Hodnotiacipohovor
THP,
špecialisti
•Návrhkariérnehopostupu
•Nadefinovanieosob.cieľovnaaktuálnyrok
•Stanoviskohodnoteného
Každý zamestnanec mal možnosť
pripraviť si vlastné sebahodnotenie a
Hodnotiacipohovor
argumenty k nemu. Následne na spoMajstri
ločnom stretnutí na neutrálnej pôde si
vypočul hodnotenie svojho priameho
nadriadeného a dospeli po arguHodnotiaciworkshop
mentácii k spoločnému stanovisRobotníci
ku hodnotenia. Taktiež si
stanovili rozvojové potreby,
vypracovali tréningový a rozvojový
plán v súlade s výkonovými cieľmi.
Akcionárske imperatívy
•Hodnoteniespôsobilosti
•Návrhrozvojovýchpotrieb
•Návrhkariérnehopostupu
•Stanoviskohodnoteného
•Hodnoteniepracovnéhovýkonu
•Potenciálprerast
•Stotožneniesascieľmispoločnosti
Revízia strat. smer. úsekov
Veronika Handzušová
Personálny manažér
OPERATÍVNE
PLÁNOVANIE
ciálu spoločnosti, či je zamestnanec
dostatočne motivovaný k zlepšeniu
pracovného výkonu, či ho vie zlepšiť,
jeho potrebu vzdelávania a rozvoja,
spätnú väzbu silných a slabých stránok
zamestnanca, skvalitnenie komunikácie medzi podriadeným a nadriadeným a v neposlednom rade zlepšenie
riadenia.
Hodnotenie bolo zamerané na
odbornú spôsobilosť (spôsobilosť
vykonávať funkciu, PC zručnosti,
jazykové znalosti), správanie (pracovná morálka, vzdelávanie, samos-
Ročné operatívne ciele
(horizont 1 rok)
vanie, komunikácia, prezentačné
schopnosti, riešenie konfliktov).
Pred hodnotiacimi pohovormi manažéri absolvovali školenie hodnotiteľov
zamerané na ciele hodnotenia, okruh
hodnotených osôb, organizáciu
hodnotiaceho procesu, harmonogram hodnotenia, prípravnú fázu,
pravidlá hodnotiaceho pohovoru,
najčastejšie chyby hodnotiteľov ako i
metódu a administráciu hodnotenia.
Oproti predchádzajúcemu obdobiu
nastala významná zmena v rozpade a
stanovovaní osobných ročných cieľov
Rozhodnutie o hlavných finančných
očakávaniach akcionárov
Revízia stratégie podnikov
hodín realizovaných
100% kontrolou.
Pre dosiahnutie hlavného cieľa sme si určili
jednotlivé postupné
kroky a s nimi spojené
čiastkové ciele, ako:
• analýza súčasného
stavu (rok 2011) 100%
1. Draft finančného plánu
5
6
7
8
Cyklus
4
9
ročných
operatívnych
10
3
cieľov
11
2
12
1
Idea workshop
Generovanie rozvojových návrhov na
úrovni podnikov
Plnenie cieľov
Polročné vyhodnocovanie
napĺňania operatívnych cieľov
Osobné hodnotiace a plánovacie
pohovory do úrovne vedúcich oddelení,
vybraných špecialistov
kontrol pri zohľadnení početnosti a
hodín analyzovaných dielcov na
jednotlivých prevádzkach (P1, P2, P3),
• zistenie príčin vzniku (TOP 30
Kniha cieľov
Vydanie knihy cieľov na
aktuálny rok
2. Draft finančného plánu
Tvorba fin. plánu
3. Draft finančného plánu
Ciele podnikov
Ciele úsekov
Definovanie operatívnych
cieľov na úrovni riaditeľov
úsekov
Až 19 tímov súťaží medzi sebou s cieľom podporiť rozvoj firmy
a zlepšiť jej efektivitu v Lige tímovej práce, ktorú založilo
vedenie Matador industries, a.s.
Táto aktivita začala ešte v minulom
roku a s malými obmenami pokračuje
úspešne aj v tomto roku. Prvý kvartál
už máme úspešne za sebou a podľa
Na treťom mieste zo ziskom 9 bodov sa
umiestnili 2 tímy – pracovníci 3. poľa
haly DM1 a „Malej obrobne2“ (pole č.
4. a č. 5.).
Liga tímovej práce
platných pravidiel boli vyhlásení
výhercovia „Ligy tímovej práce“ za
hodnotiace obdobie január – marec
2012. Na prvom mieste sa umiestnil
tím pracovníkov „Obslužné činnosti“,
ktorý získal 10,5 bodov. Na druhom
mieste s tesným odstupom 0,5 bodu
skončil tím pracovníkov „Malej
obrobne“ (pole č.8. a 9.poľa haly DM1).
dielcov – každá prevádzka
TOP 5 dielcov v operáciách
a TOP 5 dielcov v odchýlkach),
• návrh optimalizačných
opatrení (TOP 30 dielcov),
• spracovanie podkladov
pre vyjednávanie so zákazníkom,
• súhrnná prezentácia.
Veríme, že sa nám podarí úspešne
položiť základ pre zlepšenie efektivity a
účinnosti 100% kontrol v spoločnosti
MAV a naše podklady, analýzy a navrhované riešenia budú prospešné pre
implementáciu projektu do života
našej spoločnosti.
-MT-
Tvorba fin. plánu
Definovanie operatívnych
cieľov na úrovni riaditeľov
podnikov
Osobné hodn. pohovory
v spoločnosti MATADOR Automotive Vráble, a.s.
me samotné zníženie počtu 100%
kontrol.
Základným a hlavným cieľom projektu
je zníženie počtu 100% kontrol o 50%
oproti stavu z roku
2011. Ak by sa to
podarilo, bol by to
ukazovateľ zvýšenia
kva lity pro du kcie,
znížili by sa režijné i
mzdové náklady. Za
hodnotiaci parameter
sme si určili počet
Tvorba fin. plánu
Aktualizácia stratégií skupiny a podnikov
(vízia, misia, hodnoty, SWOT, kľúčové
faktory úspechu)
Zníženie počtu 100% kontrol
Mladí účastníci Talent manažmentu
hľadajú úspory v znížení počtu 100%
kontrol.
Poslednou fázou programu Talent
manažment je vedenie a riešenie prideleného projektu tímom zloženým z
účastníkov programu Talentov a prizvaných zamestnancov. Náš tím v
zložení - vedúci projektu Marcel Tatarkovič a členovia Jozef Szoke, Andrej
Chamula, Miroslav Havetta, František
Vrba a Ján Kováč, rieši projekt „Zníženie počtu 100% kontrol“. Garantom
projektu je riaditeľ úseku kvality,
Peter Pataky.
Ako už sám názov napovedá, náš
projektový tím sa zaoberá problematikou 100% kontrol v spoločnosti MAV na jednotlivých prevádzkach P1-lisovňa, P2-zvarovňa,
P3-Nitra. Podrobne sa zaoberáme
ich vznikom, preverením,
návrhom opatrení a v závere rieši-
Aktualizácia strategického smerovania úsekov
(SWOT, kľúčové faktory úspechu)
Každý člen víťazného tímu dostal za
víťazstvo v Lige tímovej práce finančnú
odmenu vo výške 50 €. Výsledky nájdete aj na informačných tabuliach vo výrobe. Víťazom gratulujeme!
Hodnotenie 2. kvartálu 2012 sa uskutoční v júli t.r..
Ing. Viktor Jankura
Priemyselný inžinier
04
Matador EXPRES
Plán opráv strojov a zariadení
1
2
3
4
5
6
7
05
Zlepšovateľské hnutie
Mali ste záujem dozvedieť sa viac o plánovaných opravách na rok 2012 - Ing. Vladimír Lazárik, vedúci oddelenia Technického rozvoja a údržby majetku ho pripravil takto:
Plánovaná oprava
Matador EXPRES
8
9
10
11
Modernizácia WH10 B NC prestavba na 4motorový pohon CNC ridenie
Modernizácia Horizontky WD 160 (výmena energeticky náročných pohonov)
Modernizácia vyvrtávačky WXH 100 s CNC riadením Heidenhain+pohony
Modernizácia meracieho súrad.prístroja WENZEL modernizácia hlavy a SW
Modernizácia 20T žeriavu DM2 5 pole
12
Systém drobných zlepšení
pokračuje aj v tomto roku.
Preto sme sa opýtali priemyselného inžiniera Viktora
Jankuru, ako sa hnutiu darilo
v prvom štvrťroku.
Pripomeňte nám čo je drobné
zlepšenie?
„Drobným zlepšením je každé
zlepšenie výrobného aj nevýrobného procesu, ktoré nie je
považované za zlepšovací
návrh. Drobné zlepšenie sa
týka len technologického uzla
procesu, v ktorom vzniklo,
nemá vplyv na celý výrobný
proces, resp. ostatné procesy.
Drobné zlepšenia sú zlepšenia b ez ekonomického
efektu, prípadne s malým
WH10 CNC p.č.13 - GO
Generálna oprava FUQ125 p.č.85 os stredový rozvod, hlava, os z
STIEFELMAYER p.č.132 - Generálna oprava NC nádrhu
SKQ 12 CNC - oprava posuvov, výmena gul. krutiek a motoru HG, držiak nástrojov
Depospeed p.č.134 - výmena servomotora a guličkových skrutiek
Depospeed p.č.134 - výmena vretena
FRFQ250 p.č.85 - oprava osi X, prevodovky a motora vretena
SMS Zeiss MMZ-B p.č.69 - oprava meracej hlavy VAST GOLD výmenným spôsobom
MAHO DMU60P p.č.82 - Výmena vedenia hllavy a gul.skrutky stredové ložisko
Oprava kompresorov GA50, GA55, GA90
DUSTEX p.č.131 - výmena flitrov
SKQ12CNC p.č.75 - stredná oprava posuvy
FRTD20x40 p.č.136 - oprava posuv. skrutky osi Y
ekonomickým efektom.“
Koľko návrhov drobných zlepšení
bolo podaných za prvý kvartál roku
2012?
„Za obdobie január – apríl 2012 bolo
v Matador industries, a.s. podaných
18 návrhov drobných zlepšení, z
ktorých 10 návrhov bolo schválených na realizáciu, 8 návrhov už
bolo zrealizovaných,
3 návrhy sú vo schvaľovacom
procese.“
Koľko pracovníkov sa zapojilo do
zlepšovateľského hnutia?
„Návrhy na drobného zlepšenia
podali dvanásti pracovníci. Každý,
koho návrh drobného zlepšenia bol
schválený na realizáciu obdržal
odmenu vo výške 10,- €. Okrem
toho zo všetkých schválených
drobných zlepšení
podaných v 1. kvartáli
2012 boli vylosované tri,
ktoré boli odmenené
nákupnou poukážkou vo
výške 30, 20 a 10 €.“
Ako sa darí zlepšovacím
návrhom?
„Za prvé štyri mesiaci
tohto roku boli v našej
spoločnosti okrem drobných zlepšení podané aj
štyri zlepšovacie návrhy,
ktoré sú v momentálne v
schvaľovacom procese.“
Brúska BUB 32 p.č.33 - stredná oprava
ONAPRES1200 p.č.161 - pretesnenie lisu
Opravy frézovacích hlav VK,VP,VA
H100 - oprava odmeriavania
FG32V p.č.54 - oprava prevodovky posuvov, premiestnenie stroja
Brusiareň - inštalácia 3ks brúsiek pre náradie, demontáž starých
WHN13CNC p.č.90 - pretukovanie vretena, výmena GS, výmena káblov OP
FFQ100 p.č.81 - oprava osi X, kontrola geometrickej presnosti stroja
WHQ13CNC p.č.88 - kontrola geometrickej presnosti
DMU 60P p.č.82 - premiestnenie stroja, kontrola geometrickej presnosti
WH10CNC p.č.14 - oprava radenia - hydraulika
AREA M-60CNC p.č.144 - Vymedzenie vole prevodovky a osi X, oprava IRC
V rámci dobrých vzťahov so Strojníckou fakultou Technickej
univerzity v Košiciach sa uskutočnila pre študentov spojená
exkurzia spoločností Matador industries a.s., Aufeer Design s.r.o.
a ŠKODA Auto a.s. a taktiež sa uskutočnilo výberové konanie.
Mladé tváre
Ekurzia sa konala v dňoch 02. a 03.
mája 2012. Ako prvú mali študenti
v programe návštevu Matador
industries a.s.. Po privítaní a absolvov an í škol e n i a b e z p e č no st i
a ochrany zdravia pri práci im vedúci
výroby Radomír Sluk a priemyselný
inžinier Viktor Jankura prezentovali
výrobné priestory a výrobný proces.
Po tejto prehliadke pre nich riaditeľ
divízie Priemyselná automatizácia
pripravil prezentáciu v systéme
RobCat s ukážkami realizovaných
projektov. Po obednej prestávke vybraní študenti absolvovali výberové
pohovory v rámci ktorých predstavili
svoj odborný, osobnostný profil
a ukážky študentských prác prostredníctvom seba prezentácie. Na
druhý deň pokračovali exkurziou
spoločnosti Aufeer Design s.r.o., kde
im po prezentácii spoločnosti ako
celku, boli predstavené činnosti jednotlivých oddelení. V závere dňa absolvovali exkurziu v ŠKODA Auto a.s.
šiesti boli vybraní pre absolvovanie
letnej stáže.
Študenti pri svojom hodnotení
vyzdvihli najmä odbornú úroveň
a prístup prezentujúcich, za čo im
patrí veľké poďakovanie. Poďakovanie tiež patrí Michalovi Fabiánovi,
ktorý exkurziu organizoval a svojou
angažovanosťou a prístupom
umožnil študentom získať ďalšie
zaujímavé informácie.
Pri tejto príležitosti, by sme chceli
Strojníckej fakulte Technickej
univerzity v Košiciach popriať všetko
najlepšie k 60. výročiu jej založenia.
Veronika Handzušová
Koncom mesiaca pokračovali
výberové pohovory. Celkovo sa
prostredníctvom seba prezentácií
predstavilo 14 študentov, z ktorých
Popis:
generálna oprava
stredná oprava
poruchy a neplánované opravy
FRFQ250 p.č.85 - kontrola geometrickej presnosti
Strojový park vo firemných farbách
Projektom 5S zlepšujeme životné
prostredie, redukujeme plytvanie a
zlepšujeme tak pracovné prostredie
výrobných priestorov. Tentokrát vám
ukážeme, ako pokračuju práce vo
výrobnej hale 1.
V rámci projektu 5S sme realizovali
viacero zmien - vybudovali medzioperačný sklad vyrábaných dielcov,
nové priestory elektrodielne, natreli
konvenčné obrábacie stroje, natreli a
vymenili pracovné stoly a skrine,
V súčasnej dobe sa spracováva
aktualizácia smernice o zlepšovateľskom hnutí, ktorá by mala
vstúpiť do platnosti v júli 2012 a
prinesie niekoľko významných
zmien. O všetkých zmenách, ktoré
bude obsahovať Vás budeme včas
informovať.
označenie komunikačné zóny a
vymenili morálne opotrebované
počítače.
Do budúcna plánujeme aj ďalšie
zmeny a to napríklad vybudovať
druhú oddychovú zónu, zlepšiť
komunikačné cesty medzihaly,
vymeniť podlahy, zmodernizovať PC techniku ako aj
vymeniť stoličky.
Ing. Jozef Putala
Riaditeľ divízie všeobecného
strojárstva
Nové priestory elektrodielne
Ing. Viktor Jankura
Priemyselný inžinier
Nájsť dobrých špecialistov alebo
kvalitných absolventov vysokých škôl
nie je vôbec jednoduché a ani lacné.
Personalisti Matador Group využívajú
každú možnosť na ich získanie na
rôznych podujatiach, zameraných na
prezentovanie ponúk voľných pracov-
ných miest uchádzačom o prácu a
absolventom vysokých škôl.
Špecialistov je stále nedostatok
Personalisti z Bratislavy, Vrábľov a Dubnice navštívili v máji pracovný veľtrh
JobExpo 2012 v Nitre a job2day v Prešove a Firemný deň na STÚ Bratislava.
jemcami o prácu pohovory. V prípade, že niektorý z nich preukáže
požadované vedomosti a zručnosti,
bude za môcť zaradiť do našich radov.
PH
V máji ste ich mohli stretnúť na
Firemnom dni, ktorý sa uskutočnil na
STÚ Bratislava.
Absolventom technických v ysokých škôl
ponúli voľné pracovné
miesta na pozíciách
špecialistov v Matador
Group alebo v tréningovom programe. V
ponuke boli voľné pracovné miesta v Dubnici i
vo Vrábľoch.
Na pracovných veľtrhoch
Jo b E x p o v Ni t r e a
job2day v Prešove boli skladby
uchádzačov o zamestnanie iné. Kým v
Bratislave hľadali prácu študenti a
absolventi VŠ, v Nitre a Prešove bol
ich počet nižší a väčšinu uchádzačov o
voľné pracovné miesta tvorili
nezamestnaní .
Na všetkých troch podujatiach sa
zúčastňovali taktiež všetci poprední
výrobcovia v automotive, akými sú
napr. VW Bratislava, Kia Slovakia, či
PSA Trnava a mnohí iní. Aj keď je na
Slovensku pomerne vysoká nezamestnanosť, na trhu práce je nedostatok špecialistov v niektorých strojárenských profesiách.
V súčasnosti personalisti vyhodnocujú životopisy získané na týchto
podujatiach a vedú s vybranými záu-
Stanislava Mikleová na JobExpo Nitra 2012
06
Matador EXPRES
Spokojnosť zamestnancov MID naďalej v rastovom trende
skumu mohli zapojiť aj externí zamestnanci, ktorí mohli rovnako
využiť priestor a vyjadriť svoj názor
na vnímanie súčasného stavu v
spoločnosti.
Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zamestnancov zrealizoval
externý partner, na základe ktorého
vám môžeme predstaviť výsledky
prieskumu. Účasť na prieskume
zaznamenala u kmeňových zamest-
nancov nárast o 15,9 % oproti minulému roku. V prieskume ste mohli
vyjadriť svoj názor na hlavné oblasti
prieskumu, ako spoločnosť, riadenie/vedenie priamym nadriadeným,
komunikáciu, vzťahy na pracovisku,
motivácia a osobný rozvoj a kvalitu.
Výsledky všetkých hodnotených
oblastí ako aj celková úroveň
spokojnosti nadviazali na rastový
trend z minulého roka. Rastúca
úroveň spokojnosti zamestnancov sa
prejavuje na zvýšení celkovej spokojnosti zamestnancov, keď v roku 2012
stúpla o viac ako 8,8 % v porovnaní s
rokom 2011 z 0,48 na 0,70.
Celkovo sa
rast spokojnosti preukázal vo všetkých hodnotených oblastiach. Vysoko hodnotené sú hlavne
oblasti riadenia a vedenia priamym nadriadeným, kvality,
spoločnosti a vzťahov na pracovisku. Rastúcu úroveň zaznamenali aj
kritickejšie hodnotené oblasti
komunikácie a motivácie a osobného rozvoja. Najviac si ceníte dobré
vzťahy medzi ľuďmi v tímoch na
pracovisku a vysoký osobný vplyv
na kvalitu konečného produktu.
Prieskum preukázal, že mnohé
nápravné opatrenia realizované v
minulom roku manažmentom
spoločnosti prispeli k výraznému
rastu spokojnosti, najmä v oblasti
rastu znalosti sociálnych výhod,
znalosti stratégie a spokojnosti s
kvalitou stravovania a sortimentom
jedál.
Audit špeciálne zameraný na dodržiavanie pravidiel a požiadaviek
BOZP vykonaný 18. apríla poukázal
na nedostatky vo výrobných halách a
priestoroch šatní. Bezpečnostný
technik Tibor Holý zosumarizoval
Ko mu n i k a č n o m w o r k s h o p e .
Taktiež Vám v nasledujúcom čísle
Matador EXPRES prinesieme
nápravné opatrenia prijaté na
základe výsledkov prieskumu.
príkladom a komunikácie zo strany
nižšieho a stredného manažmentu,
vedenia hodnotiacich a rozvojových pohovorov budú súčasťou
plánov nápravných opatrení v tomto roku. Veríme, že tieto opatrenia
pomôžu udržať pozitívny trend
vývoja spokojnosti aj v budúcich
rokoch.
Všetkým spolupracovníkom, ktorí sa
zapojili do prieskumu spokojnosti a
vyjadrili svoj názor ďakujeme.
Podrobnejšie informácie Vám
predstavíme v mesiaci júl 2012 na
Ing. Zuzana Rusnáková
Personalista
Verte tomu alebo nie, ale počiatky
histórie okuliarov siahajú až do
počiatku ľudskej kultúry, nakoľko
ľudia so slabým zrakom si uvedomovali, že vidia horšie, než väčšina
ostatných a že v mladosti videli lepšie.
Z toho je pravdepodobné, že k vyná-
Tu je niekoľko príkladov:
• označiť všetky kryty kanálov a prekrytia technologických otvorov
výstražným náterom
• zabezpečiť všetky manipulačné
plošiny a schodíky, ktoré sú vysoké
0,5 m a viac bezpečnostným
zábradlím
nazývané “Brill” podľa minerálu, z
ktorého boli šošovky brúsené. Pred
600 rokmi existovali dve oblasti
výroby okuliarov: Holandsko a
Benátky. Okuliarové obruby sa
vyrábali zo železa, striebra, zlata,
kosti, rohoviny a kože. Prvý obraz
Okuliare ako
ochrana zraku
• osadiť madlo na zábradlí na schodisku v mužských šatniach
• všetky rizikové pracoviská MID
označiť druhom rizika
Celková spokojnosť zamestnancov MID 2012
Zamestnanci z Vrábľov si za cieľ svojej návštevy
vybrali Prahu – mesto s bohatou históriou a
prekrásnymi historickými pamiatkami. Mesto
spoznávali pešo, metrom, električkou i z
pozemnej lanovky. V prvý deň pobytu si počas
pešej prehliadky prezreli Václavské námestie,
Staré mesto – Prašnú bránu, Jozefov – židovské
mesto a Staroměstské námestie. Vedeli ste, že
orloj pochádza z roku 1410 a jeho strojcovi,
majstrovi Hanušovi vypichli oči, aby už
podobné, nádherné dielo nikdy, nikde
nezostrojil? S úžasom pozeráte, ako jeho postavičky vychádzajú každú hodinu a navodzujú
stredoveké poňatie času.
Petřín s rozhľadňou ponúka tým, čo vystúpili
na jej vrchol, panorámu Prahy z výšky takmer
300 m. Nasledovala návšteva Strahovského
kláštora, Lorety a Pražského hradu. Kto mal
záujem, mohol vidieť okrem celoročne
prístupných historických pamiatok, ako je
Chrám svätého Víta alebo Zlatá ulička, aj
reprezentačné priestory prezidenta Českej
republiky, do ktorých má verejnosť prístup
len jeden krát do roka. Po prehliadke
Pražského hradu nasledovala Kampa,
Čertovka a Karlov most. Na tretí deň bola na
programe plavba loďou do Tróje. Aj tu mohli
účastníci zájazdu vidieť Prahu z novej
perspektívy. V Tróji sa cieľom ich návštevy stal
Trójsky zámok, alebo zoologická či botanická
záhrada.
Dubničania si za cieľ svojej cesty vybrali ďalšiu
perlu Európy – Paríž. Záujem o pobytovo –
poznávací zájazd boľ taký veľký, že sa neušlo na
všetkých. Počasie im prialo, pešia prehliadka
historického centra začala. Luxemburskej
záhrady, univerzita Sorbone, či katedrály Notre
– Dame, 900 rokov stará budova asi najviac
spätá s francúzskou históriou (bol tu
korunovaný Napoleon Bonaparte, a neobišla ju
ani francúzska revolúcia). Prvý deň zájazdu bol
ukončený prehliadkou Louvre a jeho zbierok.
Nasledujúci deň sa pokračovalo 7-hodinovou
prehliadkou zámku Versailles so slávnou
Deň
matiek
Používanie okuliarov ako osobnej ochrannej pomôcky
chráni váš zrak a môže zabrániť vzniku pracovného úrazu.
zistené nedostatky a zadefinoval
úlohy na ich odstránenie.
• všetky výškové prevýšenia nad 6 cm
(schody, vyvýšenia pri strojoch,
drevené pódia, okraje základov
strojov a pod.) označiť výstražným
čierno žltým náterom
Cestovať a spoznávať, priniesť si nové vedomosti o histórii a súčasnosti, ako aj krásne spomienky, neraz na celý život.
Vrábeľčaina a dubničania navštívili Prahu a Paríž v rámci plnenia sociálneho programu v roku 2012.
zrkadlovou galériou a kráľovských záhrad, ktoré sú pýchou
francúzskej záhradnej architektúry. Potom nasledovala
autokarová prehliadka Paríža –
chrám Madelaine, Garnierova
opera, Víťazný oblúk a iné.
Gurmánske Francúzsko sme
spoznali aj cez chuťové poháriky, slimáky v cesnakovej
omáčke, originálnu bagetu
alebo lahodné víno na večeri
v meste. Po nej večerná prehliadka malebnej štvrte
Montmatre s námestím maliarov Place du Tertre a bazilikou Sacré Coeur. Nasledujúci deň bol voľný
program a tak si mohol každý vybrať z možností – výlet loďou po rieke Seina, návšteva
Eiffelovej veže, Napoleonovho hrobu u Les
Invalides, či najväčšieho vojenského múzea na
svete. Nechýbala prechádzka po Champs
Elysées, ktorá ukončila pobyt v Paríži.
PH, JS.
Prieskum na druhej strane poodhalil aj oblasti s nižšou mierou spokojnosti. Uvedomujeme si potrebu
neustáleho zlepšovania a preto obl ast i o d me ň ov an i a , ve d e n i a
Bezpečnosť práce treba zlepšiť
Výsledky auditu BOZP sú
jedným z kritérií pre hodnotenie Ligy tímovej práce, ale už
aj pravidelnou súčasťou nášho
života.
07
Zamestnanci Matadoru spoznávajú hlavné mestá Európy
Vzorec na dlhotrvajúci úspech spoločnosti je potrebné hľadať v zamestnancoch. Firma môže byť úspešná, iba keď sú úspešní aj jej zamestnanci. Tí
zasa môžu byť úspešní, iba keď sú spokojní. Keď chce firma maximálne
využiť potenciál svojich pracovníkov a presadiť sa v konkurenčnom
prostredí, musí sa predovšetkým dozvedieť názor svojich zamestnancov.
Prieskum spokojnosti zamest-nancov
sa stal pravidelnou súčasťou
personálnej práce v spoločnosti a
realizovali sme ho i tento rok v
mesiaci apríl. Po prvý krát sa do prie-
Matador EXPRES
• všetky hlavné vypínače žeriavov
označiť nálepkou, resp. tabuľkou
„Hlavný vypínač žeriava.“, atď.
Termín odstránenia všetkých zistených
nedostatkov je 30.08.2012. Veríme, že
touto akciou sa nám podarí zlepšiť
pracovné prostredie s dôrazom na
bezpečnosť práce a zdravie našich
zamestnancov.
-VJ-
lezu okuliarov došlo na základe
vedeckého bádania, než náhodným
brúsením priehľadných kameňov.
Svedčia o tom nálezy drahokamov
vybrúsených do tvaru spojných
šošoviek, ktoré boli nájdené v
hrobkách faraónov a používanie
okuliarov sa teda datuje do 5. storočia
pred n. l.. Zo starých dokumentov a
kroník vyplýva, že okuliare
pochádzajú z Talianska. Zápis z roku
1305 spomína zručného mnícha
Alexandra della Spina, ktor ý
samostatne zhotovoval okuliare, vtedy
človeka s okuliarmi pochádza z roku
1352.
Okuliare sú v týchto dňoch používané
rôznymi spôsobmi. Môžu byť použité
v záujme módy, ako pomôcka zraku, a
dokonca aj ako prostriedok ochrany.
Štatistiky ukazujú, že medzi najčastejšie úrazy patria poranenia očí.
Našťastie je možné tieto nehody ľahko
predísť, ak ochranné okuliare
používate.
Veronika Handzušová
Personálny manažér
Nedeľa 13. máj patril mamám, matkám,
mamičkám... Ani v spoločnosti MID sme
nezabudli na naše ženy a mamy. Všetkým
ženám a matkám sme pripravili prekvapenie v podobe nákupných
poukážok v sieti Kaufland.
Zároveň vám chceme zaželať pevné zdravie a tiež to, aby vás v tento
deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch vášho života sprevádzala
pohoda, porozumenie, láska a zaslúžená úcta.
Všetko najlepšie praje
Vedenie spoločnosti a odborová organizácia ZO OZ KOVO
Úsmev na líčku
Pre mamičku
moju milú,
ktorú nadovšetko
rada mám,
veľké srdce namaľujem
a k sviatku jej ho dám.
Na Deň matiek darujem jej
jednu peknú básničku
a mamička moja
bude mať celý deň
úsmev na líčku.
Fajčiť či nefajčiť?
Objavenie Ameriky prinieslo Európe okrem nerastného bohatstva i nové suroviny, ktoré dovtedy nepoznala a medzi jednu z nich
patril i tabak. Domorodci v
Karibskej oblasti ho prvýkrát ponúkli Kolumbovi. V
Európe 15. a 16. storočia
naštartoval veľký boom, a
ten kto chcel byť moderný
veľmi rýchlo podľahol
„kúzlu“ tabaku a fajčenia.
Vďaka tabaku bola financovaná americká revolúcia, cigarety sa stali
symbolom slobody, romantiky, šarmu,
mužnosti, ale i platidlom. Každý správny
knižný a filmový hrdina fajčil a tým sa
naštartovala dokonalá reklama na predaj a
konzumáciu cigariet.
Fajčeniu boli spočiatku pripisované rôzne
liečebné účinky, ktoré však po krátkom čase
lekári oprávnene spochybnili. Dnes už
reálne poznáme riziká spojené s fajčením.
Vedeli ste, že:
• ročne na následky fajčenia zomrú
• u mužov spôsobuje fajčenie
impotenciu a neplodnosť?
• fajčením sa ženy vystavujú
až 20 krát väčšiemu riziku
rakoviny prsníkov?
• dávka nikotínu z 1 cigarety
aplikovanej injekčne, by vás
okamžite zabila?
3 mil. ľudí?
• škatuľkou cigariet si skrátite život o viac
ako 1 a pol hodiny?
•jedna cigareta obsahuje 40 rakovinotvorných látok?
Škodlivosť fajčenia
je nespochybniteľná.
• priemerný fajčiar ročne prefajčí 800 €?
• 25% ľudí dostane rakovinu pľúc ako
dôsledok fajčenia?
Je pre Vás cigareta spôsob
ako zamestnať ruky, uvoľniť
myseľ, zabudnúť na stres,
mať chvíľu len pre seba?
Neviete ako sa zbaviť slastného pocitu vdýchnutia nikotínu? Uvedomujete si však riziko, ktoré vám hrozí?
Poviete si “už som skúšal skoncovať s fajčením a nepodarilo sa“. Ak sa vám to nepodarí na prvýkrát, nezúfajte, len Vaša pevná
vôľa vám pomôže vyhrať tento neľahký boj
so sebou. Prvý neúspech neznamená, že
úspech nepríde.
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
vybudovala pred časom prístrešky pre
fajčiarov, každý v hodnote cca 750 €.
Nemohli byť tie peniaze využité užitočnejšie?
-sm-
08
Pracovné a životné
jubileá
MATADOR Automotive
Vráble
Životné jubileá
Greguš Igor
50 rokov
Pracovné jubileá
Zeman Dušan
10 rokov
Vojtek Peter
10 rokov
Marcinek Marián
10 rokov
Varga Marián
10 rokov
Madolová Anna
10 rokov
Stano Michal
10 rokov
Hegli Rudolf
10 rokov
Studený Martin
10 rokov
Vallo Richard
15 rokov
MATADOR industries Dubnica
Pracovné jubileá
Dzúrová Anežka
30 rokov
BLAHOŽELÁME!
Voľné pracovné
miesta v MID
CNC karuselár
CNC frézar
Nákupca na lisovacie
náradie
Projektový manažér
Konštruktér – elektro
Obchodný manažér
Mechanik obrábacích a
tvárniacich strojov
Nákupca pre hutný
materiál
Programátor PLC
Priemyselný inžinier
Technológ
Na víkend do Ríma? Iste!
Ceny obojsmerných leteniek sa
pohybujú už od 50 €, ubytovanie od
15 € za noc. Takýto víkend v Ríme
Vás nebude stáť viac ako víkend v Tatrách so ski-pasmi, nocľahom
a nákladmi na cestovanie.
Večné mesto
Ťažko povedať, čím mesto priťahuje najviac – je to okázalé bohatstvo Vatikánu,
nekonečnosť námestia Forum Romanum, či krvavá povesť Kolosea? Je úžasné stať sa nakrátko Rimanom a objavovať
pôžitky, ktoré mesto ponúka. Od nekonečnej histórie dýchajúcej zo všetkých
strán, po malú, ale intenzívnu intoxikáciu pravou talianskou zmrzlinou.
Dodávateľ stravovacích služieb
vo Vrábľoch rozšíril svoju ponuku o raňajkové menu a Fit šaláty.
Stravovacia spoločnosť SODEXO,
ktorá zabezpečuje stravovacie
služby pre zamestnancov MATADOR Automotive Vráble,a.s. vo
Vrábľoch v snahe rozšíriť sortiment a skvalitniť svoje služby prišla v máji s ponukou raňajkového
menu a zeleninových FIT šalátov
pre zamestnancov. Ako nám
potvrdila manažérka závodnej jedálne Zita Švecová, prvé ohlasy na
tieto služby sú dobré a počty
zamestnancov, ktorí začali využívať tieto služby sú povzbudivé.
Víkend v Ríme
dodnes podnecujúci predstavivosť hôrd
čakajúcich turistov. Vstupné sa pohybuje už od 7 € pre osoby do 26 rokov.
Museo e Galleria Borghese - „kráľovná
súkromných zbierok“ kardinála Scipione Borghese, jedného z najväčších
zberateľov umenia všetkých čias. Medzi
„hviezdy“ patria sochy Pluta a Persefony, Apolóna a Dafné od Berniniho,
a Madona s hadom od Carravaggia. Tiež
sú tu majstrovské diela od Belliniho,
Giorgioneho, Veroneseho, Botticelliho,
Guercina a Rubensa.
Panteón – jedna z najvznešenejších
stavieb na svete postavená v roku 27
p.n.l. Patrí k najzachovalejším pamiatkam starovekého Ríma, sú tu pochovaní
"Všetky cesty vedú do Ríma"... toto tvrdenie sa akiste
opiera o skutočnú realitu. Tak, ako v minulosti,
tak aj v súčasnosti, stále viac turistov z celého sveta
prejavuje záujem o návštevu tohto prekrásneho mesta.
Ubytovanie
Rímske hotely ponúkajú celú škálu
služieb, od renesančných palácov, cez
secesné budovy s originálnym zariadením až po rodinné penzióny. Hotely v
centre sú vďaka polohe drahšie, služby
výške cien však nezodpovedajú. Pokiaľ
si však nepotrpíte na luxus, dá sa zohnať
aj lacné ubytovanie v hosteloch cca 10
minút chôdze od Kolosea. Pokiaľ sa jedná o takýto poznávací výlet, vysedávať
na izbe a užívať si luxus hotelových služieb, welnessu a sauny, či pozerať hodiny
do obrovskej plazmy na hotelovej izbe
nemá zmysel. Počas turistickej sezóny,
trvajúcej od Veľkej noci po koniec
októbra, sa oplatí ubytovanie rezervovať
vopred. Doprava
Podobne, ako v ostatných mestách Talianska, aj po Ríme sa najlepšie pohybuje
pešo. Mesto nebolo vybudované pre
autá a je to cítiť. Lístky pre všetky typy
Kontakt:
Ing. Zuzana Rusnáková - personalista
Tel: 042 / 3810 212, Mobil: 0917 911 399
zuzana.rusnakova@matador-industries.sk
Rozšírenie ponuky jedál
závodného stravovania
v MAV
Tip na výlet
verejnej dopravy stoja okolo 1 eura a
dajú sa použiť v autobusoch a na jednu
jazdu metra. Ich platnosť je 75 minút.
Pokiaľ sa rozhodnete využívať dopravu,
môžete prísť o veľa pekných miest
a pamiatok, pri ktorých by ste sa
prechádzkou mestom určite pristavili. Ja
som za celý predĺžený víkend použila
metro iba raz – na cestu do Vatikánu,
pretože tam bolo potrebné prísť včas
ráno. Naspäť som šla už pešo.
Jedlo
V centre je veľa dobrých reštaurácií.
Turistické pasce sa dajú jednoducho
rozoznať - uniformné, vychvaľujúce sa,
drahé miesta po celom meste. Lacné
reštaurácie sú okolo Via Cavour a Termini. Ak sa neponáhľate, oplatí sa
odbočiť k San Lorenzo, je tam študentská
štvrť, kde sa dá najesť
za rovnaké ceny
oveľa lepšie. Medzi
rímske špeciality
patria: Carciofi alla
romana (artičoky na
rímsky spôsob),
Puntarelle (šalát z čakanky), pasta
Bucatini alla Amatriciana, spaghetti alla
"Carbonara". Čo sa týka pravej talianskej pizze, veľmi sa netešte. Na výber
býva zväčša maximálne desať druhov
s veľmi jednoduchými prílohami. Keďže
ja pat-rím medzi veľkých milovníkov
pizze, tá talianska ma dosť sklamala.
Mienku o talianskej kuchyni však
značne vylepšili pravé talianske cestoviny, ktoré tu vedia pripraviť naozaj skvelo.
Taktiež zmrzlina je tu vynikajúca. Jedna
porcia stojí cca 3 - 4 €, ale náš kopček
zmrzliny je tretinovej veľkosti ako
podávajú v talianskych zmrzlinárňach.
Panini – sendviče sa predávajú zohriate,
alebo studené. Miestne vína sú lacnejšie
a veľmi dobré. Stolové vína stoja okolo
4–5 €. Ak si plánujete dať chutný obed za
Pozvánka na „Family Day“
Kedy: dňa 16. júna 2012 o 13.00 hod.
Kde: futbalový štadión vo Vrábľoch
Už po deviaty rok organizuje MATADOR Automotive a.s. Vráble
pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
celodenné športovo–kultúrne podujatia. Aj tentokrát bude
zameraný na športovo-súťažné aktivity, ktoré stmeľujú
jednotlivé úseky a vytvárajú tak "jeden tím, jeden Matador“.
Pripravili sme množstvo atrakcií, súťaží a dostatočnú dávku
kultúrneho vyžitia. Môžete si zahrať futbal alebo tenis,
zatancovať zumbu alebo vypočuť dobrú hudbu. Nezabudli sme
ani na deti, pre ktoré je pripravených množstvo atrakcií.
Gurmáni si môžu vychutnať cigánsku pečienku alebo dobrý
guláš. A na záver si tí šťastnejší odnesú domov jednu z cien
tomboly.
Týmto podujatím ďakujeme všetkým zamestnancom za ich
svedomitú prácu počas celého roka, nech na chvíľu zabudnú na
všedné starosti a zrelaxujú so svojimi kolegami v neformálnom
prostredí.
-sm-
primeranú cenu, je dobré si zapamätať
tieto tri rady: 1. Za kávu na terase
zaplatíte trojnásobne viac, ako za kávu,
ktorú si vychutnáte vnútri podniku. To
isté platí aj o jedle. 2. Pokiaľ idete len na
sendvič, alebo niečo ľahké, pripravte si
príplatok za to, že Vám ho prihrejú
a donesú na tanieriku. Ak tri sendviče
stoja 3x2 €, budete nemilo zaskočení,
keď sa na bločku objaví suma 12€,
pričom nemálo eur, o ktorých nič
neviete Vám budú
zaúčtované ako
samostatná položka
s názvom „service“.
Tretia rada – ak
idete na večeru vo
väčšej skupine – 6
a viac ľudí – rozdeľte
sa. Reštaurácie si
opäť budú účtovať
okrem jedla servisné vo výške 15 € za
to, že obsluhovali „veľkú skupinu“.
Musíte vidieť
Basilica di San Giovanni in Laterano
– prvá kresťanská bazilika postavená v
Ríme, dodnes slúži ako katedrála a sídlo
pápeža ako i rímskeho biskupa. Po
niekoľkých prestavbách a následnej
kombinácii štýlov patrí medzi najzaujímavejšie rímske stavby.
Anjelský hrad (Castel Sant'Angelo)hrad ochraňujúci živých aj mŕtvych.
Postavený ako mauzóleum cisára Hadriána, prestavaný na pevnosť pápežov.
Premenovaný bol potom, ako pápež
Gregor videl počas morovej epidémie
okolo hradu lietať anjela. Koloseum – symbol večného Ríma
talianski králi Viktor Emmanuel II.,
Umberto I. a maliar Rafael. Pahorok Pincio – výhľad na katedrálu sv.
Petra je neuveriteľný. Elegantný park je
populárny pre víkendové prechádzky
– passagiata.
Forum Romanum (Foro Romano) –
obchodné, politické a náboženské
centrum starovekého Ríma.
Trastevere – skutočná rímska štvrť s
matkami a ich kočíkmi, klebetiacimi
miestnymi a stratenými turistami.
Fontána di Trevi – najväčšia a
najslávnejšia rímska fontána postavená
Nicolom Salvim v roku 1762, nesmrteľnou sa stala účinkovaním vo Felliniho
filme La Dolce Vita (Sladký život).
V Ríme sa prelína svet grandióznych
pamiatok s uponáhľaným mestským
životom. Talianske značkové obchody,
lahodná zmrzlina, penivé cappuccino
a vyberané víno, sú len niektoré z
mnohých zaujímavostí, ktoré by ste
rozhodne mali vyskúšať.
-NB-
Výzva pre amatérskych fotografov!
Blahoželáme
Milovníkov fotografovania z radov zamestnancov
Matador Group vyzývame, aby nám do redakcie Matador Expresu posielali svoje fotografie z
neformálnych podujatí pre zamestnancov, zájazdov a dovoleniek. Tie
najzaujímavejšie fotografie budeme
prie-bežne zverejňovať a po ukončení
dovolenkovej sezóny (október 2012) autorov
najlepších fotografií odmeníme hodnotnými cenami.
Fotografie posielajte na adresu peter.havetta@
matador-automotive.sk
Kolegovi Karolovi Jankovičovi,
ktorý pracuje ako konštruktér
v nástrojárni vo Vrábľoch, sa
narodil syn Kristián.
SÚŤAŽ!
Pozor, fotosúťaž!
Personálna riaditeľka MAV Inge Murgašová vyhlásila súťaž o najvtipnejšiu
fotografiu z Family Day zamestnancov MAV. Svoje fotografie môžete posielať na
mailovú adresu peter.havetta@matador-automotive.sk
do 22.6.2012. Najvtipnejšie fotografie bude
posudzovať porota zložená z členov personálneho
úseku a redakcie Matador Expresu. Víťaz sa stane
majiteľom hodnotnej ceny.
SÚŤAŽ!
Matador EXPRES - mesačník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Streženická cesta 45, Púchov
Šéfredaktor: Mgr. Peter Havetta - peter.havetta@matador-automotive.sk, Editor, redakčná rada: Mgr. Eva Trubíniová, Grafika a tlač: Stargraphix.sk
Srdečne blahoželáme.
23. júna organizuje MAV
Rybárske
preteky
pre zamestnancov
Download

MATADOR smeruje do Ruska