ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Adı Soyadı: Memduh Sami TANER
Doğum Tarihi: 01 05 1968
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Bölüm/Program
Fen Fakültesi Kimya
Nükleer Teknoloji ABD
Nükleer Uygulamalar
Üniversite
Yıl
Ege Üniversitesi
1989
Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler
1992
Enstitüsü
Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
2001
ABD
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
Uranyumun Ekonomik Bir Anyon Değiştirici Reçine (Purolite A650-U)
Kazanılmasında Adsorpsiyon ve Elüsyonu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi. 1992
Kullanılarak
Tez Danışmanı : Doç.Dr.Meral ERAL
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı :
Küçük Moleküllü Peptitlerin Teknesyum-99m Perteknetat (99mTcO4)- ile İşaretlenmesi ve Nükleer Tıpta
Kullanılabilirliğinin İncelenmesi. 2001
Tez Danışmanı : Prof.Dr.Yusuf DUMAN (M.D.),
Fahri Tez Danışmanı : Prof.Dr.Meral ERCAN (Ph.D.), Hacettepe Üniversitesi Nükleer Tıp ABD
Görevler:
Görev
Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Yrd.Doç.Dr.
Eğitim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi
2007-Devam
Bil Uzm. Kim
Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD, Ege Üniversitesi
1992-2007
Ar.Gör.
Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ege Üniversitesi
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
1990-1992
Projeler/ Projelerde Yaptığı Görevler :
1- Memduh Sami TANER, Davetli Konuşmacı, Konuşma konusu ““Kimya Bakışıyla Nano ve
Nükleer Teknoloji Değerlendirmesi”; TÜBİTAK-BİDEB "Kimya Bilim Danışmanlığı Eğitimi"
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitim Böl. Yürütücü : Yrd.Doç.Dr.Mustafa
ERGUN, 01-07 Eylül 2014, Samsun Bkz : http://bilimdanismanligi.omu.edu.tr
2- Memduh Sami TANER, “17. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği”, Şenlik Hazırlık Komisyon
Üyesi, TÜBİTAK ULUSAL GÖZLEMEVİ (TUG), Saklıkent Antalya 31 Temmuz- 03 Ağustos 2014
Bkz: http://senlik.tug.tubitak.gov.tr/
3- Memduh Sami TANER, Yerel Düzenleme Komite Üyesi ve Konuşmacı, TÜBİTAK-BİDEB
2229, "Biyoloji Lisans Öğrencilerine Proje Eğitimi" Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji
Eğitim Böl. Yürütücü : Prof.Dr.Semra MİRİCİ, 16-22 Haziran 2014, Adrasan, Antalya, Bkz :
http://projedanismanligi.gazi.edu.tr/
4- Memduh Sami TANER, Yerel Düzenleme Kurul Üyesi, Konuşmacı, TÜBİTAK-BİDEB 2229,
"Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı" Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, OFMA –Biyoloji Eğitimi ABD. Yürütücü Prof.Dr.Semra MİRİCİ, 27 Ocak-03 Şubat
2014, Antalya, - Bkz : http://projedanismanligi.gazi.edu.tr/
5- Memduh Sami TANER, Konuşmacı, TÜBİTAK-BİDEB 2229, "Biyoloji Öğretmenlerine
Deneysel Araştırma Metotları Çalıştayı" Kırıkkale Üniversitesi Fen-Ed. Fakültesi Biyoloji Böl.
Yürütücü : Prof.Dr.Aysun ERGENE, 01-07 Eylül 2013, Kırıkkale, Bkz :
http://projedanismanligi.gazi.edu.tr/
6- Memduh Sami TANER, Yerel Düzenleme Kurul Üyesi, Konuşmacı, TÜBİTAK-BİDEB 2229,
"Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı" Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi, OFMA –Biyoloji Eğitimi ABD. Yürütücü Prof.Dr.Semra MİRİCİ, 21 -29 Haziran
2013, Antalya, -gerçekleştirildi-) Bkz : http://projedanismanligi.gazi.edu.tr/
7- Memduh Sami TANER, Proje Yürütücüsü, TÜBİTAK-BİDEB 2217 "Son Gelişmeler Işığında
Teorik ve Uygulamalı HPLC Eğitimi (Bahar Okulu) 26-28 Nisan 2013, Prj. No :
1799B031300041. Antalya
8- Memduh Sami TANER, Düzenleme Kurul Üyesi, Konuşmacı, TÜBİTAK-BİDEB 2229, "Biyoloji
Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı" 28 Ocak-04 Şubat 2013, Antalya,
9- Memduh Sami TANER, Proje Yürütücüsü, YİBO Gelişim Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gençlik Projeleri Destekleme Programı (2012-GPDP-926 Nolu Proje), YİBO (Yatılı
İlköğretim Bölge Okulları). Başlama : 15 Eylül 2012, Süre 9 Ay. (1 Ağustos 2013 tarihi
itibariyle Proje Sonuç Raporu yazılmış ve Proje bitirilmiştir.)
10- Memduh Sami TANER, Düzenleme Kurul Üyesi, Konuşmacı, TÜBİTAK- BİDEB 2229,
2012/2 : „Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı‟ Adrasan/Antalya,
21-28 Haziran, 2012.
11- Memduh Sami TANER, Proje Düzenleme Kurul Üyesi ve Danışman, TÜBİTAK-BİDEB 2229
"Biyoloji ve Kimya Öğretmenlerine Yönelik Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı" ( 22-29
Ocak 2012) Antalya.
12- Memduh Sami TANER, Uzman, TÜBİTAK 4004- Proje No : 111B226, "Adrasan'ın Sessiz
Dünyası Doğa Eğitimi ve Bilim Okulu Projesi" (2 dönem). Tarihler. 27 Haziran-3 Temmuz
2011 ve 30 Ocak - 5 Şubat 2012,
13- Memduh Sami TANER, Davetli Konuşmacı, TÜBİTAK BİDEB "Biyoloji Öğretmenlerine Proje
Danışmanlık Eğitimi Çalıştayı" 03-10 Temmuz 2011-Adrasan /Antalya
14- Memduh Sami TANER, Proje Yürütücüsü, Co-60 Gama Radyasyonu İle Işınlanmış Wistar
Ratlarda Spirulina Platensis Diyetinin Etkisi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi :
Proje No: 2000-BIL025 ; 2004
15- Memduh Sami TANER, Araştırmacı, Tümörlü Hücre Hatları Üzerine Spirulina Platensis
Ekstraktlarının
Etkisinin
Araştırılması,
2001/DPT/020,
EBİLTEM:02/BİL/04,
(Biyomühendislik Böl., Ege Üniversitesi) 2001-2005,
16- Memduh Sami TANER (Araştırma Görevlisi), Danışman (Doç.Dr.Meral ERAL).; Uranyumun
Asitli Liç Çözeltilerinden Ekonomik Bir Reçine (Purolite A-650U) Kullanılarak Kazanılması ve
Adsorpsiyon Parametrelerinin İncelenmesi, E.Ü. Arastırma Fonu Projesi No:90NBE007, Ege
Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü,1990-1992
İdari Görevler :
o Akdeniz Üniversitesi AKİŞMER Yönetim Kurulu Üyesi, 2014
o
o
o
o
o
Anabilim Dalı Başkanlığı (2007- halen) Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, OFMA
Bölümü, Kimya Eğitimi ABD
Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Birliği Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yönetim Kurulu Üyesi (2012-halen)
Akdeniz Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü (2010-halen)
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Farabi Programı, Fakülte Koordinatörü (2008halen )
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Erasmus Programı, Fakülte Koordinatörü (20082009)
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
EBILTEM, Algal Biyoteknoloji Araştırma Grubu(2000-2002) (Ege Üniversitesi)
Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD)
Ege Hemofili Derneği (EHD)
Society of Molecular Imaging (SMI)
Ödüller :
1-Türk Hematoloji Derneği Bildiri Ödülü - 2006
2-Türkiye Hematoloji Derneği, Klinik Hematoloji Dalında Birincilik - 2002
3-Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü, Deneysel Çalışma
Dalında Birincilik - 1996
Bilirkişi : Antalya Adliyesi Ağır Ceza ve Asliye Hukuk Dairelerine kayıtlı Bilirkişi (2011-2012
/2012-2013)
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Genel Kimya II
2012-2013 İLKBAHAR Genel Kimya II
Laboratuvar
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
4
0
0
2
Öğrenci
Sayısı
69
69
Güz
2011-2012
İlkbahar
Organik Kimya (3 grup)
Besin Kimyası
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretmenlik Uygulaması
Temel Kimya
Alan Eğitiminde Araştırma
Projesi
2
2
0
0
120
26
3
2
12
2
2
14
2
0
7
2
2
6
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. K. Kavakli, S. Aydogdu, M. Taner, Y. Duman, C. Balkan, D. Karapinar, G. Saydam, K.
Capaci, A. Oktay., "Radioisotope Synovectomy with Rhenium 186 in Hemophilic
Synovits for Elbows, Ankles and Shoulders", HAEMOPHILIA (ISI) , 518–523 pp., 2008
2. O. Ozer, M. Ozyazici, M. Tedajo, M.S. Taner, K. Köseoglu., "W/O/W Multiple Emulsions
Containing Nitroimidazole Derivates for Vaginal Delivery", DRUG DELIVERY (ISI) , 139145 pp., 2007
3. M.Ozyazici, E.Gokce, S.Y. Hizarcioglu, M.S. Taner, K. Koseoglu, G.Ertan., "Dissolution
and Vaginal Absorption Characteristics Of Metronidazole And Ornidazole", PHARMAZIE
(ISI) , 855-861 pp., 2006
4. K. Kavaklı, S. Aydoğdu, S.B. Omay, Y. Duman, M. Taner, K. Capacı, A. Memiş, C.
Balkan and D. Karapinar., "Long-Term Evaluation of Radıoisotope Synovectomy with
Yttrium-90 for Chronic Synovitis in Turkish Haemophiliacs: Izmir Experience",
HAEMOPHILIA (ISI) , 28-35 pp., 2006
5. H.Tel, Y.Altas, M.S. Taner., "Adsorption Characteristics and Separation of Cr(III) and
Cr(VI) on Hydrous Titanium(IV) Oxide", JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS (ISI) ,
225-231 pp., 2004
6. M. Ozyazici, E.H.Turgut, Memduh S. Taner, K.Koseoglu, G.Ertan., "In-vitro Evaluation
and Vaginal Absorption of Metronidazole Suppositories in Rabbits", JOURNAL OF DRUG
TARGETING (ISI) , 177-185 pp., 2003
7. H. Dagci, S. Ustun, M.S. Taner, G.Ersoz, F. Karacasu, S.Budak., "Protozoon Infections
and Intestinal Permeability", ACTA TROPICA (ISI) , 1-5 pp., 2002
8. S. Kıraç, Y. Duman, I. Cüreklibatur, D. Yüksel, O. Nazlı, G, Günaydın, M.S. Taner.,
"Dedection of Metastatic Bone Lesions in Patients with Prostate Carcinoma: Tc-99mMonoclonal Antibody Imaging", NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS (ISI) , 968973 pp., 1997
9. Y. Duman , Z. Burak, A. Dirlik, B. Ç. Bilkay, T. Akın, M.S. Taner, C. F. Bekdik., "Clinical
Evaluation of Metastases Of Malignant Melanoma Imaging With Tc-99-Glutahione and
Tc-99m-Anti-Melanoma Antibody: A Comparative Study", NUCLEAR MEDICINE
COMMUNICATIONS (ISI), 927-935 pp., 1995
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda
(proceedings) basılan bildiriler
sunulan
ve
bildiri
kitaplarında
1. M. Ozyazici, E.H. Turgut, M.S.Taner, K.Koseoglu., "An Invitro-Invivo Study On The
Release of Technetium-99m Labeled Metronidazole from Different Vaginal Suppository
Formulations", APGI 10.th Int. Conference on Pharmaceutical Technology,"4th. World
Meeting ADRITELF/APGI/APV" 553-554 pp., Florence, Italy, Nisan 2002
2. O.Ozer, M.Ozyazici, E.Baloglu, B.Aydin, MS Taner, K.Koseoglu, M.Tedajo, "The
Investigation of the In Vitro and In Vivo Release of Nitroimidazole Derivates from
Vaginal W/O/W Multiple Emulsions", APGI 10.th Int. Conference on Pharmaceutical
Technology,"4th. World Meeting ADRITELF/APGI/APV", 1467-1468 pp., Florence, Italy,
Nisan 2002
3. M. Ozyazici, E.Baloglu, S.Y. Hizarcioglu, MS Taner, K.Koseoglu, "In Vitro and In Vivo
Release of 99mTc-Ornidazole from Vaginal Suppositories", APGI 10.th Int. Conference
on Pharmaceutical Technology,"4th. World Meeting ADRITELF/APGI/APV", 547-548 pp.,
Florence, Italy, April 2002
C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar
1. A.Güdekli, Z.Kılıç, M.S.Taner, Farabi Değişim Programı El Kitabı, 115s., Eskişehir, Anadolu
Üniversitesi Basımevi, ISBN:978-975-7912-47-7, 2013
C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler
1. Yusuf Duman, Memduh Sami Taner, Editör : Prof.Dr.Kaan Kavaklı, Hemofili Hasta Okulu2003 (Radyonüklid Sinovektomi Uygulamasının Hastalar ve Çevre Üzerine Etkisi), 193-199
pp., İzmir, Ege Hemofili Derneği Yayınları No : 7 , (434 sf), 2003
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.- Yusuf Duman, Memduh Sami Taner, Hemofili ve Radyonüklid Sinovektomi, Türkiye
Klinikleri : J.Int.Med.Sci, 2006, 2(2):37-39
2.- A. Akgün, E.T. Acar, M.S. Taner, Z. Özcan, E. Ok., "Scintigraphic Diagnosis of Proteinloosing Enteropathy Secondary to Amyloidosis", The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI)
, 41-43 pp., 2005 : (The Turkish Journal of Gastroenterology" has been accepted to "Science
Citation Index expanded")
3.- C.Taşçı, Ö.Ülker, T.Ertay, M.S. Taner, A.soylu, F.Berk, S.Erdoğan, Y.Yürekli, S.Aday,
P.Ünak, "Radyofarmasötikler için Kalite Kontrol Yöntemleri Klavuzu (Guideline)", Turkish
Journal of Nuclear Medicine (ISI) , 137-148 pp., 2003
4.- Y.Yürekli, S.Erdoğan, F. Berk, A. Soylu,Ö.Ülker, T.Ertay, C.Taşçı, Memduh S. Taner, S.
Aday, P.Ünak, "Radyofarmasötiklerin kullanımı için Genel Klavuz (Guideline)", Turkish Journal
Of Nuclear Medicine (ISI) , 134-136 pp., 2003
5.- A.Dirlik, H.Akın, M.S.Taner, M. Esassolak, Z. Özcan, Z.Burak., "Yumuşak Doku
Tümörlerinde Tc-99m(V)DMSA Sintigrafisi Bulgularını Kan Gölü ve Geç Faz Kemik Sintigrafisi
ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi", Turkish Journal of Nuclear Medicine (TJNM) (ISI) , 171176 pp., 2002
6.- M.S. Taner, C. Kütahyalı, M.C. Dalay, D. Özdemir, K.Köseoğlu, Y. Duman., "Spirulina
Platensis'in Cr-51 sorpsiyon kapasitesinin saptanması", Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi (J.Fish.Aquat.Sci., ISSN 1300-1590) , 219-224 pp., 2001
7.- G. Erenel, M.S. Taner, Y.Duman, M.Alev, Y.Ertan, M.Çiriş, M.B. Alkanat, İ. Altuğlu.,
"Helikobakter pilori enfeksiyonunun saptanmasında 14C-Üre soluk testinin güvenirliği",
Turkish Journal of Nuclear Medicine (ISI) , 33-40 pp., 2000
8.- Dirlik A., Kayalıoğlu M., Altıntığ A., Baskan A., Taner M.S., Duman Y.,, "Perkütan
transluminal koroner angiografi sonrası hasta izleminde TL-201 miyokard perfüzyon SPECT
sintigrafisinin değeri", Ege Tıp Dergisi (ISI) , 1-3 pp., 1998
9.- M.Türkün, F. Sevgican, B.Önal, K.Köseoğlu, M.S. Taner., "Simante edilmiş postların
çevresinde oluşan mikro sızıntının radyokimyasal diffüzyon tekniği ile incelenmesi", Ankara
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. (ISI) , 37- 43 pp., 1998
10.- M. Türkün, F. Sevgican, B. Önal, Z. Ergücü, M.S. Taner., "Tamir edilmiş amalgam
restorasyonlarında yapışma direncinin ve tamir hattındaki sızıntının incelenmesi", Diş
Hekimliğinde Klinik Dergisi , 168-172 pp., 1998
11.- H. Özkılıç, H. Akın, K. Çırak, M. Argon, M.S. Taner, H. Halilçolar., "Akciğer
Rezeksiyonuna
aday
Hastalarda
Pulmoner
Fonksiyonların
Sintigrafik
Olarak
Değerlendirilmesi", Turkish Journal of Nuclear Medicine (TJNM) (ISI) , 138-143 pp., 1997
12.- Z. Özcan, A. Dirlik, Z. Burak, M. Kayalıoğlu, K. Kumanlıoğlu, M.S.Taner, H.Özkılıç.,
"99mTc-EC'nin (Ethylenedicysteine) geleneksel renal radyofarmasötiklerle karşılaştırılması",
Turkish Journal of Nuclear Medicine (ISI) , 12-16 pp., 1997
13.- S. Erdem, M.A.Noyan, Ü. Bilkay, H.Akın, M.S. Taner, Y. Duman, R. Saygılı., "Bipolar
Bozukluğu Olan Olgularda Serebral Perfüzyonun 99mTc-HMPAO SPECT ile incelenmesi: Geç
Diskinezinin Etkisi.", Turkish Journal of Nuclear Medicine , 162-165 pp., 1997
14.- M. Türkün, F. Özata, M.S. Taner, A.Baskan., "Farklı Kanül Tiplerinin Kanal Yıkama
İşlemindeki Etkinliklerinin Radyoizotop Tekniği ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", İ.Ü. Diş
Hekimliği Fakültesi Dergisi (ISI) , 160-164 pp., 1997
15.- K. Aktuğlu, S. Kara, M. Argon, M.S. Taner, Y. Duman, H. Önçağ., "Kırık İyileşmesinde
Sitrik Asitin Yeri, Etkisi (Tavşan Modelinde Bir Deneysel araştırma),", Acta Orthop. Traumatol.
Turc (ISI) , 234-237 pp., 1995
16.- K. Aktuğlu, S. Kara, M. Argon, M.S. Taner, Y. Duman, H, Önçağ., "Rijid ve Stabil Elastik
Intramedüller Çivilemenin Kallus Oluşumuna Etkisi (Tavşan Modelinde Bir Deneysel
Araştırma).", Acta Orthop Traumatol. Turc. (ISI) , 229-233 pp., 1995
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler
1- Taner M.S., Eral M., Uranyumun Bir Anyon Değiştirici Reçine Kullanılarak Kazanılmasında
Adsorpsiyon ve Elüsyonu Etkileyen Parametrelerin
İncelemesi, VIII. Kimya ve Kimya
Mühendisliği Sempozyumu, 07-11 Eylül, İstanbul, Marmara Üniv. No:518, 1, 151-157, 1992.
2- Gümüş A.A., Bakşi G., Taner M.S., Ölmez Ş., Uranyumun Seyreltik Sulu Çözeltilerden
Doğal Zeolite Adsorpsiyonunun İncelenmesi, VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği
Sempozyumu, 07-11 Eylül, Marmara Üniv., No:518, İstanbul, 79-83, 1992.
F. Diğer yayınlar
1.- MS Taner, Durmuş Özdemir, Farklı Tür ve Coğrafi Orijinlere Ait Kırmızı Şarap Türlerinin
Moleküler Floresans Spektroskopisi ve Kemometrik Veri Analiz Metotları ile Sınıflandırılması.
Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi., 18-22 Mayıs 2011, Antalya-Türkiye
2.- MS Taner, İ.Anıl, D.Özdemir., The Geographical Origin of Pekmez (Molasses) Produced in
Turkey Using Infrared Spectroscopy Coupled with Chemometrics., 1st International
Conference on New Trends in Chemometrics And Applications., Poster : PP-30, October 0811, 2011 Side-Antalya, Turkey
3.- MS Taner, İ.Anıl, D.Özdemir., The Use Infrared Spectroscopy to Classify The
Geographical Origin of Pekmez (Molasses) Samples Produced in Turkey., 5th Black Sea Basin
Conference on Analytical Chemistry., Poster : PP III-27 September 23th - 26th, 2009 FatsaORDU
4.- Eke,C., Taner,M.S., Okul Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerine Bakışı. V.Ulusal
Eğitim Yönetimi Kongresi. Sözlü bildiri, 1-2 Mayıs 2010 Antalya-Türkiye
5.-E. Seda Tevs, M.Sami Taner., Education of The Disadvantaged Women in Turkey.,
Intensivprogramme SINEX, European Education Programme, Padgogische Hochschule
OÖ.(University of Education Upper Austria)., 09-23 August 2009 Linz-Austria
6.- Kavakli K., Aydogdu S., Capaci K., Taner M., Duman Y., Oktay A., Balkan C., Karapinar
D., Treatment Algorithms for Target Joints and Chronic Synovitis in Children with Hemophilia:
İzmir Experience., HAEMOPHILIA, Volume: 14, Issue: 2, Pages: 402-402, Supplement
Published: MAR 2008
7.- Kavakli K., Aydogdu S., Taner M., Balkan C., Kapapinar D., Saydam G., Radioisotope
Synovectomy with Yttrium-90 and Rhenium-186 for Hemophilic Synovitis: 7 years, 181
patients, 209 joints, 221 applications: Izmir experience., HAEMOPHILIA, V:14, Issue: 2, pp:
74-75, Supplement Published: JUL 2008
8.- Akgun A., Oral, A., Taner M., Mutlukoca N., Imaging with Tc-99m Dextran in protein
loosing enteropathy., EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR
IMAGING, Volume: 33, Pages: S360-S360 Supplement: Suppl. 2, Published: SEP 2006
9.- Kavakli K., Aydogdu S., Duman Y., Taner M., Saydam G., Capaci K., Oktay A., Balkan
C., Yilmaz D. Radioisotope Synovectomy for Treating Chronic Synovitis in Inhibitor Patients
with Hemophilia., BLOOD, Volume: 108, Issue: 11, Pages: 79B-79B Meeting Abstract: 4005,
Published: NOV 16 2006
10.- M.S. Taner, A.Aydın, A Yavaşoğlu, M.C.Dalay, H.Özkılıç., Co-60 Gama Radyasyonu ile
Işınlanmış Ratlarda Spirulina Platensis Diyetinin Etkisi., IX Ulusal Nükleer Bilimler ve
Teknolojileri Kongresi, Bildiri Özetleri kitabı, sf.214, 14-16 Eylül 2005, İzmir
11.- A. Dirlik, E.T. Acar, M.S. Taner, Z. Özcan, E. Ok., "Protein Kaybettiren Enteropatide Tc99m-Dekstran Sintigrafisi : Bir Olgu Sunumu.", Turkish Journal of Nuclear Medicine (ISI) ,
114-117 pp., 2003
12.- MS Taner, E.H.Turgut, K.Koseoglu, M.Ozyazici., S.Y.Hizarcioglu, E. Baloglu, O.Ozer.,
The Investigation of In vivo Release Characteristics and Biodistribuion Rate of 99mTc Labeled
Metronidazole and Ornidazole from Two different Vaginal Dosage Forms., 5th. International
Congress of Nuclear Oncology and 15.th National Congress of Turkish Society of Nuclear
Medicine, Meeting abstract: Turk. J. of Nuclear Medicine, V.11.No:1, p67. 1-5 May 2002,
Kuşadası-Turkey
13.- MS Taner, D.Özdemir, C.Kutahyali, K.Koseoglu, M.C.Dalay., An Investigation of Cr-51
Sorbtion Capacity of Spirulina Platensis and Its Use As Potential Biological Fixing Agent for
Radioactive Chromium Wastes., 5th. International congress of Nuclear Oncology and 15.th
National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Meeting abstract: Turk. J. of
Nuclear Medicine, V.11.No:1, p62. 1-5 May 2002, Kuşadası-Turkey
14.- M.S. Taner, E.H. Turgut, K.Koseoglu, M. Ozyazici., In vivo Imaging and In vitro Release
Studies of Tc-99m Labeled Metronidazole from Ovucure VL3264 Vaginal Suppository Base,
7th. Int. Conference on Nuclear Analytical Methods In the Life Sciences (NAMLS) Book of
Abstracts p.205 16-21 June 2002 Antalya Turkey
15.- Nalan Bilgin, Radyasyona Maruziyet sonrasında Spirulina Platensis ile beslenen ratlardaki
bazı kan parametrelerinin incelenmesi, E.Ü. Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Zooloji ABD –
Danışmanlar : U. Kaya, M.S. Taner (II.Tez Danışmanı) Lisans Tezi, 2002
16.- Argon M, Ozyurt O, Omur O, Taner MS, Duman Y, The value of 99mTc-glutathione
(GSH) in detection of metastases of differentiated thyroid carcinoma, European Journal of
Nuclear Medicine, Volume: 28 Issue: 8 Pages: 1207-1207 Supplement: Suppl. S Meeting
Abstracts: PS516, Published: AUG 2001
17.-Taner MS, Argon M, Koseoglu K, Dagci H, Ustun S, Budak S, Duman Y., Determination
of intestinal permeability by 99mTc-DTPA in protozoan infections., European Journal of
Nuclear Medicine, V.28 Issue: 8, p 1239-1239 Supplement: Meeting Abstract: PS638,
Published: AUG 2001
18.-Dirlik A, Taner M, Erhamamci S, Ozcan Z, Karadogan I, Esassolak M., Alteration of
intestinal permeability in patients with gynecologic cancers treated with pelvic radiotherapy.,
European Journal of Nuclear Medicine, V28, Issue: 8, Page: 1238, Supplement: Meeting
Abstract: PS635 Published: AUG 2001
19.- Taner MS, Ozdemir D, Koseoglu K, Argon M, Dirlik A, Duman Y, Labeling of Gly-Gly-LAlanine with Technetium-99m and the Assessment of It's Radiopharmaceutical Potential,
European Journal of Nuclear Medicine, Volume: 28, Issue: 8, Pages: 1113-1113 Supplement:
Suppl. S Meeting Abstract: PS145, Published: AUG 2001
20.- M.S. Taner, K. Köseoğlu, D. Özdemir, M. Argon, A. Dirlik, Y. Duman., Gly-I-Leucine
Amide'in Teknesyum-99m ile İşaretlenmesi ve Deneysel kolit modeli üzerinde
Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi, Bildiri Özeti, XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi
10-13 Mayıs 2001, Gaziantep-Türkiye
21.- Taner M. S., Argon M., Köseoğlu K., Dağcı H. Üstün S., Budak S., Ersöz G., Duman Y.,
Protozoon Enfeksiyonlarında Intestinal Permeabilitenin Oral 99mTc-DTPA Uygulaması ile
Ölçülmesinin Değeri, Bildiri Özeti, XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 10-13 Mayıs 2001,
Gaziantep-Türkiye
22.- M.S. Taner, K.Köseoğlu, D. Özdemir, M. Argon, A. Dirlik, Y. Duman., Gly-Gly-IAlanine'in Teknesyum-99m ile İşaretlenerek Radyofarmasötik potansiyelinin incelenmesi.,
Bildiri Özeti, XIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 10-13 Mayıs 2001, Gaziantep-Türkiye
23.- M. Argon, S. Erhamamcı, M.S. Taner, Y. Seçil, İ. Aydoğdu, H. Özkılıç, C. Ertekin.,
"Faringial Disfajili Hastalarda Sintigrafinin Tanısal Önemi", Turkish Journal Of Nuclear Medicine
(TJNM) (ISI) , 50 pp., 2001
24.- M.S. Taner, D. Ozdemir, K. Koseoglu, Y. Duman., Is it Possible to do
Radiopharmaceutical Quality Control with A Gamma Camera., I. Eurasia Conference On
Nuclear Science and Its Applications, 23-27 Oct. 2000, İzmir-Turkey
25.- M.S. Taner, D. Ozdemir, Y. Duman., Clinical Evaluation of Gly-Gly-Alanine and Same
Group Peptides Labeled with 99mTc., I. Eurasia Conference On Nuclear Science and Its
Applications, 23-27 Oct.2000, Izmir, Turkey
26.- Y. Duman, Y. Erşahin, Ü. Bilkay, S. Mutluer, M.S. Taner, A. Aydın and S. Öztop, Spect
Imaging Of Intracranial Mass - Lesions Using 99mTc-Glutathione., European Journal of
Nuclear Medicine, August 1995, Volume 22, Issue 8, p.795-No: 284, European Association of
Nuclear Medicine Congress 26–30 August 1995, Brussels, Belgium
27.- Y. Duman, Z. Burak, Z. Özcan, M. Çolakoğlu, A. Yemişçigil, M.S. Taner, Does Alcohol
Intake Have Any Effect On - Myocardial 99mTc-MIBI uptake., European Journal of Nuclear
Medicine, August 1995, Volume 22, Issue 8, p.858-No: 284, European Association of Nuclear
Medicine Congress 26–30 August 1995, Brussels, Belgium
Diğer Bilimsel ve Eğitsel Faaliyetlerden Örnekler :
M.S. Taner, Düzenleme Komitesi Başkanı ve Eğitmen, Farabi Koordinatörleri Eğitim Semineri,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Akdeniz Üniversitesi ortak organizasyonu, Adrasan Eğitim
ve Uygulama Merkezi, 01-03 Haziran 2012, Adrasan Antalya
M.S. Taner, Düzenleme Komitesi Üyesi, TÜBİTAK destekli “Emin Dikman 1. Ulusal Lisansüstü
Uygulamalı Elektrokimya Yaz Okulu”, 14-17 Eylül 2010 İzmir-Türkiye
MS Taner, Düzenleme Kurulu Üyesi, Bilim Eğitimi Çalıştayı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Akdeniz Üniversitesi. 20-22 Mayıs 2010, Antalya
Memduh Sami TANER, Oturum Başkanı(Chair), Intensivprogramme SINEX, European
Education Programme, Padagogische Hochschule OÖ., (University of Education Upper
Austria), 09-23 August 2009 Linz-Austria
Memduh Sami TANER, Oturum Başkanı, Hemofilide Radyoizotop Sinovektomi Kursu, 5.
Ulusal Hemofili Kongresi, Hemofili Dernekleri Federasyonu. 26-30 Haziran 2006 Çeşme-Ilıca
Hotel /İzmir
Memduh Sami TANER, Misafir Araştırmacı, Nuclear Medicine Research Laboratory, Dept.Of.
Nuclear Medicine St.Bartholomews Hospital, Imperial Cancer Research Fund. 1999, London
Download

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ