Monitor dýchania Angelcare®
Obsah
Návod na použitie
Bezpodmienečne uchovajte!
Inštalácia do detskej izby.................................................................................................
Baby jednotka..................................................................................................................
Rodičovská jednotka.......................................................................................................
Testovanie prístroja Angelcare®....................................................................................
Nastavenia rodičovskej jednotky....................................................................................
Riešenie problémov........................................................................................................
Záruka.............................................................................................................................
Údržba prístroja Angelcare®..........................................................................................
Výrobné nastavenia a technické údaje............................................................................
Príslušenstvo
Rodičovská jednotka s nabíjačkou
3 ks nabíjateľných batérií
AAA k rodičovskej jednotke
Baby jednotka
Snímacia podložka
2 ks adaptéru AC k baby jednotke
a k nabíjačke rodičovskej jednotky
1
2
4
5
6
6
12
13
13
14
Nie je súčasť príslušenstva
Tvrdá platňa z drevených vlákien
3 ks nenabíjateľných batérií AAA k baby
jednotke (pre prípad výpadku prúdu)
1. krok - Inštalácia do detskej izby
Umiestnite baby jednotku tak,
aby bola nasmerovaná na postieľku
Nastavte uhol kamery pomocou
otočného gombíka
Snímacia podložka
Pripevnite kábel snímacích
podložiek k nohe postieľky
2
Umiestnenie snímacích platní pod matrac
Matrac
Tvrdá doska z drevených vlákien
(nie je súčasť príslušenstva)
Kábel snímacích platní
Umiestnenie snímacie podložky pod matrac
V prípade jednej podložky
V prípade dvoch podložiek
(dostupné iba v niektorých štátoch)
stred postieľky
stred postieľky
 Snímacie podložky sa majú umiestniť na úplne hladký a pevný povrch. Položte tvrdú
dosku s hrúbkou asi 6 mm a rozmerom 28 x 28 cm pod snímacie platne. Táto tvrdá doska
pritlačí snímacie podložky k matracu, a tak ostáva matrac po celú dobu v kontakte so
snímacími podložkami. Presvedčte sa o tom, že kábel snímacích podložiek ste viedli pod
matracom, ako je vidieť na obrázku. Kábel, ktorý spája dve snímacie podložky veďte cez
otvor pod postieľku, aby sa matrac na ňom nepoškodil.
 Snímacie podložky umiestnite podľa obrázka. Smerom nahor má byť tá strana
snímacích podložiek, na ktorej je potlač a nápis. Medzi snímacími podložkami a matracom
nemá byť posteľná bielizeň ani prikrývka. V postieľke nepoužívajte podperný vankúš ani
perinku, dieťa položte na chrbát alebo na bruško.
 Pripevnite kábel snímacích podložiek k postieľke. Kábel veďte po podlahe tak, aby
naň dieťa nedočiahlo.
 Snímacie podložky sú použiteľné s každým typom postieľky a matraca, výnimku
tvoria pružinové matrace a matrace zachovávajúce tvar. Odporúčame, aby ste otestovali
fungovanie snímacích podložiek, či snímajú celý matrac.
3
2. krok – baby jednotka
Tlačidlo
Nočné svetlo
Zapínač/vypínač nočného svetla
(ON/OFF)
Zapínacie/vypínacie krídlo
(ON/OFF) (smerom dozadu)
4 infračervené LED
Videokamera
LED (zelený)
signalizujúci zapnutie
LED (červený)
signalizujúci slabé batérie
Mikrofón
Reproduktor
Prípojka snímacej podložky
Prípojka na adaptér
Otočný gombík na
nastavenie uhla kamery
Kryt pre batérie a pripojenie
statívu pre kameru
4
Čo treba urobiť?




Pripojte kábel snímacích podložiek k baby jednotke
Vložte 3 ks nenabíjateľných batérií AAA k baby jednotke (pre prípad výpadku
prúdu)
Pripojte adaptér AC k baby jednotke a vsuňte adaptér do zástrčky v detskej izbe
Na zapnutie baby jednotky zatlačte ľavé krídlo dozadu a udržte zatlačené 2 s
(ON)
3. krok – Rodičovská jednotka

Odstráňte kryt a vložte do rodičovskej
jednotky 3 ks nabíjateľných batérií AAA
NIMH (súčasť príslušenstva). Nikdy
nepoužívajte obyčajné alkalické batérie,
môže spôsobiť výbuch.

Pripojte adaptér AC k rodičovskej
jednotke a vsuňte adaptér do zástrčky.
Pred prvým použitím nabíjajte jednotku
nepretržite 15 hodín.
Intenzita zvuku – zvýšiť (UP)
Intenzita zvuku – znížiť (Down)
Zatlačte a držte zatlačené
Rozhovor – Zatlačte a držte zatlačené, ak sa
chcete prihovoriť k svojmu dieťaťu
Dotyková obrazovka
LCD
Mikrofón
Zapínacie/vypínacie tlačidlo
(ON/OFF)
Reproduktor
5
Čo treba urobiť?
 Pred použitím nabíjajte jednotku nepretržite 15 hodín
4. krok – Testovanie prístroja Angelcare®


Pred prvým použitím otestujte prístroj Angelcare®
Prístroj Angelcare® používajte s nastaveniami výrobcu, alebo ich môžete upraviť
prostredníctvom hlavného menu resp. menu nastavení.
Poznámka: Prístroj Angelcare® testujte pred prvým použitím a potom pravidelne, aby ste sa
presvedčili, či funguje správne. Prístroj Angelcare® môžete používať aj mimo postieľky na
inom mieste spánku. Prístroj testujte, ak pohnete snímacími podložkami, a nastavte citlivosť
podľa nového povrchu. Prečítajte si časť Nastavenie citlivosti.
1. Testovanie zvuku – Presvedčte sa o tom, že funkcia Zvuk je zapnutá(ON). Nech
niekto rozpráva do baby jednotky alebo priložte k baby jednotke rádio. Musíte počuť zvuky
v rodičovskej jednotke. Ak nič nepočuť, tak pozrite kapitolu Riešenie problémov.
2. Testovanie snímania pohybu – Presvedčte sa o tom, že snímacia podložka je
pripojená k baby jednotke a že sú obidve jednotky zapnuté. Presvedčte sa, že funkcia Pohyb je
zapnutá (ON). Pohybujte jemne rukou po matraci. Symbol kyvadlo sa bude pohybovať pri
každom pohybe. Dajte ruku preč od matraca a odstúpte aspoň 3 m od postieľky. Ak nie je
pohyb, potom po 15 sekundách počujete klepot ako varovanie, a po ďalších 5 sekundách sa
zapne alarm.
3. Testovanie nastavenia alarmu – Na zastavenie alarmu položte ruku na matrac, aby
snímacie podložky zase zachytili pohyb. Symbol kyvadlo v rodičovskej jednotke sa začne
zase pohybovať, keď snímacia kodložka zachytí pohyb. Môže byť potrebné, aby ste zatlačili
symbol alarm na rodičovskej jednotke, resp. zatlačte horné tlačidlo na baby jednotke, alebo
vypnite baby jednotku na zastavenie alarmu.
Poznámka: Ak sa alarm nezapne, snímacie podložky môžu zachytávať permanentné vibrácie
z podlahy, alebo zo silného prievanu, alebo ste sa dotkli postieľky. Ak je prístroj zapnutý,
vyhýbajte sa kontaktu s postieľkou. Postieľku postavte k ochrannej stene, ďaleko od silného
prúdenia vzduchu. Citlivosť snímacích podložiek možno treba znížiť, prečítajte si kapitolu
Nastavenie citlivosti.
4. Testovanie batériového režimu – Presvedčte sa o tom, že jednotky fungujú
s batériami bez adaptérov AC. Ak sa zelené svetielko baby jednotky nezapne, treba vymeniť
batérie. Ak sa nezapne rodičovská jednotka a nesvieti signalizačné svetielko, jednotku treba
nabiť.
5. krok – Nastavenia rodičovskej jednotky
DÔLEŽITÉ: Všetky nastavenia a úpravy v hlavnom aj vedľajšom menu sa ukladajú iba
v tom prípade, ak po nastavení zatlačíte tlačidlo OK. V hlavnom menu môžete funkciu
naznačenú symbolom zapnúť/vypnúť jednorazovým zatlačením symbolu. Ktorý symbol
stmavne, zmení sa na šedú farbu, tá funkcia je vypnutá. Ktorý symbol svieti, tá funkcia je
zapnutá.
V hlavnom aj vedľajšom menu, ak sa symbolu nedotknete 1 minútu, tak sa display
automaticky nastaví na video režim. V tomto prípade nastavenia a úpravy nebudú uložené.
6
Poznámka: Pokiaľ ste v hlavnom alebo vedľajšom menu, presun zvuku z baby jednotky do
rodičovskej jednotky je vypnutý. Snímanie pohybu ostáva zapnuté, ak bola táto funkcia
aktivovaná.
 Zatlačte a udržte zapínanie rodičovskej jednotky, pokým sa neobjaví modré okienko
s logom Angelcare® (A)
 Rodičovská jednotka vtedy ukazuje obraz B s obrázkom detskej izby.
 Dotknite sa malého symbolu vpravo dole, aby ste vstúpili do menu.
 Ak je baby jednotka vypnutá (OFF), tak sa na rodičovskej jednotke objaví obraz (D),
a po 1,5 minúte sa automaticky vypne. V tomto prípade zapnite baby jednotku a následne
znovu zapnite rodičovskú jednotku.
5.1 – Zvuk
Funkciu prenosu zvuku z baby jednotky na rodičovskú jednotku možno
zapnúť(ON) a vypnúť(OFF).
S tlačidlom UP (hore) (+) hlasitosť zvyšujete alebo s tlačidlom DOWN
(dole) (-) ju znižujete. Podržte 2 sekundy tlačidlo DOWN k úplnému
stíšeniu.
Rozprávanie – Zatlačte a udržte zatlačené,
ak sa chcete dieťaťu prihovoriť
Ak zapnete funkciu Zvuk (Sound), v hornom riadku video obrazovky symbol Reproduktor.
ON
Zapnutá funkcia Zvuk
OFF
Vypnutá funkcia Zvuk
alebo bliká, ak ste ho
úplne stíšili (MUTE)
Ak zmeníte hlasitosť, na niekoľko sekúnd sa na
obrazovke objaví symbol úrovne hlasitosti.
7
5.2 – Pohyb
Pohyb snímajú snímacie podložky uložené pod matrac. Túto funkciu
môžete aktivovať, môžete zapnúť (ON) alebo vypnúť (OFF),
zatlačením symbolu snímacej podložky. Na uloženie zmien vždy
zatlačte tlačidlo OK. Ak ste zapli bez toho, aby bol pohyb, po 20
sekundách zapne alarm (po 15 sekundách počujete varovné pípanie).
Ak je poplach falošný, nastavte citlivosť v menu nastavení.
NASTAVENIE CITLIVOSTI
Ak ste zapli funkciu snímania pohybu, môžete v prípade potreby regulovať citlivosť
snímacích podložiek v menu nastavení.
Stlačte symbol citlivosti snímacích podložiek (ozubené koleso
so snímacou podložkou) na požadovanú úroveň citlivosti.
1 – najnižšia, 5 – najvyššia úroveň.
ALARM V PRÍPADE VÝPADKU POHYBU

Ak nesníma pohyb, po 20 sekundách zapne alarm
(po 15 sekundách varovné pípanie).
 Baby jednotka aj rodičovská jednotka vydávajú
výstražný signál.
 Na LCD monitore sa objaví symbol alarm s
čiernym pozadím, na miesto video monitora.
 Bezodkladne si skontrolujte dieťa!

Pri zapnutej funkcii detekcie pohybu, sa zobrazí
zobrazovacieho zariadenia. V prípade
registrácie pohybu sa toto zobrazuje ako
pohybujúci sa symbol viditeľný na
nasledujúcom obrázku.
príslušná ikona v hornom rade
 Na zastavenie alarmu sa dotknite symbolu alarmu na LCD monitore rodičovskej
jednotky, alebo stlačte a podržte horné tlačidlo na baby jednotke a alarm sa zastaví.
stlačte symbol alarmu
stlačte a podržte
8
5.3 – Tikacia funkcia (Tic)
Pípavý zvuk súvisí s pohybom snímacích podložiek. Pri pohybe
malého kyvadla počujete z rodičovskej jednotky klepotavý zvuk,
čo vám naznačuje, že funkcia pohybu funguje. Táto funkcia je
k dispozícii iba vtedy, ak je funkcia pohybu zapnutá. V hlavnom
menu ju viete zapnúť/vypnúť stlačením symbolu kyvadla. Pre
uloženie zmeny vždy stlačte symbol OK.
5.4 – Prerušenie prevádzky
Ak chcete prerušiť prevádzku zariadenia, stlačte tlačidlo Prestávka
v prostriedku. Pokiaľ je prístroj v tomto režime, funkcia snímania zvuku
a pohybu je vypnutá. Rodičovská jednotka každých 30 sekúnd trikrát pípne,
aby vás upozornila na prerušenú prevádzku prístroja. Stlačte tento symbol na
znovunastavenie normálneho režimu. Potom bude LCD monitor znázorňovať zase video
obrázok. Stlačením horného tlačidla baby jednotky môžete tiež zapnúť prerušený režim,
a opätovným stlačením nastavíte zase normálny režim.
5.5 – Teplota
Prístroj stále ukazuje teplotu v detskej izbe. Môžete ho nastaviť tak, aby vás
upozornil v prípade, že je v izbe príliš teplo alebo chladno. Upozorní vás, ak je
teplota mimo nastaveného intervalu. Stlačte tento symbol v hlavnom menu, aby
ste sa dostali do menu nastavenia teploty.




Stlačte symboly „+“, „-„ v hornom riadku pre nastavenie
najvyššej povolenej teploty. (Hodnota môže byť medzi
hodnotami 22°C a 40 °C resp. medzi 72 a 104 °Fahrenheit.)
Stlačte symboly „+“, „-„ v strednom riadku pre nastavenie
najnižšej povolenej teploty. (Hodnota môže byť medzi
hodnotami 5°C a 19 °C resp. medzi 41 a 66 °Fahrenheit.)
Stlačte ľavý dolný symbol, ak chcete prejsť od °Celzia na
°Fahrenheit. Zmenená jednotka sa objaví nad symbolom a po
nastavení je v hornom rohu displeja.
Ak zapnete teplotnú výstrahu, tak je nad symbolom zvona nápis
ON a v hornom riadku displeja je teplomer.
Ak baby jednotka nameria
teplotu mimo určeného
intervalu (príliš vysokú
alebo nízku), tak sa zapne
teplotný alarm: každých 5 sekúnd počujete 4 pípnutia a v prostriedku displeja sa objaví
symbol teplotného alarmu.
5.6 – Funkcia zapínania na hlas (Vox)
Prostredníctvom funkcie Vox môžete nastaviť, aby prenos zvuku
prebiehal iba na váš hlas. Pomocou tejto funkcie budete počuť vyššie
hlasy z detskej izby. Ak túto funkciu vypnete (OFF), (v hlavnom menu
9
bude symbol mikrofónu tmavší, šedý), tak budete zvuky počuť
nepretržite. Citlivosť mikrofónu môžete nastaviť tiež: nízka citlivosť
mikrofónu Vox znamená, že zvuky v detskej izbe musia byť silnejšie
k tomu, aby sa zapol prenos do rodičovskej jednotky.
Stlačte symbol nastavenia citlivosti mikrofónu v menu nastavení
(symbol ozubeného kolesa s mikrofónom), a vyberte
požadovanú úroveň, 1 – najnižšia, 4 – najvyššia.
5.7 – Meranie času
Zapnuté (ON)
(stlačte, ak chcete zastaviť)
Vypnuté (OFF)
(stlačte, ak chcete spustiť)
Ak spustíte meranie času v hlavnom menu, tak sa
display vráti na video režim a časomiera sa spustí
od 0:00 (0 hodín 0 minút)
Maximálna doba merania času je 5 h 59 min. Po
dosiahnutí „5:59“ sa časomiera automaticky zastaví a zmizne z displeja.
Poznámka: Ak sa rodičovská jednotka vypne (OFF), časomiera sa automaticky vynuluje
a vypne.
5.8 – Nastavenie alarmu
V menu nastavení stlačte symbol na ľavej strane pre výber alarm režimu. Môžete si vybrať
z týchto troch možností:
Hlasový alarm
Hlasový aj vibračný alarm
Iba vibrovanie
Symbol vybraného režimu sa objaví v hornom riadku video obrazovky LCD monitoru.
Poznámka: Ak ste si vybrali režim „Iba
vibrovanie“ tak alarm v rodičovskej jednotke
nebudete počuť, ale v baby jednotke alarm počuť
aj naďalej. Ak dáte rodičovskú
jednotku na nabíjačku, prístroj nevibruje, a režim alarmu prechádza prechodne na hlasový
alarm. Keď robíte kroky v hlavnom alebo vedľajšom menu, preruší sa prenos zvuku
k rodičovskej jednotke, ale ak snímacie podložky neregistrujú pohyb, tak sa alarm spustí. Iné
druhoradé alarmy a správy sú prechodne vypnuté.
10
5.9 – Vypnutie videa
Zapínacie tlačidlo
Za účelom šetrenia s batériami je možnosť vypnúť video monitor
pomocou zapínacieho/vypínacieho tlačidla. Vojdite do menu
nastavení (symbol ozubeného kolesa) a vyberte, či sa obrazovka má
vypnúť po 5, 10, 15 alebo 20 sekundách. Ak nechcete, aby sa
obrazovka vypínala, tak stlačte symbol „-„, pokiaľ je vidieť miesto
čísiel nad symbolom „-„ nápis „OFF“.
POZOR: Ak stlačíte a podržíte dlhšie ako 1 sekundu, tak sa rodičovská jednotka vypne.
5.10
– Zväčšovanie
Stlačte symbol zväčšovania na video obrazovke, aby ste vstúpili do
režimu zväčšovania.V režime zväčšovania sa video obrazovka zväčší na
dvojnásobnú veľkosť oproti normálnej a zmizne symbol menu. Na
obrazovke sa objavia štyri šípky ukazujúce rôznymi smermi. Stlačte tú
šípku, ktorý smer chcete vidieť zväčšený. Stlačte zase symbol
zväčšovania k návratu do normálneho režimu.
Na obrazovke sa zobrazí 5 – 10 – 15 – 20 alebo OFF (vypnutie)
Indikátor napätia batérie
Symbol indikátora napätia batérie sa na LCD displeji
objaví vždy. Ak je napätie batérie príliš nízke, alebo
batérie treba vymeniť, tak rodičovská jednotka pípne
každých 15 sekúnd na upozornenie. Do naplnenosti
batérií do 1/3 funguje prístroj v normálnom režime,
potom ich treba nabiť. Nabíjací okruh prebieha na
displeji dovtedy, kým batérie nedosiahnu naplnenosť potrebnú na normálny režim. Za
účelom úplného nabitia sa odporúča nechať prístroj na nabíjačke 16 hodín. Pokiaľ je
rodičovská jednotka na nabíjačke, prebehuje symbol nabíjania batérie, kým sa úplne nenabije.
Spojenie medzi baby jednotkou a rodičovskou jednotkou
Symbol antény sa na displeji objavuje sústavne. Ukazuje intenzitu spojenia s baby jednotkou.
V závislosti od intenzity sa objavujú nasledovné symboly: Pokiaľ sa spojenie medzi baby
jednotkou a rodičovskou jednotkou preruší, tak sa ozve výstraha „mimo dosah“: každých 5
sekúnd tri pípnutia po sebe. Na displeji rodičovskej jednotky sa objaví symbol „mimo dosah“.
Dobrá dostupnosť
V hornom riadku sa
objaví symbol
„stratený signál“
Slabý signál
Stratený signál
11
V prípade, že sa spojenie medzi baby jednotkou a rodičovskou jednotkou úplne preruší,
postupujte podľa nasledujúcich krokov:
1. Presvedčte sa, že sú obe jednotky vypnuté.
2. Zapnite baby jednotku.
3. Stlačte a pustite ľavé krídlo štyrikrát. Nočné svetlo začne blikať.
4. Zapnite rodičovskú jednotku. Objaví sa modrá obrazovka, v hornom roku so
symbolom stratený signál.
5. Stlačte a podržte tlačidlo rozhovor na pravom boku rodičovskej jednotky, a medzitým
stlačte a pustite zapínanie rodičovskej jednotky.
6. Na rodičovskej jednotke sa objaví video obrazovka, čo znamená, že sa spojenie
obnovilo.
Riešenie problémov
Problém
Možná príčina
Riešenie
Planý poplach
 Dieťa ste vybrali z postieľky ale prístroj
ste nevypli
 Kábel snímacích podložiek nie je
pripojený k baby jednotke
 Snímacie podložky sa nedotýkajú
správne s matracom, prípadne je matrac
natesno v postieľke, alebo matrac nie je
úplne rovný a neleží na tvrdom podklade,
alebo používate podperný vankúš
 Dieťa spí veľmi hlboko, alebo sa
posunulo zo snímacích podložiek smerom
k bokom postieľky
Nefunguje alarm
 Baby jednotka registruje pohyb, ak sa
dotknete postieľky
 Baby jednotka registruje pohyb z
mimo postieľky, ako napr. motorové
prístroje, silné bubnovanie a pod.
 Citlivosť je príliš vysoká
Nefunguje prenos
zvuku
 Jednotky sú od seba príliš vzdialené.
(Alarm mimo dosah)
 Batérie sú vybité, alebo sú zle vložené
 Adaptér AC je zle pripojený, alebo
zástrčka nefunguje.
 Niektorá jednotka nie je zapnutá.
Svetielko (zelené)
signalizujúce
zapnutie baby
jednotky nesvieti
 Adaptér AC je zle pripojený alebo
zástrčka nefunguje.
 Nie je zapnutá baby jednotka.
 Batéria je vybitá.
 Vypnite baby jednotku(OFF)
 Skontrolujte spojenie medzi snímacími
podložkami a baby jednotkou. Vytiahnite
a znovu zastrčte kábel.
 Ak je matrac natesno, upravte na mieru,
aby sa voľne pohyboval. Presvedčte sa, že
nie je žiadna posteľná bielizeň medzi
snímacími podložkami a matracom.
Snímacie podložky musia byť umiestnené
na úplne hladký a tvrdý povrch.
Nepoužívajte podperný vankúš alebo
stočenú prikrývku k ležaniu na boku.
 Presvedčte sa, či sú snímacie podložky
uložené podľa popisu v kapitole Inštalácia
do detskej izby. Môže byť potrebné
nastavenie citlivosti, viď kapitola
Nastavenie citlivosti
 Vyhnite sa kontaktu s postieľkou,
a vyjdite z tej izby, v ktorej je monitor
dýchania zapnutý.
 Uložte postieľku k stene, aby ste
eliminovali pohyby mimo postieľky.
 Znížte citlivosť. Viď kapitoly
Testovanie prístroja Angelcare®
a Nastavenie citlivosti.
 Vezmite rodičovskú jednotku bližšie
k baby jednotke
 Skontrolujte/vymeňte batérie, alebo
nabite rodičovskú jednotku.
 Skontrolujte spojenie, zmeňte zástrčku
 Presvedčte sa, či sú obe jednotky
zapnuté
 Zlaďte obe jednotky. Viď kapitola
Anténa
 Skontrolujte spojenie, alebo zmeňte
zástrčku
 Stlačte a podržte 2 sekundy pravé krídlo
rodičovskej jednotky pre zapnutie (ON)
12
Slabý príjem
 Jednotky sú od seba príliš vzdialené.
 Jeden z jednotiek alebo obe sú v
blízkosti veľkého kovového predmetu.
 Jednotky nie sú v zvislej polohe.
 Batérie sú slabé.
Statické rušenia,
skresľovanie,
interferencia (od
iného monitoru
dýchania)
Spätná väzba
(hlasné zvuky
z rodičovskej
jednotky)
Obrazovka
rodičovskej
jednotky je čierna
 Rodičovská jednotka je blízko
motorového prístroja, fluoreskujúcej
lampy, televízie a pod.
 Vezmite jednotky bližšie k sebe.
 Zmeňte polohu jednej alebo oboch
jednotiek.
 Vymeňte
batérie,
alebo
nabite
rodičovskú jednotku.
 Zlaďte obe jednotky. Viď kapitola
Anténa
 Otočte rodičovskú jednotku, alebo
vezmite na vzdialenejšie miesto od zdroja
interferencie.
 Jednotky sú príliš blízko k sebe.
 Vezmite jednotky ďalej od seba (min. 3
metre)
 Rodičovská jednotka je vypnutá.
 Náhodou ste stlačili tlačidlo pre
zapínanie/vypínanie, a prístroj prešiel do
úsporného režimu.
 Stlačte a podržte 2 sekundy pravé krídlo
rodičovskej jednotky pre zapnutie
 Stlačte znovu tlačidlo pre
zapínanie/vypínanie, alebo sa dotknite
obrazovky, aby sa znovu objavilo video.
Záruka
Na záručné podmienky sa vzťahujú právne predpisy platné v Slovenskej republike.
Záruka sa nevzťahuje na také produkty, ktoré sú porušené pokusom o opravu, fyzickým
poškodením, zlým napätím, nesprávnym použitím, alebo používaním nesprávnych batérií.
Záruka sa tiež nevzťahuje v prípade, ak majiteľ dával prístroj opraviť alebo ho prerábal.
Dovozca a Angelcare® neberú na seba zodpovednosť za následky používania prístroja.
Angelcare® video monitor dýchania a obojstranný ochranca dieťaťa (AC1 100) je osobný
ochranný prístroj, nenahrádza však osobnú starostlivosť a zodpovednosť za dieťa!!
Ak máte v súvislosti s používaním prístroja otázky alebo pripomienky, obráťte sa na svojho
predajcu alebo na dovozcu na nižšie uvedenom kontakte.
Údržba prístroja Angelcare®
 Tento návod na použitie si bezpodmienečne uchovajte.
 Všetky jednotky uchovávajte mimo kontakt s vodou (vaňa, bazén) a vysokú teplotu
(radiátor).
 Obe jednotky uložte vždy v zvislej polohe na hladký povrch tak, aby okolo nich voľne
prúdil vzduch. Snímacie podložky sú vyhotovené z umelej hmoty, a nevetrajú. Preto sa na
spodnú časť matraca môže ukladať pleseň v oblasti snímacích podložiek. Odporúčame, aby
ste matrac pravidelne obracali, aby ste sa vyhli plesni.
 Používajte iba adaptér AC pribalený k Angelcare® prístroju.
 Nepoškodzujte káble adaptéra a snímacích podložiek. Káble umiestnite tak, aby ste po
nich nechodili, a aby neboli nikam pricviknuté.
 ČISTENIE: pred čistením jednotky od seba oddeľte. Nenamáčajte do vody! Na
odstránenie prachu používajte suchú utierku. Nepoužívajte spray s riedidlom alebo čistiacim
prostriedkom. Utierajte mokrou handričkou jemne namočenou do dezinfekčného alebo
čistiaceho prostriedku.
 Dávajte pozor, aby na prístroj nepadali predmety, a aby do jednotiek nenatiekla tekutina.
Ak prístroj dlhšie nepoužívate, z oboch jednotiek vyberte batérie, a adaptér AC vytiahnite zo
zástrčky
13
Výrobné nastavenia a technické údaje
Režim zvuk (Sound)
Zapnuté (ON)
Funkcia pohybu (Movement)
Zapnuté (ON)
Funkcia tiku (Tic)
Zapnuté (ON)
Funkcia zapínania na zvuk (VOX)
Zapnuté (ON)
Hlasitosť rodičovskej jednotky
3. hladina zo 6
Citlivosť mikrofónu (citlivosť VOX
2. hladina zo 4
Citlivosť snímacích podložiek
3. hladina z 5
LCD displej
Zapnuté (ON)
Teplota
Celzius
Časomiera
Vypnuté (OFF)
Teplotný alarm
Vypnuté (OFF)
Alarm max. teploty
30°C
Alarm min. teploty
19°C
Alarm
Iba zvukový alarm(Sound alarm only)
Dosah
max. 200m
Počet kanálov: Europa – 64 kanálov, USA/Canada – 19 kanálov
Zásobovanie elektrickou energiou
3 ks alkalických batérií AAA (nie je
príslušenstvo) alebo adaptér AC 7,5 V k baby jednotke. 3 ks nabíjateľných
batérií (LR03) A adaptér AC 7,5 V k nabíjačke rodičovskej jednotky.
Upozornenie: Aby ste sa vyhli úderu elektrickým prúdom, nepoužívajte v daždi a na mokrom
mieste.
Ak ste batérie zle vložili, môže spôsobiť výbuch. 3 AAA NIMH nabíjateľné batérie
v príslušenstve vyrába GPI International Limited GN60AAAHC, 1,2 V 600 mAH.
Ak batérie stratíte alebo sú pokazené, kontaktujte dovozcu.
Batérie:
Nepoužívajte spolu staré a nové batérie.
Nepoužívajte spolu alkalické, štandardné (carbon-zinok) a/alebo nabíjateľné batérie.
Prenos:
Prenos dát medzi rodičovskou a baby jednotkou prebieha na frekvencii 2,4 GHz.
ErP vyhlásenie o zhode
Veľká Británia – Malta – Ciprus – Singapúr
Používajte iba s adaptérom Angelcare® model T07505B001
Európska únia
Používajte iba s adaptérom Angelcare® model T07505V001
Ochrana životného prostredia
Tento elektrický prístroj nevhadzujte medzi komunálny odpad. O zbere selektívneho odpadu
sa informujte na úradoch.
14
Download

Návod Návod na stiahnutie