-8-
-1-
Návod na obsluhu
Monitor dýchacích pohybov a odpočúvanie zvukov
Angelcare® Typ
AC 301-R (s dobíjacími
NiMH akumulátormi)
5 JEDNODUCHÝCH KROKOV PRE FUNGOVANIE MONITORU ANGELCARE
KROK 1. DOSKY SO SENZORMI
Umiestnenie dosiek so senzormi pozrite na obrázku. Pripojte dosku so snímačmi pomocou kábla k
vysielačke. Dosky sa umiestňujú pod matracom - potlačou VŽDY NAHOR. Hrubú posteľnú bielizeň
NEZASÚVAJTE pod matrac!
Matrac a dosky musia tesne priliehať po celej dĺžke. Ak je to potrebné, umiestnite na spodok postieľky
(kostru) na celú jej plochu preglejku s minimálnou hrúbkou 6 mm ako pevný rovný podklad. Až na ňu
rozmiestnite dosky (obr. 1) a až na záver matrac. Zaistite vedenie káblov podľa obrázku mimo dosahu
dieťaťa.
KROK 2. KONTROLNÁ JEDNOTKA (VYSIELAČ)
• vložte 4 ks mini-batérií typu AAA (ako zálohu pri výpadku prúdu)
• pripojte dosky so snímačmi ku kontrolnej jednotke
• na zadnej strane kontrolnej jednotky zvoľte jednu zo štyroch funkcií kontroly dojčaťa
- POHYB = monitoring dýchania a pohybov bez prenosu zvuku
- POHYB + ZVUK + Tic = monitoring s prenosom odpočúvaných zvukov s LED
viditeľnou indikáciou. Tic – „tikanie“ – zvukový indikátor každého pohybu dieťaťa
(napr. pre NEVIDOMÉ a SLABOZRAKÉ OSOBY)
- POHYB + ZVUK = monitoring + počujete zvuk, vidíte signalizáciu zvuku dojčaťa a
bezprostredného okolia BEZ funkcie Tic
- ZVUK = odpočúvania („pestúnka“) – počujete zvuk, vidíte signalizáciu zvuku na
rodičovskej jednotke
• Zapojte AC adaptér do kontrolnej jednotky a pripojte ho k elektrickej sieti (220 – 230 V).
UPOZORNENIE: citlivosť snímania je optimálne nastavená. NEMEŇTE NASTAVENIE, AK TO NIE
JE POTREBNÉ, pri červenej kontrolke alebo planom alarme pozrite nastavenie!
KROK 3. RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PRIJÍMAČ)
Model AC 301: Do rodičovskej jednotky vložte 3 ks mini-batérie typu AAA, pripojte AC adaptér a
pripojte ho k elektrickej sieti (220 - 230V).
Model AC 301-R: PRED PRVÝM POUŽITÍM je nevyhnutne potrebné nabiť (už inštalované) dobíjacie
akumulátory NiMH minimálne po dobu 15 hodín nepretržitého nabíjania. Dobíjanie sa začne vždy
pripojením AC adaptéru k sieti (obr. 4). Poloha funkčných prepínačov nemá vplyv na nabíjanie.
Pre dlhšiu životnosť akumulátorov nabíjajte rodičovskú jednotku vždy až pri oranžovej
blikajúcej kontrolke LED.
Nabíjajte nepretržite 12 hodín.
UPOZORNENIE: u modelu AC 301-R sa dobíja LEN rodičovská jednotka.
•
Nastavte hlasitosť podľa potreby.
-2KROK 4: POUŽITIE MONITORU
Umiestnite dieťa do postieľky a zapnite (ON) obidve jednotky (kontrolnú aj rodičovskú) na rovnaký
kanál A, B alebo C. Ak je signál rušený, prepnite na iný kanál. Uistite sa, že ste na obidvoch
jednotkách nastavili rovnaký kanál. Ak vyberiete dieťa z postieľky, vypnite prístroj do polohy OFF. Ak
zabudnete monitor vypnúť, ozve sa po 15 sekundách varovný Tic. Po ďalších 5 sekundách sa spustí
alarm.
Akustickej spätnej väzbe (pískaniu) sa vyhnete tak, že dodržíte minimálnu vzdialenosť obidvoch
jednotiek 3 m.
KROK 5: PREVÁDZKA NA BATÉRIE
• Ak odpojíte AC sieťový adaptér, uistite sa, že je prístroj vypnutý v polohe OFF. Ak prístroj nie je
vypnutý, prejde do prevádzky na napájanie z batérií. Na prevádzku s batériami sa jednotky prepnú
aj pri výpadku prúdu – ale len vtedy, ak sú v obidvoch jednotkách funkčné batérie.
Ak bliká oranžová kontrolka LOW BATTERY, vymeňte batérie! U modelu AC 301-R dobíjajte len
rodičovskú jednotku (12 hodín).
POZNÁMKA:
•
Pred prvým použitím a potom pravidelne testujte funkčnosť Vášho Angelcare®.
•
Ak monitorujete dýchanie a pohyby, NEPOUŽÍVAJTE žiadne príslušenstvo ani hračky
produkujúce cudzie pohyby, vibrácie, zvuky, nepohybujte postieľkou. Kontrolná
jednotka by mohla detegovať klamné zvuky a v prípade apnoe by nespustila alarm.
•
Angelcare® Monitor je úplne bezpečný. Dosky so senzormi a káble sú len pasívne.
Tieto nevedú žiaden prúd, nevyžarujú ani nie sú zaťažené inou energiou. Kontrolná
jednotka len emituje slabý rádiový signál cez svoju anténu. Tento signál
nepredstavuje bezpečnostné riziko.
•
Váš monitor je možné používať pre dieťa uložené v postieľke alebo inom prostredí (okrem
pohyblivých a vibrujúcich).
•
Na monitorovanie dvojičiek sú potrebné dva AC301 (AC301-R), alebo AC301 (AC301-R) +
AC300. Jednu kontrolnú jednotku použijete pre kontrolu dychu / pohybov a druhú kontrolnú
jednotku pre kontrolu dychu / pohybov + zvuku (+Tic). Táto prenáša aj zvuk druhého
dieťaťa. Toto za predpokladu detí uložených v jednej miestnosti osobitne každé vo svojej
postieľke.
UPOZORNENIA:
•
Tento produkt nie je určený ako lekárska pomôcka ani ako prevencia syndrómu náhlej smrti
dojčiat.
•
Tento produkt nenahrádza priamu starostlivosť o Vaše dieťa – kontrolujte v pravidelných
intervaloch aktivity Vášho dieťaťa. Monitorovanie predčasne narodených detí alebo
rizikových detí by malo byť vykonávané len pod lekárskym dohľadom.
•
Zamedzte možnosti ovplyvnenia dosiek so snímačmi zdrojmi vibrácií a zvukov v postieľke
(napríklad. hračky) alebo mimo postieľky (televízor, hlasná hudba, práčka). Uistite sa, že je
vplyv týchto zdroj eliminovaný skôr, ako zapnete vysielačky.
•
Obidve jednotky umiestnite vždy na rovnej ploche mimo dosahu dieťaťa.
•
Nedotýkajte sa konca kábla adaptéru, ak je tento zapojený do zásuvky.
•
Angelcare® monitor používa na prenos spojenia verejné rozhlasové vlny. Rodičovská
jednotka môže zachytávať signál z iných vysielacích jednotiek, dokonca aj z iných
domácností. Tiež signály z Vašej vysielacej jednotky môže byť zachytený inými prijímacími
jednotkami - chráňte Vaše súkromie a v prípade, že vysielačky nepotrebujete, tak ich
vypnite.
•
Tento produkt by mal byť opravovaný kvalifikovaným odborníkom. Vo vnútri prístrojov nie sú
súčasti, na ktorých by bolo potrebné vykonávať údržbu.
-7-
PESTÚNKA – KONTROLNÁ JEDNOTKA - VYSIELAČKA
anténa / nočné svetlo
hlavný vypínač a
prepínač kanálov
A, B, C
- „Tic“ indikátor
- alarm indikátor
- indikátor
vybitých
batérií
Funkcie:
- pripojené napätie (modrá kontrolka)
- nočné svetlo vypnuté / zapnuté
- dosah vypnutý / zapnutý
teplota °C
Funkcie:
- pohyb (dýchanie)
- zvuk + pohyb (dych) + tic
- zvuk + pohyb (dych)
- zvuk
konektor pripojenia
snímacích dosiek
Nastavenie:
citlivosti
snímania
pripojenie
AC adaptéra
Batérie
(4 ks AAA)
Obsah balenia:
1 ks kontrolná jednotka – Nursery Unit (vysielač)
1 ks rodičovská jednotka – Parents Unit (prijímač)
2 ks detekčná doska so snímačmi (senzor pad)
2 ks AC adaptér
1 ks slovenský návod na obsluhu
1 ks originálny návod na obsluhu
záručný list
prehlásenie konformity
Záručná doba 24 mesiacov
Výrobca: Angelcare ® Monitors Inc. Kanada www.angelcare-monitor.com
-6-
-3-
Zaistite kábel od snímačových dosiek priviazaním o nohu postieľky. Kábel veďte po dlážke mimo dosahu dieťaťa.
SPRÁVNE
NESPRÁVNE
minimálna
vzdialenosť
38 cm
doska so snímačmi
doska so snímačmi
Poloha dosky so snímačmi pod matracom
správne
nesprávne
alebo
postieľka
postieľka
7,5 V AC Adaptér
RODIČOVSKÁ JEDNOTKA (PRIJÍMAČ)
anténa
indikátor vybitých
batérií
Hlavný vypínač
a prepínač
kanálov A, B, C
reproduktor
spona na opasok
zdierka pripojenia AC adaptéra
batérie (3 ks AAA)
indikácia alarmu
indikátor zvuku
indikátor dosahu
indikátor napájania
nastavenie hlasitosti
POKYNY K OBSLUHE A STAROSTLIVOSTI O PRÍSTROJ
•
NÁVOD NA OBSLUHU si starostlivo uschovajte pre prípadnú potrebu.
•
VODA, VLHKO a TEPLO sú škodlivé pre komponenty. Pozor na vane, bazény alebo
kúrenie a radiátory.
•
PRÍSTUP VZDUCHU k obidvom jednotkám zaistí ich dlhú životnosť. Obidve jednotky
umiestnite na rovnom povrchu a v správnej polohe, aby mohol okolo nich prúdiť
vzduch.
•
NAPÁJANIE z bežnej siete (230 V striedavý prúd) je možné LEN s použitím AC adaptéra
Angelcare ®, ktorý je súčasťou balenia.
•
Káble a konektory pripojenia chráňte pred poškodením alebo vytrhnutím.
•
ČISTENIE vykonávajte vždy len na odpojenom a vypnutom prístroji. NIKDY neponárajte
prístroje do vody! Prach odstraňujte suchou utierkou.
•
NIKDY nepoužívajte čistiace spreje, tieto môžu obsahovať rozpúšťadlá, dosky so snímačmi
utrite vlhkou utierkou s malým množstvom čistiaceho prostriedku alebo
dezinfekčného prípravku.
•
NEČISTOTY a TEKUTINY nesmú vniknúť do prístrojov.
•
Ak Angelcare ® dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batérie a odpojte AC adaptér.
PREKONTROLOVANIE MONITORA ANGELCARE®
Pred použitím monitora Angelcare ® v novom umiestnení (napr. v inej postieľke) je potrebné
prekontrolovať jeho funkčnosť. Ak je to potrebné, nastavte citlivosť monitora. Angelcare® monitor
môže byť použitý aj mimo detskej postieľky, v rôznych priestoroch určených na spanie. Po
premiestnení dosiek so snímačmi do novej polohy sa vždy uistite, že je nastavená správna citlivosť
vhodná pre novú polohu alebo iný matrac
KROK 1: zapnite vysielaciu jednotku do polohy funkcie „len zvuk“. Požiadajte niekoho, aby skúsil do
jednotky hovoriť alebo umiestnite do jej blízkosti rádio. Mali by ste z rodičovskej jednotky počuť
zreteľný zvuk. Ak tomu tak nie je, pozrite možnosti v odseku "Riešenie problémov". Uistite sa, že na
obidvoch jednotkách je nastavený rovnaký kanál. Ak nie je príjem signálov čistý, vyskúšajte prepnúť na
iný kanál.
KROK 2: vyskúšajte, či prístroj registruje pohyby. Zapnite vysielaciu jednotku do polohy funkcie
„pohyb“. Položte svoju ruku na matrac, indikátor bude blikať zelene pri každom pohybe ruky. Zdvihnite
ruku z matraca preč. Ak nie je indikovaný žiaden pohyb, za 15 sekúnd sa ozve výstražné tikanie a o 5
sekúnd neskôr zaznie ALARM súčasne so zasvietením červenej kontrolky.
POZOR! Ak nezaznie alarm, môže doska so snímačmi zachytávať jemné narovnávanie matraca,
vibrácie podlahy, Váš kontakt s postieľkou, vibrácie zo silnej cestnej prevádzky apod. V takomto
prípade presuňte postieľku k obvodovému múru, kde sú niektoré vibrácie tlmené (napríklad vibrácie
podlahy). V ďalšom prípade je možno potrebné prekontrolovať dosku so snímačmi.
KROK 3: v prípade alarmu položte ruku opäť na matrac s doskou so snímačmi. Kontrolná jednotka
opätovne zachytí pohyb a alarm sa automaticky preruší. Červená kontrolka alarmu na kontrolnej
jednotke bude blikať ešte 1 minútu.
KROK 4: overte funkčnosť prístrojov pri prevádzke na batérie bez AC adaptéra. Zelená kontrolka by
mala svietiť na obidvoch jednotkách.
Rodičovská jednotka: ak sa zasvieti oranžová kontrolka, dajte akumulátor na 12 hodín nabíjať.
Kontrolná jednotka (vysielač): ak sa zasvieti oranžová kontrolka a ozve sa rýchle cvakanie, vymeňte
batérie. Ak sa kontrolka zmení na červenú, monitor je mimo prevádzky.
-4NASTAVENIE CITLIVOSTI PRE POHYBY
Nastavená citlivosť by mala vyhovovať väčšine prípadov použitia. V mnohých
prípadoch ale nemusí toto nastavenie vyhovovať. Pri výskyte planých poplachov
nezvyšujte citlivosť bez toho, že by ste si najskôr nepreštudovali rady v odseku
"Riešenie problémov". Pred zmenou nastavenia si poznamenajte predchádzajúce
nastavenie (podľa číselníka) a vždy sa vráťte k nemu.
Indikátor pohybu na kontrolnej jednotke blikne oranžovo vždy vtedy, keď stráca
signál. To môže byť dôsledkom toho, že dieťa hlboko zaspalo alebo že sa vzdialilo od snímačov do
rohu postieľky. Ak nezaznie alarm, nie je potrebná zmena nastavenia citlivosti. Ak oranžová kontrolka
bliká väčšinu času, kedy je dieťa v presnej polohe nad umiestnením dosiek so snímačmi, môže dôjsť k
planému poplachu - v tomto prípade nastavte citlivosť. Citlivosť sa zvyšuje pootočením na vyššie číslo.
Po prestavení citlivosti je monitor potrebné otestovať (pozrite predchádzajúci odsek).
VÝBER KANÁLA NA PRÍJEM ZVUKU
Uistite sa, že sú obidve jednotky nastavené na rovnakom kanáli, vždy na A, B alebo C. Ak príjem nie je
čistý, nastavte iný kanál. Ak rušenie pretrváva, pozrite odsek "Riešenie problémov.
POZNÁMKA: Tento monitorovací systém je vybavený indikátorom dosahu. Indikácia dosahu „in range“
bude blikať, ak sú jednotky vzájomne vzdialené tak, že sú ešte v dosahu. Ak kontrolka zhasne, sú
jednotky mimo dosahu.
IN RANGE (DOSAH)
Na zapnutie funkcie „in range“ stlačte na dlhší čas vypínač nočného osvetlenie Night Light, až kým toto
krátko blikne.
POZNÁMKA: dosah je 120 m.
Green Sound Lights – kontrolky hlasitosti—čím hlasnejšie sú zvuky dieťaťa, tým viac kontrolka bliká
Temperature display – kontrolná jednotka je vybavená digitálnym teplomerom izbovej teploty v °C
Night light halo – nočné luminiscenčné osvetlenie, aktivácia stlačením hornej LED kontrolky na
kontrolnej jednotke
Voice activated – za účelom prenosu zvuku dieťaťa sa kontrolná jednotka aktivuje len vtedy, ak
zachytí počuteľný zvuk. Toto zabezpečí, že rodičovská jednotka bude zachytávať len priradenú
kontrolnú jednotku.
AC sieťové adaptéry
Model AC 301: AC sieťové adaptéry používajte pre obidve jednotky vždy, keď je to možné, predĺžite
tak životnosť batérií.
(batérie sa počas sieťovej prevádzky nevyberajú). Používajte typizované mini-batérie typu AAA.
Model AC 301-R: AC sieťový adaptér používajte LEN u kontrolnej jednotky, vždy keď je to možné.
AC sieťový adaptér sa u rodičovskej jednotky (prenosnej) používa LEN na dobíjanie NiMH
akumulátorov vo vnútri
(po signalizácii LOW BATTERY, 12 hodinové nabíjanie).
Výmena akumulátorov (AC 301-R)
Výmenu vykonajte vtedy, ak je doba prevádzkyschopnosti akumulátorov krátka – prípadne žiadna a
nie je možné ich dobiť. Používajte len typizované akumulátory typu AAA a dobíjanie vykonajte podľa
návodu výrobcu akumulátorov.
-5RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Pravdepodobná príčina
Riešenie
Planý poplach
• Dieťa bolo vybrané z postieľky a
kontrolná jednotka nebola vypnutá.
• Kábel dosky so snímačmi nie je
správne pripojený ku kontrolnej
jednotke.
• Doska so snímačmi nemá plný kontakt
s matracom v postieľke alebo matrac
postieľky neleží na úplne plochom a
pevnom podklade.
• Dieťa sa vzdialilo od dosky so
snímačmi, napríklad do rohu postieľky.
• Vypnite (OFF) kontrolnú jednotku.
• Overte spojenie medzi doskou so snímačmi a
kontrolnou jednotkou. Odpojte a znovu pripojte kábel.
• Uistite sa, že medzi matracom a snímačmi nie je
posteľná bielizeň. Doska so snímačmi musí ležať na
úplne rovnom a pevnom podklade. Vložte na spodok
celej postieľky dosku z preglejky s hrúbkou 6 mm.
• Uistite sa, že je doska so snímačmi uložená v takej
polohe ako je popísané v odseku „5 krokov..“. Je
možné, že je potrebné nastaviť citlivosť – prečítajte si
odsek „Nastavenie citlivosti“.
Alarm sa neaktivuje
• Kontrolná jednotka nedeteguje pohyb
aj vtedy, ak sa dotýkate postieľky.
• Kontrolná jednotka zachytáva pohyb
mimo postieľky ako sú cestná
premávka, silné otrasy atď.
• Citlivosť je nastavená na vysokú
úroveň.
• Vyhnite sa kontaktu s postieľkou, ak je monitor zapnutý.
• Umiestnite postieľku v blízkosti pevnej opory, aby sa
zamedzilo detegovaniu pohybov prichádzajúcich
zvonku postieľky.
• Je možné, že je potrebné znížiť citlivosť – prečítajte si
odsek „Nastavenie citlivosti“.
Indikátor pohybu
svieti oranžovo
(monitor takmer
nezachytáva pohyb).
• Doska so snímačmi nemá plný kontakt • Uistite sa, že medzi matracom a snímačmi nie je
s matracom v postieľke alebo matrac
posteľná bielizeň. Doska so snímačmi musí ležať na
postieľky neleží na úplne plochom a
úplne rovnom a pevnom podklade. Vložte na spodok
pevnom podklade.
celej postieľky dosku z preglejky s hrúbkou 6 mm.
• Dieťa hlboko spí alebo sa vzdialilo od • Uistite sa, že je doska so snímačmi uložená v takej
dosky so snímačmi, napríklad do rohu
polohe ako je popísané v odseku „5 krokov..“. Je
postieľky
možné, že je potrebné nastaviť citlivosť – prečítajte si
odsek „Nastavenie citlivosti“.
Neprenáša sa žiaden
zvuk
• Jednotky sú príliš vzdialené od seba
(indikátor dosahu je na rodičovskej
jednotke vypnutý).
• Batérie sú vybité alebo nesprávne
inštalované.
• AC adaptér nie je správne pripojený
alebo je pokazená elektrická zásuvka.
• Niektorá z jednotiek nie je zapnutá.
• Priblížte rodičovskú jednotku ku kontrolnej jednotke.
• Prekontrolujte / vymeňte batérie alebo nabite
rodičovskú jednotku (len model AC301-R).
• Prekontrolujte pripojenie alebo zmeňte zásuvku
pripojenia.
• Uistite sa, že sú obidve jednotky zapnuté.
• Uistite sa, že sú obidve jednotky zapnuté na rovnaký
kanál.
• Batérie sú vybité alebo nesprávne
• Prekontrolujte / vymeňte batérie alebo nabite
Indikátor napájania
rodičovskú jednotku (len model AC301-R).
ON (zelená kontrolka) inštalované.
• AC adaptér nie je správne pripojený
• Prekontrolujte pripojenie alebo zmeňte zásuvku
sa nezasvieti
alebo elektrická zásuvka je pokazená.
pripojenia.
• Niektorá z jednotiek nie je zapnutá.
• Uistite sa, že sú obidve jednotky zapnuté a naladené
na rovnaký kanál.
Veľmi slabý príjem.
• Jednotky sú príliš vzdialené od seba
(indikátor dosahu na rodičovskej
jednotke svieti).
• Jedna z jednotiek je umiestnená v
blízkosti veľkého kovového telesa.
• Niektorá z jednotiek nie je vo
vertikálnej (stojacej) polohe.
• Batérie sú takmer vybité.
• Priblížte jednotky k sebe.
• Zmeňte polohu jednej alebo obidvoch jednotiek.
• Jednotku umiestnite na rovný podklad mimo dosahu
dieťaťa.
• Vymeňte batérie alebo nabite rodičovskú jednotku (len
model AC301-R).
Veľmi slabý príjem,
ale indikátor „in
range" nesignalizuje
stratu dosahu.
• Indikácia dosahu „in range“ je
vypnutá.
• Na aktiváciu indikácie dosahu stlačte vypínač nočného
osvetlenia a držte ho stlačený 2 sekundy.
• Rodičovská jednotka je mimo dosahu. • Priblížte jednotky k sebe.
Rušenie a
• Na jednotkách je nastavený rozdielny • Uistite sa, že obidve jednotky sú zapnuté a nastavené
interferencie
kanál.
na ten istý kanál.
(interferencie z iných
• Rodičovská jednotka sa nachádza v
• Otočte rodičovskú jednotku alebo ju vzdiaľte od zdroja
monitorov,
blízkosti vplyvu cestnej premávky,
interferencií.
mobilných telefónov,
žiariviek, televízie atď.
atď.)
Spätná väzba (hlasné • Jednotky sa nachádzajú príliš blízko u
seba.
zvuky z rodičovskej
jednotky)
• Zvýšte vzdialenosť jednotiek (najmenej na 3 metre od
seba).
• Znížte hlasitosť rodičovskej jednotky.
Download

Návod na použitie SK