Bimara Vám prináša tepelnú pohodu
a šetrí peniaze
BIMARA, s.r.o, Rázusova 2, Nitra
037/652 30 68, 0918 091 888, www.bimara.sk
Tepelná pohoda –
predpoklad
príjemného bývania
Vďaka milimetrovej vrstve
AERO-THERMu dosiahneme
veľmi rýchlo komfortnú tepelnú pohodu, kde teplota
stien a stropu je rovnaká ako
teplota vzduchu alebo vyššia.
AERO-THERM
prakticky
okamžite vracia teplo vyžarované kúrením a ľuďmi späť
do obytného priestoru.
Spoločnosť BIMARA, s.r.o. predstavila na výstave
AQUA-THERM 2011 v Nitre unikátny materiál
AERO-THERM. Táto termoaktívna hmota má
významný prínos pre tepelnú pohodu bývania
a zdravé vnútorné prostredie. Zároveň umožňuje
znížiť náklady na vykurovanie v zime aj na
klimatizácii v letnom období. Nemalou výhodou
AERO-THERMu je ľahká a rýchla aplikácia.
Rýchla tepelná odozva
– nižší účet za
vykurovanie
Komfort bývania je často spojený s vyššou cenou. AEROTHERM naopak Vaše náklady
na rekonštrukciu a chod
domu či bytu zníži. Na Vás
ostáva iba starosť čo s ušetrenými peniazmi.
Byty, domy, chaty,
chalupy...
AERO-THERM uplatní svoje
schopnosti nielen v trvale užívaných objektoch. Veľkým
prínosom v rekreačných objektoch je dosiahnutie tepelnej pohody za niekoľko desiatok minút, na miesto
niekoľko hodín. V letnom období AERO-THERM zabráni
prehrievaniu podkrovných
miestností a bytov v posledných poschodiach panelových domov.
chádza iba znečistený vzduch
a prichádzajúci čerstvý
chladný vzduch sa rýchlo
ohreje. Môžete vetrať podľa
potreby bez veľkých strát.
Zaistíte svojej rodine komfortné prostredie, s dostatkom čerstvého vzduchu,
s optimálnou vlhkosťou bez
plesne.
Rýchlo a ľahko –
lacnejšie
Aplikácia AERO-THERMu je
rýchla, nevyžaduje stavebnú
úpravu ani zemné práce, zaobíde sa bez lešenia a iných
technických zariadení. Prácu
môžu vykonávať miestnosť po
mistnosti, tak ako potrebujete
Vy. S AERO-THERMom dokážete zaplatiť bez úveru.
Potrebné informácie kde
AERO-THERM zakúpite, kto
Vám ju so zárukou kvality
aplikuje a ďalšie nájdete na
webových stránkach dovozcu, alebo navštívite Interiérové štúdio v Nitre na Rázusovej ulici.
Zdravé vnútorné
prostredie
AERO-THERM pracuje predovšetkým so sálavým prenosom tepla. Pri vetraní od-
Komplexné ošetrenie štítových stien rodinného domu vo
Veľkých Trakanoch. Vplyvom tepelných mostov dochádzalo
ku kondenzácii vlhkosti a tvorba plesní.
Aplikácia AERO-THERMu na premŕzajúcej stene na prízemí
rodinného domu v Lužiankach.
Download

Bimara Vám prináša tepelnú pohodu a šetrí peniaze