LUNOS Lüftungstechnik GmbH
für Raumluftsysteme
Wilhelmstraße 31-34 · 13593 Berlin
ALD –R110
Postfach 20 04 54 · 13514 Berlin
Tel. 030 / 36 20 01-0 · Fax -89
www.lunos.de [email protected]
Prieduch v obvodovom plášti,
: 10 m3/h pri ∆p = 8 Pa
: 7 m3/h pri ∆p = 4 Pa
v jadrách budov. V spojení s ventilátormi
Lunos,regulovanými v závislosti od
relatívnej vlhkosti , sa dá realizovať
kontrolované vetranie obytných priestorov
podľa smernice EnEV v sanáciách
a novostavbách.
Zabudovanie
POPIS
Prieduch v obvodovom plášti sa
zabudováva do vonkajšej steny nad
vykurovacie teleso, nad,pod alebo vedľa
okna. Kombinácia s podlahovým
vykurovaním je možná. Alternatívne je
možné aj zabudovanie za vykurovacie
teleso,pokiaľ tak bude možná výmena filtra.
Prieduch v obvodovom plášti s kruhovým
prívodom vzduchu a veľmi plochým
odsávacím
krytom
pre
sanácie
a novostavby, s tlmičom hluku, ochranou
proti obťažovaniu chlasom a vzduchovým
Prieduch cez vonkajšiu stenu je vďaka
filtrom.
teleskopickej rúre možné prospôsobiť
hrúbke steny v rozmedzí 305-535 mm.
K dodávke patria:
 Teleskopická rúra s tlmičom hluku
Dbajte na montážny návod.
9/RD 110
 Odsávací kryt 2/ZSKA
 Ochrana proti obťažovaniu chladom Technické údaje
9/WDS 110
 Vonkajšia poveternostná ochrana
 Prietok vzduchu:
s protihmyzovou mriežkou
∆p 8 Pa: 10 m3/h
1/RG 145
∆p 4 Pa : 7 m3/h
 Normovaný rozdiel hladín hluku pri
otvorenom odsávacom kryte
Zabudovaná dĺžka 365 mm:D n,w = 47
Funkcia
dB
Zabudovaná dĺžka>365 mm:D n,w= 48
Prieduchy v obvodovom plášti sú dôležitou
dB
zložkou vetracieho systému obytných
priestorov LUNOS. Vonkajší vzduch
 Segmenty tlmenia hluku :1
privádzajú bez rušivých vplyvov
Pri zabudovanej dĺžke viac ako 365
vonkajšieho prostredia ako sú prievan,hluk
mm odporúčame 2 ks
a špina. Kvôli narastajúcej tesnosti
 Trieda filtra G2
vonkajších plášťov budov budú podľa normy  Rozmery:(ØxT)/(VxŠxH)
DIN 18017-3 nutné prívody vzduchu aj pri
rúra: 110 x 305-535 mm
vetraní kúpeľní a záchodov umiestnených
Poveternostná ochrana kruhová biela
Ø 145 mm
Odsávací kryt: 135 x 135 x 35
Záruka výrobcu : 2 roky
Osvedčenie stavebného výrobku:
Systém vetrania obytných priestorov(EnEV)
Skalar-F/ ALD: Z-51.2-53
Saphir-F/ ALD: Z-51.2-54
Údaje o výrobku
Výrobca:
Typ:
Obj. číslo:
LUNOS
ALD –R 110
036 668
Príslušenstvo
Náhradné filtre v balení po 5 ks 2/FB
Segment tlmenia hluku 9/SD 110
Umývateľný filter dlhej životnosti triedy
G2 v balení po 3 ks 9/FB2R
 Umývateľný filter dlhej životnosti triedy
G3 v balení po 3 ks 9/FB3R
 Ďalšie poveternostné ochrany podľa
dopytu



LUNOS v SR:
GROLMUS A SPOL. S.R.O.
P.O.BOX 15, M.Gorkého 38, 971 05 Prievidza 5
www.lunos.sk
IČO: 31560296 Ič DPH SK 2020466844
Tatrabanka a.s. Bratislava 2625848254 / 1100
OR: Okresný súd Trenčín oddiel Sro, vložka číslo 1925/R
T: +421 (903) 285 466
F: +421 (46) 5199 630
[email protected]
Download

ALD –R110 - grolmus.sk