Pozvánka na cavalier víkend
Objednávky pošlite včas pred uzávierkou!!!
Radi by ste sa stretli s väčším počtom cavalierov, porozprávali sa s ich
majiteľmi, vymenili si svoje skúsenosti s týmto báječným plemenom
a kochali sa pohľadom na ich krásu, ktorá ešte viac vynikne, keď ich je
pohromade väčší počet? Máte radi prechádzky jesennou prírodou? Chcete
si na chvíľu oddýchnuť od každodenných povinností všedného dňa?
Pozývame teda milovníkov, majiteľov a priateľov cavalierov na Cavalier
víkend, ktorý sa bude konať v dňoch od 10. do 12. septembra 2010 na
chate Fúgelka v Dubovej pri Modre. Nečakajte „interhotel“, ale
skromné a čisté ubytovanie, kde psíci môžu byť bez problémov všade s vami. Budeme sa
snažiť pripraviť bohatý program so súťažami, ukážkami a pod.
U psíkov požadujeme socializované správanie a výborný zdravotný stav. Pre účasť v súťažiach:
“Najkrajšia maska“, „Najkrajšie foto“ prosíme priniesť vlastné masky a foto albumy. Po účasti
niektorých našich členov na českej akcii podobného charakteru, padol návrh, že by sme si aj
mi mohli večer spraviť tombolu. Myslím, že celkom dobrý nápad. Takže ak máte záujem,
prineste nejakú drobnosť do tomboly ☺.
Príchod na chatu je možný v piatok poobede cca. od 17.00 hod.
Cena ubytovania je 6,50 € na osobu a noc. Kapacita chaty je 25 lôžok, izby budú obsadzované
podľa dátumu odoslania prihlášky na túto akciu. Uprednostnení budú členovia klubu.
Je možné objednať si aj stravu. Ak máte záujem o stravu, nezabudnite to vypísať do prihlášky.
Cena plnej penzie je 10,50 € na deň.
Zálohu 7 € na osobu posielajte spolu z návratkou na adresu: Viera Stloukalová, Trnavská 15,
83104 Bratislava, e-mail: [email protected], tel./fax: 02-5542 5317.
Objednávky najneskôr do 31.8.2010
Tešíme sa na Vašu spoločnosť.
---------------------------------------tu odstrihnúť-------------------------------Návratka
Meno a adresa:
Počet osôb:
Počet psov:
Strava*:
Nocľah*:
10.9.10
večera
11.9.10
raňajky
obed
12.9.10
raňajky
obed
večera
10./11.9.10
11./12.9.10
*čo sa nehodí, prečiarknite!
Nezabudnite prosím priložiť k návratke fotokópiu dokladu o zaplatení zálohy
Download

Pozvánka na cavalier víkend