AKO BUDETE VYZERAŤ NA PLÁŽI?
BALÍČEK 1
•
•
20 €
•
•
Úvodná konzultácia
Úvodná hodina s ukážkou
tréningového programu
1 individuálne kardio cvičenie
1 iontový nápoj
AKO VYFORMOVAŤ POSTAVU?
•
BALÍČEK 2
150 €
•
•
•
BALÍČEK 3
130 €
BALÍČEK 4
130 €
10 tréningov s osobným
trénerom
10 individuálnych kardio cvičení
Stravovací a tréningový program
na mieru
iontový nápoj k cvičeniu s
trénerom
Pre mamičky
• 10 tréningov s osobným trénerom
• 10 individuálnych kardio cvičení
• Stravovací a tréningový program
na mieru
• iontový nápoj k cvičeniu s
trénerom
• Vstup dieťaťa do detského centra
zdarma počas tréningu s trénerom
Pre seniorov
• 10 tréningov s osobným trénerom
• 10 individuálnych kardio cvičení
• Stravovací a tréningový program
na mieru
• iontový nápoj k cvičeniu s
trénerom
Samostatná hodina cvičenia s trénerom
(min. 2 cvičenci)
www.sportcentrumpuchov.sk
10€/1h - v iontový nápoj v cene [email protected]
tel.: 042 43 34 635, 0948 816 270
PROFIL TRÉNERA
Juliána Melišová
•
•
•
kondičný tréner 4. kvalifikačného stupňa
tréner TRX 1. kvalifikačného stupňa
tanečný tréner
Meno, Priezvisko
Vek
Tel. číslo
E-mail
Zamestnanie*
vyžaduje fyzickú aktivitu kancelárske
Cvičebný cieľ/problémová partia
Ako rýchlo zmenu očakávate?
Športujete v súčasnosti?*
ÁNONIE
Druh športu
Skúsenosť s cvičením vo fitness s trénerom*
MÁMNEMÁM
Zdravotné obmedzenia
Fajčíte?*
ÁNONIE
Stravovacie návyky*
Tlak*
OPTIMÁL VYSOKÝ NÍZKY
DOBRÉ PRIEMERNÉ ZLÉ
Výška
Hmotnosť
Telesné údaje (vyplníme pri prvom tréningu):
Dátum
Dátum
Váha
Ruky
Prsia
Pás
Boky
Stehná
Lýtka
Veľkosť
obečenia
Podpis
Súhlasiím so spracovaním osobných údajov v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
*nehodiace sa prečiarknite
Download

AKO BUDETE VYZERAŤ NA PLÁŽI? AKO VYFORMOVAŤ