ČÍSLO 1 2013 WWW.CAT.COM
2000 MÍĽ ANTARKTÍDOU
TECHNICI FINNING
PRIPRAVILI DVA D6N
V MONGOLSKEJ BANI OYU TOLGOI
VLÁDNU STROJE Z POŽIČOVNE
SKUPINA JALLAD V JORDÁNSKU
VYUŽÍVA HYBRIDNÝ SYSTÉM PRE
VYSIELAČ MOBILNÉHO OPERÁTORA
ROVNO
DO PRÁCE
Nové rýpadlo-nakladače Cat® radu F prichádzajú s množstvom vylepšení, ktoré pre používateľa
znamenajú väčšiu flexibilitu, vyššiu produktivitu a efektívnosť.
Predĺžený dosah podkopovej lyžice, integrovaná hydraulika so snímaním zaťaženia či lepší výhľad –
to sú len niektoré z inovácií, ktorými získate rýchlejší pracovný cyklus nakládky, vysoký výkon
aj pri nízkych otáčkach a viac komfortu počas práce.
Dajte sa do práce s novými rýpadlo-nakladačmi Cat® radu F.
Viac informácií nájdete na www.cat.sk.
CAT, CATERPILLAR, príslušné logotypy, “žltá Caterpillar” a grafický štýl korporácie a produktov tu použité sú ochranné značky Caterpillar a nesmú byť použité bez súhlasu.
©2013 Caterpillar Inc. Všetky práva vyhradené.
PHOENIX ZEPPELIN, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica - Kráľová
V jednej z najväčších svetových baní na zlato
a meď pomáhajú stroje Cat z požičovne
budovať rozsiahlu infraštruktúru.
Vážený čitateľ,
zákazníci Caterpillar® na celom svete musia reagovať na milióny
problémov, či už ide o počasie a terén, alebo hospodársku situáciu
a dostupnosť náhradných dielov. Tieto problémy nám dali šancu
stať sa dodávateľom komplexných riešení.
Paralelne s rozširovaním našich služieb, pracovníci Caterpillar ďalej
využívajú inovatívne a tvorivé metódy na prospech zákazníkov.
To sa týka všetkého – od techniky po osobnú podporu a možnosti
skracovania dodacích lehôt. Perfektným príkladom je otvorenie Distribučného centra
náhradných dielov pre Stredný východ v Dubaji koncom roka 2012. Je to reakcia na
rýchly hospodársky rozvoj na Strednom východe a v Afrike, preto Caterpillar investoval
do nového distribučného centra, aby bol ešte bližšie svojim zákazníkom. Nové centrum
rozširuje existujúcu distribučnú sieť Caterpillar a posilňuje poskytovanie služieb
a náhradných dielov pre zákazníkov.
Rýchla dostupnosť náhradných dielov bola pre Caterpillar vždy strategickou prioritou.
V tomto vydaní magazínu je táto priorita zreteľne prezentovaná. V hlavnom príspevku sa
dočítate o nárokoch spojených s dodávkami náhradných dielov uprostred mongolskej
púšte Gobi. V ďalšom ukážeme, ako náš zástupca pomáha udržiavať stroje Cat v lome
na Strednom východe v perfektnom technickom stave.
Prvé vydanie roku 2013 je plné mimoriadnych úspechov Cat. Rýpadlo 320D L hrá
hviezdnu úlohu v najnovšej bondovke SKYFALL. Dva dozéry D6N pomôžu expedícii
v extrémnych podmienkach naprieč Antarktídou. Vyhlásená je prvá súťaž úspornej
spotreby D7E. A tiež, že zákazník v Nemecku prevzal 25-tisíce kolesové rýpadlo Cat.
Stále ma ohromuje, keď vidím všetky tie neuveriteľné správy
z celého sveta, v ktorých je všade značka Cat.
Ing. Milan Štrbavý
generálny riaditeľ Phoenix Zeppelin
Bude šesťmesačný prechod Antarktídou
prechádzkou pre dva dozéry D6N? Čítajte ďalej.
V novom filme s Jamesom Bondom SKYFALL
na scéne zažiaril aj model Cat 320D L.
STROJE POŽIČOVNE CAT NA NAJVÄČŠEJ STAVBE V MONGOLSKU
Obrovský projekt a obrovské nároky na vybudovanie infraštruktúry bane Oyu Tolgoi
Skupina Jallad Group ukázala Orange-u
ekologické výhody hybridných systémov.
4
KAPITOLA PRVÁ: ZAHRIEVACIE KOLO PRED NAJCHLADNEJŠOU EXPEDÍCIOU NA ZEMI
Príroda proti človeku a dvom dozérom D6N v Antarktíde
10
SKYFALL
Agent 007 a stroj CAT 320D L v akcii
14
ORANGE ŠETRÍ PRÍRODU S HYBRIDNÝM SYSTÉMOM CAT
Využitím hybridnej energie namiesto nafty sa mesačne ušetrí 1800 litrov paliva
16
JUBILEUM PHOENIX ZEPPELIN NA SLOVENSKOM TRHU
Už 20 rokov sa môžete na nás spoľahnúť
18
DVE DESAŤROČIA VÝVOJA KOLESOVÝCH RÝPADIEL CAT
Za viac ako 20 rokov Caterpillar vyrobil 25 000 kolesových rýpadiel
20
To je len pár príkladov z obsahu nového Cat Magazine – nájdete tu množstvo ďalších noviniek a názorov. Ak máte námet na článok do ďalšieho vydania, kontaktujte vydavateľa na adrese [email protected]
VYDAVATEĽ: Ulrike Schwarzendahl, Caterpillar S.A.R.L ŠÉFREDAKTORKA: Laetitia Baudrion, Caterpillar S.A.R.L KOORDINÁCIA SO ZASTÚPENIAMI: Anneloes de Jong TEXTY: Trevor Baker GRAFIK: Ron Strik
KONCEPCIA A REALIZÁCIA: Centigrade pre Caterpillar S.A.R.L. www.centigrade.com MIESTNE OBCHODNÉ ZASTÚPENIE: Monika Macková; [email protected]
Cat Magazine sa distribuuje trikrát ročne v sieti obchodných zástupcov Caterpillar v Európe, Afrike, na Strednom východe a v krajinách SNŠ. Korešpondenciu adresujte na Cat Magazine, Caterpillar S.A.R.L. 76, Route de Frontenex, PO box 6000,
1211 Geneva 6, Switzerland. [email protected] Všetky práva vyhradené. ©2013 Caterpillar.
3
STROJE POŽIČOVNE CAT NA
NAJVÄČŠEJ STAVBE V MONGOLSKU
1987 – 1989
Prvé geologické sondy
1990
Výsledky geologického
prieskumu boli zverejnené,
čo pritiahlo pozornosť
západných firiem
POVRCHOVÁ BAŇA JUŽNÁ OYU
Pri každej jazde vezie
dumper 263 ton.
4
1997
Prvú licenciu na prieskum
získala austrálska spoločnosť
Broken Hill Proprietary (BHP)
2000
Ivanhoe Mines získala
100-percentný podiel
v Oyu Tolgoi
2001
Prvý z mnohých nálezov
zlata a medi
2002 – 2003
Začalo sa vypracovanie
environmentálnej štúdie
V južnej časti mongolskej púšte Gobi sa nachádza baňa
Oyu Tolgoi – najväčšie svetové nálezisko zlata a medi.
Prieskum spoločnosti Ivanhoe Mines trvajúci 11 rokov
potvrdil, že v lokalite Oyu Tolgoi, čo v mongolčine
znamená “tyrkysová hora”, sa nachádza približne
81 miliárd libier medi a 46 miliónov uncí zlata.
Po spustení komerčnej výroby začiatkom 2013 sa
podľa plánu bude v povrchovej bani Južná Oyu ťažiť
a spracovávať 100 000 ton rudy denne. Súčasne
sa buduje aj podzemná baňa na ťažbu blokovým
závalom, ktorá bude produkovať 85 000 ton rudy
denne. Podzemná ťažba sa má podľa plánu začať v roku
2017 a plnú kapacitu dosiahne baňa v roku 2018.
MIESTO:
OYU TOLGOI
V PÚŠTI GOBI,
MONGOLSKO
Keď redaktori Cat Magazine navštívili Oyu Tolgoi, projekt
bol ešte stále vo fáze výstavby, ale už tesne pred začatím
prevádzky. To predstavuje prvé tri až štyri roky života
bane, kedy sa buduje fyzická infraštruktúra celého
ťažobného a spracovateľského závodu.
2006
Firmy Ivanhoe Mines
a Rio Tinto PLC
oznámili vytvorenie
spoločného podniku
2009
Mongolská vláda prevzala
34-percentný podiel
v Oyu Tolgoi
2010
Rio Tinto vymenovala
vedúceho výstavby
POVRCHOVÝ DOPRAVNÍK
Prepravuje hrubozrnnú
rudu do 2,4 km vzdialenej
budovy skládky
2012 (september)
Do koncentrátora bola
navezená prvá ruda
BUDOVA SKLÁDKY RUDY
Po prechode primárnym
drvičom sa tu ruda
skladuje pred ďalším
spracovaním
2017
Do prevádzky bude
uvedená podzemná baňa
DRVIČ RUDY
Ďalej zmenší zrnitosť
rudy na spracovanie
KOMPLEX
KONCENTRÁTORA
Najmodernejšia
technológia na
výrobu medi a zlata
Baňa Oyu Tolgoi je takmer
550 km na juh od Ulanbátaru
a 80 km na sever od
mongolsko-čínskej hranice.
5
OYU TOLGOI PLNE
VYUŽÍVA VÝHODY
POŽIČOVNE
STROJOV
Podľa informácií Oyu Tolgoi, vo fáze výstavby projekt
zamestnával vyše 15 000 ľudí, z toho 10 000 bolo domácich Mongolov. Taký veľký počet ľudí si vyžiadal krátky
čas výstavby a rozsiahlu infraštruktúru. Je to najväčší
stavebný projekt v histórii Mongolska. A vďaka bani
sa hrubý domáci produkt Mongolska zvýši o 35 percent,
pričom väčšinu nerastov bude odoberať Čína.
STEVE POTTER,
generálny riaditeľ
Wagner Asia Equipment LLC
WAGNER ASIA SA CHYTILA PRÍLEŽITOSTI
Taký rozsiahly banský projekt znamená, že je potrebné
vybudovať obrovskú infraštruktúru. To bola veľká
príležitosť pre firmu Wagner Asia. Spoločnosť Wagner
Asia vznikla v roku 1996 s centrálou v hlavnom meste
Ulanbátar a je oficiálnym zástupcom Cat® v Mongolsku.
Zastúpenie Cat rástlo súbežne s rozvojom krajiny.
A keď v Mongolsku nastala ťažobná horúčka, vo
Wagner Asia zaznamenali prudký nárast dopytu
po strojoch a zariadeniach z požičovne, ktorá
zákazníkom ponúkala ideálne riešenie a prínosy.
Dnes je jedným z ich najväčších zákazníkov práve baňa
Oyu Tolgoi. “Na stavbe Oyu Tolgoi sme sa rôznymi
spôsobmi podieľali od samého začiatku. Máme
tam nasadenú veľkú flotilu strojov, ktoré pracujú
na vytvorení infraštruktúry. Pretože predstavujú
6
sebestačnú prevádzku v ľudoprázdnej krajine, stroje
Cat tam pomáhajú postaviť elektrárne, cesty, budovy,
dokonca aj letisko a množstvo iných priemyselných
objektov, ktoré sú súčasťou bane,” vysvetľuje Steve
Potter, generálny riaditeľ Wagner Asia Equipment LLC.
ÚSPEŠNÉ PARTNERSTVO SA ZAČALO PRENÁJMOM
Aj keď vzťah medzi Wagner Asia a Oyu Tolgoi bol vždy
dobrý, obchodné zastúpenie cítilo, že je potrebné
poskytnúť vzdialenej stavbe bane ešte lepšiu podporu.
Veď ak je taký veľký zákazník ako Oyu Tolgoi vzdialený
vyše 500 km, potom je naozaj ťažké poskytovať ten
druh servisu a podpory, ktorým je Caterpillar všeobecne
známy. Tselmun G., riaditeľka divízie požičovne
a použitých strojov, nám povedala: “Iné spoločnosti robili
správu a servis strojov z Ulanbátaru. Preto sme sa rozhodli
otvoriť pobočku v Khanbogde, čo je omnoho bližšie
k zákazníkovi. Máme tam stroje, máme tam technikov,
máme tam náhradné diely. To všetko je určené na
podporu našich strojov v požičovni. A to je veľký rozdiel.”
Pobočka Wagner Asia v Khanbogde vznikla v marci
2009. Nachádza sa len 40 km od bane a svojou polohou
pomáha udržiavať tempo výstavby bane s optimálnou
produktivitou. “Základom úspechu tohto príbehu je fakt,
Prečo sa vlastne v Oyu Tolgoi rozhodli požičať si také
množstvo strojov, namiesto ich zakúpenia? Nuž,
má to veľa dôvodov. Požičaním strojov Oyu Tolgoi
redukovala riziká, ktoré sú spojené s vlastníctvom
strojov pri budovaní infraštruktúry staveniska. Tým,
že tieto riziká rieši Wagner Asia, baňa sa môže plne
sústrediť na dokončenie fázy výstavby. “V Oyu Tolgoi
sa pracuje nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Kým bežný stroj z požičovne za rok odpracuje 15 až
2 000 hodín, pri zmluvnom prenájme, aký máme tu
v bani, stroj ročne odpracuje až 6 000 hodín. Stroje
určite dostanú poriadne zabrať,” hovorí Steve.
“Banská ťažba tu má konjunktúru. My sme potrebovali
stroje, aj uhoľné bane potrebovali stroje. Stroje boli
potrebné na výstavbu ciest. Čínske stavebné firmy
sem doviezli asi 600 vlastných strojov. Nikto nedokázal
predvídať, aké ďalšie požiadavky sa objavia. Požičovňa
bola pre nás vynikajúcim riešením. Nielen z hľadiska
dostupnosti, ale aj z pohľadu meniacich sa potrieb
a krátkej dodacej lehoty,” zdôraznil Dale Derby,
vedúci prevádzky a údržby Oyu Tolgoi. Rozhodujúci
faktor je, že Wagner Asia ako exkluzívny dodávateľ
plní veľa rôznych potrieb a stáva sa tak o to
cennejším obchodným partnerom.
Ďalšou výhodou je fakt, že požiadavky výroby sa dajú
ľahko splniť v závislosti od aktuálnej potreby stavebnej
techniky podľa harmonogramu. Inými slovami, pri
prenájme dostane Oyu Tolgoi druh a počet strojov
presne podľa konkrétnych potrieb. Vďaka tomu stroje
nestoja nevyužité. Steve doplnil ešte jeden postreh:
“Požičovňa na rozdiel od priameho nákupu poskytuje
flexibilné riešenie – dokonca aj pre niekoho ako Oyu
Tolgoi, ktorý tu bude ďalších 60 až 100 rokov. Ak
používate stroje na krátkodobú výstavbu, nechcete
niesť bremeno takých investičných nákladov.”
Okrem toho je dôležitá aj dostupnosť širokej ponuky
strojov. V apríli 2010 na stavbe pracovalo približne 700
ľudí. V období vrcholu výstavby ich tam bolo vyše 14 000.
že sme investovali do vytvorenia pobočky v blízkosti
nášho zákazníka. Chceli sme dostať ľudí a náhradné
diely bližšie k strojom ako ktokoľvek iný,” dodal Steve.
takže dokážeme riešiť akékoľvek požiadavky vo
dne i v noci,” dodal Chinbat Ts., obchodný zástupca.
Stroje Cat pri údržbe v dielni
Wagner Asia na stavenisku.
Na založenie pobočky vynaložila Wagner Asia značné
investície. “Doteraz sme do pobočky v Khanbogde vložili
okolo 700 000 dolárov. Investujeme však ďalších
9 miliónov, aby sme vybudovali poľnú základňu pre
425 ľudí, čo bude dlhodobo slúžiť našim zamestnancom.
Budú tu ubytovne, jedáleň, basketbalové ihrisko, obchod,
čistička odpadových vôd a všetko ostatné,” doplnil
Chris Foster, technický riaditeľ Wagner Asia. Do konca
roku 2013 bude v základni bývať 250 ľudí.
“Stroje Cat pomáhajú stavať elektrárne,
cesty, budovy, dokonca aj letisko...”
Steve Potter, generálny riaditeľ
Wagner Asia Equipment LLC
Tselmun G., riaditeľka divízie
požičovne a použitých strojov,
vysvetľuje význam segmentu
požičovne Wagner Asia
a pobočky v Khanbogde.
Pobočka v Khanbogde má svoju požičovňu The Cat
Rental Store a obvykle má na prenájom k dispozícii
45 rôznych zariadení a 30 stavebných strojov. Pobočka
má svojho vedúceho, koordinátora prevádzky
požičovne, koordinátora dodávky náhradných dielov
a sedem technikov. Táto pobočka zastúpenia Cat má
tiež kompletne vybavenú dielňu, predajňu náhradných
dielov, ako aj kancelárske a ubytovacie priestory
pre zamestnancov a hostí. “Pobočka v Khanbogde
znamená veľkú výhodu pre Oyu Tolgoi. Našich
technikov máme aj priamo na stavenisku bane,
Najbližšiu požičovňu strojov nájdete na:
catrentalstore.com
7
“Wagner Asia si uvedomuje,
aké dôležité je byť proaktívnym
partnerom.”
DALE DERBY,
vedúci prevádzky a údržby
Oyu Tolgoi LLC.
Wagner Asia pomáha udržiavať
jeho prevádzky v chode a je
preferovaným partnerom
pri prenájme strojov.
TECHNICKÁ PODPORA V TERÉNE PLNÍ NÁROKY ÚDRŽBY
Vytvorenie infraštruktúry pre podnik takýchto rozmerov
je extrémna úloha. Je nutné myslieť na všetko – od
lyžičiek a vidličiek až po ťažké stavebné stroje. Treba
vybudovať cesty, postaviť budovy, do zeme uložiť
potrubia a káble. Je to zdanlivo nekonečný zoznam.
Keď sa uvažuje o prenájme, rozhoduje dostupnosť, ale
hneď, ako je stroj na stavenisku, rozhoduje spoľahlivosť.
“Počas výstavby sme dosahovali iba 4-percentné prestoje, čo je dosť výnimočné, takže dostupnosť náhradných
dielov bola extrémne dôležitá. Na ten účel sme vytvorili
sklad, kde v priemere držíme náhradné diely v hodnote
14 miliónov dolárov. Väčšinu zásob tvorili nástroje, alebo
nože a špičky náradia,” hovorí Dale. Hovorí o veciach,
ako sú rezné hrany a lišty, alebo zuby na lopaty a lyžice.
“Je nesporne náročné zabezpečiť pre všetky naše stroje
tuzemskú podporu. V prevádzke sme mali aj 100 strojov,
čo bol ďalší dôvod, prečo sme si vytvorili vlastný sklad
náhradných dielov.”
Stroje Cat pomáhajú
na stavbe nového letiska
Oyu Tolgoi Khanbumbat.
Ako hovorí Dale – spoľahlivosť znamená jediné, a to
aby stroje pracovali, keď je to potrebné. Čím je stroj
spoľahlivejší, tým je vyššie jeho využitie. Aby pomohli
zvýšiť produktivitu strojov, Wagner Asia vybudovala
v areáli bane Oyu Tolgoi poľnú dielňu, takže preventívna
údržba, servis a opravy sa dajú realizovať čo najrýchlejšie.
“Dielňa v bani Oyu Tolgoi je veľmi dôležitá. Na stavbe
máme asi 50 strojov Cat z požičovne. Zodpovedáme
za ich prevádzkyschopný stav, náhradné diely, opravy,
proste všetko. To, že tu máme vlastné zariadenie
s našimi technikmi, ktorí zvládnu každú úlohu,
znamená, že dokážeme zákazníkovi efektívnejšie
pomôcť a udržiavať produktivitu na vysokej úrovni,”
dodala Ulzisajchan, vedúca pobočky v Khanbogde.
V závislosti od veľkosti strojov, v dielni ich môže byť naraz
až osem. Technici Wagner Asia urobia denne servis na
8
približne 15 strojoch. Na každej z dvoch 10-hodinových
denných a nočných zmien tu pracuje 14 technikov.
Bez ohľadu na druh stroja, každý z nich prechádza
servisom vždy po 250 hodinách. Brad Turner,
technický poradca pre mobilnú údržbu v Oyu Tolgoi,
vysvetľuje: “Intervaly preventívnej údržby sme skrátili,
vzhľadom na prašnosť a tunajšie podnebie. Naše
stroje denne odpracujú 15 až 18 hodín, preto nám
preventívna údržba pomáha udržať všetko v chode
a vznikajúce problémy zachytíme skôr, ako by
spôsobili nejakú škodu.” Dlhé hodiny v prevádzke
a trvalý nápor púšťového piesku na stroje ešte
“Požičovňa bola pre nás
vynikajúcim riešením.”
Dale Derby, vedúci prevádzky a údržby Oyu Tolgoi LLC
ďalej zhoršujú extrémne výkyvy teplôt v tejto
oblasti. V lete sa teploty vyšplhajú na plusovú
teplotu 40 °C a v zime klesajú na mínus 30 °C.
DOSTUPNOSŤ NÁHRADNÝCH DIELOV
TU MÁ CELKOM NOVÝ VÝZNAM
Aj keď Mongolsko má plochu vyše 604 000 štvorcových
míľ, je to takmer ľudoprázdna krajina v srdci Ázie.
Pobočka Wagner Asia v Khanbogde a baňa Oyu Tolgoi
sú veľmi ďaleko od civilizácie. Znamená to, že dodať sem
náhradné diely je – povedané veľmi jemne – náročné.
“Nejde tu len o obrovské vzdialenosti, chýbajúce
cesty alebo kruté zimy a letá. Treba brať do úvahy aj
rôzne predpisy. Do Mongolska sa nedostanete ináč,
ako cez hranice Ruska alebo Číny,” vysvetľuje Steve.
Wagner Asia eviduje 90-dňový cyklus pre väčšinu
štandardných objednávok. Najnáročnejšie je však
STROJE Z POŽIČOVNE CAT
V BANI OYU TOLGOI:
13 čelných lopatových
nakladačov
8 dumprov
8 grejdrov
7 hydraulických rýpadiel
7 pásových dozérov
5 tlačných kolesových
skrejprov
4 teleskopické manipulátory
4 vibračné zemné valce
1 kĺbový dumper
1 kolesové rýpadlo
1 šmykom riadený nakladač
NOVÉ STROJE CAT NA STAVBE:
11 čelných lopatových
nakladačov
4 grejdre
2 hydraulické rýpadlá
1 teleskopický manipulátor
1 pásový dozér
POUŽITÉ STROJE CAT NA STAVBE:
4 dumpre
3 rýpadlo-nakladače
3 teleskopické manipulátory
2 čelné lopatové nakladače
2 zemné valce
1 hydraulické rýpadlo
1 pásový dozér
7 vibračných
zemných valcov
zvládnutie havarijných situácií. Na letisku, ktoré
v súčasnosti využíva pobočka v Khanbogde aj
baňa Oyu Tolgoi, dokážu pristáť iba relatívne malé
lietadlá, takže nákladný priestor je obmedzený.
V súčasnosti sa stavia nové letisko (s pomocou
strojov Cat), ale dokiaľ nie je v prevádzke, Wagner
Asia dováža náhradné diely z Pekingu v Číne
a zvyšok dopravy je po železnici alebo po cestách.
“Naši kolegovia v Denveri, v Colorade, majú
distribučné centrum vzdialené 20 minút autom.
O núdzovom stave hovoria, ak nemajú potrebný
diel v ten istý deň. My sme radi, ak to zvládneme
do päť dní. Beriem to ako nikdy nekončiace
cvičenie, keď hľadám možnosti, ako robiť
veci lepšie než včera,” dodal Steve.
Ako však vyzerá dostupnosť náhradných dielov
a ich dodávky z pohľadu zákazníka? Odpoveď nám
znovu poskytol Dale. “Nuž, to závisí od toho, s kým
spolupracujete. Máme prípady, že ak niečo dostaneme
do šesť týždňov, musíme byť radi. Veľmi často sa však
stáva, že Wagner Asia naloží potrebné diely na lietadlo
a dodá ich sem ešte skôr, ako im dáme objednávku.
Konkurenti proste nemajú také zásoby.” Ďalšou výhodou
Wagner Asia je ich on-line objednávkový systém,
pomocou ktorého sa môže Dale a jeho kolegovia spojiť
so skladom zastúpenia a zistiť, čo na sklade je, alebo
kedy to tam bude. Wagner Asia ako prvý dodávateľ
poskytol Oyu Tolgoi svojho pracovníka na stavbe, ktorý
je zodpovedný za udržiavanie optimálnych skladových
zásob a je v priamom kontakte so zákazníkom.
stroj, alebo stroj z požičovne, dodávka je v dohodnutom
čase, podľa potreby zákazníka a účelu použitia stroja.
ULZISAJCHAN,
vedúca pobočky Wagner Asia
Equipment v Khanbogde.
Wagner si uvedomuje, aké dôležité je byť proaktívnym
partnerom. Namiesto toho, aby sedeli a čakali, kedy
Oyu Tolgoi príde za nimi s objednávkou, oni preniesli
svoje podnikanie do Oyu Tolgoi – a to doslova.
“Spolupráca s Wagner Asia je absolútne bezchybná.
Keď sme sem na padákoch posielali stroje a ľudí,
vždy sme mali sklzy. Ale Wagner, a to hovorím celkom
úprimne, bol vždy s nami a pomáhal nám. Myslím,
že sme vyskúšali veľa iných požičovní a nikde
to nešlo tak hladko. Ale Wagner obstál vždy,”
dodáva Dale presvedčivo. ■
Malá armáda dumprov 773D
pomáha zvládnuť
skrývku a zásypy.
ZASTUPCA CAT JE TIEŽ POSKYTOVATEĽ RIEŠENÍ
Pre Oyu Tolgoi je Wagner Asia viac než len dodávateľ
alebo položka v zozname – je tiež dodávateľom ucelených
riešení. Ak Oyu Tolgoi potrebuje diely, Wagner Asia ich
dodá. Ak stroj potrebuje údržbu, poľná dielňa Wagner
Asia to zabezpečí. Ak je potrebné dodať nový či použitý
9
KAPITOLA
PRVÁ
ZAHRIEVACIE KOLO
PRED NAJCHLADNEJŠOU
EXPEDÍCIOU NA ZEMI
Toto je prvá z piatich častí reportáže venovanej
“Najchladnejšej expedícii na Zemi”. Budeme v stopách
sira Ranulpha Fiennesa a jeho skupiny šiestich
prieskumníkov pri ich pokuse o prvý zimný prechod
Antarktídou. Bude to šesťmesačná, 2 000 míľ dlhá
impozantná cesta, z ktorej väčšia časť sa uskutoční
v úplnej tme. Expedíciu budú sprevádzať dva
špeciálne upravené pásové dozéry Cat® D6N.
Sir Ranulph Fiennes,
označovaný za najväčšieho
žijúceho dobrodruha, povedie
mimoriadnu expedíciu do
najchladnejších oblastí na Zemi.
DOBRODRUŽSTVO VOLÁ
Sir Ranulph Fiennes a jeho expedícia opustili Londýn
v decembri 2012, avšak na mrazivý kontinent vstúpia až
koncom marca 2013. Cat Magazine im bude v pätách,
samozrejme iba obrazne, keď skupina, v ktorej sú
dvaja technici Finning, bude bojovať s neochabujúcim
vetrom a krutými mrazmi do mínus 70 °C.
Najväčšia výzva je možno ešte len pred nimi, ale
pravdepodobne najdôležitejšou časťou expedície
nie je cesta samotná. Je ňou plánovanie, príprava
a výcvik, a tomu je venovaná aj táto reportáž.
ZÁSTUPCA CAT FINNING UK POŽIADAL O ÚČASŤ V EXPEDÍCII
Aby sa dala taká náročná expedícia úspešne dokončiť, je
veľmi dôležité mať správnu výbavu. Sir Ranulph Fiennes
vložil svoju dôveru do schopností dvoch strojov Cat D6N,
ktoré budú v čele expedície. Netreba azda zdôrazňovať, že
pre firmu Finning UK, ktorá expedícii poskytla dva stroje
vrátane servisu a dvoch technikov, je účasť na expedícii
10
veľkou cťou. Je tiež potvrdením spoľahlivosti strojov Cat a
schopnosti Finning UK poskytnúť mimoriadnu podporu.
PRÍPRAVA D6N PRE EXTRÉMNE PODMIENKY
Ako záchranné lano expedície bude každý z dvoch Cat
D6N ťahať náves so zásobami potravín, ubytovaním,
zariadením a 70 000 litrami paliva. Pásové dozéry boli
zvolené pre ich schopnosť podať maximálny výkon –
po celý deň, každý deň. Člen expedície Spencer Smirl,
... väčšia časť expedície
bude v úplnej tme.
technik z Finning Canada, uviedol niektoré výhody D6N.
“Myslím, že boli vybrané pre ich pomer výkonu a hmotnosti. Pretože na morskom ľade s trhlinami potrebujete
ľahké stroje. Maximálne úsporná spotreba zohrala tiež
dôležitú úlohu, pretože so sebou ťaháme aj zásobu paliva.”
Stroje sa testovali v oblasti Arjeplog vo Švédsku,
kde boli tiež vybavené geologickým radarom na
zisťovanie priepastí a trhlín v ľade. Boli urobené
úpravy proti vybitiu akumulátorov a roztrhnutiu
hnacích remeňov. Do testov boli zahrnuté aj merania
indexu zápalu paliva a manévrovacích schopností
cez umelé pole ľadových trhlín so záťažou 17 ton.
Spencer uviedol: “Odskúšali sme aj predĺženia trakčnej
Pripojte sa k expedícii:
thecoldestjourney.org / ourcoldestjourney.com
11
Sir Ranulph Fiennes (piaty zľava) s členmi expedície
a tréningových tímov vo Švédsku.
Objavte viac o Najchladnejšej
expedícii na Zemi
a sledujte jej osudy na
thecoldestjourney.org
a na
ourcoldestjourney.com.
Ďalšie informácie poskytne
Gabriela De Paula na adrese
[email protected]
17. september 2012
Oficiálne oznámenie cez BBC,
tlačová konferencia v Kráľovskej
spoločnosti v Londýne
20. november 2012
Antarktická zásobovacia loď
SA Agulhas pristála v Londýne
6. december 2012
Loď SA Agulhas pred jej odplávaním
z Londýna navštívil princ Charles
22. december 2012
SA Agulhas pristála
v Kapskom Meste, Južná Afrika
31. december 2012
Tlačová konferencia v Kapskom Meste
14. január 2013
SA Agulhas priplávala na ruskú
antarktickú základňu Novilazarevskaja
21. marec 2013
Prvý krok expedície
jún/júl 2013
Ľadová skupina dosiahne Južný pól
21. september 2013
Ľadová skupina dosiahne
záliv McMurdo
november 2013 – marec 2014
Ľadová skupina sa vráti do Londýna
12
plochy pásov a termické stany na zakrytie strojov
počas údržby a s výsledkami sme boli spokojní.”
ĽUDIA, KTORÍ BUDÚ STROJE RIADIŤ
Stroje Cat neboli jediní účastníci expedície, ktorí
prešli testmi. Dvaja technici Finning museli vydržať
testy fyzickej a psychickej kondície, aby sa ukázalo,
či dokážu zniesť extrémne zaťaženie a nároky
takých zničujúcich podmienok. “Keďže pochádzam
zo severnej Kanady, počasia sa neobávam, ale
mám pred ním rešpekt,” poznamenal Spencer.
Počas troch týždňov inštruktori Finning UK na D6N
simulovali poruchy, aby overili schopnosť technikov
pracovať pod tlakom. Aby si overili, ako dokážu pracovať
v treskúcej zime, strávili 14 mrazivých februárových dní
v Arjeplogu prácou na D6N. Spencer spomína: “Hodnotili
naše osobnostné predpoklady a mentálny stav vždy, keď
sme boli najviac vyžmýkaní – premrznutí a unavení.”
MOTIVÁCIA K DOBROVOĽNEJ ÚČASTI
Prečo sa človek dobrovoľne zúčastní takej náročnej
expedície? Spencer tvrdí: “Je to unikátna príležitosť.
Byť súčasťou prvého tímu, ktorý úspešne dokončí
takýto náročný prechod, to som ešte nezažil. Vždy som
chcel v niečom súťažiť. Akurát by som si nepomyslel,
že to bude naprieč Antarktídou na buldozéri. Dáva mi
to silný pocit hrdosti na príslušnosť k našej firme.”
HLAVNÉ POSLANIE EXPEDÍCIE
Expedícia má dva základné ciele. Jedným je zber
údajov pre lepšie porozumenie klimatickej zmeny a jej
dôsledkov. Ďalším je získanie 10 miliónov $ pre fond
Vidieť znamená veriť, celosvetovú iniciatívu, ktorej
cieľom je pomôcť riešiť slepotu, ktorá sa dá liečiť.
V nasledujúcom vydaní Cat Magazine v máji 2013 vám
priblížime prvé kroky expedície na ceste k Južnému
pólu, keď si overíme ako pokračujú. Ako sa vyrovnávajú
s krutými mrazmi? Aké výzvy a nebezpečenstvá
podstúpili? To všetko nájdete v najbližšom vydaní
Cat Magazine, keď realita overí pripravenosť tímu
na 2000-míľový pochod. ■
CAT V KOCKE
NORTH POLE
SVALBARD
MALÉ STAVEBNÉ STROJE
PRACUJÚ ZA POLÁRNYM KRUHOM
Keď v Pon Equipment v Nórsku prijali objednávku na tri kompaktné stroje (301.8C, 308D CR
a 906H so zvýšeným prietokom), bol to bežný obchodný prípad, ibaže dodávka bola
smerovaná na 78. rovnobežku severnej šírky. Stroje nastúpili do služby, aby podporili
väčšie stroje Cat® (2 pásové dozéry, 8 čelných lopatových nakladačov, 5 dumprov
BIZESBVMJDLÏSâQBEMÈ
QSBDVKÞDFWQSÓTUBWF4WFBOBTÞPTUSPWÓÀQJDCFSHZ
"LPTBEÈPŘBLÈWBƃQSÈDBOBśBMFLPNTFWFSFNÈTWPKFÝQFDJmDLÏOÈSPLZ
ÀQJDCFSHZOØSTLZ4WBMCBSE
TÞTÞPTUSPWÓNOBQPMDFTUFNFE[JWâCFäLPN/ØSTLBB4FWFSOâN
pólom. Nízke teploty (priemerná teplota mínus 10 °C) vyžadujú, aby stroje boli vybavené
systémami štartovania za studena a doplnkovým štartovaním. Určitou špecialitou je
FYUSÏNOFTVDIâW[EVDILUPSâWZTVÝVKFHVNPWÏEJFMZTUSPKPWB[WZÝVKFJDILSFILPTƃ
Pon Equipment teda vykonáva ďalšie servisné prehliadky a na sklade má väčšiu zásobu
HVNPWâDILPNQPOFOUPW/BWZÝFKFUBNUSWBMPEJTMPLPWBOâTFSWJTOâUFDIOJLUBLäF
akékoľvek problémy vo flotile strojov sú okamžite riešené alebo sa im predchádza.
NOVÉ MOBILNÉ TELEFÓNY CAT
ZNESÚ VŠETKO
Môžu vám padnúť, môžete ich ponoriť do vody alebo
zašpiniť blatom a prachom. Nové mobily Cat® to všetko
zvládnu, pretože sú verné tradičnej spoľahlivosti
a odolnosti značky Cat. Hovoríme o dvoch nových
modeloch Cat B10 a Cat B25. Či v práci alebo pre
zábavu, konštrukcia oboch vydrží náročné podmienky
staveniska, ako aj každodenné kotrmelce života.
CAT B10
Odolná konštrukcia bez kompromisov ohľadne
dizajnu a funkčnosti. Zosilnené puzdro chráni
B10 proti otrasom, prežije ponorenie do hĺbky
1 m počas 30 minút a je prachotesné.
Mobilný telefón Cat B10 je solídny prístroj, ktorý má:
tPQFSBŘOâTZTUÏN"OESPJE
tLBQBDJUOÞNVMUJEPUZLPWÞPCSB[PWLV
tNFHBQJYFMPWâGPUPBQBSÈUW[BEV
BNFHBQJYFMPWÞLBNFSVWQSFEV
tQSÓTUVQLWJBDBLPBQMJLÈDJÈN
CAT B25
"LIűBEÈUFűBILPPWMÈEBUFűOâ
kompakt, toto je telefón pre
vás. Model Cat B25 má tradičnú
klávesnicu, ale je nabitý
EPQMOLBNJWSÈUBOFQBMDPWFK
PCSB[PWLZBNFHBQJYFMPWFK
kamery, ktorá sníma aj video.
Ďalej má pamäť rozšíriteľnú
EP(#JOUFHSPWBOâ-&%
CMFTLBIBOETGSFFTÞQSBWV
Rovnako ako B10, aj B25 prežije
ponorenie do hĺbky 1 m počas
25 minút a je prachotesný.
1PESPCOÞÝQFDJmLÈDJVBEFUBJMZQMVTśBMÝJFJOGPSNÈDJF
a aktualizácie nájdete na catphones.com.
13
AGENT 007 A CAT 320D L
ZMENIA VAŠU PREDSTAVU O TOM,
AKO SA DÁ CHYTIŤ VLAK
Známy svojimi vzrušujúcimi úvodnými scénami, James Bond sa vracia v 23. filme – SKYFALL.
V tejto časti sa James Bond, ktorého hrá Daniel Craig, musí vysporiadať s lojálnosťou k M (Judi
Dench), keď sa dozvie pár tajomstiev z jej minulosti. V úvodnej scéne si agent britskej tajnej
služby zvolí poriadne veľký nástroj, ktorý nepatrí do arzenálu MI6 – rýpadlo Cat 320D L.
14
VÝMENA KABÍNY
Skutoční znalci techniky Cat si všimnú, že kabína 320D L je na nesprávnej strane.
Vysvetlila nám to Darren Litten: “Podľa predbežných vizualizácií, poloha a kontakt
medzi Bondom a Evou si vyžadovali, aby kabína bola na opačnej strane.”
Výmena celej elektroniky a ovládačov hydrauliky bola skutočne náročná úloha pre
celý tím. “Približne 50 percent úprav na stroji predstavovala práve zmena umiestnenia
kabíny,” povedala Darren. Rýpadlo 320D L muselo realizovať množstvo činností vždy
rovnakým spôsobom a rovnakou rýchlosťou pri každom opakovaní scény.
Plán nasadenia rýpadla do filmu sa začal rodiť už
v júli 2011. Vedúci výroby James Foster, ktorý sa
podieľal na prvých návrhoch tejto scény, nám
povedal: “Pôvodne sme mali až tri námety pre
úvodnú scénu, medzi nimi aj nejaké využitie
rýpadla 320D L na plošinovom vagóne. Táto
myšlienka sa na nás nalepila a páčila sa nám
najmä predstava, že výložník rýpadla je
Bondova ruka načahujúca sa za vlakom.”
V úvodnej scéne sa Bond dostane do naháňačky,
ktorej časť sa odohráva na rýpadle 320D L a okolo
neho. Krajinou sa rúti vlak rýchlosťou 70 km/h
a plošinový vagón, na ktorom je rýpadlo, sa odpojí
od zvyšku vlaku. Aby mohol pokračovať v prenasledovaní, vždy vynachádzavý Bond použije rameno
rýpadla s lyžicou, aby dosiahol na oddelenú časť
… štáb tvorilo asi 300 ľudí,
ktorí realizovali celú scénu.
vlaku. Následne Bond riskantne prejde po výložníku ako po moste a naháňačka môže pokračovať.
Tento kaskadérsky kúsok, pri ktorom tuhne
v žilách krv, si vyžadoval presný plán a koordináciu. “Na skúšanie sme mali asi štyri mesiace
a potom ďalšie dva mesiace sme scénu natáčali,”
hovorí Martin Joy, šéf výroby scén v Turecku.
Náročnosť tejto scény zvyšoval fakt, že takýto
kaskadérsky výstup sa ešte nikdy nenatáčal.
Gary Powell, koordinátor kaskadérov, doplnil:
“Bolo tu veľa neznámych vecí, preto sme začali
jednoduchým skúšaním v štúdiu. Keď sme konečne
prišli do Turecka, urobili sme pár skúšobných jázd
po celej trase vlaku, aby sme overili všetky riziká,
ako napríklad nízko visiace drôty. Potom sme
pridali všetky pohyby rýpadla, takže sme vedeli,
čo nás kde čaká.” Keď sa filmovanie začalo, štáb
tvorilo asi 300 ľudí, ktorí realizovali celú scénu.
Rýpadlo 320D L zaznamenalo pár úprav “fasády”,
aby sa bezpečnosť kaskadérov zvýšila na maximum.
James Foster nám povedal: “Nenápadne sme pridali
pár držadiel a časť hydrauliky sme zakryli mriežkami.
Niektoré plochy 320D L sme nastriekali protišmykovou
hmotou, aby sme zlepšili stabilitu účinkujúcich.”
FILMOVÉ EXTERIÉRY V TURECKEJ ADANE
Štáb si zvolil Adanu preto, lebo železnica tam prechádza
cez tú správnu filmársku krajinu. Navyše, na jednej
z piatich tratí je práve taký most, aký si vyžadovala
záverečná scéna. Avšak nie celé filmovanie prebiehalo
vo voľnej krajine. “Občas sa natáčalo v dĺžke dvoch
kilometrov a trať prechádzala cez mesto,” dodal
Martin. “Myslím, že ľudia si to tam celkom užívali.”
Ukázalo sa, že dostať dve veľké rýpadlá 320D L na miesto
filmovania a upraviť cestovný poriadok vlakov nebolo
až také ťažké, ako sa predpokladalo. “Samozrejme, tieto
stroje sú širšie, ako je prípustný rozmer vo väčšine krajín.
Našťastie, našli sme lodnú spoločnosť, ktorá plávala z
Bristolu vo Veľkej Británii do prístavu neďaleko Adany,”
povedala Darren Litten, koordinátorka prepravy.
Pokiaľ išlo o samotné filmovanie rýpadla na vlaku
uháňajúcom po trati, Ian Lowe, vedúci 2. skupiny
špeciálnych efektov, povedal: “Turecká vláda bola
fantastická a pomohla nám s úpravou harmonogramu
na železnici, aj s použitím vagónov. Mohli sme filmovať
od 8:00 do 18:00. To je úžasný priestor na filmovanie.”
Zástupcovia Cat firmy Finning UK a Borusan Makina tiež
odviedli kus práce. Finning UK pomohla štábu špeciálnych
efektov s technickou podporou a dodávkou potrebných
dielov pre obe rýpadlá 320D L. Miestna Borusan
Makina poskytla podporu a služby priamo na mieste
filmovania, a tiež dodala zariadenia ako generátory,
šmykom riadený nakladač a hydraulické minirýpadlo. ■
BEZPEČNÉ FILMOVANIE RÝCHLEJ NAHÁŇAČKY
Veľa času a úsilia sa vynaložilo na zaistenie
bezpečnosti hercov, kaskadérov, štábu aj náhodných divákov. Napríklad, rýpadlo bolo na vagóne
ukotvené kovovým pásom, takže 26-tonový stroj
mohol jazdiť po celej dĺžke, a pritom nespadnúť
z vagóna. “Bezpečnosť bola prvoradá,” tvrdí
Chris Corbould, šéf špeciálnych efektov.
Pozrite sa do zákulisia:
catskyfall.com
15
ORANGE ŠETRÍ PRÍRODU
S HYBRIDNÝM SYSTÉMOM CAT
Asi hodinu na západ od Karaku v Jordánsku a 150 km
na juh od Ammánu sa nachádza osamotený stožiar
s anténami mobilného operátora. Má označenie 63AQ.
V tejto odľahlej oblasti je dôležité mať zariadenie, ktoré
pomáha ľuďom spoľahlivo komunikovať. Stožiar vlastní
a prevádzkuje Orange. Na prvý pohľad vyzerá stožiar
63AQ ako ktorýkoľvek iný stožiar mobilného operátora,
až na jeden dôležitý detail: zariadenia na stožiari sú napájané z hybridného systému, ktorý dodal Caterpillar®.
HYBRIDNÝ SYSTÉM
JORDAN TRACTOR:
t'PUPWPMUJDLÏQBOFMZ
s výkonom 7 kW
t5SJWFUFSOÏUVSCÓOZ
(každá s výkonom 1 kW)
t%WBCMPLZTBLVNV
látormi (spolu)
t+FEFO[ÈMPäOâEJFTFM
generátor Cat 13,5 kVA
Caterpillar má veľké skúsenosti s využívaním generátorov na spoľahlivé napájanie telekomunikačných staníc
v odľahlých oblastiach. Avšak počet staníc, ktoré nemajú
prístup k verejnej elektrickej sieti, stále rastie. Preto
spoločnosti ako Orange hľadajú alternatívne riešenia za
generátory, ktoré spaľujú drahú naftu. Čoraz častejšie
využívajú spoľahlivé, nízkonákladové alternatívne zdroje
energie a Cat® im vie ponúknuť rôzne hybridné systémy.
VYMENILI ENERGIU Z GENERÁTORA ZA HYBRIDNÚ
Pôvodne bol stožiar 63AQ napájaný pomocou dvoch
klasických generátorových súprav, ktoré mesačne spotrebovali 1800 litrov nafty a 16 litrov motorového oleja
Navyše museli technici raz mesačne prísť doplniť naftu
a olej a vykonať údržbu. Stálo to veľa peňazí a času.
Pri jednej návšteve pracovníkov Orange vo firme
Jordan Tractor, zástupcu Cat v Jordánsku, Tamer Nasr,
vedúci oddelenia energetických systémov, spomenul
možnosť dodávky hybridného systému Caterpillar.
“Orange má telekomunikačné stanice napájané iba
slnečnou energiou, ale veľmi ich zaujali možnosti nášho
hybridného systému. Vzhľadom na rastúce ceny palív
a prevádzkovú životnosť dva roky do generálnej opravy
generátora, Orange nás požiadal o vypracovanie ponuky.”
Jordan Tractor sa okamžite dal do návrhu rôznych
hybridných konfigurácií a návrhu projektovej
dokumentácie ešte pred prezentáciou u zákazníka.
“Vytvoreniu najefektívnejšieho systému sme venovali
veľa hodín projektantov. Naštudovali sme veterné
mapy a intenzitu slnečného svitu. Všetko muselo do
seba zapadať,” dodal Tamer. O necelé dva mesiace
už stožiar 63AQ napájala slnečná a veterná energia.
16
ZNIŽUJE EMISIE A ŠETRÍ PENIAZE
Hybridný systém využíva inteligentné diaľkové riadenie
Cat a monitorovací systém, niekoľko fotovoltických
panelov (spolu 7 kW), tri veterné turbíny (každá 1 kW)
a dva bloky akumulátorov. Solárne panely a veterné
turbíny vyrábajú energiu bez nežiaducich emisií a tvoria
hlavný zdroj elektriny, ktorá nabíja bloky akumulátorov.
Následne akumulátory napájajú telekomunikačné
zariadenia. V prípade, že slnko nesvieti a vietor nefúka,
akumulátory dokážu napájať stožiar počas štyroch dní.
V zálohe je ešte dieselgenerátor Cat 13,5 kVA, ktorý
EPLÈäFTUPäJBS"2[ÈTPCPWBƃFMFLUSJOPVBäEOÓ
Cieľom projektu je efektívnejšie využitie prírodných
obnoviteľných zdrojov a zníženie zbytočných negatívOZDIWQMZWPWOBFOWJSPONFOU'VOHVKFUPQFSGFLUOF
Vďaka starostlivo prepočítanej rovnováhe dostupnej
“Eliminovali sme emisie CO2 a záložný
generátor nemusel nabehnúť ani
raz za posledných 16 mesiacov.”
Aziz Aranki, vedúci oddelenia zdrojov vo firme Orange
solárnej a veternej energie systém dokonale pracuje
v lete aj v zime. “V lete dodáva väčšinu energie
slnko a v zime zase vietor,” doplnil Tamer.
Odkedy bol systém oživený, nespotreboval ani kvapku
nafty či oleja a nevyžadoval žiadne opravy. Aziz Aranki,
vedúci oddelenia zdrojov vo firme Orange Jordan taktiež
vyzdvihol prínosy tohto projektu: “Systém bol nainštaloWBOâQPŘBTNÈKB;BQSWâSPLQSFWÈE[LZTBVÝFUSJMP
FVSOBQSFWÈE[LPWâDIOÈLMBEPDIĚBMFKTNF
eliminovali emisie CO a záložný generátor nemusel
nabehnúť ani raz za posledných 16 mesiacov.”
Výrazné úspory sa dosiahli aj na mesačných prevádzkových výdavkoch. Tak napríklad, napájanie stožiara 63AQ
pomocou dvoch dieselgenerátorov stojí mesačne okolo
Ƚ/ÈLMBEZOBIZCSJEOâTZTUÏNTÞWÝBLMFOBTJȽ
MONITOROVANIE OBJEKTU
Kým bolo zariadenie na 63AQ relatívne nové, robili sa
rýchle vizuálne inšpekcie zariadení raz za mesiac. Teraz to
už nie je potrebné. “Nevyžaduje si to žiaden servis alebo
opravy. A keďže systém nespotrebováva žiadne palivo,
nie je ani čo dopĺňať. Systém automaticky a elektronicky
posiela podrobné reporty o svojej prevádzke, ktoré
odovzdávame pracovníkom Orange,” hovorí Tamer.
Viac informácií o hybridných generátoroch nájdete na:
catelectricpowerinfo.com
ŠTANDARDIZOVANÉ SYSTÉMY PRE RASTÚCI TRH
Caterpillar čoskoro poskytne do siete obchodných
zastúpení najmä masovo využiteľné štandardné
hybridné systémy. Vo vybraných prípadoch Caterpillar
a obchodné zastúpenia spoločne ponúknu na mieru
šité riešenia pre špecifické projekty,” pokračoval
Tamer. Ak si uvedomíme, že počet vzdialených
telekomunikačných staníc stále rastie, pokojne
môžeme povedať, že Jordan Tractor bude
čoskoro zavalený požiadavkami na
konfigurovanie hybridných systémov. ■
17
20
UŽ
ROKOV
sa môžete spoľahnúť
na Phoenix Zeppelin
3
5
2002
Zastúpenie Hyster –
manipulačná technika
2
1998
Vznik The Cat Rental Store,
požičovne stavebných strojov
1
4
1997
Začiatok činnosti Caterpillar
Financial Services ČR
1993
Založenie spoločnosti
Phoenix Zeppelin, spol. s r.o.
na Slovensku
1993
8
Zastúpenie Tracto-Technik – bezvýkopová technika
18
1 Grejder z roku 1978 stále funkčný – spoločnosť ViOn, a.s. | 2 Generálne opravy lokomotívnych motorov Cat 3512 pre ŽOS Zvolen, a.s. | 3 Spolu 48 dieselgenerátorov CAT 3516B-HD pre tri
elektrárne – Pow-en, a.s. | 4 Rýpadlo Cat pre ANTECO, s.r.o. | 5 Považská cementáreň, a.s., Ladce, má v lome Butkov už dva dumpre CAT | 6 SKD INTRANS, a.s., má už štyri manipulátory Hyster Reach Stacker
RS 46-41 LS-CH | 7 Na MSV v Nitre predstavujeme novinky | 8 Mimoriadny dozér CAT D9T pre Doprastav Group, a.s. | 9 Špeciálne stroje pre Steelage Slovakia, s.r.o., vo farbách podľa požiadavky zákazníka
2011
Otvorenie nového sídla spoločnosti
Phoenix Zeppelin v Banskej Bystrici
2009
Zastúpenie Keestrack – triediace
2008
Otvorenie pobočky
7
6
15
zariadenia
v Nitre
2007
2007
Nové stredisko v Košiciach,
Phoenix Zeppelin dopĺňa
nová pobočka v Žiline
produktové portfólio o ponuku
drviacej techniky značky MFL
2004
2006
Samostatné zastúpenie Caterpillar Financial
Services pre Slovenskú republiku
14
Zastúpenie Weber MT –
hutniaca technika
2005
13
Zastúpenie AGCO – stroje
pre poľnohospodársky sektor
11
10
9
12
Ďakujeme za Vašu dôveru.
10 Najväčší dumper CAT v lome Včeláre – Carmeuse Slovakia, s.r.o. | 11 Odovzdávka frézy CAT PM200 pre zvolenský závod Doprastavu | 12 Účastníci Súťaže strojníkov – najnáročnejšej súťaže na svete
v ovládaní strojov Caterpillar | 13 Osem ročníkov má za sebou obľúbená súťaž Naj horár, ktorú organizuje štátny podnik LESY SR | 14 Caterpillar D2 Crawler Tractor, ročník 1947, je po repasácii v banskobystrickej
centrále znovu ako nový | 15 Model konverzie lyžice, vytvorený a vystavený vo Phoenix Zeppelin v Košiciach
19
DVE DESAŤROČIA VÝVOJA
KOLESOVÝCH RÝPADIEL CAT
Na obrázku zľava doprava:
Peter Gerstmann,
výkonný riaditeľ Zeppelin;
Werner Baumann,
výkonný riaditeľ BMTI;
Bernd Karsten,
technický riaditeľ BMTI,
a Brian Abbott,
výrobný riaditeľ závodu Caterpillar
Wackersdorf na výrobu
kolesových rýpadiel,
počas slávnostného
odovzdávania.
Caterpillar® vyrába kolesové rýpadlá od roku 1992.
A dnes sú rovnako obľúbené ako kedysi. Nemecko je
stále najväčším odberateľom kolesových rýpadiel, ale
trhy rastú aj v ďalších regiónoch, ako Afrika a Stredný
východ, Spoločenstvo nezávislých štátov a Ázia.
Zákazníci používajú kolesové rýpadlá Cat® na veľmi
rozmanité úlohy. “Ľudia, ktorí tieto stroje kupujú,
pracujú pre samosprávy alebo v metropolitných
oblastiach,” hovorí Randall Crow z oddelenia predaja
rýpadiel v Ženeve. “Tieto stroje sú perfektné pri práci
na obmedzenom priestore, pri ukladaní inžinierskych
sietí, na presné zarovnávanie či opravy mestských
ulíc a sú skutočne všestranné. Navyše, kolesové
rýpadlá Cat majú najväčšiu zdvihovú silu vo svojej
kategórii a veľmi efektívnu spotrebu paliva.”
Ďalšou výhodou kolesového rýpadla je rýchlosť.
Síce nevyhrá na žiadnom okruhu F1, ale dokáže
jazdiť do 37 km/h. Brian Abbott, globálny produktový manažér pre kolesové rýpadlá dodáva: “Dve
najatraktívnejšie výhody kolesového rýpadla sú,
20
že môže jazdiť na verejných komunikáciách
a že sa dokáže ľahko pohybovať po stavenisku.”
Z MINULOSTI DO PRÍTOMNOSTI
Koncom osemdesiatych rokov vstúpil nemecký zástupca
Cat, firma Zeppelin, do obchodu s kolesovými rýpadlami.
Vyrábala ich firma, ktorá je dnes konkurentom Caterpillar,
a predávali sa pod menom Zeppelin. Caterpillar si rýchlo
uvedomil úspech Zeppelinu a vytvoril vlastné kolesové
rýpadlo Cat, ktoré sa začalo vyrábať u odlišného výrobcu.
O pár rokov neskôr v roku 1994 bol na trh uvedený prvý
model Cat M300, po ktorom na začiatku roku 2000 nasledovala nová generácia M300C. V roku 2005 Caterpillar
odkúpil ostatných partnerov a výrobu presunul do svojho
vlastného závodu vo francúzskom Grenobli.
V roku 2007 nasledoval rad M300D, ktorý spĺňal
emisné normy Stage IIIA. A celkom nedávno Caterpillar
odštartoval program uvedenia nového kolesového
rýpadla typového radu F. Na trh bude uvedený začiatkom
roka 2015 a bude spĺňať normy Stage IV, EPA Tier IV.
NÁZOV SMARTBOOM™ HOVORÍ ZA VŠETKO
Základným faktorom, ktorý odlišuje kolesové rýpadlá
Cat od konkurencie, je SmartBoom. SmartBoom
“myslí” za strojníkov, takže sa môžu sústrediť na
dosiahnutie plného výkonu. Strojníci môžu zapnúť
alebo vypnúť určité pracovné funkcie, čím dosiahnu
vyššiu produktivitu pri realizovaní rôznych úloh, ako
sú práca s kladivom, nakládka a vykládka alebo presné
zarovnávanie. Výborne sa to prejaví aj na úspore
paliva, pretože stroj beží plynulejšie a efektívnejšie.
25TISÍCE KOLESOVÉ RÝPADLO JE VYROBENÉ A ODOVZDANÉ
Teraz sa dostávame na koniec júla 2012. 20-ročnú históriu
Caterpillar zavŕšil výrobou 25-tisíceho kolesového
rýpadla, model M318D. Na oslavu tohto míľnika zástupca
Cat, firma Zeppelin, odovzdala špeciálne vyzdobené
rýpadlo M318D svojmu zákazníkovi Strabag BMTI počas
slávnostnej ceremónie v Mníchove. “Úspech nášho
podnikania závisí od využiteľnosti strojov a – v prípade
potreby – od rýchlosti, ako servisný technik príde na
stavenisko a ako bude dodaný náhradný diel. Toto platí
nielen pre Nemecko a Rakúsko, ale pre celú Európu,”
povedal Werner Baumann, riaditeľ BMTI/Strabag.
EVOLÚCIA KOLESOVÉHO RÝPADLA
Za tie desaťročia sa kolesové rýpadlá Cat výrazne zlepšili
a aj posledná generácia v tomto trende pokračuje.
“Typový rad F sa zameriava na technológie, ktoré ďalej
“Sú perfektné pri práci v obmedzenom
priestore a na presné zarovnávanie.”
Randall Crow, oddelenie predaja rýpadiel v Ženeve
objasňuje Brian. “Preto ponúkame tri rôzne verzie sedadla
a o 40 percent väčšie monitory s vyšším rozlíšením. Ďalej
sú tu SmartBoom, riadenie pákovým ovládačom a systém
tlmenia, ktorý využíva pneumatické pruženie na tlmenie
rázov počas jazdy na ceste, a niektoré ďalšie vylepšenia.”
Cieľom Caterpillar je stať sa do roku 2020 najväčším
svetovým výrobcom kolesových rýpadiel. Spoločnosť
sa orientuje na trhy v Ázii, Afrike, na Strednom východe
a v SNŠ. “Trh SNŠ, a najmä v Rusku, považujeme za najväčší potenciál, hneď po Nemecku a Kórei,” dodal Brian.
V Rusku existuje veľká tradícia vo využívaní kolesových
rýpadiel. Vyžaduje si to ponúknuť stroje, ktoré budú
spĺňať odlišné požiadavky na pomer výkonu a ceny.
Brian to vysvetlil podrobnejšie: “Zameriavame sa na
úpravy konštrukcie z hľadiska výbavy, aby sme ponúkli
viacero voliteľných modelov základného stroja, čím
dosiahneme primeranú cenovú úroveň a umožníme
lepšiu dostupnosť strojov.”
V roku 2014 Caterpillar začne s výrobou strojov v Číne,
aby umožnil dodávky do rozvíjajúcich a významných
trhov, ako sú Ázia, AME a SNŠ. Touto stratégiou
Caterpillar dokáže pokryť potreby jednotlivých trhov. ■
znížia spotrebu paliva, hlavne pomocou hydrauliky,”
vysvetľuje Brian. “Napríklad, vymeníme zubové
čerpadlá s konštantným prietokom za elektronicky
riadené čerpadlá s premenlivým výtlakom. Tým sa
prietok hydraulickej kvapaliny automaticky prispôsobí
požadovanému množstvu. Takže ak stroj práve
nepracuje, čerpadlo dodáva menej kvapaliny. Tým sa
znižujú požiadavky na motor a šetrí sa tak palivo.”
Werner Baumann,
výkonný riaditeľ BMTI
(Baumaschinentechnik
International GmbH), dcérskej
spoločnosti skupiny Strabag.
Najväčší dôraz však bude na zvýšenie spoľahlivosti.
“Najväčší význam pre majiteľov a strojníkov má stroj
vtedy, ak pracuje, keď to potrebujú,” hovorí Brian. Práve
preto investujeme 20 mil. USD do obnovy výrobného
závodu v Grenobli, aby sme dôsledne aplikovali výrobné
postupy Caterpillar pre výrazne spoľahlivejší stroj.
“Máme iba zlomok z tých
25 000 doteraz vyrobených
kolesových rýpadiel, ale máme
radosť z tohto jubilejného stroja.
Mnohé z našich 800 strojov Cat
sú práve kolesové rýpadlá.”
REAGUJÚ NA POŽIADAVKY TRHU
Kým mnohé z úprav, ktorými prejde nová generácia
kolesových rýpadiel Cat, predstavujú prirodzený
vývoj, niektoré sú reakciou na požiadavky
určitých segmentov trhu – najmä v Európe.
“EÚ predstavuje skutočne sofistikovaný trh. Strojníci
požadujú priestor obsluhy na vysokej úrovni a veľmi
komplexnú hydrauliku, aby mohli používať rôzne náradie,”
Zvládne ťažkú prácu. Po celý deň. Každý deň. catallday.
www.uk.cat.com/equipment/wheel-excavators
21
ZANECHAJTE
SVOJU STOPU
NA BUDÚCOM
STROJI CAT®
CHCETE POMÔCŤ PRI NÁVRHU
NOVÉHO RADU STROJOV CAT?
NEW
¬ Pripojte sa ku Komisii
zákazníkov Cat
Odkiaľ vlastne pochádza to množstvo nápadov
na úpravy a inovácie strojov Cat®? Možno
budete prekvapený. Poskytuje nám ich
Komisia zákazníkov Cat a ľudí, ako ste vy!
Komisia zákazníkov Cat je skupina zákazníkov, t. j.
majiteľov, strojníkov, správcov strojových parkov
a šéfov údržby, ktorej materiály sú v ôsmich
jazykoch. Je to exkluzívne fórum zákazníkov Cat,
v ktorom členovia komisie vyjadrujú svoje názory
na stroje Cat, čím pomáhajú našim produktovým
špecialistom pri vývoji riešení, ktoré v konečnom
dôsledku zlepšia návratnosť zákazníkovej investície.
Cez túto komisiu je možné uplatniť aj vaše
pripomienky a postrehy na päť kategórií strojov:
tHSFKESF
tŘFMOÏMPQBUPWÏOBLMBEBŘF
tQÈTPWÏEP[ÏSZ
tIZESBVMJDLÏSâQBEMÈ
tLPMFTPWÏSâQBEMÈ
Poskytnuté informácie sa analyzujú a môžu byť
zahrnuté do budúcich produktov Cat. Následne vás
informujeme o výsledku vášho podnetu. Staňte sa
súčasťou tímu, ktorý navrhne váš nový stroj Cat.
Navštívte http://core.mycatvoice.com/join. ■
ČO SA OČAKÁVA OD ČLENA KOMISIE?
AKÉ SÚ VÝHODY KOMISIE?
t*CBBäTQSÈWZ[BNFTJBD
t/BWZQSBDPWBOJFTQSÈWZTUBŘÓBäNJOÞU
t1PNÙäUFWZUWPSJƃOPWÞHFOFSÈDJVQSPEVLUPWBTMVäJFC
t;MFQÝJUFTWPKFWMBTUOÏWâTMFELZBÞTQFÝOPTƃ
t/FDIBKUFTBQPŘVƃWUÓNF$BUFSQJMMBS¥
22
Váš hlas má význam, navštívte
http://core.mycatvoice.com/join
UDRŽIA VÁS V POHYBE
PO CELÝ DEŇ. KAŽDÝ DEŇ.
AKUMULÁTORY CAT®: NAVRHNUTÉ, ABY ZNIESLI ZÁŤAŽ.
VYROBENÉ, ABY DLHO VYDRŽALI.
Dajte svojmu nákladnému alebo osobnému autu
rovnakú spoľahlivosť, s akou počítate pri strojoch Cat.
Akumulátory Cat poskytujú najvyšší štartovací výkon vo svojej
kategórii a päťkrát vyššiu odolnosť proti vibráciám, než požadujú
normy. Získajte spoľahlivý výkon pri štartovaní motora,
vždy keď to potrebujete, s akumulátorom, ktorý je dlho živý.
Po celý deň. Každý deň.
Špeciálna zľava
20 %
*
www.cat.sk
* Platí od januára do marca 2013
CAT, CATERPILLAR, príslušné logotypy, “žltá Caterpillar”, grafický štýl POWER EDGE, identita korporácie a produktov sú ochranné značky Caterpillar a nesmú byť použité bez súhlasu.
© 2013 Caterpillar. Všetky práva vyhradené.
PHOENIX ZEPPELIN, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 Banská Bystrica
UŽ 20 ROKOV SA MÔŽETE SPOĽAHNÚŤ
NA PHOENIX ZEPPELIN
PHOENIX ZEPPELIN NA SLOVENSKU
1993 – 2013
Viac ako 130 špecialistov v 5 strediskách
po celom Slovensku je pripravených
splniť všetky želania zákazníkov.
www.cat.sk
©2013 Caterpillar – Všetky práva vyhradené. Cat, Caterpillar, príslušné logotypy, „žltá Caterpillar“ a grafický štýl korporácie a produktov sú ochranné značky Caterpillar a nesmú byť použité bez súhlasu.
PHOENIX ZEPPELIN, spol. s r.o.
BANSKÁ BYSTRICA - KRÁĽOVÁ
Zvolenská cesta 14605/50
tel.: 048/414 66 60
BRATISLAVA
Pribylinská 10
tel.: 02/44 88 72 59
KOŠICE-ŠACA
Železiarenská 96
tel.: 055/611 56 11
ŽILINA
Hruštiny 33
tel.: 041/500 27 37
NITRA
Novozámocká 64
tel.: 037/642 54 40
Download

Cat magazín - Január 2013