Strana 4 – 5
Písmenková polievka
13
Meno:_____________________________
1. Doplň do básní chýbajúce slovo:
Dano, pekná, lúke, Vlado, mucha, pichliače, krídla, tortou, zje, štetce, kvety,
žaba, zajac.
Ježko zježil __________________ ,
pretože sa zlostí,
vždy keď __________________ priskáče,
odplaší mu hostí.
Spytuje sa ____________________ lekna,
ktorá z nás je dáma _______________ ?
A kto čudo zelené?
Zasmiali sa ____________________ všetky,
že sú ______________________ žabie pletky.
Že je krásna? No to nie!
Diviak _______________
každé ráno
prebehne sa po _______________,
napije sa
vody z plesa
a ________________ , čo má poruke.
3. ročník
1
Bzučí _____________ do ucha
maliarke, nech dosucha
utrie ___________________ od farby,
kým jej __________________ nafarbí,
lebo muchy majú štýl.
Málokto sa narodil
s takým štýlom
mušacím,
aký nemá ani rým.
No vlk _______________________ iba mlčí,
ani keby nebol vlčí
majster sveta
všetkých športov,
dnes zápasí
iba s ________________________ .
Strana 2 – 3
Téma
2. Spoj čiarou jednotlivé časti vety, ktoré k sebe patria.
4
Snežienka jarná
kvitnúca v rozličných farbách.
Šafrán je mrazuvzdorná rastlina,
má svoj pôvod v Európe.
Fialka voňavá
má trúbkovité kvety žltej farby.
Prvosienka jarná
rastie v lese a v záhradách.
3. ročník
2
3. Vyber slovo, ktoré patrí do vety:
4
Prvé lastovičky možno pri teplejšom počasí vidieť na našom území už začiatkom:
februára – marca – apríla.
V tom istom čase dorazia k nám z teplých krajín aj prvé :
vrabce – lastovičky – penice.
Od polovice marca až do mája prilietajú na Slovensko bociany v počte okolo:
2500 – 3500 – 4500.
Počas zimného spánku bije srdce ježa a plcha:
15 – 20 , 20 – 25 , 25 – 30-krát za minútu
Strana 8
Dobrá novina
4. Ak si pozorne čítal o zvieratách, túto tajničku zvládneš hravo:
6
1. Žirafe zuby dorastajú po celý život, pretože sa jej zodierajú ustavičným premieľaním
potravy.
2. Zviera, ktoré je najvyššie spomedzi všetkých zvierat na zemi.
3. Zviera, ktoré väčšinu dňa prežije vo vode, kde i spí.
4. Malá žirafa sa po narodení dokáže postaviť na vlastné nohy do pol ...
5. Žirafa žije v krovinatých savanách ...
6. Mláďatá leva vážia po narodení ... kilogramy.
1
2
3
4
5
6
3. ročník
3
Strana 6 – 7
Túlavé tenisky
5
5. Vypíš:
5 vlastných podstatných mien: ______________________________
5 všeobecných podstatných mien: ______________________________________
5 prídavných mien: ______________________________________________
5 slov s dvojhláskou: _______________________________________________
5 vybraných alebo príbuzných slov: ______________________________________
Strana 10
Veselí duchom
5
6. Napíš 5 informácií, ktoré si si zapamätal o svätom Jozefovi:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ako sa ti dnes darilo? Vyfarbi si Reba.
37 – 28
27 – 1
17 – 9
8 a menej
Vypracovala: Mgr. Adriana Juríková
3. ročník
4
Download

Pracovné listy pre 3. ročník