Název projektu:
Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970
Identifikátor materiálu
Název klíčové aktivity
I/2-4/35
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
čtenářské a informační gramotnosti
Vzdělávací oblast
Vzdělávací předmět / obor
Tematický okruh
Název materiálu
Typ interakce
Autor
Jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
Literární výchova
Křemílek a Vochomůrka
Aktivita
Mgr. Nováková Jana
Čeština
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Název materiálu
Křemílek a Vochomůrka
Typ interakce
Aktivita
Anotace
Materiál obsahuje text a pracovní list s úkoly k pohádce “Jak Křemílek a
Vochomůrka zasadili semínko“ z knihy autora Václava Čtvrtka „Pohádky z mechu a
kapradí". Text je vybrán z čítanky pro 2. ročník, kterou vydalo nakladatelství Nová
škola.
Žák se orientuje v textu a vyhledává slova a věty. Řadí věty do správné časové
posloupnosti, hádá květiny, které mohli Křemílek a Vochomůrka zasadit, řeší
tajenku křížovky.
Součástí pracovního listu je řešení pro učitele.
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Stupeň základního vzdělávání
Cílová skupina
Typická věková kategorie/ročník
Vytvořeno dne
6. 2. 2012
Ověřeno dne
8. 2. 2012
Žák čte plynule jednoduché texty s porozuměním.
Žádné
Porozumění textu, jaro, výsadba a setí rostlin
MS WORD 2007
První stupeň
Žák
7 – 9 let / 2.
Kým
Mgr. J. Nováková
Třída
II. A
Zveřejněno dne
25. 2. 2012
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 2 z 8
JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA ZASADILI SEMÍNKO
Václav Čtvrtek
1.
Křemílek a Vochomůrka stáli celí zamyšlení na zahrádce za pařezovým domkem. Sluníčko se na to chvíli
dívalo. Potom zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno: „Copak je?“
- „Ale chtěli jsme, aby nám na zahrádce vyrostla kytka, a nemáme semínko,“ řekl nato Křemílek.
Sluníčko ukázalo prstem: „Tamhle jedno leží.“ A leželo tam semínko a tvářilo se jako děťátko, když spí.
- „Radši se ho, Křemílku, zeptej, co je zač. Abychom si tu kdovíco nazasadili,“ povídá Vochomůrka. – Křemílek
se opatrně semínka zeptal: „Copak jsi zač?“
- „Verbascum,“ špitlo semínko.
A tak Křemílek s Vochomůrkou z toho nezmoudřeli, protože semínko mluvilo po latinsku.
Vochomůrka se roztočil na kramfleku a Křemílek zasadil do důlku semínko. Navrch přiklopil svou čepičku, aby
se semínku líp klíčilo.
Zalívali semínko a zpívali mu písničku:
Vstávej, semínko, holala, a bude z tebe fiala…
Když bylo holala do třetice, začal tam růst kopeček.
- „Už to bude!“ povídá Vochomůrka. A už to bylo.
(Pohádky z mechu a kapradí)
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 3 z 8
1. Řeš tajenku křížovky.
Příjmení autora pohádky …
Postava z pohádky …
Postava z pohádky …
Druhé písmeno abecedy …
Zbytek uříznutého stromu …
Opak ke slovu lehej …
Vašek spisovně …
Slunce zdrobněle …
Do půdy sejeme …
2. Opiš písničku, kterou zpívali, aby vyrostlo semínko.
_____________________________________________________________________________________
3. Uhodni názvy květin, napiš je, podtrhni květinu z pohádky.
4. Seřaď – očísluj věty ve správném pořadí.
Zalévám.
Zkypřím půdu a odplevelím.
Vyhloubím důlek.
Vyseji semeno.
Uhrabu záhon.
Zahrnu semeno půdou.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 4 z 8
5. Doplň slova z textu.
Vlastní jména _______________________________________________________________________
Se slabikotvornou hláskou_____________________________________________________________
Pětislabičné slovo____________________________________________________________________
S dvojhláskou_______________________________________________________________________
6. Piš slova. Synonyma //, opačná X.
kramflek // ____________________________
domek // _____________________________
leželo X________________________________
mluvilo X _____________________________
líp X __________________________________
přiklopil // ____________________________
7. Pokus se nakreslit pařezovou chaloupku s oběma postavami z pohádky.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 5 z 8
ŘEŠENÍ.
1. Řeš tajenku křížovky.
Příjmení autora pohádky …
Č
T
V
R
T
E
K
Postava z pohádky …
K
Ř
E
M Í
L
E
K
M Ů
R
K
A
E
J
O
V
Postava z pohádky …
O
CH O
B
Druhé písmeno abecedy …
Zbytek uříznutého stromu …
P
A
Ř
E
Z
Opak ke slovu lehej …
V
S
T
Á
V
V
Á
C
L
A
V
S
L
U
N
Í
Č
K
S
E
M Í
N
K
O
Vašek spisovně …
Slunce zdrobněle …
Do půdy sejeme …
2. Opiš písničku, kterou zpívali, aby vyrostlo semínko.
_Vstávej, semínko, holala, a bude z tebe fiala…______________________________________
3. Uhodni názvy květin, napiš je, podtrhni květinu z pohádky.
fiala
kosatec
divizna
kopretina
4. Seřaď – očísluj věty ve správném pořadí.
6. Zalévám.
1. Zkypřím půdu a odplevelím.
3. Vyhloubím důlek.
4. Vyseji semeno.
2. Uhrabu záhon.
5. Zahrnu semeno půdou.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 6 z 8
5. Doplň slova z textu.
Vlastní jména ___Křemílek, Vochomůrka_____________________________________
Se slabikotvornou hláskou__prstem, řekl, zívl_________________________________
Pětislabičné slovo___nezasadili, Vochomůrkovi _______________________________
S dvojhláskou_______nezmoudřeli, uklouzli, svou, kroutili _________________________
6. Piš slova. Synonyma //, opačná X.
kramflek // __podpatek__________________
domek // __chaloupka__________________
leželo X___stálo________________________
mluvilo X ____mlčelo___________________
líp X ______hůř_________________________
přiklopil // ____zakryl___________________
7. Pokus se nakreslit pařezovou chaloupku s oběma postavami z pohádky.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 7 z 8
Použité zdroje.
ČÍTANKA pro 2. ročník základní školy. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2002, Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko., s. 102.
ISBN 80-7289-043-3.
Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Jana Nováková.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
Stránka 8 z 8
Download

Křemílek a Vochomůrka