Centrum pedagogicko-psychologického
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
poradenstva a prevencie
Drieňová 36, 82102 Bratislava 2, Tel: 02/43 410 712
Drieňová 36, 82102 Bratislava 2, Tel: 02/43 410 712
email: [email protected] www.internet.sk/cpppapba2
email: [email protected] www.internet.sk/cpppapba2
PRÍĎ
PRÍ
V UTOROK OD 14:00 DO 16:15
V STREDU AŽ PIATOK OD 13:00 DO 16:15
DO KLUBU KDE MÔŽEŠ:
PRÍĎ
PRÍ
V UTOROK OD 14:00 DO 16:15
V STREDU AŽ PIATOK OD 13:00 DO 16:15
DO KLUBU KDE MÔŽEŠ:
o Nájsť si nových kamošov
o Nájsť si nových kamošov
o
Zabaviť sa a zahrať (spoločenské hry, športy...)
o Tvoriť (maľovanie, modelovanie s hlinou, hudobné
o
o Tvoriť (maľovanie, modelovanie s hlinou, hudobné
nástroje a iné)
nástroje a iné)
o Porozprávať sa o tom, čo ťa trápi a dostať odpovede
o Porozprávať sa o tom, čo ťa trápi a dostať odpovede
na svoje ďalšie otázky
na svoje ďalšie otázky
o Realizovať sa, zapojiť, využiť svoje nápady
Zabaviť sa a zahrať (spoločenské hry, športy...)
o Realizovať sa, zapojiť, využiť svoje nápady
NÁJDEŠ NÁS AJ NA FACEBOOKU - KLUB CPPPAP
NÁJDEŠ NÁS AJ NA FACEBOOKU - KLUB CPPPAP
SME TU PRE TEBA ☺
SME TU PRE TEBA ☺
Centrum pedagogicko-psychologického
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
poradenstva a prevencie
Drieňová 36, 82102 Bratislava 2, Tel: 02/43 410 712
Drieňová 36, 82102 Bratislava 2, Tel: 02/43 410 712
email: [email protected] www.internet.sk/cpppapba2
email: [email protected] www.internet.sk/cpppapba2
PRÍĎ
PRÍ
PRÍĎ
PRÍ
V UTOROK OD 14:00 DO 16:15
16:15
V STREDU AŽ PIATOK OD 13:00 DO 16:15
DO KLUBU KDE MÔŽEŠ:
o Nájsť si nových kamošov
o
Zabaviť sa a zahrať (spoločenské hry, športy...)
o Tvoriť (maľovanie, modelovanie s hlinou, hudobné
DO KLUBU KDE MÔŽEŠ:
o Nájsť si nových kamošov
o
nástroje a iné)
o Porozprávať sa o tom, čo ťa trápi a dostať odpovede
na svoje ďalšie otázky
o Realizovať sa, zapojiť, využiť svoje nápady
Zabaviť sa a zahrať (spoločenské hry, športy...)
o Tvoriť (maľovanie, modelovanie s hlinou, hudobné
nástroje a iné)
o Porozprávať sa o tom, čo ťa trápi a dostať odpovede
V UTOROK OD 14:00 DO 16:15
V STREDU AŽ PIATOK OD 13:00 DO 16:15
na svoje ďalšie otázky
o Realizovať sa, zapojiť, využiť svoje nápady
NÁJDEŠ NÁS AJ NA FACEBOOKU - KLUB CPPPAP
NÁJDEŠ NÁS AJ NA FACEBOOKU - KLUB CPPPAP
SME TU PRE TEBA ☺
SME TU PRE TEBA ☺
Centrum pedagogicko-psychologického
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
poradenstva a prevencie
Drieňová 36, 82102 Bratislava 2, Tel: 02/43 410 712
Drieňová 36, 82102 Bratislava 2, Tel: 02/43 410 712
email: [email protected] www.internet.sk/cpppapba2
email: [email protected] www.internet.sk/cpppapba2
PRÍĎ
PRÍ
V UTOROK OD 14:00 DO 16:15
V STREDU AŽ PIATOK OD 13:00 DO 16:15
DO KLUBU KDE MÔŽEŠ:
PRÍĎ
PRÍ
V UTOROK OD 14:00 DO 16:15
V STREDU AŽ PIATOK
PIATOK OD 13:00 DO 16:15
16:15
DO KLUBU KDE MÔŽEŠ:
o Nájsť si nových kamošov
o Nájsť si nových kamošov
o
Zabaviť sa a zahrať (spoločenské hry, športy...)
o Tvoriť (maľovanie, modelovanie s hlinou, hudobné
nástroje a iné)
o Porozprávať sa o tom, čo ťa trápi a dostať odpovede
na svoje ďalšie otázky
o Realizovať sa, zapojiť, využiť svoje nápady
o
Zabaviť sa a zahrať (spoločenské hry, športy...)
o Tvoriť (maľovanie, modelovanie s hlinou, hudobné
nástroje a iné)
o Porozprávať sa o tom, čo ťa trápi a dostať odpovede
na svoje ďalšie otázky
o Realizovať sa, zapojiť, využiť svoje nápady
NÁJDEŠ NÁS AJ NA FACEBOOKU - KLUB CPPPAP
NÁJDEŠ NÁS AJ NA FACEBOOKU - KLUB CPPPAP
SME TU PRE TEBA ☺
SME TU PRE TEBA ☺
Download

Leták - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a