Ústav informácií a prognóz školstva
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
Školské výpočtové stredisko Bratislava
Školské výpočtové stredisko Piešťany
Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica
Školské výpočtové stredisko Liptovský Mikuláš
Školské výpočtové stredisko Michalovce
ÚIPŠ odbor metodiky a tvorby informácií
AKO NA STREDNÉ ŠKOLY
Prehľad o možnostiach štúdia na stredných školách
v školskom roku 2012/2013
Bratislava 2011
OBSAH
Bratislavský kraj
1. Gymnáziá
2. Konzervatóriá
3. Stredné odborné školy
4. Stredné priemyselné školy
5. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)
6. Stredné umelecké školy
7. Stredné zdravotnícke školy
8. Špeciálne gymnáziá
9. Praktické školy
10. Špeciálne stredné školy
11. Špeciálne stredné školy internátne
21
27
28
34
35
37
38
39
39
40
41
Trnavský kraj
1. Gymnáziá
2. Konzervatóriá
3. Stredné odborné školy
4. Stredné priemyselné školy
5. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď.)
6. Stredné zdravotnícke školy
7. Praktické školy a Praktické školy internátne
8. Špeciálne stredné školy a Špeciálne stredné školy internátne
42
45
45
53
54
55
56
57
Trenčiansky kraj
1. Gymnáziá
2. Stredné odborné školy
3. Stredné priemyselné školy
4. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď.)
5. Stredné umelecké školy
6. Stredné zdravotnícke školy
7. Praktické školy
8. Praktické školy internátne
9. Špeciálne stredné školy a Špeciálne stredné školy internátne
58
61
68
69
71
71
71
72
72
Nitriansky kraj
1. Gymnáziá
2. Konzervatóriá
3. Stredné odborné školy
4. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)
5. Stredné umelecké školy
6. Stredné zdravotnícke školy
7. Praktické školy
8. Špeciálne stredné školy internátne
73
77
77
89
91
92
92
93
Ţilinský kraj
1. Gymnáziá
2. Konzervatóriá
3. Stredné odborné školy
4. Stredné priemyselné školy
5. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)
6. Stredné umelecké školy
7. Stredné zdravotnícke školy
8. Praktické školy
9. Praktické školy internátne
10. Špeciálne stredné školy a Špeciálne stredné školy internátne
96
99
100
109
109
112
113
113
114
114
Banskobystrický kraj
1. Gymnáziá
2. Konzervatóriá
3. Stredné odborné školy
4. Stredné priemyselné školy
5. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)
6. Stredné umelecké školy
7. Stredné zdravotnícke školy
8. Špeciálne gymnáziá internátne
9. Praktické školy
10. Praktické školy internátne
11. Špeciálne stredné školy a Špeciálne stredné školy internátne
116
120
121
134
135
137
138
138
139
140
140
Prešovský kraj
1. Gymnáziá
2. Stredné odborné školy
3. Stredné priemyselné školy
4. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)
5. Stredné umelecké školy
6. Stredné zdravotnícke školy
7. Praktické školy
8. Praktické školy internátne
9. Špeciálne stredné školy a Špeciálne stredné školy internátne
143
148
161
163
165
166
167
168
169
Košický kraj
1. Gymnáziá
2. Konzervatóriá
3. Stredné odborné školy
4. Stredné priemyselné školy
5. Akadémie (obchodné, hotelové, pedagogické atď)
6. Stredné umelecké školy
7. Stredné zdravotnícke školy
8. Praktické školy a Praktické školy internátne
9. Špeciálne stredné školy
10. Špeciálne stredné školy internátne
172
177
178
187
189
190
191
192
193
194
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnáziá
Gymnázium
Grosslingová 18
Okres Bratislava I
811 09 Bratislava 1
Číslo školy: 17337101
7902 5
7902 5
Tel.: 02 / 529 63 624
Fax: 02 / 529 23 693
[email protected]
www.gamca.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Dunajská 13
Okres Bratislava I
814 84 Bratislava 1
Číslo školy: 17337089
7902 5
Tel.: 02 / 529 27 768
Fax: 02 / 529 25 724
[email protected]
www.gdunaba.sk
M
4
gymnázium
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6
Okres Bratislava I
811 07 Bratislava 1
Číslo školy: 17337046
7902 5
7902 5
Tel.: 02 / 524 96 800
Fax: 02 / 524 97 296
[email protected]
www.vazka.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A
Okres Bratislava I
811 02 Bratislava 1
Číslo školy: 17318840
7902 5
7902 5
Tel.: 02 / 544 33 694
Fax: 02 / 544 33 694
[email protected]
gma.edupage.org, www.gma.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium sv. Uršule
Nedbalova 6
Okres Bratislava I
811 01 Bratislava 1
Číslo školy: 30807930
7902 5
7902 5
Tel.: 02 / 544 30 250
Fax: 02 / 544 10 749
[email protected]
www.gsurba.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Ivana Horvátha
ul.I.Horvátha 14
Okres Bratislava II
821 03 Bratislava 2
Číslo školy: 17337062
7902 5
Tel.: 02 / 434 13 069
Fax: 02 / 434 23 677
[email protected]
www.horvatha.sk
S
4
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium
Metodova 2
Okres Bratislava II
821 08 Bratislava 2
Číslo školy: 30798434
Tel.: 02 / 501 02 412
Fax: 02 / 555 75 400
[email protected]
www.gmet.sk
S
8
S
4
F
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
21
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca
Novohradská 3
Okres Bratislava II
821 09 Bratislava 2
Číslo školy: 36075213
Tel.: 02 / 555 76 396
Fax: 02 / 555 63 877
[email protected]
www.gjh.sk
S
8
S
4
A
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium L. Novomeského
Tomášikova 2
Okres Bratislava II
827 29 Bratislava 212
Číslo školy: 00605786
7902 5
7902 5
gymnázium
gymnázium
Tel.: 02 / 432 92 621
Fax: 02 / 432 96 248
S
S
[email protected]
www.gln.sk
8
4
Športové gymnázium
Ostredkova 10
Okres Bratislava II
821 02 Bratislava 2
Číslo školy: 17337020
Tel.: 02 / 434 20 305
Fax: 02 / 434 25 837
[email protected]
www.gostredkovaba.edu.sk
S
8
A
S
4
A
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
Gymnázium F. G. Lorcu
Hronská 3
Okres Bratislava II
821 07 Bratislava 214
Číslo školy: 17337097
Tel.: 02 / 452 42 585
Fax: 02 / 452 57 931
[email protected]
www.gymhron.edu.sk
S
4
S
8
Š
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
1. Súkromné gymnázium v Bratislave
Bajkalská 20
Okres Bratislava II
821 08 Bratislava 1
Číslo školy: 17326656
7902 5
gymnázium
Tel.: 02 / 502 04 619
Fax: 02 / 502 04 613
S
[email protected]
www.1sg.sk
8
Súkromné gymnázium
Ţitavská ul.1
Okres Bratislava II
821 07 Bratislava 214
Číslo školy: 30805473
7902 5
7902 5
7902 5 74
7902 5 77
gymnázium
gymnázium
gymnázium - bilingválne štúdium
gymnázium - šport
Tel.: 02 / 456 40 011
Fax: 02 / 455 24 094
S
S
R
S
[email protected]
www.ssg.sk
8
4
5
A
4
A
Súkromné športové gymnázium GAUDEAMUS
Dudváţska 6
Okres Bratislava II
821 07 Bratislava 214
Číslo školy: 710213522
Tel.: 02 / 455 20 983
Fax: 02 / 455 25 772
[email protected]
www.dudva.sk
S
8
A
S
4
A
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
22
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Gymnázium sv. Vincenta de Paul
Bachova 4
Okres Bratislava II
821 03 Bratislava 2
Číslo školy: 30852056
7902 5
7902 5
Tel.: 02 / 434 27 453
Fax: 02 / 434 27 453
[email protected]
www.vincentdepaul.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium GALILEO SCHOOL
Dudváţska ul. č. 6
Okres Bratislava II
821 07 Bratislava
Číslo školy: 710212674
Tel.: 02 / 456 41 077
[email protected]
www.galileoschool.sk
A
5
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium
Hubeného 23
Okres Bratislava III
834 08 Bratislava 34
Číslo školy: 17337071
7902 5
7902 5
Tel.: 02 / 448 84 141
Fax: 02 / 448 81 109
[email protected]
www.ghubba.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium školských bratov
Čachtická 14
Okres Bratislava III
831 06 Bratislava 35
Číslo školy: 30804264
7902 5
7902 5
Tel.: 02 / 448 81 705
Fax: 02 / 448 72 106
[email protected]
www.gsbba.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Teplická 7
Okres Bratislava III
831 02 Bratislava 3
Číslo školy: 710159986
7902 5
Tel.: 02 / 442 53 892
[email protected]
www.smnd.sk
S
8
gymnázium
Súkromné gymnázium
Česká 10
Okres Bratislava III
831 03 Bratislava
Číslo školy: 30858321
Tel.: 02 / 444 50 733
[email protected]
www.gymnaziumceska.sk
S
8
A
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium
Bilíkova 24
Okres Bratislava IV
844 19 Bratislava 42
Číslo školy: 00605751
7902 5
7902 5
7902 5 74
7902 5 74
Tel.: 02 / 644 61 202
Fax: 02 / 644 61 200
[email protected]
www.gymbilba.sk
S
8
S
4
N
5
A
A
5
A
gymnázium
gymnázium
gymnázium - bilingválne štúdium
gymnázium - bilingválne štúdium
23
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium
ul.L.Sáru 1
Okres Bratislava IV
Tel.: 02 / 654 29 448
Fax: 02 / 654 27 586
841 04 Bratislava 4
Číslo školy: 17337054
[email protected]
www.gymls.edu.sk
S
8
S
4
T
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Súkromné gymnázium Alkana
Batkova 2
Okres Bratislava IV
Tel.: 02 / 645 31 359
Fax: 02 / 643 61 816
841 01 Bratislava 42
Číslo školy: 30809541
[email protected]
www.alkana.sk
S
4
A
7902 5 81 gymnázium - umelecká výchova
Spojená škola - Gymnázium
Tilgnerova 14
Okres Bratislava IV
Tel.: 02 / 654 22 545
841 05 Bratislava-Karlova Ves
Číslo školy: 710147663
7902 5
[email protected]
www.gymtilba.edu.sk
S
8
gymnázium
Súkromné gymnázium Cogitatio
Batkova 2
Okres Bratislava IV
Tel.: 02 / 643 67 720
841 01 Bratislava
Číslo školy: 30792428
7902 5
[email protected]
www.cogitatio.sk
S
4
gymnázium
Súkromné gymnázium ESPRIT
Majerníkova 62
Okres Bratislava IV
Tel.: 02 / 622 50 902
Fax: 02 / 622 50 903
841 05 Bratislava
Číslo školy: 30797969
7902 5
7902 5
[email protected]
www.sgesprit.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium sv. Františka z Assisi
Karloveská 32
Okres Bratislava IV
841 04 Bratislava
Číslo školy: 710228031
7902 5
Tel.: 02 / 654 23 686
Fax: 02 / 654 24 043
[email protected]
www.czckarloba.edu.sk
S
4
gymnázium
Súkromné gymnázium Forel International High School
Kremeľská 2
Okres Bratislava IV
841 10 Bratislava
Číslo školy: 31807976
7902 5
Tel.: 02 / 654 59 126
[email protected]
www.forel.sk
S
8
A
gymnázium
Spojená škola - Súkromné gymnázium British International School Bratislava
Pekníkova 6
Okres Bratislava IV
841 02 Bratislava
Číslo školy: 710227442
7902 5
Tel.: 02 / 693 07 081-
[email protected]
www.bisb.sk
A
4
gymnázium
24
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium Alberta Einsteina
Einsteinova 35
Okres Bratislava V
852 03 Bratislava 5
Číslo školy: 00605760
Tel.: 02 / 634 53 193
Fax: 02 / 634 53 193
[email protected]
www.einsteinova.sk
S
4
R
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Evanjelické lýceum
Vranovská 2
Okres Bratislava V
851 02 Bratislava 5
Číslo školy: 17327164
Tel.: 02 / 638 38 488
Fax: 02 / 638 23 188
[email protected]
www.elvraba.edu.sk
S
8
A
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Súkromné gymnázium Mercury
Zadunajská 27
Okres Bratislava V
851 01 Bratislava
Číslo školy: 30843201
Tel.: 02 / 622 50 007
Fax: 02 / 622 44 606
[email protected]
www.sgm.sk
A
5
A
S
8
A
S
4
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
Gymnázium
Pankúchova 6
Okres Bratislava V
851 04 Bratislava 5
Číslo školy: 30778956
Tel.: 02 / 623 12 706
Fax: 02 / 623 12 706
[email protected]
www.gympaba.sk
S
8
S
4
A
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Súkromné gymnázium
Kremnická 26
Okres Bratislava V
851 01 Bratislava 5
Číslo školy: 31744265
Tel.: 02 / 638 12 551
Fax: 02 / 638 30 290
[email protected]
www.ipgymnázium.sk
S
4
A
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Spojená škola - Gymnázium Svätej Rodiny
Gercenova 10
Okres Bratislava V
851 01 Bratislava 5
Číslo školy: 710228295
7902 5
7902 5
Tel.: 02 / 634 51 622
Fax: 02 / 635 30 046
[email protected]
www.gsr.edupage.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Súkromné bulharské gymnázium
Záporoţská č. 8
Okres Bratislava V
851 01 Bratislava 1
Číslo školy: 31801722
7902 5
Tel.: 02 / 544 14 526
[email protected]
www.bsou.sk
B
4
gymnázium
25
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa
Beňadická 38
Okres Bratislava V
851 06 Bratislava
Číslo školy: 30848008
Tel.: 02 / 638 23 284
[email protected]
www.bilgym.sk
A
5
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium
Ul.1.mája 8
Okres Malacky
901 01 Malacky
Číslo školy: 00160229
7902 5
7902 5
Tel.: 034 / 772 24 69
Fax: 034 / 772 44 03
[email protected]
www.g1majamc.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorné námestie 1
Okres Malacky
901 01 Malacky
Číslo školy: 35603062
7902 5
Tel.: 034 / 772 54 57
[email protected]
www.gfamc.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium Karola Štúra
Námestie Slobody 5
Okres Pezinok
900 01 Modra 1
Číslo školy: 17050197
7902 5
7902 5
Tel.: 033 / 647 25 76
Fax: 033 / 647 25 76
[email protected]
www.svsba.sk/gymmodra/
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Ul.Senecká 2
Okres Pezinok
902 01 Pezinok
Číslo školy: 17050201
7902 5
7902 5
Tel.: 033 / 641 22 52
Fax: 033 / 641 24 95
[email protected]
www.gymsenpk.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium
Svätoplukova 38
Okres Senec
900 27 Bernolákovo
Číslo školy: 710218915
Tel.: 02 / 459 94 709
Fax: 02 / 459 94 709
[email protected]
www.sportovegymnazium.sk
S
4
S
4
A
7902 5
gymnázium
7902 5 77 gymnázium - šport
Gymnázium Antona Bernoláka
Lichnerova 69
Okres Senec
903 01 Senec
Číslo školy: 00160326
7902 5
7902 5
Tel.: 02 / 459 23 261
Fax: 02 / 459 23 261
[email protected]
www.gab.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
26
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Gymnázium A. M. Szencziho s vyučovacím jazykom maďarským - Szenczi Molnár
Albert Gimnázium
Lichnerova 71
Okres Senec
903 01 Senec
Číslo školy: 30797799
7902 5
Tel.: 02 / 459 23 424
Fax: 02 / 459 23 424
[email protected]
gymnázium
M
4
Konzervatóriá
Konzervatórium
Tolstého 11
Okres Bratislava I
811 06 Bratislava 1
Číslo školy: 00605808
8226 6
8228 6
8229 6 01
8229 6 02
8229 6 03
8229 6 04
8229 6 05
8229 6 06
8229 6 07
8229 6 08
hudobno-dramatické umenie
spev
hudba - skladba
hudba - dirigovanie
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na organe
hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.
hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.
hudba - hra na akordeóne
hudba - cirkevná hudba
Tel.: 02 / 544 35 341Fax: 02 / 544 30 304
[email protected]
www.konzervatorium.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej
Gorazdova 20
Okres Bratislava I
811 04 Bratislava 1
Číslo školy: 30775302
8227 7
Tel.: 02 / 592 03 911
Fax: 02 / 547 88 339
[email protected]
www.tankonba.sk
S
8
A
tanec
Súkromné konzervatórium ALKANA
Batkova 2
Okres Bratislava IV
841 01 Bratislava
Číslo školy: 30865425
Tel.: 02 / 645 31 359
[email protected]
www.alkana.sk
S
4
A
8226 6 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál (1)
Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16
Okres Bratislava V
851 06 Bratislava 5
Číslo školy: 30843006
8226 7
8228 7
8229 7 01
8229 7 03
8229 7 04
8229 7 05
8229 7 06
8229 7 07
8229 7 08
hudobno-dramatické umenie
spev
hudba - skladba
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na organe
hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.
hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.
hudba - hra na akordeóne
hudba - cirkevná hudba
27
Tel.: 02 / 638 30 895
Fax: 02 / 638 30 895
[email protected]
www.ckba.edu.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredné odborné školy
Cirkevná stredná odborná škola P.G.Frassatiho
Vazovova 12
Okres Bratislava I
811 07 Bratislava
Číslo školy: 30815339
2682 4
2697 4
Tel.: 02 / 555 73 141
Fax: 02 / 555 75 979
[email protected]
www.csose.sk
S
4
S
4
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
Stredná odborná škola
Ivanská cesta 21
Okres Bratislava II
Tel.: 02 / 434 21 517
823 57 Bratislava
Číslo školy: 42128790
2464 2
2478 0
2682 4
2683 2 11
3355 2
3656 4
3658 4
3661 2
3675 2
3678 2
3686 0
6341 6
6475 2
strojný mechanik
strojárska výroba
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
stolár
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
maliar
inštalatér
stavebná výroba
škola podnikania
technicko-administratívny pracovník
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
[email protected]
www.sou.sk
3
2
4
3
3
4
4
3
3
3
2
4
3
Stredná odborná škola
Svätoplukova 2
Okres Bratislava II
821 08 Bratislava
Číslo školy: 17053871
6422 4
6424 2
6425 4
6446 4
6456 2
Tel.: 02 / 502 61 651
Fax: 02 / 554 21 614
[email protected]
www.beautycare-study.sk
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
telová kozmetika (1)
manikér - pedikér
kaderník - vizáţista
kozmetik
kaderník
Súkromná stredná odborná škola
Ruţinovská 1
Okres Bratislava II
826 01 Bratislava
Číslo školy: 00681881
2435 2 02
2464 2
2487 2 01
2682 4
2683 2 11
3341 4
3355 2
3656 4
3658 4
3661 2
3663 2
3664 2
3668 2
3675 2
Tel.: 02 / 321 18 052
Fax: 02 / 434 23 063
[email protected]
www.sous-ruzinov.sk
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
klampiar-stavebná výroba
strojný mechanik
autoopravár - mechanik
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
tesár
ţelezobetonár
montér suchých stavieb
maliar
28
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3678 2
3680 2
3684 2
6405 4
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
inštalatér
podlahár
strechár
pracovník marketingu
S
S
S
S
3
3
3
4
Súkromná stredná odborná škola
Bieloruská 1
Okres Bratislava II
821 06 Bratislava
Číslo školy: 30795290
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 02 / 452 48 799
[email protected]
www.gastroskola.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Stredná odborná škola chemická
Vlčie hrdlo 50
Okres Bratislava II
821 07 Bratislava
Tel.: 02 / 405 58 927
Fax: 02 / 452 43 402
Číslo školy: 42253900
2840 6
2847 6
2860 4 01
3918 6
6405 4
www.chemiraba.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
biotechnológia a farmakológia
technológia kozmetiky a chemických liečiv
chemik operátor - priemyselná chémia
technické lýceum
pracovník marketingu
Stredná odborná škola drevárska
Pavlovičova 3
Okres Bratislava II
821 04 Bratislava
Číslo školy: 31754104
Tel.: 02 / 433 37 601
[email protected]
www.drevarska.sk
S
4
S
4
A
S
4
A
3336 6 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo
8264 6 03 konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo
8269 6
tvorba nábytku a interiéru
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Samuela Jurkoviča
Sklenárova 1
Okres Bratislava II
821 09 Bratislava
Číslo školy: 00893463
6405 4
6442 4 05
6451 2
6460 2
Tel.: 02 / 534 16 719
Fax: 02 / 534 12 241
[email protected]
www.sossklenarova.edupage.org
S
4
S
4
S
3
S
3
pracovník marketingu
obchodný pracovník - rozličný tovar
aranţér
predavač
Stredná odborná škola dopravná
Sklenárova 9
Okres Bratislava II
821 09 Bratislava
Číslo školy: 31797920
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2487 2 04
3759 4
Tel.: 02 / 534 15 250
Fax: 02 / 534 12 502
[email protected]
www.zssd-ba.eu
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
autoopravár - lakovník
komerčný pracovník v doprave
Stredná odborná škola
Račianska 105
Okres Bratislava III
831 02 Bratislava
Číslo školy: 17314895
6362 6
Tel.: 02 / 444 59 536
Fax: 02 / 442 55 808
[email protected]
www.zssracianska.sk
S
4
kozmetička a vizáţistka
29
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6452 2
6456 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
fotograf
kaderník
S
S
3
3
Stredná odborná škola
Na pántoch 7
Okres Bratislava III
831 06 Bratislava
Číslo školy: 30798981
2682 4
3759 4
3776 4
3778 4
Tel.: 02 / 448 83 260
Fax: 02 / 448 85 011
[email protected]
www.souzel.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
mechanik počítačových sietí
komerčný pracovník v doprave
mechanik lietadiel
technik informačných a telekomunikačných technológií
Súkromná stredná odborná škola HOST
Riazanská 75
Okres Bratislava III
831 03 Bratislava
Číslo školy: 30792975
6323 6
6324 6
6336 6
6341 6
6352 6
Tel.: 02 / 434 20 980
Fax: 02 / 546 51 367
[email protected]
www.skolahost.sk
S
5
S
4
S
4
S
4
S
4
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
informačné technológie a informačné sluţby (1)
škola podnikania
obchod a podnikanie
Stredná odborná škola
Hlinícka 1
Okres Bratislava III
834 01 Bratislava
Číslo školy: 17055415
2682 4
3778 4
3792 4
Tel.: 02 / 448 85 001
Fax: 02 / 448 89 191
[email protected]
www.souptba.sk
S
4
S
4
S
4
mechanik počítačových sietí
technik informačných a telekomunikačných technológií
poštový manipulant
Stredná odborná škola
Na pántoch 9
Okres Bratislava III
831 06 Bratislava
Číslo školy: 00893471
2964 2
6337 6
6405 4
6432 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
cukrár
informačné technológie a informačné sluţby v obchode (1)
pracovník marketingu
pracovník v hoteliérstve
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Tel.: 02 / 492 73 111
Fax: 02 / 448 83 591
[email protected]
www.souo-panty.sk
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
Stredná odborná škola polygrafická
Račianska 190
Okres Bratislava III
835 26 Bratislava
Číslo školy: 00894915
3431 6 01
3431 6 02
3447 4
3453 4
6405 4
Tel.: 02 / 448 84 308
Fax: 02 / 448 85 005
[email protected]
www.polygraficka.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
polygrafia - polygrafická technológia
polygrafia - grafika tlačovín
grafik digitálnych médií
tlačiar na polygrafických strojoch
pracovník marketingu
30
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií
Kadnárova 7
Okres Bratislava III
834 14 Bratislava 34
Číslo školy: 30775400
7218 6
7237 6
Tel.: 02 / 448 71 588
Fax: 02 / 448 71 042
[email protected]
www.soskis.sk
S
4
S
4
masmediálne štúdiá
informačné systémy a sluţby
Stredná odborná škola elektrotechnická
Rybničná 59
Okres Bratislava III
831 07 Bratislava
Číslo školy: 00893161
2682 4
2697 4
Tel.: 02 / 448 83 411
Fax: 02 / 448 89 151
[email protected]
www.sose.sk
S
4
S
4
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
Súkromná stredná odborná škola
Budatínska 61
Okres Bratislava IV
851 07 Bratislava
Číslo školy: 30800081
6446 4
6456 2
[email protected]
kozmetik
kaderník
S
S
4
3
Súkromná stredná odborná škola veterinárna
Bullova 2
Okres Bratislava IV
844 20 Bratislava 42
Číslo školy: 30804825
4336 6
Tel.: 02 / 645 33 174
Fax: 02 / 645 33 175
[email protected]
www.ssvsbabu.szm.sk
S
4
veterinárne zdravotníctvo a hygiena
Stredná odborná škola automobilová
J. Jonáša 5
Okres Bratislava IV
843 06 Bratislava
Číslo školy: 00891657
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2487 2 04
2497 4
2683 2 11
2683 2 15
2697 4
Tel.: 02 / 693 07 210
Fax: 02 / 647 76 875
[email protected]
www.sosaba.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
autoopravár - lakovník
mechanik automobilových liniek
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
Súkromná stredná odborná škola
Vranovská 4
Okres Bratislava V
851 02 Bratislava
Číslo školy: 710227566
9245 6
Tel.: 02 / 647 79 331
[email protected]
www.securityinstitute.sk
S
4
ochrana osôb a majetku (1)
Súkromná stredná odborná škola GASMO
Ţehrianska 6
Okres Bratislava V
851 07 Bratislava
Číslo školy: 00686468
6405 4
Tel.: 02 / 682 02 811
Fax: 02 / 638 25 750
[email protected]
www.ssosgasmo.sk
S
4
pracovník marketingu
31
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6442 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
S
S
S
S
S
4
3
4
3
4
Stredná odborná škola
Farského 9
Okres Bratislava V
851 01 Bratislava
Číslo školy: 17054281
2955 2
2956 2
2964 2
2978 2
6405 4
6432 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 02 / 622 43 626
Fax: 02 / 622 43 638
[email protected]
www.soupotr.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
mäsiar, lahôdkár
mäsiar kuchár
cukrár
cukrár pekár
pracovník marketingu
pracovník v hoteliérstve
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Súkromná športová stredná odborná škola
M. C. Sklodowskej 1
Okres Bratislava V
851 04 Bratislava
Číslo školy: 42182760
2951 6
6343 6
výţiva a šport (1)
športový manaţment
S
S
4
4
A
A
Stredná odborná škola podnikania
Strečianska 20
Okres Bratislava V
851 06 Bratislava 5
Číslo školy: 17327717
6352 6
Tel.: 02 / 638 29 618
Fax: 02 / 638 14 070
[email protected]
www.isternet.sk/dos
S
4
obchod a podnikanie
Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
Okres Bratislava V
851 02 Bratislava
Číslo školy: 17050332
2411 4
2426 4
2432 2
2433 2
2464 2
2490 4 01
6449 0
8545 2
mechanik nastavovač
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
puškár
obrábač kovov
strojný mechanik
manaţ.výr.a kontr.v autom.priem.-autom.diely a príslušenstvo
technické sluţby v autoservise
zlatník a klenotník
Tel.: 02 / 638 12 377
Fax: 02 / 638 38 417
[email protected]
www.sosvranovska.eu
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
S
2
S
3
A
Súkromná stredná odborná škola
Okres Malacky
900 68 Plavecký Štvrtok 351
Číslo školy: 42135168
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
[email protected]
www.skolyzahorie.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
32
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
Komenského 27
Okres Pezinok
Tel.: 033 / 644 37 39
Fax: 033 / 644 39 00
902 01 Pezinok
Číslo školy: 00351822
6444 2
6444 4
6445 2
6446 4
6456 2
[email protected]
www.soukompk.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
kaderník
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska
Kostolná 3
Okres Pezinok
Tel.: 033 / 647 25 80
Fax: 033 / 647 25 790
900 01 Modra 1
Číslo školy: 00162311
[email protected]
www.svosmo.sk
S
4
S
4
S
4
4227 6 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo-podnikanie
4227 6 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo-agroturistika
4227 6 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo-somelierstvo
Stredná odborná škola
Kysucká 14
Okres Senec
Tel.: 02 / 459 24 951
Fax: 02 / 459 24 958
903 01 Senec
Číslo školy: 36064386
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2487 2 04
6341 6
6475 2
[email protected]
www.zss-senec.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
autoopravár - lakovník
škola podnikania
technicko-administratívny pracovník
Spojená škola - Stredná odborná škola
Ul. SNP 30
Okres Senec
Tel.: 02 / 459 43 321
Fax: 02 / 459 43 062
900 28 Ivanka pri Dunaji
Číslo školy: 42128919
3760 6
4210 6 17
4210 6 18
4215 6
4575 2
4580 2 02
6352 6
[email protected]
www.spojsivanka.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
prevádzka a ekonomika dopravy
agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
agropodnikanie - kynológia (2)
rybárstvo
mechanizátor lesnej výroby
chovateľ - chov koní a jazdectvo
obchod a podnikanie
Spojená škola - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a sluţieb na vidieku
Svätoplukova 38
Okres Senec
900 27 Bernolákovo
Číslo školy: 710219024
3765 6
4246 6
Tel.: 02 / 459 93 511
Fax: 02 / 459 93 521
[email protected]
www.spojsivanka.sk
S
4
S
4
technika a prevádzka dopravy
bioenergetika
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku
Bratislavská 44
Okres Senec
900 45 Malinovo
Číslo školy: 31817483
Tel.: 02 / 459 55 181
Fax: 02 / 459 55 102
[email protected]
www.zahradnicka-malinovo.sk
S
4
S
4
S
4
4211 6 17 záhradníctvo-viazačstvo a aranţérstvo
4211 6 26 záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba
4239 6
floristika (1)
33
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
4569 2
4571 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
viazač - aranţér kvetín
záhradník
S
S
3
3
Spojená škola - Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola
Okres Senec
Lichnerova 71
903 01 Senec
Číslo školy: 710172605
6341 6
7649 6
Tel.: 02 / 459 23 424
Fax: 02 / 459 23 424
[email protected]
škola podnikania
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
M
S
4
4
Stredné priemyselné školy
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábr. 5
Okres Bratislava I
814 75 Bratislava 1
Číslo školy: 30775396
2381 6
2387 6
Tel.: 02 / 529 68 033
Fax: 02 / 529 68 442
[email protected]
www.fajnorka.sk
S
4
S
4
strojárstvo
mechatronika
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Okres Bratislava I
Zochova 9
811 03 Bratislava 1
Číslo školy: 30775353
2675 6
elektrotechnika
Tel.: 02 / 544 16 186
Fax: 02 / 544 11 625
[email protected]
www.zochova.sk
S
4
/V/
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Drieňová 35
Okres Bratislava II
826 64 Bratislava 29
Číslo školy: 42253888
3650 6
3692 6
Tel.: 02 / 433 36 407
Fax: 02 / 433 38 923
[email protected]
www.spssdrba.edu.sk
S
4
S
4
staviteľstvo
geodézia, kartografia a kataster
Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20
Okres Bratislava II
821 08 Bratislava 2
Číslo školy: 30775311
3760 6
3765 6
Tel.: 02 / 559 69 686
Fax: 02 / 559 69 722
[email protected]
www.spsdkvacba.edu.sk
S
4
S
4
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
ul. K. Adlera 5
Okres Bratislava IV
841 02 Bratislava 42
Číslo školy: 17319161
2675 6
elektrotechnika
Tel.: 02 / 643 61 041
Fax: 02 / 643 64 863
[email protected]
www.adlerka.sk
S
4
/V/
34
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Hálová 16
Okres Bratislava V
851 01 Bratislava 5
Číslo školy: 17327661
2675 6
elektrotechnika
Tel.: 02 / 638 23 402
Fax: 02 / 638 23 402
[email protected]
www.spsehalova.sk
S
4
/V/
Akadémie
Súkromná hotelová akadémia HaGMa, spol. s r.o.
Biskupická 21
Okres Bratislava II
821 06 Bratislava 214
Číslo školy: 31787517
6323 6
6355 6
Tel.: 02 / 452 59 929/
Fax: 02 / 452 59 929
[email protected]
www.SHAHAGMA.sk
S
5
S
4
hotelová akadémia
sluţby v cestovnom ruchu
Obchodná akadémia
Nevädzova 3
Okres Bratislava II
824 97 Bratislava 27
Číslo školy: 17327652
6317 6
Tel.: 02 / 434 20 116
Fax: 02 / 434 11 159
[email protected]
www.oanba.sk
S
4
obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia Profi - Kamo
Dudváţska 6
Okres Bratislava II
821 07 Bratislava 214
Číslo školy: 710213530
6317 6
Tel.: 02 / 455 25 772
[email protected]
www.dudva.sk
S
4
obchodná akadémia
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Ruţová dolina 29
Okres Bratislava II
821 09 Bratislava
Číslo školy: 30868645
7661 6
7662 6
Tel.: 02 / 534 12 593
[email protected]
www.profkreatis.sk
S
4
S
4
sociálno - výchovný pracovník
animátor voľného času
Hotelová akadémia
Mikovíniho 1
Okres Bratislava III
831 02 Bratislava
Číslo školy: 31780466
6323 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
hotelová akadémia
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Tel.: 02 / 442 51 171
Fax: 02 / 442 54 300
S
S
S
S
S
[email protected]
www.zha.sk
5
3
4
3
4
Obchodná akadémia
Račianska 107
Okres Bratislava III
831 02 Bratislava 3
Číslo školy: 30775418
6317 6
Tel.: 02 / 442 55 991
Fax: 02 / 442 55 148
[email protected]
www.oarba.edu.sk
S
4
obchodná akadémia
35
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromná obchodná akadémia Liberta
Borinská 23
Okres Bratislava IV
841 03 Bratislava 47
Číslo školy: 30808766
6317 6
obchodná akadémia
6317 6 76 obchodná akadémia - s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy
Tel.: 02 / 645 36 287
Fax: 02 / 642 82 720
[email protected]
www.liberta.sk
S
4
S
4
A
Súkromná ochodná akadémia Cogitatio
Batkova 2
Okres Bratislava IV
841 01 Bratislava
Číslo školy: 710212690
6317 6
6341 6
Tel.: 02 / 643 67 720
[email protected]
www.cogitatio.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
škola podnikania
Pedagogická a sociálna akadémia
Bullova 2
Okres Bratislava IV
840 11 Bratislava 411
Číslo školy: 30775361
7649 6
7662 6
7669 6
Tel.: 02 / 643 65 940
Fax: 02 / 643 65 605
[email protected]
www.psabuba.edu.sk
S
4
A
S
4
S
4
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
animátor voľného času
pedagogické lýceum (1)
Súkromná hotelová akadémia
Kremnická 26
Okres Bratislava V
851 01 Bratislava 5
Číslo školy: 37927086
6323 6
Tel.: 02 / 638 12 551
[email protected]
www.ipgymnazium.sk
S
5
hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia GASMO
Ţehrianska 6
Okres Bratislava V
851 07 Bratislava
Číslo školy: 37928597
6323 6
6324 6
Tel.: 02 / 682 02 811
[email protected]
www.shagasmo.sk
S
5
S
4
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava
Hrobákova 11
Okres Bratislava V
851 02 Bratislava 5
Číslo školy: 30775426
Tel.: 02 / 624 11 353
Fax: 02 / 623 14 360
[email protected]
www.oaikba.sk
S
4
N
5
A
6317 6
obchodná akadémia
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Obchodná akadémia
Dudova 4
Okres Bratislava V
851 02 Bratislava 5
Číslo školy: 30775434
6317 6
Tel.: 02 / 624 12 420
Fax: 02 / 624 12 387
[email protected]
www.oadudova.sk
S
4
obchodná akadémia
36
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromná obchodná akadémia
Kremnická 26
Okres Bratislava V
851 01 Bratislava 5
Číslo školy: 36070793
6317 6
Tel.: 02 / 638 12 551
[email protected]
www.ipgymnazium.sk
S
4
obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia
Okres Malacky
900 68 Plavecký Štvrtok 351
Číslo školy: 42135150
6317 6
6352 6
6355 6
soaps@centrum.sk
www.skolyzahorie.sk
S
4
S
4
S
4
obchodná akadémia
obchod a podnikanie
sluţby v cestovnom ruchu
Obchodná akadémia
Myslenická 1
Okres Pezinok
902 01 Pezinok
Číslo školy: 31874452
6317 6
6324 6
Tel.: 033 / 642 34 10
Fax: 033 / 642 30 75
zastupca@oapk.sk
www.oapk.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Pedagogická a kultúrna akadémia
Sokolská 6
Okres Pezinok
900 01 Modra 1
Číslo školy: 00162787
7646 6
7649 6
7662 6
Tel.: 033 / 647 25 77
paka@pakamo.sk
pakamodra.edupage.org
S
4
S
4
A
S
4
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
animátor voľného času
Stredné umelecké školy
Spojená škola - Stredná odborná škola umeleckopriemyselná
Tokajícka 24
Okres Bratislava II
821 03 Bratislava
Číslo školy: 710202350
3158 6
8283 6
8298 6
Tel.: 02 / 433 38 323
Fax: 02 / 433 38 668
skola@dizajngym.sk
www.dizajngym.sk
S
4
S
4
A
S
4
A
styling a marketing (1)
reklamná tvorba (1)
odevný dizajn
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Ivánska cesta 21
Okres Bratislava II
Tel.: 02 / 434 10 802
821 04 Bratislava 2
Číslo školy: 31792952
8221 6 05
8221 6 09
8221 6 11
8221 6 14
dizajn - priemyselný dizajn
dizajn - fotografický dizajn
dizajn - grafický a priestorový dizajn
dizajn - odevný dizajn
S
S
S
S
37
ssus@ssus.sk
www.ssus.sk
4
A
4
A
4
A
4
A
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Sklenárova 7
Okres Bratislava II
824 89 Bratislava
Číslo školy: 17314909
8233 6 01
8259 6
8288 6 01
8288 6 02
8288 6 04
8288 6 06
výt.sprac.kovov a drahých kameňov-zlatníctvo a strieborníct.
animovaná tvorba
scénické výtvarníctvo - kostýmová tvorba (1)
scénické výtvarníctvo - maľba a dekoračná tvorba (1)
scénické výtvarníctvo - maskérska tvorba (1)
scénické výtvarníctvo - tvorba a konštrukcia scény (1)
Tel.: 02 / 534 14 613
skola@zsssvba.sk
www.zsssvba.sk
T
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Škola úţitkového výtvarníctva Jozefa Vydru
Dúbravská cesta 11
Okres Bratislava IV
845 32 Bratislava 4
Číslo školy: 30775329
8223 6
8238 6
8245 6 01
8248 6
8260 6
8261 6
8279 6
8289 6
Tel.: 02 / 593 06 220
Fax: 02 / 547 93 466
suvba@centrum.sk
www.suvba.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
úţitková fotografia
ručné výtvarné spracúvanie textílií
konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezby
kameňosochárstvo
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
dizajn a tvarovanie dreva
keramický dizajn (1)
Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1
Okres Bratislava V
851 01 Bratislava
Číslo školy: 36068284
8259 6
8296 6
8297 6
8298 6
Tel.: 02 / 624 11 668
Fax: 02 / 625 24 313
uat@uat.sk
www.uat.sk, www.sspsat.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
animovaná tvorba
grafický dizajn (1)
fotografický dizajn
odevný dizajn
Stredné zdravotnícke školy
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
Okres Bratislava II
821 08 Bratislava
Číslo školy: 00607304
5304 6
5308 6
5311 6
5312 6
5358 6
5370 6
Tel.: 02 / 554 22 028
Fax: 02 / 555 72 963
szsbaza@stonline.sk
www.szsbaza.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
A
asistent výţivy
zdravotnícky laborant
farmaceutický laborant
očný optik
zubný asistent (1)
masér
Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20
Okres Bratislava V
850 07 Bratislava
Číslo školy: 31793185
5356 6
Tel.: 02 / 638 12 060
Fax: 02 / 638 12 062
szs@szsba.sk
www.szsba.sk
S
4
zdravotnícky asistent
38
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Špeciálne gymnáziá
Gymnázium pre ţiakov so sluchovým postihnutím
Okres Bratislava II
821 08 Bratislava-Ruţinov
Číslo školy: 710227779
7902 5
Tel.: 02 / 555 64 528
sekretariat@souspmba.edu.sk
www.souspmba.edu.sk
S
5
gymnázium
Gymnázium pre ţiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska cesta 3
Okres Bratislava IV
844 13 Bratislava 42
Číslo školy: 710145594
7902 5
Tel.: 02 / 547 71 826
skola@mokrohajska3.sk
www.mokrohajska3.sk
S
4
gymnázium
Praktické školy
Spojená škola - Praktická škola
Dúbravská cesta 1
Okres Bratislava IV
845 25 Bratislava 42
Číslo školy: 710163509
6492 2
Tel.: 02 / 547 73 601
tajomnicka@dubravska.sk
www.dubravska.sk
S
3
praktická škola
Praktická škola
J. Valašťana-Dolinského 1
Okres Bratislava IV
841 01 Bratislava 42
Číslo školy: 710166400
6492 2
Tel.: 02 / 645 34 757
szsaps.dolinskeho@mail.t-com.s
www.szsdolba.szm.sk
S
3
praktická škola
Praktická škola
Švabinského 7
Okres Bratislava V
851 05 Bratislava 5
Číslo školy: 710162022
6492 2
Tel.: 02 / 638 10 174-
spojenaskola7@gmail.com
praktická škola
S
3
Spojená škola - Praktická škola
Pribinova 16/1
Okres Malacky
901 01 Malacky
Číslo školy: 710163495
6492 2
Tel.: 034 / 772 22 82
maria.miznerova@stonline.sk
praktická škola
S
3
Spojená škola - Praktická škola
Komenského 25
Okres Pezinok
902 01 Pezinok
Číslo školy: 710202288
6492 2
Tel.: 033 / 642 39 73
komenskeho@szspk.sk
www.szspk.sk
S
3
praktická škola
39
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola s organizačnou zloţkou PRAKTICKÁ ŠKOLA
Okres Senec
903 01 Senec
Číslo školy: 710226047
6492 2
Tel.: 02 / 459 23 876
szs.senec@szstrnavskasen.edu.s
praktická škola
S
3
Špeciálne stredné školy
Stredná odborná škola pre ţiakov s telesným postihnutím
Okres Bratislava IV
842 40 Bratislava 42
Číslo školy: 710229240
2433 2
2466 2 02
2682 4
2683 2 11
2683 2 15
3185 2 01
6446 4
6453 2
6475 2
8545 2
Tel.: 02 / 546 5 1354
darina.adamcova@iprba.sk
www.iprba.sk
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
A
obrábač kovov
mechanik opravár-stroje a zariadenia
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň
kozmetik
knihár
technicko-administratívny pracovník
zlatník a klenotník
Spojená škola - Obchodná akadémia pre ţiakov s telesným postihnutím
Mokrohájska cesta 3
Okres Bratislava IV
844 13 Bratislava 42
Číslo školy: 30778964
6317 6
6478 2
Tel.: 02 / 547 71 826
skola@mokrohajska3.sk
www.mokrohajska3.sk
S
4
S
2
obchodná akadémia
obchodno-administratívny zamestnanec (1)
Odborné učilište
Dúbravská cesta 1
Okres Bratislava IV
845 29 Bratislava 42
Číslo školy: 30841801
2985 2
3179 2 10
3686 2 10
4572 2 09
6486 2
6491 2 01
6491 2 02
6494 2
6495 2 01
cukrárska výroba
textilná výroba - so zameraním na ľudovo umeleckú tvorbu
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
sluţby a domáce práce - OU
polygrafická výroba - knihárne a kartonáţ
Tel.: 02 / 547 73 400
ou@domovrosa.sk
www.oudubba.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
Odborné učilište
Švabinského 7
Okres Bratislava V
851 05 Bratislava 5
Číslo školy: 30775345
Tel.: 02 / 638 10 174-
spojenaskola7@gmail.com
2982 2 01 Potravinárska výroba - spracovanie mäsa
2982 2 02 potravinárska výroba - pekárenská
2982 2 04 Potr. výroba - výroba trvanlivého pečiva
S
S
S
40
3
3
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Bratislavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3178 2 01
3291 2 06
3686 2 03
3686 2 10
4572 2 09
6486 2
6491 2 01
6494 2
6497 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
koţiarska výroba, oprava obuvi
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
sluţby a domáce práce - OU
pedikúra - manikúra
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Špeciálne stredné školy internátne
Stredná odborná škola pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátna
Koceľova 26
Okres Bratislava II
821 08 Bratislava 2
Číslo školy: 00605794
2381 6 13
2478 0
2682 4
2697 4
3370 2
4571 2
4572 0
6362 6
6446 4
6453 2 01
6456 2
6475 2
8261 6
Tel.: 02 / 555 64 575
sekretariat@souspmba.edu.sk
www.souspmba.edu.sk
S
5
S
2
S
5
S
5
S
4
S
4
S
2
S
5
S
5
S
4
S
4
S
4
S
5
A
strojárstvo - grafické systémy
strojárska výroba
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
čalúnnik
záhradník
poľnohospodárska výroba
kozmetička a vizáţistka
kozmetik
knihár - ručná výroba
kaderník
technicko-administratívny pracovník
propagačná grafika
Odborné učilište pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátne
Koceľova 26
Okres Bratislava II
821 08 Bratislava 2
Číslo školy: 710157029
Tel.: 02 / 555 64 575
sekretariat@souspmba.edu.sk
www.souspmba.edu.sk
S
3
S
3
S
3
3383 2 06 spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
6495 2 01 polygrafická výroba - knihárne a kartonáţ
41
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnáziá
Gymnázium Ladislav Dúbrava
Smetanov háj 285/8
Okres Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Číslo školy: 17050090
7902 5
7902 5
Tel.: 031 / 552 23 34
gymnaziumds@gymssds.edu.sk
www.gymnaziumds.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium
Nám.sv. Štefana 1190/4
Okres Dunajská Streda
929 36 Dunajská Streda
Číslo školy: 00160130
7902 5
7902 5
Tel.: 031 / 552 23 35
vamberygimi@nextra.sk
www.gvamberyds.edu.sk
M
4
M
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium M. R. Štefánika
Slnečná 2
Okres Dunajská Streda
931 01 Šamorín
Číslo školy: 00160407
7902 5
7902 5
Tel.: 031 / 562 21 97
gmrs@gymmrssam.sk
www.gymmrssam.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským - Madách Imre Gimnázium
Slnečná 2
Okres Dunajská Streda
931 01 Šamorín
Číslo školy: 17050103
7902 5
7902 5
Tel.: 031 / 562 22 57
Fax: 031 / 562 26 01
mtg@gmadsam.edu.sk
www.gmadsam.edu.sk
M
8
M
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Gimnázium
Bratislavská 38
Okres Dunajská Streda
932 12 Veľký Meder
Číslo školy: 34009451
7902 5
Tel.: 031 / 555 23 21
Fax: 031 / 200 7
oagvm@oagvm.sk
www.oagvm.sk
M
4
gymnázium
Športové gymnázium - Sportgimnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Námestie sv. Štefana 1533/3
Okres Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Číslo školy: 37990144
Tel.: 031 / 552 59 61
sportgymds@zupa-tt.sk
www.sportgimi.sk
M
4
A
7902 5 77 gymnázium - šport
Súkromné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Hlavná 21
Okres Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Číslo školy: 45014906
7902 5
gymnázium
Tel.: 031 / 552 53 23
magangimids@szm.sk
M
4
42
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium Janka Matúšku
Štvrť SNP 1004/34
Okres Galanta
924 01 Galanta
Číslo školy: 17050146
7902 5
7902 5
Tel.: 031 / 780 22 47
Fax: 031 / 780 22 47
gymslovga@zupa-tt.sk
www.gymslga.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium
Štvrť SNP 34
Okres Galanta
924 01 Galanta
Číslo školy: 00160156
7902 5
7902 5
Tel.: 031 / 780 22 66
kodaly@gymmadga.edu.sk
kzg.edupage.org
M
4
M
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Vojtecha Mihálika
Kostolná 8
Okres Galanta
926 01 Sereď
Číslo školy: 00160351
7902 5
7902 5
Tel.: 031 / 789 37 51
gymsered@stonline.sk
www.gymsered.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium - Magángimnázium
Hodská 10
Okres Galanta
924 00 Galanta
Číslo školy: 30022754
Tel.: 031 / 780 57 80
gimnazium1@post.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
M
A
8
5
A
A
Gymnázium Ivana Kupca
Komenského 13
Okres Hlohovec
920 01 Hlohovec
Číslo školy: 00160164
7902 5
7902 5
Tel.: 033 / 732 09 47
gymhc@zupa-tt.sk
www.gymho.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám.SNP 9
Okres Piešťany
921 26 Piešťany
Číslo školy: 00160318
7902 5
7902 5
Tel.: 033 / 762 18 30
Fax: 033 / 240 07
gypy@gypy.sk
www.gypy.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium sv. Michala Archanjela
Pod Párovcami 127
Okres Piešťany
921 01 Piešťany
Číslo školy: 31826768
7902 5
Tel.: 033 / 771 83 61
Fax: 033 / 771 83 61
gymsmapn@centrum.sk
www.gymsmapn.edu.sk
S
4
gymnázium
43
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium Jána Baltazára Magina
Beňovského 358/100
Okres Piešťany
922 03 Vrbové
Číslo školy: 36092479
7902 5
Tel.: 033 / 779 14 95
gymvrbove@zoznam.sk
www.gvrbove.edu.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium Ladislava Novomeského
Dlhá 1037/12
Okres Senica
905 40 Senica nad Myjavou
Číslo školy: 00160342
7902 5
7902 5
Tel.: 034 / 694 13 29
sengym@sengym.sk
www.sengym.edupage.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Jána Bosca
Kláštorné námestie 1295
Okres Senica
908 41 Šaštín - Stráţe
Číslo školy: 17055474
7902 5
Tel.: 034 / 694 21 11
Fax: 034 / 659 27 18
gjb.sastin@centrum.sk
gymnázium
S
4
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka
Námestie slobody 3
Okres Skalica
909 83 Skalica
Číslo školy: 00160369
7902 5
7902 5
Tel.: 034 / 664 42 86
Fax: 034 / 945 72 7
gym-adm@gym.skalica.sk
www.gymskalica.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Jána Hollého
Na hlinách 7279/30
Okres Trnava
917 26 Trnava
Číslo školy: 00160466
7902 5
7902 5
Tel.: 033 / 557 14 11
Fax: 033 / 203 67
gyjhtt@zupa-tt.sk
www.gjhtt.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Angely Merici
Hviezdoslavova 10
Okres Trnava
917 00 Trnava
Číslo školy: 00588032
7902 5
7902 5
Tel.: 033 / 551 10 14
sekretariat@gamtt.sk
www.gamtt.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava
Jána Bottu 31
Okres Trnava
917 01 Trnava
Číslo školy: 00352519
Tel.: 033 / 551 13 88
gymbott@szm.sk
www.gymbott.szm.sk
S
4
S
4
A
S
8
A
7902 5
gymnázium
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
44
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
Kalinčiakova 24
Okres Trnava
917 01 Trnava
Číslo školy: 36094625
7902 5
Tel.: 033 / 554 50 95
Fax: 033 / 554 59 32
riaditel@pasa.sk
www.soslaura.sk
S
4
gymnázium
Konzervatóriá
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu
Hollého 8
Okres Trnava
917 01 Trnava
Číslo školy: 37849948
8227 7
Tel.: 033 / 551 48 34
stkdn@stonline.sk
www.stkdn.sk
S
8
A
tanec
Stredné odborné školy
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Trhovisko 2294/15
Okres Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Číslo školy: 37845641
3161 0
3161 0
3383 0
3686 0
3686 0
4227 6
4227 6
6317 6
6317 6
6323 6
6323 6
6362 6
6362 6
6445 2
6445 2
6456 2
6456 2
6489 2
6489 2
7237 6 03
7237 6 03
8541 2
8555 2
Tel.: 031 / 552 45 45
Fax: 031 / 552 45 45
sekretariat@ozorak.sk
www.ozorak.sk
M
2
S
2
S
2
M
2
S
2
S
4
M
4
M
4
S
4
S
5
M
5
S
4
M
4
M
3
S
3
S
3
M
3
S
3
M
3
S
4
M
4
S
3
A
S
3
A
praktická ţena (2)
praktická ţena (2)
spracúvanie dreva
stavebná výroba
stavebná výroba
vinohradníctvo a ovocinárstvo
vinohradníctvo a ovocinárstvo
obchodná akadémia
obchodná akadémia
hotelová akadémia
hotelová akadémia
kozmetička a vizáţistka
kozmetička a vizáţistka
kuchár
kuchár
kaderník
kaderník
hostinský, hostinská
hostinský, hostinská
informačné systémy a sluţby-hospodárske informácie
informačné systémy a sluţby-hospodárske informácie
umelecký kováč a zámočník
umelecký rezbár
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola
Gyulu Szabóa 21
Okres Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Číslo školy: 00654299
Tel.: 031 / 552 28 36
zssds1@gmail.com
www.zssds.sk
45
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2487 2 01
2683 2 03
3917 6 02
3917 6 03
6352 6
6362 6
6456 2
8298 6
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
autoopravár - mechanik
elektromechanik-rozvodné zariadenia
technické a informatické sluţby-v strojárstve
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
obchod a podnikanie
kozmetička a vizáţistka
kaderník
odevný dizajn
M
M
M
M
M
M
M
S
3
3
4
4
4
4
3
4
A
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota
Vinohradská 48
Okres Dunajská Streda
931 01 Šamorín
Číslo školy: 00686476
2964 2
2964 2
6324 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 2
6445 4
Tel.: 031 / 562 24 46
sekretariat@hasossamorin.edu.sk
www.souhasamorin.edu.sk
S
3
M
3
S
4
S
3
S
4
M
3
S
3
S
4
cukrár
cukrár
manaţment regionálneho cestovného ruchu
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kuchár
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
Neratovické nám. 1916/16
Okres Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Číslo školy: 37839403
2487 2 01
2487 2 02
2964 2
6323 6
6355 6
6405 4
6444 2
6445 2
6456 2
Tel.: 031 / 550 98 38
Fax: 031 / 552 03 59
skolads@skolads.sk
www.skolads.sk
M
3
M
3
M
3
M
5
M
4
M
4
M
3
M
3
M
3
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
cukrár
hotelová akadémia
sluţby v cestovnom ruchu
pracovník marketingu
čašník, servírka
kuchár
kaderník
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Trhovisko 776/1
Okres Dunajská Streda
930 39 Zlaté Klasy
Číslo školy: 37839594
Tel.: 031 / 569 10 31
info@sous-zlateklasy.sk
www.sous-zlateklasy.sk
S
3
M
3
M
3
2487 2 01 autoopravár - mechanik
3355 2
stolár
6456 2
kaderník
Stredná odborná škola stavebná s vyučovacím jazykom maďarským - Építészeti Szakközépiskola
Gyulu Szabóa 1
Okres Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Číslo školy: 00351831
2435 2 02
3355 2
3661 2
3663 2
3675 2
3678 2
3680 2
3684 2
4569 2
Tel.: 031 / 552 42 17
Fax: 031 / 526 74 1
soustavds@zupa-tt.sk
www.soustavds.sk
M
3
M
3
M
3
M
3
M
3
M
3
M
3
M
3
M
3
klampiar-stavebná výroba
stolár
murár
tesár
maliar
inštalatér
podlahár
strechár
viazač - aranţér kvetín
46
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési
Szakközépiskola
Námestie sv. Štefana 1533/3
Okres Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Číslo školy: 00162329
2940 6 09
4210 6 04
4210 6 08
4210 6 17
6324 6
6355 6
Tel.: 031 / 552 36 68
dunagro@zupa-tt.sk
www.spopsds.sk
M
4
M
4
M
4
M
4
M
4
M
4
potravinárstvo - potravinár - kvalitár
agropodnikanie - farmárstvo
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
manaţment regionálneho cestovného ruchu
sluţby v cestovnom ruchu
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola
Kračanská cesta 1240/36
Okres Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Číslo školy: 00891649
2411 4
2411 4
2433 2
2433 2
2478 0
2478 0
2682 4
2682 4
2683 2 15
2683 2 15
2697 4
2697 4
Tel.: 031 / 552 25 89
soustroj.ds@zupa-tt.sk
www.soukracands.edu.sk
M
4
S
4
M
3
S
3
M
2
S
2
S
4
M
4
M
3
S
3
S
4
M
4
mechanik nastavovač
mechanik nastavovač
obrábač kovov
obrábač kovov
strojárska výroba
strojárska výroba
mechanik počítačových sietí
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - úţitková technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik
Súkromná stredná odborná škola,Dunajská Streda, det.prac. Keţmarok
Dr. Alexandra 30
Okres Dunajská Streda
060 01 Keţmarok
Číslo školy: 042004803
6456 2
8541 2
8555 2
kaderník
umelecký kováč a zámočník
umelecký rezbár
S
S
S
3
3
3
A
A
Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola
Fučíkova ul. 426
Okres Galanta
925 21 Sládkovičovo
Číslo školy: 37841700
2381 6
3447 4
3917 6 02
6317 6
Tel.: 031 / 784 01 34
ssossladkovicovo@zoznam.sk
www.sossladkovicovo.edu.sk
M
4
M
4
M
4
M
4
strojárstvo
grafik digitálnych médií
technické a informatické sluţby-v strojárstve
obchodná akadémia
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magán Szakközépiskola
Okres Galanta
925 07 Mostová 53
Číslo školy: 11882115
Tel.: 031 / 784 81 07
Fax: 031 / 981 07
ssoum@stonline.sk
www.cservenka.sk
M
3
M
3
2487 2 01 autoopravár - mechanik
2964 2
cukrár
47
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3355 2
6317 6
6323 6
6444 2
6444 4
6445 2
6446 4
6456 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
stolár
obchodná akadémia
hotelová akadémia
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
kaderník
M
M
M
M
M
M
M
M
3
4
5
3
4
3
4
3
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Z.Kodálya 765
Okres Galanta
924 47 Galanta
Číslo školy: 00351873
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2487 2 04
2964 2
3355 2
6323 6
6352 6
6444 2
6445 2
6456 2
7662 6
Tel.: 031 / 780 23 46
Fax: 031 / 225 1
zssoas@zssosga.edu.sk
www.zssosga.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
5
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
autoopravár - lakovník
cukrár
stolár
hotelová akadémia
obchod a podnikanie
čašník, servírka
kuchár
kaderník
animátor voľného času
Stredná odborná škola technická -Műszaki Szakközépiskola
Ul.Esterházyovcov 712/10
Okres Galanta
924 34 Galanta
Číslo školy: 00158984
2413 4
2431 2
2435 2 01
2487 2 01
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 02
2487 2 03
2487 2 03
2487 2 04
4524 2
4524 2
Tel.: 031 / 780 24 92
Fax: 031 / 416 0
skola@sostechga.edu.sk
www.soupga.edu.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
M
3
S
3
M
3
S
3
M
3
S
3
M
3
S
3
mechanik strojov a zariadení
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
klampiar-strojárska výroba
autoopravár - mechanik
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
autoopravár - karosár
autoopravár - lakovník
agromechanizátor, opravár
agromechanizátor, opravár
Stredná odborná škola
Nerudova 13
Okres Hlohovec
920 01 Hlohovec
Číslo školy: 17053811
2840 6
2841 6
2848 6
2880 4
3918 6
6362 6
6446 4
6456 2
8222 6
8261 6
8297 6
8298 6
Tel.: 033 / 732 00 76
zss.hlohovec@zupa-tt.sk
www.web.stonline.sk/zsshc
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
biotechnológia a farmakológia
technológia ochrany a tvorby ţivotného prostredia
chemická informatika
chémia a ţivotné prostredie
technické lýceum
kozmetička a vizáţistka
kozmetik
kaderník
úţitková maľba
propagačná grafika
fotografický dizajn
odevný dizajn
48
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola technická
Ul. F. Lipku 5
Okres Hlohovec
920 01 Hlohovec
Číslo školy: 17050324
2413 4
2466 2 02
2487 2 01
2683 2 15
2697 4
3355 2
Tel.: 033 / 732 06 20
Fax: 033 / 235 26
sosthc@zupa-tt.sk
www.sosthc.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
mechanik strojov a zariadení
mechanik opravár-stroje a zariadenia
autoopravár - mechanik
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
stolár
Stredná odborná škola
Okres Piešťany
922 08 Rakovice 25
Číslo školy: 00159174
4239 6
4246 6
4529 2
4553 4
4569 2
4571 2
6324 6
6405 4
Tel.: 033 / 779 61 08
zssp.rakovice@zupa-tt.sk
www.zsspra.sk
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
floristika (1)
bioenergetika
pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a sluţby
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
viazač - aranţér kvetín
záhradník
manaţment regionálneho cestovného ruchu
pracovník marketingu
Stredná odborná škola
Ul. Jána Zigmundíka 334/5
Okres Piešťany
922 03 Vrbové
Číslo školy: 17053820
3137 4 01
3152 2 02
6405 4
6442 4
6446 4
6456 2
7661 6
Tel.: 033 / 779 23 41
Fax: 033 / 923 18
sou@souvrbove.edu.sk
www.souvrbove.tym.sk
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
operátor odevnej výroby - odevná výroba
krajčír - dámske odevy
pracovník marketingu
obchodný pracovník
kozmetik
kaderník
sociálno - výchovný pracovník
Súkromná stredná odborná škola
Brezová 2
Okres Piešťany
921 77 Piešťany
Číslo školy: 710229283
3918 6
6317 6
Tel.: 033 / 090 57 0705
skolapresportovcov@skolapresportovcov.sk
www.skolapresportovcov.sk
S
4
S
4
technické lýceum
obchodná akadémia
Stredná odborná škola záhradnícka
Brezová 2
Okres Piešťany
921 77 Piešťany
Číslo školy: 00162442
3916 6
4228 6
Tel.: 033 / 772 55 11
Fax: 033 / 215 -1 6
szaspn@svspn.sk
www.szaspn.sk
S
4
S
4
ţivotné prostredie
záhradnícka výroba a sluţby
49
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Mojmírova 99/28
Okres Piešťany
921 01 Piešťany
Číslo školy: 00654302
2964 2
6352 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6446 4
6456 2
Tel.: 033 / 772 64 91
Fax: 033 / 224 55
zssmojmir@zssospn.edu.sk
www.sosoasmojmir.edupage.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
cukrár
obchod a podnikanie
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
kaderník
Stredná odborná škola technická
Nová 5245/9
Okres Piešťany
921 01 Piešťany
Číslo školy: 00891568
2413 4
2426 4
2433 2
2478 0
2487 2 01
2487 2 02
2682 4
2683 2 11
2683 2 15
2697 4
3355 2
3678 2
3686 0
Tel.: 033 / 796 51 11
Fax: 033 / 796 51 09
souespn@zupa-tt.sk
www.soueaspn.sk
S
4
S
4
S
3
S
2
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
2
mechanik strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
obrábač kovov
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
stolár
inštalatér
stavebná výroba
Stredná odborná škola
V.Paulínyho Tótha 31/5
Okres Senica
905 01 Senica
Číslo školy: 00351997
2487 2 01
2964 2
3161 0
3661 2
3678 2
3686 0
6442 4
6444 2
6444 4
6445 2
6446 4
6456 2
Tel.: 034 / 651 27 13
Fax: 034 / 379 0
sossenica@sossenica.sk
www.sossenica.sk
S
3
S
3
S
2
S
3
S
3
S
2
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
autoopravár - mechanik
cukrár
praktická ţena (2)
murár
inštalatér
stavebná výroba
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
kaderník
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Hollého 1380/34
Okres Senica
905 01 Senica
Číslo školy: 36087947
6341 6
7237 6
Tel.: 034 / 651 55 93
ssspsenica@ssspsenica.sk
www.ssspsenica.sk
S
4
S
4
škola podnikania
informačné systémy a sluţby
50
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
Bernolákova 10 383/10
Okres Skalica
908 51 Holíč
Číslo školy: 00162400
3453 4
3916 6
4236 6
6324 6
7661 6
Tel.: 034 / 668 20 04
sposholic@atlas.sk
www.sposholic.edupage.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
tlačiar na polygrafických strojoch
ţivotné prostredie
ekonomika pôdohospodárstva
manaţment regionálneho cestovného ruchu
sociálno - výchovný pracovník
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA
Mallého 2
Okres Skalica
909 01 Skalica
Číslo školy: 36088978
2951 6
6329 6 01
6329 6 03
6354 6 01
6354 6 04
6355 6
výţiva a šport (1)
obchodné a informačné sluţby - medzinárodné obchodné vzťahy
obchodné a informačné sluţby - informatika a informačné systémy
sluţby a súkromné podnikanie - hotelierstvo
sluţby a súkromné podnikanie - marketing
sluţby v cestovnom ruchu
Tel.: 034 / 668 57 76
Fax: 034 / 668 52 92
sekretariat@viahumana.sk
www.ssosho.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
Stredná odborná škola
Námestie sv. Martina 5
Okres Skalica
908 51 Holíč
Číslo školy: 00159115
2487 2 01
2487 2 02
2964 2
3178 0
3355 2
3383 0
3765 6
4572 0
6323 6
6444 2
6445 2
Tel.: 034 / 668 24 46
Fax: 034 / 241 3
sekretariat@souholic.sk
www.sososholic.sk
S
3
S
3
S
3
S
2
S
3
S
2
S
4
S
2
S
5
S
3
S
3
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
cukrár
výroba konfekcie
stolár
spracúvanie dreva
technika a prevádzka dopravy
poľnohospodárska výroba
hotelová akadémia
čašník, servírka
kuchár
Stredná odborná škola
ul. pplk. Pľjušťa 29
Okres Skalica
909 01 Skalica
Číslo školy: 00893137
2381 6
2411 4
2426 4
2431 2
2433 2
2466 2 02
Tel.: 034 / 664 52 74
zss.skalica@zupa-tt.sk
www.sosskalica.edupage.sk
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
strojárstvo
mechanik nastavovač
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
obrábač kovov
mechanik opravár-stroje a zariadenia
Stredná odborná škola elektrotechnická
Učňovská 700
Okres Skalica
908 45 Gbely
Číslo školy: 17050456
Tel.: 034 / 662 12 29
Fax: 034 / 662 11 91
sougbely@zupa-tt.sk
www.sougbely.edu.sk
S
3
S
4
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2697 4
mechanik elektrotechnik
51
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3152 2 02
3178 0
3656 4
3661 2
3686 0
6475 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
operátor stavebnej výroby
murár
stavebná výroba
technicko-administratívny pracovník
S
S
S
S
S
S
3
2
4
3
2
3
Súkromná stredná odborná škola Gos-Sk
Ul.F.Urbánka 19
Okres Trnava
918 10 Trnava
Číslo školy: 00686484
6323 6
6405 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6456 2
Tel.: 033 / 551 11 61
Fax: 033 / 268 67
sekretariat@ssoutt.sk
www.ssoutt.sk
S
5
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
hotelová akadémia
pracovník marketingu
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a sluţieb na vidieku
Zavarská 9
Okres Trnava
917 28 Trnava
Číslo školy: 00162451
4210 6 08
4210 6 11
4210 6 18
4330 6 04
Tel.: 033 / 550 48 30
Fax: 033 / 444 79
spostt@zupa-tt.sk
www.spostt.edupage.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
agropodnikanie - agroturistika
agropodnikanie - kynológia (2)
veterinárstvo - starostlivosť o hospodárske zvieratá
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Lomonosovova 2797/6
Okres Trnava
918 54 Trnava
Číslo školy: 00893412
2964 2
3355 2
3661 2
3663 2
3678 2
3680 2
6362 6
6405 4
6424 2
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6446 4
6456 2
Tel.: 033 / 552 11 08
biskorovajna@ttx-net.sk
cukrár
stolár
murár
tesár
inštalatér
podlahár
kozmetička a vizáţistka
pracovník marketingu
manikér - pedikér
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
kaderník
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
4
4
3
Stredná odborná škola polytechnická
Koniarekova 17
Okres Trnava
918 50 Trnava
Číslo školy: 17055237
2241 6
2413 4
2466 2 02
2478 2
Tel.: 033 / 598 30 11
Fax: 033 / 501 52 3
souztt@centrum.sk
www.souztt.edupage.sk
S
4
S
4
S
3
S
2
polytechnika
mechanik strojov a zariadení
mechanik opravár-stroje a zariadenia
strojárska výroba
52
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2487 2 01
2488 2
3341 4
3355 2
3383 0
3759 4
8541 2
8557 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
autoopravár - mechanik
mechanik špecialista automobilovej výroby
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
spracúvanie dreva
komerčný pracovník v doprave
umelecký kováč a zámočník
umelecký stolár
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
4
3
2
4
3
3
A
A
Stredná odborná škola elektrotechnická
Ul. Sibírska 1
Okres Trnava
917 01 Trnava
Číslo školy: 17055385
2466 2 01
2682 4
2683 2 11
2683 2 15
2697 4
3447 4
3693 4
6475 2
Tel.: 033 / 599 21 12
soue-trnava@zupa-tt.sk
www.soue-trnava.edu.sk
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
mechanik opravár-plynárenské zariadenia
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
grafik digitálnych médií
technik energetických zariadení budov (1)
technicko-administratívny pracovník
Stredná odborná škola automobilová
Okres Trnava
Coburgova 39
917 02 Trnava
Číslo školy: 17053676
2411 4
2423 2
2433 2
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2487 2 04
Tel.: 033 / 593 39 20
Fax: 033 / 553 69 19
sekretariat@sosatt.sk
www.sosatt.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
mechanik nastavovač
nástrojár
obrábač kovov
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
autoopravár - lakovník
Stredné priemyselné školy
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Nám.SNP 8
Okres Piešťany
921 69 Piešťany
Číslo školy: 00161454
Tel.: 033 / 772 46 31
Fax: 033 / 626 86 0
skola@spsepn.edu.sk
www.spsepn.edu.sk
S
4
S
4
2675 6
elektrotechnika
/V/
3917 6 03 technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
Lomonosovova 7
Okres Trnava
917 08 Trnava
Číslo školy: 00399817
Tel.: 033 / 552 11 07
sekretariat@spslomontt.sk
www.spsstt.sk
S
4
S
4
S
4
3650 6
staviteľstvo
3692 6
geodézia, kartografia a kataster
3917 6 06 technické a informatické sluţby-v stavebníctve
53
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná priemyselná škola
Komenského 1
Okres Trnava
917 01 Trnava
Číslo školy: 36082058
2381 6
2387 6
2675 6
3917 6 02
6352 6
Tel.: 033 / 552 11 79
sps@spstt.sk
www.spstt.edupage.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
strojárstvo
mechatronika
elektrotechnika
/V/
technické a informatické sluţby-v strojárstve
obchod a podnikanie
Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23
Okres Trnava
918 45 Trnava
Číslo školy: 00491861
2675 6
3739 6
3760 6
3765 6
3917 6 09
Tel.: 033 / 552 11 61
Fax: 033 / 521 08 5
spsdtt@stonline.sk
www.spsdtt.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
elektrotechnika
/V/
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
technické a informatické sluţby-zasielateľstvo
Akadémie
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota
Vinohradská 48
Okres Dunajská Streda
931 01 Šamorín
Číslo školy: 36082040
6323 6
Tel.: 031 / 562 24 46
sekretariat@hasossamorin.edu.sk
www.souhasamorin.edu.sk
S
5
hotelová akadémia
Obchodná akadémia - Kereskadelmi Akadémia
Bratislavská 38
Okres Dunajská Streda
932 12 Veľký Meder
Číslo školy: 00044351
6317 6
6317 6
6324 6
6324 6
Tel.: 031 / 555 23 21
oagvm@oagvm.sk
www.oagvm.sk
S
4
M
4
S
4
M
4
obchodná akadémia
obchodná akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Obchodná akadémia
Mládeţnícka 158/5
Okres Galanta
926 00 Sereď
Číslo školy: 00400238
6317 6
Tel.: 031 / 789 27 34
Fax: 031 / 377 5
oasered@oasered.sk
www.oasered.sk
S
4
obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Tehelná 4
Okres Hlohovec
920 01 Hlohovec
Číslo školy: 31825061
6317 6
Tel.: 033 / 730 16 40
Fax: 033 / 214 27
oahc@zupa-tt.sk
www.oahlohovec.edupage.sk
S
4
obchodná akadémia
54
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Okres Piešťany
Stromová 34
921 01 Piešťany
Číslo školy: 00162019
6323 6
Tel.: 033 / 772 60 36
Fax: 033 / 248 04
hotelakad@zupa-tt.sk
www.hastropy.sk
S
5
hotelová akadémia
Obchodná akadémia
Dlhá 256/10
Okres Senica
905 80 Senica
Číslo školy: 00400220
6317 6
6355 6
Tel.: 034 / 651 25 07
Fax: 034 / 777 9
oasenica@oase.edu.sk
www.oase.edu.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
sluţby v cestovnom ruchu
Obchodná akadémia
Kukučínova 34
Okres Trnava
917 29 Trnava
Číslo školy: 00162001
Tel.: 033 / 544 66 10
Fax: 033 / 466 02
sekretariat@oakuktt.sk
www.oakuktt.edu.sk
S
4
S
5
A
6317 6
obchodná akadémia
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
Kalinčiakova 24
Okres Trnava
917 00 Trnava
Číslo školy: 31825451
7646 6
7649 6
7661 6
7669 6
Tel.: 033 / 534 00 56
riaditel@pasa.sk
www.pasa.sk
S
4
S
4
A
S
4
S
4
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
pedagogické lýceum (1)
Stredné zdravotnícke školy
Stredná zdravotnícka škola - Egészégügyi Középiskola
Športová 349/34
Okres Dunajská Streda
929 01 Dunajská Streda
Číslo školy: 00607312
5356 6
5356 6
Tel.: 031 / 552 26 50
Fax: 031 / 552 25 68
szsds@zoznam.sk
www.szsds.sk
M
4
S
4
zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent
Stredná zdravotnícka škola
Lichardova l
Okres Skalica
909 01 Skalica
Číslo školy: 00607347
5356 6
5370 6
Tel.: 034 / 664 44 01
Fax: 034 / 644 54 4
szsskalica@zupa-tt.sk
www.szsskalica.edu.sk
S
4
S
4
A
zdravotnícky asistent
masér
55
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6
Okres Trnava
917 92 Trnava
Číslo školy: 00607371
5311 6
5356 6
5370 6
Tel.: 033 / 551 31 92
Fax: 033 / 551 50 33
szstt@zupa-tt.sk
www.szstt.edupage.org
S
4
S
4
S
4
A
farmaceutický laborant
zdravotnícky asistent
masér
Praktické školy
Praktická škola
Školská 212
Okres Galanta
925 21 Sládkovičovo
Číslo školy: 35630027
6492 2
Tel.: 031 / 784 20 20
as@szssladkovicovo.edu.sk
praktická škola
S
2
Praktická škola
Valova 40
Okres Piešťany
921 01 Piešťany
Číslo školy: 710162464
6492 2
Tel.: 033 / 773 06 07
skola@szspspy.edu.sk
www.szspspy.edu.sk
S
2
praktická škola
Praktická škola
Beethovenova 27
Okres Trnava
917 00 Trnava
Číslo školy: 35630060
6492 2
Tel.: 033 / 533 19 89
uhrikova.tatiana@zoznam.sk
www.szsspptt.edu.sk
S
3
praktická škola
Spojená škola - Praktická škola
Čajkovského 50
Okres Trnava
917 08 Trnava
Číslo školy: 35629860
6492 2
Tel.: 033 / 552 10 46
specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk
www.spojenaskola-tt.sk
S
2
praktická škola
Praktické školy internátne
Praktická škola internátna
Brezová 1
Okres Senica
Tel.: 034 / 651 47 91
905 01 Senica
Číslo školy: 710173873
6492 2
praktická škola
S
56
2
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trnavský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Špeciálne stredné školy
Odborné učilište
Palárikova 1
Okres Hlohovec
920 01 Hlohovec
Číslo školy: 00158461
2985 2
3178 2 01
3686 2 03
3686 2 10
6491 2 01
6492 2
6494 2
Tel.: 033 / 730 10 08
tomsikova@stonline.sk
cukrárska výroba
výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
praktická škola
sluţby a domáce práce - OU
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
2
3
Špeciálne stredné školy internátne
Odborné učilište s vyučovacím jazykom maďarským
Gorkého 4/90
Okres Dunajská Streda
930 28 Okoč - Opatovský Sokolec
Číslo školy: 00350206
2985 2
2985 2
3185 2 01
3185 2 01
3686 2 10
3686 2 10
4572 2 02
4572 2 02
Tel.: 031 / 555 81 17
szsi.vjm.os@post.sk
cukrárska výroba
cukrárska výroba
krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň
krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár
poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár
S
M
M
S
S
M
S
M
3
3
3
3
3
3
3
3
Odborné učilište internátne
Lomonosovova 8
Okres Trnava
Tel.: 033 / 552 11 50
918 03 Trnava
Číslo školy: 00500810
2982 2 02
2985 2
3678 2 01
3686 2 01
3686 2 03
3686 2 06
3686 2 08
3686 2 10
3686 2 11
4572 2 02
6491 2 01
6491 2 02
6494 2
skola@oui.sk
potravinárska výroba - pekárenská
cukrárska výroba
Inštalatér-vodovodné zariadenia
Stavebná výroba - podlahárske práce
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - stavebné zámočníctvo OU
stavebná výroba - stavebné tesárstvo
OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
stavebná výroba - stavebné stolárstvo
OU
poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
sluţby a domáce práce - OU
57
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnáziá
Gymnázium Janka Jesenského
Radlinského 665/2
Okres Bánovce nad Bebravou
957 01 Bánovce nad Bebravou
Číslo školy: 17050227
7902 5
7902 5
Tel.: 038 / 760 28 52
Fax: 038 / 760 31 60
info@gymbn.tsk.sk
www.gymradbn.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Školská 2
Okres Ilava
018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo školy: 00160628
7902 5
7902 5
Tel.: 042 / 442 23 80
Fax: 042 / 442 23 80
info@gymdb.tsk.sk
www.gymdb.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium sv. Jána Bosca
Trenčianska 66/28
Okres Ilava
018 51 Nová Dubnica
Číslo školy: 710213638
7902 5
7902 5
Tel.: 042 / 443 23 83
Fax: 042 / 443 23 83
gymbosca@ssnd.sk
www.ssnd.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Jablonská 5
Okres Myjava
907 01 Myjava
Číslo školy: 00596680
Tel.: 034 / 621 34 62
Fax: 034 / 621 34 62
skola@gymy.sk
www.gymy.sk
S
4
S
8
A
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika
Športová 41
Okres Nové Mesto nad Váhom
915 24 Nové Mesto nad Váhom
Číslo školy: 00160270
7902 5
7902 5
Tel.: 032 / 771 34 09
Fax: 032 / 771 24 42
ivana.matejovicova@gymnm.tsk.sk
www.gmrsnm.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium sv. Jozefa
Klčové 87
Okres Nové Mesto nad Váhom
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Číslo školy: 710221800
7902 5
Tel.: 032 / 771 25 96
Fax: 032 / 771 25 96
ssjozefnm@gmail.com
www.gymklcovenmv.edu.sk
S
4
gymnázium
Bilingválne slovensko - španielske gymnázium
Športová 41
Okres Nové Mesto nad Váhom
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Číslo školy: 37918869
Tel.: 032 / 771 10 23
bilgym@bilgymnmnv.edu.sk
www.bilgymnnv.edu.sk
Š
5
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
58
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium
Komenského 2/1074
Okres Partizánske
958 01 Partizánske
Číslo školy: 00160296
7902 5
7902 5
Tel.: 038 / 749 27 63
Fax: 038 / 749 35 51
gympe@gympe.sk
www.gympe.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Školská 234/8
Okres Povaţská Bystrica
017 01 Povaţská Bystrica
Číslo školy: 00160741
7902 5
7902 5
Tel.: 042 / 432 15 30
Fax: 042 / 432 19 07
info@gympx.edu.sk
www.gympb.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Ivana Bellu
Novomeského 15
Okres Prievidza
972 51 Handlová
Číslo školy: 00160601
7902 5
7902 5
Tel.: 046 / 547 53 36
Fax: 046 / 547 58 43
gymhandl@gymnovha.edu.sk
www.gymnovha.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium
Chemikov 8
Okres Prievidza
972 71 Nováky
Číslo školy: 710230575
7902 5
7902 5
Tel.: 046 / 546 11 53
Fax: 046 / 546 02 06
gymn.novaky@gmail.com
www.gymno.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedoţerského
Matice slovenskej 16
Okres Prievidza
971 01 Prievidza
Číslo školy: 00160750
7902 5
7902 5
Tel.: 046 / 542 36 37
Fax: 046 / 542 53 33
skola@gympd.sk
www.gympd.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Piaristické gymnázium Františka Hanáka
A. Hlinku 44
Okres Prievidza
971 01 Prievidza
Číslo školy: 35662867
7902 5
7902 5
Tel.: 046 / 542 49 49
Fax: 046 / 542 20 06
skola@piaristi-pd.sk
www.piaristi-pd.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium
M. R. Štefánika 148/27
Okres Púchov
017 44 Povaţská Bystrica
Číslo školy: 42142741
Tel.: 042 / 433 16 17
zivena.skola@centrum.sk
www.gymnziveny.edupage.org
S
4
S
8
S
5
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
59
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
S
S
S
8
4
8
A
A
Gymnázium
1.mája 905
Okres Púchov
020 15 Púchov
Číslo školy: 00160768
7902 5
7902 5
Tel.: 042 / 463 10 32
Fax: 042 / 463 21 86
info@gympu.tsk.sk
www.gymnazium-pu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Ul.1.mája 170/2
Okres Trenčín
911 35 Trenčín
Číslo školy: 00160458
Tel.: 032 / 743 44 22
Fax: 032 / 743 75 61
vedenie@glstn.sk
www.glstn.sk
S
4
F
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Osemročné športové gymnázium
Staničná 6
Okres Trenčín
911 01 Trenčín
Číslo školy: 00515159
Tel.: 032 / 652 82 75
Fax: 032 / 652 82 75
riaditel@sgtn.tsk.sk
www.sportgymtn.edu.sk
S
4
A
S
8
A
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého
Palackého 4
Okres Trenčín
912 50 Trenčín
Číslo školy: 00588024
7902 5
7902 5
Tel.: 032 / 743 14 96
Fax: 032 / 743 14 95
mail@piar.gtn.sk
www.piar.gtn.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné športové gymnázium
SNP 6
Okres Trenčín
914 51 Trenčianske Teplice
Číslo školy: 37922866
Tel.: 032 / 090 34 5464
Fax: 032 / 655 26 77
sport.skola@zoznam.sk
www.ssg.edupage.org
S
4
A
S
8
A
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
Súkromné gymnázium FUTURUM
Na dolinách 27
Okres Trenčín
911 35 Trenčín
Číslo školy: 710170084
Tel.: 032 / 091 83 2544
kochanova@sgfuturum.sk
www.sgfuturum.sk
S
4
A
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
60
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredné odborné školy
Stredná odborná škola
Farská 7
Okres Bánovce nad Bebravou
957 20 Bánovce nad Bebravou
Číslo školy: 37922459
2381 6
2387 6
2675 6
3137 4
3247 4
6352 6
strojárstvo
mechatronika
elektrotechnika
operátor odevnej výroby
technik obuvníckej výroby (2)
obchod a podnikanie
Tel.: 038 / 536 31 14
Fax: 038 / 760 34 85
spsbn@pbi.sk
www.spsbn.edupage.org
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
/V/
Stredná odborná škola Juraja Ribaya
Partizánska cesta 76
Okres Bánovce nad Bebravou
957 01 Bánovce nad Bebravou
Číslo školy: 00891436
2411 4
2426 4
2477 0
2478 2
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2682 4
2697 4
3161 0
3355 2
3447 4
3678 2
6405 4
6489 2
Tel.: 038 / 760 37 01
Fax: 038 / 605 18 3
sousbn@pbi.sk
www.soujr.sk
S
4
S
4
S
2
S
2
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
2
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
mechanik nastavovač
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
obrábanie kovov
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
praktická ţena (2)
stolár
grafik digitálnych médií
inštalatér
pracovník marketingu
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola
Okres Ilava
018 52 Pruské 294
Číslo školy: 00159298
2964 2
4210 6 18
4211 6 17
4211 6 26
4553 4
4561 2 01
4565 2
4569 2
4572 0
Tel.: 042 / 449 25 32
Fax: 042 / 449 27 38
info@sospruske.tsk.sk
www.sospruske.edupage.org
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
2
cukrár
agropodnikanie - kynológia (2)
záhradníctvo-viazačstvo a aranţérstvo
záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
poľnohospodár - mechanizácia
lesokrajinár
viazač - aranţér kvetín
poľnohospodárska výroba
Stredná odborná škola
Štúrova 1388/23 A
Okres Ilava
018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo školy: 42026393
2411 4
2433 2
2464 2
Tel.: 042 / 445 62 14
Fax: 042 / 445 62 13
riaditel@sosdca.tsk.sk
www.sousedca.edupage.org
S
4
S
3
S
3
mechanik nastavovač
obrábač kovov
strojný mechanik
61
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2478 0
2487 2 01
2683 2
2697 4
3355 2
3447 4
3678 2
3778 4
8555 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
elektromechanik
mechanik elektrotechnik
stolár
grafik digitálnych médií
inštalatér
technik informačných a telekomunikačných technológií
umelecký rezbár
S
S
S
S
S
S
S
S
S
2
3
3
4
3
4
3
4
3
A
Stredná odborná škola M. R. Štefánika
Okres Myjava
Cesta SNP 1
906 13 Brezová pod Bradlom
Číslo školy: 17050596
2411 4
2413 4
2487 2 01
2487 2 02
3760 6
3765 6
Tel.: 034 / 624 23 60
Fax: 034 / 624 23 60
posta@zssmrs.edu.sk
www.sosbrezova.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
mechanik nastavovač
mechanik strojov a zariadení
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
Stredná odborná škola
Okres Myjava
Trokanova 3
907 01 Myjava
Číslo školy: 37918354
2411 4
2466 2 14
2478 0
2866 2 02
6352 6
6445 2
mechanik nastavovač
mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve
strojárska výroba
Gumár - plastikár pre spracovanie plastov
obchod a podnikanie
kuchár
Tel.: 034 / 621 23 47
Fax: 034 / 621 23 47
info@sosmy.tsk.sk
www.zssmy.edu.sk
S
4
S
3
S
2
S
3
S
4
S
3
Stredná odborná škola
Bzinská 11
Okres Nové Mesto nad Váhom
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Číslo školy: 00161403
2381 6
2411 4
2464 2
2675 6
2683 2
2697 4
3917 6 02
Tel.: 032 / 746 51 11
Fax: 032 / 771 28 95
zsps@spsnmnv.sk
www.spsnmnv.sk
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
strojárstvo
mechanik nastavovač
strojný mechanik
elektrotechnika
/V/
elektromechanik
mechanik elektrotechnik
technické a informatické sluţby-v strojárstve
Stredná odborná škola
Piešťanská 2262/80
Okres Nové Mesto nad Váhom
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Číslo školy: 00893111
2477 0
2478 0
2487 2 01
3355 2
6317 6
6324 6
6444 4
6445 2
Tel.: 032 / 771 07 08
Fax: 032 / 712 18 2
sekretariat@prvasosnmnv.sk
www.prvasosnmnv.sk
S
2
S
2
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
obrábanie kovov
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
stolár
obchodná akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
čašník, servírka
kuchár
62
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6446 4
6456 2
6489 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
kozmetik
kaderník
hostinský, hostinská
S
S
S
4
3
3
Stredná odborná škola
Športová 675
Okres Nové Mesto nad Váhom
916 01 Stará Turá
Číslo školy: 00893188
2411 4
2433 2
2675 6
2682 4
2683 2
2694 6
3447 4
3759 4
mechanik nastavovač
obrábač kovov
elektrotechnika
mechanik počítačových sietí
elektromechanik
informačné a sieťové technológie
grafik digitálnych médií
komerčný pracovník v doprave
Tel.: 032 / 776 30 77
Fax: 032 / 776 33 94
milan.doruska@sosst.tsk.sk
www.sosst.sk
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
/V/
Stredná odborná škola
Jánošíková 4
Okres Nové Mesto nad Váhom
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Číslo školy: 00159158
2683 2 15
2955 2
2958 4
2962 2
2977 2
4246 6
4524 2
4553 4
6405 4
Tel.: 032 / 771 24 13
Fax: 032 / 771 46 20
stanislav.paucin@sosjnm.tsk.sk
www.sosjnm.sk
S
3
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
elektromechanik - úţitková technika
mäsiar, lahôdkár
kontrolór potravín
pekár
cukrár kuchár (1)
bioenergetika
agromechanizátor, opravár
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
pracovník marketingu
Spojená škola - Stredná odborná škola
Okres Partizánske
Námestie SNP 5
958 23 Partizánske
Číslo školy: 37918826
2466 2 02
2683 2 12
2962 2
3282 0
3283 0
6405 4
6444 2
6445 2
6445 4
6460 2
Tel.: 038 / 747 91 10
Fax: 038 / 747 91 26
spojskolape@spojskolape.tsk.sk
www.sospart.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
2
S
2
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
mechanik opravár-stroje a zariadenia
elektromechanik - automatizačná technika
pekár
výroba obuvi
výroba koţenej galantérie
pracovník marketingu
čašník, servírka
kuchár
kuchár
predavač
Stredná odborná škola
Ul. Slov. partizánov 1129/49
Okres Povaţská Bystrica
017 01 Povaţská Bystrica
Číslo školy: 42141443
2487 2 01
2487 2 02
3355 2
3650 6
3656 4
3658 4
Tel.: 042 / 432 37 66
Fax: 042 / 432 22 81
sospb@sospb.edu.sk
www.sou.edupage.org
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
stolár
staviteľstvo
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
63
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3661 2
3668 2
3678 2
3684 2
6475 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
murár
montér suchých stavieb
inštalatér
strechár
technicko-administratívny pracovník
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
Stredná odborná škola strojnícka
Športovcov 341/2
Okres Povaţská Bystrica
017 49 Povaţská Bystrica
Číslo školy: 17050561
2411 4
2413 4
2433 2
2466 2 02
2477 0
2487 2 01
2682 4
2683 2 11
2697 4
3447 4
Tel.: 042 / 432 64 04
Fax: 042 / 432 60 78
soustrojpb@sossportpb.tsk.sk
www.soujpd.edupage.org
S
4
S
4
S
3
S
3
S
2
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
mechanik nastavovač
mechanik strojov a zariadení
obrábač kovov
mechanik opravár-stroje a zariadenia
obrábanie kovov
autoopravár - mechanik
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
grafik digitálnych médií
Súkromná stredná odborná škola
Sama Chalupku 312/12
Okres Prievidza
972 51 Prievidza
Číslo školy: 42022045
7662 6
Tel.: 046 / 547 23 17
into@gssocats.sk
www.ssoshandlova.wetpaint.com
S
4
animátor voľného času
Stredná odborná škola
T. Vansovej 32
Okres Prievidza
971 01 Prievidza
Číslo školy: 42026407
3355 2
3650 6
3661 2
3663 2
3675 2
3678 2
3686 0
3917 6 06
8269 6
8557 2
Tel.: 046 / 542 40 03
Fax: 046 / 542 23 51
stavpd@stavpd.sk
www.stavpd.sk
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
A
S
3
A
stolár
staviteľstvo
murár
tesár
maliar
inštalatér
stavebná výroba
technické a informatické sluţby-v stavebníctve
tvorba nábytku a interiéru
umelecký stolár
Stredná odborná škola
Lipová 8
Okres Prievidza
972 51 Handlová
Číslo školy: 42024471
2387 6
2466 2 02
2675 6
2682 4
2683 2 11
3152 2 02
3447 4
3918 6
6317 6
6317 6 74
Tel.: 046 / 547 53 38
Fax: 046 / 547 52 28
sekretariát@zssha.edu.sk
www.ssha.edu.sk
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
A
5
A
mechatronika
mechanik opravár-stroje a zariadenia
elektrotechnika
/V/
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
krajčír - dámske odevy
grafik digitálnych médií
technické lýceum
obchodná akadémia
obchodná akadémia - bilingválne štúdium
64
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
6475 2
technicko-administratívny pracovník
N
S
5
3
A
Spojená škola - Stredná odborná škola
Chemikov 8
Okres Prievidza
972 71 Nováky
Číslo školy: 42152551
2418 4
2466 2 01
2466 2 02
2682 4
2683 2 11
2697 4
2840 6
2849 6
2880 4
2951 6
Tel.: 046 / 546 14 72
Fax: 046 / 546 14 72
info@sosno.tsk.sk
www.sosnovaky.sk
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
mechanik poţiarnej techniky
mechanik opravár-plynárenské zariadenia
mechanik opravár-stroje a zariadenia
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
biotechnológia a farmakológia
kontrolné analytické metódy
chémia a ţivotné prostredie
výţiva a šport (1)
Spojená škola - Piaristická stredná odborná škola Františka Hanáka
Ul. A. Hlinku 44
Okres Prievidza
971 01 Prievidza
Číslo školy: 710227825
3447 4
3656 4
3661 2
3686 0
6475 2
Tel.: 046 / 542 49 49
skola@piaristi-pd.sk
www.piaristi-pd.sk
S
4
S
4
S
3
S
2
S
3
grafik digitálnych médií
operátor stavebnej výroby
murár
stavebná výroba
technicko-administratívny pracovník
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Nábreţie J.Kalinčiaka 1
Okres Prievidza
971 01 Prievidza
Číslo školy: 00158577
2954 2
2964 2
3152 2 03
4211 6 26
4553 4
4569 2
4571 2
6323 6
6324 6
6352 6
6362 6
6405 4
6424 2
6425 4
6442 4
6444 4
6445 2
6445 4
6446 4
6451 2
6456 2
6460 2
6489 2
8298 6
Tel.: 046 / 542 21 10
Fax: 046 / 542 46 19
info@kalina.tsk.sk
www.kalina.sk
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
5
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
A
mäsiar
cukrár
krajčír - univerzálne šitie odevov
záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
viazač - aranţér kvetín
záhradník
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
obchod a podnikanie
kozmetička a vizáţistka
pracovník marketingu
manikér - pedikér
kaderník - vizáţista
obchodný pracovník
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
aranţér
kaderník
predavač
hostinský, hostinská
odevný dizajn
65
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola polytechnická
Ul. Falešníka 6
Okres Prievidza
971 01 Prievidza
Číslo školy: 42141435
2413 4
2426 4
2433 2
2435 2 01
2466 2 02
2487 2 01
2487 2 02
2683 2
2697 4
3760 6
3765 6
Tel.: 046 / 511 18 11
Fax: 046 / 511 18 17
riadsou@slovanet.sk
www.sosptpd.edupage.org
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
mechanik strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
obrábač kovov
klampiar-strojárska výroba
mechanik opravár-stroje a zariadenia
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
elektromechanik
mechanik elektrotechnik
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
Stredná odborná škola
T. Vansovej 1054/45
Okres Púchov
020 32 Púchov
Číslo školy: 00632066
2411 4
2466 2 02
2675 6
2679 4
2683 2 11
2849 6
2859 4
3158 6
3178 0
3760 6
6405 4
Tel.: 042 / 461 28 61
Fax: 042 / 461 28 15
gabriela.koysova@sospuchov.tsk.sk
www.zsospv.sk
S
4
S
3
S
4
S
5
S
3
S
4
S
4
S
4
S
2
S
4
S
4
mechanik nastavovač
mechanik opravár-stroje a zariadenia
elektrotechnika
/V/
mechanik - mechatronik
elektromechanik - silnoprúdová technika
kontrolné analytické metódy
operátor gumárskej a plastikárskej výroby
styling a marketing (1)
výroba konfekcie
prevádzka a ekonomika dopravy
pracovník marketingu
Stredná odborná škola sklárska
Súhradka 193
Okres Púchov
020 61 Lednické Rovne
Číslo školy: 00894907
2411 4
2738 2 01
2738 2 02
2738 2 05
2738 2 06
2752 0
8235 6 07
8235 6 11
8284 6
mechanik nastavovač
operátor sklárskej výroby-výroba dutého a lisovaného skla
operátor sklárskej výroby-obsluha sklárskych automatov
oper. sklárskej výr.-výr.biţutér.a ozdobných predmetov
operátor sklárskej výroby-brúsenie skla
výroba úţitkového skla
výtvarné spracúvanie skla-vzorkárstvo sklenej biţutérie
výtvarné spracúvanie skla-výroba sklenej vitráţe (1)
dizajn a tvarovanie skla (1)
Tel.: 042 / 469 36 11
Fax: 042 / 469 36 06
info@soslr.tsk.sk
www.stredne-skoly.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
1. mája 1264
Okres Púchov
020 29 Púchov
Číslo školy: 00158569
2964 2
6323 6
6405 4
6444 2
6444 4
6445 2
Tel.: 042 / 463 13 65
Fax: 042 / 463 13 66
ivan.kasar@sosospu.tsk.sk
www.sosospu.edu.sk
S
3
S
5
S
4
S
3
S
4
S
3
cukrár
hotelová akadémia
pracovník marketingu
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
66
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6445 4
6446 4
6456 2
6489 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
kuchár
kozmetik
kaderník
hostinský, hostinská
S
S
S
S
4
4
3
3
Spojená škola - Stredná odborná škola sv. Rafaela
Školská 9
Okres Trenčín
914 41 Nemšová
Číslo školy: 37920421
6324 6
Tel.: 032 / 659 86 16
sos.sv.rafaela@gmail.com
www.sksnemsova.sk
S
4
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná stredná odborná škola
M. R. Štefánika 379/19
Okres Trenčín
911 01 Trenčín
Číslo školy: 42019427
3918 6
4228 6
6341 6
6362 6
7646 6
Tel.: 032 / 743 21 35
ssos.tn@centrum.sk
www.ssos.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
technické lýceum
záhradnícka výroba a sluţby
škola podnikania
kozmetička a vizáţistka
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
Stredná odborná škola
Pod Sokolicami 14
Okres Trenčín
911 01 Trenčín
Číslo školy: 17053668
2411 4
2412 4
2433 2
2487 2 01
2683 2 12
2697 4
Tel.: 032 / 743 05 92
Fax: 032 / 743 54 422
sostn@sostn.sk
www.sostn.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
mechanik nastavovač
mechanik číslicovo riadených strojov
obrábač kovov
autoopravár - mechanik
elektromechanik - automatizačná technika
mechanik elektrotechnik
Stredná odborná škola stavebná Emila Beluša
Staničná 4
Okres Trenčín
911 05 Trenčín
Číslo školy: 37922467
3355 2
3650 6
3656 4
3661 2
3663 2
3678 2
3686 0
3692 6
3917 6 06
Tel.: 032 / 650 59 11
Fax: 032 / 650 59 33
riaditel@sosstn.tsk.sk
www.sosstn.sk
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
stolár
staviteľstvo
operátor stavebnej výroby
murár
tesár
inštalatér
stavebná výroba
geodézia, kartografia a kataster
technické a informatické sluţby-v stavebníctve
Stredná odborná škola podnikania
Veľkomoravská 14
Okres Trenčín
911 34 Trenčín
Číslo školy: 42141451
3152 2 01
3152 2 02
3178 0
6341 6
Tel.: 032 / 652 81 38
Fax: 032 / 652 81 38
sosptn@gmail.com
www.sosptn.sk
S
3
S
3
S
2
S
4
krajčír - pánske odevy
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
škola podnikania
67
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
6355 6
sluţby v cestovnom ruchu
6405 4 01 pracovník marketingu - športová tr. futbal volejbal
6405 4 02 pracovník marketingu - cestovný ruch
S
S
S
4
4
4
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Okres Trenčín
Jilemnického 24
912 50 Trenčín
Číslo školy: 00351806
2978 2
3675 2
6323 6
6329 6 01
6352 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6446 4
6456 2
6489 2
cukrár pekár
maliar
hotelová akadémia
obchodné a informačné sluţby - medzinárodné obchodné vzťahy
obchod a podnikanie
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
kaderník
hostinský, hostinská
Tel.: 032 / 650 97 11
Fax: 032 / 650 97 25
jilemak@sosostn.tsk.sk
www.sosostn.tsk.sk
S
3
S
3
S
5
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
Dopravná akadémia
Okres Trenčín
Školská 66
912 50 Trenčín
Číslo školy: 17055202
Tel.: 032 / 285 52 03
Fax: 032 / 522 21 0
sekretariat@dopravnaakademia.sk
www.dopravnaakademia.sk
S
4
S
4
S
4
3759 4
komerčný pracovník v doprave
3767 6
dopravná akadémia (1)
6405 4 02 pracovník marketingu - cestovný ruch
Stredná odborná škola letecko-technická
Okres Trenčín
Legionárska 160
911 04 Trenčín
Číslo školy: 17638593
2418 4
2435 2 01
2464 2
2466 2 03
2487 2 01
2487 2 02
2686 2
2697 4
3765 6
3776 4 01
3776 4 02
Tel.: 032 / 656 54 11
Fax: 032 / 582 32 6
sekretariat.soslt@bladenet.eu.sk
www.soulotn.edupage.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
mechanik poţiarnej techniky
klampiar-strojárska výroba
strojný mechanik
mechanik opravár-poţiarna technika
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
mechanik elektronických zariadení
mechanik elektrotechnik
technika a prevádzka dopravy
mechanik lietadiel - mechanika
mechanik lietadiel - avionika
Stredné priemyselné školy
Stredná priemyselná škola
Obrancov mieru 343/1
Okres Ilava
018 41 Dubnica nad Váhom
Číslo školy: 00161586
2381 6
Tel.: 042 / 442 22 43
Fax: 042 / 442 57 27
spsdub@spsdub.sk
www.spsdub.sk
S
4
strojárstvo
68
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2387 6
2675 6
3917 6
mechatronika
elektrotechnika
technické a informatické sluţby
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
S
S
S
/V/
4
4
4
Stredná priemyselná škola
Okres Myjava
SNP 413/8
907 01 Myjava
Číslo školy: 00161381
2381 6
2387 6
2675 6
3918 6
3968 6
strojárstvo
mechatronika
elektrotechnika
technické lýceum
logistika
Tel.: 034 / 621 23 48
Fax: 034 / 621 24 46
sps@spsmyj.sk
www.spsmyj.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
/V/
Spojená škola - Stredná priemyselná škola
Námestie SNP 5
Okres Partizánske
958 23 Partizánske
Číslo školy: 710170165
2381 6
2840 6
2841 6
3917 6 11
Tel.: 038 / 747 91 10
Fax: 038 / 747 91 26
spojskolape@spojskolape.tsk.sk
www.spspart.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
strojárstvo
biotechnológia a farmakológia
technológia ochrany a tvorby ţivotného prostredia
technické a informatické sluţby-obuvníctvo
Stredná priemyselná škola
Slov.partizánov 1132/52
Okres Povaţská Bystrica
017 12 Povaţská Bystrica
Číslo školy: 00161594
2381 6
3760 6
3765 6
3917 6
Tel.: 042 / 432 12 68
Fax: 042 / 432 30 52
riaditel@spspb.edu.sk
www.spspb.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
strojárstvo
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
technické a informatické sluţby
Akadémie
Obchodná akadémia
Hviezdoslavova 330/17
Okres Ilava
019 01 Ilava
Číslo školy: 35675268
6317 6
Tel.: 042 / 446 65 07
Fax: 042 / 446 65 05
oailava@oail.tsk.sk
www.oailava.edu.sk
S
4
obchodná akadémia
Súkromná hotelová akadémia
gen. M.R.Štefánika 375/63
Okres Nové Mesto nad Váhom
916 01 Stará Turá
Číslo školy: 37921479
6323 6
Tel.: 032 / 776 36 62
shastt@orangemail.sk
www.spsest.sk
S
5
hotelová akadémia
69
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Obchodná akadémia
Námestie SNP 5
Okres Partizánske
958 23 Partizánske
Číslo školy: 710170173
6317 6
7661 6
Tel.: 038 / 747 91 10
Fax: 038 / 747 91 26
spojskolape@spojskolape.tsk.sk
www.spspart.edu.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
sociálno - výchovný pracovník
Obchodná akadémia
Jesenského 259/6
Okres Povaţská Bystrica
017 44 Povaţská Bystrica
Číslo školy: 00162086
6317 6
Tel.: 042 / 432 38 42
Fax: 042 / 432 72 86
sekretariat@oapb.sk
www.oapb.edu.sk
S
4
obchodná akadémia
Obchodná akadémia
F. Madvu 2
Okres Prievidza
971 29 Prievidza
Číslo školy: 00162094
6317 6
Tel.: 046 / 543 81 18
Fax: 046 / 543 06 91
info@oapd.tsk.sk
www.oaprievidza.eu
S
4
obchodná akadémia
Súkromná hotelová akadémia
M. R. Štefánika 148/27
Okres Púchov
017 44 Povaţská Bystrica
Číslo školy: 42142768
6323 6
Tel.: 042 / 433 16 17
zivena.skola@centrum.sk
www.hotelakziveny.edupage.org
S
5
hotelová akadémia
Súkromná obchodná akadémia
M. R. Štefánika 148/27
Okres Púchov
017 44 Povaţská Bystrica
Číslo školy: 42142750
Tel.: 042 / 433 16 17
zivena.skola@centrum.sk
www.obchodakziveny.edupage.org
S
4
S
5
A
6317 6
obchodná akadémia
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Obchodná akadémia Milana Hodţu Trenčín
Martina Rázusa l
Okres Trenčín
911 29 Trenčín
Číslo školy: 00161993
6317 6
Tel.: 032 / 748 18 11
Fax: 032 / 743 71 57
info@oatn.tsk.sk
www.oa-tn.edupage.org
S
4
obchodná akadémia
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Andreja - Svorada a Benedikta
Ul. 1. mája 7
Okres Trenčín
911 35 Trenčín
Číslo školy: 42014891
7649 6
7661 6
Tel.: 032 / 652 94 05
Fax: 032 / 652 94 06
zunladni@zsasbtn.sk
www.pasatn.sk
S
4
A
S
4
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
70
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredné umelecké školy
Stredná umelecká škola
Okres Trenčín
Staničná 8
911 05 Trenčín
Číslo školy: 00161438
8221 6 05
8259 6
8260 6
8261 6
8270 6
8283 6
8297 6
8298 6
8299 6
Tel.: 032 / 650 57 11
Fax: 032 / 652 38 40
sustn@zoznam.sk
www.sustn.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
dizajn - priemyselný dizajn
animovaná tvorba
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická kostýmová tvorba
reklamná tvorba (1)
fotografický dizajn
odevný dizajn
dizajn interiéru (1)
Stredné zdravotnícke školy
Stredná zdravotnícka škola
Ul. odborov 244/8
Okres Povaţská Bystrica
017 01 Povaţská Bystrica
Číslo školy: 00607002
5356 6
Tel.: 042 / 432 14 46
Fax: 042 / 432 68 25
maria.gaborikova@soszpb.tsk.sk
www.szspb.tsk.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Stredná zdravotnícka škola
J. Braneckého 4
Okres Trenčín
911 67 Trenčín
Číslo školy: 00607363
5308 6
5311 6
5356 6
5370 6
zdravotnícky laborant
farmaceutický laborant
zdravotnícky asistent
masér
Tel.: 032 / 651 98 11
Fax: 032 / 652 00 57
S
S
S
S
szstn@szstn.sk
www.szstn.sk
4
4
4
4
A
Praktické školy
Praktická škola pri Odbornom učilišti
Okres Prievidza
971 01 Prievidza
Číslo školy: 710162049
6492 2
Tel.: 046 / 542 35 38
skola@oupd.edu.sk
www.oupd.edu.sk
S
3
praktická škola
Praktická škola pri Špeciálnej základnej škole internátnej V. Predmerského
Okres Trenčín
911 05 Trenčín
Číslo školy: 710202369
6492 2
Tel.: 032 / 652 30 16
szsivp@stonline.sk
praktická škola
S
71
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Trenčiansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Praktické školy internátne
Praktická škola internátna pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Okres Povaţská Bystrica
017 01 Povaţská Bystrica
Číslo školy: 710166907
6492 2
Tel.: 042 / 426 14 27
spzaklsk@stonline.sk
www.szssnppb.edu.sk
S
3
praktická škola
Praktická škola internátna pri Špeciálnej základnej škole internátnej
Okres Trenčín
914 01 Trenčianska Teplá
Číslo školy: 710162030
6492 2
Tel.: 032 / 659 14 64
prsitt@mail.t-com.sk
www.szsitrepla.edupage.sk
S
3
praktická škola
Špeciálne stredné školy
Odborné učilište
Nábr. J. Kalinčiaka 4
Okres Prievidza
971 01 Prievidza
Číslo školy: 35667800
2985 2
3686 2 03
4572 2 09
6491 2 01
6494 2
Tel.: 046 / 542 35 38
skola@oupd.edu.sk
www.oupd.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
cukrárska výroba
stavebná výroba - murárske práce
OU
poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
sluţby a domáce práce - OU
Špeciálne stredné školy internátne
Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668
Okres Ilava
018 63 Ladce
Číslo školy: 00162922
3178 2 01
3383 2 02
3686 2 03
3686 2 06
3686 2 10
4572 2 09
6491 2 01
6494 2
Tel.: 042 / 462 86 46
oulad@nextra.sk
www.oulad.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
spracúvanie dreva - stolárska výroba
OU
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - stavebné zámočníctvo OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
sluţby a domáce práce - OU
72
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnáziá
Gymnázium Ľ. J. Šuleka
Pohraničná 10
Okres Komárno
945 52 Komárno
Číslo školy: 00160199
7902 5
7902 5
Tel.: 035 / 773 13 16
Fax: 035 / 773 13 15
slovgym@gljs.sk
www.gljs.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium
ul.biskupa Királya 5
Okres Komárno
945 01 Komárno
Číslo školy: 00399965
7902 5
7902 5
7902 5
Tel.: 035 / 773 13 12
Fax: 035 / 773 13 13
jarnipot@gymhskn.edu.sk
www.sjg.komarno.sk
M
4
M
6
M
8
gymnázium
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským MARIANUM Magyar Tannyelvü Egyházi Gimnázium
Ul. biskupa Királya 30
Okres Komárno
945 01 Komárno
Číslo školy: 42040655
7902 5
Tel.: 035 / 773 39 86
Fax: 035 / 773 03 97
marianum@zsgmarianum.edu.sk
www.zsgmarianum.edu.sk
M
4
gymnázium
Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským - Nagyboldogasszony Magyar
Tannyelvű Egyházi Gimnázium
Brnenské námestie15
Okres Komárno
946 03 Kolárovo
Číslo školy: 31825729
7902 5
Tel.: 035 / 777 53 40
Fax: 035 / 777 20 64
cerkevnn@cgymkolarovo.edu.sk
www.cgymkolarovo.edu.sk
M
4
gymnázium
Gymnázium A. Vrábla
Mierová 5
Okres Levice
934 03 Levice
Číslo školy: 00160211
7902 5
7902 5
Tel.: 036 / 631 26 31
Fax: 036 / 631 26 31
riaditelka@gav.sk
www.gav.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Mládeţnícka 22
Okres Levice
936 01 Šahy
Číslo školy: 00047147
7902 5
7902 5
Tel.: 036 / 741 09 10
Fax: 036 / 741 32 35
sekretariat@gymsahy.sk
www.gymsahy.edupage.org
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
73
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Gimnázium
Mládeţnícka 22
Okres Levice
936 01 Šahy
Číslo školy: 17050111
7902 5
Tel.: 036 / 741 10 08
Fax: 036 / 741 20 87
sekretariat@gymmadsahy.edu.sk
www.gymmadsahy.edu.sk
M
4
gymnázium
Gymnázium
Štúrova 16
Okres Levice
937 01 Ţeliezovce
Číslo školy: 17050120
7902 5
Tel.: 036 / 771 23 60
Fax: 036 / 771 23 69
gymzel@stonline.sk
www.gymzeliezovce.edu.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium Jána Amosa Komenského s vyučovacím jazykom maďarským - Comenius Gimnázium
Štúrova 16
Okres Levice
937 01 Ţeliezovce
Číslo školy: 00160504
7902 5
Tel.: 036 / 771 11 07
Fax: 036 / 771 12 29
gimzsel@stonline.sk
www.gmzeliezovce.edu.sk
M
4
gymnázium
Gymnázium Pétera Czeglédiho Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským Czeglédi Péter Reformátos Gimnázium
sv. Michala č. 38
Okres Levice
934 01 Levice
Číslo školy: 36112313
7902 5
Tel.: 036 / 633 42 31
skola@mtegl.edu.sk
www.mtegl.edu.sk
M
4
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium sv. Vincenta de Paul
Saratovská ul. 87
Okres Levice
934 05 Levice
Číslo školy: 42125278
7902 5
Tel.: 036 / 631 22 17
vincent.gymnazium@gmail.com
www.vincent-levice.sk
S
4
gymnázium
Súkromné gymnázium T. Smaragd
UL. SNP č. 26
Okres Levice
934 01 Levice
Číslo školy: 42120357
Tel.: 905 / 799 04 6
publicista@mail.t-com.sk
www.tsmaragd.sk
S
8
S
4
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium
Golianova 68
Okres Nitra
950 50 Nitra
Číslo školy: 00160261
Tel.: 037 / 640 96 12
Fax: 037 / 652 09 85
gymgol@gymgolnr.sk
www.gymgolnr.sk
S
4
S
8
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
74
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium
Párovská 1
Okres Nitra
950 50 Nitra
Číslo školy: 00160253
Tel.: 037 / 652 29 29
Fax: 037 / 523 70 5
school@gymparnr.edu.sk
www.gymparnr.edu.sk
S
4
S
8
Š
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Spojená škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Farská 19
Okres Nitra
949 01 Nitra
Číslo školy: 17055351
7902 5
7902 5
Tel.: 037 / 652 66 21
Fax: 037 / 652 47 87
gcm@gcm.sk
www.gcm.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského
Piaristická ul. 6
Okres Nitra
949 01 Nitra
Číslo školy: 31824986
7902 5
7902 5
Tel.: 037 / 741 71 68
Fax: 037 / 772 16 61
skola@pgjknr.sk
www.pgjknr.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Školská 1232/26
Okres Nitra
952 80 Vráble
Číslo školy: 00500780
7902 5
Tel.: 037 / 783 21 29
Fax: 037 / 783 21 30
mail@gymvr.edu.sk
www.gymvr.edu.sk
S
4
gymnázium
Spojená škola - Športové gymnázium
Slančíkovej 2
Okres Nitra
950 50 Nitra
Číslo školy: 710175434
Tel.: 037 / 653 16 41
Fax: 037 / 733 62 24
sg@spsnr.edu.sk
www.spsnr.edu.sk
S
8
S
8
A
S
4
A
7902 5
gymnázium
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
Gymnázium
M.R.Štefánika 16
Okres Nové Zámky
940 61 Nové Zámky
Číslo školy: 00160288
7902 5
7902 5
Tel.: 035 / 640 00 60
Fax: 035 / 642 04 04
skola@gymnz.sk
www.gymnz.edupage.org
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium - Gimnázium
Adyho 7
Okres Nové Zámky
943 01 Štúrovo
Číslo školy: 00160423
7902 5
7902 5
Tel.: 036 / 751 13 52
Fax: 036 / 751 16 40
riaditelgymn@centrum.cz
www.gymn-sturovo.edupage.org
M
4
S
4
gymnázium
gymnázium
75
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium
Bernolákova 37
Okres Nové Zámky
942 01 Šurany
Číslo školy: 17050138
7902 5
Tel.: 035 / 650 08 24
Fax: 035 / 650 14 24
skola@gymsu.edu.sk
www.gymsu.edu.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium
Letomostie 3
Okres Nové Zámky
940 01 Nové Zámky
Číslo školy: 37965352
7902 5
7902 5
Tel.: 035 / 642 08 59
Fax: 035 / 642 08 59
gimnaziumnz@stonline.sk
www.pazmangymnz.edupage.sk
M
8
M
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium J. Fándlyho
Školská ul. 3
Okres Šaľa
927 00 Šaľa
Číslo školy: 00399850
7902 5
7902 5
Tel.: 031 / 770 34 92
Fax: 031 / 770 78 96
gymnaziumsala@stonline.sk
www.gymsala.edupage.org
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Ul.17.novembra 1180/16
Okres Topoľčany
955 30 Topoľčany
Číslo školy: 00160440
7902 5
7902 5
Tel.: 038 / 532 47 47
Fax: 038 / 522 64 47
gymtopol@stonline.sk
www.gymnazium-topolcany.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium sv. Vincenta de Paul
17.novembra 1056
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 35607378
7902 5
Tel.: 038 / 532 32 50
Fax: 038 / 532 58 92
gyminfo@stonline.sk
www.gymdepaulto.edu.sk
S
4
gymnázium
Súkromné gymnázium
Gagarinova ul. č. 1
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 42116457
Tel.: 038 / 091 11 4083
sjgymto@centrum.sk
www.sjgymto.sk
S
8
S
4
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium J. Kráľa
Okres Zlaté Moravce
SNP 3
953 42 Zlaté Moravce
Číslo školy: 00160482
7902 5
7902 5
Tel.: 037 / 642 30 15
Fax: 037 / 642 30 15
gymzmjk@stonline.sk
www.gymsnpzm.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
76
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromné gymnázium
Okres Zlaté Moravce
Bernolákova 37
953 20 Zlaté Moravce
Číslo školy: 42120110
7902 5
Tel.: 0903 / 268 64 4
prosperegio@prosperegio.sk
gymnázium
S
4
Konzervatóriá
Súkromné konzervatórium
Krčméryho 2
Okres Nitra
949 01 Nitra
Číslo školy: 37857134
8226 6
8227 6
8228 6
8229 6 03
8229 6 05
8229 6 06
hudobno-dramatické umenie
tanec (1)
spev
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.
hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.
Tel.: 037 / 652 35 18
Fax: 037 / 741 35 53
konzervatorium@konzervatoriumnitra.sk
www.konzervatoriumnitra.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
Gagarinova ul. č. 2490
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 42120420
8226 6
8227 7
8228 6
8229 6
Tel.: 038 / 532 00 24
Fax: 038 / 532 50 34
skdk@skdk.sk
www.konzervatoriumto.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
hudobno-dramatické umenie
tanec
spev
hudba
Stredné odborné školy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Dunajský rad 138
Okres Komárno
946 36 Kravany nad Dunajom
Číslo školy: 00159042
3341 4
3355 2
3916 6
4210 6 08
4211 6
4529 2
4529 2
4569 2
4569 2
4571 2
4571 2
6444 2
6445 2
Tel.: 035 / 777 81 19
Fax: 035 / 777 81 27
zsszapknd@zsszapknd.edu.sk
www.zsszapknd.edu.sk
M
4
M
3
M
4
M
4
M
4
M
3
S
3
S
3
M
3
M
3
S
3
M
3
M
3
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
ţivotné prostredie
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
záhradníctvo
pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a sluţby
pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a sluţby
viazač - aranţér kvetín
viazač - aranţér kvetín
záhradník
záhradník
čašník, servírka
kuchár
77
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán
Szakközépiskola
Slovenská 52
Okres Komárno
946 03 Kolárovo
Číslo školy: 37966081
2487 2 01
2682 4
3668 2
3673 2
6352 6
6445 2
6446 4
6456 2
6489 2
8221 6 11
8261 6
8295 6
8541 2
8564 2
Tel.: 035 / 777 50 80
Fax: 035 / 777 50 81
schola.privata@stonline.sk
www.scholaprivata.edupage.org
M
3
M
4
M
3
M
3
M
4
M
3
M
4
M
3
M
3
M
4
A
M
4
A
M
4
A
M
3
A
M
3
A
autoopravár - mechanik
mechanik počítačových sietí
montér suchých stavieb
kachliar
obchod a podnikanie
kuchár
kozmetik
kaderník
hostinský, hostinská
dizajn - grafický a priestorový dizajn
propagačná grafika
tvorba vitráţového skla a smaltu (1)
umelecký kováč a zámočník
umelecký smaltér
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Bratislavská cesta 10
Okres Komárno
945 25 Komárno
Číslo školy: 00891592
2413 4
2413 4
2431 2
2431 2
2433 2
2433 2
2435 2 01
2435 2 01
2439 2
2439 2
2464 2
2464 2
2683 2 15
2683 2 15
2686 2
2686 2
2697 4
2697 4
3341 4
3341 4
3355 2
3355 2
3675 2
3675 2
3678 2
3678 2
3759 4
3759 4
6442 4
6442 4
6475 2
6475 2
Tel.: 035 / 774 08 68
Fax: 035 / 771 40 00
souskn@mail.t-com.sk
www.souskgszikn.sk
S
4
M
4
M
4
S
4
M
3
S
3
M
3
S
3
M
3
S
3
S
3
M
3
S
3
M
3
S
3
M
3
M
4
S
4
M
4
S
4
S
3
M
3
S
3
M
3
M
3
S
3
S
4
M
4
S
4
M
4
S
3
M
3
mechanik strojov a zariadení
mechanik strojov a zariadení
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
obrábač kovov
obrábač kovov
klampiar-strojárska výroba
klampiar-strojárska výroba
lakovník
lakovník
strojný mechanik
strojný mechanik
elektromechanik - úţitková technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektronických zariadení
mechanik elektronických zariadení
mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
stolár
maliar
maliar
inštalatér
inštalatér
komerčný pracovník v doprave
komerčný pracovník v doprave
obchodný pracovník
obchodný pracovník
technicko-administratívny pracovník
technicko-administratívny pracovník
78
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Ul. 1. mája 1
Okres Komárno
947 01 Hurbanovo
Číslo školy: 00159026
2466 2 14
2487 2 01
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 02
2680 2 03
2683 2 15
2697 4
2697 4
2878 2 02
4572 0
mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve
autoopravár - mechanik
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - elektrikár
mechanik - chladiace zariadenia
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik
biochemik - výroba piva a sladu
poľnohospodárska výroba
Tel.: 035 / 760 22 04
Fax: 035 / 760 26 92
souphu@souphu.edu.sk
www.souphu.edu.sk
M
3
S
3
M
3
S
3
M
3
S
3
M
3
S
4
M
4
M
3
S
2
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Budovateľská 32
Okres Komárno
945 01 Komárno
Číslo školy: 00352233
2964 2
3355 2
3675 2
6317 6
6317 6
6362 6
6444 2
6444 2
6445 2
6445 2
6456 2
6456 2
Tel.: 035 / 774 00 54
Fax: 035 / 774 00 53
zssoskn@centrum.sk
www.zssoskn.edu.sk
M
3
M
3
M
3
M
4
S
4
S
4
M
3
S
3
S
3
M
3
M
3
S
3
cukrár
stolár
maliar
obchodná akadémia
obchodná akadémia
kozmetička a vizáţistka
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
kaderník
Stredná odborná škola
Ul. sv. Michala 36
Okres Levice
934 01 Levice
Číslo školy: 00352098
2487 2 01
2683 2 11
2964 2
3355 2
3656 4
3661 2
3675 2
3678 2
6323 6
6352 6
6444 2
6445 2
6446 4
6456 2
6460 2
6489 2
Tel.: 036 / 631 24 71
Fax: 036 / 622 10 61
sekretariat@zssoaslv.edu.sk
www.zssoaslv.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
autoopravár - mechanik
elektromechanik - silnoprúdová technika
cukrár
stolár
operátor stavebnej výroby
murár
maliar
inštalatér
hotelová akadémia
obchod a podnikanie
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
kaderník
predavač
hostinský, hostinská
79
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Ul. SNP 41
Okres Levice
936 01 Šahy
Číslo školy: 00399388
2464 2
2464 2
3137 4 01
3152 2 02
3370 2
4524 2
4524 2
6341 6
6341 6
6445 2
6445 2
6446 4
6456 2
Tel.: 036 / 741 10 98
Fax: 036 / 741 10 99
zss@zsssahy.edu.sk
www.sossahy.edupage.org
M
3
S
3
S
4
S
3
S
3
M
3
S
3
M
4
S
4
M
3
S
3
S
4
S
3
strojný mechanik
strojný mechanik
operátor odevnej výroby - odevná výroba
krajčír - dámske odevy
čalúnnik
agromechanizátor, opravár
agromechanizátor, opravár
škola podnikania
škola podnikania
kuchár
kuchár
kozmetik
kaderník
Stredná odborná škola
Mieru 23
Okres Levice
935 32 Kalná nad Hronom
Číslo školy: 00893501
3447 4
6405 4
6451 2
6452 2
Tel.: 036 / 639 52 15
Fax: 036 / 639 52 15
soukalna@inmail.sk
www.soukalna.edu.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
grafik digitálnych médií
pracovník marketingu
aranţér
fotograf
Stredná odborná škola
Pod amfiteátrom 7
Okres Levice
934 01 Levice
Číslo školy: 00893315
2488 2
2683 2 11
3672 2
3759 4
3778 4
6405 4
Tel.: 036 / 631 25 10
Fax: 036 / 631 69 71
soustav@mail.viapvt.sk
www.sou-levice.sk
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
mechanik špecialista automobilovej výroby
elektromechanik - silnoprúdová technika
kamenár
komerčný pracovník v doprave
technik informačných a telekomunikačných technológií
pracovník marketingu
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a sluţieb na vidieku
Na lúkach 18
Okres Levice
934 46 Levice
Číslo školy: 00162353
4210 6 04
4210 6 08
4210 6 11
4238 6
4246 6
Tel.: 036 / 631 24 62
Fax: 036 / 631 24 63
sospasvlevice@gmail.com
www.sposlv.szm.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
agropodnikanie - farmárstvo
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
agropodnikanie - agroturistika
agrolesníctvo (1)
bioenergetika
Stredná odborná škola technická
Kozmálovská cesta 9
Okres Levice
935 21 Tlmače
Číslo školy: 17050308
2411 4
2413 4
Tel.: 036 / 634 19 81-2
Fax: 036 / 634 19 83
soustlmace@kredit.sk
www.soustlmace.yw.sk
S
4
S
4
mechanik nastavovač
mechanik strojov a zariadení
80
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2426 4
2433 2
2464 2
2697 4
6405 4
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
obrábač kovov
strojný mechanik
mechanik elektrotechnik
pracovník marketingu
S
S
S
S
S
4
3
3
4
4
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
Levická cesta 40
Okres Nitra
949 01 Nitra
Číslo školy: 37854950
Tel.: 037 / 658 60 55-6
Fax: 037 / 658 60 56
nitra@animus.sk
www.animus.sk
S
4
S
4
S
4
6324 6
manaţment regionálneho cestovného ruchu
6341 6
škola podnikania
7237 6 03 informačné systémy a sluţby-hospodárske informácie
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Okres Nitra
951 02 Dolné Obdokovce 71
Číslo školy: 37858131
6341 6
6352 6
Tel.: 037 / 787 62 40
sssp@mail.t-com.sk
www.sssp.sk
M
4
M
4
škola podnikania
obchod a podnikanie
Stredná odborná škola
Cintorínska 4
Okres Nitra
950 50 Nitra
Číslo školy: 00596868
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
3760 6
6352 6
6362 6
6452 2
6456 2
6460 2
Tel.: 037 / 652 83 79
Fax: 037 / 652 83 79
ekon.zssnr@mail.t-com.sk
www.zssnr.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
prevádzka a ekonomika dopravy
obchod a podnikanie
kozmetička a vizáţistka
fotograf
kaderník
predavač
Stredná odborná škola
Nábreţie mládeţe 1
Okres Nitra
950 28 Nitra
Číslo školy: 00893293
2435 2 02
2464 2
3341 4
3355 2
3370 2
3656 4
3658 4
3661 2
3663 2
3675 2
3678 2
3686 0
Tel.: 037 / 772 18 40-1
Fax: 037 / 772 18 25
sousnr@mail.viapvt.sk
www.soustavnr.edu.sk
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
klampiar-stavebná výroba
strojný mechanik
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
čalúnnik
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
tesár
maliar
inštalatér
stavebná výroba
81
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
Levická 40
Okres Nitra
950 03 Nitra
Číslo školy: 00596876
6355 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 037 / 655 01 11
Fax: 037 / 741 47 50
sosnrlev@mail.t-com.sk
www.sosnrlev.edupage.org
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
sluţby v cestovnom ruchu
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Stredná odborná škola
Ul. 1. mája 500
Okres Nitra
952 01 Vráble
Číslo školy: 00891550
2411 4
2423 2
2433 2
2487 2 01
2487 2 02
2683 2 15
2697 4
6475 2
Tel.: 037 / 783 21 11
Fax: 037 / 783 22 39
souevr@pobox.sk
www.souevr.edu.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
mechanik nastavovač
nástrojár
obrábač kovov
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
technicko-administratívny pracovník
Stredná odborná škola potravinárska
Cabajská 6
Okres Nitra
949 01 Nitra
Číslo školy: 17054222
2878 2 01
2954 2
2956 2
2958 4
2962 2
2964 2
2965 2 02
2977 2
2978 2
6405 4
Tel.: 037 / 772 04 27
Fax: 037 / 772 04 29
soupnr@soupnr.sk
www.soupcabajskanr.edu.sk
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
biochemik - mliekárska výroba
mäsiar
mäsiar kuchár
kontrolór potravín
pekár
cukrár
cukrovinkár pečivár - výroba trvanlivého pečiva
cukrár kuchár (1)
cukrár pekár
pracovník marketingu
Stredná odborná škola veterinárna
Dráţovská 14
Okres Nitra
950 12 Nitra
Číslo školy: 00162370
4210 6
4330 6
Tel.: 037 / 651 43 60
Fax: 037 / 741 60 14
sposnr@sposnr.sk
www.sposnr.sk
S
4
S
4
agropodnikanie
veterinárstvo
Stredná odborná škola polytechnická
Dvorčianska 629
Okres Nitra
949 05 Nitra
Číslo školy: 42114985
2413 4
2419 4
2426 4
2432 2
2433 2
Tel.: 037 / 651 74 32
sou@souaj.sk
www.ptechskola.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
mechanik strojov a zariadení
operátor ekologických zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
puškár
obrábač kovov
82
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2464 2
2679 4
2683 2 11
2697 4
2866 2
2880 4
2889 2 04
3152 2 02
6475 2
8545 2
8557 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
strojný mechanik
mechanik - mechatronik
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
gumár plastikár
chémia a ţivotné prostredie
chemik - spracúvanie kaučuku a plastov
krajčír - dámske odevy
technicko-administratívny pracovník
zlatník a klenotník
umelecký stolár
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
A
A
Stredná odborná škola
Jesenského 1
Okres Nové Zámky
940 62 Nové Zámky
Číslo školy: 00654230
2487 2
2697 4
2964 2
3447 4
3760 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6446 4
6456 2
Tel.: 035 / 642 86 42
Fax: 035 / 642 86 43
sou@soujesnz.sk
www.soujesnz.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
autoopravár
mechanik elektrotechnik
cukrár
grafik digitálnych médií
prevádzka a ekonomika dopravy
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
kaderník
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Hlavné námestie 2
Okres Nové Zámky
941 31 Dvory nad Ţitavou
Číslo školy: 00159107
2241 6
2241 6
2464 2
2464 2
2487 2
2487 2
2697 4
2697 4
2964 2
2964 2
4572 0
6341 6
6341 6
6444 2
6444 2
6445 2
6445 2
Tel.: 035 / 648 41 86
Fax: 035 / 648 41 83
sosdvory@sosdvory.sk
www.sosdvory.sk
S
4
M
4
S
3
M
3
S
3
M
3
M
4
S
4
S
3
M
3
S
2
M
4
S
4
M
3
S
3
S
3
M
3
polytechnika
polytechnika
strojný mechanik
strojný mechanik
autoopravár
autoopravár
mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik
cukrár
cukrár
poľnohospodárska výroba
škola podnikania
škola podnikania
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Sv. Štefana 81
Okres Nové Zámky
943 03 Štúrovo
Číslo školy: 00891908
2413 4
2433 2
2466 2 02
2466 2 02
Tel.: 036 / 751 13 68
Fax: 036 / 752 35 01
skola@soupst.sk
www.soupst.sk
M
4
M
3
M
3
S
3
mechanik strojov a zariadení
obrábač kovov
mechanik opravár-stroje a zariadenia
mechanik opravár-stroje a zariadenia
83
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2683 2 04
2697 4
3684 2
6352 6
6442 4
6460 2
6475 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
elektromechanik-stroje a zariadenia
mechanik elektrotechnik
strechár
obchod a podnikanie
obchodný pracovník
predavač
technicko-administratívny pracovník
S
M
M
S
S
S
S
3
4
3
4
4
3
3
Stredná odborná škola
Nitrianska 81
Okres Nové Zámky
942 01 Šurany
Číslo školy: 42114977
2977 2
4210 6
6352 6
6444 2
6445 2
Tel.: 035 / 650 08 71
Fax: 035 / 650 08 71
zss-surany@mail.t-com.sk
www.zss-surany.edupage.org
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
cukrár kuchár (1)
agropodnikanie
obchod a podnikanie
čašník, servírka
kuchár
Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán
Szakközépiskola
Mlynská 1116
Okres Nové Zámky
943 54 Svodín
Číslo školy: 37858904
3152 2 02
3355 2
6444 2
6445 2
6456 2
6489 2
Tel.: 036 / 759 43 19
ssou.svodin@gmail.com
www.ssou.svodin.sk
M
3
M
3
M
3
M
3
M
3
M
3
krajčír - dámske odevy
stolár
čašník, servírka
kuchár
kaderník
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Nitrianska cesta 61
Okres Nové Zámky
940 01 Nové Zámky
Číslo školy: 00893421
2447 4
2683 2 11
3341 4
3355 2
3355 2
3650 6
3656 4
3661 2
3661 2
3675 2
3675 2
3678 2
3678 2
3684 2
3684 2
3686 0
8221 6 11
8557 2
Tel.: 035 / 640 10 83
Fax: 035 / 640 10 77
soustavnz@stonline.sk
www.stonline.sk/soustavnz
S
4
S
3
S
4
A
M
3
S
3
S
4
S
4
A
M
3
S
3
S
3
M
3
M
3
S
3
S
3
M
3
S
2
S
4
A
S
3
A
mechanik hasičskej techniky
elektromechanik - silnoprúdová technika
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
stolár
staviteľstvo
operátor stavebnej výroby
murár
murár
maliar
maliar
inštalatér
inštalatér
strechár
strechár
stavebná výroba
dizajn - grafický a priestorový dizajn
umelecký stolár
Stredná odborná škola hotelových sluţieb a obchodu
Zdravotnícka 3
Okres Nové Zámky
940 51 Nové Zámky
Číslo školy: 00891606
Tel.: 035 / 642 86 23
Fax: 035 / 642 86 22
skola@zsshsonz.edu.sk
www.zsshsonz.edu.sk
84
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6323 6
6352 6
6405 4
6442 4
6444 2
6445 2
6460 2
6489 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
hotelová akadémia
obchod a podnikanie
pracovník marketingu
obchodný pracovník
čašník, servírka
kuchár
predavač
hostinský, hostinská
S
S
S
S
S
S
S
S
5
4
4
4
3
3
3
3
Stredná odborná škola technická
Nitrianska 61
Okres Nové Zámky
942 14 Šurany
Číslo školy: 17050316
2411 4
2433 2
2679 4
2697 4
Tel.: 035 / 650 08 65
Fax: 035 / 650 08 80
soustrojar@stonline.sk
www.sossurany.sk
S
4
S
3
S
4
S
4
mechanik nastavovač
obrábač kovov
mechanik - mechatronik
mechanik elektrotechnik
Spojená škola - Stredná odborná škola
Okres Šaľa
Nivy 2
927 05 Šaľa
Číslo školy: 710201362
2413 4
2464 2
2683 2 11
2697 4
2860 4 01
Tel.: 031 / 771 46 87
Fax: 031 / 775 46 87
sps@salamon.sk
www.spojenaskolasala.sk
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
mechanik strojov a zariadení
strojný mechanik
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
chemik operátor - priemyselná chémia
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Štúrova 74
Okres Šaľa
927 00 Šaľa
Číslo školy: 00159000
4210 6 17
4580 2 02
6444 2
6445 2
6456 2
Tel.: 031 / 770 29 82
Fax: 031 / 770 29 83
soup@inmail.sk
soupsala.edu.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
chovateľ - chov koní a jazdectvo
čašník, servírka
kuchár
kaderník
Súkromná stredná odborná škola
Tovarnícka 1641
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 37853899
6324 6
7649 6
7661 6
7662 6
Tel.: 038 / 532 04 40
ssos@centrum.sk
www.ssosto.szm.sk
S
4
S
4
A
S
4
S
4
manaţment regionálneho cestovného ruchu
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
animátor voľného času
Stredná odborná škola
Továrnicka 1609
Okres Topoľčany
955 82 Topoľčany
Číslo školy: 00351989
Tel.: 038 / 532 12 56
Fax: 038 / 532 72 12
souto@nextra.sk
www.zsstovar.topindex.sk
S
3
S
3
S
3
2439 2
lakovník
2487 2 01 autoopravár - mechanik
2487 2 02 autoopravár - elektrikár
85
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2683 2 11
3661 2
3678 2
3765 6
6444 2
6445 2
6446 4
6456 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
elektromechanik - silnoprúdová technika
murár
inštalatér
technika a prevádzka dopravy
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
kaderník
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
4
3
3
4
3
Stredná odborná škola
Tovarnícka 1632
Okres Topoľčany
955 29 Topoľčany
Číslo školy: 00398411
2426 4
2466 2 14
3916 6
4210 6
4246 6
4571 2
4572 0
6475 2
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve
ţivotné prostredie
agropodnikanie
bioenergetika
záhradník
poľnohospodárska výroba
technicko-administratívny pracovník
Tel.: 038 / 532 72 18
Fax: 038 / 532 25 60
zsspto@stonline.sk
www.sostov1632-to.sk
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
2
S
3
Stredná odborná škola
Krušovská 2091
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 17054249
2949 6
2954 2
2962 2
2964 2
6405 4
Tel.: 038 / 532 38 63
Fax: 038 / 532 15 34
riaditel@soskruto.edu.sk
www.soskruto.edu.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
výţiva, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
mäsiar
pekár
cukrár
pracovník marketingu
Stredná odborná škola drevárska
Pílska 7
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 00891860
3336 6
3341 4
3355 2
3370 2
3663 2
3917 6 12
8269 6
8557 2
Tel.: 038 / 532 30 34
Fax: 038 / 532 30 34
zssdan@stonline.sk
www.zssdanto.edu.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
A
S
3
A
drevárstvo a nábytkárstvo
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
čalúnnik
tesár
technické a informatické sluţby-spracúvanie dreva
tvorba nábytku a interiéru
umelecký stolár
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
T. Vansovej 2
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 00893480
6323 6
6341 6
6405 4
6442 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 038 / 762 95 35
sosoasto@sosoasto.sk
www.zss-to.sk
S
5
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
hotelová akadémia
škola podnikania
pracovník marketingu
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
86
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Ul. SNP 5
Okres Zlaté Moravce
953 26 Zlaté Moravce
Číslo školy: 00893498
6352 6
6405 4
6442 4
6444 2
6445 2
6446 4
6456 2
6460 2
Tel.: 037 / 642 30 70
Fax: 037 / 632 32 00
strodnto@doszm.edu.sk
www.doszm.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
obchod a podnikanie
pracovník marketingu
obchodný pracovník
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
kaderník
predavač
Stredná odborná škola technická
Ul. 1. mája 22
Okres Zlaté Moravce
953 01 Zlaté Moravce
Číslo školy: 00893129
2411 4
2423 2
2433 2
2464 2
2679 4
2682 4
2683 2
2697 4
3968 6
6475 2
Tel.: 037 / 640 35 11
Fax: 037 / 642 19 08
soustrzm@nextra.sk
www.sostzm.edu.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
5
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
mechanik nastavovač
nástrojár
obrábač kovov
strojný mechanik
mechanik - mechatronik
mechanik počítačových sietí
elektromechanik
mechanik elektrotechnik
logistika
technicko-administratívny pracovník
Stredná odborná škola polytechnická
Ul. SNP 2
Okres Zlaté Moravce
953 30 Zlaté Moravce
Číslo školy: 00159093
2466 2 01
2487 2 01
2675 6
2682 4
2683 2 15
2697 4
3341 4
3355 2
3370 2
3447 4
3658 4
3661 2
3663 2
3675 2
3678 2
3765 6
3918 6
3968 6
4210 6 11
4210 6 17
4524 2
4529 2
4553 4
4580 2 02
Tel.: 037 / 642 27 17
Fax: 037 / 632 23 64
soszm@soszm.sk
www.soszm.sk
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
mechanik opravár-plynárenské zariadenia
autoopravár - mechanik
elektrotechnika
/V/
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
čalúnnik
grafik digitálnych médií
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
tesár
maliar
inštalatér
technika a prevádzka dopravy
technické lýceum
logistika
agropodnikanie - agroturistika
agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
agromechanizátor, opravár
pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a sluţby
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
chovateľ - chov koní a jazdectvo
87
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredné priemyselné školy
Stredná priemyselná škola stavebná - Epítőipari Szakközépiskola
Okres Komárno
Konkolyho ul. 8
947 01 Hurbanovo
Číslo školy: 00044717
3650 6
3650 6
Tel.: 035 / 760 25 07
Fax: 035 / 760 21 33
spsstav@spsstav.edu.sk
www.spsstav.edu.sk
S
4
M
4
staviteľstvo
staviteľstvo
Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola
Okres Komárno
Petőfiho 2
945 50 Komárno
Číslo školy: 00161357
2381 6
2675 6
2675 6
3917 6 02
3917 6 02
Tel.: 035 / 773 14 73
Fax: 035 / 773 14 93
office@spskn.sk
www.spskn.sk
M
4
M
4
S
4
S
4
M
4
strojárstvo
elektrotechnika
/V/
elektrotechnika
/V/
technické a informatické sluţby-v strojárstve
technické a informatické sluţby-v strojárstve
Stredná priemyselná škola
ul. F. Hečku 25
Okres Levice
934 47 Levice
Číslo školy: 00420191
2381 6
2387 6
2675 6
3917 6 02
Tel.: 036 / 631 25 27
Fax: 036 / 631 25 35
sekretariat@spslevice.sk
www.spslevice.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
strojárstvo
mechatronika
elektrotechnika
/V/
technické a informatické sluţby-v strojárstve
Stredná priemyselná škola stavebná
Cabajská 4
Okres Nitra
950 50 Nitra
Číslo školy: 00161373
3650 6
3692 6
Tel.: 037 / 772 01 21
Fax: 037 / 772 90 98
spss@nr.sanet.sk
www.spssnr.sk
S
4
S
4
staviteľstvo
geodézia, kartografia a kataster
Stredná priemyselná škola
Fraňa Kráľa 20
Okres Nitra
949 01 Nitra
Číslo školy: 17050073
2381 6
2387 6
2675 6
strojárstvo
mechatronika
elektrotechnika
Tel.: 037 / 651 08 62
Fax: 037 / 651 80 32
skola@spskralanr.edu.sk
www.spskralanr.edu.sk
S
4
S
4
S
4
/V/
Spojená škola - Stredná priemyselná škola potravinárska
Slančíkovej 2
Okres Nitra
950 50 Nitra
Číslo školy: 00161365
2940 6
2949 6
2951 6
Tel.: 037 / 653 16 41
Fax: 037 / 733 62 24
spsp@spsnr.edu.sk
www.spsnr.edu.sk
S
4
S
4
S
4
potravinárstvo
výţiva, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
výţiva a šport (1)
88
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Stredná priemyselná škola elektrotechnická S. A. Jedlika - Jedlik Ányos
Elektrotechnikai Szakközépiskola
Komárňanská 28
Okres Nové Zámky
940 55 Nové Zámky
Číslo školy: 00012432
2675 6
2675 6
3917 6 03
3917 6 03
Tel.: 035 / 641 82 56
Fax: 035 / 641 82 56
skola@spsenz.sk
www.spojenaskolanz.edupage.org
M
4
S
4
S
4
M
4
elektrotechnika
/V/
elektrotechnika
/V/
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
Spojená škola - Stredná priemyselná škola
Okres Šaľa
Nivy 2
927 05 Šaľa
Číslo školy: 31873715
2675 6
3917 6 03
3917 6 04
6317 6
Tel.: 031 / 770 87 68
Fax: 031 / 770 89 34
sps@salamon.sk
www.spojenaskolasala.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
elektrotechnika
/V/
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
technické a informatické sluţby-v chémii
obchodná akadémia
Akadémie
Obchodná akadémia
Kálmána Kittenbergera 2
Okres Levice
934 40 Levice
Číslo školy: 00161934
6317 6
Tel.: 036 / 631 21 71
Fax: 036 / 631 25 19
oalevice@oalevice.edu.sk
www.oalevice.edupage.org
S
4
obchodná akadémia
Pedagogická a sociálna akadémia
Engelsova 3
Okres Levice
934 29 Levice
Číslo školy: 00162795
7649 6
7661 6
7662 6
7669 6
Tel.: 036 / 631 23 95
Fax: 036 / 631 20 43
pasa_lv@stonline.sk
www.psalv.edu.sk
S
4
A
S
4
S
4
S
4
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
animátor voľného času
pedagogické lýceum (1)
Spojená škola - Hotelová akadémia
Slančíkovej 2
Okres Nitra
950 50 Nitra
Číslo školy: 710175426
6323 6
Tel.: 037 / 653 16 41-2
Fax: 037 / 733 62 24
ha@spsnr.edu.sk
www.spsnr.edu.sk
S
5
hotelová akadémia
Obchodná akadémia
Bolečkova 2
Okres Nitra
950 50 Nitra
Číslo školy: 00161942
6317 6
Tel.: 037 / 658 00 81-2
Fax: 037 / 634 43 78
oanitra@slovanet.sk
www.oanitra.edupage.org
S
4
obchodná akadémia
89
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromná obchodná akadémia - Kereskedelmi Magánakadémia
Sv. Štefana 36
Okres Nové Zámky
943 01 Štúrovo
Číslo školy: 37853163
3760 6
3760 6
6317 6
6317 6
6317 6 74
Tel.: 036 / 751 12 90
Fax: 036 / 751 12 90
soa@1soa-sturovo.sk
www.1soa-sturovo.sk
S
4
M
4
M
4
S
4
S
5
A
prevádzka a ekonomika dopravy
prevádzka a ekonomika dopravy
obchodná akadémia
obchodná akadémia
obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Obchodná akadémia - Kereskadelmi Akadémia
Námestie hrdinov 7
Okres Nové Zámky
942 01 Šurany
Číslo školy: 00161951
6317 6
Tel.: 035 / 650 08 59
Fax: 035 / 650 08 55
sekretariat@oasurany.sk
www.oasurany.sk
S
4
obchodná akadémia
Spojená škola - Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Komárňanská 28
Okres Nové Zámky
940 55 Nové Zámky
Číslo školy: 710175442
6317 6
6317 6
Tel.: 035 / 641 82 56
Fax: 035 / 641 82 56
skola@spsenz.sk
www.spojenaskolanz.edupage.org
M
4
S
4
obchodná akadémia
obchodná akadémia
Spojená škola - Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia
Okres Šaľa
Nivy 2
927 00 Šaľa
Číslo školy: 710201354
2848 6
6317 6
6317 6
Tel.: 031 / 770 44 25
Fax: 031 / 770 88 87
sps@salamon.sk
www.spojenaskolasala.sk
S
4
M
4
S
4
chemická informatika
obchodná akadémia
obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Inovecká 2041
Okres Topoľčany
955 94 Topoľčany
Číslo školy: 00159841
6317 6
6324 6
Tel.: 038 / 536 22 12
Fax: 038 / 532 41 50
mail@oato.edu.sk
www.oato.edu.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Obchodná akadémia
Bernolákova 26
Okres Zlaté Moravce
953 20 Zlaté Moravce
Číslo školy: 34005153
6317 6
Tel.: 037 / 642 19 04
Fax: 037 / 642 19 04
oazm@slovanet.sk
www.slovanet.sk/oazlm
S
4
obchodná akadémia
90
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredné umelecké školy
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika
Vajanského 23
Okres Levice
934 03 Levice
Číslo školy: 17053889
8221 6 05
8260 6
8261 6
8270 6
8297 6
8298 6
Tel.: 036 / 631 21 95
Fax: 036 / 631 05 66
suslbielika@mail.t-com.sk
www.suslbielika.edu.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
dizajn - priemyselný dizajn
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická kostýmová tvorba
fotografický dizajn
odevný dizajn
Súkromná stredná umelecká škola
Škultétyho ul. 1
Okres Nitra
949 01 Nitra
Číslo školy: 42124956
8222 6
8240 6
8260 6
8261 6
8270 6
8273 6
8297 6
Tel.: 037 / 091 01 2400
info@ssusnitra.sk
www.ssusnitra.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
úţitková maľba
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická kostýmová tvorba
scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
fotografický dizajn
Súkromná škola úţitkového výtvarníctva
Gagarinova ul. č. 2490/13
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 42120411
8222 6
8223 6
8234 6
8260 6
8298 6
úţitková maľba
úţitková fotografia
výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu
propagačné výtvarníctvo
odevný dizajn
Tel.: 038 / 532 00 24
Fax: 038 / 532 50 34
S
S
S
S
S
ssuv@ssuv.sk
www.ssuv.sk
4
A
4
A
4
A
4
A
4
A
Cirkevná škola úţitkového výtvarníctva sv. Lukáša
Stummerova 20
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 37963392
8222 6
8232 6
8234 6 01
8245 6 01
8245 6 05
8261 6
úţitková maľba
propagačné výtvarníctvo
výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu-modelárstvo
konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezby
konzervátorstvo a reštaurátorstvo-omietky a štuková výzdoba
propagačná grafika
91
Tel.: 038 / 532 66 52
czus.sv.lukasa@stonline.sk
www.csuvto.edu.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredné zdravotnícke školy
Stredná zdravotnícka škola
Farská 23
Okres Nitra
950 50 Nitra
Číslo školy: 00607321
5356 6
Tel.: 037 / 793 00 01
Fax: 037 / 651 77 85
sekretariat@szsnitra.sk
www.szsnitra.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Stredná zdravotnícka škola - Egészégügyi Középiskola
Pod kalváriou 1
Okres Nové Zámky
940 01 Nové Zámky
Číslo školy: 00607339
5356 6
5356 6
5370 6
Tel.: 035 / 640 08 79
Fax: 035 / 640 08 79
zdravsk@zoznam.sk
www.szskalvarianz.edu.sk
S
4
M
4
S
4
A
zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent
masér
Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
17. novembra 1056
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 00607355
5356 6
5370 6
Tel.: 038 / 532 32 50
Fax: 038 / 532 58 92
szsinfo@stonline.sk
www.szsdepaulto.edu.sk
S
4
S
4
A
zdravotnícky asistent
masér
Praktické školy
Spojená škola internátna s o.z.: Praktická škola
Z. Nejedlého 41
Okres Levice
934 01 Levice
Číslo školy: 00350362
6492 2
Tel.: 036 / 631 20 72
szsi139@stonline.sk
skolalevice.edupage.org
S
3
praktická škola
Spojená škola s o.z.: Paktická škola
Úzka 4
Okres Levice
937 01 Ţeliezovce
Číslo školy: 34062866
6492 2
Tel.: 036 / 771 27 02
riaditelkaszs@centrum.sk
www.szsz.szm.sk
S
3
praktická škola
Spojená škola s o.z.: Praktická škola
Krátka 11
Okres Šaľa
927 01 Šaľa
Číslo školy: 34062831
6492 2
Tel.: 031 / 770 52 47
skola@salaspojenaskola.sk
www.szssala.edupage.org
S
3
praktická škola
92
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola internátna s o.z.: Praktická škola
Okres Topoľčany
955 01 Topoľčany
Číslo školy: 710226926
6492 2
Tel.: 038 / 532 00 21
szsiaps@zoznam.sk
praktická škola
S
2
Spojená škola s o. z.: Praktická škola
Okres Zlaté Moravce
953 01 Zlaté Moravce
Číslo školy: 710226969
6492 2
Tel.: 037 / 642 60 77
szszm@zoznam.sk
praktická škola
S
2
Praktické školy internátne
Spojená škola internátna s o.z.: Praktická škola
Červeňova 42
Okres Nitra
Tel.: 037 / 741 73 51
949 01 Nitra
Číslo školy: 710226721
6492 2
praktická škola
S
2
Spojená škola - Cirkevná základná škola a Gymnázium F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom
maďarským - Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola és Gimnázium
Okres Levice
SNP 4
936 01 Šahy
Číslo školy: 31825150
7902 5
Tel.: 036 / 741 10 32
Fax: 036 / 741 35 61
kancelaria@gymsnpsahy.edu.sk
www.gymsnpsahy.edu.sk
M
4
gymnázium
Špeciálne stredné školy internátne
Odborné učilište internátne - Bentlakásos szaktanintézet
Kapitulská 15
Okres Levice
936 01 Šahy
Číslo školy: 31822797
3686 2 03
3686 2 03
3686 2 06
3686 2 08
3686 2 10
6494 2
Tel.: 036 / 741 01 21
ouisahy@ouisahy.sk
www.ousahy.edu.sk
S
3
M
3
S
3
S
3
S
3
S
3
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - stavebné zámočníctvo OU
stavebná výroba - stavebné tesárstvo
OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
sluţby a domáce práce - OU
93
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Nitriansky kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Odborné učilište internátne
Mojmírovce 1791
Okres Nitra
951 15 Mojmírovce 924
Číslo školy: 00515485
2985 2
3291 2 06
4572 2 09
6491 2 01
6491 2 02
6495 2 01
cukrárska výroba
koţiarska výroba, oprava obuvi
poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
polygrafická výroba - knihárne a kartonáţ
Tel.: 037 / 779 81 37
odb_uciliste_mojmir@stonline.sk
www.ouimojmirovce.edupage.org
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
Odborné učilište internátne
Nová Ves nad Ţitavou 68
Okres Nitra
951 51 Nová Ves nad Ţitavou
Číslo školy: 00500801
2985 2
3178 2 01
3178 2 01
4572 2 09
4572 2 09
6486 2
6491 2 01
6491 2 02
6494 2
cukrárska výroba
výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
sluţby a domáce práce - OU
94
Tel.: 037 / 788 49 15
odborne.uciliste@centrum.sk
www.ouinvnz.edupage.org
S
3
M
3
S
3
S
3
M
3
S
3
S
3
S
3
S
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnáziá
Gymnázium
Okres Bytča
Štefánikova 219/4
014 44 Bytča
Číslo školy: 00160555
7902 5
7902 5
Tel.: 041 / 552 35 88
skola@gymbytca.edu.sk
www.gymbytca.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
17.novembra 1296
Okres Čadca
022 01 Čadca
Číslo školy: 00160563
Tel.: 041 / 432 23 30
Fax: 041 / 432 11 83
kancelaria@gymcadca.sk
www.gymcadca.sk
S
8
S
4
A
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium
Ľ.Štúra 35
Okres Čadca
023 54 Turzovka
Číslo školy: 00160849
7902 5
Tel.: 041 / 435 36 33
gymtu@stonline.sk
www.gturzovka.edu.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Hviezdoslavovo nám.18
Okres Dolný Kubín
026 24 Dolný Kubín
Číslo školy: 00160571
7902 5
7902 5
Tel.: 043 / 586 47 85
Fax: 043 / 586 58 05
skola@gympoh.edu.sk
www.gympoh.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského
Okruţná 2062/25
Okres Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín
Číslo školy: 42071399
7902 5
Tel.: 043 / 588 52 87
radlinskeho@radlinskeho.sk
gymnázium
S
8
Súkromné gymnázium
Nemocničná 2
Okres Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín
Číslo školy: 42055024
Tel.: 043 / 586 29 38
szssdk@centrum.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
A
5
A
Gymnázium
Komenského 1357
Okres Kysucké Nové Mesto
024 30 Kysucké Nové Mesto
Číslo školy: 00160652
7902 5
Tel.: 041 / 422 00 52
Fax: 041 / 421 25 74
riaditel@gymknm.sk
www.gymknm.sk
S
4
gymnázium
95
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium
Hradná 497/23
Okres Liptovský Mikuláš
033 01 Liptovský Hrádok
Číslo školy: 00160661
7902 5
7902 5
Tel.: 044 / 522 29 91
Fax: 044 / 522 29 91
skola@gymlh.sk
www.gymlh.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Michala Miloslava Hodţu
M.M.Hodţu 860/9
Okres Liptovský Mikuláš
031 36 Liptovský Mikuláš
Číslo školy: 00160679
7902 5
7902 5
Tel.: 044 / 551 83 32
Fax: 044 / 552 36 90
school@gymlm.sk
www.gymlm.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Komenského 10
Okres Liptovský Mikuláš
031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo školy: 37975650
Tel.: 044 / 547 29 01
Fax: 044 / 551 40 73
sekretariat@esslm.sk
www.seslm.sk
S
4
A
5
A
A
8
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium Jozefa Lettricha
Ul. J. Lettricha 2
Okres Martin
036 01 Martin
Číslo školy: 00626261
7902 5
Tel.: 043 / 423 07 98
Fax: 043 / 423 08 49
office@gymlet.sk
www.gymlet.sk
S
8
gymnázium
Gymnázium Viliama Paulinyho -Tótha
Malá hora 3
Okres Martin
036 01 Martin
Číslo školy: 00160695
7902 5
7902 5
Tel.: 043 / 421 30 01
Fax: 043 / 413 10 26
office@gymmt.sk
www.gymmt.sk
S
4
S
6
gymnázium
gymnázium
Bilingválne gymnázium Milana Hodţu
Komenského 215
Okres Martin
038 52 Sučany
Číslo školy: 00627844
Tel.: 043 / 429 34 74
Fax: 043 / 429 30 86
gbas@gbas.sk
www.gbas.sk
A
5
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium Jozefa Cígera Hronského
Čachovský rad 36
Okres Martin
038 61 Vrútky
Číslo školy: 00160857
7902 5
Tel.: 043 / 428 47 40
Fax: 043 / 428 12 97
riaditel@gvrutky.edu.sk
www.gvrutky.edu.sk
S
4
gymnázium
96
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium A. Bernoláka
Mieru 307/23
Okres Námestovo
029 01 Námestovo
Číslo školy: 00160717
7902 5
7902 5
Tel.: 043 / 550 77 11
Fax: 043 / 550 77 12
gymno@bb.telecom.sk
www.gabnam.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Š.Moyzesa 21
Okres Ruţomberok
034 13 Ruţomberok
Číslo školy: 00160792
7902 5
7902 5
Tel.: 044 / 432 31 04
Fax: 044 / 432 80 65
skola@gymrk.sk
www.gymrk.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium sv. Andreja
Nám.A.Hlinku 5
Okres Ruţomberok
034 50 Ruţomberok
Číslo školy: 17060532
7902 5
7902 5
gymnázium
gymnázium
Tel.: 044 / 432 94 62
Fax: 044 / 432 94 62
S
S
bella@gsa.sk
www.gsa.sk
4
8
Spojená škola - Gymnázium Mikuláša Galandu
Horné Rakovce 1440/29
Okres Turčianske Teplice
039 01 Turčianske Teplice
Číslo školy: 710221940
7902 5
7902 5
Tel.: 043 / 490 15 06
skola@gymtut.edu.sk
www.gymtut.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Martina Hattalu
Ţelezničiarov 278
Okres Tvrdošín
028 01 Trstená
Číslo školy: 00160822
Tel.: 043 / 539 22 12
Fax: 043 / 539 22 12
gmh@gmhtrstena.edu.sk
www.gmhtrstena.edu.sk
S
8
S
4
Š
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium
Školská 837
Okres Tvrdošín
027 44 Tvrdošín
Číslo školy: 00626848
7902 5
7902 5
Tel.: 043 / 532 26 90
Fax: 043 / 532 26 90
gymts@vuczilina.sk
www.gymts.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Javorová 5
Okres Ţilina
015 21 Rajec
Číslo školy: 00160776
7902 5
Tel.: 041 / 542 45 07
Fax: 041 / 542 21 18
gymnaziumrajec@stonline.sk
www.gymrajec.edu.sk
S
4
gymnázium
97
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Gymnázium Andreja Škrábika
Nám. A.Škrábika 5
Okres Ţilina
015 01 Rajec
Číslo školy: 31927459
7902 5
Tel.: 041 / 542 26 19
Fax: 041 / 542 26 09
cirkevna@bb.telecom.sk
gymnázium
S
8
Gymnázium
Hlinská 29
Okres Ţilina
011 80 Ţilina
Číslo školy: 00160903
7902 5
Tel.: 041 / 763 77 00
Fax: 041 / 763 43 50
gymnazium@gymza.sk
www.gymza.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium
Veľká okruţná 22
Okres Ţilina
011 09 Ţilina
Číslo školy: 00160890
7902 5
Tel.: 041 / 562 02 88
Fax: 041 / 562 02 88
vedsk@gvoza.sk
www.gvoza.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium sv. Františka z Assisi
J.M.Hurbana 44
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 30222052
7902 5
7902 5
Tel.: 041 / 562 39 35
Fax: 041 / 562 58 91
gymsvf@seznam.cz
www.gsf.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Varšavská cesta 1
Okres Ţilina
010 08 Ţilina-Vlčince
Číslo školy: 31914551
7902 5
Tel.: 041 / 500 55 30
Fax: 041 / 500 55 31
gymnazium@gvarza.edu.sk
www.gvarza.edu.sk
S
8
gymnázium
Gymnázium bilingválne
T.Ruţičku 3
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 36148563
Tel.: 041 / 764 55 68
Fax: 041 / 723 43 01
gbza@gbza.edu.sk
www.gbza.edu.sk
Š
5
A
F
5
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Spojená škola - Športové gymnázium
Rosinská cesta 4
Okres Ţilina
010 08 Ţilina
Číslo školy: 710220030
Tel.: 041 / 500 44 08
Fax: 041 / 500 44 09
skola@spojenagymza.edu.sk
www.spojenasosza.sk
S
8
A
S
4
A
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
98
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromné gymnázium
Oravská cesta 11
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 37804324
Tel.: 041 / 723 53 15
eskola@inmail.sk
www.ssag.sk
A
5
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Spojená škola - Gymnázium Kráľovnej pokoja
Na Závaţí 2
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 37909533
7902 5
Tel.: 041 / 700 27 38
skola@sskp.sk
www.sskp.sk
S
4
gymnázium
Konzervatóriá
Súkromné tanečné konzervatórium
Hradná 340
Okres Liptovský Mikuláš
033 01 Liptovský Hrádok
Číslo školy: 42216702
8227 7
Tel.: 044 / 091 58 3614
riaditel@stklh.sk
tanec
S
8
A
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Ul. J. Lettricha č.3
Okres Martin
036 01 Martin
Číslo školy: 42067812
8226 6
Tel.: 043 / 438 34 39
ssusmartin@gaya.sk
hudobno-dramatické umenie
S
4
A
Konzervatórium
J. M. Hurbana 48
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 00162752
8228 7
8229 7 01
8229 7 02
8229 7 03
8229 7 04
8229 7 05
8229 7 06
8229 7 07
8229 7 09
spev
hudba - skladba
hudba - dirigovanie
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na organe
hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.
hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.
hudba - hra na akordeóne
hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch
99
Tel.: 041 / 562 00 90
Fax: 041 / 562 26 80
konzervatoriumza@vuczilina.sk
www.konza.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
6
A
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredné odborné školy
Súkromná stredná odborná škola
Okres Bytča
013 61 Kotešová 3783
Číslo školy: 710228562
6341 6
Tel.: 041 / 090 41 3255
sukromna@sukromnasos.sk
škola podnikania
S
4
Stredná odborná škola drevárska
Okres Čadca
023 02 Krásno nad Kysucou 1642
Číslo školy: 00891835
2841 6
3336 6 04
3341 4
3355 2
3370 2
3656 4
3661 2
3663 2
3675 2
Tel.: 041 / 438 53 37
zssdkrasno@stonline.sk
www.zssdrevkraskys.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
technológia ochrany a tvorby ţivotného prostredia
drevárstvo a nábytkárstvo - manaţment v drevárstve
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
čalúnnik
operátor stavebnej výroby
murár
tesár
maliar
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
17. novembra 2579
Okres Čadca
022 01 Čadca
Číslo školy: 00695041
2964 2
3656 4
3661 2
6323 6
6362 6
6405 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6456 2
6460 2
Tel.: 041 / 432 15 90
Fax: 041 / 432 63 75
riaditel@sosca.sk
www.zsshsoca.sk
S
3
S
4
S
3
S
5
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
cukrár
operátor stavebnej výroby
murár
hotelová akadémia
kozmetička a vizáţistka
pracovník marketingu
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
predavač
Stredná odborná škola technická
Okruţná 693
Okres Čadca
022 01 Čadca
Číslo školy: 00891452
2411 4
2413 4
2464 2
2487 2 01
2487 2 02
2683 2 11
2697 4
3658 4
3678 2
3759 4
Tel.: 041 / 432 76 40
Fax: 041 / 432 76 41
info@sostca.sk
www.sostca.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
4
mechanik nastavovač
mechanik strojov a zariadení
strojný mechanik
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
inštalatér
komerčný pracovník v doprave
100
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1202/14
Okres Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín
Číslo školy: 42070902
2411 4
3341 4
3355 2
3383 0
3656 4
3659 4
3661 2
3686 0
6323 6
6446 4
6456 2
6489 2
Tel.: 043 / 586 38 82
zastupca@ssousnpdk.edu.sk
www.sukrsou.szm.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
5
S
4
S
3
S
3
mechanik nastavovač
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
spracúvanie dreva
operátor stavebnej výroby
stavebníctvo
murár
stavebná výroba
hotelová akadémia
kozmetik
kaderník
hostinský, hostinská
Súkromná stredná odborná škola
Nemocničná ul. 2
Okres Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín
Číslo školy: 37908057
6341 6
Tel.: 043 / 586 29 38
szssdk@centrum.sk
škola podnikania
S
4
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Pelhřimovská 1186/10
Okres Dolný Kubín
026 80 Dolný Kubín
Číslo školy: 00158518
3341 4
3656 4
3661 2
3678 2
6323 6
6362 6
6444 4
6445 2
6445 4
6456 2
6489 2
Tel.: 043 / 586 31 64
Fax: 043 / 586 24 45
skola@zssdk.edu.sk
www.zssdk.edu.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
S
5
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
operátor stavebnej výroby
murár
inštalatér
hotelová akadémia
kozmetička a vizáţistka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola technická
Hrádok 226
Okres Dolný Kubín
027 53 Istebné
Číslo školy: 17050359
2426 4
2466 2 02
2478 0
2487 2 02
2683 2 11
2697 4
3178 0
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
mechanik opravár-stroje a zariadenia
strojárska výroba
autoopravár - elektrikár
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
výroba konfekcie
Tel.: 043 / 589 13 78
Fax: 043 / 589 12 64
S
S
S
S
S
S
S
skola@spsi.sk
www.souis.sk
4
3
2
3
3
4
2
Stredná odborná škola polytechnická
Jelšavská 404/1
Okres Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín-Kňaţia
Číslo školy: 00891479
Tel.: 043 / 586 31 39
Fax: 043 / 586 31 39
zss@zssknazia.sk
www.zssknazia.sk
S
4
2411 4 01 mechanik nastavovač-obrábacie stroje a linky
101
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2413 4
2487 2 01
2487 2 03
2964 2
4569 2
6405 4
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
mechanik strojov a zariadení
autoopravár - mechanik
autoopravár - karosár
cukrár
viazač - aranţér kvetín
pracovník marketingu
S
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
4
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326
Okres Kysucké Nové Mesto
024 41 Kysucké Nové Mesto
Číslo školy: 17053722
2411 4
2426 4
2464 2
2488 2
2679 4
2682 4
2697 4
3678 2
4238 6
4553 4
4572 0
6475 2
8503 4 01
mechanik nastavovač
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
strojný mechanik
mechanik špecialista automobilovej výroby
mechanik - mechatronik
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
inštalatér
agrolesníctvo (1)
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
poľnohospodárska výroba
technicko-administratívny pracovník
umeleckoremeselné sprac. kovov-kováčske a zámočnícke práce
Tel.: 041 / 421 23 90
Fax: 041 / 421 21 34
souknm@za.psg.sk
www.souknm.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
S
5
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
2
S
3
S
4
A
Stredná odborná škola drevárska
Pod lipami 77
Okres Liptovský Mikuláš
033 01 Liptovský Hrádok
Číslo školy: 00891801
3341 4
3355 2
8279 6
8504 4
Tel.: 044 / 522 25 30
Fax: 044 / 522 16 38
soudlh@soudlh.sk
www.soudlh.sk
S
4
S
3
S
4
A
S
4
A
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
dizajn a tvarovanie dreva
umeleckoremeselné spracúvanie dreva
Stredná odborná škola stavebná
Školská 8
Okres Liptovský Mikuláš
031 45 Liptovský Mikuláš
Číslo školy: 00695092
2464 2
2487 2 01
2683 2 11
3650 6 01
3650 6 07
3656 4
3658 4
3661 2
3675 2
3917 6 06
Tel.: 044 / 552 29 63
Fax: 044 / 551 44 90
zssslm@zssslm.sk
www.zssslm.sk
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
strojný mechanik
autoopravár - mechanik
elektromechanik - silnoprúdová technika
staviteľstvo - pozemné staviteľstvo
staviteľstvo - technické zariadenie budov
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
maliar
technické a informatické sluţby-v stavebníctve
Stredná odborná škola lesnícka
Hradná 534
Okres Liptovský Mikuláš
033 14 Liptovský Hrádok
Číslo školy: 00162701
Tel.: 044 / 522 20 05
Fax: 044 / 522 17 00
slslhr@slslhr.sk
www.slslhr.sk
S
4
S
4
4219 6 01 lesníctvo - lesnícka prevádzka
4553 4
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
102
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Vrbická 632
Okres Liptovský Mikuláš
031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo školy: 42069866
2962 2
3152 2 02
6424 2
6446 4
6456 2
8513 4
Tel.: 044 / 552 19 58
Fax: 044 / 552 50 03
spojena.vrb.lm@mail.t-com.sk
www.souvrblm.edu.sk
S
3
S
2
S
3
S
4
S
3
S
4
A
pekár
krajčír - dámske odevy
manikér - pedikér
kozmetik
kaderník
umelecko-remeselné spracúvanie koţe
Stredná odborná škola polytechnická
Demänovská cesta 669
Okres Liptovský Mikuláš
031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo školy: 00491942
2697 4
2841 6
2940 6 08
4210 6 17
4524 2
4571 2
4572 0
Tel.: 044 / 552 18 49
Fax: 044 / 551 42 72
sekretariat@polytechnika.sk
www.zsslm.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
2
mechanik elektrotechnik
technológia ochrany a tvorby ţivotného prostredia
potravinárstvo - podnikanie v potravinárstve
agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
agromechanizátor, opravár
záhradník
poľnohospodárska výroba
Stredná odborná škola elektrotechnická
Celiny 536
Okres Liptovský Mikuláš
033 15 Liptovský Hrádok
Číslo školy: 00893170
2675 6
2682 4
2697 4
3917 6 03
Tel.: 044 / 522 20 72
Fax: 044 / 522 20 74
skola@zsselh.sk
www.zsselh.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
elektrotechnika
/V/
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
Spojená škola - Stredná odborná škola strojnícka
Červenej armády 25
Okres Martin
036 01 Martin
Číslo školy: 17050499
2411 4
2412 4
2413 4
2426 4
2433 2
2447 4
2458 2
2478 0
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2682 4
2697 4
6449 0
6475 2
Tel.: 043 / 413 30 62
Fax: 043 / 423 71 22
ssmt@vuczilina.sk
www.ssmt.sk
S
4
S
4
S
4
A
S
4
S
3
S
4
S
3
S
2
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
2
S
3
mechanik nastavovač
mechanik číslicovo riadených strojov
mechanik strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
obrábač kovov
mechanik hasičskej techniky
mechanik cestných a diaľničných strojov
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
technické sluţby v autoservise
technicko-administratívny pracovník
103
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Stredná odborná škola drevárska
Komenského 1049/23
Okres Martin
038 53 Turany
Číslo školy: 00891797
3341 4
3355 2
3383 0
4210 6 17
4210 6 18
6405 4
Tel.: 043 / 429 23 58
Fax: 043 / 429 23 59
skola@spojenaturany.edu.sk
www.spojenaturany.edupage.org
S
4
S
3
S
2
S
4
S
4
S
4
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
spracúvanie dreva
agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
agropodnikanie - kynológia (2)
pracovník marketingu - cestovný ruch
Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania
Červenej armády 25
Okres Martin
036 01 Martin
Číslo školy: 710217315
6341 6
Tel.: 043 / 413 30 62
Fax: 043 / 428 90 98
ssmt@vuczilina.sk
www.ssmt.sk
S
4
škola podnikania
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Stavbárska 11
Okres Martin
036 80 Martin
Číslo školy: 00158551
2964 2
3152 2 03
3446 4
3453 4
3661 2
3678 2
6323 6
6337 6
6442 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6446 4
6453 2
6456 2
6460 2
cukrár
krajčír - univerzálne šitie odevov
grafik tlačových médií
tlačiar na polygrafických strojoch
murár
inštalatér
hotelová akadémia
informačné technológie a informačné sluţby v obchode (1)
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
knihár
kaderník
predavač
Tel.: 043 / 413 53 11
Fax: 043 / 413 32 66
zssmt@zssmt.sk
www.sousluzieb.sk
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
5
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
Stredná odborná škola dopravná
Zelená 2
Okres Martin
036 08 Martin - Priekopa
Číslo školy: 17055211
2466 2 10
2487 2 04
2683 2 11
2684 4
2697 4
3759 4
3760 6
3779 6
Tel.: 043 / 428 25 39
Fax: 043 / 428 46 25
sosdmt@sosd.sk
www.sosd-mt.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
mechanik opravár-koľajové vozidlá
autoopravár - lakovník
elektromechanik - silnoprúdová technika
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
prevádzka a ekonomika dopravy
súkromný pilot (1)
Stredná odborná škola
Hattalova 968/33
Okres Námestovo
029 01 Námestovo
Číslo školy: 17053846
Tel.: 043 / 552 23 48
sosno@sosno.sk
www.zssno.edu.sk
104
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6324 6
6329 6 01
6329 6 03
6446 4
6456 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
manaţment regionálneho cestovného ruchu
obchodné a informačné sluţby - medzinárodné obchodné vzťahy
obchodné a informačné sluţby - informatika a informačné systémy
kozmetik
kaderník
S
S
S
S
S
4
4
4
4
3
Súkromná stredná odborná škola EDUCO
Slanická Osada
Okres Námestovo
029 01 Námestovo
Číslo školy: 31937195
2964 2
6405 4
6442 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 043 / 552 24 10
Fax: 043 / 552 24 36
ssou.educono@mail.t-com.sk
www.slanickaosada.sk
S
3
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
cukrár
pracovník marketingu
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Súkromná stredná odborná škola podnikania EDUCO
Slanická Osada 2178
Okres Námestovo
029 01 Námestovo
Číslo školy: 37980106
6341 6
Tel.: 043 / 552 24 10
ssou.educono@mail.t-com.sk
www.slanickaosada.sk
S
4
škola podnikania
Stredná odborná škola technická
Komenského 496/37
Okres Námestovo
029 01 Námestovo
Číslo školy: 17050502
2411 4
2431 2
2464 2
2487 2 01
2683 2 11
3650 6
3656 4
3661 2
3663 2
3675 2
3678 2
Tel.: 043 / 552 40 38
Fax: 043 / 552 27 21
sousno.sek@mail.t-com.sk
mechanik nastavovač
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
strojný mechanik
autoopravár - mechanik
elektromechanik - silnoprúdová technika
staviteľstvo
operátor stavebnej výroby
murár
tesár
maliar
inštalatér
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
Spojená škola - Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Scota Viatora 8
Okres Ruţomberok
034 01 Ruţomberok
Číslo školy: 00894826
2964 2
3158 6
6323 6
6324 6
6444 2
6445 2
6446 4
6456 2
6460 2
Tel.: 044 / 431 34 00
Fax: 044 / 431 34 50
keyzlar@zssos.sk
www.souot.sk
S
3
S
4
S
5
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
cukrár
styling a marketing (1)
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
kaderník
predavač
105
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola polytechnická
Okres Ruţomberok
Bystrická cesta 2
Tel.: 044 / 432 70 13
034 01 Ruţomberok
Číslo školy: 00891894
2413 4
2487 2 01
2487 2 02
2683 2 11
2683 2 15
2697 4
3355 2
3759 4
3918 6
mechanik strojov a zariadení
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
stolár
komerčný pracovník v doprave
technické lýceum
S
S
S
S
S
S
S
S
S
info@zssrk.sk
www.zssrk.sk
4
3
3
3
3
4
3
4
4
Stredná odborná škola rybárska
Na Drienok 454
Okres Turčianske Teplice
038 21 Mošovce
Číslo školy: 37909681
4215 6
4553 4
4578 2
4580 2 02
Tel.: 043 / 494 42 30
soupar@souparmt.edu.sk
www.soupar.edu.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
rybárstvo
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
rybár
chovateľ - chov koní a jazdectvo
Stredná odborná škola lesnícka
Medvedzie 135
Okres Tvrdošín
027 44 Tvrdošín
Číslo školy: 00517801
2466 2 04
3916 6
4524 2
4556 4
4575 2
Tel.: 043 / 530 93 11
Fax: 043 / 530 93 13
soultv@soultv.sk
www.soultv.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
mechanik opravár-lesné stroje a zariadenia
ţivotné prostredie
agromechanizátor, opravár
operátor lesnej techniky
mechanizátor lesnej výroby
Spojená škola - Stredná odborná škola technická
Hattalova 471
Okres Tvrdošín
027 43 Niţná
Číslo školy: 17050448
2683 2 11
2697 4
3355 2
6475 2
Tel.: 043 / 538 14 05
Fax: 043 / 538 21 48
ssnizna@ssnizna.sk
www.souenizna.edu.sk
S
3
S
4
S
3
S
3
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
stolár
technicko-administratívny pracovník
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 18
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 00652512
2487 2
3355 2
3447 4
3661 2
3675 2
Tel.: 041 / 724 56 29
sos@sdb.sk
www.sou.sdb.sk
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
autoopravár
stolár
grafik digitálnych médií
murár
maliar
106
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná odborná škola
Saleziánska 18
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 37982354
6341 6
Tel.: 041 / 724 56 29
ssos_za@yahoo.com
www.ssos_za.szm.sk
S
4
škola podnikania
Súkromná stredná odborná škola
Závodská cesta 2961
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 31070850
6444 2
6445 2
Tel.: 041 / 764 19 23
sukromnesou@stonline.sk
www.soussza.edu.sk
S
3
S
3
čašník, servírka
kuchár
Spojená škola - Stredná odborná škola
Hlavná 2
Okres Ţilina
010 09 Ţilina-Bytčica
Číslo školy: 710215509
6354 6
6446 4
6452 2
6456 2
7237 6
Tel.: 041 / 500 64 24
Fax: 041 / 500 64 23
zssos@souza.edu.sk
www.zssosza.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
sluţby a súkromné podnikanie
kozmetik
fotograf
kaderník
informačné systémy a sluţby
Spojená škola - Stredná odborná škola odevná
Hlavná 2
Okres Ţilina
010 09 Ţilina-Bytčica
Číslo školy: 00158615
8298 6
Tel.: 041 / 500 64 24
Fax: 041 / 500 64 23
zssos@sousza.edu.sk
www.zssosza.edupage.org
S
4
A
odevný dizajn
Spojená škola - Stredná odborná škola drevárska
Rosinská cesta 4
Okres Ţilina
010 08 Ţilina
Číslo školy: 00695106
3341 4
3355 2
3658 4
6475 2
8504 4 02
Tel.: 041 / 500 44 08
Fax: 041 / 500 44 09
skola@spojenasosza.edu.sk
www.spojenasosza.edu.sk
S
4
S
3
S
4
S
3
A
S
4
A
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
technicko-administratívny pracovník
umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce
Stredná odborná škola stavebná
Tulipánova 2
Okres Ţilina
011 62 Ţilina
Číslo školy: 00893226
2435 2 02
2447 4
3355 2
3656 4
3658 4
3661 2
3663 2
3668 2
3678 2
Tel.: 041 / 763 76 07
Fax: 041 / 763 76 07
sekretariat@soustavza.edu.sk
www.soustavebneza.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
klampiar-stavebná výroba
mechanik hasičskej techniky
stolár
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
tesár
montér suchých stavieb
inštalatér
107
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3686 0
3918 6
3965 6
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
stavebná výroba
technické lýceum
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
S
S
S
2
4
4
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a sluţieb na vidieku
Predmestská 82
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 00162558
4210 6 08
4210 6 09
4210 6 11
4210 6 18
4236 6
6324 6
Tel.: 041 / 723 27 07
Fax: 041 / 723 27 07
sekretariat@spospredza.edu.sk
www.spospredza.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
agropodnikanie - záhradnícka výroba
agropodnikanie - agroturistika
agropodnikanie - kynológia (2)
ekonomika pôdohospodárstva
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Stredná odborná škola podnikania
Sasinkova 45
Okres Ţilina
011 43 Ţilina
Číslo školy: 00893544
2964 2
4569 2
6341 6
6405 4
6451 2
6460 2
Tel.: 041 / 562 24 93
Fax: 041 / 562 22 18
info@sospza.sk
www.sospza.sk
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
cukrár
viazač - aranţér kvetín
škola podnikania
pracovník marketingu
aranţér
predavač
Spojená škola - Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Hlinská 31
Okres Ţilina
011 20 Ţilina
Číslo školy: 00158623
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 041 / 723 24 15
Fax: 041 / 724 32 82
ekonomka@dosza.edu.sk
www.souss-za.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Dopravná akadémia
Rosinská cesta 2
Okres Ţilina
010 08 Ţilina
Číslo školy: 00651117
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2487 2 04
2697 4
3760 6
3765 6
3767 6
Tel.: 041 / 525 20 21
Fax: 041 / 525 36 14
sekretariat@doaza.edu.sk
www.doaza.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
autoopravár - lakovník
mechanik elektrotechnik
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
dopravná akadémia (1)
Stredná odborná škola elektrotechnická
Komenského 50
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 17055377
Tel.: 041 / 707 49 12
Fax: 041 / 763 74 12
riaditel@soseza.sk
www.soseza.sk
S
4
S
3
2682 4
mechanik počítačových sietí
2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
108
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2697 4
3447 4
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
mechanik elektrotechnik
grafik digitálnych médií
S
S
4
4
Stredné priemyselné školy
Spojená škola - Stredná priemyselná škola
Nábreţná 1325
Okres Kysucké Nové Mesto
024 01 Kysucké Nové Mesto
Číslo školy: 00161501
2381 6 13
2387 6
2675 6
2694 6
3918 6
3968 6
strojárstvo - grafické systémy
mechatronika
elektrotechnika
informačné a sieťové technológie
technické lýceum
logistika
Tel.: 041 / 421 27 92
Fax: 041 / 421 24 61
skola@spsknm.sk
www.spsknm.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
/V/
Stredná priemyselná škola
Novomeského 5/24
Okres Martin
036 36 Martin
Číslo školy: 00161578
2387 6
2675 6
3918 6
3968 6
mechatronika
elektrotechnika
technické lýceum
logistika
Tel.: 043 / 413 38 11
Fax: 043 / 413 35 62
office@spsmt.sk
www.spsmt.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
/V/
Spojená škola - Stredná priemyselná škola I. Gessaya
Medvedzie 133/1
Okres Tvrdošín
027 44 Tvrdošín
Číslo školy: 00161519
2387 6
2675 6
3765 6
3917 6 03
3918 6
Tel.: 043 / 532 23 17
Fax: 043 / 532 23 95
spstv@spstv.edu.sk
www.spstv.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
mechatronika
elektrotechnika
/V/
technika a prevádzka dopravy
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
technické lýceum
Stredná priemyselná škola stavebná
Okres Ţilina
Veľká okruţná 25
010 01 Ţilina
Číslo školy: 00161691
Tel.: 041 / 562 13 31
Fax: 041 / 500 10 40
spssza@gmail.com
www.spssza.sk
S
4
S
4
S
4
3650 6
staviteľstvo
3692 6
geodézia, kartografia a kataster
3917 6 06 technické a informatické sluţby-v stavebníctve
Akadémie
Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu
Ul. 17. novembra 2701
Okres Čadca
022 01 Čadca
Číslo školy: 00162043
Tel.: 041 / 433 21 06
Fax: 041 / 432 31 86
kovacova@oaca.sk
www.oaca.sk
109
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
6317 6
obchodná akadémia
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
S
A
4
5
A
Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti
Horná 137
Okres Čadca
022 01 Čadca
Číslo školy: 00614866
7646 6
7649 6
7661 6
Tel.: 041 / 431 25 10
Fax: 041 / 431 25 16
skola@pasaca.edu.sk
www.pasaca.edu.sk
S
4
S
4
A
S
4
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
Okres Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín
Číslo školy: 00162051
6317 6
7661 6
Tel.: 043 / 586 48 01
Fax: 043 / 586 29 83
oadk@nextra.sk
www.oadk.edu.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
sociálno - výchovný pracovník
Spojená škola - Obchodná akadémia
Nábreţná 1325
Okres Kysucké Nové Mesto
024 01 Kysucké Nové Mesto
Číslo školy: 710219989
6317 6
Tel.: 041 / 421 27 92
Fax: 041 / 421 24 61
skola@spsknm.sk
www.spsknm.sk
S
4
obchodná akadémia
Hotelová akadémia
Čsl. brigády 1804
Okres Liptovský Mikuláš
031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo školy: 00893528
2964 2
6323 6
6405 4
6444 2
6445 2
6451 2
cukrár
hotelová akadémia
pracovník marketingu
čašník, servírka
kuchár
aranţér
Tel.: 044 / 552 29 72
Fax: 044 / 552 46 94
S
S
S
S
S
S
halm@halm.sk
www.halm.sk
3
5
4
3
3
3
Obchodná akadémia
nábr. K. Petroviča 1571
Okres Liptovský Mikuláš
031 47 Liptovský Mikuláš
Číslo školy: 31926754
6317 6
Tel.: 044 / 554 12 88
Fax: 044 / 552 37 11
oalm@oalm.eu
www.oapetlm.edu.sk
S
4
obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Bernolákova 2
Okres Martin
036 37 Martin
Číslo školy: 00162078
6317 6
6355 6
Tel.: 043 / 422 18 90
Fax: 043 / 422 35 79
siranova@oamt.sk
www.oamt.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
sluţby v cestovnom ruchu
110
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Hotelová akadémia
Okres Námestovo
Slanická osada
029 01 Námestovo
Číslo školy: 31897959
6323 6
Tel.: 043 / 552 17 41
Fax: 043 / 552 24 36
oahano@stonline.sk
www.slanickaosada.com
S
5
hotelová akadémia
Spojená škola - Obchodná akadémia
Okres Námestovo
Slanická osada
029 01 Námestovo
Číslo školy: 710217323
6317 6
Tel.: 043 / 552 17 41
Fax: 043 / 552 24 36
oahano@stonline.sk
www.slanickaosada.com
S
4
obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Okres Ruţomberok
Scota Viatora 4
034 01 Ruţomberok
Číslo školy: 30232953
6317 6
6355 6
Tel.: 044 / 432 26 26
oark.mail@gmail.com
www.oark.edu.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
sluţby v cestovnom ruchu
Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116
Okres Turčianske Teplice
039 01 Turčianske Teplice
Číslo školy: 00162817
7649 6
7662 6
7669 6
Tel.: 043 / 492 27 70
Fax: 043 / 492 27 71
sekretariat.pasatt@vuczilina.sk
www.pasatt.sk
S
4
A
S
4
S
4
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
animátor voľného času
pedagogické lýceum (1)
Spojená škola - Obchodná akadémia
Medvedzie 133/1
Okres Tvrdošín
027 44 Tvrdošín
Číslo školy: 710216556
6317 6
Tel.: 043 / 532 23 17
Fax: 043 / 532 23 95
oatv@oatv.edu.sk
www.sstv.sk
S
4
obchodná akadémia
Spojená škola - Hotelová akadémia
Hlinská 31
Okres Ţilina
011 20 Ţilina
Číslo školy: 710220014
6323 6
6324 6
Tel.: 041 / 724 71 76
Fax: 041 / 724 32 82
ekonomka@dosza.edu.sk
www.dosza.edu.sk
S
5
S
4
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Obchodná akadémia
Veľká okruţná 32
Okres Ţilina
011 57 Ţilina
Číslo školy: 00162124
6317 6
Tel.: 041 / 707 59 10
Fax: 041 / 707 59 14
oa@oavoza.sk
www.oavoza.sk
S
4
obchodná akadémia
111
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského
Okres Ţilina
Vysokoškolákov 13
010 01 Ţilina
Číslo školy: 17059640
6317 6
obchodná akadémia
6329 6 01 obchodné a informačné sluţby - medzinárodné obchodné vzťahy
Tel.: 041 / 565 69 50
Fax: 041 / 565 00 41
oata@nextra.sk
www.oataza.edu.sk
S
4
S
4
Súkromná obchodná akadémia Akadémie vzdelávania
Okres Ţilina
Jarná 13
010 01 Ţilina
Číslo školy: 36137430
6317 6
6324 6
Tel.: 041 / 700 27 00
Fax: 041 / 700 27 01
riaditel@soaza.sk
www.soaza.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Stredné umelecké školy
Súkromná stredná umelecká škola
Ul. J. Lettricha
Okres Martin
036 01 Martin
Číslo školy: 37982222
Tel.: 043 / 438 34 39
ssusmartin@gaya.sk
8221 6 05 dizajn - priemyselný dizajn
8221 6 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn
S
S
4
4
A
A
Škola úţitkového výtvarníctva
Scota Viatora 6
Okres Ruţomberok
034 01 Ruţomberok
Číslo školy: 00161551
8222 6
8236 6
8240 6
8260 6
8261 6
8270 6
8283 6
8297 6
8298 6
Tel.: 044 / 432 25 96
Fax: 044 / 432 25 97
skolnikova@suvrk.edu.sk
www.suvrk.edu.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
úţitková maľba
textilné výtvarníctvo
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická kostýmová tvorba
reklamná tvorba (1)
fotografický dizajn
odevný dizajn
Spojená škola - Stredná umelecká škola
Hattalova 471
Okres Tvrdošín
027 43 Niţná
Číslo školy: 710216467
Tel.: 043 / 538 14 05
Fax: 043 / 538 21 48
ssnizna@ssnizna.sk
www.souenizna.edu.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
8261 6
propagačná grafika
8283 6
reklamná tvorba (1)
8504 4 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce
Súkromná stredná umelecká škola
Hálkova 2968/22
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 42065739
Tel.: 041 / 700 24 05
info@skolaumenia.sk
112
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
8221 6 09
8221 6 11
8260 6
8261 6
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
dizajn - fotografický dizajn
dizajn - grafický a priestorový dizajn
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
S
S
S
S
4
4
4
4
A
A
A
A
Stredné zdravotnícke školy
Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Horná 137
Okres Čadca
022 01 Čadca
Číslo školy: 17059852
5356 6
Tel.: 041 / 433 51 22
Fax: 041 / 431 25 16
skola@szsfaca.edu.sk
www.szsfaca.edu.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Stredná zdravotnícka škola
Martina Hattalu 2149
Okres Dolný Kubín
026 01 Dolný Kubín
Číslo školy: 00607045
5356 6
Tel.: 043 / 586 48 13
Fax: 043 / 586 28 38
takacpeter@szsdk.sk
www.szsdk.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Stredná zdravotnícka škola
Vrbická 632
Okres Liptovský Mikuláš
031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo školy: 00607037
5356 6
5370 6
Tel.: 044 / 552 24 97
Fax: 044 / 551 40 27
sekretariatszslm@vuczilina.sk
www.szssturlm.edu.sk
S
4
S
4
A
zdravotnícky asistent
masér
Cirkevná stredná zdravotnícka škola M.T.Schererovej
Dončova 7
Okres Ruţomberok
034 01 Ruţomberok
Číslo školy: 17059844
5356 6
Tel.: 044 / 432 81 66
Fax: 044 / 432 15 28
szs.rbk@post.sk
www.szsrbk.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23
Okres Ţilina
010 01 Ţilina
Číslo školy: 00607061
5304 6
5356 6
5370 6
Tel.: 041 / 724 41 58
Fax: 041 / 724 41 58
htrednyz@stonline.sk
www.szshlbokaza.edu.sk
S
4
S
4
S
4
A
asistent výţivy
zdravotnícky asistent
masér
Praktické školy
Spojená škola - Praktická škola pri Spojenej škole internátnej
Mila Urbana 160/45
Okres Námestovo
029 01 Námestovo
Číslo školy: 710218508
6492 2
Tel.: 043 / 552 29 71
ssino@ssino.sk
www.szsinamestovo.edu.sk
S
3
praktická škola
113
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Praktické školy internátne
Spojená špeciálna škola internátna sv. Jozefa - Praktická škola sv. Jozefa
Okres Čadca
Jašíkova 219
022 01 Turzovka
Číslo školy: 710167610
6492 2
Tel.: 041 / 435 22 88
Fax: 041 / 432 54 76
specialna.skola@centrum.sk
praktická škola
S
3
Špeciálne stredné školy
Odborné učilište
Stavbárska 11
Okres Martin
036 80 Martin
Číslo školy: 36133442
Tel.: 043 / 413 53 11
zssmt@zssmt.sk
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
S
3
Odborné učilište pri Spojenej škole internátnej
Okres Námestovo
Tel.: 043 / 552 29 71
029 01 Námestovo
Číslo školy: 710227981
ssino@ssino.sk
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
S
3
Spojená škola - Odborné učilište
Scota Viatora 8
Okres Ruţomberok
034 01 Ruţomberok
Číslo školy: 710220065
Tel.: 044 / 431 34 00
keyzlar@zssos.sk
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
S
3
Odborné učilište
Fatranská 3321/22
Okres Ţilina
010 08 Ţilina
Číslo školy: 710168993
2985 2
3291 2 01
3383 2 06
3678 2 01
6486 2
6491 2 02
cukrárska výroba
koţiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru OU
spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku
Inštalatér-vodovodné zariadenia
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
114
Tel.: 041 / 500 07 05
soutpmza@soutpmza.edu.sk
www.soutpmza.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Ţilinský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Špeciálne stredné školy internátne
Odborné učilište internátne
Murgašova 580
Okres Kysucké Nové Mesto
024 01 Kysucké Nové Mesto
Číslo školy: 00593125
2985 2
3178 2 01
3291 2 04
3686 2 03
3686 2 06
3686 2 10
6491 2 01
6491 2 02
6492 2
Tel.: 041 / 421 33 10
ou-knm@mail.t-com.sk
cukrárska výroba
výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
koţiarska výroba - obuvnícka montáţ
OU
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - stavebné zámočníctvo OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
praktická škola
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Odborné učilište internátne
Janka Alexyho 1942
Okres Liptovský Mikuláš
031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo školy: 00493775
2982 2 02
2985 2
3178 2 01
3179 2 09
3291 2 01
3686 2 03
3686 2 10
4572 2 04
4572 2 06
6486 2
6492 2
6494 2
Tel.: 044 / 551 47 40
perdekovatatiana@zoznam.sk
potravinárska výroba - pekárenská
cukrárska výroba
výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
textilná výroba - tkáč
koţiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru OU
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
poľnohospodárska výroba - rastlinná ţivočíšna výroba OU
poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
praktická škola
sluţby a domáce práce - OU
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Stredná odborná škola internátna pre ţiakov s telesným postihnutím
Fatranská 3321/22
Okres Ţilina
010 08 Ţilina
Číslo školy: 36142131
3370 2
6451 2
6452 2
6497 2
Tel.: 041 / 500 07 05
soutpmza@soutpmza.edu.sk
www.soutpmza.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
čalúnnik
aranţér
fotograf
pedikúra - manikúra
115
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnáziá
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Komenského 18
Okres Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
Číslo školy: 00160521
7902 5
Tel.: 048 / 415 32 40
Fax: 048 / 412 42 81
sekretariat@gasbb.sk
www.gasbb.edupage.org
S
4
gymnázium /1 trieda pre nadaných ţiakov/
Gymnázium J. G. Tajovského
Tajovského 25
Okres Banská Bystrica
974 00 Banská Bystrica
Číslo školy: 00396869
Tel.: 048 / 413 52 37
Fax: 048 / 413 43 79
gymnazium.jgt@gmail.com
www.gjgt.sk
S
4
F
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica
Mládeţnícka 51
Okres Banská Bystrica
974 00 Banská Bystrica
Číslo školy: 00626317
Tel.: 048 / 423 00 61
skola@gmkbb.edu.sk
www.gmkbb.edu.sk
S
4
S
8
Š
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Športové gymnázium
Trieda SNP 54
Okres Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
Číslo školy: 00516554
Tel.: 048 / 471 28 94
Fax: 048 / 414 21 68
sekretariat@osgbb.sk
www.sgbb.eu.sk
S
8
S
4
S
4
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 77 gymnázium - šport
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Hurbanova 9
Okres Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
Číslo školy: 30232503
7902 5
7902 5
Tel.: 048 / 415 30 87
Fax: 048 / 415 30 86
kgsm@kgsm.sk
www.kgsm.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Evanjelické gymnázium
Skuteckého 5
Okres Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
Číslo školy: 30232171
Tel.: 048 / 415 15 04
Fax: 048 / 430 34 90
evg@stonline.sk
www.egymbb.sk
S
8
N
5
A
A
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
116
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromné gymnázium Orbis eruditionis
Zvolenská cesta 18
Okres Banská Bystrica
974 04 Banská Bystrica
Číslo školy: 42011701
7902 5
7902 5
goebb@goebb.sk
www.goebb.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Andreja Kmeťa
A. Gwerkovej-Gőllnerovej 6
Okres Banská Štiavnica
969 17 Banská Štiavnica
Číslo školy: 00160539
Tel.: 045 / 692 05 93
Fax: 045 / 692 05 92
schranka@gymbs.sk
www.gymbs.sk
S
4
A
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Spojená škola - Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského
Gwerkovej-Göllnerovej 9
Okres Banská Štiavnica
696 01 Banská Štiavnica
Číslo školy: 37958470
7902 5
Tel.: 045 / 692 10 50
Fax: 045 / 691 13 35
kancelaria@katgymbs.sk
gymnázium
S
4
Gymnázium Jána Chalupku
Štúrova 13
Okres Brezno
977 18 Brezno
Číslo školy: 00160547
7902 5
7902 5
Tel.: 048 / 611 40 47
Fax: 048 / 611 28 90
skola@gymbrezno.edu.sk
www.gymbrezno.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium Ţeleziarne Podbrezová
Druţby 554/64
Okres Brezno
Tel.: 048 / 617 28 10
976 81 Podbrezová
Číslo školy: 37999214
7902 5
gymnázium / ½ triedy zameranie informatika; ½ triedy zameranie ANJ/
7902 5 77 gymnázium - šport
S
S
www.sgzp.sk
4
4
A
Gymnázium
Štúrova 849
Okres Detva
962 12 Detva
Číslo školy: 17058554
7902 5
Tel.: 045 / 545 76 19
Fax: 045 / 545 61 44
skola@gymdt.edu.sk
www.gymdt.edu.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium Andreja Sládkoviča
M.R.Štefánika 8
Okres Krupina
963 01 Krupina
Číslo školy: 00160644
7902 5
Tel.: 045 / 551 92 12
Fax: 045 / 551 92 13
gaska@gymsladka.edu.sk
www.gymsladka.edu.sk
S
4
gymnázium
117
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium - Gimnázium
Nám.padlých hrdinov 2
Okres Lučenec
986 15 Fiľakovo
Číslo školy: 00160580
7902 5
7902 5
7902 5
Tel.: 047 / 438 19 25
Fax: 047 / 451 29 93
riaditelstvofil@hotmail.com
www.gymfilakovo.sk
M
8
M
4
S
4
gymnázium
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Boţeny Slančíkovej Timravy
Haličská cesta 9
Okres Lučenec
984 03 Lučenec
Číslo školy: 00160687
7902 5
7902 5
Tel.: 047 / 433 32 32
Fax: 047 / 433 32 31
skola@gbstlc.sk
www.gbstlc.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium
Gemerská cesta č. 1
Okres Lučenec
984 01 Lučenec
Číslo školy: 45024065
7902 5
7902 5
Tel.: 047 / 433 17 86
Fax: 047 / 433 17 86
spisiak@sgymlc.sk
www.gymlc.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium
Školská 3
Okres Poltár
987 01 Poltár
Číslo školy: 710157746
7902 5
7902 5
Tel.: 047 / 422 39 66
riaditel@gympoltar.edu.sk
www.gympoltar.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Martina Kukučína
Clementisova 1166
Okres Revúca
050 01 Revúca
Číslo školy: 00161136
7902 5
7902 5
Tel.: 058 / 488 14 76
Fax: 058 / 442 27 49
gmk@gmk-ra.edu.sk
www.gmk-ra.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Prvé slovenské literárne gymnázium
Ţelezničná 260
Okres Revúca
050 01 Revúca
Číslo školy: 30197121
7902 5
Tel.: 058 / 442 64 01
Fax: 058 / 488 10 20
pslgrevuca@ferdonet.sk
www.pslgrevuca.edu.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium - Gimnázium
Hurbanova 34
Okres Revúca
982 01 Tornaľa
Číslo školy: 00160806
7902 5
7902 5
Tel.: 047 / 552 31 18
Fax: 047 / 552 31 18
gymtornala@gmail.com
www.gymtornala.edupage.org
S
8
M
4
gymnázium
gymnázium
118
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
7902 5
7902 5
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
gymnázium
gymnázium
S
M
4
8
Gymnázium Mateja Hrebendu
Hlavná 431
Okres Rimavská Sobota
981 12 Hnúšťa
Číslo školy: 00160610
7902 5
7902 5
Tel.: 047 / 542 23 01
Fax: 047 / 542 23 01
gymhnusta@gmail.com
www.gymhnusta.eu
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Ivana Kraska
P. Hostinského 3
Okres Rimavská Sobota
979 01 Rimavská Sobota
Číslo školy: 00160784
7902 5
7902 5
7902 5
Tel.: 047 / 562 14 71
Fax: 047 / 562 19 88
gymikrs@gmail.com
www.gymrs.sk
M
4
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským Tompa Mihály Református Gimnázium
Daxnerova 42
Okres Rimavská Sobota
979 01 Rimavská Sobota
Číslo školy: 35988835
7902 5
7902 5
Tel.: 047 / 562 15 11
tmrg@post.sk
www.tmrg.szm.sk
M
4
M
8
gymnázium
gymnázium
Evanjelické gymnázium
Jesenského 836
Okres Rimavská Sobota
980 61 Tisovec
Číslo školy: 30231621
Tel.: 047 / 549 32 00
Fax: 047 / 549 32 00
skola@egt.sk
www.egt.sk
A
5
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
Školská 21
Okres Veľký Krtíš
990 01 Veľký Krtíš
Číslo školy: 00160709
7902 5
7902 5
Tel.: 047 / 483 04 11
Fax: 047 / 483 04 11
gymvk@svsbb.sk
www.gahsvk.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
Okres Zvolen
960 49 Zvolen
Číslo školy: 00160865
7902 5
Tel.: 045 / 533 39 20
Fax: 045 / 533 33 02
riaditel@golem.gymzv.sk
www.gymzv.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium Mateja Bela
Ul. Okruţná 2469
Okres Zvolen
960 01 Zvolen
Číslo školy: 31941826
Tel.: 045 / 532 41 84
Fax: 045 / 532 51 47
gymzv.osemr@zoznam.sk
www.gymzv8rocne.edu.sk
119
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
7902 5
7902 5
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
gymnázium
gymnázium
S
S
4
8
Súkromné gymnázium
ul. J. Kozačeka č. 4
Okres Zvolen
960 01 Zvolen
Číslo školy: 42002907
www.pinkharmony.sk
S
4
A
S
4
A
7902 5
gymnázium /trieda zameraná na umeleckú výchovu/
7902 5 77 gymnázium - šport
Gymnázium Františka Švantnera
Bernolákova 9
Okres Ţarnovica
968 01 Nová Baňa
Číslo školy: 00160725
7902 5
7902 5
Tel.: 045 / 685 70 92
Fax: 045 / 685 70 92
gfs@gfsnbana.edu.sk
www.gfsnbana.edupage.org
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium
P.Kriţku 390/4
Okres Ţiar nad Hronom
967 01 Kremnica
Číslo školy: 00160636
7902 5
Tel.: 045 / 674 29 59
Fax: 045 / 674 29 59
riaditelna@gymkremnica.edu.sk
www.gymkremnica.edu.sk
S
4
gymnázium
Súkromné gymnázium
Dolná 48/19
Okres Ţiar nad Hronom
967 01 Kremnica
Číslo školy: 45024006
7902 5
Tel.: 045 / 674 30 92
skola@szsangykr.edu.sk
gymnázium /zameranie na cudzie jazyky/
S
8
Gymnázium Milana Rúfusa
J. Kollára 2
Okres Ţiar nad Hronom
965 01 Ţiar nad Hronom
Číslo školy: 00160881
7902 5
7902 5
Tel.: 045 / 672 56 30
Fax: 045 / 672 56 30
sekretariat@gymzh.sk
www.gymzh.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Konzervatóriá
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Skuteckého 27
Okres Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
Číslo školy: 17059887
8226 7
8227 7
8228 7
8229 7 01
8229 7 02
Tel.: 048 / 412 32 14
Fax: 048 / 415 55 59
konzerva@konzervatoriumbb.sk
www.konzervatoriumbb.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
hudobno-dramatické umenie
tanec
spev
hudba - skladba
hudba - dirigovanie
120
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
8229 7 03
8229 7 04
8229 7 05
8229 7 06
8229 7 07
8229 7 08
8229 7 09
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na organe
hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.
hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.
hudba - hra na akordeóne
hudba - cirkevná hudba
hudba - hra na ľudových hudobných nástrojoch
S
S
S
S
S
S
S
4
4
4
4
4
4
4
A
A
A
A
A
A
A
Súkromné konzervatórium
ul. J. Kozačeka 4
Okres Zvolen
960 01 Zvolen
Číslo školy: 42012376
8226 7
8227 7
8228 7
8229 7 01
8229 7 03
8229 7 04
8229 7 05
8229 7 06
8229 7 07
8229 7 08
hudobno-dramatické umenie
tanec
spev
hudba - skladba
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na organe
hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.
hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.
hudba - hra na akordeóne
hudba - cirkevná hudba
i.pinkova@pinkharmony.sk
www.pinkharmony.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Stredné odborné školy
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
Okres Banská Bystrica
974 11 Banská Bystrica
Číslo školy: 45017000
2954 2
2964 2
2978 2
4553 4
4571 2
4582 2
6324 6
6405 4
Tel.: 048 / 414 76 29
Fax: 048 / 414 76 23
zss@zssbanbb.edu.sk
www.sosbanbb.sk
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
mäsiar
cukrár
cukrár pekár
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
záhradník
včelár, včelárka
manaţment regionálneho cestovného ruchu
pracovník marketingu
Stredná odborná škola
Školská 5
Okres Banská Bystrica
975 90 Banská Bystrica
Číslo školy: 00158496
6323 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6456 2
Tel.: 048 / 470 04 41
Fax: 048 / 423 05 59
zssbb@svsbb.sk
www.zssbb.edu.sk
S
5
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
hotelová akadémia
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
Spojená škola - Stredná odborná škola
Školská 7
Okres Banská Bystrica
975 90 Banská Bystrica
Číslo školy: 37956108
Tel.: 048 / 413 31 13
Fax: 048 / 413 10 65
soustroj@stonline.sk
www.sssbb.sk
121
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6352 6
6405 4
6442 4
6451 2
6460 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
obchod a podnikanie
pracovník marketingu
obchodný pracovník
aranţér
predavač
S
S
S
S
S
4
4
4
3
3
Stredná odborná škola
Tajovského 30
Okres Banská Bystrica
975 90 Banská Bystrica
Číslo školy: 17055431
2682 4
3447 4
3778 4
3792 4
6405 4
Tel.: 048 / 434 12 00
Fax: 048 / 434 13 41
soupteko@stonline.sk
www.sos-it.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
mechanik počítačových sietí
grafik digitálnych médií
technik informačných a telekomunikačných technológií
poštový manipulant
pracovník marketingu
Stredná odborná škola
Okres Banská Bystrica
976 13 Slovenská Ľupča-Príboj č. 554
Číslo školy: 17053803
2860 4 04
2880 4
2888 4
6446 4
Tel.: 048 / 418 70 35
Fax: 048 / 418 70 36
soufoatpm@stonline.sk
web.stonline.sk/soufoatpm
S
4
S
4
S
4
S
4
chemik operátor-ochrana a tvorba ţivotného prostredia
chémia a ţivotné prostredie
operátor farmaceutickej výroby
kozmetik
Spojená škola - Stredná odborná škola stavebná
Kremnička 10
Okres Banská Bystrica
974 00 Banská Bystrica
Číslo školy: 42195446
2435 2
3341 4
3355 2
3446 4
3453 4
3471 4
3656 4
3658 4
3661 2
3663 2
3665 2
3668 2
3673 2
3675 2
3677 2
3678 2
3684 2
3686 0
3686 0 27
3686 0 31
3688 2
3693 4
8504 4 01
8504 4 02
klampiar
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
grafik tlačových médií
tlačiar na polygrafických strojoch
reprodukčný grafik
operátor stavebnej výroby /futbalová trieda – talentové skúšky/
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
tesár
štukatér
montér suchých stavieb
kachliar
maliar
pokrývač
inštalatér
strechár
stavebná výroba
stavebná výroba - klampiarske práce (4)
stavebná výroba - stolárske práce (4)
kominár
technik energetických zariadení budov (1)
umeleckoremeselné spracúvanie dreva-stolárske práce
umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce
122
Tel.: 048 / 416 36 35
Fax: 048 / 410 22 75
sekretariat@soskrbb.edu.sk
www.soskrbb.edu.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
A
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
3
S
2
S
3
S
4
S
4
A
S
4
A
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Stredná odborná škola elektrotechnická
Zvolenská cesta 18
Okres Banská Bystrica
975 32 Banská Bystrica
Číslo školy: 710170327
2411 4
2426 4
2682 4
2683 2 11
2683 2 15
2697 4
8545 2
Tel.: 048 / 416 14 96
Fax: 048 / 416 19 44
souebb@souebb.sk
www.sssbb.stonline.sk
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
A
mechanik nastavovač
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
zlatník a klenotník
Spojená škola - Stredná odborná škola automobilová
Školská 7
Okres Banská Bystrica
975 90 Banská Bystrica
Číslo školy: 710170335
2433 2
2466 2 02
2478 0
2487 2
Tel.: 048 / 413 31 13
Fax: 048 / 413 10 65
soustroj@stonline.sk
www.sssbb.sk
S
3
S
3
S
2
S
3
obrábač kovov
mechanik opravár-stroje a zariadenia
strojárska výroba
autoopravár
Spojená škola - Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera
E.M.Šoltésovej 5
Okres Banská Štiavnica
969 51 Banská Štiavnica
Číslo školy: 710230443
2466 2 04
4556 4
4565 2
4571 2
4575 2
4579 0
8504 4 02
Tel.: 045 / 683 07 12
Fax: 045 / 683 07 68
soulesnicke@soulesnickebs.sk
www.soulesnickebs.sk
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
A
mechanik opravár-lesné stroje a zariadenia
operátor lesnej techniky
lesokrajinár
záhradník
mechanizátor lesnej výroby
lesná výroba
umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce
Stredná odborná škola lesnícka
Akademická 16
Okres Banská Štiavnica
969 26 Banská Štiavnica
Číslo školy: 00162710
4219 6 01
4219 6 02
4238 6
4246 6
Tel.: 045 / 691 11 31
Fax: 045 / 692 08 50
slsbs1@gmail.com
www.slsbs.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
lesníctvo - lesnícka prevádzka
lesníctvo - krajinná ekológia
agrolesníctvo (1)
bioenergetika
Spojená škola - Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Špitálska 4
Okres Banská Štiavnica
969 56 Banská Štiavnica
Číslo školy: 42195691
2464 2 01
2964 2
2978 2
3152 2 02
3178 0
3355 2
3383 0
Tel.: 045 / 692 21 30
Fax: 045 / 692 21 30
riaditel@sosbs.sk
www.sosbs.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
3
S
2
strojný mechanik - stroje a zariadenia
cukrár
cukrár pekár
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
stolár
spracúvanie dreva
123
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3661 2
3663 2
3668 2
3673 2
3675 2 02
3678 2
3686 0
6324 6
6352 6
6446 4
6456 2
6489 2
8582 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
murár
tesár
montér suchých stavieb
kachliar
maliar - stavebná výroba
inštalatér
stavebná výroba
manaţment regionálneho cestovného ruchu
obchod a podnikanie
kozmetik
kaderník
hostinský, hostinská
umelecký krajčír
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
2
4
4
4
3
3
3
A
Stredná odborná škola
Mládeţnícka 3
Okres Brezno
977 56 Brezno
Číslo školy: 710153418
2411 4
2413 4
2423 2
2433 2
2464 2
2466 2 02
2478 0
2487 2 01
2682 4
3152 2 02
3178 0
3355 2
3678 2
6444 4
6460 2
6475 2
6489 2
Tel.: 048 / 611 36 50
Fax: 048 / 632 02 6
soubrezno@stonline.sk
mechanik nastavovač
mechanik strojov a zariadení
nástrojár
obrábač kovov
strojný mechanik
mechanik opravár-stroje a zariadenia
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
mechanik počítačových sietí
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
stolár
inštalatér
čašník, servírka
predavač
technicko-administratívny pracovník
hostinský, hostinská
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
4
4
3
3
3
3
2
3
4
3
2
3
3
4
3
3
3
Súkromná stredná odborná škola hutnícka
Druţby 554/64
Okres Brezno
976 81 Podbrezová
Číslo školy: 37950711
2262 4
2413 4
2433 2
2464 2
2466 2 02
2679 4
2683 2 04
2697 4
Tel.: 048 / 671 27 38
Fax: 048 / 617 28 11
ssouhzp@soupodbrezova.edu.sk
www.ssosh.sk
S
4
A
S
4
A
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
4
hutník operátor / ½ triedy športová/
mechanik strojov a zariadení / ½ triedy športová/
obrábač kovov
strojný mechanik
mechanik opravár-stroje a zariadenia
mechanik - mechatronik
elektromechanik-stroje a zariadenia
mechanik elektrotechnik
Spojená škola - Stredná odborná škola podnikania
Laskomerského 3
Okres Brezno
977 46 Brezno
Číslo školy: 710218184
6341 6
Tel.: 048 / 611 40 65
Fax: 048 / 611 46 50
spsbrezno@stonline.sk
www.ssbrezno.edupage.org
S
4
škola podnikania
124
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Stredná odborná škola
Štúrova 848
Okres Detva
962 12 Detva
Číslo školy: 710220898
2411 4
2413 4
2426 4
2431 2
2433 2
2439 2
2464 2
2487 2
2679 4
2686 2
2697 4
3355 2
6445 2
6475 2
Tel.: 045 / 545 57 73
Fax: 045 / 545 52 46
sekretariat@sssdetva.edu.sk
www.sssdetva.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
mechanik nastavovač
mechanik strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
obrábač kovov
lakovník
strojný mechanik
autoopravár
mechanik - mechatronik
mechanik elektronických zariadení
mechanik elektrotechnik
stolár
kuchár
technicko-administratívny pracovník
Stredná odborná škola
Janka Jesenského 888/1
Okres Krupina
963 01 Krupina
Číslo školy: 00159352
2413 4
2433 2
2464 2
2487 2
2964 2
2982 0
Tel.: 045 / 551 24 03
Fax: 045 / 551 24 03
soupka@mail.t-com.sk
www.soukrupina.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
mechanik strojov a zariadení
obrábač kovov
strojný mechanik
autoopravár
cukrár
potravinárska výroba
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Kalinčiakova 1584/8
Okres Lučenec
986 01 Fiľakovo
Číslo školy: 37890069
2413 4
2413 4
2423 2
2426 4
2433 2
2464 2
2466 2 14
2466 2 14
2478 0
2675 6
2679 4
2683 2 12
2683 2 15
2697 4
3178 0
3355 2
3355 2
3446 4
3678 2
3684 2
4561 2 01
4561 2 01
4567 2
mechanik strojov a zariadení
mechanik strojov a zariadení
nástrojár
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
obrábač kovov
strojný mechanik
mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve
mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve
strojárska výroba
elektrotechnika
/V/
mechanik - mechatronik
elektromechanik - automatizačná technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
výroba konfekcie
stolár
stolár
grafik tlačových médií
inštalatér
strechár
poľnohospodár - mechanizácia
poľnohospodár - mechanizácia
poľnohospodárka pre sluţby na vidieku
125
Tel.: 047 / 451 19 69
Fax: 047 / 451 19 71
soufil@stonline.sk
www.soukalfi.edu.sk
M
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
M
3
S
2
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
2
S
3
M
3
S
4
M
3
S
3
M
3
S
3
S
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
4567 2
4571 2
4571 2
6475 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
poľnohospodárka pre sluţby na vidieku
záhradník
záhradník
technicko-administratívny pracovník
M
S
M
S
3
3
3
3
Stredná odborná škola
Zvolenská cesta 83
Okres Lučenec
984 01 Lučenec
Číslo školy: 37890221
2439 2
2464 2
2487 2
2672 4 13
2682 4
2697 4
2954 2
2962 2
2964 2
2968 2 02
3152 2 02
3759 4
4210 6
4210 6 04
4210 6 08
4210 6 09
4210 6 11
4210 6 17
4580 2 02
6323 6
6341 6
6362 6
6405 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6456 2
6460 2
6489 2
8545 2
lakovník
strojný mechanik
autoopravár
mechanik elektronik-autoelektronika
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
mäsiar
pekár
cukrár
mäsiar údenár - predaj mäsa a mäsových výrobkov
krajčír - dámske odevy
komerčný pracovník v doprave
agropodnikanie
agropodnikanie - farmárstvo
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
agropodnikanie - záhradnícka výroba
agropodnikanie - agroturistika
agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
chovateľ - chov koní a jazdectvo
hotelová akadémia
škola podnikania
kozmetička a vizáţistka
pracovník marketingu
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
predavač
hostinský, hostinská
zlatník a klenotník
Tel.: 047 / 432 36 91
Fax: 047 / 432 18 66
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
zssslc@post.sk
www.soslc.sk
3
3
3
4
4
4
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
5
4
4
4
3
4
3
4
3
3
3
3
A
Stredná odborná škola technická
Dukelských hrdinov 2
Okres Lučenec
984 01 Lučenec
Číslo školy: 00893307
2682 4
2697 4
3355 2
3447 4
3656 4
3658 4
3661 2
3661 2
3663 2
3668 2
3675 2
3675 2
3678 2
3678 2
3686 0
6475 2
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
stolár
grafik digitálnych médií
operátor stavebnej výroby /15 ţiakov športová príprava/
mechanik stavebnoinštalačných zariadení /15 ţiakov športová príprava/
murár
murár
tesár
montér suchých stavieb
maliar
maliar
inštalatér
inštalatér
stavebná výroba
technicko-administratívny pracovník
126
Tel.: 047 / 433 12 05
Fax: 047 / 433 12 10
riaditelsouslc@zoznam.sk
www.soslc.edu.sk
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
A
S
4
A
S
3
M
3
M
3
S
3
M
3
S
3
S
3
M
3
S
2
S
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Stredná odborná škola
Ţelezničná 5
Okres Poltár
987 01 Poltár
Číslo školy: 42195462
2466 2 04
2737 4
2738 2 02
2738 2 04
2738 2 06
2752 0
2848 6
2878 2
2889 2
2962 2
2964 2
2978 2
2982 0
3355 2
4524 2
4561 2 01
4561 2 02
4561 2 03
4567 2 01
4572 0
4575 2
4579 0
4580 2 03
6489 2
Tel.: 047 / 422 22 64
Fax: 047 / 422 22 64
soup.poltar@mail.t-com.sk
www.soupoltar.edu.sk
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
3
S
2
S
3
S
3
mechanik opravár-lesné stroje a zariadenia
sklársky a keramický priemysel
operátor sklárskej výroby-obsluha sklárskych automatov
operátor sklárskej výroby-maľba skla a keramiky
operátor sklárskej výroby-brúsenie skla
výroba úţitkového skla
chemická informatika
biochemik
chemik
pekár
cukrár
cukrár pekár
potravinárska výroba
stolár
agromechanizátor, opravár
poľnohospodár - mechanizácia
poľnohospodár - farmárstvo
poľnohospodár - sluţby
poľnohospodárka pre sluţby na vidieku
poľnohospodárska výroba
mechanizátor lesnej výroby
lesná výroba
chovateľ - chov oviec
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola
Generála Viesta č. 6
Okres Revúca
050 01 Revúca
Číslo školy: 37890182
2381 6
2413 4
2433 2
2466 2 02
2478 0
2675 6
2683 2 11
2697 4
3178 0
3355 2
3661 2
3686 0
3917 6
3917 6 03
3918 6
6341 6
6449 0
6475 2
Tel.: 058 / 443 15 11
Fax: 058 / 488 11 27
zsosrevuca@stonline.sk
www.zsosrevuca.edu.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
S
2
S
4
S
3
S
4
S
2
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
S
4
S
4
S
2
S
3
strojárstvo
mechanik strojov a zariadení
obrábač kovov
mechanik opravár-stroje a zariadenia
strojárska výroba
elektrotechnika
/V/
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
výroba konfekcie
stolár
murár
stavebná výroba
technické a informatické sluţby
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
technické lýceum
škola podnikania
technické sluţby v autoservise
technicko-administratívny pracovník
Súkromná stredná odborná škola
Ţelezničná 2
Okres Revúca
050 01 Revúca
Číslo školy: 37998676
2964 2
6317 6
Tel.: 058 / 442 27 40
Fax: 058 / 442 19 20
zssormisa@gmail.com
www.ssosra.edupage.sk
S
3
S
4
cukrár
obchodná akadémia
127
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6442 4
6451 2
6456 2
6460 2 02
6489 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
obchodný pracovník
aranţér
kaderník
predavač - rozličný tovar
hostinský, hostinská
S
S
S
S
S
4
3
3
3
3
A
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Šafárikova 56
Okres Revúca
982 01 Tornaľa
Číslo školy: 00894818
3125 4
3137 4 01
3137 4 01
3152 2 01
3152 2 01
3178 0
3178 2
6352 6
6451 2
6451 2
6456 2
6460 2
6460 2
6475 2
7646 6
Tel.: 047 / 552 26 58
Fax: 047 / 552 26 58
so-skola@tornala.com
www.so-skola.tornala.com
M
4
S
4
M
4
M
3
S
3
S
2
M
3
S
4
S
3
M
3
S
3
S
3
M
3
S
3
S
4
odevníctvo
operátor odevnej výroby - odevná výroba
operátor odevnej výroby - odevná výroba
krajčír - pánske odevy
krajčír - pánske odevy
výroba konfekcie
výroba konfekcie
obchod a podnikanie
aranţér
aranţér
kaderník
predavač
predavač
technicko-administratívny pracovník
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
Stredná odborná škola
Hlavná 425
Okres Rimavská Sobota
981 11 Hnúšťa
Číslo školy: 37956230
2413 4
2466 2 02
2478 0
2860 4 04
2866 2 01
3148 2
3152 2 02
3178 0
3341 4
3355 2
3383 0
3663 2
6352 6
6449 0
7647 3
7661 6
8541 2
Tel.: 047 / 542 24 26
sss@doshnusta.edu.sk
www.soshnusta-sk.eu
S
4
S
3
S
2
S
4
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
3
S
2
S
3
S
4
S
2
S
3
S
4
S
3
A
mechanik strojov a zariadení
mechanik opravár-stroje a zariadenia
strojárska výroba
chemik operátor-ochrana a tvorba ţivotného prostredia
Gumár - plastikár pre spracovanie kaučuku
gubár
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
spracúvanie dreva
tesár
obchod a podnikanie
technické sluţby v autoservise
opatrovateľka
sociálno - výchovný pracovník
umelecký kováč a zámočník
Spojená škola - Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Okruţná 61
Okres Rimavská Sobota
979 01 Rimavská Sobota
Číslo školy: 42195471
2682 4
2955 2
2958 4
2962 2
2962 2
2964 2
Tel.: 047 / 562 15 27
Fax: 047 / 562 15 27
skola@sosrs.edu.sk
www.sosrs.edu.sk
S
4
S
3
S
4
M
3
S
3
S
3
mechanik počítačových sietí
mäsiar, lahôdkár
kontrolór potravín
pekár
pekár
cukrár
128
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2964 2
3760 6
3760 6 06
3765 6
4210 6
4243 6 01
4243 6 02
4243 6 03
4246 6
4524 2
4524 2
4553 4
4553 4
4558 4 01
4558 4 01
4572 0
6405 4
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
cukrár
prevádzka a ekonomika dopravy
prevádzka a ekonomika dopravy-logistika v doprave
technika a prevádzka dopravy
agropodnikanie
mechanizácia pôdohospodárstva-mechaniz.poľnohospod.výroby
mechanizácia pôdohospodárstva-opravárenstvo
mechanizácia pôdohospodárstva-technické sluţby na vidieku
bioenergetika
agromechanizátor, opravár
agromechanizátor, opravár
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
podnikateľ pre rozvoj vidieka (1)
agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (4)
agropodnikateľ - poľnohospodárska prevádzka (4)
poľnohospodárska výroba
pracovník marketingu
M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M
S
M
S
S
S
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
2
4
Stredná odborná škola
Jesenského 903
Okres Rimavská Sobota
980 61 Tisovec
Číslo školy: 00161632
2381 6
2675 6
3447 4
6324 6
Tel.: 047 / 549 32 12
Fax: 047 / 549 46 35
spsti@spsti.svsbb.sk
www.sostisovec.eu
S
4
S
4
S
4
S
4
strojárstvo
elektrotechnika
/V/
grafik digitálnych médií
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Športová 1
Okres Rimavská Sobota
Tel.: 047 / 581 20 11
979 01 Rimavská Sobota
Číslo školy: 42195438
2841 6
2940 6
2940 6
2964 2
3152 2 02
3274 2
3661 2
3672 2
3675 2
3678 2
3686 0
6323 6
6442 4
6444 2
6444 4
6445 2
6446 4
6451 2
6456 2
6460 2
technológia ochrany a tvorby ţivotného prostredia
potravinárstvo
potravinárstvo
cukrár
krajčír - dámske odevy
obuvník
murár
kamenár
maliar
inštalatér
stavebná výroba
hotelová akadémia
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
aranţér
kaderník
predavač
S
S
M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
www.sosos.sk
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
5
4
3
4
3
4
3
3
3
Spojená škola - Stredná odborná škola technická -Műszaki Szakközépiskola
Okruţná 61
Okres Rimavská Sobota
979 01 Rimavská Sobota
Číslo školy: 710230125
2411 4
2426 4
Tel.: 047 / 563 42 30
Fax: 047 / 563 42 31
strojar@soustrojrs.sk
www.soustrojars.sk
S
4
S
4
mechanik nastavovač
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
129
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2431 2
2433 2
2464 2
2477 0
2478 0
2487 2 01
2487 2 01
2488 2
2683 2 11
2683 2 15
2697 4
2697 4
3447 4
6449 0
6449 0
6475 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
obrábač kovov
strojný mechanik
obrábanie kovov
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
autoopravár - mechanik
mechanik špecialista automobilovej výroby
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik /športová príprava – futbal/
mechanik elektrotechnik /športová príprava – futbal/
grafik digitálnych médií
technické sluţby v autoservise
technické sluţby v autoservise
technicko-administratívny pracovník
S
S
S
S
S
M
S
S
S
S
S
M
S
M
S
S
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
2
2
3
A
A
Stredná odborná škola
Poľná ulica 10
Okres Veľký Krtíš
990 01 Veľký Krtíš
Číslo školy: 37890051
2381 6
2413 4
2433 2
2478 0
2675 6
2682 4
2683 2 15
2697 4
3447 4
3760 6
3765 6
3917 6 03
3918 6
6324 6
6475 2
7237 6 03
Tel.: 047 / 483 02 95
Fax: 047 / 491 15 33
zssvk@svsbb.sk
www.sos-vk.sk
S
4
S
4
S
3
S
2
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
strojárstvo
mechanik strojov a zariadení
obrábač kovov
strojárska výroba
elektrotechnika
/V/
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
grafik digitálnych médií
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
technické lýceum
manaţment regionálneho cestovného ruchu
technicko-administratívny pracovník
informačné systémy a sluţby-hospodárske informácie
Stredná odborná škola
Gottwaldova 70/43
Okres Veľký Krtíš
991 06 Ţelovce
Číslo školy: 37890191
2878 2 03
2962 2
2964 2
2982 0
3668 2
3916 6
4210 6
4211 6 26
4236 6
4561 2
4561 2 03
4569 2
4571 2
4572 0
6405 4
6460 2
Tel.: 047 / 489 32 81
Fax: 047 / 489 32 81
zsspzelovceriad@stonline.sk
www.soszelovce.sk
S
3
S
3
S
3
S
2
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
3
biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína
pekár
cukrár
potravinárska výroba
montér suchých stavieb
ţivotné prostredie
agropodnikanie
záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba
ekonomika pôdohospodárstva
poľnohospodár
poľnohospodár - sluţby
viazač - aranţér kvetín
záhradník
poľnohospodárska výroba
pracovník marketingu
predavač
130
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Jarmočná 1
Okres Veľký Krtíš
992 80 Modrý Kameň
Číslo školy: 710220871
2964 2
3178 0
3355 2
3656 4
3661 2
3663 2
3675 2
3678 2
3686 0
6355 6
6442 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 047 / 487 02 71
Fax: 047 / 487 00 05
sekretariat@ssmk.sk
www.oamk.sk
S
3
S
2
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
cukrár
výroba konfekcie
stolár
operátor stavebnej výroby
murár
tesár
maliar
inštalatér
stavebná výroba
sluţby v cestovnom ruchu
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17
Okres Zvolen
960 01 Zvolen
Číslo školy: 37956469
2682 4
3336 6
3337 6
3341 4
3355 2
3370 2
3663 2
3917 6
3964 6
8269 6
8555 2
8557 2
Tel.: 045 / 524 21 35
Fax: 045 / 524 21 88
zssdrevzv@gmail.com
www.zssdrevzv.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
A
S
3
A
S
3
A
mechanik počítačových sietí
drevárstvo a nábytkárstvo
výroba hudobných nástrojov
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
čalúnnik
tesár
technické a informatické sluţby
ochrana osôb a majetku pred poţiarom
tvorba nábytku a interiéru
umelecký rezbár
umelecký stolár
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Ul. Nám. Mládeţe 587/17
Okres Zvolen
Tel.: 045 / 533 24 18
960 01 Zvolen
Číslo školy: 45024731
6341 6
7661 6
www.skolapodnikania.sk
S
4
S
4
škola podnikania
sociálno - výchovný pracovník
Súkromná stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Partizánska 8
Okres Zvolen
962 23 Očová
Číslo školy: 710230494
6444 2
6445 2
6489 2
čašník, servírka
kuchár
hostinský, hostinská
S
S
S
131
3
3
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola hotelových sluţieb a obchodu
Jabloňová 1351
Okres Zvolen
961 50 Zvolen
Číslo školy: 37890115
2964 2
3152 2 01
3152 2 02
4210 6 02
4210 6 12
6317 6
6323 6
6324 6
6362 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6446 4
6456 2
6460 2
8298 6
Tel.: 045 / 533 39 86
Fax: 045 / 533 40 31
skola@hotel.sk
www.soshotel.sk
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
5
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
A
cukrár
krajčír - pánske odevy
krajčír - dámske odevy
agropodnikanie - poľnohospodárske sluţby
agropodnikanie - produkcia potravín
obchodná akadémia
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
kozmetička a vizáţistka
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
kaderník
predavač
odevný dizajn
Stredná odborná škola technická
J. Švermu 1
Okres Zvolen
960 59 Zvolen
Číslo školy: 45015171
2381 6
2478 0
2487 2
2683 2
2697 4
3759 4
6341 6
6449 0
strojárstvo
strojárska výroba
autoopravár
elektromechanik
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
škola podnikania
technické sluţby v autoservise
Tel.: 045 / 533 06 89
Fax: 045 / 536 61 85
S
S
S
S
S
S
S
S
sost@sost.sk
www.sost.sk
4
2
3
3
4
4
4
2
Stredná odborná škola
Bystrická 4
Okres Ţarnovica
968 01 Ţarnovica
Číslo školy: 00891827
2682 4
2683 2 11
2697 4
3355 2
3370 2
3447 4
3663 2
3675 2
6317 6
6405 4
6442 4
6460 2
8504 4 01
Tel.: 045 / 681 23 72
sekretariat@soszc.eu
www.soszc.eu
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
A
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
stolár
čalúnnik
grafik digitálnych médií
tesár
maliar
obchodná akadémia
pracovník marketingu
obchodný pracovník
predavač
umeleckoremeselné spracúvanie dreva-stolárske práce
132
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Okres Ţarnovica
Osvety 17
968 28 Nová Baňa
Číslo školy: 37956124
2466 2 02
2466 2 14
2964 2
3661 2
4524 2
4529 2
4574 2
6341 6
6352 6
6403 4
6444 2
6445 2
6445 4
6460 2
6489 2
7647 3
8541 2
mechanik opravár-stroje a zariadenia
mechanik opravár-stroje a zariadenia v poľnohospodárstve
cukrár
murár
agromechanizátor, opravár
pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a sluţby
opravár poľnohospodárskych strojov
škola podnikania
obchod a podnikanie
podnikanie v remeslách a sluţbách
čašník, servírka
kuchár
kuchár
predavač
hostinský, hostinská
opatrovateľka
umelecký kováč a zámočník
Tel.: 045 / 685 55 85
Fax: 045 / 685 55 85
sekretariat@sosnb.sk
www.sosnb.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
A
Súkromná stredná odborná škola
Kopaničná 238
Okres Ţiar nad Hronom
966 01 Hliník nad Hronom
Číslo školy: 00891461
2411 4 01
2433 2 01
2433 2 02
2464 2 01
2464 2 07
2477 0
2478 0
2487 2 01
3152 2 02
3453 4
3678 2
3759 4 07
6405 4
Tel.: 045 / 676 12 07
skola@ssoshlinik.sk
www.ssoshlinik.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
2
S
3
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
mechanik nastavovač-obrábacie stroje a linky
obrábač kovov-univerzálne obrábanie
obrábač kovov-sústruţenie
strojný mechanik - stroje a zariadenia
strojný mechanik - zváranie
obrábanie kovov
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
krajčír - dámske odevy
tlačiar na polygrafických strojoch
inštalatér
komerčný pracovník v doprave-dopravná logistika
pracovník marketingu
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Jilemnického 1282
Okres Ţiar nad Hronom
965 01 Ţiar nad Hronom
Číslo školy: 37890085
2964 2
6323 6
6352 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6456 2
6460 2
6489 2
Tel.: 045 / 672 44 50
Fax: 045 / 672 44 50
sosoaszh@gmail.com
www.zsszh.edu.sk
S
3
S
5
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
cukrár
hotelová akadémia
obchod a podnikanie
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
predavač
hostinský, hostinská
133
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná odborná škola technická
Okres Ţiar nad Hronom
Dr. Janského 10
965 60 Ţiar nad Hronom
Číslo školy: 45022631
2430 2
2675 6
2679 4
2682 4
3918 6
6341 6
operátor strojárskej výroby
elektrotechnika
mechanik - mechatronik
mechanik počítačových sietí
technické lýceum
škola podnikania
Tel.: 045 / 673 33 94
Fax: 045 / 673 33 94
ssos.intech@gmail.com
www.ssost.edupage.org
S
3
S
4
S
5
S
4
S
4
S
4
/V/
Stredné priemyselné školy
Spojená škola - Stredná priemyselná škola stavebná
Kremnička 10
Okres Banská Bystrica
974 01 Banská Bystrica
Číslo školy: 710230133
3650 6
3917 6
Tel.: 048 / 415 47 24
Fax: 048 / 415 47 77
spssbb@stonline.sk
www.spssbb.edu.sk
S
4
S
4
staviteľstvo
technické a informatické sluţby
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6
Okres Banská Bystrica
975 18 Banská Bystrica
Číslo školy: 00161471
2675 6
2694 6
3957 6
elektrotechnika
informačné a sieťové technológie
multimédiá
Tel.: 048 / 472 33 12
Fax: 048 / 415 31 00
spsjm@spsjm.sk
www.spsjm.sk
S
4
S
4
S
4
/V/
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Akademická 13
Okres Banská Štiavnica
969 15 Banská Štiavnica
Číslo školy: 00161667
2241 6
2840 6
2841 6
2848 6
2949 6
3692 6
3916 6
8221 6 11
8245 6 02
8245 6 05
8260 6
8261 6
8264 6 01
8298 6
polytechnika
biotechnológia a farmakológia
technológia ochrany a tvorby ţivotného prostredia
chemická informatika
výţiva, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
geodézia, kartografia a kataster
ţivotné prostredie
dizajn - grafický a priestorový dizajn
konzervátorstvo a reštaurátorstvo - kovy
konzervátorstvo a reštaurátorstvo-omietky a štuková výzdoba
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
konz.a rešt.práce - papier,staré tlače a kniţné väzby
odevný dizajn
Tel.: 045 / 691 14 31
Fax: 045 / 692 23 68
spravca@mikovini.sk
www.mikovini.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Spojená škola - Stredná priemyselná škola
Laskomerského 3
Okres Brezno
977 46 Brezno
Číslo školy: 37998757
2381 6
Tel.: 048 / 611 25 26
Fax: 048 / 611 46 50
spsbrezno@stonline.sk
www.ssbrezno.edupage.org
S
4
strojárstvo
134
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
2675 6
elektrotechnika
/V/
2699 6 14 technik v elektrotechnike-informačné technológ (1)
3917 6 02 technické a informatické sluţby-v strojárstve
S
S
S
4
4
4
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Okres Lučenec
B. Němcovej 1
984 15 Lučenec
Číslo školy: 00161560
3650 6
3650 6
3692 6
3692 6
3917 6 06
staviteľstvo /1 športová trieda - atletika, basketbal, futbal/
staviteľstvo
geodézia, kartografia a kataster
geodézia, kartografia a kataster
technické a informatické sluţby-v stavebníctve
Tel.: 047 / 432 10 72
Fax: 047 / 433 32 00
sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk
www.spsstavebnalc.edu.sk
S
4
A
M
4
S
4
M
4
S
4
Stredná priemyselná škola dopravná
Sokolská 911/94
Okres Zvolen
960 01 Zvolen
Číslo školy: 00215589
3739 6
3760 6
3765 6
3917 6 07
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
technické a informatické sluţby-prevádzka a ekonom. ţelezníc
Tel.: 045 / 536 63 90
Fax: 045 / 533 30 97
skola@dopravnazv.sk
www.dopravnazv.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
Akadémie
Obchodná akadémia
Tajovského 25
Okres Banská Bystrica
975 73 Banská Bystrica
Číslo školy: 00162027
6317 6
Tel.: 048 / 423 07 00
Fax: 048 / 413 23 55
oatajbb@gmail.com
www.oatabb.edupage.org
S
4
obchodná akadémia
Súkromná hotelová akadémia
Drieňová 12
Okres Banská Štiavnica
969 16 Banská Štiavnica
Číslo školy: 45733228
6323 6
Tel.: 045 / 692 10 95
Fax: 045 / 692 10 92
sekretariat@sha.sk
www.sha.sk
S
5
hotelová akadémia
Hotelová akadémia
Malinovského 1
Okres Brezno
977 01 Brezno
Číslo školy: 00162035
6323 6
6324 6
6444 2
6445 2
Tel.: 048 / 611 26 41
Fax: 048 / 611 33 39
habrezno@stonline.sk
www.habrezno.sk
S
5
S
4
S
3
S
3
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
čašník, servírka
kuchár
135
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Obchodná akadémia
Malinovského 1
Okres Brezno
977 01 Brezno
Číslo školy: 35652454
6317 6
Tel.: 048 / 611 26 41
Fax: 048 / 611 33 39
habrezno@stonline.sk
www.habrezno.sk
S
4
obchodná akadémia
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
Školská 5
Okres Brezno
Tel.: 048 / 611 19 92
977 01 Brezno
Číslo školy: 42004802
7646 6
7649 6
7661 6
info@spsa.sk
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
S
S
S
4
4
4
A
S
S
S
4
4
4
A
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG
Okres Brezno
066 01 Humenné
Číslo školy: 042004801
7646 6
7649 6
7661 6
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
Spojená škola - Obchodná akadémia
Štúrova 848
Okres Detva
962 12 Detva
Číslo školy: 37956205
6317 6
Tel.: 045 / 545 56 375
Fax: 045 / 545 52 46
sekretariat@sssdetva.edu.sk
www.sssdetva.edu.sk
S
4
obchodná akadémia
Obchodná akadémia
M. R. Štefánika 8
Okres Krupina
963 88 Krupina
Číslo školy: 00632082
6317 6
Tel.: 045 / 551 92 12
Fax: 045 / 551 92 13
gaska@gymsladka.edu.sk
www.gymsladka.edu.sk
S
4
obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Lúčna 4
Okres Lučenec
984 16 Lučenec
Číslo školy: 00162060
6317 6
Tel.: 047 / 432 16 46
Fax: 047 / 433 15 67
skola@oaluclc.edu.sk
www.oalc.sk
S
4
obchodná akadémia
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia
Komenského 12
Okres Lučenec
984 18 Lučenec
Číslo školy: 00162809
7649 6
7649 6
7661 6
7662 6
Tel.: 047 / 432 18 12
Fax: 047 / 433 03 11
pasa@lc.psg.sk
www.pasalc.sk
M
4
A
S
4
A
S
4
S
4
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
animátor voľného času
136
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Obchodná akadémia
Okres Rimavská Sobota
K.Mikszátha 1
979 80 Rimavská Sobota
Číslo školy: 00162108
Tel.: 047 / 562 13 18
Fax: 047 / 562 31 35
sekretariat@obchars.sk
www.obchars.sk
M
4
S
4
S
4
6317 6
obchodná akadémia
6317 6
obchodná akadémia
7237 6 03 informačné systémy a sluţby-hospodárske informácie
Spojená škola - Obchodná akadémia
Jarmočná 1
Okres Veľký Krtíš
992 01 Modrý Kameň
Číslo školy: 37956248
6317 6
Tel.: 047 / 487 02 71
Fax: 047 / 487 00 05
sekretariat@ssmk.sk
www.oamk.sk
S
4
obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia
Okres Ţiar nad Hronom
SNP 16
965 01 Ţiar nad Hronom
Číslo školy: 37998218
6317 6
6323 6
Tel.: 045 / 672 38 04
Fax: 045 / 672 38 02
skola@oazh.sk
www.oazh.sk
S
4
S
5
obchodná akadémia
hotelová akadémia
Stredné umelecké školy
Súkromná stredná umelecká škola
Môťovská cesta 5
Okres Zvolen
960 01 Zvolen
Číslo školy: 33286167
8259 6
8260 6
8261 6
8298 6
Tel.: 045 / 536 91 99
Fax: 045 / 536 91 99
ssuszv@gmail.com
ssuszv.edupage.org
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
animovaná tvorba
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
odevný dizajn
Súkromná stredná umelecká škola
Kyslá 214
Okres Ţarnovica
966 61 Hodruša - Hámre
Číslo školy: 42003784
2414 4 01
2414 4 02
2423 2
2426 4
2485 2 02
8221 6
8221 6 05
8221 6 09
8221 6 11
8221 6 14
8233 6
8260 6
8261 6
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
strojárstvo-obrábanie materiálov
nástrojár
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
rytec kovov - nástroje a znaky
dizajn
dizajn - priemyselný dizajn
dizajn - fotografický dizajn
dizajn - grafický a priestorový dizajn
dizajn - odevný dizajn
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov /10ţ-zlat.a strieb.; 10ţ-um. zám.; 10ţ-rytie/
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
137
Tel.: 045 / 684 44 91
Fax: 045 / 694 41 34
ekonomicke@ssouhh.sk
www.ssouhh.sk
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
8503 4 01
8503 4 03
8503 4 04
8545 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
umeleckoremeselné sprac. kovov-kováčske a zámočnícke práce
umeleckoremeselné spracúvanie kovov-rytecké práce
umeleckoremeselné spracúvanie kovov-pasiarske práce
zlatník a klenotník
S
S
S
S
4
4
4
3
A
A
A
A
Súkromná škola úţitkového výtvarníctva
P. Kriţku 390/4
Okres Ţiar nad Hronom
967 01 Kremnica
Číslo školy: 00161683
8231 6
8233 6 01
8233 6 02
8233 6 03
8233 6 04
8240 6
8267 6
tvarovanie priemyselných výrobkov
výt.sprac.kovov a drahých kameňov-zlatníctvo a strieborníct.
výt.sprac.kovov a drahých kameňov-um.zámočníctvo a kováčstvo
výt.sprac.kovov a drahých kameňov-plošné a plast.rytie kovov
výt.sprac.kovov a drahých kameňov-umelecké odlievanie
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
štukatérstvo
Tel.: 045 / 674 35 67
Fax: 045 / 674 34 24
sekretariat@suvkremnica.edu.sk
www.suv.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Stredné zdravotnícke školy
Stredná zdravotnícka škola
Tajovského 24
Okres Banská Bystrica
974 29 Banská Bystrica
Číslo školy: 00607053
5308 6
5311 6
5356 6
5370 6
Tel.: 048 / 413 99 85
Fax: 048 / 413 56 55
skola@szsbb.eu
www.szsbb.eu
S
4
S
4
S
4
S
4
A
zdravotnícky laborant
farmaceutický laborant
zdravotnícky asistent
masér
Stredná zdravotnícka škola
Lúčna 2
Okres Lučenec
984 17 Lučenec
Číslo školy: 00607029
5356 6
Tel.: 047 / 433 08 37
Fax: 047 / 433 02 37
skola@szslucnalc.sk
www.szslucnalc.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Stredná zdravotnícka škola
J. Kozačeka 4
Okres Zvolen
960 01 Zvolen
Číslo školy: 00606995
5356 6
Tel.: 045 / 520 37 11
Fax: 045 / 520 37 46
szszvolen@post.sk
www.szszv.edu.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Špeciálne gymnáziá internátne
Gymnázium pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátne
Kutnohorská 675/20
Okres Ţiar nad Hronom
967 01 Kremnica
Číslo školy: 710143007
7902 5
Tel.: 045 / 674 26 00
skola@gymspmkr.edu.sk
www.svsbb.sk/skoly/soupkr
S
5
gymnázium
138
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Praktické školy
Praktická škola
Švermova 1
Okres Brezno
976 46 Valaská
Číslo školy: 710213395
6492 2
Tel.: 048 / 617 69 23
ovalaska@email.cz
www.ouvalaska.edu.sk
S
3
praktická škola
Praktická škola
Zvolenská cesta 59
Okres Lučenec
Tel.: 047 / 433 36 10
984 01 Lučenec
Číslo školy: 710221410
6492 2
www.szslc.edu.sk
S
3
praktická škola
Praktická škola
Nám.republiky 62
Okres Revúca
049 16 Jelšava
Číslo školy: 710166915
6492 2
Tel.: 058 / 448 28 95
szsjelsava1@azet.sk
praktická škola
S
3
Praktická škola
Bottova 13
Okres Rimavská Sobota
979 01 Rimavská Sobota
Číslo školy: 710162308
6492 2
Tel.: 047 / 562 17 25
skola@szsrs.edu.sk
praktická škola
S
3
Praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským
Hviezdoslavova 24
Okres Rimavská Sobota
979 01 Rimavská Sobota
Číslo školy: 710162316
6492 2
Tel.: 047 / 562 32 32
skola@szsmrs.edu.sk
praktická škola
M
3
Praktická škola pre ţiakov s telesným postihnutím
Rekreačná 393
Okres Ţarnovica
968 01 Nová Baňa
Číslo školy: 710162294
6492 2
Tel.: 045 / 685 65 46
outpm.novabana@gmail.com
www.specialnaskola.sk
S
3
praktická škola
Praktická škola
Českoslov. armády 183/1
Okres Ţiar nad Hronom
967 32 Kremnica
Číslo školy: 710216181
6492 2
Tel.: 045 / 674 24 20
zsisp@stonline.sk
www.szscsakr.edu.sk
S
3
praktická škola
139
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Praktické školy internátne
Praktická škola
Ďumbierska 15
Okres Banská Bystrica
974 11 Banská Bystrica
Číslo školy: 710162286
6492 2
Tel.: 048 / 414 12 77
specialnaskola@gmail.com
specialnaskolabb.edupage.org
S
3
praktická škola
Špeciálne stredné školy
Odborné učilište pre ţiakov s telesným postihnutím
Okres Ţarnovica
Tel.: 045 / 685 65 46
3178 2
výroba konfekcie /zameranie na šitie bielizne a ručné techniky/
4572 2 09 poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
outpm.novabana@gmail.com
www.specialnaskola.sk
S
3
S
3
Rekreačná 393
968 01 Nová Baňa
Číslo školy: 00027987
Špeciálne stredné školy internátne
Stredná odborná škola pre ţiakov s telesným postihnutím internátna
Okres Banská Bystrica
976 13 Slovenská Ľupča
Číslo školy: 710220448
Tel.: 048 / 418 70 35
oapriboj@oapriboj.edu.sk
www.oapriboj.edu.sk
S
4
S
4
7237 6 03 informačné systémy a sluţby-hospodárske informácie
7237 6 04 informačné systémy a sluţby-verejné kniţnice
Spojená škola - Obchodná akadémia pre ţiakov s telesným postihnutím internátna
Príboj 554
Okres Banská Bystrica
976 13 Slovenská Ľupča
Číslo školy: 30232091
6317 6
Tel.: 048 / 418 70 35
oapriboj@oapriboj.edu.sk
www.oapriboj.edu.sk
S
4
obchodná akadémia
Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Moskovská 17
Okres Banská Bystrica
974 04 Banská Bystrica 4
Číslo školy: 00493767
3178 2
3383 2 08
3686 2 03
4572 2 09
6486 2
6491 2 01
6491 2 02
výroba konfekcie /zameranie na šitie bielizne a ručné techniky/
spracúvanie dreva - výroba úţitkových a umeleckých predmetov
stavebná výroba - murárske práce OU
poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
140
Tel.: 048 / 415 31 40
ouivgbb@centrum.sk
www.oumosbb.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Odborné učilište internátne
Švermova 1
Okres Brezno
976 46 Valaská
Číslo školy: 35673109
3686 2 10 stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
6486 2
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
Tel.: 048 / 617 69 23
ovalaska@email.cz
www.ouvalaska.edu.sk
S
3
S
3
S
3
Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80
Okres Lučenec
984 03 Lučenec
Číslo školy: 00620998
3178 2 02
3383 2 01
3686 2 03
4572 2 03
6486 2
6491 2 01
výroba konfekcie - šitie bielizne
OU
spracúvanie dreva - drevárska prvovýroba
stavebná výroba - murárske práce
OU
poľnohospodárska výroba - záhradníctvo, kvetinár OU
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
Tel.: 047 / 433 01 28
riaditel@ouhallc.edu.sk
www.ouilucenec.eu
S
3
S
2
S
3
S
3
S
3
S
3
Odborné učilište internátne
Mierová 49
Okres Revúca
982 01 Tornaľa
Číslo školy: 00633577
3185 2 01
3686 2 03
4572 2 02
6491 2 01
Tel.: 047 / 501 12 16
outornalaz@mail.t-com.sk
www.ssitornala.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň
stavebná výroba - murárske práce
OU
poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
Odborné učilište internátne
Gottwaldova 70/43
Okres Veľký Krtíš
991 06 Ţelovce
Číslo školy: 37819003
2982 2 02
3686 2 03
3686 2 11
4572 2 02
6491 2 01
Tel.: 047 / 489 32 81
ouizelovce@gmail.com
www.ouizelovce.sk
S
2
S
3
S
2
S
3
S
3
potravinárska výroba - pekárenská
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - stavebné stolárstvo
OU
poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
Stredná odborná škola pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátna
Kutnohorská 675/20
Okres Ţiar nad Hronom
967 01 Kremnica
Číslo školy: 00163082
2964 2
3152 2 02
3341 4
3355 2
3675 2 02
6490 2 01
8582 2
Tel.: 045 / 674 36 96
skola@gymspmkr.edu.sk
www.gymspmkr.edu.sk
S
4
S
4
S
5
S
4
S
4
S
4
S
3
A
cukrár
krajčír - dámske odevy
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
maliar - stavebná výroba
kuchár, čašník; kuchárka, servírka - príprava jedál
umelecký krajčír
141
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Banskobystrický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola odevná pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátna
Kutnohorská 675/20
Okres Ţiar nad Hronom
967 01 Kremnica
Číslo školy: 710167687
Tel.: 045 / 674 36 96
skola@gymspmkr.edu.sk
www.svsbb.sk/skoly/soupkr
S
5
S
5
S
5
A
3125 6
odevníctvo
3917 6 10 technické a informatické sluţby-odevníctvo
8237 6
modelárstvo a návrhárstvo odevov
Odborné učilište internátne
Kutnohorská 675/20
Okres Ţiar nad Hronom
967 01 Kremnica
Číslo školy: 710156782
3178 2 02
3383 2 02
3686 2 03
3686 2 10
6491 2 01
Tel.: 045 / 674 36 96
skola@gymspmkr.edu.sk
www.gymspmkr.edu.sk
S
2
S
3
S
3
S
3
S
3
výroba konfekcie - šitie bielizne
OU
spracúvanie dreva - stolárska výroba
OU
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
142
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnáziá
Gymnázium L. Stöckela
Jiráskova 12
Okres Bardejov
085 70 Bardejov
Číslo školy: 00160911
7902 5
Tel.: 054 / 472 27 81
skola@gymlsbj.svcmi.sk
www.gymlsbj.sk
S
4
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium
Slovenská 5
Okres Bardejov
085 29 Bardejov
Číslo školy: 42035261
7902 5
Tel.: 054 / 486 19 50
Fax: 054 / 486 19 60
ssjhbj@slovanet.sk
www.ssjh.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium sv. Jána Bosca
Komenského 5
Okres Bardejov
085 01 Bardejov
Číslo školy: 37938550
7902 5
7902 5
Tel.: 054 / 474 65 54
Fax: 054 / 474 65 54
skola@gymbosbj.svcmi.sk
www.cigybar.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium
Ul. 29. augusta 4
Okres Bardejov
Tel.: 054 / 474 84 61
085 01 Bardejov
Číslo školy: 37939076
7902 5
gymnázium
S
info@sgbj.sk
www.sgbj.sk
4
Spojená škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Duchnovičova 24
Okres Humenné
066 01 Humenné
Číslo školy: 37938045
7902 5
7902 5
Tel.: 057 / 775 27 32
skola@gymmuche.svcmi.sk
www.gymcmhe.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu
Komenského 4
Okres Humenné
066 01 Humenné
Číslo školy: 00160954
7902 5
Tel.: 057 / 775 38 26
skola@gymhe.svcmi.sk
www.gaglshe.edupage.org
S
4
gymnázium
Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho
Lesná 28
Okres Humenné
066 01 Humenné
Číslo školy: 36161667
7902 5
Tel.: 057 / 778 33 98
skola@gjzhe.svcmi.sk
www.gjzhe.edupage.org
S
4
gymnázium
143
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium P. O. Hviezdoslava
Okres Keţmarok
Hviezdoslavova 20
060 14 Keţmarok
Číslo školy: 00160962
7902 5
7902 5
Tel.: 052 / 452 30 32
skola@gpohkk.svcmi.sk
www.gympohkk.edupage.org
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium
Okres Keţmarok
SNP 3
061 15 Spišská Stará Ves
Číslo školy: 710230346
7902 5
Tel.: 052 / 482 20 67
Fax: 052 / 482 20 67
riaditelka231@gmail.com
www.gsnpssv.edu.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium J. Francisciho - Rimavského
Kláštorská 37
Okres Levoča
054 67 Levoča
Číslo školy: 00161039
Tel.: 053 / 451 22 52
Fax: 053 / 451 42 55
skola@gymjfrle.svcmi.sk
www.gymjfrle.edupage.org
S
4
S
8
7902 5
gymnázium
7902 5 73 gymnázium - cudzie jazyky
Gymázium sv. Františka Assiského
Kláštorská č. 24
Okres Levoča
054 01 Levoča
Číslo školy: 17082447
7902 5
7902 5
Tel.: 053 / 417 06 00
Fax: 053 / 514 26 4
skola@gfale.svcmi.sk
www.gymklv.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Duchnovičova 13
Okres Medzilaborce
068 01 Medzilaborce
Číslo školy: 00161055
7902 5
Tel.: 057 / 732 10 02
Fax: 057 / 210 02
skola@gymml.svcmi.sk
www.gymlab.sk
S
4
gymnázium
Súkromné gymnázium
Letná ulica 3453/34
Okres Poprad
058 01 Poprad
Číslo školy: 42028566
Tel.: 052 / 772 19 42
tasgym@tasgym.sk
www.tasgym.sk
S
5
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Spojená škola - Gymnázium
Dominika Tatarku 4666/7
Okres Poprad
058 01 Poprad
Číslo školy: 42083788
Tel.: 052 / 772 16 63
Fax: 052 / 772 40 57
skola@gdtpp.svcmi.sk
www.ssdtpp.sk
S
8
S
4
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
144
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium
Kukučínova 4239/1
Okres Poprad
058 39 Poprad
Číslo školy: 00161098
7902 5
7902 5
Tel.: 052 / 772 16 54
skola@gympp.svcmi.sk
www.stary-gympel.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
Dlhé hony 3522/2
Okres Poprad
058 01 Poprad
Číslo školy: 37942743
7902 5
Tel.: 052 / 772 13 89
Fax: 052 / 776 52 33
skola@gympusopp.svcmi.sk
www.scspp.sk
S
4
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium Tarasa Ševčenka
Sládkovičova 4
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 37947923
7902 5
Tel.: 051 / 772 47 91
skola@gymtspo.svcmi.sk
www.gymtspo.edu.sk
U
4
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša
Duklianska 16
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 17080151
7902 5
Tel.: 051 / 746 54 01
Fax: 051 / 774 27 39
skola@gsmipo.svcmi.sk
www.zsgmik.sk
S
8
gymnázium
Gymnázium
Konštantínova 2
Okres Prešov
080 65 Prešov
Číslo školy: 00161110
Tel.: 051 / 772 57 37
skola@gymkopo.svcmi.sk
www.gk2-po.sk
S
4
S
8
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium sv. Moniky
Tarasa Ševčenka 1
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 31991653
7902 5
Tel.: 051 / 756 73 01
skola@gsmpo.svcmi.sk
www.gymonika.sk
S
4
gymnázium
Spojená škola - Evanjelické kolegiálne gymnázium
Nám. legionárov 3
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 42227496
7902 5
7902 5
Tel.: 051 / 772 14 01
skola@esspo.sk
www.ekgym.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
145
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium J. A. Raymana
Mudroňova 20
Okres Prešov
081 93 Prešov
Číslo školy: 00161101
7902 5
7902 5
Tel.: 051 / 771 16 00
skola@gymjarpo.svcmi.sk
www.gjar-po.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium
Podjavorinskej 22
Okres Prešov
080 05 Prešov
Číslo školy: 37946765
7902 5
Tel.: 051 / 770 52 88
Fax: 051 / 770 25 98
skola@gympjpo.svcmi.sk
www.spojenask.edupage.org
S
4
A
gymnázium
Súkromné gymnázium
Solivarská 28
Okres Prešov
080 05 Prešov
Číslo školy: 36160415
Tel.: 051 / 771 32 63
Fax: 051 / 775 73 77
skola@sgpo.sk
www.sukromnaskola.sk
S
5
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča
Bernolákova 21
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 37938797
7902 5
Tel.: 051 / 090 39 8219
riaditel@gppgpo.edu.sk
www.gymnazium.gojdic.eu
S
4
gymnázium
Súkromné športové gymnázium - ELBA
Smetanova 2
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 37945653
Tel.: 051 / 771 49 99
skola@ssoselbapo.sk
www.elbaci.sk
S
4
A
S
8
A
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
Gymnázium
Komenského 13
Okres Sabinov
082 71 Lipany
Číslo školy: 00161047
7902 5
7902 5
Tel.: 051 / 457 22 85
Fax: 051 / 572 28 5
skola@gymlipany.svcmi.sk
www.gymlipany.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Antona Prídavka
Komenského 40
Okres Sabinov
083 01 Sabinov
Číslo školy: 00161152
7902 5
Tel.: 051 / 756 79 50
Fax: 051 / 452 30 74
skola@gymsb.svcmi.sk
www.gymkosb.sk
S
4
gymnázium
146
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium
Študentská 4
Okres Snina
069 16 Snina
Číslo školy: 00161179
7902 5
7902 5
Tel.: 057 / 762 33 53
Fax: 057 / 623 51 4
skola@gymsnina.svcmi.sk
www.gymsnina.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Švermova 10
Okres Snina
069 01 Snina
Číslo školy: 710219440
7902 5
7902 5
Tel.: 057 / 762 23 61
skola@gymcmsnina.svcmi.sk
www.csssnina.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium
Budovateľská 1992/9
Okres Snina
069 01 Snina
Číslo školy: 42074487
Tel.: 057 / 381 01 25
sgbsnina@gmail.com
www.sgbsnina.meu.sk
R
5
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium Terézie Vansovej
17. novembra 2
Okres Stará Ľubovňa
065 80 Stará Ľubovňa
Číslo školy: 00161217
7902 5
7902 5
Tel.: 052 / 432 35 75
Fax: 052 / 432 37 09
skola@gymnsl.svcmi.sk
www.gymsl.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Ul. Štúrova č. 383/3
Okres Stará Ľubovňa
064 01 Stará Ľubovňa
Číslo školy: 37945785
7902 5
Tel.: 052 / 238 84 12
cgm@slnet.sk
www.cgmsl.edu.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium
Konštantínova 64
Okres Stropkov
091 80 Stropkov
Číslo školy: 00161225
7902 5
7902 5
Tel.: 054 / 742 29 86
Fax: 054 / 742 37 86
skola@gymsp.svcmi.sk
www.gymstrop.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Dukelská 30
Okres Svidník
087 20 Giraltovce
Číslo školy: 00160946
7902 5
7902 5
Tel.: 054 / 732 23 25
Fax: 054 / 732 12 22
skola@gymgir.svcmi.sk
www.gymgir.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
147
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16
Okres Svidník
089 24 Svidník
Číslo školy: 00161233
7902 5
Tel.: 054 / 752 10 36
skola@gymsk.svcmi.sk
www.gdh.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium bl. Matky Terezy
Sovietskych hrdinov 80
Okres Svidník
089 01 Svidník
Číslo školy: 37938843
7902 5
Tel.: 054 / 788 02 11
Fax: 054 / 788 02 10
skola@gymmtsk.svcmi.sk
www.szssk.edu.sk
S
4
gymnázium
Súkromné gymnázium
Bernolákova 1061
Okres Vranov nad Topľou
093 80 Vranov nad Topľou
Číslo školy: 36155721
7902 5
7902 5
Tel.: 057 / 443 16 81
skola@gym8vv.svcmi.sk
www.sgvt.szm.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Dr. C. Daxnera 88/3
Okres Vranov nad Topľou
093 80 Vranov nad Topľou
Číslo školy: 00161268
7902 5
Tel.: 057 / 446 45 74
skola@gyvv.svcmi.sk
www.gyvv.sk
S
4
gymnázium
Spojená škola - Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi
Školská 650
Okres Vranov nad Topľou
093 80 Vranov nad Topľou
Číslo školy: 710214634
7902 5
7902 5
Tel.: 057 / 446 42 81
skola@gymfrvv.svcmi.sk
www.gfa.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Stredné odborné školy
Súkromná stredná odborná škola
Hviezdoslavova 11
Okres Bardejov
085 10 Bardejov
Číslo školy: 00686981
2487 2 01
2968 2 01
3152 2 03
3161 0
3178 0
3336 6
3341 4
3355 2
Tel.: 054 / 474 83 16
Fax: 054 / 474 83 14
skola@sousbj.edu.sk
www.sousbj.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
2
S
2
S
4
S
4
S
3
autoopravár - mechanik
mäsiar údenár - spracúvanie mäsa a mäsových výrobkov
krajčír - univerzálne šitie odevov
praktická ţena (2)
výroba konfekcie
drevárstvo a nábytkárstvo
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
148
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3370 2
3383 0
3656 4
4579 0
6362 6
6405 4
6424 2
6456 2
6489 2
8260 6
8261 6
8504 4
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
čalúnnik
spracúvanie dreva
operátor stavebnej výroby
lesná výroba
kozmetička a vizáţistka
pracovník marketingu
manikér - pedikér
kaderník
hostinský, hostinská
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
umeleckoremeselné spracúvanie dreva
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
2
4
2
4
4
3
3
3
4
4
4
A
A
A
Spojená škola - Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Štefánikova 64
Okres Bardejov
085 01 Bardejov
Číslo školy: 42077150
2840 6
2962 2
3161 0
3178 0
3355 2
3447 4
3661 2
3663 2
3686 0
3760 6
3916 6
4571 2
6405 4
6446 4
7237 6
7661 6
Tel.: 054 / 488 01 50
Fax: 054 / 472 24 65
spojenabj@mail.t-com.sk
www.spojenaskola.edupage.org
S
4
S
3
S
2
S
2
S
3
S
4
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
A
S
3
S
4
A
S
4
S
4
S
4
biotechnológia a farmakológia
pekár
praktická ţena (2)
výroba konfekcie
stolár
grafik digitálnych médií
murár
tesár
stavebná výroba
prevádzka a ekonomika dopravy
ţivotné prostredie
záhradník
pracovník marketingu
kozmetik
informačné systémy a sluţby
sociálno - výchovný pracovník
Spojená škola - Stredná odborná škola polytechnická
Slovenská 5
Okres Bardejov
085 29 Bardejov
Číslo školy: 710212585
2411 4
2413 4
2426 4
2431 2
2464 2
2487 2 01
2487 2 02
2677 2 07
2682 4
2683 2 04
2697 4
3668 2
3675 2
3678 2
Tel.: 054 / 486 19 50
Fax: 054 / 486 19 60
ssjhbj@slovanet.sk
www.j-henischa.szm.sk
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
mechanik nastavovač
mechanik strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
strojný mechanik
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
elektronik-spotrebná elektronika
mechanik počítačových sietí
elektromechanik-stroje a zariadenia
mechanik elektrotechnik
montér suchých stavieb
maliar
inštalatér
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Mierová 1973/79
Okres Humenné
066 01 Humenné
Číslo školy: 00617750
2426 4
Tel.: 057 / 775 27 34
Fax: 057 / 752 69 7
skola@souslhe.svcmi.sk
www.sousluzhe.edu.sk
S
4
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
149
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2487 2 01
2964 2
3341 4
3355 2
3446 4
6352 6
6362 6
6446 4
6456 2
6489 2
7661 6
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
autoopravár - mechanik
cukrár
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
grafik tlačových médií
obchod a podnikanie
kozmetička a vizáţistka
kozmetik
kaderník
hostinský, hostinská
sociálno - výchovný pracovník
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
4
3
4
4
4
4
3
3
4
Stredná odborná škola technická
Druţstevná 1737
Okres Humenné
066 01 Humenné
Číslo školy: 37942484
2413 4
2433 2
2675 6
2683 2 11
2697 4
3447 4
3917 6 03
6405 4
Tel.: 057 / 775 29 52
Fax: 057 / 775 29 54
skola@sosthe.edu.sk
www.sosthe.edu.sk
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
mechanik strojov a zariadení
obrábač kovov
elektrotechnika
/V/
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
grafik digitálnych médií
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
pracovník marketingu
Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
Okres Humenné
066 01 Humenné
Číslo školy: 00893358
2418 4
2435 2 02
2487 2 01
2682 4
2683 2 03
2694 6
3355 2
3656 4
3658 4
3661 2
3663 2
3675 2
3678 2
3680 2
3686 0
3688 2
3692 6
3792 4
Tel.: 057 / 776 25 59
Fax: 057 / 776 78 86
skola@soushe.svcmi.sk
www.soshe.sk
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
3
S
4
S
4
mechanik poţiarnej techniky
klampiar-stavebná výroba
autoopravár - mechanik
mechanik počítačových sietí
elektromechanik-rozvodné zariadenia
informačné a sieťové technológie
stolár
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
tesár
maliar
inštalatér
podlahár
stavebná výroba
kominár
geodézia, kartografia a kataster
poštový manipulant
Stredná odborná škola
Kušnierska brána 349/2
Okres Keţmarok
060 01 Keţmarok
Číslo školy: 00159468
2487 2
2682 4
2954 2
2960 4
2962 2
2964 2
Tel.: 052 / 452 49 85
Fax: 052 / 452 30 40
soupkks@soupkk.sk
www.soupkk.edu.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
autoopravár
mechanik počítačových sietí
mäsiar
operátor potravinárskej výroby
pekár
cukrár
150
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2977 2
2978 2
2982 0
3161 0
3383 0
3680 2
3686 0
4210 6 08
4210 6 11
4236 6
4243 6 03
4336 6 02
6449 0
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
cukrár kuchár (1)
cukrár pekár
potravinárska výroba
praktická ţena (2)
spracúvanie dreva
podlahár
stavebná výroba
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
agropodnikanie - agroturistika
ekonomika pôdohospodárstva
mechanizácia pôdohospodárstva-technické sluţby na vidieku
veter.zdravotn.a hyg.-veter.zdrav.v hygien.a lab.sluţ.
technické sluţby v autoservise
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
4
4
2
2
2
3
2
4
4
4
4
4
2
Stredná odborná škola
Garbiarska 1
Okres Keţmarok
060 01 Keţmarok
Číslo školy: 37880012
3152 2 02
3178 0
3355 2
3661 2
3673 2
3675 2
3686 0
3759 4
6324 6
6352 6
6446 4
6456 2
6460 2
6489 2
Tel.: 052 / 452 33 53
Fax: 052 / 468 11 21
skola@zssoslkk.svcmi.sk
www.sos-garbiarska1-kk.sk
S
3
S
2
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
stolár
murár
kachliar
maliar
stavebná výroba
komerčný pracovník v doprave
manaţment regionálneho cestovného ruchu
obchod a podnikanie
kozmetik
kaderník
predavač
hostinský, hostinská
Súkromná stredná odborná škola
Biela voda č. 2
Okres Keţmarok
060 01 Keţmarok
Číslo školy: 42088381
3178 0
3185 2
3383 0
3661 2
3686 0
4579 0
6456 2
8541 2
8557 2
Tel.: 052 / 090 79 7881
ssoskk@gmail.com
výroba konfekcie
krajčírka
spracúvanie dreva
murár
stavebná výroba
lesná výroba
kaderník
umelecký kováč a zámočník
umelecký stolár
S
S
S
S
S
S
S
S
S
2
3
2
3
2
2
3
3
3
A
A
Stredná odborná škola
Okres Levoča
053 06 Bijacovce 1
Číslo školy: 00158925
2466 2 04
2487 2 01
3161 0
3178 0
3355 2
3661 2
3663 2
Tel.: 053 / 418 20 41
Fax: 053 / 459 91 94
skola@soubijac.svcmi.sk
www.soulbijac.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
2
S
3
S
3
S
3
mechanik opravár-lesné stroje a zariadenia
autoopravár - mechanik
praktická ţena (2)
výroba konfekcie
stolár
murár
tesár
151
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3686 0
4210 6 11
4556 4
4571 2
4575 2
4579 0
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
stavebná výroba
agropodnikanie - agroturistika
operátor lesnej techniky
záhradník
mechanizátor lesnej výroby
lesná výroba
S
S
S
S
S
S
2
4
4
3
3
2
Stredná odborná škola Majstra Pavla
Kukučínova 9
Okres Levoča
054 01 Levoča
Číslo školy: 00159514
2431 2
2464 2
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2960 4
2962 2
2964 2
3137 4 01
3178 0
3686 0
4210 6 02
4210 6 11
4524 2
4572 0
6405 4
6444 2
6445 2
6449 0
Tel.: 053 / 451 32 91-3
Fax: 053 / 451 36 53
skola@souple.svcmi.sk
www.souplevoca.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
S
2
S
2
S
4
S
4
S
3
S
2
S
4
S
3
S
3
S
2
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
strojný mechanik
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
operátor potravinárskej výroby
pekár
cukrár
operátor odevnej výroby - odevná výroba
výroba konfekcie
stavebná výroba
agropodnikanie - poľnohospodárske sluţby
agropodnikanie - agroturistika
agromechanizátor, opravár
poľnohospodárska výroba
pracovník marketingu
čašník, servírka
kuchár
technické sluţby v autoservise
Stredná pedagogická škola
Bottova 15 A
Okres Levoča
054 01 Levoča
Číslo školy: 00162833
7649 6
7661 6
7662 6
Tel.: 053 / 451 22 05
Fax: 053 / 451 03 67
skola@spsle.svcmi.sk
www.spgslevoca.sk
S
4
A
S
4
S
4
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
animátor voľného času
Stredná odborná škola Andyho Warhola
Duchnovičova 506
Okres Medzilaborce
068 16 Medzilaborce
Číslo školy: 37942506
2447 4
2466 2
2478 0
2682 4
3161 0
3341 4
3355 2
3383 0
3965 6
6317 6
6405 4
6456 2
7646 6
7661 6
8240 6
Tel.: 057 / 732 13 48
Fax: 057 / 732 13 48
sosaw@post.sk
www.zssduchme.edu.sk
S
4
S
3
S
2
S
4
S
2
S
4
S
3
S
2
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
A
mechanik hasičskej techniky
mechanik opravár
strojárska výroba
mechanik počítačových sietí
praktická ţena (2)
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
spracúvanie dreva
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
obchodná akadémia
pracovník marketingu
kaderník
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
sociálno - výchovný pracovník
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
152
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
8269 6
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
tvorba nábytku a interiéru
S
4
A
Súkromná stredná odborná škola
Ul. 29. augusta 4812
Okres Poprad
058 50 Poprad
Číslo školy: 42039371
6857 6
7235 6
Tel.: 052 / 090 52 9865
riaditel@tatranskaakademia.sk
www.ssosta.edupage.sk
S
4
S
4
právo a podnikanie (1)
informačné a digitálne technológie (1)
Stredná odborná škola
Okruţná 761/25
Okres Poprad
058 01 Poprad
Číslo školy: 42077133
2435 2
2447 4
3355 2
3661 2
3663 2
3675 2
3678 2
3686 0
3792 4
6352 6
6475 2
Tel.: 052 / 772 18 76
skola@souspp.svcmi.sk
www.sospp.edupage.org
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
S
3
klampiar
mechanik hasičskej techniky
stolár
murár
tesár
maliar
inštalatér
stavebná výroba
poštový manipulant
obchod a podnikanie
technicko-administratívny pracovník
Stredná odborná škola
Štefánikova 39
Okres Poprad
059 21 Svit
Číslo školy: 37947541
2683 2 03
2697 4
2840 6
3158 6
3179 2
3446 4
3453 4
3759 4 07
6341 6
6405 4
6475 2
Tel.: 052 / 775 62 45
skola@soutsvit.svcmi.sk
www.svitzss.szm.sk
S
3
S
4
S
4
S
4
S
2
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
elektromechanik-rozvodné zariadenia
mechanik elektrotechnik
biotechnológia a farmakológia
styling a marketing (1)
textilná výroba
grafik tlačových médií
tlačiar na polygrafických strojoch
komerčný pracovník v doprave-dopravná logistika
škola podnikania
pracovník marketingu
technicko-administratívny pracovník
Stredná odborná škola
Horný Smokovec 26
Okres Poprad
062 01 Vysoké Tatry
Číslo školy: 00893552
6323 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 052 / 442 28 65
Fax: 052 / 442 27 72
skola@soupsmok.svcmi.sk
www.sousmokovec.sk
S
5
S
3
S
4
S
3
S
4
hotelová akadémia
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Súkromná stredná odborná škola
SNP 1253
Okres Poprad
058 86 Poprad
Číslo školy: 00686964
2487 2
Tel.: 052 / 786 01 31
Fax: 052 / 772 40 42
skola@souvelka.svcmi.sk
www.souspp.edu.sk
S
3
autoopravár
153
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2697 4
2964 2
6405 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6456 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
mechanik elektrotechnik
cukrár
pracovník marketingu
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
S
S
S
S
S
S
S
S
4
3
4
3
4
3
4
3
Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12
Okres Poprad
058 01 Poprad
Číslo školy: 00891541
2426 4
2682 4
3447 4
Tel.: 052 / 788 08 11
Fax: 052 / 776 16 00
skola@soukukpp.svcmi.sk
www.sostpoprad.sk
S
4
S
4
S
4
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
mechanik počítačových sietí
grafik digitálnych médií
Stredná odborná škola elektrotechnická
Hlavná 1400/1
Okres Poprad
059 51 Poprad - Matejovce
Číslo školy: 00893102
2426 4
2679 4
2683 2 11
2683 2 15
2697 4
6442 4
Tel.: 052 / 773 16 96
Fax: 052 / 773 16 17
skola@sosematej.sk
www.sosematej.sk
S
4
S
5
S
3
S
3
S
4
S
4
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
mechanik - mechatronik
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
obchodný pracovník
Súkromná stredná odborná škola ELBA
Smetanova 2
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 37784722
2675 6
3152 2
3161 0
3431 6
3650 6
3661 2
3760 6
3917 6 03
6362 6
8222 6
8223 6
8245 6
8261 6
Tel.: 051 / 771 49 99
skolaelba@skolaelba.sk
www.ssoselbapo.edu.sk
S
4
S
3
S
2
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
elektrotechnika
/V/
krajčír
praktická ţena (2)
polygrafia
staviteľstvo
murár
prevádzka a ekonomika dopravy
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
kozmetička a vizáţistka
úţitková maľba
úţitková fotografia
konzervátorstvo a reštaurátorstvo
propagačná grafika
Súkromná stredná odborná škola
Masarykova 2
Okres Prešov
082 21 Prešov
Číslo školy: 37940031
3792 4
Tel.: 051 / 090 36 4030
ssou@zoznam.sk
www.ssou.szm.sk
S
4
poštový manipulant
154
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
Košická 20
Okres Prešov
081 75 Prešov
Číslo školy: 37880080
3152 2 02
3158 6
6362 6
6446 4
6452 2
6456 2
8261 6
8297 6
Tel.: 051 / 758 83 11
Fax: 051 / 758 83 33
skola@zsssluzpo.svcmi.sk
www.zsssluz.edupage.sk
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
A
S
4
A
krajčír - dámske odevy
styling a marketing (1)
kozmetička a vizáţistka
kozmetik
fotograf
kaderník
propagačná grafika
fotografický dizajn
Súkromná stredná odborná škola
Pod Kalváriou 36
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 00686514
2964 2
6323 6
6324 6
6444 4
6445 2
6445 4
6489 2
Tel.: 051 / 771 72 02
skola@souszsdpo.svcmi.sk
www.skolamladost.sk
S
3
S
5
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
cukrár
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
čašník, servírka
kuchár
kuchár
hostinský, hostinská
Spojená škola - Stredná odborná škola
Kollárova 10
Okres Prešov
081 21 Prešov
Číslo školy: 710215878
4575 2
4579 0
Tel.: 051 / 771 85 48
skola@soulsig.svcmi.sk
mechanizátor lesnej výroby
lesná výroba
S
S
3
2
Spojená škola - Stredná odborná škola lesnícka
Kollárova 10
Okres Prešov
081 21 Prešov
Číslo školy: 42077168
4219 6
4238 6
Tel.: 051 / 746 56 11
Fax: 051 / 771 28 39
skola@slspo.svcmi.sk
www.slspo.sk
S
4
S
4
lesníctvo
agrolesníctvo (1)
Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
Okres Prešov
081 79 Prešov
Číslo školy: 37880241
3158 6
6324 6
6341 6
6405 4
6442 4
8298 6
8299 6
Tel.: 051 / 773 34 13
Fax: 051 / 758 30 71
skola@zssodpo.svcmi.sk
www.sospodnikania.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
A
S
4
A
styling a marketing (1)
manaţment regionálneho cestovného ruchu
škola podnikania
pracovník marketingu
obchodný pracovník
odevný dizajn
dizajn interiéru (1)
155
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Duklianskych hrdinov 3
Okres Prešov
081 34 Prešov
Číslo školy: 17078482
2954 2
2962 2
2964 2
6337 6
6352 6
6355 6
6405 4
6442 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6451 2
6460 2
mäsiar
pekár
cukrár
informačné technológie a informačné sluţby v obchode (1)
obchod a podnikanie
sluţby v cestovnom ruchu
pracovník marketingu
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
aranţér
predavač
Tel.: 051 / 771 08 63
Fax: 051 / 771 08 64
skola@souopo.svcmi.sk
www.souopo.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
Spojená škola - Stredná odborná škola technická
Podjavorinskej 22
Okres Prešov
080 05 Prešov
Číslo školy: 710171773
2426 4
2679 4
2682 4
2697 4
3447 4
3918 6
Tel.: 051 / 770 52 88
Fax: 051 / 770 25 98
skola@souepo.svcmi.sk
www.spojenaskola.sk
S
4
S
5
S
4
S
4
S
4
S
4
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
mechanik - mechatronik
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
grafik digitálnych médií
technické lýceum
Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 00893251
2447 4
2487 2 01
2683 2 11
3355 2
3656 4
3661 2
3663 2
3668 2
3678 2
3686 0
3693 4
3778 4
6475 2
Tel.: 051 / 771 45 60
Fax: 051 / 771 16 34
skola@souspo.svcmi.sk
www.sost-po.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
S
3
mechanik hasičskej techniky
autoopravár - mechanik
elektromechanik - silnoprúdová technika
stolár
operátor stavebnej výroby
murár
tesár
montér suchých stavieb
inštalatér
stavebná výroba
technik energetických zariadení budov (1)
technik informačných a telekomunikačných technológií
technicko-administratívny pracovník
Stredná odborná škola dopravná
Konštantínova 2
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 17078440
2487 2 01
2487 2 02
2487 2 03
2487 2 04
Tel.: 051 / 772 32 87
Fax: 051 / 772 32 79
sosdpo@azet.sk
www.sosdpo.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
autoopravár - karosár
autoopravár - lakovník
156
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2490 4 02
2697 4
3759 4
3760 6
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
manaţér výr.a kontroly v automobil. priem.-autoelektronika
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
prevádzka a ekonomika dopravy
S
S
S
S
4
4
4
4
Súkromná stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií
Masarykova 2
Okres Prešov
082 21 Prešov
Číslo školy: 42084351
3794 6
Tel.: 051 / 090 36 4030
ssou@zoznam.sk
poštové a peňaţné sluţby (1)
S
4
Stredná odborná škola
Okres Sabinov
SNP 16
083 01 Sabinov
Číslo školy: 37942514
2433 2
2487 2 01
2487 2 02
2686 2
2697 4
2954 2
3355 2
4210 6 08
4574 2
6444 2
6445 2
6475 2
Tel.: 051 / 488 01 00
Fax: 051 / 488 01 02
skola@soupsb.sk
www.zsssb.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
obrábač kovov
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
mechanik elektronických zariadení
mechanik elektrotechnik
mäsiar
stolár
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
opravár poľnohospodárskych strojov
čašník, servírka
kuchár
technicko-administratívny pracovník
Stredná odborná škola
Komenského 16
Okres Sabinov
032 74 Lipany
Číslo školy: 00159476
2964 2
3161 0
3178 0
3661 2
3678 2
3686 0
4210 6 02
6405 4
6446 4
6456 2
6489 2
Tel.: 051 / 488 00 15
Fax: 051 / 457 24 48
skola@souplipa.svcmi.sk
www.souplipany.sk
S
3
S
2
S
2
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
cukrár
praktická ţena (2)
výroba konfekcie
murár
inštalatér
stavebná výroba
agropodnikanie - poľnohospodárske sluţby
pracovník marketingu
kozmetik
kaderník
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120
Okres Snina
069 15 Snina
Číslo školy: 37878247
2487 2 01
2487 2 02
2686 2
2964 2
3355 2
4210 6 11
4557 4 01
6317 6
Tel.: 057 / 762 33 09
Fax: 057 / 758 03 91
skola@soupsv.svcmi.sk
www.zsssnina.edupage.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
mechanik elektronických zariadení
cukrár
stolár
agropodnikanie - agroturistika
podnikanie v poľnohospodárstve
obchodná akadémia
157
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6324 6
6445 2
6456 2
6489 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
manaţment regionálneho cestovného ruchu
kuchár
kaderník
hostinský, hostinská
S
S
S
S
4
3
3
3
Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera
Kláštorná 2
Okres Stará Ľubovňa
065 03 Podolínec
Číslo školy: 17151481
3355 2
3668 2
6445 2
6445 4
6446 4
6456 2
Tel.: 052 / 439 12 57
Fax: 052 / 439 12 57
skola@souskh.svcmi.sk
www.soukh.eventlab.sk
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
stolár
montér suchých stavieb
kuchár
kuchár
kozmetik
kaderník
Stredná odborná škola
Jarmočná 108
Okres Stará Ľubovňa
064 80 Stará Ľubovňa
Číslo školy: 00159531
2964 2
3161 0
3355 2
3650 6 01
3650 6 10
3656 4
3661 2
3686 0
4211 6 16
4561 2 03
4579 0
6323 6
6405 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6456 2
6489 2
Tel.: 052 / 716 43 11
Fax: 052 / 432 25 93
sekretariat@sosjsl.sk
www.sosjsl.sk
S
3
S
2
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
2
S
4
S
3
S
2
S
5
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
cukrár
praktická ţena (2)
stolár
staviteľstvo - pozemné staviteľstvo
staviteľstvo - stavebný manaţment
operátor stavebnej výroby
murár
stavebná výroba
záhradníctvo-záhradná a krajinárska tvorba
poľnohospodár - sluţby
lesná výroba
hotelová akadémia
pracovník marketingu
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kaderník
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola technická
Levočská 40
Okres Stará Ľubovňa
064 01 Stará Ľubovňa
Číslo školy: 17050405
2418 4
2426 4
2487 2 01
2683 2 11
2697 4
3355 2
3678 2
7661 6
Tel.: 052 / 432 33 31
Fax: 052 / 432 11 85
skola@soustrsl.svcmi.sk
www.sousl.edupage.org
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
3
S
4
mechanik poţiarnej techniky
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
autoopravár - mechanik
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
stolár
inštalatér
sociálno - výchovný pracovník
Stredná odborná škola
Hlavná 6
Okres Stropkov
091 01 Stropkov
Číslo školy: 00398861
Tel.: 054 / 718 15 00
Fax: 054 / 742 25 81
skola@soupsp.svcmi.sk
www.soustropkov.edu.sk
158
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2487 2 01
3355 2
4572 0
6405 4
6445 2
6456 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
autoopravár - mechanik
stolár
poľnohospodárska výroba
pracovník marketingu
kuchár
kaderník
S
S
S
S
S
S
3
3
3
4
3
3
Stredná odborná škola elektrotechnická
Hviezdoslavova 44
Okres Stropkov
091 12 Stropkov
Číslo školy: 37947915
2381 6
2411 4
2423 2
2426 4
2433 2
2675 6
2682 4
2683 2
2687 2
2697 4
3447 4
3658 4
3680 2
3778 4
3792 4
6475 2
7237 6
Tel.: 054 / 718 12 85
Fax: 054 / 742 24 74
kulbaga@souestrop.edu.sk
www.sosesp.edupage.org
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
4
strojárstvo
mechanik nastavovač
nástrojár
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
obrábač kovov
elektrotechnika
/V/
mechanik počítačových sietí
elektromechanik
autoelektrikár
mechanik elektrotechnik
grafik digitálnych médií
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
podlahár
technik informačných a telekomunikačných technológií
poštový manipulant
technicko-administratívny pracovník
informačné systémy a sluţby
Súkromná stredná odborná škola
Dukelská 33
Okres Svidník
087 20 Giraltovce
Číslo školy: 00686506
2964 2
3161 0
3178 0
3661 2
3686 0
4572 0
4579 0
6317 6
6341 6
6405 4
6442 4 01
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6460 2
6480 2 02
6489 2
Tel.: 054 / 732 25 10
Fax: 054 / 732 25 10
skola@souogir.svcmi.sk
www.zssgiralt.edu.sk
S
3
S
2
S
2
S
3
S
2
S
2
S
2
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
S
3
cukrár
praktická ţena (2)
výroba konfekcie
murár
stavebná výroba
poľnohospodárska výroba
lesná výroba
obchodná akadémia
škola podnikania
pracovník marketingu
obchodný pracovník - potravinársky tovar
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
predavač
operátor skladovania - obchod
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu
Bardejovská 715/18
Okres Svidník
089 01 Svidník
Číslo školy: 00893692
3152 2
3178 0
Tel.: 054 / 788 21 70
Fax: 054 / 788 21 72
skola@souosk.svcmi.sk
www.sossvidnik.edu.sk
S
3
S
2
krajčír
výroba konfekcie
159
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3447 4
3760 6
3918 6
6362 6
6405 4
6444 2
6445 2
6456 2
6460 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
grafik digitálnych médií
prevádzka a ekonomika dopravy
technické lýceum
kozmetička a vizáţistka
pracovník marketingu
čašník, servírka
kuchár
kaderník
predavač
S
S
S
S
S
S
S
S
S
4
4
4
4
4
3
3
3
3
Stredná odborná škola technická
Pionierska 361/4
Okres Svidník
089 01 Svidník
Číslo školy: 17054273
2413 4
2431 2
2487 2 01
2682 4
2697 4
3355 2
3661 2
3663 2
3678 2
Tel.: 054 / 752 28 66
Fax: 054 / 752 28 60
skola@soustrsv.svcmi.sk
www.souodbor.szm.sk
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
mechanik strojov a zariadení
operátor v kovoobrábaní a sluţbách
autoopravár - mechanik
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
stolár
murár
tesár
inštalatér
Spojená škola - Stredná odborná škola poľnohospodárstva a sluţieb na vidieku
Okres Vranov nad Topľou
094 35 Čaklov 249
Číslo školy: 42076439
2435 2
3161 0
3661 2
3675 2
3678 2
3680 2
3686 0 10
4211 6
4524 2
4571 2
6405 4
Tel.: 057 / 449 64 21
Fax: 057 / 449 62 11
skral@stonline.sk
klampiar
praktická ţena (2)
murár
maliar
inštalatér
podlahár
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce (4)
záhradníctvo
agromechanizátor, opravár
záhradník
pracovník marketingu
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
2
3
3
3
3
2
4
3
3
4
Stredná odborná škola
A. Dubčeka 963/2
Okres Vranov nad Topľou
093 01 Vranov nad Topľou
Číslo školy: 37946773
2964 2
3152 2 02
6442 4
6444 4
6445 4
6446 4
6456 2
6489 2
8261 6
8298 6
Tel.: 057 / 446 32 58
Fax: 057 / 442 36 81
skola@soutvt.svcmi.sk
www.sosvt.sk
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
A
S
4
A
cukrár
krajčír - dámske odevy
obchodný pracovník
čašník, servírka
kuchár
kozmetik
kaderník
hostinský, hostinská
propagačná grafika
odevný dizajn
160
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055
Okres Vranov nad Topľou
093 01 Vranov nad Topľou
Číslo školy: 37942492
2413 4
2487 2 01
2487 2 02
2682 4
2848 6
3341 4
3355 2
3760 6
3917 6 12
Tel.: 057 / 442 38 62
Fax: 057 / 442 17 59
skola@sosdvv.edu.sk
www.sosdvv.edu.sk
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
mechanik strojov a zariadení
autoopravár - mechanik
autoopravár - elektrikár
mechanik počítačových sietí
chemická informatika
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
prevádzka a ekonomika dopravy
technické a informatické sluţby-spracúvanie dreva
Stredné priemyselné školy
Stredná priemyselná škola
Komenského 5
Okres Bardejov
085 28 Bardejov
Číslo školy: 00161705
2675 6
3650 6
3765 6
3917 6 03
3917 6 06
3918 6
Tel.: 054 / 472 24 50
Fax: 054 / 472 24 50
skola@spsbj.svcmi.sk
www.spsbj.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
elektrotechnika
/V/
staviteľstvo
technika a prevádzka dopravy
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
technické a informatické sluţby-v stavebníctve
technické lýceum
Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Komenského 1
Okres Humenné
066 59 Humenné
Číslo školy: 00161713
2840 6
2841 6
2949 6
3918 6
Tel.: 057 / 775 40 53
Fax: 057 / 775 40 48
skola@spschhe.svcmi.sk
www.spschhe.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
biotechnológia a farmakológia
technológia ochrany a tvorby ţivotného prostredia
výţiva, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
technické lýceum
Stredná priemyselná škola
Mnoheľova 23
Okres Poprad
058 46 Poprad
Číslo školy: 00161802
2381 6 13
2387 6
2675 6
2675 6 17
3650 6 01
3650 6 10
8221 6 11
8261 6
strojárstvo - grafické systémy
mechatronika
elektrotechnika
/V/
elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy
staviteľstvo - pozemné staviteľstvo
staviteľstvo - stavebný manaţment
dizajn - grafický a priestorový dizajn
propagačná grafika
161
Tel.: 052 / 772 30 63
Fax: 052 / 789 36 01
skola@spspp.svcmi.sk
www.spspp.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
A
S
4
A
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska 1
Okres Prešov
081 04 Prešov
Číslo školy: 00161845
2381 6
3765 6
3917 6
3917 6 02
Tel.: 051 / 771 21 96
Fax: 051 / 771 97 52
skola@spsstrpo.svcmi.sk
www.spspo.sk
S
4
S
4
S
4
A
S
4
strojárstvo
technika a prevádzka dopravy
technické a informatické sluţby
technické a informatické sluţby-v strojárstve
Stredná priemyselná škola stavebná
Plzenská 10
Okres Prešov
080 63 Prešov
Číslo školy: 00161837
3650 6
3692 6
Tel.: 051 / 773 26 03
Fax: 051 / 772 21 76
skola@spsspo.svcmi.sk
www.spsstavpo.edu.sk
S
4
S
4
staviteľstvo
geodézia, kartografia a kataster
Stredná priemyselná škola
Bardejovská 24
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 42082404
3336 6
3341 4
3355 2
3370 2
3917 6
8269 6
8504 4
Tel.: 051 / 746 33 11
skola@spsbardpo.svcmi.sk
www.soudrevpo.edupage.sk
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
A
S
4
A
drevárstvo a nábytkárstvo
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
čalúnnik
technické a informatické sluţby
tvorba nábytku a interiéru
umeleckoremeselné spracúvanie dreva
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Plzenská 1
Okres Prešov
080 47 Prešov
Číslo školy: 00161829
Tel.: 051 / 772 55 67
Fax: 051 / 773 23 44
skola@spsepo.svcmi.sk
www.spse-po.sk
S
4
S
4
S
4
2675 6
elektrotechnika
/V/
2694 6
informačné a sieťové technológie
3917 6 03 technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
Stredná priemyselná škola
Partizánska 1059
Okres Snina
069 01 Snina
Číslo školy: 00161721
2381 6
2675 6
3765 6
3917 6 02
3918 6
Tel.: 057 / 762 38 13
Fax: 057 / 762 26 18
skola@spssnina.svcmi.sk
www.sps-snina.edupage.org
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
strojárstvo
elektrotechnika
/V/
technika a prevádzka dopravy
technické a informatické sluţby-v strojárstve
technické lýceum
Stredná priemyselná škola
Sov. hrdinov 369/24
Okres Svidník
089 01 Svidník
Číslo školy: 00520225
Tel.: 054 / 788 18 10
Fax: 054 / 752 03 45
skola@spsosk.svcmi.sk
www.spsosvid.edu.sk
S
4
S
4
A
3917 6 10 technické a informatické sluţby-odevníctvo
8221 6 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn
162
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
8261 6
8298 6
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
propagačná grafika
odevný dizajn
S
S
4
4
A
A
Akadémie
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola
Pod Vinbargom 1
Okres Bardejov
085 01 Bardejov
Číslo školy: 42074363
6323 6
Tel.: 054 / 488 20 52
esobj@stonline.sk
hotelová akadémia
S
5
Hotelová akadémia Jána Andraščíka
Pod Vinbargom 3
Okres Bardejov
085 01 Bardejov
Číslo školy: 36155993
2964 2
6323 6
6324 6
6352 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 054 / 472 24 90
Fax: 054 / 472 24 90
skola@zssjabj.svcmi.sk
www.habj.sk
S
3
S
5
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
cukrár
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
obchod a podnikanie
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Obchodná akadémia
Stöcklova 24
Okres Bardejov
085 13 Bardejov
Číslo školy: 00162221
6317 6
6325 6
6341 6
Tel.: 054 / 472 23 84
Fax: 054 / 472 26 92
skola@oabj.svcmi.sk
www.oabar.edu.sk
S
4
S
4
S
4
obchodná akadémia
ekonomické lýceum (1)
škola podnikania
Hotelová akadémia
Štefánikova 28
Okres Humenné
066 01 Humenné
Číslo školy: 17078393
6323 6
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 057 / 775 23 94
Fax: 057 / 775 23 94
skola@zsshshe.svcmi.sk
www.hahe.edupage.org
S
5
S
3
S
4
S
3
S
4
hotelová akadémia
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Obchodná akadémia
Komenského 1
Okres Humenné
066 01 Humenné
Číslo školy: 00162132
6317 6
Tel.: 057 / 775 24 32
Fax: 057 / 775 59 90
skola@oahe.svcmi.sk
www.oahe.edupage.sk
S
4
obchodná akadémia
163
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Hotelová akadémia Otta Brücknera
MUDr. Alexandra 29
Okres Keţmarok
060 15 Keţmarok
Číslo školy: 00162175
6323 6
6324 6
6445 4
Tel.: 052 / 452 30 35
Fax: 052 / 452 27 48
skola@haobkk.svcmi.sk
www.haobkk.edupage.sk
S
5
S
4
S
4
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
kuchár
Obchodná akadémia
Murgašova 94
Okres Poprad
058 01 Poprad
Číslo školy: 00162167
6317 6
6355 6
Tel.: 052 / 772 16 35
Fax: 052 / 776 59 97
skola@oapoprad.svcmi.sk
www.oapoprad.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
sluţby v cestovnom ruchu
Hotelová akadémia
Baštová 32
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 00162191
6323 6
Tel.: 051 / 773 27 01
Fax: 051 / 773 26 79
skola@habastpo.svcmi.sk
www.hapresov.edu.sk
S
5
hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia - ESO Euroškola Slovensko
Volgogradská 13
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 36163805
6323 6
Tel.: 051 / 776 51 75
Fax: 051 / 776 55 54
hoa@esopo.sk
www.esopo.sk
S
5
hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia
Volgogradská 8
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 37942662
6323 6
6324 6
Tel.: 051 / 758 16 68
shavolgogradska8@centrum.sk
www.shavolgogradska8.sk
S
5
S
4
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná obchodná akadémia - ESO Euroškola Slovensko
Volgogradská 13
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 36155691
6317 6
Tel.: 051 / 776 51 75
Fax: 051 / 776 55 54
oa@esopo.sk
www.esopo.sk
S
4
obchodná akadémia
Súkromná obchodná akadémia
Petrovanská 34
Okres Prešov
080 05 Prešov
Číslo školy: 37870548
6317 6
6325 6
Tel.: 051 / 772 14 64
skola@oaspo.svcmi.sk
www.soapo.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
ekonomické lýceum (1)
164
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Obchodná akadémia
Okres Prešov
Volgogradská 3
080 74 Prešov
Číslo školy: 00162183
6328 6
Tel.: 051 / 771 55 45
Fax: 051 / 771 55 45
skola@oavpo.svcmi.sk
www.oa-po.sk
S
4
ekonomické a obchodné sluţby (2)
Pedagogická a sociálna akadémia
Okres Prešov
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov
Číslo školy: 00162825
7649 6
7661 6
Tel.: 051 / 771 12 93-4
Fax: 051 / 771 12 93
skola@psapo.svcmi.sk
www.pasapo.sk
S
4
A
S
4
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
Obchodná akadémia
Kukučínova 1
Okres Sabinov
083 25 Sabinov
Číslo školy: 35515791
6317 6
Tel.: 051 / 452 12 67
Fax: 051 / 452 12 75
skola@oasb.svcmi.sk
www.oasb.sk
S
4
obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Okres Stará Ľubovňa
Jarmočná 132
064 80 Stará Ľubovňa
Číslo školy: 17151091
6317 6
6341 6
Tel.: 052 / 428 00 30
skola@oasl.svcmi.sk
www.oasl.edu.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
škola podnikania
Spojená škola - Obchodná akadémia
Centrálna 464
Okres Svidník
089 01 Svidník
Číslo školy: 37947931
6317 6
6323 6
6444 4
6445 4
Tel.: 054 / 788 20 40
Fax: 054 / 788 20 40
riaditel@spojenaskolask.sk
www.oasvid.edu.sk
S
4
S
5
S
4
S
4
obchodná akadémia
hotelová akadémia
čašník, servírka
kuchár
Obchodná akadémia
Daxnerova 88
Okres Vranov nad Topľou
093 35 Vranov nad Topľou
Číslo školy: 00162230
6317 6
Tel.: 057 / 446 46 92
Fax: 057 / 446 46 93
skola@oavt.svcmi.sk
www.oavranov.edupage.org
S
4
obchodná akadémia
Stredné umelecké školy
Stredná umelecká škola
Slavkovská 19
Okres Keţmarok
060 01 Keţmarok
Číslo školy: 36155667
3446 4
Tel.: 052 / 452 52 82
suskk@mail.t-com.sk
www.suskk.sk
S
4
grafik tlačových médií
165
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6451 2
7237 6
8260 6
8264 6 03
8270 6
8297 6
8504 4 02
8555 2
8557 2
8582 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
aranţér
informačné systémy a sluţby
propagačné výtvarníctvo
konzervátorské a reštaurátorské práce - drevo
scénická kostýmová tvorba
fotografický dizajn
umeleckoremeselné spracúvanie dreva-rezbárske práce
umelecký rezbár
umelecký stolár
umelecký krajčír
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
4
4
4
4
4
4
3
3
3
A
A
A
A
A
A
A
A
Stredná umelecká škola
Okres Prešov
Vodárenská 3
080 01 Prešov
Číslo školy: 17078466
8259 6
8260 6
8261 6
8262 6
8273 6
8278 6
8279 6
Tel.: 051 / 771 14 58
Fax: 051 / 771 15 09
skola@zsuspo.svcmi.sk
www.zsus-po.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
animovaná tvorba
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
grafická úprava tlačív
scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
maskérska tvorba
dizajn a tvarovanie dreva
Stredné zdravotnícke školy
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 765/32
Okres Humenné
066 83 Humenné
Číslo školy: 00606740
5356 6
Tel.: 057 / 775 43 39
Fax: 057 / 775 43 39
skola@szshe.svcmi.sk
www.szshe.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
Kláštorská 24/A
Okres Levoča
054 32 Levoča
Číslo školy: 37937731
5356 6
5370 6
5376 6
Tel.: 053 / 451 22 69
skola@szsle.svcmi.sk
www.szslevoca.sk
S
4
S
4
A
S
4
A
zdravotnícky asistent
masér
masér pre zrakovo hendikepovaných
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5
Okres Poprad
058 50 Poprad
Číslo školy: 00606791
5356 6
Tel.: 052 / 772 27 04
Fax: 052 / 772 11 45
skola@szspp.svcmi.sk
www.szspp.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo stromoradie 1
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 00698288
5356 6
Tel.: 051 / 772 53 02
Fax: 051 / 772 29 85
skola@szsbvpo.svcmi.sk
www.szssvbazpo.edu.sk
S
4
zdravotnícky asistent
166
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná zdravotnícka škola
Sládkovičova 36
Okres Prešov
080 24 Prešov
Číslo školy: 00606804
5356 6
5370 6
Tel.: 051 / 773 33 04
Fax: 051 / 773 37 06
skola@szspo.svcmi.sk
www.szs.edu.sk
S
4
S
4
A
zdravotnícky asistent
masér
Cirkevná stredná zdravotnícka škola Milosrdného Samaritána
Sovietskych hrdinov 80
Okres Svidník
089 01 Svidník
Číslo školy: 00618462
5356 6
Tel.: 054 / 788 02 11
Fax: 054 / 752 09 39
skola@szssk.edu.sk
www.szsssk.edu.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Praktické školy
Praktická škola
Partizánska 2
Okres Poprad
058 01 Poprad
Číslo školy: 710162138
6492 2
Tel.: 052 / 772 92 23
skola@ospp.svcmi.sk
www.szspartpp.edu.sk
S
3
praktická škola
Praktická škola ako organizačná zloţka Spojenej školy
Okres Prešov
082 33 Chminianske Jakubovany
Číslo školy: 710225446
6492 2
Tel.: 051 / 795 86 50
skola@oschminj.svcmi.sk
praktická škola
S
3
Súkromná praktická škola
Matice slovenskej 13
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 42227755
6492 0
Tel.: 051 / 749 88 50
ozbarlicka@gmail.com
www.barlicka.com
S
3
praktická škola
Praktická škola ako organizačná zloţka Spojenej školy
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 710162146
6492 0
Tel.: 051 / 771 19 36
skola@osmspo.svcmi.sk
www.szspomatica11.edupage.org
S
3
praktická škola
Praktická škola
Tehelná 23
Okres Sabinov
Tel.: 051 / 457 35 49
082 71 Lipany
Číslo školy: 710214219
6492 0
praktická škola
S
167
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Praktická škola ako organizačná zloţka Spojenej školy internátnej
Okres Stará Ľubovňa
064 01 Stará Ľubovňa
Číslo školy: 710218893
6492 2
Tel.: 052 / 418 09 12
riaditel@ousl.edu.sk
www.ssisl.sk
S
3
praktická škola
Praktická škola ako organizačná zloţka Spojenej školy
Okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 445 23 05
094 31 Hanušovce nad Topľou
Číslo školy: 710225440
6492 2
praktická škola
S
3
Praktické školy internátne
Spojená škola - Praktická škola internátna
Okres Humenné
Komenského 3
Tel.: 057 / 772 26 69
066 01 Humenné
Číslo školy: 710172800
6492 2
praktická škola
S
3
Praktická škola Jána Vojtaššáka
Okres Levoča
Kláštorská 24/a
Tel.: 053 / 451 44 04
054 01 Levoča
Číslo školy: 710167164
6492 2
www.sssijvle.edu.sk
S
3
praktická škola
Praktická škola internátna
Okres Levoča
054 01 Levoča
Číslo školy: 710229321
6492 2
Tel.: 053 / 451 47 95
skola@nevidiaci.sk
www.nevidiaci.sk
S
3
praktická škola
Spojená škola - Praktická škola internátna
Okres Prešov
Masarykova 11175/20C
080 01 Prešov
Číslo školy: 710176406
6492 0
Tel.: 051 / 771 19 64
szs@slovanet.sk
praktická škola
S
3
Spojená škola - Praktická škola internátna
M. R. Štefánika 140
Okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 442 61 38
093 41 Vranov nad Topľou
Číslo školy: 710177380
6492 2
www.szsivt.edupage.sk
S
3
praktická škola
168
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Špeciálne stredné školy
Spojená škola - Odborné učilište
Okres Keţmarok
Ţelezničná 115
Tel.: 052 / 456 12 75
059 52 Veľká Lomnica 115
Číslo školy: 710214464
6494 2
sluţby a domáce práce - OU
S
3
Súkromné odborné učilište
Okres Stropkov
Tel.: 057 / 090 84 0940
091 01 Stropkov
Číslo školy: 42227445
4572 2
poľnohospodárska výroba
S
2
Špeciálne stredné školy internátne
Spojená škola - Odborné učilište pre ţiakov s telesným postihnutím internátne
Komenského 3
Okres Humenné
066 01 Humenné
Číslo školy: 710218290
3382 2
Tel.: 057 / 772 26 69
skola@ouitphe.svcmi.sk
košikárska výroba
S
3
Spojená škola - Stredná odborná škola pre ţiakov so zrakovým postihnutím internátna
Nám. Štefana Kluberta 1
Okres Levoča
054 01 Levoča
Číslo školy: 42085390
3370 2
6405 4
6405 4
6453 2
6475 2
6475 2
7661 6
Tel.: 053 / 451 25 35
skola@souzrle.svcmi.sk
čalúnnik
pracovník marketingu
pracovník marketingu
knihár
technicko-administratívny pracovník
technicko-administratívny pracovník
sociálno - výchovný pracovník
S
S
S
S
S
S
S
4
4
5
4
4
3
5
Spojená škola - Odborné učilište pre ţiakov so zrakovým postihnutím internátne
Nám. Štefana Kluberta 1
Okres Levoča
Tel.: 053 / 451 25 35
054 01 Levoča
Číslo školy: 710155833
3383 2 06 spracúvanie dreva - čalúnenie nábytku
3396 2
košikárska výroba
6494 2
sluţby a domáce práce - OU
S
S
S
3
3
3
Odborné učilište internátne
Kaštieľ 470/3
Okres Poprad
059 14 Spišský Štiavnik
Číslo školy: 00162931
Tel.: 052 / 778 56 95
skola@ouispst.svcmi.sk
www.home.sk/kastiel
169
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
2985 2
3179 2 08
3383 2 08
3686 2 03
4572 2 02
4572 2 06
6491 2 01
6494 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
cukrárska výroba
textilná výroba- výroba kobercov
spracúvanie dreva - výroba úţitkových a umeleckých predmetov
stavebná výroba - murárske práce
OU
poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár
poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
sluţby a domáce práce - OU
S
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
3
Spojená škola - Stredná odborná škola pre ţiakov so sluchovým postihnutím internátna
Duklianska 2
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 710213727
Tel.: 051 / 771 13 60
skola@sousppo.svcmi.sk
2672 4 02 mechanik elektronik-organizačná a výpočtová technika
2686 2
mechanik elektronických zariadení
3447 4
grafik digitálnych médií
S
S
S
5
4
4
Odborné učilište internátne
Masarykova 11174/20D
Okres Prešov
080 01 Prešov
Číslo školy: 00523216
2982 2 03
3678 2 01
3686 2 03
3686 2 05
3686 2 06
3686 2 10
4572 2
6486 2
6491 2 01
6494 2
potravinárska výroba - výroba cukroviniek
Inštalatér-vodovodné zariadenia
stavebná výroba - murárske práce
OU
Stav. výroba - ţelezobetonárstvo
stavebná výroba - stavebné zámočníctvo OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
poľnohospodárska výroba
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
sluţby a domáce práce - OU
Tel.: 051 / 773 30 06
skola@ouipo.svcmi.sk
www.ouipo.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
Odborné učilište internátne
Palárikova 1602/1
Okres Snina
069 13 Snina
Číslo školy: 00520624
2478 2 04
2478 2 05
2985 2
3178 2 01
3291 2 01
3291 2 04
3686 2 03
3686 2 10
3686 2 11
4572 2 06
6491 2 01
9996 0
strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov
OU
strojárska výroba - kováčske práce
OU
cukrárska výroba
výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
koţiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru OU
koţiarska výroba - obuvnícka montáţ
OU
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
stavebná výroba - stavebné stolárstvo
OU
poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
prípravný ročník
Tel.: 057 / 762 53 37
skola@ouisnina.svcmi.sk
www.ouisnina.edupage.org
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
Odborné učilište internátne ako organizačná zloţka Spojenej školy internátnej
Okres Stará Ľubovňa
064 01 Stará Ľubovňa
Číslo školy: 710227795
Tel.: 052 / 418 09 12
skola@ossl.svcmi.sk
www.ssisl.sk
S
3
S
3
S
3
2781 2 01 Keramická výroba - ker. výrobky
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
3686 2 01 Stavebná výroba - podlahárske práce
170
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Prešovský kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3686 2 03
3686 2 08
3686 2 10
4572 2 09
6452 2
6494 2
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - stavebné tesárstvo
OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
poľnohospodárska výroba - kvetinar, ovocinar, zeleninár
fotograf
sluţby a domáce práce - OU
S
S
S
S
S
S
171
3
3
3
3
3
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnáziá
Gymnázium
Okres Gelnica
SNP 1
056 80 Gelnica
Číslo školy: 00160938
7902 5
7902 5
Tel.: 053 / 482 12 96
Fax: 053 / 482 14 06
gym@gymgl.sk
www.gymgl.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium M. R. Štefánika
nám. L. Novomeského 4
Okres Košice I
040 01 Košice
Číslo školy: 00160971
Tel.: 055 / 622 73 83
Fax: 055 / 622 97 53
skola@gmrske.sk
www.gmrske.sk
S
8
S
4
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
Kuzmányho 6
Okres Košice I
041 74 Košice
Číslo školy: 00161004
7902 5
Tel.: 055 / 622 19 54
Fax: 055 / 622 19 66
skola@maraigimi.sk
www.maraigimi.sk
M
4
gymnázium
Gymnázium
Poštová 9
Okres Košice I
042 52 Košice
Číslo školy: 00160997
7902 5
Tel.: 055 / 622 49 17
Fax: 055 / 622 66 04
skola@gympos.sk
www.gympos.sk
S
4
gymnázium
Gymnázium sv. T. Akvinského
Zbrojničná 3
Okres Košice I
040 01 Košice
Číslo školy: 17078334
7902 5
gymnázium
Tel.: 055 / 622 27 95
Fax: 055 / 622 72 56
S
skola@gta.sk
www.gta.sk
4
Gymnázium
Šrobárova 1
Okres Košice I
042 23 Košice
Číslo školy: 00160989
7902 5
7902 5
7902 5
Tel.: 055 / 622 19 51
Fax: 055 / 622 58 76
sekretariat@srobarka.sk
www.srobarka.sk
N
4
S
4
A
4
gymnázium
gymnázium
gymnázium
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského
Škultétyho 10
Okres Košice I
040 01 Košice
Číslo školy: 31305288
Tel.: 055 / 681 56 11
Fax: 055 / 622 19 05
skola@gjak.sk; admin@gjak.sk
www.gjak.sk
S
8
A
S
5
A
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
172
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromné gymnázium
Petzvalova 4
Okres Košice II
040 01 Košice
Číslo školy: 35571632
7902 5
7902 5
sog@szm.sk
www.sog.szm.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium
Katkin park 2
Okres Košice II
040 11 Košice
Číslo školy: 35562986
Tel.: 055 / 644 03 31
Fax: 055 / 644 03 31
sekretariat@sgcr.sk
www.sgcr.sk
S
4
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Športové gymnázium
Trieda SNP 104
Okres Košice II
040 11 Košice
Číslo školy: 00521965
Tel.: 055 / 642 06 81
Fax: 055 / 642 33 04
sgke@sportgymke.sk
www.sportgymke.sk
S
4
S
4
A
7902 5
gymnázium
7902 5 77 gymnázium - šport
Gymnázium
Trebišovská 12
Okres Košice II
040 11 Košice
Číslo školy: 00398900
Tel.: 055 / 644 36 49
Fax: 055 / 644 36 49
skola@gt12.sk
www.gt12.sk
S
4
S
8
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium
Park mládeţe 5
Okres Košice II
040 01 Košice
Číslo školy: 35531754
Tel.: 055 / 633 54 70
Fax: 055 / 633 76 32
skola@gympm5ke.edu.sk
www.gpm.edupage.org
S
4
Š
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Spojená škola - Gymnázium sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50
Okres Košice II
040 11 Košice
Číslo školy: 35561548
Tel.: 055 / 643 87 53
Fax: 055 / 645 29 86
skola@sscorke.edu.sk
www.gkmke.sk
S
4
S
4
7902 5
gymnázium
7902 5 73 gymnázium - cudzie jazyky
Súkromné gymnázium
Starozagorská 8
Okres Košice II
040 23 Košice
Číslo školy: 42242169
bednarikova.eva@post.sk
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
S
173
8
A
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromné osemročné gymnázium
Galaktická 9
Okres Košice III
040 22 Košice
Číslo školy: 31268609
7902 5
Tel.: 055 / 671 46 70
Fax: 055 / 713 07 1
gympost@sogke.edu.sk
www.sogke.sk
S
8
gymnázium
Gymnázium sv. Edity Steinovej
Charkovská 1
Okres Košice III
040 01 Košice
Číslo školy: 35560321
Tel.: 055 / 799 48 75
gymeske@gmail.com
gymes.edupage.org
S
8
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Súkromné gymnázium
Galaktická 9
Okres Košice III
040 12 Košice
Číslo školy: 35553189
7902 5
7902 5
Tel.: 055 / 674 10 04
nadkesaj@centrum.sk
www.kesaj.edupage.org
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Súkromné športové gymnázium
Uţhorodská 39
Okres Košice IV
040 01 Košice
Číslo školy: 35575182
Tel.: 055 / 646 12 04
ssguzhorodska@centrum.sk
www.ssgke.sk
S
8
A
S
4
A
7902 5 77 gymnázium - šport
7902 5 77 gymnázium - šport
Gymnázium
Alejová 1
Okres Košice IV
040 11 Košice
Číslo školy: 00598071
7902 5
7902 5
Tel.: 055 / 678 57 04
Fax: 055 / 762 27 8
gymnazium.alejova@galeje.sk
www.galeje.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Súkromné gymnázium
Dneperská 1
Okres Košice IV
040 12 Košice
Číslo školy: 31262767
Tel.: 055 / 674 89 69
gymbosak@gymbosak.sk
www.gymbosak.sk
S
4
S
8
S
4
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 77 gymnázium - šport
Gymnázium
Opatovská 7
Okres Košice IV
041 35 Košice
Číslo školy: 00162159
7902 5
Tel.: 055 / 727 44 11
Fax: 055 / 622 12 18
zastupca@gymopatke.edu.sk
www.gymopatke.edu.sk
S
4
gymnázium
174
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským
ČSA 15
Okres Košice - okolie
045 01 Moldava nad Bodvou
Číslo školy: 710167490
7902 5
Tel.: 055 / 460 29 75
sekretariat@gymnmold.edu.sk
www.gymnmold.edu.sk
M
4
gymnázium
Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13
Okres Košice - okolie
045 17 Moldava nad Bodvou
Číslo školy: 00161071
7902 5
7902 5
Tel.: 055 / 460 21 38
Fax: 055 / 460 21 38
skola@gymmoldava.edu.sk
www.gymmoldava.edu.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1
Okres Michalovce
071 79 Michalovce
Číslo školy: 00161063
7902 5
7902 5 05
7902 5 73
7902 5 76
Tel.: 056 / 642 30 97
Fax: 056 / 642 06 42
gph@gphmi.sk
www.gphmi.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
gymnázium
gymnázium - informatika
gymnázium - cudzie jazyky
gymnázium - telesná výchova
Gymnázium
ul. Ľ. Štúra 26
Okres Michalovce
071 01 Michalovce
Číslo školy: 17151341
7902 5
7902 5
Tel.: 056 / 644 13 46
Fax: 056 / 643 27 76
skola@gymnmi.svcmi.sk
www.gymmi.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium - Gimnázium
Zoltána Fábryho 1
Okres Michalovce
079 01 Veľké Kapušany
Číslo školy: 00161250
7902 5
7902 5
Tel.: 056 / 638 28 86
Fax: 056 / 638 28 86
skola@gymkap.svcmi.sk
www.gvk.sk
M
4
S
4
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium
SNP 607
Okres Roţňava
049 25 Dobšiná
Číslo školy: 42243271
7902 5
7902 5
Tel.: 058 / 794 16 36
skola@gymdobs.sk
www.soudobsina.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
Ul.akademika Hronca 1
Okres Roţňava
048 01 Roţňava
Číslo školy: 00161144
7902 5
7902 5
7902 5
Tel.: 058 / 732 45 03
Fax: 058 / 732 45 03
skola@gymrv.sk
www.gymrv.sk
S
4
S
8
M
4
gymnázium
gymnázium
gymnázium
175
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium
kpt. Nálepku 6
Okres Sobrance
073 01 Sobrance
Číslo školy: 00161187
7902 5
7902 5
Tel.: 056 / 652 24 64
Fax: 056 / 652 24 64
gsobrance@gsobrance.edu.sk
www.gsobrance.edupage.sk
S
8
S
4
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Lorencova 46
Okres Spišská Nová Ves
053 42 Krompachy
Číslo školy: 00161021
7902 5
7902 5
Tel.: 053 / 447 23 15
Fax: 053 / 447 23 15
gymkromp@gmail.com
www.gymkromp.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
Gymnázium
Javorová 16
Okres Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 17151589
Tel.: 053 / 441 39 48
Fax: 053 / 442 56 51
skola@gjavsnv.edu.sk
www.gjavsnv.edu.sk
S
8
S
4
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Gymnázium
Školská 7
Okres Spišská Nová Ves
052 80 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 00161195
7902 5
Tel.: 053 / 442 22 59
skola@gymsnv.sk
www.gymsnv.sk
S
4
gymnázium
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Radničné námestie č. 271/8
Okres Spišská Nová Ves
053 04 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 35565136
7902 5
Tel.: 053 / 417 37 02
gymsnv@kapitula.sk
www.cgymmisikasnv.edupage.org
S
4
gymnázium
Gymnázium - Gimnázium
Horešská 18
Okres Trebišov
077 33 Kráľovský Chlmec
Číslo školy: 00161012
7902 5
7902 5
7902 5
7902 5
Tel.: 056 / 632 15 39
Fax: 056 / 632 15 39
gymkch@gymkch.edu.sk
www.gymkch.edu.sk
S
4
M
8
M
4
S
8
gymnázium
gymnázium
gymnázium
gymnázium
Spojená škola - Gymnázium
Kollárova 17
Okres Trebišov
078 01 Sečovce
Číslo školy: 710173539
7902 5
7902 5
Tel.: 056 / 678 31 01
sekretariat@gdusecovce.sk
www.gdusecovce.edu.sk
S
4
S
8
gymnázium
gymnázium
176
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Gymnázium
Komenského 32
Okres Trebišov
075 36 Trebišov
Číslo školy: 00161241
Tel.: 056 / 672 22 60
Fax: 056 / 672 56 92
skola@gymtv.sk
www.gymtv.sk
S
8
S
4
S
5
A
7902 5
gymnázium
7902 5
gymnázium
7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa
M. R. Štefánika 9
Okres Trebišov
075 01 Trebišov
Číslo školy: 31986072
7902 5
Tel.: 056 / 672 53 33
Fax: 056 / 672 60 74
skola@cgymtv.edu.sk
www.cgymtv.edu.sk
S
4
gymnázium
Konzervatóriá
Konzervatórium
Timonova 2
Okres Košice I
042 03 Košice
Číslo školy: 00162761
8226 7
8228 7
8229 7 01
8229 7 02
8229 7 03
8229 7 04
8229 7 05
8229 7 06
8229 7 07
hudobno-dramatické umenie
spev
hudba - skladba
hudba - dirigovanie
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na organe
hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.
hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.
hudba - hra na akordeóne
Tel.: 055 / 622 19 67
Fax: 055 / 699 82 07
kon-ke@stonline.sk
www.konke.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Súkromné konzervatórium
Kmeťova 23
Okres Košice I
040 02 Košice
Číslo školy: 35562820
8226 7
8227 7
8228 7
Tel.: 055 / 671 30 71
skke@skke.sk
www.skke.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
hudobno-dramatické umenie
tanec
spev
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Poţiarnická 1
Okres Košice III
040 12 Košice
Číslo školy: 42107148
8226 6
8227 7
8228 7
8229 7 03
8229 7 05
8229 7 06
8229 7 07
hudobno-dramatické umenie
tanec
spev
hudba - hra na klavíri
hudba - hra na fl,hob,klar,fag,tru,les.r,poz,tube,bic.nástr.
hudba-hra na husliach,viole,čele,kontrabase,harfe,git.,cimb.
hudba - hra na akordeóne
177
Tel.: 055 / 799 45 78
shdkke@gmail.com
www.shadk.edupage.org
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Konzervatórium
Okres Košice III
Exnárova 8
040 12 Košice
Číslo školy: 42243262
8226 7
8227 7
8228 7
8229 7
hudobno-dramatické umenie
tanec
spev
hudba
S
S
S
S
4
4
4
4
A
A
A
A
Stredné odborné školy
Stredná odborná škola
Okres Gelnica
055 62 Prakovce 282
Číslo školy: 35568348
2423 2
2487 2 01
3161 0
4579 0
6317 6
6489 2
Tel.: 053 / 487 41 08
Fax: 053 / 487 41 08
souoaprako@ke.telecom.sk
www.souoaprakovce.edu.sk
S
3
S
3
S
2
S
2
S
4
S
3
nástrojár
autoopravár - mechanik
praktická ţena (2)
lesná výroba
obchodná akadémia
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola
Grešákova 1
Okres Košice I
043 13 Košice
Číslo školy: 00161781
2381 6
2387 6
3918 6
6317 6
Tel.: 055 / 622 45 27
Fax: 055 / 622 77 68
skola@ipari.sk
www.ipari.sk
M
4
M
4
M
4
M
4
strojárstvo
mechatronika
technické lýceum
obchodná akadémia
Stredná odborná škola
Bocatiova 1
Okres Košice I
041 53 Košice
Číslo školy: 35570172
6323 6
6324 6
6341 6
6442 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
6451 2
6460 2
Tel.: 055 / 632 34 75
Fax: 055 / 633 71 28
skola@sosbocatiuske.sk
www.sosbocatiuske.sk
S
5
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
3
S
3
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
škola podnikania
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
aranţér
predavač
Súkromná stredná odborná škola ekonomická TERCIUM
Lermontovova 1
Okres Košice I
040 01 Košice
Číslo školy: 35547031
Tel.: 055 / 674 22 51
skola@ssosterciumke.edu.sk
www.ssosterciumke.edu.sk
178
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
6317 6
obchodná akadémia
6341 6
škola podnikania
7237 6 03 informačné systémy a sluţby-hospodárske informácie
S
S
S
4
4
4
Stredná odborná škola pôšt a telekomunikácií
Palackého 14
Okres Košice I
041 52 Košice
Číslo školy: 17055423
2683 2
3763 2
3778 4
3792 4
Tel.: 055 / 643 48 05
Fax: 055 / 643 82 43
skola@sospatke.sk
www.sospatke.sk
S
3
S
3
S
4
S
4
elektromechanik
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
technik informačných a telekomunikačných technológií
poštový manipulant
Stredná odborná škola
Palackého 14
Okres Košice I
040 01 Košice
Číslo školy: 35570563
2413 4
2464 2
2466 2
2683 2
2697 4
3759 4
3776 4 01
6405 4
Tel.: 055 / 622 83 63
Fax: 055 / 678 02 16
soszeleznicnakosice@gmail.com;
www.soszke.edupage.sk
S
4
S
3
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
4
mechanik strojov a zariadení
strojný mechanik
mechanik opravár
elektromechanik
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
mechanik lietadiel - mechanika
pracovník marketingu
Stredná odborná škola
Učňovská 5
Okres Košice II
040 15 Košice
Číslo školy: 17050367
2262 4
2411 4 01
2413 4
2414 4 01
2426 4
2433 2
2466 2 02
2675 4 01
2679 4
2682 4
2683 2 11
2697 4
3918 6
7237 6 03
hutník operátor
mechanik nastavovač-obrábacie stroje a linky
mechanik strojov a zariadení
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
obrábač kovov
mechanik opravár-stroje a zariadenia
elektrotechnika-energetika
mechanik - mechatronik
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
technické lýceum
informačné systémy a sluţby-hospodárske informácie
Tel.: 055 / 726 01 00
sokolik@souhag.edu.sk
www.souhag.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
Súkromná stredná odborná škola
Postupimská 37
Okres Košice III
040 22 Košice
Číslo školy: 31313833
2682 4
3447 4
6317 6
6317 6 74
6323 6
6324 6
6329 6 01
mechanik počítačových sietí
grafik digitálnych médií
obchodná akadémia
obchodná akadémia - bilingválne štúdium
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
obchodné a informačné sluţby - medzinárodné obchodné vzťahy
179
Tel.: 055 / 671 93 00
juventusnovy@post.sk
www.soapostuke.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
5
S
5
S
4
S
4
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
6352 6
6355 6
6362 6
6445 2
6445 4
6489 2
8221 6 11
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
obchod a podnikanie
sluţby v cestovnom ruchu
kozmetička a vizáţistka
kuchár
kuchár
hostinský, hostinská
dizajn - grafický a priestorový dizajn
S
S
S
S
S
S
S
4
4
4
3
4
3
4
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda
Charkovská 1
Okres Košice III
040 22 Košice
Číslo školy: 35564024
7646 6
7649 6
7661 6
Tel.: 055 / 466 39 00
sekretariat@kspgs.sk
www.kspgs.sk
S
4
S
4
A
S
4
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
Súkromná stredná odborná škola
Bukovecká 17
Okres Košice IV
040 12 Košice
Číslo školy: 31295657
6317 6
7649 6
7661 6
Tel.: 055 / 090 49 1479
skola@sbuke.edu.sk
www.oabuke.netkosice.sk
S
4
S
4
A
S
4
obchodná akadémia
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
Stredná odborná škola
Gemerská 1
Okres Košice IV
040 11 Košice
Číslo školy: 17078423
6352 6
6362 6
6424 2
6446 4
6456 2
8298 6
Tel.: 055 / 642 43 71
Fax: 055 / 644 41 24
zdruzss@ke.telecom.sk
www.zssgemke.sk
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
A
obchod a podnikanie
kozmetička a vizáţistka
manikér - pedikér
kozmetik
kaderník
odevný dizajn
Súkromná stredná odborná škola PAMIKO
Kukučínova 23
Okres Košice IV
040 01 Košice
Číslo školy: 35547260
6444 2
6445 2
Tel.: 055 / 625 14 19
pamikosro@zoznam.sk
www.pamikosro.sk
S
3
S
3
čašník, servírka
kuchár
Stredná odborná škola
Ostrovského 1
Okres Košice IV
040 02 Košice
Číslo školy: 00893331
2682 4
2694 6
3447 4
3656 4 01
3658 4
3918 6
6317 6
6343 6
Tel.: 055 / 643 68 91
Fax: 055 / 643 68 94
skola@ostrovskeho.sk
www.ostrovskeho.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
mechanik počítačových sietí
informačné a sieťové technológie
grafik digitálnych médií
operátor stavebnej výroby - murované konštrukcie
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
technické lýceum
obchodná akadémia
športový manaţment
180
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
8279 6
dizajn a tvarovanie dreva
8503 4 01 umeleckoremeselné sprac. kovov-kováčske a zámočnícke práce
8504 4 01 umeleckoremeselné spracúvanie dreva-stolárske práce
S
S
S
4
4
4
A
A
A
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a sluţieb na vidieku
Kukučínova 23
Okres Košice IV
040 01 Košice
Číslo školy: 00159433
2955 2
2982 0
4210 6 08
4210 6 11
4211 6 17
4211 6 26
4524 2
4569 2
4572 0
6445 2
6460 2
Tel.: 055 / 685 53 89
Fax: 055 / 685 53 91
soupzastupcatv@dol.sk
mäsiar, lahôdkár
potravinárska výroba
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
agropodnikanie - agroturistika
záhradníctvo-viazačstvo a aranţérstvo
záhradníctvo-sadovnícka a krajinárska tvorba
agromechanizátor, opravár
viazač - aranţér kvetín
poľnohospodárska výroba
kuchár
predavač
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
3
2
4
4
4
4
3
3
2
3
3
Stredná odborná škola veterinárna
Nám. ml. poľnohosp. 3
Okres Košice IV
040 17 Košice - Barca
Číslo školy: 00162574
4336 6
Tel.: 055 / 685 53 47
Fax: 055 / 685 54 13
sosvet@sosvet.sk
www.sosvet.sk
S
4
veterinárne zdravotníctvo a hygiena
Stredná odborná škola technická
Kukučínova 23
Okres Košice IV
040 00 Košice
Číslo školy: 00893340
2411 4
2419 4
2447 4
3152 2 02
3178 2
3336 6 04
3341 4
3355 2
3650 6 05
3656 4
3658 4
3661 2
3663 2
3668 2
3675 2
3686 0
Tel.: 055 / 622 80 31
Fax: 055 / 622 80 34
soustav@isternet.sk
www.soskuke.edupage.org
S
4
S
4
S
4
S
3
S
2
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
mechanik nastavovač
operátor ekologických zariadení
mechanik hasičskej techniky
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
drevárstvo a nábytkárstvo - manaţment v drevárstve
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
staviteľstvo - poţiarna ochrana
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
tesár
montér suchých stavieb
maliar
stavebná výroba
Stredná odborná škola automobilová
Moldavská cesta 2
Okres Košice IV
041 99 Košice
Číslo školy: 17078407
2487 2
2682 4
2697 4
3759 4
Tel.: 055 / 676 57 00
Fax: 055 / 764 69 4
admin@sosake.sk
www.sosake.sk
S
3
S
4
S
4
S
4
autoopravár
mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
181
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
Okres Košice - okolie
Tel.: 055 / 460 21 39
strojárstvo-výroba,montáţ a oprava prístrojov,strojov a zariadení
autoopravár - mechanik
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
murár
stavebná výroba
technika a prevádzka dopravy
technika a prevádzka dopravy
škola podnikania
škola podnikania
technické sluţby v autoservise
spopsmoldava@mail.t-com.sk
www.sspmoldava.edupage.org
S
2
S
3
S
3
S
2
S
3
S
2
M
4
S
4
S
4
M
4
S
2
Hlavná 54
045 01 Moldava nad Bodvou
Číslo školy: 42102341
2414 4 01
2487 2 01
3152 2 02
3178 0
3661 2
3686 0
3765 6
3765 6
6341 6
6341 6
6449 0
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda
Tehliarska 2
Okres Michalovce
071 01 Michalovce
Číslo školy: 31942369
2487 2
6444 4
6445 2
6445 4
6446 4
6456 2
7237 6
8261 6
8545 2
Tel.: 056 / 643 18 04
skola@csoumi.svcmi.sk
www.csoumi.edu.sk
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
A
S
3
A
autoopravár
čašník, servírka
kuchár
kuchár
kozmetik
kaderník
informačné systémy a sluţby
propagačná grafika
zlatník a klenotník
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Janka Kráľa 25
Okres Michalovce
079 01 Veľké Kapušany
Číslo školy: 17055393
2413 4
2466 2 02
2466 2 02
2683 2 11
2697 4
2697 4
4210 6 11
4210 6 11
6489 2
6489 2
Tel.: 056 / 638 26 41
Fax: 056 / 638 30 53
soueneag@souekapusany.edu.sk
www.sosvk.sk
S
4
S
3
M
3
S
3
S
4
M
4
M
4
S
4
M
3
S
3
mechanik strojov a zariadení
mechanik opravár-stroje a zariadenia
mechanik opravár-stroje a zariadenia
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik
agropodnikanie - agroturistika
agropodnikanie - agroturistika
hostinský, hostinská
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola
Mierová 727
Okres Michalovce
072 22 Stráţske
Číslo školy: 42104980
2235 6
3759 4
3760 6
6341 6
Tel.: 056 / 647 72 52
skola@sspstraz.svcmi.sk
hutníctvo
komerčný pracovník v doprave
prevádzka a ekonomika dopravy
škola podnikania
S
S
S
S
182
4
4
4
4
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Školská 4
Okres Michalovce
071 01 Michalovce
Číslo školy: 17078385
6323 6
6324 6
6355 6
6362 6
6444 4
6456 2
6489 2
8298 6
Tel.: 056 / 644 11 72
Fax: 056 / 642 12 13
sososmi@stonline.sk
www.sososmi.edu.sk
S
5
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
A
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
sluţby v cestovnom ruchu
kozmetička a vizáţistka
čašník, servírka
kaderník
hostinský, hostinská
odevný dizajn
Stredná odborná škola technická
Partizánska 1
Okres Michalovce
071 92 Michalovce
Číslo školy: 42096651
2381 6
2387 6
2411 4
2426 4
2433 2
2447 4
2487 2
2675 6
2679 4
2682 4
2683 2 11
2697 4
2940 6 10
3161 0
3178 0
3341 4
3355 2
3650 6
3658 4
3661 2
3663 2
3675 2
3686 0
3692 6
3760 6
4210 6
7661 6
Tel.: 056 / 644 14 59
Fax: 056 / 643 28 12
sostmi@sostmi.sk
www.sostmi.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
S
4
S
4
S
2
S
2
S
4
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
S
4
S
4
strojárstvo
mechatronika
mechanik nastavovač
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
obrábač kovov
mechanik hasičskej techniky
autoopravár
elektrotechnika
/V/
mechanik - mechatronik
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
potravinárstvo - syrárstvo a fermentované výrobky
praktická ţena (2)
výroba konfekcie
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
staviteľstvo
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
murár
tesár
maliar
stavebná výroba
geodézia, kartografia a kataster
prevádzka a ekonomika dopravy
agropodnikanie
sociálno - výchovný pracovník
Spojená škola - Stredná odborná škola
Zimná 96
Okres Roţňava
049 23 Dobšiná
Číslo školy: 710230370
2464 2 01
2478 0
2697 4
3178 0
3661 2
3686 0
6442 4
6489 2
Fax: 058 / 951 33 3
sou-dobsina@ke.telecom.sk
www.soudobsina.edu.sk
S
3
S
2
S
4
S
2
S
3
S
2
S
4
S
3
strojný mechanik - stroje a zariadenia
strojárska výroba
mechanik elektrotechnik
výroba konfekcie
murár
stavebná výroba
obchodný pracovník
hostinský, hostinská
183
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola
Okres Roţňava
Hviezdoslavova 5
048 01 Roţňava
Číslo školy: 17050545
2413 4
2487 2
2683 2 12
2697 4
3355 2
3383 0
3650 6 01
3650 6 05
3658 4
3686 0
3917 6 06
4561 2
4572 0
4579 0
Tel.: 058 / 732 26 46
Fax: 058 / 229 24
sourv@ke.telecom.sk
www.sostrv.edu.sk
S
4
S
3
S
3
S
4
S
3
S
2
S
4
S
4
S
4
S
2
S
4
S
3
S
2
S
2
mechanik strojov a zariadení
autoopravár
elektromechanik - automatizačná technika
mechanik elektrotechnik
stolár
spracúvanie dreva
staviteľstvo - pozemné staviteľstvo
staviteľstvo - poţiarna ochrana
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
stavebná výroba
technické a informatické sluţby-v stavebníctve
poľnohospodár
poľnohospodárska výroba
lesná výroba
Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, ako organizačná
zloţka Spojenej školy
J. A .Komenského 5
Okres Roţňava
Tel.: 058 / 788 54 90
048 01 Roţňava
Číslo školy: 710230524
6456 2
6489 2
www.zsfabrv.sk
M
3
M
3
kaderník
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Roţňavská baňa 211
Okres Roţňava
048 01 Roţňava
Číslo školy: 00617652
2964 2
3178 0
3661 2
3675 2
6323 6
6362 6
6444 4
6445 4
6456 2
6460 2
6489 2
Tel.: 058 / 732 59 53
skola@zsssluzrv.edu.sk
web.stonline.sk/zsssluziebrozn
S
3
S
2
S
3
S
3
S
5
S
4
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
cukrár
výroba konfekcie
murár
maliar
hotelová akadémia
kozmetička a vizáţistka
čašník, servírka
kuchár
kaderník
predavač
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola obchodu a sluţieb
Nám. slobody 12
Okres Sobrance
073 01 Sobrance
Číslo školy: 35568364
2487 2 01
6317 6
6324 6
6444 2
6445 2
Tel.: 056 / 652 22 64
Fax: 056 / 652 23 78
oaso@oasobrance.edu.sk
www.spojskolaso.edupage.org
S
3
S
4
S
4
S
3
S
3
autoopravár - mechanik
obchodná akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
čašník, servírka
kuchár
184
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy
Maurerova 55
Okres Spišská Nová Ves
053 42 Krompachy
Číslo školy: 42102553
2423 2
2433 2
2466 2 10
2478 0
2675 6
2682 4
2683 2 11
2683 2 15
2697 4
3161 0
3917 6 03
6405 4
6444 2
6445 2
6456 2
Tel.: 053 / 447 20 26
Fax: 053 / 447 20 26
skola@szssekromp.edu.sk
www.ssoskromp.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
2
S
4
S
4
S
3
S
3
S
4
S
2
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
nástrojár
obrábač kovov
mechanik opravár-koľajové vozidlá
strojárska výroba
elektrotechnika
/V/
mechanik počítačových sietí
elektromechanik - silnoprúdová technika
elektromechanik - úţitková technika
mechanik elektrotechnik
praktická ţena (2)
technické a informatické sluţby-v elektrotechnike
pracovník marketingu
čašník, servírka
kuchár
kaderník
Stredná odborná škola
Markušovská cesta 4
Okres Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 17078491
2478 0
2487 2 01
2683 2 11
2697 4
3152 2 02
3178 0
3383 0
3661 2
3668 2
3675 2
3678 2
3684 2
3686 0
6424 2
6446 4
6456 2
Tel.: 053 / 446 13 90
Fax: 053 / 213 60
skola@soussnv.sk
www.soussnv.sk
S
2
S
3
S
3
S
4
S
3
S
2
S
2
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
S
3
S
4
S
3
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
spracúvanie dreva
murár
montér suchých stavieb
maliar
inštalatér
strechár
stavebná výroba
manikér - pedikér
kozmetik
kaderník
Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7
Okres Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 42096642
3336 6
3341 4
3355 2
3383 0
7237 6
8221 6
8260 6
8261 6
8269 6
8279 6
8297 6
Tel.: 053 / 442 42 46
sosd@sosdsnv.sk
www.sosdsnv.sk
S
4
S
4
S
3
S
2
S
4
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
drevárstvo a nábytkárstvo
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
stolár
spracúvanie dreva
informačné systémy a sluţby
dizajn
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
tvorba nábytku a interiéru
dizajn a tvarovanie dreva
fotografický dizajn
185
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1
Okres Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 35568381
2940 6
4210 6 08
4210 6 11
6317 6
Tel.: 053 / 442 17 57
Fax: 053 / 442 25 08
skola@oasnv.edu.sk
www.oasnv.edu.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
potravinárstvo
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
agropodnikanie - agroturistika
obchodná akadémia
Stredná odborná škola
Komenského 12
Okres Trebišov
075 01 Trebišov
Číslo školy: 00162663
2840 6
6323 6
6362 6
7649 6
7661 6
7662 6
Tel.: 056 / 668 13 10
Fax: 056 / 672 52 01
skola@sostv.sk
www.sostv.sk
S
4
S
5
S
4
S
4
A
S
4
S
4
biotechnológia a farmakológia
hotelová akadémia
kozmetička a vizáţistka
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
animátor voľného času
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Komenského 1963/10
Okres Trebišov
075 41 Trebišov
Číslo školy: 35555912
2464 2
2478 2
2487 2 01
2964 2
3152 2 02
3178 0
6323 6
6352 6
6355 6
6456 2
6460 2
6489 2
Tel.: 056 / 672 21 54
skola@czsskomtv.edu.sk
www.czsskomtv.sk
S
3
S
2
S
3
S
3
S
3
S
2
S
5
S
4
S
4
S
3
S
3
S
3
strojný mechanik
strojárska výroba
autoopravár - mechanik
cukrár
krajčír - dámske odevy
výroba konfekcie
hotelová akadémia
obchod a podnikanie
sluţby v cestovnom ruchu
kaderník
predavač
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola
Rákocziho 23
Okres Trebišov
077 01 Kráľovský Chlmec
Číslo školy: 35568330
2464 2 01
2487 2 01
2487 2 01
2697 4
2697 4
3152 2 02
3661 2
3759 4
6317 6
6317 6
6362 6
6456 2
Tel.: 056 / 632 14 67
Fax: 056 / 632 26 78
skola@soukchlmec.edu.sk
www.soukchlmec.edu.sk
M
3
M
3
S
3
M
4
S
4
M
3
M
3
S
4
S
4
M
4
M
4
S
3
strojný mechanik - stroje a zariadenia
autoopravár - mechanik
autoopravár - mechanik
mechanik elektrotechnik
mechanik elektrotechnik
krajčír - dámske odevy
murár
komerčný pracovník v doprave
obchodná akadémia
obchodná akadémia
kozmetička a vizáţistka
kaderník
186
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Spojená škola - Stredná odborná škola
Okres Trebišov
Kollárova 17
078 01 Sečovce
Číslo školy: 35568356
2413 4
2464 2 01
2682 4
6444 4
6445 4
6489 2
Tel.: 056 / 678 31 01
Fax: 056 / 678 31 02
sekretariat@gdusecovce.sk
www.gdusecovce.edu.sk
S
4
S
3
S
4
S
4
S
4
S
3
mechanik strojov a zariadení
strojný mechanik - stroje a zariadenia
mechanik počítačových sietí
čašník, servírka
kuchár
hostinský, hostinská
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
J. Majlátha 2
Okres Trebišov
076 51 Pribeník
Číslo školy: 00159557
2962 2
2964 2
2982 0
2982 0
4210 6 08
4210 6 08
4210 6 18
4524 2
4572 0
4572 0
6323 6
6442 4
6442 4
6444 2
6444 2
6445 2
6445 2
Tel.: 056 / 628 50 20
Fax: 056 / 224 73
soup-pribenik@mail.t-com.sk
www.soupopribenik.edu.sk
M
3
M
3
M
2
S
2
M
4
S
4
M
4
M
3
S
2
M
2
M
5
M
4
S
4
M
3
S
3
M
3
S
3
pekár
cukrár
potravinárska výroba
potravinárska výroba
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
agropodnikanie - poľnohospodársky manaţment
agropodnikanie - kynológia (2)
agromechanizátor, opravár
poľnohospodárska výroba
poľnohospodárska výroba
hotelová akadémia
obchodný pracovník
obchodný pracovník
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Stredné priemyselné školy
Stredná priemyselná škola
Komenského 2
Okres Košice I
040 85 Košice
Číslo školy: 00161772
2235 6
2241 6
2381 6 04
2381 6 13
2413 4
2426 4
3916 6
3965 6
Tel.: 055 / 622 88 75
Fax: 055 / 622 88 76
spsstroj@spsske.sk
www.spsske.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
hutníctvo
polytechnika
strojárstvo - dopravné zariadenia
strojárstvo - grafické systémy
mechanik strojov a zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
ţivotné prostredie
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Lermontova 1
Okres Košice I
041 72 Košice
Číslo školy: 00161764
Tel.: 055 / 632 54 11
Fax: 055 / 622 22 14
spsstage@spssagke.edu.sk
www.spssagke.edu.sk
187
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
3650 6 01
3650 6 05
3650 6 10
3659 4
3692 6
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
staviteľstvo - pozemné staviteľstvo
staviteľstvo - poţiarna ochrana
staviteľstvo - stavebný manaţment
stavebníctvo
geodézia, kartografia a kataster
S
S
S
S
S
4
4
4
4
4
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Okres Košice I
Komenského 44
042 22 Košice
Číslo školy: 00161756
2675 6
3918 6
elektrotechnika
technické lýceum
Tel.: 055 / 633 23 11
Fax: 055 / 633 23 12
spse@tuke.sk
www.spseke.sk
S
4
S
4
/V/
Stredná priemyselná škola dopravná
Okres Košice I
Hlavná 113
040 01 Košice
Číslo školy: 00161730
3739 6
3760 6
3765 6
Tel.: 055 / 727 70 11
Fax: 055 / 622 78 92
spsdke@spsdopke.edu.sk
www.spsdopke.edu.sk
S
4
S
4
S
4
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
Súkromná stredná priemyselná škola odevná
Komenského 1
Okres Michalovce
071 01 Michalovce
Číslo školy: 35553774
8237 6
8298 6
Tel.: 056 / 642 40 12
sspo.dufinec@centrum.sk
www.spsomi.edu.sk
S
4
A
S
4
A
modelárstvo a návrhárstvo odevov
odevný dizajn
Stredná priemyselná škola strojnícka
Hviezdoslavova 6
Okres Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 00521663
2381 6
2381 6 13
2387 6
2675 6
3918 6
3968 6
strojárstvo
strojárstvo - grafické systémy
mechatronika
elektrotechnika
technické lýceum
logistika
Tel.: 053 / 446 62 49
Fax: 053 / 446 63 08
skola@strojsnv.sk
www.strojsnv.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
/V/
Stredná priemyselná škola
Markušovská cesta 2
Okres Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 00161870
2157 6
2241 6
3650 6
3692 6
3739 6
Tel.: 053 / 442 47 44
Fax: 053 / 441 11 28
skola@spssnv.edu.sk
www.spssnv.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
S
4
geológia, geotechnika a environmentalistika
polytechnika
staviteľstvo
geodézia, kartografia a kataster
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
188
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Akadémie
Obchodná akadémia
Watsonova 61
Okres Košice I
041 38 Košice
Číslo školy: 00162141
Tel.: 055 / 633 32 53
Fax: 055 / 633 32 54
oake@oake.sk
www.oake.sk
S
4
S
5
A
6317 6
obchodná akadémia
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Jegorovovo námestie č. 5
Okres Košice III
040 22 Košice
Číslo školy: 35565233
7237 6
7649 6
7661 6
Tel.: 055 / 799 45 78
Fax: 055 / 799 45 78
spark2005@centrum.sk
www.spark.edupage.org
S
4
S
4
A
S
4
informačné systémy a sluţby
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
sociálno - výchovný pracovník
Hotelová akadémia
Juţná trieda 10
Okres Košice IV
040 01 Košice
Číslo školy: 31946615
2962 2
2964 2
2977 2
2978 2
6323 6
6405 4
6444 2
6444 4
6445 2
6445 4
Tel.: 055 / 726 07 05
Fax: 055 / 765 10 0
sekretariat@zsjuznake.sk
www.zsjuznake.sk
S
3
S
3
S
4
S
4
S
5
S
4
S
3
S
4
S
3
S
4
pekár
cukrár
cukrár kuchár (1)
cukrár pekár
hotelová akadémia
pracovník marketingu
čašník, servírka
čašník, servírka
kuchár
kuchár
Obchodná akadémia
Polárna 1
Okres Košice IV
040 12 Košice
Číslo školy: 31956688
6317 6
6324 6
Tel.: 055 / 674 62 67
skola@polarka.sk
www.polarka.sk
S
4
S
4
obchodná akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Súkromná hotelová akadémia ESO Euroškola Slovensko
Komenského 1
Okres Michalovce
071 01 Michalovce
Číslo školy: 35548584
6323 6
Tel.: 056 / 642 25 73
Fax: 056 / 642 26 60
skola@haesomi.edu.sk
www.haesomi.edu.sk
S
5
hotelová akadémia
Súkromná hotelová akadémia
Komenského 1
Okres Michalovce
071 79 Michalovce
Číslo školy: 45006601
6323 6
Tel.: 056 / 649 47 02
sspo.dufinec@centrum.sk
www.sspso.org/hotelka.htm
S
5
hotelová akadémia
189
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Obchodná akadémia
Kapušianska 2
Okres Michalovce
071 01 Michalovce
Číslo školy: 31953549
6317 6
Tel.: 056 / 642 55 93
Fax: 056 / 644 14 23
oami@oami.svcmi.sk
www.oami.edupage.org
S
4
obchodná akadémia
Obchodná akadémia
Okres Roţňava
ul. akademika Hronca 8
048 01 Roţňava
Číslo školy: 00162205
Tel.: 058 / 732 14 81
Fax: 058 / 734 56 25
skola@oarv.edu.sk
www.oarv.edu.sk
S
4
S
5
A
S
4
6317 6
obchodná akadémia
6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium
6324 6
manaţment regionálneho cestovného ruchu
Hotelová akadémia
Radničné námestie 1
Okres Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 17078504
6323 6
6324 6
6444 2
6445 2
Tel.: 053 / 446 42 15
Fax: 053 / 442 41 89
skola@souosnv.edu.sk
www.hotelovkasnv.sk
S
5
S
4
S
3
S
3
hotelová akadémia
manaţment regionálneho cestovného ruchu
čašník, servírka
kuchár
Obchodná akadémia
Okres Trebišov
Komenského 3425/18
075 42 Trebišov
Číslo školy: 00162213
6317 6
Tel.: 056 / 672 65 90
Fax: 056 / 672 65 90
oa_tv@stonline.sk
www.oatv.edu.sk
S
4
obchodná akadémia
Stredné umelecké školy
Škola úţitkového výtvarníctva
Jakobyho 15
Okres Košice I
040 84 Košice
Číslo školy: 00133132
8221 6 11
8234 6
8245 6 07
8259 6
8260 6
8261 6
8273 6
8297 6
Tel.: 055 / 633 74 81
suvke@suvke.sk
www.suvke.sk
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
S
4
A
dizajn - grafický a priestorový dizajn
výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu
konzervátorstvo a reštaurátorstvo-maliarske techniky (1)
animovaná tvorba
propagačné výtvarníctvo
propagačná grafika
scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba
fotografický dizajn
Súkromná stredná umelecká škola filmová
Petzvalova 2
Okres Košice I
040 01 Košice
Číslo školy: 35558555
8259 6
Tel.: 055 / 685 77 48
info@filmovaskola.sk
www.filmovaskola.sk
S
4
A
animovaná tvorba
190
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
8290 6
8294 6
8297 6
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
masmediálna tvorba
obrazová a zvuková tvorba
fotografický dizajn
S
S
S
4
4
4
A
A
A
Stredné zdravotnícke školy
Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Alţbety
Mäsiarska 25
Okres Košice I
040 01 Košice
Číslo školy: 00618233
5356 6
Tel.: 055 / 729 86 68
szssvalzbety@pobox.sk
www.szssvalzbetyke.sk
S
4
zdravotnícky asistent
Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17
Okres Košice I
040 01 Košice
Číslo školy: 00606766
5304 6
5308 6
5311 6
5312 6
Tel.: 055 / 622 11 89
Fax: 055 / 622 11 63
skola@szske.sk
www.szske.sk
S
4
S
4
S
4
S
4
asistent výţivy
zdravotnícky laborant
farmaceutický laborant
očný optik
Stredná zdravotnícka škola
Kukučínova 40
Okres Košice IV
041 37 Košice
Číslo školy: 00606758
5356 6
5370 6
Tel.: 055 / 622 12 16
Fax: 055 / 622 41 22
szskukucin@stonline.sk
www.kukucinka.sk
S
4
S
4
A
zdravotnícky asistent
masér
Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27
Okres Michalovce
071 01 Michalovce
Číslo školy: 00606782
5311 6
5356 6
5370 6
Tel.: 056 / 644 14 52
Fax: 056 / 642 28 39
skola@szsmi.eu.sk
www.szsmi.eu.sk
S
4
S
4
S
4
A
farmaceutický laborant
zdravotnícky asistent
masér
Stredná zdravotnícka škola - Egészégügyi Középiskola
Námestie 1.mája č.2
Okres Roţňava
048 01 Roţňava
Číslo školy: 00606812
5304 6
5356 6
5356 6
5370 6
Tel.: 058 / 732 23 39
Fax: 058 / 734 53 21
skola@szsrv.edu.sk
www.szsrv.edu.sk
S
4
M
4
S
4
S
4
A
asistent výţivy
zdravotnícky asistent
zdravotnícky asistent
masér
191
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Praktické školy
Súkromná praktická škola
Okres Košice II
Myslavská 401
040 16 Košice
Číslo školy: 42099803
6492 2
au99@seznam.cz
praktická škola
S
3
Praktická škola pre ţiakov s telesným postihnutím
Okres Košice IV
Opatovská cesta 97
040 01 Košice
Číslo školy: 710214448
6492 2
Tel.: 055 / 678 54 69
cabalova@stpke.sk
www.stpke.sk
S
2
praktická škola
Spojená škola - Praktická škola
Hviezdoslavova 25
Okres Spišská Nová Ves
052 01 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 710201346
Tel.: 053 / 446 34 80
szsfabsn@gmail.com
www.szsfabsnv.edu.sk
S
3
S
3
S
3
3686 2 04 Stavebná výroba - stavebné práce
OU
6487 2
Socialne sluţby so zameraním na soc. zariad.
6492 2
praktická škola
Praktické školy internátne
Spojená škola internátna s organizačnými zloţkami Špeciálna základná škola internátna,
Praktická škola int., ŠMŠ int.
Partizánska 13
Okres Spišská Nová Ves
053 61 Spišské Vlachy
Číslo školy: 00187917
6492 2
Tel.: 053 / 449 51 59
szsispisskevlachy@zoznam.sk
www.szsspv.edu.sk
S
3
praktická škola
Spojená škola - Praktická škola internátna
Ţdaňa 244
Okres Košice - okolie
044 11 Ţdaňa 244
Číslo školy: 710169345
Tel.: 055 / 698 00 50
szsizdana@centrum.sk
www.szsizdana.sk
S
3
S
3
3179 2 09 textilná výroba - tkáč
4571 2
záhradník
Praktická škola internátna
Školská 12
Okres Michalovce
071 01 Michalovce
Číslo školy: 710166788
6492 2
Tel.: 056 / 688 36 02
oui.mi@stonline.sk
praktická škola
S
192
3
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Špeciálne stredné školy
Spojená škola - Stredná odborná škola pre ţiakov s telesným postihnutím
Okres Košice IV
Opatovská cesta 97
040 01 Košice
Číslo školy: 710146446
3250 2
6475 2
Tel.: 055 / 678 53 69
cabalova@stpke.sk
remenár sedlár
technicko-administratívny pracovník
S
S
3
3
Obchodná akadémia pre ţiakov s telesným postihnutím
Okres Košice IV
Opatovská cesta 97
040 57 Košice
Číslo školy: 00088714
6317 6
Tel.: 055 / 678 54 69
cabalova@stpke.sk
www.stpke.sk
S
4
obchodná akadémia
Odborné učilište
Okres Košice IV
Alejová 6
040 11 Košice
Číslo školy: 00619671
2982 2 02
3686 2 03
3686 2 10
6486 2
6491 2 01
6492 0
6497 2
9996 0
potravinárska výroba - pekárenská
stavebná výroba - murárske práce
OU
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
praktická škola
pedikúra - manikúra
prípravný ročník
Tel.: 055 / 643 14 97
skola@soualejke.edu.sk
www.soualejke.edu.sk
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
3
S
2
Odborné učilište
Okres Roţňava
Nová 803
049 25 Dobšiná
Číslo školy: 710166796
Tel.: 058 / 794 13 43
szs.dobsina@stonline.sk
3178 2 01 výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
3383 2 02 spracúvanie dreva - stolárska výroba
OU
S
S
3
3
Spojená škola - Odborné učilište
Okres Roţňava
Zeleného stromu 8
048 01 Roţňava
Číslo školy: 710201338
6486 2
Tel.: 058 / 788 67 20
szsi_rv@stonline.sk
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
S
3
Odborné učilište
Zimné 83
Okres Spišská Nová Ves
053 23 Rudňany
Číslo školy: 710166800
3178 2
výroba konfekcie
3383 2 02 spracúvanie dreva - stolárska výroba
Tel.: 053 / 449 91 11
szsrudnany@nextra.sk
www.szsrudnany.sk
S
3
S
3
OU
193
Ako na stredné školy v školskom roku 2012/2013
Košický kraj
Číslo
Názov
odboru odboru
Vyuč. Dĺžka Talentová
jazyk štúdia skúška
Odborné učilište ako organizačná zloţka Spojenej školy
Hviezdoslavova 25
Okres Spišská Nová Ves
052 70 Spišská Nová Ves
Číslo školy: 710229810
Tel.: 053 / 446 32 69
szsfabsn@gmail.com
3686 2 04 Stavebná výroba - stavebné práce
OU
6487 2
Socialne sluţby so zameraním na soc. zariad.
S
S
2
2
Špeciálne stredné školy internátne
Spojená škola - Odborné učilište internátne
Okres Gelnica
Breziny 256
055 62 Prakovce
Číslo školy: 00523461
2478 2 04
3178 2 01
3686 2 10
4572 2 02
6492 2
6494 2
Tel.: 053 / 487 41 15
oui.prakovce@stonline.sk
strojárska výroba - ručné spracúvanie kovov
OU
výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár
praktická škola
sluţby a domáce práce - OU
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
Odborné učilište internátne
Školská 12
Okres Michalovce
071 01 Michalovce
Číslo školy: 00500402
2982 2 02
2985 2
3178 2 01
3686 2 10
6486 2
6491 2 01
6494 2
Tel.: 056 / 688 36 02
oui.mi@stonline.sk
potravinárska výroba - pekárenská
cukrárska výroba
výroba konfekcie - šitie odevov v odevnej konfekcii
stavebná výroba - maliarske a natieračské práce OU
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál
sluţby a domáce práce - OU
S
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
3
Spojená škola - Odborné učilište internátne
Okres Trebišov
Poľná 1
075 01 Trebišov
Číslo školy: 17072948
2781 2 02
3185 2 01
4572 2 02
4572 2 06
6486 2
6492 2
Tel.: 056 / 676 36 42
skola@ouitv.svcmi.sk
keramická výroba - výrobky sanitnej keramiky
krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň
poľnohospodárska výroba - kvetinár,ovocinár,zeleninár
poľnohospodárska výroba - oprava poľnohospodárskych strojov
opatrovateľská starostlivosť v zdrav.zariadeniach a zariadeniach soc. starostlivosti
praktická škola
194
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
Download

ako na ss.pd