www.kockatehlavy.sk
www.facebook.com/KockateHlavy
OPIS PROJEKTU – INFORMAČNÝ PORTÁL O DIANÍ V IT
•
Rád sa zapájaš do súťaží a projektov zameraných na informatiku?
•
Baví ťa porovnávať si svoje skúsenosti s inými kockáčmi a vyhrávať zaujímavé ceny?
•
Chcel by si, aby boli informácie o súťažiach v oblasti IT dostupné na jednom mieste?
Práve teraz máš možnosť vytvoriť informačný portál o dianí v IT, na ktorom nájdu tvoji
rovesníci všetky potrebné informácie o súťažiach a projektoch v oblasti informatiky
realizovaných rôznymi subjektmi ako sú univerzity, Ministerstvo školstva, EÚ, neziskové
organizácie a firmy. Môžeš tam uviesť mnoho ďalších zaujímavých informácií slúžiacich
pre rozvoj tvojich rovesníkov v oblasti IT. V projekte budeš zodpovedný za usporiadanie,
obsah, vzhľad a užívateľskú prívetivosť webových stránok. Máš možnosť ukázať kreativitu,
grafické zručnosti, technické znalosti z tvorby webových stránok a hlavne schopnosť
myslieť inovatívne.
ZADANIE PROJEKTU – INFORMAČNÝ PORTÁL O DIANÍ V IT
1. Cieľom projektu je vytvoriť informačný portál pre žiakov so záujmom o informatiku
a informačné technológie (statickú/ dynamickú web stránku), na ktorom by našli
informácie pre svoj rozvoj v danej oblasti.
2. Identifikovať ciele a požiadavky cieľovej skupiny, ktorou sú študenti približne
v tvojom veku so záujmom o IT.
3. Vytvoriť prehľadný dizajn web stránky s užívateľsky prívetivou navigáciou.
4. Efektívne využiť programovací jazyk a zabezpečiť funkčnosť web stránky.
5. Identifikovať a obhájiť, aké materiály a informácie budú poskytnuté na stránke tak,
aby si splnil tému projektu.
6. Vytvoriť okrem úvodnej stránky aspoň 2 ďalšie fungujúce podstránky.
7. Stránka musí byť naprogramovaná, pričom v tvojom riešení nesmieš používať šablóny.
8. Používaj jazyk HTML a štýluj pomocou CSS (CSS píš do externého súboru), pričom
dbaj na to, aby si nepoužíval tabuľky a framy na rozčlenenie stránok.
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PROJEKTU
1. Tvoj projekt musí byť statická alebo dynamická web stránka.
2. Formát:
•
Projekt musí mať jeden súbor formátu index.html (.htm) pre domovskú stránku.
•
Jeden súbor vo formáte .css pre určenie štýlu stránky.
•
Pre podstránky môžu byť vytvorené ďalšie súbory .html.
•
Nezabudni priložiť aj obrázky, ktoré si na stránke použil.
3. Pri odkazovaní na jednotlivé súbory musíš používať relatívne cesty. Napr. nenapíšeš
http://kockatehlavy.sk/priezvisko/style.css, ale len "style.css", prípadne ak to máš
v priečinku /style, bude cesta len "style/style.css" a podobne.
4. Projekt sa odovzdáva v archíve (.zip) a musí mať maximálnu veľkosť 25MB.
POMÔCKY PRE TVORBU WEBSTRÁNKY
Všetky potrebné informácie a návody pre úspešné zvládnutie projektu nájdeš na dole
uvedených web stránkach a keby ti to nestačilo, tak si to jednoducho vygoogli . Hodnotiť
sa bude aj schopnosť nájsť si niečo, čo si predtým nepoznal a naučil si sa samostatne i keď si
predtým vôbec nepočul, ale si cieľavedomý a vieš sa rýchlo učiť.
•
http://www.birdz.sk/start-up/ako-vyrobit-www-stranku/18676-clanok.html
•
http://www.w3schools.com/
DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Prihlásenie sa na stránke a vyplnenie údajov
pre potvrdenie svojej účasti v projekte a záujmu pokračovať v súťaži
musíš vyplniť údaje o sebe na www.kockatehlavy.sk.
do 26. 3. 2014
Zaslanie súhlasu poštou
pre pokračovanie v projekte nám zašli poštou vyplnený a podpísaný
súhlas, ktorý sme ti zaslali e-mailom a ktorý nájdeš po prihlásení sa
na stránke www.kockatehlavy.sk .
do 7. 4. 2014
Odovzdanie vypracovaného projektu
tvoja webová stránka musí byť nahratá a funkčná na serveri podľa
pokynov, ktoré nájdeš v tejto prezentácii.
do 22. 4. 2014
KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Pri webových stránkach sa nehodnotí len ich technická prepracovanosť, ale všetky
aspekty dôležité pre úspech webovej stránky či internetového projektu. Vo všeobecnosti
platí - čím nápaditejšie a prepracovanejšie riešenie, tým lepšie. :)
Pri vypracovávaní projektu musíš pracovať samostatne,
pretože je to prezentácia tvojich schopností, vedomostí
a kreativity. Ak odborná komisia odhalí, že si na projekte
nepracoval samostatne, tak budeš vylúčený zo súťaže.
KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTU
Dizajn
celkový dojem a štýl (farby, typ písma, grafické prvky),
jednoduchá navigácia a prehľadnosť, súlad dizajnu s účelom
stránky, kreativita.
0 - 10 bodov
Technické spracovanie
správne použitý HTML a CSS, technická náročnosť,
kompatibilita pre jednotlivé webové prehliadače,
optimalizovanie grafických prvkov.
0 - 10 bodov
Marketing a obsah
relevantnosť obsahu pre cieľovú skupinu, pravopis
a gramatika, kvalita písania a používanie obrázkov,
inovatívnosť riešenia, potenciál pre komerčné využitie a iné.
0 - 10 bodov
MAXIMÁLNY POČET BODOV
30 bodov
HODNOTIACA KOMISIA
Odovzdané webové stránky bude hodnotiť
odborná komisia v zložení:
•
Veronika Štrbákova – zástupca Speekle
•
Gustáv Budinský – zástupca IT ASOCIÁCIE SLOVENSKA
•
Anita Bernerová – učiteľka informatiky
•
Vladimír Földeši – zástupca NESS Slovensko, a.s.
•
Štefan Matula– detský psychológ
Dvadsiati kockáči, ktorí vytvoria najlepšie web stránky, budú bojovať o postup
do Ness Camp-u prostredníctvom Skype interview s členmi hodnotiacej komisie,
kde v krátkosti predstavia svoju prácu a vysvetlia dôvody svojej tvorby.
www.kockatehlavy.sk
https://www.facebook.com/KockateHlavy
Download

Zadanie