Ak. rok: 2014/2015
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
Sociálna práca, Partizánske
2. stupeň (magisterský ) – externá forma
1. ročník - letný semester
Predmet
Typ
pred
m.
Termín
prednášky
P
Sociálne poradenstvo
P
Seminár k diplomovej práci
P
Základy aplikovanej štatistiky
P
11.4.2015
09.00h
SPV – poradenstvo – poradenské
zručnosti
P
8.4.15 9.00
9.4.15 9.00
13.4.15 14.00
14.4.15 14.00
17.4.15 9.00
18.4.15 9.00
Odborná prax (práca s klientom
pod supervíziou)
P
28.2.2015
10.00h
Sociálna práca s obeťami násilia
PV
PV
PV
Učiteľ
PhDr. Valach, PhD.
Teória sociálnej práce
Mediácia v oblasti
sociálnoprávnej ochrany
Personalistika a manažment
ľudských zdrojov
Termín
skúšky
09.05.2015
09.00h
02.05.2015
09.00h
14.03.2015
09.00h
10.4.2015
15.00h
20.03.2015
09.00h
1
PhDr. Jambor
PhDr. Valachová Subyová, PhD.
doc. PaedDr. Ing. Paľun,
PhD.,MHA, mim. prof.
PhDr. Valachová Subyová, PhD.
PhDr. Valach, PhD.
PaedDr. Hejdiš, PhD.
Ing. Jurčová
PaedDr. Hejdiš, PhD.
Download

letný semester