PROFIL PRACOVISKA PRE VÝKON PRAXE ŠTUDENTA FSVaZ UKF Nitra
Názov a adresa pracoviska
BUDÚCNOSŤ, n.o.
Wilsonovo nábr. 82
Nitra
Typ klientely
závislí klienti a ich rodinní príslušníci
Ciele práce
Metódy práce s klientom
Skupinová sociálna práca
Individuálne poradenstvo
Terénne pobyty
Ponuka práce pre študenta na praxi
(čo bude študent robiť, čo si môže vyskúšať, osvojiť, naučiť sa,...
Prácu v skupine
Individuálne poradenstvo
Špecifické požiadavky na študenta na praxi
bez
Kapacita študentov na 1 semester: 1 študent
Štatutárny zástupca + kontakt
Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
0903 258 378
Sprievodca praxe pre študenta + kontakt
Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.
0903 258 378
KONTAKTNÝ EMAIL:
[email protected]
Odporúčania na 2 ďalšie pracoviská s kontaktom
bez
Download

Názov a adresa pracoviska BUDÚCNOSŤ, n.o. Wilsonovo nábr. 82