Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 01 – Problematika voľného času
Názov práce
Miesto
Riešiteľ
Škola
Gymnázium Malacky
1. mája 8
901 01 Malacky
1.
Historický šerm
Tatiana Jánošová
Monika Jánošová
2.
Americký futbal
Ladislav Fabo
Obchodná akadémia
Dudova 4
851 02 Bratislava
Ivan Tančibok
SPŠ elektrotechnická
K. Adlera 5
84102 Bratislava
3.
Ocenenie
LED Lampa
Dejiny Bratislavy - Foto prezentácia
Marek Dospiva
SPŠ elektrotechnická
Zochova 9
81103 Bratislava
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor 02 – Matemetika, fyzika
Miesto
Názov práce
Natália Tokárová
Štúdium dynamiky Tychovho pozostatku po supernove
v röntgenovej oblasti spektra
Michaela Brchnelová
Gymnázium
Hubeného 23
834 08 Bratislava
Umelá superhydrofóbnosť
Martin Jajcay
Tomáš Lehoczký
Gymnázium L.Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
Katarína Benešová
Škola pre mimoriadne nadané
deti a gymnázium
Teplická 7
831 02 Bratislava
Vplyv prostredia na stabilitu aptamérov
2.
Ocenenie
Škola
Škola pre mimoriadne nadané
deti a gymnázium
Teplická 7
831 02 Bratislava
1.
3.
Riešiteľ
Matematika v prírode
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 03 – Chémia, potravinárstvo
Miesto
1.
Názov práce
Riešiteľ
Kolorimetrické stanovenie obsahu celkových polyfenolov
Simona Mesiariková
a trieslovín v porciovanej a sypanej čajovine drogy
Barbora Mesiariková
Millefolii Herba
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava
Mykotoxíny a ich vplyv na organizmus
Sylvia Matulová
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6
811 07 Bratislava
Ovplyvnenie toxických účinkov cyklofosfamidu
antioxidantami
Michaela Neszméryová
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava
Kvalita mäkkých mäsových výrobkov s mäsovou zložkou
a nemäsovými náhradami
Patrik Kuruc
Ondrej Tomlák
Stredná odborná škola
Farského 9
851 01 Bratislava
2.
3.
Škola
Ocenenie Zloženie a vlastnosti kravského a kozieho mlieka
Mlieko a mliečne výrobky tak ako ich nepoznáme
Michaela Mojtová
Majlinda Meta
Michaela Šubínová
Kristína Demovičová
Súkromné gymnázium
MERCURY
Zadunajská 27
850 00 Bratislava
Gymnázium Ivana
Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 04 – Biológia
Miesto
Názov práce
Riešiteľ
Škola
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava
1.
Biotop záhradného jazierka
Jakub Včasný
2.
Kontaminácia mikroskopickými vláknitými hubami v obytných
priestoroch budov
Gymnázium Matky Alexie
Paulína Takácsová Jesenského 4/A
811 02 Bratislava
Doplnky výživy a wellness proteín daily
Matej Ivan
Lukáš Suchoba
3.
Ocenenie
Gymnázium L.Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 05 – Životné prostredie, geografia, geológia
Miesto
1.
2.
3.
Názov práce
Prevencia a odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu
v obci Tomášov a okolí na pozadí ich právnej úpravy
Zhodnotenie historických parkov v okrese Topoľčany
Skládky odpadov v okolí Bratislavy
Riešiteľ
Škola
Diana Somogyiová
Obchodná akadémia
Račianska 107
831 02 Bratislava
Lukáš Lacika
SOŠ záhradnícka
Gustava Čejku
Bratislavská 44
900 45 Malinovo
Miriama Konrádová
Gymnázium L.Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
Štátna prírodná rezervácia Bezedné
Tomáš Trutz
Dôsledky Černobyľskej havárie na faune a flóre
Betina Renczésová
Ocenenie
Gymnázium
sv.Františka Assiského
Kláštorné nám. 3
901 01 Malacky
Gymnázium Ivana Horvátha
Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 06 – Zdravotníctvo a farmakológia
Názov práce
Miesto
1.
Návrh štandardných terapeutických postupov pre
farmaceutických laborantov pri ochoreniach GIT
voľnopredajnými liekmi
Riešiteľ
Erik Szöllösi
2.
Civilizačné ochorenia chrbtice a šport ako liek
i prevencia
Lukáš Bošňák
3.
Nespavosť Insomnia
Michal Pietor
Škola
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava
Súkromné gymnázium
MERCURY
Zadunajská 27
850 00 Bratislava
Súkromné gymnázium
MERCURY
Zadunajská 27
850 00 Bratislava
Aplikácia fyzikálnych podnetov pri ochoreniach
lymfatického systému a ich liečebný účinok
Martina Kéryová
Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44
821 08 Bratislava
Výskyt HPV infekcie krčka maternice v adolescentnom a
mladšom dospelom veku
Henrieta Šidlová
Gymnázium
Bilíkova 24
844 19 Bratislava
Ocenenie
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Názov práce
Miesto
1.
Renesancia jačmeňa
Riešiteľ
Daniel Jurík
Dominika
Matejovičová
2.
Podpora pestovania a spracovania ovocia
Vladimír Köplinger
3.
Hospodársky význam včely medonosnej
Lukáš Gelinger
Dominik Uher
Pestovanie letničiek na sušenie v skleníku
Adela Joanna
Hamerníková
Natália Višacká
Starostlivosť o kone v nevyhovujúcom stave
Lada Vlachová
Ocenenie
Škola
Stredná odborná škola
Farského 9
851 01 Bratislava
SOŠ vinárno-ovocinárska
Kostolná 3
900 01 Modra
Gymnázium
sv. Františka Assiského
Kláštorné námestie 3
901 01 Malacky
SOŠ záhradnícka
Gustava Čejku
Bratislavská 44
900 45 Malinovo
Súkromná SOŠ veterinárna
Bullova2
844 20 Bratislava
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 08 – Hotelierstvo (HORECA), gastronómia, cestovný ruch
Názov práce
Miesto
Riešiteľ
Škola
1.
Petržalské bunkre
Jakub Kuruc
SOŠ podnikania
Strečnianska 20
851 05 Bratislava
2.
Diétne stravovanie bez lepku
Lucia Petrášová
Dana Simonová
Stredná odborná škola
Farského 9
851 01 Bratislava
Nina Feketeová
SOŠ podnikania
Strečnianska 20
851 05 Bratislava
3.
Tri hviezdičky sú široký pojem
Gymnázium L.Novomeského
Ocenenie Sudán a Južný Sudán
Kristína Smorádková
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
Gymnázium L.Novomeského
Karibik - exotický dovolenkový cieľ
Martina Kontuľová
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
Názov práce
Miesto
Riešiteľ
Škola
1.
Hydraulická štiepačka
Martin Jankovič
SPŠ strojnícka
Fajnorovo nábr. 5
814 75 Bratislava
2.
Vodíkový článok
Martin Tarek
SPŠ elektrotechnická
Zochova 9
81103 Bratislava
3.
Rekonštrukcia motocykla ČZ 125/473
Jaroslav Hečko
SPŠ strojnícka
Fajnorovo nábr. 5
814 75 Bratislava
Ocenenie Názory obyvateľov Bratislavy na verejnú dopravu
Viktor Korba
Gymnázium L.Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
Názov práce
Miesto
Riešiteľ
1.
Harmony of life
Roman Vesek
Robert Provazník
Stanislav Řežucha
2.
Štrkovecké jazero
Daniel Šimon
Jaroslav Vlk
3.
Solárne panely
Krisztina Nagy
Ocenenie
Škola
Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická
Drieňová 35
826 64 Bratislava
Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická
Drieňová 35
826 64 Bratislava
Gymnázium L.Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 11 - Informatika
Názov práce
Miesto
1.
2.
3.
Ocenenie
Redakčný systém Titex
Visionet CMS
Webová stránka a hra v Jave
Riešiteľ
Škola
Jakub Kracina
Martin Bokša
SPŠ elektrotechnická
K. Adlera 5
84102 Bratislava
Jakub Tuš
SPŠ elektrotechnická
K. Adlera 5
84102 Bratislava
Tomáš Volný
SPŠ elektrotechnická
Zochova 9
81103 Bratislava
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 12 – Elektrotechnika a hardware
Miesto
Názov práce
1.
Kvadroptéra
3.
Jednosmerný regulovateľný laboratórny zdroj
s prúdovým obmedzením
Škola
Adam Hajdúch
SPŠ elektrotechnická
K. Adlera 5
841 02 Bratislava
Stanislav Drozd
Gymnázium Malacky
1. mája 8
901 01 Malacky
Marek Zemánek
SPŠ elektrotechnická
Hálova 16
851 01 Bratislava
Ľuboš Fiala
SPŠ elektrotechnická
Zochova 9
81103 Bratislava
Autonómny robot Unicus
2.
Ocenenie
Riešiteľ
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 13 – História, filozofia, právne vedy
Názov práce
Miesto
Riešiteľ
Škola
Kultúrno-historická reflexia rehoľného odevu
v 12. storočí
Gymnázium Matky Alexie
Robert Martin Hudec Jesenského 4/A
811 02 Bratislava
2.
Sviečka za oknom /Oral history/
Gymnázium Malacky
Michaela Macejková 1. mája 8
901 01 Malacky
3.
Meranie a zobrazovanie Zeme
Stála expozícia histórie geodézie, fotogrametrie,
kartografie a pozemkových katastrov
Monika Koláriková
Veronika Mučková
Dominik Zemanik
Križiacke výpravy
Denis Pátek
Vývoj banských miest
Radovan Paulovič
1.
Ocenenie
Stredná priemyselná škola
stavebná a geodetická
Drieňová 35
826 64 Bratislava
Pedagogická a kultúrna
akadémia
Sokolská 6
900 01 Modra
Gymnázium L. Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Názov práce
Miesto
Riešiteľ
Škola
Gymnázium F.G. Lorcu
Hronská 3
Bratislava
1.
Virtuálna bunka
Mária Brinzová
Lenka Roskošová
2.
PsTutorials - webstránka pre učenie sa s programom
Adobe Photoshop
Dana Janošková
SPŠ elektrotechnická
Zochova 9
81103 Bratislava
Digitálna učebnica 21. storočia
Tomáš Hrnčiar
Barbora Cholková
Martin Kolárik
Gymnázium Malacky
1. mája 8
901 01 Malacky
Nemecká knižka pre deti
Katarína Šuchterová
Petra Káčerová
Ivana Zemanovičová
Gymnázium L. Novomeského
Tomášikova 2
827 29 Bratislava
Robert Schrek
SPŠ strojnícka
Fajnorovo nábr. 5
814 75 Bratislava
3.
Ocenenie
Metodický postup mikroskopickej analýzy konštrukčných
ocelí
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 15 – Ekonomika a riadenie
Názov práce
Miesto
1.
2.
3.
Ocenenie
Riešiteľ
Škola
Made in Slovakia
Veronika Radičová
Gymnázium Malacky
1. mája 8
901 01 Malacky
Analýza dôchodkového zabezpečenia v SR
Erika Szabóová
Erika Fördősová
Obchodná akadémia
Nevädzová 3
820 07 Bratislava
Poistenie po zavedení smernice gender
Michaela Guliková
SPŠ strojnícka
Fajnorovo nábr. 5
814 75 Bratislava
Nezamestnanosť v okrese Malacky
Andrea Dvoranová
Gymnázium Malacky
1. mája 8
901 01 Malacky
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
Názov práce
Miesto
1.
2.
3.
Ocenenie
Riešiteľ
Škola
Výpal keramiky- Raku výpal
Veronika Valkovičová
Škola úžitkového
výtvarníctva J. Vydru
Dubravská cesta 11
845 32 Bratislava
Inkognito dres
Paulína Ružovičová
Jana Molčányová
Spojená škola-Gymnázium
Tokajícka 24
821 03 Bratislava
Veronika Bordáčová
Pedagogická a kultúrna
akadémia
Sokolská 6
900 01 Modra
Bábkové divadlo
Výsledková listina – 35. ročník SOČ
Odbor : 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
Miesto
1.
Názov práce
Riešiteľ
Škola
Gymnázium Malacky
1. mája 8
901 01 Malacky
Voda a voda - reklamná manipulácia
Viera Jerigová
Katarína Budayová
Vplyv rozvodu na psychiku dieťaťa
Alexandra Zemeníková
Tomášikova 2
Daniela Döményová
827 29 Bratislava
Gymnázium L. Novomeského
2.
3.
Veronika Vozáriková
Gymnázium Malacky
1. mája 8
901 01 Malacky
Obsedantno-kompulzívna porucha
Alexandra Vozárová
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6
811 07 Bratislava
Dramatizácia výučbového procesu
Miriama Burdová
Pavlína Palkovičová
Barbora Slezáková
Pedagogická a sociálna
akadémia
Bullova 2
844 20 Bratislava
Porovnanie internetovej a osobnej komunikácie
Ocenenie
Download

Výsledková listina – 35. ročník SOČ