Výsledková listina náboja FKS - seniori 2010
Por. Body
Názov tímu
Kat.
Tím
1
32
S1
S
Gymnázium Grösslingová, Bratislava
Matej Balog (4), Ján Pulmann (4), Martin Statelov (3), Juraj Polách (3),
Michal Polko (4)
2
28
Smnd
S
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava
Mária Šormanová (4), Matej Večerík (4), Juraj Pálenik (4), Dominik
Csiba (4), Michal Talába (4)
3
26
Mamoothdyl
S
Spojená škola Novohradská - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Hozza Ján (4), Tóth Michal (3), Guričan Pavol (4), Karásková Natália
(4), Galovičová Soňa (3)
4
25
Gympláci
S
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín, Trenčín
Tomáš Jančo (4), Ivan Ševčík (3), Jarier Wannous (4), Peter Kosec
(3), Patrik Švančara (3)
5
21
Antitalents
S
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Piešťany
Andrea Pločeková (4), Jozef Melicher (4), Olívia Kunertová (3), Andrej
Nesteš (3), Dušan Matuška (3)
6
20
Oríb Šolim
S
Gymnázium, Párovská 1, Nitra, Nitra
Marián Horňák (3), Silvia Štrbová (4), Tomáš Berecz (4), Matúš
Kalužák (3), Štefan Lenický (3)
7
19
Alea
S
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica
Radka Chomutová (4), Jana Fodorová (4), Peter Lacika (3), Jakub
Cimerman (2), Martin Adamec (2)
8
19
GPH Michalovce
S
Gymnázium Pavla Horova Michalovce, Michalovce
Jakub Šafin (2), Juraj Horňák (4), Jakub Gedera (3), Samuel Tóth (3),
Radomír Gajdošoci (3)
9
17
S3
S
Gymnázium Grösslingová, Bratislava
Andrej Kozák (4), Peter Barančok (4), Juraj Muravský (3), Patrik
Mihala (3), Filip Sakala (3)
10
17
Pre mna Za mna
Do mna
S
Kazdy Ina, Liptovský Mikuláš
Kamila Součková (2), Michaela Brchnelová (1), Natália Tokárová (2),
Andrej Vlček (3), Jaroslav Petrucha (2)
11
17
GJH 2
S
Spojená škola Novohradská - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Molnár Matej (3), Mrocek Jakub (3), Hoos Andrej (3), Mutný Mojnír (3),
Dupej Peter (3)
12
17
GBST1
S
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec, Lučenec
Michal Anderle (4), Martin Statev (4), Michal Mitter (4), Lukáš Matúška
(4), Filip Klement (3)
13
17
Gumkáči
S
Gymnázium Jána Hollého Trnava, Trnava
Labašová Eva (4), Labašová Daša (4), Čambálová Monika (4), Stanko
Peter (3), Babčan Gabriel (3)
14
16
Lamy
S
Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
Michal Kiaba (4), Romina Slafkovská (4), Jozef Prieboj (3), Roman
Kučera (3), Iveta Kršková (3)
15
15
GJH 4
S
Spojená škola Novohradská - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Tóth Ondrej (3), Langer Tomáš (3), Bodnár Marco (3), Karkalík Šimon
(3), Košlab Tomáš (3)
16
15
Vazka
S
Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
Eva Pospíšilová (4), Ján Omasta (4), Adam Riečický (4), Lukáš
Waltera (4), Roman Pikna (3)
17
14
Vilove fotóny
S
Gymnázium Dubnica nad Váhom, Dubnica nad Váhom
Samuel Beznák (3), Ján Budinský (3), Zuzana Dankovčíková (3),
Tomáš Cvečka (3), Martin Opatovský (3)
18
14
GPUK1
S
Gymnázium Poprad Kukučínova 4239/1, Poprad
Jakub Rybák (4), Barbora Marečáková (3), Barbora Klembárová (3),
Silvia Pomffyová (4), Klára Ficková (3)
19
14
Františkáni
S
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline, Žilina
Raška Daniel (3), Maxa Jakub (3), Bučkuliaková Alžbeta (4),
Dolinayová Veronika (4), Krutáková Daniela (4)
20
14
Šamani
S
Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad
Bebravou
Zuzana Šinská (4), Jana Podlucká (4), Matúš Dobrotka (3), Samuel
Habala (3), Filip Pokrývka (1)
21
13
Alfa Force
S
Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad, Poprad
Martin Ďuriš (4), Marek Vidiš (4), Matúš Sisák (4), Martin Hudzik (4)
22
13
Gjhtt 4
S
Gymnázium Jána Hollého Trnava, Trnava
Svoboda Matej (3), Jančuška Martin (3), Fojtů Michal (3), Gažo Tomáš
(3), Kapitán Dávid (3)
23
13
GVOZA 1
S
Gymnázium, Žilina
Juraj Vrábel (4), Marek Drevenák (3), Barbora Halajová (3), Štefan
Kavec (3), Jakub Hudek (2)
24
12
S2
S
Gymnázium Grösslingová, Bratislava
Tomáš Polakovič (4), Ján Mýtny (4), Peter Darebník (4), Peter Hutár
(4), Peter Šichman (3)
25
11
39
S
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava
Jana Kalivodová (3), Peter Sandtner (3), Michaela Belanová (3),
Marek Dubašák (3), Tereza Hollá (3)
26
10
GBST2
S
Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec, Lučenec
Marek Mánik (3), Tibor Klement (3), Lukáš Hudec (3), Kristián Košťál
(3), Ján Šupauer (3)
27
10
Virtuss.Pro
S
Spojená škola Novohradská - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Szomolai Patrik (4), Potočný Miroslav (4), Barus Martin (4), Matuš (3),
Kiaček (3)
28
10
GYMPX - Senior
S
Gymnázium Pov. Bystrica, Považská Bystrica
Nikoleta Jantošová (4), Alžbeta Mičková (4), Ján Bella (4), Katarína
Furová (4), Andrea Bašová (4)
29
9
All stars
S
Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
Viktor Kocúr (3), Matej Kurila (3), Ladislav Gallay (3), Katka Bedejová
(3), Stanislav Mareček (3)
30
8
GMA 2
S
Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
Samuel Pastva (3), Patrik Baxa (3), Jakub Galád (4), Jakub Szabo (4),
Katarína Ivanová (4)
31
8
Kukučín
S
Gymnázium P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín, Dolný Kubín
Mária Šubjaková (3), Michal Kuric (3), Štefan Knaperek (3), Viliam
Ištok (3), Anežka Doležalová (3)
32
8
Brezno
S
Gymnázium Jána Chalupku Brezno, Brezno
Kristián Latinák (3), Tomáš Michalík (3), Martin Oravkin (4), Katarína
Ridzoňová (4), Peter Sabaka (4)
33
8
GJF Team
S
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa, Šaľa
Gabriel Takács (3), Peter Aláč (4), Norbert Gavalec (4), Lucia Lessová
(4), Petra Ištokovičová (4)
34
7
Bojovníci
S
Gymnázium L. Novomeského Senica, Senica
Katarína Mihályová (3), Dária Adamovičová (3), Peter Halaš (3), Jakub
Gabčo (3), Michal Planka (3)
35
7
Til.2
S
Spojena skola Tilgnerova, Bratislava
Katarína Balážiová (3), Martin Dvorský (3), Filip Hlista (3), Marek Oláh
(3), Martin Klinko (3)
36
7
Til.1
S
Spojena skola Tilgnerova, Bratislava
Katarina Kolnikova (4), Sona Ertlova (4), Simona Kurminska (4), Andrej
Skok (4)
37
6
ENTER
S
Gymnázium Malacky, Malacky
Juraj Sládek (4), Tomáš Jančár (3), Boris Danihel (4), Dávid Kubina
(3), Michal Bača (3)
38
6
5 Elementov
S
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Šamorín, Šamorín
Oliver Nagy (3), Patrik Plecho (3), Veronika Martošová (3), Helena
Kováčová (3), Juraj Boráros (3)
39
6
Naši fyzici
S
Gymnázium, Prešov
Dominik Imrich (4), Tomáš Kalinka (4), Milan Pešta (2), Dan Gašpar
Pleceník (2)
40
6
Til.3
S
Spojena skola Tilgnerova, Bratislava
Peter Doktor (3), Tomaš Kružek (3), Martin Oravec (3), Matej Száraz
(3)
Download

Výsledková listina náboja FKS