DP 492-9343
Lignal PUR – Isolier - Füller
Technický list
Popis
Rýchlospracovateľný,
tixotropný,
pigmentovaný,
svetlostály, 2–zložkový PUR lak na základe akrylátovej
živice pre farbenie, uzatvorenie pórov lakovaných
dielov; vhodný na základne vyplnenie rôznych
extrémnych profilov.
Použitie
Podľa druhu spracovaného materiálu odlišné
vytvrdnutie s tužidlom DR 485 (rýchle vytvrdnutie)
alebo tužidlom DR 470 (pomalé vytvrdnutie)
Spôsob aplikácie
Pri striekaní je nevyhnutné dodržiavať pracovnú
viskozitu 30 - 35“ (4mm).
Počas práce pravidelne kontrolovať viskozitu.
3 – 4 hodiny pri teplote 20°C
Vzduchová pištoľ:
Dýza s priemerom:
2,0 mm
Tlak striekania:
2,5 – 3,5 bar
Airless – striekanie:
Dýza s priemerom:
0,33 – 0,41 mm
Tlak striekania:
100 – 150 bar
Airmix striekanie:
Dýza s priemerom:
0,33 – 0,41 mm
Tlak striekania:
60 – 100 bar
Tlak prídavného vzduchu:
1,5 – 2,5 bar
Polievanie:
možné pri pracovnej viskozite max. 20“ (4mm)
Doba spracovania už natúženej zmesi
Schnutie
Ideálny pre použitie v interiéri napr. kuchyne,
kúpeľne ako aj na podkladové lakovanie. Obzvlášť
na MDF základovanie bez predúpravy hrán.
Na rôzne drevené povrchy a základne fóliované
materiály, na rôzne druhy plastov ako aj základný
náter s vynikajúcou priľnavosťou
Doba spracovania
4 – 6 hodín pri teplote 20°C
Tuženie
10 : 1 tužidlom PUR – DR 471
Prelakovanie
Fyzikálne vlastnosti
Dodávateľská forma:
Farebný odtieň:
Viskozita.
Podiel pevných častíc:
Hustota:
Zápalný bod:
Skladovanie:
Skladovacia teplota:
Trieda skladovania:
tekutý - tixotropný
biely
48 – 55 sek./DIN 4 mm/20°C
57 – 58 % lak podľa miešania
1,25 - 1,30 kg/L
> 21°C
26 týždňov v originál. balení
16 - 40 °C
horľavý
Spracovanie
V jednej až v štyroch vrstvách naniesť po 150 – 200
g/m na vhodný materiál; maximálne celkové množstvo
mokrého filmu 600 g/m
Príprava podkladu
Mierne prebrúsiť, pri použití materiálu, ktorý je
ošetrený základným náterom je potrebné najskôr
odmastiť.
RENOJAVA s.r.o.
Bulharská 26, 080 01 Prešov
Závisí od nanesenej vrstvy laku, okolitej teploty
a spôsobu striekania
brúsiteľny po 3- 4 hodinách
nútené schnutie možné do + 50°C
Po vyschnutí a medzibrúsení je možné prelakovať
PUR-, Hydro- alebo NC- farebnými lakmi
Výdatnosť
2
3 – 4 m podľa spracovania
Splnenie noriem/odolnosť
Lignal QS – skúšobňa SRN:
Vytvrdnutý povrch spĺňa požiadavky:
DIN 68861 – časť 1B
(Povrch nábytku, stabilný pri chemickom zaťažení)
DIN EN 71 – 3 (bezpečnosť detských hračiek)
V DIN 53160 časť 1 a časť 2
(odolnosť slinám a ľudskému potu)
Žiadne zmeny farebného odtieňa (stupeň 5)
Bez obsahu formaldehydu a bez akýchkoľvek
prostriedkov na ochranu dreva
PVC – odolný
Tel./Fax: 00421/(0)51/7721789, 7722509
e-mail: renojava@renojava.sk
DP 492-9343
Lignal PUR – Isolier - Füller
Technický list
Zvláštne upozornenie
Všeobecné údaje pre spracovanie PUR materiálov
Podľa predošlých predpisov sa môže prelakovať
s PUR – a Hydro farebnými lakmi, napr. DB 555 –
farebný odtieň, DB 474 – farebný odtieň, DB 449 –
farebný odtieň, HDB 654 – farebný odtieň
Tuženie 10 : 1 s tužidlom DR 485 skráti sa čas
schnutia o 20 – 25 % a zvýši sa tixotropia.
Tuženie 10 : 1 s tužidlom DR 470 skráti čas schnutia
o 10 %
Upozornenie: Pri nevhodnom silovom brúsení môžu
vznikať zaleštené plochy.
Pri striekaní MDF hrán s použitím zmesi s tužidlom
DR 485 alebo DR 470 odporúčame zaizolovať hrany
základom DG417.
- PUR – laky by nemali byť spracované v miestnosti
pri teplote nižšej ako 18°C
- aby sa predišlo prípadnému poškodeniu väzby,
brúste plochy tesne pred lakovaním
- už namiešané a deň pred tým nevystriekané
množstvo sa môže doplniť 10 -20% novo
namiešanej zmesi laku a tužidla
- úplná tvrdosť PUR lakov sa dosiahne do jedného
týždňa pri teplote min. 20°C
Prosím, vždy si urobte najskôr skúšobný nástrek
podľa konkrétnych prevádzkových podmienok.
Bezpečnostné údaje
Upozornenie na MDF:
Aby ste sa vyhli chybám laku a okrajovým trhlinám,
dbajte na vhodný výber vrchného náteru.
Kvalita MDF má spĺňať podmienky EU - normy EN
622-5 Pkt. 4 EN 317
Ideálna vlhkosť dosiek pre spracovanie je 5 – 7 %
MDF možné nalakovať so všetkých strán, zadnú
stranu natrieť s bezfarebným lakom.
Ostré hrany a vyfrézované tvary opracovať.
Hrany a vyfrézované tvary 2 x nastriekať s plničom
bez prebrúsenia.
Pri nedodržaní týchto podmienok môže ovplyvniť
kvalitu lakovania prípadne môžu vzniknúť trhliny.
RENOJAVA s.r.o.
Bulharská 26, 080 01 Prešov
pozri kartu bezpečnostných údajov
Objednávacie čísla
Biely
Veľkosť balenia:
DP 492-9343
5L 25L
Tužidlo:
Veľkosť balenia:
DR 471
0,5L 1L 5L
Riedidlo:
Dlhé riedidlo.
Čistiace riedidlo:
DV 494
DV 499, prídavok max. 5%
NV 395
Tel./Fax: 00421/(0)51/7721789, 7722509
e-mail: renojava@renojava.sk
Download

Technische Information