POTVRDENIE O POSÚDENÍ RÖNTGENOGRAMU NA
DYSPLÁZIU BEDROVÝCH KĹBOV ( DBK )
(Certificate of radiological Hip Dysplasia evaluation)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ .........
... ................. ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ...... ................. ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .....
Plemeno (Breed)
Pohlavie (Sex)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ .......
Meno a chovná stanica (Name of the dog)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ... ........ ............ ...... .......
.
..... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ..........
Tetovacie číslo /SPKP (Tattoo)
........... ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ...... ................. ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ .................
Evid. číslo čipu (mikrochip No)
Dátum narodenia (Date of birth)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ .........
Majiteľ psa : meno, priezvisko, adresa, obec, PSČ ( Owner-name, address)
Technická kvalita rentgenogramu
(Technical quality of radiograph)
dobrá (good)
dobrá (good)
expozične (exposition)
pozične (position)
akceptovateľná
akceptovateľná
(acceptable)
RTG projekcia
extenzná
flexná
(Radiograph projection)
(extended)
(flexed)
Kongruencia bedrového kĺbu
kongruentný
(Congruency of the hip joint)
inkongruentný
(congruent)
Tvar kraniolaterálneho acetabula
(incongruent)
priliehavý-paralelný
(Craniolateral acetabular edge)
horizontálny
(parallel)
Pozícia stredu hlavice f. k dorzálnej rímse acet.
(Subchondral sclerosis of cranial acetabulum)
(lateral)
zhrubnutá
(normal)
divergentná
(thicken)
neprítomné
(Arthrotic changes-DJD)
laterálne
(in line)
normálna
Artrotické zmeny (DJD)
(open, bilabiation)
na línii
(medial)
Sklerotizácia subchondrálnej kosti acetabula
otvorený
(flat)
mediálne
(The femoral head center position to DAR)
neakceptovateľná (unacceptable)
neakceptovateľná (unacceptable)
(acceptable)
(divergent)
prítomné:
(absent)
Morganova línia
(present)
(Morgan line)
zóna medúza
(collar exostosis)
exostózy na krčku femuru
(femoral neck exostosis)
exostózy na kraniolaterálnom ohraničení
(craniolateral acetabular edge exostosis)
Norbergov uhol
>105°
< 105°
< 100°
< 90°
(Norberg angle)
(zakrúžkovať)
Prechodový stavec
(Transitional vertebra)
neprítomný
prítomný
(absent)
(present)
Výsledok posúdenia rentgenogramu na dyspláziu bedrových kĺbov
(Classification of radiographic evaluation)
Zodpovedá FCI klasifikácii
(Corresponding to current FCI classification)
A
B
C
D
E
negatívny
(no signs of HD)
hraničný
(borderline)
ľahký
(mild)
stredný
(moderate)
ťažký
(severe)
neposúdené
(refused)
Týmto vyšetrením posudzujeme, že pes je / nie je postihnutý DBK
(zakrúžkovať)
(We confirm that the evaluated dog IS/IS NOT affected by Hip Dysplasia)
Röntgenogram a záznam o jeho zhotovení a posúdení archivuje SPDD.
(Radiograph, accompanying documents and evaluation protocol are archived by SPDD )
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........................ ............ ........................ ............ ...... ................. ............ ........................ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ .................
Zhotoviteľ röntgenogramu-meno a licenčné číslo KVL (X-ray examiner-name and vet.chamber licence number)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ .. ......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ....
Komisia posudzovateľov v zložení (Evaulation comitee)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .
Dátum (Date)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...........
Evidenčné číslo rentgenogramu (Radiograph Number)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .......
Evidenčné číslo posúdenia (Evaluation Number)
......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .......
Podpis predsedu Komisie posudzovateľov (Signature of chair of evaluation comitee)
. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........................ ............ ............ ............ ...
Podpis posudzovateľa (Signature Veterinarian)
......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .....
Podpis posudzovateľa (Signature Veterinarian)
.................... ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ .................
Pečiatka KVL ( Stamp)
................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........
Pečiatka KVL (Stamp)
...................... ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ........................ ............ ...... ................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ........................ ............
Pečiatka KVL (Stamp)
Download

potvrdenie o posúdení rentgenogramu na dyspláziu