NAPÁJACIE
SYSTÉMY
jeseň 2013
prospekt Napáječky SK.indd 1
27.9.2013 11:11:23
Loptové napájačky pre dobytok a kone
Aby napájačky pri väčších mrazoch nezamŕzali, je dôležitý pravidelný odber vody počas celého dňa. K napájačke musí chodiť dostatočný počet
zvierat. Čím viac zvierat pije, tým väčšie množstvo vody v zemi ohriatej priteká a tým je väčšia istota, že loptová napájačka nezamrzne. Zvieratá
nesmú mať inú možnosť napájania, ani prírodný potok, mokraď a pod. V zimnom období má byť na jedno stádo jedná loptová napájačka. Pokiaľ
má stádo k dispozícii viac napájačiek, z nejakého dôvodu preferuje len jednu a druhá môže zamrznúť. Prívod k napájačke je potrebné zakopať do
zeme čo najhlbšie, tým sa dosiahne prívod teplejšej vody do napájačky. Dôležitá je aj dokonalá izolácia prívodu vody pod napájačku, aby nedochádzalo k jej zamŕzaniu. Mimo zimného obdobia je vhodné loptu vybrať, zvieratá potom ľahšie pijú.
Vyskúšané v Borovej:
Napájačka inštalovaná na
kanalizačnej šachte hlbokej
4 m nezamŕza, aj keď z nej
pijú iba 3 kone.
Vyskúšané v Borovej: Napájačku využívalo 80
ks kráv a hoci bola bez lôpt, nezamrzla ani
pri okolitej teplote -12 °C.
3029
4401
3984
obj.č.
3033
cena
počet
v EUR
miest
bez DPH
objem
(l)
rozmery
dך×v
(mm)
3984
25
246,00
1
620 × 560 × 350
3029
80
346,00
2
990 × 597 × 438
3033
100
413,00
2
1150 × 680 × 575
prívod
ø
počet prevádz.
výpustí tlak (at.)
1/2" zo spodu
- vpravo vzadu
1/2" zo spodu
- uprostred vzadu
1/2" zo spodu
- uprostred vzadu
11
Lopta zabraňuje prúdeniu ľadového vzduchu do napájačky. Mimo
mrazivého obdobia je možné loptu vybrať, zvieratá ľahšie pijú vodu.
počet zvierat
min.
opt.
vhodnosť použitia
dobytok teľatá kone ovce
1
1-5
10
15-20
+++
+++
+++
+
1
1-5
25
35-40
+++
-
+
-
2
1-5
30
40-60
+++
-
+
-
9
Pri otváraní napájačky, hlavne v zime, je potrebné dbať na
zvýšenú opatrnosť, z dôvodu možného poškodenia tesnenia.
11
8
Výšku hladiny je potrebné nastaviť tak, aby medzera medzi loptou (šošovkou) a hranou otvoru veka
vrchnáka bola 2-4 mm, pokiaľ lopta dolieha tesne,
môže dochádzať k primŕzaniu vody, ktorá steká
zvieratám po napití z pysku.
10
9
8
6
7
Zátka o veľkom priemere
uľahčuje čistenie.
1
Prívod vody
2
Montážna šachta
3
Tepelná izolácia
4
Podstavec
5
Dno napájačky s izoláciou
6
Stena s izoláciou
Vypúšťací otvor
8
Plavák
9
Tesnenie
10
Veko napájačky s izoláciou
11
Lopta, šošovka
Izolácia udržuje teplotu pritekajúcej
vody. K izolácii, ktorá je súčasťou dodávky, je možné pridať ďalšiu vrstvu.
Predovšetkým je potrebné dobre odizolovať prechod medzi podstavcom
a napájačkou.
7
5
4
7
3
2
3
2
1
Montážna šachta privádza zemné
teplo okolo prívodu vody a zabraňuje
jej zamŕzaniu.
1
Čím hlbšie uloženie prívodu vody,
tým teplejšia voda priteká do napájačky.
Kompletný sortiment a ceny v Kč na www.vseprofarmu.cz
prospekt Napáječky SK.indd 2
27.9.2013 11:11:26
Izolované napájacie žľaby GEA Farm Technologies
Tento typ napájačiek umožňuje zvieratám pitie z hladiny a sú preto vhodné hlavne pre dojnice. Napájačky sú vyrobené z monolitického pevného
plastu s hrubou vrstvou izolačnej peny. Napájačka má oblé rohy a hrany, veľmi stabilné vyhotovenie a je pevne ukotvená k podlahe. Vďaka uzatvorenej konštrukcii a výbornej izolácii sa studený vzduch nedostane k prívodu vody a plavákovému ventilu. Plavákový ventil s vysokým prietokom
zaisťuje dostatočný prívod vody pre napájané zvieratá. Špeciálna konštrukcia veka zaisťuje, že studený vzduch nepreniká do priestoru, kde je
umiestnený plavák a pritom je tento priestor ľahko prístupný.
V mrazivých dňoch pri dostatočnom odbere vody napájanými zvieratami, zaisťuje pritekajúcou vodou vďaka kvalitnej izolácii nezamŕzanie hladiny
vody. Pri veľkých mrazoch je možné vo vyhotovení Watermaster otvoriť malý doplnkový ventil, vďaka ktorému stále preteká malý prúd vody cez
komoru ventila a misu napájačky do odpadu. Čistenie napájačky je vďaka veľkému vypúšťaciemu otvoru veľmi rýchle a jednoduché.
4119
4097
4098
4099
4025
4068
4069
obj.č.
názov
objem
(l)
4097
4098
4068
4069
4099
4025
Watermatic 150
Watermatic 300
Watermaster 54
Watermaster 90
Watermaster 600
Watermaster 1200
16
31
68
114
106
227
cena
v EUR
bez DPH
rozmery
dך×v
(mm)
325,00
495,00
780,00
1 040,00
820,00
1 200,00
850 × 460 × 460
910 × 550 × 660
1370 × 840 × 560
2290 × 840 × 560
1830 × 610 × 610
3660 × 610 × 610
prevádz. počet
vhodnosť použitia
tlak
zvie(at.)
rat dobytok teľatá kone ovce
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
10
30
50
70
60
120
Na bokoch napájačky sú oká pre prichytenie k podlahe. Pre vyrovnanie
nerovností je možné medzi podstavec a napájačku vložiť gumový pás.
6
7
9
Izolácia spomaľuje ochladzovanie pritekajúcej vody.
Zátka o veľkom priemere
uľahčuje čistenie, odpad je
možné napojiť na kanalizáciu.
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+
+
+
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Napájačku je možné
do extrémnejších
podmienok doplniť
vyhrievacím telesom
o výkone 250 W,
230 V, ktoré sa
vkladá do komory
plaváka. V prípade
potreby je možné
vyhrievať aj prívodnú
hadicu vyhrievacím
káblom.
230 V
11
Veko je možné otvoriť
a zatvoriť bez použitia
náradia.
Výšku hladiny je potrebné nastaviť tak,
aby voda zakryla otvor medzi nádržou
a plavákovou komorou.
11
10
10
Pri otvorení ventila preteká neustále malý prúd
vody cez napájačku a zabraňuje jeho zamŕzaniu.
9
6
4043
++
++
++
-
8
7
1
Prívod vody
2
Montážna šachta
3
Tepelná izolácia
4
Podstavec
5
Dno napájačky s izoláciou
6
Stena s izoláciou
7
Vypúšťací otvor
8
Prepad
9
Plavák
10
Prietokový ventil
11
Veko plavákovej komory
5
Schéma zapojenia
vyhotovenia Watermaster
4
3
8
2
3
Izolácia udržuje teplotu pritekajúcej vody. Dôležité je odizolovať prechod medzi podstavcom
a napájačkou.
Prepad je možné zaústiť priamo do kanalizácie a tým zabrániť napríklad namŕzaniu podlahy pri napájačke.
1
Ceny sú uvedené v EUR bez DPH k 1.9.2013
prospekt Napáječky SK.indd 3
27.9.2013 11:11:29
Membránové napájacie pumpy
Membránové napájačky umožňujú napájanie zvierat na pastvinách, kde je k dispozícii
voda, napr. v melioračnej šachte, v studni alebo v potoku. Zvieratá sa pumpovať naučia
väčšinou veľmi rýchlo, skôr sú problémy s tým, že sa s napájačkou hrajú. Je potrebné napájačku namontovať tak, aby prípadne pretekajúca voda odtekala mimo priestor, kde zvieratá pijú. Maximálna čerpacia hĺbka je 8 m, čím je väčšia hĺbka, tým je väčší odpor ramena
pumpy.
3942
3963
Sací kôš so spätnou klapkou zabraňuje odtoku vody
z hadice a zabraňuje nasávaniu nečistôt do napájačky.
objem jedneho
obj.č. názov
stlačenia
(l)
3942
3963
L3
L4
0,6
0,4
cena
v EUR
bez DPH
rozmery
dך×v
(mm)
prívod počet
ø
zvierat
225,00 600 × 150 × 450
235,00 600 × 150 × 450
3/4"
3/4"
9473
3943
vhodnosť použitia
dobytok teľatá kone ovce
10 - 15
6 - 10
+++
++
+
+
+++ +++
-
Špirálová hadica konštrukcia zabraňuje
deformácii hadice pri
podtlaku, ktorý vytvorí
napájačka. Nie je možné použiť obyčajnú
záhradnú hadicu.
Plavákové ventily a samostatné žľaby
Samostatné plavákové ventily je možné použiť do vlastných nádob. Jedna sa o lacné riešenie, ako zabezpečiť kvalitné napájanie zvierat.
4412
Vyskúšané v Borovej:
Využitie ventila 4578
v starej kúpacej vani
na spádovú vodu.
Zariadenie obslúži
60 ks zvierat.
3988
4413
4578
obj.č.
4412
3988
4578
materiál
s nerezovým krytom
a úchytmi
plastový SV 4
mosadzný
Toto vyhotovenie neradi vidia obchodníci ☺
prívod
ø
prevádz.
tlak
(at.)
prietok
(l/min při 3 at)
1/2"
0,1-5
4
1/2"
3/4"
1-5
0,1-10
12
50
3617
4046
3524
Veľká zátka umožňuje rýchle
vypustenie žľabu pri jeho čistení.
4045
obj.č.
materiál
objem
(l)
rozmery
dך×v
(mm)
4413
3524
3617
4046
4045
plastový vak
pozinkovaný plech
guma
gumoplast
gumoplast
80
460
60
65
750
700 × 450 × 250
2500 × 730 × 620
ø 670 × 250
720 × 420 × 295
ø 1200 × 800
Kompletný sortiment a ceny v Kč na www.vseprofarmu.cz
prospekt Napáječky SK.indd 4
27.9.2013 11:11:35
Napájacie žľaby pevné
Slúžia k pohodlnému napájaniu väčšieho počtu zvierat v stáde. Veľkosť žľabu je závislá na počte zvierat v stáde a na tom, či zvieratá majú voľný
prístup k napájadlu. Pokiaľ doba, kedy zvieratá sa môžu dostať k napájadlu, je obmedzená, je potrebné zvoliť väčší objem. Väčšie žľaby majú vypúšťací otvor pre potrebu vymytia. Všetky žľaby majú plavák.
Nízka výška hladiny obmedzuje
utopeniu jahňat.
3993
3994
3986
4401
4411
Veľký zásobníkový
objem umožňuje rýchle
napitie väčšieho počtu
zvierat.
3990
3983
3985
3992
Ľahký prístup k výkonnému
plavákovému ventilu pri
nastavení výšky hladiny.
Veľká zátka umožňuje
rýchle vypustenie žľabu pri
jeho čistení.
4417
obj.č.
3986
3994
3993
3990
3992
3983
3985
názov
DT 10
EU 100
DT 40
DT 90
DT 180 FF
DT 600 FF
DT 1000 FF
objem
(l)
53
100
180
400
870
600
1000
cena
v EUR
bez DPH
50,00
65,00
70,00
130,00
220,00
205,00
290,00
rozmery
dך×v
(mm)
685 × 457 × 255
889 × 545 × 330
1300 × 484 × 580
1500 × 685 × 533
ø 1425 × 685
1610 × 1180 × 840
2180 × 1180 × 840
prívod počet
ø
výpustí
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1
1
1
prevádz.
tlak
ventil
(at.)
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
4401
4401
4401
4411
4411
4417
4417
počet
zvierat
5-10
15-20
20-25
25-35
40-60
30-50
50-70
vhodnosť použitia
dobytok teľatá kone ovce
+
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
++
++
+++ +++
+++ ++
+++ ++
+++
+
+++
+++
+++
-
Ceny sú uvedené v EUR bez DPH k 1.9.2013
prospekt Napáječky SK.indd 5
27.9.2013 11:11:42
obj. č.
prospekt Napáječky SK.indd 6
20,00
22,00
14,00
UT 400 SDP
20,50
liatina, jednoduchá
konštrukcia
ECO L
plast, ľahké spustenie
ventilu
SB1 +
plast, ľahké spustenie
ventilu
SB1
265 × 210 × 160
280 × 218 × 151
280 × 218 × 151
295 × 215 × 165
rozmery
dך×v
(mm)
3964
4048
4627
27,00
290 × 237 × 165
23,00
plast, minimálna sila
pre stlačenie jazyka
SB 12 K
180 × 148 × 185
plast, jemné ovládanie 305 × 226 × 160
K 70
liatina, robustné
vyhotovenie
liatina, široký jazyk,
270 × 200 × 150
ľahké spustenie
3388 ventila
LMN 060
54,50
3387
3944
3952
3710
16,50
plast, jednoduchá
konštrukcia
ECO P
cena v EUR
bez DPH
materiál, popis
názov
95
2 otvory
100 × 100
4 otvory
75 × 100
6 otvorov
80 × 40
4 otvory
76 × 40
4 otvory
100 × 100
4 otvory
100 × 100
4 otvory
100 × 100
4 otvory
uchytenie
rozteč dier
(mm)
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
prívod
ø
pripojenie
plastový 9441
mosadzný 4001
mosadzný 4000
plastový 3171,
3173
mosadzný 4003
plastový 3171,
3172
plastový 3171,
3172
mosadzný 4003
ventil
plastový
jazyk
mosadzný
trubkový
ventil
liatinový
jazyk
nerez.
jazyk
nerez.
jazyk
plastový
jazyk
plastový
jazyk
plastový
jazyk
ovládanie
1-5
možno
0,1-1
1-5
1-5
1-5
možno
0,1-1
1-5
1-5
možno
0,1-1
1-5
možno
0,1-1
1-5
1
1
1
1
1
1
1
1
prevádz. počet
tlak
zvie(at.)
rat
nie
nie
možné
3703
3705
3707
možné
3703
3705
3706
nie
nie
nie
nie
vyhrievanie
nie
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
-
+
+++
+++
+++
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+++
+++
+++
++
+++
+++
++
+++
-
-
-
-
-
-
-
vhodnosť použitia
cirkulácia doby- teľatá kone ovce,
tok
koza
+
-
-
-
-
-
-
-
pes
Jazykové miskové napájačky sú určené pre individuálne ustajnenie alebo pre malé skupiny hospodárskych zvierat. Nevýhodou je, že zviera musí stlačiť jazyk napájačky pre napustenie vody. Niektoré
zvieratá sa boja a nikdy sa z jazykovej napájačky piť nenaučia. Oproti napájacím žľabom sa vďaka malému objemu zvyškovej vody oveľa ľahšie udržujú v čistote. U niektorých typov je možné jazyk zaistiť,
takže sa zviera napiť nemôže, to sa využíva napr. v prípade jeho nemoci, kedy potrebujeme vedieť, koľko vody zviera vypije.
Miskové napájačky, mechanicky ovládané
Kompletný sortiment a ceny v Kč na www.vseprofarmu.cz
27.9.2013 11:11:53
obj. č.
prospekt Napáječky SK.indd 7
SB 104 NT
31,25
265 × 280 × 125
rozmery
dך×v
(mm)
6 otvorov
100
2 otvory
uchytenie
rozteč dier
(mm)
plast, len pre vodu
330 × 240 × 160
bez nečistôt, otvor pre
100 × 100 × 180
3700 čistenie
SB 110 NT
37,00
6 otvorů
plast, aj pre mierne
330 × 240 × 160
znečistenú vodu,
100 × 100 × 180
3679 otvor pre čistenie
SB 24
46,00
6 otvorov
plast, otvor pre
330 × 240 × 160
čistenie
100 × 100 × 180
4032
DBL-ECO
28,50
4 otvorov
plast, jednoduchá
311 × 250 × 232
koštrukcia, otvor pre
220 × 205
3702 čistenie
DBL 4
37,00
4 otvory
plast, dvojitá stena,
320 × 255 × 254
otvor pre čistenie
180 × 190
3701
DBL 16 l
50,00
2 nerezové
úchyty
plast, výkonný plavák, 395 × 395 × 335
otvor pre čistenie
450-460
3989
DBL 22 l
50,00
4 otvory
plast, výkonný plavák, 665 × 450 × 255
otvor pre čistenie
527 × 785
3900
4415
23,75
pozink, pre cisterny
na pastvine
S 1090
cena v EUR
bez DPH
materiál, popis
názov
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
1/2“
prívod
ø
pripojenie
mosadzný 4118
mosadzný 4401
mosadzný 4406
mosadzný 4406
plastový 4034
mosadzný 4419
plastový 3988
mosadzný 4406
ventil
automatický
plavák
automatický
plavák
automatický
plavák
automatický
plavák
automatický
plavák
automatický
plavák
automatický
plavák
automatický
plavák
ovládanie
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
0-5
1-5
1-5
1 - 15
1 - 15
1 - 10
1 - 10
1-10
1 - 10
1 - 10
1 - 10
prevádz. počet
tlak
zvie(at.)
rat
nie
nie
nie
nie
možné
4042
4065
možné
3704
možné
3704
nie
vyhrievanie
nie
nie
nie
nie
áno
nie
nie
nie
+++
+++
+++
+++
+++ +++
+++ +++
+++ +++
++
++
++
++
+++ +++
pes
+++ +++
+++ +++
+
+
+++ +++ +++
+++ +++ +++
+++ +++ +++
+++ +++ +++
+++ +++ +++
+++ +++ +++
vhodnosť použitia
cirkulácia doby- teľatá kone ovce,
tok
koza
U týchto napájačiek sa voda doplňuje do napájačky malým plavákovým ventilom. Sú určené pre individuálne ustajnenie a tiež pre menšie skupiny zvierat, ktoré majú celodenný prístup k vode. Výhodou
je, že zvieratá pijú z tzv. hladiny, teda veľmi pohodlne. Zásoba vody v miske je 2 - 3 litre, preto je ju možné ľahko udržiavať v čistote. Pre ľahké čistenie sú niektoré misky na dne opatrené zátkou.
Miskové napájačky, automaticky ovládané
Ceny sú uvedené v EUR bez DPH k 1.9.2013
27.9.2013 11:11:53
Plastové napájačky vyhrievané integrovaným výhrevným káblom s termostatom
Vyhrievanie slúži k zaisteniu prevádzkyschopnosti
napájačiek v nezateplenej stajni. Napájačky sú vyhrievané výhrevným káblom zatlačeným do vybrania na
spodnej strane misky. U vyhotovenia RBH sa jeden koniec prívodného kábla použije k výhrevu prívodného
potrubia. Druhá časť prívodného kábla nehreje.
4038
4
2
24 V
Prívodné potrubie
s tepelnou izoláciou je potrebné
dostatočne mechanicky ochrániť
proti poškodeniu
zvieratami.
4
3171
2
3
4
4037
4
Napájačka SB 24
H je, vzhľadom na
konštrukciu ventila,
vhodná do priestorov s minimálnym
prúdením vzduchu.
2
4
4034
4001
1
Výhrevný kábel misky
2
Výhrevný kábel prívodu
3
Termostat
4
Tepelná izolácia
obj.č.
názov
1
4
4063
cena
v EUR
bez DPH
rozmery
dך×v
(mm)
přívod
ø
pripojenie
4031
vhodnosť použitia
prevádz.tlak
(at.)
ventil
dobytok teľatá kone ovce
4037
SB 2H
75,00
280 × 218 × 151
1/2"
1-5 možno 0,1-1
plast. 3171, 3172
+
-
+++
-
4038
SB 2 RBH
89,60
280 × 218 × 151
1/2"
1-5 možno 0,1-1
plast. 3171, 3172
+
-
+++
-
4063
SB 22 RBH
108,40
305 × 257 × 160
1/2"
1-5
mosadzný 4001
++
++
+++
+
4031
SB 24 RBH
120,80
330 × 240 × 160
1/2“
1-5
mosadzný 4034
++
+++
+++ +++
Napájačky LAKCHO
Plaváková kompaktná napájačka s vyhrievaním. Výhrevné teleso vyhrieva misku napájačky, prívodné potrubie je zaizolované v podstavci, alebo
je ho možné vyhrievať ho výhrevným káblom. Pre vyhrievanie prívodného potrubia sa využíva zemné teplo zo šachty hlbokej aspoň 1 meter pod
podstavcom napájačky. Pri použití bez možnosti vybudovania zemnej šachty, je vhodné podstavec vyplniť tepelnou izoláciou (minerálna vata)
až cca 10 cm pod výhrevné teleso tak, aby výhrevné teleso nemuselo vyhrievať vzduch v podstavci, ktorý sa ochladzuje od podložky. Prívodné
potrubie sa potom ale musí ohrievať vždy výhrevným káblom. Prevádzka výhrevného telesa je signalizovaná kontrolkou.
6
1 Prívod vody
3
24 V
5
Izolácia udržuje teplotu priteka2 Montážna šachta
júcej vody. Predovšetkým je nutné
7
dobre odizolovať priechod medzi
3 Tepelná izolácia
podstavcom a napájačkou.
9
4 Podstavec
4
4012
2
4414
5 Miska s plavákom
Montážna šachta pri4066
vádza zemné teplo okolo
6 Kontrolka výhrevu
prívodu vody k napájačke
7 Hliníkový veniec
a zabraňuje jej zamŕzaniu.
2 3
s výhrevným
Pokiaľ nie je možné sta8
80 - 200 cm
vebne šachtu vybudovať,
telesom
je možné prívodné potrubie
8 Prívod 24 V
vyhrievať samostatným výhrevným káblom.
1
9
Trafo a termostat
20 - 25 cm
obj.č.
60 cm
40 cm
4026
4013
4012
4066
výkon
cena v EUR
rozmery
telesa
bez DPH
priemer × v
(W) (bez podstavca)
(mm)
50
80
208,30
208,30
384 × 300
384 × 300
prí- prevádz.
vhodnosť použitia
vod
tlak
ø
(at.) dobytok teľatá kone ovce
1/2"
1/2"
1-5
1-5
+++
+++
+++ +++ +++
+++ +++ +++
Kompletný sortiment a ceny v Kč na www.vseprofarmu.cz
prospekt Napáječky SK.indd 8
27.9.2013 11:11:56
Liatinové napájačky vyhrievané integrovaným výhrevným telesom
8
V tele napájačky je integrované výhrevné teleso. Teleso zaisťuje vyhrievanie vlastnej misky a čiastočne
ventila. Prívod k napájačke je potrebné vyhrievať samostatným výhrevným káblom alebo pomocou obehového čerpadla.
24 V
Hliníková fólia sa obaľuje
cez výhrevný kábel z dôvodu
lepšieho rozvodu tepla po
potrubí. V prípade použitia
plastových vodovodných rúrok
je potrebné hliníkovú fóliu
namotať aj medzi rúrku a kábel.
9403
4001
5
7
4
4416
3930
Zapojenie do série je
tam, kde je potrubie
vyhrievané obežným
čerpadlom.
Technické údaje výhrevných káblov
obj.č.
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
dĺžka
kábla
(m)
výkon
(W)
2×1
2 × 1,6
2 × 2,3
2×3
2 × 4,2
2 × 6,1
2 × 8,3
2 × 11,4
2 × 16,2
2 × 23,4
11
18
26
33
47
67
91
126
178
258
dĺžka vyhrievanej rúrky (m)
1,2“
3,4“
1“
do 0,5
do 1,2
do 1,8
do 2,4
do 3,6
do 5,4
do 7,5
do 10,6
do 15,2
do 22,2
do 0,4
do 1,0
do 1,7
do 2,3
do 3,5
do 5,2
do 7,3
do 10,3
do 14,8
do 21,8
do 0,3
do 0,9
do 1,5
do 2,0
do 3,1
do 4,6
do 6,4
do 9,0
do 13,0
do 19,4
názov
cena
v EUR
bez DPH
výkon
telesa
(W)
rozmery
dך×v
(mm)
prívod
pripojenie
ø
prevádz.
tlak
(at.)
H 10
112,50
80
330 × 258 × 175
1/2“
1-5
3930
SB 88 H
145,80
60
350 × 242 × 150
1/2“
1-5
Pre montáž napájačiek s prevádzkovým napätím 24 V je potrebné použiť
transformátor s potrebným výkonom a krytím. Použitie prevádzkového
napätia 24 V je z dôvodu bezpečnosti zvierat a ľudí.
Trafo 230/24 V - IP 24
Trafo 230/24 V - IP 24
Trafo 230/24 V - IP 24
Trafo 230/24 V - IP 24
obj.č. názov
3726
3707
3932
Termostat
Termostat
Termostat - pre SB 88
VA (W)
200
300
400
500
Výhrevný kábel
3
Hliníková fólia - 4651
3
6
2
4
Tepelná izolácia
5
Mechanická ochrana
6
Ochrana snímača
termostatu
7
Termostat
8
Prívod 24V
3724
3744
3728
3746
ventil
mosadz
4001
mosadz
9402
regulácia
prietoku
vhodnosť použitia
dobytok teľatá kone ovce
áno
+++
+
+++
-
áno
+++
+
+++
-
Výhrevné telesá
Komponenty pre vyhrievanie napájačiek
3724
3744
3728
3746
2
Príklad zapojenia,
kedy je prívod k
napájačke vyhrievaný
výhrevným káblom.
4416
obj.č. názov
Okolo ventila sa
obtočia 3 závity
1
Káble sa nesmú skracovať ani krížiť.
obj.č.
1
Výhrevné telesa sa inštalujú priamo do napájačiek, prípadne čiastočne
do prívodného potrubia. Výkon telies je 60 W, u dlhších vyhotovení 60
cm a 100 cm je 90 % výkonu v prvých 10 cm pre zaistenie dostatočnej
energie pre vyhrievanie ventilu napájačky. Pre automatické spínanie
telies je možné využiť externý termostat.
24 V
SB 104
SB 110
3704
napätie zaťaženie (W)
230 V
24 V
24 V
2000
380
380
3726
Pri použití v plastových napájačkách je
nutné použiť teleso s tepelnou poistkou.
obj.č.
Termostaty sa používajú pre spínanie vyhrievania
napájačiek a výhrevných káblov. Napájačky je možné
prevádzkovať aj bez termostatov. Nevýhodou ručné- 3932
ho ovládania je riziko možného zabudnutia zapnutia 3707
ohrevu pred príchodom mrazov, prípadne je vyhrievanie prevádzkované aj v dobe, kedy nemrzne.
3704
3703
3706
3705
príkon cena v EUR
(W)
bez DPH
60
60
60
60
85,50
75,00
87,50
108,50
3706
3705
dĺžka
(mm)
tepelná
poistka
100
100
600
1 000
áno
nie
nie
nie
Ceny sú uvedené v EUR bez DPH k 1.9.2013
prospekt Napáječky SK.indd 9
27.9.2013 11:11:58
Obehové čerpadlá s vyhrievaním
Tieto zariadenia sa využívajú k ochrane prívodného potrubia k napájačkám pred zamrznutím. Pri poklese vonkajších teplôt k nule spustí termostat (nie je súčasťou dodávky) obehové čerpadlo, ktoré zaisťuje obeh vody v napájacom systéme. Pokiaľ klesne
teplota napájacej vody pod + 2 °C, začne sa ohrievať vykurovacie teleso a prúdiaca
voda sa od nej zohrieva. Potrubie sa musí inštalovať do uzatvoreného okruhu a je potrebné ho dokonale odvzdušniť.
230 V
4064
3725
3596
Nepriamy ohrev je vhodný
aj pre tvrdú vodu.
obj.č.
4064
3725
3596
cena v EUR
bez DPH
názov
Aqaualine
ZPS ECO
ZPS Komfort
625,00
625,00
2 045,00
prívod
ø
výkon telesa
(W)
spôsob
ohrevu
prevádz. tlak
(at.)
kontrola chodu
digitálny ukazovateľ
teploty
3/4"
1"
1"
3 000
3 000
3 000
priamy
priamy
nepriamy
1-5
1-5
1-5
optická
optická
optická a akustická
nie
nie
áno
10
11
variant zapojenia A
variant zapojenia B
9
13
6
12
10
9
9
7
9
9
8
7
6
14
14
5
9
9
4
15
3
15
2
1
9
9
Nezamŕzajúca miestnosť
Priestor stajne
Maximálna dĺžka potrubia
variant zapojenia A - montáž napájačiek do série: až 15 napájačiek + cca 160 m potrubia
variant zapojenia B - montáž napájačiek paralelne: cca 250 m potrubia
Pri zložitejších inštaláciách s viacerými ohybmi a zúženiami je potrebné celkovú dĺžku skrátiť, alebo je potrebné na potrubie pridať ďalšie pomocné čerpadlo.
1
Hlavný uzáver
6
Uzáver čerpadla
11
Pretlakový bezpečnostný ventil
2
Vodný filter
7
Uzáver obtokovej slučky
12
Vyhrievací kábel
3
Spätná klapka
8
Výpustný ventil
13
Trafo 230/24V
4
Regulačný ventil
9
Tepelná izolácia
14
Mechanická ochrana
5
T kus
10
Odvzdušňovací ventil
15
Misková napájačka
Kompletný sortiment a ceny v Kč na www.vseprofarmu.cz
prospekt Napáječky SK.indd 10
27.9.2013 11:12:20
Napájanie ošípaných
obj.č.
4126
9422
3395
4006
4007
4008
4604
4017
4002
popis
3395
4006
4007
4008
4017
4002
4030
4125
4604
rozmery
dך×v
(mm)
prívod
ø
SB 510 K
87 × 100 × 140
nerezová miska 90 × 15 × 210
nerezová miska 110 × 19 × 270
nerezová miska 160 × 210 × 290
nerez, mosadz
21 × 63
nerez, mosadz
21 × 74
nerez, mosadz
27 × 80
nerez, mosadz
27 × 80
mosadz
29 × 70
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
vhodnosť použitia
prasa
odstavča prasnica
+++
+++
+
+++
+++
+
+
++
+++
+
++
++
++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Pracovná časť napájacích ventilov je vyrobená z nerezového materiálu, ktorý je nalisovaný na mosadznom
závite. Dokonalá tesnosť ventila je zaistená tesniacim (O - krúžkom) v kužeľovej stykovej ploche. Prítlak kužeľa s tesnením do sedla ventila je zaistený pomocou nerezovej pružiny. Ventily sú upravené na 4-polohovú
reguláciu prietoku vody so sitkom, ktoré chráni ventil proti vnikaniu nečistôt z potrubia.
4030
4125
Napájanie hydiny
obj.č.
4427
4420
4421
4423
4422
4426
4424
4368
4368
4427
4420
4421
objem
(l)
popis
Tanier pre napájanie na PET fľaše (kurčatá, včely)
Napájačka plastová, preklopná
1,5
Napájačka plastová, preklopná
3
Napájačka plastová, preklopná s držadlom a bajonetom
5
Napájačka plastová, preklopná s držadlom a bajonetom
10
Napájacie vedro
18
Napájačka plastová, barelová
30
Výhrevná doska pod hydinovú napájačku, 20 W, 230 V, ø 250 mm
4423
4422
4424
4426
Napájacia miska pre plastovú fľašu - priemer misky 23 cm. Určená pre kurčatá,
sliepky, holuby, bažanty, drobné vtáctvo a včely.
Napájanie zajacov a drobných hlodavcov
4388
3
4376
Zásobovanie
vodou z vhodnej
nádoby alebo
nízkotlakového
rozvodu vody.
5
6
6
7
8
4366
4365
4373
4374
4377
4378
4425
4379
obj.č.
4373
4374
4377
4378
4366
4365
4425
4388
popis
Napájacia fľaša
Napájacia fľaša
Napájacia fľaša
Napájacia fľaša
Napájačka plastová s odklopným vekom
Napájačka plastová s odklopným vekom
Napájačka pre zajace - držiak na PET fľaše
Napájačka pre zajace s miskou Niagara
objem
(ml)
150
320
600
1 100
500
1 000
Automatický napájací
systém pre zajace si
môžete zostaviť podľa
Vašich potrieb.
1
Ventil s upevnením - 4380
2
Ventil + T kus - 4381
3
Redukcia - 4382
4
Koncovka - 4384
5
Spojovací diel - 4385
6
Spojovací diel L - 4386
7
Spojovací diel T - 4387
8
Hadička 10 m - 4383
2
1
4
7
7
4
2
1
4381
4380
8
8
2
6
2
4
4
6
Ceny sú uvedené v EUR bez DPH k 1.9.2013
prospekt Napáječky SK.indd 11
27.9.2013 11:12:20
Krmelce, ohradníkové panely, manipulačné súpravy
4
3
1
7
8
cena prístrešku je uvedená bez vnútorných
deliacich panelov
6
5
2
obj. č.
9
10
Naháňacia a manipulačná súprava
BOROVÁ DESIGN
1
2
3
4
5
5
6
6
7
8
9
9
9
10
10
10
11
12
13
3498
3556
3502
3508
3500
3569
3501
3503
3549
3308
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3552
3509
3510
názov
Krmelec plastový kruhový, plný, Ø 185 cm
Krmelec plastový, 4 miesta - zvon, Ø 180 cm
Krmelec kruhový nízky, so sieťou, pozink, Ø 170 cm
Krmelec kruhový nízky, plný, pozink, Ø 210 cm
Krmelec kruhový, so sieťou, pozink, Ø 170 cm
Krmelec kruhový so sieťou, pozink, Ø 210 cm
Krmelec kruhový plný, pozink, Ø 170 cm
Krmelec kruhový plný, pozink, Ø 210 cm
Strecha pre kruhové krmelce otočná s plachtou
Prístrešok mobilný pre kone s plachtovou strechou 6 × 3 m
Ohradný panel, výška 1,6 m, 6 priečok, pozink, dĺžka 2,5 m
Ohradný panel, výška 1,6 m, 6 priečok, pozink, dĺžka 3,0 m
Ohradný panel, výška 1,6 m, 6 priečok, pozink, dĺžka 3,55 m
Ohradný panel s dverami, v. 1,6 m, 6 priečok, pozink, d. 2,5 m
Ohradný panel s dverami, v. 1,6 m, 6 priečok, pozink, d. 3,0 m
Ohradný panel s dverami, v. 1,6 m, 6 priečok, pozink, d. 3,55 m
Naháňacia a manipulačná súprava ECONOMY
Naháňacia a manipulačná súprava STANDARD
Naháňacia a manipulačná súprava STANDARD komplet
- kontrola a doplňovanie ušných značiek
- prístup pre insemáciu
- kontrola gravidity
- pomocník pri telení
- odber krvi
- možnosť očkovania
- triedenie stáda
- nakládka zvierat
cena v EUR
bez DPH
238,00
271,00
150,00
275,00
283,00
355,00
350,00
410,00
204,00
1 458,00
95,00
100,00
110,00
140,00
155,00
165,00
1 250,00
2 110,00
3 500,00
cena v Kč
s DPH
285,00
325,00
180,00
330,00
340,00
426,00
420,00
492,00
245,00
1 750,00
114,00
120,00
132,00
168,00
186,00
198,00
1 500,00
2 532,00
4 200,00
Toto unikátne vyhotovenie nemá žiadny
„mŕtvy“ priestor. Pre výstavbu sa využívajú
základné panely (možnosť využiť aj vlastné
panely). Naháňaciu ohradu je možné napojiť
na ľubovoľnú zhromažďovaciu ohradu.
11
160 m2
50 ks
12
13
KAMÍR a Co. spol. s r.o.
Ferdinanda Pakosty 1148
395 01 Pacov
Telefon: 565 442 959
Mobil: 722 005 580
Fax:
565 442 858
E-mail: [email protected]
Kompletný sortiment a ceny v Kč na www.vseprofarmu.cz
prospekt Napáječky SK.indd 12
Technické zmeny vyhradené
... stovky ďalších položiek nájdete na e-shopu: www.vseprofarmu.cz
Kontaktné údaje na predajcov v Slovenskej republike:
RETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21
984 01 Lučenec
Mobil: +421 917 464 671
E-mail: [email protected]
www.retrolc.sk
OVISFARMA SK s.r.o.
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
Mobil: +421 948 230 609
E-mail: [email protected]
www.ovis.sk
Ceny sú uvedené v EUR bez DPH k 1.9.2013
27.9.2013 11:12:26
Download

jeseň 2013 NAPÁJACIE SYSTÉMY