CENNÍK
eník 2013 SK.indd 1
č. 9 • ceny platné k 1. 3. 2013
2013
4.3.2013 12:50:21
eník 2013 SK.indd 2
POVAŽSKÁ BYSTRICA
OVISFARMA SK s.r.o.
Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica
tel.: 042 / 43 24 838
mobil: 0948 / 230 609
e-mail: [email protected], [email protected]
www.ovis.sk
LUČENEC
RETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
tel.: + 421 473 214 402, + 421 473 214 401
mobil: +421 917 464 671
e-mail: [email protected]
www.retrolc.sk
KAMÍR a Co spol. s r.o., Ferd. Pakosty 1 148, 395 01 Pacov, CZ
tel.: +420 565 442 959, fax: +420 565 442 858
mobil: +420 602 150 271
e-mail: [email protected]
www.vseprofarmu.cz
4.3.2013 12:50:28
1
OHRADNÍK SIEŤOVÝ KAMÍR a Co.
Optická kontrola výstupného napätia
pomocou 6 diód v rozsahu 1 - 6 kV
Napätie bez záťaže
Maximálne napätie
Napätie pri odpore 500 Ohm
Max. vybíjacia energia
Kontrola výstupného napätia
1
Obj. č.
Popis
1 3233 Raptor+ 6000 - optická kontrola napätia
8 200 V
12 000 V
6 100 V
4,2 J
6 diód (1 - 6 kV)
Bez DPH EUR
S DPH EUR
105,00
126,00
A
ZABÍJANIE KOLOV, VÝSTAVBA OHRÁD
Návrhy, zabíjanie kolov a kompletná výstavba oplotenia pre hospodárske zvieratá
a oborové chovy.
Montáž oplotenia vykonávame pomocou zatĺkača kolov Wrag Trift. Jedná sa o nesený
stroj (trojbodový záves) o celkovej hmotnosti 650 kg a hmotnosti kladiva 300 kg,
pričo je možné zabíjať koly s max. dĺžkou 2,5 m. Potrebný tlak vonkajšej hydrauliky
traktora musí byť minimálne 16 MPa.
eník 2013 SK.indd 3
RETRO LC s.r.o.
Podjavorinskej 21
984 01 Lučenec
tel: 0917 - 464 671
e-mail: [email protected]
www.retrolc.sk
Ovisfarma SK, s.r.o.
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Povážska Bystrica
tel.: 43 24 838
mobil: 0948 230 609
e-mail: [email protected]
www.ovis.sk
4.3.2013 12:50:28
eník 2013 SK.indd 4
1
2
2
3
4
4
11 400 V
3327 Power Profi N 3000 - optická kontrola ohrady a uzemnenia
3326 Power Profi N 5000 - optická kontrola ohrady a uzemnenia
5 000 V
10 200 V
3972 MINOTOR - optická kontrola ohrady a uzemnenia
3911 Zdroj pre poháňače S 6 Cow - Trainer
12 000 V
10 000 V
3323 CAVALLO PRO N 2001 - optická kontrola ohrady a uzemnenia
10 900 V
4 500 V
8 600 V
5 700 V
5 800 V
5 600 V
4 500 V
4 000 V
0,1 J
5,0 J
3,0 J
4,5 J
2,0 J
1,1 J
0,6 J
Maximálne Napätie pri
Max. energia
napätie odpore 500 Ohm vybíjacia
3328 CAVALLO N 1001 - optická kontrola ohrady
Popis
3
10 000 V
2
3901 COMPACT POWER N 700 - optická kontrola ohrady
Obj. č.
1
129,17
166,67
137,50
120,83
115,00
80,00
69,00
Bez DPH EUR
155,00
200,00
165,00
145,00
138,00
96,00
82,80
S DPH EUR
4
A
A
A
A
A
A
A
2
OHRADNÍKY SIEŤOVÉ AKO
4.3.2013 12:50:30
eník 2013 SK.indd 5
2
Popis
14,5 J
8 600 V
8 800 V
7J
10 J
8 400 V
Maximálne Napätie pri
Max. energia
napätie odpore 500 Ohm vybíjacia
11 600 V
1 3230 PowerProfi NI 7000 - optická kontrola ohrady a uzemnenia
3231
PowerProfi
Digital
NDI
10000
optická
kontrola
ohrady
a
uzemnenia
11 600 V
2
2 3232 PowerProfi Digital NDI 15000 - optická kontrola ohrady a uzemnenia 11 700 V
Obj. č.
• Časové oneskorené prispôsobenie sily rázu zvyšuje bezpečnosť pre človeka i pre zviera pri dotyku
ohradníka • Poplachová funkcia kontroluje ohradník pri trvalom dotyku spustí poplach a spomalí
sled impulzov • V porovnaní s doterajšími prístrojmi je impulzová technika AKOtronic výrazne
bezpečnejšia, úspornejšia a pri silnom poraste chráni lúku extrémne vysokým napätím oveľa lepšie
• Dva digitálne displeje pre výstupné a zemniace napätie plus dvojfarebné LED kontrolky • S dvoma
výstupmi pre ohradník(silný/slabý) • Riadenie mikroprocesorom • Vyrobené v Nemecku
1
343,75
308,33
194,00
Bez DPH EUR
412,50
370,00
232,80
S DPH EUR
Nové série AKO-NDI spĺňajú bezpečnostnú normu pre elektrické
ohradníky, ktorá vstúpila do platnosti 1.9.2010. Podľa tejto normy je maximálna vstupná energia obmedzená
na 15 joulov. Prístroje medzi 5 a 15
joulov musia byť vybavené časovo
oneskoreným prispôsobením sily rázu pri zmenšenej záťaži a poplachovou funkciou. Časové oneskorenie
zaručuje dostatočne dlhú rezervu na
bezpečné vzdialenie sa z dosahu
ohradníka. Pokiaľ prístroj napriek tomu zistí trvalý dotyk, sled impulzov
sa výrazne spomalí a ozve sa akustický a optický signál.
A
A
A
OHRADNÍKY SIEŤOVÉ S REGULÁCIOU AKO
3
4.3.2013 12:50:35
eník 2013 SK.indd 6
12 V+230 V
12 V+230 V
12 V+230 V
12 V+230 V
12 V + 230 V
12 V + 230 V
9V
12 V + 230 V
3310 DUO-Power X 1000 + adaptér 6
3311 DUO-Power X 2000 + adaptér 6
3312 DUO-Power X 3000 + adaptér 6
3461 DUO-Power X 4000 + adaptér 6
3334 MP AN 3100 (bez adaptéra)
batéria + 230 V
9 V, 12 V + 230 V
3772 Powerstation BD 600 - digitál (bez adapt.)
Zdroj
3
3330 S 200, solár + adaptér 6
Popis
2
4 3108 MP AN 5500 (bez adaptéra)
6 3906 Sieťový adaptér pre AN 1300, AN 3100, A 3000 digitál, AN 5500
7 3918 Sieťový adaptér pre DUO-Power
5 3904 MP A 3000 - digitál (bez adaptéra)
1
2
3
3
3
3
4
Obj. č.
6
1
12 000 V
11 800 V
7 400 V
14 200 V
11 400 V
12 000 V
10 000 V
10 000 V
10 300 V
8 000 V
Maximálne
napätie
7
5 500 V
4 800 V
3 500 V
5 700 V
5 500 V
4 900 V
4 400 V
4 100 V
4 3000 V
2 500 V
3,0 J
3,1 J
0,5 J
5,0 J
3,0 J
2,3 J
1,2 J
0,7 J
0,5 J
0,2 J
Napätie pri
Max. energia
odpore 500 Ohm vybíjacia
4
20,00
20,00
16,67
275,00
16,67
300,00
216,00
155,00
150,00
130,00
100,00
295,00
245,00
S DPH EUR
229,17
250,00
180,00
129,17
125,00
108,33
83,33
245,83
204,17
Bez DPH EUR
5
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
4
OHRADNÍKY KOMBINOVANÉ AKO
4.3.2013 12:50:39
eník 2013 SK.indd 7
Obj. č.
1 ks
1 ks
Popis
500 m
2 ks
10 m + 3 m
2 ks
Zdroj
1 ks
100 ks
Maximálne
napätie
116,67
0,25 J
82,92
87,50
0,50 J
70,83
0,24 J
139,71
Bez DPH EUR
4
0,04 J
Napätie pri
Max. energia
odpore 500 Ohm vybíjacia
2
3
99,50
140,00
105,00
85,00
167,70
S DPH EUR
5
A
A
A
A
A
určené pre kone, psy, malé zvieratá
súprava - CAVALLO 1000, 10 mm páska Standart, zemniaca tyč 1 m, pripojovacie káble,
1 3960 Štartovacia
izolátory s vrutom CZ 131 a koncové WI 604, držiaky k bránke WZ 600 a skúšačka AKO do 6kW
2 × 1,5 V
6 200 V
1 200 V
2 3921 Compact Power B 40
230 + 9 + 12 V
8 800 V
3 100 V
3 3434 Compact Power B 240 multi
3329
Eco
Power
plus
B
250
9
(12)
V
10
500
V
3 200 V
4
12 V
8 300 V
3 700 V
5 3325 Compact Power AN 500
1
BATÉRIOVÉ OHRADNÍKY AKO, SÚPRAVY
5
4.3.2013 12:50:46
eník 2013 SK.indd 8
1
2
3
4
5
6
7
1
230 V
3180 SECUR 2500 - optická kontrola ohrady
3169 UBISON 15000 - digitálna kontrola ohrady
3170 UBISON 10000 - optická kontrola ohrady
12 000 V
10 000 V
12 000 V
8 000 V
Maximálne
napätie
5
230 V
230 V
10 000 V
10 000 V
12 V + 230 V 10 000 V
230 V
3178 CLOS 2000 - optická kontrola ohrady
3165 DUAL 5000 - optická kontrola ohrady
230 V
3110 SECUR CLASSIC - optická kontrola ohrady
Zdroj
230 V
Popis
4
3109 Easy Stop S200 - optická kontrola ohrady
Obj. č.
2
3
8 200 V
5 600 V
5 300 V
3 800 V
3 800 V
3 800 V
3 000 V
15 J
10 J
5J
6J
4J
3J
2J
Napätie pri
Max. energia
odpore 500 Ohm vybíjacia
330,00
262,50
210,00
160,00
100,00
83,33
75,00
Bez DPH EUR
396,00
315,00
252,00
192,00
120,00
100,00
90,00
S DPH EUR
6
7
A
A
A
A
A
A
A
6
OHRADNÍKY LACME
4.3.2013 12:50:58
7
SOLÁRNE PANELY, VYSOKONAPÄŤOVÉ KÁBLE
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
1
3
odpor 9 Ω/100 m
Obj. č.
1
1
1
1
2
2
4
5
odpor 1,4 Ω/100 m
Popis
odpor 2,5 Ω/100 m
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3907 Solárny panel pre AN 3100, A 3000 -12 V/ 25 W, 37 × 76 cm
160,00
192,00
B
3913 Solárny panel pre AN 5500 - 12 V/ 45 W, 37 × 148 cm
250,00
300,00
B
3933 Solárny panel pre DUO X 1000 - 12 V/ 15 W, 37 × 42 cm
100,00
120,00
B
B
3934 Solárny panel pre DUO X 2000, 3000 - 12 V/ 25 W, 37 × 76 cm
160,00
192,00
3924 Panel solárny + gélová batéria AKO pre PS - 12 V/ 8 W, 37 × 24 cm
125,00
150,00
B
0,67
0,80
A
3254 Vysokonapäťový kábel Cu lanko 1,4 mm - dvojitá izolácia, 1 m
3
4
5
6
6
6
325.. Vysokonap. k. drát, pozink. 1,6 mm - dvojitá izolácia, 25, 50, 100 m
od 10,00
12,00
A
326.. Vysokonap. kábel LACME, Cu lanko 1,4 mm - dvojitá izol. 25, 100 m
od 14,17
17,00
A
326.. Vysokonap. kábel Cu lanko 1,4 mm - dvojitá izolácia, 25, 50,100 m
od 35,42
42,50
A
0,50
0,60
A
22,92
27,50
A
3256 Vysokonapäťový kábel Cu lanko 1,3 mm - jednoduchá izolácia, 1 m
3210 Vysokonap. kábel Cu lanko 1,3 mm - jednoduchá izolácia, 50 m
eník 2013 SK.indd 9
4.3.2013 12:51:00
8
BATÉRIE, PRÍSLUŠENSTVO
1
2
3
5
4
6
Obj. č.
1
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
7
Popis
8
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3360 Batéria pre zdroje, alkalická, suchá na 1 použitie 9 V/ 175 Ah
26,04
31,30
A
3091 Batéria pre zdroje, alkalická, suchá na 1 použitie 9 V/ 120 Ah
22,92
27,50
A
3116 Batéria pre zdroje, alkalická, suchá na 1 použitie 9 V / 100 Ah
18,75
22,50
A
3150 Kábel pre pripojenie 9V zdrojov k 12 V autobatérii
11,67
14,00
A
B
3351 Batéria akumulátorová trakčná 12 V, 60 Ah
75,00
90,00
3353 Batéria akumulátorová trakčná 12 V, 80 Ah
100,00
120,00
B
3673 Vypínač pákový
5,83
7,00
A
3671 Vypínač, prepínač otočný VM 4
5,00
6,00
A
3363 WZ 41 - bleskopoistka
7,08
8,50
A
3346 Farmárske kliešte - kladivo
7,08
8,50
A
3922 Ohradníková zemn. tyč pozink. pre B40, AN500 a Eco Power
8,33
10,00
A
3991 Ohradníková zemniaca tyč pozinkovaná, 1 m
4,38
5,30
A
eník 2013 SK.indd 10
4.3.2013 12:51:03
9
SIGNALIZÁCIA, SKÚŠAČKY
4
1
2
3
5
6
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
8
9
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3352 Signálne svetlo - kontrola na ohrade
15,83
19,00
A
3490 Skúšačka diodová LACME, 0 - 6000 V
7,00
8,40
A
3370 Skúšačka diodová AKO, 0 - 6 000 V
8,00
9,60
A
3375 Skúšačka diodová AKO, 0 - 10 000 V
8,00
9,60
A
3359 Skúšačka diodová LISTER WZ 750, 0 - 5 000 V
9,58
11,50
A
3354 Skúšačka diodová AKO, 0 - 8 000 V, bezkontaktná
16,25
19,50
A
3358 Skúšačka digitálna AKO, 0 - 9 900 V
27,08
32,50
A
3433 Skúšačka digitálne LACME, 0 - 9000 V
21,88
26,30
A
3181 Skúšačka digitálna LACME, 0 - 9000 V, bez uzemnenia
70,83
85,00
A
6,25
7,50
A
3396 Skúšačka bezkontaktná orientačná
eník 2013 SK.indd 11
4.3.2013 12:51:06
10
IZOLÁTORY ZÁKLADNÉ
1
2
4
3
5
vrut EDX
7
6
vrut EDX
8
Obj. č.
1
1
2
2
3
4
5
6
7
7
8
8
8
9
9
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
0,07
0,08
A
66,67
80,00
A
0,08
0,10
A
9912 CZ 150 univerzálny s klincom 80 mm - celý kartón 1000 ks
70,83
85,00
A
3336 CZ 150 400 ks + 20 ks CZ 155 s klincom vo vedre
31,25
37,50
A
0,12
0,14
A
3339 CZ 150 univerzálny bez klinca
9911 CZ 150 univerzálny bez klinca - celý kartón 1200 ks
3331 CZ 150 univerzálny s klincom 80 mm
3345 CZ 151 univerzálny s vrutom 5 mm
3380 AKO 131 kruhový s vrutom 5 mm
3333 AKO 131 kruhový s vrutom 5 mm, 350 ks vo vedre
3320 CZ 131 kruhový s vrutom 5 mm
9913 CZ 131 kruhový s vrutom - celý kartón 1000 ks
3971 WI 24 ECO veľký kruhový s vrutom 6 mm
9914 WI 24 ECO veľký kruhový s vrutom 6 mm - celý kartón 700 ks
0,10
0,12
A
29,17
35,00
A
0,12
0,14
A
112,50
135,00
A
0,12
0,14
A
82,92
99,50
A
3357 WI 24 veľký kruhový s vrutom 6 mm
0,13
0,16
A
3262 AKO Easy Drill veľký s vrutom 6 mm, EDX
0,14
0,20
A
eník 2013 SK.indd 12
4.3.2013 12:51:11
11
IZOLÁTORY ZÁKLADNÉ
1
2
5
vrut EDX
4
3
7
Obj. č.
8
Popis
1 3398 AKO 131 DS s priechodným vrutom 5,3 mm
9915 AKO 131 DS s priechodným vrutom 5,3 mm - celý kartón 500 ks
2 3379 WI 203 DS s prechodným vrutom 6 mm
9916 WI 203 DS s prechodným vrutom 6 mm - celý kartón 700 ks
3
4
5
6
7
8
9
6
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
0,10
0,12
A
45,83
55,00
A
0,12
0,16
A
82,92
99,50
A
3335 AKO 25 veľký s prechodným vrutom 6 mmm
0,14
0,20
A
3263 AKO Easy Drill veľký s prechodným vrutom 6 mm, EDX
0,15
0,20
A
3402 EURO Cord pre laná do 8 mm, dva klince / vruty
0,18
0,22
A
3868 Allgau natáčací s vrutom 6 mm
0,12
0,14
A
3356 Easy Cord - drôt, lanko do 8 mm s vrutom 6 mm
0,18
0,20
A
3970 Montážna hlavica ECO čierna - pre kruhové izolátory
1,46
1,80
A
3975 Montážna hlavica červená - pre kruhové a ploché izolátory
4,58
5,50
A
eník 2013 SK.indd 13
4.3.2013 12:51:17
12
IZOLÁTORY MZ, PREDĹŽENÉ
2
1
3
4
5
6
7
8
10
9
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3361 WI 24/2 kruhový so závitom M6, 30 mm
Popis
0,21
0,25
A
3368 WI 24/2 kruhový so závitom M6, 80 mm
0,50
0,60
A
3119 WI 11 rohový so závitom M8, 30 mm
0,50
0,60
A
3712 MAXITAPE s M6 pre pásku 40 mm a lano do 6 mm
0,29
0,35
A
3404 MAXITAPE pre preds. ohradu, pre pásku so závitom M6, 200 mm
0,75
0,90
A
3377 Objímka pre stĺpiky 40 - 60 mm, matica 6 mm
0,63
0,80
A
3371 Objímka pre stĺpiky 35 - 70 mm, matica 6 mm
1,04
1,25
A
3217 IVA LON pre predsadenú ohradu 20 cm
0,31
0,40
A
3965 WI 2400 pre predsadenú ohradu s vrutom, 6 mm, 200 mm
0,35
0,42
A
3218 IRUVIS pre predsadenú ohradu priamy na pásku do 40 mm
0,35
0,42
A
3403 MAXI TAPE vrut pre predsadenú ohradu, 6 mm, 200 mm
0,58
0,70
A
eník 2013 SK.indd 14
4.3.2013 12:51:19
13
IZOLÁTORY PRE PÁSKY
1
2
3
4
5
6
7
vrstva vodivej gumy prenáša napätie
medzi jednotlivými vodičmi pások
9
10
8
Obj. č.
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3797 WI 94 kombinovaný pre pásku do 20 mm a lano do 6 mm s vrutom
0,18
0,22
A
3867 IRUVIS-HPX pre pásku do 40 mm s vrutom a klipsom, s pritl. hranou
0,13
0,16
A
120,83
145,00
A
3862 WI 4 025 pre pásku do 40 mm s vrutom a s klipom, voľný
0,19
0,22
A
3711 MAXI TAPE s vrutom pre pásku 40 mm a lano do 6 mm
0,18
0,21
A
3863 WI 4 004 pre pásku 40 mm a lano do 8 mm
0,18
0,21
A
3386 WI 930 pre pásku do 60 mm
0,18
0,21
A
3342 Rohový so skrutkou pre pásky 40 - 60 mm
1,04
1,25
A
A
9901 IRUVIS-HPX pre pásku do 40 mm karton 1000 ks
3550 ISO PROFI s 2 plastovými vrutmi, pre pásku do 40 mm
1,13
1,35
3563 WI 5000 pre pásku do 40 mm, priebežný - PROFI
2,08
2,50
B
3566 Kovová vložka BV 5005 k izolátoru WI 5 000
0,83
1,00
A
eník 2013 SK.indd 15
4.3.2013 12:51:21
14
IZOLÁTORY ROHOVÉ A KU VCHODOM
1
2
4
3
5
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8
7
6
10
využitie izolátora pre pripojenie
prívodu pomocou spojky 3221
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3118 WI 105 rohový, napínací s vrutom
0,42
0,50
A
3564 AKO rohový, napínací s prechodovým vrutom
0,50
0,60
A
3598 WI 121 rohový a napínací - vajíčko malé
0,14
0,17
A
3562 WI 120 rohový a napínací - vajíčko
0,23
0,28
A
3435 Izolátor hadicový do 5 mm, plast, čierny, 10 m
6,92
8,30
A
5664 Svorka telegrafická 3,8 × 47 mm, 50 ks
1,88
2,30
C
3367 WI 604 koncový k bránke s vrutom
0,46
0,56
A
3401 Izolátor koncový k bránke kompaktný
0,46
0,56
A
3869 WI 606 koncový k bránke
0,35
0,42
A
3400 Izolátor koncový k bránke trojstranný
1,04
1,25
A
eník 2013 SK.indd 16
Popis
4.3.2013 12:51:22
VCHODY, BRÁNY
15
1
4
3
2
6
5
3-6m
4,5 - 9 m
- nastaviteľný záves
- nastavenie dĺžky
- zamykateľná
7
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
7
9
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3225 WZ 175 - držiak k bránke ECO
0,75
0,90
A
3024 WZ 600 - držiak k bránke
1,00
1,20
A
3140 WZ 800 - držiak k bránke veľký
1,25
1,50
A
3141 WZ 6029 - držiak s dlhou pružinou 5 m
2,71
3,25
A
3614 WZ 6024 vchod do ohrady komplet s pružinou 5 m
4,17
5,00
A
3890 WZ 6024 E - náhradná pružina k WZ 6024
2,08
2,50
A
3025 E - line - vchod do ohrady kompletný s gumou 3 - 6 m
12,92
15,50
A
3264 E - line - vchod do ohrady kompletný s gumou 4,5 - 9 m
15,42
18,50
A
3265 E - line - vodivé gumové lano 8 mm, 25 m
37,50
45,00
A
8 3307 Brána na pastviny pozink, výška 110 cm, staviteľná 1 - 1,7 m
8 3306 Brána na pastviny pozink, výška 110 cm, staviteľná 3 - 4 m
9 3555 Brána elektrická laminátová, 5 m
eník 2013 SK.indd 17
97,92
117,50
B
141,67
170,00
B
137,50
165,00
B
4.3.2013 12:51:26
16
IZOL. NÁVLEČNÉ, LAMINÁTOVÉ TYČKY
1
2
3
4
6
10
5
7
Obj. č.
8
Popis
9
Bez DPH EUR
10
S DPH EUR
1
1
2
3
4
5
6
7
3220 IVABLOC pre lanko, priemer tyče do 12 mm, 50 ks vo vedre
6,67
8,00
A
9902 IVABLOC pre lanko, priemer tyče do 12 mm, KARTÓN 500 ks
62,50
75,00
A
3240 IRUBLOC pre pásku, priemer tyče do 12 mm, 100 ks vo vedre
15,00
18,00
A
3255 VarioPlus - lanko, lano, priemer tyče do 17 mm
0,23
0,27
A
3257 VarioPlus - pre pásku do 40 mm, priemer tyče do 17 mm
0,24
0,29
A
3267 Izolátor očkový na tyčky, plastový, do 10 mm
0,18
0,22
A
3343 WI 17 s dvojitým úchytom pre oválnu tyč WZ 85
0,25
0,30
A
3010 CZ návlečný na laminátovú tyč
0,15
0,18
B
3028 CZ klieština k návlečnému izolátoru 3010
0,04
0,05
B
8
8
9
9
9
9
10
3131 Tyčka sklolaminátová priem. 10 mm, zelená s kov. špič., 120 cm
1,08
1,30
A
3132 Tyčka sklolaminátová priem. 10 mm, zelená s kov. špič., 160 cm
1,46
1,75
A
3085 Tyčka sklolaminátová priemer 10 mm, CZ s plast. špičkou, 115 cm
1,21
1,45
B
3081 Tyčka sklolaminátová priemer 10 mm, CZ s kov. špičkou, 115 cm
1,29
1,55
B
B
3011 Tyčka sklolaminátová priemer 10 mm, CZ s plast. špičkou, 155 cm
1,50
1,95
3014 Tyčka sklolaminátová priemer 10 mm, CZ s kov. špičkou, 155 cm
1,67
2,00
B
3341 Tyčka kovová, oválna s izolátorom, 105 cm
1,63
2,00
A
eník 2013 SK.indd 18
4.3.2013 12:51:29
17
PLASTOVÉ TYČKY PRE MOBILNÉ OHRADY
1
2
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
4
5
6
7
8
Popis
9
10
11
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3183 ECO 90, plast biely, 7 úchytov, 90 cm (celková 105 cm)
0,92
1,10
A
3362 WZ 2000K, plast biely, 7 úchytov, 90 cm (celková 110 cm)
1,15
1,38
A
3027 WZ 2000K, plast biely, 10 úchytov, 140 cm (celková 160 cm)
1,38
1,65
A
3340 TITAN, plast biely, 8 úchytov, 90 cm (celková 110 cm)
1,21
1,45
A
3540 TITAN plus, plast biely, 12 úchytov, 140 cm (celková 157 cm)
1,71
2,05
A
3182 ISOPOST, plast zelený, 90 cm (celková 110 cm)
1,29
1,55
A
3543 TITAN plus, plast biely, 8 úchytov, 90 cm (celková 110 cm)
1,58
1,90
A
3544 TITAN, plast biely, 12 úchytov, 140 cm(celková 157 cm)
2,08
2,50
A
3565 WZ 3000/110, plast biely, 110 cm strmeň (celková 125 cm)
2,13
2,55
A
3390 WZ 3000/140, plast biely, 140 cm strmeň (celková 165 cm)
2,42
2,90
A
3541 TITAN 90 cm, plast biely, dve špičky (celková 110 cm)
1,46
1,75
A
3542 TITAN 140 cm, plast biely, dve špičky (celková 160 cm)
1,88
2,25
A
eník 2013 SK.indd 19
4.3.2013 12:51:31
18
KOLY, VRTÁKY, ZATĹKAČ
Výstavba ohrád na kľúč - viac informácii na www.retrolc.sk, www.ovis.sk
[email protected]
viz. str. 1
1
2
Obj. č.
1
1
2
2
3
4
5
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3686 Kôl, recyklovaný plast, priem. 6,5 cm, dl. 160 cm
4,79
5,80
C
3895 Kôl, recyklovaný plast, priem. 8 cm, dl. 190 cm
7,50
9,00
C
375.. Kôl drevený, dl. 150 cm, tlakovo morený, priem. 6 , 8 ,10 cm
2,29
2,80
C
3745 Kôl drevený, dl. 200 cm, tlakovo morený, priem. 14 - 16 cm
od 12,00
14,40
3766 Kôl agátový
3
4
4
5
6
6
342.. Vrták zemný, ručný, plechový, priem. 70 /150 mm
info u predajcu
C
X
od 25,83
31,00
A
5726 Vrták zemný, ručný, Fiskars Drill, priemer 10 cm
41,25
49,50
C
5727 Vrták zemný, ručný, Fiskars Drill, priemer 15 cm
43,75
52,50
C
C
3430 Vrták zemný, motorový, priem. 100 mm
3717 Zatĺkač kolov TRIFT, kladivo 200 kg
0028 Prenájom zatĺkača kolov - denná sadzba
eník 2013 SK.indd 20
200,00
240,00
4 208,33
5 050,00
C
45,00
54,00
X
4.3.2013 12:51:36
19
NAPINÁKY, VÝSTRAŽNÉ TABUĽKY
1
4
11
2
3
POZOR!
VE STÁDĚ JE PLEMENNÝ BERAN
5
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
6
7
VSTUP ZAKÁZÁN!
cedulka Beran.indd 1
15.2.2012 8:03:29
NEKRMTE NÁS!
10
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9
Popis
NEDĚLÁ NÁM TO DOBŘE
cedulka Nekrmte nás.indd 1
15.2.2012 8:03:45
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3015 DS 96 - napinák na oceľové lanko, pozinkovaný
0,58
0,70
A
3016 Napinák na lanko, lano, drôt - valcový
1,88
2,30
A
3416 Dilatačná pružina malá 200 mm, priemer 25 mm, nerez
3,33
4,00
A
3226 Dilatačná pružina veľká, pozinkovaná
4,17
5,00
A
3101 Výstražná tabuľka - obojstranná - ELEKTRICKÝ OHRADNÍK
0,69
0,80
A
3998 Výstražná tabuľka - PLEMENNÝ BÝK
0,83
1,00
A
3937 Výstražná tabuľka - PLEMENNÝ BERAN
0,83
1,00
A
3776 Výstražná tabuľka - ZLÝ KŮŇ
0,83
1,00
A
3973 Výstražná tabuľka - NEKRMTE ZVÍŘATA
0,83
1,00
A
3777 Výstražná tabuľka - SOUKROMÝ POZEMEK
0,83
1,00
A
9971 Výstražná samolepka 36 × 32 - PŘEPRAVA KONÍ
1,67
2,00
B
680.. Výstražné tabuľky: ZÁKAZ KOUŘENÍ, ZÁKAZ VSTUPU..
eník 2013 SK.indd 21
www.vseprofarmu.cz
C
4.3.2013 12:51:38
eník 2013 SK.indd 22
2
3
4
5
4 3206
5 3204
3 3207
2 3124
1 3120
Obj. č.
ECONOMY
2 mm, oranžová
STANDARD
2,5 mm, biela
EXTRA MIX
3 mm, biela
TopLine Plus
3 mm, bielo-červená
Názov
priemer, farba
21
19
460
1 500
Odpor
Ω/100 m
< 9 500
< 10 500
< 450
< 150
Dĺžka ohrady
m
100
100
3 × nerez 0,20
2 × meď 0,25
9 × TriCOND 0,30
70
40
Pevnosť
kg
6 × nerez 0,20
3 × nerez 0,16
Počet drôtikov
400
1 000
500
800
500
Balenie
m
25,00
62,50
29,17
32,50
9,58
30,00
75,00
35,00
39,00
11,50
6,25
5,83
4,06
1,92
Cena EUR/
Cena EUR/ Cena EUR/100 m
bez DPH
balenie bez DPH balenie s DPH
A
A
A
A
Vodiče TriCOND™ - oceľový drôtik s dvojitou protikoróznou ochranou sa vyznačuje výbornou vodivosťou a dostatočnou pevnosťou. Nízky odpor je porovnateľný s medenými vodičmi,
ktoré sú ale veľmi krehké a nie je možné ich použiť pre pásky elektrických ohradníkov, lebo dochádza k ich lámaniu. Pevnosť je porovnateľná s nerezovými vodičmi, tie ale majú veľký
odpor a nie je možné ich použiť pre dlhšie ohrady. Vodiče s drôtikami TriCOND™ majú päť krát vyššiu vodivosť ako materiál s nerezovými drátikmi.
1
20
POLYETYLÉNOVÉ LANKÁ
4.3.2013 12:51:39
eník 2013 SK.indd 23
Fe
100% Zn
Fe
2
95% Zn
+ 5% Al
4
5
Názov, priemer, farba
3
4
5
6
2
3417 Drôt hliníkový - 1,6 mm, šedá
35
8
3663 Lanko LACME - 1,5 mm, šedá
3205 HORSE WIRE - 8 mm, bielo-čierna
15
3912 Lanko WZ 20N - 1,5 mm, šedá
3,5
oceľový Sécurgal 25 PRO
2 3113 Drôt
2,5 mm, šedá, 25 kg
< 57 000
< 99 000
< 30 000
< 13 000
< 80 000
< 80 000
< 40 000
5
3,5
< 40 000
5
Odpor Dĺžka ohrady
Ω/100 m
m
oceľový Bezinal STANDARD
2 3139 Drôt
2,5 mm, šedá, 25 kg
1 3966 Drôt - 2,2 mm, šedá, 25 kg
1 3980 Drôt - 3,15 mm, šedá, 25 kg
Obj. č.
1 × oceľ 2,50
1
12 × 0,35
7 × 0,5
1
1
1
1
Počet drôtikov
Fe, Zn cca 400
Fe, Zn cca 800
Balenie
m
Fe, Zn
Al
Fe, Zn
800 PE + Fe
60
150
120
250
400
500
200
Fe, cca 625
650 Zn+Al
Fe, cca 650
395 Zn+Al
250
190
Pevnosť
Materiál
kg
6
137,50
16,67
17,92
6,67
60,42
47,92
35,42
35,42
165,00
20,00
21,50
8,00
72,50
57,50
42,50
42,50
55,00
4,16
3,58
3,33
9,66
7,37
8,85
4,43
C
A
A
A
B
B
A
A
Cena EUR/
Cena EUR/ Cena EUR/100 m
balenie bez DPH balenie s DPH
bez DPH
Povrchová úprava drôtov Zn+Al je veľmi odolná a predovšetkým kvôli lepšej pružnosti povrchovej vrstvy predlžuje niekoľkonásobne životnosť takto ošetrených vodičov.
1
3
DRÔTY, OCEĽOVÉ LANKÁ
21
4.3.2013 12:51:42
eník 2013 SK.indd 24
2
3
4
6
31
3115 TopLine Plus - 6 mm, bielo-červ.
400
27,08
0,75
25,00
13,75
13,75
0,71
200
200
200
0,90
0,90
30,00
16,50
16,50
32,50
12,50
6,88
6,88
6,77
A
A
B
A
A
A
Cena EUR/
Cena EUR/ Cena EUR/100 m
balenie bez DPH balenie s DPH
bez DPH
3228 Spojka na lano do 6 mm s háčikom
PP
PP
PP
Balenie
m
3227 Spojka na lano do 6 mm
< 6 000 6 × TriCOND 0,30 400
6 × nerez 0,20 350
460
3129 LANO 6 - 6 mm, biela
< 500
< 850
< 2 600 3 × oceľ Zn 0,40 400
75
PP
Pevnosť
Materiál
kg
3 × nerez 0,40 340
Počet drôtikov
3201 MAXI 5 - 5 mm, biela
Odpor Dĺžka ohrady
Ω/100 m
m
3561 GIGANT 4 - 4 mm, bielo-červená 230
Názov, priemer, farba
Náš tip: Na našom sklade môžete zakúpiť spojovacie pásky za výhodné ceny. V balení je páska spojená pomocou drôtenných spojok.
Materiál a zhotovenie pásky je rovnaké s originálom. Info u predajcu.
1
2
3
4
5
6
Obj. č.
Vodiče TriCOND™ - oceľový drôtik s dvojitou protikoróznou ochranou sa vyznačuje výbornou vodivosťou a dostatočnou pevnosťou. Nízky odpor je porovnateľný s medenými vodičmi,
ktoré sú ale veľmi krehké a nie je možné ich použiť pre pásky elektrických ohradníkov, vebo dochádza k ich lámaniu. Pevnosť je porovnateľná s nerezovými vodičmi, tie ale majú veľký
odpor a nie je možné ich použiť pre dlhšie ohrady. Vodiče s drôtikmi TriCOND™ majú päť krátvyššiu vodivosť ako materiál s nerezovými drôtikmi.
1
5
22
POLYPROPYLÉNOVÉ LANKÁ
4.3.2013 12:51:44
eník 2013 SK.indd 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
850
50
50
1 100
1 100
40
40
550
3191 TopLine Plus, 10 mm, biela s červenou
3194 TopLine Plus, 10 mm, žlto-oranžová
3190 EconomyLine, 20 mm, biela
3212 EconomyLine, 20 mm, žlto-oranžová
3215 TopLine Plus, 20 mm, biela s červenou
3214 TopLine Plus, 20 mm, žlto-oranžová
3979 EconomyLine, 40 mm, biela
20
850
3216 TopLine Plus, 40 mm, biela s červenou
5
6
15 × nerez 0,16
5 × TriCOND 0,30
5 × TriCOND 0,30
4 × nerez 0,16
4 × nerez 0,16
4 × TriCOND 0,30
4 × TriCOND 0,30
3 × nerez 0,15
3 × nerez 0,15
Počet drôtikov
7
< 10 000 10 × TriCOND 0,30
< 400
< 5 000
< 5 000
< 200
< 200
< 4 300
< 4 300
< 200
< 200
Odpor Dĺžka ohrady
Ω/100 m
m
3189 ECO, 10 mm, červeno (oranžovo)-biela
Názov, priemer, farba
4
3648 ECONOMY, 10 mm, biela
Obj. č.
2
3
10
200
200
200
200
200
200
200
500
200
600
27,08
12,50
13,75
13,75
7,50
7,50
10,42
25,00
7,50
20,83
32,50
15,00
16,50
16,50
9,00
9,00
12,50
30,00
9,00
25,00
13,54
6,25
6,88
6,88
3,75
3,75
5,21
5,00
3,75
3,47
Balenie
Cena EUR/
Cena EUR/ Cena EUR/100 m
m
balenie bez DPH balenie s DPH
bez DPH
8
9
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
POLYETYLÉNOVÉ PÁSKY
23
4.3.2013 12:51:47
24
NAVIJÁKY, ODVÍJAČ DRÔTOV
1
2
3
5
4
6
7
9
8
10
Obj. č.
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8,33
10,00
A
10,42
12,50
A
5,83
7,00
A
3021 Naviják s prevodom 3:1
33,33
40,00
A
3365 Naviják WZ 300 veľký, komplet
14,17
17,00
A
8,75
10,50
A
3392 Naviják WZ 300 MAXI veľký, komplet
20,00
24,00
A
3393 Náhradný bubon k navijáku WZ 300
12,50
15,00
A
3130 Naviják PROFI kovový s postrojom + 2 cievky TEXLEN
1 3355 Naviják EURO malý
2 3968 Naviják WZ 29 malý, komplet
3017 Náhradný bubon k navijáku WZ 29
3
4
5
6
7
8
9
10
3366 Náhradný bubon k WZ 300
81,25
97,50
B
3105 Cievka na pásku a lanko TEXLEN
2,50
3,00
A
3491 Odvíjač drôtu, pozinkovaný ECO
35,42
42,50
B
eník 2013 SK.indd 26
4.3.2013 12:51:50
SPOJKY NA LANKÁ, DRÔTY A PÁSKY
25
2
1
4
3
5
6
7
9
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
8
10
12
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
od 2,08
2,50
A
3221 Spojka na drôt Al zliatina so skrutkou
0,50
0,60
A
3248 Spojka na drôt Fe pozinkovaná so skrutkou
0,50
0,60
A
3222 Spojka na drôt 2 - 3,25 mm, samosvorná GRIPPLE
0,79
1,00
A
3236 Spojka na lanko do 3 mm Lizclip, pozink, priama, 10 ks
5,42
6,50
A
3237 Spojka na lanko do 3 mm Lizclip, pozink,krížová, 5 ks
6,25
7,50
A
3238 Spojka na pásku do 20 mm Litzclip, pozink, priama, 5 ks
5,00
6,00
A
3239 Spojka na pásku do 40 mm Litzclip, pozink, priama, 5 ks
5,42
6,50
A
341.. Spojka na pásku do 20 mm (40 mm) drôtená, pozinkovaná
od 0,25
0,30
A
397.. Spojka BV 4 - na pásku do 20mm (40 mm), nerezové doštičky
od 0,58
0,70
A
322.. Spojka na lanko do 2,5 mm, balenie 100 ks
3229 Spojka na pásku do 40 mm s háčikom
0,83
1,00
A
3567 ZVK - prepojovací kábel na pásku, 60 cm, nerez
3,75
4,50
A
3420 Kábel pripojovací s krokosvorkou, 100 cm, očko 8 mm
2,92
3,50
A
eník 2013 SK.indd 27
4.3.2013 12:51:54
26
SIETE PROTI ZVERI, PACHOVÉ OHRADNÍKY
2
1
9
3
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
Popis
3935 Sieť proti divej zveri výška 75 cm, dl.50 m, jednoduchá špička
3974 Signálna páska na sieť proti divej zveri, modrá, 250 m
7
8
Bez DPH EUR
S DPH EUR
56,25
67,50
A
12,08
14,50
A
249,17
299,00
C
5753 Pena Duftzaun 750 ml
22,50
27,00
C
5754 Koncentrát Duftzaun 500 ml
19,17
23,00
C
5756 Koncentrát proti čiernej zveri 500 ml
16,67
20,00
C
5757 Sprej proti kunám 200 ml
15,00
18,00
C
5758 Hliníkové vlajočky Hagopur Alufolien 10 ks
12,92
15,50
C
215,00
258,00
C
5750 Hagopur komplet Duftzaun
3321 Fotopasca UOVision UV 565, dosah 15 - 20 m (bez pamäťovej karty)
eník 2013 SK.indd 28
4.3.2013 12:51:57
27
VENTILY PRE NAPÁJAČKY A ŽĽABY
2
1
5
4
9
10
Obj. č.
1
2
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
3
6
11
7
12
Popis
8
13
14
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4578 Plavákový ventil, 0 - 10 at, 3/4 "
12,50
15,00
A
4401 Plavák. v. pre lopt. nap., výkl. žľaby a 16, 50, 100, a 180 l žľab, 1/2"
16,25
19,50
A
4410 Ventil pre oválne napáj. žľaby 600 a 100 l - 1/2" - predĺžený
16,25
19,50
A
4417 Plavákový vent. pre ovál. čierne žľaby 600 a 1000 l - 1/2"
25,83
31,00
A
4406 Plavákový ventil pre DBL 4 (zelený plavák) 1/2 "
13,33
16,00
A
4411 Plavákový ventil pre žľaby 400 a 800 l - 3/4"
23,33
28,00
A
3171 Ventil plast pre SB 1, SB 2, UT 400, 1 - 5 at
5,00
6,00
A
3172 Ventil plast pre SB 1, SB 2, UT 400, 0,4 - 1 at
5,00
6,00
A
4003 Ventil mosadz pre ECO liatinovú a plastovú napájačku
3,75
4,50
A
4629 Ventil komplet, mosadzný kolík, hliníkový jazyk
10,21
12,30
A
4144 Ventil s klobúčikom - chromovaný
11,46
13,80
A
4000 Ventil mosadzný pre LMN 060 CZ
10,00
12,00
A
9403 Ventil mosadzný pre SB 88 H s reguláciou
43,75
52,50
B
4001 Ventil trubkový pre K 70
4414 Ventil plavákový pre napájačky LAKCHO
13 4419 Ventil plavákový pre napájačky SB 110
14 9475 Vypúšťacia zátka pre žľaby 16, 600, 800 a 1000 l
eník 2013 SK.indd 29
9,58
11,50
A
20,83
25,00
A
24,17
29,00
A
4,58
5,50
A
4.3.2013 12:51:59
28
NAPÁJANIE NA PASIENKU
3
1
2
6
4
7
5
Obj. č.
1
2
3
3
3
4
5
5
6
7
8
8
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4413 Vak na vodu do fúrika, 80 l
Popis
11,25
13,50
A
3986 Napájací žľab plastový s ventilom, 50 l čierny, 685 × 457 × 255
50,00
60,00
A
3994 Napájací žľab plastový s ventilom, 100 l čierny, 889 × 545 × 330
64,58
77,50
A
3993 Napájací žľab plastový s ventilom, 180 l čierny, 1300 × 474 × 580
70,83
85,00
A
3990 Napájací žľab plastový s ventilom, 400 l čierny, 1500 × 685 × 533
129,17
155,00
A
3992 Napájací žľab plastový s ventilom, 800 l, čierny, Ø 1425 × 675
220,83
265,00
A
3983 Napájací žľab plastový s ventilom, 600 l, čierny, 1600 × 1190 × 700
204,17
245,00
A
3985 Napájací žľab plast. s ventilom, 1 000 l, čierny, 2180 × 1190 × 700
287,50
345,00
A
3942 Membránová napájačka L 3 - hov. dobytok
225,00
270,00
A
3963 Membránová napájačka L 4 - kone, teľatá
233,33
280,00
A
3943 Sací kôš pre L3, L4 - plastový
7,50
9,00
A
9473 Hadica špirálová 1" pre membránové napájačky (cena za bm)
1,46
1,80
A
eník 2013 SK.indd 30
4.3.2013 12:52:04
NAPÁJACIE ŽĽABY, LOPTOVÉ NAPÁJAČKY
29
3
2
1
15-20 ks dobytka
6
7
8
4401
35-40 ks dobytka 4
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
5
Popis
40-50 ks dobytka
Bez DPH EUR
S DPH EUR
779,17
935,00
85,00
102,00
B
3984 Loptová napájačka jednoduchá JFC, 25 l, 620 × 560 × 350
245,83
295,00
A
3029 Loptová napájačka dvojitá JFC, 80 l, 990 × 597 × 438
345,83
415,00
A
3033 Loptová napájačka dvojitá so strmeňmi 100 l, 1150 × 680 × 575
412,50
495,00
A
4400 Zátka gumová (tiež pre napájačku DLB 4)
2,08
2,50
A
4408 Zátka so skrutkou - malá
3,75
4,50
A
4409 Zátka so skrutkou - veľká
5,42
6,50
A
4068 Napájaci žľab GEA THERMO 68 litr.
4043 Výhrevné teleso pre napájacie žľaby, 230 V, 250 W
eník 2013 SK.indd 31
B
4.3.2013 12:52:07
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Obj. č.
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
NAPÁJAČKY MISKOVÉ
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3710 ECO - plastová, zelená, s mosadzným ventilom
Popis
16,25
19,50
A
3952 SB 1 - plastová pre kone, s plastovým ventilom, čierna
20,00
24,00
A
3944 SB 1 - plastová pre kone s poistkou, s plastovým ventilom, zelená
22,08
26,50
A
4039 SB 2 - ako SB 1 pripravená pre vyhrievanie, s plastovým ventilom
27,08
32,50
A
3387 ECO - liatinová, lakovaná, nerezový jazyk s mosadzným ventilom
14,17
17,00
A
3388 UT 400 SDP - liatinová, smaltová s plastovým ventilom
20,42
24,50
A
4627 LMN 060 CZ - liatinová, smaltová s mosadzným ventilom
54,38
65,30
C
4601 NMS liatinová misa štandard, bez ventilu
26,25
31,50
C
4048 K 70 - plastová s trubkovým mosadzným ventilom
27,08
32,50
A
3309 SUEVIA 10 P - plastová s trubkovým mosadzným ventilom
31,25
37,50
C
3964 SB 12 K pre ovce a kozy, plastová
23,00
27,60
A
eník 2013 SK.indd 32
4.3.2013 12:52:11
31
NAPÁJAČKY S PLAVÁKOVÝM VENTILOM
1
2
3
5
4
6
7
9
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4412 Ventil plavákový s krytom a úchytom 1/2"
17,92
21,50
A
3988 SV 4 - kompaktný plavákový ventil, 1 - 5 at
20,00
24,00
A
4415 Pozinkovaná s automatickým plavákovým ventilom
23,75
28,50
A
3700 SB 104 NT plast. s automat. plavákovým ventilom, možno vyhrievať
31,25
37,50
A
3679 SB 110 NT plast. s automat.plas. ventilom, 0 - 7 at, možno vyhrievať
37,08
44,50
A
4032 SB 24 plastová, plaváková, možno vyhrievať
45,83
55,00
A
3702 DLB-ECO plastová s automatickým plavákovým ventilom
28,33
34,00
A
3701 DBL 4 plastová s automatickým plavákovým ventilom
37,08
44,50
A
3989 Napájací žľab plastový s ventilom, 16 l zelený, 387 × 387 × 312
50,00
60,00
A
3900 Napájací žľab plast. s ventilom rohový, 22 l zelený, 660 × 482 × 241
50,00
60,00
A
eník 2013 SK.indd 33
4.3.2013 12:52:14
32
VYHRIEVANÉ NAPÁJAČKY
6
1
2
7
50 W
80 W
3
4
5
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
Popis
8
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4037 SB 2 H plast. jazyková napájačka s vyhriev. a termostat. 24 V, 33 W
75,00
90,00
A
4038 SB 2 H RBH plast. jazyková nap. s vyhriev. a termost. 24 V, 54 W
89,58
107,50
A
4063 SB 22 H RBH plast. nap. s vyhrievaním a termost. 24 V 45 + 21 W
108,33
130,00
A
4031 SB 24 H plast. nap. plaváková s vyhriev. a termostat. 24 V/ 66 W
120,83
145,00
A
4416 H 10 liatinová s trubkovým ventilom, s vyhrievaním 24 V, 100 W
112,50
135,00
A
3930 SB 88 H liatinová napájačka s vyhrievaním 24 V, 60 W
145,83
175,00
A
401.. Napájačka s plavákom LAKCHO s vyhrievaním 24 V, 50 W
208,33
250,00
A
od 83,33
100,00
B
401.. Podstavec pod napájačku LAKCHO 30 × 60 cm, (30 × 40 cm) plast
eník 2013 SK.indd 34
4.3.2013 12:52:17
33
SÚČASTI PRE VYHRIEVANIE NAPÁJAČIEK
3
1
2
4
200 W
300 W
400 W
500 W
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
5
SB 104
SB 110
6
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 3725 Obežné čerpadlo s vyhrievaním ZPS, bez dosky
2 3726 Termostat pre obežné čerpadlo, 230 V
Obj. č.
625,00
750,00
C
79,17
95,00
B
3932 Termostat pre SB 88 prevedenie 24 V do 270 W
56,25
67,50
B
3707 Termostat pre HS prevedenie 24 V do 270 W
50,00
60,00
B
4641 Vyhrievaci kábel LISTER, 24 V, 2 × 1 m, 11 W
7,92
9,50
B
4642 Vyhrievaci kábel LISTER, 24 V, 2 × 1,6 m, 18 W
12,08
14,50
B
4644 Vyhrievaci kábel LISTER, 24 V, 2 × 3 m, 33 W
18,75
22,50
B
4647 Vyhrievaci kábel LISTER, 24 V, 2 × 8,3 m, 91 W
47,92
57,50
B
108,33
130,00
B
od 40,00
48,00
B
75,00
90,00
B
3
3
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
Popis
4650 Vyhrievaci kábel LISTER, 24 V, 2 × 23,4 m, 258 W
372.. TRAFO 230/24 V, 200 W / 320 W / 400 W
3703 Vyhrievacie teleso HS 24 V / 60 W, 10 cm (pre liatinové napájačky)
3704 Vyhrievacie teleso HS 24 V / 60 W, 10 cm (pre plastové napájačky)
85,42
102,50
B
3706 Vyhrievacie teleso HS 24 V / 60 W, 60 cm
87,50
105,00
B
3705 Vyhrievacie teleso HS 24 V / 60 W, 100 cm
108,33
130,00
B
eník 2013 SK.indd 35
4.3.2013 12:52:19
34
SIETE, GUMOVÉ ŽĽABY, DRŽIAKY NA SOĽ
2
11 l
1
8
5
9
10
Obj. č.
4
32 l
3
45 l
6
11
15 l
60 l
65 l
750 l
7
12
Popis
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 5982 Sieť na seno, oko 12 × 12 cm
1 6853 Sieť na seno, oko 8 × 8 cm
2 3982 Kŕmna misa na zem, gumová s úchytmi, cca 11 lit
3,33
4,00
A
4,58
5,50
B
8,33
10,00
A
3898 Kŕmna misa na zem, gumová s úchytmi, cca 20 lit
12,50
15,00
A
3616 Kŕmna misa na zem, gumová s úchytmi, cca 32 lit
15,83
19,00
A
3617 Kŕmna misa na zem, gumová, cca 60 lit
21,67
26,00
A
5,42
6,50
A
A
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3873 Žľab gumoplastový, okrúhly, 45 lit
4046 Žľab gumoplastový, obdlžníkový, 65 lit
6,25
7,50
4045 Žľab gumoplastový, okrúhly, 750 lit
95,83
115,00
B
3482 Žľab gumový na cca 15 lit. na zavesenie, obdĺžnikový, šedý
12,50
15,00
A
od 1,92
2,30
A
2,92
3,50
A
398.. SL 3 - držiak na soľ plastový, šedý / čierny / zelený
3981 SL 3 FLEXI - držiak na soľ plastový, zelený
3031 Kŕmna misa s možnosťou záťaže Ø 686 × Ø 356 × 229 mm
33,33
40,00
A
3832 Odmerka na kŕmenie s bočnou rúčkou, 2 kg
2,08
2,50
A
3837 Lopatka na kŕmenie s čelnou rúčkou, 2 kg
2,08
2,50
A
eník 2013 SK.indd 36
4.3.2013 12:52:56
VEDRÁ
20 l
12 l
35
15 l
3
2
12 l
5l
1
12 l
9
7
5
45 l
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
8
12 l
4
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
20 l
6
10
Popis
376.. Vedro stavbárske, čierne, 5 l, 12 l, 20 l
42 l
Bez DPH EUR
28 l
S DPH EUR
od 1,25
1,50
A
3878 Vedro zo stabilného PVC 12 l, olivovo zelené
2,71
3,30
A
3783 Vedro kovové, pozinkované 15 l
4,58
5,50
A
348.. Vedro pre kone, 12 l, závesné s pevnými kovovými držiakmi
8,68
10,40
A
3486 Vedro pre kone, 12 l, bez držiaku
5,21
6,30
A
3487 Vedro pre kone, 20 l, bez držiaku
6,46
7,80
A
9458 Držiaky pre vedrá a žľaby, 1 pár, plast
1,67
2,00
A
9537 Držiaky pre vedrá a žľaby, 1 pár, pozink
3,75
4,50
A
3473 Vedro plastové s úchytmi, zelené, 45 lit
9,58
11,50
A
347.. Vedro Flexi, farba červená / žltá / modrá, 28 lit
5,42
6,50
A
347.. Vedro Flexi, farba červená / zelená / modrá, 42 lit
6,25
7,50
A
eník 2013 SK.indd 37
4.3.2013 12:53:03
36
PLASTOVÉ ŽĽABY
1
2
3
4
5
6
11
7
12
9
10
13
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8
Popis
3483 Žľab s úchytmi, kruhový, 8 l, 220 × 270 × 270
14
Bez DPH EUR
5,21
S DPH EUR
6,30
A
3087 Žľab plastový GEWA 4 lit, 220 × 210 × 210
5,21
6,30
A
3807 Žľab 8 l pre ovce, 300 × 300 × 230
8,75
10,50
A
3080 Žľab 11 l s otvorom (s 9537 možno zavesiť), 280 × 280 × 380
8,75
10,50
A
3758 Žľab rovný FU 305 na 11,5 l, 310 × 280 × 225/385
7,50
9,00
A
3071 Žľab na 13,5 l s držiakom, 290 × 290 × 260/340
9,58
11,50
A
3064 Žľab rovný na 16 l, 410 × 330 × 320
12,50
15,00
A
3668 Žľab s hranou rovný JFC, zelený, 400 × 343 × 190
22,08
26,50
A
3082 Žľab rovný FU 302 na 12 l, 450 × 290 × 160 / 320
10,42
12,50
A
3804 Žľab rovný FU 111 na 16,5 l, 310 × 340 × 240 / 310
11,67
14,00
A
7,50
9,00
A
3996 Žľab, 70 cm s hranou, 23 l, závesný, 711 × 381 × 304 / 178
37,50
45,00
A
3995 Žľab, 140 cm s hranou, 45 l, závesný, 1422 × 381 × 304 / 178
62,50
75,00
A
3800 Žľab FU 1200 s vonka. hranou, 50 l, závesný, 12350 × 290 × 255/410
45,83
55,00
A
3808 Hrana pre FU 111 plast
eník 2013 SK.indd 38
4.3.2013 12:53:11
PLASTOVÉ A KOVOVÉ ŽĽABY
37
5
2
4
1
3
6
7
13
8
12
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3023 Žľab rohový na 26 l (s držiakmi 9537 možno zavesiť) 460 × 460 × 300
10,42
12,50
A
3959 Žľab rohový FU 306 na 21 l, 660 × 420 × 240
12,92
15,50
A
3958 Hrana pre FU 306 plast
6,67
8,00
A
3409 Žľab rohový FU 108 na 16 l, 550 × 310 × 250
9,58
11,50
A
3410 Hrana BK 208 pre žľab FU 108
7,50
9,00
A
3669 Žľab s hranou rohový JFC, 20 l, zelený, 660 × 419 × 190
22,08
26,50
A
3855 Žľab rohový, kovový pozink, 35 l, 45 × 34 × 24 cm
37,50
45,00
A
3856 Žľab rovný kovový pozink, 35 l, 44 × 44 × 24 cm
37,50
45,00
A
3857 Žľab oblý kovový pozink, 28 l, 55 × 35 × 24 cm
40,83
49,00
A
3858 Žľab rovný s hranou kovový pozink, 35 l, 50 × 35 × 22 cm
19,17
23,00
A
3030 Žľab pre žriebätá s nastaviteľnými priečkami, 6,5 l
6,25
7,50
A
3043 Priečky pre žriebätá do žľabu 3030
7,08
8,50
A
9447 Vypúšťacia zátka pre žľaby JFC
3,33
4,00
A
eník 2013 SK.indd 39
4.3.2013 12:53:13
38
KRMELCE PRE DOBYTOK A KONE
2
3
1
7
6
4
5
8
Obj. č.
1
2
3
4
4
5
5
6
9
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3498 Krmelec plastový, modrý (zelený), priemer 185 cm, 10 miest
237,50
285,00
C
3502 Krmelec kruhový, 80 cm, so sieťou, pozink, pr. 170 cm
150,00
180,00
C
3508 Krmelec kruhový, 80 cm, plný, pozink, pr. 210 cm
275,00
330,00
C
3500 Krmelec kruhový so sieťou, pozink, priemer 170 cm, 10 miest
283,33
340,00
C
3569 Krmelec kruhový so sieťou, pozink, priemer 210 cm, 12 miest
355,00
426,00
C
3501 Krmelec kruhový plný, pozink, priemer 170 cm, 10 miest
350,00
420,00
C
3503 Krmelec kruhový plný, pozink, priemer 210 cm, 12 miest
410,00
492,00
C
3514 Predĺženie ku kruhovému krmelcu v priemere 170 cm, 3 miesta
104,17
125,00
C
60,42
72,50
C
3515 Trojbodový prídavný záves pre kruhový krmelec
7 3549 Strecha pre krmelec 170 cm a 210 cm otočná s plachtou
8 3556 Krmelec plastový - zvon, priemer 180 cm, 4 miesta
9 3523 Žľab kŕmny, kovový, pozink, 3 m
eník 2013 SK.indd 40
204,17
245,00
C
270,83
325,00
C
340,00
408,00
C
4.3.2013 12:53:15
OHRADNÍKOVÉ PANELY
39
2
1
3
Obj. č.
1
1
1
2
2
2
3
4
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3300 Panel ohradníkový pozink, 6 priečok, v. 1,6 m, retiazka, dĺžka 2,5 m
95,00
114,00
C
3301 Panel ohradníkový pozink, 6 priečok, v. 1,6 m, retiazka, dĺžka 3,0 m
100,00
120,00
C
3302 Panel ohradníkový pozink, 6 priečok, v. 1,6 m, retiazka, dĺ. 3,55 m
110,00
132,00
C
3303 Panel ohradníkový s dvierkami pozink, 6 p. v. 1,6 m, ret., dĺ. 2,5 m
140,00
168,00
C
3304 Panel ohradníkový s dvierkami pozink, 6 p. v. 1,6 m, ret., dĺ. 3,0 m
155,00
186,00
C
3305 Panel ohradníkový s dvierkami pozink, 6 p. v. 1,6 m, ret., dĺ. 3,55 m
165,00
198,00
C
3560 Panel ohradníkový pozink, 4 priečky, v. 1,45 m, retiazka, dĺ. 2,0 m
70,00
84,00
C
3559 Panel ohradníkový s dvierkami pozink, 4 pr., v. 1,45 m, ret., dĺ. 2,0 m
Kruhová jazdiareň, priemer 15 m, 22 panelov 2 m + 1 dvere
4
4 3520 Kruhová jazdiareň, priemer 15,2 m, 16 panelov 3 m + 1 dvere
eník 2013 SK.indd 41
120,00
144,00
C
1 600,00
1 920,00
C
1 600,00
1 920,00
C
4.3.2013 12:53:19
40
MANIPULAČNÉ SÚPRAVY PRE DOBYTOK
- kontrola a doplňovanie ušných známok
- prístup pre insemáciu
- kontrola breznosti
- pomoc pri telení
- odber krvi
- možnosť očkovania
- triedenie stáda
- nakládanie
3
2
160 m2
50 ks
1
4
5% zľava na ďalšie panely k súpravám
Obj. č.
1
2
3
4
Popis
3552 Naháňacia a manipulačná súprava ECONOMY
Bez DPH EUR
1 250,00
S DPH EUR
1 500,00
C
3509 Naháňacia a manipulačná súprava STANDARD
2 110,00
2 532,00
C
3547 Naháňacia a manipulačná súprava STANDARD +
2 650,00
3 180,00
C
3510 Naháňacia a manipulačná súprava STANDARD komplet
3 500,00
4 200,00
C
eník 2013 SK.indd 42
4.3.2013 12:53:22
FIXAČNÁ KLIETKA, SÚČASTI MANIPULÁCIE
41
- očkovanie
- odber krvi
- kontrola a doplnenie ušných známok
- ošetrovanie paznechtov
- pomoc pri pôrodoch
- zisťovanie gravidity
1
2
3
8
4
5
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
9
7
Popis
3534 Fixačná klietka, pozink
Bez DPH EUR
2 200,00
S DPH EUR
2 640,00
C
3539 Podvozok pre klietku, pozink
125,00
150,00
C
3533 Zadné dvierka, pozink
133,33
160,00
C
3531 Kôš k fixačnému čelu a k fixačnej klietke, pozink
120,83
145,00
C
3530 Čelo fixačné bez záchytného koša, pozink
920,00
1 104,00
C
62,50
75,00
C
3519 Rozperný rám pre manipulačnú uličku - vnútorný, pozink
3521 Rám k hnacej chodbe s posuvnou bránkou, pozink
187,50
225,00
C
3513 Fixačné čelo Priefert, lakované
970,00
1 164,00
C
3512 Úchyt pre fixačné čelo Priefert, pozink
210,00
252,00
C
eník 2013 SK.indd 43
4.3.2013 12:53:27
42
PRÍSTREŠKY, OBLÚKOVÉ HALY
1
3
cena prístrešku
je uvedená bez
vnútorných
deliacich panelov
20,83 EUR/m2
- 1 balík = cca 0,5 m³
voľne sypaných hoblín
- z chemicky neošetreného materiálu
- smrek alebo borovica
- vlhkosť 12 %
- bez prachu
2
typ
ECO
záťaž snehu
rýchlosť vetra
90 kg/m2
60 km/hod.
SUPER
130 kg/m2
90 km/hod.
MAXI
230 kg/m2
100 km/hod.
možné profily
4
výška
8,2 m
5,2 m
9,2 m
6,3 m
10,2 m
6,5 m
12,2 m
5,5 m
12,0 m
7,0 m
Cena včítane dopravy a montáže bez mechanizácie. Dĺžku je možné zvoliť podľa želania.
Obj. č.
1
2
3
3
4
šířka
Popis
3308 Prístrešek mobilný pre kone s plachtovou strechou 6 × 3 m
3655 Doska podlahová, guma, 122 × 183 × 1,8 cm (2,2 m²)
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 458,33
1 750,00
C
45,83
55,00
B
8370 Podstieľka z drevenných hoblín, lisovaný balík 128 l
7,50
9,00
C
8370 Podstieľka z drevenných hoblín, 10 paliet - 180 balíkov
7,08
8,50
C
6 250,00
7 500,00
C
eník 2013 SK.indd 44
Tunel SUPER - napr. šírka 8,2 m, dĺžka 12 m
4.3.2013 12:53:28
ŠKRABADLÁ, PROSTRIEDKY PROTI MUCHÁM
43
2
1
5
6
3
4
7
9
8
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3287 Škrabadlo kartáčové so spružinou
66,67
80,00
A
3288 Škrabadlo - náhradný kartáč
10,42
12,50
A
1 416,67
1 700,00
C
3291 Škrabadlo CowCleaner - elektrické (bez horného rámu)
3164 Mucholapka KLASIK, bez chemikálii, 4 ks
1,39
1,70
A
3167 Mucholapka - pás 5 m × 20 cm
3,75
4,50
A
3168 Mucholapka - pás 5 m × 30 cm
4,79
5,80
A
3166 Mucholapka - pás 9 m × 30 cm s lákavou látkou
9,17
11,00
A
3162 Mucholapka - šnúra 400 m, inštalačný komplet
36,67
44,00
A
8 3460 Lapač hmyzu ELEKTRO - MINI
9 3457 Lapač hmyzu ELEKTRO-0-KILL, 2 × 15 W
10 3037 Kryt na kadavery PET, do 350 kg
eník 2013 SK.indd 45
8,75
10,50
A
79,17
95,00
B
154,17
185,00
B
4.3.2013 12:53:31
44
ELEKTRICKÉ BIČE, MULCOVÉ ZÁBRANY
2
5
1
6
3
7
4
8
9
10
12
13
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
Popis
3941 Elektrický bič vreckový TORERO + batéria 1 x 4,5 V
Bez DPH EUR
S DPH EUR
18,33
22,00
A
3052 Elektrický bič KAWE, (batérie 2 x 1,5 V)
47,50
57,00
A
3053 Nástavec k 3052
17,50
21,00
A
3405 Poháňač elektrický vreckový HOT SHOT (bat. 2 × 9 V)
58,50
70,20
A
3407 Elektrický bič MAGIC SCHOCK 2000, (bat. 4 × 1,5 V)
54,17
65,00
A
3427 Elektrický bič MAGIC SHOCK PRO 2500 AKU + napájač
77,08
92,50
A
3408 Elektrický bič HOT- SHOT (batérie 6 × 1,5 V)
106,25
127,50
B
3871 Mulcová zábrana univerzálna
2,08
2,50
A
390.. Mulcová zábrana malá - biela / stredná -žltá / veľká - béžová
3,21
3,90
A
3760 Krúžok nosný, poniklovaný, vnútorný priemer 57 mm
2,92
3,50
A
3771 Krúžok nosný mosadzný, vnútorný priemer 60 mm
5,00
6,00
A
3286 Tyč vodiaca na býky 145 cm
36,67
44,00
A
3762 Kliešte nosné Harms
7,08
8,50
A
3763 Škripec nosný s pružinou
2,08
2,50
A
eník 2013 SK.indd 46
4.3.2013 12:53:33
OŠETROVANIE PAZNECHTOV
45
2
1
3
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
4
7
5
6
Obj. č.
8
Popis
1 3670 Lavážna vaňa JFC pre HD, 210 × 80 × 21 cm
1 3658 Lavážna vaňa JFC pre HD, 245 × 77 × 20 cm
5
6
7
8
9
10
Bez DPH EUR
S DPH EUR
150,00
180,00
B
B
204,17
245,00
206,46
247,80
C
378.. Kopytný nôž PROFI, úzky, pravý / ľavý
8,33
10,00
B
374.. Kopytný nôž PROFI, široký, pravý / ľavý
8,33
10,00
B
3786 Kopytný nôž PROFI obojstranný, stredný
8,68
10,40
B
3676 Kotúč hliníkový so 6 reznými segmentami, 120 mm
124,58
149,50
A
3678 Náhradné segmenty pre hliníkový kotúč, sada 3 ks
33,33
40,00
A
3677 Brúsny kotúč, obojstranný, 115 mm
39,17
47,00
A
3674 Paznechtová návlečka pre veľké zvieratá - plastová
14,58
17,50
A
6,88
8,30
A
1424 PEDILINE 25 l (pre dezinfekciu paznechtov)
2
2
3
4
10
9
3920 Páska dechtová, 25 m, 45 mm
3134 Decht bukový na kopytá, 5 kg
13,75
16,50
A
3916 Kliešte na paznechty, kopytá - prevodové, široké
24,58
29,50
A
104,17
125,00
B
3919 Kliešte na paznechty, kopytá - prevodové, úzke, rovné
eník 2013 SK.indd 47
4.3.2013 12:53:40
46
PÔRODNÍCKE POMÔCKY
4
3
2
1
7
6
5
8
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Popis
10
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3940 Páka na telenie GH 1, dĺžka 1,7 m
164,58
197,50
A
3938 Páka na telenie GH 5, dĺžka 2 m, rozložiteľná
147,92
177,50
A
3888 Páka na telenie s pružným oblúkom 57 cm, dl. 1,8 m rozložiteľná
256,25
307,50
A
3962 Pôrodné povrázky k páke, 2 ks
3,33
4,00
A
3156 Pôrodné povrázky (2 na nohy + 1 na hlavu )
4,17
5,00
A
93,75
112,50
A
od 35,00
42,00
A
3474 Odsávačka hlienu pre teľatá
364.. Bandáž proti výhryzu maternice, nylonová / kožená
3651 Záves pre zavesenie dobytka - do 1000 kg
363.. Pánvový zdvíhač malý do 900 kg / veľký do 1500 kg
3271 Kamerový komplet pre stajne + pripojenie pre autopríves
eník 2013 SK.indd 48
245,83
295,00
B
od 90,00
108,00
A
350,00
420,00
C
4.3.2013 12:53:44
BÚDY PRE TEĽATÁ, ODROHOVAČE
47
1
5
2
3
7
6
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
4
8
Obj. č.
Popis
1 3012 Búda pre teľatá - malá (150 × 112 × 135 cm)
2 3036 Ohrada k malej búde, sklopná pozink. (122 × 93 × 100 cm)
9930 Búda malá + ohrada sklopná, odber min. 10 ks
3 3001 Búda pre teľatá - veľká (195 × 145 × 130 cm), biela
3 3035 Búda pre teľatá - veľká (195 × 145 × 130 cm), zelená
4 3002 Ohrádka k veľkej búde s dvierkami, pozink. (140 × 117 × 105 cm)
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
166,67
200,00
A
120,83
145,00
B
258,33
310,00
C
245,83
295,00
A
245,83
295,00
A
162,50
195,00
B
993.. Búda veľká + ohrádka s dverami, odber min. 10 ks
366,67
440,00
C
5 3042 Búda pre hromadný odchov (224 × 223 × 165 cm), biela
5 3040 Búda pre hromadný odchov (340 × 218 × 192 cm), biela
500,00
600,00
B
1 125,00
1 350,00
C
3655 Doska podlahová, gumová, 122 × 183 × 1,8 cm (2,2 m²)
45,83
55,00
B
3026 Odrohovač elektrický, 230V/ 250 W, 620 °C
58,33
70,00
A
3682 Odrohovač plynový, PORTASOL 3, 600 °C
118,75
142,50
A
3123 Odrohovač akumulátorový buddex, 700 °C
162,50
195,00
B
3864 Odrohovač s transformátorom, 24 V, 700 °C
179,17
215,00
A
6
7
8
9
eník 2013 SK.indd 49
4.3.2013 12:53:46
48
NAPÁJANIE TELIAT
3
2
6-7
5
8
1
4
10
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
13
Popis
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3877 Vedro k napájaniu teliat s cumľom, komplet
5,00
6,00
A
3018 Náhradný ventil k vedru pre teľatá, alebo jahňatá 3877, 3879
0,92
1,10
A
3019 Náhradný cumeľ pre napájanie teliat
0,79
1,00
A
3383 Fľaša - plast 1 l s cumľom pre teľatá
2,50
3,00
A
3372 Fľaša - plast 3 l s cumľom pre teľatá
6,88
8,30
A
3373 Fľaša - plast 3 l so sondou
8,13
9,80
A
3378 Fľaša - plast 3 l so sondou a hadicou
10,42
12,50
A
3125 Fľaša - plast BOVI - VET, 2 l so sondou
10,00
12,00
A
3126 Fľaša - plast BOVI - VET, 2 l so sondou a hadicou
15,00
18,00
A
8,13
9,80
A
3978 Nádoba na štartér s cumľom
3020 Cumeľ na štartér k nádobe 3978
1,75
2,10
A
3004 Cumeľ na hadicu
0,92
1,10
A
3005 Cumeľ plávajúci
1,42
1,70
A
eník 2013 SK.indd 50
4.3.2013 12:53:48
NAPÁJANIE TELIAT
49
6
5
1
3
9
4
10
2
7
8
úpravy vybavenia vozíka je potrebné dohodnúť u predajcu
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3086 Ohrievač mlieka Standard, 220 V, termostat
143,75
172,50
A
3073 Ohrievač mlieka E 2008, 220 V, s termostatom
164,58
197,50
A
3003 Ohrievač mlieka s teflónom, 220 V, termostat
175,00
210,00
A
4438 Mliečna náhrada pre teľatá MULTIMILK - 25 kg
47,92
57,50
C
3006 Kruh pre vedrá priemer 31 cm, pozinkovaný
7,92
9,50
A
3878 Vedro z pevného PVC, 12 l, olivovo zelené
2,71
3,30
A
3074 Vozík Milk Buggy 100 l základná verzia
1 458,33
1 750,00
C
2271 Vozík Milk Buggy 180 l s pojazdom a dávkovacím čerpadlom
7 500,00
9 000,00
C
4,58
5,50
A
15,83
19,00
A
3397 Teplomer na mlieko
7044 Mlezivomer
eník 2013 SK.indd 51
4.3.2013 12:53:49
50
UVÄZOVANIE HOV. DOBYTKA
3
1
2
4
8
5
Obj. č.
1
1
1
2
2
2
2
2
3
4
5
6
7
7
7
8
9
7
6
Popis
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3859 Reťazový viazak jednoduchý, 5 mm, dl. 90 + 110 cm
6,00
7,20
A
3775 Reťazový viazak jednoduchý, 6 mm, dl. 80 + 120 cm
7,00
8,40
A
3100 Reťazový viazak jednoduchý 7 mm, dl. 100 + 150 cm
9,00
10,80
A
3889 Reťazový viazak jedn. KERBL, 3 mm dl. 60 + 40 cm - koza
5,42
6,50
A
3892 Reťazový viazak jedn. KERBL 5 mm, dl. 60 + 80 cm - teľa
6,04
7,30
A
3893 Reťazový viazak jedn. KERBL, 5 mm, dl. 60 + 100 cm - krava
7,50
9,00
A
3896 Reťazový viazak jedn. KERBL, 6 mm, dl. 65 + 110 cm
9,58
11,50
A
3897 Reťazový viazak jedn. KERBL, 7 mm, dl. 70 + 120 cm
13,75
16,50
A
1,00
1,20
A
3046 Povrazový viazak - bavlna, 200 cm
3253 Povraz JUTA - teľatník, 250 cm
1,00
1,20
A
3092 Remeň pre teľatá, 85 cm
4,79
5,80
A
3084 Remeň pre hovädzi dobytok, 120 cm
7,29
8,80
A
3796 Viazanie HB 105, 85 cm s reťazou - teľatá
7,08
8,50
A
3044 Viazanie HB 103, 100 cm s reťazou - teľatá
7,71
9,30
A
3870 Viazanie HBK 101, 130 cm s reťazou - kravy
8,54
10,30
A
3250 Obojok zosilnený na býky
13,33
16,00
A
3251 Obojok pre býky 5 × 150 cm, dvojitá pracka
15,42
18,50
A
eník 2013 SK.indd 52
4.3.2013 12:53:52
51
UVÄZOVANIE HOV. DOBYTKA
1
2
3
4
5
6
8
7
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Popis
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3039 Ohlávka pre dobytok - povrazová s vodiacim povrazom
7,50
9,00
A
3096 Ohlávka pre dobytok - látková
7,50
9,00
A
3102 Ohlávka nylonová pre teľatá, zelená, D krúžok
6,88
8,30
A
3103 Ohlávka nylonová pre kravy a mladé býky, zelená, D krúžok
7,50
9,00
A
3104 Ohlávka nylonová pre kravy s retiazkou, zelená
8,13
9,80
A
3093 Putá remeňové
4,17
5,00
A
3423 Putá remeňové s retiazkou
14,17
17,00
A
3875 Putá proti kopnutiu - retiazkové
5,42
6,50
A
3865 Imobilizér slabinový
5,42
6,50
A
eník 2013 SK.indd 53
4.3.2013 12:53:55
52
OZNAČOVANIE ZVIERAT
4
1
5
2
3
6
10
Obj. č.
7
11
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 1587 Opasok na respondér a čísla, dĺžka 130 cm, biely
2,04
2,50
A
2
3
4
4
5
6
7
2,71
3,30
A
8
9
10
11
Popis
8
1593 Opasok na respondér a čísla, dĺžka 135 cm, zelený
1588 Opasok na respondér a čísla s plast. sponou, dĺžka 130 cm, zelený
3,25
3,90
A
164.. Číslo na opasok, výška znaku 32 mm
0,35
0,40
A
2132 Číslo na opasok WESTFALIA, výška znaku 40 mm
1,25
1,50
A
304.. Páska na nohy pre označenie kráv, suchý zips - rôz. farby
0,50
0,60
A
318.. Páska na nohy pre označenie kráv, plastová, prelisová - rôz. farby
1,13
1,40
A
307.. Páska na nohy pre označenie kráv, plastová - rôz. farby
1,17
1,40
A
377.. Vosková krieda - čierna, červená, fialová, modrá, zelená
1,00
1,20
A
319.. Farba značkovacia v spreji - červená / modrá / zelená - 400 g
2,92
3,50
A
384.. Farba značkovacia v spreji EURO - červená / modrá / zelená - 500 g
2,75
3,30
A
3643 Kliešte na aplikáciu čísel univezálny aj pre čípy
32,92
39,50
A
3641 Kliešte Primaflex na aplikáciu známok Allflex
25,00
30,00
A
3631 Ušné známky Allflex bez popisu, žltá, veľká
0,35
0,40
A
3632 Ušné známky Allflex bez popisu, žltá, malá, podkova
0,17
0,20
A
eník 2013 SK.indd 54
4.3.2013 12:54:00
VÁHY, TEPLOMERY, PÁSKOVÁ MIERA
53
Váhy sa nedajú ciachovať
1
2
3
4
5
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
7
6
8
Obj. č.
1
1
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9
Popis
10
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3097 Váha závesná, pružinová do 10 kg
2,50
3,00
A
3098 Váha závesná, pružinová do 50 kg
3,75
4,50
A
3099 Váha závesná, pružinová do 100 kg
6,25
7,50
A
3088 Váha závesná ciferníková do 50 kg, delenie po 500 g
13,75
16,50
A
3089 Váha závesná ciferníková do 100 kg, delenie po 500 g
13,75
16,50
A
3090 Váha závesná ciferníková do 250 kg, delenie po 500 g
25,83
31,00
A
3057 Váha závesná digitálna do 50 kg, delenie po 20 g
27,08
32,50
A
112,50
135,00
A
91,67
110,00
A
1 458,33
1 750,00
C
3079 Pásková miera pre dobytok a ošípané
6,88
8,30
A
3078 Teplomer - vlhkomer
6,88
8,30
A
3058 Váha závesná digitálna do 300 kg, delenie po 100 g
3060 Váha stolová digitálna do 150 kg, delenie po 50 g
3045 Váha tenzometrická, 2 × 60 cm, nosnosť 2 t, adaptér 220/24 V
3062 Teplomer stajňový (-30 +50)
1,46
1,80
A
3284 Teplomer maximo - minimálny
5,83
7,00
A
3382 Zrážkomer plastový
1,67
2,00
A
eník 2013 SK.indd 55
4.3.2013 12:54:03
54
STRIHACIE STROJČEKY PRE HD
Rýchlosť strihu: asi 2200 dvojzdvihov za minútu
Hmotnosť: 1,3 kg (bez kábla)
Dĺžka kábla: 5 m
Hlučnosť: 75 dB
Dĺžka: 285 mm
350 W
5
6
2
1
8
Obj. č.
7
3
4
9
10
Popis
1 3946 Elektrický strihací strojček pre HD SUPER 3000, nôž A 6
2 3950 A 6 HD - čistá až mierne znečistená srsť, výška strihu 3 mm
3 3056 A 7S HD - pre znečistenú srsť, výška strihu 3 mm
Bez DPH EUR
S DPH EUR
270,83
325,00
A
35,42
42,50
A
35,42
42,50
A
3587 A 707 HD - hrubé, po pasení, výška strihu 7 mm
72,92
87,50
A
4 3841 A 2 kone, HD - jemné (vemeno), výška strihu 3 mm
35,42
42,50
A
3842 A 22 kone, HD - veľmi jemné, „na kožu“, výška strihu 0,9 mm
50,00
60,00
A
3588 A 253 veľmi jemné (veterinárne zákroky), výška strihu 0,5 mm
5
6
7
8
9
10
10
62,50
75,00
A
9324 Olej na mazanie nožov a prevodov, 50 ml
2,71
3,30
A
9326 Olej na mazanie nožov a prevodov, 0,5 l
7,08
8,50
A
0027 Brúsenie nožov na strihacie strojčeky (za pár)
2,92
3,50
X
3780 Česák špirálový kovový
3,33
4,00
A
3925 Česák kravský kovový , lakovaný
3,21
3,90
A
3249 Česák štvorlistý, kovový, pozinkovaný
2,92
3,50
A
3927 Česák štvorlistý s hrebeňom, kovový, pozinkovaný
3,21
3,90
A
eník 2013 SK.indd 56
4.3.2013 12:54:09
55
STRIHACIE STROJČEKY PRE OVCE
Rýchlosť strihu: asi 2 200 dvojzdvihov za minútu
Hmotnosť: 1,6 kg (bez kábla)
Dĺžka kábla: 5 m
Hlučnosť: 75 dB
Dĺžka: 340 cm
450 W
9
1
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
2
3
5
6
Popis
3947 Elektrický strihací strojček pre ovce SUPER PROFI 3000
4
7
Bez DPH EUR
S DPH EUR
320,83
385,00
A
3055 A 5 základné strihanie, výška strihu 3 mm
30,00
36,00
A
3948 A 54 pre normálnu vlnu - profi, výška strihu 3 mm
37,50
45,00
A
3844 A 55 pre jemnú vlnu - profi, výška strihu 3 mm
41,67
50,00
A
3583 A 56 SR pre hovädzí dobytok - pre znečistenú a splstnateľú srsť
41,67
50,00
A
3586 A 57 pre lamy a alpaky, výška strihu 7 - 10 mm
62,50
75,00
A
7,92
9,50
A
32,50
39,00
A
7,08
8,50
A
2,92
3,50
X
7,50
9,00
A
3579 A 5 H základné strihanie horný nôž A 5, A 54, A 56, A 57
7 3843 A 3 pre SUPER 3000, výška strihu 3 mm
8 9326 Olej na mazanie nožov a prevodov - 0,5 l
0027 Brúsenie nožov na strihacie strojčeky (za pár)
9 3122 Nožnice na ovce strunové
eník 2013 SK.indd 57
4.3.2013 12:54:13
56
POTREBY PRE CHOV OVIEC
1
3
4
8
5
6
7
2
13
9
11
10
12
14
Obj. č.
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 3879 Vedro pre napájanie jahňat, komplet s 5 cumľami
9,79
11,80
A
2 3880 Vedro pre napájanie jahňat, komplet so 6 cumľami
3 3883 Náhradný cumeľ široký - guma
4 3884 Náhradný cumeľ úzky - guma
6,67
8,00
A
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Popis
0,42
0,50
A
0,38
0,50
A
3887 Náhradný ventil plastový k vedru 3880
0,25
0,30
A
3384 Fľaša na mlieko 1 l pre jahňatá - široký cumeľ
2,50
3,00
A
3885 Fľaša na mlieko 0,5 l pre jahňatá - široký cumeľ
1,88
2,30
A
3886 Fľaša na mlieko 0,5 l pre jahňatá - úzky cumeľ, silikón
1,88
2,30
A
3219 Náhradný cumeľ úzky - silikón
0,42
0,50
A
3197 Strangulačné krúžky gumové, 100 ks
2,08
2,50
A
3742 Kliešte pre strangulačné krúžky
5,00
6,00
A
309.. Remeň pre ovce a kozy 0,6 m, textilný, rôzne farby
2,42
2,90
A
3272 Ohlávka pre ovce a barany, textilná, žltá
4,79
5,80
A
3137 Zvonec plechový 64 × 50 mm
4,17
5,00
A
17,50
21,00
A
3316 Tyč vodiaca pre barana - krk, noha
eník 2013 SK.indd 58
4.3.2013 12:54:17
CHOV OVIEC, SPRACOVANIE MLIEKA
1
57
3
2
4
6
7
8
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
5
9
10
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
Popis
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3986 Napájaci žľab s ventilom, 50 lit, čierny 685 × 457 × 255 cm
50,00
60,00
A
3964 SB 12 K pre ovce a kozy, plastová
22,92
27,50
A
500,00
600,00
B
70,83
85,00
B
3406 Kliešte na paznechty pre ovce
7,50
9,00
A
3483 Žľab s úchytmi, 8 lit, kruhový, zelený, 8 l
5,21
6,30
A
3807 Žľab štvorcový, 8 lit, 300 × 300 × 230 cm
8,75
10,50
A
3851 Líz pre ovce, 10 kg
7,50
9,00
B
od 7,50
9,00
A
10,29
12,40
C
3042 Búda pre hromadný odchov, 224 × 223 × 165 cm
3672 Lavážna vaňa pre ovce, 154 × 57 × 14 cm
439.. Vedierko nerezové s držadlom, 6 / 8 / 12 lit
4445 Kanva s vekom, nerezová, 3,5 l
448.. Kanva transportná s vekom, plastová, 5 / 10 / 20 l
od 20,00
24,00
B
4444 Maselnica elektrická SALUT, 8 lit
201,38
241,70
C
444.. Formy na syr
od 0,67
0,80
C
eník 2013 SK.indd 59
4.3.2013 12:54:20
58
MANIPULAČNÉ SÚPRAVY PRE OVCE
- kontrola a doplňovanie ušných známok
- možnosť vložiť lavažnú vaňu
- pomoc pri bahnení
- možnosť očkovania
- triedenie stáda
- odber krvi
- nakládanie
10% zľava na ďalšie panely k súpravám
1
5
2
Obj. č.
1
2
2
2
3
4
5
6
7
3
4
Popis
6
Bez DPH EUR
7
S DPH EUR
3455 Naháňacia súprava pre ovce BASIC, pozink
690,00
828,00
C
3451 Panel pre ovce 1 600 × 1 200 mm, pozink
48,00
57,60
C
3449 Panel pre ovce 2 100 × 1 200 mm, pozink
60,00
72,00
C
3450 Panel pre ovce 3 100 × 1 200 mm, pozink
80,00
96,00
C
3452 Panel pre ovce MULTI 1 600 × 1200 mm, pozink
85,00
102,00
C
105,00
126,00
C
3414 Deliaca stena 94 × 76 cm - plastová, červená
25,42
30,50
A
3453 Stĺpik pre ovce 1 200 mm, pozink
10,00
12,00
C
4,58
5,50
C
3448 Bránka pre ovce 510 × 1200 mm, pozink
3454 Spojovacia ihla pre panely pre ovce, pozink
eník 2013 SK.indd 60
4.3.2013 12:54:25
KRMELCE PRE OVCE A TEĽATÁ
1
59
2
3
4
5
7
8
6
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3860 Jasle na seno obdlžník, na stenu, pozink, 70 × 51 × 45 cm
33,00
39,60
A
3861 Jasle na seno obdlžníkové, dvojité, pozink, 62 × 51 × 48 cm
30,42
36,50
A
3495 Krmelec kruhový pre ovce plast, priemer 120 cm
125,00
150,00
C
3497 Krmelec kruhový pre ovce pozink, priemer 180 cm
233,33
280,00
C
3571 Krmce kruhový pre ovce so strechou, pozink, priem. 170 cm
333,33
400,00
C
3572 Jasle na seno pre ovce s korytom a strechou, pozink, dl. 3 m
435,00
522,00
C
33,33
40,00
C
787,50
945,00
C
3504 Krmelec pre ovce - panel, 70 × 100 cm
3522 Krmelec pre teľatá komplet
eník 2013 SK.indd 61
4.3.2013 12:54:38
60
SIETE PRE OVCE
Náš tip: pre ovce je potrebné použiť zdroje s minimálnym výkonom 3 J (napr. MINOTOR - 3972)
OVINET
1
svislé propojení
lankem
TITANNET
2
svislé propojení
plastovou spojkou
EASYNET
105 cm
3
4
svislé propojení
plastovou spojkou
Obj. č.
1
1
2
2
3
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3337 Sieť pre ovce OVINET výška 90 cm, dĺžka 50 m, jednoduchá špička
66,67
80,00
A
3338 Sieť pre ovce OVINET výška 108 cm, dĺžka 50 m, dvojitá špička
79,17
95,00
A
3152 Sieť pre ovce TITANNET výška 90 cm, dĺžka 50 m, jedn. špička
70,83
85,00
A
3153 Sieť pre ovce TITANNET výška 108 cm, dĺžka 50 m, dvojitá špička
79,17
95,00
A
3159 Sieť pre ovce EASYNET výška 105 cm, dĺžka 50 m, jedn. špička
70,83
85,00
A
9505 Sieť pre ovce - náhradná tyčka, jedna špička, 90 cm
2,08
2,50
A
9507 Sieť pre ovce - náhradná tyčka, dvojitá špička, 108 cm
2,50
3,00
A
2,50
3,00
A
4 9508 Sieť pre ovce - EASYNET náhradná tyčka, jednod. špička, 105 cm
eník 2013 SK.indd 62
4.3.2013 12:54:41
UZLOVÉ PLETIVO
61
1
2
4
3
Obj. č.
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
4
Bez DPH EUR
S DPH EUR
5610 STANDARD, výška 90 cm, 7 drôtov, oko 15 cm, dĺžka 50 m
Popis
34,38
41,30
C
5611 STANDARD, výška 100 cm, 7 drôtov, oko 15 cm, dĺžka 50 m
36,46
43,80
C
5612 STANDARD, výška 100 cm, 10 drôtov, oko 30 cm, dĺžka 50 m
29,17
35,00
C
5614 STANDARD, výška 120 cm, 10 drôtov, oko 15 cm, dĺžka 50 m
40,63
48,80
C
5613 STANDARD, výška 120 cm, 10 drôtov, oko 30 cm, dĺžka 50 m
31,25
37,50
C
5615 STANDARD++, výška 120 cm, 13 drôtov, oko 15 cm, dĺžka 50 m
36,25
43,50
C
5660 TORUS, výška 100 cm, 10 drôtov, oko 15 cm,dĺžka 100 m
166,67
200,00
C
5661 TITAN, výška 120 cm, 10 drôtov, oko 15 cm, dĺžka 100 m
225,00
270,00
C
5662 TITAN, výška 190 cm, 13 drôtov, oko 15 cm, dĺžka 100 m
308,33
370,00
C
5616 Svorka telegrafická, 2,5 × 40 mm, balenie 1 kg
2,71
3,30
C
5664 Svorka telegrafická s protihrotom 3,8 × 47 mm, 50 ks
1,88
2,30
C
eník 2013 SK.indd 63
4.3.2013 12:54:43
62
POTREBY PRE CHOV HYDINY
5
2
1
3
4
6
7
13
8
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
11
Popis
4427 Tanier pre napájanie na PET flaše (kurčatá, včely)
10
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1,79
2,20
A
442.. Napájačka plastová, preklopná, 1,5 l, 3 l
od 2,08
2,50
A
442.. Napájačka plastová, preklopná s držadlom a bajonetom 5 l, 10 l
od 5,92
7,10
A
4368 Vyhrievacia podložka pod hydinovú napájačku, 19 W, Ø 240 mm
od 20,83
25,00
A
4424 Napájačka plastová, barelová 30 l
23,58
28,30
A
4426 Napájacie vedro, 18 l
13,75
16,50
A
4428 Kŕmidlo tubusové s vekom, závesné 6 - 8 kg
10,92
13,10
A
od 10,00
12,00
A
4430 Kŕmidlo žľabové pre kurčatá so zasúvacím vekom, pozinkované 40 cm
2,83
3,40
A
4431 Kŕmidlo žľabové pre kurčatá s drôteným vekom, pozinkované 40cm
3,00
3,60
A
od 5,00
6,00
A
5,83
7,00
C
11,67
14,00
A
442.. Kŕmidlo tubusové s vekom, výškovo nastaviteľné, závesné 7, 18 kg
443.. Kŕmidlo žľabové s drôteným vekom, pozink. 50 cm (75, 100 cm)
4436 Bielkovinový koncentrát pre domácu hydinu BVK Dr, 5 kg
4480 Krúžky rozlišovacie pre hydinu 16 mm, zapínanie na klip, 80 ks
eník 2013 SK.indd 64
4.3.2013 12:54:44
63
CHOV HYDINY, ZAJACOV, MINERÁLNE LÍZY
nevodivá
vodivá
1
vodivá
2
3
6
5
4
7
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
8
EZ
EZ
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11
12
Popis
3713 Sieť pre hydinu 112 cm / 25 m, jednoduchá špička, nevodivá
3709 Sieť pre hydinu 112 cm / 50 m, dvojitá špička, vodivá
3708 Sieť pre králikov 65 cm / 12 m, jednoduchá špička, vodivá
3640 Lampa infra hliníková, kábel 2,5 m
363.. Žiarovka vyhrievacia 100 -175 W
4364 Jasle na seno pre zajace, 25 cm, pozinkované
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
61,25
73,50
A
106,46
127,80
A
37,08
44,50
A
9,79
11,80
A
od 3,75
4,50
A
1,67
2,00
A
436.. Napájačka pre zajace, odklápacie veko, 500 ml, 1 000 ml
od 3,17
3,80
A
437.. Napájačka pre zajace, 150, 320, 600, 1 000 ml
od 1,08
1,30
C
447.. Miska keramická 250, 500, 750, 1 000 ml
od 1,67
2,00
B
4440 Porážačka na zajace a hydinu
20,13
24,20
C
8894 Minerálny doplnok Premin®, raticová zver MAXI - SRNEC, 25 kg
29,17
35,00
C
3200 Soľ - lisovaná kocka, 10 kg
3,75
4,50
B
385.. Liz pre rôzne druhy zvierat
od 7,50
9,00
B
eník 2013 SK.indd 65
4.3.2013 12:54:49
64
POTREBY PRE CHOV OŠÍPANÝCH
1
2
7
9
5
3
11
8
6
4
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Popis
3623 Kauter plynový pre kupírovanie chvostov prasiat
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
41,25
49,50
B
3625 Kliešte na štikanie zubov prasiat, nerez
4,79
5,80
A
3640 Lampa infra hliníková, kábel 2,5 m
9,58
11,50
A
od 3,75
4,50
A
3626 Hračka pre prasatá na retiazke 75 cm
6,04
7,30
A
3627 Hračka pre prasatá lopta s očkom do 25 kg
4,58
5,50
A
od 25,40
30,50
A
3628 Slučka fixačná na prasatá, trúbka 60 cm
11,04
13,30
A
3395 Napájačka SB 510 K s miskou pre ošípané a prasnice
14,58
17,50
A
363.. Žiarovka vyhrievacia 100 - 175 W
341.. Naháňačka pre prasatá plastová 94 × 76 cm / 126 × 76 cm
400.. Napájačka s miskou pre ošípané a prasnice
od 17,08
20,50
A
3633 Kŕmidlo pre prasiatka nerez, 2 l, priemer 25 cm
12,08
14,50
A
4437 Bielkovinový koncentrát pre chov prasiat BVK PV, 3 kg
5,00
6,00
C
eník 2013 SK.indd 66
4.3.2013 12:54:52
PASCE NA HLODAVCE, DOMÁCI ZVONEC
2
1
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
3
4348
5
1
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
9
10
7
9
Obj. č.
4
4346
6
8
65
10
Popis
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4350 Pasca na myši drevená, klasik, 2 ks
1,04
1,30
A
4351 Pasca na potkany drevená, klasik
1,46
1,80
A
4349 Pasca na myši Super Cat, s integrov. návnadou, robusný plast, 2 ks
4,17
5,00
A
4347 Pasca na potkany Super Cat, s integr. návnadou, robustný plast, 1 ks
7,50
9,00
A
4354 Pasca na potkany Snapper
2,50
3,00
A
4355 Pasca na živé myši, drôtená na plastovej podložke
2,92
3,50
A
4356 Pasca na živé myši, sklopná
2,50
3,00
A
4357 Pasca na živé potkany, sklopná
6,67
8,00
A
4358 Pasca na odchyt živých zvierat 105 × 26 × 26 cm
64,58
77,50
B
4359 Pasca na odchyt živých zvierat 120 × 33 × 40 cm
82,92
99,50
B
4360 Stanica na jed proti myšiam 12,5 × 9,5 × 4,5 cm
1,25
1,50
A
4361 Stanica na jed proti potkanom 23 × 10,5 × 10 cm
5,00
6,00
A
A
4362 Stanica na jed proti potkanom 22,5 × 18,5 × 9,5 cm
6,46
7,80
4363 Návnada na hlodavce 10 g, jedová
0,15
0,20
C
28,75
34,50
A
11 3138 Zvonec domový 7 cm, na kovanom držiaku
eník 2013 SK.indd 67
4.3.2013 12:54:57
66
FILTRE, DEZINFEKCIA DZ, KANVY
3
2
1
6
11
4
5
9
10
Obj. č.
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
12
7
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
2035 Filter mliečny rukáv WS 455 / 370 ks
34,17
41,00
W
54,17
65,00
W
2450 Filter mliečny rukáv WS 800 / 200 ks
159.. Filter mliečny plošný Neotex / Perlan, rôzne rozmery
informacie u predajcu
1465 Filter mliečny LACTA - rukáv 52 × 6,5 cm
0,15
0,20
1466 Filter mliečny LACTA - rukáv 62 × 6,5 cm
0,19
0,20
B
2122 Preplach na dojenie zásaditý Circo Super AFM 35 kg
38,75
46,50
CH
2123 Preplach na dojenie kyslý Circo Super SFM 35 kg
38,75
46,50
CH
0,17
0,20
A
1682 Kartáč na čistenie mliečnych nádob a cisterien
13,75
16,50
A
1683 Násada na kartáč na čistenie mliečnych nádob a cisterien, 145 cm
12,08
14,50
A
3149 Pištoľ ostrekovacia, nerezová Gilmour, zelená
7,50
9,00
A
1567 Pištoľ ostrekovacia, plastová Claber, oranžová
10,00
12,00
A
1533 Oddojovač jednotlivých štvrtí
32,50
39,00
A
3289 Konva plastová so stupnicou, 30 l, (bez veka)
91,67
110,00
A
1074 Stierka molitánová pre potrubné dojenie, priemer 45, 50, 55 mm
eník 2013 SK.indd 68
B
4.3.2013 12:54:59
POMÔCKY PRE DOJENIE
2
1
3
7
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
6
8
9
Obj. č.
1
2
2
3
4
5
6
6
4
10
Popis
421.. Rukavice Latex 0,05 mm, pudrované, 100 ks, veľ. S/M/L
433.. RukaviceNitril Xtra lite, 0,07 mm, nepudrované, 200 ks, veľ. S/M/L
5
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4,58
5,50
B
B
10,83
13,00
433.. Rukavice Nitril, 0,12 mm, pudrované, 100 ks, vel. S/M/L
6,88
8,30
B
3318 Rukavník, pogumovaný PVC, pár
6,88
8,30
A
421.. Zástera pre dojiča, biela (zelená), veľkosť 120 × 80, 125 × 100
10,42
12,50
A
213.. Zástera pre dojiča WS, zelená Midi / Maxi
27,92
33,50
W
5275 Utierky papierové skladané ZZ, 20 × 250 ks, šedé
10,42
12,50
B
5276 Utierky papierové skladané ZZ extra - 4 600 ks
21,46
25,80
B
541,67
650,00
C
430.. Čižmy pryžové čierne DUNLOP Prigemaster, veľkosť 39-46
13,75
16,50
B
424.. Čižmy pryžové TRETORN, zelené, neopren, veľ. 38-48
37,50
45,00
B
5276 ZZ extra - paleta 28 bal. 4 600 ks + 4 zásob.
7
8
9
10
11
67
266.. Čižmy Dunlop Purofort S5, zelené, veľ. 37-45
47,92
57,50
B
207.. Čižmy Dunlop Purofort Plus S5, zelené, veľ. 41-48
57,08
68,50
B
433.. Čižmy Dunlop Purofort Thermo+, zelené, veľ. 42-45
90,00
108,00
B
eník 2013 SK.indd 69
4.3.2013 12:55:04
68
HYGIENA VEMENA
Pro suchou nebo vlhkou toaletu • velmi savý • velmi pevný
0
2x 80 ů
útržk
2
1
1
2
STANDARD
plus
3
Oddojit
Papír na vemena
3
1 vemeno = jeden útržek
4
0
2x 35
žků pevnost
útrVýborná
i při zvlhčení
Zvlhčit
5
6 toaletu • velmi savý • velmi pevný
Speciálně
pro vlhkou
1
PROFILAC
Dermacel
Vyždímat
2
Očistit vemeno
3
Vyhodit
Další sortiment pro vaši farmu
1 vemeno
= jeden
útržek
potřeby pro dojení • vyhřívané napáječky • boudy pro telataOddojit
• potřeby pro chov ovcí • dezinfekce
• kbelíky
• nářadí
• ochranné pomůcky • jezdecké potřeby • potřeby pro chov psů a koček • kancelářské potřeby • elektromateriál ...
4
Papír na vemena
Zvlhčit
naleznete v našich prodejnách nebo na e-shopu
1493
www.kamir.cz
00
4x 10
žků pevnost
útrVýborná
KAMÍR a Co. spol. s r.o.
Ferdinanda Pakosty 1148
395 01 Pacov
Telefon: 565 442 959
Mobil: 602 150 271
Fax:
565 442 858
E-mail: [email protected]
4
www.vseprofarmu.cz
5 suchou nebo vlhkou
6
Pro
toaletu • velmi savý • velmi pevný
ČESKÝ KRUMLOV
Za Jitonou 17
381 01 Český Krumlov
mobil: +420 723 227 214
JAROMĚŘ
Jezbiny 92
551 01 Jaroměř
mobil: +420 602 390 675
OLOMOUC
Přáslavice 37
783 54 Přáslavice
mobil: +420 724 809 863
PLZEŇ
28. října 68a
301 62 Plzeň-Bílá Hora
mobil: +420 602 602 182
LITOMYŠL
Dolní Újezd 62
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
mobil: +420 736 759 991
TŘEBÍČ
Kněžice - Brodce 3
675 29 Kněžice
mobil: +420 602 362 014
při zvlhčení
SOWOTAAN
Jumbo
Vyždímat
1
2
Očistit vemeno
3
Vyhodit
Další sortiment pro vaši farmu
1 vemeno
= jeden
útržek
potřeby pro dojení • vyhřívané napáječky • boudy pro telataOddojit
• potřeby pro chov ovcí • dezinfekce
• kbelíky
• nářadí
• ochranné pomůcky • jezdecké potřeby • potřeby pro chov psů a koček • kancelářské potřeby • elektromateriál ...
5
Papír na vemena
Zvlhčit
naleznete v našich prodejnách nebo na e-shopu
1496
www.kamir.cz
KAMÍR a Co. spol. s r.o.
Ferdinanda Pakosty 1148
395 01 Pacov
Telefon: 565 442 959
Mobil: 602 150 271
Fax:
565 442 858
E-mail: [email protected]
Výborná pevnost
i při zvlhčení
4
www.vseprofarmu.cz
5
ČESKÝ KRUMLOV
Za Jitonou 17
381 01 Český Krumlov
mobil: +420 723 227 214
JAROMĚŘ
Jezbiny 92
551 01 Jaroměř
mobil: +420 602 390 675
OLOMOUC
Přáslavice 37
783 54 Přáslavice
mobil: +420 724 809 863
PLZEŇ
28. října 68a
301 62 Plzeň-Bílá Hora
mobil: +420 602 602 182
LITOMYŠL
Dolní Újezd 62
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
mobil: +420 736 759 991
TŘEBÍČ
Kněžice - Brodce 3
675 29 Kněžice
mobil: +420 602 362 014
Vyždímat
6
Očistit vemeno
Vyhodit
Další sortiment pro vaši farmu
potřeby pro dojení • vyhřívané napáječky • boudy pro telata • potřeby pro chov ovcí • dezinfekce • kbelíky • nářadí
• ochranné pomůcky • jezdecké potřeby • potřeby pro chov psů a koček • kancelářské potřeby • elektromateriál ...
6
1196
naleznete v našich prodejnách nebo na e-shopu
www.kamir.cz
KAMÍR a Co. spol. s r.o.
Ferdinanda Pakosty 1148
395 01 Pacov
Telefon: 565 442 959
Mobil: 602 150 271
Fax:
565 442 858
E-mail: [email protected]
www.vseprofarmu.cz
ČESKÝ KRUMLOV
Za Jitonou 17
381 01 Český Krumlov
mobil: +420 723 227 214
JAROMĚŘ
Jezbiny 92
551 01 Jaroměř
mobil: +420 602 390 675
OLOMOUC
Přáslavice 37
783 54 Přáslavice
mobil: +420 724 809 863
PLZEŇ
28. října 68a
301 62 Plzeň-Bílá Hora
mobil: +420 602 602 182
LITOMYŠL
Dolní Újezd 62
569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
mobil: +420 736 759 991
TŘEBÍČ
Kněžice - Brodce 3
675 29 Kněžice
mobil: +420 602 362 014
13
7
8
9
Obj. č.
1
1
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
10
10
11
12
13
10
11
Popis
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
6062 Prípravok na dezinfekciu vemena po dojení LuxSpray 15, 10 kg
30,21
36,30
CH
1118 Prípravok na dezinfekciu vemena po dojení Barier LuxDip 50 B, 10 kg
54,17
65,00
CH
2236 Dermapré dezinfekcia na utierky pred dojením 10 kg
46,25
55,50
CH
286.. Utierka textilná Dermatex Maxi 28 × 28 cm / 35 × 35
od 5,66
6,80
W
10,83
13,00
B
1493 Utierka papierová STANDARD plus, 2 × 800 ks na navlhčenie
1493 Paleta utierok STANDARD plus, 108 balenie, 2 × 800 ks
1 041,67
1 250,00
C
1496 Papierové utierky PROFILAC Dermacel pre vlhčenie 2 × 350 ks
15,00
18,00
B
1496 PROFILAC Dermacel pre vlhčenie 2 × 350 ks, paleta 108 balení
1 458,33
1 750,00
C
27,08
32,50
B
4,58
5,50
A
1196 Papierové utierky SOWOTAAN Jumbo, suché, rolka 4 × 1 000 ks
1017 Dezinfektor GELLE - bez vracania dezinfekcie
1019 Dezinfektor s kartáčikmi - bez vracania dezinfekcie
9,17
11,00
A
2093 Dezinfektor WESTFALIA - bez vracania dezinfekcie
9,17
11,00
W
1016 Hrnček oddojovací GELLE
1,46
1,80
A
1921 Hrnček oddojovací CZ
2,08
2,50
A
2095 Hrnček oddojovací WESTFALIA
9,58
11,50
A
CH
286.. NK - test ProfilacReagent WS, 1 lit. / 5 lit.
od 5,67
6,80
1101 Paleta biela
1,46
1,80
A
2076 Paleta WS zelená
3,96
4,80
W
eník 2013 SK.indd 70
4.3.2013 12:55:06
ND DOJACÍCH ZARIADENÍ
1
2
4
69
3
5
6
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
7
8
9
Obj. č.
10
Popis
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
13,13
15,80
B
2109 Pulzátor mechanický CONSTANT
235,42
282,50
W
2325 Zberač 300 CLASSIC s uzatváraním
250,00
300,00
W
1067 Struková návlečka CZ - nová
3,75
4,50
B
2053 Struková návlečka WESTFALIA JS23
5,08
6,10
W
2157 Struková návlečka WESTFALIA silikón 21-28
13,13
15,80
W
2856 Hadica vzduchová WESTFALIA dvojitá 2 500
1
2
3
4
5
6
1109 Zberač - vršok plexi vysoký
13,75
16,50
W
7
8
9
10
11
11
11
2852 Hadica k puzdru WESTFALIA 7 × 3 × 220
1,08
1,30
W
2052 Hadica mliečna WESTFALIA vrúbkovaná krátka 10 × 4 × 140
2,13
2,60
W
6166 Hadica mliečna WESTFALIA silikonová 16 mm, 1 m
13,54
16,30
W
2185 Hadica mliečna WESTFALIA 16 × 6 × 1 800 mm
22,92
27,50
W
2498 Hadica mliečna špirálovitá 30 mm, 1 m
8,08
9,70
B
1569 Hadica mliečna špirálovitá 40 mm, 1 m
10,29
12,40
B
2345 Hadica mliečna špirálovitá 50 mm, 1 m
15,67
18,80
B
eník 2013 SK.indd 71
4.3.2013 12:55:10
70
MISTOVACIE VIDLY, VOZÍKY
1
6
7
2
8
3
4
5
10
Obj. č.
1
2
3
1
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
12
9
11
Popis
3828 Mistovacie vidly plastové STANDARD, sólo
3853 Mistovacie vidly PRO, biele so skleneným vláknom, sólo
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
6,25
7,50
A
10,00
12,00
A
3838 Mistovacie vidly plastové PREMIUM, zelené, sólo
13,75
16,50
A
3826 Mistovacie vidly plastové AUBIOSE, sólo
19,17
23,00
A
3827 Mistovacie vidly plastové STANDARD, s kovovou násadou
11,25
13,50
A
3823 Mistovacie vidly plastové AUBIOSE, s hliníkovou násadou
28,75
34,50
A
8,75
10,50
A
3824 Mistovacie vidly plastové STANDARD, hlboké
3852 Mistovacie vidly hlboké PRO, biele so skleneným vláknom
11,67
14,00
A
3821 Mistovacie vidly kovové, lakované
15,42
18,50
A
3831 Mistovacia sada cestovná
12,92
15,50
A
233,33
280,00
B
od 241,67
290,00
B
3694 Vozík dvojkolesový, pozinkovaný, plastová korba, 255 l, 200 kg
369.. Vozík dvojkoles., pozink, plast. korba, 255 l (400 l) 225 kg, výklopný
3696 Vozík dvojkolesový, pozink, plastová korba, 500 l, 500 kg, výklopný
458,33
550,00
B
3689 Fúrik stavebný s plastovou korbou, 180 l
114,58
137,50
C
72,92
87,50
C
3691 Náhradná korba pre stavebný fúrik, plastová
eník 2013 SK.indd 72
4.3.2013 12:55:13
71
VIDLY, HRABLE, UMÝVANIE OBUVI
4
1
2
5
6
3
7
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
8
10
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
11
Popis
3809 Kopáč 4 hrotý, malý, lakovaný
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3,96
4,80
A
380.. Vidly 3 hroté (4 hroté ), malé, lakované
3,54
4,30
A
3805 Vidly 3 hroté, veľké, lakované
3,96
4,80
A
3806 Vidly 4 hroté, veľké, lakované
4,38
5,30
A
3834 Lopata hliníková, veľká
4,17
5,00
B
3836 Lopata plastová s kovovou hranou
6,25
7,50
A
10,00
12,00
A
od 2,67
3,20
B
3810 Ohrablo na hnoj, 40 cm, lakované
2,50
3,00
A
3817 Ohrablo na hnoj, 40 cm s gumou, práškový lak
7,08
8,50
A
3819 Ohrablo na hnoj, 55 cm, s gumou, práškový lak
8,33
10,00
A
A
3835 Lopata hliníková s hranou
379.. Násada drevená 130, 160 cm
8
9
9
10
11
12
12
3061 Ohrablo na hnoj, 55 cm, oblúk s gumou, pozinkované
17,08
20,50
3034 Zariadenie na umývanie čižiem, 5 kartáčov, prívod vody, 1/2"
108,33
130,00
C
3161 Matrace na dezinfekciu obuvi 45 × 45 × 3 cm na 6 l roztoku
22,92
27,50
A
eník 2013 SK.indd 73
4.3.2013 12:55:16
72
STRIHACIE STROJČEKY PRE KONE
10
90 W
110 W
240 W
1
2
3
4
5
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
7
Popis
100 W
8
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3956 Elektrický strihací strojček pre kone CUTLI nôž 102
245,83
295,00
A
3945 Elektrický strihací strojček pre kone EQUI-CLIP Klassik nôž 102
270,83
325,00
A
3936 Elektrický strihací strojček pre kone EQUI-CLIP Perfekt nôž 102
275,00
330,00
A
3369 Akumulátorový strihaci strojček EQUI-CLIP nôž 102
329,17
395,00
A
3829 102 kone - základné strihanie, výška strihu 3 mm
33,33
40,00
A
3902 122 kone - hladké strihanie „na kožu“, výška strihu 1 mm
39,58
47,50
A
3903 1253 veľmi jemné (veterinárne zákroky), výška strihu 0,5 mm
54,17
65,00
A
3590 106 kone - hrubšie strihanie, výška strihu 3 mm
33,33
40,00
A
3591 107 kone - hrubé strihanie znečistenej srsti, výška strihu 3 mm
33,33
40,00
A
9324 Olej pre mazanie nožov a prevodov 50 ml
2,71
3,30
A
0027 Brúsenie nožov na strihacie strojčeky (za pár)
2,92
3,50
X
eník 2013 SK.indd 74
4.3.2013 12:55:18
73
STRIHACIE STROJČEKY PRE PSY A KONE
4
1
2
3
6
Obj. č.
7
Popis
1 3600 LARE - MINI batéria/sieť, výška strihu 1, 3, 6, 9, a 12 mm
3601 Hlava FLARE výška strihu 1 mm, šírka 39 mm
2 3602 ELEMENT - HOBY - batéria/sieť, výška strihu 1, 3, 6, 9, a 12 mm
3603 Hlava ELEMENT - keramika/titan, výška strihu 1, šírka 46 mm
3
4
4
4
4
4
4
4
5
Bez DPH EUR
S DPH EUR
37,08
44,50
A
15,42
18,50
A
83,33
100,00
A
25,83
31,00
A
133,33
160,00
A
3605 Hlava HARMONY 10 - výška strihu 1,6, šírka 46 mm
22,92
27,50
A
3606 Hlava HARMONY 15 - výška strihu 1,0, šírka 46 mm
22,92
27,50
A
3607 Hlava HARMONY 30 - výška strihu 0,5, šírka 46 mm
22,92
27,50
A
3608 Hlava HARMONY 40 - výška strihu 0,1, šírka 46
22,92
27,50
A
3609 Hlava HARMONY 5 - výška strihu 5,0, šírka 46 mm
28,75
34,50
A
3610 Hlava HARMONY 7 - výška strihu 3,0, šírka 46 mm
28,75
34,50
A
3611 Hlava HARMONY Š - výška strihu 2,4, šírka 65 mm
35,00
42,00
A
250,00
300,00
A
83,33
100,00
A
6,67
8,00
A
6,67
8,00
A
3604 HARMONY - sieť, 2 rýchlosti, výška strihu 1,6, šírka 46 mm
3612 HARMONY AKKU - batéria/sieť, 2 rýchlosti, 2 hlavy 46 a 65 mm
5 3613 Batéria pre strihacie strojček HARMONY
6 9602 Nožnice zahnuté, nerez
7 9603 Nožnice prestrihávacie, nerez
eník 2013 SK.indd 75
4.3.2013 12:55:21
74
KARTÁČE, HREBENE
2
1
3
4
7
6
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
8
10
11
12
Popis
810.. Sada čistenia pre deti - batoh, ružová / modrá
13
14
Bez DPH EUR
S DPH EUR
7,71
9,30
A
806.. Box na čistenie s osemdielnou výbavou pre deti, fialový / ružový
12,08
14,50
A
8895 Sada čistenia OSTER, trojdielna, modro-zelená
16,67
20,00
A
8121 Kartáč farebný, gumenné pútko, detský
4,17
5,00
A
8564 Kartáč jemný s prírodnými štetinami, gumenné pútko, malý
6,88
8,30
A
8106 Kartáč nylon, textilné pútko, malý
2,08
2,50
A
8110 Kartáč na hrivu
2,08
2,50
A
5788 Kartáč flexi
3,88
4,70
B
8111 Kartáč na hrivu
3,13
3,80
A
8107 Kartáč dlhý vlas, gumenné pútko
5,21
6,30
A
5849 Kartáč oválny, ryžák, motív kvety
4,00
4,80
B
8112 Kartáč na chvost a hrivu
2,50
3,00
A
8113 Hrebeň na chvost a hrivu
1,25
1,50
A
8123 Hrebeň hliníkový
1,25
1,50
A
eník 2013 SK.indd 76
4.3.2013 12:55:24
ČESÁKY, BOXY NA ČISTENIE
1
2
75
3
6
4
8
7
5
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3051 Česák konský, gumový malý
Popis
1,46
1,80
A
3801 Česák konský, gumový, veľký
1,54
1,90
A
3041 Česák konský, plastový vrúbkovaný
0,71
0,90
A
3374 Česák konský, plastový s hrotmi
0,71
0,90
A
3928 Česák konský, kovový, oválny, lakovaný
2,50
3,00
A
3780 Česák špirálový kovový
3,33
4,00
A
3926 Česák konský kovový, lakovaný
3,38
4,10
A
3249 Česák štvorlistý, kovový, pozinkovaný
2,92
3,50
A
3927 Česák štvorlistý s hrebeňom, kovový, pozinkovaný
3,21
3,90
A
8081 Taška na čistenie alebo detskú prilbu
814.. Box na čistenie s vyberateľnou priehradkou SIENA, rôzne farby
809.. Box na čistenie, otvorený, rôzne farby
eník 2013 SK.indd 77
6,25
7,50
A
12,29
14,80
A
2,50
3,00
A
4.3.2013 12:55:28
76
UMÝVANIE A STAROSTLIVOSŤ O SRSŤ
3
1
2
4
8
7
5
14
6
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11
12
Popis
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8100 Kartáč šampónovací
4,58
5,50
A
8115 Stierka na vodu, plast
2,08
2,50
A
5795 Špongia na umývanie 23 × 12 × 5 cm
1,25
1,50
B
12,50
15,00
A
5787 Kartáč na hrivu s plastovým telom
2,79
3,40
B
8117 Háčik na kopytá s kartáčikom, STANDARD
0,83
1,00
A
5794 Rukavice na umývanie 18 × 13 cm
2,29
2,80
B
807.. Gumičky do hrivy, 800 ks, farba biela / čierna / hnedá
2,54
3,10
A
8360 Šampón pre kone DERMOCAN, 500 ml
4,58
5,50
A
8361 Šampón pre kone OSTER s aloe vera, 946 ml, koncentrát 12:1
8,75
10,50
A
8376 Šampón OSTER pre kone bielej farby, 946 ml, koncentrát 16:1
8,75
10,50
A
1568 Ostrekovacia pištoľ kombinovaná Comfort
8378 Šampón OSTER pre kone tmavej farby, 946 ml, koncentrát 10:1
8362 Lesk na srsť + kondicioner, 1 000 ml
8368 Dávkovač na tekuté prípravky - pumpička
eník 2013 SK.indd 78
8,75
10,50
A
10,00
12,00
A
2,58
3,10
A
4.3.2013 12:55:32
77
LÍZY, POCHUTINY, MINERÁLNE DOPLNKY
1
3
4
2
EP
6
5
EP
7
EP
8
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
13
9
10
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12
Popis
14
Bez DPH EUR
S DPH EUR
886.. Pochúťky DELICIA, 1kg, banánové / jablčné /malinové / lékorica
od 2,50
3,00
A
886.. Pochúťky DELICIA 3kg, banánové / jablčné / malinové / lékorica
od 7,50
9,00
A
8892 Minerálny doplnok Premin Imuno - pre posilnenie imunity, 1 kg
25,83
31,00
B
8785 Minerálny doplnok Premin Motion Plus - na kĺby, 1 kg
14,58
17,50
B
8784 Minerálny doplnok Premin Hoofcare - pevnosť a tvrdosť kopyta, 5 kg
20,42
24,50
B
8786 Minerálny doplnok Premin Flix - ostropestrec + ľanové semeno, 1 kg
9,17
11,00
B
8890 Minerálny dopnok Premin Stable - kľudový režim, 2 kg
7,29
8,80
B
8782 Minerálny doplnok Premin Performance - nižša a stredná záťaž, 2 kg
11,67
14,00
B
8783 Minerálny doplnok Premin Mare - pre gravidné dojace kobyly, 2 kg
13,33
16,00
B
8891 Minerálny doplnok Premin Grower - pre žriebätá, 2 kg
11,04
13,30
B
8780 Minerálny doplnok Premin Green EZ - možno použiť v EP, 2 kg
10,63
12,80
B
8893 Mliečna kŕmna zmes pre žriebätá Multimilk Equi, 7 kg
43,88
52,70
B
3200 Soľ - lisovaná kocka, 10 kg, možno použiť v EP
3,75
4,50
B
3816 Líz pre kone 10 kg, možno použiť v EP
7,50
9,00
B
eník 2013 SK.indd 79
4.3.2013 12:55:36
78
VÝBAVA PRE JAZDCA
4
2
5
3
1
6
7
9
10
8
Obj. č.
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bez DPH EUR
S DPH EUR
857.. Bezpečnostná vesta so zipsom flex, junior, veľkosť XS, S, M, L
Popis
72,50
87,00
B
857.. Bezpečnostná vesta so zipsom flex, senior, veľkosť S, M , L
76,67
92,00
B
8506 Prilba jazdecká CARBONIC, junior, 48-52 cm
24,38
29,30
B
850.. Prilba jazdecká CARBONIC, S / M, (52-57 cm), L / LX (57-61 cm)
24,38
29,30
B
885.. Prilba jazdecká bezpečnostná WinAir, veľ. 54, 55, 56, 57, 58, 59 cm
32,50
39,00
B
885.. Prilba jazdecká TecAir, S (51-54 cm), M (54-58 cm) L (58-61 cm)
37,29
44,80
B
8505 Obal na prilbu, vystužený
14,58
17,50
B
5,21
6,30
B
879.. Perka kožené jazdecké, čierna veľ. 35-45
27,71
33,30
B
893.. Perka kožené jazdecké, so šnúrkami MONACO, čierna, veľ. 37- 43
38,13
45,80
B
892.. Topánky jazdecké PVC FLEXO, čierne, veľ. 37-43
25,21
30,30
B
884.. Termotopánky vysoké Classic, čierne, vel. 35-45
22,92
27,50
B
894.. Šporne s remienkami, rovné, dámske, 15 mm, 30 mm
eník 2013 SK.indd 80
4.3.2013 12:55:48
VÝBAVA PRE JAZDCA
79
1
3
4
2
6
5
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
11
7
8
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
841.. Rukavice jazdecké bavlnené, streč, ...
od 2,50
3,00
B
576.. Rukavice jazdecké zimné, zateplené, ...
od 8,00
9,60
B
840.. Minichaps, velúrová koža, hladká koža, semiš, ...
od 15,00
18,00
B
843.. Rajtky dámske Adria, Roma, Zoe, pantalóny, ...
od 46,00
55,20
B
872.. Rajtky pánske Cool Star, Pfiff, ...
od 26,00
31,20
B
873.. Rajtky detské a juniór
od 17,50
21,00
B
887.. Rajtky biele detské a dámske, polyester
od 23,00
27,60
B
4,17
5,00
B
od 12,00
14,40
B
682.. Podkolienky jazdecké, modré / hnedé / čierne
890.. Tričko s golierikom detské a dámske
594.. Vesta dámska, prešívaná, čierna, vel. SS, S, M, L, XL
30,42
36,50
B
686.. Bunda dámska softshell Detroid, tmavo modrá, vel. S, M, L, XL
37,08
44,50
B
8,96
10,80
B
892.. Opasok kožený so sponou, čierny, dĺžka 75, 85, 95 cm
eník 2013 SK.indd 81
4.3.2013 12:55:55
80
1
BIČE
2
3
4
5
6
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
8
9
Popis
10
11
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8527 Bičík detský s pútkom
2,08
2,50
B
8528 Bič s placačkou, rukoväť s koníkom, 70 cm
2,92
3,50
B
8529 Bič so šlahúňom, 75 cm
3,33
4,00
B
8530 Bič s plácačkou, 65 cm
3,58
4,30
B
8531 Bič s plácačkou - rúčka, 65 cm
5,00
6,00
B
8532 Bič skokový, 55 cm
7,50
9,00
B
8502 Bič drezúrny s penovou rukoväťou, opletaný, 110 cm
4,17
5,00
B
8533 Bič drezúrny, 110 cm
4,58
5,50
B
8534 Bič drezúrny, 100 cm
6,25
7,50
B
5785 Bič oblúkový, čierny, 160 cm
13,33
16,00
B
5778 Bič vozový opletený nylonom s koženým šľahúňom, 160 cm
10,00
12,00
B
od 22,50
27,00
C
306.. Palička laminátová s povrazkom, čierna 90 cm / oranžová 120 cm
eník 2013 SK.indd 82
4.3.2013 12:55:59
LONŽOVACIE POMôCKY, KARABÍNY
81
1
5
3
4
2
6
7
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
8
9
10
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
14
Popis
15
16
Bez DPH EUR
S DPH EUR
852.. Lonžovací obrušník, veľkosť 2, 3
23,75
28,50
B
8519 Obnosok lonžovací, nylónový, 2× staviteľný, čierny, veľ. 3
25,00
30,00
B
6,25
7,50
B
B
8523 Lonž mäkká, 8 m
8522 Lonž popruhová s obrtlíkom, 8 m
8,33
10,00
26,04
31,30
C
3,58
4,30
B
8525 Vyväzovačky, koža, gumový krúžok
18,75
22,50
B
8526 Bič lonžovací, jednodielny, 180 cm
7,50
9,00
B
3069 Vodítko povrazové Bang, silná karabína, 7,5 m
8524 Lonžovacia spojka
8562 Karabína k vyväzovacím otiažam, lonžovacím okuliarom, 2 ks
2,08
2,50
B
8293 Karabína PANIK
2,08
2,50
B
8294 Karabína otočná - s oblou hranou
2,29
2,80
B
8296 Karabína otočná - s rovnou hranou, pre ohlávky
1,67
2,00
B
8297 Karabína zosilnená BULL
2,29
2,80
B
476.. Karabína s prevlečenou matkou, pozink, 5, 6, 8, 10, 12 mm
od 5,00
6,00
B
476.. Karabína so západkou pozink. 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
od 5,00
6,00
B
477.. Očko reťazové so závitom, pozink. 6, 8, 10, 12 mm
od 5,00
6,00
B
eník 2013 SK.indd 83
4.3.2013 12:56:02
82
OHLÁVKY
2
1
5
4
3
6
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
Popis
830.. Nylon Hippo, rôzne farby, veľ. 00, 0, 1, 2, 3
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3,46
4,20
A
845.. Nylon Classic, rôzne farby, veľ. 1, 2, 3, 4, 5
5,67
6,80
A
830.. Nylon Mustang, podl. 2× staviteľná, rôzne farby, veľ. 2, 3
6,25
7,50
A
685.. Nylon, podl. 2× staviteľná, červená / modrá, vel. 2, 3
6,67
8,00
B
685.. Nylon Dexter, podložená, 2× staviteľná, šedo-oranž., veľ. 2, 3
7,50
9,00
B
8317 Nylon Exklusiv, extra podložená 2× staviteľná, zelená, veľ. 4
11,46
13,80
B
832.. Nylon, Exklusiv, extra podl. 2× stav. červená / modrá, veľ. 00
7,92
9,50
A
306.. Povrazová Bang, akupresúrna, rôzne farby, veľ. 1, 2, 3
5,21
6,30
A
11,67
14,00
A
816.. Náhubok s ohlávkou, nylonový, veľ. 1, 2, 3
eník 2013 SK.indd 84
4.3.2013 12:56:05
VODÍTKA
1
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
4
2
5
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
6
10
Popis
83
3
7
8
11 12
Bez DPH EUR
13
S DPH EUR
804.. Vodítko Mounty, otočná karabína, 2 m, rôzne farby
5,42
6,50
A
8280 Vodítko, panik karabína, 2 m, rôzne farby
5,83
7,00
A
828.. Vodítko Mustang, otočná karabína, 2 m, rôzne farby
4,79
5,80
A
844.. Vodítko Mustang, panik karabína, 2 m, rôzne farby
5,21
6,30
A
595.. Vodítko povrazové, 3 m, rôzne farby
7,50
9,00
B
8284 Vodítko s retiazkou, 2 m, čierne
5,25
6,30
A
8299 Retiazka k vodítku, celková dĺžka 53 cm
4,58
5,50
A
8282 Vodítko, silná karabína, 2,3 m, čierne
5,92
7,10
A
20,00
24,00
B
8290 Viazanie reťazové s popruhom, 70 cm
6,67
8,00
A
8291 Viazak reťazový s PVC ochranou, 70 cm
5,83
7,00
A
5822 Viazak gumový s bull a panik karabinou, 73 cm
8,25
9,90
B
8292 Uväzovací kruh
2,08
2,50
A
3068 Vodítko provazové Bang, karabína BULL, 3,8 m, rôzne farby
eník 2013 SK.indd 85
4.3.2013 12:56:15
84
UZDIČKY
1
2
3
4
5
9
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
6
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8295 Čísla pretekárske na uzdičku, 3 číslice s gumičkou, pár
4,58
5,50
B
8237 Návlek na nánosník, nátylník, umelý baránok, čierny
3,13
3,80
B
822.. STANDARD, podložená + otiaže, čierna, vel. 0-1, 2, 3
11,58
13,90
A
8223 Podložená, na chladnokrvníka + kožené otiaže, čierna
17,71
21,30
A
880.. Podložená, kožená, čelenka s retiazkou + otiaže, čierna, vel. 0, 1, 2, 3
20,83
25,00
B
883.. Kožená, mexický nánosník + otiaže, čierna, vel. 2, 3
29,17
35,00
B
822.. Podložená, so švédskym nánosníkom + otiaže, hnedá, veľ. 2, 3
31,25
37,50
B
821.. Čelenka zdobená, 2 rady štrasových kamienkov, veľ. 2, 3
13,75
16,50
B
800.. Čelenka Wolfram, čierna, strieborné kamienky veľ. 2, 3
9,58
11,50
B
12,92
15,50
B
800.. Čelenka Uvit, čierna, zdobená lemovka, veľ. 2, 3
eník 2013 SK.indd 86
4.3.2013 12:56:21
ZUBADLÁ
1
2
3
4
6
5
8
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
7
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9
10
85
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
od 10,83
13,00
B
825.. Stihlo, duté, veľ. 10,5 / 11,5 / 12,5 / 13,5 / 14,5 cm
10,83
13,00
B
827.. Stihlo, 2× lomené, jemné, veľ. 12,5 / 13,5 cm
13,75
16,50
B
824.. Stihlo, jablčné, veľ. 12,5 / 13,5 cm
10,42
12,50
B
827.. Snehuliak, veľ. 12,5 / 13,5 cm
13,75
16,50
B
826.. Oliva, menšie krúžky, veľ. 10,5 / 11,5 / 12 / 12,5 cm
12,50
15,00
B
824.. Oliva, ostrejšia, veľ. 12,5 / 13,5 / 14,5 cm
13,75
16,50
B
826.. Oliva, jemná, veľ. 12,5 / 13,5 cm
16,25
19,50
B
826.. Oliva, 2x lomené, mosadzné, veľ. 12,5 / 13,5 cm
19,58
23,50
B
827.. Déčko, duté, veľ. 12,5 / 13,5 cm
15,00
18,00
B
825.. Déčko, lomené, gumové, veľ. 12,5 / 13,5 cm
15,00
18,00
B
827.. Rubíková oliva, veľ. 12,5 / 13,5 cm
17,92
21,50
B
825.. Stihlo, veľ. 11,5 / 12,5 / 13,5 / 14,5 / 15,5 / 16,5 / 17,5 cm
eník 2013 SK.indd 87
4.3.2013 12:56:24
86
OTIAŽE, PRÍSLUŠENSTVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8879 Otiaže bavlnené, so zarážkami, pre pony, čierne
9,58
11,50
B
823.. Otiaže bavlnené, so zarážkami, čierne / hnedé
7,50
9,00
B
8244 Otiaže protišmykové, pogumované, pevné, čierne
9,58
11,50
B
8234 Otiaže protišmykové so zarážkami, čierne
9,17
11,00
B
823.. Martingal, čierny / hnedý
12,08
14,50
B
8235 Prevliečky bavlnené s pútkom
16,67
20,00
B
5820 Chambon klasický
13,54
16,30
B
5819 Chambon gumový EKO
5,29
6,40
B
8238 Gumové krúžky k zubadlu, pár
1,25
1,50
B
8239 Zarážky na otiaže, guma, pár
1,04
1,30
B
eník 2013 SK.indd 88
4.3.2013 12:56:25
SEDLÁ, DOPLNKY K SEDLU
87
3
4
5
6
2
1
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
8
11
Obj. č.
Popis
1 815.. Sedlo Hobby + príslušenstvo, čierne, veľkosť 16" (pony) / 17,5"
1 815.. Sedlo Hobby + príslušenstvo, hnedé / čierne, hafling, vel. 17,5"
2 5896 Sedlo drezúrne New Lord, veľkosť 17,5"
5866 Sedlo detské + príslušenstvo, syntetické, set, veľkosť posedlia 15"
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7
10
9
818.. Strmene nerezové, s gumou, 9,5 / 12,5 cm
Bez DPH EUR
S DPH EUR
121,50
145,80
A
121,50
145,80
A
112,50
135,00
B
68,75
82,50
B
od 12,50
15,00
B
8184 Strmene nerezové, šikmé, s gumou, 12 cm
20,83
25,00
B
8173 Strmene nerezové, bezpečnostné, s gumou, 12 cm
28,75
34,50
B
5780 Strmene plastové, výmenné gumy, čierne, 12,5 cm
15,71
18,90
B
6,96
8,40
B
od 2,08
2,50
B
578.. Gumy do strmeňov farebné, 12,5 cm
818.. Gumy do strmeňov rovné / šikmé, 12 cm, čierne
819.. Strmeňové remene STANDARD, čierne, 130 cm (detské) / 145 cm
821.. Návlek na posedlie, umelý baránok, béžový / čierny
821.. Poprsník eleastický s martigalom, čierny, vel. 2, 3
eník 2013 SK.indd 89
od 8,33
10,00
B
od 14,58
17,50
B
47,92
57,50
B
4.3.2013 12:56:28
88
PODBRUŠNÍKY, DOPLNKY K SEDLU
1
4
2
3
6
5
7
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
Popis
819.. Podbrušník bavlnený, 100, 110, 120, 130, 140 cm
Bez DPH EUR
S DPH EUR
6,25
7,50
B
819.. Podbrušník neopren, s gumou, 110, 120, 130, 140 cm
20,83
25,00
B
819.. Podbrušník koža, polstrovaný, s gumou, 130, 140 cm
19,79
23,80
B
820.. Podbrušník drezúrny, neoprén, 50, 60, 70 cm
15,00
18,00
B
8195 Predĺženie podbrušníka, 27 cm
5,21
6,30
B
8208 Návlek na podbrušník, umelý baránok, čierny, 70 cm
6,25
7,50
B
8207 Návlek na podbrušník, neoprén, čierny, 70 cm
7,50
9,00
B
11,25
13,50
B
8229 Podchvostník, čierny, veľkosť pony
eník 2013 SK.indd 90
4.3.2013 12:56:31
PODSEDLOVÉ DEČKY
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
1
2
4
3
5
7
Obj. č.
6
8
Popis
1 8158 PFIFF, čierna, full
2 8159 LEOBEN, drezúrna, šedá, full
3
4
5
6
7
8
9
89
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
22,08
26,50
B
19,17
23,00
B
8164 drezúrna, biela, full
16,67
20,00
B
817.. ADRIANO, čierna / modrá / hnedá, full
12,08
14,50
B
896.. BARI, čierna / hnedá / modrá, full
12,92
15,50
B
587.. Skoková, čierna / modrá, full
15,71
18,90
B
8162 S vreckami, čierna
12,29
14,80
B
8161 Tlmiaca podložka pod sedlo, umelý baránok, biela
9,38
11,30
B
8972 Tlmiaca podložka pod sedlo, pravý baránok, biela
41,25
49,50
B
8171 Tlmiaca podložka gelová
43,75
52,50
B
eník 2013 SK.indd 91
4.3.2013 12:56:34
90
DEKY
115 / 125 / 135 / 145 / 155
135 / 145 / 155
1
2
185
195
205
165 195
175 205
185
125 / 135 / 145 / 155
125 / 135 / 145 / 155
3
4
175 195
185 205
175 195
185 205
125 / 135 / 145 / 155
5
6
175 195
185 205
7
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
801.. Odpocovacia, fleece, modrá
12,92
15,50
B
854.. Odpocovacia, fleece, s krkom, modrá / hnedá
31,25
37,50
B
854.. Nepremokavá, 600 D, vo vnútri bavlna, hnedá kocka
56,25
67,50
B
802.. Nepremokavá, 600 D, 200 gr, škoricová
45,50
54,60
B
682.. Proti muchám, s krkom, béžová
35,42
42,50
B
855.. Bedrová, nepremokavá 450 D, modrá, reflexné pruhy, M, L
33,75
40,50
B
5,83
7,00
B
8130 Popruh na deku, elastický
eník 2013 SK.indd 92
4.3.2013 12:56:41
CHRÁNIČE, BANDÁŽE
2
3
4
5
1
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
6
7
9
8
Obj. č.
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
91
10
Popis
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
828.. Kamaše šľachovky + strúhačky, set 4 ks, čierne, veľ. 2, 3
29,17
35,00
B
582.. Kamaše neoprénové predné, hnedé, veľ. 2, 3
12,83
15,40
B
582.. Kamaše neoprénové zadné, hnedé, veľ. 2, 3
12,83
15,40
B
6,67
8,00
B
839.. Zvony neoprénové, set 2 ks, veľ. S, M, L
11,67
14,00
B
837.. Zvony gelové, set 2 ks, veľ . M, L, XL
15,42
18,50
B
9,17
11,00
B
839.. Bandáže kombi fleece - elastické, set 4 ks, čierne / červené
12,08
14,50
B
8399 Bandáže fleece, set 4 ks, modré
12,08
14,50
B
838.. Zvony gumové na suchý zips, set 2 ks, veľ. M, L
839.. Bandáže elastické, set 4 ks, čierne / červené
8059 Držiak na bandáže, kovový, lakovaný
12,50
15,00
A
837.. Kamaše zatepľovacie a transport. neoprénové, set 4 ks, veľ. M, L
35,00
42,00
B
8387 Chránič na chvost
10,21
12,30
B
eník 2013 SK.indd 93
4.3.2013 12:56:47
92
OCHRANA PROTI HMYZU, MASTI
7
1
2
3
8
9
4
5
6
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8329 Sieťka proti hmyzu na nos, čierna
3,75
4,50
A
833.. Maska proti hmyzu, sieťová, veľkosť M, L, XL
9,17
11,00
A
832.. Maska proti hmyzu, elastická, veľkosť M, L, XL
B
10,42
12,50
581.. Maska proti hmyzus krytkou cez nos, veľkosť M, L, XL
9,13
11,00
B
806.. Strapce proti hmyzu, suchý zips, čierné, vel. 1, 2, 3
2,50
3,00
A
5869 Čabraka na uši, čierna s lemovaním, vel. 3
9,38
11,30
B
8335 Repelent CLAC, 500 ml
10,00
12,00
A
8369 Chladivá masť, 500 ml
7,08
8,50
B
11,25
13,50
B
8,75
10,50
B
8363 Chladivý a masážny gel, 500 ml
8563 Balzam špeciálny TONERDE Alumina, 1 kg
eník 2013 SK.indd 94
4.3.2013 12:56:52
93
VÝBAVA SEDLÁRNE, OŠETROVANIE KOŽE
1
2
3
4
5
10
6
9
7
8
PLEMENO:
DATUM NAROZENÍ:
MAJITEL:
JMÉNO:
OTEC:
MATKA:
RÁNO
KRMENÍ:
X
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
• PACOV
602 150 271
11
12
13
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
14
POLEDNE
VEČER
El ekt r i cké o h r ad n i ky X N ap áj ečky X S t ř i h ací s t r o j ky X Zař í z en í s t áj e
• Č E S K Ý K R U ML O V
723 227 214
• PL ZEŇ
602 602 182
• J A R O MĚŘ
602 390 675
• L I TO MYŠL
736 759 991
• O L O MO U C
724 809 863
• TŘ EB Í Č
602 362 014
w w w . k a m i r. c z
15
Popis
8090 Kliešte Knipex na kožu, dierovacie
16
Bez DPH EUR
S DPH EUR
15,63
18,80
C
8084 Vešiak na uzdičku, práškový lak, šedý
1,46
1,80
A
8093 Vešiak na uzdičku, živicový lak, červený
1,88
2,30
A
8087 Vešiak na uzdičku, živicový lak, čierny
1,88
2,30
A
8094 Vešiak na uzdičky, 4 háky, živicový lak, čierny
4,79
5,80
A
8085 Držiak na sedlo, pevný, práškový lak, šedý
5,00
6,00
A
8088 Držiak na sedlo, pevný, živicový lak, červený
6,25
7,50
A
8096 Držiak na sedlo, pevný, živicový lak, čierny
6,25
7,50
A
8097 Držiak na sedlo, sklopný, červený
7,96
9,60
A
62,50
75,00
B
8092 Mydlo na kožené výrobky, 250 g
5,25
6,30
B
8095 Olej na kožené výrobky, 500 ml
4,17
5,00
B
8098 Krém na kožené výrobky so včelím voskom, 450 ml
5,29
6,40
B
B
8086 Držiak na 6 dečiek pre kone, závesný
8787 Balzám Bang so včelím voskom, 200 g
5,21
6,30
8788 Olejová emulzia Bang s voskom, 1 l
5,21
6,30
B
3782 Tabuľka - stajňová tabuľka pre kone, biela, s logom KAMÍR
0,83
1,00
A
eník 2013 SK.indd 95
4.3.2013 12:56:55
94
WESTERN
4
3
1
2
5
6
8
7
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Popis
8155 Sedlo Hobby + príslušenstvo, veľkosť posedlia 16", hnedé
3151 Sedlo ZAJAC Klasik, Reining Tom
872.. Western NAVAJO DEA, acrylic, 75 × 155 cm, rôzne farby
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
232,50
279,00
B
od 750,00
900,00
C
6,88
8,30
B
816.. Dečka westernová, 80 × 80 cm, farba čierno / vínovo - smotanová
26,25
31,50
B
5839 Dečka westernová, 80 × 80 cm, hnedá, výmenná vložka
26,46
31,80
B
800.. Podbrušník westernový, nylon, podložený, 70, 75, 80 cm
9,58
11,50
B
5777 Obal na posedlie, umelý baránok
15,00
18,00
B
8703 Remienok na ostrohy BIZ, zdobený floran, úzky, príp. široký
10,83
13,00
B
870.. Kabát ANHYDRIT hnedý dl. cca 130 cm, veľ. S, M, L, XL, XXL
40,83
49,00
B
870.. Chaps so šnúrkami ENARGIT, čierne, veľ. S, M, XL
56,25
67,50
B
eník 2013 SK.indd 96
4.3.2013 12:57:00
95
WESTERN
5
4
1
2
6
3
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
7
10
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
8
Popis
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8127 Uzdička jednoušká, hladená
20,83
25,00
B
8129 Uzdička s rovnou čelenkou, hladená
26,04
31,30
B
8128 Uzdička s čelenkou do V + conchos, hladená
33,33
40,00
B
871.. Uzdička ATACA zdobená conchos a floral, svetlá / tmavá
24,17
29,00
B
8707 Uzdička HIBONI opletaná byvolou kožou, conchos, svetlá
24,17
29,00
B
8725 Poprsník HIBONI opletaný byvolou kožou, conchos, svetlá
31,25
37,50
B
872.. Otiaže WAD, kožené, prešité, dĺžka 2,40 m, svetlé / tmavé
12,08
14,50
B
8334 Otiaže jednoduché, z jedného kusa, dĺžka 2,20 m
25,00
30,00
B
8240 Otiaže povrazové Bang, karabíny
19,17
23,00
B
8203 Podbradná retiazka
6,67
8,00
B
8204 Podbradný remienok, kožený
3,75
4,50
B
29,17
35,00
B
8535 Westernové laso, pracovné Classic, dĺžka 9,5 m
eník 2013 SK.indd 97
4.3.2013 12:57:05
96
OŠETROVANIE KOPÝT
1
6
7
2
3
4
8
5
9
10
11
Obj. č.
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
Popis
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8125 Háčik na kopytá
0,71
0,90
A
8117 Háčik na kopytá s kartáčikom, STANDARD
0,83
1,00
A
8419 Háčik na kopytá s kartáčikom, SUPER
1,25
1,50
A
378.. Kopytný nôž PROFI, úzky, pravý / ľavý
8,63
10,40
B
374.. Kopytný nôž PROFI, široký, pravý / ľavý
8,63
10,40
B
3786 Kopytný nôž PROFI obojstranný, stredný
8,96
10,80
B
A
3774 Brúska na kopytné nože
3,17
3,80
12,92
15,50
C
8340 Olej na kopytá Pedokur + štetec, 500 ml
8,96
10,80
A
8341 Balzam na kopytá Pedokan, 450 ml
4,17
5,00
A
8342 Tuk na kopytá, 1 000 ml
7,38
8,90
A
8802 Brúska diamantová, vrecková, kónusová SW
3133 Decht na kopytá, bukový, 1 kg
3,54
4,30
A
883.. KERATEX - kopytný tmel, 200 g
20,42
24,50
C
8832 Prípravok proti hnilobe kopýt THRUSH BUSTER, 59 ml
17,92
21,50
C
eník 2013 SK.indd 98
4.3.2013 12:57:11
97
OŠETROVANIE KOPÝT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
13
10
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
12
Popis
14
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8800 Kliešte štikacie na rohovinu 15" ARIEX
58,33
70,00
C
8801 Kliešte štikacie na rohovinu 15" N.F.USA
104,17
125,00
C
8343 Kliešte podkováčske štikacie, malé, Knipex
33,75
40,50
B
8350 Kliešte podkováčske široké, Knipex
32,08
38,50
B
8344 Kliešte podkováčske nitovacie
13,75
16,50
B
7,71
9,30
B
20,00
24,00
c
od 13,00
15,60
B
9,38
11,30
B
8348 Kliešte kopytné, diagnostické
10,00
12,00
C
8349 Struhák kopytný
33,33
40,00
C
6,88
8,30
C
8345 Kladivo podkováčske
8805 Podsekávač - utínač kombinovaný ARIEX
834.. Rašpľa na kopytá DICK, 20 / 30 cm
8347 Rašpľa na kopytá, 35 cm, bez rukoväte
880.. Závitník - čistič na závit podkovy s kľúčom, M10 / M12
881.. Ozub STANDARD, rovný / ostrý, M10 / M12 / M14
od 0,17
0,50
C
881.. Ozub MUSTAD ICE 4, 12 x 12 x 11 s vid. hrotom tupý, M10 / M12
0,63
0,80
C
882.. Podkovák MUSTAD, 49 / 53 / 57 / 61 / 65 / 69 / 73 mm
info u predajcu
eník 2013 SK.indd 99
C
4.3.2013 12:57:14
98
POTREBY PRE PSOV A MAČKY
Uvedený sortiment môže byť na predajných miestach len na objednávku.
3
2
1
6
5
7
8
4
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
Popis
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
861.. Vodítka textilné, s 1 alebo 2 krabínami
od 3,00
3,60
C
691.. Vodítka FLEXI, rôzne farby a veľkosti
od 6,50
7,80
C
862.. Obojky textilné, rôzne veľkosti
od 1,00
1,20
C
863.. Obojky retiazkové, sťahovacie a polosťahovacie, výchovné
od 1,75
2,10
C
861.. Postroj bezpečnostný, do auta, veľ. XS, S, M, L, XL
od 3,50
4,20
C
861.. Hračky pre psov - rôzne druhy
od 1,00
1,20
C
0,67
0,80
C
od 2,50
3,00
C
1,67
2,00
C
8621 Klieše na odstraňovanie kliešťov
862.. Šampón pre psov, rôzne druhy
8640 Hrebeň obojstranný, drevená rukoväť
8641 Hrebeň, hrabličky
6928 Strihací strojček Moser Clam shell 1400
862.. Misky plastové, rôzne druhy
eník 2013 SK.indd 100
3,75
4,50
C
31,88
38,30
C
od 2,08
2,50
C
4.3.2013 12:57:19
99
POTREBY PRE PSOV A MAČKY
Uvedený sortiment môže byť na predajných miestach len na objednávku.
1
3
2
4
7
6
Pokiaľ je obj.č. doplnené „..“, je výrobok dodávaný vo viacerých variantách a je potrebné doplniť konkrétne objednávacie číslo.
8
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
10
Popis
11
12
Bez DPH EUR
13
S DPH EUR
864.. Misky nerezové so stojanom 2 × 450, 2 × 900 ml
od 2,50
3,00
C
867.. Misky nerezové s gumovou hranou 450, 700, 900, 1800 ml
od 1,50
1,80
C
8664 Obojok pre mačky, reflexný s gumovou podložkou
0,83
1,00
C
5907 Postroj pre mačky, farba dúha
2,50
3,00
C
866.. Hračky pre mačky, rôzne druhy
od 0,83
1,00
C
867.. Toaleta pre mačky, rôzne druhy
od 5,50
6,60
C
16,88
20,30
C
698.. Pelechy pre psov a mačky
od 11,25
13,50
C
867.. Boxy transportné Guliver, max. 6, 8, 12, 18 kg
od 10,00
12,00
C
694.. Klietky prepravné pre psov, rôzne druhy
od 37,50
45,00
C
od 10,00
12,00
C
6951 Píšťalka na psov
1,25
1,50
C
6950 Taštička na pochútky
1,46
1,80
C
od 4,00
4,80
C
6989 Kukáň Samanta 42 × 42 × 40 cm, béžová
10 865.. Odpočívadlá pre mačky
11 450.. Propesko granuly pre mačky, rôzne druhy, 2 kg
12 450.. Propesko kúsky mäsa pre mačky, rôzne druhy, konzerva 415 g
13 450.. Propesko granuly pre psov, rôzne druhy, 1 kg, 10 kg
6971 Pochúťky pre psov - kostičky mix
eník 2013 SK.indd 101
0,79
1,00
C
od 2,00
2,40
C
1,04
1,30
C
4.3.2013 12:57:23
100
NÁSADY
1
2
3
Obj. č.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
eník 2013 SK.indd 102
Popis
Kč bez DPH
Kč s DPH
Násada do kladiva 25 cm
0,33
0,40
A
Násada do kladiva 30 cm
0,42
0,50
A
Násada do kladiva 32 cm
0,46
0,55
A
Násada do kladiva 36 cm
0,46
0,55
A
Násada do kladiva 40 cm
0,50
0,60
A
Násada do kladiva 50 cm
0,58
0,70
A
Násada do kladiva 60 cm
0,71
0,85
A
Násada do kladiva 70 cm
0,80
0,95
A
Násada do kladiva 80 cm
1,17
1,40
A
Násada do rýľa rovná
1,63
1,96
A
Násada do rýľa T
1,75
2,10
A
4.3.2013 12:57:27
NÁSADY
101
1
2
3
4
5
Obj. č.
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
eník 2013 SK.indd 103
Bez DPH EUR
S DPH EUR
Násada do hrablí 130 cm
Popis
0,96
1,15
A
Násada do hrablí 150 cm
1,54
1,85
A
Násada do hrablí 180 cm
1,75
2,10
A
Násada do sekery 35 cm
0,83
0,99
A
Násada do sekery 40 cm
0,92
1,10
A
Násada do sekery 50 cm
1,00
1,20
A
Násada do sekery 60 cm
1,17
1,40
A
Násada do sekery 70 cm
1,21
1,45
A
Násada do sekery 80 cm
1,29
1,55
A
Násada do sekery 90 cm
1,50
1,80
A
Násada do motyky
1,77
2,12
A
Násada do krompáča
1,50
1,80
A
Násada do lopaty
1,50
1,80
A
4.3.2013 12:57:28
102
eník 2013 SK.indd 104
OCHRANNÉ POMÔCKY, KANCELÁRIA
Uvedený sortiment môže byť na predajných miestach len na objednávku.
www.vseprofarmu.cz
4.3.2013 12:57:28
NÁRADIE, MOTOTECHNA, ELEKTRO
103
Uvedený sortiment môže byť na predajných miestach len na objednávku.
www.vseprofarmu.cz
V nabídce též LED technologie osvětlení
eník 2013 SK.indd 105
4.3.2013 12:57:31
OBSAH
Batérie pre ohradníky . . . . 7
Bičíky . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Búda pre teľatá . . . . . . . . 40
Česáky . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Čižmy . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Čižmy jazdecké . . . . . . . . 71
Dečky pod sedlo . . . . . . . 82
Deky na kone . . . . . . . . . . 83
Dojenie . . . . . . . . . . . . 53-56
Dopravníky . . . . . . . . . . . . 95
Drôt pre ohradníky . . . . . 18
Elektrické biče . . . . . . . . . 42
Fixačná klietka . . . . . . . . 28
Haly . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Imobilizéry . . . . . . . . . . . . 44
Izolátory pre lanká . . . . . . 9
Karabíny . . . . . . . . . . . . . . 74
Kartače na čistenie . . . . . 61
Koly . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kopytá . . . . . . . . . . . . 89-90
Krmelce . . . . . . . . . . . . . . 26
Krmítko pre hydinu . . . . . 49
Lampa infra . . . . . . . . 48-50
Lanká pre ohradník . . 17-18
Lonžovanie . . . . . . . . . . . . 74
Lopaty . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Manipulačné súpravy 27-29
Minerálne doplnky . . 50, 64
Mucholapky . . . . . . . . . . . 46
Mulcové zábrany . . . . . . . 42
Napájačky HD, kone . 31-37
Napájačky pre hydinu . . . 49
Napájačky pre zajace . . . 50
Napájanie jahňat . . . . . . . 47
Napájanie teliat . . . . . . . . 39
Napínaky pre ohradníky . 22
Náradie . . . . . . . . . . . . . . 103
Násady . . . . . . . . . . 100-101
Navíjaky . . . . . . . . . . . . . . 20
Odrohovače . . . . . . . . . . . 38
Ohlávky pre kone . . . . . . . 75
Ohradné panely . . . . . . . . 25
Ohradníky, zdroje . . . . . .1-6
Ochranné pomôcky . . . . 102
Otiaže . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Označovanie zvierat . . . . 41
Pachové ohradníky . . . . . 24
Páky na telenie . . . . . . . . 38
Pasce na hlodavce . . . . . . 52
Pásky pre ohradníky . . . . 19
Paznechty . . . . . . . . . . . . . 45
Pletivo obora . . . . . . . . . . 24
Podbrušníky . . . . . . . . . . . 81
Podstieľka . . . . . . . . . . . . . 30
Prístrešky . . . . . . . . . . . . . 30
Rajtky . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Rukavice jazdecké . . . . . . 72
Sedlá . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Siete pre hydinu . . . . . . . 50
Siete pre ovce . . . . . . . . . . 23
Skúšačky . . . . . . . . . . . . . . . 8
Solárne panely . . . . . . . . . . 6
Spojka pre ohradníky . . . 21
Strangulácia . . . . . . . . . . . 47
Strihacie strojčeky . . . 57-60
Škrabadlá . . . . . . . . . . . . . 46
Teplomery . . . . . . . . . . . . 51
Trmene . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tyčky pre ohradníky. . . . . 15
Utierky na vemená . . . . . 55
Uzdičky . . . . . . . . . . . . . . . 77
Váhy . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vedrá . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Vesty pre jazdcov . . . . . . . 71
Vchody pre ohradníky 13-14
Viazanie dobytka . . . . 43-44
Vidly . . . . . . . . . . . . . . 69-70
Vodítka pre kone . . . . . . . 76
Vodítka pre psy . . . . . . . . 91
Vozíky . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Vybavenie sedlárne . . . . . 86
Vysokonapäťové káble . . . 6
Western . . . . . . . . . . . 87-88
Zubadlá . . . . . . . . . . . . . . 78
Žiarovky vyhrievacie . . . . 48
Žľaby . . . . . . . . . . . . . . 67-68
Technické a cenové zmeny sú vyhradené.
Poštovné určuje tarifa zásielkovej služby EMS Slovensko.
V poštovnom je zahrnutá cena, dobierka, poistenie, váha (všetok tovar bez obmedzenia).
eník 2013 SK.indd 106
4.3.2013 12:57:39
Tra d i č n í v ýrob ce
posklizňových linek
b r a m b o r a z e l e n i ny,
pásových dopravníků pro
dopravu sypkého
a kusového materiálu,
š t ě p k y, u h l í . . .
Bluetech s. r. o.
www.bluetech.cz
Žižkova 596, 395 01 Pacov, CZ
POSKLIZŇOVÉ LINKY
e-mail: [email protected]
tel.: +420/565 413 111
fax: +420/565 413 444
eník 2013 SK.indd 107
4.3.2013 12:57:39
eník 2013 SK.indd 108
4.3.2013 12:57:41
Download

1 - RETROLC sro