CENNÍK
č. 19 • ceny platné k 15.3.2011
OVISFARMA s.r.o.
2011
OVISFARMA s.r.o.
POVAŽSKÁ BYSTRICA
OVISFARMA s.r.o.
Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica
tel./fax: +421 424 324 838
mobil: +421 905 320 439, +421 907 710 566
e-mail: [email protected]
www.ovis.sk
LUČENEC
RETRO LC, s.r.o.
Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
tel: + 421 473 214 402, + 421 473 214 401
mobil: +421 917 464 671
e-mail: [email protected]
www.retrolc.sk
KAMÍR a Co spol. s r.o., Ferdinanda Pakosty 1 148, 395 01 Pacov, CZ
tel.: +420 565 442 959, fax: +420 565 442 858
mobil: +420 602 150 271
e-mail: [email protected]
www.kamir.cz
OBSAH
Bat. ohradníky AKO . . . . . . 4
Batérie, prísluš. . . . . . . . . . 7
Biče . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Búdy pre teľatá . . . . . . . . 34
Česáky, boxy na čistenie . 56
Deky. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Dezinfekcia DZ, filtre . . . . 47
Doplnky k sedlu . . . . . . . . 77
Drôty, polyprop. lanká . . 18
Elektrické biče . . . . . . . . . 38
Fixácia pre pre ovce . . . . . 45
Fixačná klietka . . . . . . . . . 22
Hygiena vemena . . . . . . . 48
Chrániče, bandáže . . . . . . 81
Izolátory špeciálne . . . . . 10
Izolátory základné . . . . . . . 9
Izolátory pre pásky . . . . . 11
Kamerové systémy . . . . . 36
Kartáče, hrebene . . . . . . . 55
Krmelce . . . . . . . . . . . . . . 24
Kŕmenie pre ovce . . . . . . . 43
Lízy, pochutiny . . . . . . . . . 58
Lonž. pomôcky, karabíny. 68
Manipul. bránky pre ovce 44
Manipulačné súpravy . . . 21
Minerálne lízy . . . . . . . . . 46
Mistovacie vidly, vozíky. . 64
Napájačky . . . . . . . . . . 27-32
Napájanie teliat . . . . . . . . 33
Násady. . . . . . . . . . . . . 93-94
Navijáky, odvíjač drôtov . 16
ND dojacích zariadení . . . 50
Oblúkové haly . . . . . . . . . 26
Ohlávky . . . . . . . . . . . . 69-70
Ohradníkový panel . . . . . 23
Ohradníky LACME . . . . . . . 5
Ohradníky sieťové AKO . . . 1
Ohradníky s reg. AKO . . . . 2
Ohradníky komb. AKO . . . . 3
Ochrana proti hmyzu. . . . 72
Ošetrovanie kopýt . . . . . . 86
Ošetrovanie paznechtov . 41
Otiaže, príslušenstvo . . . . 75
Označovanie zvierat . . . . 39
Pasce na hlodavce . . . . . . 90
Plastové žľaby. . . . . . . . . . 61
Plastové a kovové žľaby. . 62
Podbrušníky, doplnky . . . 78
Podsedlové dečky. . . . . . . 79
Podstielka, ošetr. kopýt . . 85
Polyetylenové lanká . . . . 17
Polyetylenové pásky . . . . 19
Pomôcky pri dojení . . . . . 49
Potreby pre chov hydiny . 88
Potreby pre chov
ošípaných . . . . . . . . . . . . . 87
Potreby pre chov oviec . . 42
Pôrodnícke pomôcky . . . . 35
Prístrešky, boxy . . . . . . . . 25
Prostriedky
proti muchám . . . . . . . . . 37
Sedlá . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Siete pre ovce, káble . . . . 15
Signalizácia, skúšačky . . . . 8
Solár. panel, káble . . . . . . . 6
Spojky, napináky . . . . . . . 20
Sprac. ovčieho mlieka
a výroba syra . . . . . . . . . . 94
Strihacie strojčeky . . . 51-54
Teplomery . . . . . . . . . . . . 89
Tyče, koly . . . . . . . . . . . . . 14
Tyče pre ohrady . . . . . . . . 13
Udidlá . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Umývanie a star. o srsť . . 57
Uväzovanie HD . . . . . . . . . 40
Uzdičky . . . . . . . . . . . . . . . 73
Váhy . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Vedrá . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Vchody, brány . . . . . . . . . 12
Vidly, hrable, obuv . . . . . . 63
Vodítka . . . . . . . . . . . . . . . 71
Výbava pre jazdca . . . 65-66
Výbava sedlárne, koža . . . 82
Western. . . . . . . . . . . . 83-84
Technické a cenové zmeny sú vyhradené.
Poštovné určuje tarifa zásielkovej služby EMS Slovensko.
V poštovnom je zahrnutá cena, dobierka, poistenie, váha (všetok tovar bez obmedzenia).
1
2
2
3
4
4
10 000 V
12 000 V
10 000 V
10 200 V
11 400 V
13 000 V
5 000 V
3323 CAVALLO PRO N 2001 - optická kontrola ohrady a uzemnenia
3972 MINOTOR - optická kontrola ohrady a uzemnenia
3327 PP 3600 (3000) - optická kontrola ohrady a uzemnenia
3326 PP 5100 (5000) - optická kontrola ohrady a uzemnenia
3321 PP ND 6100 - digitálna kontrola ohrady, uzemnenia a okruhu
3911 S 6 K Cow-Trainer - zdroj pre poháňače
4 500 V
6 500 V
8 600 V
5 700 V
5 800 V
5 600 V
4 500 V
4 000 V
0,1 J
6,4 J
5,0 J
3,0 J
4,5 J
2,0 J
1,1 J
0,6 J
Maximálne Napätie pri
Max. energia
napätie odpore 500 Ohm vybíjacia
10 900 V
Popis
3
3328 CAVALLO N 1001 - optická kontrola ohrady
2
3901 CompactPower N 700 - optická kontrola ohrady
Obj. č.
1
127,00
255,00
170,00
145,00
122,00
115,00
84,00
71,00
Bez DPH EUR
152,40
306,00
204,00
174,00
146,40
138,00
100,80
85,20
S DPH EUR
4
A
A
A
A
A
A
A
A
1
OHRADNÍKY SIEŤOVÉ AKO
2
Popis
7J
10 J
14,5 J
8 400 V
8 600 V
8 800 V
Maximálne Napätie pri
Max. energia
napätie odpore 500 Ohm vybíjacia
11 600 V
1 3230 PowerProfi NI 7000 - optická kontrola ohrady a uzemnenie
2 3231 PowerProfi Digital NDI 10000 - digitálna kontrola ohrady a uzemnenie 11 600 V
2 3232 PowerProfi Digital NDI 15000 - digitálna kontrola ohrady a uzemnenie 11 700 V
Obj. č.
• Časové oneskorené prispôsobenie sily rázu zvyšuje bezpečnosť pre človeka i pre zviera pri dotyku
ohradníka • Poplachová funkcia kontroluje ohradník pri trvalom dotyku spustí poplach a spomalí
sled impulzov • V porovnaní s doterajšími prístrojmi je impulzová technika AKOtronic výrazne
bezpečnejšia, úspornejšia a pri silnom poraste chráni lúku extrémne vysokým napätím oveľa lepšie
• Dva digitálne dispeleje pre výstupné a zemniace napätie plus dvojfarebné LED kontrolky • S dvoma
výstupmi pre ohradník(silný/slabý) • Riadenie mikroprocesorom • Vyrobené v Nemecku
1
336,00
295,00
195,00
Bez DPH EUR
403,20
354,00
234,00
S DPH EUR
Nové série AKO-NDI spĺňajú bezpečnostnú normu pre elektrické
ohradníky, ktorá vstúpila do platnosti 1.9.2010. Podľa tejto normy je maximálna vstupná energia obmedzená
na 15 joulov. Prístroje medzi 5 a 15
joulov musia byť vybavené časovo
oneskoreným prispôsobením sily rázu pri zmenšenej záťaži a poplachovou funkciou. Časové oneskorenie
zaručuje dostatočne dlhú rezervu na
bezpečné vzdialenie sa z dosahu
ohradníka. Pokiaľ prístroj napriek
tomu zistí trvalý dotyk, sled impulzov sa výrazne spomalí a ozve sa
akustický a optický signál.
A
A
A
OHRADNÍKY SIEŤOVÉ S REGULÁCIOU AKO
2
12 V+230 V
12 V+230 V
12 V+230 V
12 V + 230 V
12 V + 230 V
9V
12 V + 230 V
3310 DUO-Power X 1000 + adaptér 6
3311 DUO-Power X 2000 + adaptér 6
3312 DUO-Power X 3000 + adaptér 6
3334 MP AN 3100 (bez adaptéru)
baterie + 230 V
9 V, 12 V + 230 V
4
6
6
6
Zdroj
3772 Powerstation BD 600 - digitál (bez adapt.)
Popis
3
3330 S 200, solár + adaptér 6
Obj. č.
2
17,00
3798 Sieťový adaptér pre PS BD
224,00
244,00
180,00
128,00
110,00
85,00
238,00
192,00
17,00
3,0 J
3,1 J
0,5 J
5,0 J
2,3 J
1,2 J
0,7 J
0,5 J
0,2 J
Bez DPH EUR
3918 Sieťový adaptér pre DUO-Power
5 500 V
4 800 V
3 500 V
5 700 V
4 900 V
4 400 V
4 100 V
4 3000 V
2 500 V
Napätie pri
Max. energia
odpore 500 Ohm vybíjacia
5
17,00
12 000 V
11 800 V
7 400 V
14 200 V
12 000 V
10 000 V
10 000 V
10 300 V
8 000 V
Maximálne
napätie
6
4
3906 Sieťový adaptér pre AN 1300, AN 3100, A 3000 digitál
3108 MP AN 5500 (bez adaptéru)
5 3904 MP A 3000 - digitál (bez adaptéru)
1
2
3
3
3
4
6
1
20,40
20,40
20,40
268,80
292,80
216,00
153,60
132,00
102,00
285,60
230,40
S DPH EUR
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
3
OHRADNÍKY KOMBINOVANÉ AKO
Obj. č.
1 ks
100 ks
1 ks
500 m
2 ks
Popis
10 m + 3 m
2 ks
1 ks
Zdroj
2
Maximálne
napätie
Napätie pri
Max. energia
odpore 500 Ohm vybíjacia
3
85,20
103,20
144,00
97,20
71,00
86,00
120,00
81,00
169,20
S DPH EUR
141,00
Bez DPH EUR
4
A
A
A
A
A
určené pre kone, psov, malé zvieratá
súprava - CAVALLO 1001, 10 mm páska Standart, zemniaca tyč 1 m, pripojovacie káble, izolátory
1 3960 Štartovacia
s vrutom CZ 131 a koncové WI 604, držiaky k bránke WZ 600 a skúšačka AKO do 6 kW
2 × 1,5 V
6 200 V
1 200 V
0,04 J
2 3921 Compact Power B 40
9 (12) V
8 400 V
2 300 V
0,16 J
3 3324 Compact Power B 140
9 (12) V
10 500 V
3 200 V
0,25 J
4 3329 Eco Power plus B 250
12 V
8 300 V
3 700 V
0,50 J
2 3325 Compact Power AN 500
1
BATÉRIOVÉ OHRADNÍKY AKO, SÚPRAVY
4
1
2
3
3
4
5
6
230 V
3180 SECUR 2005 - optická kontrola ohrady
12 000 V
10 000 V
10 000 V
8 000 V
Maximálne
napätie
230 V
230 V
3170 UBISON 10000 - optická kontrola ohrady
3169 UBISON 15000 - digitálna kontrola ohrady
10 000 V
10 000 V
12 V + 230 V 10 000 V
230 V
3179 SECUR 2000 - optická kontrola ohrady
3165 DUAL 5000 - optická kontrola ohrady
230 V
3178 CLOS 2000 -optická kontrola ohrady
Zdroj
230 V
Popis
2
3
3177 CAVAL 2 - optická kontrola ohrady
Obj. č.
1
8 200 V
5 600 V
5 300 V
3 800 V
3 800 V
3 800 V
3 000 V
15 J
10 J
5J
6J
4J
4J
2J
Napätie pri
Max. energia
odpore 500 Ohm vybíjacia
4
374,00
268,00
229,00
167,00
129,00
117,00
90,00
Bez DPH EUR
448,80
321,60
274,80
200,40
154,80
140,40
108,00
S DPH EUR
5
A
A
A
A
A
A
A
6
5
OHRADNÍKY LACME
6
SOLÁRNE PANELY, VYSOKONAPÄŤOVÉ KÁBLE
2
3
1
odpor 1,4 Ω/100 m
odpor 2,5 Ω/100 m
odpor 9 Ω/100 m
5
4
6
Obj. č.
1
1
2
1
1
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3907 Solárny panel pre AN 3100 - 12 V/25 W, 37 × 76 cm
212,00
254,40
B
3913 Solárny panel pre AN 5500 - 12 V/45 W, 37 × 148 cm
319,00
382,80
B
3914 Solárny panel pre A 3000 - 12 V/25 W, 37 × 76 cm
212,00
254,40
B
3933 Solárny panel pre DUO X 1000 - 12 V/15 W, 37 × 42 cm
128,00
153,60
B
3934 Solárny panel pre DUO X 2000, 3000 - 12 V/25 W, 37 × 76 cm
212,00
254,40
B
3924 Panel solárny + gel batéria AKO pre PS - 12 V/8 W, 37 × 24 cm
128,00
153,60
B
3258 Vysokonapäťový kábel, drôt pozink. 1,6 mm - dvojitá izolácia, 25 m
10,00
12,00
A
3259 Vysokonapäťový kábel, drôt pozink. 1,6 mm - dvojitá izolácia, 50 m
18,50
22,20
A
3260 Vysokonapäťový kábel, drôt pozink. 1,6 mm - dvojitá izolácia, 100 m
34,80
41,76
A
3254 Vysokonapäťový kábel Cu lanko 1,4 mm - dvojitá izolácia, 1 m
0,65
0,78
A
3252 Vysokonapäťový kábel Cu lanko 1,4 mm - dvojitá izolácia, 50 m
30,00
36,00
A
3247 Vysokonapäťový kábel Cu lanko 1,4 mm - dvojitá izolácia, 100 m
55,60
66,72
A
3246 Vysokonapäťový kábel Cu lanko 1,4 mm - dvojitá izolácia, 500 m
272,00
326,40
A
3256 Vysokonapäťový kábel Cu lanko 1,4 mm - jednoduchá izolácia, 1 m
0,60
0,72
A
3210 Vysokonapäťový kábel Cu lanko 1,4 mm - jednoduchá izolácia, 50 m
21,00
25,20
A
7
BATÉRIE, PRÍSLUŠENSTVÁ
3
2
1
4
5
6
7
8
10
11
Obj. č.
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
12
Popis
9
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3360 Batéria pre zdroje, alkalická, suchá na 1 použitie 9 V/170 Ah
25,50
30,60
A
3091 Batéria pre zdroje, alkalická, suchá na 1 použitie 9 V/120 Ah
23,00
27,60
A
3116 Batéria pre zdroje, alkalická, suchá na 1 použitie 9 V/100 Ah
19,00
22,80
A
3150 Kábel pre pripojenie 9 V zdrojov k 12 V autobatérii
12,00
14,40
A
3351 Batéria akumulátorová trakčná 12 V, 60 Ah
74,00
88,80
B
3673 Vypínač pákový
6,00
7,20
A
3671 Vypínač otočný M 4
8,80
10,56
A
3363 WZ 41 - bleskopoistka
7,30
8,76
A
3346 Farmárske kliešte - kladivo
5,00
6,00
A
3922 Ohradníková zem. tyč - pozink. pre B 40 a AN 500 a ECO POWER
6,30
7,56
A
3991 Ohradníková zemniaca tyč - pozink. 1 m
4,80
5,76
A
3777 CZ 168 - výstražná tabuľka - Súkromný pozemok
0,90
1,08
A
3998 CZ 165 - výstražná tabuľka - Plemenný býk
0,90
1,08
A
3776 CZ 167 - výstražná tabuľka - Zlý kôň
0,90
1,08
A
3101 CZ 166 - výstražná tabuľka - Elektrický ohradník
0,90
1,08
A
8
SIGNALIZÁCIA, SKÚŠAČKY
7
2
1
3
5
4
Obj. č.
Popis
3243 SMS ovládač pre zdroje 230 V (až 3 zdroje)
1 3242 SMS vypínač pre zdroje 230 V (1 zdroj)
3143 Alarm - signalizácia výpadku zdroja + napájanie
2
3
4
5
6
7
8
3352 Signálne svetlo - kontrola na ohrade
6
8
Bez DPH EUR
S DPH EUR
510,00
612,00
C
174,00
208,80
B
106,00
127,20
B
15,00
18,00
A
3370 Skúšačka AKO, 0 - 6000 V
8,00
9,60
A
3375 Skúšačka AKO, 0 - 10 000 V
8,00
9,60
A
3359 Skúšačka WZ 750, 0 - 5 000 V
11,40
13,68
A
3354 Skúšačka AKO 0 - 8 000 V, bezkontaktná
16,50
19,80
A
3358 Skúšačka digitálna 0 - 9 900 V
28,00
33,60
A
6,50
7,80
A
3396 Skúšačka bezkontaktná orientačná
9
IZOLÁTORY ZÁKLADNÉ
1
2
4
Obj. č.
6
7
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
8
10
11
12
5
3
10
Popis
8
11
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3339 CZ 150 univerzálny bez klinca
0,067
0,08
A
3339 CZ 150 univerzálny bez klinca (celý kartón 1200 ks)
0,063
0,08
A
3331 CZ 150 univerzálny s klincom 80 mm
3336 CZ 150 400 ks + 20 ks CZ 155 s klincami vo vedre
0,080
31,50
0,10
A
37,80
A
3345 CZ 151 univerzálny s vrutom 5 mm
0,125
0,15
A
3380 AKO 131 kruhový s vrutom 5 mm
0,110
0,13
A
35,28
A
0,14
A
3333 AKO 131 kruhový s vrutom 5 mm, 350 ks vo vedre
3320 CZ 131 kruhový s vrutom 5 mm
29,40
0,120
3971 WI 24 ECO veľký kruhový s vrutom 6mm
0,120
0,14
A
3357 WI 24 veľký kruhový vrut 6 mm
0,130
0,16
A
3398 AKO 131 DS s priechodným vrutom 5,3 mm
0,110
0,13
A
3379 WI 203 DS s priechodným vrutom 6 mm
0,125
0,15
A
3335 AKO 25 veľký s priechodným vrutom 6 mm
0,135
0,16
A
3402 EURO Cord pre laná do 0,8 mm, na dva klince/vruty
0,18
0,22
A
3356 EASY Cord - drôt, lano do 8 mm s vrutom 6 mm
0,18
0,22
A
10
IZOLÁTORY ŠPECIÁLNE
2
1
3
4
8
7
6
10
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5
12
Popis
3361 WI 24/2 kruhový so závitom M6, 30 mm
9
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
0,21
0,25
A
3368 WI 24/2 kruhový so závitom M6, 80 mm
0,43
0,52
A
3404 MAXI TAPE pre pásku so závitom M6, 200 mm
0,75
0,90
A
3377 Objímka pre stĺpiky 40 - 60 mm,matice 6 mm
0,63
0,76
A
3371 Objímka pre stĺpiky 35 - 70 mm,matice 6 mm
1,06
1,27
A
3255 VarioPlus - lanko, lano, priemer tyče do 17 mm
0,24
0,29
A
3257 VarioPlus - pre pásku do 40 mm, priemer tyče do 17 mm
0,25
0,30
A
3343 WI 17 s dvojitým úchytom pre oválnu tyč WZ 85
0,26
0,31
A
3010 CZ návlečný na laminátovú tyč
0,16
0,19
B
3028 CZ klieština k návlečnému izolátoru 3010
0,05
0,06
B
10 3118 WI 105 rohový, napínací s vrutom
0,45
0,54
A
11 3564 AKO rohový, napínací s priechodným vrutom
12 3562 WI 120 rohový a napínací - vajíčko
13 3965 WI 2400 pre preds. ohradu s vrutom, 6 mm, 200 mm
0,52
0,62
A
0,23
0,28
A
0,44
0,53
A
11
IZOLÁTORY PRE PÁSKY
4
1
2
3
5
7
6
9
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
11
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3797 WI 94 kombinovaný pre pásku do 20 mm a lano do 6 mm s vrutom
0,18
0,22
A
3863 WI 4004 pre pásku 40 a lano do 8 mm
0,18
0,22
A
3867 WI 4024 pre pásku do 40 mm s vrutom a s klipom
0,18
0,22
A
3386 WI 930 pre pásku do 60 mm
0,18
0,22
A
3711 MAXI TAPE izol. s vrutom pre pásku 40 a lano do 6 mm
0,18
0,22
A
3712 MAXI TAPE s M 6 pre pásku 40 mm a lano do 6 mm
0,30
0,36
A
3403 MaXI TAPE vrut pre predsadenú ohradu 6 mm, 200 mm
0,60
0,72
A
3550 ISO PROFI s 2 plastovými vrutmi pre pásku do 40 mm
1,14
1,37
A
3563 WI 5000 pre pásku do 40 mm, priebežný - PROFI
2,10
2,52
A
3566 Kovová vložka BV 5005 k izolátoru WI 5000
0,90
1,08
A
3970 Montážna hlavica ECO čierna - pre kruhové izolátory
1,50
1,80
A
3975 Montážna hlavica ECO červená - pre kruhové a ploché izolátory
4,20
5,04
A
VCHODY, BRÁNY
12
4
1
5
2
7
8
6
9
11
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
5
6
7
8
3
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3367 WI 604 koncový k bránke s vrutom
0,50
0,60
A
3401 Izolátor koncový k bránke kompaktný
0,50
0,60
A
3869 WI 606 koncový k bránke
0,40
0,48
A
3400 Izolátor koncový k bránke trojstranný
1,07
1,28
A
3225 WZ 175 - držiak k bránke ECO
0,90
1,08
A
3024 WZ 600 - držiak k bránke
1,07
1,28
A
3140 WZ 800 - držiak k bránke veľký
1,27
1,52
A
3141 WZ 6029 - držiak k bránke s pružinou
2,70
3,24
A
3364 WZ 6024 - vchod do ohrady komplet s pružinou
4,45
5,34
A
3890 WZ 6024 E - náhradná pružina k WZ 6024
2,80
3,36
A
9 3025 WZ 6028 - vchod do ohrady komplet s gumou
12,55
15,06
A
100,00
120,00
B
138,00
165,60
B
140,00
168,00
B
10 3307 Brána na pastviny, výška 110 cm, dľžka 1 - 1,7 m
10 3306 Brána na pastviny, výška 110 cm, dľžka 3 - 4 m
11 3555 Elektrická brána 5 m
13
1
2
Obj. č.
1
1
3
2
2
4
5
6
7
8
9
TYČE PLASTOVÉ PRE MOBILNÉ OHRADY
3
4
5
6
Popis
7
8
Bez DPH EUR
9
S DPH EUR
3362 WZ 2000 K, plast biely, 7 úchytov, 90 cm (celková 110 cm)
1,20
1,44
A
3340 TITAN, plast biely, 8 úchytov, 90 cm (celková 110 cm)
1,20
1,44
A
3543 TITAN plus, plast biely, 8 úchytov, 90 cm (celková 110 cm)
1,50
1,80
A
3027 WZ 2000/140, plast biely, 10 úchytov, 140 cm (celková 160 cm)
1,65
1,98
A
3540 TITAN, plast biely, 12 úchytov, 140 cm (celková 157 cm)
1,65
1,98
A
3544 TITAN plus, plast biely, 12 úchytov, 140 cm (celková 157 cm)
1,90
2,28
A
3565 WZ 3000/110, plast biely, 110 cm strmeň (celková 125 cm)
1,90
2,28
A
3390 WZ 3000/140, plast biely, 140 cm strmeň (celková 165 cm)
2,10
2,52
A
3376 WZ 4000 D, plast biely, 90 cm, dvojitý nášľap (celková 110 cm)
1,20
1,44
A
3541 TITAN 90 cm, plast biely, dve špičky (celková 110 cm)
1,50
1,80
A
3542 TITAN 140 cm, plast biely, dve špičky (celková 160 cm)
1,90
2,28
A
TYČE KOVOVÉ A LAMINÁTOVÉ, KOLY
14
Dodávka kolov môže byť obmedzená
podľa možností výrobcu
1
2
3
Obj. č.
1
2
2
3
3
4
5
6
6
6
7
7
4
5
Popis
6
7
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3341 WZ 85 tyč kovová, oválna s izolátorom, dľžka 105 cm
1,60
1,92
A
3085 CZ 115 cm, sklolaminát, plastová špička
1,35
1,62
A
3081 CZ 115 cm, sklolaminát, kovová špička
1,40
1,68
A
3011 CZ 155 cm, sklolaminát, plastová špička
1,70
2,04
A
3014 CZ 155 cm, sklolaminát, kovová špička
1,75
2,10
A
3686 Kôl, recyklovaný plast priemer 6,5 cm, dĺžka 160 cm
4,90
5,88
B
3895 Kôl, recyklovaný plast priemer 8 cm, dĺžka 190 cm
7,80
9,36
B
3755 Kôl drevený, priemer 5-7 cm, dľžka 155 cm, tlakovo morený
2,60
3,12
C
3756 Kôl drevený, priemer 6-10 cm, dľžka 155 cm, tlakovo morený
3,60
4,32
C
3757 Kôl drevený, priemer 9-12 cm, dľžka 155 cm, tlakovo morený
4,20
5,04
C
3421 Vrták zemný, priemer 70 mm
30,50
36,60
A
3422 Vrták zemný, priemer 150 mm
36,00
43,20
A
15
SIETE PRE OVCE, VYSOKONAPÄŤOVÉ KÁBLE
1 × 0,25 meď
5 × 0,20 nerez
3 × 0,20 nerez
18 cm
{
108 cm
15 cm
90 cm
13 cm
13 cm
9 cm
9 cm
9 cm
9 cm
13 cm
1
3
4
2
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 3337 Sieť pre ovce OVINET výška 90 cm, dĺžka 50 m, jednoduchá špička
Obj. č.
Popis
66,70
80,04
A
1
2
3
4
4
4
4
4
3338 Sieť pre ovce OVINET výška 108 cm, dĺžka 50 m, dvojitá špička
79,30
95,16
A
3935 Sieť proti divokej zveri, výška 75 cm, dĺžka 50 m, jednoduchá špička
52,50
63,00
A
3974 Signálna páska pre sieť proti divokej zveri, modrá, 250 m
12,50
15,00
A
5610 Uzlové pletivo pozinkované, výška 90 cm, oko 15 cm, dĺžka 50 m
36,50
43,80
B
5611 Uzlové pletivo pozinkované, výška 100 cm, oko 15 cm, dĺžka 50 m
37,50
45,00
B
5612 Uzlové pletivo pozinkované, výška 90 cm, oko 30 cm, dĺžka 50 m
29,70
35,64
B
5614 Uzlové pletivo pozinkované, výška 120 cm, oko 15 cm, dĺžka 50 m
41,50
49,80
B
5613 Uzlové pletivo pozinkované, výška 120 cm, oko 30 cm, dĺžka 50 m
32,00
38,40
B
16
NAVIJÁKY, ODVÍJAČ DRÔTOV
1
2
3
5
4
6
7
9
8
10
Obj. č.
Popis
1 3355 Naviják EURO malý
2 3968 Naviják WZ 29 malý, komplet
S DPH EUR
8,30
9,96
A
11,00
13,20
A
6,00
7,20
A
3021 Naviják s prevodom 3:1
33,00
39,60
A
3365 Naviják WZ 300 veľký, komplet
13,00
15,60
A
9,00
10,80
A
3392 Naviják WZ 300 MAXI veľký, komplet
18,50
22,20
A
3393 Naviják WZ 301 MAXI náhradný bubon k WZ 300
11,50
13,80
A
3130 Naviják PROFI kovový s postrojom + 2 cievky TEXLEN
82,00
98,40
A
2,40
2,88
A
69,00
82,80
A
3017 Naviják WZ 29 náhradný bubon k WZ 29
3
4
5
6
7
8
9
10
Bez DPH EUR
3366 Naviják WZ 301 náhradný bubon k WZ 300
3105 Cievka na pásku a lanko TEXLEN
3394 Odvíjač drôtu, pozinkovaný
3206
3204
2
21
19
13
460
860
Odpor
(Ω/100 m)
Počet drôtkov
120
150
3 × nerez 0,20
2 × meď 0,25
9 × TriCOND 0,30
120
70
65
Pevnosť
kg
3
3 × meď 0,25
6 × nerez 0,20
3 × nerez 0,15
PP = polypropylén
ECONOMY
2 mm, oranžová
ŠTANDARD
2,5 mm, biela
SUPER
3 mm, bielo-červená
EXTRA MIX
3 mm, biela
TOP Line TriCOND
3 mm, bielo-červená
Názov
priemer, farba
PE = polyetylén
5
4 3207
3 3202
2 3124
1 3120
Obj. č.
1
PE
PE
PE
PE
PE
Materiál
5
400
1 000
500
500
800
500
23,50
57,00
29,50
29,50
32,00
10,00
28,20
68,40
35,40
35,40
38,40
12,00
0,06
0,06
0,06
0,06
0,04
0,02
Balenie Cena EUR/balenie Cena EUR/balenie Cena EUR/m
bez DPH
m
bez DPH
s DPH
4
A
A
A
A
A
17
POLYETYLENOVÉ LANKÁ
3 × nerez 0,40 340
75
460
35
3201 MAXI 5 - 5 mm, biela
3129 LANO 6 - 6 mm, biela
3205 HORSE WIRE - 8 mm, bielo-čierna
1 × ocel 2,50
800
6 × nerez 0,20 710
3 × oceľ Zn 0,40 550
3 × nerez 0,40 230
60
PE + drôt
PP
PP
PP
PP
hliníkový drát
150 žel. lanko, pozink
7
8
250
200
200
400
400
400
150
146,00
16,00
14,00
26,00
24,00
17,00
7,00
32,00
33,00
175,20
19,20
16,80
31,20
28,80
20,40
8,40
38,40
39,60
0,584
0,08
0,07
0,065
0,06
0,05
0,05
0,08
0,04
Balenie Cena EUR/balenie Cena EUR/balenie Cena EUR/m
m
bez DPH
s DPH
bez DPH
350 oceľ. drôt, pozink cca 420
230
1
Materiál
5
6
220 žel. drôt, pozink cca 850
Pevnosť
kg
3561 GIGANT 4 - 4 mm, bielo-červená
2
3417 Al 400 - 1,6 mm, šedá
7 × 0,5
1
1
Počet drôtkov
4
3208 GIGANT 3 - 3,2 mm, bielo-červená 230
15
3912 WZ 20N - 1,5 mm, šedá
5
2
3
4
5
6
7
8
5
3980 CZ 180 - 3,15 mm, šedá, 25 kg
Názov, priemer, farba
Odpor
(Ω/100 m)
3
1 3966 CZ 160 - 2,1 mm, šedá, 25 kg
Obj. č.
2
1
B
A
A
A
A
A
A
B
A
DRÔTY, POLYPROPYLENOVÉ LANKÁ
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
5
Odpor
(Ω/100 m)
850
520
50
650
650
40
40
450
300
20
3189 ECO, 10 mm, červeno (oranžovo)-biela
3191 ŠTANDARD, 10 mm, biela
3194 Top-Line TriCOND, 10 mm, žlto-oranžová
3190 ŠTANDARD Eco-line, 20 mm, biela
3212 ŠTANDARD Eco-line, 20 mm, žlto-oranžová
3215 Top-Line TriCOND, 20 mm, biela
3214 Top-Line TriCOND, 20 mm, žlto-oranžová
3979 ŠTANDARD Eco-line, 40 mm, biela
3953 SUPER Top-Line, 40 mm, biela
3216 Top-Line TriCOND, 40 mm, biela s červenou
850
Název
šířka, barva
4
3648 ECONOMY, 10 mm, biela
Obj. č.
2
3
Počet
drátků
10 × TriCOND 0,30
9 × 0,20 + 4 × nerez 0,30
15 × nerez 0,16
5 × TriCOND 0,30
5 × TriCOND 0,30
4 × nerez 0,16
4 × nerez 0,16
4 × TriCOND 0,30
5 × nerez 0,20
3 × nerez 0,15
3 × nerez 0,15
6
7
10
200
200
200
200
200
200
200
200
500
200
600
26,00
24,00
20,50
14,00
14,00
9,00
9,00
11,50
23,00
8,00
19,50
0,00
28,80
24,60
16,80
16,80
10,80
10,80
13,80
27,60
9,60
23,40
Balenie Cena EUR/balenie Cena Kč/balení
m
bez DPH
s DPH
8
9
0,013
0,12
0,103
0,07
0,07
0,045
0,045
0,058
0,046
0,04
0,033
Cena EUR/m
bez DPH
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
19
POLYETYLENOVÉ PÁSKY
SPOJKY, NAPINÁKY
1
3
2
5
6
20
4
7
10
8
11
12
9
13
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Popis
14
Bez DPH EUR
S DPH EUR
od 2,10
2,52
A
3227 Spojka na lano do 6 mm
0,60
0,72
A
3228 Spojka na lano do 6 mm s háčikom
0,75
0,90
A
3229 Spojka na pásku do 40 mm s háčikom
0,90
1,08
A
3221 Spojka na drôt pozinkovaná so šróbom
0,55
0,66
A
3222 Spojka na drôt 2 - 3,25 mm samosvorná GRIPPLE
1,20
1,44
A
341.. Spojka na pásku do 20 mm drôtená, pozinkovaná
0,30
0,36
A
322.. Spojka na lanko do 2,5 mm, balenie 100 ks
397.. BV 4 - spojka na pásku do 20 mm
od 0,60
0,72
A
3567 ZVK - prepojovací kábel na pásku, 60 cm, nerez
3,95
4,74
A
3420 Kábel pripojovací s krokosvorkou, 100 cm, očko 8 mm
2,95
3,54
A
3015 DS 96 - napinák na ocelové lanko, poz.
0,60
0,72
A
3016 Napinák na lanko, lano, drôt - valcový
2,25
2,70
A
3416 Dilatačná pružina malá 200 mm, priemer 25 mm, nerez
4,10
4,92
A
3226 Dilatačná pružina veľká, pozinkovaná
4,30
5,16
A
21
MANIPULAČNÉ SÚPRAVY
- kontrola a dopĺňanie ušných známok
- prístup pre insemináciu
- kontrola gravidity
- pomoc pri telení
- odber krvi
- možnosť očkovania
- triedenie stáda
- nakladanie
3
2
160 m2
50 ks
1
4
3% zľava na ďalšie panely k súpravám
Obj. č.
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 3535 Naháňacia a manipulačná súprava ECONOMY
1 330,00
1 596,00
C
2 3536 Naháňacia a manipulačná súprava STANDARD
3 3537 Naháňacia a manipulačná súprava STANDARD +
4 3538 Naháňacia a manipulačná súprava STANDARD komplet
2 150,00
2 580,00
C
2 680,00
3 216,00
C
3 900,00
4 680,00
C
22
FIXAČNÁ KLIETKA, SÚČASŤ MANIPULÁCIE
- očkovanie
- odber krvi
- kontrola a doplnenie ušných známok
- ošetrovanie paznechtov
- pomoc pri pôrodoch
- zisťovanie gravidity
1
2
4
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
3
5
6
Popis
7
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3534 Fixačná klietka
2 290,00
2 748,00
B
3539 Podvozok pre klietku
1 480,00
1 776,00
B
3533 Zadné dvierka
140,00
168,00
B
3531 Kôš k fixačnému čelu a k fixačnej klietke
125,00
150,00
B
3530 Čelo fixačné bez záchytného koša
930,00
1 116,00
B
59,00
70,80
B
210,00
252,00
B
3519 Rozperný rám pre manipulačnú uličku - vnútorný
3521 Rám k hnacej chodbe s posuvnou bránkou
23
OHRADNÍKOVÝ PANEL
2
1
3
Obj. č.
1
1
1
2
2
2
3
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3300 Panel ohradníkový pozink, 6 priečok, v. 1,6 m, retiazka, dĺžka 2,4 m
Popis
96,50
115,80
B
3301 Panel ohradníkový pozink, 6 priečok, v. 1,6 m, retiazka, dĺžka 3,0 m
113,00
135,60
B
3302 Panel ohradníkový pozink, 6 priečok, v. 1,6 m, retiazka, dĺžka 3,6 m
130,00
156,00
B
3303 Panel ohrad. s dvierkami pozink, 6 p., v 1,6 m,retiazka,dĺžka 2,4 m
150,00
180,00
B
3304 Panel ohrad. s dvierkami pozink, 6 p., v. 1,6 m, ret., dĺžka 3,0 m
168,00
201,60
B
185,00
222,00
B
1 740,00
2 088,00
C
3305 Panel ohrad. s dvierkami pozink, 6 p., v. 1,6 m, ret., dĺžka 3,6 m
3520 Kruhová jazdiareň, priemer 15,2 m, 16 panelov 3 m, dvere
KRMELCE
1
2
4
3
6
5
8
7
Obj. č.
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
24
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3498 Krmelec plastový, modrý (zelený), priemer 185 cm, 9 miest
240,00
288,00
B
3500 Krmelec kruhový so sieťou, pozink, priemer 170 cm, 9 miest
275,00
330,00
B
3569 Krmelec kruhový so sieťou, pozink, priemer 210 cm, 12 miest
356,00
427,20
B
3501 Krmelec kruhový plný, pozink, priemer 160 cm, 9 miest
380,00
456,00
B
3503 Krmelec kruhový plný, pozink, priemer 210 cm, 12 miest
418,00
501,60
B
3524 Strecha pre krmelec UNIVERSAL, 160 - 210 cm
290,00
348,00
B
3497 Krmelec kruhový pre ovce pozink, preiemer 180 cm
235,00
282,00
B
od 840,00
1 008,00
B
3522 Krmelec pre teľatá komplet
790,00
948,00
B
3523 Žľab kŕmny, kovový, pozink, 3 m
335,00
402,00
B
351.. Krmelec bezpečnostný, pozink, so strechou, 2 × 2 - 3 - 4 m
25
PRÍSTREŠKY, BOXY
1
9
10
Podstielka na strane 85
495,- Kč/m2
2
5
3
6
4
Obj. č.
7
Popis
1 3308 Prístrešok mobilný pre kone s plachtovou strechou 6 × 3 m
2
3
4
5
6
7
9
10
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 500,00
1 800,00
B
354.. Box pre kone J-A.S. - čelná stena s pos. dverami 2,2 × 3 - 3,5 - 4 m
od 440,00
528,00
B
355.. Box pre kone J-A.S. - čelná stena s del. dverami 2,2 × 3 - 3,5 - 4 m
od 420,00
504,00
B
355.. Box pre kone J-A.S. - deliaca stena - plná 2,2 × 3 - 3,5 - 4 m
od 340,00
408,00
B
355.. Box pre kone J-A.S. - deliaca stena - 1/2 mreža 2,2 × 3 - 3,5 - 4 m
od 350,00
420,00
B
350.. Box pre kone - čelná stena s pos. dverami 2,2 × 3 - 3,5 - 4 m
od 520,00
624,00
B
350.. Box pre kone - deliaca stena - plná 2,2 × 3 - 3,5 - 4 m
od 440,00
528,00
B
351.. Box pre kone - deliaca stena - 1/2 mreža 2,2 × 3 - 3,5 - 4 m
od 450,00
540,00
B
351.. Box pre 1 koňa vonkajší (2 kone)
cena na www.ovis.sk
3655 Doska podlahová, guma, 122 × 183 × 1,8 cm
50,00
60,00
C
B
26
OBLÚKOVÉ HALY
typ
ECO
záťaž snehu
rýchlosť vetra
90 kg/m2
60 km/hod.
SUPER
130 kg/m2
90 km/hod.
MAXI
230 kg/m2
100 km/hod.
možné profily
šířka
výška
8,2 m
5,2 m
9,2 m
6,3 m
10,2 m
6,5 m
12,2 m
5,5 m
12,0 m
7,0 m
1
typ
záťaž snehu
rýchlosť vetra
SUPER
130 kg/m2
90 km/hod.
MAXI
240 kg/m2
100 km/hod.
možné profily
šířka
výška
10,0 m
5,4 m
12,0 m
5,5 m
14,0 m
5,6 m
15,0 m
5,7 m
20,0 m
6,8 m
2
Cena bez dopravy a montáže bez mechanizácie. Dĺžku možno zvoliť podľa priania.
Príklady prevedenie
1 Tunel SUPER š. 8,2 m, d. 12 m
Bez DPH EUR
S DPH EUR
6 350,00
7 620,00
C
2 Hala SUPER, š. 10 m, d. 30 m (vrátane bočných stien s oknami - všetko plachta) 21 000,00
2 Hala MAXI š. 15 m, d. 30 m (vrátane bočných stien s oknami - všetko plachta) 31 400,00
50 000,00
2 Hala MAXI š. 20 m, d. 30 m (cena bez bočných stien)
25 200,00
C
37 680,00
C
60 000,00
C
27
NAPÁJANIE NA PASIENKU
2
5
1
6
3
7
8
9
4
Obj. č.
1
2
3
4
4
4
5
6
6
7
8
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4413 Vak na vodu do fúrika, 80 kg
Popis
11,30
13,56
A
3989 Napájací žľab plastový s ventilom, 16 l, zelený, 387 × 387 × 312
47,00
56,40
A
3986 Napájací žľab plastový s ventilom, 50 l, čierny, 685 × 457 × 255
55,00
66,00
A
3994 Napájací žľab plastový s ventilom, 100 l, čierny, 889 × 545 × 330
63,00
75,60
A
3993 Napájací žľab plastový s ventilom, 180 l, čierny, 1 300 × 474 × 580
70,00
84,00
A
3990 Napájací žľab plastový s ventilom, 400 l, čierny, 1 500 × 685 × 533
125,00
150,00
A
3992 Napájací žľab plastový s ventilom, 800 l, čierny, 1 425 × 675
205,00
246,00
A
3983 Napájací žľab plast. s ventilom, 600 l, zelený, 1 600 × 1 190 × 700
163,00
195,60
A
3985 Napájací žľab plast. s ventilom, 1 000 l, zelený, 2 180 × 1 190 × 700
210,00
252,00
A
3942 Membránová napájačka L 3 - hov. dobytok
205,00
246,00
A
3963 Membránová napájačka L 4 - kone, teľatá
210,00
252,00
A
3943 Sací kôš pre L3, L4 - plastový
8,00
9,60
A
9473 Hadica špirálová 1" pre membránové napájačky (cena za bm)
1,50
1,80
A
28
NAPÁJACIE ŽĽABY, LOPTOVÉ NAPÁJAČKY
1
2
15-20 ks hov. dobytka
5
35-40 ks hov. dobytka
Obj. č.
6
3
7
4
40-50 ks hov. dobytka
Popis
1 401.. Napájací žľab s ventilom nerezový, 100 l
404.. Vyhrievanie pre nerezové žľaby 24 V (230 V) - 280 W
2
3
4
5
6
7
Bez DPH EUR
S DPH EUR
cena dohodou
C
od 121,00
145,20
C
3984 Loptová napájačka jednoduchá JFC, 25 l, 620 × 560 × 350
242,00
290,40
A
3029 Loptová napájačka dvojitá JFC, 80 l, 990 × 597 × 438
325,00
390,00
A
3033 Loptová napájačka dvojitá so strmeňmi, 100 l, 1 150 × 680 × 575
270,00
324,00
A
2,60
3,12
A
4400 Zátka gumová (tiež pre napájačku DLB 4)
4408 Zátka so šróbom - malá
3,80
4,56
A
4409 Zátka so šróbom - veľká
3,80
4,56
A
29
NAPÁJAČKY MISKOVÉ
1
2
3
5
9
Obj. č.
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
6
10
7
8
11
Popis
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3710 ECO - plastová, zelená, s mosadzným ventilom
17,00
20,40
A
3952 SB 1 - plastová pre kone, čierna, s plast. ventilom
18,00
21,60
A
3944 SB 1 - plastová pre kone s poistkou, zelená, s plast. ventilom
20,00
24,00
A
4039 SB 2 - ako SB 1 pripravená pre vyhrievanie, čierna, s plast. ventilom
26,40
31,68
A
3387 ECO - liatinová, lakovaná, nerez. jazyk s mosadz. ventilom
13,00
15,60
A
3388 UT 400 SDP - liatinová, smaltová s plast. ventilom
21,00
25,20
A
4627 LMN 060 CZ - liatinová, smaltová s mosadzným ventilom
54,50
65,40
A
4601 NMS liatinová misa štandard, bez ventilu
16,20
19,44
A
4048 K70 - plastová s trubkovým mosadzným ventilom
24,50
29,40
A
3309 SUEVIA 10P - plastová s trubkovým mosadzným ventilom
36,00
43,20
A
3964 SB 12 K pre ovce a kozy, plastová
22,00
26,40
A
3702 DLB-ECO plastová s automatickým plavákovým ventilom
23,50
28,20
A
3701 DBL 4 plastová s automatickým plavákovým ventilom
25,50
30,60
A
3700 SB 104 NT plastová s aut. plavákovým ventilom, možnoť vyhriať
35,50
42,60
A
30
VENTILY PRE NAPÁJAČKY
1
3
2
5
9
10
7
6
12
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
4
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
13
Popis
8
14
15
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4412 Ventil plavákový s krytom a úchytom 1/2"
18,00
21,60
A
3988 SV 4 - plavákový ventil, 1-5 at
25,00
30,00
A
4578 Plavákový ventil, 0 - 10 at, 3/4“
12,10
14,52
A
4401 Plavákový v. pre lopt. nap., výkl. žľaby a 16, 50,100 a 180 l žľab 1/2“
15,00
18,00
A
4406 Plavákový ventil pre DLB 4 (zelený plavák) 1/2“
11,70
14,04
A
4410 Ventil pre oválne napáj. žľaby 600 a 100 l - 1/2“ - predĺžený
16,70
20,04
A
4411 Plavákový ventil pre žľaby 400 a 800 l - 3/4“
16,70
20,04
A
3171 Ventil plast pre SB1, SB2, UT 400 - pre tlak 1 - 5 at
4,50
5,40
A
3172 Ventil plast pre SB 1, SB 2, UT 400 - pre tlak 0,4 - 1 at
4,50
5,40
A
4003 Ventil mosadz pre ECO liatinovú napájačku
3,80
4,56
A
4602 Ventil komplet, plast. kolík, plast. jazyk
7,50
9,00
A
4629 Ventil komplet,mosadz. kolík, hliníkový jazyk
8,95
10,74
A
11,50
13,80
A
8,20
9,84
A
27,40
32,88
A
4001 Ventil trúbkový pre K70
8,40
10,08
A
9475 Vypúšťacia zátka pre žľaby 16, 600, 800 a 1000 l
2,80
3,36
A
4144 Ventil s klobúčkom - chromovaný
4000 Ventil mosadz pre LMN 060 CZ
9403 Ventil mosadz pre SB 88 H s reguláciou
31
VYHRIEVANÉ NAPÁJAČKY
5
2
6
1
4
Obj. č.
1
2
3
4
4
4
5
6
7
3
Popis
7
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4037 SB 2 H plastová s vyhrievaním a termostatom, 24 V/33 W
92,00
110,40
A
4038 SB 2 H plastová s vyhrievaním a termostatom, 24 V/54 W
79,20
95,04
A
4031 SB 2 H plastová plaváková s vyhrievaním a termostat., 24 V/66 W
125,00
150,00
A
4040 Vyhrievací kábel krátky pre SB 2 - 24 V/33 W
54,20
65,04
A
4041 Vyhrievací kábel dlhý pre SB 2 - 24 V/33 + 21 W RBH
66,70
80,04
A
4042 Vyhrievací kábel dlhý pre SB 24 - 24 V/45 + 21 W RBH
71,00
85,20
A
3930 SB 88 H - liatinová s vyhrievaním 24 V/60 W
125,00
150,00
A
4012 LAKCHO - plastová plováková s vyhrievaním 24 V/50 W
192,00
230,40
A
87,00
104,40
A
4013 Podstavec pod napájačku LAKCHO 30 × 60 cm, plast
32
SÚČASTI PRE VYHRIEVANIE NAPÁJAČIEK
3
1
2
4
5
6
Obj. č.
1
2
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3725 Obežné čerpadlo s vyhrievaním ZPS, bez dosky
605,00
726,00
B
3726 Termostat pre obežné čerpadlo, 230 V
130,00
156,00
A
3932 Termostat pre SB 88 prevedenie 24V do 270W
58,00
69,60
A
3707 Termostat pre HS prevedenie 24 V do 270 W
54,50
65,40
A
3730 Vyhrievací kábel 24 V 2 × 2,2 m, 10 W
6,30
7,56
A
3731 Vyhrievací kábel 24 V 2 × 3,2 m, 14 W
7,50
9,00
A
3732 Vyhrievací kábel 24 V 2 × 5,2 m, 18 W
11,00
13,20
A
3733 Vyhrievací kábel 24 V 2 × 8,1 m, 25 W
17,50
21,00
A
3735 Vyhrievací kábel 24 V 2 × 9,5 m, 50 W
25,90
31,08
A
3724 Trafo 230/24 V, 200 W
40,00
48,00
A
3744 Trafo 230/24 V, 320 W
55,00
66,00
A
3703 Vyhrievacie teleso HS 24V/60 W, 10 cm pre liatinové napájačky
73,00
87,60
A
3704 Vyhrievacie teleso HS 24V/60 W, 10 cm pre plastové napájačky
84,00
100,80
A
3706 Vyhrievacie teleso HS 24V/60 W, 60 cm
100,00
120,00
A
3705 Vyhrievacie teleso HS 24V/60 W, 100 cm
113,00
135,60
A
33
NAPÁJANIE TELIAT
2
4
6
1
3
7-8
5
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11
12
Popis
14
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3877 Vedro k napájaniu teliat s cumľom komplet
4,20
5,04
A
3018 Náhradný ventil k vedru pre teľatá alebo jahňatá 3877, 3879
1,00
1,20
A
3019 Náhradný cumeľ pre napájanie teliat
0,80
0,96
A
9535 Držiak k vedru pre teľatá alebo jahňatá, kovový
1,00
1,20
A
3372 Fľaša - plast 3 l s cumľom pre teľatá
6,50
7,80
A
3383 Fľaša - plast 1 l s cumľom pre teľatá
2,50
3,00
A
3373 Fľaša - plast 3 l so sondou
8,00
9,60
A
3378 Fľaša - plast 3 l so sondou a hadicou
10,00
12,00
A
3978 Nádoba na štartér s cumľom
8,20
9,84
A
3020 Cumeľ na štartér k nádobe 3978
1,75
2,10
A
3004 Cumeľ na hadicu
0,90
1,08
A
3005 Cumeľ plávajúci
1,40
1,68
A
3086 Ohrievač mlieka Standard, 220 V, termostat
135,00
162,00
A
3073 Ohrievač mlieka E 2 008, 220 V, s termostatom
159,60
191,52
A
BÚDY PRE TEĽATÁ
1
34
5
2
3
7
4
6
8
Obj. č.
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 3012 Búda pre teľatá - malá (150 × 112 × 135 cm)
2 3036 Ohrada k malej búde, sklopná pozink. (122 × 93 × 100 cm)
159,00
190,80
A
120,00
144,00
A
Búda malá + ohrada sklopná, odber min. 10 ks
250,00
300,00
C
221,00
265,20
A
221,00
265,20
A
158,00
189,60
A
3 3001 Búda pre teľatá - veľká (195 × 145 × 130 cm)
3 3035 Búda pre teľatá - veľká (195 × 145 × 130 cm) zelená
4 3002 Ohrádka k veľkej búde s dvierkami, pozink. (140 × 117 × 105 cm)
5
5
6
7
Búda veľká + ohrádka s dverami, odber min. 10 ks
321,00
385,20
C
3042 Búda pre hromadný odchov (224 × 223 × 165 cm)
480,00
576,00
A
3040 Búda pre hromadný odchov (340 × 218 × 192 cm)
1 085,00
1 302,00
B
8,00
9,60
A
2,80
3,36
A
46,00
55,20
B
od 1 210,00
1 452,00
B
3006 Kruh pre vedrá priemer 31 cm, pozinkovaný
3878 Vedro z pevného PVC, 12 l, olivovo zelený
2
3655 Doska podlahová, gumová, 122 × 183 × 1,8 cm (2,2 m )
8 3074 Vozík prepravný na mlieko 100 l (180 l) nerez s vekom a ventilom
35
PÔRODNÍCKE POMÔCKY
3
1
2
4
7
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
5
6
8
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3940 Páka na telenie GH 1, dĺžka 1,7 m
Popis
137,50
165,00
A
3938 Páka na telenie GH 5, dĺžka 2 m, rozložiteľná
135,00
162,00
A
3,30
3,96
A
3962 Pôrodné povrázky k páke, 2 ks
3156 Pôrodné povrázky (2 na nohy + 1 na hlavu)
4,20
5,04
A
3954 Háčik očný tupý
4,40
5,28
A
3955 Háčik očný ostrý
4,40
5,28
A
3864 Odrohovač, 24 V, s transformátorom
169,00
202,80
A
3874 Lúhová tyčinka v plastovom púzdre
3,60
4,32
A
8 3635 Panvový zdvíhač do 900 kg
8 3939 Panvový zdvíhač veľký do 1 500 kg
80,00
96,00
A
110,00
132,00
A
KAMEROVÉ SYSTÉMY
36
1
- pozorovací uhol 90°
- možnosť použiť do auta a prívesu
- kamera s vlastným zdrojom svetla
- dosah 1200 m priamej viditeľnosti
- prenosná opatrovateľka s displejom 2,5”
- možnosť pripojenia k TV
- obraz i zvuk
2
3
- pozorovací uhol 82°
- dosah do 100 m
Obj. č.
- pozorovací uhol 90°
Popis
1 3271 Kamerový komplet pre stajne + pripojenie na autopríves
3274 Rozšírenie o druhú kameru
2 3273 Kamerový komplet pre autoprívesy s prenos.monitorom 2,5"
3279 Ďalšia kamera pre autopríves
3 3270 Kamerový komplet pre autoprívesy s monitorom 7"
Bez DPH EUR
S DPH EUR
375,00
450,00
A
172,00
206,40
A
240,00
288,00
A
122,00
146,40
A
275,00
330,00
A
37
PROSTRIEDKY PROTI MUCHÁM, ŠKRABADLÁ
1
3
2
7
8
4
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
5
Popis
6
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3287 Škrabka kartáčová s pružinou
75,00
90,00
A
3288 Škrabka - náhradný kartáč
13,30
15,96
A
145,00
174,00
B
3167 Mucholapka - pás 20 cm, 5 m
3,80
4,56
A
3168 Mucholapka - pás 30 cm, 5 m
4,90
5,90
A
3166 Mucholapka - pás 30 cm, 9 m, s lákavou látkou
8,75
10,50
A
3163 Isekticíd Pflügen extra, 1 l na cca 500 m2
54,00
64,80
A
7 3457 Lapač hmyzu ELEKTRO-O-KILL 2 × 15 W
67,00
80,40
A
4,40
5,28
A
146,00
175,20
A
3291 Škrabka CowCleaner - elektrická (bez hor. rámu)
3458 Náhradná trubica 15 W, pre lapač hmyzu
8 3037 Kryt na kadavery PET, do 350 kg
38
ELEKTRICKÉ BIČE, MULCOVÉ ZÁBRANY
1
2
7
3
4
8
11
5
9
12
6
10
14
15
13
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3941 Elektrický bič vreckový TORERO + batérie 1 × 4,5 V
Popis
19,00
22,80
A
3052 Elektrický bič KAWE, (batérie 2 × 1,5 V)
45,00
54,00
A
3053 Nástavec k 3052
16,60
19,92
A
3405 Poháňač elektrický vreckový HOT SHOT, (batérie 2 × 9 V)
52,20
62,64
A
3407 Elektrický bič MAGIC SCHOCK 2000 + batérie 4 × 1,5 V
52,20
62,64
A
3408 Elektrický bič HOT-SHOT, (batérie 6 × 1,5 V)
99,00
118,80
A
3871 Mulcová zábrana univerzálna
2,20
2,64
A
3908 Mulcová zábrana malá - biela
3,50
4,20
A
3909 Mulcová zábrana stredná - žltá
3,50
4,20
A
3910 Mulcová zábrana veľká - béžová
3,50
4,20
A
3760 Krúžok nosný, poniklovaný, vnútorný priemer 57 mm
3,00
3,60
A
3771 Krúžok nosný mosadzný, vnútorný priemer 60 mm
3,80
4,56
A
3765 Kľúč k zavedeniu nosných krúžkov
8,75
10,50
A
32,00
38,40
A
3762 Kliešte nosné Harms
9,20
11,04
A
3763 Škripec nosný s pružinou
2,90
3,48
A
3286 Tyč vodiaca na býky 145 cm
39
OZNAČOVANIE ZVIERAT
4
1
5
Obj. č.
8
9
10
11
12
3
6
10
1
2
3
4
4
5
6
7
2
7
11
12
8
9
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1587 Opasok na respondér a čísla, dľžka 130 cm, biely
2,10
2,52
A
1593 Opasok na respondér a čísla, dľžka 135 cm, zelený
2,50
3,00
A
1588 Opasok na respondér a čísla s plast. sponou, dĺžka 130 cm, zelený
3,33
4,00
A
164.. Číslo na opasok, výška znaku 32 mm
0,45
0,54
A
2132 Číslo na opasok WESTFALIA, výška znaku 40 mm
1,25
1,50
A
304.. Páska na nohy pre označenie kráv, suchý zips - rôz. farby
0,60
0,72
A
318.. Páska na nohy pre označenie kráv, plastová, propolisová - rôz. farby
1,00
1,20
A
307.. Páska na nohy pre označenie kráv, plastová - rôz. farby
1,17
1,40
A
377.. Vosková krieda - čierna, červená, fialová, modrá, zelená
1,00
1,20
A
319.. Sprey značkovací - červená, modrá, zelená - 400 gr.
3,00
3,60
A
384.. Sprey značkovací, EURO - červená, modrá, zelená 500 gr.
2,85
3,42
A
3643 Kliešte na aplikáciu čísel univezálny aj pre čípy
33,00
39,60
A
3641 Kliešte na aplikáciu známok Primaflex
22,60
27,12
A
3630 Kliešte aplikačné na plastové ušné známky ALLFLEX
22,60
27,12
A
3631 Ušné známky ALLFLEX bez popisu, žltá, veľká
0,35
0,42
A
3632 Ušné známky ALLFLEX bez popisu, žltá, malá, podkova
0,14
0,17
A
40
UVÄZOVANIE HOV. DOBYTKA
1
5
2
3
6
7
10
Obj. č.
1
1
1
2
3
4
4
5
5
5
6
7
8
9
10
11
12
4
8
9
11
12
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3859 Reťazové viazanie jednoduché 5 mm
5,60
6,72
A
3775 Reťazové viazanie jednoduché 6 mm
6,70
8,04
A
3100 Reťazové viazanie jednoduché 7 mm
9,50
11,40
A
3046 Povrazové viazanie - bavlna 2 m
0,90
1,08
A
3253 Povraz JUTA - teľatník 2,5 m
1,00
1,20
A
3092 Remeň na teľatá 0,85 m
4,50
5,40
A
3084 Remeň na hov. dobytok 1,2 m
7,50
9,00
A
3796 Viazanie HD 105 cm s retiazkou - teľatá
7,50
9,00
A
3044 Viazanie s obojkom HB 103 100 cm pre teľatá, reťaz
8,00
9,60
A
3870 Viazanie s obojkom HB 101 130 cm pre kravy, reťaz
8,50
10,20
A
3250 Obojok zosilnený pre býky
12,20
14,64
A
3251 Obojok pre býky 5 × 150 cm, dvojitá pracka
13,80
16,56
A
7,10
8,52
A
3096 Ohlávka pre dobytok, látková
11,00
13,20
A
3093 Putá remeňové
11,00
13,20
A
3875 Putá proti vykopávaniu - retiazkové
6,20
7,44
A
3865 Imobilizér slabinový
5,50
6,60
A
3039 Ohlávka pre hov. dobytok, povrazová s vodiacim povrazom
41
OŠETROVANIE PAZNECHTOV
1
2
3
5
6
8
4
7
Obj. č.
10
9
Kopytné nože na strane 85
Popis
1 3670 Lavážna vaňa JFC pre HD, 210 × 80 × 21 cm
1 3658 Lavážna vaňa JFC pre HD, 245 × 77 × 20 cm
2 3672 Lavážna vaňa pre ovce, 154 × 57 × 14 cm
1424 PEDILINE 25 L, pre dezinfekciu paznechtov
Bez DPH EUR
S DPH EUR
149,00
178,80
A
179,00
214,80
A
65,00
78,00
A
200,00
240,00
A
3 3676 Kotúč hliníkový s 6 reznými segmentami, 120 mm
120,00
144,00
A
3678 Nahradné segmenty pre hliníkový kotúč, sada 3 ks
33,50
40,20
A
3677 Brúsny kotúč, obojstranný, 115 mm
41,00
49,20
A
3674 Paznechtová návlečka pre veľké zvieratá - plastová
16,00
19,20
A
6,30
7,56
A
4
5
6
7
8
3920 Páska dechtová, 25 m, 45 mm
3134 Masť dechtová na kopytá 5 kg
12,80
15,36
A
3919 Kliešte na paznechty/kopytá prevodové, úzke, rovné
104,00
124,80
A
3917 Kliešte na paznechty prevodové, úzke, šikmé
104,00
124,80
A
7,90
9,48
A
30,00
36,00
A
9,00
10,80
A
7,60
9,12
A
9466 Náhradné ostrie do prevodových kliešti, úzke 3917
9 3916 Kliešte na paznechty prevodové, šikmé
9464 Náhradné ostrie pre kliešte, široké 3916
10 3406 Kliešte na paznechty pre ovce
42
POTREBY PRE CHOV OVIEC
1
3
4
9
6
7
8
2
5
14
10
12
11
13
15
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3879 Vedro pre napájanie jahňat, komplet s 5 cumľami
Popis
9,20
11,04
A
3880 Vedro pre napájanie jahňat, komplet so 6 cumľami
7,00
8,40
A
3883 Náhradný cumeľ široký - guma
0,65
0,78
A
3884 Náhradný cumeľ úzky - guma
0,60
0,72
A
3887 Náhradný ventil plastový k vedru 3880
0,20
0,24
A
3384 Fľaša na mlieko 1 l pre jahňatá - široký cumeľ
2,30
2,76
A
3885 Fľaša na mlieko 0,5 l pre jahňatá - široký cumeľ
2,00
2,40
A
3886 Fľaša na mlieko 0,5 l pre jahňatá - úzky cumeľ, silikón
2,00
2,40
A
3219 Náhradný cumeľ úzky - silikón
0,60
0,72
A
3095 Strangulačné krúžky gumové
0,04
0,05
A
3742 Kliešte pre strangulačné krúžky
8,00
9,60
A
3094 Remeň pre ovce a kozy 0,6 m, žltý
2,60
3,12
A
3272 Ohlávka pre ovce a barany, textilná, žltá
4,20
5,04
A
4,60
5,52
A
16,50
19,80
A
3137 Zvonec plechový 64 × 50 mm
3316 Tyč vodiaca pre barana - krk, noha
43
KŔMENIE OVIEC
1
2
3
5
4
Obj. č.
1
2
3
4
5
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1020 Krmelec ovčí, 28 miest, rovný - palisádový, priemer 170 cm
155,00
186,00
A
1021 Krmelec ovčí, 26 miest, šikmý, priemer 170 cm
165,00
198,00
A
1022 Strieška na ovčí krmelec
126,00
151,20
A
1023 Jasle na seno s korytom, váha 75 kg
255,00
306,00
A
1024 Jasle na seno s korytom a strechou
366,00
439,20
A
MANIPULAČNÉ BRÁNKY PRE OVCE
44
1
3
2
spojenie
plotových dielov
4
5
Obj. č.
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
5
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1025 Manipulačný dielec, 7 trubiek, spoj. kolečko 137 × 91 cm
Popis
37,00
44,40
A
1026 Manipulačný dielec, 7 trubiek, spoj. kolečko 183 × 91 cm
47,00
56,40
A
1027 Manipulačný dielec, 7 trubiek, spoj. kolečko 275 × 91 cm
66,00
79,20
A
1028 Manipulačný dielec, 7 trubiek, spoj. kolečko 400 × 91 cm
89,00
106,80
A
1029 Manipulačný dielec, s plechovou výplňou 137 × 91 cm
58,00
69,60
A
1030 Manipulačný dielec, s plechovou výplňou 183 × 91 cm
73,00
87,60
A
1031 Manipulačný dielec, s plechovou výplňou 275 × 91 cm
100,00
120,00
A
77,00
92,40
A
1033 Bránka výsuvná 183 × 91 cm
128,00
153,60
A
1034 Bránka výsuvná 275 × 91 cm
158,00
189,60
A
73,00
87,60
A
89,00
106,80
A
1032 Zastavová bránka
1035 Manipulačný dielec, s brankou 183 × 91 cm
1036 Manipulačný dielec, s brankou 275 × 91 cm
1037 Manipulačná ohrada pre ovce - coral
cena www. ovis.sk
A
45
FIXÁCIA PRE OVCE A DOJÁRNIČKY
1
2
1
3
4
5
Obj. č.
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 860,00
2 232,00
A
838,00
1 005,60
A
1040 Fixačná klietka pre HD základný modul
2 175,00
2 610,00
A
1041 Fixačná klietka pre HD paznechtárska výbava
2 562,00
3 074,40
A
1 1038 Fixačná paznechtová klietka pre ovce - obracačka
2 1039 Fixačná klietka pre HD
3 1042 Dobytčia váha - digitálny displej
4 1043 Konvové dojacie zariadenie pre HD
5 1044 Konvové dojacie zariadenie pre ovce a kozy
cena www.ovis.sk
A
cena www.ovis.sk
A
cena www.ovis.sk
A
MINERÁLNE LÍZY
1
2
3
4
Obj. č.
1
2
3
4
Popis
46
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1010 BREBIGEST - pre kotne ovce, bohatý na vit. B1, org. selen kg
1,19
1,43
A
1011 OVIN - pre ovce, bohatý na vit. B1 a chelát zinku, kg
0,80
0,96
A
1012 PHYTO VERS - hlístopudný efekt, esenciálne oleje bylin,
1,00
1,20
A
1013 PRINTANIUM Z - prídavok bylin
0,70
0,84
A
1014 ELEVAGE - vyvážený pomer minerálov, pre prežúvavce
0,72
0,86
A
1015 DEMARRAGE - pre dobrý rast cicajúcich teliat
1,03
1,24
A
1015 GESTANT - obsah vit. E, org. zinok a org. selen,
1,20
1,44
A
1,15
1,38
A
Soľ mletá
20,91
25,09
A
Soľ bloky
28,00
33,60
A
Soľ kocka 5kg
Mikrominerálny líz Mg.
4,81
5,77
A
Mikrominerálny líz Mg + Ca + P
5,28
6,34
A
47
DEZINFEKCIA DZ, FILTRE
2
3
1
4
5
Obj. č.
6
7
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 2035 Filter mliečny rukáv WS 455 / 370 ks
1 2450 Filter mliečny rukáv WS 800 / 200 ks
42,00
50,40
W
54,00
64,80
W
1597 Filter mliečny kruhový JS 20 / 200 ks
5,30
6,36
A
1030 Filter mliečny Neotex 85 × 80 / 200 ks
52,70
63,24
A
1463 Filter mliečny PERLAN 36 × 51 / 200 ks
17,30
20,76
A
1156 Filter mliečny PERLAN 50 × 51 /200 ks
23,00
27,60
A
1462 Filter mliečny PERLAN 88 × 85 / 100 ks
32,00
38,40
A
1465 Filter mliečny LACTA - rukáv 52 × 6,5
0,15
0,18
A
1466 Filter mliečny LACTA - rukáv 62 × 6,5
0,20
0,24
A
2122 Preplach na dojenie, zásaditý, CircoSuper AFM 35 kg
cena na www.kamir.cz
CH
2123 Preplach na dojenie, kyslý, CircoSupe SFM 35 kg
cena na www.kamir.cz
CH
2
2
2
2
3
3
4
5
1074 Stierka molitánová pre potrubné dojenie priemer 45, 50, 55
6 1403 Kartáč na strukové gumy
7 1681 Kartáč kanvový - plastový
0,17
0,20
A
2,50
3,00
A
2,90
3,48
A
HYGIENA VEMENA
3
1
48
4
2
5
12
6
7
8
Obj. č.
1
1
2
3
4
4
4
4
5
6
7
8
9
9
9
10
11
12
9
10
Popis
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
6062 Barier Lux spray 15,10 kg
30,20
36,24
CH
1118 Barier Lux Dip 50 B, 10 kg
54,20
65,04
CH
2862 Štartovacia sada - 2 l Dermapre, 2 vedrá + držiak, 6 × 350 ks
97,00
116,40
W
2236 Dermapré dezinfekcia na utierky pred dojením 10 kg
36,00
43,20
CH
1496 Papierové utierky Dermacel pre vlhčenie 1× 350 ks
9,20
11,04
W
1196 Papierové utierky Sowotaan Jumbo, suché 1 × 1 000 ks
10,40
12,48
A
1493 Utierka papierová Standard 2 × 800 ks na navlhčenie
15,00
18,00
A
1 450,00
1 740,00
C
od 0,70
0,84
A
1017 Dezinfektor GELLE - bez vracania dezinfekcie
4,60
5,52
A
1019 Dezinfektor s kartáčkom - bez vracania dezinfekcie
9,20
11,04
A
2093 Dezinfektor WESTFALIA - bez vracania dezinfekcie
9,60
11,52
A
1016 Hrnček oddojovací GELLE
1,50
1,80
A
1921 Hrnček oddojovací CZ
2,10
2,52
A
2095 Hrnček oddojovací WESTFALIA
9,20
11,04
A
1493 Paleta utierok Standatd 108balenie 2 × 800 ks
286.. Utierka textilná Dermatex Maxi 28 × 28 cm, (35 × 35)
od 6,20
7,44
CH
286.. NK - test ProfilacReagent 1 l (5 l) WS
1101 Paleta biela
2,00
2,40
A
2076 Paleta WS zelená
3,95
4,74
A
49
POMÔCKY PRI DOJENÍ
3
2
1
4
5
8
7
9
6
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
Popis
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
331.. Rukavice Latex 24 cm, 100 ks, ľahko pudrované, veľ. S, M, L
3,95
4,74
A
331.. Rukavice NITRIL 24 cm, 5,5 μm, 100 ks, nepudrované, veľ. S, M, L
6,30
7,56
A
3318 Rukavice po lakeť pogumované PVC pár
6,90
8,28
A
421.. Zástera pre dojiča, biela, zelená, veľkosť 120 × 80 / 125 × 100
10,50
12,60
A
283.. Zástera pre dojiča WS, zelená Midi, Maxi
22,00
26,40
A
5275 Uteráky papierové skladané ZZ, 20 × 250 ks
14,60
17,52
A
422.. Čižma pryžová čierna, veľkosť 40-48
13,95
16,74
A
423.. Čižma pryžová gumofilcová čierna, veľkosť 40-48
19,60
23,52
A
424.. Čižma pryžová TRETORN zelená neopren, veľkosť 40-48
39,70
47,64
A
207.. Čižmy Dunlop Purofort Plus S5-42-48
53,30
63,96
A
9,50
11,40
A
1567 Pištol ostrekovacia
1533 Oddojovač jednotlivých štvrtí
32,00
38,40
A
3289 Konva plastová so stupnicou, 30 l, (bez veka)
97,00
116,40
A
ND DOJACÍCH ZARIADENÍ
1
2
4
50
3
5
6
7
8
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
11
10
Popis
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
23,00
27,60
B
2109 Pulzátor mechanický CONSTANT
217,50
261,00
W
2325 Zberač 300 Classic s uzatváraním
255,00
306,00
W
1067 Struková návlečka CZ - nová
3,60
4,32
W
2053 Struková návlečka JS23/70219926180
4,90
5,88
W
2157 Struková návlečka silikón 21-28
12,00
14,40
W
2856 Hadica vzduchová dvojitá 2500
15,10
18,12
W
1109 Zberač - vršok plexi vysoký
2852 Hadica k puzdru 7 × 3 × 220
1,00
1,20
W
2052 Hadica mliečna vrúbkovaná krátka10 × 4 × 140
2,00
2,40
W
6166 Hadica mliečna silikonová 16 mm, 1 m
13,00
15,60
W
2185 Hadica mliečna 16 x 6 x 1 800 mm
23,10
27,72
W
2498 Hadica mliečna špirálovitá 30 mm, 1 m
8,30
9,96
W
1569 Hadica mliečna špirálovitá 40 mm, 1 m
10,50
12,60
W
2345 Hadica mliečna špirálovitá 50 mm, 1 m
15,70
18,84
W
51
STRIHACIE STROJČEKY PRE HD
7
1
2
3
Obj. č.
1
2
3
4
4
5
Popis
6
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3946 Elektr. strihací strojček pre HD SUPER 3000 nôž A6
255,00
306,00
A
3839 Strihacia hlava IA TD pre HD LC A 6
116,50
139,80
A
33,00
39,60
A
3950 A 6 HD - čistá až mierne znečistená srsť, výška strihu 3 mm
3056 A 7S HD - pre znečistenú srsť, výška strihu 3 mm
33,00
39,60
A
3587 A 707 HD - hrubé, po pasení, výška strihu 7 mm
71,00
85,20
A
5 3841 A 2 kone, HD - jemné (vemeno), výška strihu 3 mm
33,00
39,60
A
3842 A 22 kone, HD - veľmi jemné, „na kožu“, VS 0,9 mm
45,50
54,60
A
3588 A 253 veľmi jemné (veterinárne zákroky), výška strihu 0,5 mm
66,50
79,80
A
7,00
8,40
A
2,50
3,00
A
6 9326 Olej na mazanie nožov a prevodov - 0,5 l
7 0027 Brúsenie nožov na strihacie strojčeky (za pár)
52
STRIHACIE STROJČEKY PRE OVCE
10
1
2
4
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
3
5
6
9
7
Popis
8
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3947 Elektr. strihací strojček pre ovce SUPER PROFI 3000
295,00
354,00
A
3576 Elektr. strihací strojček pre ovce SUPER 3000
296,00
355,20
A
3072 Strihacia hlavica III TD pre strihanie oviec
163,00
195,60
A
3055 A 5 základné strihanie, výška strihu 3 mm
32,00
38,40
A
3948 A 54 pre normálnu vlnu - profi, výška strihu 3 mm
39,50
47,40
A
3844 A 55 pre jemnú vlnu - profi, výška strihu 3 mm
45,80
54,96
A
3583 A 56 SR pre hovädzí dobytok - pre znečistenú a splstnateľú srsť
45,80
54,96
A
3586 A 57 pre lamy a alpaky, výška strihu 7-10 mm
60,00
72,00
A
8,20
9,84
A
32,00
38,40
A
7,50
9,00
A
3579 A 5 H základné strihanie horný nôž A 5, A 54, A 56, A 57
9 3843 A 3 pre SUPER 3000, výška strihu 3 mm
10 3122 Nožnice na ovce strunové
53
STRIHACIE STROJČEKY PRE PSY A KONE
4
1
2
3
6
Obj. č.
7
Popis
1 3600 FLARE - MINI - batéria, sieť, výška strihu 1, 3, 6, 9 a 12 mm
3601 Hlava FLARE výška strihu 1 mm, šírka 39 mm
2 3602 ELEMENT - HOBY - batéria, výška strihu 1, 3, 6, 9 a 12 mm
3603 Hlava ELEMENT - keramika, titan, výška strihu 1, šírka 46 mm
3
4
4
4
4
4
4
4
3604 HARMONY - sieť, 2 rýchlosti, výška strihu 1,6 šírka 46 mm
5
Bez DPH EUR
S DPH EUR
37,00
44,40
A
15,40
18,48
A
91,60
109,92
A
26,00
31,20
A
133,00
159,60
A
3605 Hlava HARMONY 10 - výška strihu 1,6, šírka 46 mm
23,00
27,60
A
3606 Hlava HARMONY 15 - výška strihu 1,0, šírka 46 mm
23,00
27,60
A
3607 Hlava HARMONY 30 - výška strihu 0,5, šírka 46 mm
23,00
27,60
A
3608 Hlava HARMONY 40 - výška strihu 0,1, šírka 46 mm
23,00
27,60
A
3609 Hlava HARMONY 5 - výška strihu 5,0, šírka 46 mm
28,70
34,44
A
3610 Hlava HARMONY 7 - výška strihu 3,0, šírka 46 mm
28,70
34,44
A
3611 Hlava HARMONY Š - výška strihu 2,4, šírka 65 mm
35,00
42,00
A
250,00
300,00
A
85,00
102,00
A
1,30
1,56
A
6,70
8,04
A
6,70
8,04
A
3612 HARMONY AKKU - batéria/sieť, 2 rýchlosti
5 3613 Batérie pre strihací strojček HARMONY 3611
9325 Olej pre strojčeky LIVERMAN 30 ml
6 9602 Nožnice zahnuté, nerezové
7 9603 Nožnice prestrihávacie, nerez
STRIHACIE STROJČEKY PRE KONE
1
2
4
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
3
5
6
Popis
54
9
7
8
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3956 El. strihací strojček pre kone CUTLI nož 102
233,00
279,60
A
3945 Elektr.strihací strojček pre kone EQUI-CLIP nôž 102
250,00
300,00
A
3369 Akumulátorový str.strojček EQUI-CLIP nôž 102
313,00
375,60
A
33,50
40,20
A
3829 102 kone - základné strihanie, výška strihu 3 mm
3902 122 kone - hladké strihanie „na kožu“ výška strihu 1 mm
39,60
47,52
A
3903 1253 veľmi jemné (veterinárne zákroky), výška strihu 0,5 mm
55,00
66,00
A
3590 106 kone - hrubšie strihanie, výška strihu 3 mm
33,50
40,20
A
3591 107 kone - hrubé strihanie znečistenej srsti, výška strihu 3 mm
33,50
40,20
A
9219 Batérie 7,2 V 2 000 mA pre strojček 3369
50,00
60,00
A
9 9324 Olej na mazanie nožov a prevodov 60 ml
2,10
2,52
A
2,50
3,00
A
0027 Brúsenie nožov na strihacie strojčeky (za pár)
55
KARTÁČE, HREBENE
2
4
5
3
1
6
10
7
9
13
14
11
12
Obj. č.
1
2
3
4
5
8
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8105 Sada čistenia pre deti - batoh
Popis
6,70
8,04
A
8121 Kartáč farebný, detský
4,20
5,04
A
8564 Kartáč jemný s prírodnými štetinami
6,70
8,04
A
8106 Kartáč nylon, s pútkom, malý
2,10
2,52
A
8107 Kartáč dlhý vlas, s gumovým pútkom
5,20
6,24
A
8122 Kartáč ryžový s nylónovým pútkom
5,00
6,00
A
6 8108 Kartáč dlhý vlas
4,30
5,16
A
7
8
9
10
11
12
13
14
8109 Kartáč prírodný vlas s pútkom
6,90
8,28
A
8110 Kartáč na hrivu
2,25
2,70
A
8565 Kartáč ryžový s umelohmotným držadlom na hrubé nečistoty
3,50
4,20
A
8111 Kartáč - syntetická zmes štetín s pútkom
3,20
3,84
A
1686 Kartáč s pútkom
5,60
6,72
A
8112 Kartáč na chvost a hrivu
1,70
2,04
A
8113 Hrebeň na chvost a hrivu
1,00
1,20
A
8123 Hrebeň hliníkový
1,00
1,20
A
ČESÁKY, BOXY NA ČISTENIE
1
2
5
56
3
6
4
7
8
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
11
11
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3051 Česák konský, gumový malý
1,40
1,68
A
3801 Česák konský, gumový, veľký
1,50
1,80
A
3041 Česák konský, plastový vrúbkovaný
0,70
0,84
A
3374 Česák konský, plastový s hrotmi
0,70
0,84
A
3928 Česák konský, kovový, oválny, lakovaný
2,50
3,00
A
3780 Česák špirálový kovový
3,30
3,96
A
3925 Česák kravský kovový, lakovaný
3,20
3,84
A
3926 Česák konský kovový, lakovaný
3,40
4,08
A
3249 Česák štvorlistý, kovový, pozinkovaný
2,90
3,48
A
3927 Česák štvorlistý s hrebeňom, kovový pozinkovaný
3,20
3,84
A
8081 Taška na čistenie alebo detskú prilbu
5,70
6,84
A
11,20
13,44
A
2,50
3,00
A
814.. Box na čistenie s vyberateľnou priehradkou
809.. Box na čistenie, otvorený
57
UMÝVANIE A STAROSTLIVOSŤ O SRSŤ
1
2
3
4
7
5
6
8
9
10
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
Popis
8100 Kartáč šampónovací
12
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4,50
5,40
A
8115 Stierka na vodu, plast
2,10
2,52
A
8114 Špongia umývacia - koník 13,5 × 11,5 × 4 cm, mix farieb
0,70
0,84
A
8116 Špongia umývacia, s nopmi
1,95
2,34
A
8125 Háčik na kopytá
0,70
0,84
A
8117 Háčik na kopytá s kartáčikom
0,85
1,02
A
811.. Gumičky do hrivy čierne obyč, 500 ks
1,00
1,20
A
807.. Gumičky do hrivy biele, čierne, hnedé, obyč, 800 ks
2,30
2,76
A
8118 Gumičky do hrivy zlaté, 100 ks
5,20
6,24
A
8360 Šampón pre kone DERMOCAN, 500 ml
4,20
5,04
A
8361 Šampón pre kone s aloe vera, koncentrát 12:1
6,95
8,34
A
8362 Lesk na srsť + kondicionér, 1000 ml
9,70
11,64
A
2,40
2,88
A
12,20
14,64
A
8368 Dávkovač na tekuté prípravky
1568 Ostrekovacia pištoľ kombinovaná COMFORT
LÍZY, POCHUTINY, MINERÁLNE DOPLNKY
1
3
2
7
EZ
EZ
EZ
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
4
6
5
58
9
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8365 Pochúťky bylinné, 1 kg
3,40
4,08
A
8367 Pochúťky jablčné, 1 kg
3,40
4,08
A
8782 Minerálny doplnok Premin Performance - niž. a stred. záťaž, 2 kg
11,70
14,04
A
8783 Minerálny doplnok Premin Mare - gravid. a kojace kobyly, 2 kg
13,40
16,08
A
8784 Minerálny doplnok Premin Hoofcare - pevnosť a tvrdosť kopyta, 5 kg
20,50
24,60
A
8785 Minerálny doplnok Premin Imuno - posil. Imunity 1 kg
14,60
17,52
A
9,20
11,04
A
3,80
4,56
B
14,60
17,52
B
3816 Liz pre kone - možné použiť v EZ, 10 kg
7,70
9,24
B
3851 Liz pre ovce - možné použiť v EZ, 10 kg
7,70
9,24
B
8786 Minerálny doplnok Premin Flix - ostropestrec+ľan. semeno, 1 kg
8780 Minerálny doplnok Premin Green EZ - možné použiť v EZ, 2 kg
3200 Soľ lisovaná, kocka - možné použiť v EZ, 10kg
3815 Liz pre HD - možné použiť v EZ, 20kg
A
59
SIETE, GUMOVÉ ŽĽABY, DRŽIAKY NA SOĽ
3
5
1
6
4
8
9
7
10
11
Obj. č.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Popis
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8089 Sieť na seno malá
3,00
3,60
A
8091 Sieť na seno, veľká
3,90
4,68
A
31,30
37,56
A
3982 Kŕmna misa na zem cca 11 l - gumová s úchytkami
9,20
11,04
A
3898 Kŕmna misa na zem cca 24 l - gumová s úchytkami
12,20
14,64
A
3482 Žľab gumový na cca 15 l s držiakmi, obdl. šedý
10,50
12,60
A
3987 SL 3 - držiak na soľ plast šedý
1,90
2,28
A
3999 SL 3 - držiak na soľ plast čierny
2,30
2,76
A
3997 SL 3 - držiak na soľ plast zelený
2,70
3,24
A
3981 SL 3 FLEXI - držiak na soľ plast zelený
2,90
3,48
A
27,00
32,40
A
3837 Lopatka na kŕmenie s čelnou rúčkou - 2 kg
2,20
2,64
A
3832 Odmerka na kŕmenie s bočnou rúčkou - 2 kg
2,30
2,76
A
3860 Jasle na seno, obdl. na stenu pozink, 70 × 51 × 45cm
3031 Kŕmna misa s možnosťou záťaže, priemer 686 × 356 × 229
60
VEDRÁ
4
5
3
2
1
9
10
7
6
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
Popis
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3764 Vedro stavbárske, čierne, 5 l
1,20
1,44
A
3750 Vedro stavbárske, čierne, 12 l
1,30
1,56
A
3761 Vedro stavbárske, čierne 20 l
2,50
3,00
A
3878 Vedro zo stabil. PVC 12l, olivovo zelené
2,70
3,24
A
3783 Vedro kovové, pozinkované 15 l
4,70
5,64
A
348.. Vedro pre kone 12 l, závesné s pevnými kovovými držiakmi
8,50
10,20
A
3486 Vedro pre kone 12 l, bez držiaku
5,30
6,36
A
3487 Vedro pre kone, 20 l, bez držiaku
6,25
7,50
A
9458 Držiaky pre vedrá a žľaby, 1 pár, plast
2,00
2,40
A
9537 Držiaky pre vedrá a žľaby, 1 pár, pozink
3,80
4,56
A
3484 Vedro pre koňa s držiakmi 70 l, zelené
17,00
20,40
A
61
PLASTOVÉ ŽĽABY
1
2
6
11
7
8
4
5
9
12
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3
10
13
Popis
Bez DPH EUR
3483 Žľab na 8 l s držiakmi, kruhový zelený
5,20
6,24
A
3807 Žľab 8 l pre ovce, 300 × 300 × 230
8,40
10,08
A
3080 Žľab 11 l s otvorom (s 9537 možno zavesiť), 280 × 280 × 380
8,60
10,32
A
3758 Žľab rovný FU 305 na 11,5 l, 310 × 280 × 225/385
8,20
9,84
A
3071 Žľab na 13,5 l s držiakom, 290 × 290 × 260/340
9,60
11,52
A
12,10
14,52
A
3064 Žľab rovný na 16 l, 410 × 330 × 320
S DPH EUR
3668 Žľab s hranou rovný JFC, zelený, 400 × 343 × 190
19,90
23,88
A
3082 Žľab rovný FU 302 na 12 l, 450 × 290 × 160/320
11,00
13,20
A
3804 Žľab rovný FU 111 na 16,5 l, 310 × 340 × 240/310
12,00
14,40
A
7,00
8,40
A
35,00
42,00
A
3995 Žľab, 140 cm s hranou, 45 l, závesný, 1422 × 381 × 304/178
60,50
72,60
A
3800 Žľab FU 1200 s vonkajšou hranou, 50 l, záv., 12350 × 290 × 255/410
55,00
66,00
A
3808 Hrana pre FU 111 plast
3996 Žľab, 70 cm s hranou, 23 l, závesný, 711 × 381 × 304/178
PLASTOVÉ A KOVOVÉ ŽĽABY
2
62
4
3
1
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3023 Žľab rohový na 26 l (s 9537, možno zavesiť) 460 × 460 × 300
10,20
12,24
A
3959 Žľab rohový FU 306, 21 l, 660 × 420 × 240
14,00
16,80
A
3958 Hrana pre FU 306 plast
6,83
8,20
A
3409 Žľab rohový FU 108, 16 l, 550 × 310 × 250
9,80
11,76
A
3410 Hrana BK 208 pre žľab FU 108
8,00
9,60
A
12
Obj. č.
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
3669 Žľab s hranou rohový JFC, zelený, 660 × 419 × 190
20,00
24,00
A
3855 Žľab rohový, kovový pozink, 35 l, 45 × 34 × 24 cm
34,20
41,04
A
3856 Žľab rovný kovový pozink, 35 l, 44 × 44 × 24 cm
34,20
41,04
A
3857 Žľab oblý kovový pozink, 28 l, 55 × 35 × 24 cm
37,00
44,40
A
3858 Žľab rovný s hranou kovový pozink, 35 l, 50 × 35 × 22 cm
18,00
21,60
A
3030 Žľab pre žriebätá s nastaviteľnými priečkami
13,50
16,20
A
1,50
1,80
A
9447 Vypúšťacia zátka pre žľaby JFC
63
VIDLY, HRABLE, UMÝVANIE OBUVI
4
1
2
5
3
6
7
9
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
5
6
7
8
8
9
10
11
10
Popis
3809 Kopáč 4 hrotý, malý, lakovaný
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4,00
4,80
A
380.. Vidly 3 hroté (4 hroté), malé, lakované
3,60
4,32
A
3805 Vidly 3 hroté, veľké, lakované
4,50
5,40
A
3806 Vidly 4 hroté, veľké, lakované
4,95
5,94
A
3833 Lopata hliníková, malá
2,95
3,54
A
3834 Lopata hliníková, veľká
4,30
5,16
A
3836 Lopata plastová s kovovou hranou
6,25
7,50
A
379.. Násada drevená 130 cm (160 cm )
od 2,70
3,24
A
3810 Hrablo na hnoj, 40 cm, lakované
2,50
3,00
A
3817 Hrablo na hnoj, 40 cm s gumou, prášk. lak
7,20
8,64
A
3819 Hrablo na hnoj, 55 cm, s gumou, prášk. lak
9,00
10,80
A
15,40
18,48
A
3034 Zariadenie na umývanie čižiem, 5 kartáčov, prívod vody, 1/2"
125,00
150,00
A
3161 Matrace na dezinfekciu obuvi 45 × 45 × 3 cm na 6 l roztoku
21,00
25,20
A
3061 Hrablo na hnoj, 55 cm, oblúk s gumou, pozinkované
64
MISTOVACIE VIDLY, VOZÍKY
1
5
6
3
7
2
4
9
Obj. č.
1
2
3
1
4
5
6
7
8
9
10
9
8
10
Popis
3828 Mistovacie vidly, plastové STANDARD, solo
3827 Mistovacie vidly, plastové STANDARD, s kovovou násadou
3853 Mistovacie vidly zelené, solo
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
6,70
8,04
A
11,00
13,20
A
7,00
8,40
A
3826 Mistovacie vidly, plastové AUBIOSE, solo
17,80
21,36
A
3823 Mistovacie vidly, plastové AUBIOSE, s hliníkovou násadou
26,70
32,04
A
3824 Mistovacie vidly plastové, hlboké
8,50
10,20
A
3852 Mistovacie vidly hlboké, zelený plast
8,50
10,20
A
14,60
17,52
A
3821 Mistovacie vidly kovové, lakované
3831 Mistovacia sada cestovná
12,80
15,36
A
229,00
274,80
B
od 229,00
274,80
B
3696 Vozík dvojkolesový, pozink. plast. korba, výklopný, 500 l, 500 kg
420,00
504,00
B
3697 Vozík dvojkolesový, záves ISO 5O, 500 l, 500 kg výklopný
590,00
708,00
B
105,00
126,00
B
70,00
84,00
B
3694 Vozík dvojkolesový, plastová korba 255 l, 200 kg
369.. Vozík dvojkolesový, pozink. plast. korba výklopný, 255 l (400 l), 225 kg
11 3689 Fúrik stavebný s plast. korbou 180 l
11 3691 Náhradná korba pre stavebný fúrik, plastová
65
VÝBAVA PRE JAZDCA
1
2
3
4
5
6
8
Obj. č.
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
7
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
850.. Chránič chrbtice BackPro junior S/M (32 cm), M/L (36 cm)
24,40
29,28
A
853.. Chránič chrbtice BackPro senior S (44 cm), M (52 cm), L (60 cm)
27,90
33,48
A
857.. Bezpečnostná vesta so zipsom, junior, veľkosť S, M, L
66,80
80,16
A
857.. Bezpečnostná vesta so zipsom,senior, veľkosť S, M,L
71,00
85,20
A
8506 Prilba jazdecká CARBONIC, junior, (48-52 cm)
26,00
31,20
A
850.. Prilba jazdecká CARBONIC, S/M, (52-57 cm), L/LX (57-61 cm)
26,00
31,20
A
857.. Prilba jazdecká bezpečnostná čierno - šedá, veľ. 56, 57, 58, 59 cm
48,60
58,32
A
8509 Reflexná páska, elastická
3,80
4,56
A
8510 Reflexné pásky, suchý zips, 2 ks
4,30
5,16
A
8561 Šporne s remienkami, dĺžka krčku 2 cm
6,30
7,56
A
878.. Perka kožená jazdecká, čierna veľ. 35-45
29,90
35,88
A
66
VÝBAVA PRE JAZDCA
1
2
3
7
4
5
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
10
8
6
11
12
Popis
13
14
Bez DPH EUR
S DPH EUR
841.. Rukavice Jersey bavlnené, čierne veľ. S, M, L
2,50
3,00
A
876.. Rukavice FleTec vínovočierne, (modrošedé) veľ. XS - L
6,30
7,56
A
841.. Rukavice syntetické koža, strečové, čierne, slabé, veľ. S, M, L
6,95
8,34
A
858.. Rukavice High Tech, hnedé, veľ. XS, S, M, L, XL
7,65
9,18
A
858.. Rukavice High Tech, čierne, veľ. XS, S, M, L, XL
7,65
9,18
A
841.. Rukavice "Cowboy" pracovné, žlté koža S, M, L
11,65
13,98
A
840.. Minichaps, velurová koža, čierne, veľ. XS, S, M, L, XL
15,65
18,78
A
844.. Minichaps, detská Amara, čierne, 8, 10,12
15,65
18,78
A
843.. Minichaps hladká pevná koža, čierne veľ. S-N, M-N, L-H
39,60
47,52
A
842.. Nohavice dámske Trend Star KARO, hnedo-béžové, veľ. 34 - 44
41,70
50,04
A
806.. Nohavice dámské Eleganza, hnedé (antracit) veľ. 34 - 44
50,00
60,00
A
840.. Nohavice, pantalony veľ. 176 cm, 36 - 44
50,00
60,00
A
872.. Nohavice pánske Cool Star, čierne, veľ. 46 - 54
46,00
55,20
A
18,40
22,08
A
od 18,50
22,20
A
873.. Nohavice detské PollyStar čierne, béžové, veľ. 128 - 176
874.. Nohavice detské a junior Basic-Star, modré, veľ. 122 - 176
67
1
BIČE
2
3
4
Obj. č.
5
Popis
6
7
8
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
1 8527 Bičík detský s pútkom
2,10
2,52
A
2
3
4
5
6
7
8
9
3,50
4,20
A
8528 Bič s plackou, rukoväť s koníkom, 70 cm
8529 Bič so šlahúňom, 75 cm
3,50
4,20
A
8530 Bič s plackou, 65 cm
3,50
4,20
A
8531 Bič s plackou, rúčka, 65 cm
5,20
6,24
A
8532 Bič skokový, 55 cm
7,50
9,00
A
8533 Bič drezúrny, 110 cm
5,20
6,24
A
6,90
8,28
A
21,70
26,04
A
8534 Bič drezúrny, 100 cm
3063 Palica laminátová, oranžová
LONŽOVACIE POMÔCKY, KARABÍNY
68
1
5
3
4
2
6
7
8
9
10
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
12
13
14
Popis
15
16
Bez DPH EUR
S DPH EUR
852.. Lonžovací obrušník, veľkosť 2, 3
23,35
28,02
A
8519 Obnosok lonžovací, nylónový, 2 × staviteľný, čierny, veľ. 3
23,00
27,60
A
6,50
7,80
A
8523 Lonž mäkká, 8 m
8522 Lonž popruhová, 8 m
8,40
10,08
A
26,00
31,20
A
3,50
4,20
A
8525 Vyväzovačky, koža, gumový krúžok
18,80
22,56
A
8526 Bič lonžovací, jednodielny, 180 cm
7,60
9,12
A
8562 Karabína k vyväzovacím otiažam, lonžovacie okuliare, 2 ks
2,10
2,52
A
8293 Karabína PANIK
2,10
2,52
A
8294 Karabína otočná - s oblou hranou
2,10
2,52
A
8296 Karabína otočná - s rovnou hranou, pre ohlávky
1,70
2,04
A
8297 Karabína zosilnená BULL
2,10
2,52
A
od 0,40
0,48
A
0,38
0,46
A
od 0,40
0,48
A
3069 Vodítko povrazové Bang, silná karabína, 7,5 m
8524 Lonžovacia spojka
476.. Karabína s prevlečenou matkou, pozink, 6, 8, 10, 12 mm
476.. Karabína so západkou, pozink, 4, 5, 6, 8, 10, 12
477.. Očko reťazové so závitom, pozink, 6, 8, 10, 12
69
OHLÁVKY
1
2
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
4
5
11
Popis
830.. Nylon Hippo, tmavo-svetlo modrá, veľ. 0, 1, 2, 3
6
12
7
8
13
9
14
Bez DPH EUR
S DPH EUR
4,50
5,40
A
830.. Nylon Hippo, červeno-béžová, veľ. 0, 1, 2, 3
3,50
4,20
A
847.. Nylon Hippo, hnedo-béžová, veľ. 0, 1, 2, 3
3,50
4,20
A
847.. Nylon Hippo, šedo-čierna, veľ. 0, 1, 2, 3
3,50
4,20
A
847.. Nylon Hippo, fialovo-ružová, veľ. 0, 1, 2, 3
3,50
4,20
A
845.. Nylon Classic, zelená, veľ. 1, 2, 3, 4, 5
5,20
6,24
A
845.. Nylon Classic, červená, veľ. 1, 2, 3, 4, 5
5,20
6,24
A
846.. Nylon Classic, modrá, veľ. 1, 2, 3, 4, 5
5,20
6,24
A
846.. Nylon Classic, čierna, veľ. 1, 2, 3, 4, 5
5,20
6,24
A
835.. Nylon, podl. dvakrát nastaviteľná, motív koňa, modrá, veľ. 2,3
5,85
7,02
A
835.. Nylon, podl. dvakrát nastaviteľná, motív koňa, vínová, veľ. 2,3
5,85
7,02
A
830.. Nylon, Mustang, podl. dvakrát nastaviteľná, čierna, veľ. 2, 3
6,30
7,56
A
831.. Nylon, Mustang, podl. dvakrát nastaviteľná, vínová, veľ. 2, 3
6,30
7,56
A
848.. Nylon, Mustang, podl. dvakrát nastaviteľná, modrá, veľ. 1, 2, 3
6,30
7,56
A
OHLÁVKY
1
5
2
3
6
4
70
8
7
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
831.. Nylon, Supra, podl. dvakrát nastav. sv. modrá, veľ. 2, 3
9,60
11,52
A
831.. Nylon, Supra, podl. dvakrát nastav. hnedo-oranž, veľ. 2, 3
9,60
11,52
A
848.. Nylon, Supra, podl. dvakrát nastav. tm. modrá, veľ. 2, 3
9,60
11,52
A
848.. Nylon, Supra, podl. dvakrát nastav. fialovo-ružová, veľ. 1, 2, 3
9,60
11,52
A
11,65
13,98
A
8328 Nylon, Exklusiv, extra podl. dvakrát nastav. červená, veľ. 00 žriebäcí
7,50
9,00
A
8491 Nylon, Exklusiv, extra podl. dvakrát nastav. modrá, veľ. 00 žriebäcí
7,50
9,00
A
20,85
25,02
A
5,20
6,24
A
11,65
13,98
A
8317 Nylon, Exklusiv, extra podl. dvakrát nastav. zelená, veľ. 4
8312 Koža, podložená, veľ. 3, čierna
306.. Povrazová Bang, akupresúrna, veľ. 1, 2, 3
835.. Ohlávkový set červeno-hnedý, modro-fialový, veľ. 2, 3
71
VODÍTKA
1
2
3
5
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
6
11
Popis
4
7
8
12
9
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
828.. Vodítko Supra, otočná karabína, 2,3 m, mix farieb
4,20
5,04
A
804.. Vodítko Mounty, otoč. karabína, 2m, mix farieb
4,20
5,04
A
849.. Vodítko Supra, panik karabína, 2,3 m, mix farieb
5,20
6,24
A
8280 Vodítko panik karabína, mix farieb
5,20
6,24
A
848.. Vodítko Mustang, otočná karabína, 2 m, mix farieb
5,20
6,24
A
849.. Vodítko Mustang, panik karabína, 2 m, mix farieb
5,20
6,24
A
8284 Vodítko s retiazkou, čierne
5,20
6,24
A
8299 Retiazka k vodítku, celková dĺžka 53 cm
3,50
4,20
A
8282 Vodítko, silná karabína, 2,3 m, čierne
5,90
7,08
A
21,00
25,20
A
8290 Viazanie reťazové s popruhom, 70 cm
6,25
7,50
A
8291 Viazanie reťazové s PVC ochranou, 70 cm
6,25
7,50
A
8292 Uväzovací kruh
2,10
2,52
A
3068 Vodítko provazové Bang, silná karabína, 3,8 m
72
OCHRANA PROTI HMYZU, MASTI
1
2
5
3
6
7
4
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Popis
9
10
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8329 Sieťka proti hmyzu na nos čierna
4,20
5,04
A
833.. Maska proti hmyzu, sieťová, veľkosť M, L, XL
8,00
9,60
A
8333 Strapce proti hmyzu
3,50
4,20
A
833.. Čabraka na uši, rôzne farby, veľ. 2, 3
5,50
6,60
A
12,60
15,12
A
8335 Repelent CLAC, 500 ml
9,50
11,40
A
8364 Obklad chladivý, alebo teplý, 30 × 12 cm
5,20
6,24
A
8369 Chladivá masť, 500 ml
7,60
9,12
A
8339 Repelentný obojok pre kone, s účinnou látkou GERANIOL
8363 Chladivý a masážný gel, 500 ml
10,60
12,72
A
8563 Balzam špeciálny TONERDE Alumina
13,20
15,84
A
73
1
2
3
4
Obj. č.
1
1
1
2
3
3
4
4
5
5
UZDIČKY
Popis
5
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8220 STANDARD, podložená + otiaže, veľ. 1 (pony), čierna
11,70
14,04
A
8221 STANDARD, podložená + otiaže, veľ. 2 (pony), čierna
11,90
14,28
A
8222 STANDARD, podložená + otiaže, veľ. 3 (pony), čierna
11,90
14,28
A
8223 Podložená, na chladnokrvníka + otiaže, čierna
18,20
21,84
A
8224 Podložená, s angl. nános. + otiaže, veľ. 2, čierna
20,85
25,02
A
8225 Podložená, s angl. nános. + otiaže, veľ. 3, čierna
20,85
25,02
A
8226 Podlož., so švédským nános. + otiaže, veľ. 2, hnedá
31,30
37,56
A
8227 Podlož., so švédským nános. + otiaže, veľ. 3, hnedá
31,30
37,56
A
8218 Čelenka ozdobená štrásovými kamienkami, veľ. 2
13,90
16,68
A
8219 Čelenka ozdobená štrásovými kamienkami, veľ. 3
13,90
16,68
A
UDIDLÁ
1
2
3
4
6
5
8
7
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
6
6
7
8
9
10
74
Bez DPH EUR
S DPH EUR
825.. Stihlo, veľ. 11,5 / 12,5 / 13,5 / 14,5 cm
Popis
9,60
11,52
A
825.. Stihlo, duté, veľ. 10,5 / 11,5 / 12,5 / 13,5 / 14,5 cm
7,90
9,48
A
827.. Stihlo, 2 x lomené, jemné, 12,5 / 13,5 cm
12,50
15,00
A
824.. Stihlo, jablčné, veľ. 12,5 / 13,5cm
10,50
12,60
A
827.. Snehuliak, veľ. 12,5 / 13,5 cm
12,50
15,00
A
826.. Oliva, menšie krúžky, veľ. 10,5 / 11,5 / 12 / 12,5 cm
11,30
13,56
A
824.. Oliva, ostrejšia veľ. 12,5 / 13,5 / 14,5 cm
12,50
15,00
A
826.. Oliva, jemná veľ. 12,5 / 13,5 cm
12,50
15,00
A
826.. Oliva, 2 x lomené, mosadzné, veľ. 12,5 / 13,5 cm
18,50
22,20
A
827.. Déčko, duté, veľ. 12,5 / 13,5 cm
12,00
14,40
A
825.. Déčko, lomené, gumové, veľ. 12,5 / 13,5 cm
12,00
14,40
A
827.. Rubíková oliva, veľ. 12,5 / 13,5 cm
12,50
15,00
A
75
OTIAŽE, PRÍSLUŠENSTVO
1
2
3
6
5
4
7
Obj. č.
1
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
8
Popis
9
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8230 Otiaže plátenné, so zarážkami, čierne
7,00
8,40
A
8231 Otiaže plátenné, so zarážkami, hnedé
7,00
8,40
A
8244 Otiaže protišmykové, pogumované, pevné
8,90
10,68
A
8234 Otiaže protišmykové, so zarážkami, čierne
9,90
11,88
A
8232 Martingal, čierny
11,30
13,56
A
8233 Martingal, hnedý
11,30
13,56
A
8235 Prievlečky bavlnenné s pútkom
14,60
17,52
A
8236 Remienok k nánosníku, čierny
3,50
4,20
A
8237 Návlek na nánosník, umelý baránok, čierny
2,70
3,24
A
8238 Gumové krúžky k udidlu, pár
1,05
1,26
A
8239 Zarážky na otiaže, guma, pár
1,05
1,26
A
SEDLÁ
Obj. č.
1
1
1
2
2
3
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Popis
Bez DPH EUR
76
S DPH EUR
8150 Hobby + príslušenstvo, pony, veľkosť 16”, čierne
122,00
146,40
A
8151 Hobby + príslušenstvo, veľkosť 17,5”, čierne
122,00
146,40
A
8152 Hobby + príslušenstvo, hafling, veľkosť 17,5”, hnedé
122,00
146,40
A
8153 Syntetické, skokové, GLAD, veľkosť 16,5”, čierne
209,00
250,80
A
8154 Syntetické, skokové GLAD, veľkosť 17,5”, čierne
209,00
250,80
A
8155 Westernové hobby, veľkosť 16” + podbrušník, hnedé
205,00
246,00
A
8157 Westernové hobby, veľkosť 16” širšie + podbrušník, hnedé
250,00
300,00
A
3151 Westernové ZAJAC Klasik, hnedé
750,00
900,00
C
3154 Westernové ZAJAC Reining Tom, hnedé
1 200,00
1 440,00
C
8156 Jazdecká dečka s podbrušníkom 60 cm
19,00
22,80
A
77
DOPLNKY K SEDLU
1
2
3
5
4
6
9
7
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
7
8
8
9
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8183 Strmene, nerezové s gumou, 12,5 cm
12,50
15,00
A
8184 Strmene nerezové, šikmé, s gumou, 12 cm
15,00
18,00
A
8173 Strmene nerezové, bezpečnostné s gumou
19,20
23,04
A
8174 Náhradné gumičky pre bezpečnostné strmene, 1 pár
1,75
2,10
A
8185 Gumy do strmeňov, rovné 12 cm, čierne
2,10
2,52
A
8186 Gumy do strmeňov, šikmé 12 cm, čierne
3,80
4,56
A
8190 Strmeňové remene ŠTANDARD, detské, čierne 130 cm
9,00
10,80
A
8189 Strmeňové remene ŠTANDARD, čierne 145 cm
10,50
12,60
A
8187 Strmeňové remene, hnedé 150 cm
17,00
20,40
A
8188 Strmeňové remene, čierne 150 cm
17,00
20,40
A
821.. Poprsník elastický s martingalom, čierny, veľ. 2, 3
34,80
41,76
A
PODBRUŠNÍKY, DOPLNKY K SEDLU
1
78
3
2
4
7
5
6
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
Popis
819.. Podbrušník bavlnený, 100, 110, 120, 130 cm
Bez DPH EUR
S DPH EUR
6,50
7,80
A
819.. Podbrušník neopren, s gumou, 115, 120, 125, 130, 135, 140 cm
21,00
25,20
A
820.. Podbrušník drezurný, neopren, 60, 70 cm
17,35
20,82
A
819.. Podbrušník koža, polstrovaný, s gumou, 130, 140 cm
21,00
25,20
A
8195 Predĺženie podbrušníku, 27 cm
6,00
7,20
A
8207 Návlek na podbrušník, neoprén, 70 cm
6,25
7,50
A
5,60
6,72
A
12,55
15,06
A
8208 Návlek na podbrušník, umelý baránok
8210 Návlek na posedlie umelý baránok, béžový
79
PODSEDLOVÉ DEČKY
1
3
4
6
Obj. č.
1
2
3
4
2
5
7
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8164 Drezúrna. biela
Popis
16,70
20,04
A
816.. Husto prešívaná, rôzne farby
14,60
17,52
A
817.. Husto prešívaná, vykrojená, rôzne farby
14,60
17,52
A
817.. Podsedlová dečka ADRIANO, čierna, hnedá, modrá
12,20
14,64
A
8167 TREND, vínová, červená
21,50
25,80
A
8165 TREND, tmavomodrá
21,50
25,80
A
12,50
15,00
A
10,50
12,60
A
39,60
47,52
A
5 8162 S vreckami, čierna
6 8161 Tlmiaca podložka pod sedlo, umelý baránok - biela
7 8171 Tlmiaca podložka gelová
80
DEKY
125 / 135 / 145 / 155
135 / 145 / 155
2
1
175
185
195
205
185
195
205
135 / 145 / 155
135 / 145 / 155
4
3
185
195
205
185
195
205
135 / 145
6
5
7
185
195
Obj. č.
8
Popis
1 854.. Odpocovacia, fleece, modrá
859.. Odpocovacia, fleece, veľ. 135-155 cm, hnedo-červená kocka modrá
2
3
4
5
6
7
8
Bez DPH EUR
S DPH EUR
16,70
20,04
A
23,60
28,32
A
854.. Odpocovacia, fleece, s krkom, modrá
35,00
42,00
A
854.. Nepremokavá, 600 D, vo vnútri fleece, modrá
42,00
50,40
A
855.. Nepremokavá, podšitá fleece, 600 D, károvaná
52,50
63,00
A
855.. Nepremokavá 600 D, 200 gr, vyššia - nad kohútikom
49,00
58,80
A
855.. Bedrová, fleece, modrá M, L, XL
26,00
31,20
A
855.. Bedrová, nepremokavá 450 D, čierna, reflexné pruhy, M, L
34,40
41,28
A
4,90
5,88
A
8130 Popruh na deku, elastický
81
CHRÁNIČE, BANDÁŽE
2
3
1
6
7
4
5
8
9
11
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
10
Popis
828.. Kamaše šľachovky + strúhačky, set 4 ks, veľ. Cob(Full), čierne
13
Bez DPH EUR
S DPH EUR
20,00
24,00
A
8385 Pásik ku kamašom, náhradný, čierny
1,30
1,56
A
838.. Zvony gumové na suchý zips, veľ. M, L
6,30
7,56
A
839.. Zvony neoprénové, set 2 ks, veľ. S, M, L
10,50
12,60
A
837.. Zvony gelové, set 2 ks, veľ. M,L,XL
15,00
18,00
A
839.. Bandáže elastické, 4 ks, čierne, zelené
7,50
9,00
A
839.. Bandáže kombi fleece/elastické, 4 ks, čierne, červené
9,60
11,52
A
8399 Bandáže fleece, 4 ks, modré
9,40
11,28
A
10,50
12,60
A
7,50
9,00
A
10 8393 Bandáže zatepľovacie, such. zips, set 4 ks
21,90
26,28
A
11 837.. Kamaše transportné neoprenové, set 4 ks, veľ. M, L
12 8386 Chrániče transportné čierne, 4 ks
13 8387 Chránič na chvost
33,40
40,08
A
31,30
37,56
A
10,20
12,24
A
8394 Bandáže stajňové, 3 m, 4 ks, tm. modré
8400 Podložka pod band., 30 × 45 cm, 4 ks, tm. modrá
82
VÝBAVA SEDLÁRNE, OŠETROVANIE KOŽE
1
2
3
4
5
10
6
9
7
8
PLEMENO:
DATUM NAROZENÍ:
MAJITEL:
JMÉNO:
OTEC:
MATKA:
RÁNO
KRMENÍ:
X
• PACOV
602 150 271
11
12
13
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
14
POLEDNE
VEČER
Elektrické o h rad n iky X N ap áječky X Střih ací s t r o j ky X Zař í z en í s t áj e
• ČESKÝ KRUMLOV
723 227 214
• PLZEŇ
602 602 182
• JAROMĚŘ
602 390 675
• L IT O M YŠ L
736 759 991
• OLOMOUC
724 809 863
• TŘ EB Í Č
602 362 014
w w w . k a m i r. c z
15
Popis
8090 Kliešte Knipex na kožu, dierovacie
16
Bez DPH EUR
S DPH EUR
16,30
19,56
A
8084 Vešiak na uzdičku, práškový lak, šedý
1,50
1,80
A
8093 Vešiak na uzdičku, práškový lak, červený
2,00
2,40
A
8087 Vešiak na uzdičku, práškový lak, čierny
2,00
2,40
A
8094 Vešiak na uzdečky, 4 háky, živicový lak, čierny
4,50
5,40
A
8085 Držiak na sedlo, pevný, práškový lak, šedý
4,50
5,40
A
8088 Držiak na sedlo, pevný, živicový lak, červený
6,70
8,04
A
8096 Držiak na sedlo, pevný, živicový lak, čierny
6,70
8,04
A
8097 Držiak na sedlo, sklopný, červený
6,95
8,34
A
8086 Držiak na 6 dečiek pre kone, závesný
62,50
75,00
A
8092 Mydlo na kožené výrobky, 250 g
4,80
5,76
A
8095 Olej na kožené výrobky, 500 ml
4,50
5,40
A
8098 Krém na kožené výrobky s včelím voskom, 450 ml
5,20
6,24
A
8787 Balzám Bang s včelím voskom, 200 g
5,20
6,24
A
8788 Olejová emulzia Bang s včelím voskom, 1 l
5,20
6,24
A
3782 Tabuľka - stajňová tabuľka pre kone, biela, s logom KAMÍR
0,90
1,08
A
83
WESTERN
2
1
5
3
6
4
9
Obj. č.
7
Popis
Bez DPH EUR
S DPH EUR
9,70
11,64
A
816.. Dečka westernová, 80 × 80 cm, farba čierna/vínová-smotanova
26,50
31,80
A
8727 Western NAVAJO ZIA, vlna 76 × 86 cm, rôz. farby
41,50
49,80
A
6,40
7,68
A
872.. Podbrušník PIKRO, neoprén, vzdušný 75 cm (80 cm)
37,00
44,40
A
8703 Remienok na ostrohy BIZ, zdobený floran, úzky/široký
14,60
17,52
A
870.. Kabát ANHYDRID hnedý, dĺžka 13 cm, veľ. S, M, L, XL, XXL
48,60
58,32
A
1 8726 Western NAVAJO DEA acrylic 76 × 152 cm rôzne farby
2
3
4
5
6
7
8
9
8
821.. Podbrušník western, nylon s umelým baránkom 60 cm (80 cm)
870.. Chaps so strapcami ENARGIT čierny, veľ. M, XL
75,00
90,00
A
871.. Ohlávka halter show CHIAVE strieborná, svetlá, tmavá
46,00
55,20
A
84
WESTERN
5
4
1
2
6
3
7
11
8
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
Popis
Sedla na straně 76
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8127 Uzdička jednoušká
21,00
25,20
A
8129 Uzdička s rovnou čelenkou
27,00
32,40
A
8128 Uzdička s čelenkou do V + conchos
34,20
41,04
A
871.. Uzdička ATACA zdobená conchos a floral, svetlá, tmavá
34,20
41,04
A
870.. Uzdička HIBONI opletaná byvolou kožou, conchos, svetlá
34,20
41,04
A
872.. Poprsník HIBONI oplet. byvolou kožou, conchos, svetlá
41,30
49,56
A
872.. Otiaže WAD, kožené, prešité, dĺžka 2,40 m, svetlé, tmavé
18,50
22,20
A
8334 Otiaže jednoduché, dĺžka 2,40 m
25,00
30,00
A
8240 Otiaže povrazové Bang, karabíny
21,30
25,56
A
8241 Otiaže povrazové Bang, kožené pútka
33,00
39,60
A
8203 Podbradná retiazka
6,50
7,80
A
8204 Podbradný remienok, kožený
3,80
4,56
A
85
PODSTIELKA, OŠETROVANIE KOPÝT
- 1 balík = cca 0,5 m3 volne sypaných hoblin
- z chemicky neošetreného materiálu
- smrek, borovica
- vlhkost 12 %
- bez prachu
1
6
7
8
5
2
Obj. č.
1
1
2
3
4
5
6
7
6
7
8
3
Popis
4
Bez DPH EUR
S DPH EUR
8370 Podstielka z drevených hoblín, lis. balík 128 l
9,00
10,80
8370 Podstielka z drevených hoblín,10 paliet - 180 balíkov
7,10
8,52
C
8340 Olej na kopytá Pedokúr + štetec, 500 ml
8,40
10,08
A
8341 Balzam na kopytá Pedocan, 450 ml
3,80
4,56
A
8342 Tuk na kopytá, 1 000 ml
6,40
7,68
A
3133 Decht na kopytá, 1 kg
3,50
4,20
A
311.. Kopytný nôž ľavý (pravý)
3,50
4,20
A
3799 Kopytný nôž, obojstranný pravý
3,80
4,56
A
378.. Kopytný nôž ľavý/pravý, veľký
3,80
4,56
A
B
3773 Kopytný nôž obojstanný, pravý, veľký
3,90
4,68
A
3774 Brúsny kameň na kopytné nože
3,20
3,84
A
OŠETROVANIE KOPÝT
1
2
3
4
5
6
86
7
10
8
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9
Popis
11
Bez DPH EUR
S DPH EUR
102,00
122,40
A
8343 Kliešte podkovárske štiepacie, malé, Knipex
33,00
39,60
A
8350 Kliešte podkovárske široké, Knipex
32,00
38,40
A
8344 Kliešte podkovárske nitovacie
14,00
16,80
A
3919 Kliešte na kopytá prevodové, úzke, rovné
8345 Kladivo podkovárske
7,00
8,40
A
20,00
24,00
A
9,40
11,28
A
8348 Kliešte kopytné diagnostické
10,50
12,60
A
8349 Struhák kopytný
33,60
40,32
A
8346 Rašpla na kopytá DICK, 30 cm
8347 Rašpla na kopytá, 35 cm, bez rukoväte
8125 Háčik na kopytá
0,80
0,96
A
8117 Háčik na kopytá s kartáčikom
0,95
1,14
A
87
POTREBY PRE CHOV OŠÍPANÝCH
1
3
2
4
13
9
10
7
5
11
8
6
12
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Popis
3622 Ultrazvuk na zisťovanie gravidity u prasníc so špirálovým káblom
Kč bez DPH
Kč s DPH
289,00
346,80
A
42,00
50,40
A
188,00
225,60
A
3625 Kliešte na štikanie zubov prasiat, nerez
4,40
5,28
A
3640 Lampa infra hliníková, kábel 2,5 m
9,40
11,28
A
od 3,35
4,02
A
3626 Hračka pre prasatá na retiazke 75 cm
5,85
7,02
A
3627 Hračka pre prasatá lopta s očkom do 25 kg
5,00
6,00
A
od 25,00
30,00
A
3628 Slučka fixačná na prasatá, trúbka 60 cm
10,50
12,60
A
3633 Krmítko pre prasatá nerez, 2 l, priemer 25 cm
10,50
12,60
A
15,50
18,60
A
od 16,50
19,80
A
3623 Kauter plynový pre kupírovanie chvostov prasiat
3624 Brúska na zuby pre prasatá akumulátorová PREMIUM
363.. Žiarovka vyhrievacia 100 - 175 W
341.. Naháňačka pre prasatá 94 × 76 cm (126 × 76 cm) - plast
3395 SB 510 K pre ošípané
400.. Napájačka s miskou pre ošípané a prasnice
POTREBY PRE CHOV HYDINY
88
4
5
1
2
3
6
7
8
9
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Popis
4427 Tanier pre napájanie na PET laše (kurčatá, včely)
10
Kč bez DPH
Kč s DPH
1,75
2,10
A
442.. Napájačka plastová, preklopná, 1,5 l
od 2,10
2,52
A
442.. Napájačka plastová, preklopná s držadlom a bajonetom 5 l
od 6,30
7,56
A
4424 Napájačka plastová, barelová 30 l
23,40
28,08
A
4425 Napájačka kovová pozinkovaná, barelová 30 l
26,00
31,20
A
4426 Napájacie vedro, 18 l
13,50
16,20
A
4428 Kŕmidlo tubusové s vekom, závesné 6 - 8 kg
10,30
12,36
A
4429 Kŕmidlo tubusové s výškovo nastaviteľným vekom, závesné 18 kg
11,80
14,16
A
2,42
2,90
A
2,95
3,54
A
od 4,90
5,88
A
4430 Kŕmidlo žľabové pre kurčatá so zasúvacím vekom, plast, 40 cm
4431 Kŕmidlo žľabové pre kurčatá s dráteným vekom, pozink. 40 cm
443.. Kŕmidlo žľabové s drôteným vekom, pozink. 50 cm (75, 100 cm)
89
VÁHY, TEPLOMERY, PÁSKOVÉ MIERY
váhy nemožno značkovať
1
2
3
4
5
7
6
8
Obj. č.
1
1
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9
Popis
10
Kč bez DPH
11
Kč s DPH
3097 Váha závesná, pružinová do 10 kg
2,50
3,00
A
3098 Váha závesná, pružinová do 50 kg
4,50
5,40
A
3099 Váha závesná, pružinová do 100 kg
7,50
9,00
A
3088 Váha závesná ciferníková do 50 kg - delenie po 500 g
15,00
18,00
A
3089 Váha závesná ciferníková do 100 kg - delenie po 500 g
15,00
18,00
A
3090 Váha závesná ciferníková do 250 kg - delenie po 500 g
54,00
64,80
A
3057 Váha závesná digitálna do 50 kg, delenie po 20 g
27,00
32,40
A
9,60
11,52
A
A
3058 Váha závesná digitálna do 300 kg, delenie po 100 g
3060 Váha stolná digit. do 150 kg, delenie po 50 g
79,50
95,40
1 470,00
1 764,00
B
3079 Pásková miera pre dobytok a prasatá
6,50
7,80
A
3078 Teplomer - vlhkomer
6,45
7,74
A
3062 Teplomer stajňový(-30 +50)
1,40
1,68
A
3284 Teplomer maximo-minimálny
4,50
5,40
A
3382 Zrážkomer plastový
1,70
2,04
A
3045 Váha tenzometrická, 2 × 60cm, nosnosť 2 t, adaptér 220/24V
PASCE NA HLODAVCE, DOMÁCI ZVONEC
1
2
5
3
7
9
Obj. č.
1
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
9
10
4
6
8
90
10
Popis
11
Kč bez DPH
Kč s DPH
4350 Pasca na myši drevená, klasik, 2 ks
0,37
0,44
A
4351 Pasca na potkanov, drevená, klasik
1,29
1,55
A
4352 Pasca na myši QUICK, robusný plast, 2 ks
4,20
5,04
A
4353 Pasca na myši Easy, plast, 2 ks
2,00
2,40
A
4354 Pasca na potkanov Easy, plast
0,30
0,36
A
4355 Pasca na živé myši, drôtená na drevenej podložke
2,70
3,24
A
4356 Pasca na živé myši, sklopná
2,50
3,00
A
4357 Pasca na živých potkanov, sklopná
6,30
7,56
A
4358 Pasca na odchyt živých zvierat 105 × 26 × 26 cm
65,00
78,00
A
4359 Pasca na odchyt živých zvierat 120 × 33 × 40 cm
83,00
99,60
A
4360 Stanica na jed proti myšiam 12,5 × 9,5 × 4,5 cm
1,20
1,44
A
4361 Stanica na jed proti potkanom 23 × 10,5 × 10 cm
4,80
5,76
A
4362 Stanica na jed proti potkanom 22,5 × 18,5 × 9,5 cm
6,30
7,56
A
4363 Návnada na hlodavcov 10 g, jedová
0,20
0,24
A
11 3138 Zvonec domový 7 cm, na kovovom držiaku
29,00
34,80
A
91
POTREBY PRE PSY A MAČKY
Uvedený sortiment môže byť na predajnom mieste len na objednávku.
2
3
1
4
5
7
8
6
9
10
Obj. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
Popis
12
Bez DPH EUR
S DPH EUR
861.. Vodítko textilné, s 1 alebo 2 krabínami
3,90
4,68
A
862.. Obojky textilné, rôzne veľkosti
1,20
1,44
A
863.. Obojky retiazkové, sťahovacie a polosťahovacie
1,80
2,16
A
8638 Obojok koženný, čierny polosťahovací, 46-54 cm
13,00
15,60
A
861.. Postroj bezpečnostný, do auta, veľ. M, L, XL
od 5,60
6,72
A
861.. Hračky pro psov - rôzne prevedenie
od 1,40
1,68
A
8621 Kliešte na odstraňovanie kliešťov
0,90
1,08
A
8622 Šampón pre psov, s kamilkami, 250 ml
2,60
3,12
A
8640 Hrebeň obojstranný, drevená rukoväť
1,90
2,28
A
8641 Hrebeň, hrabličky
3,70
4,44
A
8623 Miska plastová, delená, 2 × 0,6 l
2,20
2,64
A
8624 Miska plastová, 2 l
2,40
2,88
A
NÁSADY
92
1
2
3
Obj. č.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
Popis
Kč bez DPH
Kč s DPH
Násada do kladiva, 25 cm
0,17
0,20
A
Násada do kladiva, 30 cm
0,19
0,23
A
Násada do kladiva, 32 cm
0,21
0,25
A
Násada do kladiva, 36 cm
0,29
0,35
A
Násada do kladiva, 40 cm
0,33
0,40
A
Násada do kladiva, 50 cm
0,46
0,55
A
Násada do kladiva, 60 cm
0,55
0,66
A
Násady do kladiva, 70 cm
0,71
0,85
A
Násady do kladiva, 80 cm
0,92
1,10
A
Násada do rýľa rovná
1,25
1,50
A
Násada do rýľa T
1,08
1,30
A
93
NÁSADY
1
2
3
4
5
Obj. č.
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
4
5
Bez DPH EUR
S DPH EUR
Násada do hrablí, 130 cm
Popis
0,83
1,00
A
Násada do hrablí, 150 cm
1,08
1,30
A
Násada do hrablí, 180 cm
1,25
1,50
A
Násada do sekier, 35 cm
0,83
0,99
A
Násada do sekery, 40 cm
0,92
1,10
A
Násada do sekery, 50 cm
1,00
1,20
A
Násada do sekery, 60 cm
1,17
1,40
A
Násada do sekery, 70 cm
1,21
1,45
A
Násada do sekery, 80 cm
1,29
1,55
A
Násada do sekery, 90 cm
1,33
1,60
A
Násada do motyky
1,77
2,12
A
Násada do krompáča
0,79
0,95
A
Násady do lopaty
1,25
1,50
A
SPRAC. OVČIEHO MLIEKA A VÝROBA SYRA
1
2
4
6
Obj. č.
2
3
4
5
6
3
4
5
1
94
Popis
Kč bez DPH
Kč s DPH
24 Syrárska harfa 450 mm
18,00
21,60
A
Syrárska harfa 550 mm
24,00
28,80
A
22,00
26,40
A
25 Syrársky nôž
26 Miešadlo na syreninu - topárková miešačka
cena www.ovis.sk
A
27 Filtračný dojník
123,00
147,60
A
28 Nerezový výrobník syra
810,00
972,00
A
29 Syrársky stôl
cena www.ovis.sk
A
30 Forma na syr
cena www.ovis.sk
A
31 Syrárska lopatka - trojuholníkové aj okrúhle prevedenie
13,40
16,08
A
32 Nerezové lodne rôznych rozm. od 500 × 700 × 150 mm
od 80,00
96,00
A
krmív BONA
M
I
www.retrolc.sk
Podjavorinskej 21, 984 01 Luèenec
TEL.: +421 47 321 44 02
FAX: +421 43 324 11 13
MOBIL: +421 905 461 175
RETRO LC s.r.o.
ca
ob
ýr
kvalita, ktorá rastie
BONAMIX
V
HOVADZÍ DOBYTOK
TKŠ – vysoko akostná kàmna zmes je urèená na odchov
teliat mlieènymi náhradkami a neskôr aj objemovými
krmivami do veku 3. mesiacov. Zaèína sa skrmova
po odstave od 8.-10. dòa veku. Zároveò sa te¾atá
prikrmujú aj kvalitným senom.
TKŠ Holštýn štartér - vysoko kvalitná kàmna zmes
urèená na odchov teliat ihneï po ukonèení
mledzivového obdobia, t.j. 3-5 dní po narodení te¾aa.
Zároveò sa te¾atá skrmujú mliekom alebo náhradkou
mlieka. Odchov teliat použitím Holštýn štartéra
zaruèuje výborný zdravotný stav teliat, zabráni vzniku
hnaèiek, umožní vysokú úsporu mlieka a dobré
prírastky aj v najmladšom veku teliat. Te¾atá odchované
Holštýn štartérom majú bezporuchový a bezproblémový
prechod na rastlinné objemové krmivá.
MDG – kvalitná kàmna zmes urèená pre mladý dobytok
vo veku od 6. do 24 mesiaca ako doplnok kàmnej dávky
zloženej z objemových krmív. Zabezpeèuje zvýšený
prívod energetickej zložky do kàmnej dávky.
HŽG – kvalitná doplnková kàmna zmes urèená
pre výkrmový hovädzí dobytok ako doplnok kàmnej
dávky zloženej z objemových krmív. Zabezpeèuje zvýšený
prívod energetickej zložky do kàmnej dávky.
DOP – kvalitná doplnková kàmna zmes urèená
pre dojnice na zabezpeèenie potrebných živín na ïalšiu
produkciu mlieka, ktorá už nie je krytá vybilancovanými
živinami základnej dávky.
X:
Zdravé krmivá
zdravé zvieratá
BONAMIX
je kompletná rada hobby krmív
urèená pre zvieratá chované v domácich
podmienkach.
Sú založené na zdravej výžive zvierat bez
chemických a neprírodných látok, bez
konzervantov a bez farbív, èo zabezpeèuje
zdravotnú bezpeènos a kvalitu mäsa,
hydiny a vajec. Sú ve¾mi vhodné pre
zvieratá na domáce použitie vo Vašich
dvoroch a záhradách pre vlastnú potrebu
a potešenie.
Krmivá BONAMIX sú vyrábané z
prvotriednych surovín, ktoré obsahujú
potrebné živiny pre správny vývoj, rast
a zdravotný stav Vašich zvierat.
hobby krmivá
BONAMIX
ošípané (prasiatka)
hydinu (kuriatka, nosnice)
hovädzí dobytok (te¾atá, kravy)
ovce (jahòatá, ve¾ké oveèky)
Krmivá pre:
Zdravá výživa ¾udí
Tra d i č n í v ýro b ce
posklizňových linek
b r a m b o r a z e l e n i ny,
pásových dopravníků pro
dopravu sypkého
a kusového materiálu,
š t ě p k y, u h l í . . .
Bluetech s. r. o.
www.bluetech.cz
Žižkova 596, 395 01 Pacov, CZ
POSKLIZŇOVÉ LINKY
e-mail: [email protected]
tel.: +420/565 413 111
fax: +420/565 413 444
úžitkovosť
zdravie
kvalita
ekonomika
Ekonimika chovu oviec sa počíta cez odchované jahňatá
a množstvo dodaného mlieka
Progresívna koncepcia krmív pre všetky druhy
hospodárskych zvierat:
Ovimilk
- mliečne náhradky pre jahňatá – aj na báze sušeného mlieka
Ponúkame viac ako štandard
bielkoviny 23,5 %,
viac mliečnych zložiek
Poraďte sa s nami!
tuk 23,5 %
- vitamíno-minerálne zmesi – Lamivit – jahňatá
Ovivit – bahnice, barany (aj pre Eko chovy)
pre HD, ošípané, hydinu, kone
- energeticko-bielkovinové doplnky – pre vyššiu produkciu mlieka a zdravie (Magnapac, Molkolac, Milki Gusto)
- špeciálne doplnky na podporu imunity zvierat (Trou VitEC)
- kompletné a doplnkové kŕmne zmesi
Milki s.r.o., Rybničná 40/a, 831 06 Bratislava, Prevádzka: Bulharská 72, 821 04 Bratislava, tel.,fax: 02 / 43633129, tel.: 0905 334 758, 0905 334 823
Download

2 - Kamír