Drevokov, a. s.
Os. číslo: 09
Stredisko: 10000
Bielik Ján, Ing.
august 2011
Druh PP
Zákl.plat
Tarif.trieda
Tarif.stupeň
Priem. nah.
DVZ náhr.
680.0000
11
9
4.6430
27.1747
Počet odprac. dní.....
Počet dní sviatkov....
Počet odprac. hodín...
Počet hodín sviatkov..
základný plat tarifný.
rizikový..............
osobný................
HRUBÁ MZDA............
HRUBÝ PRÍJEM..........
ZP-zamestnanec .......
+
+
+
-
Hlavný
Úväzok 100.00%
N:40.00 - 8.00
Úprava zákl.dane
VZ ZP
746.39
Daňov. 296.60
VZ NP
729.79
DDS/ŽP + 16.60/0.00
VZ PvN
729.79
Auto
+
0.00
VZ DPi
729.79
Iné
+
0.00
VZ DPs
729.79
22.00
1.00
176.00
8.00
680.00
33.19
16.60
729.79
729.79
29.85
NP-zamestnanec .......
DP-zamestnanec .......
DPI-zamestnanec.......
PvN-zamestnanec ......
Daň zo mzdy -preddavok
ČISTÁ MZDA............
ČISTÝ PRÍJEM..........
DDS - zamestnanec.....
Exekúcie..............
Odbory................
-
-
10.21
29.19
21.89
7.29
66.75
564.61
564.61
33.19
260.89
5.65
DOPLATOK MZDY HOTOVOSŤ/NA ÚČET/POŠTOU:
ZP
D-nárok
D-min.r.
D-dodat.
D-čerpaná
D-zostat.
D-sk.zos.
CELKOVÁ CENA PRÁCE:
0.00/
Spracované programom HUMAN. http://www.hour.sk
VŠZP
25.00
21.00
5.00
22.00
264.88/
29.00
29.00
988.29
0.00
Download

výplatné pásky