Malá ponorná kalová čerpadla
GFLU, GFEU, GFRU,
GFSU, GFDU, GFZU
a míchadlo M1
Použití
Mimo vertikální pracovní polohu mohou čerpadla pracovat
i ve vodorovné nebo šikmé poloze s výjimkou trojfázových
čerpadel s plovákem, která mohou pracovat pouze ve svislé
poloze nebo s výchylkou max. 30° od svislé polohy. Svými
rozměry, jednoduchostí obsluhy a snadnou manipulací jsou
určena pro nejširší okruh spotřebitelů.
Čerpadla a míchadla pro čerpání, případně míchání
znečištěných vod, hustých kalů, splašků a odpadních vod
s celkovým podílem sušiny maximálně 14 % hmotnostních
dílů, obsahujících drobné kusovité a vláknité látky
neabrazivního charakteru.
Lze je výhodně použít při čerpání z povrchových a podúrovňových zdrojů - z řeky, rybníka, jímky, bazénu, sklepa,
studny apod.
Čerpadla jsou stavebnicové konstrukce v monoblokovém
provedení, které umožňuje na motorickou část připojit různé
druhy hydraulických částí - podle druhu čerpané kapaliny (viz
kresby řezů).
Maximální teplota kapaliny . .............................................40°C
Hodnota pH v rozsahu..............................................6,5 - 9 pH
Maximální ponor soustrojí.............................................. 10 m
Varianty uspořádání
Provedení čerpadel
Příslušenství a vybavení
- Jednofázové s plovákem, bez jističe, bez vidlice. (Na
požadavek bez plováku.)
- Třífázové bez plováku, na požadavek s plovákem, nebo
s jističem a vidlicí
Mokrá jímka
1. Přípojný kabel v délce 10 m
2. Plovákový spínač (podle požadovaného provedení
čerpadla)
3. Rychlospojka C52 (mimo GFDU, GFZU)
4. Výtlačná hadice požární 52 v délce 10m pro čerpadla
s rychlospojkou C52 (na požadavek)
5. Trubkový klíč 10 na protáčení rotoru
Materiálové provedení
Hlavní díly jsou z těchto konstrukčních materiálů:
Těleso motoru a čerpadla - šedá litina
Oběžné kolo
- šedá litina
Řezací zařízení GFZU
- nástrojová ocel
Míchací vrtule M1-120 - korozivzdorná ocel
Hřídel
- korozivzdorná ocel
Těsnící „o“ kroužky
- pryž
Mechanická ucpávka
- SiC + keramika
Mokrá jímka se spouštěcím zařízením
1. Přípojný kabel v délce 10m
2. Plovákový spínač (podle požadovaného provedení
čerpadla)
3. Trubkový klíč 10 na protáčení rotoru
4. Díly spouštěcího zařízení: Stojan, oblouk (G2“), závěs,
vodící lišta, 2x šroub pro vodící lištu, konzola. (Vodící
trubka nerez Ø 44,5x3, ČSN 426750.11 není součástí
dodávky)
VÝROBEK NEOHROŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1
Stavebnicové uspořádání
Jednotná motorová jednotka · Různé varianty hydraulických částí
Motorová jednotka
Dlouhý hřídel
Jednofázové provedení s plovákem i bez plováku
Trojfázové provedení s plovákem i bez plováku
Hydraulická část
M1-120
Jen trojfázové provedení bez plováku
074
101
102
230
230
- olejová náplň
ekologicky nezávadná
- skříň míchadla
- spirální těleso
- oběžné kolo
- míchací vrtule
321.1 - spodní ložisko
321.2 - horní ložisko
433 - mechanická ucpávka
805 - stator
811 - těleso statoru
818 - rotor
2
828
837
838
839
- návlek kabelu
- kondenzátor
- plovákový spínač
- tepelné pojistky
Stavebnicové uspořádání
Jednotná motorová jednotka · Různé varianty hydraulických částí
Motorová jednotka
Krátký hřídel
Jednofázové provedení s plovákem i bez plováku
Trojfázové provedení s plovákem i bez plováku
Hydraulická část
010
011
074
102
230
- řezací zařízení
- řezací zařízení
- olejová náplň
ekologicky nezávadná
- spirální těleso
- oběžné kolo
321.1 - spodní ložisko
321.2 - horní ložisko
433 - mechanická ucpávka
805 - stator
811 - těleso statoru
818 - rotor
3
828
837
838
839
- návlek kabelu
- kondenzátor
- plovákový spínač
- tepelné pojistky
Technické údaje čerpadla 50-GFLU
Oběžné kolo
Průchodnost oběžného kola
šroubové dvoulopatkové
Ø
(mm)
20
kaly a odpadní vody s obsahem drobných kusovitých
látek, bez látek vláknitých náchylných k namotávání
Čerpaná kapalina
Elektromotor
Jmenovitý výkon
jednoúčelový
(kW)
P2
1,1
Izolace a krytí
Napětí
U
(V)
Kmitočet
f
(Hz)
230
Tř. F; IP 68
10 m
240
400
415
50
Počet fází
1
3
JIstící proud max.
I
(A)
6,8
8
Kondenzátor
C
(mF)
35
35
Otáčky
n
(min-1)
2840
2800
s plovákem
3x1
5x1
bez plováku
3x1
4x1
28
26
Přípojný kabel H07 RN-F
Hmotnost vč. kabelu
m
(kg)
4
2,4
2,7
-
Technické údaje čerpadla 50-GFEU
Oběžné kolo
Průchodnost oběžného kola
šroubové jednolopatkové
Ø
(mm)
20
husté kaly, splašky, odpadní vody
s obsahem sušiny až 14 %
Čerpaná kapalina
Elektromotor
Jmenovitý výkon
jednoúčelový
(kW)
P2
1,1
Izolace a krytí
Napětí
U
(V)
Kmitočet
f
(Hz)
230
Tř. F; IP 68
10 m
240
400
415
50
Počet fází
1
3
JIstící proud max.
I
(A)
6,2
7
Kondenzátor
C
(mF)
35
35
Otáčky
n
(min-1)
2840
2800
s plovákem
3x1
5x1
bez plováku
3x1
4x1
29
27
Přípojný kabel H07 RN-F
Hmotnost vč. kabelu
m
(kg)
5
2,2
1,8
-
Technické údaje čerpadla 50-GFRU
Oběžné kolo
Průchodnost oběžného kola
vířivé
Ø
(mm)
30
kaly, splašky, odpadní vody
s obsahem plynů a vláknitých látek
Čerpaná kapalina
Elektromotor
Jmenovitý výkon
jednoúčelový
(kW)
P2
1,1
Izolace a krytí
Napětí
U
(V)
Kmitočet
f
(Hz)
230
Tř. F; IP 68
10 m
240
400
415
50
Počet fází
1
3
JIstící proud max.
I
(A)
7,3
8
Kondenzátor
C
(mF)
35
35
Otáčky
n
(min )
2840
2800
s plovákem
3x1
5x1
bez plováku
3x1
4x1
26
24
Přípojný kabel H07 RN-F
Hmotnost vč. kabelu
-1
m
(kg)
6
3,2
3,1
-
Technické údaje čerpadla 50-GFSU
Oběžné kolo
Průchodnost oběžného kola
otevřené jednolopatkové
Ø
(mm)
24
kaly, splašky, odpadní vody obsahující pevné a krátké
vláknité látky organického charakteru
Čerpaná kapalina
Elektromotor
Jmenovitý výkon
jednoúčelový
(kW)
P2
1,1
Izolace a krytí
Napětí
U
(V)
Kmitočet
f
(Hz)
230
Tř. F; IP 68
10 m
240
400
415
50
Počet fází
1
3
JIstící proud max.
I
(A)
6
6
Kondenzátor
C
(mF)
35
35
Otáčky
n
(min-1)
2840
2800
s plovákem
3x1
5x1
bez plováku
3x1
4x1
26
24
Přípojný kabel H07 RN-F
Hmotnost vč. kabelu
m
(kg)
7
1,9
2,5
-
Technické údaje čerpadla 40-GFDU, 50-GFDU
Oběžné kolo
Průchodnost oběžného kola
otevřené vícelopatkové
Ø
(mm)
Čerpaná kapalina
5
čistá a mírně znečištěná voda s obsahem pevných látek
Elektromotor
Jmenovitý výkon
jednoúčelový
(kW)
P2
1,1
Izolace a krytí
Napětí
U
(V)
Kmitočet
f
(Hz)
230
Tř. F; IP 68
10 m
240
400
415
50
Počet fází
1
3
JIstící proud max.
I
(A)
8
8
Kondenzátor
C
(mF)
35
35
Otáčky
n
(min )
2840
2800
s plovákem
3x1
5x1
bez plováku
3x1
4x1
25
23
Přípojný kabel H07 RN-F
Hmotnost vč. kabelu
-1
m
(kg)
8
2,9
3
-
Technické údaje čerpadla 40-GFZU, 50-GFZU
Oběžné kolo
Průchodnost oběžného kola
otevřené vícelopatkové s řezacím zařízením
Ø
(mm)
5
odpadní vody s obsahem dlouhovláknitých látek
organického charakteru, kuchyňský odpad
Čerpaná kapalina
Elektromotor
Jmenovitý výkon
jednoúčelový
(kW)
P2
1,1
Izolace a krytí
Tř. F; IP 68
Napětí
U
(V)
Kmitočet
f
(Hz)
400
415
50
Počet fází
3
JIstící proud max.
I
(A)
Kondenzátor
C
(mF)
Otáčky
n
(min-1)
2800
s plovákem
5x1
bez plováku
4x1
Přípojný kabel H07 RN-F
Hmotnost vč. kabelu
10 m
m
(kg)
9
3,2
2,9
-
24
Technické údaje míchadla M1-0120
Vrtule
Průchodnost
dvoulopatková
Ø
(mm)
50
Promíchávaná kapalina
kaly, husté kapaliny
Elektromotor
Jmenovitý výkon
jednoúčelový
P2
(kW)
1,1
Izolace a krytí
Tř. F; IP 68
Napětí
U
(V)
Kmitočet
f
(Hz)
400
415
50
Počet fází
3
JIstící proud max.
I
(A)
Kondenzátor
C
(mF)
Otáčky
n
(min-1)
Přípojný kabel H07 RN-F
Hmotnost vč. kabelu
10 m
2,2
3
2800
4x1
m
(kg)
10
23
ČERPADLA
SE ZÁVITOVÝM HRDLEM
ČERPADLA
S PŘÍRUBOVÝM HRDLEM
TYP
MÍCHADLO
GFLU
GFRU
GFSU
GFEU
GFDU
GFZU
D1
D2
1F
PROVEDENÍ
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
M-120
G2"
50 420
G2"
50 430
G2"
50 445
G2"
-
460
G1 1/4"
50 400
G1 1/4"
50
-
-
-
-
Spouštěcí zařízení čerpadel
K
3F
440
400
450
410
465
425
480
440
420
380
430
390
200
1F
472
479
495
512
452
-
L
3F
1F
486
451
493
458
509
474
526
491
466
431
476
441
-
464
471
487
452
-
M
N
P
R
U
V
3F
1F
3F
1F
3F
478
443
485
450
501
466
466
431
468
433
494
602
609
625
642
582
-
581
588
604
621
561
571
-
594
601
609
617
582
-
573
580
596
561
563
-
244 212 37
29
262 202 38
30
262 215 32
24
262
-
35
-
232 255 32
32
232 255 48
40
215
-
-
-
Spouštěcí zařízení míchadla
TYP
GFLU
GFRU
GFSU
GFDU
GFZU
A
PROVEDENÍ
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
S PLOVÁKEM
BEZ PLOVÁKU
Podle požadavku odběratele jsou čerpadla dodávána se spouštěcím
zařízením bez vodící trubky.
Příruby výtlačného hrdla a spouštěcího zařízení jsou utěsněny
pryžovým těsnícím kroužkem, umístěným v drážce příruby
Vodící trubka Ø44,5x3 - není součást dodávky.
SIGMA 1868 spol. s r. o.
J. Sigmunda 79
783 50 Lutín
H
1F
B
3F
508
473
540
526
505
551
537
516
522
508
487
522
487
494
C
H
1F
3F
465
425
505
254 93 485
465
510
267 74 490
470
480
307 88 460
440
480
307 94 440
264 59 445
Podle požadavku odběratele je míchadlo dodáváno s kompletním
spouštěcím zařízením včetně vodící trubky.
Míchadlo je možno natáčet v horizontální rovině po 10°.
Tel.: +420 585 651 302
Fax: +420 585 651 339
www.sigma1868.cz
1011
Download

Prospekt