Text na vianočné a novoročné pozdravy 1. Veselé Vianoce prichádzam Ti priať, aby človek človeka mal viacej rád, aby jeden druhému šťastia, lásky prial, aby náš Nový rok za to stál. 2. Prajeme Vám Vianoce krásne, a keď sviečka na Nový rok zhasne, nech dobrý pocit Vám v srdci ostane, tiež šťastie a radosť, tá všetkým pristane. 3. V novom roku žiadne nezhody, iba veselé príhody, doma veľa pohody, nepoznať žiadne nezhody a peňazí dostatok na hody. 4. Pokojné Vianoce a šťastné vykročenie do nového roku so splnením všetkých očakávaní v osobnom a pracovnom živote praje ... 5. Na Štedrý deň jedla dosti, kapra, čo má málo kostí, na Silvestra liter stocku, veľa zdravia v novom roku. 6. Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás Jeho láska hreje, žiari i v tmách beznádeje, do sŕdc, duší Vašich vloží radosť, šťastie, pokoj Boží. Veselé Vianoce. 7. Stromček už rozvoniava, a každý z nás lepší je, prajem Ti veľa zdravia, šťastia, lásky, nádeje. 8. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku a prajeme spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky, v novom roku veľa zdravia, šťastia a úspechov. 9. Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky, radostný a pokojný nový rok Vám prajú ... 10. Veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére Vianoc, mnoho osobných a pracovných úspechov v novom roku praje ... 11. Príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa dobrých myšlienok, mnoho chuti do práce a pevné zdravie praje ... 12. Šťastné a pokojné Vianoce, veľa lásky, úsmevu a porozumenia v novom roku a splnenie túžob a očakávaní praje ... 13. Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa šťastia, zdravia, pracovných úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu . 14. Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, pevné zdravie, pracovnú pohodu a úspešný rok 2013 Vám, želá ... 15. Spokojné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa osobných aj pracovných úspechov želá ... 16. V tento slávnostný čas nech sú všetky priania splnené a štart do nového roku poriadne vydarený. 17. V novom roku Ti posielam toľko pusiniek, koľko je v Tvojom šampanskom bubliniek. 18. Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku želá ... 19. Príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2013 ... 
Download

Texty v pdf