Novinky 7/2014
Dátum posledného koordinačného stretnutia: 7. 8. 2014 o 13:30h.
Miesto konania:
eSlovensko, Bratislava
Zapísal:
Gabriela Patkolová
Účastníci:
MD, GP, ZS, MDv, PH, JF, SG, JH
Najbližšie stretnutie:
september 2014
Zoznam členov poradného výboru:
MV SR
AP – Alena Petríková
PH – Pavol Hruška
RL – Radoslav Lefčík
ĽH – Ľubica Rehánková
MP – Michaela Paulenová
PE – Peter Evinic
MJ – Michaela Jurisová
MV SR: Kancelária ministra vnútra
JH – Jozef Halcin
DM – Daniel Milo
ZM – Zuzana Miškolci
MŠ SR
IK – Igor Kmetík (SI MŠVVaŠ SR)
ZT – Zuzana Turóciová (SI MŠVVaŠ SR)
NS – Nataša Slavíková (MPC BA)
TL – Tatiana Lessayová
EM – Eva Masárová (OMKP MŠVVaŠ SR)
MB – Maria Bošňáková (OMKP MŠVVaŠ SR)
ĽO – Ľubica Odrobinová (SRŠ MŠVVaŠ SR)
AB – Andrej Bencel (IUVENTA)
JM – Janette Mazíniová Motlová (IUVENTA)
MPSVAR SR
NŠ – Nadežda Šebová (SSRP MPSVAR SR)
KK – Kristián Kovács (OSODaR MPSVAR SR)
MV SR, preventisti
ZH – Zuzana Hrabovská (KR PZ BA)
ZJ – Zita Jakubčáková (KR PZ TT)
ĽD – Ľubica Dankovičová (KR PZ BA)
TK – Tatiana Kurucová (KR PZ BA)
DA – Danka Adámiková (KR PZ TN)
Marianna Marenčáková (KR PZ ZA)
Iveta Matejová (KR PZ NT)
Oľga Miková (KR PZ NT)
Soňa Vinková (KR PZ ZA)
Andrea Petrovičová (KR PZ BB)
Katarína Šmelková (KR PZ PO)
Gabriela Gabošová (KR PZ PO)
Daniela Šemegdová (KR PZ KE)
Anna Hospodárová (KR PZ KE)
ZISS
MH – Mariana Hurná
VV – Vladimír Vrzák
RG – Roman Gnida
ĽF – Ľuboš Filko
DM – Dušan Močarník
JJ – Jaroslav Ježek
CSIRT
PH – Petra Hochmannova
CIPC
KR – Kristína Rogers
ŠPÚ
MJ – Mário Jurík
VÚDPaP
JT – Jarmila Tomková
Únia materských centier
DK – Daniela Konečná
SH – Soňa Holíková
MZV SR
DS – Dana Srpoňová
MK SR
AŠ – Anton Škreko
MF SR
eSlovensko
MD – Miroslav Drobný
MG – Monika Gregussová
VM – Veneta Macková
SG – Silvia Guničová
AB – Anna Bahýľová
JH – Jan Hájek
SL – Soňa Lexmanová
MDv – Michal Dvořák
JF – Jakub Fuzák
KM – Karol Matich
UNICEF
MK – Miroslav Kaňa
ED – Eva Dzurindová
KT – Katarína Trlicová
ĽV – Ľudmila Václavová
GP – Gabriela Patkolová
ZS – Zdenko Slavík
Lienka - spoločnosť priateľov detí
DL – Dana Lovašová
VMi – Valentína Michálková
ML – Monika Leščáková
Centrum Slniečko
ÚPSVAR
MKa – Marcel Kačák
ÚPV SR
MKo – Mariana Kováčová
TS – Tatiana Švrčková
SS – Simona Sýkorová
DD – Dominika Dvoranová
LK – Luboš Knoth
LL – Lucia Lalíková
LB – Lucia Bocková
EZ – Emil Žatkuliak
AM – Adriána Mesiariková
Slovanet:
FB Prevencia IT kriminality
Slovak Telekom
JM – Ján Michlík
IH – Ivana Hrivnáková
JO – Jaroslav Oster
O2 Telefónica
IB – Irena Bihariová
LP – Lucia Petrášová
LB – Lucia Bizubová
ESET
ZH – Zuzana Hošalová
MT – Michal Truban
SK-NIC
PK – Patrik Krauspe
CZ-NIC
JP – Jiří Průša
Ľudia proti rasizmu
Únia miest Slovenska
MM – Marián Minarovič
NŠ – Natália Šovkoplias
Mládežnícky panel západ
ĽP – Ľuboš Perniš
AM – Andrej Macko
ĽO – Ľuba Ondrejkovičová
DM – Dušan Močarník
MK – Miroslav Kruk
Dobrovoľníci
PB – Pavol Boďa (MP TT, Koordinátor
preventívnych programov)
I.











II.












Strategické plány projektu
ZODPOVEDNE.SK
MV SR: podpísaná Zmluva o spolupráci 2015/2016
MŠVVaŠ SR: podpísaná Zmluva o spolupráci 2015/2016
Štvorčlenné konzorcium v zložení: eSlovensko, SV pre UNICEF, MV SR a MŠVVaŠ SR
MPSVAR SR: rokovanie o partnerstve v projekte Zodpovedne.sk 2015/2016
MF SR: rokovanie o partnerstve v projekte Zodpovedne.sk 2015/2016
Úrad priemyselného vlastníctva SR: spolupráca na novom projekte Nefejkuj.sk a podpora projektu OVCE.sk.
T-Systems: rokovanie o podpore projektu na rok 2015
Nadácia Orange: vstúpila do projektu Stopline.sk 2013
CZ-NIC: rokovanie o podpore projektu OVCE.sk na rok 2015
Slovanet: spolupráca so spoločnosťou na roky 2013-2014
ESET: rokovanie o podpore projektu 2015/2016
Strategické úlohy
Schválené programové vyhlásenie vlády, oblasť Úloha štátu a verejného sektora, Vnútorný poriadok a bezpečnosť
– „Vláda zvýši úsilie v boji s nebezpečným fenoménom, ktorým je počítačová kriminalita a zneužívanie internetu.
Efektívnymi a modernými metódami tak bude prispievať k zvyšovaniu úrovne kybernetickej bezpečnosti
v Európskej únii.“
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o vydaní Ročného plánu
hlavných
úloh Prezídia Policajného zboru na rok 2014 - V činnosti
policajného zboru, Na úseku prevencie kriminality zabezpečiť
spoluprácu s mimovládnou organizáciou eSlovensko na
projektoch www.zodpovedne.sk a www.stopline.sk.
Spustená Národná kampaň (MŠVVaŠ) Rady Európy
„Hate speech online – Bez nenávisti na internete“,
Miro Drobný ako národný koordinátor (17. máj
2013)
Curriculum - navýšenie výučby na školách z 5 h.
na 6 a z 9 tém na 28, spustenie od 1. 9. 2014, je
v štádiu pripomienkovania
Narodný akčný plán pre deti 2013 - 2017
koordinovaný Výborom pre deti a mládež (ako
poradný orgán Rady vlády pre ľudské práva,
národnostné menšiny)
Stratégia proti násiliu páchanom na deťoch
(predložená vláde by mala byť na jeseň, príprava májjúl), teraz prebieha prieskum na školách, vypracovaná
MPSVaR
Stratégia SR pre mládež 2013-2020 - príprava od mája 2013,
koordinovaná IUVENTou
Spolupráca na tvorbe Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2014 - 2020
Spolupráca na Benchmarking of Safer Internet policies in Member States and policy indicators
Akreditácia programu v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania.
Verejná SMS zbierka v spolupráci s operátormi Telekom a O2 (Orange spoluprácu odmietol) ukončená 19. 6. 2014,
pokračovanie zbierky sa pripravuje
CEF 2014 - Miroslav Drobný národným koordinátorom projektu
strana 2
III.
Školenia
Uskutočnené
 Workshop v MŠ Starlets, Bratislava, 27.5., (MD, GP, SL, TŠ, JF)
 Deň detí v MŠ Dunajská Lužná, 4.6.(ZS)
 Kde bolo, tam bolo, workshop Deti v sieti pre rodičov, 14.6., Bratislava (MD)
 Školenie policajných preventistov, Piešťany 19.6., 130 policajtov (MD, ZS)
 Školenie v letnom tábore Bubliwood, Dubník, 9.7., 98 detí (ZS, MD, GP,SL)
 Školenie v Detskom tenisovom tábore, Stupava, 18.7. 23 detí (ZS)
 Workshop pre deti z tábora Einsteinove deti, Bratislava, 1.8., 20 detí (ZS)
 Školenie v letnom tábore OZ Bublina, 8.8. (ZS)
Pripravované
 Školenie v tábore, Krupina, 15.8. (ZS)
 Workshop na Magio pláži, 26. 8. (ZS, MD)
 Školenie pre deti zo soc. slabších rodín, Duchonka 28.8. (ZS)
 Školenie pre MŠ MPC, Trenčín, okt. (MD)
 Školenie pre MŠ MPC, Trnava, okt.(MD)
 Prednáška Kysucké Nové Mesto
 Školenia Trebišov, Michalovce, Prešov
 Kontrolné čítania OVCE.sk 02
Kde bolo, tam bolo 2014
Školenie policajných preventistov
Detský tábor Bubliwood
Akcie a súťaže
 Partnerstvo na detskej konferencii Virtuálna realita bez hraníc, 14.6. (ZS, JF)
 Tvorte a vyhrajte workshop OVCE.sk, súťaž pre MŠ, jún/júl (GP,SL)
 Medzinárodný filmový festival Hiroshima 2014 v Japonsku (MDv, GP)
IV.
Mediálne výstupy
Televízia a rozhlas
 Vysielanie OVCE.sk na Dvojke pokračuje (GP)
 Spolupráca s TV See&Go a vysielanie rozprávok v MHD (MD, ZS, GP)
 Vysielanie rozprávok OVCE.sk v regionálnych TV (v 16 TV) (GP)
 Reportáž na TV Markíza o workshope v škôlke
 Rádio Viva - rozhovor o fotkách detí na internete (MD)
 Rádio Slovensko - reportáž z workshopu OVCE.sk
 Rádio Regina - reportáž z workshopu OVCE.sk
 Rádio Slovensko - reportáž z workshopu tábor
 TV BA - diskusná relácia o nástrahách internetu
 TVKREA - reportáž z prednášky v Šali
 Český rozhlas - rozhovor o Nehejtuj.sk
Denný tábor Einsteinovi učenci
v eSlovensko
Časopisy, články
 Pokračovanie spolupráce s časopisom Maxík (GP, JF)
 OVCE.sk v maľovaných mapách pre deti (GP, JF)
 SME: Prípady kyberšikany prešetrovala aj polícia, 3.6.
 Život: OVCE.sk zavítali do MŠ
 Báječná žena: OVCE.sk kniha
 Rodina a škola (sept. číslo)
strana 3
Internet






























































http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ovce-sk/10929-clanok.html
http://www.uspesnaskola.sk/mali-skolkari-dostali-opatovskeho-na-kolena-svojimi-vedomostami-omobiloch-a-tabletoch/
http://www.obeclubica.sk/?id_menu=0&module_action__129633__id_ci=51935#m_129633
http://static-media.rtvs.sk/items/158/53901d7f2ebfc.mp3
http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=251578
http://www.zenskyweb.sk/skolkari-sa-ucili-o-problemoch-s-mobilmi-ci-tabletmi
https://www.istp.sk/clanok/5618/Deti-sa-budu-o-nastrahach-internetu-ucit-uz-v-sk-lke
http://tech.server.sk/spravy/skolkari-sa-ucili-o-problemoch-s-mobilmi-ci-tablet/
http://www.hlavnespravy.sk/deti-sa-budu-o-nastrahach-internetu-ucit-uz-v-skolke/271056/
http://www.trnavadnes.com/sprava/21326/deti-sa-budu-o-nastrahach-internetu-ucit-uz-v-skolkehttp://strategie.hnonline.sk/spravy/tlacove-spravy/mali-skolkari-dostali-opatovskeho-na-kolena-svojimivedomostami-o-mobiloch-a
http://www.teraz.sk/slovensko/deti-sa-budu-o-nastrahach-internetu/86135-clanok.html
http://www.poltar.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=51954
http://www.piestanskydennik.sk/sita-detail/?tx_kiossita_pi1[detail]=251578
http://www.trnavadnes.com/sprava/21339/rodicia-by-si-mali-dobre-rozmysliet-ake-fotky-deti-daju-nainternethttp://spuntik.zoznam.sk/cl/1000706/1400103/Rozmyslite-si-dobre--ake-fotky-deti-date-na-internet
http://www.teraz.sk/magazin/rodicia-fotky-deti-internet-facebook/85991-clanok.html
http://www.24hod.sk/rodicia-by-si-mali-dobre-rozmysliet-ake-fotky-deti-daju-na-internet-cl289449.html
http://aktualne.atlas.sk/rodicia-by-si-mali-dobre-rozmysliet-ake-fotky-deti-daju-nainternet/slovensko/spolocnost/
http://news.sk.shop-02.webglobe.sk/rss/link/2014/05/1285879/rodicia-by-si-mali-dobre-rozmysliet-akefotky-deti-daju-na-internet/
http://news.sk.shop-02.webglobe.sk/rss/link/2014/05/1285879/rodicia-by-si-mali-dobre-rozmysliet-akefotky-deti-daju-na-internet/
http://www.topky.sk/cl/10/1399949/Nedavajte-na-internet-fotky-svojich-deti-v-plavkach--Mozu-ichzneuzit-pedofilihttp://www.masmedialne.info/mali-skolkari-dostali-roba-opatovskeho-na-kolena-svojimi-vedomostami-omobiloch-a-tabletoch/
http://www.hlavnespravy.sk/pocas-juna-sa-rodicia-dozvedia-ako-ochranit-deti-pred-rizikami-nainternete/272350/
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ovce-sk-mdd/10990-clanok.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/30211/deti-sa-budu-o-nastrahach-internetu-ucit-uz-v-skolke
http://www.teraz.sk/eurovolby-2014/deti-sa-budu-o-nastrahach-internetu/86135-clanok.html
http://www.dobrenoviny.sk/c/30316/skolkari-sa-ucili-o-problemoch-s-mobilmi-ci-tabletmi
http://www.info.sk/sprava/37717/skolkari-sa-ucili-o-problemoch-s-mobilmi-ci-tabletmi/
http://siit.wbn.sk/slovensko/clanok/827646-skolkari-sa-ucili-o-problemoch-s-mobilmi-ci-tabletmi/
http://www.topky.sk/cl/13/1401007/Mali-skolkari-dostali-Opatovskeho-na-kolena-svojimi-vedomostamio-mobiloch-a-tabletoch
http://www.lenprezdravie.sk/clanok-2360.html
http://slovensko.rtvs.sk/clanok/spolocnost/ovce-do-skolky
http://www.tvnoviny.sk/my-zeny/1759533_rodicia-by-si-mali-dobre-rozmysliet-ake-fotky-deti-daju-nainternet
http://materskecentra.sk/napisali_o_nas/projekt_ovce.sk_v_skolkach_a_materskych_centrach.html
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11043306&p1=11049948
http://article.wn.com/view/2014/06/18/Tvorte_a_vyhrajte_pre_svoju_skolku_workshop_OVCEsk/
http://www.topky.sk/cl/100335/1404377/Tvorte-a-vyhrajte-pre-svoju-skolku-workshop-OVCE-sk
http://najmama.aktuality.sk/clanok/234747/dobre-si-rozmyslite-ake-fotky-deti-date-na-internet/
http://skolskyservis.teraz.sk/materske-skoly/sutaz-ovcesk/11426-clanok.html
http://www.staratura.sk/item/tvorte-a-vyhrajte-pre-svoju-sklku-workshop-ovcesk/
http://www.youtube.com/watch?v=N1gqSvCZOdk
http://skolskyuradpticie.webnode.sk/materske-skoly/
http://www.news.sk/rss/link/2014/05/1285331/nedavajte-na-internet-fotky-svojich-deti-v-plavkachmozu-ich-zneuzit-pedofili/
http://www.monitorujem.sk/zo-zahranicia/1353445/rodicia-by-si-mali-dobre-rozmysliet-ake-fotky-detidaju-na-internet
http://www.news.sk/rss/link/2014/05/1285331/nedavajte-na-internet-fotky-svojich-deti-v-plavkachmozu-ich-zneuzit-pedofili/
https://www.facebook.com/telekom.sk/posts/669410816468874
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/ovcesk/11873-clanok.html
http://www.topky.sk/cl/100335/1409863/Nastrahy-internetu-prazdniny-nemaju
http://www.lenprezdravie.sk/clanok-2434.html
http://agentury.sme.sk/c/7279868/v-ramci-projektu-ovcesk-sa-deti-ucili-v-tabore-bezpecne-pouzivatinternet.html
http://www.nasenovinky.sk/ovce-naucia-deti,-ako-odolat-nastraham-internetu#.U7_ta7HALBI
http://agentury.sme.sk/c/7281485/ovcesk-vyrazaju-do-taborov-nastrahy-internetu-volno-nemaju.html
http://www.zive.sk/clanok/97101/ovce-sk-vyrazaju-do-taborov-nastrahy-internetu-volno-nemaju
http://www.uspesnaskola.sk/nastrahy-internetu-prazdniny-nemaju/
http://sportdna.sk/nastrahy-internetu-prazdniny-nemaju
http://www.masmedialne.info/ovce-sk-nezahalaju-ani-pocas-leta-a-vyrazaju-za-detmi-do-letnych-taborov/
http://www.24hod.sk/nastrahy-internetu-prazdniny-nemaju-cl297934.html
http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/845126-nastrahy-internetu-prazdniny-nemaju/
http://www.info.sk/sprava/41200/nastrahy-internetu-prazdniny-nemaju/
http://www.kamdomesta.sk/news/detail/news/62647/
http://www.medialnavychova.sk/ovce-sk-vyrazili-za-detmi-do-letnych-taborov/
Mediálne výstupy
Diskusná relácia v TV BA na tému
Internet vie byť aj nebezpečný
strana 4




http://www.dennikrelax.sk/Aktualne-dnes/Slovensko/Nstrahy-internetu-przdniny-nemaj/
http://strategie.hnonline.sk/eventy/party/nastrahy-internetu-prazdniny-nemaju
http://www.zones.sk/magazin/720/nastrahy-internetu-prazdniny-nemaju/
http://www.zones.sk/magazin/720/nastrahy-internetu-prazdniny-nemaju/
V. Ďalšie výstupy v rámci projektu
Uskutočnené
 Nálepky OVCE.sk (2500 ks), plagáty Ovečková škôlka (2500 ks)
 DVD s 24 časťami rozprávok (krst 20.6.2013) (MD, GP, ZS, DDJ) (2500 ks)
 Kniha Deti v sieti 1. a 2. vydanie (jún 2013, krst 20. 6. 2013) (MD, GP)
(20 000 ks)
 Anglická verzia Deti v sieti: Children in the web (GP, JH, JF)
 Kniha OVCE.sk 01: Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi (okt. 2013)
(15000 ks) + príprava 2. vydania
 Výskum o zneužívaní detí I. (Kešický)
 DVD NEHEJTUJ.sk + príručka (2000 ks)
 Nová stránka NEHEJTUJ.SK (11.2.) a nálepky NEHEJTUJ.sk (300x)
 Rolové tričká (6 druhov, 700 ks), náramky (5 farieb, 20 000 ks), nálepky
(1000ks), tetovačky (1000ks) (ZS)
 Komiksy OVCE.sk: obyčajné (24x), s prázdnymi bublinami (24x), bez
kľúčového obrázka (24x), na vymaľovanie (24x)
 Pexeso OVCE.sk
 Záložky do knihy OVCE.sk (42 000)
 ZlatyErb.sk nová stránka
Pripravujeme
 Nové stránky Zodpovedne, Pomoc, Stopline, eSlovensko, Nefejkuj, ZISS,
Kyberšikanovanie, ePolicia, OVCE.sk
 Pokračovanie projektu NEHEJTUJ.sk II.
 Maďarská verzia Deti v sieti
 Deti v sieti - pracovný zošit (MD)
 Multimediálny projekt Kyberšikanovanie (MD, MDv, MG)
 Divadelné predstavenie OVCE.sk (MD, ZS)
 Deti v sieti EN na stiahnutie cez Amazon (GP, JF)
 Nové hry OVCE.sk pre deti v predškolskom veku a na prvom stupni ZŠ (3x):
Nájdi rozdiely, bludisko (JF)
 Nové OVCE.sk na stiahnutie: kvízy (15x), šetriče obrazovky (22x), zvonenia
(1x), zvuky (grgania, hudba), tapety (8x), plagáty (6x), letáky (12x) bannery,
omaľovánky (11x) (JF, GP)
 SMS kampaň pre 100 000 tínedžerov a 200 000 rodičov + súťaž o knihu
OVCE.sk 02 (GP)
 Rebranding Nefejkuj.sk
 Pilotné videá pre staršie deti (12+)
 Pokračovanie detskej knihy OVCE.sk 02 (MD)
 Metodika Bezpečná škola (MG, MD)
 OVCE.sk pre tínedžerov s Viktorom Horjánom
 Stolová hra OVCE.sk
 Antiposolstvá OVCE.sk
 Komiks netolerancie
Videá
(na pozretie stačí kliknúť na odkaz v texte)











OVCE.sk v tábore Bubliwood 2014
OVCE.sk v materskej škôlke Starlets 2014
OVCE.sk v roku 2013 priniesli...
Trailer k projektu NEHEJTUJ.sk 2014
Predstavenie projektu NEHEJTUJ.sk 2014
Fotenie kampane NEHEJTUJ.sk 2014
Z krstu príručky Deti v sieti a DVD OVCE.sk
Kampaň Bezpečne do školy s OVCE.sk
O príprave detskej knihy Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi
Krst knihy OVCE.sk 01 Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi
Víťazstvo World summit award 2013
Naše postavičky
Pexeso OVCE.sk
Puzzle OVCE.sk
Návšteva z partnerskej
organizácie Safe internet league
z Ruska
strana 5
VI. Medzinárodná spolupráca














Portál Sheeplive.eu rozšírený o RU verziu
INHOPE General Assembly, Varšava, 11. - 12. jún (JF, JH)
Zapojenie sa do kampane Big March proti kyberšikane, 11.6. (GP)
CEF 2014 Preparatory Meeting, Nemecko 17.6. (JH)
Návšteva z ruskej partnerskej org. Safe Internet League 31.7.- 3.8. (MD)
Internet Governance Forum, Istanbul, 1. - 5. 9.
8th International Conference, Keeping Children and Young People Safe
Online, Varšava 25. - 26.9., prezentácia NEHEJTUJ.sk (MDv)
INSAFE konferencia Vilnius, 16. - 18. 9. (JH, MD)
Safer Internet Forum, Brusel, 6. - 7.11. (MD, JH, JF)
INHOPE General Assembly, Dubrovnik, 11. - 13. 11. (JF)
Konf. o netoleranciách, Baku, (AB)
Šírenie OVCE.sk do Estónska, Bulharska (čakáme na partnera), Chorvátsko
(pripravujeme), Česko (už rokujeme) (JH)
Komiks OVCE.sk v časopise Zornička pre Slovákov v Srbsku
OVCE.sk 01 - do NJ, AJ prostredníctvom Deutsche Telekom
strana 6
Download

Novinky zodpovedne.sk, júl 2014