Zimný pobyt v Grand Hoteli Bellevue:
Zimný
pobyt v Grand
Hoteli
Bellevue:
Lyžuj
&
Relaxuj
2015
Zimný pobyt v Grand Hoteli Bellevue:
7. 1. – 2. 4.2015
2015
Lyžuj & Relaxuj
2015
2 noci
za
129,- €/osoba
7.Lyžuj
1.
– 2. &
4. Relaxuj
2015
10%
ZLAVA
7. 1.
2. 4. €/osoba
2015
noci
za–€/osoba
183,2 noci3za
129,116,- €/OSOBA
2noci
noci
za€/osoba
129,-€/osoba
€/osoba
za
236,3 noci4za
183,165,- €/OSOBA
3
noci
za
183,€/osoba
5
nocí
za
290,€/osoba
4 noci za 236,- €/osoba 212,- €/OSOBA
4nocí
noci
za€/osoba
236,-€/osoba
€/osoba
za
342,5 nocí6za
290,261,- €/OSOBA
5
nocí
za
290,€/osoba
nocí
za €/osoba
392,- €/osoba
6 nocí7za
342,308,- €/OSOBA
Služby v cene balíka:
6
nocí
za
342,€/osoba

ubytovanie
dvojposteľovej
obsadenej €/osoba
dvoma dospelými osobami
7 vnocí
zaizbe392,353,- €/OSOBA
 balíka:
uvítací prípitok
7
nocí
za
392,€/osoba
Služby v cene

polpenzia:
V
ubytovanie v Služby
dvojposteľovej
izbe obsadenej dvoma dospelými osobami
v cene balíka:
o
raňajky formou bufetu
uvítací prípitok

ubytovanie v dvojposteľovej izbe obsadenej dvoma dospelými osobami
servírované
polpenzia: o uvítací
prípitokvečere 3-chodové menu s možnosťou výberu /pri počte hostí 40 a viac večere formou
bufetu
/
o
raňajky formou
bufetu

polpenzia:

1x karta
zliav
u partnerov
v sregióne
Vysoké
Tatry/pri počte hostí 40 a viac večere formou
o
raňajky
formou
bufetu
o
servírované
večere
3-chodové
menu
možnosťou
výberu
 / 1x procedúra
podľa výberu
(parafango,
rašelina,
oxygenoterapia,
inhalácie)/
osoba
základnom
o
servírované
večere 3-chodové
menu
s možnosťou
výberu /pri
počte hostí
40 ana
viac
večere formou
bufetu
lôžku/pobyt
bufetu
/

1x karta zliav u partnerov v regióne Vysoké Tatry
 podľa
grátis
1karta
hodina
lyžiarskej
školy
/ pobyt
1xvýberu
zliav
u partnerov
v regióne
Vysoké Tatry inhalácie)/ osoba na základnom

1x procedúra
(parafango,
rašelina,
oxygenoterapia,
na požičovňu
lyžiarskej
výstroje
 10 %
1x zľava
procedúra
podľa výberu
(parafango,
rašelina, oxygenoterapia, inhalácie)/ osoba na základnom
lôžku/pobyt

grátis
transfer
na/ lyžiarsky
svah v Starom Smokovci
lôžku/pobyt

grátis 1 hodina
lyžiarskej
školy
pobyt
 na
pripojenie
na/internet
hotelové
grátis parkovisko,
1 hodina
lyžiarskej
školy
pobyt a DPH

10 % zľava
požičovňu
lyžiarskej
výstroje
 na10
% zľavasvah
na požičovňu
lyžiarskej
výstroje

grátis transfer
lyžiarsky
v
Starom
Smokovci
denne
zdarma:

grátis
transferna
nainternet
lyžiarsky
svah v Starom Smokovci

hotelové parkovisko,
pripojenie
a
DPH
do Wellness
centra:
hotelovýna
bazén
– 20
28°C, 2x whirlpool 36°C, sauny fínska a parné
vstup
hotelové
parkovisko,
pripojenie
internet
a metrov,
DPH
denne zdarma: (soľná, eukalyptová a bylinková), ochladzovací bazén
denne
zdarma:
a Kneippove
šliapacie bazén
kúpele– 20 metrov, 28°C, 2x whirlpool 36°C, sauny fínska a parné

vstup do Wellness
centra:
hotelový
vstup
do do
Wellness
centra:
 voľný
vstup
Fitness
centrahotelový
(7:00
– bazén
22:00)– 20 metrov, 28°C, 2x whirlpool 36°C, sauny fínska a parné
(soľná, eukalyptová
a bylinková),
ochladzovací
bazén
(soľná,
eukalyptová
a zapožičaním
bylinková), ochladzovací
bazén(7:00 – 22:00)

squash
a
stolný
tenis
so
rakiet
a loptičiek
a Kneippove šliapacie kúpele
a Kneippove šliapacie kúpele

voľný vstup
do
Fitness
centra
(7:00
–
22:00)
Výhodné
zľavy
predo
deti:

voľný
vstup
Fitness centra (7:00 – 22:00)

squash a stolný
tenisdieťa
so zapožičaním
rakiet
a loptičiek
(7:00 – 22:00)
5,99tenis
rokov
a rakiet
polpenziu
zdarma
bez nároku
na župan
jedno
squash ado
stolný
soubytovanie
zapožičaním
a loptičiek
(7:00
– 22:00)

ďalšie
dieťa
do
5,99
rokov
ubytovanie
na
prístelke:
20,€/noc
s
polpenziou
Výhodné zľavy pre
deti: zľavy pre deti:
Výhodné
 do
dieťa
6rokov
- 12,99
rokov ubytovanie
na zdarma
prístelke:
25,€/noc
polpenziou

jedno dieťa
5,99
ubytovanie
a polpenziu
bez
nároku
nas župan

jedno
dorokov
5,99 rokov
ubytovanie
a polpenziu
zdarma
nároku na župan
 dodieťa
13
–dieťa
15,99
ubytovanie
na 20,prístelke
30,€/noc s bez
polpenziou

ďalšie dieťa
5,99
rokov
ubytovanie
na
prístelke:
€/noc
s
polpenziou

ďalšie dieťa do 5,99 rokov ubytovanie na prístelke: 20,- €/noc s polpenziou

dieťa 6 - Príplatky
12,99
ubytovanie
na prístelke:
25,-na€/noc
s polpenziou
 rokov
dieťa
6 - 12,99 rokov
ubytovanie
prístelke:
25,- €/noc s polpenziou
a doplatky:

dieťa 13 – 15,99
rokov
ubytovanie
na prístelke
30,-na
€/noc
s polpenziou
za dospelú
dieťa 13
– 15,99
ubytovanie
prístelke
30,- a€/noc
s polpenziou
osobu
narokov
prístelke
49,-€/noc
s polpenziou
plným
nárokom na služby
ako osoba na základnom lôžku
Príplatky a doplatky:
Príplatky a doplatky:
 osobu
za jednoposteľovú
izbu: 30,€/noc

za dospelú
na dospelú
prístelke
49,-€/noc
s polpenziou
a plným
nárokom
na služby

za
osobu
na prístelke
49,-€/noc
s polpenziou
a plným
nárokom na služby

apartmán
50,-€/noc (obsadený min. dvoma dospelými osobami)
ako osoba na za
základnom
lôžku
ako osoba
na základnom lôžku

dieťaizbu:
6-12,99
základnom lôžku 20% zľava z ceny pre dospelú osobu

za jednoposteľovú
30,-rokov
€/nocna

za jednoposteľovú
izbu: 30,- €/noc

za obed alebo
obedový
balíček
10,-€,
(deti 6osobami)
– 12,99r. 5,-€)

za apartmán
(obsadený
min.
dvoma
dospelými
50,-€/noc
za apartmán
50,-€/noc
(obsadený
min. dvoma
dospelými osobami)
 príplatok
za
domáce
zviera
(pes,
mačka)
20
€/noc

dieťa 6-12,99
rokov
na
základnom
lôžku
20%
zľava
z
ceny
prezľava
dospelú
osobu
dieťa 6-12,99 rokov na základnom lôžku 20%
z ceny
pre dospelú osobu
 príplatok
za
skorý10,-€,
Check-in
od6 10:00
hod.
20,-€/izba
(podlieha
za obed
alebo
obedový
balíček
10,-€,
(deti
6 – 12,99r.
5,-€) dostupnosti)

za obed alebo
obedový
balíček
(deti
– 12,99r.
5,-€)

príplatok
za
neskorý
Check-out
do
16:00
hod.
20,-€/izba
(podlieha
dostupnosti)

príplatok
domáce
zviera

príplatok za domáce
zvieraza
(pes,
mačka)
20 (pes,
€/nocmačka) 20 €/noc






príplatok
Check-in
od 10:00 hod.
20,-€/izba
(podlieha dostupnosti)
príplatok Zľavy:
za skorý
Check-inzaodskorý
10:00
hod. 20,-€/izba
(podlieha
dostupnosti)

príplatok
neskorý
Check-out
do 16:00 hod.
20,-€/izba
príplatok za neskorý
Check-out
do 16:00
hod. 20,-€/izba
(podlieha
dostupnosti)
zľava
10%
nazapožičovňu
športových
potrieb a
lyžiarsku
školu(podlieha dostupnosti)
zľava 10% na konzumáciu z nápojových lístkov na strediskách Lobby, Bowling, Aqua a Lucullus bar
Zľavy:
20%
na procedúry
a masáže
v hotelovom
centre

zľava
10%
na požičovňu
športových
potrieb
lyžiarsku školu
na zľava
požičovňu
športových
potrieb
a lyžiarsku
školua Wellness
10%
v zkozmetickom
salóne
(kozmetika,
manikúra
a pedikúra)
zľava
10%
na
konzumáciu
z nápojových
lístkov
na strediskách
Lobby,
nazľava
konzumáciu
nápojových
lístkov
na
strediskách
Lobby,
Bowling,
Aqua aBowling,
LucullusAqua
bar a Lucullus bar
15%
namasáže
Royal
Taxi
zľava
20%
na procedúry
a masáže
v hotelovom
nazľava
procedúry
a
v hotelovom
Wellness
centre Wellness centre
zľava
na vstupy
do ThermalParku
Vrbov
15%
zľava
10%salóne
v kozmetickom
salóne
(kozmetika,
manikúra a pedikúra)
v kozmetickom
(kozmetika,
manikúra
a pedikúra)
 Royal
zľava
15% na Royal Taxi
15%
na
Taxi
Cena
 nezahŕňa:
zľava
na vstupy do
ThermalParku
Vrbov 15%
na vstupy
do
ThermalParku
Vrbov
15%

miestnu
daň za ubytovanie
1,-€ / dospelá osoba / noc
Cena nezahŕňa:
Cena nezahŕňa:
VAŠA
ZA SKORÚ
REZERVÁCIU*:
 ODMENA
miestnu daň
za ubytovanie
1,-€ / dospelá osoba / noc

miestnu daň za ubytovanie 1,-€ / dospelá osoba / noc

zľava 10 % pri plnej úhrade pobytu do 30. 11.2014
VAŠA ODMENA ZA SKORÚ REZERVÁCIU*:
*Zľava
nie je kumulovateľná
s inými zľavami, vzťahuje sa len na cenu na základnom lôžku, nevzťahuje sa
VAŠA ODMENA
ZA SKORÚ
REZERVÁCIU*:

zľava 10 % pri plnej úhrade pobytu do 30. 11.2014
na povinné
a iné doplatky,
každú ďalšiu noc, ani na detské paušály a paušály pre dospelých.

zľava 10 % pri plnej
úhrade pobytu
do 30. 11.2014
*Zľava
niezmluvného
je kumulovateľná
inými GRAND
zľavami,HOTEL
vzťahuje
sa len naa.s.
cenua na
základnomsa
lôžku,
nevzťahuje sa
Vznik
vzťahu svzťahuje
medzi
BELLEVUE,
zákazníkom
riadi
*Zľava nie je kumulovateľná
s
inými
zľavami,
len na
cenu
na
lôžku,
nevzťahuje
sa podľa
na povinné
a iné doplatky,
každúsaďalšiu
noc,
aniGRAND
nazákladnom
detské
paušály
a paušály
pre dospelých.
Všeobecných
obchodných
podmienok
HOTELA
BELLEVUE,
a.s.
na povinné a iné doplatky,
každú ďalšiu
noc,
ani na
detské
paušály
a paušály
dospelých. sa riadi podľa
Vznik
zmluvného
vzťahu
medzi
GRAND
HOTEL
BELLEVUE,
a.s.pre
a zákazníkom
Zákazník
zaplatením
pobytu,
resp. zálohy
pobyt potvrdzuje,
žepodľa
sú mu tieto
Vznik zmluvného vzťahu
medzi
GRAND HOTEL
BELLEVUE,
a.s. za
a GRAND
zákazníkom
sa riadi
Všeobecných
obchodných
podmienok
HOTELA
BELLEVUE,
a.s.prijíma.
Všeobecné
obchodné
podmienky
známe,
súhlasí
s
nimi
a
v
plnom
rozsahu
ich
VšeobecnýchZákazník
obchodných
podmienok
GRAND
BELLEVUE,
a.s.
zaplatením
pobytu,
resp.HOTELA
zálohy za
pobyt potvrdzuje,
že sú mu tieto
Zákazník zaplatením
pobytu,
resp. podmienky
zálohy za pobyt
potvrdzuje,
že sú
tietorozsahu ich prijíma.
Všeobecné
obchodné
známe,
súhlasí s nimi
a vmu
plnom
Všeobecné obchodné podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.
Zľavy:

zľava

zľava

zľava

zľava

zľava

zľava


10%

10%

20%

10%
VAŠE REZERVÁCIE
GRAND HOTEL BELLEVUE,
Horný
Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
VAŠE
REZERVÁCIE
VAŠE REZERVÁCIE
Slovenská
republika 21, 062 01 Vysoké Tatry
GRAND HOTEL BELLEVUE,
Horný Smokovec
GRAND
HOTEL
BELLEVUE,111
Horný Smokovec
21,republika
062 01 Vysoké
Tatry
Tel.:
+421-52-4762
Fax:
+421-52-442
Slovenská
Slovenská
republika
2719
Tel.: +421-52-4762
111
Fax: +421-52-442
Tel.: +421-52-4762
111
Fax:
+421-52-442
2719 [email protected]
web:
www.grandhotelbellevue.eu
e-mail:
2719
web: www.grandhotelbellevue.eu
e-mail: [email protected]
web: www.grandhotelbellevue.eu
e-mail: [email protected]
Download

Lyžuj & Relaxuj 2015 Lyžuj & Relaxuj 2015