Pozvánka
Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF
Vás pozývajú na 4. riadne zasadnutie Predsedníctva a Revíznej komisie v roku 2014,
ktoré sa uskutoční dňa 03. júna 2014 v Dvoroch nad Žitavou v rámci 3. ročníku
celoslovenských dní poľa (http://dnipola.sk/aktualne/)
Program
(od 16:00 do 18:30)
 Príjem nových členov,
 Informácie o akreditácii praktického kurzu začínajúceho mladého farmára v spolupráci
s Agroinštitútom Nitra,
 Informácie o projekte „Young farmers in new Program period 2014-2020 in Central
Europe“,
 Financie ASYF,
 Letné a jesenné programy ASYF-u,
 Diskusia a záver zasadnutia Predsedníctva
S pozdravom,
.............................................
Ing. Bálint Pém
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF
Hlavná 16, 946 39 Patince
mail: [email protected], [email protected], tel.: 0905 262 276, 0915 731 541
Bank: UniCredit Bank 1017783018/1111
Download

Program valného zhromaždenia Združenia mladých farmárov na