Mladí farmári a rodinné hospodárenie
Konferencia pod záštitou štátnej tajomníčky Magdalény Lacko – Bartošovej
Miesto konania:
Park-Hotel, Hokovce Kaštiel
www.park-hotel.sk
Termín:
27. november – 29. november 2014
Program:
1. Deň – 27.november 2014
( Moderuje Adela Banášová )
12:00 – 13:00
Registrácia účastníkov v priestoroch kaštiela
13:00 – 14:00
Obed v priestoroch Hotelu
14:00 – 15:00
Slávnostné a kreatívne otvorenie konferencie s prekvapením
– Adela Banášová, Bálint Pém, Zuzana Homolová, Lucia Gallová
Diskusia
15:00 – 17:00
I. Blok prednášok:Predstavenie úspešných farmárov
a ich pozitívne príklady zo SR
- „Ako (ne)zbohatnúť na cesnaku!“ : Tomáš Baran
- „Keď sa zviera stane členom rodiny“ : Renáta Balková
- „Doma je doma“ : Milan Jurky
Diskusia
17:00 – 18:30
II. Blok prednášok: Predstavenie úspešných farmárov a projektov na ich podporu
„Konopa včera, dnes a zajtra“ : Ľubomír Pastucha
„80 rokov rodinného farmárčenia na Spiši“ : Miloš Homola
„Hucul – ohrozený druh“ (Biofarma roka 2014) : Boris Baláž
„Praktícké a konkrétne konanie v prospech rozvoja vidieka“ : Viera Šimčíkova
„Udržateľnosť a efektivita malých a rodinných očami začínajúceho
mladého farmára“ : Ladislav Balázs
Diskusia
-
19:00 – 24:00
Raut
- Farmárska tombola – ceny bude losovať Adela Banášová
(viac informácií:http://www.rodinnefarmy.sk/novinky-a-aktivity/farmarska-tombola/)
- Živý vstup Katky Koščovej
- Veselica
2. Deň – 28. november 2014
Príklady dobrej praxe
8:00 – 9:00
Raňajky v priestoroch Hotelu
9:00 – 11:00
III. Blok prednášok: Úspešné Európske projekty mladých farmárov
11:00 – 11:15
Prestávka
11:15 – 13:00
IV. Blok prednášok: Predstavenie jednotlivých Programov Rozvoja Vidieka v
krajinách V4 s ohľadom na mladých a rodinných farmárov
PRV 2014-2020 na Slovensku : Magdaléna Lacko - Bartošová
Štátna tajomníčka MPaRVSR
PRV 2014 – 2020 v Maďarsku : Mezei Dávid – štátny tajomník pre
rozvoj vidieka Úradu vlády Maďarska
PRV 2014 – 2020 v ČR :zástupca Ministerstva Zemedelství Českej Republiky
PRV 2014 – 2020 v Poľsku : zástupca Ministerstva pôdohospodárstva Poľska
Diskusia
13:00 – 14:00
Obed v priestoroch Hotela
14:00 – 16:00
V. Blok prednášok: Predstavenie úspešných mladých farmárov
Ako využili fondy 2007-2013
16:00 – 16:15
Prestávka
16:15 – 18:15
VI. Blok prednášok: Predstavenie PR projektov mladých a malých
farmárov z EU
- „Vesd bele magad“ – program pre mladoškolákov: Miklós Weisz
- „Kvalita z našich regiónov“ : Bohumila Tauchmannová
- „Obec v meste a vidiecké dobrodružstvo v Transylvánií“ : Haschi András
18:15 – 19:15
Večera v priestoroch Hotela
Od 19:30
Voľný program, možnosť na wellness a návšteva miestnej pivnice
3. Deň – 29. november 2014
Návštevy miestnych farmárov
08:00 – 09:00
Raňajky
09:00 – 12:30
Návštevy fariem
12:30
Záver
Zmena programu je vyhradená.
Kontakt: Združenie Mladých Farmárov na Slovensku – ASYF, Hlavná 16, 946 39 Patince
E-mail: [email protected], web stránka: www.mladyfarmar.sk Tel.: +421 915 731 541
Download

Mladí farmári a rodinné hospodárenie