Výsledky hlasování na shromáždění vlastníků ze dne 14.10.2014
Společenství Feřtekova 538-548, Feřtekova 540/21, Praha 8 - Bohnice, IČO 28996259
Hlasování č. 1: Souhlasíte s návrhem nových Stanov Společenství?
Potřebný souhlas pro schválení návrhu:
Přítomných vlastníků při zahájení hlasování:
75% přítomných vlastníků
72,0295%
Souhlasí (34,7241%)
Zdržel se (65,2759%)
Výsledek hlasování č. 1: NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN
M.A.N., spol. s r.o., Beranových 65, Praha 9 - Letňany
Telefon: 281932598; GSM: 733520912; email: [email protected]
Strana 1 z 9
Výsledky hlasování na shromáždění vlastníků ze dne 14.10.2014
Společenství Feřtekova 538-548, Feřtekova 540/21, Praha 8 - Bohnice, IČO 28996259
Hlasování č. 2: Souhlasíte s upřesněným návrhem nových Stanov Společenství?
Potřebný souhlas pro schválení návrhu:
Přítomných vlastníků při zahájení hlasování:
75% přítomných vlastníků
72,0295%
Neplatný hlas (0,6479%)
Nesouhlasí (2,3642%)
Souhlasí (94,1341%)
Zdržel se (2,8538%)
Výsledek hlasování č. 2: NÁVRH BYL SCHVÁLEN
M.A.N., spol. s r.o., Beranových 65, Praha 9 - Letňany
Telefon: 281932598; GSM: 733520912; email: [email protected]
Strana 2 z 9
Výsledky hlasování na shromáždění vlastníků ze dne 14.10.2014
Společenství Feřtekova 538-548, Feřtekova 540/21, Praha 8 - Bohnice, IČO 28996259
Hlasování č. 3: Souhlasíte s navrženým Domovním řádem?
Potřebný souhlas pro schválení návrhu:
Přítomných vlastníků při zahájení hlasování:
50% přítomných vlastníků
72,0295%
Souhlasí (97,1212%)
Zdržel se (2,8788%)
Výsledek hlasování č. 3: NÁVRH BYL SCHVÁLEN
M.A.N., spol. s r.o., Beranových 65, Praha 9 - Letňany
Telefon: 281932598; GSM: 733520912; email: [email protected]
Strana 3 z 9
Výsledky hlasování na shromáždění vlastníků ze dne 14.10.2014
Společenství Feřtekova 538-548, Feřtekova 540/21, Praha 8 - Bohnice, IČO 28996259
Hlasování č. 4: Souhlasíte s navrženou příkazní smlouvou – smlouvou se správcem?
Potřebný souhlas pro schválení návrhu:
Přítomných vlastníků při zahájení hlasování:
50% přítomných vlastníků
72,0295%
Nesouhlasí (1,1026%)
Souhlasí (96,0187%)
Zdržel se (2,8788%)
Výsledek hlasování č. 4: NÁVRH BYL SCHVÁLEN
M.A.N., spol. s r.o., Beranových 65, Praha 9 - Letňany
Telefon: 281932598; GSM: 733520912; email: [email protected]
Strana 4 z 9
Výsledky hlasování na shromáždění vlastníků ze dne 14.10.2014
Společenství Feřtekova 538-548, Feřtekova 540/21, Praha 8 - Bohnice, IČO 28996259
Hlasování č. 5: Souhlasíte s navrženou příkazní smlouvou – smlouvou s domovníkem?
Potřebný souhlas pro schválení návrhu:
Přítomných vlastníků při zahájení hlasování:
50% přítomných vlastníků
72,0295%
Nesouhlasí (1,2564%)
Souhlasí (94,0257%)
Zdržel se (4,7179%)
Výsledek hlasování č. 5: NÁVRH BYL SCHVÁLEN
M.A.N., spol. s r.o., Beranových 65, Praha 9 - Letňany
Telefon: 281932598; GSM: 733520912; email: [email protected]
Strana 5 z 9
Výsledky hlasování na shromáždění vlastníků ze dne 14.10.2014
Společenství Feřtekova 538-548, Feřtekova 540/21, Praha 8 - Bohnice, IČO 28996259
Hlasování č. 6: Souhlasíte s tmm aay výaor oslovvl na klvd sněhu v oadoaí 1.11.2014 –
31.3.2015 frmy v tomto pořadí: 1. ZHRZDZ RZHZ s.r.o.m 2. Dopareal – Zdam aao?
Potřebný souhlas pro schválení návrhu:
Přítomných vlastníků při zahájení hlasování:
50% přítomných vlastníků
71,5732%
Neplatný hlas (0,6200%)
Nesouhlasí (1,2606%)
Souhlasí (93,5964%)
Zdržel se (4,5230%)
Výsledek hlasování č. 6: NÁVRH BYL SCHVÁLEN
M.A.N., spol. s r.o., Beranových 65, Praha 9 - Letňany
Telefon: 281932598; GSM: 733520912; email: [email protected]
Strana 6 z 9
Výsledky hlasování na shromáždění vlastníků ze dne 14.10.2014
Společenství Feřtekova 538-548, Feřtekova 540/21, Praha 8 - Bohnice, IČO 28996259
Hlasování č. 7: Souhlasíte s navrženou rekonstrukcí elektrorozvodů ve výšv 16 mvl. Kč včetně
rezervy?
Potřebný souhlas pro schválení návrhu:
Přítomných vlastníků při zahájení hlasování:
75% přítomných vlastníků
71,1327%
Nesouhlasí (1,7472%)
Souhlasí (90,9801%)
Zdržel se (7,2727%)
Výsledek hlasování č. 7: NÁVRH BYL SCHVÁLEN
M.A.N., spol. s r.o., Beranových 65, Praha 9 - Letňany
Telefon: 281932598; GSM: 733520912; email: [email protected]
Strana 7 z 9
Výsledky hlasování na shromáždění vlastníků ze dne 14.10.2014
Společenství Feřtekova 538-548, Feřtekova 540/21, Praha 8 - Bohnice, IČO 28996259
Hlasování č. 8: Souhlasíte s plánovaným rozpočtem oprav na rok 2014?
Potřebný souhlas pro schválení návrhu:
Přítomných vlastníků při zahájení hlasování:
75% přítomných vlastníků
69,3108%
Nesouhlasí (4,1509%)
Souhlasí (90,5241%)
Zdržel se (5,3250%)
Výsledek hlasování č. 8: NÁVRH BYL SCHVÁLEN
M.A.N., spol. s r.o., Beranových 65, Praha 9 - Letňany
Telefon: 281932598; GSM: 733520912; email: [email protected]
Strana 8 z 9
Výsledky hlasování na shromáždění vlastníků ze dne 14.10.2014
Společenství Feřtekova 538-548, Feřtekova 540/21, Praha 8 - Bohnice, IČO 28996259
Hlasování č. 9: Souhlasíte s plánovaným rozpočtem oprav na rok 2015 a 2016?
Potřebný souhlas pro schválení návrhu:
Přítomných vlastníků při zahájení hlasování:
75% přítomných vlastníků
69,3108%
Nesouhlasí (0,4985%)
Souhlasí (95,9767%)
Zdržel se (3,5248%)
Výsledek hlasování č. 9: NÁVRH BYL SCHVÁLEN
M.A.N., spol. s r.o., Beranových 65, Praha 9 - Letňany
Telefon: 281932598; GSM: 733520912; email: [email protected]
Strana 9 z 9
Download

Výsledky hlasování - Společenství Feřtekova 538-548