Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
1
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Peter Bulík, Mgr.
55 riaditeľ školy
Novomeského
nezávislý kandidát
1322/16, Bánovce
nad Bebravou
platný
2
Milan Došek, Ing.
53 starosta
Krásna Ves 262,
Krásna Ves
SMER - sociálna
demokracia
platný
3
Mária Hajšová, Ing., PhD. 52 zástupca
primátora
Textilná 898/4,
Bánovce nad
Bebravou
SMER - sociálna
demokracia
platný
4
Dávid Holý, Mgr.
26 právnik
A.Kmeťa 510/13,
Bánovce nad
Bebravou
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
5
Emília Hudecová
55 živnostníčka
Inovecká 1500,
Bánovce nad
Bebravou
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
6
Marián Chovanec
43 primátor mesta
Bánovce nad
Bebravou
K nemocnici
34/34, Bánovce
nad Bebravou
nezávislý kandidát
platný
7
Vladimír Kaniarik
59 robotník
Hollého 1180,
Bánovce nad
Bebravou
Komunistická strana
Slovenska
platný
8
Ladislav Kšiňan, Ing.
53 pedagóg
Andreja Hlinku
1184/5, Bánovce
nad Bebravou
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
9
Zuzana Máčeková, Ing.
50 starostka obce
Riečna 509/2,
Uhrovec
nezávislý kandidát
platný
10
Richard Makýš, Ing.
53 riaditeľ
Tajovského 1104,
Bánovce nad
Bebravou
SMER - sociálna
demokracia
platný
11
Mária Mäsiarová, Mgr.
41 manažérka
sociálnej práce
Sládkovičova
182/48, Bánovce
nad Bebravou
PRÁVO A
SPRAVODLIVOSŤ
platný
AF185 3/301
1/2
22.10.2013 13:02:51
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
1
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
12
Martin Mikuš
38 podnikateľ
K nemocnici
34/36, Bánovce
nad Bebravou
Slovenská národná
strana
platný
13
Patrik Niko
23 vodič
K nemocnici
34/36, Bánovce
nad Bebravou
Slovenská národná
strana
platný
14
Rudolfa Novotná, PhDr.,
PaedDr.
56 pedagóg, školský
psychológ
Partizánska
258/17, Bánovce
nad Bebravou
nezávislý kandidát
platný
15
Milan Strempek
54 podnikateľ
Otrhánky 242,
Otrhánky
nezávislý kandidát
platný
16
Milan Šebeň
52 robotník
Kšinná 180, Kšinná Komunistická strana
Slovenska
platný
17
Stanislav Šiko, Ing.
66 dôchodca
Malé Chlievany 87, Komunistická strana
Bánovce nad
Slovenska
Bebravou
platný
18
Štefan Tretinár, Mgr.
46 SZČO
Timoradza 241,
Timoradza
Slovenská národná
strana
platný
19
Stanislav Vavro, Ing.
51 živnostník
Malé Chlievany 65, nezávislý kandidát
Bánovce nad
Bebravou
platný
AF185 3/301
2/2
22.10.2013 13:02:51
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
2
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
1
Marián Antal, Ing. arch.
48 architekt
Bratislavská
1767/36, Dubnica
nad Váhom
2
Pavol Bagin, Ing.
59 učiteľ
Pod hájom 959/18, SMER - sociálna
Dubnica nad
demokracia
Váhom
platný
3
Anton Barták, Ing. arch.
59 autorizovaný
architekt
Kameničany 133,
Kameničany
Magnificat Slovakia
platný
4
Štefan Bednárik
61 technik
Bolešov 163,
Bolešov
Slovenská národná
strana
platný
5
Katarína Bližnáková,
Mgr.
52 pedagogický
pracovník
Prejtská 17/18,
Dubnica nad
Váhom
Robíme to pre deti SF
platný
6
Eva Bočincová, Mgr.
52 analytik
Pod hájom
1097/91-21,
Dubnica nad
Váhom
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
7
Radomír Brtáň
35 starosta obce
Zliechovská ulica
1012/101, Košeca
Zmena zdola,
Demokratická únia
Slovenska
platný
8
Viliam Cíbik, MUDr., PhD. 50 lekár, starosta
obce
Pruské 539, Pruské nezávislý kandidát
platný
9
Rastislav Čepák, Bc.
37 poslanec NR SR
Veľké Košecké
SMER - sociálna
Podhradie 353,
demokracia
Košecké Podhradie
platný
10
Štefan Daško, Ing.
49 primátor
Kukučínova
473/27, Ilava
nezávislý kandidát
platný
11
Anton Fabuš
60 podnikateľ
Borčice 37,
Borčice
SMER - sociálna
demokracia
platný
12
Martin Fabuš, Bc.
22 študent
Borčice 18,
Borčice
Komunistická strana
Slovenska
platný
13
Jozef Gašparík, Ing.
57 primátor mesta
Dubnica nad
Váhom
Nad Zábrehom
454/7, Dubnica
nad Váhom
nezávislý kandidát
platný
14
Peter Hajdúch, Ing.
35 starosta
Bohunice 24,
Bohunice
Slovenská národná
strana
platný
AF185 3/302
1/3
nezávislý kandidát
Platnosť
na HL
platný
22.10.2013 13:03:01
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
2
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
15
Juraj Hort, Ing.
33 ekonóm
SNP 9/23, Nová
Dubnica
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
16
Peter Hutyra
47 živnostník
Slavnica 88,
Slavnica
Slovenská národná
strana
platný
17
Anna Chalupková, Ing.
61 riaditeľka
školského
zariadenia
Centrum II. 81/24, nezávislý kandidát
Dubnica nad
Váhom
platný
18
Pavol Janík, Bc.
57 kontrolór
Kopec 19, Košecké Slovenská národná
Podhradie
strana
platný
19
Edmund Kmeco, JUDr.
41 finančný manažér
Slobody 67, Nová
Dubnica
nezávislý kandidát
platný
20
Tibor Kramár, Mgr.
51 manager
Okružná 370/40,
Nová Dubnica
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
21
Peter Marušinec, Ing.
32 primátor
Trenčianska 65/25, SMER - sociálna
Nová Dubnica
demokracia
platný
22
Peter Perichta, RNDr.,
CSc.
51 vysokoškolský
pedagóg
Puškinova 795/8,
Nová Dubnica
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
23
Robert Rafaj, Ing.
55 riaditeľ
Otrokovická
4129/9, Dubnica
nad Váhom
SMER - sociálna
demokracia
platný
AF185 3/302
2/3
22.10.2013 13:03:01
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
2
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
24
Rastislav Smolka
40 vodič
Trenčianska 7815/76, Nová
Dubnica
Ľudová strana Naše
Slovensko
platný
25
Emil Suchánek, Ing.
58 organizačnopersonálny
poradca a tréner
manažmentu
Pod hájom 956/5,
Dubnica nad
Váhom
nezávislý kandidát
platný
26
Ľubomír Sýkora, Ing.
53 strojný technik
Pod hájom 960/22- Slovenská národná
19, Dubnica nad
strana
Váhom
platný
27
Ján Šatka, Mgr.
40 učiteľ na ZŠ
Pruské 370, Pruské Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
28
Tomáš Zemko, Mgr.
28 obchodný riaditeľ
Svoradova 445/1,
Nová Dubnica
platný
AF185 3/302
3/3
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
22.10.2013 13:03:01
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
3
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Anna Abramovičová,
Mgr.
46 starostka obce
Košariská
Košariská 104,
Košariská
nezávislý kandidát
platný
2
Miroslav Baranovič
40 SZČO
Poriadie 117,
Poriadie
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
3
Roman Černák
24 športovec
M.Marečka 971/26, SMER - sociálna
Myjava
demokracia
platný
4
Martin Ferianec
27 predajca v
súkromnej firme
Partizánska
381/27, Myjava
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
5
Pavel Halabrín
52 primátor
Turá Lúka 275,
Myjava
nezávislý kandidát
platný
6
Štefan Klimek
33 živnostník
Stará Myjava 207, Slovenská národná
Stará Myjava
strana
platný
7
Emília Krajčiová, Ing.
54 ekonóm
Žriedlova Dolina
675/19, Brezová
pod Bradlom
nezávislý kandidát
platný
8
Róbert Oružinský, Ing.
38 lesník, učiteľ a
ochranca prírody
Krajné 268, Krajné Zmena zdola,
Demokratická únia
Slovenska
platný
9
Vladislav Petráš, Ing.
50 poslanec NR SR
Turá Lúka 797,
Myjava
SMER - sociálna
demokracia
platný
10
Ivana Rapantová
43 podnikateľ
Štúrova 10,
Myjava
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
11
Ján Sedílek
69 výsluhový
dôchodca
Krajné 1, Krajné
Komunistická strana
Slovenska
platný
12
Radoslav Sivák
33 zvárač
Rudník 343,
Rudník
Slovenská národná
strana
platný
AF185 3/303
1/1
22.10.2013 13:03:10
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
4
Číslo
kand.
na HL
Meno a priezvisko, titul
1
Radovan Ammer, MUDr.
57 lekár
8. apríla 770,
Stará Turá
2
Stanislav Baláž
49 robotník
Moravské Lieskové Komunistická strana
1351, Moravské
Slovenska
Lieskové
platný
3
Dušan Bezák
39 manažér
Dolné Srnie 141,
Dolné Srnie
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
4
Ján Bielik, doc., MUDr.,
CSc.
58 lekár
Bernolákova 12A,
Nové Mesto nad
Váhom
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
5
Ján Blaško
38 skladník
Hurbanova
Komunistická strana
156/68, Stará Turá Slovenska
platný
6
Dušan Bublavý, Mgr.
49 poslanec NR SR
Častkovce 306,
Častkovce
SMER - sociálna
demokracia
platný
7
Daniel Cibulka
47 kuchár
Považany 45,
Považany
Slovenská národná
strana
platný
8
Noman Ehsan, MUDr.
50 lekár
M.Rázusa 12, Nové SMER - sociálna
Mesto nad Váhom demokracia
platný
9
Vladimír Fraňo, JUDr.
36 advokát
Turecká 2589/34,
Nové Mesto nad
Váhom
platný
AF185 3/304
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
1/3
Politická strana
(koalícia)
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
Slovenská národná
strana
Platnosť
na HL
platný
22.10.2013 13:03:55
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
4
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
10
Juraj Gavač, Ing.
49 technik
SNP 3/8, Stará
Turá
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
11
Anna Halinárová, Ing.
56 prednostka
obvodného úradu
SNP 265/9, Stará
Turá
SMER - sociálna
demokracia
platný
12
Kvetoslava Hejbalová,
PhDr.
58 zástupca
primátora
Javorinská 400/10, SMER - sociálna
Nové Mesto nad
demokracia
Váhom
platný
13
Katarína Juríková
34 skladník
Karpatská 32,
Nové Mesto nad
Váhom
Slovenská národná
strana
platný
14
Alexander Koreň, PhDr.
58 živnostník
Tematínska 13,
Nové Mesto nad
Váhom
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
15
Ľuboš Masár
32 podnikateľ
Považská 1978/2,
Nové Mesto nad
Váhom
Slovenská národná
strana
platný
16
Marián Mora, MUDr.
42 lekár
Južná 7, Nové
Ľudová strana Mesto nad Váhom Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
17
Katarína Okrucká
31 predavačka
Bzince pod
Javorinou 575,
Bzince pod
Javorinou
Komunistická strana
Slovenska
platný
18
Katarína Pagáčová, Ing.
27 ekonómka
Dibrovova 243/6,
Stará Turá
nezávislý kandidát
platný
19
Radoslav Rojko
21 študent
Lubina 171, Lubina Slovenská národná
strana
platný
20
Jozef Trstenský, Ing.
53 primátor
Turecká 2543/38,
Nové Mesto nad
Váhom
SMER - sociálna
demokracia
platný
21
Marcel Urban
31 pracovník
súkromnej
bezpečnostnej
služby
Lúka 265, Lúka
Ľudová strana Naše
Slovensko
platný
AF185 3/304
2/3
22.10.2013 13:03:55
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
4
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
22
Viera Vienerová, Ing.
61 zástupkyňa
primátora
Lipová 6, Nové
Ľudová strana Mesto nad Váhom Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
23
Blažena Žákovicová,
Mgr.
63 dôchodkyňa
Moravské Lieskové Komunistická strana
324, Moravské
Slovenska
Lieskové
platný
AF185 3/304
3/3
22.10.2013 13:03:55
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
5
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Platnosť
na HL
1
Jozef Božik, doc.,
PaedDr., PhD.
37 primátor
2
Jarmila Cibulková, Ing.
60 finančný kontrolór Horská 1278/1,
Partizánske
3
Erich Dvonč
40 podnikateľ
4
Mária Hazuchová, Mgr.
59 sociálny pracovník B.Němcovej
1275/16,
Partizánske
5
Drahomír Hrkal
48 mestský policajt
6
Mária Janíková, PhDr.
43 poslankyňa NR SR Sládkovičova
747/17,
Partizánske
SMER - sociálna
demokracia
platný
7
Anton Kmeť
48 SBS
Horná Ves 153,
Horná Ves
Komunistická strana
Slovenska
platný
8
Milan Krošlák, Mgr.
69 pedagóg
Gen. Svobodu
Komunistická strana
765/6, Partizánske Slovenska
platný
9
Ján Kundlák
28 technik
Veľké Uherce 18,
Veľké Uherce
Komunistická strana
Slovenska
platný
10
Vladislav Laššák
72 starobný dôchodca Malá okružná
931/54,
Partizánske
Zmena zdola,
Demokratická únia
Slovenska
platný
11
Jozef Liday
24 študent
Stará cesta
461/126,
Chynorany
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
12
Tomáš Merašický
30 autodoprava
Pod Šípkom
1155/8,
Partizánske
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
AF185 3/305
Gen.Svobodu
720/10,
Partizánske
Politická strana
(koalícia)
1/3
SMER - sociálna
demokracia
platný
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
Športovcov 333/1, SMER - sociálna
Partizánske
demokracia
platný
nezávislý kandidát
platný
Veľké Uherce 431, Slovenská národná
Veľké Uherce
strana
platný
22.10.2013 13:04:03
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
5
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
13
Branislav Michna
42 manažér
B.Němcovej
942/25,
Partizánske
nezávislý kandidát
platný
14
Marián Mudrík, Ing.
47 manažér
Tehelná 1705/65,
Partizánske
nezávislý kandidát
platný
15
Marek Oršula, Ing.
40 manažér
J.Kráľa 1171/17,
Partizánske
Slovenská národná
strana
platný
16
Štefan Piaček
35 živnostník
Gen. Svobodu
721/20,
Partizánske
Ľudová strana Naše
Slovensko
platný
17
Iveta Randziaková, Ing.
50 starostka
Klátova Nová Ves SMER - sociálna
514, Klátova Nová demokracia
Ves
platný
18
Anton Stanko, Ing.
53 technik
Klížske Hradište
124, Veľký Klíž
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
19
Slavka Súlovská, Mgr.
40 SZČO
Pažiť 81, Pažiť
nezávislý kandidát
platný
20
Jaroslav Šarina
33 robotník
Nadlice 44,
Nadlice
Komunistická strana
Slovenska
platný
21
Jozef Tomáš, Ing.
57 technik
Horská 1314/36,
Partizánske
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
22
Michal Valach, PhDr.,
PhD.
57 vedúci ústavu sv.
Cyrila a Metoda
VŠZaSP,
Bratislava, Ústav
Partizánske
Dolná 1213/21,
Partizánske
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
23
Andrej Vaňo, Ing.
43 technik
Pod Šípkom
1154/4,
Partizánske
Slovenská národná
strana
platný
AF185 3/305
2/3
22.10.2013 13:04:03
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
5
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
24
Ľubomír Vožňak
57 živnostník
Livina 16, Livina
25
Marián Zima
53 obchodný
zástupca
Krásno 87, Krásno NOVÁ DEMOKRACIA
AF185 3/305
3/3
Slovenská národná
strana
Platnosť
na HL
platný
platný
22.10.2013 13:04:03
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
6
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Ľuboš Bačík, Bc.
30 IT-technik
Rozkvet 2062/134, Komunistická strana
Považská Bystrica Slovenska
platný
2
Milada Belásová, Bc.
52 manažérka
Zakvášov 1518/50, Slovenská národná
Považská Bystrica strana
platný
3
Katarína Beranová, Mgr.
64 dôchodkyňa
Šoltésovej
nezávislý kandidát
2700/262,
Považská Bystrica
platný
4
Miroslav Biel
34 živnostník
SNP 1481/136,
Ľudová strana Považská Bystrica Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
5
Danuta Cingelová, Bc.
50 zdravotná sestra
Dolný Moštenec
148, Považská
Bystrica
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
6
Jozef Fuček
53 výrobný pracovník Vrchteplá 93,
Vrchteplá
Komunistická strana
Slovenska
platný
7
Ján Fusko, Mgr.
58 THP
Brvnište 217,
Brvnište
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
8
Anna Grbalová
47 fakturantka
Rozkvet 2060/127, Slovenská národná
Považská Bystrica strana
platný
9
Anna Hoštáková, Ing.
55 ekonóm
Hliny 1419/14,
Ľudová strana Považská Bystrica Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
Jaroslav Hrablík
38 podnikateľ
Papradno 266,
Papradno
platný
10
AF185 3/306
1/4
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
22.10.2013 13:04:13
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
6
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
11
Štefan Hrenák, Ing.
48 stavebný technik
Slopná 118,
Slopná
12
Miroslav Jágrik, Mgr.
37 zubný technik
Hliny 1419/15,
Slovenská národná
Považská Bystrica strana
platný
13
Karol Janas, doc., PhDr.,
PaedDr., PhD.
42 primátor
I. Krasku 251/5-8, SMER - sociálna
Považská Bystrica demokracia
platný
14
Matúš Janek, Ing.
29 technológ
Dolný Moštenec
53, Považská
Bystrica
Slovenská národná
strana
platný
15
Mário Jánošík, PaedDr.
42 štátny
zamestnanec
Považské
nezávislý kandidát
Podhradie 309,
Považská Bystrica
platný
16
Roman Jaroš, JUDr.
39 konateľ
SNP 1413/151,
nezávislý kandidát
Považská Bystrica
platný
17
Pavol Jurčík, Ing., PhD.
56 energetik
Hliny 1420-21,
nezávislý kandidát
Považská Bystrica
platný
18
Rudolf Karas, MUDr.
54 lekár
Lúčky 4412/8,
nezávislý kandidát
Považská Bystrica
platný
19
Táňa Kňažková, Ing.
51 starostka obce
Jasenica 229,
Jasenica
nezávislý kandidát
platný
20
Anton Lagíň
48 starosta obce
Prečín 83, Prečín
nezávislý kandidát
platný
21
Miroslav Magdech, Bc.
27 súkromný
podnikateľ
Pionierska 984/20, Slovenská národná
Považská Bystrica strana
platný
22
Peter Máťoš
26 riaditeľ spoločnosti Hliny 1286/109,
Kresťanskodemokrat
Považská Bystrica ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
23
František Matušík
55 živnostník
platný
AF185 3/306
Rozkvet 2011/27, nezávislý kandidát
Považská Bystrica
2/4
22.10.2013 13:04:13
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
6
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
24
Martin Mikula, Ing.
30 ekonóm
Rozkvet 2062/134, Komunistická strana
Považská Bystrica Slovenska
platný
25
Anna Ondrišíková
51 zdravotná sestra
Dedovec 1049/75, Ľudová strana Považská Bystrica Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
26
Milan Oršula, Ing.
30 automotive
špecialista
Lánska 928/7,
Kresťanskodemokrat
Považská Bystrica ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
27
Iveta Pospíšilová, PhDr.
49 vedúca sestra
Rozkvet 2026/48, Kresťanskodemokrat
Považská Bystrica ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
28
Marta Slámková, Ing.
58 technik
Udiča 672, Udiča
nezávislý kandidát
platný
29
Jozef Smatana, Ing.
50 prednosta
obvodného úradu
Považská Teplá
494, Považská
Bystrica
SMER - sociálna
demokracia
platný
30
Juraj Smatana, Mgr.
47 učiteľ a
protikorupčný
aktivista
Nábrežná 999/13, Zmena zdola,
Považská Bystrica Demokratická únia
Slovenska
platný
31
Jozef Sovík
35 živnostník
Podmanín 44,
nezávislý kandidát
Považská Bystrica
platný
32
Igor Steiner, MUDr.
47 lekár
Zakvášov 1519/55, SMER - sociálna
Považská Bystrica demokracia
platný
33
Štefan Šaradín
62 starosta obce
Záskalie
Záskalie 11,
Záskalie
nezávislý kandidát
platný
34
Richard Šeliga, JUDr.
41 podnikateľ
Železničná 93/18, nezávislý kandidát
Považská Bystrica
platný
35
Roman Španihel, Ing.
42 starosta
Papradno 912,
Papradno
SMER - sociálna
demokracia
platný
36
Michal Ušiak
42 starosta
Pružina 55,
Pružina
SMER - sociálna
demokracia
platný
AF185 3/306
3/4
22.10.2013 13:04:13
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
37
6
Meno a priezvisko, titul
Viera Zboranová, Ing.
AF185 3/306
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
42 manažér-ekonóm
4/4
Papradno 119,
Papradno
Politická strana
(koalícia)
nezávislý kandidát
Platnosť
na HL
platný
22.10.2013 13:04:13
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
7
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Jozef Balčirák, Ing.
45 starosta obce
Pionierska 383/14, nezávislý kandidát
Nitrianske Pravno
platný
2
Vojtech Bartoš
59 starosta obce
Mirka Nešpora
10/15, Bystričany
nezávislý kandidát
platný
3
Ján Belanský, MUDr.,
MPH
47 lekár
Slnečná 1677/2,
Bojnice
nezávislý kandidát
platný
4
Viera Beňová, RNDr.
48 riaditeľka
cirkevnej školy
Velvarská
1332/30, Bojnice
nezávislý kandidát
platný
5
Ján Bodnár, Ing.
52 podnikateľ
Dlhá 367/14,
Prievidza
SMER - sociálna
demokracia
platný
6
Boris Borovica
28 SZČO
J.Červeňa
1897/34C,
Prievidza
Slovenská národná
strana
platný
7
Milan Bureš
58 dôchodca
Ľ.Ondrejova 16/2,
Prievidza
Komunistická strana
Slovenska
platný
8
Vladimír Buzalka, Ing.
63 riaditeľ
Kremnická 587/2,
Handlová
nezávislý kandidát
platný
9
Ján Cipov, RSDr.
79 starosta
Podhradská
105/99, Lehota
pod Vtáčnikom
SMER - sociálna
demokracia
platný
10
Miloš Cúcik, Ing.
38 starosta obce
Valaská Belá 392,
Valaská Belá
nezávislý kandidát
platný
11
Jana Červienková, Ing.
30 odbytová
referentka
Na Karasiny
247/17, Prievidza
nezávislý kandidát
platný
12
Vojtech Čičmanec, Ing.
50 starosta
Kocurany 162,
Kocurany
nezávislý kandidát
platný
13
Helena Dadíková
59 kultúrna
pracovníčka
Š.Králika 455/7,
Prievidza
nezávislý kandidát
platný
14
Jaroslav Daniš
63 dôchodca
Krajná 103/10,
Prievidza
DEMOKRATICKÁ
OBČIANSKA STRANA
platný
15
Marek Daniš, Bc.
34 konateľ stavebnej Urbárska 948/18,
firmy
Prievidza
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
16
Milan Dérer, Ing.
54 ekonóm
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
AF185 3/307
Koncová 50,
Prievidza
1/6
22.10.2013 13:04:24
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
7
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
17
Emil Divéky
38 regionálny riaditeľ Diviaky nad
Nitricou 140,
Diviaky nad
Nitricou
Slovenská národná
strana
platný
18
Ján Dobrovodský
57 konateľ
spoločnosti
A.Bednára 712/1,
Prievidza
nezávislý kandidát
platný
19
Vladimíra Ďuračková,
Ing.
51 vedúca odboru
živnostenského
podnikania
Športová 98/15,
Prievidza
nezávislý kandidát
platný
20
Dušan Ďuriš, Ing.
44 starosta
Hornokamenčians SMER - sociálna
ka 157/6,
demokracia
Kamenec pod
Vtáčnikom
platný
21
Róbert Frimmel, Bc.
22 študent
S.Chalupku
136/35, Prievidza
nezávislý kandidát
platný
22
Štefan Gaman, PaedDr.
56 riaditeľ
Banky 541,
Diviaky nad
Nitricou
SMER - sociálna
demokracia
platný
23
Patrícia Grófová
40 bankový poradca
Priama 184/3,
Prievidza
nezávislý kandidát
platný
24
Jaroslav Hanzel
58 samostatne
zárobkovo činná
osoba
Janka Kráľa
427/26, Bojnice
nezávislý kandidát
platný
25
Róbert Hekl
44 finančný agent
Šulekova 865/3,
Prievidza
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
26
Mohamed Hemza, MUDr. 66 lekár
Prievidzská
1438/38, Bojnice
SMER - sociálna
demokracia
platný
27
Roman Hlaváč, Bc.
J.Murgaša 157/4,
Prievidza
nezávislý kandidát
platný
AF185 3/307
45 technik
2/6
22.10.2013 13:04:24
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
7
Číslo
kand.
na HL
Meno a priezvisko, titul
28
Ivana Hromádková, Mgr.
29
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
42 špeciálny pedagóg Školská 6,
Handlová
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
Peter Juríček, Ing.
62 starosta obce
Priehon 125/56,
Sebedražie
nezávislý kandidát
platný
30
Petra Kobetičová, Ing.
34 živnostníčka
Š.Králika 431/21,
Prievidza
nezávislý kandidát
platný
31
Tomáš Kozák, PaedDr.
27 pedagóg
Jégého 11/12,
Prievidza
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
32
Viliam Kurbel
62 riaditeľ DK v
Kanianke
Nová 597/3,
Kanianka
nezávislý kandidát
platný
33
Zuzana Kútna, Bc.
31 regionálny riaditeľ M.Mišíka 25/22,
Prievidza
Strana moderného
Slovenska
platný
34
Augustín Jozef Lang,
PhDr., CSc.
65 generálny konzul
Poľovnícka 340/7,
Kanianka
Slovenská národná
strana
platný
35
Martin Lukačovič, JUDr.
37 právnik
F.Madvu 27/7,
Prievidza
SMER - sociálna
demokracia
platný
36
Mária Luprichová
45 starostka
Malinová 172,
Malinová
Slovenská národná
strana
platný
37
Katarína Macháčková,
JUDr.
43 primátorka
B.Björnsona
128/22, Prievidza
nezávislý kandidát
platný
38
Viera Masaryková, Ing.
52 odborný referent
Na Karasiny
247/17, Prievidza
nezávislý kandidát
platný
39
Ľuboš Maxina, JUDr.,
Ing., PhD.
48 právnik a finančník Poľná 965/39,
Prievidza
nezávislý kandidát
platný
40
Dana Melišková, Mgr.
50 starostka obce
nezávislý kandidát
platný
AF185 3/307
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Opatovce nad
Nitrou 90,
Opatovce nad
Nitrou
3/6
22.10.2013 13:04:24
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
7
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
41
Jozef Meluš, Ing.
56 stavebný technik
Lúčky 1252/9,
Bojnice
nezávislý kandidát
platný
42
Marek Michalovič, Ing.
29 technológ
Dlhá 367/16,
Prievidza
nezávislý kandidát
platný
43
Marián Mikula, JUDr.
55 právnik
Mojmírova 2/4,
Prievidza
Komunistická strana
Slovenska
platný
44
Štefan Mjartan, Bc.
60 starosta
Cigeľ 324, Cigeľ
SMER - sociálna
demokracia
platný
45
Ján Mokrý
57 technik
Záhradná 501/8,
Čereňany
Slovenská národná
strana
platný
46
Branislav Ondruška,
Mgr.
28 odborný poradca
Okružná 21/14,
Handlová
Slovenská národná
strana
platný
47
Vladimír Petráš, MVDr.
55 veterinár
Železničiarska 30, Slovenská národná
Prievidza
strana
platný
48
Andrej Plachý
28 administratívny
pracovník
M.Rázusa 1/13,
Prievidza
Komunistická strana
Slovenska
platný
49
Eleonóra Porubcová,
PaedDr.
47 riaditeľka
gymnázia
Veterná 12,
Prievidza
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
50
Miroslav Samiec, PhDr.
66 dôchodca
Ľ.Ondrejova 16/12, Komunistická strana
Prievidza
Slovenska
platný
51
Silvia Siváková
Nemcová, Ing.
39 firemná
manažérka
Benedikta 23/12,
Prievidza
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
52
Jozef Stopka, JUDr., Ing.
45 prednosta
obvodného úradu
Hviezdoslavova
30, Handlová
SMER - sociálna
demokracia
platný
53
Adriána Svitková, Ing.
31 regionálny riaditeľ Hornoulická
1678/A-6, Bojnice
Strana moderného
Slovenska
platný
54
Dušan Šimka, Ing.
51 primátor mesta
Nováky
nezávislý kandidát
platný
AF185 3/307
4/6
Duklianska 1501,
Nováky
22.10.2013 13:04:24
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
7
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
55
Gabriel Šimko, MUDr.,
MPH
60 lekár
P.J.Šafárika 4/2,
Prievidza
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
56
Jozef Škadra
44 SZČO
M.Bella 962/3,
Nováky
Slovenská národná
strana
platný
57
Štefan Škríp, Ing.
64 obchodný riaditeľ
Klinčeková 813/23, Slovenská národná
Prievidza
strana
platný
58
Anton Špeťko, Ing.
62 stredoškolský
učiteľ
Dlhá 367/20,
Prievidza
nezávislý kandidát
platný
59
Róbert Štrbák
44 obchodný manažér Dlžín 127, Dlžín
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
60
Richard Takáč, Ing.
31 riaditeľ
Bôrová 436/16,
Prievidza
SMER - sociálna
demokracia
platný
61
František Tám, Bc.
57 primátor
SNP 1233/6,
Bojnice
SMER - sociálna
demokracia
platný
62
Anton Turčan
64 dôchodca
Kukučínova 802/2, Komunistická strana
Lehota pod
Slovenska
Vtáčnikom
platný
63
Miroslav Valach
41 živnostník
Opatovce nad
Nitrou 373,
Opatovce nad
Nitrou
Komunistická strana
Slovenska
platný
64
Ivan Vaňo
39 SZČO
I.Krasku 3,
Prievidza
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
65
Jozef Vážny
61 baník
Liešťany 69,
Liešťany
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
AF185 3/307
5/6
22.10.2013 13:04:24
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
7
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
66
Ľudovít Vojtko
63 starosta
Lipník 163, Lipník
Slovenská národná
strana
platný
67
Jozef Vrábeľ, Ing.
61 starosta obce
Kľačno 130,
Kľačno
nezávislý kandidát
platný
68
Anna Záborská, MUDr.
65 poslankyňa EP
Záhradná 26,
Bojnice
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
69
Jozef Zubák, Ing.
66 dôchodca
Energetikov 190/9, DEMOKRATICKÁ
Prievidza
OBČIANSKA STRANA
platný
70
Miroslav Žiak, Ing.
26 športový arbiter a
služby
Bakalárska 6/7,
Prievidza
platný
AF185 3/307
6/6
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
22.10.2013 13:04:24
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
8
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Milan Adamička
55 živnostník
Hloža 1589,
Beluša
Slovenská národná
strana
platný
2
Viliam Gerbel, Ing.
57 majiteľ pekárne
Š. Moyzesa 385,
Dolné Kočkovce
nezávislý kandidát
platný
3
Alena Hantáková
55 ekonómka
Lednické Rovne
178, Lednické
Rovne
Komunistická strana
Slovenska
platný
4
Jozef Hollan, Bc.
51 prednosta
obecného úradu
Uhrovecká 308,
Lednické Rovne
SMER - sociálna
demokracia
platný
5
Roman Hudec, Mgr.
32 robotník
Novonosická
Komunistická strana
1331/120, Púchov Slovenska
platný
6
Rastislav Kočka
33 vedúci výroby
Horná Breznica
136, Horná
Breznica
platný
7
Ferdinand Kováč
33 živnostník
Lednica 8, Lednica Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
8
Peter Kováč, Ing.
34 podnikateľ
Súhradka 196,
Lednické Rovne
Strana moderného
Slovenska
platný
9
Miroslav Kubičár,
PaedDr.
53 riaditeľ gymnázia
Mudroňova
1666/7, Púchov
nezávislý kandidát
platný
10
Marián Michalec, Mgr.
45 primátor mesta
Púchov
Štefánikova
828/10, Púchov
nezávislý kandidát
platný
11
Anton Novosád, Ing.
54 živnostník
M.Kukučína
386/100, Dolné
Kočkovce
Slovenská národná
strana
platný
12
Milan Panáček, Ing.
36 poslanec NR SR
Dohňany 455,
Dohňany
SMER - sociálna
demokracia
platný
13
Ján Prekop
55 starosta
Hloža 1368,
Beluša
SMER - sociálna
demokracia
platný
AF185 3/308
1/2
Slovenská národná
strana
22.10.2013 13:04:33
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
8
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
14
Lukáš Ranik, Bc.
25 študent
Chmelinec
1417/18, Púchov
15
Peter Regina, Bc.
46 starosta
J. Palárika 223/16, Ľudová strana Dolné Kočkovce
Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
16
Zuzana Tomášová, JUDr.
51 advokát
1. mája 871/10,
Púchov
platný
AF185 3/308
2/2
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
22.10.2013 13:04:33
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
9
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
1
Martin Adamec, Mgr.
31 stredoškolský
učiteľ
2
Miloslav Baco
3
Trvalý pobyt
Platnosť
na HL
nezávislý kandidát
platný
39 riaditeľ spoločnosti Opatovská
212/118, Trenčín
nezávislý kandidát
platný
Juraj Bakoš, Mgr.
36 prekladateľ
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
4
Martin Barčák
53 kultúrny pracovník Bavlnárska 311/5, nezávislý kandidát
Trenčín
platný
5
Tomáš Bečár, Bc.
28 hudobník, politológ Záblatská 267/94, nezávislý kandidát
Trenčín
platný
6
Daniel Beníček, PaedDr.
65 učiteľ
Riznerova 8,
Trenčín
SMER - sociálna
demokracia
platný
7
Martina Beňovičová
30 manažérka
reštaurácie
Malé Stankovce
399, Trenčianske
Stankovce
nezávislý kandidát
platný
8
Milan Berec, Ing.
54 starosta
Dobrá 1133,
SMER - sociálna
Trenčianska Teplá demokracia
platný
9
Anton Beták
45 konateľ
spoločnosti
Chotárna 271/13,
Trenčín
nezávislý kandidát
platný
10
Danica Birošová, JUDr.
56 advokátka
Skalská Nová Ves
203, Skalka nad
Váhom
nezávislý kandidát
platný
11
Marta Blahová
73 učiteľka na
dôchodku
Osvienčimská 28,
Trenčín
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
12
Milan Blaško, Ing.
53 stavebný inžinier
Záhumenská
633/38, Horné
Srnie
Slovenská národná
strana
platný
13
Peter Brázda
42 technik
Pod Kopánky 56,
Zamarovce
Slovenská národná
strana
platný
14
Patrik Burian
37 obchodný
zástupca
Lidická 1360/4,
Trenčín
nezávislý kandidát
platný
15
Ondrej Čapák
57 zamestnanec MO
SR
Horná Súča 54,
Horná Súča
Slovenská národná
strana
platný
AF185 3/309
Považská 3,
Trenčín
Politická strana
(koalícia)
Osvienčimská
1739/4, Trenčín
1/6
22.10.2013 13:04:42
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
9
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
16
Eva Červeňanová, PhDr., 53 vysokoškolský
PhD.
pedagóg
Zamarovská
50/105,
Zamarovce
nezávislý kandidát
platný
17
Martin Dohál
26 študent vysokej
školy
Trenčianska Turná nezávislý kandidát
1443, Trenčianska
Turná
platný
18
Drahomír Drozd, Mgr.
51 konateľ
Soblahovská
1108/21, Trenčín
platný
19
Lenka Ďurechová, Ing.
42 podnikateľka
J.Halašu 1, Trenčín Komunistická strana
Slovenska
platný
20
Ľubomír Dvorský, Mgr.
27 advokátsky
koncipient
Severná 15,
Trenčín
nezávislý kandidát
platný
21
Janka Fabová
55 riaditeľka
Občianskeho
združenia
Dubová 721/2,
Trenčín
Paliho Kapurková,
veselá politická
strana
platný
22
Eduard Hartmann
48 manažér
Východná 2426/7, Slovenská národná
Trenčín
strana
platný
23
Miroslav Hlinka
41 manažér
Pod Tehelňou
SMER - sociálna
378/7, Zamarovce demokracia
platný
24
Peter Hlucháň, Ing.
59 novinár
Komenského
1645/3, Trenčín
nezávislý kandidát
platný
25
Ján Hradský
21 študent VŠ
Okružná 20,
Trenčín
nezávislý kandidát
platný
26
Jozef Hrdlička, PhDr.
36 historik
Halalovka 30,
Trenčín
Komunistická strana
Slovenska
platný
27
Peter Hudec, Ing.
48 stavebný technik
Palárikova 11,
Trenčín
Komunistická strana
Slovenska
platný
28
Martin Chlapík
51 prevádzkovateľ
autoškoly
Záblatská 3/102,
Trenčín
Slovenská národná
strana
platný
29
Ľuboš Chochlík, Ing.
53 riaditeľ školy
Selec 39, Selec
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
30
Jaroslav Jambor, Ing.,
PhD.
47 vysokoškolský
učiteľ
Inovecká 1148/54, nezávislý kandidát
Trenčín
platný
31
Tibor Jankovský, MUDr.
44 lekár
Horný Šianec 39,
Trenčín
platný
AF185 3/309
2/6
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
SMER - sociálna
demokracia
22.10.2013 13:04:42
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
9
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
32
Ján Kanaba, JUDr.
67 advokát
Jána Zemana
nezávislý kandidát
3141/101, Trenčín
platný
33
Renáta Kaščáková, Mgr.
48 manažérka
Hodžova 11,
Trenčín
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
34
Milan Kebísek, Ing.
59 živnostník
Sasinkova 15,
Trenčín
nezávislý kandidát
platný
35
Martina Kebísková
40 skladník
Hlavná 1674/123A, nezávislý kandidát
Trenčín
platný
36
Miroslav Kopčan, JUDr.
61 právnik
Dolná Poruba 82,
Dolná Poruba
nezávislý kandidát
platný
37
Emil Košút, Ing.
56 riaditeľ
S.Chalupku 4,
Trenčín
SMER - sociálna
demokracia
platný
38
Juraj Kotleba
42 inštruktor
autoškoly
Východná 11,
Trenčín
Slovenská národná
strana
platný
39
Iveta Kováčiková, Mgr.
51 štátny
zamestnanec
Skala 123, Skalka
nad Váhom
SMER - sociálna
demokracia
platný
40
Ľuboslav Krasňan, Bc.
39 SZČO
Západná 8,
Trenčín
Národ a
Spravodlivosť - naša
strana
platný
41
Ján Krátky, Ing.
60 ekonóm
Biskupická 24,
Trenčín
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
42
Jozef Kristín, Ing.
58 stavbyvedúci
Pod orešovcom
Ľudová strana 796/6, Horné Srnie Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
43
Michal Križan, Ing.
31 starosta obce
Adamovské
Kochanovce
Adamovské
Kochanovce 144,
Adamovské
Kochanovce
platný
AF185 3/309
3/6
nezávislý kandidát
22.10.2013 13:04:42
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
9
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
44
Leo Kužela, PhDr.
63 etnológ
Pádivého 13,
Trenčín
45
Róbert Lifka, Ing.
47 hydraulik
gen.M.R.Štefánika Paliho Kapurková,
391/10, Trenčín
veselá politická
strana
platný
46
Juraj Maláň, Ing.
36 manažér
Soblahov 757,
Soblahov
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
47
Gabriel Martiška
62 športový manažér M.Turkovej 28,
Trenčín
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
48
Adela Maxonová, Mgr.
33 podnikateľka
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
49
Valika Meravá
58 učiteľka materskej Hlavná 64, Trenčín Komunistická strana
škôlky
Slovenska
platný
50
Vladimír Mojto, PhDr.
58 riaditeľ školy
28. októbra
1173/6, Trenčín
nezávislý kandidát
platný
51
Juraj Ondračka, Ing.
35 starosta
Horná Súča 272,
Horná Súča
SMER - sociálna
demokracia
platný
52
Peter Palko, Ing.
61 letecký inžinier
Trenčianske
Stankovce 910,
Trenčianske
Stankovce
Komunistická strana
Slovenska
platný
53
Stanislav Pastva, MUDr.
44 lekár
Liptovská 2709/8,
Trenčín
SMER - sociálna
demokracia
platný
54
Jaroslav Ridoško, MUDr.,
PhD.
55 lekár
Hollého 20,
Trenčín
Slovenská národná
strana
platný
55
Pavol Suško, Ing.
61 dôstojník vo
výslužbe
Mateja Bela 18,
Trenčín
Komunistická strana
Slovenska
platný
AF185 3/309
Orechovská 49,
Trenčín
4/6
nezávislý kandidát
Platnosť
na HL
platný
22.10.2013 13:04:42
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
9
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
56
Marta Šajbidorová, Ing.
61 ekonóm
A.Churu 3046/4,
Trenčín
nezávislý kandidát
platný
57
Iveta Šipošová
51 stavebný technik
P.Bezruča 22,
Trenčín
Komunistická strana
Slovenska
platný
58
Štefan Škultéty, PhDr.
38 primátor
SNP 14,
Trenčianske
Teplice
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
59
Jaroslav Šmíd, Ing., PhD.
48 manažér
Hodžova 1489/39, nezávislý kandidát
Trenčín
platný
60
Lucia Štefancová
22 študent VŠ
Janka Palu 10/19,
Nemšová
nezávislý kandidát
platný
61
Ľubomír Štefánik, Ing.
58 ekonóm
Hviezdoslavova
142/15, Trenčín
nezávislý kandidát
platný
62
Juraj Štepnička
32 podnikateľ
Hanzlíkova 64,
Trenčín
Slovenská národná
strana
platný
63
Dušan Štrauss, PhDr.,
PhD.
35 učiteľ
Golianova 25,
Trenčín
Národ a
Spravodlivosť - naša
strana
platný
64
Alojz Švajda, Ing.
58 manažér
Vlčí Vrch 746,
Horná Súča
nezávislý kandidát
platný
65
Ľubomír Tunega
48 starosta obce
Bobot
Bobot 351, Bobot
nezávislý kandidát
platný
66
Václav Vacula, Ing.
64 technik
T.Vansovej
2742/4, Trenčín
99 % - občiansky
hlas
platný
67
Tomáš Vaňo, Bc.
33 živnostník
Kňažské 520/19,
Trenčín
nezávislý kandidát
platný
68
Miroslav Zámečník
55 živnostník
J.Fabu 4, Trenčín
Komunistická strana
Slovenska
platný
69
Ľubomír Žabár, Ing.
55 podnikateľ
Na Vinohrady
1828/8, Trenčín
nezávislý kandidát
platný
AF185 3/309
5/6
22.10.2013 13:04:42
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
70
9
Meno a priezvisko, titul
Patrik Žák, B.S.B.A.
AF185 3/309
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
22 poslanec
mestského
zastupiteľstva
Šmidkeho 7,
Trenčín
6/6
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
Kresťanskodemokrat
ické hnutie,
Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická
strana, MOST - HÍD,
Nová väčšina Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita,
Občianska
konzervatívna strana
platný
22.10.2013 13:04:42
Download

Kandidáti na poslancov