Volebný obvod č. 9 (Trenčín)
Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín,
uverejňuje podľa § 21 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov
na voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja:
1. Jaroslav Baška, Ing., 38 r., poslanec NR SR, Dohňany 109, SMER – sociálna
demokracia
2. Marián Herdel, Mgr., 38 r., predseda združenia, Nová Dubnica, Komenského sady
54/25, nezávislý kandidát
3. Jozef Lohyňa, Mgr., 50 r., SZČO, Prievidza, Dlhá 366/10, Kresťanskodemokratické
hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, MOST –
HÍD, Nová väčšina – Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita, Občianska
konzervatívna strana
4. Peter Palko, Ing., 61 r., letecký inžinier, Trenčianske Stankovce 910, Komunistická
strana Slovenska
5. Juraj Smatana, Mgr., 47 r., učiteľ a protikorupčný aktivista, Považská Bystrica,
Nábrežná 999/13, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
6. Ľubomír Žabár, Ing., 55 r., podnikateľ, Trenčín, Na Vinohrady 1828/8, nezávislý
kandidát.
Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho
samosprávneho kraja
Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja, po registrácii kandidátnych listín,
uverejňuje podľa § 16 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych
krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov na voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných
obvodov:
1. Martin Adamec, Mgr., 31 r., stredoškolský učiteľ, Trenčín, Považská 3, nezávislý
kandidát
2. Miloslav Baco, 39 r., riaditeľ spoločnosti, Trenčín, Opatovská 212/118, nezávislý
kandidát
3. Juraj Bakoš, Mgr., 36 r., prekladateľ, Trenčín, Osvienčimská 1739/4,
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a
Solidarita, Občianska konzervatívna strana
4. Martin Barčák, 53 r., kultúrny pracovník, Trenčín, Bavlnárska 311/5, nezávislý
kandidát
5. Tomáš Bečár, Bc., 28 r., hudobník, politológ, Trenčín, Záblatská 267/94, nezávislý
kandidát
6. Daniel Beníček, PaedDr., 65 r., učiteľ, Trenčín, Riznerova 8, SMER - sociálna
demokracia
7. Martina Beňovičová, 30 r., manažérka reštaurácie, Trenčianske Stankovce, Malé
Stankovce 399, nezávislý kandidát
8. Milan Berec, Ing., 54 r., starosta, Trenčianska Teplá, Dobrá 1133, SMER - sociálna
demokracia
9. Anton Beták, 45 r., konateľ spoločnosti, Trenčín, Chotárna 271/13, nezávislý kandidát
10. Danica Birošová, JUDr., 56 r., advokátka, Skalka nad Váhom, Skalská Nová Ves 203,
nezávislý kandidát
11. Marta Blahová, 73 r., učiteľka na dôchodku, Trenčín, Osvienčimská 28, Ľudová strana
- Hnutie za demokratické Slovensko
12. Milan Blaško, Ing., 53 r., stavebný inžinier, Horné Srnie, Záhumenská 633/38,
Slovenská národná strana
13. Peter Brázda, 42 r., technik, Zamarovce, Pod Kopánky 56, Slovenská národná strana
14. Patrik Burian, 37 r., obchodný zástupca, Trenčín, Lidická 1360/4, nezávislý kandidát
15. Ondrej Čapák, 57 r., zamestnanec MO SR, Horná Súča 54, Slovenská národná strana
16. Eva Červeňanová, PhDr., PhD., 53 r., vysokoškolský pedagóg, Zamarovce,
Zamarovská 50/105, nezávislý kandidát
17. Martin Dohál, 26 r., študent vysokej školy, Trenčianska Turná 1443, nezávislý
kandidát
18. Drahomír Drozd, Mgr., 51 r., konateľ, Trenčín, Soblahovská 1108/21, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
19. Lenka Ďurechová, Ing., 42 r., podnikateľka, Trenčín, J. Halašu 1, Komunistická strana
Slovenska
20. Ľubomír Dvorský, Mgr., 27 r., advokátsky koncipient, Trenčín, Severná 15, nezávislý
kandidát
21. Janka Fabová, 55 r., riaditeľka Občianskeho združenia, Trenčín, Dubová 721/2, Paliho
Kapurková, veselá politická strana
22. Eduard Hartmann, 48 r., manažér, Trenčín, Východná 2426/7, Slovenská národná
strana
23. Miroslav Hlinka, 41 r., manažér, Zamarovce, Pod Tehelňou 378/7, SMER - sociálna
demokracia
24. Peter Hlucháň, Ing., 59 r., novinár, Trenčín, Komenského 1645/3, nezávislý kandidát
25. Ján Hradský, 21 r., študent VŠ, Trenčín, Okružná 20, nezávislý kandidát
26. Jozef Hrdlička, PhDr., 36 r., historik, Trenčín, Halalovka 30, Komunistická strana
Slovenska
27. Peter Hudec, Ing., 48 r., stavebný technik, Trenčín, Palárikova 11, Komunistická
strana Slovenska
28. Martin Chlapík, 51 r., prevádzkovateľ autoškoly, Trenčín, Záblatská 3/102, Slovenská
národná strana
29. Ľuboš Chochlík, Ing., 53 r., riaditeľ školy, Selec 39, Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana
30. Jaroslav Jambor, Ing., PhD., 47 r., vysokoškolský učiteľ, Trenčín, Inovecká 1148/54,
nezávislý kandidát
31. Tibor Jankovský, MUDr., 44 r., lekár, Trenčín, Horný Šianec 39, SMER - sociálna
demokracia
32. Ján Kanaba, JUDr., 67 r., advokát, Trenčín, Jána Zemana 3141/101, nezávislý
kandidát
33. Renáta Kaščáková, Mgr., 48 r., manažérka, Trenčín, Hodžova 11,
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia -
Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a
Solidarita, Občianska konzervatívna strana
34. Milan Kebísek, Ing. , 59 r., živnostník, Trenčín, Sasinkova 15, nezávislý kandidát
35. Martina Kebísková, 40 r., skladník, Trenčín, Hlavná 1674/123A, nezávislý kandidát
36. Miroslav Kopčan, JUDr., 61 r., právnik, Dolná Poruba 82, nezávislý kandidát
37. Emil Košút, Ing., 56 r., riaditeľ, Trenčín, S.Chalupku 4, SMER - sociálna demokracia
38. Juraj Kotleba, 42 r., inštruktor autoškoly, Trenčín, Východná 11, Slovenská národná
strana
39. Iveta Kováčiková, Mgr., 51 r., štátny zamestnanec, Skalka nad Váhom, Skala 123,
SMER - sociálna demokracia
40. Ľuboslav Krasňan, Bc., 39 r., SZČO, Trenčín, Západná 8, Národ a Spravodlivosť naša strana
41. Ján Krátky, Ing., 60 r., ekonóm, Trenčín, Biskupická 24, Kresťanskodemokratické
hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, MOST HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita, Občianska
konzervatívna strana
42. Jozef Kristín, Ing., 58 r., stavbyvedúci, Horné Srnie, Pod orešovcom 796/6, Ľudová
strana - Hnutie za demokratické Slovensko
43. Michal Križan, Ing., 31 r., starosta obce Adamovské Kochanovce, Adamovské
Kochanovce 144, nezávislý kandidát
44. Leo Kužela, PhDr., 63 r., etnológ, Trenčín, Pádivého 13, nezávislý kandidát
45. Róbert Lifka, Ing., 47 r., hydraulik, Trenčín, gen. M. R. Štefánika 391/10, Paliho
Kapurková, veselá politická strana
46. Juraj Maláň, Ing., 36 r., manažér, Soblahov 757, Kresťanskodemokratické hnutie,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana
47. Gabriel Martiška, 62 r., športový manažér, Trenčín, M. Turkovej 28, Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko
48. Adela Maxonová, Mgr., 33 r., podnikateľka, Trenčín, Orechovská 49,
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a
Solidarita, Občianska konzervatívna strana
49. Valika Meravá, 58 r., učiteľka materskej škôlky, Trenčín, Hlavná 64, Komunistická
strana Slovenska
50. Vladimír Mojto, PhDr., 58 r., riaditeľ školy, Trenčín, 28. októbra 1173/6, nezávislý
kandidát
51. Juraj Ondračka, Ing., 35 r., starosta, Horná Súča 272, SMER - sociálna demokracia
52. Peter Palko, Ing., 61 r., letecký inžinier, Trenčianske Stankovce 910, Komunistická
strana Slovenska
53. Stanislav Pastva, MUDr., 44 r., lekár, Trenčín, Liptovská 2709/8, SMER - sociálna
demokracia
54. Jaroslav Ridoško, MUDr., PhD., 55 r., lekár, Trenčín, Hollého 20, Slovenská národná
strana
55. Pavol Suško, Ing., 61 r., dôstojník vo výslužbe, Trenčín, Mateja Bela 18,
Komunistická strana Slovenska
56. Marta Šajbidorová, Ing., 61 r., ekonóm, Trenčín, A. Churu 3046/4, nezávislý kandidát
57. Iveta Šipošová, 51 r., stavebný technik, Trenčín, P. Bezruča 22, Komunistická strana
Slovenska
58. Štefan Škultéty, PhDr., 38 r., primátor, Trenčianske Teplice, SNP 14,
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia -
Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a
Solidarita, Občianska konzervatívna strana
59. Jaroslav Šmíd, Ing., PhD., 48 r., manažér, Trenčín, Hodžova 1489/39, nezávislý
kandidát
60. Lucia Štefancová, 22 r., študent VŠ, Nemšová, Janka Palu 10/19, nezávislý kandidát
61. Ľubomír Štefánik, Ing., 58 r., ekonóm, Trenčín, Hviezdoslavova 142/15, nezávislý
kandidát
62. Juraj Štepnička, 32 r., podnikateľ, Trenčín, Hanzlíkova 64, Slovenská národná strana
63. Dušan Štrauss, PhDr., PhD., 35 r., učiteľ, Trenčín, Golianova 25, Národ a
Spravodlivosť - naša strana
64. Alojz Švajda, Ing., 58 r., manažér, Horná Súča, Vlčí Vrch 746, nezávislý kandidát
65. Ľubomír Tunega, 48 r., starosta obce Bobot, Bobot 351, nezávislý kandidát
66. Václav Vacula, Ing., 64 r., technik, Trenčín, T. Vansovej 2742/4, 99 % - občiansky
hlas
67. Tomáš Vaňo, Bc., 33 r., živnostník, Trenčín, Kňažské 520/19, nezávislý kandidát
68. Miroslav Zámečník, 55 r., živnostník, Trenčín, J. Fabu 4, Komunistická strana
Slovenska
69. Ľubomír Žabár, Ing., 55 r., podnikateľ, Trenčín, Na Vinohrady 1828/8, nezávislý
kandidát
70. Patrik Žák, B.S.B.A., 22 r., poslanec mestského zastupiteľstva, Trenčín, Šmidkeho 7,
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a
Solidarita, Občianska konzervatívna strana
Download

Volebný obvod č. 9 (Trenčín)