Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
1
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Miroslav Adamik, JUDr.
53 štátny
zamestnanec
Mudroňovo 18,
Mudroňovo
nezávislý kandidát
platný
2
György Batta, Mgr.
42 novinár
Meštianska 20/22, nezávislý kandidát
Komárno
platný
3
Norbert Becse, PaedDr.
41 pedagóg
Lipová 935/21,
Nesvady
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
4
Mária Csákiová, Mgr.
49 učiteľka
Biskupa Királya
39/16, Komárno
Magnificat Slovakia
platný
5
Lívia Csíková, Mgr.
59 obchodná
zástupkyňa
Pohraničná 19,
Komárno
Magnificat Slovakia
platný
6
Lajos Csóka, Ing.
49 starosta
Konopná 47, Veľké MOST - HÍD, Nová
Kosihy
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
7
Rudolf Čerňanský
61 hudobník
Komárňanská 49,
Kolárovo
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
8
Robert Dick
49 pedagóg
Eötvösova 60/11,
Komárno
Magnificat Slovakia
platný
9
Csaba Földes, Ing.
53 ekonóm, starosta
29. augusta
486/40, Číčov
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
10
Peter Getler, Ing.
46 lesný inžinier
Biskupa Királya 45, Strana moderného
Komárno
Slovenska
platný
11
Konštantín Glič, Ing.
56 projektant
Eötvösova 34/5,
Komárno
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
12
Tihamér Gyarmati, Ing.
48 elektroinžinier
Školská 228/18,
Svätý Peter
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
AF185 4/401
1/3
22.10.2013 13:05:07
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
1
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
13
Éva Hortai, JUDr.
59 advokátka
Gen. Klapku 66/30, MOST - HÍD, Nová
Komárno
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
14
Árpád Horváth
50 stavebný technik,
primátor
Rábska 896/16,
Kolárovo
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
15
Jozef Jobbágy, Ing.
61 starosta
Hlavná 15, Svätý
Peter
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
16
Karel Krejčí, Dpt.
73 dôchodca
Dvorská 18/16,
Komárno
Komunistická strana
Slovenska
platný
17
Štefan Kucsera, Ing.
50 podnikateľ
Mlynská 28,
Kolárovo
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
18
Milan Lehocký, Ing.
46 starosta obce
Kameničná 656,
Kameničná
nezávislý kandidát
platný
19
Károly Less, Mgr.
34 učiteľ
Eötvösova
nezávislý kandidát
2668/34, Komárno
platný
20
Anton Marek, MUDr.
66 primátor
R. Seressa 1488/4, nezávislý kandidát
Komárno
platný
21
Tibor Mayer
46 podnikateľ
Nová osada 2391, nezávislý kandidát
Komárno
platný
22
Milan Opálka, Ing.
48 technický
pracovník
Pivovarská 13,
Hurbanovo
Komunistická strana
Slovenska
platný
23
Attila Petheő
36 pedagóg
Smrečinova
740/11, Komárno
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
24
Jozef Petráš, Ing.
64 dôchodca
Vnútorná okružná
9/55, Komárno
Komunistická strana
Slovenska
platný
25
Ján Pikor, Ing.
54 riaditeľ
Vtáčej záhrady
571/18, Komárno
nezávislý kandidát
platný
AF185 4/401
2/3
22.10.2013 13:05:07
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
1
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
26
Tamara Podmanická,
Mgr.
39 farmaceut
Iža 109, Iža
27
Zsolt Sebö, MUDr.
49 lekár
Platanova Alej 29, MOST - HÍD, Nová
Komárno
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
28
László Stubendek, Ing.
60 elektroinžinier
Komenského
267/46, Komárno
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
29
Olga Szabó, JUDr.
55 advokátka,
starostka
J. Fučíka 213,
Patince
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
30
Gabriel Szalay
61 dôchodca
Nová 929,
Bátorove Kosihy
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
31
Rozália Szalay, Ing.
54 stavebná
inžinierka,
starostka
Klížska Nemá 72,
Klížska Nemá
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
32
Pavol Tausk, Dpt.
68 dôchodca
Gazdovská 15/51,
Komárno
Komunistická strana
Slovenska
platný
33
Ladislav Tóth
73 dôchodca
Hviezdna 8/20,
Komárno
Komunistická strana
Slovenska
platný
34
Dušan Tulpík, Ing.
62 podnikateľ
Sústružnícka 7/15, Ľudová strana Komárno
Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
35
Tamás Varga, JUDr.
43 právnik
Kováčska 11,
Komárno
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
36
Anna Žigová
54 zdravotná sestra
Súdna 38,
Hurbanovo
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
AF185 4/401
3/3
Strana moderného
Slovenska
Platnosť
na HL
platný
22.10.2013 13:05:07
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
2
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
1
Alexander Bačík, Ing.
53 ekonóm
Saratovská 7,
Levice
2
Štefan Baniar, Mgr.
50 manažér
Zdenka Nejedlého Slovenská národná
7, Levice
strana
platný
3
Martin Bátovský, Mgr.
43 pedagóg
M.R. Štefánika 11, Slovenská národná
Levice
strana
platný
4
Gabriel Biric
60 dôchodca
Tehla 62, Tehla
Komunistická strana
Slovenska
platný
5
Jozef Bóna
61 vodič
Dopravná 10,
Levice
Komunistická strana
Slovenska
platný
6
Juraj Braun, MUDr.
42 lekár
L. Exnára 30,
Levice
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
7
Mária Brnáková, Ing.
46 ekonómka,
podnikateľka
Ľudovíta Ivana 2,
Levice
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
8
Tibor Csenger, Ing.
48 podnikateľ
Tulipánová 6,
Želiezovce
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
9
Zita Cseri, Bc.
46 starosta
Veľké Ludince
334, Veľké
Ludince
nezávislý kandidát
platný
10
Róbert Csudai
48 starosta
Levická 136,
Hronovce
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
11
Alena Frtúsová, MUDr.,
MPH
56 lekárka
Mochovská 2,
Levice
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
AF185 4/402
1/4
22.10.2013 13:05:14
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
2
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
12
Jozef Gyurkovics
40 starosta
Vyškovce nad
Ipľom 106,
Vyškovce nad
Ipľom
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
13
Ján Hamar, RSDr.
68 dôchodca
M.R. Štefánika 51, Komunistická strana
Levice
Slovenska
platný
14
Anikó Helység, Ing.
43 starostka
Plášťovce 401,
Plášťovce
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
15
František Horváth,
MUDr.
42 lekár
Demandice 315,
Demandice
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
16
Jaroslav Ivan, Ing.
57 manažér
Krškany 279,
Krškany
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
17
Ján Janáč, JUDr.
50 právnik
Hlboká 14, Levice
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
18
Rastislav Juhár, Ing.
40 manažér
J. Jesenského 23,
Levice
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
19
Beáta Kiss, PaedDr.
44 stredoškolská
profesorka
Nýrovce 280,
Nýrovce
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
20
Jiří Klain, Ing.
60 dôchodca
Levická 5, Veľký
Ďur
Komunistická strana
Slovenska
platný
AF185 4/402
2/4
22.10.2013 13:05:14
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
2
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
21
Lenka Kluchová, PaedDr. 54 stredoškolská
učiteľka
Marxova 22,
Levice
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
22
Soňa Kocková, Mgr.
32 ekonómka
Okružná 2835/1,
Levice
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
23
Peter Köpöncei, Ing.
34 odborný radca
Plášťovce 288,
Plášťovce
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
24
Imrich Králik, Ing.
57 starosta
Hlavná ulica
164/124, Rybník
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
25
Jozef Kubala, Ing.
55 riaditeľ
Komenského 37,
Levice
Slovenská národná
strana
platný
26
Peter Laczko
27 operátor výroby
Hlboká 10, Levice
Komunistická strana
Slovenska
platný
27
Ľubomír Lőrincz
50 starosta obce
Horná 16/116,
Santovka
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
28
Tamás Lőrincz, Ing.
35 ekonóm
kpt. Nálepku 130,
Levice
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
29
Hedviga Makovínyiová,
Mgr. art.
50 riaditeľka ZUŠ
Hlavné námestie
12, Šahy
nezávislý kandidát
platný
30
Ladislav Mészáros
68 dôchodca
M.R. Štefánika 8,
Levice
Komunistická strana
Slovenska
platný
31
Michal Molnár
26 elektrikár
SNP 143,
Želiezovce
Komunistická strana
Slovenska
platný
32
Emília Nichtová
60 starostka obce
Čajkov 33, Čajkov
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
33
Dezső Pálffy, Mgr.
42 riaditeľ školy
Parková 4, Šahy
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
AF185 4/402
3/4
22.10.2013 13:05:14
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
2
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
34
Helena Rosíková
42 ekonóm
Thúróczyho 84,
Šahy
NOVÝ PARLAMENT
platný
35
Ivana Rosíková
23 projektant
Thúróczyho 84,
Šahy
NOVÝ PARLAMENT
platný
36
Jozef Rosipal
57 starosta
Iňa 104, Iňa
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
37
Oľga Szalmová
58 riaditeľka
organizačnej
zložky právnickej
osoby
Severná 3083/4,
Levice
nezávislý kandidát
platný
38
Roman Tóth, Ing.
43 konateľ
spoločnosti
Tekovská ulica
MOST - HÍD, Nová
243/11, Horná Seč väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
39
Igor Varga, Ing.
47 pedagóg
M.R. Štefánika 20, SMER - sociálna
Levice
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
40
Ladislav Vörös
29 automechanik
Zd. Nejedlého 32,
Levice
Komunistická strana
Slovenska
platný
41
Miloš Zaujec, Bc.
48 technik
Súkennícka 5,
Levice
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
AF185 4/402
4/4
22.10.2013 13:05:14
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
3
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Eva Antošová, Ing.
48 manažérka
Rekreačná 3, Nitra Slovenská národná
strana
platný
2
Róbert Bakyta
52 starosta
Pri ihrisku 4, Jarok SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
3
Róbert Balkó, Ing.
42 starosta obce
Brathovský rad
586, Kolíňany
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
4
Vladislav Borík, Ing.,
PhD.
43 ekonóm
Veľká Dolina 138,
Veľká Dolina
Strana občianskej
ľavice
platný
5
Jaroslav Burda, Ing.
56 projektant
Za Ferenitkou 4,
Nitra
NÁŠ KRAJ
platný
6
Juraj Buzinkai, Ing.
52 riaditeľ
Štefánikova 7,
Nitra
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
7
Milena Candráková
50 nezamestnaná
Škultétyho 4, Nitra Komunistická strana
Slovenska
platný
8
Anna Čagalová, Ing.
57 referent
Výstavná 37, Nitra Slovenská národná
strana
platný
9
Jozef Čapla, Ing., PhD.
34 živnostník
Tehelná 436,
Alekšince
Slovenská národná
strana
platný
10
Martin Darnady
23 výškový
špecialista
Dlhá 53, Nitra
Zmena zdola,
Demokratická únia
Slovenska
platný
11
Pavol Dávid, MUDr.
42 lekár
Pod pánskym
lesom 17,
Nitrianske
Hrnčiarovce
Strana moderného
Slovenska
platný
12
Miloš Dovičovič, Ing.
57 manažér, ekonóm Novomeského 75, MOST - HÍD, Nová
Nitra
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
13
Lýdia Forrová, Ing.
57 manažérka
Petzwalova 6,
Nitra
platný
14
Oľga Froncová
62 pedagóg
Podhorská 7, Nitra Slovenská národná
strana
platný
15
Juraj Gajdoš, Ing. arch.
53 architekt
Hornočermánska
39A, Nitra
platný
AF185 4/403
1/7
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
Slovenská národná
strana
22.10.2013 13:05:23
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
3
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
16
Milan Greguš
50 starosta
Čakajovce 394,
Čakajovce
Slovenská národná
strana
platný
17
Ján Greššo, Mgr. art.
61 herec
Južná 10, Nitra
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
18
Ivan Habiňák, Ing.
44 starosta
Zbehy 330, Zbehy Slovenská národná
strana
platný
19
Stanislav Hamar
27 podnikateľ
Sídlisko Lúky
1229/84, Vráble
Slovenská národná
strana
platný
20
Miloslav Hatala, Ing.
53 geodet
Moskovská 19,
Nitra
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
21
Miloslav Horka
45 podnikateľ
Benkova 12, Nitra
Slovenská národná
strana
platný
22
Juraj Horváth, Ing., CSc.
63 podpredseda NSK
Ružová 105, Nitra
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
23
Milan Chalachan
23 študent
Smreková 640,
Jelenec
Strana moderného
Slovenska
platný
24
Mária Jaleczová
37 starostka
Hosťová 126,
Hosťová
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
25
Dušan Janek, Mgr.
36 žurnalista
Farská 32, Nitra
Komunistická strana
Slovenska
platný
26
Ján Kecskés
24 študent VŠ
Roľnícka 578/34,
Nitra
Ľudová strana Naše
Slovensko
platný
27
Renáta Kolenčíková,
Mgr.
48 asistentka
poslanca NR SR
Hornozoborská
1644/101, Nitra
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
28
Eduard Kolesár, Ing.
36 podnikateľ
Novomeského
508/63, Nitra
AGRÁRNA STRANA
VIDIEKA
platný
AF185 4/403
2/7
22.10.2013 13:05:23
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
3
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
29
Ján Kollár
55 dôchodca
Horné Lefantovce
62, Horné
Lefantovce
Komunistická strana
Slovenska
platný
30
Stanislav Kováč, Mgr.
51 filmár a
dokumentarista
Horeckého 7A,
Nitra
Zmena zdola,
Demokratická únia
Slovenska
platný
31
Helena Kováčová, MUDr.
59 lekárka
Kollárova 1054/6,
Vráble
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
32
Ján Kovarčík, Ing.
62 ekonóm
Matičná 2, Nitra
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
33
Miloslav Krajčík, Mgr.
52 starosta
Kostolná 22, Dolné SMER - sociálna
Lefantovce
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
34
Norbert Kročan, Ing.
56 riaditeľ
Golianova
1064/145, Nitra
platný
35
Vladimír Lauko
41 technik
Zbehy 369, Zbehy Slovenská národná
strana
36
Pavol Leštinský
55 strážnik, predseda Jedlíková 3, Nitra
OV KSS
Komunistická strana
Slovenska
platný
37
Jaroslav Lopata, Ing.
55 inv. dôchodca
Dolné Lefantovce
171, Dolné
Lefantovce
Komunistická strana
Slovenska
platný
38
Jaroslav Lörinčík, Ing.,
CSc.
75 dôchodca
Alexyho 2, Nitra
Komunistická strana
Slovenska
platný
39
Miroslav Martinec, Ing.
65 dôchodca
Podhorany 256,
Podhorany
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
40
Ivana Matušková, Mgr.
39 živnostník
Slnečná 564,
Jelenec
Strana moderného
Slovenska
platný
41
Pavol Meňky, Ing., PhD.,
MBA
51 ekonóm
Clementisova 37,
Nitra
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
AF185 4/403
3/7
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
22.10.2013 13:05:23
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
3
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
42
Stanislav Michalík, Ing.
47 konateľ
spoločnosti
H. Meličkovej 2,
Nitra
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
43
Ivan Michna, RNDr.
48 projektový
manažér
Vajka nad Žitavou MOST - HÍD, Nová
460, Lúčnica nad väčšina - Dohoda (D.
Žitavou
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
44
Marta Miklošková, MUDr. 39 lekár
Tajovského 4,
Nitra
platný
45
Martin Mikuláš, Mgr.
39 pedagóg
Tokajská 20, Nitra Slovenská národná
strana
platný
46
Viliam Mokraň, Ing.
55 stavebný inžinier
Petzwalova
550/34, Nitra
Kresťanská ľudová
strana
platný
47
Juraj Moravčík, Ing.
62 ekonóm
Buková 52,
Nitrianske
Hrnčiarovce
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
48
Martin Nemky, Ing.
33 prednosta OÚ
Beethovenova 8,
Nitra
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
49
Ondrej Ňorba, JUDr.
63 dôchodca
Na Hôrke 28, Nitra Komunistická strana
Slovenska
platný
50
Peter Oremus, Ing., PhD.
37 manažér
Biela 9, Nitra
nezávislý kandidát
platný
51
Pavol Otepka, Ing., PhD.
36 vysokoškolský
učiteľ
Botanická 1712/5, AGRÁRNA STRANA
Nitra
VIDIEKA
platný
52
Oľga Otrasová
66 ekonómka
Štiavnická 3, Nitra Komunistická strana
Slovenska
platný
AF185 4/403
4/7
Konzervatívni
demokrati Slovenska
22.10.2013 13:05:23
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
3
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
53
Radoslav Pavelka
40 konateľ
spoločnosti
Braneckého 5,
Nitra
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
54
Marcel Polička, Ing.,
PhD.
29 stredoškolský
pedagóg
Štefánikova
1651/42,
Mojmírovce
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
55
Ladislav Prešinský, Mgr.
35 pedagóg
Sídlisko Lúky
1134/60, Vráble
nezávislý kandidát
platný
56
Marián Radošovský, Ing.
52 agronóm
A. Hlinku 1514/19, SMER - sociálna
Mojmírovce
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
57
Andrea Samková
24 sociálna
pracovníčka
Topoľčianska 110, Kresťanská ľudová
Nitra
strana
platný
58
Miloslav Slováčik, Bc.
33 odborný referent
Malý Lapáš 12,
Malý Lapáš
Národ a
Spravodlivosť - naša
strana
platný
59
Lenka Slováčiková, Mgr.
27 manažérka
Malý Lapáš 12,
Malý Lapáš
Národ a
Spravodlivosť - naša
strana
platný
60
Rozália Somorčíková
57 SZČO
Vysoká 2573/13,
Nitra
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
61
Peter Spišiak, Mgr.
42 manažér
Dlhá 836/9, Nitra
Národ a
Spravodlivosť - naša
strana
platný
62
Ladislav Stodola, MVDr.
55 veterinárny lekár
Podzámska 64,
Nitra
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
63
Miroslav Šín, Mgr.
49 sociálny pracovník Alexyho 14, Nitra
Zmena zdola,
Demokratická únia
Slovenska
platný
64
Jozef Šiška, Ing.
66 riaditeľ
Komunistická strana
Slovenska
platný
AF185 4/403
Hornohorská 7,
Nitra
5/7
22.10.2013 13:05:23
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
3
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
65
Anna Šmehilová, PhDr.,
PhD.
34 riaditeľka
Ďumbierska 692/7, MOST - HÍD, Nová
Strediska
Nitra
väčšina - Dohoda (D.
sociálnych služieb
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
66
Vladimír Špánik
65 prokurista
Hlavná 343,
Vinodol
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
67
Miroslav Timko
60 robotník
Kremnická 1, Nitra Komunistická strana
Slovenska
platný
68
Tibor Tóth, Ing.
56 technik, primátor
Žitava 1401/14,
Vráble
platný
69
Juraj Uhrín
52 robotník
Výstavná 29, Nitra Slovenská ľudová
strana
platný
70
Štefan Valašek, Ing.
42 živnostník
Zahumenice
138/8, Jarok
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
71
Ján Vančo, PhDr., PhD.
38 vysokoškolský
pedagóg
Kasalova 12, Nitra SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
AF185 4/403
6/7
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
22.10.2013 13:05:23
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
3
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
72
Jozef Weber, MUDr.
62 lekár
Mariánska 8, Nitra MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
73
Anton Žikla, prof. Ing.,
CSc.
68 dôchodca
Štiavnická 9, Nitra Komunistická strana
Slovenska
platný
AF185 4/403
7/7
22.10.2013 13:05:23
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
4
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Michal Alemayehu
20 študent
Novomestská
1898/7, Nové
Zámky
7 STATOČNÝCH
REGIONÁLNA
STRANA SLOVENSKA
platný
2
Renáta Baloghová
44 pracovník SBS
Gábora Bethlena
47, Nové Zámky
PRIAMA
DEMOKRACIA
platný
3
Martin Barta
32 výrobný robotník
Vinohradská 110,
Komjatice
PRIAMA
DEMOKRACIA
platný
4
János Bób, Ing.
56 starosta
Zemné 786,
Zemné
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
5
Helena Bohátová, Ing.,
PhD.
53 elektroinžinierka
Žerotínova bašta
21, Nové Zámky
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
6
Bertalan Bóna, Ing.
56 podnikateľ
Zdravotnícka 23,
Nové Zámky
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
7
Karol Borik, Ing.
35 ekonóm, daňový
konzultant
Nábrežná 41, Nové MOST - HÍD, Nová
Zámky
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
8
Tibor Dobai, Ing.
34 ekonóm
Komoča 347,
Komoča
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
9
Ján Garai
67 dôchodca
Gábora Bethlena
47, Nové Zámky
PRIAMA
DEMOKRACIA
platný
10
Rudolf Hlavatý, Ing.
53 stavebný inžinier
Slovenská 59,
Šurany
Magnificat Slovakia
platný
11
Ľuboš Ivan, Ing.
40 ekológ
Nábrežná 45, Nové nezávislý kandidát
Zámky
platný
12
Karin Jaššová, Mgr., PhD. 37 manažérka
Nádražná 1,
Komjatice
platný
AF185 4/404
1/3
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
22.10.2013 13:05:32
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
4
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
13
Jozef Kálazi, Ing.
56 starosta
J. Dózsu 31, Dvory MOST - HÍD, Nová
nad Žitavou
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
14
Peter Kijaček
42 živnostník
Topoľová 49, Nové MOST - HÍD, Nová
Zámky
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
15
Otokar Klein, Mgr. art.
39 operný spevák,
podnikateľ
Podzámska 11,
Nové Zámky
nezávislý kandidát
platný
16
Dušan Kollár, MUDr.,
PhD.
62 primár
ortopedického
oddelenia
Poľná 8, Nové
Zámky
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
17
Ján Kováč, Ing.
58 manažér
Štúrová 43 A,
Šurany
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
18
Ladislav Marenčák, Ing.
49 strojný inžinier
Svornosti 26, Nové SMER - sociálna
Zámky
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
19
Lucia Matejková
33 kozmetička
G. Bethlena 28,
Nové Zámky
Strana moderného
Slovenska
platný
20
Tibor Matuška, MUDr.,
CSc.
60 primár
Pod lipami 12,
gynekologickoNové Zámky
pôrodníckej kliniky
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
21
Péter Nagy, Ing.
35 ekonóm
Štrkova 25, Nové
Zámky
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
22
Tibor Nagy, JUDr.
53 advokát
Kolta 43, Kolta
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
AF185 4/404
2/3
22.10.2013 13:05:32
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
4
Číslo
kand.
na HL
Meno a priezvisko, titul
23
Tünde Némethová, Mgr.
43 konateľ
Družstevná
PRIAMA
1600/1, Dvory nad DEMOKRACIA
Žitavou
platný
24
Marek Oremus, Ing.
50 prednosta úradu
Slnečná 12,
Šurany
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
25
Eva Polerecká, Mgr.
44 právnička
Nám. P. O.
Hviezdoslava 1,
Nové Zámky
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
26
Igor Sádovský, Ing.
55 starosta obce
Dlhá 56, Maňa
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
27
Eva Smolíková, Mgr.
50 učiteľ
Juraja Holčeka
163, Dolný Ohaj
Slovenská národná
strana
platný
28
Lenka Szegenyová
66 dôchodca
Cyrilometodská 8, Komunistická strana
Nové Zámky
Slovenska
platný
29
Juraj Šimunek, MVDr.
32 veterinárny lekár
Kpt. Nálepku 73,
Bánov
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
30
Ján Štark, JUDr.
56 právnik
Chalupkova 7,
Šurany
nezávislý kandidát
platný
31
Marián Tóth, Ing.
36 starosta
Golgota 947/5,
Tvrdošovce
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
32
Štefan Tóth, Mgr.
30 učiteľ
Bešeňov 617,
Bešeňov
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
33
Ján Volf, Mgr.
57 učiteľ
Nábrežná 9, Nové
Zámky
Slovenská národná
strana
platný
AF185 4/404
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
3/3
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
22.10.2013 13:05:32
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
5
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Martin Alföldi, MUDr.
45 lekár
Štúrova 48, Šaľa
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
2
Róbert Andráši, Ing.
36 ekonóm
Nešporova 24,
Šaľa
nezávislý kandidát
platný
3
Zsolt Baranyay, Mgr.
35 právnik
Žihárec 108,
Žihárec
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
4
Regan Belovič, MUDr.,
Mgr.
42 plastický chirurg
Agátova 1067/10,
Šaľa
7 STATOČNÝCH
REGIONÁLNA
STRANA SLOVENSKA
platný
5
Ferenc Bergendi, RNDr.
54 starosta
Kráľová nad
Váhom 464,
Kráľová nad
Váhom
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
6
Gyula Borsányi
62 starosta
Tešedíkovo 581,
Tešedíkovo
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
7
František Botka, Ing.
56 podnikateľ
Lúčna 3, Šaľa
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
8
Alžbeta Botorčeová,
PaedDr.
55 učiteľka
Dlhoveská 1379/9, SMER - sociálna
Šaľa
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
9
Daša Danadová, Ing.
47 ekonóm
Nešporova 12,
Šaľa
NOVÝ PARLAMENT
platný
10
Daša Danadová
22 študentka
Nešporova 12,
Šaľa
NOVÝ PARLAMENT
platný
11
Ladislav Gáll, Ing.
56 projektový
manažér
Vinohradnícka
149/1, Šaľa
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
AF185 4/405
1/2
22.10.2013 13:05:40
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
5
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
12
Peter Gomboš, RSDr.
60 sociálny pracovník Kráľovská 806/44, SMER - sociálna
Šaľa
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
13
Peter Hlavatý
36 konateľ
Jaseňová 21, Šaľa
platný
14
Štefan Jancsó, Ing.
51 starosta
Neded 799, Neded Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
15
František Mrázik, Ing.
52 živnostník
Žihárec 786,
Žihárec
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
16
František Ondrušek
36 riaditeľ spoločnosti Vlčany 755, Vlčany MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
17
Roman Ruhig
23 projektant
Kráľová nad
Váhom 605,
Kráľová nad
Váhom
NOVÝ PARLAMENT
platný
18
Ján Tóth
26 inštalatér
Nitrianska 743,
Trnovec nad
Váhom
Ľudová strana Naše
Slovensko
platný
19
Elena Trégerová, Ing.
47 podnikateľka
Čingov 905,
Močenok
Slovenská národná
strana
platný
AF185 4/405
2/2
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
22.10.2013 13:05:40
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
6
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Ondrej Beňuš, Ing.
60 prednosta
obvodného úradu
Kolónia 6, Gbelce
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
2
Eva Čákvári, Bc.
52 starostka
Bíňa 274, Bíňa
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
3
Iván Farkas, Ing.
47 ekonóm
Mužla 116, Mužla
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
4
Alexander Hubač, Ing.
50 starosta
Bruty 49, Bruty
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
5
Imrich Hugyivár, MUDr.
57 lekár
Novozámocká
cesta 300/35,
Gbelce
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
6
László Szigeti
56 pedagóg
Kossuthova 65,
Štúrovo
Strana maďarskej
komunity - Magyar
Közösség Pártja
platný
7
Andrea Vitkóová, JUDr.,
PhD.
40 právnička
Hlavná 31/A,
Štúrovo
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
AF185 4/406
1/1
22.10.2013 13:05:50
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
7
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
1
Peter Baláž, Ing.
54 primátor
Slobody 1092/11,
Topoľčany
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
2
Jaroslav Blina
50 starosta obce
Urxova 329,
Práznovce
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
3
Jozef Bošanský
60 poľnohospodár
Nitrianska Streda
134, Nitrianska
Streda
Komunistická strana
Slovenska
platný
4
Ľubomír Bošanský, Ing.
59 technik
Zemianska 63,
Jacovce
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
5
Jaroslav Božik
60 pekár
Brezová 431,
Jacovce
Slovenská národná
strana
platný
6
Karol Gerhát, JUDr.
58 právnik
M. Benku 4661/33, nezávislý kandidát
Topoľčany
platný
7
Pavol Goga, PaedDr.
50 poslanec NR SR
Palárikova
2783/28,
Topoľčany
platný
8
Pavol Herák
50 kuchár
Nitrianska Blatnica PRIAMA
31, Nitrianska
DEMOKRACIA
Blatnica
platný
9
Pavol Hlista, Ing.
34 ekonóm
Poľná 23/443,
Jacovce
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
Ivan Holko, doc. MVDr.,
PhD.
40 vedec
Preseľany 370,
Preseľany
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
10
AF185 4/407
1/3
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
22.10.2013 13:05:57
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
7
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
11
Rastislav Kňaze, Mgr.
42 podnikateľ
1. mája 59/54,
Solčany
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
12
Marta Kolková, JUDr.
49 právnička,
starostka
Školská 434,
Radošina
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
13
Alojz Kovačík
59 inv. dôchodca
Kuzmice 156,
Kuzmice
Komunistická strana
Slovenska
platný
14
Janka Krahulíková, Mgr.
52 riaditeľka ÚPSVaR Tovarnícka
1262/62,
Topoľčany
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
15
Eduárd Kunkel
46 robotník
Oponice 35,
Oponice
Komunistická strana
Slovenska
platný
16
Karol Matušík
68 dôchodca
Lišňová 17,
Solčany
Komunistická strana
Slovenska
platný
17
Žaneta Páleníková, Ing.
37 prednostka
okresného úradu
Clementisova
SMER - sociálna
1981/1, Topoľčany demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
18
Mária Prokešová
42 opatrovateľka
Podjavorinskej
1942, Topoľčany
Slovenská ľudová
strana
platný
19
Alexander Riabov, Mgr.
27 právnik
J. Matušku 36,
Topoľčany
99 % - občiansky
hlas
platný
20
Pavel Ryban
64 dôchodca
Jurkoviča 2362,
Topoľčany
Komunistická strana
Slovenska
platný
21
Juraj Soboňa, Ing.
52 starosta
Družstevná
140/58, Solčany
Slovenská národná
strana
platný
22
Ivan Vavro
36 podnikateľ
Pavlovova 1,
Topoľčany
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
AF185 4/407
2/3
22.10.2013 13:05:57
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
23
7
Meno a priezvisko, titul
Karol Zaťko, Ing.
AF185 4/407
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
59 učiteľ
spoločenských
tancov
Krušovská
2302/52,
Topoľčany
3/3
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
22.10.2013 13:05:57
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
8
Číslo
kand.
na HL
Meno a priezvisko, titul
1
Terézia Borčinová, JUDr.
27 štátny
zamestnanec,
právnik
1. mája 1296/43,
Zlaté Moravce
2
Milan Galaba, Mgr.
49 vedúci odboru
školstva
Nábrežie za
SMER - sociálna
Majerom 15, Zlaté demokracia,
Moravce
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
3
Milan Garaj, Ing., PhD.
34 starosta obce
Obyce 438, Obyce nezávislý kandidát
platný
4
Klaudia Ivanovičová,
PaedDr.
49 zástupkyňa
riaditeľky v MŠ
Brezová 20, Zlaté
Moravce
nezávislý kandidát
platný
5
Rastislav Judin
35 podnikateľ
Kalinčiakova
1688/10, Zlaté
Moravce
MOST - HÍD, Nová
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
platný
6
Štefan Jurík
34 živnostník
Hviezdoslavova
76/12, Zlaté
Moravce
Ľudová strana Naše
Slovensko
platný
7
Marián Kéry, Mgr.
35 poslanec NR SR
Červený Hrádok
100, Červený
Hrádok
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
8
Vladimír Klučiar
60 technik
Staničná 3, Zlaté
Moravce
SMER - sociálna
demokracia,
Kresťanskodemokrat
ické hnutie
platný
9
Ivan Laktiš
70 technik
Ľ. Podjavorinskej
3, Zlaté Moravce
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
platný
10
Peter Lisý, Ing.
69 manažér
Hviezdoslavova
DEMOKRATICKÁ
40, Zlaté Moravce OBČIANSKA STRANA
platný
11
Daniel Mandák
62 technik
Veľké Vozokany
198, Veľké
Vozokany
platný
12
Marek Mikula, Bc.
30 podnikateľ
Mojmírová 9, Zlaté MOST - HÍD, Nová
Moravce
väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
AF185 4/408
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
1/2
Politická strana
(koalícia)
nezávislý kandidát
Ľudová strana Hnutie za
demokratické
Slovensko
Platnosť
na HL
platný
platný
22.10.2013 13:06:05
Kandidáti na poslancov
Volebný obvod č.:
Číslo
kand.
na HL
8
Meno a priezvisko, titul
Vek
Povolanie
Trvalý pobyt
Politická strana
(koalícia)
Platnosť
na HL
13
Filip Minár
21 nezamestnaný
Martina Benku 13, nezávislý kandidát
Zlaté Moravce
platný
14
Štefan Mladý
52 starosta obce
Vieska nad
Ľudová strana Žitavou 42, Vieska Hnutie za
nad Žitavou
demokratické
Slovensko
platný
15
Serafína Ostrihoňová,
Ing.
59 poslanec NSK
Dolné vinice 2,
Zlaté Moravce
nezávislý kandidát
platný
16
Pavol Petrovič, PaedDr.
31 učiteľ
Hollého 1956/23,
Zlaté Moravce
nezávislý kandidát
platný
17
Štefan Petrovič, Ing.
55 dôchodca
Dlhá 63A, Zlaté
Moravce
Komunistická strana
Slovenska
platný
18
Viliam Rumanko, Ing.
55 manažér
Brezová 18, Zlaté
Moravce
Slovenská národná
strana
platný
19
Bohumír Šabík, Ing.
40 starosta obce
Červený Hrádok
30, Červený
Hrádok
nezávislý kandidát
platný
20
Juraj Šabík, Ing.
27 technik
Červený Hrádok
108, Červený
Hrádok
nezávislý kandidát
platný
21
Peter Štepianský
35 starosta obce
Hostie 382, Hostie nezávislý kandidát
platný
22
Štefan Valkovič, Ing.
33 starosta obce
Hlavná 650,
Tesárske Mlyňany
platný
23
Daniela Zlatňanská, Mgr. 35 manažérka
AF185 4/408
nezávislý kandidát
Hviezdoslavova
MOST - HÍD, Nová
32, Zlaté Moravce väčšina - Dohoda (D.
Lipšic), Občianska
konzervatívna
strana, Sloboda a
Solidarita, Slovenská
demokratická a
kresťanská únia Demokratická strana
2/2
platný
22.10.2013 13:06:05
Download

Kandidáti na poslancov