MALZEME GÜVENLİK FORMU / MATERIAL SAFETY DATA SHEET
ZINC FILLER TYPE II
Madde Müstahzar ve Şirket /İş Sahibinin Tanımı
Ürün İsmi: ZINC FILLER TYPE II
Şirket İsmi: AKİŞ BOYA SAN VE TİC AŞ
Ali Osman Sönmez cad.No.4 Bursa-TURKEY
Acil Durum tel no: 184 (UZEM)
1- Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi
CAS-No.
7440-66-6
1314-13-2
EC No.
Name according to EEC
ÇİNKO (TOZ halde)
ÇİNKO OKSİT
231-175-3
215-222-5
%
99.0
1.0
Symbols
N/A
Xi
R-Phrase
R-36/37/38, R50/53
R-36/37/38 R50/53
2- Tehlikelerin Tanımı
Acil Genel Bakış: Bu ürün mevcut yönetmelikler uyarınca
tehlikeli olarak
değerlendirilmemektedir.
Yüksek Dozun Etkileri- Göz Teması: Gözleri tahriş edebilir.
Yüksek Dozun Etkileri- Deri Teması: Alerjik deri reaksiyonlarına neden olabilir. Deriyi tahriş
edebilir.
Yüksek Dozun Etkileri- Soluma: Solunduğunda mukus zarını tahriş edebilir.
Yüksek Dozun Etkileri- Yutma: Gastrointestinal sıkıntılar oluşturabilir.
Yüksek Dozun Etkileri- Kronik Zararları: Saf Çinko Tozu soluma yoluyla insan vücuduna
girerse, göreceli olarak zararsızdır. Az miktarda solunması soluma yolunu tahriş ederek öksürme
neden olabilirken, çok miktarda solunması çinko titremelerine veya metal tozu ateşine neden
olabilir.
Kaçınılması Gereken Yollar: Deri teması, derinin emmesi, soluma, yutma, göz teması.
Maruziyet ile Ağırlaşması Eğilimli Tıbbi Durumlar: Eğer aminlere,epoksilere ve diğer
kimyasallara karşı hassasiyet varsa kullanmayın. Tıbbi bir durum varsa, bir doktora görün. Toz ve
organik buharlara karşı bir hassasiyetiniz varsa bir doktora görün.
3- İlkyardım Tedbirleri
Göz Teması: Göze geldiğinde önlem olarak su ile yıkanmalıdır.
Deri Teması: Deri ile temas ettiğinde deriyi bol su ile yıkayın.
Soluma: Temiz havaya çıkın. Yeterli miktarda oksijen alın. Semptomplar kalıcı ise doktora
başvurun.
Yutma: Eğer yutulduysa , kusturmaya çalışmayın. Hemen bir doktora başvurun.
4- Yangınla Mücadele Yöntemleri
Parlama Noktası, F : N/A
Alt Patlama Sınırı, % : N/D
Üst Patlama Sınırı,% : N/D
Yangın Söndürme: Karbon dioksit, Kuru kimyasallar, köpük, su sisi
CARBOLINE TURKEY (Licensee: AKİŞ Boya San. Ve Tic. A.Ş.)
Ali Osman Sönmez Cad. No:4 DOSAB | Bursa, Turkey 16369 | T: +90 224 261 0537 | F: +90 224 261 0542 | m: [email protected]
TR- Bu ürün malzeme güvenlik formunda yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına
veya tecrübeye dayanmaktadır. Akiş Boya bu ürünün kullanımında bir kontrolü bulunmadığı için, kullanımdan kaynaklanacak performans veya iş kazalarından dolayı hiçbir tazminat talebini kabul
etmez ve Alıcı ve\veya Kullanıcının tazminat taleplerinden feragat eder. Alıcı ve/veya Kullanıcı ürünü kullanmadan önce Akiş Boya ile temasa geçip bilgilerin güncelliği konusunda teyit almalıdır.
Ayrıca yerel kanun ve mevzuatlara uyum kullanıcının sorumluluğundadır.
EN- The information contained herein is, to the best of our knowledge and belief accurate. However, since the conditions of handling and use are beyond our control, we make no guarantee of
results, and assume no liability for damages incurred by use of this material. It is the responsibility of the user to comply with all applicable laws and regulations.
1
MALZEME GÜVENLİK FORMU / MATERIAL SAFETY DATA SHEET
ZINC FILLER TYPE II
Yangın ve Patlama Tehlikeleri: Yanıcı Sıvı. Buharlar havadan ağırdır ve birikir.
Buharlar hava ile patlayıcı konsantrasyonlar oluşturacaktır. Buharlar uzun mesafelere yayılırlar ve
geri dönüş yaparlar."Alt Patlama Seviye yüzdesi altında buharı tutmak için gerektiğinde mekanik
ventilasyon kullanın "(LEL). Tüm ateşleme kaynaklarını ortadan kaldırın. Kıvılcımlar, açık alevler
ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Tüm elektrikli ekipman ve sistemler uygun olarak yapılmış ve
topraklanmış olmalıdır.Patlama tehlikesi bulunduğu alanlarda, işçilerin demir içermeyen ekipmanlar
kullanmaları , iletken ve kıvılcım ayakkabısı giymesi gereklidir.
Özel söndürme Prosedürler: Korunmasız personel tehlike bölgesini boşaltın. NIOSH kullanın.
Yangına maruz kalmış kapları su spreyi ile yıkayın.
5- Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler
Malzemenin Açığa Çıkması veya Dökülmesi Durumunda Atılacak Adımlar: Tüm ateşleme
kaynaklarını ortadan kaldırın. Ekipman işleme kıvılcım çıkmasını engellemek için topraklanmış
olmalıdır. Korunmayan personeli bölgeden uzaklaştırın.
Uygun kişisel koruyucu giysi ve ekipmanları kullanın. Içinde maruz kalma kontrolleri / kişisel
korunma kurallarına uyun.
Bölüm 8. Içeren ve bir aborbent (kil veya kum) ile rezidüel içinize çekin. Sıvıyı toparlayan
malzeme ve yukarı çıkın.Uygun bertarafı için sıkıca kapatın. Yerel, eyalet ve federal yönetmeliklere
uygun olarak bertaraf edin.
6- Kullanma ve Depolama
Elleçleme: Kullanılmadığı zaman kabı sıkıca kapalı tutun. Kişisel koruma ekipmanlarını giyin.
Buharları içinize çekmeyin. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Malzeme aktarımında, tüm
konteyner ve araçları topraklayın. Dolu veya boş kaplara kaynak yapmayın, ısıtmayın, kesmeyin
veya delmeyin. Carbolıne uygulama talimatları, konteyner etiketi ve Ürün Bilgi Formunu uygun
kullanın.
Depolama: Isı, kıvılcım, açık alev ve oksitleyici maddelerden uzak tutunuz. Kapları kapalı tutun.
Yeterli havalandırma ile, serin ve kuru bir yerde saklayın.
7- Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
Mühendislik Kontrolleri: Alt Patlama Limiti (LEL) altında tutmak için gerektiğinde patlamaya
dayanıklı havalandırma kullanın.
Solunum Koruması:Bölüm 2 de listelenen maruz kalma sınırının altında seviyelerde tutmak için
havalandırma kullanınız.
Tüm personelin kurallara uyumunun olmasını sağlamak için maruziyet seviyelerini izlemek
gerekir.
İzlemek mümkün değilse, MSHA / NIOSH onaylı organik buhar solunumu kullanın. Tüm geçerli
respiratör kullanımı için OSHA gereksinimlerini izleyin.
Cildin korunması: Cilt temasını önlemek için koruyucu eldiven giyilmesi önerilir. Malzeme cilde
nüfuz ederse eldiven ve kıyafet değiştirin. Koruyucu kremlerin kullanılması bazı kişiler için yararlı
olabilir.Koruyucu kremler maruz kalmadan önce uygulanmalıdır.
Göz Koruması: Göz temasından kaçınmak için kenar korumalı veya kimyasal güvenlik gözlükleri
tavsiye edilir.
CARBOLINE TURKEY (Licensee: AKİŞ Boya San. Ve Tic. A.Ş.)
Ali Osman Sönmez Cad. No:4 DOSAB | Bursa, Turkey 16369 | T: +90 224 261 0537 | F: +90 224 261 0542 | m: [email protected]
TR- Bu ürün malzeme güvenlik formunda yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına
veya tecrübeye dayanmaktadır. Akiş Boya bu ürünün kullanımında bir kontrolü bulunmadığı için, kullanımdan kaynaklanacak performans veya iş kazalarından dolayı hiçbir tazminat talebini kabul
etmez ve Alıcı ve\veya Kullanıcının tazminat taleplerinden feragat eder. Alıcı ve/veya Kullanıcı ürünü kullanmadan önce Akiş Boya ile temasa geçip bilgilerin güncelliği konusunda teyit almalıdır.
Ayrıca yerel kanun ve mevzuatlara uyum kullanıcının sorumluluğundadır.
EN- The information contained herein is, to the best of our knowledge and belief accurate. However, since the conditions of handling and use are beyond our control, we make no guarantee of
results, and assume no liability for damages incurred by use of this material. It is the responsibility of the user to comply with all applicable laws and regulations.
2
MALZEME GÜVENLİK FORMU / MATERIAL SAFETY DATA SHEET
ZINC FILLER TYPE II
Diğer koruyucu ekipmanlar: Göz yıkama ve güvenlik duşlarının hazır olmalıdır.
Hijyenik Uygulamaları:Bir el temizleyicisi kullanılması tavsiye edilir. Tekrar kullanmadan önce
giysileri yıkayın.
8- Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Kaynama Aralığı:
N/D
Buhar Yoğunluğu:
Havadan ağırdır
Koku: Kokusuz
Görünüş: Mavi-Gri Toz
H2O Çözünürlüğü: N / D
Donma Noktası: N / D
Buhar Basıncı: N / D
Fiziksel Durumu: Katı
Koku Eşiği: N / D
Buharlaşma Hızı: N/D
Özgül ağırlık: 7,109
pH: N / D
9- Kararlılık ve Reaktivite
Kaçınılması gereken durumlar: Isı, kıvılcım ve açık alevden.
Uyumsuzluk: Güçlü oksitleyici ajanlar,
Tehlikeli Bozunma Ürünleri: Yangın durumlarında, sıcak çinko Hidrojen gazı oluşturabilir.
Kaynak, tavlama ve kesme işlemleri yaparken Çinko Oksit dumanı oluşabilir ve “metal dumanı
ateşi” neden olabilir. Bu koşullarda, Egzos sistemleri ve doğru soluma ekipmanları kullanarak bu
dumanları solumaktan kendinizi koruyabilirsiniz.
Tehlikeli Polimerizasyon: Normal koşullar altında meydana gelmez.
Stabilite: Bu ürün normal depolama şartlarında stabildir.
10- Toksikolojik Bilgi
Kimyasal İsmi
CAS No
LD 50
LC 50
ÇİNKO (TOZU veya DUMANI)
7440-66-6
Mevcut Değil
Mevcut Değil
ÇİNKO OKSİT
1314-13-2
Mevcut Değil
Mevcut Değil
11- Ekolojik Bilgileri
Çinko: Çinko metallik toz halinde suda çözünür değildir ancak işlenmiş ve sucul veya karasal
ortamında uzun süreli maruziyette biolojik olarak salınım yapabilir. Çinko mobilize olabilir ve
sucul ortamlarda suyun sertliği pH ve çözülmüş organik karbon içeriğine bağlı olarak zehirli
olabilir. Sucul ve karasal ortamlardaki bitki ve hayvanlarda bio-birikim yapabilir.
CARBOLINE TURKEY (Licensee: AKİŞ Boya San. Ve Tic. A.Ş.)
Ali Osman Sönmez Cad. No:4 DOSAB | Bursa, Turkey 16369 | T: +90 224 261 0537 | F: +90 224 261 0542 | m: [email protected]
TR- Bu ürün malzeme güvenlik formunda yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına
veya tecrübeye dayanmaktadır. Akiş Boya bu ürünün kullanımında bir kontrolü bulunmadığı için, kullanımdan kaynaklanacak performans veya iş kazalarından dolayı hiçbir tazminat talebini kabul
etmez ve Alıcı ve\veya Kullanıcının tazminat taleplerinden feragat eder. Alıcı ve/veya Kullanıcı ürünü kullanmadan önce Akiş Boya ile temasa geçip bilgilerin güncelliği konusunda teyit almalıdır.
Ayrıca yerel kanun ve mevzuatlara uyum kullanıcının sorumluluğundadır.
EN- The information contained herein is, to the best of our knowledge and belief accurate. However, since the conditions of handling and use are beyond our control, we make no guarantee of
results, and assume no liability for damages incurred by use of this material. It is the responsibility of the user to comply with all applicable laws and regulations.
3
MALZEME GÜVENLİK FORMU / MATERIAL SAFETY DATA SHEET
ZINC FILLER TYPE II
12- Bertaraf Bilgileri
Devlet, Yerel ve Federal Çevre yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edin.
14- Taşımacılık Bilgisi
Avrupa Ekonomik Topluluğu yönetmeliğine göre;
Sevkiyat İsmi (CFR): Tehlikesiz
Tehlike Sınıfı (CFR): Mevcut değil
İlave Tehlike Sınıfı (CFR):Mevcut değil
Ambalaj Grubu (CFR): Mevcut değil
UN ID Nosu (CFR): Mevcut değil
Sevkiyat İsmi (IATA): Tehlikesiz
Tehlike Sınıfı (IATA): Mevcut değil
İlave Tehlike Sınıfı (IATA):
Mevcut değil
Ambalaj Grubu (IATA):
Mevcut değil
UN ID Nosu (IATA): Mevcut değil
15-
Mevzuat Bilgisi
Zararlı (Xi)
Risk Grupları
R-36/37/38 Gözleri solunum sistemini ve deriyi tahriş eder.
Emniyet Grupları
S-25 Göz ile temasından sakınınız.
S-23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosolleri solumayınız. (Uygun ifadeler üreticitarafından beyan
edilir.)
S-36/37 Çalışırken uygun koruyucu giysi ve uyun koruyucu eldiven kullanın.
S-46Yutma halinde hemen doktora başvurun ambalaj ve etiketi gösterin.
S-42 Tütsüleme / Püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takınız.
S-51Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
Bölüm 16 – Diğer Bilgiler
Bölüm 2'de açıklanan risk grupları:
R-36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş eder.
R50/53 Suda yaşayan organizmalar karşı çok toksik, sulu ortamda uzun süreli yan etkiye sebep olabilir.
CARBOLINE TURKEY (Licensee: AKİŞ Boya San. Ve Tic. A.Ş.)
Ali Osman Sönmez Cad. No:4 DOSAB | Bursa, Turkey 16369 | T: +90 224 261 0537 | F: +90 224 261 0542 | m: [email protected]
TR- Bu ürün malzeme güvenlik formunda yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına
veya tecrübeye dayanmaktadır. Akiş Boya bu ürünün kullanımında bir kontrolü bulunmadığı için, kullanımdan kaynaklanacak performans veya iş kazalarından dolayı hiçbir tazminat talebini kabul
etmez ve Alıcı ve\veya Kullanıcının tazminat taleplerinden feragat eder. Alıcı ve/veya Kullanıcı ürünü kullanmadan önce Akiş Boya ile temasa geçip bilgilerin güncelliği konusunda teyit almalıdır.
Ayrıca yerel kanun ve mevzuatlara uyum kullanıcının sorumluluğundadır.
EN- The information contained herein is, to the best of our knowledge and belief accurate. However, since the conditions of handling and use are beyond our control, we make no guarantee of
results, and assume no liability for damages incurred by use of this material. It is the responsibility of the user to comply with all applicable laws and regulations.
4
Download

MAKE ME READ