Tlačová správa
Bratislava, 11.7.2012
Nominácie XI. ročníka architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2012 sú známe
Slovenská komora architektov zverejnila nominácie súťažného ocenenia CE·ZA·AR 2012, ktoré spomedzi
76 prihlásených diel vybrala medzinárodná odborná porota koncom júna. Víťazi ceny v jednotlivých
kategóriách budú vyhlásení 11. októbra 2012.
O ocenení CE·ZA·AR 2012
Slovenská komora architektov, stavovská organizácia autorizovaných architektov na Slovensku vyhlásila
koncom februára XI. ročník etablovanej referenčnej súťaže CE·ZA·AR 2012 – Ceny za architektúru. Ocenenie
je udeľované vybraným architektonickým dielam spomedzi prihlásených uchádzačov v šiestich rozdielnych
typologických kategóriách (Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a
obnova budov, Interiér, Exteriér) na základe hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty.
Úlohou ocenenia CE·ZA·AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť
profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako
takej a o kvalitách budovaného životného prostredia. Práve z toho dôvodu vkladá Slovenská komora
architektov reprezentovaná Predstavenstvom mnoho úsilia do organizácie i propagácie súťaže. Desať
úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej ale aj laickej reflexie architektúry.
Kto rozhoduje o udelení cien
Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE·ZA·AR 2012 náleží
sedemčlennej porote, zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohoročnej poroty sú:
Ing. arch. Andrej Alexy (architekt, Bratislava),
Arch. John B. W. Bosch, BNA (architekt, Amsterdam),
Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (architekt a pedagóg, Praha),
Prof. Peter Čanecký (scénograf, Bratislava),
Mag. arch. Beny Meier (architekt, Villach),
Ing. arch. Iľja Skoček (architekt, Bratislava),
Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel (architekt a pedagóg, Liberec).
Predsedom poroty sa pre tento ročník stal holandský architekt Arch. John B. W. Bosch, BNA.
Slovenská komora architektov zároveň vyhlasuje, že z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti bol namiesto
pôvodne ohláseného porotcu Mag. arch. Dietera Henke z Viedne účastný procesu hodnotenia jeho
náhradník, úspešný rakúsky architekt Mag. arch. Beny Meier.
Z hodnotiacich úsudkov poroty vyplýva, že aktuálny XI. ročník ocenenia CE·ZA·AR 2012 nie je ani lepší ani
horší ako tie predošlé: je skrátka iný. Slovenskej architektúre nastavuje zrkadlo pod iným uhlom, pričom
sumarizuje vynikajúci profesionálny výkon architektov v širšom typologickom spektre. Porota sa zhodla na
tom, že podobne ako predchádzajúce ročníky aj rok 2012 priniesol nominácie excelentných diel najmä v
oblasti privátnej klientely. V porovnaní s nimi má však slovenská architektúra aj svoje rezervy a to
predovšetkým v oblasti kvality spracovania verejného priestoru či v prípade verejných zákaziek.
Priebeh hodnotenia poroty
V máji a júni prebehlo dvojkolové zasadnutie sedemčlennej medzinárodnej poroty, ktorá z celkového počtu
76 prihlásených architektonických diel vybrala 23 postupových (semifinálových) diel. Z nich, na základe
osobnej obhliadky napokon zvolila 18 nominácií – po troch v každej kategórii. Nominácie na Cenu za
architektúru CE·ZA·AR 2012 boli v súlade so štatútom ocenenia udelené nasledovne:
Nominácie v kategórii Rodinné domy
Rodinný dom
Gusevova 24, Bratislava
autori: Juraj Sumbal, Mária Vanková
autori fotografií: Juraj Sumbal, Tomáš Manina
Vila P
Karlovarská ul., Košice
autori: Dušan Burák, Michal Burák
spolupráca: Marek Bakalár
autor fotografií: Jaroslav Vaľko
5xT Chata Senec
Rybárska 97, Senec
autori: Štefan Polakovič, Roman Halmi, Peter Jurkovič, Lukáš
Kordík, Katarína Beladičová, Jana Benková, Ivan Príkopský
autor fotografií: GUTGUT
Nominácie v kategórii Bytové domy
Kondomínium Bojnice
Rekreačná ul., Hornovlická ul., Pribinova ul., Bojnice
autori: Pavol Ziaťko, Jozef Bališ, Peter Beňuška, Peter
Topinka
autor fotografií: Michal Pišný
LEONARDO
Hollého ulica, Trnava
autor: Andrea Klimková
spolupráca: Pavol Kollár
Autori fotografi´: Miro Nôta, Ľubo Stacho
Casa Pueblo
Vínna ulica, Bratislava
autori: Michal Vršanský, Vladimír Vršanský,
Branislav Hantabal, Zuzana Nágelová
autor fotografií: Michal Vršanský
Nominácie v kategórii Občianske a priemyselné budovy
Dom smútku – Uhorské
Uhorské č. 321, okr. Portál
autori: Eva Teplanová, Igor Teplan
autor fotografií: Igor Teplan
Výstavba administratívnej budovy GasOil Engineering
a.s. Poprad
Tatranská 742, Spišská Teplica, okr. Poprad
autor: Peter C. Abonyi
autor fotografií: Vladimír Yurkovic
Polyfunkčná budova Westend Square
Lamačská cesta 1, Bratislava - Karlova Ves
autori: Juraj Šujan, Karol Stassel
autori fotografií: Jana Ilková, Pavel Meluš, Paťo Safko
Nominácie v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov
Kaštieľ Oponice - komplexná pamiatková obnova
Oponice 271
autori: Otokár Križma, Zuzana Križmová
autor fotografií: Zuzana Križmová, Peter Rafaj
Zastrešenie átria a rekonštrukcia fasády Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského
Gondova 2, Bratislava
autori: Igor Palčo, Barbara Boríková, Miroslav Egyed, Naďa Doletinová, Jozef
Karlubík, Rastislav Kňava
autor fotografií: Soňa Sadloňová
Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca,
2. etapa
Hlavné námestie 1, Bratislava
autori: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár,
Ondrej Strýček
autor fotografií: Ctibor Bachratý
Nominácie v kategórii Interiér
KILOWATT
Trojičné námestie 4, Trnava
autori: Marek Rudohradský, Peter Chaban,
Martina Rudohradská
spolupráca: Mária Šebová, Juraj Deraj,
Andrej Švec
autor fotografií: Julo Nagy
WHITE TREE - LOFT, RIVER PARK , Bratislava
autori: René Baranyai, Natália Benčíková
autor fotografií: Paťo Safko
GUTGUT interiér ateliéru
Velehradská 8, Bratislava
autori: Štefan Polakovič, Roman Halmi, Peter
Jurkovič, Lukáš Kordík, Katarína Beladičová, Jana
Benková, Ivan Príkopský
autor fotografií: GUTGUT
Vyhlásenie víťazov
Odborná porota zároveň v tajnom hlasovaní rozhodla o konkrétnych víťazoch v jednotlivých kategóriách.
Zoznam laureátov Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2012 je však známy len predsedovi poroty a ostane
utajený až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera, 11. októbra
2012 v Bratislave.
Fotografie k nominovaným dielam v plnej kvalite na stiahnutie:
www.ce-za-ar.sk/download/nominacie_cezaar2012.zip
Zoznam prihlásených diel s fotografiami a viac informácii nájdete na stránke www.ce-za-ar.sk.
Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská komora architektov, Panská ulica 15, 811 01 Bratislava, tel: +421 2 5443 1254,
email: [email protected], www.komarch.sk,
Organizačný partner CE·ZA·AR 2012: design factory, Bottova 2, 811 09 Bratislava, tel: +421 2 5020 1717,
email: [email protected], www.designfactory.sk
Download

Nominácie XI. ročníka architektonickej súťaže CE