SÍDLIŠTĚ, JAK DÁL?
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
ČTVRTEK, 13. LISTOPADU
Program moderuje Irena Fialová, proděkanka FA ČVUT pro vědu, výzkum a uměleckou činnost.
09:00 – 09:30
Registrace účastníků
09:30 – 10:00
Sídliště, jak dál? – úvod do tématu
Michal Kohout – architekt a urbanista, pedagog FA ČVUT
10:00 – 11:50
10:00 – 10:15
Bijlmermeer, Amsterdam
Kancelář obnovy Bijlmermeeru
Joop de Haan – ředitel kanceláře
Bytová společnost Rochdale
Willem van der Steen – senior project leader
Van Schagen Architekten
Klaas Waarheid, Hans Meijer
Panelová diskuze
+ Ivana Cabrnochová – místostarostka MČ Praha 10, senátorka
+ Filip Tittl – architekt a urbanista
10:20 – 10:35
10:40 – 11:15
11:20 – 11:50
11:50 – 13:30
Vernisáž výstavy
Pauza na oběd
13:30 – 15:15
13:30 – 14:00
Vaulx-en-Velin, Lyon
Grand projet de ville Vaulx-en-Velin
Frédéric Schmidt – ředitel kanceláře
Bytová společnost Dynacité
Georges Bullion – ředitel společnosti
Národní agentura pro městský rozvoj
Nancy Chenu – urbanistka
Panelová diskuze
+ Miroslav Andrt – místostarosta města Štětí
+ David Tichý – architekt a urbanista, pedagog FA ČVUT
14:05 – 14:20
14:25 – 14:40
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
Přestávka
15:45 – 17:10
15:45 – 16:15
Grünau, Leipzig
Město Leipzig, Oddělení obnovy Grünau
Juliana Pantzer – urbanistka
KARO* architekten
Stefan Rettich – partner kanceláře
Panelová diskuze
+ Elena Szolgayová – architektka a urbanistka, generální ředitelka sekce bytové politiky
a městského rozvoje na Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské
republiky
+ Matyáš Sedlák – architekt a urbanista
16:20 – 16:35
16:40 – 17:10
17:10 – 17:30
Závěrečné slovo
PÁTEK, 14. LISTOPADU
Program moderuje Jana Tichá, šéfredaktorka nakladatelství a vydavatelství Zlatý řez.
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30
Registrace účastníků
Sídliště, jak dál? – představení průběžných výstupů výzkumného projektu
David Tichý – architekt a urbanista, pedagog FA ČVUT
Filip Tittl – architekt a urbanista
Případové studie
Studenti z ateliéru Kohout-Tichý: Tereza Vrbová a Michal Decker
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
Přestávka a občerstvení
10:30 – 12:00
10:30 – 10:45
Sídliště ve společenskovědní perspektivě
Sociálně-vědní výzkum sídliště v Československu – od 80. let po současnost
Slávka Ferenčuhová – urbánní socioložka
Jak může kvalitativní sociální věda přispět k výzkumu a revitalizaci sídlišť?
Martin Veselý – urbánní antropolog
Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí:
Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu
Rostislav Švácha – historik a teoretik umění a architektury, vysokoškolský pedagog
Diskuze
10:50 – 11:05
11:10 – 11:25
11:30 – 12:00
12:00 – 13:30
Pauza na oběd
13:30 – 15:00
13:30 – 13:45
Přístupy k regeneraci sídlišť
Nadace Partnerství
Robert Sedlák a Martin Nawrath
Regenerace sídlišť?
Karel Maier – architekt a urbanista, pedagog FA ČVUT
Kancelář veřejného prostoru, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Kateřina Frejlachová – architektka
Diskuze
13:50 – 14:05
14:10 – 14:25
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
Přestávka
15:30 – 17:00
15:30 – 15:45
Praktické zkušenosti
K2 architekti
Václav Škarda – architekt
Sídliště jako domov
Jana Drápalová – starostka Městské části Brno–Nový Lískovec, zastupitelka města Brna
Gutgut architekti
Lukáš Kordík a Števo Polakovič – architekti
Diskuze
15:50 – 16:05
16:10 – 16:25
16:30 – 17:00
17:00 – 17:15
Závěrečné slovo
Chcete podpořit nově vznikající publikaci a stát se partnery projektu? Kontaktujte nás: [email protected]
Pod záštitou:
Organizují:
Fakulta architektury ČVUT
Podporuje:
Download

Program ke stažení v PDF