MARKANT
®
ACO MARKANT® systém v˘klopn˘ch svetlíkov (anglick˘ch dvorcov)
Moderný materiál polypropylén
umožnil docielenie posledného
stupňa inovácie tohto produktu,
ktorý je vďaka jeho novým vlastnostiam možné použiť aj pri hlbšej zástavbe, ako sa to dalo doteraz.
Okrem toho hladký povrch ACO
MARKANT® pivničného svetlíka
vytvára i lepšie podmienky pre reflexiu svetla a jeho vstup do pivničných priestorov. Všetky modely
sú pojazdné. Zaťaženie je cez miesta so zakotvením rozložené
do telesa svetlíka. Zrážková voda,
ktorá sa do svetlíka dostane, je be-
zo zvyšku odvedená z najnižšieho
miesta svetlíku. ACO MARKANT®
pivničné svetlíky sa dodávajú
v 5 prevedeniach s nadstavcami
pre zväčšenie rozmerov v 3 prevedeniach.
Postup vtesňovania svetlíka:
Pre utesnenie svetlíka je vhodný celý
rad produktov bežne dostupných na
našom trhu. Doporučujeme použiť
ACO tesniacu hmotu QUELLFLEX
alebo iný vhodný silikónový tmel.
Pri montáži svetlíka ku objektu, ktorý
má v murive izolačnú vrstvu, sa doporučuje použiť na upevnenie svetlíka
izolačná rozperka (dodáva ACO).
nenie použiť obojstranne lepiaci pás
z modifik. Bitumenu-Lithobit BSI.
Pri montáži svetlíka k objektu, ktorý
je izolovaný polyetylénovou izolačnou
hmotou, je nutné pre dokonalé utes-
V˘hody systému:
• veºk˘ prierez pre vstup svetla
do pivniãného priestoru
• docielenie vysokého efektu
reflexie svetla tvarovaním kanálu
a kvalitou jeho povrchu
1.Naniesť tesniacu hmotu na stenu
(zrkadlovo ku drážke v obvode svetlíka).
2.Naplniť drážku vo svetlíku tesniacou hmotou a priskrutkovať pevne na
stenu.
3.Naniesť dodatočne tesniacu hmotu
okolo obvodu svetlíka, zvlášť pri
upevňovacích skrutkách, aby došlo
ku dokonalému priľnutiu svetlíka
ku stene.
• vysoká zaÈaÏiteºnosÈ polypropylénového telesa svetlíka
• odolnosÈ proti tlakovej vode je
docielená optimálnym návrhom
skrutkového spojenia so stenou
• odvod povrchovej vody otvorom
v najniωom mieste kanálu svetlíka s protizápachov˘m uzáverom
• ochrana proti vlámaniu docielená pevn˘m spojením ro‰tu
a svetlíka
• jednoduchá a jednoznaãná
montáÏ
4.Osadiť odvodňovací otvor odvodňovacím uzáverom s proti zápachovou
záklopkou (dodáva ACO) a obvyklým
spôsobom odviesť do kanalizácie.
Upozornenie:
Svetlík je možné odvodniť i do trativodu (2 – 3 m dlhý). Pred montážou je
nutné vložiť do svetlíka rošt.
Svetlíky ACO Allround, hĺbka 40 cm, úplné, na všetky typy použitia
(teleso/rošt/montážna súprava), pochôdzne, pojazdné
veľkosť v cm
ŠxVxH
vyhotovenie
roštu
80 x 60 x 40
Ťahokov
Mriežkový,
Mriežkový,
Mriežkový,
Ťahokov
Mriežkový,
Mriežkový,
Mriežkový,
Ťahokov
Mriežkový,
Mriežkový,
Mriežkový,
Ťahokov
Mriežkový,
Mriežkový,
Mriežkový,
Ťahokov
Mriežkový,
Mriežkový,
Mriežkový,
100 x 60 x 40
100 x 100 x 40
100 x 130 x 40
125 x 100 x 40
použitie
oká 30/30
oká 30/10
oká 30/10
oká 30/30
oká 30/10
oká 30/10
oká 30/30
oká 30/10
oká 30/10
oká 30/30
oká 30/10
oká 30/10
oká 30/30
oká 30/10
oká 30/10
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
pojazdné
pochôdzne
pochôdzne
pochôdzne
pojazdné
pre šírku
okien
cm
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
kg/
ks
ks/
pal.
obj.
číslo
9,5
11,4
13,8
17,2
11
13,7
17,5
21,3
13,3
16
19,8
23,6
16,3
19
23
26,7
24,0
26,7
41,6
45,9
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
30
30
30
30
35600
35604
35608
35612
35601
35605
35609
35613
35602
35606
35610
35614
35603
35607
35611
35615
35904
35905
35906
35907
ACO svetlík s roštom (hĺbka 40 cm)
Protizápachový uzáver
1) Na prejazd je možné svetlíky zvýšiť pomocou 1 nastavovacieho prvku, zaťaženie na jedno koleso 6 kN
Nastavovacie prvky ACO Allround, hĺbka 40 cm, vrát. montážnej
súpravy a predĺženia poistky proti strhnutiu roštu, pochôdzne,
výškovo nastaviteľné, vrátane výztužného rámu
veľkosť v cm
Š xV x H
80 x 32 x 40
100 x 32 x 40
125 x 32 x 40
pre šírku svetlíka
cm
80
100
125
poznámka
kg/
ks
4,0
4,7
5,9
max.3ks
max.3ks
max.3ks
ks/
bal.
14
14
14
obj.
číslo
35616
35617
35920
Svetlíky ACO, hĺbka 50/60 cm, úplné, pre všetky typy použitia (teleso /
rošt / montážna súprava / poistka proti vlámaniu), pochôdzne,
pojazdné
Výrobok
veľkosť v cm
pochôdzne
80 x 80 x 50
100 x 80 x 50
100 x 100 x 50
100 x 130 x 50
125 x 130 x 60
80 x 80 x 50
100 x 80 x 50
100 x 100 x 50
100 x 130 x 50
125 x 130 x 60
pojazdné
šírka
cm
102,0
126,0
126,0
126,0
151,0
102,0
126,0
126,0
126,0
151,0
výška
cm
84,5
84,5
105,0
135,0
135,0
84,5
84,5
105,0
135,0
135,0
hĺbka
cm
53,0
53,0
53,0
53,0
63,0
53,0
53,0
53,0
53,0
63,0
max.
šírka
86,0
105,0
105,0
101,0
131,0
86,0
105,0
105,0
101,0
131,0
hmotnosť
kg
15,4
16,6
18,8
22,0
28,5
21,5
22,7
24,9
28,1
41,0
obj.
číslo
00452
00454
00456
00458
00460
02519
02520
02521
02522
02523
ACO svetlík s roštom (hĺbka 50/60 cm)
Výstužný rám
Nastavovacie prvky ACO Allround, hĺbka 50 - 60 cm, vrát. montážnej
súpravy a predĺženia poistky proti strhnutiu roštu, pochôdzne,
výškovo nastaviteľné, vrátane výztužného rámu
Výrobok
pochôdzne
pre šírku svetlíka
cm
80
100
125
šírka
cm
117,0
137,0
162,0
výška
cm
32
32
32
hĺbka
cm
55,0
55,0
65,0
hmotnosť
kg
3,25
4,00
5,35
obj.
číslo
00264
00265
00266
hmotnosť
kg
0,2
obj.
číslo
35565
00056
Poistka proti vlámaniu, obsiahnutá
dodávke, pre svetlíky s hĺbkou 40
v
Príslušenstvo
Výrobok
typ
odvodňovací vpust s protizápachovým uzáverom, sifón vrátanie tesnenia
nátrubok
ACO Stavebné prvky, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava 3
tel: 00421 (2) 4445 36 51
fax: 00421 (2) 4922 41 45
vhodné pre
všetky typy
e-mail:
web:
[email protected]
http://www.aco.sk
Nadstavba bez vrchného roštu pre anglický dvorec s kompletným upevňovacím
príslušenstvom
Download

Systém pivničných svetlíkov