Strana 1
Cenník platný od: 01.10.2012
Ceny sú uvádzané pre jednokrídlové dvere daného modelu (bez svetlíkov) s celoštítkovým - vonkajším kovaním
(kľučka-kľučka, guľa-kľučka) so štandardnou vložkou zámku, bez montáže a montážneho materiálu. Ceny sú uvadzané
bez DPH
Výsledné ceny sú odporúčané ceny pre koncových zákazníkov.
Ku všetkým modelom GAVA tango je možné zhotoviť hladký PT panel s obojstranne prekrytou výplňou.
Dvere jednokrídlové
Svetlík rámový RT Svetlík panelový PT
Pohľadový rozmer
šírka
výška
šírka
výška
šírka
výška
Hlavného rámu
1200
2550
1500
2550
1100
2500
Prah
Max. rozmery
940
2050
350
2050
250
2050
Rám RT svetlíka
Min. rozmery
Pri rozmere šírky nad 1140 mm si u nás prosím overte vhodnosť zabudovania výrobku GAVAtango
Pri rozmere výšky nad 2400 mm si u nás prosím overte vhodnosť zabudovania výrobku GAVAtango
Farebné prevedenie
1 RAL obojstranne rovnaká
Štruktúrovaná farba IGP-DURA®face 581 ME/MA
2x RAL odlišný exteriér / interiér
Striekaný drevodekor obojstranný
Hlavný panel
0€
0€
80 €
RT panel
0€
0€
Strana 19
280 €
Strana 19
PT panel
0€
0€
0€
120€ do šírky 600mm
240€ od šírky 601mm
Základné vlastnosti GAVAtango:
Hrúbka profilového systému ako aj skladba výplne je 77mm po celej ploche
Tri tesnenia (2x dorazové, 1 komôrkové stredové) - aj pri použití skrytých pántov
Tri tesnenia aj v oblasti dverného prahu
Izolačné vložky v stredovej komore profilov
Klzné prerušenie tepelného mosta krídla
Nízky prah s prerušeným tepelným mostom a nášľapným protišmykovým tesnením
Súčiniteľ prestupu tepla jednokrídlových dverí 1040 x 2300 mm Ud= 0,97 W/m2.K
Inovatívna vrstvená skladba jadra zlepšujúca akustické vlastnosti
Viacnásobné - protipriehybové opatrenia
Použitie izolačných štvorskiel v dvernej výplni
Možnosť výmeny presklenia
Možnosť osadenia madiel do plochy dvernej výplni
Zateplený podkladový panel
Možnosť napojenia na iný typ profilového systému s použitím nezávislého spojováku
a mnoho ďalších vlastností ...
Obsah:
Základný prehľad cien GAVAtango
Príplatky za presklenený RT panel
Príplatky za vonkajšie kovanie
Príplatky za vnútorné kovanie a doplnky
Strana
2-18
19
20
21
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
v mm
70
10
65
Strana 2
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1000
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
GAVAtango PT 1000
2 110 €
90 €
60 €
Štandard: 250 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
878 €
1 199 €
GAVAtango 1010
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 191 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1020
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 277 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
14 € 23 € 10 € 21 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1021
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 306 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
14 € 23 € 10 € 21 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 3
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1022
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 305 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
14 € 23 € 10 € 21 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1025
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 269 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
14 € 23 € 10 € 21 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1026
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
GAVAtango 1080
2 382 €
90 €
60 €
Štandard: 300 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
1 122 €
1 414 €
0€
11 € 18 €
Conex
obojstr.
0€
Conex
jednostr.
Crepi
16 €
pieskov.
vzor
Float
8€
Matelux
Conex
obojstr.
Príplatky za typ presklenia
Conex
jednostr.
pieskov.
vzor
Crepi
Matelux
Float
11 € 18 €
Conex
obojstr.
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
Príplatky za typ presklenia
0€
14 € 23 € 10 € 21 €
GAVAtango PT 1080
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
0€
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 328 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
8€
16 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 4
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1110
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 296 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1130
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 228 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
GAVAtango 1140
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
GAVAtango PT 1140
2 197 €
90 €
60 €
Štandard: 250 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
2 215 €
90 €
60 €
Štandard: 250 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
GAVAtango 1150
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
1 199 €
do 1200 x 2500
922 €
1 267 €
GAVAtango PT 1150
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
946 €
1 271 €
Strana 5
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1170
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 482 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1210
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 317 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
14 € 23 € 10 € 21 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1215
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 269 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
14 € 23 € 10 € 21 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1250
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 397 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
20 € 34 € 15 € 31 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 6
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1251
GAVAtango PT 1251
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 383 €
90 €
60 €
Štandard: 320 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
1 071 €
1 477 €
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
0€
pieskov.
vzor
Crepi
20 € 34 € 15 € 31 €
Float
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
pieskov.
vzor
Crepi
0€
Matelux
Float
0€
0€
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenie
Príplatky za typ presklenia
13 € 22 € 10 € 20 €
20 € 34 € 15 € 31 €
GAVAtango 1260
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 338 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
20 € 34 € 15 € 31 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1265
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
20 € 34 € 15 € 31 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1310
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 135 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 293 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 7
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1320
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
GAVAtango PT 1320
2 174 €
90 €
60 €
Štandard: 250 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
GAVAtango 1321
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 198 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1330
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 210 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1340
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 121 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
918 €
1 261 €
Strana 8
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1350
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 130 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1370
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 267 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1371
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 143 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1410
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 155 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 9
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1411
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 192 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1430
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 160 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1440
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 164 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1460
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 274 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 10
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1480
GAVAtango PT 1480
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 270 €
90 €
60 €
GAVAtango 1510
Štandard: 250 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
GAVAtango PT 1510
2 317 €
90 €
60 €
Štandard: 420 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
0€
0€
11 € 18 €
Conex
obojstr.
Crepi
16 €
Conex
jednostr.
Float
8€
pieskov.
vzor
Conex
obojstr.
11 € 18 €
1 051 €
1 416 €
Príplatky za typ presklenia
Conex
jednostr.
pieskov.
vzor
Crepi
0€
Matelux
Float
Príplatky za typ presklenia
Matelux
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
0€
942 €
1 354 €
8€
16 €
GAVAtango 1520
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Matelux
pieskov.
vzor
Conex
jednostr.
Conex
obojstr.
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 363 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
0€
0€
9€
14 €
7€
13 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1530
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 462 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
16 € 26 € 12 € 24 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 11
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1540
GAVAtango PT 1540
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 532 €
90 €
60 €
Štandard: 300 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
965 €
1 381 €
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
Crepi
0€
Matelux
Float
Príplatky za typ presklenia
17 € 28 € 13 € 25 €
GAVAtango 1550
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 543 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
17 € 28 € 13 € 25 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1551
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
GAVAtango 1560
17 € 28 € 13 € 25 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango PT 1560
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 516 €
90 €
60 €
Štandard: 300 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
pieskov.
vzor
Crepi
0€
Matelux
Float
Príplatky za presklenie krídla
0€
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 521 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
23 € 39 € 18 € 35 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
947 €
1 305 €
Strana 12
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1561
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
GAVAtango 1611
2 318 €
90 €
60 €
Štandard: 420 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
1 078 €
1 430 €
0€
11 € 18 €
Conex
obojstr.
0€
Conex
jednostr.
Crepi
16 €
pieskov.
vzor
Float
8€
Matelux
Conex
obojstr.
Príplatky za typ presklenia
Conex
jednostr.
pieskov.
vzor
Crepi
Matelux
Float
11 € 18 €
Conex
obojstr.
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
Príplatky za typ presklenia
0€
23 € 39 € 18 € 35 €
GAVAtango PT 1611
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
0€
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 510 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
8€
16 €
GAVAtango 1620
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Matelux
pieskov.
vzor
Conex
jednostr.
Conex
obojstr.
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 372 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
0€
0€
6€
11 €
5€
10 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1621
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Matelux
pieskov.
vzor
Conex
jednostr.
Conex
obojstr.
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 372 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
0€
0€
6€
11 €
5€
10 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 13
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1622
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Matelux
pieskov.
vzor
Conex
jednostr.
Conex
obojstr.
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 452 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
0€
0€
6€
11 €
5€
10 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1640
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 413 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
14 € 24 € 11 € 21 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1670
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Matelux
pieskov.
vzor
Conex
jednostr.
Conex
obojstr.
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 405 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
0€
0€
6€
10 €
4€
9€
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1680
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 295 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
1 199 €
do 1200 x 2500
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 14
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1710
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 212 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1720
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
GAVAtango 1721
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 346 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
19 € 32 € 14 € 29 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango PT 1721
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 404 €
90 €
60 €
Štandard: 320 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
1 105 €
1 548 €
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
0€
pieskov.
vzor
Crepi
19 € 32 € 14 € 29 €
Float
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
pieskov.
vzor
Crepi
0€
Matelux
Float
0€
0€
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Príplatky za typ presklenia
11 € 19 € 8 € 17 €
19 € 32 € 14 € 29 €
GAVAtango 1722
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 490 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
19 € 32 € 14 € 29 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 15
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1730
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Matelux
pieskov.
vzor
Conex
jednostr.
Conex
obojstr.
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 263 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
0€
0€
6€
11 €
5€
10 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1740
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
10 € 17 €
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 426 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
8€
16 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
1 199 €
do 1200 x 2500
GAVAtango 1780
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 339 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
26 € 43 € 19 € 39 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1810
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 410 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
21 € 36 € 16 € 32 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 16
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1820
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 461 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
21 € 36 € 16 € 32 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1850
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 250 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1851
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 248 €
90 €
60 €
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1890
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 519 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
14 € 23 € 10 € 21 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 17
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1891
GAVAtango PT 1891
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 363 €
90 €
60 €
Štandard: 300 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
Crepi
Matelux
pieskov.
vzor
Conex
jednostr.
Conex
obojstr.
Float
Crepi
Matelux
pieskov.
vzor
Conex
jednostr.
Conex
obojstr.
Príplatky za typ presklenia
Float
Príplatky za typ presklenia
963 €
1 327 €
0€
0€
3€
5€
2€
4€
0€
0€
3€
5€
2€
4€
GAVAtango 1930
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 469 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
34 € 57 € 26 € 52 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1931
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 475 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
34 € 57 € 26 € 52 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVAtango 1932
Cena za bočný RT svetlík
Cena za bočný PT panel plný: rozmer v mm
rozmer v mm
Conex
obojstr.
Conex
jednostr.
0€
pieskov.
vzor
0€
Matelux
Príplatky za typ presklenia
Crepi
2 474 €
90 €
60 €
Float
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
34 € 57 € 26 € 52 €
pozri stranu 19
od 250 x 2500 do 600 x 2500 878 €
do 1200 x 2500
1 199 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 18
Cenník platný od: 01.10.2012
GAVAtango 1940
GAVAtango PT 1940
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 351 €
90 €
60 €
GAVAtango 1970
Štandard: 250 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
GAVAtango PT 1970
Rozmer do 1100 x 2300 mm
Výškový príplatok nad 2300 mm
Šírkový príplatok nad 1100 mm
2 536 €
90 €
60 €
Štandard: 250 - 600 x 2500 mm
Široký: 601 - 1200 x 2500 mm
Conex
obojstr.
12 € 21 €
Conex
jednostr.
pieskov.
vzor
Crepi
0€
Matelux
Float
Príplatky za typ presklenia
0€
940 €
1 297 €
9€
19 €
Vystužený spojovací profil
Použitie
Ako vystužovací profil a zároveň spájací profil k produktom GAVAtango
Pridáva sa pri použití RT svetlíku od určitých rozmerov na výšku rámu. Dodáva
sa v rovnakom farebnom prevedení ako je rám dverí. Cena za diel do dĺžky
2550 mm
Ako univerzálny spájací profil k iným profilovým systémom
Dodáva sa na želanie. K takto vyhotovenému spojovaciemu profilu je možné
spojiť cudzí profilový systém. Dodáva sa v rovnakom farebnom prevedení ako
je rám dverí. Ce za diely v súčte dĺžok do 6300 mm
Príplatok
72 €
143 €
Podkladný izolačný panel
Podkladný izolačný panel - Šírka podľa šírky dverí / zostavy, v jednom kuse max. 2000mm. Max.
výška do 300mm. Hrúbka 43mm. Vodeodolné prevedenie. Prestup tepla Up=0,86 W/m2.K
60 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
1 033 €
1 444 €
Strana 19
Cenník platný od: 01.10.2012
Šírka (mm)
rámová (mm)
Výška vonkajšia
Cenový raster presklenených bočných rámových RT svetlíkov
2550
2530
2510
2490
2470
2450
2430
2410
2390
2370
2350
2330
2310
2290
2270
2250
2230
2210
2190
2170
2150
2130
2110
2090
2070
2050
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
D
D
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
D
D
D
D
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
D
D
D
D
D
D
D
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
C
C
C
Conex
jednostr.
Conex +
stratobel
Striekaný
drevodek
2x RAL
odlišný
exteriér /
interiér
Špeciálne farby
pieskov.
vzor
Crepi
0 € 25 €
0 € 43 €
0 € 57 €
0 € 56 €
0 € 74 €
0 € 81 €
0 € 95 €
0 € 105 €
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
D
D
D
C
C
C
C
C
C
Matelux
A 500 €
B 600 €
C 700 €
D 800 €
E 900 €
F 1 000 €
G 1 100 €
H 1 200 €
Float
Základná
cena RT
svetlíka
Kategória
Príplatky za typ presklenia
950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
54 €
94 €
126 €
122 €
162 €
178 €
210 €
231 €
90 €
157 €
209 €
204 €
270 €
297 €
350 €
386 €
41 €
71 €
95 €
93 €
123 €
135 €
159 €
175 €
109 €
188 €
251 €
244 €
323 €
356 €
420 €
463 €
120 €
120 €
120 €
240 €
240 €
240 €
240 €
240 €
20 €
20 €
20 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
K Cene RT svetlíku je nutné pripočítať príplatok za vystužovací profil:
V katgórii A a B od výšky 2450mm
V kategóriách C, D, E, F, G, H pre všetky rozmery
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
F
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
E
E
E
E
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
F
F
F
F
F
F
F
H
H
H
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
F
F
F
H
H
H
H
H
H
H
H
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Poznámky:
RT svetlík je osadený izolačným trojsklom
Zloženie skla
Exteriérové sklo Planitherm
Stredné sklo
Ornamentálne alebo číre
Interiérové sklo
Planitherm
V prípade použitia Conexu je toto sklo
štandardne osádzané do exteriéru.
Conex + stratobel - zloženie skla
Exteriérové sklo Conex
Stredné sklo
Planitherm
Interiérové sklo
Conex + Planitherm
Príplatok = 72€ (pozri stranu 18)
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 20
Cenník platný od: 01.10.2012
Cenník vonkajšieho kovania pre GAVAtango
Kľučka - Kľučka
KL - KL
Označenie
Základné bezpríplatková kovanie
Guľa - Kľučka
G1 - KL
Guľa - kľučka
G2 - KL
Farebné
prevedenie:
Nerez matný
Sady pre jednostranné a obojstranné madlá
Sada jednostranných madiel môže pozostávať z týchto kľučiek. Výber kľučky neovplyvňuje cenu sady.
Kľučka K1
Kľučka K2
Kľučka K3
Označenie
Farebné
prevedenie:
Nerez matný
Sada pre jednostranné alebo obojstranné madlá obsahuje tieto rozety.
Bezpečnostná rozeta PZ
Označenie
Rozeta PZ interiérová
H2
Príplatok za
uchytenie
madla do
plochy
Cena sady
pre Madlo /
Kľučka
Cena sady
pre Madlo /
Madlo
Farebné
prevedenie
500 / 300
1000 / 700
145 €
179 €
95 €
112 €
1500 / 1300
264 €
154 €
500 / 300
1000 / 700
142 €
177 €
100 €
100 €
1500 / 1300
261 €
100 €
155 €
100 €
177 €
111 €
400 / 210
148 €
96 €
800 / 600
184 €
114 €
975/800
142 €
88 €
500 / 300
H3
800 / 600
Nerez matný
H1
Dĺžka /
rozteč v mm
Označenie
Obrázok
madla
Tvar madla
Farebné
prevedenie:
Nerez matný
H4
H5
Madlo nie je určené na
montáž do plochy
50 €
Madlo nie je určené na
montáž do plochy
Madlo nie je určené na
montáž do plochy
50 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Strana 21
Cenník platný od: 01.10.2012
Cenník vnútorného kovania pre GAVAtango
Zámkové vložky
Štandardná vložka P001
Bezpríplatková
Dodávaná osadená vo dverách.
Štandard pre každé dvere.
Bezpečnostná vložka AP2pro
Bezpečnostná vložka expert
Príplatok = 71 €
Príplatok = 182 €
Elektromotorická vložka
Dodávané zvlášť k štandardnej Dodávané zvlášť k štandardnej
vložke P001 . Kľúčová kódová
vložke P001 . Kľúčová kódová
karta je dodávaná v
karta je dodávaná v
nepriehľadnom materiáli. Na
nepriehľadnom materiáli. Na
želanie - prevedenie s okrúhlym želanie - prevedenie s okrúhlym
gombíkom z interiérovej strany gombíkom z interiérovej strany
RK DKZ - príplatok 10€
RK DKZ - príplatok 0€
Cena stanovená na základe
dopytu podľa špecifikácie
požiadaviek na vlastnosti a
ovládanie prístupového
systému.
Možnosti závesov
Štandardné povrchové závesy
Skryté závesy
Povrchové závesy sú bez príplatku v
prírodnom eloxe. Celkový počet
závesov je 3 - 4. Počet závisí od
konkrétnych rozmerov.
Skryté závesy sú na želanie 125€.
Vždy sa osádzajú dva závesy
spoločne s dvoma kusmi prídavných
istiacich bodov 30€. Max. 100° uhol
otvorenia dverí.
Bezpríplatkové v prírodnom eloxe
Príplatok za RAL prevedenie = 50 €
155 €
Prídavné istiace body na strane závesov
Prídavné istiace body na strane závesov sa dodávajú na želanie. Vždy
sa osádzajú 2 kusy istiacich bodov.
30 € za 2 kusy
Interiér
Elektronické kukátko
Názov: Yale 01
Exteriér
LCD dysplay 3,2"
Napájanie 2x AAA batérie
Rozmery: 128x68x15 mm
Uhol zobrazenia = 105°
Automatické vypnutie po
10 sekundách
Príplatok 100 €
GAVA plast, Priemyselná ul. 12, 931 01 Šamorín, www.gavatango.sk, [email protected] tel.fax.:031/560 31 47-48
Download

GAVA Tango cenník