Využite svoju energiu naplno
Energetická efektívnosť
Sprievodca riešeniami
Staňte sa skutočným
odborníkom na
energetickú efektívnosť.
Navštívte našu webovú stránku
a získajte ďalšie informácie.
www.schneider-electric.sk
Objavte s nami energetickú efektívnosť
Obsah
Prečo využívať energeticky efektívne riešenia?
Energetická efektívnosť: náš spoločný záväzok
Distribútor a inštalatér: kľúčoví partneri v oblasti zisťovania
možností úspory energie
Úspora energie v energetike
Ako zhodnotiť výhody pre používateľov, vlastníkov
a nájomníkov?
Zameriavame sa na najefektívnejšie riešenia
Obytné priestory
Budovy
Priemysel
Praktické príklady od spoločnosti Schneider Electric
Riešenia energetickej efektívnosti
Začnime využívať energeticky efektívne riešenia
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 12
strana 24
strana 54
strana 66
strana 120
3
Spoločným
prístupom
dokážeme
viac
4
Energetická efektívnosť:
náš spoločný záväzok
Naša spoločnosť sa už dávnejšie podujala pri tvorbe nového výrobku
zvyšovať jeho energetickú efektívnosť počas celého životného cyklu: od
návrhu, výroby, distribúcie a montáže počas celej doby prevádzky až po jeho
neskoršiu likvidáciu a recykláciu. Zároveň sa snažíme zavádzať vo výrobných
závodoch obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú cestou k dosiahnutiu
strednodobej udržateľnosti spoločnosti. Z krátkodobého hľadiska investujeme
do skvalitňovania dodávok materiálov pre efektívnejšiu výrobu a servis.
Poradenstvo a meranie
Cyklus trvalého zlepšovania sa v oblasti energetickej efektívnosti
Pasívna energetická
efektívnosť
Základné opatrenia
Zariadenia s nízkou spotrebou
Izolačný materiál
Kompenzácia účinníka siete (PFC)
Aktívna energetická efektívnosť
Optimalizácia prostredníctvom
automatizácie a riadenia
Riešenia manažmentu budov
Riešenia priemyselného riadenia
Riešenia ovládania motorov
Riešenia ovládania osvetlenia
Inteligentné riešenia pre domácnosti
…
Monitorovanie, údržba,
optimalizácia
Meracie systémy a zariadenia, služby
monitorovania, kvalitný softvér na
analýzu energetickej efektívnosti
5
Distribútor a inštalatér:
kľúčoví partneri v oblasti
zisťovania možností
úspory energie
Inštalatér, ktorý pozná nielen zariadenia a inštalácie, ale je dennodenne
v kontakte aj so zákazníkom, je tou správnou osobou, ktorá dokáže
identifikovať oblasti s možnosťou zvýšenia energetickej efektívnosti,
a zároveň vie implementovať aj vhodné riešenia.
Všetky systémy sa z hľadiska používania a prevádzky postupne posúvajú
dopredu, rovnako ako výrobcovia. Vyvíjajú sa s novými produktmi, ktoré
uspokojujú nové potreby. Táto skutočnosť ponúka víziu, ktorú inštalatér
s pomocou distribúcie môže ponúknuť trhu, a vďaka ktorej sa z existujúcich
zariadení stávajú zariadenia budúcnosti, ktoré možno naďalej vyvíjať,
sú ekonomické a trvalo udržateľné.
až
Ponuka našich produktov
Odborné poradenstvo, ktoré
poskytuje distribútor a inštalatér
6
úspora
energie
Úspora energie
v energetike
Je nevyhnutné okamžite začať
zefektívňovať využívanie
zdrojov elektrickej energie.
Transformácia energie
Distribúcia energie
Uhlie
300 jednotiek
105 jednotiek
100 jednotiek
ušetrených na
spotrebe
100 jednotiek
300 jednotiek
ušetrených
v závode na
výrobu energie
7
Ako zhodnotiť výhody pre používateľov,
vlastníkov a nájomníkov?
Dôkaz podložený príkladmi
50 %
až
ergie
ra en
úspo
Príklad
Ovládanie čerpadiel
a ventilátorov
v budovách alebo
v priemysle.
Ovládanie motora frekvenčným meničom
Pri bežnej inštalácii čerpadiel a ventilácie sa elektrický motor priamo napája z elektrickej siete a pracuje
pri menovitej rýchlosti. Vďaka meniču medzi ističom a motorom by bolo možné v závislosti od inštalácie
dosiahnuť úsporu energie 15 % až 50 %.
Návratnosť investície je obyčajne veľmi rýchla, od 9 do 24 mesiacov.
Q Štandardné ovládanie: 80 % nominálneho
prietoku A 95 % nominálneho výkonu.
100 %
80 %
vládanie pomocou frekvenčného meniča:
O
80 % prietoku A 50 % nominálneho výkonu
Zhodnoťte svoju úsporu a návratnosť investícií
pomocou softvéru Eco8.
Príklad riešenia
50 %
60 %
40 %
20 %
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
Regulácia systému ventilátorov v obytných budovách (ovládanie klimatizácie).
Výkon motora = 4 kW
Napájanie = 3 x 400 V AC
Použitý menič = ATV21HU40N4 (vhodný pre aplikácie vo vzduchotechnike – kúrenie, ventilácia, klimatizácia)
Vzduchotechnické aplikácie: automatická vzduchotechnika v budove – regulácia prietoku vzduchu (klimatizácia) v obytných
budovách s plochou viac ako 200 m2.
Výkonnostné charakteristiky ventilácie
Pracovný cyklus frekvenčného meniča ATV21: 8 760 hodín za rok
100 % pracovného cyklu = 0 % ročného pracovného cyklu frekvenčného meniča
90 % pracovného cyklu = 5 % ročného pracovného cyklu frekvenčného meniča
80 % pracovného cyklu = 10 % ročného pracovného cyklu frekvenčného meniča
70 % pracovného cyklu = 15 % ročného pracovného cyklu frekvenčného meniča
60 % pracovného cyklu = 20 % ročného pracovného cyklu frekvenčného meniča
50 % pracovného cyklu = 20 % ročného pracovného cyklu frekvenčného meniča
40 % pracovného cyklu = 15 % ročného pracovného cyklu frekvenčného meniča
30 % pracovného cyklu = 10 % ročného pracovného cyklu frekvenčného meniča
20 % pracovného cyklu = 5 % ročného pracovného cyklu frekvenčného meniča
10 % pracovného cyklu = 0 % ročného pracovného cyklu frekvenčného meniča
Investičné náklady = 700,00 EUR
Náklady na kW/h = 0,155 EUR
8
Spotreba energie za rok:
Bez frekvenčného meniča ATV21HU40N4: 34 644 kW/h
S frekvenčným meničom ATV21HU40N4: 11 936 kW/h
Ročná úspora energie: 22 708 kW/h
Úspora: 66 %
Ročné zníženie CO2 = 15 t
Finančný výsledok:
Ročný zisk =3 520,00 EUR
Návratnosť nákladov = 3 mesiace (za tri mesiace dosiahnete úplnú návratnosť
nákladov na inštaláciu frekvenčného meniča ATV21HU40N4).
až
úspora
energie
Ovládanie osvetlenia umožňuje úsporu až 30 %
Príklad 1
Potenciálna úspora
v prípade zbytočného
svietenia.
(zdroj: konzultant spoločnosti
Cardonnel)
Príklad 2
Riešenie ovládania
a zníženie spotreby
energie.
(zdroj: Francúzska asociácia
pre osvetlenie)
Na osvetlenie sa v Európe spotrebuje 14 % a vo svete 19 % celkovej elektrickej energie (zdroj: IEA –
Medzinárodná agentúra pre energetiku). Prechod zo starého osvetlenia na úsporné osvetlenie je prvým
krokom, za ktorým následujú riešenia pre efektívne riadenie osvetlenia (zapínanie a vypínanie, riadenie
reagujúce na prítomnosť osôb, regulácia jasu v miestnosti v závislosti od vonkajších vplyvov, atď.).
Typ budovy
Potenciálna úspora
Priestory
Škola
25 až 30 %
triedy, šatne…
Kancelárie
až 42 %
vestibuly…
Nemocnica
18 %
izby
Hotel
20 %
izby, reštaurácie, vestibuly
Riešenie ovládania
Úspora
Ročná spotreba (kWh/m2)
Ručný spínač
východisko analýzy
19,5
Programovateľný časový spínač
10 %
15,2
Detekcia prítomnosti osôb
20 %
13,2
Stmievače s detekciou jasu
29 %
12
Detekcia jasu a prítomnosti osôb
43 %
9,6
až
e
energi
Príklad
Požiadavka banky
na zvýšenie činného
výkonu a neochota
platiť za jalovú
zložku výkonu.
Kvalita energie a zníženie strát: až 10 %
Analýza
Q Napájanie prostredníctvom transformátora
1 000 kVAr, účinník 0,8.
Q Fakturovaná jalová energia: 10 % celkovej
fakturovanej sumy.
Nainštalované riešenie
Kompenzačný rozvádzač Varset 250 kVAr s neladenou
tlmivkou a riadeným účinníkom nad úrovňou opätovnej
fakturácie (0,95), teda:
Q –10 % z fakturovanej sumy,
Q +15 % použiteľného výkonu navyše.
0,82
Odpojenie kompenzačného stupňa
15 kVAr
0,84
0,86
Odpojenie kompenzačného stupňa
3 kVAr
0,88
0,90
cos ϕ
úspora
0,92
0,94
0,96
0,98
1,00
-0,98
-0,96
26.12
26.18
27.00
27.06
27.12
712
12
deň.čas
9
Energeticky efektívne riešenia
Budovy
Obytné priestory
Sektor
Sektor
Strana 12 10
> Bytové domy
Strana 24 Strana 28 Strana 38 Strana 46 > Kancelárie
> Hotely
> O bchodné priestory a reštaurácie
> Školy
pre rôzne trhy a aplikácie
Priemysel
Sektor
Strana 54 Strana 58 > Štandardné riešenia
> Špecifické riešenia
50 %
až
nergie
úspora e
11
Obytné priestory
Bytové domy
Riešenia v nasledujúcich aplikáciách sú z hľadiska energetiky
efektívnejšie až o 40 %.
3
4
2
1
5
á
nergetick
fektívnosť
1
Ovládanie ventilácie a detekcia prítomnosti
osôb na parkovisku
Frekvenčný menič Altivar a pohybové detektory Argus.
2
14
Automatické osvetlenie vo verejných priestoroch:
priechody, schodiská, výťahy,...
16
Pohybové detektory Argus.
3
Hlavný rozvádzač
18
4
Automatické ovládanie
20
5
Inteligentné ovládanie
22
Centrálna meracia jednotka PowerLogic, prepäťová ochrana PRD,
detektory prítomnosti osôb Argus a prúdové chrániče RED.
Pohybové detektory Argus, stmievače Unica, časový spínač termostatu
Unica alebo elegance, rádiofrekvenčné riešenia Unica a elegance.
Systém KNX-Dali od spoločnosti Schneider Electric a riadenie prostredníctvom GSM
modulu alebo internetu.
A tiež...
Ovládanie osvetlenia vo vonkajších priestoroch
hotela a zavlažovania záhrad
Súmrakový spínač IC2000, frekvenčný menič Altivar, časový spínač IHP
a centrálna meracia jednotka PM700.
30
> Parkovanie
Ovládanie ventilácie a detekcia prítomnosti osôb na
parkovisku
Chcete zvýšiť
komfort života
vo vašom okolí?
Pri odsávaní výfukových plynov
z podzemných garáží vzniká hluk,
ktorý môže rušiť nájomníkov.
Štandardné zapínanie a vypínanie
osvetlenia neprináša už dnes žiadúci
komfort pre užívateľov:
– Obyčajne sa v garáži nachádza len
niekoľko vypínačov a sú nesprávne
rozmiestnené.
– Pri zapnutí osvetlenia na parkovisku
sa zapnú všetky svetlá súčasne.
– Svetlo môže zostať zapnuté.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Spúšťanie a chod ventilácie v uzavretých miestnostiach spôsobuje vždy hluk
ktorí ruší okolie. Ventilátory sú zvyčajne bez regulácie a tak pracujú neustále
na 100 % svojho výkonu.
Ako znížiť hluk vychádzajúci z ventilácie?
Navrhujeme redukciu hluku, zavedením regulácie otáčok s riadeným
rozbehom motora ventilátora. Pre tento účel sú k dispozícii frekvenčné
meniče Altivar, ktoré optimalizujú prevádzku ventilátora s ohľadom na jeho
prevádzkovú životnosť, okolitý hluk a samozrejme aj energetickú úsporu.
Otáčky motora je možné riadiť podľa objemu CO2 v uzavretých priestoroch.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 78.
Ako riadiť osvetlenie?
Inštalatér odporúča ovládanie aktivácie osvetlenia podľa zón prostredníctvom
pohybových detektorov Argus.
Systém zabezpečuje zapnutie osvetlenia, vždy, keď je to potrebné.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na
stranách 80 a 88.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Optimálne odsávanie spalín z uzavretých priestorov a redukcia hluku generovaného ventilátormi.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Ovládaním rýchlosti ventilátora podľa objemu CO2 frekvenčným meničom je možné optimalizovať spotrebu vášho
zariadenia.
Automatizáciou systému osvetlenia sa snažíme riadiť spotrebu osvetlenia parkoviska.
14
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
30 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Osvetlenie parkovania musí spĺňať požiadavky štandardov a noriem stanovujúcich rozsah zásad
pre núdzové osvetlenie.
Taktiež je nevyhnutné dodržiavať štandardy a normy pre ventiláciu priestorov, v ktorých je riziko
vzniku požiaru.
Produkty použité pri tomto riešení:
Frekvenčný menič
Altivar 21
Ovládanie ventilácie a detekcia prítomnosti osôb na parkovisku
podnikoch a výrobných závodoch s potrebou ventilácie hál a miestností.
Pohybový detektor
Argus 360
15
Obytný sektor > Spoločné priestory
Automatické osvetlenie v spoločných priestoroch:
chodby, schodiská, výťahy,...
Už ste premýšľali
o komfortnejšom
a bezpečnom
schodisku?
Nie je nevyhnutné, aby sa pri zapnutí
vypínača rozsvietili všetky svetlá na
celom schodisku.
Neustále zapínanie a vypínanie
osvetlenia znižuje pohodlie v práci aj
doma.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
V budovách sa v spoločenských priestoroch zapínanie a vypínanie osvetlenia
rieši prostredníctvom vypínačov, pričom zapnutím sa rozsvieti celé poschodie
alebo miestnosť. Ak je užívateľ zaneprázdnený, je jeho pohodlie ovládania
vypínačov výrazne obmedzené.
Ako môžeme zvýšiť pohodlie našich susedov?
Je nevyhnutné mať rozsvietený celý komplex, miestnosť či schodisko?
Pomocou pohybových detektorov Argus zabezpečíme správny a bezpečný
proces zapínania a vypínania jednotlivých zón v budove, miestnosti alebo
na schodisku. Takto sa zabezpečí inteligentné riešenie s výraznou redukciou
nákladov za elektrickú energiu.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách 80,
88, 96 a 98.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Snažíme sa modernizovať a vylepšiť prevádzku zariadenia.
Automatizácia riadenia osvetlenia zvýšuje komfort aj pre ľudí žijúcich a pracujúcich v okolí osvetľovaného objektu.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Rozumné a efektívne využívanie elektrickej energie používanej na osvetľovanie schodiska a odpočívadiel, pretože sa
v danom momente rozsvietia len potrebné svetlá.
Zníženie výdavkov za spotrebu energie.
16
priechodoch a spoločných priestoroch ako sú chodby, vestibuly s výťahmi
a schodiskami – v hoteloch, nemocniciach, kanceláriách, školách, verejných
a priemyselných budovách.
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň A
20 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Osvetlenie priestorov musí spĺňať požiadavky štandardov a noriem stanovujúcich rozsah zásad pre
núdzové osvetlenie.
Produkty použité pri tomto riešení:
Pohybový detektor
Argus 220
Pohybový detektor
Argus
Pohybový detektor
Unica
Automatické osvetlenie v spoločných priestoroch: chodby, schodiská, výťahy...
Toto riešenie je možné použiť aj v:
17
> Inštalácia rozvodov elektrickej energie
Hlavný rozvádzač
Viete si predstaviť,
že máte všetku energiu
bezpečne a pohodlne
pod kontrolou?
Cieľom je znížiť účty za energiu bez
zníženia pohodlia.
Prepätia spôsobené bleskom alebo
inými vplyvmi sú nebezpečným
javom likvidujúcim elektronické
a elektrotechnické zariadenia zapojené
v obvode elektrickej inštalácie.
Chceme mať zabezpečenú
neprerušovanú prevádzku zariadení
v svojom okolí, najme však výťahov,
núdzového osvetlenia, prevádzky
garáží atď.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Účty za elektrickú energiu sú veľmi vysoké a v podstate nepoznáme dôvod.
Pomocou elektromeru ME4 budete môcť monitorovať spotrebu elektrickej
energie v rôznych častiach budovy, a tak vyhľadávať zdroje nadspotreby.
Je búrka a v dôsledku prepätia sa zničili viaceré prijímače.
Do rozvádzača s rozvodmi elektrickej energie integrujeme prepäťovú
ochranu PRD, a tak zabezpečíme ochranu elektrických a elektronických
zariadení. Týmto prvkom je možné ochrániť jednotlivé zariadenia
a zabezpečiť rýchlu obnovu prevádzky.
Niekedy sa stáva, že v technickej miestnosti ostáva rozsvietené svetlo.
Pomocou detektora prítomnosti osôb Argus zabezpečíme aktiváciu
osvetlenia len v prípade pohybu v detekovanej miestnosti.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 122.
Prepätím spôsobeným búrkou sa aktivoval prúdový chránič a došlo
k prerušeniu prevádzky výťahu.
Inštaláciou prúdových chráničov RED sa zabezpečí redukcia času
odstávky výťahu.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Zabezpečí sa čo najmenej prerušovaná prevádzka v spoločných priestoroch, čo prispeje k vyššiemu pohodliu.
Inštalácia bude chránená, čím sa vylúči výrazné poškodenie elektronických a elektrotechnických zariadení.
V zmysle energetickej efektívnosti:
Prostredníctvom jednoduchého monitorovania spotreby energie inštalácie je možné jednoducho ušetriť až 10 %
nákladov.
18
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Hlavný rozvádzač
technickom zariadení v sektore služieb a v priemysle.
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
10 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Nezabúdajte efektívne riadiť technické alarmy (pre prípad požiaru, úniku vody a plynu). Ak sa byt
nachádza ďalej ako 30 metrov od hlavného elektrického rozvádzača, v ktorom je nainštalovaná
prepäťová ochrana PRD, v rozvodnej skrini tohto bytu by sa mala nainštalovať nová prepäťová
ochrana. Z bezpečnostných dôvodov by ste mali používať bezhalogénové káble s podstatne
nižšou emisiou plynov vznikajúcich pri požiaroch.
Produkty použité pri tomto riešení:
Prúdový chránič RED
Prepäťová ochrana
PRD
Detektor prítomnosti osôb
Argus
Elektromer
ME4zrt
19
> Bývanie
Automatické ovládanie
Chcete mať
automaticky
ovládanú domácnosť?
Veľa utrácame za kúrenie
a klimatizáciu, pričom vôbec
nevyužívame prirodzené teplo zo slnka.
Chceli by sme čo možno najviac
využívať prirodzený zdroj svetla,
a zároveň sa v lete vyhnúť priamym
slnečným lúčom.
Stáva sa nám, že v byte či v dome
nechávame rozsvietené svetlo.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Chceme maximálne využiť slnečné svetlo v zime a zbytočne neprehrievať
dom v lete.
Pomocou zariadenia na ovládanie tieniacich prvkov Merten môžeme
naprogramovať denný plán otvárania a zatvárania automatických
žalúzií. Navyše môžeme pomocou svetelného snímača Merten riadiť
natáčanie žalúzií v závislosti od jasu získaného zvonku.
Chceme regulovať alebo nastaviť úroveň jasu podľa potrieb.
Pomocou stmievačov Unica budete môcť ovládať osvetlenie miestnosti alebo
salónika, čím vytvoríte tú správnu atmosféru, a zároveň znížite spotrebu
energie.
Chceme nastaviť klimatizáciu podľa požiadaviek.
Túto funkciu je možné dosiahnuť jednoduchou automatizáciou pomocou
týždenne programovateľného termostatu Unica alebo Merten. Tento
systém je vhodný aj na reguláciu podlahového vykurovania.
Chceme zvýšiť komfort štandardného riešenia bez zásadných zmien
v inštalácii.
Vďaka riešeniu Unica s rádiofrekvenčným riadením sa prenos príkazov
medzi ovládačom, stmievačom, termostatmi a samotným osvetlením,
respektíve klimatizáciou, dosahuje jednoducho a rýchlo, bez dodatočnej
inštalácie káblov.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách
96 a 112.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Budete môcť automaticky riadiť osvetlenie, teplotu, žalúzie a tieniace prvky, čím zvýšite pohodlie vo svojej domácnosti.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
S pomocou automatizácie všetkých funkcií ušetríte až 35 %.
20
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Automatické ovládanie
hotelových salónikoch a v reštauráciách,
v priestoroch so stolmi.
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
35 %
až
úroveň A
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Unica ponuka vám umožní počúvať rádio kdekoľvek v dome.
Núdzové osvetlenie OVA vám zabezpečí vyššiu bezpečnosť v prípade výpadku elektrickej energie.
Moderné zvodiče prepätia a prúdové chrániče ochránia vaše zariadenia bezpečne a efektívne.
Produkty použité pri tomto riešení:
Systém ovládania tieniacich prvkov
Merten
Termostat
Merten
Stmievač
Unica
21
Obytný sektor > Bývanie
Inteligentné ovládanie
Ak je inteligentné vaše
auto...
...prečo by nemal byť
inteligentný aj váš dom?
Na ovládanie domu chceme len jeden
inteligentný systém.
Chceme mať inteligentné riešenie,
ktoré nám v budúcnosti zaručí možnosť
integrácie a pridávania nových funkcií
s možnosťou zmeny aktuálnych stavov.
Chceme systém zabezpečený proti
zlyhaniu.
Chceli by sme ovládať rôzne zariadenia
v našom dome prostredníctvom mobilu
alebo internetu.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Chceme mať inteligentný dom, ktorý bude riadiť všetky svoje funkcie.
Systém KNX nám umožňuje riadiť funkcie nášho domu výhodne, jednoducho
a efektívne.
Chceme, aby náš domáci automatizačný systém nebol zastaraný a umožnil
nám postupné pridávanie ďalších funkcií, ktoré by nám v budúcnosti mohli
pomôcť.
Vďaka systému KNX od spoločnosti Schneider Electric budete môcť
neustále pridávať a ovládať nové produkty kompatibilné s komunikačným
protokolom KNX.
A navyše, tento 100 % flexibilný systém vám umožňuje meniť konfiguráciu
všetkých ovládacích zariadení vášho systému. To znamená, že budete môcť
zameniť napríklad funkciu spínača zo svetelného na riadiaci.
Nechceme, aby náš systém prestal fungovať v dôsledku chyby alebo
zlyhania.
Systém KNX od spoločnosti Schneider Electric je výkonný systém, ktorý bráni
prerušeniu chodu prevádzky. Ak sa v zariadení vyskytne chyba, systém bude
naďalej plynule fungovať.
Chceme byť schopní ovládať náš dom cez internet alebo cez mobilný
telefón.
Budete môcť regulovať teplotu v dome, osvetlenie, sťahovať a vyťahovať
žalúzie... na diaľku cez mobilný systém GSM alebo cez internet.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách
68 a 70.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Pomocou systému KNX od spoločnosti Schneider Electric vám bude dom poskytovať maximálne pohodlie
a bezpečnosť.
Budete mať systém bez obmedzení, flexibilný a rozvíjateľný, vždy keď budete potrebovať pridať nové funkcie.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Vďaka automatizácii všetkých procesov ušetríte až 35 % energie.
Budete mať systém bez obmedzení, flexibilný a rozvíjateľný, vždy, keď budete potrebovať pridať nové funkcie.
22
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Inteligentné ovládanie
malých budovách, hoteloch, školách...
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň A
35 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Pomocou systému KNX budete mať možnosť vytvárať rôzne svetelné efekty v rôznych
miestnostiach zároveň.
V prípadoch vašej neprítomnosti je systém KNX možné využiť na simulovanie prítomnosti osôb
v budove.
Núdzové osvetlenie OVA vám zabezpečí vyššiu bezpečnosť v prípade výpadku elektrickej energie.
Chráňte si svoju domácnosť prostredníctvom alarmov, ktoré dokážu včas informovať užívateľa
o detekcii úniku vody, plynu alebo vzniku požiaru. Komunikujte s domom aj vzdialene,
prostredníctvom mobilu a internetu. Moderné zvodiče prepätia a prúdové chrániče ochránia
vaše zariadenia bezpečne a efektívne.
Produkty použité pri tomto riešení:
Multifunkčné tlačidlo
KNX
Pohybový detektor
KNX
Regulátor/snímač
KNX
23
Sektor budov
Kancelárie
Naše znalosti o distribúcii a automatizácii ponúkajú až 30 %
úsporu energie v kancelárskych budovách.
1
24
á
nergetick
fektívnosť
1
Systém manažmentu budov
Obsahuje modul KNX: termostat, tlačidlá plus, pohybový detektor,
magnetická detekcia okna, vzduchotechnika s regulátorom/snímačom.
26
A tiež...
Ovládanie ventilácie a detekcia prítomnosti
osôb na parkovisku
14
Ovládanie vonkajšieho osvetlenia
a ovládanie zavlažovania záhrad
30
Ovládanie klimatizácie a osvetlenia
na recepcii a v salónikoch
32
Automatické osvetlenie na chodbách,
schodiskách a toaletách
34
Frekvenčný menič Altivar a pohybový detektor Argus.
Súmrakový spínač IC2000, frekvenčný menič Altivar, časový spínač IHP
a centrálna meracia jednotka PM700.
Systém KNX od spoločnosti Schneider Electric.
Pohybový detektor Argus a súmrakový spínač.
Meranie spotreby a riadenie energie
Výkonový istič Compact NSX, prepäťová ochrana PRD
a kompenzačný rozvádzač Varset Harmony.
56
25
Sektor budov > Kancelárie > Kancelárie, salóniky a otvorené
priestory
Systém manažmentu budov
Vedeli ste, že spokojnosť
vašich zamestnancov
zvyšuje lojalitu vašich
zákazníkov?
Všetky svetlá v miestnosti sú stále
rozsvietené.
Nevyužíva sa prirodzený zdroj svetla,
ktorý prúdi cez okná.
Ak je okno otvorené, mala by sa vypnúť
klimatizácia.
Slnečné svetlo môže pri práci
s počítačom oslňovať.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Chceme maximalizovať prirodzený zdroj svetla, ktorý prúdi cez okná
kancelárie.
Vďaka systému KNX-Dali od spoločnosti Schneider Electric neustále
regulujeme osvetlenie v rôznych samostatných zónach, a to z hľadiska
prirodzeného svetla a úrovne osvetlenia potrebnej v danej pracovnej oblasti.
Ak je okno otvorené, nechceme plytvať energiou.
Systém klimatizácie alebo vzduchotechniky môžeme ovládať inštaláciou
kontaktov na okná a ich integráciou do systému KNX od spoločnosti
Schneider Electric, ktorý odpojí klimatizáciu, keď zistí, že je niektoré
okno otvorené.
Chceme, aby tienidlá fungovali inteligentne.
Môžeme kombinovať rôzne algoritmy riadenia ovládania žalúzií.
Môžeme ich otvárať alebo zatvárať podľa časového plánu, alebo zdroja
prirodzeného svetla.
Môžeme vytvárať rôzne svetelné kulisy, ktoré budú ovládať rôzne systémy
v miestnosti?
Vytvoriť môžeme ľubovoľný počet svetelných kulís. Pomocou systému KNX
od spoločnosti Schneider Electric môžete zatiahnuť žalúzie, stlmiť svetlo
v miestnosti a stiahnuť plátno pre projektor jednoduchým stlačením tlačidla.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách
68 a 70.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Všetko máte pod kontrolou. Nemusíte neustále kontrolovať osvetlenie ani tienidlá. Systém sa ovláda automaticky.
Vaši zamestnanci budú mať tie najlepšie pracovné podmienky, aby mohli čo najlepšie vykonávať svoju prácu.
Dosiahnete jedinečnú kvalitu a vzhľad kancelárie, ktorá bude pre zákazníkov vašou vizitkou.
So systémom KNX získate systém manažmentu budov, ktorý dokáže ovládať všetky zariadenia.
Pre zamestnancov:
Pracovný deň bude oveľa krajší a spoločnosť vám umožní pracovať efektívnejšie.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Automatizácia všetkých procesov prinesie úsporu energie až 30 %.
26
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Systém automatizácie budov
luxusných domoch, nákupných centrách, hoteloch,…
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
30 %
až
e
energi
úspora
Neefektívne
Zapamätajte si...
Osvetlenie musí spĺňať požiadavky štandardov a noriem stanovujúcich jeho potrebu v závislosti od
množstvá prirodzeného svetla zvonku.
Systém KNX od spoločnosti Schneider Electric to umožňuje.
Nezabúdajte ani na vhodný evakuačný a protipožiarny systém.
Chráňte svoje elektrické zariadenia pomocou prepäťovej ochrany PRD.
Produkty použité pri tomto riešení:
Multifunkčné tlačidlo
KNX
Pohybový detektor
KNX
Regulátor/ovládač
KNX
27
Sektor budov
Hotely
Pri uplatnení našich návrhov a nápadov sa môže spotreba energie
v hoteli znížiť až o 30 %.
4
3
1
2
28
á
nergetick
fektívnosť
1
Ovládanie vonkajšieho osvetlenia
a ovládanie zavlažovania záhrad
30
Ovládanie klimatizácie a osvetlenia
na recepcii a v salónikoch
32
Automatické osvetlenie na chodbách,
schodiskách a toaletách
34
Súmrakový spínač IC2000, frekvenčný menič Altivar, časový spínač IHP
a centrálna meracia jednotka PM700.
2
Systém KNX od spoločnosti Schneider Electric: tlačidlo a termostat
elegance s dotykovým panelom IP.
3
Pohybový detektor a detektor stmievania Argus. Časový spínač IHP.
4
Ovládanie osvetlenia a atmosféry v miestnosti
36
Systém KNX od spoločnosti Schneider Electric: tlačidlo snímača prítomnosti,
pohybový detektor a vzduchotechnika s regulátorom/snímačom.
A tiež...
Ovládanie klimatizácie a prítomnosti
osôb na parkovisku
14
Meranie spotreby a riadenie energie
56
Frekvenčný menič Altivar a pohybový detektor Argus.
Výkonový istič Compact NSX, prepäťová ochrana PRD a kompenzačný
rozvádzač Varset Harmony.
29
Sektor budov > Hotely > Vonkajšie priestory hotela
Ovládanie osvetlenia vo vonkajších priestoroch hotela
a zavlažovania záhrad
Chcete, aby si vaši
hostia užívali aj
vonkajšie priestory
hotela?
Záhrady a vonkajšie osvetlenie budovy
majú zvýšiť pôvab hotela.
– Záhrady si vyžadujú špeciálnu
pozornosť v čase polievania.
– Osvetlenie záhrad ako vizitka hotela,
má oboje: funkčný aj estetický účel.
– Vonkajší bazén musí byť otvorený
od mája do októbra za optimálnych
podmienok, na zaistenie pohodlia
hostí.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Osvetlenie fasády budovy a svetelné značky zostávajú cez deň zapnuté.
Inštalácia súmrakového spínača IC2000 umožňuje automatické zapínanie
a vypínanie svetla v závislosti od prirodzeného svetla.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 110.
Bazén musí mať riadenú filtráciu vody, keď je otvorený pre verejnosť.
Automaticky riadený bazén pomocou časového spínača IHP, t. j. dvoch
výstupných spínačov, môže ovládať filtračné čerpadlo a vodovodný ventil
v bazéne.
Ak chcete regulovať čerpanie potrebnej filtrovanej vody v bazéne, nainštalujte
frekvenčný menič Altivar na dosiahnutie optimálneho prietoku, a teda na
zníženie účtu za elektrickú energiu.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 116.
Zamestnanci údržby záhrady nie sú prítomní každý deň.
Inštaláciou dvojkanálového časového spínača IHP môžete nezávisle riadiť
polievanie a osvetlenie záhrady, aktivovať alebo deaktivovať tieto služby podľa
časového harmonogramu a ročných období.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 108.
Tieto zariadenia majú vysokú ročnú spotrebu, ktorá sa odráža v účtoch za
elektrinu.
Inštaláciou centrálnej meracej jednotky PM700 môžeme merať ročnú
spotrebu, časy aktivácie a deaktivácie vyhodnotiť spotrebovanú činnú
aj jalovú energiu.
Na základe týchto informácií môžeme priebežne zvyšovať efektivitu nášho
zariadenia.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Zlepšuje vonkajší imidž hotela na pritiahnutie vyššieho počtu klientov.
Zvyšuje pohodlie hostí.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Vynikajúca efektívnosť pri automatizácii osvetlenia, úspora až 15 % nákladov na elektrinu.
Efektívna regulácia vody čerpanej do bazénu, úspora až 25 % energie.
Monitorovanie spotreby elektrickej energie, ktoré zabezpečí úsporu až 10 % nákladov.
30
Toto riešenie je možné použiť aj pri:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
30 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
V prípade búrky alebo vlhkosti sa ako prvý aktivuje istič. Prúdové chrániče RED môžu znovu
pripojiť zariadenie iba vtedy, ak sa chyba odstránila, pričom sa zaručí bezpečnosť osôb a systému.
Chráňte svoje zariadenie pomocou prepäťovej ochrany PRD.
Nádrže s dažďovou vodou môžu pomôcť znížiť spotrebu vody pri polievaní záhrad.
Produkty použité pri tomto riešení:
Súmrakový spínač
IC2000
Fotobunka
Časový spínač
IHP
Frekvenčný menič
Altivar 12
Centrálna meracia jednotka
PowerLogic PM700
Ovládanie osvetlenia vo vonkajších priestoroch hotela a zavlažovania záhrady
vonkajšom osvetlení pamätníkov, bazénov a záhrad.
31
Sektor budov > Hotely > Recepcia a haly
Ovládanie klimatizácie a osvetlenia
Chceli by ste zvýšiť
komfort ubytovania
svojich hostí?
Naším cieľom je dosiahnuť
najefektívnejšiu prevádzku vo všetkých
miestnostiach hotela.
Miestnosti by mali byť univerzálne: dnes
sa priestor môže použiť ako jedáleň,
zajtra ako konferenčná miestnosť
a pozajtra ako výstavná hala.
Zákazník by mal nájsť priestory
prispôsobené svojim potrebám.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Manažér hotela chce, aby všetky hotelové miestnosti a salóniky poskytovali
maximálnu flexibilitu pre plnenie potrieb zákazníkov.
Ako môžem dosiahnuť, aby bol môj hotel flexibilný?
Vďaka systému KNX od spoločnosti Schneider Electric môžete zabezpečiť
100 % flexibilitu vášho zariadenia. Komunikačná zbernica nám umožňuje
konfigurovať naše zariadenie tak, ako chceme, bez potreby ďalších
stavebných úprav alebo kladenia nových káblov.
Aké výhody ovládania mi ponúka systém KNX?
Systém KNX nám umožňuje ovládať osvetlenie a nastaviť ho podľa našich
požiadaviek. Môžeme centralizovať, regulovať a riadiť osvetlenie z niekoľkých
miest, ako aj vytvárať rôzne svetelné kulisy, ktoré stačí naprogramovať.
Čo ešte ponúka systém KNX?
Systém KNX nám umožňuje ovládať oveľa viac ako len osvetlenie. Môžeme
jednoducho spravovať všetky zariadenia a služby, ktoré sú pripojené k zbernici
KNX.
Spravovanie budovy, regulácia podľa času alebo podmienok, regulácia
konštantného osvetlenia – všetko je možné pomocou systému KNX.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách
68 a 70.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Maximálnym využitím zariadení môžete dosiahnuť oveľa vyšší výkon vo svojich priestoroch.
Budete schopní získať viac zákazníkov s flexibilnými zariadeniami, ktoré spĺňajú ich potreby.
Pomocou systému KNX môžete neustále rozšírovať vaše aplikácie, a tak rásť podľa aktuálnych potrieb.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Môžete zautomatizovať systémy osvetlenia a klimatizácie a zároveň ich zefektívniť.
Implementáciou systému automatizácie budov KNX od spoločnosti Schneider Electric môžete ušetriť až 35 % energie.
32
Toto riešenie je možné použiť aj vo:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
35 %
až
ergie
úspora en
Ovládanie klimatizácie a osvetlenia
verejných budovách, kanceláriách, luxusných domácnostiach…
Neefektívne
Zapamätajte si...
Systém KNX nie je majetkom jediného výrobcu. Preto máte po jeho spustení možnosť rozšíriť
funkcie produktmi od viac ako 150 spoločností, ktoré vyrábajú vzájomne kompatibilné prvky.
Produkty použité pri tomto riešení:
Tlačidlo
KNX
Termostat
KNX
Dotykový panel
IP
33
Sektor budov > Hotely > Spoločné zóny
Automatické osvetlenie na chodbách, schodiskách
a toaletách
Čo keby mali hostia
pohodu aj vo verejných
priestoroch?
Toalety sú verejné priestory pre všetkých
hostí a musia byť vhodne klimatizované.
Verejné priestory by mali byť dobre
osvetlené a vetrané.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Zákazník vojde do kúpeľne a keď vyjde von, nechá svetlo svietiť.
Pomocou pohybového detektora Argus sa svetlá zapínajú a vypínajú vtedy,
keď hosť vojde do priestoru, alebo keď priestor opustí.
Systém vetrania v kúpeľni je trvale zapnutý.
Druhý nezávislý výstup pohybového detektora Argus sa použije na vypnutie
odsávania niekoľko minút po tom, ako snímač zistí, že hosť odišiel.
V spoločných priestoroch s prirodzeným zdrojom svetla plytváme energiou
tým, že nechávame svetlá svietiť.
Pomocou detektora stmievania Argus môžeme regulovať osvetlenie
v spoločných priestoroch podľa množstva prirodzeného svetla.
Osvetlenie by sa malo aktivovať presne
vtedy, keď to bude potrebné.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách 80,
88 a 108.
Ak sú svetlá zapnuté, keď sa v priestore
nenachádzajú žiadne osoby, je to
plytvanie.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Poskytnite klientom maximálne pohodlie a výrazne znížte účet za elektrinu.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Riadením osvetlenia vo všetkých priestoroch ušetríte až 20 % energie.
Zabezpečte na toaletách vhodný systém vetrania.
34
Toto riešenie je možné použiť aj vo:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
úroveň
Efektívne
A
20 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Efektívne riaďte technické alarmy (pre prípad požiaru, úniku vody...).
Odporúča sa nainštalovať systémy na úsporu vody, ako sú automatické ventily s infračervenými
snímačmi.
Produkty použité pri tomto riešení:
Pohybový detektor
Argus
Súmrakový spínač
Argus
Automatické osvetlenie na chodbách, schodiskách a toaletách
verejných priestoroch a toaletách v každom verejnom priestore, ako sú reštaurácie
a kancelárie.
Časový spínač
IHP
35
Sektor budov > Hotely > Miestnosti
Ovládanie osvetlenia a atmosféry
Čo keby sa hostia cítili
ako doma?
Problémy s nastavením všetkých služieb,
ako sú klimatizácia, žalúzie a osvetlenie,
podľa vopred nastavených plánov alebo
želaní hostí.
Potreba funkčného centralizovaného
systému osvetlenia, klimatizácie
a ventilácie, keď hostia nie sú
v miestnosti.
Nie je možné poznať stav zariadenia
z recepcie hotela.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Je potrebné maximalizovať využitie prirodzeného svetla.
Toto je možné dosiahnuť rozdelením osvetlenia do jednotlivých sektorov
v miestnosti v závislosti od prirodzeného svetla. Zbernica KNX to môže
ovládať automaticky.
Ak je okno otvorené, nemalo by sa plytvať energiou.
Toto sa dá dosiahnuť prostredníctvom systému KNX od spoločnosti
Schneider Electric. Postačí inštalovať senzory, ktoré detekujú zatvorenie
okien. Systém na základe tejto informácie vypne systém klimatizácie.
Budenie na svitaní za denného svetla.
Inštaláciou automatického modulu žalúzií integrovaného do systému KNX
od spoločnosti Schneider Electric si môže hosť zvoliť čas otvorenia
a zatvorenia žalúzií pomocou užívateľského displeja.
Všetko prirodzené svetlo, ktoré
prechádza presklenými časťami budovy,
sa nevyužíva.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách
68 a 70.
Ak niekto otvorí okno, klimatizácia by
sa mala vypnúť.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Hotel sa stáva výnimočným.
Redukcia návštev servisných technikov a jednoduchá detekcia porúch.
Nebude sa plytvať elektrickou energiou nevhodným využívaním zariadení, čím sa zníži spotreba energie na plnenie
potrieb zákazníkov.
Pre vašich klientov:
Vaši zákazníci dostanú služby na mieru, ako keby boli doma.
Tieto špeciálne služby posilnia celkovú spokojnosť zákazníkov a ich lojálnosť voči hotelu.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Integrovaný systém ovládania KNX umožňuje úsporu energie na osvetlení a klimatizácii až o 30 %.
Tieto úspory sa odrazia v znížení účtov za elektrickú energiu a v ochrane životného prostredia.
36
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň A
30 %
až
Ovládanie osvetlenia a atmosféry
knižniciach, nákupných centrách, reštauráciách, nemocniciach, luxusných
domácnostiach, v obchodoch a nákupných centrách.
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Využite manažment alarmov a chráňte elektronické a elektrotechnické zariadenia prepäťovými
ochranami PRD.
Solárne systémy pre ohrev vody sú vhodným doplnkom pre redukciu odberu elektrickej energie
zo siete.
Produkty použité pri tomto riešení:
Multifunkčné tlačidlo
KNX
Pohybový detektor
KNX
Regulátor/snímač
KNX
37
Sektor budov
Obchodné priestory
a reštaurácie
30 % úspora s optimálnym riadením energie.
2
3
1
38
á
nergetick
fektívnosť
1
Vytvorte atmosféru pomocou osvetlenia
40
2
Riadenie osvetlenia a klimatizácie
v reštaurácii
42
Odsávanie pár a klimatizácia v kuchyni
44
Multifunkčné spínače Ikeos a súmrakové spínače IC2000 s fotobunkami.
Automatické stmievače STD, frekvenčný menič Altivar a časový spínač IHP.
3
Frekvenčný menič Altivar, časový spínač IHP a týždenne programovateľný
termostat Unica.
A tiež...
Ovládanie klimatizácie a prítomnosti
osôb na parkovisku
14
Ovládanie vonkajšieho osvetlenia
a ovládanie zavlažovania záhrad
30
Ovládanie klimatizácie a osvetlenia
na recepcii a v salónikoch
32
Automatické osvetlenie na chodbách,
schodiskách a toaletách
34
Meranie spotreby a riadenie energie
56
Frekvenčný menič Altivar a pohybový detektor Argus.
Súmrakový spínač IC2000, frekvenčný menič Altivar, časový spínač IHP
a centrálna meracia jednotka PM700.
Systém KNX od spoločnosti Schneider Electric.
Pohybový detektor Argus a súmrakový spínač.
Výkonový istič Compact NSX, prepäťová ochrana PRD
a kompenzačný rozvádzač Varset Harmony.
39
Obchodné priestory
Vytvorte atmosféru pomocou osvetlenia
Môžete zvýšiť záujem
zákazníkov, a zároveň
ziskovosť svojho
zariadenia?
Požiadavkou je zabezpečiť dostatočné
vonkajšie aj vnútorné osvetlenie predajní.
Potrebujeme pritiahnuť pozornosť
zákazníkov zvonku aj v predajni.
Chceme využívať len nevyhnutné
množstvo elektrickej energie.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Na zdôraznenie najdôležitejších predajných priestorov a rôznych potrieb
vyplývajúcich pre každý z nich inštalatér odporúča automatizačný systém
Ikeos.
Ako môžem ešte viac zviditeľniť svoje obchodné priestory?
Ak chcete zapnúť osvetlený znak, môžete ho pripojiť k jednému zo vstupov
systému Ikeos IC2000. V prípade potreby možno pripojiť aj fotobunku.
Na zvýšenie viditeľnosti priestorov môžeme zabezpečiť aj trvalé osvetlenie.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 110.
Nemusím sa viac znepokojovať, či sa v sklade nezabudlo zhasnúť?
Na automatické vypnutie osvetlenia môžeme použiť funkciu časovača
systému Ikeos. Už sa viac nebudete musieť strachovať, že ste zabudli
zhasnúť.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 106.
Môžem si zadefinovať, kedy zostane osvetlenie výkladu zapnuté?
Čas, kedy má byť osvetlenie výkladu zapnuté, môžete určiť pomocou ročne
programovateľného časového spínača Ikeos. Môžete tak stanoviť presný čas
a dni, kedy by malo osvetlenie zostať zapnuté.
Tá istá funkcia umožňuje automaticky zapnúť a vypnúť osvetlenie
a klimatizáciu v rôznych priestoroch obchodu, ktoré zostanú otvorené pre
verejnosť, napríklad skúšobné kabínky, výklad a sklad, vďaka čomu sa
vyhnete zbytočnému nočnému svieteniu.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Už sa nebudete musieť každý deň zaoberať osvetlením, viac času budete môcť venovať podnikaniu a zákazníkom.
Vaše podnikanie získa imidž, ktorý bude pre vašich zákazníkov atraktívnejší.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Účet za elektrinu už pre vás nebude prekvapením, pretože pri riadení osvetlenia sa budú automaticky monitorovať
a znižovať náklady na elektrinu, a tým sa bude zvyšovať vaša ziskovosť.
40
Toto riešenie je možné použiť aj pri:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
úroveň
Efektívne
A
25 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Vytvorte atmosféru pomocou osvetlenia
osvetlení priestorov pre zákazníkov v baroch, reštauráciách, supermarketoch
či kinách.
Riešenie šité zákazníkovi na mieru, ktoré sa vyžaduje pri väčších inštaláciách, možno dosiahnuť
pomocou programovania Zelio Logic a diaľkového ovládania.
Kontrola teploty v miestnosti pomocou termostatu a zachovanie jej konštantnej úrovne výrazne
prispievajú k úspore energie.
Inštalácia motorov do roliet a žalúzií efektívne prispieva k regulácii klimatizácie.
Produkty použité pri tomto riešení:
Multifunkčný časový spínač
Ikeos
Súmrakový spínač
IC2000
Fotobunka
41
Sektor budov > Reštaurácie > Stolovacia časť
Riadenie osvetlenia a klimatizácie v reštaurácii
Chceli by ste, aby sa
k vám zákazníci vracali
častejšie?
Spoločné verejné priestory musia
zákazníkom ponúkať príjemnú
atmosféru.
Klimatizácia má často vysokú spotrebu,
ale nízky výkon.
Je logické, že existujú aj dôležitejšie veci,
ako tráviť hodiny ladením klimatizácie.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Je možné, že dobré osvetlenie spotrebuje viac energie, ako je nevyhnutné.
Inštaláciou riadených stmievačov STD je možné vytvárať svetelné kulisy
a znižovať, alebo zvyšovať výkon osvetlenia. Môžete vytvárať rôzne zóny
osvetlenia riadené stmievačom, napríklad priestor baru s dodatočným
nízkoenergetickým osvetlením a ďalšiu oblasť v reštaurácii, kde bude
nainštalované žiarivkové osvetlenie na reguláciu intenzity svetla tlačidlami.
Dlhým stlačením sa svetlo zintenzívni, alebo naopak zoslabí.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 92.
Chceme zabrániť tomu, aby ventilácia, v prípade neprítomnosti osôb
v miestnosti, fungovala na maximálny výkon.
Pomocou frekvenčného meniča Altivar môžete ovládať rýchlosť ventilácie
podľa počtu osôb v miestnosti.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 78.
Vytvárame pre svojich klientov pohodlné prostredie bez toho, aby sa museli
starať o zapínanie alebo vypínanie klimatizácie.
Časový spínač IHP zabezpečuje zapnutie a vypnutie klimatizácie a ventilácie
a zabraňuje tak ich zapnutiu po zatvorení reštaurácie.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 108.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Zútulníme vaše prostredie a klient sa tak bude cítiť príjemnejšie a pohodlnejšie.
Predĺženie životnosti inštalácie vďaka riadenému spúšťaniu a vypínaniu aplikácií, a zároveň predídenie problémom
vznikajúcim pri okamžitom spínaní.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Výdavky na energiu redukujeme tromi spôsobmi:
–Znížením spotreby energie využívanej na osvetlenie prostredníctvom riadených stmievačov.
–Používaním frekvenčných meničov, vďaka ktorým je možné ušetriť až 50 % energie.
–Ovládaním zapínania/vypínania klimatizácie sa vyhneme nadbytočnej spotrebe elektrickej energie.
42
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
30 %
až
ergie
úspora en
Nastavte osvetlenie a klimatizáciu
knižniciach, halách hotelov...
Neefektívne
Zapamätajte si...
Nezabúdajte efektívne riadiť technické alarmy (pre prípad požiaru, úniku vody...) a chráňte svoje
elektrické zariadenie pred prepätím pomocou prepäťovej ochrany.
Produkty použité pri tomto riešení:
Riadený stmievač
STD
Frekvenčný menič
Altivar 21
Časový spínač
IHP
43
Sektor budov > Reštaurácie > Kuchyňa
Odsávanie pár a klimatizácia
Čo tak mať pohodlnejšiu
a výkonnejšiu kuchyňu?
Priestor v kuchyni je malý a zvyčajne
veľmi rušný. Pridajte k tomu náročné
pracovné podmienky ako je teplo, dym,
pachy...
Existujú obdobia, kedy kuchyňa
potrebuje vysoký výkon alebo
klimatizáciu, a iné obdobia, kedy je takýto
výkon zbytočný.
Zamestnanci by sa mali zamerať na
zlepšenie kvality kulinárskych pochúťok,
a nie na ovládanie klimatizáce.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Hoci kuchyňa potrebuje správnu ventiláciu, mala by ju mať k dispozícii
v obdobiach, kedy je to potrebné. Ak teda v kuchyni nie je nevyhnutné
využívať maximálny výkon ventilácie, je vhodné ho regulovať.
Altivar efektívne riadi rýchlosť odsávania znižovaním alebo zvyšovaním
rýchlosti podľa potreby. Frekvenčný menič môže byť pripojený
k centralizovanému systému riadenia budov. Výberom meniča s vyšším
krytím (IP54) a ochranou voči chemicky náročnému prostrediu je možné
tento prvok implementovať aj priamo do zariadení v kuchyni. Navyše
v prípade požiaru a tvorby dymu je k dispozícii bezpečnostná funkcia
núteného riadenia ventilácie.
Denný manažment spúšťania ventilácie je možné riadiť časovým spínačom IHP.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 78.
Ak je nainštalovaná klimatizácia, musí byť schopná automatickej regulácie
bez zásahu človeka.
Pomocou týždenne programovateľného termostatu Unica je možné zadať
teplotu, ktorá by sa mala udržiavať. Automatizáciou klimatizácie, ktorá sa
prispôsobí vašim požiadavkám, sa vyhnete nadbytočnej spotrebe.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 98.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Vďaka lepším pracovným podmienkam a pohodliu personálu kuchyne bude podnikanie efektívnejšie, s lepšou úrovňou
služieb zákazníkom.
Regulácia otáčok ventilátorov frekvenčným meničom predĺžuje ich životnosť a chráni motory a inštaláciu.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Pri znížení odsávania ventilátora na 80 % menovitej hodnoty sa zníži spotreba elektrickej energie o 50 %.
Vďaka automatickému riadeniu vypínania klimatizácie sa môže ušetriť až 30 % nákladov.
44
Toto riešenie je možné použiť aj pri:
Odsávanie pár a klimatizácia
ventilácii a klimatizácii v posilňovniach, školských halách, kanceláriách...
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
30 %
až
e
energi
úspora
Neefektívne
Zapamätajte si...
Nezabúdajte efektívne riadiť technické alarmy (pre prípad požiaru, úniku vody...) a chráňte svoje
elektrické zariadenie pred prepätím pomocou prepäťovej ochrany.
Bezpečnostno-požiarny poriadok v budovách a kontrola odsávania dymu v priemyselných
kuchyniach so špecifikáciami pre filtračné ventilátory a kryty.
Produkty použité pri tomto riešení:
Frekvenčný menič
Altivar 21
Časový spínač
IHP
Týždenne programovateľný
termostat Unica
45
Sektor budov
Školy
Implementácia energeticky efektívnych opatrení
môže zabezpečiť až 30 % úsporu elektrickej energie.
2
1
3
46
á
nergetick
fektívnosť
1
Prispôsobte ventiláciu a osvetlenie
požiadavkám škôl
48
Nastavte teplotu a osvetlenie podľa
požiadaviek v telocvični
50
Zabezpečte pohodlie študentov v knižnici
52
Pohybový detektor Argus, časový spínač IHP a frekvenčný menič Altivar 21.
2
Frekvenčný menič Altivar 21, časový spínač IHP a detektor stmievania Argus.
3
Frekvenčný menič Altivar, časový spínač IHP a týždenne
programovateľný termostat Unica.
A tiež...
Ovládanie vonkajšieho osvetlenia
a zavlažovania záhrady
30
Automatizácia osvetlenia na chodbách,
schodiskách a v sprchách
34
Súmrakový spínač IC2000, frekvenčný menič Altivar, časový spínač IHP
a centrálna meracia jednotka PM700.
Pohybový detektor Argus a súmrakový spínač.
Meranie spotreby a riadenie energie
Vžkonový istič Compact NSX, prepäťová ochrana PRD
a kompenzačný rozvádzač Varset Harmony.
56
47
Sektor budov > Školy > Triedy
Prispôsobte ventiláciu a osvetlenie požiadavkám škôl
Prečo by sa nemohol
zvýšiť komfort
v školách?
Študenti a učitelia potrebujú mať tie
najlepšie podmienky, aby mohli vyťažiť
z vyučovacích hodín maximum.
Triedy nemajú vlastnú ventiláciu ani
osvetlenie, ktoré by bolo prispôsobené
ich funkcii.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Osvetlenie je príliš alebo nedostatočne intenzívne vzhľadom na denný čas
a ročné obdobie.
Systém detektora Argus zapína a vypína svetlo s ohľadom na intenzitu
prirodzeného svetla a prítomnosť študentov.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách
80 a 88.
Triedy sú uzavreté priestory s veľkým počtom ľudí, a preto je potrebná
adekvátna výmena vzduchu.
Ventiláciu tried je možné spúšťať prostredníctvom programovateľného
časového spínača IHP. Okrem toho použitím frekvenčného meniča Altivar 21
na ovládanie rýchlosti ventilátora v závislosti od požadovaného prietoku šetrí
energiu.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách
78 a 108.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Zlepšenie podmienok počas vyučovacieho procesu pre učiteľov a študentov.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Výrazná redukcia odoberanej energie v porovnaní s neriadenou ventiláciou a osvetlením.
48
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
30 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Je nevyhnutné zabezpečiť riadenie alarmov a manažment núdzového osvetlenia.
Podľa európskej normy EN 12464-1 by mala byť v triedach zabezpečená intenzita
osvetlenia na úrovni 300 luxov.
Prispôsobte ventiláciu a osvetlenie plánu školy
konferenčných miestnostiach, v budovách s kanceláriami alebo v konferenčných
sálach v hoteloch.
Produkty použité pri tomto riešení:
Detektor pohybu
Argus
Časový spínač
IHP
Frekvenčný menič
Altivar 21
49
Sektor budov > Školy > Telocvične
Nastavte teplotu a osvetlenie podľa požiadaviek
Prečo nešetriť energiou
aj v telocvičniach?
Tento systém sa používa v rôznych
priestoroch (šatniach, klubovniach…).
Iné sú požiadavky na riadenie energie
v šatniach, záujmových klubovniach
a iné na plavárňach.
Používateľ sa nestará o spotrebu energie
v rôznych priestoroch.
Odsávanie vlhkosti v sprchách beží
neustále.
Ďalšie informácie o príslušnej
aplikácii nájdete na strane 98.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Musíme zabezpečiť, aby vlhkosť v sprchách nedosiahla príliš vysokú
úroveň.
Existuje niekoľko spôsobov, ako to dosiahnuť. Najefektívnejšou alternatívou
v tomto prípade je ovládanie otáčok ventilátora prostredníctvom frekvenčného
meniča Altivar a regulátora vlhkosti. Ventilátor funguje pri otáčkach, ktoré sú
nastavené podľa miery vlhkosti, a preto šetrí energiu.
V klubovni potrebujeme riadiť osvetlenie a ventiláciu optimálnym spôsobom
podľa požiadaviek prítomných osôb.
Vďaka detektorom Argus môžeme zapnúť osvetlenie a vetranie iba vtedy, keď
sa miestnosť používa.
Takisto optimalizujeme spotrebu motora ventilátora pomocou frekvenčného
meniča Altivar.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 78.
Väčšinu dňa je v telocvični k dispozícii dostatok svetla a nemáme potrebu
zažínať všetky svetlá.
Pomocou súmrakových spínačov Argus budeme riadiť zapínanie a vypínanie
svetiel tak, aby sme čo najlepšie využili prirodzené svetlo. Prostredníctvom
riešenia KNX je možné dosiahnuť centralizované riešenie pre riadenie
všetkých prvkov v jednom systéme.
Na plavárni nastavíme zapínanie a vypínanie klimatizácie, ventilácie
a osvetlenia podľa vopred nastaveného plánu činností.
V závislosti od vašich potrieb môžeme s časovým spínačom IHP nastaviť
aktiváciu klimatizácie alebo ventilácie istý čas pred otvorením, ako aj čas
zapnutia osvetlenia s príchodom personálu. Takisto môžeme optimalizovať
čerpanie vody pomocou frekvenčného meniča Altivar, ktorý zabezpečí vyšší
alebo nižší prietok.
Výhody
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách
76 a 78.
Pre majiteľa systému:
Náklady sa podstatne zredukujú vďaka nižšej spotrebe energie a servis sa upraví podľa konkrétnych potrieb
používateľov.
Životný cyklus vašich zariadení bude dlhší vďaka plynulému štartu, ktorý riadi frekvenčný menič.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Významná úspora energie o 30 % použitím detekcie prítomnosti a až o 50 % použitím frekvenčných meničov.
50
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
úroveň
Efektívne
A
30 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Programovateľné relé Zelio Logic s modemom GSM umožňujú prijímať správy o alarmoch systému
v mobilnom telefóne. Ak to váš systém umožňuje, môžete nainštalovať fotovoltické panely na výrobu
elektrickej energie alebo solárny systém na ohrev vody.
Centralizované zariadenia klimatizácie a ventilácie s objemom viac ako 10 000 m³/h sa musia riadiť
špecifickým poriadkom zohľadňujúcim vlastnosti zariadenia.
Nastavte teplotu a osvetlenie podľa potrieb
miestnostiach prvej pomoci, verejných športových zariadeniach, súkromných
telocvičniach, kúpeľných centrách.
Produkty použité pri tomto riešení:
Frekvenčný menič
Altivar 21
Časový spínač
IHP
Súmrakový spínač
Argus
51
Sektor budov > Školy > Knižnica
Zabezpečte pohodlie študentov
Vedeli ste, že vyššie
pohodlie zabezpečuje
vyšší výkon?
Máme veľký priestor s množstvom svetla
počas špecifických častí dňa.
Chceme vo všetkých miestnostiach
využívať maximum prirodzeného svetla.
Potrebujeme tiché prostredie vhodné na
štúdium.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Osvetlenie je zapnuté vo všetkých priestoroch bez ohľadu na prítomnosť
osôb.
Pohybové snímače Argus sú vhodným prvkom pre riadenie osvetlenia
v priestoroch s možnosťou vplyvu prirodzeného svetla.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách 80,
82 a 88.
Ide obyčajne o chodby s poličkami na knihy, ktoré nepotrebujú byť neustále
osvetlené.
Na začiatku a na konci chodby nainštalujte pohybový snímač Argus, ktorý
zapne svetlo počas vyhľadávania kníh na poličkách.
Čitáreň sa obyčajne nachádza v oblasti s vyšším množstvom prirodzeného
svetla.
Inštaláciou súmrakového spínača IC2000 s fotobunkou aktivujeme svetlá
v príslušnej oblasti, kde nie je postačujúci externý zdroj svetla.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 110.
Vyhýbajte sa situáciám, kedy je knižnica zatvorená a klimatizácia pracuje.
Pomocou časového spínača IHP naplánujte aktiváciu a deaktiváciu
klimatizácie.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 76.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Zabezpečíte vyšší výkon a pohodlie pre používateľov knižnice.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Riadenie osvetlenia a klimatizácie zabezpečuje, že sa budú používať len vtedy, keď to bude potrebné.
Vďaka týmto riešeniam môžeme dosiahnuť až 20 % úsporu.
52
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
20 %
až
Zabezpečte pohodlie študentov
spoločných priestoroch v hoteloch, skladoch, kanceláriách, verejných knižniciach...
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Efektívne riaďte technické alarmy (požiar, úniky plynu a vody) a chráňte elektrické zariadenie pred
prepätím použitím zvodičov prepätia.
Produkty použité pri tomto riešení:
Pohybový snímač
Argus
Časový spínač
IHP
Pohybový snímač
Argus 220
Súmrakový spínač
IC2000
Fotobunka
53
Priemyselný sektor
Štandardné riešenia
Riešenia, ktoré pomáhajú šetriť energiu až o 30 %.
1
54
á
nergetick
fektívnosť
1
Meranie spotreby a riadenie energie
Výkonový istič Compact NSX, prepäťová ochrana PRD
a kompenzačný rozvádzač Varset Harmony.
A tiež...
Ovládanie vonkajšieho osvetlenia
Súmrakový spínač IC2000, časový spínač IHP a centrálna meracia jednotka PM700.
56
30
55
Priemyselný sektor > Štandardné riešenia > Technický systém
Meranie spotreby a riadenie energie
Čo tak mať informácie
o spotrebe vašich
zariadení?
Zariadenie má vysokú spotrebu
a plynulosť prevádzky je veľmi dôležitá.
Máme požiadavku na zvýšenie
produktivity.
Potrebujeme, aby bolo zariadenie, ktoré
je dôležité pre výrobu, chránené proti
nadprúdom, skratom, prepätiam, ...
Odporúčania týkajúce sa efektivity:
Účet za elektrinu je veľmi vysoký a existuje mnoho odberných miest
v rôznych priestoroch.
Ak budete chrániť svoje zariadenie pomocou nového ističa Compact NSX
s pokročilou ovládacou jednotkou, budete môcť sledovať spotrebu každej časti
systému a určiť miesta s nadmernou spotrebou.
Chceme mať pravidelne informácie o stave jednotlivých zariadení
v prevádzke a manažovať ich z jedného miesta.
Prostredníctvom komunikačného Modbus modulu dokážeme nameranú
energiu z každej časti prevádzky distribuovať a riadiť z jedného miesta.
Prepätia spôsobené búrkou alebo manipuláciou so sieťou môžu poškodiť
prijímače.
Nainštalujte prepäťovú ochranu PRD k elektronickým a elektrotechnickým
zariadeniam. Tento prvok dokáže ochrániť zariadenie tak, aby bola
zabezpečená čo najlepšia plynulosť prevádzky.
Svetlá v technických miestnostiach sú vždy zapnuté.
Pomocou pohybového snímača Argus zabezpečujeme zapínanie svetla iba
vtedy, ak si to vyžaduje používateľ.
V každom odvetví je mnoho strojov, ktoré generujú jalový výkon, ako aj
vyššie harmonické kmity v zariadení. Bránia zvýšeniu spotreby energie,
a teda vysokým účtom za elektrinu.
Inštaláciou kompenzačného rozvádzača Varset Harmony s neladenou
tlmivkou môžete zredukovať odber reaktívnej zložky energie, a tak výraznejšie
znížiť náklady. Zároveň sa zvyšuje ochrana pred účinkami harmonických
kmitov tvorených pohonmi elektrických strojov.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Menej porúch garantuje vyššiu produktivitu.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Oveľa efektívnejšie využitie energie. Redukciou jalovej energie je možné znížiť náklady za elektrickú energiu až o 30 %.
Meranie a monitorovanie spotreby elektrickej energie navyše prispieva k efektívnejšiemu využitiu energie
a uvedomelejšiemu správaniu sa, čo umožňuje ušetriť až 10 % elektrickej energie.
56
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
30 %
až
ergie
úspora en
Meranie spotreby a riadenie energie
technickom systéme v stredne veľkom alebo veľkom sektore služieb.
Neefektívne
Zapamätajte si...
Efektívne riaďte technické alarmy (požiar, úniky plynu a vody) a zabezpečte plynulosť služby
použitím radu prúdových chráničov RED.
Produkty použité pri tomto riešení:
Ističe Compact NSX
Prepäťová ochrana
PRD
Pohybový snímač
Argus
Kompenzačný rozvádzač
Varset Harmony
57
Priemyselný sektor
Špecifické riešenia
Riešenia na mieru pre každú spoločnosť až s 30 % úsporou.
58
á
nergetick
fektívnosť
1
Ovládanie záťaže
60
2
Ovládanie osvetlenia v nákladiskách
a skladových priestoroch
62
Automatizácia dopravníkov
64
Relé Zelio Control, napájanie Phaseo a dotykový panel Magelis.
Pohybový snímač Argus 360, súmrakový spínač IC2000 a fotobunka.
3
Programovateľný automat Twido, frekvenčný menič Altivar 312,
ovládanie Harmony a multifunkčné tepelné relé TeSys T.
59
Špecifické riešenia > Dielne
Ovládanie záťaže
Prečo neriadiť zapínanie
a vypínanie záťaže
inteligentne a zároveň si
znížiť účty za elektrinu?
Dostanem vysokú pokutu za prekročenie
15 minútového maxima, alebo sa musím
zmluvne dohodnúť na vyššom výkone,
ako potrebujem?
Ak dôjde k poklesu napätia, chcem mať
možnosť vybrať určité zariadenia, ktoré
ostanú v prevádzke.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Ako znížiť zmluvný výkon bez zníženia výkonu mojej siete?
Pri väčších pohonoch a zariadeniach je vhodné nespúšťať ich súčasne
v rovnaký čas. Tým sa zníži maximálna hodnota odoberaného výkonu.
Prostredníctvom desiatich 6 A výstupov je možné priamo ovládať spúšťače
jednotlivých zariadení. V prípade rozšírenia je možné komunikačne prepojiť
viac Zelio Logic relé v kaskáde, a tak spúšťať všetky pohony v prevádzke
podľa naprogramovaného procesu.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na strane 120.
Ak sieť dočasne klesne, chcel by som sa pokúsiť zachovať niektoré
zariadenia v prevádzke.
Relé Zelio Logic možno naprogramovať tak, aby sa dala určiť priorita
a odľahčenie siete sa zabezpečí odpojením neprioritných záťaží.
Inštaláciou stabilizovaného zdroja Phaseo sa zachovajú kritické časti
zariadenia v chode.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Predĺžte cyklus zariadenia, keďže postupné zapínanie a vypínanie zabezpečuje absorpciu týchto vrcholových
prechodných napätí ostatnými záťažami v sieti.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Znížte svoje účty za elektrinu dosiahnutím nižšieho zmluvného výkonu.
60
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Ovládanie záťaže
hoteloch, nemocniciach, kinách, reštauráciách, veľkých skladoch, priemyselných
dielňach, kanceláriách...
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
10 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
V prípade aktivácie ističa v dôsledku búrky, vlhkosti alebo falošných alarmov môže prúdový chránič
RED znovu pripojiť zariadenie iba vtedy, ak sa chyba odstránila, čím sa zaručí bezpečnosť osôb
a zariadenia a plynulosť služby.
V priemyselných priestoroch je nevyhnutné používať bezhalogénové káble.
Produkty použité pri tomto riešení:
Programovateľné relé
Zelio Logic
Dotykový panel
Magelis
Napájací zdroj
Phaseo
61
Špecifické riešenia > Logistika a sklad
Ovládanie osvetlenia v nákladiskách a skladových
priestoroch
Chcete zabezpečiť
správne osvetlenie
nákladiska len vtedy,
keď je to potrebné?
Nákladiská a skladové priestory sú rôzne
veľké priestory, ktoré si nevyžadujú
osvetlenie 24 hodín denne.
Musia byť vhodne osvetlené len vtedy,
keď sa používajú.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Osvetlenie ostáva kvôli ručnému ovládaniu rozsvietené aj 24 hodín denné.
Je možné, že po zatvorení nákladiska zostanú niektoré svetlá rozsvietené
počas celej noci. Zamestnanci sú zaneprázdnení prácou a nemôžu každú
chvíľu zapínať a vypínať osvetlenie v jednotlivých častiach haly.
Môžeme strategicky umiestniť pohybové snímače Argus do každej časti
prevádzky, aby sa osvetlili len tie miestnosti, v ktorých sa vykonáva práca.
Takto môžeme tvoriť rôzne zóny s nezávislou prevádzkou osvetlenia
a optimalizáciou odberu elektrickej energie.
Pomocou súmrakového spínača IC2000 a fotobunky môžete regulovať prah
svetla v každej zóne v závislosti od externého svetla osvetľujúceho priestor.
Nie vždy využívame prirodzené svetlo
v priebehu dňa.
Ďalšie informácie o príslušnej aplikácii nájdete na stranách
80 a 110.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Kvalitnejšie pracovné podmienky vďaka automatizácii osvetlenia.
Pravdepodobnosť zníženia počtu úrazov.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Potenciálne zníženie účtov za elektrinu s úsporou energie až 15 %.
62
Toto riešenie je možné použiť aj v:
Riešenia potrebné na dosiahnutie
istej úrovne energetickej
efektívnosti
Efektívne
úroveň
A
15 %
až
ergie
úspora en
Neefektívne
Zapamätajte si...
Nainštalovaním núdzového osvetlenia OVA zaistíte potrebné množstvo svetla v prípade
výpadku prúdu.
Produkty použité pri tomto riešení:
Pohybový snímač
Argus 360
Súmrakový spínač
IC2000
Ovládanie osvetlenia v nákladiskách a skladových priestoroch
prechodových oblastiach s príležitostným využitím v každej budove.
Fotobunka
63
Priemyselný sektor > Špecifické riešenia > Logistika a sklad
Automatizácia dopravníkov
Čo keby ste v procesoch
neplytvali elektrickou
energiou?
Niektoré dopravníky pracujú aj vtedy,
keď na nich nie sú žiadne produkty.
Keď sa dopyt po výrobe zníži, rýchlosť
dopravníkov a ich spotreba energie
zostane na rovnakej úrovni 100 %.
Odporúčania inštalatéra týkajúce sa efektivity:
Spustite a zastavte prevádzku s ohľadom na zaťaženie linky.
Pri malých inštaláciách, alebo pri inštaláciách len s jedným dopravníkom, je
potrebné pripojiť kontakty snímačov OsiSense priamo k cievkam stýkačov
TeSys. Ak by ste chceli efektívnejšie riešenie, navrhujeme nainštalovať
stýkače TeSys s nízkou spotrebou.
Pri zariadeniach strednej veľkosti, alebo pri zariadeniach s rôznymi
dopravníkmi, môžeme zabezpečiť jednoduché ovládanie pomocou
programovateľného automatu Twido. Naprogramovaním je možné spracovať
všetky signály a napr. synchronizovať zapínanie a vypínanie dopravníkov.
OsiSense a synchronizovať zapínanie a vypínanie dopravníkov.
Regulujte tempo výroby v závislosti od objednávok.
Inštaláciou frekvenčných meničov Altivar môžeme nastaviť rýchlosť
a spotrebu prevádzky v závislosti od dopytu. Môžeme to urobiť
manuálne zvýšením alebo znížením rýchlosti, alebo pomocou príkazov
z programovateľného automatu Twido.
Riaďte, informujte a signalizujte všetky stavy procesu.
Pre jednoduchú možnosť riadenia a signalizácie sú k dispozícii ovládače
a signalizačné prvky nízkeho výkonu Harmony.
Výhody
Pre majiteľa systému:
Vhodne navrhnutá automatizácia zamedzí predčasnému opotrebovaniu materiálu a zároveň zníži prestoje stroja
v dôsledku porúch a následne zvýši jeho produktivitu.
Znížením účtov za elektrinu znížite výrobné náklady.
S ohľadom na energetickú efektívnosť:
Nízkostratové ovládanie stýkačov TeSys redukuje spotrebu elektrickej energie až o 55 %.
64
Toto riešenieTwido
je možné použiť aj v:
Q2
GV2
Phaseo
Riešenia potrebné na dosiahnutie
KM1
istej úrovne energetickej
TeSys
D
efektívnosti
úroveň
Efektívne
A
30 %
až
ergie
úspora en
Automatizácia pásových dopravníkov
Multi 9
nákladiskách, baliacich strojoch, pásových dopravníkoch supermarketu.
Neefektívne
Zapamätajte si...
Chráňte svoje priemyselné zariadenie prostredníctvom bezpečnostných modulov Preventa,
ktoré zabezpečujú ochranu osôb a zariadení a okamžité zastavenie procesov v núdzovej situácii.
Prispievajú k splneniu požadovaných bezpečnostných noriem pre stroje.
Efektívne riaďte technické alarmy (požiar, úniky plynu a vody) a chráňte elektrické zariadenia pred
prepätím použitím zvodičov prepätia.
V prípade búrky, vlhkosti alebo falošných alarmov sa ako prvý aktivuje istič. Prúdový chránič RED
môže znovu pripojiť zariadenie iba vtedy, ak sa chyba odstránila, čím sa zaručí bezpečnosť osôb
a zariadení.
Produkty použité
pri tomto
riešení:
Altivar
312
Programovateľný automat
Frekvenčný menič
Harmony bajo consumo
Signálky a ovládače
Harmony
bajo
consumo
Twido
Altivar 312
Harmony
Snímače
OsiSense
Stýkače
OsiSense
TeSys D
65
Praktické príklady
od spoločnosti
Schneider Electric
Energeticky efektívne
riešenia
Trvalo udržateľná
úspora energie
Meranie a monitorovanie
66
Záväzok
zákazníka
Energetická efektívnosť vyžaduje štruktúrovaný prístup.
Meranie, diaľkové monitorovanie a kontrola poskytujú
informácie, ktoré pomáhajú zákazníkom zachovať trvalo
udržateľnú úsporu elektrickej energie a zkvalitňujú
procesy v priemysle, stavebníctve a v súkromí.
Obsah
Ovládanie vzduchotechniky (kúrenie, ventilácia a klimatizácia)
Automatizácia ovládania osvetlenia, teploty a žalúzií
v kancelárskych budovách
Kombinácia ovládania osvetlenia, teploty a žalúzií
v kancelárskych budovách
Riadenie vypínania záťaže domácej elektrickej inštalácie
Riadenie ventilácie v hotelovej kúpeľni
Riadenie ohrevu vody vo verejných budovách
Zabezpečenie efektívnej prevádzky chladiaceho ventilátora
Ovládanie osvetlenia
Automatizácia osvetlenia v hale budovy
Automatizácia osvetlenia prístupovej cesty k domu
Automatizácia verejného osvetlenia podľa východu a západu slnka
Automatizácia osvetlenia v okolí budovy
Ovládanie osvetlenia v triedach
Lokálne ovládanie osvetlenia v kanceláriách
Osvetlenie na vytvorenie nálady v reštaurácii
Zabezpečenie efektívneho osvetlenia vstupu do panelového domu
Riadenie automatického osvetlenia podľa detekcie prítomnosti v dome
Riadenie automatického osvetlenia vo veľkých priestoroch
s pohybovými detektormi
Riadenie osvetlenia v garáži
Riadenie osvetlenia na hotelovej chodbe
Riadenie osvetlenia na schodiskách budov
Riadenie osvetlenia v rôznych častiach obchodu
Monitorovanie času osvetlenia a riadenie školského zvonenia
Optimalizácia osvetlenia hotelového parkoviska
Optimalizácia osvetlenia v miestnosti pomocou stmievačov
Optimalizácia osvetlenia výkladov
Kľúčový produkt EE
Strana
KNX
68
KNX, Argus
CDS
RTC
IHP
Altivar 21
70
72
74
76
78
Argus
CDM
IC Astro
IC 100
CDP ARGUS
IHP
STD 400, STD1000
MIN
CDM Unica
80
82
84
86
88
90
92
94
96
Unica
MIN
MIN
Časový spínač Unica
IKEOS
IHP
IC2000
Stmievač Unica
IC2000P+
98
100
102
104
106
108
110
112
114
Ovládanie motora
Optimalizácia čerpania v bazéne
Altivar 12
Optimalizácia ovládania vody v bazéne
IHP2c
Automatizácia domácnosti
116
118
120
Riadenie energie
Monitorovanie a analýza spotreby elektrickej energie v nákupnom centre
122
67
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie vzduchotechniky
Automatizácia ovládania osvetlenia, teploty a žalúzií
v kancelárskych budovách
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér prevádzky chce dosiahnuť výraznú úsporu
energie ovládaním všetkých parametrov osvetlenia,
kúrenia a žalúzií, a v budúcnosti chce mať možnosť
kedykoľvek jednoducho rozšíriť systém bez
pokladania nových káblov.
Pomocou systému zbernice KNX budú všetky zariadenia pripojené
k jednej zbernicovej linke. Keď aktivujete snímač (napríklad tlačidlom),
ovládač (napríklad ovládanie žalúzie) vykoná všetky požadované
príkazy. V prípade takejto požiadavky použijeme multifunkčné tlačidlo
spolu so snímačom jasu a prítomnosti a s regulátormi osvetlenia,
kúrenia a žalúzií.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ Multifunkčné tlačidlo KNX ARTEC so zónovým regulátorom teploty. Pohodlná riadiaca jednotka so štyrmi
funkčnými tlačidlami so zónovým regulátorom teploty a displejom.
QQ Funkcie multifunkčného tlačidla:
zapínanie, prepínanie, stmievanie, ovládanie žalúzií, funkcie v závislosti od stlačenia alebo uvoľnenia
tlačidla a dĺžky stlačenia, funkcie alarmu, cyklické čítanie externých hodnôt teploty…
QQ Funkcie zónového regulátora teploty.
QQ Typ ovládania: dvojpolohová regulácia, regulátor PI so spojitým signálom, regulátor PI s modulovaným
signálom (PWM).Výstup: spojitý v rozsahu 0 až 100 % alebo zapínanie/vypínanie.
KNX
Komponenty systému
zbernice
Multifunkčné tlačidlo KNX
68
Ovládanie
vzduchotechniky
> Výhody energetickej efektívnosti:
> Úspora energie automatickým ovládaním zapínania a vypínania zariadenia podľa požiadaviek okolia.
> Automatizácia sa nespolieha len na ľudský faktor a zabezpečuje úsporu elektrickej energie,
pričom poskytuje väčšie pohodlie a bezpečnosť.
Schéma riešenia
50 %
až
rgie
e
ra en
úspo
Multifunkčné
KNX
tlačidlo
KNX
multi-function
pushbutton
Komponent
systému
System component
Ovládanie
osvetlenia
Lighting control
Ovládanie
kúrenia
Heating control
Ovládanie
žalúzií
Sunblind control
KNX
Snímač
KNX
prítomnosti
Argus
KNX
Presence
Argus
KNX
Napájanie
KNX
power
supply
Riadiaca
Riadiaca
KNX
jednotka
control
KNX
KNX
Fan
jednotka
vzduchotechniky
unit
Riadiaca
KNX
jednotka
Blind
ovládania
žalúzií KNX
sensor
Pohon
Heating ventilu
kúrenia
valve drive
Blind
Žalúzie
Vzduchotechnika
Fan coil
Kontrola
Window
okna
contrast
Metallic grill
Kovová
mriežka
Diaľkové
Remote
control
ovládanie
Produkt
Multifunkčné tlačidlo KNX
Popis
Multifunkčné tlačidlo so zónovým regulátorom teploty
Jednotka
1
Referencia
MTN 628719
Napájanie systému KNX
Napájanie 160 REG-K
1
MTN 684016
KNX ARGUS
Detektor prítomnosti ARGUS s ovládaním konštantného osvetlenia a IR prijímačom
1
MTN 630919
Diaľkové ovládanie
IR diaľkové ovládanie Distance 2010
1
MTN 570222
1
MTN 646991
1
MTN 645094
1
MTN 649804
Riadiaca jednotka systému
Riadiaca jednotka 0-10 V REG-K
KNX
Riadiaca jednotka
ovládania
Regulátor vzduchotechniky
vzduchotechniky KNX
Riadiaca jednotka
Regulátor žalúzií REG-K
ovládania žalúzií KNX
69
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie vzduchotechniky
Kombinácia ovládania osvetlenia, teploty a žalúzií
v kancelárskych budovách
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Správca kancelárskej budovy chce zvýšiť
pohodlie pracovníkov v kanceláriách
a dosiahnuť úsporu energie
ovládaním osvetlenia a kúrenia.
Multifunkčné tlačidlo na jednej zbernici v kombinácii so spínačmi regulátora
osvetlenia a kúrenia a s detektorom prítomnosti. Pri využití tohto
inteligentného systému bude osvetlenie závisieť od prítomnosti osôb
a ovládanie kúrenia sa nastaví na požadovanú teplotu a prepne sa do
pohotovostného režimu po každom otvorení okna.
Hlavné produkty prispievajúce k energetickej efektívnosti:
QQ KNX ARTEC multifunkčné tlačidlo s pohodlnou riadiacou jednotkou so štyrmi funkčnými tlačidlami a so
zónovým regulátorom teploty a displejom.
QQ Funkcie multifunkčného tlačidla:
OO zapínanie, prepínanie, stmievanie, ovládanie žalúzií, funkcie v závislosti od stlačenia alebo uvoľnenia
tlačidla a dĺžky stlačenia, funkcie alarmu, cyklické čítanie externých hodnôt teploty…
QQ Funkcie zónového regulátora teploty:
OO Typ ovládania: dvojpolohová regulácia, regulátor PI so spojitým signálom, regulátor PI s modulovaným
signálom (PWM).
OO Výstup: spojitý v rozsahu 0 až 100 % alebo zapínanie/vypínanie.
QQ Detektor prítomnosti KNX Argus:
OO Uhol detekcie: 360°.
OO Rozsah: polomer max. 7 m od miesta inštalácie (v montážnej výške 2,5 m).
OO Počet zón: 136 s 544 segmentmi spínania.
OO Senzor svetla: neobmedzene nastaviteľný približne od 10 do 1 000 lux pomocou ETS.
KNX
Komponenty systému
zbernice
Multifunkčné tlačidlo KNX
70
KNX ARGUS
Ovládanie
vzduchotechniky
> Výhody energetickej efektívnosti:
> Úspora energie automatickým ovládaním zapínania a vypínania zariadenia podľa požiadaviek.
> Automatizácia sa nespolieha len na ľudský faktor a zabezpečuje úsporu elektrickej energie, pričom poskytuje
väčšie pohodlie a bezpečnosť.
Schéma riešenia
35 %
až
rgie
e
ra en
úspo
Multifunkčné
KNX
tlačidlo
KNX
multi-function
pushbutton
Komponent
systému
System component
Ovládanie
osvetlenia
Lighting control
Ovládanie
kúrenia
Heating control
KNX
Napájanie
KNX
KNX
power
Snímač
KNX
Presence
prítomnosti
sensor
KNX
supply
Spínací
KNX
regulátor
Switch
actuator
KNX
Binárny
KNX
vstupný
Binary
modul
input
KNX
module
Kontra
Window
contrast
okna
Produkt
Multifunkčné tlačidlo KNX
Popis
Multifunkčné tlačidlo so zónovým regulátorom teploty
Regulátor
KNX
HeatingKNX
kúrenia
actuator
Pohon
Thermoel.
termoelektrického
valve drive
ventilu
Jednotka
1
Referencia
MTN 628719
Napájanie systému KNX
Napájanie 160 REG-K
1
MTN 684016
KNX ARGUS
Detektor prítomnosti Argus
1
MTN 630819
Spínač systému KNX
Spínací regulátor REG-K
1
MTN 649204
Binárny vstup systému
KNX
Binárny vstup REG-K
1
MTN 644492
Kúrenie systému KNX
Regulátor kúrenia REG-K
1
MTN 645129
71
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie vzduchotechniky
Riadenie vypínania záťaže domácej elektrickej inštalácie
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Majiteľ domácnosti by chcel znížiť svoj účet za
elektrinu znížením zmluvného dopytu, a zároveň sa
vyhnúť preťaženiu centrálneho ističa, keď spotreba
energie prekročí zmluvný odber.
Inštalácia CDS odľahčovacieho relé umožní dočasne obmedziť prívod
energie do neprioritných obvodov a znížiť výstupný výkon.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ Relé CDS je špeciálne navrhnuté na ovládanie vypínania elektrickej záťaže v obytných a terciárnych
zariadeniach do 36 kVA.
QQ CDS jednofázové odľahčovacie relé vypína a obnovuje záťaž dvoch neprioritných obvodov v kaskáde
(kúrenie) na napájanie prioritného okruhu (osvetlenie) podľa nastaveného bodu definovaného používateľom
(prah nastavený ovládačom na prednej strane relé CDS).
QQ Relé CDS s referenčným číslom 15908 je jednofázové odľahčovacie relé dvoch okruhov v režime kaskády.
CDS
Zabráňte nadmernej
spotrebe
CDS
72
Ovládanie
vzduchotechniky
> Výhody energetickej efektívnosti:
> Znížte účet za elektrinu znížením zmluvného odberu energie.
> Zvýšte počet zaťažení, ktoré možno riadiť bez zvýšenia zmluvného odberu.
> Zvýšte kontinuitu dodávky: len čo sa spotrebovaná energia priblíži nastavenej hodnote, CDS relé vypne
neprioritnú záťaž v kaskáde.
Schéma riešenia
10 %
až
L
N
1
C60N
Q1
rgie
e
ra en
3
úspo
2 4
4 5 6
CDS
7
DPN
Q2
N
1
DPN
Q3
N
1
2
N
DPN
Q4
1
O - OFF
O - OFF
N
9 10 12
N
2
H1
N
2
H2
DPN
Q5
O - OFF
O - OFF
N
1
X1 X2
Osvetlenie v obývačke Osvetlenie v spálni
N
2
X1 X2
Osvetlenie v spálni
QQ Referencie a charakteristiky Qx ističov C60 závisia od inštalovaného výkonu a od typu záťaže
QQ Svetlá indikátora H1 a H2 označujú odľahčovací okruh
QQ Všetky elektrické okruhy (kúrenie, osvetlenie) musia byť chránené ističmi
Produkt
CDS
Popis
Odľahčovacie relé
Jednotka
1
Referencia
15908
C60N
Dvojpólový modulárny istič
1
24206
DPN
Jednopólový modulárny istič + N
4
19252
H1
Signálka biela
1
18322
H2
Signálka červená
1
18320
73
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie vzduchotechniky
Riaďte ventiláciu v hotelovej kúpeľni
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér hotela chce znížiť spotrebu elektrickej
energie a hosťom poskytnúť maximálne pohodlie
inštaláciou automatického systému ventilácie
kúpeľne.
Zabezpečte, aby bol systém ventilácie v kúpeľni prevádzkyschopný,
keď sa bude kúpeľňa používať, a aby zostal zapnutý len niekoľko minút
po zhasnutí svetla. Na zabránenie okamžitého vypnutia ventilátora sa
použije relé s časovým oneskorením.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Toto riešenie použije relé RTC na napájanie ventilátora v závislosti od osvetlenia v kúpeľni
QQ ZAP-VYP vypínač riadi osvetlenie aj ventiláciu súčasne.
QQ Keď hosť vypne osvetlenie, relé RTC bude aj naďalej ovládať ventiláciu.
QQ Ventilátor sa zastaví po vopred nastavenom čase prevádzky, aby sa zabezpečil odvod nepríjemných
pachov a vlhkosti, ale zároveň zabráni plytvaniu energiou.
RTC
Čas ktorý pomôže.
RTC
74
Ovládanie
vzduchotechniky
> Výhody energetickej efektívnosti:
> Automatizácia zabezpečuje výraznú úsporu energie automatickým vypnutím osvetlenia a ventilácie.
> Časové oneskorenie sa dá nastaviť od 0,1 sekundy do 100 hodín.
Schéma riešenia
15 %
až
rgie
e
ra en
úspo
Sw
Ventilácia
Osvetlenie
QQ Relé RTC napája výstup 18 ihneď po aktivácii vstupu Y1
QQ Časové oneskorenie sa spustí vtedy, keď sa zruší vstup RTC Y1
Produkt
RTC
Popis
Relé s časovým oneskorením
Jednotka
1
Referencia
16067
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24050
Sw
ZAP-VYP vypínač
1
AYA0100321
75
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie vzduchotechniky
Riaďte ohrev vody vo verejných budovách
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Technický dozor mestského zastupiteľstva chce
zvýšiť pohodlie pre používateľov a dosiahnuť úsporu
energie riadením ohrevu vody vo verejných
budovách.
Vo verejných budovách sa môžu nádrže s teplou vodou riadiť
kombináciou programovateľného časového spínača IHP 1c
a stýkača CT, ktorý je vybavený pomocným kontaktom ACTc.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Sú dostupné rôzne typy prevádzok:
QQ Normálna prevádzka:
OO programovateľný časový spínač IHP 1c riadi ohrev vody.
QQ Prevádzka ručného ovládania:
OO ohrev vody môže spustiť používateľ mimo naprogramovaných časov stlačením tlačidla.
QQ Návrat k normálnej prevádzke:
OO keďže posledný prijatý príkaz má prioritu, normálne prepínanie sa vykoná znova v čase ďalšieho prepnutia
prevádzky IHP 1c.
IHP
Efektívnosť na dosah!
IHP 1c
76
> Automatizácia zabezpečuje výraznú úsporu energie automatickým vypnutím ohrievania vody.
> Jednoduchá zmena programu časového spínača pre výnimočné udalosti a prázdniny bráni nadbytočnej spotrebe energie.
Schéma riešenia
Ovládanie
vzduchotechniky
> Výhody energetickej efektívnosti:
10 %
až
L
N
C60N
Q1
1
2
rgie
e
ra en
úspo
3
4
S1
IHP 1c
L
ACTc
T
L
1 3
O - OFF
X N
N 46
2 4
23
H1
CT + ACTo+f
KM1
24
X1
X2
Ohrev vody v telocvični
Produkt
IHP 1C
Popis
Programovateľný časový spínač
Jednotka
Referencia
1
CCT15720
C60N
Dvojpólový modulárny istič
1
24076
ACTc
Pomocný stýkač CT
1
18308
CT
Stýkač pre ručnú prevádzku
1
15391
ACTo+f
Pomocný kontakt pre stýkač CT
1
15914
H1
Signálka červená
1
18320
77
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie vzduchotechniky
Zabezpečte efektívnu prevádzku chladiaceho ventilátora
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Pri prevádzke, ktorá zahŕňa odsávanie tepla
z procesu chladenia vody, chce zákazník
maximalizovať energetickú efektívnosť chladiacej
vody a znížiť účet za elektrinu.
Pomocou frekvenčného meniča môžete spustiť ventilátor a ovládať
jeho otáčky. Frekvenčný menič je vybavený PID regulátorom a dá sa
pripojiť aj k systému manažmentu budovy.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti:
Frekvenčný menič Altivar 21 sa ľahko integruje do systému manažmentu budovy (BMS), keďže je k dispozícii
viacero komunikačných kariet: LonWorks, BACnet, METASYS N2, APOGEE FLN.
QQ Optimalizujte a regulujte teplotu vody v slučke tepelného okruhu systému chladenia vody.
QQ Zvýšte otáčky ventilátora, keď je potrebné dodatočné chladenie.
QQ Znížte otáčky ventilátora, keď je nízka požiadavka chladenia.
ATV 21
Nový rozmer pre vaše
aplikácie!
ATV 21
78
Ovládanie
vzduchotechniky
> Výhody energetickej efektívnosti:
> Ovládanie otáčok ventilátorov generuje obrovské množstvo úspor elektrickej energie.
Návratnosť investície je veľmi krátka, od 9 do 24 mesiacov.
Schéma riešenia
30 %
až
rgie
e
ra en
1
3
5
2
4
6
úspo
ATV21
Q1
5
3
1
1 Q2 2
3
4
5
6
S2
1 Q3 2
T1
S1
A1
A1
FLA
FLC
KM1
13
14
6
4
2
KM1
KM1
A2
Z BMS
CC
PLC
VIA
P24
F
CC
RC
RY
FLB
FLA
FLC
L3
W
V
W1
V1
U1
U
L1
A1
L2
CHOD
Z BMS
M
3
Produkt
Referencia rýchlosti
Popis
Jednotka Referencia
ATV 21
Frekvenčný menič (napr. 7,5kW)
1
ATV21HU75N4
Q1
Istič
1
GV2L20
KM1
Stýkač
1
LC1D09M5
Q2
Istič (nastavený na dvojnásobok nominálneho primárneho prúdu T1)
1
GV2L
Q3
Istič
1
GB2CB05
S1, S2
Tlačidlá
1
XB2B alebo XA2B
T1
Oddeľovací transformátor 100VA 220V
1
-
79
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Automatizujte osvetlenie v hale budovy
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér prevádzky chce zvýšiť pohodlie užívateľov
a dosiahnuť úsporu energie.
360° pohybový detektor Argus nainštalovaný na strope vstupnej haly
zabezpečuje automatické ovládanie osvetlenia len v prípade
prítomnosti osoby, alebo iného pohybu, pričom rešpektuje intenzitu
prirodzeného svetla.
Spínač, skrytý pred zrakom užívateľa, umožňuje vypnutie osvetlenia
v prípade potreby.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ Pohybový detektor CDM Argus 360 umožňuje 360° detekciu v polomere 12 m:
OO zabezpečuje automatické osvetlenie haly podľa vopred nastaveného prahu jasu,
OO prah jasu sa dá nastaviť od 2 000 luxov (odpojenie pri jasnom dennom svetle) do 2 luxov (odpojenie v tme),
OO časové oneskorenie ponecháva osvetlenie zapnuté po nastavený čas po poslednej detekcii pohybu,
OO časové oneskorenie sa dá nastaviť od 10 sekúnd do 15 minút.
QQ Ovládanie jednofázovej záťaže bez relé až po výkon 1 kW.
CDM
ARGUS
S pohybom prichádza svetlo!
CDM Argus 360
80
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Neprítomnosť spínačov v dosahu užívateľov bráni predčasnému zapínaniu a vedie k úspore energie.
> Automatizácia zabezpečuje podstatnú úsporu energie, zvyšuje pohodlie a bezpečnosť.
Schéma riešenia
15 %
až
L
N
1 C60N
1
2
C60N
rgie
e
ra en
úspo
2
Sw
13
CDM ARGUS 360
L N L'
CT
A1
A2 2 4
Osvetlenie
QQ Paralelným zapojením niekoľkých pohybových snímačov CDM je možné rozšíriť riešenie na rozsiahle haly alebo
niekoľko zón.
QQ Nastavenie parametrov ističa a stýkača CT závisí od inštalovaného výkonu a typu zaťaženia.
QQ Ak chcete zrušiť spínač Sw, pripojte výstup CDM Argus 360 priamo na svorku A1 stýkača CT.
Produkt
CDM ARGUS 360
Popis
Pohybový detektor
Jednotka
Referencia.
1
MTN 564419
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24170
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24177
CT
Dvojpólový modulárny stýkač
1
15381
Sw
Spínač
1
AYA0100321
81
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Automatizujte osvetlenie prístupovej cesty k vášmu domu
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Vlastník domácnosti chce zabezpečiť, aby sa
vonkajšie svetlo automaticky rozsvietilo, keď niekto
vstúpi dovnútra, ale len vtedy, keď je tma.
Ide o úsporu energie bez narušenia pohodlia alebo
bezpečnosti.
180° pohybový detektor Argus nainštalovaný na požadovaných
miestach prechodu zabezpečuje automatické ovládanie osvetlenia za
prítomnosti osoby alebo iného pohybu a podľa úrovne jasu.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ Pohybový detektor CDM 180 umožňuje detekciu od 6 m do 12 m v rozsahu 180°:
OO zabezpečuje automatické osvetlenie prístupových miest podľa vopred nastaveného prahu jasu,
OO prah jasu sa dá nastaviť od 1 000 luxov (odpojenie pri jasnom dennom svetle) do 2 luxov (odpojenie v tme),
OO časové oneskorenie ponecháva osvetlenie zapnuté po nastavený čas po poslednej detekcii pohybu,
OO časové oneskorenie sa dá nastaviť od 5 sekúnd do 12 minút.
QQ Použiť možno voliteľný spínač Sw. Umožňuje vypnutie osvetlenia v prípade potreby.
QQ Ovládanie jednofázovej záťaže bez relé až po výkon 1 kW.
CDM
S pohybom prichádza
svetlo!
CDM 180
82
> Úspora energie automatickým riadením osvetlenia.
> Automatizácia sa nespolieha len na ľudskú činnosť a zabezpečuje úspory elektrickej energie pri zabezpečení vyššieho
pohodlia a bezpečnosti.
Schéma riešenia
Ovládanie
osvetlenia
> Výhody energetickej efektívnosti:
50 %
až
L
N
rgie
e
ra en
1
úspo
C60N
2
CDM 180
Sw
N
LS
L
Osvetlenie
QQ Nastavenie ističa závisí od inštalovaného výkonu a typu zaťaženia.
QQ Ak chcete zrušiť spínač Sw, pripojte okruh osvetlenia priamo na výstup LS pohybového snímača CDM 180.
Produkt
CDM 180
Popis
Pohybový detektor
Jednotka
1
Referencia
16974
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24177
Sw
Spínač
1
AYA0100121
83
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Automatizujte verejné osvetlenie podľa východu
a západu slnka
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Starosta obce chce zvýšiť spoľahlivosť verejného
osvetlenia na zvýšenie pohodlia a bezpečnosti
občanov. Zároveň však chce zabezpečiť monitoring
odberu elektrickej energie.
Použite snímač: programovateľný spínač osvetlenia, ktorý umožňuje
automatické zapínanie a vypínanie osvetlenia podľa časov východu a
západu slnka.
Taktiež chce zabezpečiť osvetlenie kultúrnych
pamiatok obce.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ Spínač citlivý na svetlo IC Astro je konfigurovateľný podľa miesta inštalácie:
OO buď výberom krajiny alebo mesta,
OO alebo na základe geografických súradníc, zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
QQ Rozdiel v časoch východu a západu slnka sa dá nastaviť samostatne v intervale +120 mn.
QQ Intuitívne programovanie a program uložený až 12 rokov v prípade zlyhania siete.
QQ Vypnutie vonkajšieho kontaktu ON.
IC
S tmou prichádza svetlo!
IC Astro
84
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Úspora energie automatickým riadením osvetlenia.
> Zmena na letný/zimný čas je automatická.
> K dispozícii je ručné vypnutie dočasného alebo trvalého stavu ZAP a VYP.
Schéma riešenia
30 %
až
L3
L2
rgie
e
ra en
úspo
L1
N
1
C60N
C60N
1
2
3
5
2 4 6
L
CT
IC
Astro
N
4
6
1 3 5
A1 2 4 6
Osvetlenie
QQ Maximálny povolený výkon výstupného kontaktu IC Astro závisí od typu záťaže.
QQ Nastavenie parametrov ističa a stýkača CT závisí od inštalovaného výkonu a typu zaťaženia.
Produkt
IC Astro
Popis
Riadený spínač osvetlenia
Jednotka
1
Referencia
15223
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24170
C60N
Trojpólový modulárny istič
1
24215
CT
Trojpólový modulárny stýkač
1
15383
85
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Automatizujte osvetlenie v okolí budovy
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Keď si verejná alebo terciárna budova vyžaduje
osvetlenie svojho okolia za šera, jednoduché časové
programovanie nie je postačujúce na zaručenie
bezpečnosti a úspory energie súčasne, pretože prah
jasu sa mení podľa ročného obdobia a klímy.
Manažér príslušného miesta chce osvetliť okolie
budovy, keď bude prah prirodzeného jasu
nedostatočný, a automaticky vypnúť svetlo, keď bude
denné svetlo opäť dostatočné.
Svetelný spínač IC 100 je ideálnym produktom pre bezproblémové
ovládanie týchto potrieb. Keď sa nainštaluje a nastavia sa požadované
parametre, bude automaticky zapínať a vypínať osvetlenie v správny
čas. Zabudované časové oneskorenie bráni predčasnému vypnutiu
a odpojeniu počas neželaných prechodných podmienok jasu.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Úlohou je nastaviť prevádzkový prah osvetlenia na svetelnom spínači IC 100 podľa vonkajšieho jasu
nameraného bunkou namontovanou na stene:
QQ Fotoelektrická bunka deteguje nízky jas, spôsobí zatvorenie kontaktu IC 50 a zabezpečí osvetlenie.
QQ Svetelný spínač IC 100 monitoruje jas a prekročením nastaveného prahu sa riadi osvetlenie.
QQ Časové oneskorenie pri zatvorení a prerušení kontaktu: 10 sekúnd.
QQ Nastavenie prahu odpojenia od 2 do 100 luxov.
IC
S tmou prichádza svetlo!
IC 100
86
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Úspora energie automatickým riadením osvetlenia.
> Automatizácia zabezpečuje podstatnú úsporu energie, zvýšené pohodlie a zvyšuje pohodlie a bezpečnosť.
Schéma riešenia
15 %
až
L
N
rgie
e
ra en
úspo
1
C60N
Bunka
2
I
IC 100
N
Osvetlenie
QQ Pri vyšších výkonoch sa použije relé so stýkačom CT s ističom: ich hodnoty závisia od nainštalovaného
výkonu a typu záťaže.
Produkt
IC 100
Popis
Svetelný spínač
Jednotka
1
Referencia
15482
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24170
Fotobunka
Bunka namontovaná na stene
1
CCT15268
87
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Ovládajte osvetlenie v triedach
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Žiarivky v školiacej miestnosti sa musia zapnúť, keď
sa detekuje prítomnosť študentov v miestnosti, ale
len vtedy, keď je prirodzené svetlo nedostatočné.
Musia sa vypnúť, keď je prirodzené svetlo
dostatočné, alebo keď sa vyprázdni miestnosť,
čím sa dosiahne úspora energie.
Vďaka ovládaniu osvetlenia detektorom prítomnosti CDP ARGUS,
ktoré je závislé od pohybu a jasu, sa osvetlia len triedy, ktoré sa
používajú.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ CDP ARGUS umožňuje nastavenie osvetlenia z 10 na 1 000 luxov.
QQ Detekuje aj najmenšie pohyby v rozsahu 14 metrov pri montážnej výške 2,5 metra.
QQ Vďaka 2 výstupom relé sa dá ovládať nielen osvetlenie, ale aj vzduchotechnika pomocou len jedného
zariadenia.
QQ Takisto môžete kedykoľvek ručne zapnúť alebo vypnúť osvetlenie pomocou tlačidla.
ARGUS
Zachovanie nákladov na
energiu na nízkej úrovni!
ARGUS
88
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Automatizácia zabezpečuje výraznú úsporu energie.
> Dodatočný potenciál úspory energie sa dá dosiahnuť zapojením kúrenia alebo klimatizácie do systému
napríklad s využitím nočného šetrenia, kedy sa nedetekuje žiadny pohyb.
Schéma riešenia
20 %
až
L
N
rgie
e
ra en
úspo
C60N
1 3
Vigi C60
2 4
CDP L N L’ + ARGUS
N L+-
N L+Predradník
1 - 10 V
Predradník
1 - 10 V
Žiarivka
Žiarivka
QQ Maximálna hodnota prúdu výstupného relé:
OO 10 A, AC 230 V, cos fí 0,6
OO Žiarovka max. 2 300 W
OO Halogénová žiarovka max. 2 000 W
QQ Na schéme je riešenie pre TT siete používané vo Francúzsku.
Produkt
CDP ARGUS
Popis
Detektor prítomnosti Argus
Jednotka
Referencia
1
MTN550590
Vigi C60
Prídavný modul prúdového chrániča
1
26549
C60N
Dvojpólový modulárny istič
1
24204
89
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Ovládajte osvetlenie v kanceláriách lokálne
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér prevádzky chce optimalizovať svoje
prevádzkové náklady úsporou energie osvetlenia
v kanceláriách.
Spínač IHP+2c a TL na ovládanie osvetlenia. S tlačidlami a centrálne
programovateľmým časovým spínačom je možné dosiahnuť výraznej
redukcie prevádzkových nákladov.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Riešením je riadiť osvetlenie v budove:
QQ na základe centralizovaného systému IHP+2c sa impulzmi ovláda relé ATLc+s, ktoré riadi osvetlenie.
QQ Funkcie IHP+ 2c poskytujú výhody centralizovaného:
OO časového programovania,
OO manuálnej prevádzky vypnutia.
QQ Na lokálne riadenie prostredníctvom tlačidiel sa využívajú funkcie TL:
OO diaľkové ovládanie vypínania na TL,
OO manuálna prevádzky pomocou prepínania TL.
IHP
Efektívnosť na dosah!
IHP+2c
90
> Jednoduchá zmena programu časového spínača pre výnimočné udalosti a prázdniny bráni zbytočnej spotrebe energie.
Schéma riešenia
Ovládanie
osvetlenia
> Výhody energetickej efektívnosti:
> Úspora energie automatickým odpojením osvetlenia.
25 %
až
L
N
1 3
2
C60N
Q1
4
2
rgie
e
ra en
1 3
úspo
C60N
Q2
4
S1
S2
C2
TL+ATLc+s
1
A1
TL+ATLc+s
2 A2 Zap Vyp
Osvetlenie
v kancelárii
Produkt
IHP+2c
1
A1
2 A2 Zap Vyp
L
3
N
5
IHP+2c
46
C1
Osvetlenie
v kancelárii
Popis
Programovateľný časový spínač
Jednotka
Referencia
1
CCT15723
C60N
Dvojpólový modulárny istič
2
24204
TL
Impulzný spínač
2
15510
ATLc+s
Impulzné relé
2
15409
91
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Vytvorte osvetlenie na dosiahnutie atmosféry v reštaurácii
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér reštaurácie chce samostatne riadiť
osvetlenie v bare (halogénové osvetlenie)
a v reštaurácii (osvetlenie úspornými žiarivkami)
na vytváranie rôznych atmosfér a prispôsobenie
spotreby.
Riešením je rozdeliť systémy osvetlenia baru a reštaurácie do dvoch
samostatných oblastí. Dve tlačidlá, ku ktorým sa dostanete z baru, sa
používajú na manuálnu zmenu osvetlenia. Halogénové svetlá s veľmi
nízkym napätím v bare sú napájané vzdialeným stmievačom cez
elektronické transformátory. Žiarivkové svetlá v reštaurácii sú napájané
dvomi spojenými vzdialenými stmievačmi.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ Riešením je vytvoriť dve samostatné oblasti riadené dvomi rôznymi typmi stmievačov:
OO Oblasť baru sa osvetlí svetlom s veľmi nízkym napätím: stmievač Tve700 je spojený s elektronickými
transformátormi TFu.
OO Oblasť reštaurácie je osvetlená žiarovkovými svetlami.
QQ Použitie optického spojenia na spojenie stmievačov Vo1000 a Tvo1000 zvyšuje počet riadených výstupov.
QQ Tlačidlá sa používajú na nastavenie jasu:
OO krátkym stlačením sa zapne a vypne osvetlenie.
OO dlhým stlačením sa zvýši alebo zníži intenzita osvetlenia.
QQ Informácia o stave stmievača sa uloží:
OO po novom dlhom stlačení sa zvýši alebo zníži intenzita osvetlenia podľa aktuálneho stavu stmievača.
QQ Nepožadujú sa žiadne káble, pretože stmievače sú spojené cez optickú zbernicu.
TV
Svetlo pod kontrolou!
STD400
92
STD1000
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Osvetlenie v miestnosti sa dá prispôsobiť požiadavkám zákazníka.
> Stmievaním úrovne osvetlenia sa zabezpečí výrazná úspora energie a vyššie pohodlie.
Schéma riešenia
10 %
až
L
N
C60N
1
3
2
4
Priestory reštaurácie
Priestory baru
PB
PB
1 3
1 3
STD400
2
rgie
e
ra en
úspo
4
STD1000
STD1000
TFu105
2 4
2
4
Osvetlenie baru
TFu105
Osvetlenie baru
Osvetlenie Osvetlenie
reštaurácie reštaurácie
Produkt
Popis
Jednotka Referencia
STD400
Stmievač
1
CCTDD20001
STD1000
Stmievač
1
CCTDD20003
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24170
PB
Tlačidlo
-
-
93
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Zabezpečte efektívne osvetlenie vstupu do panelového domu
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Spoločné priestory v budovách (vstupné haly,
suterény, garáže...) majú špecifické funkcie
náhodného a nepravidelného využitia. A navyše sa
obyčajne nachádzajú na tmavých miestach, ktoré si
vyžadujú osvetlenie po celý deň aj noc. Trvalé
osvetlenie týchto miest nie je kompatibilné s pojmom
úspory energie.
S pomocou časovača MINp sa dá jednoducho a efektívne riadiť
osvetlenie zdieľaných priestorov v budovách. Včasné varovanie pred
vypnutím sa rieši znížením intenzity svetla o 50 %, a tak umožňuje
opätovné spustenie nového 3-minútového intervalu pri plnej
bezpečnosti bez dosiahnutia úplnej tmy. Ak je potrebné trvalé
osvetlenie (servis, údržba...), funkcia vypnutia systému zabezpečí
trvalú prevádzku osvetlenia.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Časovač MINp s funkciou varovania pred vypnutím integrovanou do produktu:
QQ Časové oneskorenie vypínania sa dá nastaviť od 0,5 do 20 min.
QQ Pevné časové oneskorenie 1 h sa spustí stlačením ovládacieho tlačidla na dlhšie ako 2 s.
QQ Časovače MINp môžu ovládať osvetlenie až po 3 600 W.
QQ Voliteľné vypnutie v polohe ZAP.
MIN
Dostatok svetla!
MINp
94
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Úspora energie automatickým odpojením osvetlenia.
> Pohodlie a bezpečnosť sa zvyšujú s príslušným včasným varovaním pred vypnutím.
Schéma riešenia
30 %
až
L
N
rgie
e
ra en
úspo
1
C60N
2
MINp
L
3
N
4
Osvetlenie
QQ Časovač MINp si vyžaduje pripojenie tlačidiel vo fáze inštalácie
QQ Pri vyšších výkonoch sa použije stýkač CT s ističom: ich hodnoty závisia od nainštalovaného
výkonu a typu záťaže
Jednotka
Referencia
MINp
Produkt
Časovač
Popis
1
CCT15233
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24177
95
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Riaďte osvetlenie podľa detekcie
prítomnosti v dome
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Rodičia chcú znížiť spotrebu energie spojenú
s osvetlením pre zlepšenie pohodlia a bezpečnosti
pri vstupe ich detí do vstupných hál, malých chodieb,
garáže, práčovne, … Okrem toho chcú ovládať
osvetlenie aj vtedy, práve nemajú voľné ruky.
Pomocou pohybových detektorov Unica sa osvetlenie prítomnosťou
osôb automaticky zapne. Ich montáž je veľmi jednoduchá a inštalácia
v prípade zámeny si nevyžaduje riešenie novej kabeláže vypínačov.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia s kombináciou prítomnosti ľudí, časového oneskorenia a prahu svietivosti.
QQ K dispozícii sú dva režimy prevádzky:
OO Manuálny: záťaž sa ovláda tlačidlom.
OO Automatický: záťaž sa ovláda detekciou pohybu s vopred stanoveným prahom svietivosti.
QQ Typ záťaže:
OO žiarovka: 230 VAC.
OO halogénové žiarovky: max. 300 W.
Unica
Svetlo pod kontrolou!
Spínač pohybového snímača
96
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Úspora energie automatickým odpojením osvetlenia.
> Automatizácia zabezpečuje podstatnú úsporu energie, zvyšuje pohodlie a bezpečnosť.
> Čas osvetlenia sa zníži na minimum vďaka nastaviteľnej hodnote času od 2 s do 20 minút a s prahom svietivosti
od 5 do 1 000 luxov.
Schéma riešenia
Unica
Štandardná montáž: s tlačidlami na ručné
prerušenie alebo bez nich.
20 %
až
Unica
rgie
e
ra en
úspo
Paralelná montáž: používa sa na rozšírenie
zóny detekcie; s tlačidlami (5 tlačidiel) na ručné
prerušenie alebo bez nich.
Unica
Príklady výmeny
Unica
jednopólový
spínač
Unica
vymeňte
S1
striedavý
spínač
Produkt
vymeňte
S2
Popis
Jednotka
Referencia
Unica
Spínač pohybového detektora 300 W
1 až 3
MGU3.524.XX
PB
Tlačidlo
až 5
—
97
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Riaďte osvetlenie vo veľkých priestoroch pohybovými
detektormi
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér budovy chce znížiť spotrebu energie
spojenú s osvetlením a zlepšiť pohodlie pre
používateľov vo veľkých vstupných halách, dlhých
chodbách, veľkých konferenčných miestnostiach,…
Pomocou pohybových detektorov Unica sa osvetlenie zapne
automaticky, keď to budeme potrebovať. Môžu sa montovať
zapustením, alebo na povrch vo vnútornej inštalácii.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti:
Ovládanie osvetlenia s kombináciou prítomnosti ľudí, časového oneskorenia a prahu svietivosti.
QQ K dispozícii sú dva režimy prevádzky:
OO Manuálny: záťaž sa ovláda tlačidlom.
OO Automatický: záťaž sa ovláda detekciou pohybu a vopred stanoveným prahom svietivosti.
QQ Typ záťaže:
OO Žiarovky: max. 2 300 W.
OO Halogénové žiarovky: max. 200 W.
OO Nízkonapäťové halogénové žiarovky s transformátorom: max. 1 150 VA.
OO Stmievateľné kompaktné žiarivky: max. 500 VA.
Unica
Svetlo pod kontrolou!
Detektor pohybu
98
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Úspora energie automatickým odpojením osvetlenia.
> Automatizácia zabezpečuje podstatnú úsporu energie, zvýšené pohodlie a bezpečnosť.
> Čas osvetlenia sa zníži na minimum vďaka nastaviteľnej hodnote času od 2 s do 20 minút a s prahom
svietivosti od 5 do 1 000 luxov.
Schéma riešenia
20 %
až
Unica
L
L
rgie
e
ra en
úspo
N
N
Štandardná montáž: použitím maximálne
5 tlačidiel na ručné prerušenie.
L
L
Unica
Unica
S1
Unica
L
L
N
S2 N
N
N
Montáž hlavného a podriadeného prvku: 5 podriadených pohybových
detektorov sa môže pripojiť k hlavnému prvku; používa sa na rozšírenie
zóny detekcie; maximálne 5 tlačidiel na jeden podriadený prvok na
ručné prerušenie.
Produkt
Popis
Jednotka
Referencia
Unica
Detektor pohybu 300 W
1 až 3
MGU3.524.XX
PB
Tlačidlo
až 5
–
99
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Riaďte osvetlenie v garáži
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Vlastník domu chce zvýšiť pohodlie bez zvýšenia
účtu za energiu.
Nastavte časy osvetlenia v priechodoch na minimum pomocou
časovača:
QQ vypnutím jedného alebo viacerých svetiel bez použitia
dvojvodičových tlačidiel (funkcia impulzného relé);
nechajte osvetlenie zapnuté vopred nastavený čas,
QQ automatické vypnutie.
Vypnite časovač pri trvalom osvetlení podľa potreby.
Použite „Varovanie pred vypnutím“ na zlepšenie bezpečnosti.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Riešením je použiť časovač MINt:
QQ Časové oneskorenie vypínania sa dá nastaviť od 0,5 do 20 min.
QQ Pevné časové oneskorenie 1 h sa dá spustiť stlačením ovládacieho tlačidla na dlhšie ako 2 s.
QQ Časovače MINt môžu ovládať osvetlenie až do výkonu 3 600 W.
QQ „Funkcia impulzného relé“ je súčasťou produktu, čo umožňuje vypnúť, alebo zapnúť osvetlenie krátkym stlačením
tlačidiel ovládania.
QQ Automatický výber pripojenia tlačidiel ovládania zjednodušuje inštaláciu.
QQ Mechanická kompatibilita s hrebeňovou prepojovacou lištou umožňuje jednoduchú inštaláciu symetrickej koľaje.
QQ Dá sa nainštalovať 30 svetelných tlačidiel v paralelnom zapojení (spotreba do 150 mA).
QQ Integrovaná funkcia „Varovania pred vypnutím“ varuje pred vypnutím osvetlenia blikaním žiarovky.
MIN
Dostatok svetla!
MINt
100
> Výhody energetickej efektívnosti:
Schéma riešenia
Ovládanie
osvetlenia
> Automatizácia zabezpečuje vyššiu úsporu energie a zvýšené pohodlie s tichými elektronickými časovačmi.
> „Impulzné relé“ znižuje čas zapnutia záťaže.
> Rôzne režimy vypnutia (trvalý, dlhé trvanie) pokrývajú rôzne prevádzkové potreby v garáži (dlhá oprava...).
> Bezpečnosť používateľa sa zvýši použitím funkcie „Varovania pred vypnutím“.
30 %
až
L
N
rgie
e
ra en
úspo
1
C60N
2
MINt
L
3
N
4
3
Osvetlenie
QQ Hodnota ističa závisí od inštalovaného výkonu a typu záťaže.
QQ Použitie stýkača CT, ak spotreba energie prekročí 3 600 W.
Jednotka
Referencia
MINt
Produkt
Časovač
Popis
1
CCT15234
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24177
101
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Riaďte osvetlenie na hotelovej chodbe
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér hotela chce zvýšiť pohodlie užívateľov
a ušetriť náklady na energiu spojené s osvetlením.
Nastavte časy osvetlenia v priechodoch na minimum pomocou
časovača na:
QQ zapnutie jedného alebo viacerých svetiel z jedného alebo
viacerých ovládacích miest; nechajte osvetlenie zapnuté
vopred nastavený čas,
QQ automatické vypnutie.
Vypnite časovač pri trvalom osvetlení podľa potreby.
Použite „Varovanie pred vypnutím“ na zvýšenie bezpečnosti užívateľa.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ Časovač MINs spojený s varovaním pred vypnutím.
OO Časové oneskorenie vypínania sa dá nastaviť od 0,5 do 20 min.
OO Časovače MINs môžu ovládať osvetlenie až do 2 300 W.
QQ Automatický výber pripojenia tlačidiel ovládania zjednodušuje inštaláciu.
QQ Mechanická kompatibilita s hrebeňovou prepojovacou lištou umožňuje jednoduchú inštaláciu produktu
na symetrickú koľaj.
QQ Dá sa nainštalovať 30 svetelných tlačidiel v paralelnom zapojení (spotreba do 150 mA).
MIN
Dostatok svetla!
MINs
102
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Automatizácia zabezpečuje vyššiu úsporu energie a zvýšené pohodlie s tichými elektronickými časovačmi.
> Rôzne režimy vypnutia (trvalý, dlhé trvanie) pokrývajú rôzne prevádzkové potreby v hoteloch (čistenie, údržba...).
Schéma riešenia
30 %
až
L
N
rgie
e
ra en
úspo
1
C60N
2
A2
A1
L
3
N
4
3
MINs
PRE
Osvetlenie
QQ Hodnota ističa závisí od inštalovaného výkonu a typu záťaže.
QQ Použitie stýkača CT, ak spotreba energie prekročí 2 300 W.
Produkt
MINs
Popis
Časovač
Jednotka
Referencia
1
CCT15232
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24170
PRE
Výstraha pred vypnutím
1
15376
103
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Riaďte osvetlenie na schodiskách budov
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Prehliadnuť alebo zanedbať? Manažér budovy si
všimol, že osvetlenie v spoločných priestoroch sa
veľmi často zapína! Chcel by túto situáciu napraviť
a znížiť spotrebu energie spojenú s osvetlením,
a zároveň zlepšiť pohodlie užívateľov. Jeho cieľom je
znížiť spotrebu osvetlenia v týchto priestoroch
o 10 %.
Ovládajte čas zapnutia pomocou spínača s časovým oneskorením
Unica. Dodatočné vzdialené tlačidlá by sa dali pripojiť pre diaľkové
ovládanie. Spínače Unica sa dajú namontovať zapustením, alebo na
povrch vo vnútornej inštalácii so širokým výberom krycích rámčekov
pre všetky typy dekorácie.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ Ľahká detekcia spínača s časovým oneskorením v tme pomocou veľkej modrej lokalizačnej
žiarovky na čele ovládača.
QQ Časové oneskorenie sa dá nastaviť od 2 sekúnd do 12 minút.
QQ Ovládanie osvetlenia so spínačmi časového oneskorenia sa môže použiť aj vo vstupných halách,
chodbách, toaletách,…
Časový
spínač
Unica
Svetlo pod kontrolou!
104
Spínač s časovým oneskorením
> Stlačte tlačidlo a osvetlenie sa zapne na tak dlho, ako potrebujete.
> Časovač sa dá nastaviť od 2 s do 12 min. Môžete ušetriť minimálne 400 hodín svietenia v konkrétnom priestore za rok.
Schéma riešenia
Unica
Ovládanie
osvetlenia
> Výhody energetickej efektívnosti:
10 %
až
rgie
e
ra en
úspo
Diagram zapojenia: pre diaľkové ovládanie možno
pripojiť až 25 tlačidiel.
Produkt
Unica
Popis
Spínač s časovým oneskorením
C60N
Jednopólový modulárny istič
PB
Tlačidlo NO
Jednotka
Referencia
1
MGU35.35.XX
1
24177
až 25
–
105
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Riaďte osvetlenie v rôznych častiach obchodu
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér obchodu chce riadiť spotrebu energie pri
zachovaní vhodnej úrovne osvetlenia v rôznych
častiach svojho obchodu.
Časový spínač IKEOS ponúka všetky potrebné funkcie v jednom
produkte:
QQ Osvetlenie obchodu a výkladu sa obmedzí na dobu prevádzky.
QQ Časové oneskorenie osvetlenia v sklade.
QQ Blikanie svetelnej reklamy na obchode v kombinácii s automatickým
svetelným spínačom.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Multifunkčný časový spínač ITM sa používa na ovládanie 4 výstupných kanálov (C1 až C4) podľa stavu
3 vstupov (E1 až E3). Vstup E3 je podmienený úrovňou vonkajšieho jasu riadeného spínačom citlivým
na svetlo.
Výstup
Použitie
C1
Osvetlenie výkladu
Typ použitej funkcie
Programovanie
Týždenné časové
programovanie
Vstup
Typ použitého vstupu
Funkcie
-
Pripojené komponenty
-
C2
C3
Osvetlenie v sklade
Časovač
E1
Riadený vstup
Tlačidlo PB
Osvetlenie v predajni
Týždenný čas
E2
Vyradenie procesu relé
C4
Spínač Sw
Neónová reklama
Blikanie
E3
Vstup podľa podmienok
Svetelný spínač
IKEOS
Nechajte sa viesť!
IKEOS
106
-
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Automatizácia zabezpečuje lepšie riadenie výdavkov na energiu automatickým vypnutím osvetlenia,
keď nebude potrebné.
> Úspora energie po zapnutí osvetlenia výkladu a osvetlených reklám.
Schéma riešenia
L
N
25 %
až
C60N
1
C60N
1
2
rgie
e
ra en
Bunka
úspo
2
L
L N 12 3
BP
IKEOS
3 5
IC2000
Sw
N4
1 C60N
2
13
A1
CT
A2 2 4
Výklad
1 C60N
1 C60N
2
13
2
13
1 C60N
2
13
A1
CT
A2 2 4
A1
CT
A2 2 4
Sklad
Predajňa
A1
6
CT
A2 2 4
Reklama
QQ Výstup C1 umožňuje osvetlenie výkladu v požadovaných časoch a dňoch.
QQ Výstup C2 naprogramovaný vo funkcii časovača prijíma prevádzkové povolenie z tlačidla PB pripojeného k vstupu E1.
QQ Výstup C3 umožňuje osvetlenie predajnej oblasti v požadovaných časoch a dňoch a dá sa vynútiť spínačom Sw pripojeným
k vstupu E2.
QQ Výstup C4 zabezpečí blikanie znaku obchodu, keď to umožní spínač citlivý na svetlo pripojený k vstupu E3.
Produkt
IKEOS
Popis
Multifunkčný spínač ITM
Jednotka
1
Referencia
15270
IC 2000
Svetelný spínač
1
CCT15368
Fotobunka
Fotobunka namontovaná na stene
1
CCT15268
C60N
Jednopólový modulárny istič
2
24170
C60N
Jednopólový modulárny istič
4
24177
CT
Dvojpólový modulárny stýkač
4
15381
MEM
Pamäťová karta
1
15280
107
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Monitorujte čas osvetlenia a riaďte zvonenie v škole
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Riaditeľ školy chce optimalizovať svoje prevádzkové
náklady úsporou energie osvetlenia a automaticky
spúšťať zvonenie v škole v správny čas.
Obmedzte používaný objem osvetlenia na počet hodín požadovaných
na školské aktivity naprogramovaním časov, počas ktorých potrebujú
byť triedy a spoločné priestory osvetlené.
Monitorujte, ako dlho sa osvetlenie používa, a buďte informovaní
o prekročení času (na účely údržby). Naprogramujte prevádzkové
časy a trvanie zvonenia.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ Použite programovateľný časový spínač IHP+2c na programovanie:
OO na výstupe IHP+2c 1; dni a časy, kedy má dôjsť k aktivácii osvetlenia (napríklad pondelok až piatok
od 8:15 do 9:30 a od 15:30 do 18:30),
OO na výstupe IHP+2c 2; deň, čas a trvanie prevádzky školského zvonenia pomocou funkcie impulzu (napríklad
pondelok až piatok každú hodinu od 8:30 do 16:30 zvončeky fungujú 20 s).
QQ Použite tlačidlo pripojené k externému vstupu 1 na operácie časovača hodín vypnutia.
QQ Kapacita programovania: 84 operácií na ovládanie procesov.
QQ Počítadlo prevádzkových hodín na účely údržby.
QQ Mechanická kompatibilita s hrebeňovou prepojovacou lištou umožňuje jednoduchú inštaláciu
symetrickej koľaje.
QQ Bezskrutková svorkovnica na jednoduché a rýchle pripojenie.
IHP
Efektívnosť na dosah!
IHP+2c
108
> Jednoduchá zmena programu časového spínača pre výnimočné udalosti a prázdniny bráni zbytočnej spotrebe energie.
> Automatická zmena letného/zimného času.
Schéma riešenia
Ovládanie
osvetlenia
> Výhody energetickej efektívnosti:
> Úspora energie automatickým odpojením osvetlenia.
50 %
až
L
rgie
e
ra en
N
úspo
1
1
C60N
1
C60N
C60N
2
2
IHP+2c
L
3
1 3
5
CT
A1
PB
Ext1
N
4
2 4
6
A2
Školské zvonenie
Osvetlenie
QQ Ističe na ochranu zariadení a okruhov osvetlenia.
QQ Stýkač CT na ovládanie osvetlenia v škole.
QQ Vlastnosti ističov a stýkača CT závisia od inštalovaného výkonu a typu záťaže.
Produkt
IHP+2c
Popis
Programovateľný časový spínač
Jednotka
Referencia
1
CCT15852
C60N
Jednopólový modulárny istič
2
24170
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24177
CT
Dvojpólový modulárny stýkač
1
15381
PB
Tlačidlo
1
—
109
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Optimalizujte osvetlenie hotelového parkoviska
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér hotela chce optimalizovať osvetlenie
parkoviska a riadiť náklady na energiu. Chce zvýšiť
pohodlie a bezpečnosť hotelových hostí.
Svetelný spínač automaticky riadi osvetlenie parkoviska
(ZAP alebo VYP) podľa vonkajšieho jasu a vopred nastaveného
prahu svetelného jasu.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti:
Riešením je nastaviť prevádzkový prah osvetlenia na svetelnom spínači IC2000 podľa vonkajšieho jasu
nameraného fotobunkou namontovanou na stene:
QQ Nastaviteľný prah jasu od 2 do 2 000 luxov.
QQ Bezskrutková svorkovnica na jednoduché a rýchle pripojenie.
QQ Dodávaná rotačná jednotka na stenu na jednoduchšiu inštaláciu.
IC
S tmou prichádza
svetlo!
IC2000
110
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Úspora energie automatickým odpojením osvetlenia.
> Ak sa nebudete spoliehať na ľudskú aktivitu, ušetríte náklady.
> Dosiahnete pocit vyššej bezpečnosti pri minimálnych nákladoch, keďže osvetlenie je ZAPNUTÉ vždy, keď je tma.
Schéma riešenia
25 %
až
L3
L2
rgie
e
ra en
úspo
L1
N
C60N
1
1
Fotobunka
2
3
5
C60N
2 4 6
L
3 5
1 3 5
IC2000
A1
CT
A2 2 4 6
N
4
6
QQ Ističe na ochranu zariadení a okruhov osvetlenia.
Osvetlenie
parkoviska
QQ Stýkač CT, ak spotreba energie prekročí 2 300 W.
QQ Vlastnosti ističov a stýkača CT závisia od inštalovaného výkonu a typu záťaže.
Produkt
IC2000
Popis
Svetelný spínač
Jednotka
Referencia
1
CCT15368
C60N
Trojpólový modulárny istič
1
24215
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24170
CT
Trojpólový modulárny stýkač
1
15383
Fotobunka
Fotobunka namontovaná na stene
1
CCT15268
111
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Optimalizujte osvetlenie v miestnosti pomocou stmievačov
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Vlastník domu chce znížiť spotrebu energie spojenú
s osvetlením a zlepšiť atmosféru a pohodlie
v miestnostiach.
Pomocou stmievača môže majiteľ ovládať úroveň osvetlenia nezávisle
a môže ovládať zdroje svetla z jedného alebo viacerých miest.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Sú dostupné štyri stmievače Unica podľa typu záťaže, ktorá sa má riadiť, typu stmievania (tlačidlo alebo
otočný spínač) a možnosti ich spájania s ostatnými ovládacími zariadeniami.
QQ Stmievače Unica:
OO šetria energiu, keďže tlmené osvetlenie využíva menej elektriny ako plné osvetlenie,
OO predlžujú životnosť osvetlenia pomocou vypínača s funkciou stmievača,
OO prispôsobujú úroveň osvetlenia želanej atmosfére v miestnosti,
OO regulujú osvetlenie jednoduchým stlačením alebo otočením podľa výberu produktu,
OO jednoducho sa inštalujú bez zmeny inštalácie.
Stmievač
Unica
Svetlo pod kontrolou!
Stmievač
112
Stmievač
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Stmievače na stene umožňujú znížiť energiu použitú na osvetlenie.
> Namiesto len zapnutia alebo vypnutia svetiel sa dá úroveň osvetlenia nastaviť podľa požiadavky.
> Stlmením úrovne osvetlenia o 25 % sa ušetrí 20 % energie.
Schéma riešenia
L
Unica
20 %
až
N
L
Produkt
Popis
rgie
e
ra en
úspo
Jednotka
Referencia
Unica
Tlačidlo stmievača
1
MGU3.515.xx
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24177
PB
Tlačidlo
až 25
–
113
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie osvetlenia
Optimalizujte osvetlenie výkladu
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Majiteľ obchodu chce rozsvietiť výklad za šera
a ušetriť energiu automatickým vypínaním svetla
neskoro v noci, keď sú ulice prázdne. Chce zabrániť
zapínaniu osvetlenia počas dní, kedy je obchod
zatvorený.
Programovateľný svetelný spínač automaticky riadi osvetlenie výkladu
podľa jasu alebo času.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
QQ Spínač citlivý na svetlo IC2000 P+ spojený s fotobunkou namontovanou na stene umožňuje:
OO naprogramovať obdobie, počas ktorého potrebujeme zabezpečiť svetlo (napríklad od 21:00 do 6:00
okrem nedele),
OO nastavenie prevádzkového prahu osvetlenia na IC2000P+ podľa vonkajšieho jasu (napríklad 20 luxov).
QQ Zapnutím vonkajšieho vstupu sa trvalo zapne svetlo.
QQ Spínač IC2000P+ môže ovládať osvetlenie až do 2 300 W.
QQ Nastaviteľná úroveň osvetlenia od 2 do 2 100 luxov.
QQ Nastaviteľné časové oneskorenie na zabránenie nechcenej prevádzky v prípade krátkej zmeny jasu.
IC
S tmou prichádza svetlo!
IC2000P+
114
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
osvetlenia
> Úspora energie automatickým ovládaním osvetlenia, keď nie je potrebné a keď je prítomných menej osôb.
> Zmena na letný/zimný čas je automatická.
> Vynikajúce osvetlenie výkladu pri stmievaní.
Schéma riešenia
25 %
až
L
rgie
e
ra en
N
úspo
1
Bunka
C60N
2
1
C60N
2
L
3 5
IC2000P+
N
4 6
Osvetlenie výkladu
QQ Ističe na ochranu zariadení a okruhov osvetlenia.
QQ Stýkač CT, ak spotreba energie prekročí 2 300 W.
Produkt
Popis
IC2000P+
Svetelný spínač
Jednotka
1
Referencia
15483
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24170
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24177
Fotobunka
Fotobunka namontovaná na stene
1
CCT15268
115
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie motora
Optimalizujte prečerpávanie v bazéne
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Vlastník chce ušetriť energiu, a zároveň
optimalizovať prietok vody vo filtračnom systéme,
pričom chce zabezpečiť, aby bola voda v pohybe,
aby sa zabezpečila efektívnosť chemických
dávkovačov.
Ak chcete minimalizovať náklady na energiu na pohon čerpadiel, mali
by ste použiť najnižší prietok. Keď medzi istič a motor nainštalujete
frekvenčný menič ATV 12, zmena prietoku sa dosiahne elektronickým
ovládaním otáčok motora.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Frekvenčný menič Altivar 12 kombinuje funkcie, ktoré si vyžaduje vaša aplikácia:
QQ Zníženie spotreby energie.
QQ Zmena prietoku.
QQ Jednoduché používanie.
QQ Ochrana motora.
ATV 12
Diskrétny rozmermi,
veľkorysý vlastnosťami
ATV 12
116
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
motora
> Pri 80 % prietoku spotreba energie klesne použitím frekvenčného meniča až o 50 %!
> Úspora energie dosahuje vysoké hodnoty, pričom sa optimalizuje prietok vody pri každej aplikácii: filtrácii,
čistení, kúpaní a kúrení…
Schéma riešenia
30 %
až
rgie
e
ra en
úspo
ATV 12
200...240 V 50/60 Hz
5
Q2
1 2
6
N
3
1
L
3 4 5 6
S2
1 Q3 2
T1
S1
A1
KM1
A2
3 4
1 2
Q1
Q2
A1
R1A
4
2
KM1
R1C
KM1
13
14
AO1
+24V
LI4
LI2
LI3
LI1
COM
CLO
COM
AI1
+5V
LO1
R1B
R1C
PC/–
PA/+
W/T3
V/T2 S/L2/N
M1
3
W1
V1
U1
U/T1
R/L1
A1
R1A
KM1
Čerpadlo
3-fázový motor
200...240 V
0
4
0
0
- 20 mA
- 20 mA
+5V
+ 10 V
Produkt
Popis
A1
Frekvenčný menič ATV 12 (180W)
Jednotka
1
ATV12H018M2
Referencia
GV2ME07
Q1
Motorový istič
1
KM1
Stýkač
1
LC1K09
P1
Potenciometer – 22 kiloohmov
1
RV1202
117
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie motora
Optimalizujte ovládanie vody v bazéne
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér bazéna chce optimalizovať prevádzku
rôznych oblastí bazéna:
Automatizované ovládanie bazénu cez programovateľný časový
spínač s duálnym výstupom.
QQ voda v bazéne sa musí neustále filtrovať v dňoch,
keď je kúpalisko otvorené,
Prvý výstup riadi filtračné čerpadlo vody v bazéne a druhý výstup riadi
solenoidový ventil prívodu vody do bazénu.
QQ prívod vody do bazénov musí byť v prevádzke len
v otváracích hodinách.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Riešením je použiť programovateľný časový spínač IHP 2c:
QQ Ak chcete programovať na výstupe IHP 2c 1; dni a časy, keď sa bude voda v bazéne filtrovať
(napríklad každý deň od 8:00 do 20:00).
QQ Ak chcete programovať výstup IHP 2c 2; dni a časy, keď bude bazén v prevádzke (napríklad naplní
sa vodou ½ h pred tým, ako sa bazén sprístupní, a vyprázdni sa ½ hodiny po jeho zatvorení).
QQ Záložné napájanie až 6 rokov v prípade zlyhania siete.
IHP 2c
Efektívnosť na dosah!
IHP 2c
118
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
motora
> Optimalizované ovládanie prevádzky bazénu.
> Možnosť dočasného alebo trvalého prerušenia prevádzky.
> Automatická zmena letného/zimného času.
Schéma riešenia
25 %
až
L3
L2
rgie
e
ra en
úspo
L1
N
C60N
1
1
C60N
2
1
3
2
L
3
5
C60N
2 4 6
L 3 5
5
A1
IHP 2c
CT
A2
N
4
6
Bazény
2 4 6
Filtračné čerpadlo
v bazéne
QQ Ističe na ochranu rôznych zariadení.
QQ Solenoidový ventil bazénu je priamo riadený kontaktom spínača IHP 2c.
QQ Parametre ističov a stýkača CT závisia od inštalovaného výkonu a typu záťaže.
Produkt
Popis
Jednotka
Referencia
IHP 2c
Programovateľný časový spínač
1
CCT15852
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24170
C60N
Jednopólový modulárny istič
1
24177
C60N
Trojpólový modulárny istič
1
24215
CT
Trojpólový modulárny stýkač
1
15383
119
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Ovládanie motora
Automatizácia domácnosti
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Člen domácnosti chce centrálne riadiť systém
kúrenia, vodný ohrievač, elektrické rolety, osvetlenie,
systém ovládania bazéna a osvetlenia a polievanie
záhrady.
Zelio Logic ponúka jednoduché a flexibilné riešenie pre tých, ktorí chcú
ako ušetriť energiu, zabezpečiť pohodlné podmienky, plné ovládanie
a notifikáciu v prípade výskytu porúch:
QQ Všetky systémy sa dajú ovládať cez mobilný telefón (zmena
konfigurácie/zapnutie alebo vypnutie systémov/chybové správy).
QQ Flexibilné a konfigurovateľné vďaka centrálnemu ovládaču.
QQ Možnosť ovládania a vizualizácie prostredníctvom dotykového
displeja.
QQ Môže sa pripojiť k bezdrôtovým produktom Unica na bezdrôtové
ovládanie*.
Úspora energie pomocou jednoduchých produktov
Zelio Logic je určený na ovládanie až 16 kanálov (výstupov) podľa signálov prijímaných cez 24 vstupov.
Všetky funkcie špecifikuje softvér modulu Zelio Soft 2.
Výstup
Funkcia
1
Príkaz osvetlenia RF
2
Príkaz osvetlenia bazénu
3
Príkaz zapnutia horáka
Príkaz zapnutia ventilu
ohrievača
Príkaz ovládania roliet
Príkaz ovládania roliet
Príkaz ovládania čerpadla
v bazéne
Zobrazenie úrovne na
obrazovke Zelio Logic
Príkaz ovládania záhradného
ventilu
4
5
6
7
8
120
Programovanie
Vstup
Typ vstupu
4
Jednoduchý kontakt
Vstupný produkt
Denný plán/miestne ovládanie/časové oneskorenie/
vytváranie svetelných kulís
Denný plán/miestne ovládanie/časové oneskorenie/
vytváranie svetelných kulís
Týždenný plán
4
Jednoduchý kontakt
2
Jednoduchý kontakt
Snímač jasu
s nastaviteľnými limitmi
Snímač jasu
s nastaviteľnými limitmi
Termostat v miestnosti
Časové oneskorenie vo vzťahu k horáku
2
Jednoduchý kontakt
Termostat v miestnosti
Denný plán a miestne ovládanie
Denný plán a miestne ovládanie
Denný plán a miestne ovládanie/vytváranie svetelných
kulís prevádzkových obmedzení
1
3
Jednoduchý spínač
Spínač RF
Spínač
Všeobecný prijímač relé RF
Tlačidlo
Tlačidlo Zelio Logic Z1
Ovládanie/alarm limitnej hladiny nafty v nádrži
8
Analógový signál
Ultrazvukový snímač
Tlačidlo
Tlačidlo Zelio Logic Z2
Denný plán a miestne ovládanie
> Výhody energetickej efektívnosti:
Ovládanie
motora
> Ovládanie teploty v miestnosti s denným plánom.
> Ovládanie ohrievača vody s plánom zapnutia/vypnutia.
> Ovládanie osvetlenia s vytváraním svetelných kulís podľa okolitého svetla.
> Ovládanie systému ovládania bazénu (teplota/čerpadlo/osvetlenie).
> Ovládanie polievania rastlín v dome s denným plánom.
> Úspora energie s plným ovládaním kúrenia a osvetlenia.
Programujte a ušetrite!
30 %
až
rgie
e
ra en
úspo
Schéma riešenia
Použité produkty
Jednotka
Kód
Jednotka Zelio Logic (16 vstupov/10 výstupov 24 VDC)
1
SR3B261BD
Komunikačný modul
1
SR2COM01
Modem GSM
1
SR2MOD02
Napájanie 24 VDC/1.2 A
1
ABL8MEM24012
Spínač fotobunky IC 2000
1
CCT15368
Ultrazvukový snímač 1 m, výstup 0 – 10 V
1
XX930A1A1M12
Kombinovaný vysielač RF
1
CCT1A030
Kombinovaný prijímač relé RF
1
CCT1A031
Vysielač a prijímač RF
1
MGU3.572.XX
Popis
121
Praktické riešenia energetickej efektívnosti
Riadenie energie
Monitorujte a analyzujte elektrickú spotrebu v obchode
Potreby zákazníka
Naše odporúčanie
Manažér chce identifikovať nadmerné alebo
nadbytočné používanie elektrickej energie
monitorovaním spotreby v rôznych oblastiach
obchodu a stanoviť náklady pre príslušné centrum.
Trojfázový elektromer ME4zrt počíta celkovú energiu spotrebovanú
zariadením; meranie sa vykoná pomocou transformátorov prúdu.
Trojfázový elektromer ME3zr meria energiu špecifického okruhu pece.
Tri jednofázové elektromery 3 ME1zr merajú činnú aktívnu energiu
ostatných okruhov.
Signalizácia na prednej strane meracieho zariadenia bliká podľa
spotreby.
Hlavné produkty energetickej efektívnosti
Elektromery ME sú určené na meranie energie v jednofázových alebo trojfázových elektrických obvodoch.
ME
Uistite sa, že ste
nič nezmeškali!
ME3zr
122
ME4zrt
ME1zr
> Výhody energetickej efektívnosti:
Schéma riešenia
Riadenie
energie
> Trvalé zobrazenie spotreby pomáha podporovať efektívnejšie využívanie energie a zabezpečiť disciplinovanejšie
správanie sa predajcov v jednotlivých obchodných priestoroch.
10 %
až
rgie
e
ra en
úspo
4
S1
S1
S2
S1
S2
5
S2
Bufet
Oddelenie zariadení
Chladiareň
Použité produkty
Oddelenie potravín
Produkt
Popis
ME3zr
Trojfázový elektromer
Jednotka
1
17076
Referencia
ME4zrt
Trojfázový elektromer s N vodičom
1
17072
ME1zr
Jednofázový elektromer
3
17067
C60N
Štvorpólový istič
1
24234
C60N
Trojpólový istič
1
24221
C60N
Dvojpólový istič
3
24208
TI 75/5
Transformátor prúdu 75/5
3
16502
123
Nápady a odporúčania
na dosiahnutie
efektívnosti
124
Nápady na dosiahnutie
efektívnosti
Tipy a najlepšie postupy na úsporu energie v každodennom živote.
Obytné priestory
Vymeňte tradičné žiarovky s volfrámovými vláknami za kompaktné žiarivky (CFL)
alebo technológiu LED. Tradičné žiarovky spotrebovávajú až o 75 % viac energie.
Zhasnite svetlá, keď odchádzate z miestnosti, pretože maximálna spotreba
pri zapínaní svetla v priemere zodpovedá približne 24-sekundovej prevádzke
žiarivkových trubíc, jedno- až dvojsekundovej prevádzke technológie LED a menej
ako sekundovej prevádzke pri kompaktných žiarivkách. Opakovaným vypínaním
a zapínaním nízkoenergetických žiaroviek a žiarivkových trubíc sa však skracuje ich
životnosť.
Udržujte priestory, kde sa nachádzajú radiátory, čisté a bez prekážok, inak to
negatívne ovplyvní ich prevádzku.
Kupujte si zariadenia s najvyššou energetickou triedou. Existuje 7 typov
energetických tried, ktoré sa označujú farebným kódom a písmenom (od zelenej
farby a písmena A pre najefektívnejšie zariadenia až po červenú farbu
a písmeno G pre najmenej efektívne zariadenia).
Vypnite televízory a herné konzoly, ich spotreba v pohotovostnom režime môže
predstavovať až 60 EUR ročne.
125
Nápady na dosiahnutie
efektívnosti
Sektor budov
Vhodne nastavte želanú teplotu na termostatoch. Každý stupeň teploty navyše môže
spôsobiť zvýšenie nákladov na vykurovanie až o 8 %.
Presvedčte sa, že je vykurovanie synchronizované s obdobiami, kedy je budova
obsadená.
Správne zaizolujte vonkajšie múry budovy; tepelné straty možno znížiť až o 90 %.
Pravidelne čistite svietidlá (raz za rok). Nečistoty na nich môžu výrazne znížiť
účinnosť osvetlenia.
Pravidelne čistite okná. Nečistoty na skle zabraňujú prenikaniu prirodzeného svetla.
Rovnako sa presvedčte, že sú otvorené žalúzie a využíva sa prirodzené svetlo.
Keď nepoužívate kopírovacie zariadenie, nechajte ho v režime hibernácie a na
konci dňa ho vypnite. Kopírovacie zariadenie zapnuté cez noc spotrebuje energiu
postačujúcu na vytvorenie 1 500 kópií.
Naprogramujte monitory na prechod do režimu hibernácie pri nečinnosti;
spotrebúvajú dve tretiny energie potrebnej pre počítače. Keď zamestnanci dokončia
prácu, počítače by sa mali vypnúť.
126
Nápady na dosiahnutie
efektívnosti
Priemyselný sektor
Kedykoľvek je to možné, zastavte všetky pomocné zariadenia, keď výrobné stroje
nie sú v prevádzke. Spotreba výrobných závodov v pohotovostnom režime mimo
prevádzky môže byť až 30 %, pretože hoci sú stroje vypnuté, pomocné zariadenia
zostávajú zapnuté.
Nainštalujte efektívnejšie elektrické motory; v typickom závode spotrebovávajú 60 %
energie. Elektrický motor môže spotrebovať energiu rovnajúcu sa kúpnej cene za
dva mesiace. Je dôležité zvoliť výkon, ktorý je adekvátny príslušnej záťaži, keďže
efektivita motora pracujúceho mimo nominálneho výkonu výrazne klesá.
Vyhnite sa inštalácii predimenzovaných servomotorov a na maximalizáciu výkonu
motora v rôznych prevádzkových režimoch používajte frekvenčné meniče.
Ihneď opravte úniky v systémoch stlačeného vzduchu. Všetky tesniace vložky,
tesnenia, hadice a spojky by sa mali často kontrolovať. Efektívny systém detekcie
únikov je veľmi užitočný a náklady na jeho implementáciu sa znižujú.
Nainštalujte rýchle otváracie dvere alebo pásové závesy na všetky vnútorné dvere
vozíkov. V mnohých prípadoch sa amortizujú za menej ako jeden rok. Batérie
elektrických vozíkov by sa mali dobíjať po hodinách vrcholnej spotreby elektrickej
energie (večer/v noci).
127
Poznámky
128
Poznámky
129
Poznámky
130
Značka energetickej efektívnosti
Naše označenia energetickej efektívnosti vám
pomáhajú pri správnom výbere
30 %
až
energie
úspora
Toto označenie riešení energetickej efektívnosti vyjadruje potenciálne
úspory energie, ktoré môžete od tohto riešenia očakávať.
Tieto riešenia umožňujú dosiahnuť trvalú energetickú efektívnosť.
á
nergetick
s
o
fektívn ť
Toto označenie energetickej efektívnosti označuje produkty,
ktoré sú jadrom riešenia.
Vďaka týmto produktom môžete dosiahnuť rozdiel v porovnaní
s tradičným riešením.
Schneider Electric Slovakia s.r.o.
Borekova 10, SK-821 06 Bratislava 214
Zákaznícke centrum:
0850 123 455
www.schneider-electric.sk
Č.: PD4PLKATKT28750
130
Spoločnosť Schneider
Electric vám umožňuje
dosiahnuť maximum
v úsporách elektrickej
energie!
Máj 2010
Download

Sprievodca energeticky efektívnymi riešeniami