s
ATV71 ASANSÖR DEVREYE ALMA KILAVUZU
İçindekiler:
•
•
•
•
1m/s Açık Çevrim asansör parametreleri
1m/s Kapalı Çevrim (enkoderli) asansör parametreleri
Çözüm Rehberi
Direnç Seçimi
1
s
Altivar 71
Ana
Menü
Sürücü
Menüsü
Erişim seviyesi
Hızlı Devreye alma
Uygulama Seçimi
1 m/s, Açık Çevrim
Uzman
Makro ayarı
Nominal motor gücü
Nominal motor gerilimi
Nominal motor akımı
Nominal motor frekansı
Nominal motor hızı
Oto-tanıma
Motor termik akımı
Hızlanma Süresi
Yavaşlama Süresi
Düşük Hız
Yüksek Hız
Fren Lojik Kontrolü
Önayar hızları
(Şekil1)
Asansör (Kaldırma)
Plaka Değeri
Plaka Değeri
Plaka Değeri
Plaka Değeri
Plaka Değeri
Sürücü motor arası kontaktörler kapatılır "Evet" seçilir.
Kendiliğinden "Yapıldı" olur.
Plaka Değeri
6,6
6,6
7,1
46,7
Fren ataması
R2
Hareket tipi
Dikey
Fren kontağı
Seçili değil
Fren darbesi
2IBR (Yukarı hareket=LI1 kontrol edin)
Fren bırak akımı ileri
0 (Kalkarken aşağı kayma varsa arttırılır)
Fren bırak akımı geri
0
Fren bırakma süresi
0,5
Fren bırakma frekansı Auto
Fren tutma frekansı
0
Fren tutma gecikmesi
0
Fren tutma süresi
0,5
Akım rampa süresi
0,15
2 önayarlı hız
LI3
Yüksek Hız girişi
4 önayarlı hız
LI4
Revizyon Hızı girişi
Önayar hız 2
46,7 Hz
Yüksek Hız
2
s
Rampa
Ayarlar
Hata yönetimi
Anahtarlama frekansı
Hız oransal kazancı
Hız integral sabiti
Hata resetleme
Harici hata
Düş. gerilim yönetimi
Önayar hız 3
Önayar hız 4
Rampa tipi
Hızlanma Süresi
Yavaşlama Süresi
Hızl başı yuvarlama
Hızl sonu yuvarlama
Yav başı yuvarlama
Yav sonu yuvarlama
Rampa 2 eşiği
2. hızlanma süresi
2. yavaşlama süresi
16 kHz
40%
100%
Seçili değil
Seçili değil
Şebeke gerilimi
15 Hz
0 Hz
Kullanıcı
6,6
6,6
30%
30%
30%
50%
7,1 Hz
2,6
2,6
Revizyon Hızı
400 V
Eğer çözüm yeterli değilse "Çözüm Rehberi" sayfasına bakınız
Altivar 71
(Şekil 2)
Ana
Menü
Sürücü
Menüsü
Erişim seviyesi
Hızlı Devreye alma
1 m/s, Kapalı Çevrim (Enkoderli)
Uzman
Makro ayarı
Nominal motor gücü
Nominal motor gerilimi
Asansör (Kaldırma)
Plaka Değeri
Plaka Değeri
3
s
Nominal motor akımı
Nominal motor frekansı
Nominal motor hızı
Oto-tanıma
Plaka Değeri
Plaka Değeri
Plaka Değeri
Sürücü motor arası kontaktörler kapatılır "Evet" seçilir.
Kendiliğinden "Yapıldı" olur.
Motor termik akımı
Plaka Değeri
Hızlanma Süresi
4,7
Yavaşlama Süresi
4,7
Düşük Hız
0
Yüksek Hız
47,7
Uygulama Seçimi
Fren Lojik Kontrolü
Fren ataması
R2
Hareket tipi
Dikey
Fren kontağı
Seçili değil
Fren darbesi
2IBR (Yukarı hareket=LI1 kontrol edin)
0 (Kalkarken aşağı kayma varsa
arttırılır)
Fren bırak akımı ileri
Fren bırak akımı geri
0
Fren bırakma süresi
0,5
Fren bırakma frekansı
Auto
Fren tutma frekansı
0
Fren tutma gecikmesi
0
Fren tutma süresi
0,5
Akım rampa süresi
0,15
Önayar hızları
2 önayarlı hız
LI3
Yüksek Hız girişi
4 önayarlı hız
LI4
Yavaş Hız girişi
8 önayarlı hız
LI5
Revizyon Hızı girişi
Önayar hız 2
46,7 Hz
Yüksek Hız
Önayar hız 3
6,1 Hz
Yavaş Hız
Önayar hız 4
0 Hz
Önayar hız 5
15 Hz
Revizyon Hızı
Önayar hız 6
0 Hz
Önayar hız 7
0 Hz
Önayar hız 8
0 Hz
Rampa
Rampa tipi
Kullanıcı
Hızlanma Süresi
4,7
Yavaşlama Süresi
4,7
Hızl başı yuvarlama
30%
Hızl sonu yuvarlama
30%
Yav başı yuvarlama
30%
Yav sonu yuvarlama
50%
Rampa 2 eşiği
6,1 Hz
2. hızlanma süresi
1,9
2. yavaşlama süresi
1,9
Ayarlar
Anahtarlama frekansı
16 kHz
Hız oransal kazancı
40%
Hız integral sabiti
100%
Hata yönetimi
Hata resetleme
Seçili değil
Harici hata
Seçili değil
Düş. gerilim yönetimi
Şebeke gerilimi
400 V
Motor kontrol
Enkoder tipi
AABB veya AB (Enkoder tipine göre)
Darbe sayısı
1024 (Enkoder pulse sayısına göre)
Enkoder kontrol
"Seçili " yapılır. Revizyon hızında döndürülür. "Yapıldı" olur.
Eğer "Enkoder arızası" verirse Çözüm Rehberi sayfasına bakınız
Enkoder kullanımı
Değiştirmeden "Motor kontrol tipi"ne geçiniz
Motor kontrol tipi
FVC (Kapalı çevrim)
Eğer çözüm yeterli değilse "Çözüm Rehberi" sayfasına bakınız
Çözüm Rehberi
4
s
PROBLEM
1. Motor hareket etmek için
yeterince tork veremiyor
SEBEBİ
1. Oto-tanıma yapılmamış
2. Motor düşük hızda çok güçsüz
3. Fren bırakılmamış
2. Motorun nominal yükte kal 4. Karşı ağırlıkta eksik var
dırmaya gücü yetmiyor ama
boş kabini indirebiliyor
3. Hız, nominal hızın altında
5. Yanlış referans frekansı
6. Fren bırakmamış
4. Hız, nominal hızın
üstünde
5. Kabin, ilk başta, ters
tarafa kaçırma yapıyor
6. Salınım veya titreşimler
var.
7. Yanlış referans frekansı
8. Motorun mıknatıslanması
düşük
12. Salınım--""Hız cev integ
sabiti"
çok düşük
13. "Hız oransal kazancı" çok
çalışıyor. Motor dönemesine
rağmen fren kapatıyor.
yüksek veya çok düşük
8. Kattaki durma seviyesi
14. Motor kayması belirtilenden
farklı. Kaymanın yanlış
kompanzas
yonu, yüke bağlı olarak durma
pozisyonunu sürüklüyor.
15..
yükteyken ve boştayken
farklı
9. Kabin aşağı inerken kat
seviyesinin üstünde duruyor.
Yukarı çıkarken kat seviyesi
nin altında duruyor.
10. Kabin aşağı inerken kat
seviyesinin altında duruyor.
Yukarı çıkarken kat seviyesi
nin üstünde duruyor.
11. Harekete geçildiğinde
sürücü "Enkoder hatası"
gösteriyor veya motordan
sesler geliyor, zorlanıyor.
5. Çıkış frekansını tekrar programlayın
(Önayar hızları, Düşük hız, Yüksek hız,
Nominal motor frekansı)
6. Fren devresinin kablajını, işleyişini,
kontrolünü, parametrelerini inceleyin
MENÜSÜ
Hızlı devreye
alma
Ayarlar
Uygulama seçimi/
Fren lojik kontrolü
Hızlı devreye
alma
Uygulama seçimi/
Önayar hızları
Uygulama seçimi
Fren lojik kontrolü
Hızlı devreye
alma
7. Çıkış frekansını tekrar programlayın
(Önayar hızları, Düşük hız, Yüksek hız,
Nominal motor frekansı) Motor-hız tablosu
Uygulama seçimi/
8. "Fren bırakma akımı ileri"yi arttırın
Uygulama seçimi/
Önayar hızları
Fren lojik kontrolü
9. Motor, kayma ve çıkış
frekansına
göre zayıf kalıyor.
10. Titreşim--"Hız oransal
kazancı"
çok yüksek
11. Salınım--"Hız oransal
kazancı"
çok düşük
7. Motor aniden duruyor
veya
ÇÖZÜM
1. Motor soğuk iken oto-tanıma yapın.
Motor termik durumu < 30%
2. "Hız oransal kazancı"nı düzelene kadar
kadar yavaş yavaş arttırın. Motoru doyurma
maya dikkat edin. Çalışırken sol üstte CLI
olmaması gerekir.
3. Fren devresinin kablajını, işleyişini,
kontrolünü, parametrelerini inceleyin
4. Karşı ağırlık ekleyin
9. Fren bırakma frekansını ayarlayın
Çözüm 2,3 ve 13 de uygulanabilir.
10. "Hız oransal kazancı"nı kademe
kademe
düşürün
11. "Hız oransal kazancı"nı kademe
kademe
arttırın. Motorun titremeye, doymaya
geçme
mesine dikkat edin. Çalışırken sol üstte CLI
olmaması gerekir.
Uygulama seçimi/
12. "Hız cev integ sabiti"ni kademe kademe
arttırın.
13. "Hız oransal kazancı"nı 2 şer 2 şer
indirin
Fen lojik kontrol'deki "Rampa süresi"ni
biraz
arttırın
Ayarlar
14. "Nominal motor hızı" d/dk düzeltin veya
Fren lojik kontrolü
Ayarlar
Ayarlar
Ayarlar
Uygulama seçimi/
Fren lojik kontrolü
Hızlı devreye
alma
hesaplayın
15. "Yavaşlama zamanı"nı (DEC) arttırın
Ayarlar
16..
16. "Yavaşlama zamanı"nı (DEC) azaltın
Ayarlar
17. Enkoder doğru bağlanmamış
18. Enkoder doğru devreye
alınmamış.
17. Enkoder bağlantılarını kontrol edin.
Kablonun ekran bağlantısını kontrol edin.
Enkoder kartında klemenslerden
"+V" ile "0V" arasında enkoder tipine göre
24V veya 5V olduğunu kontrol edin.
18. Enkoderi tekrar Ek A'daki gibi devreye
alın.
Motor kontrol
5
s
19.Hızlı devreye alma-Motor çıkış yönüACB
yapıp tekrar Ek A'daki gibi devreye alın.
20. AB tipi enkoder ise;"Enkoder tipi"nin AB
olduğunu ve sürücünün versiyonunun
V1.1 IE06 ve üzeri olduğunu ve enkoderin
24V olduğunu kontrol edin.
Hızlı devreye
alma
Direnç Seçimi:
•
•
•
5,5 kW ATV71 için 100 Ohm, 540 W
7,5 kW ATV71 için 75 Ohm, 820 W
11 kW ATV71 için 50 Ohm, 1020 W
6
Download

atv71 asansör devreye alma kılavuzu