Monitorování a diagnostika: speciální příloha o výhodách zjištování skutečného stavu zařízení
Optimismus
ve výrobní sféře
Investice do výrobních zařízení podniků
a lidí jsou motorem, který způsobuje
doslova splašený úprk směrem k růstu
objemu výroby.
14
www.udrzbapodniku.cz
“Tma je pro ošklivé lidi”
Světlovody Lightway přivedou zdarma
zdravé denní světlo do míst, kde přes
den musí svítit žárovka či zářivka.
Snižte svoje účty za elektřinu.
www.lightway.cz
EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Redaktoři
Daniel Haupt, Barbora Byrtusová,
Jana Poncarová
Odborná spolupráce
Petr Moczek, Martina Bojdová,
Monika Galbová, Zdeněk Mrózek, Petr Klus,
Jiří Fízek, Pavla Rožníčková
Předseda redakční rady
Zdeněk Votava
Redakční rada
Václav Legát, Tomáš Hladík, Ondrej Valent,
Libor Keller, František Helebrant,
Vladislav Marek, Lubomír Sláma, Juraj Vitkaj,
Věra Pelantová, Juraj Grenčík,
Hana Pačaiová, Miroslav Rakyta
REKLAMA
Account Manager
Miroslava Pyszková
mob.: +420 777 793 392
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Marek Kalman
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Milan Katrušák
ředitel
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
Vážení čtenáři,
z průmyslu je již opět patrný optimismus, o jehož tlumených náznacích jsem hovořil
na počátku roku. Alespoň takovéto poselství se nám snaží tlumočit redakce časopisu Plant
Engineering. Jistě se mnozí z Vás při čtení košatých názorů amerických průmyslníků budou
chytat za hlavu a řeknou si, že jsme asi s rozumem v koncích a že se Vás pokoušíme krmit
„sladkými americkými donuty“, které český průmyslový trh zřejmě jen tak nestráví. Nicméně
i přesto, že jsem se nikdy nepovažoval za optimistu, spíše za životního realistu, dovolím si
s takovýmito případnými výtkami nesouhlasit.
V první řadě zpovědi představitelů úspěšných podniků, což je i téma z obálky tohoto
vydání, a zejména jejich inovační nápady jsou jednoduše aplikovatelné na podnikání většiny
z Vás – a to nejen proto, že se takřka vždy jedná o firmy, jejichž činnost má globální záběr,
takže se nespokojují s dobrými výsledky pouze na trhu v USA. Mimochodem například zde
mohu jejich optimismus podpořit do posledního bodu. Částečný přesun mého pracovního
úsilí do bratrského časopisu Control Engineering Česko mě toto léto opět zavál na zajímavou
megaudálost průmyslových odborníků a také na letošní NIWeek, kde z projevů prezentujících
a odevzdanosti posluchačů bylo možné vypozorovat, že průmysl opět šlape na ty nejvyšší
obrátky. A to není jediný důvod, proč si myslím, že je dobré vyslechnout si, jakým způsobem
se z úspěšných firem amerického trhu staly po překonání všeobecné průmyslové recese ještě
úspěšnější firmy globálního charakteru.
Shodou okolností mne na tuto myšlenku přivedl velice podivný sen z kategorie „to by byl
film“. Nyní Vás proto provedu hlubinami své mysli, abych Vám představil jednu trefnou
ilustraci. Zdálo se mi, že se chystám na zajímavý podnikatelský záměr, který by byl realizovatelný pouze za přispění několika mých velice sofistikovaných přátel. Zpočátku vše
fungovalo dle očekávání, jelikož do tohoto pro všechny vedlejšího podniku šli zúčastnění
s vizí, že budou dělat něco, co je baví, a také proto, aby si dopřáli velice skromné přilepšení.
Nicméně jak šel čas a můj sen postupoval dále, přišly typické problémy podnikavců (nikoli
podnikatelů). Jeden si koupil lepší auto, hned nato ho kopíroval druhý ve snaze přilákat
na pozici spolujezdce stejně atraktivní přítelkyni. Zdražovaly se dovolené, zvětšovaly se
domy a děti plakaly, když na Vánoce nedostaly vlastní ostrovy… A náhle byly celá pointa
a základy podnikatelského záměru rozemlety na prach.
Jsem si plně vědom, že toto je sice do extrému vehnaná simulace, nicméně mám pocit,
že můj sen lze ztotožnit se spoustou subjektů působících na našem (nejen) průmyslovém
trhu. Ruku na srdce, kolik z nás stále nostalgicky vzpomíná na velké výnosy z let těsně před
úpadkem? Jenže ta doba je dávno pryč a je důležité mít to na paměti. Na trhu vznikla nová
pravidla, nová omezení, ale hlavně nové výzvy. Takže nežijme s představou, že pro naše
děti skoupíme Tichomoří, ale zkusme se znovu soustředit na trochu ušlechtilejší část našich
pracovních vizí, jednoduše pojďme zase tvořit hodnoty.
I zde se pro příklad vrátím na můj nedávný výlet do zámoří. Firma, která naši redakci
pozvala, se v období krize rozhodla investovat (ano, opravdu investovat), a to zejména do svých
zaměstnanců. Přijímala nové, inovativně smýšlející inženýry a začala několik nezávislých
projektů, které měly ve výsledku změnit zažité chápání v některých upadajících odvětvích.
Samozřejmě dlouhý čas by šlo tyto lidi brát jako přebytečnou položku,
která zbytečně zatěžuje kolonku mzdových nákladů, jenže již toto léto
jeden z týmů představil produkt, jenž doslova redefinuje celý obor.
A zde přichází hodnota, která sice nezlepšuje život zakladatelů firmy,
ale zlepšuje život všem zainteresovaným průmyslníkům. A přiznejme
si, že pokud něco dokáže přinést hodnotu těm, kteří toto řešení
najdou, je správné, když jim to vydělá třeba i na již zmiňovaný ostrov
v Tichomoří, ale s tímto cílem přece nelze začínat.
Přeji ničím nerušenou četbu, aby si i děti bez ostrova měly kde hrát,
a těším se na případné osobní setkání během letošního MSV v Brně…
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
1
4
6
10
12
FORUM
Slovensko tento rok láme
rekordy na VIENNA-TECu,
buďte pritom!
Pozor! Prostředí s nebezpečím
výbuchu…
Měnící se role operátora
vyžaduje lepší a rychlejší
nástroje
Proč výrobní proces potřebuje
informační technologii? část 1.
14
TÉMA Z OBÁLKY
Optimismus ve výrobní sféře
22
ELEKTROTECHNIKA
Přehledné zpracování dat
spotřeby energie vám napoví
více než čísla udávající watty
Skutečně efektivní řízení
výroby pomocí MES
25
26
29
30
32
34
36
40
42
43
44
45/MD 1
Září 2012
ČÍSLO 6 (26) ROČNÍK V
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Monitorování na dálku přidává
vašemu řídicímu systému více
možností, jak ho ovládat
FTP logger – záznamník datové
komunikace
Frekvenční měniče Altivar jsou
bezpečné a úsporné. Co dodat?
Inteligentní snímače kódů:
Rychlá a bezchybná identifikace
14
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Výroba dle návrhu
Přemostění rozdílů mezi IT
a provozními činnostmi
Snížení nákladů na značení
produktů
TOP PRODUKTY/ŘEŠENÍ
Systém počítačového vidění
s automatickým zaostřováním
a integrovaným osvětlením
Kontrola nad zdroji energií
– klíč k zásadní změně
v bezpečnosti práce
ZAOSTŘENO
Větší pozornost věnovaná
problematice životního
prostředí
PŘÍLOHA - MONITOROVÁNÍ
A DIAGNOSTIKA
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu „Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
Optimismus
ve výrobní sféře
Investice do výrobních zařízení podniků a lidí jsou motorem,
který způsobuje doslova splašený úprk směrem k růstu
objemu výroby.
Zaostřeno
Větší pozornost věnovaná
problematice životního prostředí
44
22 Elektrotechnika
Přehledné zpracování dat spotřeby energie
vám napoví více než čísla udávající watty
Energie použitá v průmyslových závodech a obchodních budovách odpovídá
za téměř polovinu celkové spotřeby energie v USA. Průmyslová a komerční
zařízení jsou rovněž odpovědná za bezmála polovinu emisí skleníkových
plynů, což přispívá ke změně klimatu.
26 Automatizační technika
Monitorování na dálku přidává vašemu
řídicímu systému více možností ovládání
Zavedení bezpečného monitorování údržby na dálku
a podávání zpráv diagnostiky v reálném čase může
přispět ke snížení nákladů na údržbu.
34 Údržba & správa
Výroba dle návrhu
Zmiňte se o konceptu správy životního cyklu
výrobku (PLCM, nebo jen PLM) a uvidíte,
jak posluchači souhlasně přikyvují. Řídit
trasu výrobku po jednotlivých krocích
od samotného návrhu až po ukončení jeho
výroby? Samozřejmě!
Příloha – Monitorování a diagnostika
Diagnostické metody – základ preventivní
údržby podle technického stavu
Znát skutečný technický stav strojů a zařízení je důležité
a užitečné z mnoha důvodů, jedním z nich je zajišťování jejich
spolehlivého, bezpečného a hospodárného provozu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
3
FORUM
Slovensko tento rok láme rekordy
na VIENNA-TECu, buďte pritom!
P
rípravy na najväčší medzinárodný priemyselný odborný
veľtrh Rakúska VIENNATEC 2012, ktorého brány sa otvoria
9. októbra 2012 na modernom viedenskom výstavisku MESSE WIEN,
sú už v plnom prúde. VIENNA-TEC
2012, ktorý sa koná len raz za 2 roky,
ponúka možnosť zhliadnuť na jednom mieste pod jednou strechou
šesť medzinárodných odborných
priemyselných veľtrhov.
Pre Slovensko je medzinárodný
veľtrh VIENNA-TEC 2012 vďaka
svojej koncepcii, otvorenosti pre
slovenských podnikateľov a blízkosti
k Bratislave unikátnou príležitosťou
pre prehľad najnovších priemyselných
technológií a medzinárodných inovácií, ktoré ponúka viac ako 500 vystavovateľov a 500 ďalších f iriem
zastúpených na veľtrhu na jednom
4 • září 2012
mieste za minimum času a nákladov. Je tu tiež možnosť zoznámiť sa
osobne s vývojom trhu a priemyslu
v susednom Rakúsku a porovnať si
situáciu na Slovensku, zorientovať
sa v ponúkaných inováciách z viac
než 20 krajín a stretnúť sa s potenciálnymi obchodnými partnermi nielen
z Rakúska.
K účasti slovensk ých f i r iem
na VIENNA-TECu sa tiež vyjadril
minister hospodárstva Slovenskej
republiky, pán Tomáš Malatinský:
„Priemysiel a s ním súvisiace služby sú
nielen hnacou silou rastu slovenského
hospodárstva, zdrojom vytvárania
pracovných príležitostí, zvyšovania produktivity, ale aj inovačného
rozvoja, ktorý v súčasnom období
nadobúda čoraz väčší význam. Som
preto presvedčený, že medzinárodný
veľtrh VIENNA-TEC je ideálnym
miestom pre získanie reálneho obrazu
o schopnostiach slovenských firiem,
porovnanie s medzinárodnou konkurenciou, prezentovanie u potenciálnych
obchodných partnerov, jako aj pre podporu inovácií.“
Slovenskí odbor ní návštevníci
a regionálne delegácie môžu využiť
špeciálne ponuky – viac vo slovenčině
na www.sp.cz/index1.html.
Rokovania s firmami z Ruskej
Federácie
V hale A plánuje svoju účasť 10 inovačných firiem zo sibírskeho regiónu
Omsk v Ruskej federácii, ktoré hľadajú
obchodné zastúpenie na Slovensku
a v Českej republike alebo ponúkajú iné
formy obchodnej spolupráce, napr. spoločnú výrobu, spoločný vývoj, export
na trhy tretích krajín (Kazachstan,
Bielorusko ) alebo asistenčné služby pre
firmy rovnakého zamerania na trhoch
sibírskeho regiónu.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých spoločnostiach nájdete na adrese
http://www.sp.cz/omsk.html. S týmito
firmami – podnikateľmi zo Sibíri máte jedinečnú možnosť naplánovať
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
si obchodné stretnutia a nadviazať
kontakty priamo v rámci veľtrhu
VIENNA-TEC 2012 vo Viedni.
O rekordnej účasti vystavovateľov
zo Slovenska sa dá hovoriť už dnes.
Na V I E N NA-T EC u pr ipr av uje
Bratislavská regionálna komora
SOPK spoločný stánok slovenských firiem regiónu Bratislava,
v rámci ktorého sa budú prezentovať firmy IMC Slovakia, s.r.o.,
IRONAL spol. s r.o., SNAHA s.r.o.
a TESLA Liptovský Hrádok, ďalej
sa na veľtrhu predstaví vydavateľstvo
Techpark alebo môžete navštíviť
samostatné expozície slovenských
spoločností QUAD Industries alebo
CRT-ELECTRONIC.
VIENNA-TEC – to nie sú len
obchodné kontakty a potenciálni odberatelia z Rakúska, ale je to podstatne
viac, napr. zaujímavé pre podnikateľov
zo Slovenska môže byť nadviazanie
kontaktov s potenciálnymi partnermi
z krajín juhovýchodnej Európy,
predovšetkým Slovinska. Slovinsko
je jedným z lídrov EÚ v počte inovácií
na počet obyvateľov. Ďalej tradične
silné sú obchodné siete slovinských
podnikateľov v krajinách bývalej
Juhoslávie a export do tretích krajín
môže byť pre slovensko-slovinské
kontakty veľmi zaujímavý.
Podrobnější informace v češtině
najdete na www.sp.cz nebo v němčině
na www.vienna-tec.at.
Lenka Kotllárová
Tel.:+420 603 278 654,
[email protected]
MONDO s. r. o.
Autorizované obchodní
a servisní středisko
kompresorů firmy Mattei
Prodej
t
t
t
t
t
t
LPNQSFTPSǾ
TVÝJǏFLTUMBǏFOÏIPW[EVDIV
öMUSǾ
UMBLPWâDIOÈEPC
[BDzÓ[FOÓQSPFLPMPHJDLPVÞQSBWVLPOEFO[ÈUV
PSJHJOÈMOÓDIOÈISBEOÓDIEÓMǾ
Realizace
t
t
tt
t
LPNQMFUOÓDILPNQSFTPSPWâDITUBOJD
QPUSVCOÓDISP[WPEǾTUMBǏFOÏIPW[EVDIV
SFLV
SF
SFLVQFSBǏOÓDI
LVQF
QFSB
SBǏO
ǏOÓD
ÓDI
I[B
[BBDzÓ
[BDzÓ[FOÓ
DzÓ[F
[FOÓ
[F
OÓQ
QSPWWZV
QSP
WZV
VääJ
äJU
J
SFLVQFSBǏOÓDI[BDzÓ[FOÓQSPWZVäJUÓPEQBEOÓIPUFQMB
LPOT
LP
OTTUS
USVL
V DFBBW
WâS
WâS
â PC
PCBBLP
BLP
LPNQ
LPNQ
QSF
FTP
PSǾ
LPOTUSVLDFBWâSPCBLPNQSFTPSǾQSPEPQSBWOÓUFDIOJLV
2011
Servis
t
t
t
t
t
[ÈSVǏOÓ
QP[ÈSVǏOÓ
PQSBWZ
HFOFSÈMOÓPQSBWZ
EJBHOPTUJLB
Projekce
t QSPKFLUZLPNQSFTPSPWâDITUBOJD
Měření
t QBSBNFUSǾLPNQSFTPSPWâDITUBOJD
Pronájem
t [BDzÓ[FOÓOBWâSPCVBÞQSBWVTUMBǏFOÏIPW[EVDIV
Poradenská služba
t UFDIOPMPHJDLÈEPQPSVǏFOÓ
t OÈWSIZÞTQPSFOFSHJÓ
Autorizované obchodní a servisní středisko v ČR
MONDO s. r. o.
Vážní 899, 500 03 Hradec Králové
Česká republika
tel.: +420 495 541 212
fax: +420 495 514 203
Certifikát ISO 9001:2009 a ISO 14001:2005
www.mondo.cz; www.matteiCZ.cz
FORUM – ROZHOVOR
Pozor! Prostředí s nebezpečím výbuchu…
J
edním z permanentně skloňovaných témat nejen v kuloárech průmyslových podniků
je bezesporu problematika, která
souvisí s prostředím s nebezpečím
výbuchu. Nové zásahy do legislativy stejně jako neustávající důkazy
o ignorování faktoru bezpečnosti
v těchto provozech nás přivedlo
ke snaze zjistit, jak opravdu vypadá
podniková praxe. Situaci se pokusí
osvětlit za výrobce ochranných systémů Michal Wolf, ředitel společnosti
DAG-TS, a za poradenskou společnost v oblasti Ex prostředí Tadeáš
Podstawka, ředitel společnosti IHAS.
Základním legislativním rámcem
je jistě nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
či uznávaná směrnice ATEX. Jak tyto
vyhlášky upravují opatření ve výbušném prostředí? A existují nějaká další
legislativní omezení?
TP: Legislativa se postupem času
průběžně obměňuje. Naše společnost se
však stále ještě setkává (i když se tento
trend lepší) s neznalostí základního
předpisu o problematice rizik výbuchu,
kterým je NV č. 406/2004 Sb.
Nehovoříme-li o souvisejících předpisech, kde je v Evropě poměrně velká
turbulence ve standardech, pak sledovat
tento trend a mít k tomu i kvalifikovaný personál pro zavádění požadavků
do praxe je zejména pro menší firmy
nereálné. Z tohoto pohledu je určitě
výhodnější vyhledat odbornou firmu.
Je u nás stále mnoho společností, jež
o tomto NV slyší poprvé. Tady je samozřejmě nezanedbatelná úloha dozoru
(OIP), kde bohužel z důvodu působení
také v jiných oblastech, zejména v pracovněprávních vztazích, chybí kapacita
pro takovýto dozor. OIP má vyškoleno
max. 30 odborníků pro dozor nad tímto
NV. Když si vezmeme statistiku,
která při zavádění NV odhadovala,
že se jedná o více než 300 000 firem,
jichž se to týká, pak je to žalostně málo.
Předtím než je pracoviště s prostředím nebezpečí výbuchu poprvé uvedeno do provozu, musí být ověřena jeho
celková bezpečnost z hlediska rizika
výbuchu. Musí být dodrženy veškeré
podmínky nezbytné pro zajištění
ochrany před výbuchem. Takové ověření musí být provedeno pracovníkem
(externí firmou), který je na základě
svých dovedností a odborných znalostí
k této činnosti způsobilý.
MW: Jako výrobce a dodavatel
ochranných systémů se naše společnost opírá především o směrnici ATEX
100a neboli 94/9/EC a další předpisy
a normy, které upravují funkčnost
a parametry jednotlivých ochranných
systémů s ohledem na konkrétní typ
prostředí, způsob ochrany a instalaci.
V praxi se pak bavíme o nebezpečí
vznícení a výbuchu plynů, par, prachu
a aerosolů, na což navazují příslušné
ČSN, NV, EN, EN ISO předpisy
IHAS
Společnost IHAS s. r. o. se zabývá:
● Zpracováváním dokumentací o ochraně před výbuchem dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
● Zpracováváním protokolů o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2
● Zpracováváním studií HAZOP a SIL analýz
● Dalšími službami – zpracováváním znaleckých posudků z hlediska výbuchu hořlavého prachu,
plynů a par soudním znalcem, zpracováním analýzy rizik dle ČSN EN 13463 a ČSN EN 1127
a posouzením projektové dokumentace z hlediska rizik výbuchu, pořádáním školení a seminářů
ve vztahu k EX prostředí včetně vydání osvědčení/certifikátu o absolvování atd.
www.ihas.cz
6 • září 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
a normy. Sledovat poslední změny
v legislativě týkající se prostředí
s nebezpečím výbuchu není jen
povinnost, jak ve smyslu držet krok,
tak ve smyslu dodržovat předpisy
a vyhnout se sankcím, ale především
obezřetnost. Je třeba si uvědomit, že
k přehodnocení předpisů týkajících se
nebezpečí výbuchu většinou dochází
jen pod tíhou okolností, tedy po nějakém neštěstí, a je dobré vědět, jestli
se mě to také týká. Jinými slovy jak
daleko je má kancelář nebo pracoviště
od zóny Ex.
Lze říci, že legislativa zaostává
za inovativními technologiemi?
TP: V naší práci se legislativa
logicky snoubí s praxí. Při revizích
legislativních nebo normativních
předpisů se tak děje ne vždy šťastně
a mnohé takové revize jsou krokem
zpátky. Obecně lze však říci, že technická legislativa v oblasti bezpečnosti
práce v prostorách s nebezpečím výbuchu je dostatečná a spíše pokulhává její
zavádění do praxe. Na druhou stranu
značně zaostávají základní legislativní
požadavky, jakými jsou NV a v tomto
případě NV č. 406/2004 Sb., kde jsou
stále kromě odborných pasáží např.
odkazy na neplatné zákony (zákoník
práce).
MW: Z určitého úhlu pohledu ano.
V souvislosti se zvyšováním nároků
na výkon, objem, rychlost a zavádění
nových technologických postupů
se občas dostaneme do neznáma, kde
daný stav techniky ještě nebyl popsán.
Při vývoji novinek a při výzkumu
jsme často o něco napřed. Legislativa
se pak dotváří podle uvádění nových
poznatků na trh, mnohdy se značným
zpožděním. Příkladem jsou třeba
bioplynové stanice. A to nejen u nás,
ale i u kolegů v Německu.
V našich podmínkách se takový
vývoj může sledovat u protiexplozních
pojistek. Zákon č. 22/1997 Sb., norma
ČSN EN 12874 z roku 2002 však vykazuje jisté nedostatky (některé provozy
zanikly). Byla přepracována s přísnějšími nároky a nahrazena normou
EN ISO 16852, kterou ČR převzala
bez úprav s platností od října 2010
pod označením ČSN EN ISO 16 852.
Bohužel jsou to havárie, které
ukazují slabá místa v prevenci nebo
při likvidaci ohně. Normy a předpisy
se mění s obtížemi, ale i zavádění
do praxe je jak administrativně, tak
i finančně složité a mívá velkou setrvačnost. Bohužel na úkor bezpečnosti.
Vy sami se setkáváte s touto problematikou v praxi. Jak vnímáte současné
chování subjektů, které působí v tomto
prostředí? Chovají se společnosti
zodpovědně, nebo se snaží regule
obcházet, aby tak krátily provozní
náklady?
TP: Stejně jako v jiných oblastech
se provozovatelé/vlast níci staví
k nebezpečí výbuchu s různou zodpovědností. Jedna skupina přistupuje
k této problematice se zodpovědností
hraničící s perfekcionismem, druhým
protipólem jsou pak majitelé, kteří
k nebezpečí výbuchu přistupují naopak
velmi laxně. Oblíbený a často slýchaný
slogan je: „Padesát let se tady nic
nestalo a teď by to mělo bouchnout?“
Ono však stačí, aby pouze jednou
(a to se samozřejmě může stát) došlo
ke splnění tří zmíněných podmínek
pro vznik výbuchu, tedy palivo, dostatek kyslíku a zdroj iniciace, a neštěstí
je na světě.
Samostatnou kapitolou jsou zaměstnanci. Jako lidé v podřízeném pracovním poměru jsou více či méně nuceni
přejímat invence vedení společnosti,
co se týče problematiky nebezpečí
výbuchu. Záleží pak na tom, jaké
vedení mají – jestli tedy to, které
problematiku výbuchu řeší, nebo to,
které ji prostě obchází. Samozřejmě
lidský faktor je nevyzpytatelný a člověk je schopen vnést spoustu vlastní
invence do možnosti, jak porušit nějaký
vnitropodnikový předpis (např. zákaz
kouření). Další přirozenou vlastností
lidí je lenost, což je i „hybnou silou
pokroku“, ale v případě rizika výbuchu
to je nejčastější příčina exploze. Z rozboru příčin výbuchu se dá konstatovat,
že ve většině případů je zdrojem iniciace
nebo příčinou výbuchu právě člověk.
MW: Mezi dodavateli ochranných
systémů, a to jak na straně výrobců, tak
i na straně obchodníků, se setkáváme
s různým standardem kvality a důrazem
na prodej. Na straně zákazníků je to pak
nedostatek informací ať už z různých
příčin, který je přivádí do nepříjemné
situace, anebo chladný úmysl, což si
žádá zisk bez ohledu na způsob dosažení. Pociťujeme, jako by se pomalu
vytrácel zdravý rozum a rozhodování
v rovině „poměr cena/výkon“ doznávalo úpadku. Stres si ale vytváříme
sami a je těžké soudit, zda je chyba
na straně výrobce, obchodníka nebo
zákazníka. Každý si neseme svůj díl
zodpovědnosti.
FORUM – ROZHOVOR
DAG-TS
Společnost DAG-TS s. r. o. se zabývá:
● Výrobou a vývojem pojistných armatur k zabránění přenosu plamene dle směrnice ATEX / 94/9/ES
● Prováděním revizí – kontroly provozuschopnosti ochranných systémů dle vyhlášky č. 246/2001
● Návrhy řešení ochranných opatření včetně výpočtů průtoků s ohledem na tlakové ztráty
● Pořádáním školení a seminářů ve vztahu k EX prostředí
www.dag-ts.cz
Trh je jednoznačně nervózní a tato
nervozita se na lidi přenáší všeobecně.
Lidé pak ani informace nevyhledávají
a práh pro vnímání rizika se snižuje až
k netečnosti… a selhání lidského faktoru
je na světě. Přesto zůstáváme optimisty
a předáváme informace a zkušenosti
dále těm, kteří o ně stojí.
Cítíte tedy opravdu tíhu úsporných
opatření na úkor bezpečnosti?
TP: V dnešní době je samozřejmě
někdy obtížné získat prostředky
na opatření, která vyplynou z hodnocení rizik provozu. Nejlevnější z těchto
opatření bývají organizační, např.
vystavování tzv. „příkazu V“, jiná pak
už rozpočet společnosti prodraží. Vše
lze však řešit stanovením rozpočtového
plánu s jasným výhledem investic např.
do protivýbuchové ochrany.
MW: Zápas s náklady, které snižují
zisk, je opravdu znatelný. Nelze však
jednoznačně říci, že všechny společnosti bezpečnost zanedbávají ve snaze
ušetřit. Nedostatky jsou patrné v organizaci. Ne zřídka se stává, že na jedné
straně není na rukavice a na druhé se
přeplácejí externí firmy. Investice,
údržba a úspory jsou o dobrém plánování v horizontu delším než jeden
rok a právě tady vidíme velké rezervy.
Můžete uvést výrazně kladnou
a zápornou zkušenost z praxe?
TP: Z vlastní zkušenosti mohu říci,
že rozdíly nejsou dle oborů podnikání,
ale spíše dle přístupu majitelů. Trochu
jsme vysledovali, že podniky např.
s americkým kapitálem řídí firmu
i z hlediska bezpečnosti. V takové
firmě se i nám dobře pracuje. Jsou
8 • září 2012
bohužel i firmy, kde je bezpečnost
nutné zlo, a pokud si nechají udělat
rozbor rizik, k realizaci opatření
zpravidla nedochází. Zbývá i část
firem, jejichž představitelé se k vám
i po objednání služby chovají ve smyslu
„co tady vlastně děláte“ a „co nám
chcete radit“. V takových případech se
rozcházíme „s přáním další exploze“.
Bohužel máme i takovou zkušenost
ve firmě vyrábějící škrob, že z důvodu
absence bezpečnostních opatření došlo
do měsíce k explozi. Dalším takovým
případem byla firma na zpracování
starých ledniček, kde rovněž nebyla
realizována bezpečnostní opatření
a došlo k totální destrukci linky
a provozovny.
MW: Po několikaleté práci se nám
daří pro zákazníky navrhovat taková
řešení, která minimálně zatěžují
provoz a jsou nenáročná na údržbu,
o čemž svědčí zpětná vazba od zákazníků a odezvy od našich partnerů.
Pok ud pominu kopie ar mat ur
světových výrobců, velmi negativně
vnímáme, když jsou na trh uváděny
výrobky, které nesplňují platné předpisy. Jen pro příklad ‒ norma platí
od 1. 10. 2010, výrobní číslo je z roku
2011, prohlášení o shodě je nakopírováno z roku 2009, kdy byl certifikát
k výrobku vystaven podle dnes již
neplatné normy. Před lety jsme jedné
chemické společnosti nabízeli naše
služby a ochranné systémy. Nabídku
odmítli a do 2 měsíců provoz poškodil
rozsáhlý požár s výbuchy.
Jaké před sebou máte úkoly nebo
výzvy, aby došlo k obecnému zlepšení
zažitých trendů?
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
TP: Naším jednoznačným úkolem
je zvyšování vzdělanosti v oblasti
problematiky nebezpečí výbuchu, tedy
N V č. 4 0 6 / 2 0 0 4 S b. a N V
č. 23/2003 Sb., ať již pořádáním
pravidelných seminářů týkajících
se této problematiky, či vypracováním
odborné pomoci prostřednictvím produktů uvedených výše.
Takovým krátkodobým cílem je
spolu s orgány dozoru provést osvětu
v bioplynových stanicích z pohledu
rizika výbuchu s následným dozorem, nabídnout bezpečnostní balíčky
pro práci v těchto prostorách z hlediska
OOPP.
MW: Do budoucna máme dvě cesty
pro osvětu. Hlavním úkolem je pokračovat ve vývoji, výzkumu a ve spolupráci s řadou odborníků a pracovníků
z praxe, abychom mohli nabídnout
potřebná řešení. Vedlejším úkolem je
prezentace výsledků činnosti a šíření
informací o prostředí s nebezpečím
výbuchu v mediích či v odborných
časopisech a za další možnost pokládáme příspěvky na odborných školeních a seminářích.
Pokud také vy čelíte problematice
výbušného prostředí a rádi byste
se dozvěděli více o současné praxi nebo
o moderních technologiích pro vaše
provozy, můžete kontaktovat naši
redakci, případně přímo respondenty
na e-mailech [email protected]
a [email protected] Více informací
naleznete také na webové adrese
www.ihas.cz a www.dag-ts.cz.
Identifikujte, zaměřte se na rizika
exploze, chraňte životy
Problematikou prostředí s nebezpečím
výbuchu se podrobně zabývala také redakce
časopisu Plant Engineering. Rozsáhlý článek
s jejich zjištěními naleznete v některém z nadcházejícíh vydání.
FORUM – POZVÁNKA
Česká společnost pro údržbu
Katedra jakosti a spolehlivosti strojů,
Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze
Výbor pro údržbu a investiční výstavbu
při Svazu chemického průmyslu ČR
pořádají mezinárodní konferenci
ÚDRŽBA 2012
v termínu 6. – 7. 11. 2012 na zámku AV Liblice
Cílem letošní mezinárodní konference je pokračovat v naplňování našeho cíle - prezentovat nové
myšlenky a umožnit výměnu zkušeností ke všem otázkám, které souvisejí s managementem
hmotného majetku (HM) obecně a s údržbou strojů a zařízení zvláště. Struktura odborného
programu je zřejmá z uvedených tématických okruhů konference.
Hlavní směry tematického zaměření konference:
„INTEGROVANÁ PÉČE O HM – OPTIMÁLNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY – KVALITNÍ ÚDRŽBA“
A. Prezentace firem – vykonávané služby, výstava zařízení a různých údržbářských technologií,
IT, nejlepší praxe v plánování, rozvrhování, řízení odstávek, vykonávání údržby aj.
B. Výběr, pořízení zařízení – energetická náročnost, ASŘTP, spolehlivost, rizika, kvalita.
C. Management majetku a jeho údržby – asset management, facility management,
outsourcing - insourcing, smluvní vztahy.
D. Provozní spolehlivost management rizik a bezpečnost v údržbě – metody a ukazatele
spolehlivosti, FMECA, RCM a další, metody hodnocení rizik, snižování rizik údržbou,
spolehlivost lidského činitele v údržbě.
E. Technická diagnostika, preventivní, prediktivní údržba revizní a preventivní prohlídky,
diagnostické metody a přístroje, optimalizace preventivní údržby.
F. Počítačová podpora údržby – informační systém údržby, HW a SW.
G. Technologie údržby a oprav strojů, logistika ND – mytí a čištění, mazání,
renovace součástí, materiály pro renovaci, řízení zásob ND aj.
Pořadatelé konference zvou všechny pracovníky na funkcích technických ředitelů, výrobních
ředitelů, manažerů údržby, asset manažerů, facility manažerů, vedoucích údržby, hlavních
mechaniků, koordinátorů a facilitátorů TPM aj. – více informací na adrese:
http://www.udrzba-cspu.cz/konference/
Za pořadatele:
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
předseda předsednictva ČSPÚ
Ing. Zdeněk Votava
výkonný ředitel ČSPÚ
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
9
FORUM
Měnící se role operátora vyžaduje lepší
a rychlejší nástroje
P
oněvadž se podniky usilovně
snaží získávat konkurenční
výhodu ze svých činností, způsob, jakým operátoři vykonávají svou
práci, se postupně vyvíjí. Přeměna ze
stavu, kdy pouze plnili funkci obsluhy
zařízení s jasně stanovenými úkoly,
do role, kdy musejí prokazovat hluboké analytické schopnosti, způsobila
to, že se operátoři stali ve zvýšené
míře kritickou součástí dnešních podnikových procesů – tato transformace
významně mění způsob současného
fungování podniků a přidává vyšší
hodnotu než kdy předtím.
Zatímco v minulosti byli operátoři
zaškolováni a vedeni k tomu, aby
ve svých rolích usilovali o přímočaré hluboké znalosti a neustále se
drželi výrobního procesu v rámci
zavedených směrnic, jejich role se
podstatným způsobem vyvíjela s rozvojem technologií. Po operátorech se
v současné době stále více požaduje,
aby se kromě svých tradičních funkcí
angažovali v dalších, pro ně dosud
nových činnostech a spolupracovali
v rámci role napříč funkcemi, což má
vést ke zvýšení podnikatelské čilosti.
Pro zvýšení efektivity práce operátorů jsou k dispozici nejnovější softwarová řešení, která umožňují operátorům lépe využít všech dostupných
informací v běžných i v krizových
situacích pro zvolení optimálního
rozhodnutí. Je zde rostoucí poptávka
po nástrojích, jež umožňují operátorům shromažďovat, propojovat,
analyzovat a postupovat na základě
obrovského množství provozních
údajů získaných v reálném čase a které
podporují stále angažovanější a inteligentnější pracovní síly.
Operátor z dob minulých
Manuální nároky na operátora
z minulých dob kladly důraz na velmi
důkladnou znalost procesu a strojových operací stejně jako systémů,
které daný proces umožňovaly. Tito
operátoři se často učili od předchozích
10 • září 2012
operátorů, někdy stylem pokus a omyl,
a pracovali v rámci předdefinované
sady parametrů. Prováděli rozhodnutí,
jež byla založena na způsobu, jakým
byli vyškoleni, a snažili se vyhovět
zavedeným směrnicím a postupům,
které udržovaly stávající stav.
U jednotlivých operátorů byl kladen
velký důraz na znalost specifické činnosti v daném procesu a mnozí nikdy
nepřekročili hranice těchto činností.
V mnoha případech platilo, že čím
více operátorů zaměstnavatel najal,
tím lépe systém fungoval, poněvadž se
každý operátor zaměřil na specifický
stroj nebo část procesu a to z něho
udělalo odborníka.
Mnoho zaměstnavatelů využívá
v současné době efektivního přístupu
založeného na týmové spolupráci,
pomocí něhož pracovníci kolují mezi
různými pracovními pozicemi, a to
nejen za účelem sdílení znalostí a neustálého odborného růstu, ale rovněž
proto, aby pokryli nedostatky v zajišťování zkušených operátorů pro každý
jednotlivý krok procesu. Toto se pro
mnoho společností ukazuje jako velice
efektivní, nicméně přijetí pokrokového
softwaru je klíčem k dalšímu, ještě
efektivnějšímu rozvoji jejich týmů.
Operátor současnosti
Novodobý operátor se radikálním
způsobem dostává do pozice „všestranně zaměřeného pracovníka“,
který řeší problémy za pochodu, a už
se nestává odborníkem zaměřeným
jen na jednu část procesu. V současné
době je operátor jeden z klíčových
členů týmu a zvyšování efektivity
této role prostřednictvím dokonalejší schopnosti operátora reagovat
poskytuje rozhodující výhodu.
Operátoři musejí být způsobilí
odůvodnit, plánovat a řešit problémy
pohotově a používat rozsáhlou sadu
softwarových nástrojů tak, aby mohli
prezentovat získaná data, spolupracovat a zautomatizovat pokročilou
inteligentní analýzu. Vhodné nástroje
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
umí poskytnout r ychlou, snadno
použitelnou a účinnou podporu rozhodování potřebnou pro pochopení
a odstraňování jak rutinních, tak
i poruchových situací.
Pokročilé funkce, mezi které patří
např. alarmy, historické trendování
a prediktivní analýza, pomáhají
operátorům dosahovat vyšších hodnot, zpracovávat informace a tím
zvyšovat produktivitu podnikání.
Přijetí softwarové technologie dokáže
uspíšit provozní dokonalost tím, že
umožní operátorům zvyšovat účinek
analyzovaných dat z mnoha zdrojů,
provádět objektivní rozhodnutí založená na komplexních informacích získaných v reálném čase a lépe chápat
celý systém tak, aby se problémy
řešily rychleji a efektivněji.
Se zavedením softwaru pro rozhodovací procesy, což se odehrálo asi
před 30 lety, se zautomatizovalo více
úkolů a operátoři se nyní zaměřují
na provádění úkolů napříč různými
systémy.
Nejnovější softwarová řešení umožňují operátorům lépe využít všech
dostupných informací jak v běžných,
tak i v krizových situacích.
Softwarové systémy se vyvíjely,
aby poskytovaly spolehlivou vizualizaci systému a ovládání zařízení,
ačkoli existují velké rozdíly v softwarových nástrojích, co se týče úrovně
informací přidané k datům. Řešení,
která poskytují informační a analytické nástroje, nabízejí klíčovou
výhodu, poněvadž dokážou redukovat
požadavek na operátory, aby vyhodnocovali nezpracovaná data, což
jim umožňuje být inteligentnějšími
řešiteli problému.
Zvyšování účinnosti operátora
Operátoři potřebují nástroje, které
jim pomáhají zcela se zaangažovat
do procesu, aby mohli využít výkonné
analytické programy a informace
pro kritický rozhodovací proces;
automatizované analytické programy
jsou ekvivalentní tomu, když znalosti
a vědomosti procesního inženýra shrneme do softwaru za účelem rozšíření
schopnosti operátora reagovat na okamžitě získané údaje. Musí být schopni
reagovat na okamžitě získané údaje
dostupné prostřednictvím měnících
se výpočtů, mít k dispozici bezprostřední propojitelnost a software pro
sdílení znalostí za účelem rychlejších,
více zaměřených reakcí.
U operátorů, kteří se stále častěji
stávají pracovníky se všestranným
zaměřením, je digitalizace pracovních procesů tak, aby heslovitě
vyjadřovaly specif ické znalosti,
a stejně tak, aby byly zajištěny
bezpečné a opakovatelné operace,
klíčem ke zv yšování efektivity.
Vysoce pokročilá softwarová řešení
dokážou pomoci podnikům zvyšovat efektivitu jejich operátorů,
hromadně sdílet zásadní informace
a automaticky transformovat data
do informací. Pokročilá softwarová
řešení a programy obsahují vlastnosti
a veškeré potřebné funkce pro zvyšování efektivity operátorů a jsou
specificky vyvinuty se zaměřením
na to, jak operátoři vzájemně působí
na systém, a tím umožňují více informovaný proces rozhodování.
Pohled do budoucnosti
V současné době se zavádějí systémy s vysokým počtem vstupů ze
strany operátora; už nejde o řešení,
která dávají k dispozici pouze provozní data, nýbrž se jedná o plně inteligentní analytické systémy. Skupiny
techniků a IT specialistů usilují
o získání zpětné vazby od operátorů
ve smyslu reakce na všechny jimi
prováděné iniciativy a nově pořízené
softwarové systémy a zajímají se, jak
systém poskytuje přidanou informaci
uživatelům; nejedná se totiž o pouhé
znázornění dat. Roste rovněž význam
nových platforem spolupráce a softwaru, který analyzuje a poskytuje
informace založené na skutečných
datech.
Požadavek transfor movat data
do informací je zásadním předpokladem úspěchu, jelikož se mnoho
operátorů a techniků blíží důchodovému věku a společnosti ztrácejí „znalosti a vědomosti těchto
operátorů“, jakmile tito pracovníci
postupně odcházejí do penze. Získání
těchto znalostí pomůže současným
operátorům zvýšit účinek institucionalizovaných znalostí, sníží potřebu
výcviku a zvolní křivku osvojování
znalostí u nových operátorů, na něž
bude někdo krátce nebo téměř vůbec
dohlížet, jelikož budou přecházet
do rolí, které vyžadují schopnost
odůvodnit a řešit problémy skrze
objektivní rozhodování.
Mark Bernardo
GE Inteligent Platforms
5. VELETRH ELEKTROTECHNIKY, OSVĚTLOVACÍ
TECHNIKY A ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ
Souběžně probíhající veletrhy:
780 vystavovatelů se 5 dnů bude věnovat
pouze Vám a Vaší stavbě
zlevněné
vstupné
www.for-elektro.cz
18. – 22. 9. 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
11
FORUM – VĚK PRŮMYSLOVÉ BEZPEČNOSTI
Proč výrobní proces potřebuje informační
technologii?
ČÁST 1.
I
nformační technologie se za posledních dvacet let změnila radikálněji
než jakýkoli jiný obor. Zejména
v souvislosti s internetovými a mobilními komunikačními technologiemi
postupovala IT ve svém vývoji závratnou rychlostí a v současné době je pevně
zavedena v každém aspektu moderní
továrny.
Pouze z důvodu obecně rozšířeného
použití těchto technologií je možné propojit výrobní zařízení, podniky a stroje
napříč různými lokalitami, zásobovacími řetězci a národními hranicemi.
Tento vývoj posloužil k významnému
navýšení produktivity práce, jež je
srovnatelná pouze s nástupem automatizační technologie.
Uveďme známý výrok Henryho
Forda: „Zákazníci mohou mít auto
v jakékoli barvě, kterou si budou přát,
pokud to bude černá.“ V Německu
si v roce 1924 mohl potenciální kupec,
jenž uvažoval o pořízení malého dvoumístného osobního automobilu, vybrat
pouze mezi dvěma výrobci a dvěma
barvami – světle zelenou a žlutou.
V současné době máme při nákupu
nového vozidla možnost vybrat si
z téměř neomezeného množství
nabídek, co se týče stylu, kapacity
pasažérů, barvy, provedení, obsahu
motoru, úpravy interiéru a přístrojového vybavení. Jedná se o tak enormní
množství těchto variant, že dle statistik
výrobců automobilů trvá asi rok, než
z výrobní linky sjede podruhé přesně
stejný vůz. Udržet kontrolu nad takto
širokou modelovou rozmanitostí je
možné pouze dosažením vysokého
stupně automatizace ve výrobě a stejně
vysokého stupně vzájemného propojení
sítí na každé úrovni automatizační
pyramidy.
Vše začíná na úrovni obchodní administrativy zpracováváním objednávek
a hrubým definováním materiálových
vstupů a produkce, pak celý proces přechází do úrovně řízení a automatizace
objednávek s detailním popisem výrobního plánu i všech příslušných operací,
12 • září 2012
včetně jejich monitorování, řízení
jakosti, managementu přípravy atd.,
a pokračuje na provozní úroveň, která
tvoří rozhraní k samotnému výrobnímu
postupu, včetně jeho provedení, řízení
a regulačních funkcí. Pouze za předpokladu vzájemné součinnosti všech
těchto aspektů může výrobní proces
efektivně zvládat každou individuální
objednávku zákazníků a vyhovět každé
specifické žádosti.
Pro zajištění bezproblémového
propojení nesčetných rozmanitých
procesních kroků musí být vyměněno
velké množství datových záznamů
mezi různými stanovišti procesního
řetězce. Když zůstaneme u příkladu
z výroby automobilů, vše začíná přidělením specifického čísla každé nové
zakázce na montáž automobilu, což je
srovnatelné s výrobním číslem motoru
či karoserie, které se později používá
pro registraci vozidla. Toto identifikační číslo je používáno během fáze
kompletace a zůstává s vozidlem do té
doby, než sjede z výrobní linky.
Na každém stanovišti, od surové
karoserie přes lakovnu až po stanoviště, kde probíhají další úpravy,
rovněž během dočasného skladování
v různých stupních výroby nebo během
finální montáže a kontroly řídicí systém
i operátoři linek zcela přesně vědí, které
vozidlo se právě vyrábí a kde se právě
nachází.
Není to až tak jednoduché, jak to
možná zní, jelikož každý skenovací proces se musí uskutečnit v každém stadiu
zpracování a ve všech případech nepříznivých podmínek, dokonce za teplot
vyšších než 392 stupňů Fahrenheita
(200 °C) nebo během nepřetržitého
pohybu montážní linky.
Výrobce robotů popsal, jak je na jeho
robotech vyžadováno, aby svařovaly
6 000 různých svarů s přesností
0,2 milimetru na jednotlivých karoseriích osobních automobilů, ovšem
s tou představou, že existuje 150 různých variant jednoho modelu. Data,
která jsou zaznamenávána senzory
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
a poskytují údaje týkající se bodové
přesnosti svařování, spotřeby energie,
stupně utahovacího momentu, úhlů
natočení atd., informují operátory
o stavu výroby a vyráběných produktů. Uvážíme-li, že z linky sjíždí
každou minutu jeden nový automobil,
tj. za jeden jediný den se dostáváme
k číslu 1 400, nezbývá než konstatovat,
že se jedná o zásadní informace.
Ovládací prvky a propojení sítí
Když byly před padesáti lety použity ve výrobě první programovatelné
logické řídicí jednotky, měly jeden
hlavní cíl: poskytovat elektronickou
a volně programovatelnou alternativu
k relé, která byla náchylná k poruchám.
Až do tohoto historického okamžiku
řídila relé všechny automatické procesy
výrobní linky – a to podobným způsobem jako v prvním počítači zvaném
Z1, který pracoval ve dvojkové soustavě
a jejž sestrojil Konrád Zuse. Jednalo
se pak o odolné kompaktní agregáty,
které byly rozmístěny po celém podniku
a propojeny prostřednictvím sítí.
Zpočátku se jednalo o patentované
sítě, které byly velmi málo kompatibilní
se zařízeními od jiných výrobců. Přesto
použití kolektivní inteligence reprezentovalo obrovský krok vpřed ve vývoji
řízení podniků a strojů. Přesnost,
rychlost a trvanlivost, s jakými mohly
být procesy zpracovávány, byly rovněž
působivé. Od té doby řídí automatizační
systémy nejen roboty, obráběcí stroje,
míchací zařízení, čerpací stanice, točivé
vypalovací pece, čerpadla na odpadní
vody, pohony válcovacích stolic, stroje
na výrobu papíru či nákladní auta používaná při povrchové těžbě, ale rovněž
turbíny a generátory, rozvodny energie
a dopravní světelné signalizace. Stručně
řečeno, automatizační technologie
je používána všude, v každé továrně,
v každém příslušenství infrastruktury
a v každé budově.
Propojení různých zařízení navzájem
pomocí provozních sběrnicových systémů představovalo důležitý krok vpřed
no time for downtime
během zavádění inovací. Tento vývoj
byl poháněn požadavkem na snížení
nákladů spojených s instalací vedení.
Pomocí jednoho tenkého dvou- nebo
čtyřvodičového kabelu bylo nyní umožněno přenášet signály v rámci několika
milisekund, což následně umožnilo
dosáhnout podstatně rychlejších časů
odezvy.
Zejména řídicí systémy vyšší úrovně
mohou být nyní selektivněji integrovány do technologického postupu
použitím sběrnicových systémů. Toto
dovoluje řídicím systémům a systémům
pro plánování výroby přímo řídit co,
kdy, kde a jak bylo vyprodukováno,
počínaje objednávkami a soupiskami
materiálu, které přicházejí z vyšší
úrovně obchodní administrativy a ze
systémů řízení objednávek.
Tento typ propojení sítí je v současné době ve výrobě natolik rozšířen,
že téměř každý druhý stroj či podnik
je připojen na síť na základě standardů,
jako je Ethernet, TCP/IP a real - time
Ethernet. Z tohoto pohledu došlo
k totálnímu propojení automatizace
a výroby a k transformaci do zcela
nového digitálního světa.
Informace z digitální továrny
Německá strojírenská federace a společnost Tetragon Consulting provedly
v roce 2006 analýzu produktivity
balicích strojů ve farmaceutickém
průmyslu. Výsledky nás mohou přivést
k vystřízlivění: s účinností pohybující
se pouze mezi 24 % až 29 % bylo vysledováno, že existující systémy nejsou
provozovány za optimálních podmínek.
Technicky řečeno, ačkoli stroje
používané v mnoha plnicích a balicích
linkách nabízejí velmi vysokou úroveň
použitelnosti, jsou mistři výroby pod
neustálým tlakem. Jaké jsou příčiny?
Mezi důvody lze zahrnout rozmanitost výrobků, různé typy a varianty
krabiček, snižující se velikosti dávek
a množství náplní. Tyto faktory nejenže
způsobují poruchy a chyby v samotných strojích, ale rovněž je zapotřebí
slevit z nároků na produktivitu práce
v důsledku času stráveného seřizováním
a čištěním, včetně procesů souvisejících
s přestavováním stroje.
Úspěšně realizované příklady jasně
demonstrují, že se investice vyplácí.
Jednoduchou analýzou samotných
dat může být výkon navýšen až
o 10 procent. Toto ovšem vyžaduje
dostupnost informací odvozených
z procesu. Nejdůležitějším klíčovým
ukazatelem procesu je celková účinnost zařízení (OEE; Overall Equipment
Ef fect iveness). OEE a nalyz uje
dostupnost, výkon podniku a kvalitu
a redukuje tyto ukazatele na číselnou
hodnotu, která je vztažena k optimální
hodnotě.
Pomocí nejnovějších klíčových
indikátorů pro kapacitní využití či účinnost mohou být optimalizovány údaje
z výroby (srovnání plánu se skutečností,
doba chodu stroje, výkon výroby, čas
potřebný na čištění stroje) a rovněž
cílové hodnoty, doba zpracování
objednávek a soupisy zásob surovin
nebo nákladných vstupních materiálů.
Na základě zkušeností víme, že společnosti, které ignorují tyto klíčové
indikátory, se pohybují hluboce pod
svou skutečnou výrobní kapacitou.
Nicméně stanovit OEE není tak
docela jednoduchou záležitostí. Pokud
se provádí manuálně, jedná se o vysoce
nákladný proces, shromážděná data
poskytují malý rozsah pro statistické
ověření a závěry mohou být vypracovány pouze se zpětnou platností.
Zatímco klíčem k úspěšné implementaci je kompletní propojení všech
výrobních zařízení, vzájemné propojení
tisíců komponentů během jejich činnosti
ve výrobě se neobejde bez bezpečnostních rizik. Na rozdíl od kancelářského
prostředí, kde kontinuálně aktualizované a standardizované snímací
zařízení počítačových virů pracuje
ruku v ruce s vhodně konfigurovaným
firewallem za účelem ochrany proti
průniku a vytvoření demilitarizované
zóny, průmyslové aplikace vyžadují
svá vlastní vyhrazená bezpečnostní
řešení. Princip je stejný, ale provedení
vyžaduje zcela jiný přístup: Tam, kde se
jedná o infrastrukturu IT, je prvořadým
úkolem včasné odhalení nežádoucích
vetřelců.
Maintenance Control
… profesionální informační systém
od profesionálů na údržbu
Maintenance Control vyvinuli odborníci
holandské společnosti Act-in specializující se již téměř 30 let na průmyslovou
údržbu strojů.
S tímto systémem úspěšně zvyšovali
přínos údržby ve výrobních závodech
a umožnili zviditelnit význam údržby
pro růst prosperity podniků.
Vlastní systém umožňuje evidenci
informací o veškerých strojích a dalším
hmotném majetku výrobních společností, strukturovaný příjem požadavků
na údržbu, zadávání činností a jejich
odvádění skrze pracovní příkazy, evidenci a správu dokumentace i náhradních dílů a materiálu, plánování preventivní údržby jak v režimu periodické
údržby, tak v režimu prediktivní údržby
dle technického stavu a v neposlední
řadě rovněž sledování a reportování
nákladů na údržbu, využití kapacit pracovníků údržby a výsledné spolehlivosti
udržovaných strojů a zařízení.
Přístup do systému je možný jak na PC,
tak dotykových operátorských panelech u strojů a mobilních PDA.
Maintenance Control může být dále
doplněn dalšími aplikacemi Performance Analyser pro on-line monitorování vytížení strojů a OEE, Plant View
pro vizualizaci aktuálního stavu výroby
na velkoplošných obrazovkách, Plant
Monitor pro vizualizaci a diagnostiku
strojů, Mobile Maintenance pro práci
údržby s přenosnými přístroji PDA
a Shop-floor Control pro plánování
a odvádění výroby.
Pokračování článku v některém
z následujícíh vydání...
David Heinze
Siemens AG
www.act-in.cz
TÉMA Z OBÁLKY
Optimismus ve výrobní sféře
Bob Vavra
Plant Engineering
Investice
do výrobních
zařízení podniků
a lidí jsou motorem,
který způsobuje
doslova splašený
úprk směrem
k růstu objemu
výroby.
14 • září 2012
P
okud žádné zprávy jsou dobrými
zprávami, pak to možná vysvětluje důvod, proč se s dobrými
zprávami ve výrobní sféře
zachází tak, jako by ani nebyly.
Dokonce, i když výrobci zápasí s problematikou daní a růstu, lze v poslední době
pozorovat doslova masovou paniku, co se
týče výstavby a expanze výrobních zařízení. V době, kdy stále spousta lidí straší
s krizí, můžeme nalézt zprávy, že domácí
a zahraniční společnosti částky v objemu
mnoha milionů do nových anebo do rozšíření stávajících zařízení.
Expanze podniků a zaměstnanců stále
pokračuje a je hnána ráznými daňovými
stimuly, ale také pevnou vírou, že tyto
investice dávají smysl pro dnešek a v brzké
budoucnosti se promění v zisk.
Pro naši výroční pololetní zprávu hovořili
zástupci časopisu Plant Engineering s představiteli společností, které buď oznámily
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
větší rozšíření podniku v roce 2012, anebo
v letošním roce uvedly na trh významné
produkty. Vyrábějí počítače a obráběcí
stroje, vysokozdvižné vozíky a olivový
olej. Mají společnou jednu věc: Jsou plni
optimismu, co se týče další výroby.
A proč? Ať nám to řeknou sami…
Mike Morrison, výkonný ředitel výrobních
služeb společnosti Dell
Výrobní průmysl je skutečně velmi
rozsáhlé odvětví průmyslu, které čelí
výzvám na mnoha frontách (jsou zde tlaky
na snižování cen, celosvětová konkurence,
rychlost zavádění novot atd.). Společnost
Dell se toho hodně naučila z partnerství
s výrobními zákazníky v průběhu minulých
let a máme rovněž naše vlastní zkušenosti
coby velký, celosvětový výrobce.
Byli jsme svědky toho, jak se mnoho
našich zákazníků muselo zaměřit na pouhé
přežití kvůli ekonomickým výzvám, kterým
byli nuceni čelit během posledních pár let.
S nedávným vzestupem výroby mají nyní
tito zákazníci nějakou kapacitu, aby mohli
začít více investovat do moderních IT
platforem, jež pomohou vytvářet štíhlejší
a efektivnější prostředí pro své týmy.
Tim Shuttleworth, prezident a výkonný
ředitel společnosti Eriez Mfg. Co.
Široká nabídka produktů společnosti
Eriez pro mnohá různá průmyslová odvětví
přispívá k nebývalému obchodnímu růstu
firmy. Když je v jednom odvětví slabý
odbyt, máme tu schopnost zaměřit se na jiné
odvětví, v němž naopak odbyt stoupá.
Například v současné době je prodej
průmyslového vybavení pro recyklaci
na silné a stabilní úrovni, z části zásluhou
významných investic, které jsme v posledních několika letech investovali do vývoje
nového produktu, do personálu, do rozvoje
naší prodejní organizace a rovněž i do agresivního marketingového úsilí.
Inovační činnosti byly součástí strategie
společnosti Eriez od samého začátku. My
neinovujeme jen proto, abychom nazvali
produkt novinkou, dodáváme skutečná
zlepšení, která přispívají ke zvyšování zisku
zákazníků.
Vivek Jain, senior viceprezident výrobních
operací společnosti Maxim Integrated
Products
Jsme optimističtí, co se týče naší budoucnosti, a to ze tří důvodů. Zaprvé jsme se úzce
zaměřili na začlenění mnohonásobných
funkcí na jediný kus krystalu křemíku
(hardware). Tyto vysoce integrované produkty společnosti Maxim umožňují našim
zákazníkům odlišit se od konkurence. Zadruhé jsme za posledních 5 let získali v rámci
akvizice 12 společností, které přispěly
k našim základním schopnostem a přinesly
nové technologie, takže nyní jsme schopni
s využitím našich vlastních technologií
vytvářet sofistikovanější produkty, jež nás
významným způsobem odlišují od konkurence. A zatřetí jsme zdokonalili náš zásobovací řetězec.
Brian Papke, prezident společnosti
Mazak Corp.
My jsme vždy věděli, že výroba bude
znovu na vzestupu. A navzdory populárnímu
názoru věříme, že aktuální vzestup výroby
v USA není pouze krátkodobým fenoménem.
Mnoho společností přesouvá práci
zpět do USA a tím dochází k dalšímu zesilování výrobního sektoru.
Zatímco svého času bylo přesouvání
výroby do zahraničí v módě a platilo za chytrou obchodní praktiku,
ve skutečnosti by převážná část práce
neměla být nikdy přesunuta do zahraničí. Tato práce se nyní vrací, jelikož
obchodní náklady stoupají právě tak
jako náklady na přepravu. Navíc
mzdové náklady v ostatních zemích
rovněž stoupají a to je důvod, proč je
stále atraktivnější vyrábět v tradičních průmyslových zemích.
Samozřejmě že u některých produktů je efektivnější zadat výrobu
v zahraničí. Ale tím, jak se produkty
stávají stále sofistikovanějšími, dává
větší smysl produkci nepřesouvat.
Společnost Mazak spolu s většinou amerických výrobců začlenila
do svého výrobního programu koncepci štíhlé výroby (Lean concepts
– LC), která omezuje množství požadovaných zásob zboží na skladě, jež
musí být různě převáženo, ale přesto
počítají se širší skladbou sortimentu,
který má být následně vyprodukován.
„Během fáze zotavo-
vání mnoho výrobních
společností zeštíhlelo
a stalo se cenově konkurenceschopnými,
což pomohlo i naší
konkurenceschopnosti,
a to nejenom v rámci
USA, ale i v globálním
měřítku.
Steve VanNostrand, viceprezident
personálního oddělení společnosti
The Raymond Corp.
Poslední recese ve výrobní sféře
byla skutečně velmi náročná. Během
fáze zotavování mnoho výrobních
společností zeštíhlelo a stalo se
cenově konkurenceschopnými, což
pomohlo i naší konkurenceschopnosti, a to i v globálním měřítku. My máme
štěstí v tom, že jsme si vychovali vysoce
kvalifikované pracovníky, takže můžeme
obstát na celosvětové úrovni; toto je založeno na schopnostech našich zaměstnanců
a na závazku sloužit našim zákazníkům.
Toto rovněž poskytlo společnostem příležitost, aby si zajistily špičkové talenty, které
nebyly předtím na trhu dostupné. Získání
a vychovávání špičkových talentů v rámci
regionů a států nám zajistí stabilní postavení do budoucna.
Bob Vavra je obsahový ředitel časopisu
Plant Engineering, CFE Media.
“
Steve VanNostrand,
společnost The Raymond
Přehnaný optimismus?
Nesouhlasíte s optimismem
čišícím z kolegů průmyslníků
v USA? Jak je na tom
český průmysl? Podělte se
s námi o vlastní zkušenosti
a názory...
Vaši interakci očekáváme
na našich profilových stránkách sociálních sítí LinkedIN
či Facebooku. Případně své
příspěvky můžete jednoduše
zasílat na emailovou adresu
[email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
15
TÉMA Z OBÁLKY
Mazak Corp.
Závazek v oblasti výzkumu a vývoje a vynikající
kvalita výroby přispívají k růstu
PE: Jaké byly poslední tři roky pro
společnost Mazak? Byli jste schopni
investovat do výzkumu a vývoje
a zároveň uspokojit požadavky všech
vašich stávajících zákazníků?
B. Papke: Naše došlé objednávky
v roce 2010 stouply o 100 %, minulý
rok o 60 % (bráno dle kalendářního
roku) a letos se jejich objem doposud
zvýšil o 20 %. Rovněž během posledních tří let jsme pokračovali ve vývoji
nových, inovačních produktů, takže
se nejednalo jen o to, že bychom
chtěli vyhovět zvýšenému počtu
poptávek pouze výrobou stávajících
starších modelů obráběcích strojů.
Během poklesu výroby před jejím
vzestupem jsme nepřestávali investovat do naší továrny a do prostředků
určených na výzkum a vývoj, abychom si předem zajistili konkurenceschopnou výrobu nových produktů,
které odrážejí požadavky trhu, když
se v roce 2010 ekonomika vzpamatovala z recese.
I když se nyní většině výrobců
v podnikání docela daří, musejí
stále dbát na to, aby upevňovali svou
konkurenceschopnost, což skutečně
vyžaduje mít k dispozici nové, inovativní tvůrčí vybavení, nikoli pouze
technologii, která už je i 5 let stará.
Příznivé obchodní klima ještě
neznamená, že společnost bude automaticky úspěšná. Stále musíte být
konkurenceschopní, jinak tuto úspěšnost lehce pozbudete. Naši zákazníci
jsou velmi vnímaví, co se týče produktů, které vyvíjíme, protože tyto
produkty soustavně poskytují vyšší
produktivitu a konkurenční výhody.
PE: V souvislosti s blížícím se IMTS
(Mezinárodní strojírenský veletrh
v USA; jaká to shoda náhod s blížícím se MSV v Brně; pozn. redakce),
16 • září 2012
co slýcháváte od svých zákazníků
o tom, co aktuálně potřebují, aby
jejich obchodní činnost mohla dále
růst?
B. Papke: S blížícím se IMTS hledají naši zákazníci novou technologii, která jim poskytne konkurenční
výhodu a zdokonalí jejich podnikatelské aktivity. Navíc se docela
intenzivně zajímají o to, jak jim tyto
produkty mohou pomoci ve snížení
objemu práce u výrobních operací.
Nevede je snaha bezpodmínečně
omezovat mzdové náklady, ale místo
toho by rádi zdokonalili výrobu bez
stoupající závislosti na kvalifikované
pracovní síle.
Aby omezili svou závislost na kvalif ikované pracovní síle, usilují
výrobci rovněž o zautomatizování
tolika operací nebo procesů, jak je
to jen možné. Taková automatizace
může převzít i jiné formy kromě
obvykle míněného samostatného
robota. Například víceúlohový stroj
kombinuje dostatek rozmanitých
schopností zpracování a sám v podstatě automatizuje výrobu, poněvadž jakmile se součástky zavedou
do stroje, následně vycházejí kompletní celky.
PE: A nyní obráceně, jaké jsou
hlavní překážky, které brání růstu
jejich podnikání?
B. Papke: Největší překážkou
schopnosti růstu našich zákazníků je
akutní nedostatek zkušených a kvalif ikovaných pracovníků. Nábor,
výcvik a možnost udržet si kvalifikovaný personál představuje stále větší
výzvu pro výrobce. Z tohoto důvodu
nepolevujeme v našem úsilí, abychom byli schopni poskytovat nejen
vysoce produktivní stroje a plně
automatizovaná řešení, která zmírní
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
požadavky na kvalifikovanou pracovní sílu, ale rovněž poskytujeme
zákazníkům možnost zácviku, jenž
je součástí našeho vzdělávacího programu, a dále pak i prostřednictvím
našich regionálních technologických
center.
„Příznivé obchodní klima
ještě neznamená, že společnost bude automaticky
úspěšná. Stále musíte být
konkurenceschopní, jinak
tuto úspěšnost lehce pozbudete.
“
Brian Papke, Společnost Mazak
PE: Společnost Mazak je globální
společností. Jaké tajemství se skrývá
za schopností být jak celosvětový,
tak i místní výrobce a jaké výhody
vlastně výroba přináší?
B. Papke: Nejedná se o žádné velké
tajemství, s výjimkou faktu, že daná
společnost musí být zcela oddána
svému poslání. Být úspěšnou společností jak na celosvětové úrovni, tak
i místně znamená, že na sebe berete
silný závazek, že chcete být vždy
tam, kde jsou vaši zákazníci, a rovněž
musíte mít dobře zavedenou a osvědčenou praxi v oblastech, v nichž
chcete podnikat.
Společnost
Maxim Integrated Products
Společnost vsadila 200 milionů dolarů
do podnikání v oblasti polovodičů
Ve vysoce konkurenčním celosvětovém podnikání v oboru polovodičů
vsadila společnost Maxim Integrated
Products velké peníze na americkou
výrobu, a to investováním 200 milionů amerických dolarů za účelem
expanze svých podniků v Beavertonu
ve státě Oregon, v Dallasu, v San
Antoniu a ve svém ústředí v San
Jose v Kalifornii. Vivek Jain, senior
viceprezident výrobních operací
společnosti Maxim, hovoří o této
investici a o jejím dopadu na celkové
podnikání.
PE: Proč je právě teď pro společnost Maxim ten pravý čas, aby investovala do těchto zařízení?
V. Jain: Tato aktuální investice
nám dává možnost zavést nejnovější technologie na zpracování
smíšených a analogových signálů
do každé z našich továren v USA.
Tato investice rovněž zdokonalí
naše schopnosti vyhovět poptávce
zákazníků po vysoce integrovaných
produktech.
PE: Výroba čipů společnost i
Maxim je celosvětově na velmi konkurenceschopné úrovni. Jak vám
rozšíření stávajících podniků pomůže
v tom, abyste se udrželi na vrcholu?
V. Jain: V USA máme cenově
konkurenceschopnou výrobu. Tato
investice nám umožňuje zachovat si
i geografickou diverzitu, garantujte
dlouhodobé dodávky našim věrným zákazníkům a chrání kritické
duševní vlastnictví. Tyto průvodní
pr vk y nám pomáhají ud ržet se
v našem oboru na vrcholu.
PE: Je rovněž známo, že jste spustili agresivní kampaň, co se týče hospodaření s energiemi. Popište nám
cíle tohoto programu a vysvětlete,
proč hospodaření s energiemi hraje
tak důležitou roli ve vaší výrobní
strategii.
V. Jain: Př írod ní zd roje jsou
vzácné a omezené. Náklady na energii neustále stoupají. Tím, že šetříme,
pomáháme životnímu prostředí a tím
pádem si hlídáme i náklady. Jak
možná víte, mnohé agentury nás ocenily za příkladné úsilí o hospodárné
využívání energií a vody.
PE: Jednou z klíčových záležitostí,
které naši čtenáři čelí, je rozvoj
pracovních sil. Jakým způsobem
hledáte, vychováváte a udržujete
pracovníky v tomto oboru?
V. Jain: Navzdory zmenšujícímu
se množství společností, které jsou
ochotny vyrábět v USA, máme v naší
zemi obrovskou základnu talentů pro
vývoj a výrobu polovodičové techniky. Jeden z konkurenčních prvků,
který rádi využíváme, je ten, že
umožňujeme talentovaným zaměstnancům pracovat na vývoji předních
technologií smíšených a analogových signálů. Povzbuzujeme naše
zaměstnance v tom, aby měli vysoké
ambice a nebáli se ve svých výkonech
odlišit od ostatních. Tato kombinace
příležitostí a zplnomocnění našich
zaměstnanců způsobuje, že jsou loajální ke své společnosti a nedochází
k jejich fluktuaci.
„Povzbuzujeme naše
zaměstnance v tom, aby
měli vysoké ambice a nebáli
se ve svých výkonech odlišit
od ostatních. Tato kombinace příležitostí a zplnomocnění našich zaměstnanců
způsobuje, že jsou loajální
ke své společnosti a nedochází k jejich fluktuaci.
“
Vivek Jain, Maxim Integrated Products
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
17
TÉMA Z OBÁLKY
Dell
Společnost Dell vydala software, který využívá její
vlastní výrobní zkušenosti
„Naši zákazníci jsou obe-
zřetně optimističtí. Vnímají
zvýšený počet poptávek,
a tudíž i příležitostí k růstu
podnikatelských aktivit.
“
Mike Kortison, Dell
Společnost Dell všichni dobře znají
jako výrobce počítačového hardwaru
a během poslední dekády patřila firma
mezi jednoho z nejčastěji kopírovaných
výrobců v Americe. Její zakázkový proces skládání počítačů se stal modelem
pro mnoho výrobců. V současné době
společnost Dell uvádí na trh nový
nástroj pro výrobce pro řízení zisku
zvaný DPPA. Hovořili jsme s výkonným ředitelem výrobních služeb Mikem
Morrisonem o tom, co pro ně znamená
přesun do oblasti výrobních dodavatelů
a čemu všemu se za ta léta naučili.
PE: Někteří lidé by mohli být překvapeni vaším tahem, kdy jste uvedli na trh
nástroj pro řízení zisku a spustili jste
18 • září 2012
ho právě ve výrobním sektoru. Co bylo
vaším cílem?
M. Morrison: Klíčovou částí strategie společnosti Dell je být koncovým
poskytovatelem řešení. Jednou z iniciativ, která tento cíl podporuje, je ta,
že se zvýšenou měrou zaměřujeme
na řešení, jež vyhoví specifickým
potřebám různých průmyslových
odvětví. A jakožto výrobci sami dobře
rozumíme potřebě produkovat ty
správné výrobky v pravý čas a za náležitou cenu.
Při dnešním stavu celosvětové ekonomiky a konkurence se toto stává čím
dál tím obtížnější. Společnost Dell věří,
že nástroj DPPA umožní hlubší pochopení problematiky ziskovosti produktů
a zákazníků na detailní úrovni, což
představuje zásadní úroveň pro řízení
výnosného podnikání.
PE: Výrobní strategie společnosti
Dell se v průběhu let staly proslulými
pro svou efektivitu a flexibilitu. Čemu
se ještě i vy musíte učit ve výrobní sféře?
M. Morrison: Jedna z mnoha záležitostí, kterou se naše společnost naučila
akceptovat, je nestálost celosvětového
zásobovacího řetězce. Za posledních
několik let jsme viděli a zažili různé
události, jako jsou například rychlé
změny nákladů na materiál, živelní
pohromy ovlivňující dodávku klíčových komponentů a proměnlivé
náklady na dopravu, jež mají velký
vliv na ziskovost produktu. DPPA je
nástroj, který okamžitě shromažďuje
získané údaje a poskytuje detailní
přehled o všech cenových složkách
pro daný produkt či portfolio produktů
daného zákazníka. V tomto programu
lze rovněž simulovat změny v detailní
struktuře nákladů, abychom předem
dokázali zjistit, jaký bude reálný dopad
na ziskovost celé zakázky.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Citlivostní analýza ohledně cen surovin nebo konkrétní součásti poskytuje
výrobci hranici přijatelnosti, na jejímž
základě se může rozhodnout odebírat
materiál od jiného dodavatele.
To, že je schopen adekvátně posoudit
rozsah, v němž je daná součást využívána ve všech produktech (anebo
portfoliích zákazníka), pomáhá výrobci
stanovit alternativní plány v případě,
že dojde k výpadku dodávky dané součásti či vstupních surovin.
PE: Když hovoříte se svými zákazníky
o výrobě, co je nejvíce znepokojuje?
A obráceně, proč jsou právě teď optimističtí, co se týče výroby?
M. Morrison: To, co nejvíce znepokojuje naše zákazníky, souvisí s hyperlokálním trhem. Konkurence je všude
a vyvíjí obrovský tlak na to, aby se
vyrábělo za nejnižší možné ceny, a to
čím dál tím kvalitněji, a aby se zaváděly
novinky ve svižném tempu.
Naši zákazníci jsou obezřetně
optimističtí. Vnímají zvýšený počet
poptávek, a tudíž i příležitostí k růstu
podnikatelských aktivit. Nicméně
rozhodnutí chytit se těchto příležitostí
je nadmíru kritické a následky promarněné příležitosti či nešťastného rozhodnutí mohou mít dokonce větší negativní
dopad na danou společnost ve srovnání
s obdobím před několika lety.
Zkoušejí se jistit tak, že obchodní
rozhodnutí, která provedou, jsou
založena na skutečných, příslušných
a aktuálních údajích – jaké výrobky
vyrábět a pro jaké trhy, kolik si za ně
účtovat, kteří dodavatelé poskytují
nejlepší a nejvýnosnější komponenty
a suroviny.
Jsou to veskrze obtížná rozhodnutí
a se současným stavem konkurence
vyžadují pravidelnou revizi.
Revoluce v preventivní údržbě
CMMS®PROACTINANCE / CMMS®INSPECT
– automatizace preventivní a autonomní údržby
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Váš kapesní elektronický zápisník a zdroj informací o zařízení
Určený pro pracovníky údržby, mazače a operátory
Inspekční sběr informací ze zařízení
Mazací plány a výkon mazací služby
Měření a sběr provozních dat
Pracovní příkazy a výkazy
Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů
Barevné strojové grafy a formuláře
Automatické vyhodnocení výjimek a překročení mezí
Automatická generace obchůzek, přenos dat a požadavků na práci
CMMS®PROACTINANCE a SW pro řízení údržby
CMMS®CHECKER
– kapesní zkoušečka strojů pro údržbáře
■
■
■
■
■
■
■
Automatická diagnostika a odhalení poruch stroje
Zobrazení poruch na barevných strojových diagramech
Sběrač dat a měřicí přístroj s gigantickou pamětí 4 GB
Změření a automatická diagnostika stroje během dvou minut
Automatická identifikace strojů pomocí RFID kódů
Automatizace měření 5 snímači na ložisku
Opakovatelné uchycení snímačů rychlokonektorem
na ložiskových maznicích
2011
CMMS s. r. o.
Zbraslavská 22/49
159 00 Praha 5
[email protected]
www.cmms.cz
TÉMA Z OBÁLKY
Eriez Mfg. Co.
Růst celosvětově je pro nás atraktivní myšlenkou
„Úzce spolupracujeme
s místními středními školami, odbornými školami
a vysokými školami, aby nám
pomohly přesně určit talenty,
které potřebujeme.
“
Tim Shuttleworth, Eriez Mfg.
Společnost Eriez Mfg. Co. se sídlem
v Erii v Pensylvánii, Co., je celosvětovým výrobcem magnetických, vibračních a kontrolních zařízení určených
pro výrobní podniky. Pustili se do celosvětové expanze svých výrobních operací, včetně uvedení nového výrobního
zařízení v Erii a plánů na výstavbu dalších podobných v Kanadě, Číně a Indii.
Tim Shuttleworth, prezident společnosti
Eriez a generální ředitel, hovořil o příležitostech a překážkách, kterým takový
růst čelí.
PE: Co je tím pomyslným motorem,
který pohání růst vaší společnosti v roce
2012? Co v současné době vidíte pozitivního na trhu?
T. Shuttleworth: Široká nabídka produktů pro různá průmyslová odvětví přispívá k nebývalému obchodnímu růstu
společnosti. Když je v jednom odvětví
slabý odbyt, máme tu schopnost zaměřit
se na jiné odvětví, v němž naopak odbyt
20 • září 2012
stoupá. Například v současné době je
prodej průmyslového vybavení pro
recyklaci na silné a stabilní úrovni,
z části zásluhou významných investic,
které jsme v posledních několika letech
investovali do vývoje nového produktu,
do personálu, do rozvoje naší prodejní
organizace a rovněž i do agresivního
marketingového úsilí.
Inovační činnosti byly součástí
strategie společnosti Eriez od samého
začátku. My neinovujeme jen proto,
abychom nazvali produkt novinkou,
dodáváme skutečná zlepšení, která
přispívají ke zvyšování zisku našich
zákazníků. Stejně jako naši zákazníci
investujeme i my, abychom byli vždy
o krok popředu.
Měli byste rovněž vědět, že celkově
panuje větší zájem o produkt a bezpečnost zaměstnanců, produktivitu
a návratnost investic (ROI), než jsme
pociťovali kdy předtím v průmyslových
odvětvích, v nichž se pohybujeme.
PE: Vy rostete nejen v USA, ale také
v Kanadě, Indii a Číně. Jaké jsou
pro amerického výrobce příležitosti
k růstu na celosvětové úrovni?
T. Shuttleworth: Zákazníkům jsme
schopni zajistit odpovídající jakost
výrobku a rychlou odezvu od kterékoli továrny, která jim je nejblíže.
Obchodní zástupci a servisní týmy
po celém světě jsou oddáni filozofii,
která se orientuje na spokojenost
zákazníka. Existuje mnoho příležitostí k růstu na mezinárodním poli
v průmyslových odvětvích, kde se naše
společnost pohybuje.
PE: Jaké jsou překážky růstu?
T. Shuttleworth: Je stále více hráčů
na hracím poli, což lze zařadit mezi
hlavní překážky mezinárodního
růstu. Uveďme příklad z odvětví
recyklace materiálu; společnost Eriez
ovládá v tomto odvětví přibližně
20 % až 25 % amerického trhu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Náš mezinárodní podíl na trhu
je ovšem menší. V Evropě je například silnější konkurence než v USA,
alespoň pokud jde o počet společností,
které vyrábějí magnetické odlučovače
a odlučovače s vířivými proudy – je
tam dva- až třikrát více společností
zabý vajících se v ý robou těchto
produktů.
Abychom zůstali na konkurenceschopné úrovni, musíme si dát pozor
na to, co ostatní společnosti dělají,
abychom zajistili, že jsme schopni je
porazit nebo se dostat na jejich úroveň
z hlediska ceny a výkonu.
PE: Jak ým způsobem provádíte
nábor a výcvik zkušených pracovníků
a co děláte pro to, abyste si je udrželi?
Jaké jsou výzvy v tomto procesu a co
lze udělat, aby byl snazší?
T. Shuttleworth: Najít vhodného
pracovníka na kteroukoli pozici
ve výrobě nikdy nebylo snadným
úkolem, zvláště uvážíme-li naše specifické požadavky a vysoká očekávání.
Skutečně to pro nás představuje výzvu
udržet produkci v chodu a souběžně
provádět nábor a výcvik kvalifikovaných jednotlivců. Vyhledáváme jen ty
nejlepší a pak jim nabízíme další vzdělávání, aby byli obeznámeni s procesy
a standardy naší společnosti.
Abychom si udrželi naše zaměstnance, nabízíme jim poctivou mzdu,
vynikající benefity a spoustu možností
dalšího vzdělání v rámci zaměstnání
a také motivační a wellness programy.
Naštěstí máme velmi nízkou f luktuaci. Úzce spolupracujeme s místními středními školami, odbornými
školami a vysokými školami, aby
nám pomohly přesně určit talenty,
které potřebujeme. Nicméně nemáme
problém porozhlédnout se a sáhnout
po odbornících z jiných států, pokud
je nemůžeme najít u nás v Pensylvánii.
Sovena USA
Firma zvolila modernizaci skladiště
místo jeho zvětšování
Společnost Sovena USA se sídlem
v Rome ve státě New York zaznamenala v posledních letech růst svého
podnikání jakožto největší americký
dovozce olivového oleje. Společnost
plánovala rozšířit své podnikatelské
aktivity a měla k dispozici prostory, kde
by mohla fyzicky expandovat, ale místo
toho hledala jiné řešení. Ve spolupráci
s dodavatelskými společnostmi Pengate
Handling Systems a Raymond Corp.
nakonec nemusela přidávat ani jednu
cihlu navíc ke stávajícím budovám. Klíčoví členové týmu, kteří dali tento projekt dohromady, hovořili o tom, jak lze
nahlížet na prostory novým způsobem.
Jeff Leclau, manažer skladového
hospodářství společnosti Sovena USA
Přestože máme k dispozici prostory
o ploše 180 000 čtverečních stop, snažili jsme se najít způsob, jak ještě dále
expandovat. Zpočátku stála naše organizace před náročným rozhodnutím,
zda rozšiřovat stávající prostory, anebo
hledat způsoby, jak co nejefektivněji
optimalizovat aktuální prostory. I když
jsme měli k dispozici kapacitu, kam
bylo možné dále expandovat, hledali
jsme ten nejvýhodnější způsob, jak
vyhovět požadavkům narůstajícího
importu a distribuce.
Ve spolupráci se společností Pengate jsme optimalizovali naše aktuální
prostory zavedením konceptu velmi
úzkých uliček, přičemž jsme zlikvidovali všechny stávající regály a nainstalovali systém skladovacích lavic
a zástrčných regálů s úzkými uličkami.
Byli jsme rovněž schopni zdokonalit
koloběh materiálu pomocí segregace
a uskladnění shodných položek a typů
pospolu, což nám umožnilo skladovat
více zboží přímo na místě a eliminovat
tak požadavek na skladovací prostory
umístěné mimo. V důsledku toho
se snížil čas přepravy zboží pomocí
vysokozdvižných vozíků a tím pádem
se zvýšila efektivita.
Randy Belliboni, výkonný viceprezident společnosti Pengate Handling
Systems
Když se zástupci společnosti Sovena
obrátili na naši společnost s požadavkem na restrukturalizaci, měla společnost Pengate na výběr buď rozšířit aktuální prostory, anebo efektivněji využít
stávající skladiště, aby se vyhovělo
rostoucím podnikatelským aktivitám
zákazníka. Po dobu několika měsíců
jsme úzce spolupracovali se společností
Sovena, abychom detailněji porozuměli
toku jejich výroby, rostoucím požadavkům na skladování a potřebě rychlosti
pohybu vysokozdvižných vozíků. Tím
jsme získali podrobný přehled o dané
situaci a mohli jsme vystavit správné
doporučení, zda expandovat do nových
prostor, anebo maximalizovat stávající
budovu.
U nového uspořádání bylo dosaženo vyššího počtu paletových pozic
potřebných pro udržení kroku se zvýšenou úrovní objednávek. Společnosti
Pengate a Sovena si spočítaly návratnost investic (ROI) monitorováním
zvýšeného oběhu palet, produktivity
a skladovací kapacity. Společnost byla
rovněž schopna navrhnout návratnost
počátečních investic v rámci 3,75 roku.
J. Leclau
Rozhodnutí o zdokonalení našeho
stávajícího uspořádání a operativního
plánu bylo založeno na informacích
od dvou týmů. Tým A měl za úkol
ponechat stávající rozměry podlahové
plochy, ale zároveň zdvojnásobit počet
paletových pozic. Tým B dostal úkol
navrhnout fyzické rozšíření budovy tak,
aby stejně jako tým A dosáhl dvojnásobného počtu paletových pozic. Nakonec zvítězil tým A, a to zejména z toho
„Byli jsme rovněž schopni
zdokonalit koloběh materiálu pomocí segregace
a uskladnění shodných položek a typů pospolu.
“
Jeff Leclau, Sovena USA
důvodu, že výstavba větší budovy by
měla za následek zvýšení nákladů,
například výše daně.
Společnost Pengate hrála klíčovou
roli v tom, že nám pomohla provést
toto rozhodnutí. Naším cílem bylo,
abychom byli schopni zajistit tempo
růstu mezi 10 % až 15 % během příštích čtyř až pěti let. Během období, kdy
se náš tým rozhodoval mezi těmito
variantami, nás zástupci společnosti
Pengate často navštěvovali, vedli různé
informativní porady a prezentovali to,
o čem byli přesvědčeni, že je nejlepším
řešením pro naše obchodní záležitosti.
Od té doby náš tým spolupracoval
se společností Pengate za účelem
schválení finálního řešení a posunu
rekonstrukce kupředu; realizace tohoto
projektu následně poskytla přibližně
15 000 pracovních míst.
Společnost Pengate projevila jedinečné porozumění všem našim obchodním činnostem, od hotových výrobků
a surovin až po nakládku a vykládku
materiálu, a to nás v současné době
staví do konkurenční výhody oproti
ostatním firmám.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
21
ELEKTROTECHNIKA
Přehledné zpracování dat spotřeby energie
vám napoví více než čísla udávající watty
Marty Aaron & Marcus Maxwell
Eaton Corporation
Nahoře: Díky vylepšenému
systému monitorování a většímu důrazu na hospodaření
s energií poskytují ovládací
panely široké spektrum informací o energiích. Obrázek
poskytla společnost Eaton.
22 • září 2012
E
nergie použitá v průmyslových
závodech a obchodních budovách odpovídá za téměř polovinu
celkové spotřeby energie v USA.
Průmyslová a komerční zařízení
jsou rovněž odpovědná za bezmála polovinu
emisí skleníkových plynů, což přispívá
ke změně klimatu.
Z tohoto důvodu se dnes bije na poplach
hlasitěji než kdykoli předtím, aby se redukovala spotřeba energie a s tím spojené náklady.
Jelikož organizace zavádějí opatření snižující
náklady, je zde rostoucí tlak na snižování
spotřeby energie a na optimalizaci všech
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
souvisejících činností. Zároveň nová energetická politika a stavební předpisy pokračují
ve zvyšování laťky a je důsledně sledováno
provádění opatření. Strategické ovládání energie optimalizuje činnost provozů a minimalizuje environmentální a ekonomické dopady
spojené s nadměrným užíváním energie.
Správci objektů a zařízení mají nyní za úkol
hledat způsoby, jak redukovat spotřebu energie a jak ji efektivněji využívat, což je klíčem
k vytvoření důkladného programu pro hospodaření s energiemi v rámci celé organizace. První krok v tomto procesu je docela
prostý a zahrnuje provedení auditu veškerého
příslušenství pro jasnou identifikaci nehospodárných praktik a výměnu starších zařízení,
která nejsou energeticky úsporná. Toto samo
o sobě přináší významné a nezanedbatelné
úspory. V dalších krocích jde více než jen
o jednoduché pozorování a vypínání neúsporných zařízení či osvětlení.
Nedokážete řídit něco, o čem nevíte. Jak
můžete, bez toho aniž byste měli k dispozici data o spotřebě energie z reálného času
a historie, identifikovat neúčinnosti? A když
zavedete zlepšení, jak můžete vědět, že je
účinné? Když je zařízení přetěžováno, jak
můžete prokázat, že to je špatně?
Je zde přímá analogie se zdravotním stavem člověka, který má vysoký tlak. Údaje
o krevním tlaku, cvičební zvyky, váha,
rodinná anamnéza a další parametry jsou
důležitými informacemi, které doprovázejí
léčebný postup konkrétního pacienta. Mohli
byste zahájit léčebný režim za účelem snížení
vašeho krevního tlaku, aniž byste měli k dispozici tyto důležité údaje?
Analogicky závisí strategické hospodaření
s energií na údajích z reálného času a z historie proto, aby se provedla rozhodnutí, která
přinesou skutečné úspory, sníží spotřebu,
zvýší bezpečnost a spolehlivost a trvalou
udržitelnost celého systému. V současné době
jsou elektrická zařízení stále sdílnější – máme
k dispozici velké množství dat. Hledání správného významu a smyslu všech těchto obsáhlých dat zaznamenávajících výkon a energii
však představuje pro podniky skutečnou
výzvu. Rovněž integrování informací ze stárnoucích zařízení napříč objekty a globálními
podniky zdůrazňuje potřebu provádět veškerá
rozhodnutí v celkové souvislosti.
Začněte s energetickou analýzou (auditem)
Základní energetická analýza vyhodnocuje
jak moc a jak účinně je energie využívána
a představuje klíčový první krok pro správu
energie napříč objektem nebo podnikem.
Vzhledem k tomu, že elektrická energie
tvoří většinu nákladů na energie, soustředí se
pozornost během energetické analýzy hlavně
na ni. Přirozeně se vyhodnocuje rovněž spotřeba vody, páry, osvětlení, systémů vytápění,
ventilace a vzduchotechniky (HVAC) i dalších systémů.
Základní energetická analýza identifikuje
hlavní příležitosti pro úsporu energie, projednává nápravná opatření a odhaduje odpovídající snížení spotřeby energie a úspory nákladů.
Poskytuje dostatek podrobností pro stanovení
priorit v projektech
a u rčuje požadavek
na provedení ještě detailnějších auditů, studií
nebo návrhů. Energetická
analýza rovněž potvrzuje
účinnost a udržitelnost
iniciativ pro hospodaření
s energiemi.
Měřicí zařízení
Záznamníky spotřeby
poskytují data spotřeby
energie z historie, jež
byla získána a analyzována v průběhu auditu.
Záznamníky zachovávají nepřetržitý záznam
elektrických parametrů
‒ včetně voltů, ampérů,
wattů, kilowatthodin,
účiníku atd. ‒ a v zásadě
poskytují plán pro to, co se bude dít s elektrickou energií v daném objektu.
Pro stanovení referenčních bodů a za účelem sledování spotřeby energie by měly být
instalovány záznamníky kvality energie
na začátku elektrické instalace. Z těchto
záznamů získáme jak informace o kvalitě
energie, kterou příslušenství dodává, tak
i o množství spotřebovaného výkonu. Pokud
je rozdíl mezi tím, co si služby účtují a co je
spotřebováno, může být skutečná spotřeba
Kromě elektrické energie
dokáže software shromažďovat informace o vodě, vzduchu, plynu a páře a zadávat
je do snadno srozumitelných
tabulek a grafů. Software rovněž usnadňuje identifikaci příležitostí pro vylepšení a srovnává
spotřebu energií mezi odděleními nebo podniky. Obrázek
poskytla společnost Eaton.
Schopnost mít celkový náhled a analýzu všech aspektů vašich kritických
napájecích sítí, včetně kapacity, kvality, energie a spolehlivosti, je rozhodujícím faktorem pro úspěšné provozování podniku. Automatická hlášení událostí
na dálku vás varují o vznikajících problémech kdekoli a kdykoli. Obrázek
poskytla společnost Eaton.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
23
ELEKTRO TECHNIKA
prokázána dohromady s daty o kvalitě
energie.
Shromažďování dat
Je zapotřebí, aby záznamníky byly
na svých místech, aby shromažďovaly
údaje o výkonu a energii. V současné
době je k dispozici široký výběr kvalitních záznamníků podporujících místní
počítačové sítě, které poskytují monitorování na dálku a záznam dat. Tato
nová generace záznamníků odstraňuje
potřebu snímání starých analogových
záznamníků fyzickým způsobem, tzv.
„sneaker-netem“. Doporučuje se vyměnit stará analogová měřidla za účelem
účinného shromažďování přesných
údajů.
Pozn. překladatele:
(Sneaker-net je ironické označení
přenosu elektronických dat fyzickým
způsobem, tzn. uložení diskety, paměťové karty, flashdisku či pásky do tašky
či kapsy a cestováním za příjemcem.)
Ve většině podniků se vyskytují
zařízení pořízená v průběhu mnoha let
u různých výrobců a postupem doby
jsou propojena on-line. Taková zařízení
jsou stále životaschopná v případě, že se
užívají ve spojení s portály, které využívají otevřenou komunikační strukturu
a mohou se připojit k existujícímu elektrickému zařízení od různých výrobců
a tím zpřístupňují údaje o energii
a výkonu prostřednictvím internetového
prohlížeče.
Portály mohou být užívány u malých
systémů a v případě organizací s mnoha
výrobními zařízeními jsou poměrně
zvětšeny. U malých systémů mohou
portály aktivované prostřednictvím
internetu představovat nezávislá řešení
sloužící pro zaznamenávání dat o energii a výkonu, pro porovnávání informací
napříč zařízeními a pro doručování
informací prostřednictvím webových
stránek pomocí standardního internetového prohlížeče. Navíc může mnoho
portálů sloužit rovněž jako místo doručení pro sběr dat a hlášení alarmů.
Pochopte smysl všech dat o spotřebě
energie
Když je zapotřebí spravovat, monitorovat a sledovat stovky zařízení,
24 • září 2012
je nezbytné, aby centrální monitorovací systém dal dohromady všechna
dostupná data a výstupem byla srozumitelná informace. Software pro hospodaření s energiemi se stará o matematické
počty, jež mají význam pro náležité
řízení nákladů. To pak usnadňuje srovnávat zařízení či spotřebu příslušenství
napříč podnikem za účelem identifikace
zařízení majících nadměrnou spotřebu
elektrické energie stejně jako všech
nehospodárných praktik. Software
pro monitorování pomáhá vypočítat
návratnost investic při výměně zařízení, ba dokonce shromažďuje podněty
pro energeticky účinné zařízení.
U softwarového balíčku na bázi
internetu je vyžadována jednoduchá
instalace. Jakýkoli oprávněný pracovník pak může zpřístupnit jedinečnou IP
adresu pro data o energii a výkonu.
Dále může být prostřednictvím
softwaru znázorněn plán prostorového
uspořádání celého výrobního závodu
včetně uspořádání jednotlivých zařízení
– pro získání jasnější představy o tom,
co nám poskytnutá data a informace
vlastně zobrazují. Grafika a různé
náhledy se mohou následně upravovat,
a to bez přerušení funkce monitorování.
Software pro monitorování energie
zahrnuje hlášení událostí a alarmů, což
umožňuje pohotovou reakci na případné
problémy s výkonem. Alarmy s proměnnými stupni závažnosti mohou
být stanoveny pomocí softwaru, který
upozorní personál, jakmile je dosaženo
nastavených parametrů. Kromě toho
může být software nakonfigurován
takovým způsobem, že alarmy míří
ke správné osobě (osobám), a to v závislosti na denní době, směně a dalších
proměnných.
Inteligentní sběr dat přináší skutečné
úspory
Na základě výsledků energetické
analýzy, měření spotřeby energie a získávání dat napříč podnikem poskytuje
vytváření významu všech těchto dat
prostřednictvím softwaru a následné
reportování cenné informace pro
pochopení příčin problémů s výkonem.
Takové informace přinášejí jak krátkodobou, tak i dlouhodobou návratnost.
Zvýšení bezpečnosti: Zaměstnanci
už nemusejí chodit, odečítat a přenášet
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
data na discích, šetří tím čas a vyhýbají
se vysokonapěťovým zařízením, kde
hrozí nebezpečí přeskoku oblouku.
Snížení nákladů: Monitorováním
spotřeby elektrické energie jsou výrobní
závody schopny aktivně zavádět řešení,
kterými zvládnou potřebu výkonu.
Sazby za elektřinu se liší v závislosti
na době, kdy se elektrická energie
spotřebovává. Jinými slovy, jestliže se
minimalizuje činnost nějakého zařízení
nebo pokud není toto zařízení vůbec
provozováno během energetických špiček, může být dosaženo významných
úspor.
Software usnadňuje vizualizaci toho,
kde se energií plýtvá a kde může být
dosaženo úspor. Jednoduché vypnutí
světel nebo počítačů v noci může generovat úspory, jež mohou být kvantifikovány pomocí monitorovacího softwaru.
Zvýšení spolehlivosti: Systém správy
alarmů umožňuje výrobním závodům
rychle reagovat na události v elektrizační soustavě. Když jsou v sázce
kritické systémy, je vyžadován bezprostřední zásah.
Data o energii a výkonu poskytují
rovněž operační f lexibilitu. Když
údržba vyžaduje odpojení nějakého
zařízení, operátoři lépe porozumějí
dopadu této odstávky na systém jako
celek.
Podporuje trvalou udržitelnost:
Monitorováním spotřeby energie
a účinnosti stejně jako podáváním zpráv
o skleníkových plynech jsou výrobní
závody schopny poskytovat dokumentaci potřebnou jako podklad pro kredity
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), které uděluje Americká rada pro šetrné budovy (USGBC).
Získáváním a správným pochopením
údajů o výkonech a spotřebě energií
máme k dispozici užitečné informace
a vytváříme hodnoty. Připravuje se
tak půda pro inteligentní řešení požadovaná pro dosažení úspor nákladů,
zabraňuje se prostojům zařízení či procesů a je podporována iniciativa trvalé
udržitelnosti.
Marty Aaron je liniový manažer
ve společnosti Eaton s více než 25letými
zkušenostmi v elektrotechnickém průmyslu a je odborník na řízení průmyslových motorů a kvality výkonu.
Skutečně efektivní řízení
výroby pomocí MES
V
době krize musí výrobní
společnosti ještě více hlídat náklady a hledat možné
úspory. Jedním z velikých
zdrojů úspor jsou tzv. režijní náklady
ve výrobě. Avšak rozklíčovat je
a následně vyhodnotit představuje
pro většinu výrobních podniků stále
značný problém. Nejsou tak schopny
posoudit, jak efektivně jsou jejich
výrobní prostředky využívány, kolik
času je neproduktivního a z jakého
důvodu. Problémy naprosto stejného
rázu pak řeší také v oblasti údržby
a kvality.
Když nestačí ERP, nastupuje MES
V současné době se pro řízení výroby
používají nástroje v rámci ERP (Enterprise Resource Planning), ale ty ve většině případů nedisponují potřebnými
nástroji řízení výroby, lidských zdrojů
a kvality. Sběr požadovaných údajů zde
představuje náročný administrativní
proces a získané informace bývají zastaralé a nepřesné. Navíc je nelze využit
pro operativní řízení výroby, která je
nucena používat vlastní nástroje, většinou na úrovni tužky, papíru či MS
Excelu.
Východiskem může být nasazení
řešení typu MES (Manufacturing
Execution System), které slouží jak pro
operativní řízení výrobního procesu,
tak k jeho vyhodnocování. Jedním
z takových řešení je komplexní výrobní
systém MES HYDRA, který pouze neeviduje výrobu na provozní úrovni, ale
pomáhá ji firmám především řídit. Tím
umožňuje snižovat výrobní náklady,
zvyšovat produktivitu, zajišťovat
zpětnou dosledovatelnost a dosahovat
vyšší kvality výroby pomocí sledování
a vyhodnocování jednotlivých procesů
ve výrobě.
Systém pro efektivní řízení výroby
MES HYDRA pokrývá oblasti
výroby, kvality a lidských zdrojů.
Jeho nasazení přináší do praxe objektivní „viditelnost“ všech výrobních
a logistických procesů. Pomocí efektivních nástrojů zajišťuje potřebnou
plynulost celého výrobního procesu
a umožňuje manažerům, plánovačům,
kvalitářům a dalším pracovníkům
efektivně řídit výrobní proces. Jednotlivé činnosti jsou pak vyhodnocovány
na základě přesných a spolehlivých dat
získávaných přímo z výrobního procesu
v reálném čase bez možného negativního vlivu člověka.
MES HYDRA splňuje všechny požadavky, které jsou na MES systémy dle
definice mezinárodní asociace MESA
International a dalších standardů
kladeny. Jeho modulárnost umožňuje
implementovat pouze potřebné moduly
a funkcionality.
MES HYDRA je jediné řešení
na trhu, které lze implementovat a spravovat vlastními zaměstnanci podniku.
Nabízí široké portfolio standardních
funkcí a možností konfigurace, které
lze využívat ve všech odvětvích průmyslu. Standardní funkce systému
prověřené stovkami instalací na celém
světě lze snadno doplňovat částmi ušitými na míru pro konkrétní provozní
podmínky.
Moduly MES Hydra
Výroba: dílenské plánování, materiálová a výrobní logistika, sběr dat
o výrobních zakázkách, sběr dat ze
strojů, sběr procesních dat ze strojů,
správa a údržba strojů, nástrojů a forem,
správa a údržba NC/CNC programů,
řízení spotřeby energií.
Kvalita: plánování kontrol, kontrola
kvality ve výrobě, kontrola kvality
vzorků, kontrola kvality materiálu,
řízení reklamací (interní, externí),
hodnocení dodavatelů, správa a údržba
měřidel.
Lidské zdroje: plánování lidských
zdrojů, docházka, odměňování, správa
a kontrola přístupů.
Více informací o MES Hydra získáte
na www.i.cz, případně na vyžádání
na adrese [email protected]
Pro oblast efektivní
logistiky a výroby
nabízíme:
»
VÝROBNÍ INFORMAČNÍ
»
SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ
»
SYSTÉMY PRO SLEDOVÁNÍ
SYSTÉMY ( MES )
SKLADOVÁNÍ ( WMS )
VÝROBY
»
SPRÁVA DOKUMENTŮ
( DMS )
»
PORTÁLOVÁ ŘEŠENÍ ( ECM )
»
ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE
ZÁKAZNÍKY ( CRM )
www.i.cz | [email protected]
AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA
Monitorování na dálku přidává vašemu
řídicímu systému více možností ovládání
Tony Paine
Kepware Technologies
26 • září 2012
Z
avedení bezpečného monitorování
údržby na dálku a podávání zpráv
diagnostiky v reálném čase
může přispět ke snížení nákladů
na údržbu. Výkon zařízení má
významný vliv na výkon celého procesu
a na spolehlivou činnost v rozložených strukturách automatizace procesů. Snadný on-line
přístup k informacím, které popisují výkon
daného zařízení a jeho údržbu, zjednodušuje
celý rozhodovací proces a redukuje pracovní
zatížení operátorů a pracovníků údržby.
Existuje mnoho problémů, kterým lze
předejít a jenž by nakonec mohly mít dopad
na váš řídicí systém. Tyto se liší systém
od systému, ale mohou to být problémy tak
jednoduché, jako např. zařízení, které není
řádně udržováno, neúmyslná lidská chyba
nebo záměrné využívání napadnutelnosti
zabezpečení systému. Takže je zapotřebí proaktivní řešení, které odhaluje problémy ještě
předtím, než způsobí neplánované prostoje
ve výrobě.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Jedno z možných řešení, jak provozovat
tento typ preventivní údržby, je to, že si pronajmete pracovníky, kteří budou pravidelně
obcházet a dohlížet na řídicí systém. Ti by
naslouchali a snažili by se odhalit nepravidelnosti, které by mohly vést k selhání systému. Mohli by například pozorovat úlomky
a nárůstky vznikající na pohyblivých dílech,
naslouchat neobvyklým vibracím či odhalovat
součásti, jež se zahřívají více než obvykle.
Bohužel najímání pracovníků pro provádění
takových úkolů není cenově příliš příznivé.
Navíc lidé, jak je známo, dělají chyby. Stává
se, že přehlížejí jisté aspekty řídicího systému,
vynechávají pravidelné obchůzky po provozu
kvůli jiným prioritám nebo se dopouštějí neúmyslných chyb.
Lepší řešení představuje automatizace
monitorování vašeho řídicího systému, a to
využitím infrastruktury, která je k dispozici
na daném místě. Řídicí systém je vytvořen
z mnoha vzájemně propojených subsystémů,
z nichž každý zahrnuje mnoho komponent.
Tyto komponenty mohou být spojeny
prostřednictvím pevně zapojeného
fyzického spojení nebo společně provázány pomocí nějaké formy bezdrátové
komunikace. Pro náležité fungování
řídicího procesu je zapotřebí, aby si tyto
komponenty mezi sebou vyměňovaly
určité informace na určité úrovni či
procesní data skrze přenosové propojení. Dalším důležitým aspektem řídicího systému je schopnost vizualizovat
a analyzovat charakteristiku běžícího
procesu.
Tradičně je HMI/SCADA již součástí
automatizačního řešení příslušenství.
Použitím HMI nebo SCADA pro sběr
procesních dat v reálném čase a porovnáním výsledků s očekávanými provozními stavy mohou operátoři zjistit,
zda systém běží dle očekávání nebo zda
hrozí poruchový stav.
Provádění monitorování v reálném
čase by nemělo být omezeno na hranice
řídicího systému. Dnešní technologie
je dostatečně pokročilá na to, aby
poskytovala operátorům schopnost
sledovat systémy na dálku, jako kdyby
byli na daném místě. Samozřejmě že
bezpečnost musí být vždy považována
za prioritu, dříve než je povolen přístup z vnějšku do jakéhokoli systému.
Napadnutelnost z hlediska zabezpečení
je často příčinou odstavení systému,
což představuje důvod, proč je ochrana
přístupu k jakémukoli automatizačnímu
systému tak zásadní záležitostí.
Vhodné použití technologie se bude
lišit podle specifického prostředí té či
oné organizace. Většina organizací se
bude pravděpodobně snažit zvýšit účinek své dosavadní infrastruktury, poněvadž to vychází jako cenově příznivější
řešení. Například většina výrobců má
HMI/SCADA již integrované do svého
řídicího systému prostřednictvím OPC
‒ otevřeného průmyslového standardu.
Využívání otevřených technologií, které
berou v úvahu zabezpečení systému,
představuje pro organizaci spolehlivou
volbu pro co největší užitek ze svých
dosavadních investic do infrastruktury.
Ve skutečnosti byla navržena nejnovější Open Unified Architecture
(OPC-UA) s ohledem na zabezpečení
a počítá s bezpečným přenosem dat
prostřednictvím sítě Internet, jež
Dnešní úroveň technologie je natolik pokročilá, že umožňuje operátorům monitorovat
na dálku řídicí systémy, jako by byli přímo na místě. Obrázek poskytla společnost AutomationDirect.
představuje páteřovou síť mezi uživatelem a řídicím systémem. Se stále
stupňujícími se nároky na dnešní pracovníky údržby a s požadavky na lepší
finanční výsledky dosažené s nižšími
náklady přemosťuje zavádění bezpečného monitorování na dálku propast
mezi náklady na údržbu a prudkým
zvýšením mzdových sazeb.
Nejnovější technologie a pokrok
v automatizační komunikaci vedou
k nižšímu počtu analytiků provádějících analýzu na více strojích. Údržba
na místě provozu a manuální analýza
budou postupně přecházet na monitorování na dálku s osvědčenými automatizovanými procesy, které vyhodnocují
stav stroje.
Mnoho činností je velmi obtížné
monitorovat, poněvadž se odehrávají
v těžko dostupných místech, jako jsou
např. důlní provozy, nebo dokonce
dna oceánů, odkud se stále ve větším
objemu těží nafta a plyn. Jiné, jako
např. terminály na paliva, vyžadují
značnou koordinaci a vzájemnou spolupráci, aby byl zajištěn každý aspekt,
a to od bezpečného provozování až
po zajištění integrity dodavatelského
řetězce. Následkem růstu v rámci těchto
průmyslových odvětví systémy monitorování na dálku postupně dozrávají
– nejenom díky rostoucímu zavádění
aplikací na dálku či kvůli zvýšenému
počtu zařízení, která jsou monitorována
na dálku, ale rovněž prostřednictvím
způsobů, jakými organizace používají
technologie a služby pro monitorování
na dálku.
Se zvýšeným zájmem o prodlužování
doby provozuschopnosti zařízení se
organizace chtějí podílet na optimalizaci procesů a jsou ochotny investovat
do možnosti monitorovat na dálku řízení
procesů a automatizační systémy, které
tradičně zahrnují prediktivní a preventivní údržbu.
Tony Paine je prezident a spolumajitel společnosti Kepware Technologies.
Nastoupil do společnosti KEPWARE,
která patří mezi přední dodavatele automatizačních protokolů a komunikační
interoperability. Je člen technického
poradního výboru pro OPC Foundation,
kde pomáhá řídit technický a odborný
směr automatizačního průmyslu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
27
54. mezinárodní
strojírenský
veletrh
MSV 2012
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
Stále se
t!
i
s
á
l
h
i
ř
p
můžete
10.–14. 9. 2012
10.–14.
9. 2012
Brno – Výstaviště
Brno – Výstaviště
Partner MSV
28 • září 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Partner MSV
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420
541a.s.
152 926
Veletrhy
Brno,
Fax: +4201541 153 044
Výstaviště
[email protected]
647
00 Brno
www.bvv.cz/automatizace
Tel.:
+420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
FTP logger – záznamník datové komunikace
Z
áznamník datové komunikace FTP logger (obr. 1),
k ter ý v y rábí společnost
Papouch s. r. o., zaznamenává
data ze zařízení připojeného linkou
RS232 (sériový port COM) nebo
RS485 či RS422 a ukládá je do své
vnitřní paměti. Zaznamenaná data jsou
přístupná přes ethernetové rozhraní
(počítačovou síť) na vnitřním FTP
serveru. Lze je tedy z kteréhokoli místa
počítačové sítě stáhnout jako soubor
protokolem FTP.
Vlastnosti
Záznamník datové komunikace může
být využit pro ukládání dat z linky
RS232 (ze signálu RXD) nebo dat
z linek RS485 či RS422 (jeden směr).
Kapacita paměti pro uložení záznamů
je 1 MB, paměť je přitom zálohována
pro případ výpadku napájení. Je možné
zvolit funkci pro vkládání aktuálního
data a času do zaznamenávaných dat.
Konfigurace se provádí přes ethernetové rozhraní. Na webových stránkách
je možné nastavit parametry sériového
portu, síťové parametry i další vlastnosti. Ke konfiguraci je ale také možné
použít protokol Telnet. Pro stažení dat
pak slouží interní FTP server zabezpečený jménem a heslem. K tomu je
možné použít různý software, protokol
FTP umí většina souborových manažerů atd.
Popis funkce
Záznamník datové komunikace
při příjmu prvního bytu dat vytvoří
v interní paměti soubor,
do kterého zapisuje. Jméno
souboru se vytváří ve tvaru
file_NNN.log, kde NNN
je pořadové číslo souboru
(v intervalu 0 až 255). Pokud
tento soubor svou velikostí
dosáhne 500 kB, uzavře se
a začne se vytvářet další.
Tento další soubor se plní
podobně, dokud nedosáhne
500 kB.
Pokud od FTP klienta
přijde požadavek na stažení
dat, aktuální soubor je
uzavřen a je dovoleno jej
stáhnout a smazat. Současně
se začne vytvářet nový
soubor. Tím je zajištěno,
že se žádná data neztratí.
Blokové schéma FTP loggeru
je na obrázku 2.
Obr. 1: Záznamník datové komunikace přenáší data
protokolem FTP.
Typické aplikace
FTP logger lze použít
pro záznam dat a jejich Obr. 2: Blokové schéma FTP loggeru.
násled nou analýz u,
pro záznam dat z měřicích
přístrojů, čteček čárových kódů i pro i když zařízení na síti „není vidět“, tedy
jiné případy, kde je třeba zaznamenat má nastavenou nesprávnou IP adresu,
komunikaci a pak ji přenést. Výhodou masku sítě atd. Program Ethernet konzvoleného protokolu FTP je, že je figurátor lze zdarma stáhnout z webu
široce dostupný a pro přenos dat tedy dodavatele.
FTP logger je dodáván v robustním
není třeba žádný speciální software.
Tak jako u všech produktů společ- provedení. Napájení může být v širokém
nosti Papouch s. r. o, i v tomto případě rozsahu, a to 8 až 30 V. Záznamník
je možné ke konfiguraci síťových datové komunikace je možné zapůjčit
parametrů použít program Ethernet k vyzkoušení; technici výrobce ochotně
konfigurátor. Umožňuje nastavení, poradí s jeho aplikací.
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Frekvenční měniče Altivar jsou bezpečné
a úsporné. Co dodat?
Schneider Electric je významným a stabilním dodavatelem produktů a řešení z oblasti elektrotechniky.
V jeho širokém portfoliu hrají významnou roli elektrické regulované pohony – především pak
frekvenční měniče Altivar. Základní funkcí měniče je regulace otáček. Od moderních měničů však
uživatel žádá mnohem více – aktuálně především energetické úspory. Při plynulé regulaci průtoku
plynů a kapalin se tyto daří realizovat až překvapivě snadno a v řádu desítek procent.
Altivar: od 180 W do 10 MW
Schneider Electric nabízí frekvenční měniče jak pro nízkonapěťové, tak pro vysokonapěťové
motory v rozsahu výkonů od 180 W
do 10 MW a pro napěťové hladiny
od 100 V do 10 kV.
Z hlediska rozsahu aplikací dokážou pokrýt naprostou většinu potřeb
zákazníků. Od typického nasazení
při regulaci otáček motorů ventilátorů,
čerpadel, dmychadel a kompresorů
až po sofistikované regulace momentu
s asynchronními motory nebo polohování se synchronními motor y
s permanentními magnety.
Frekvenční měniče Altivar jsou –
mimo řady světových certifikací (UL,
GHOST, C-Tick, NOM, atd.) – certifikovány pro provoz v Evropské unii
(CE) a pro řízení motorů v prostředí
s nebezpečím výbuchu. V České
republice navíc získali certifikát
na seismickou odolnost pro provoz
v jaderných elektrárnách.
Super prémiová účinnost
pro pracovní stroje
Úspěch slaví například velmi propracovaný a množstvím aplikačních funkcí
vybavený Altivar 32. Poradí si totiž jak
s třífázovými asynchronními motory,
tak se synchronními motory s buzením
permanentními magnety.
Koncem roku pak vstoupí na český trh
nová řada motorů BMP, které si díky své
konstrukci s výše uvedeným měničem
vysloveně „padne do noty“. Kombinace
Altivaru 32 a motoru BMP bude určena
především pro pracovní stroje, u nichž
jsou kladeny vysoké nároky na dynamiku a přesnost regulace.
30 • září 2012
Nastavovaní frekvenčního měniče Altivar
za pomoci software SoMove.
Ve srovnání s třífázovými asynchronními motory má řada BMP
o 60 % menší objem a zároveň
vyšší energetickou účinnost než IE3
(Premium). K ušetřenému místu v rozváděči si zákazník může přičíst citelné
úspory elektrické energie.
Snadno dosažitelné a rychle
vyčíslitelné energetické úspory
V základním provedení jsou osvědčené frekvenční měniče Altivar 61
určeny pro plynulou regulaci otáček
motorů ventilátorů a odstředivých
čerpadel. Právě u tohoto typu aplikací
se využívá příznivého faktu, že příkon
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
motoru se mění se třetí mocninou
otáček. Lze si tak jednoduše spočítat
energetickou úsporu, kterou nasazení
frekvenčních měničů přinese oproti
„klasické“ regulaci ventilem. Zájemci
k tomu mohou využít – na stránkách
www.schneider-electric.cz – volně
dostupný software ECO2 (promptně
propočte i návratnost vložených
investic).
Novinky v produkci Schneider
Elect r ic pa k zast upuje Altivar
61 – Low Harmonics. Tento měnič
ve skříni Spacial SF s krytím IP 54
(napájení 3 x 400 W, výkony motorů
90 –630 kW) je vybaven řízeným
usměrňovačem – tzv. AFE jednotkou (Active Front End). Při provozu
tak dosahuje velmi nízkých hladin
harmonických. Typická hodnota harmonického zkreslení proudu (THDi)
je menší než 3 %. Účiník 1. harmonické (cos φ) a skutečný účiník (ƛ)
jsou velmi blízko 1.
Bezpečné, úsporné a inteligentní
pohony jeřábů
Dlouholetá spolupráce s výrobci
a provozovateli jeřábů umožňuje
společnosti Schneider Electric nabízet
frekvenční měniče pro pohony jeřábů
s vysokou přidanou hodnotou. V současnosti jsou to 2 řady měničů:
> Altivar 32: pro asynchronní
a synchronní motory bez zpětné vazby
do 15 kW.
> Altivar 71: pro asynchronní a synchronní motory bez nebo se zpětnou
vazbou do 2 MW.
Frekvenční měnič Altivar 32 lze
použít na horizontálních pohybech
jeřábu, Altivar 71 pak na pohybech
NAOBZORU
Frekvenční měniče
Výkon (kW)
Napětí (V)
Aplikace
Altivar 12
0,18 až 4
100 až 240
Pracovní stroje, jednoduché
procesy
Altivar 212
0,75 až 75
200 až 480
HVACr
Altivar 312
0,18 až 15
200 až 600
Pracovní stroje, jednoduché
procesy, ventilátory, čerpadla
Altivar 32
0,18 až 15
200 až 500
Pracovní stroje, procesy,
ventilátory, čerpadla
Altivar 61
0,37 až 800
200 až 690
Ventilátory, čerpadla
Altivar 71
0,37 až 630
200 až 690
Všeobecné aplikace, složité
procesy a stroje
Altivar 61 Plus
90 až 2400
380 až 690
Ventilátory, čerpadla
Altivar 71 Plus
90 až 2000
380 až 690
Všeobecné aplikace, složité
procesy a stroje
Altivar 1000
500 až 10 000
2 400 až 3 300
Všeobecné aplikace
Altivar 1100
300 až 10 000
3 300 až 10 000
Ventilátory, čerpadla, kompresory
Koncentrovaný výkon
v kompaktním těle
Přehled frekvenčních měničů Altivar. Kompletní informace, včetně softwaru SoMove,
jsou připraveny na DVD „Regulované pohony“, které lze bezplatně objednat
na www.schneider-electric.cz.
Nový Altivar 61 – Low Harmonics vybavený AFE jednotkou má THDi < 3 %.
horizontálních i vertikálních. Oba
frekvenční měniče splňují požadavky
na funkční bezpečnost dle ČSN EN
61800-5-2.
Altivar 71 je – z obou jmenovaných
frekvenčních měničů – tím univerzálnějším. Umožňuje navíc připojení
volitelné karty ATV IMC, na které
mohou být implementovány aplikační funkční bloky (AFB). Celou
řadu požadavk ů dokáže ovšem
Altivar 71 uspokojit již pomocí
standardně zabudovaných aplikačních funkcí. K těm základním patří
komfortní ovládání externí elektromechanické brzdy – jak na motorech
pro horizontální, tak i pro vertikální
pohyb (zdvih). U zdvihu lze nastavit
i kompenzaci propadu zatíženého
motoru. Pokud je na měnič střídavě
připojeno více motorů, nebo musí
jeden motor pracovat v různých
rež i mech, „v y t así“ A lt iva r 71
funkci multimotor resp. multiparametr. Úsporu času a optimalizaci
pracovního cyklu je možné provést
díky funkci vysokorychlostní zdvih,
kdy si měnič sám limituje maximální
otáčky v závislosti na zatížení
zdvihového motoru. Aby u zdvihu
nedošlo k nežádoucímu trhnutí při
napnutí prověšeného lana, lze dvěma
parametry vhodně optimalizovat jeho
rychlost.
Uživatel si může dále usnadnit
kon f ig u r aci vst upů a v ýst upů
v dané aplikaci, když si zvolí přímo
jednu z předem nastavených makrokonfigurací – u jeřábů především
„Hoisting“ a „Material Handling“.
Servis 24 hodin / 7 dní
Sehraný servisní tým společnosti
Schneider Electric zajišťuje operativní servis 24 hodin/ 7dní v týdnu
v místě instalace, dílenský servis
v moderním servisním středisku
v Písku a mezinárodní servis v rámci
celého světa.
Frekvenční měniče Altivar jsou
bezpečné a úsporné. Co dodat? Jsou
úspěšné.
Ing. David Wurst
Schneider Electric
Napájecí zdroje a transformátory Phaseo
slouží k napájení aplikací elektrickou
energií s jinými parametry, než jaké jsou
dostupné z běžné distribuční sítě. Použitá
technologie spínání zaručuje u zdrojů
Phaseo ABL4 přesně takovou kvalitu
výstupního proudu, jaká je požadována.
Vysoce výkonná řada Phaseo představuje
nejkompaktnější napájecí zdroje na trhu
– vyžaduje nebývale malý prostor v rozváděči.
Práci při údržbě zjednodušuje rychlá
instalace na DIN lištu nebo snímatelná
svorkovnice (až do provedení 240 W včetně). Signalizační LED nepřetržitě informují
o jakémkoliv případném problému v systému.
Pro napájení řídicích obvodů je velkou
výhodou volba automatického nebo manuálního režimu pro obnovení funkce napájecího zdroje po odstranění příčiny jeho
výpadku vlivem zkratu či přetížení.
V příslušenství lze najít ucelenou řadu
funkčních modulů zajišťujících spolehlivé
napájení při výpadku primárního napájení pomocí zálohovacího a bateriového
modulu ABL8B, při paralelním zapojení
napájecích zdrojů díky modulu redundance
ABL8RED nebo během jištění 24V obvodu
s modulem selektivní ochrany ABL8PRP.
Schneider Electric CZ, s. r. o.,
Zákaznické centrum, tel. 382 766 333,
www.schneider-electric.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
31
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Inteligentní snímače kódů:
Rychlá a bezchybná identifikace
S
polečnost Continental sídlící
ve Frankfurtu se rozhodla
k významnému kroku vpřed.
Ve spolupráci s f ir mou
Stemmer Imaging bylo původní ruční
zadávání čárových kódů jednotlivých
přepravek automatizováno pomocí
inteligentního systému počítačového
vidění s vysokým rozlišením společnosti Cognex. Systém počítačového
vidění pomocí nejvyššího rozlišení
5 megapixelů rozpoznává a čte kódy
na vysokých stozích tvořených různým
počtem přepravek, a to během několika
milisekund.
Složitá výrobně distribuční a dodavatelská síť v automobilovém průmyslu
vyžaduje precizní řízení a spolehlivou
kontrolu. Dodavatel musí mít přesné
informace o tom, kde se komponent
nachází, kdy se dostane na místo
určení, kdy byl přijat a zda vše proběhlo podle plánu.
Ko n c e p c e „ sle d ov a t el n o s t i“
je v odvětví dodávek automobilového
průmyslu již proto pevně zakořeněna.
Příkladem je společnost Continental,
mezinárodní dodavatel působící
v automobilovém průmyslu, který
většinu svých komponent přemisťuje
v přepravkách. Standardizované
32 • září 2012
přepravky, které tvoří základ interní
logistiky, urazí za svůj život enormní
vzdálenosti. Mít přehled o stovkách
tisíců přepravek, které hrají klíčovou
roli v interním přepravním systému
závodu společnosti Continental,
sídlícím v německém Frankfurtu, už
vyžaduje sofistikovaný identifikační
systém.
Mnohé systémy dodnes používají
ruční skenery
Přepravky získávají zpravidla unikátní identitu přidělením čárového
kódu nebo 2D maticového kódu.
Pro zajištění zabezpečené logistiky
je nezbytné, aby byly šarže jednotlivých dílů v každém okamžiku
sledovatelné. Dosažení tohoto cíle
vyžaduje rozmístit inspekční jednotky
v pravidelných intervalech a na místech kritických rozhraní. Dále lze
konstatovat, že mnohé systémy dodnes
stále využívají zaměstnance, kteří
pracně snímají kódy ručními skenery.
Tím aktualizují umístění přepravky,
v důsledku čehož jsou díly vyžadované
ve výrobním procesu aktualizovány
v logistickém systému.
Společnost Continental se ve svém
výrobním závodě ve Frankfurtu
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
rozhodla tento tradiční model opustit. Ve spolupráci s firmou Stemmer
Imaging, specializující se na technologii zpracování obrazu, bylo
původní ruční zadávání čárových
kódů jednotlivých přepravek zautomatizováno. Nové řešení In-Sight
5605 od společnosti Cognex využívá
technologii inteligentního systému
počítačového vidění s vysokým rozlišením. Systém počítačového vidění
pomocí nejvyššího rozlišení 5 megapixelů rozpoznává a čte kódy na vysokých stozích sestavených s různého
počtu přepravek. Proces identifikace
přepravek proběhne během pouhých
několika milisekund. „Systém počítačového vidění nejprve identifikuje
umístění až jedenácti kódů na stohu,
poté rozliší jejich typ, tj. zda se jedná
o čárové kódy nebo 2D maticové kódy,
a následně načte informace do logistického systému,“ vysvětluje proces
snímání kódů Marc Wilhelm, projektový manažer společnosti Continental,
který se se svým vývojářským týmem
podílel na implementaci nového řešení,
a dodává, „nejspodnější kód ve stohu
přepravek slouží jako hlavní kód, podle
něhož může být celý stoh identifikován. V následném inspekčním místě
pak není nutné číst všechny jednotlivé
kódy znovu, stačí načíst jen ten nejspodnější kód.“
Měření výšky stohu vylučuje průnik
černých pasažérů
Kromě zapsání kódu se rovněž změří
výška stohu. Ta slouží pro další ověření
výsledku čtení. „Pokud by například
systém počítačového vidění detekoval
pouze jeden kód, existovalo by reálné
riziko, že by mohly projít i další nekódované přepravky jako černí pasažéři,“
upozorňuje Marc Wilhelm. A právě
měření výšky podle něj spolehlivě
vylučuje toto nepravděpodobné, ale
v teoretické rovině zranitelné místo
zabezpečení. Ve srovnání s dřívějším
manuálním skenováním má nový systém mnoho výhod. Proces je výrazně
rychlejší a odstraňuje potenciál vzniku
chyb při ručním skenování. Duplicitní
nebo nenaskenované kódy již proto
patří ve společnosti Continental
do historie.
Při implementaci nového řešení
se dodavatel inteligentních systémů
na zpracování obrazu musel vypořádat
s různými nástrahami. Jedna z překážek spočívala v tom, že zóny okolo
předního a zadního okraje čárových
kódů byly často příliš malé. A právě
tyto okrajové zóny byly pro identifikaci kódu před jeho načtením důležité. Pro vyřešení tohoto úkolu firma
Stemmer Imaging využila technologii
PatMax, opět od společnosti Cognex.
„Technologie PatMax využívá vyspělý
algoritmus pro porovnávání geometrických struktur za účelem spolehlivé
a přesné lokalizace dílů i za těch nejnáročnějších podmínek,“ objasňuje
proces Christian Berg z oddělení prodeje řešení zpracování obrazu, který
vedl projekt pro společnost Stemmer
Imaging. Technologie PatMax zachycuje geometrii kódu pomocí několika
okrajových křivek, které nejsou navázány na žádnou pixelovou síť, a pak
hledá podobné tvary ve snímku, aniž
by využívala specifické hodnoty škály
šedé. Výsledkem je značné zlepšení
lokalizační schopnosti a přesnosti,
a to i při různých úhlech, velikostech
a zastínění.
Nová technologie umožňuje
zřetelně číst i dříve nečitelné kódy
Řešení od společnosti Stemmer
Imaging dokázalo pomocí zmíněné
technologie zřetelně číst i dříve
nečitelné kódy. „S využitím stejně
inovativní a ověřené technologie
In-Sight 5605 společnosti Cognex,
algoritmu PatMax a s podporou
odborníků na zpracování obrazu
z firmy Stemmer Imaging je pilotní
projekt ve frankfurtském závodě
společnosti Continental průkopníkem
zabezpečeného a rychle běžícího
logistického řetězce, který může
být brzy podobně implementován
i v dalších logistických aplikacích
ve frankfurtském závodě,“ hodnotí
projekt Marc Wilhelm a dodává,
„pořizování všech potřebných komponent z jednoho zdroje a možnost
využívat komplexní rozsah služeb
od jednoho partnera bylo pro projekt
velmi přínosné.“
V testovací fázi pomohla možnost
využít laboratoř
Na závěr se Marc Wilhelm vrací
k průběhu spolupráce se společností
Stemmer Imaging, která byla schopna
poskytnout kvalitní služby již při
procesu plánování a implementace
systému. Během fáze navrhování
podoby nového řešení mohla společnost Continental využívat laboratoř
firmy Stemmer Imaging. „V laboratorních podmínkách jsme prováděli
předběžné testy na potenciálních
komponentech systému zpracování
obrazu a ve značné míře jsme je již zde
dokázali vybrat.“ Konečná specifikace
systému byla uskutečněna přímo
na místě instalace na vypůjčeném
zařízení.
Testováním v laboratorních podmínkách vzájemná spolupráce zdaleka
neskončila. Společnost Stemmer
Imaging poskytla dodavateli komponentů v automotivu rovněž podporu
při vývoji softwaru. Kromě toho
umožnila pracovníkům společnosti
Continental absolvovat ke konci projektu školicí kurz, který ještě více prohloubil znalosti o zpracování obrazu.
Box souvislosti
Přednosti snímačů kódů založených
na zpracování obrazu:
• rychlost čtení
• dlouhodobá spolehlivost
• všesměrové čtení kódu
• čtení 2D kódu
• několikanásobné zachycení kódů
a možnost vydání
• archivace obrazu úspěšného nebo
neúspěšného zachycení
• jednoduché seřízení, obsluha
a aktualizace
• feedback o kvalitě čárových kódů
• zobrazení a komunikace
• bezpečná investice do budoucna
Kontakt na české zastoupení: Pavel
Sejček, Sales Engineer Czech Republic,
[email protected]
www.cognex.com
Tipy pro navrhování
počítačového vidění
POČÍTAČOVÉ VIDĚNÍ
Roboty naváděné počítačovým
viděním zvyšují produktivitu
Vyrábějte lepší stroje pomocí
počítačového vidění
Příloha
www.controlengcesko.com z CONTROL ENGINEERING êESKO ZÁŘÍ 2012 z 57
Chcete se o tématu
strojového vidění dočíst
více?
Názory odborníků z praxe,
nejnovější trendy a průzkum trhu
ve specializované příloze časopisu.
Listujte zářijovým vydáním časopisu
Control Engineering Česko,
nebo pátrejte na webových stránkách www.controlengcesko.com.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
33
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Viceprezidentka pro vnitropodnikové procesy
Kristi Mosmanová (vpravo) a Grace Giorgiová
zastávající funkci provozního/EHS/manažera
údržby v podniku společnosti Fluke (Everett,
Washington) vybudovaly silný týmový koncept.
Výroba dle návrhu
Opravdová týmová koncepce společnosti Fluke
Corporation vnáší „životodárnou mízu“ do správy
životního cyklu výrobku.
Bob Vavra
Plant Engineering
Klíčem ke správě
životního cyklu
výrobku je ve společnosti Fluke
začlenění všech
disciplín do výrobního procesu.
34 • září 2012
Z
miňte se o konceptu správy životního cyklu výrobku (PLCM, nebo
jen PLM) a uvidíte, jak posluchači
souhlasně přikyvují. Řídit trasu
výrobku po jednotlivých krocích od samotného návrhu až po ukončení jeho výroby?
Samozřejmě! To je přece skvělý nápad! My
se tím zabýváme. Děláme to správně, nebo
snad ne? Když chcete zavést nějakou teorii
nebo software do myšlenky, jakou představuje
PLCM, přicházejí možná řešení rychleji než
samotná implementace. Nakonec na čem
v PLCM záleží, není ani tak začátek, prostředek či konec výrobního procesu, ale jak
tyto životní etapy výroby spojit dohromady.
„Lidé si myslí, že se jedná o jednoduchý
proces. Nejedná. Představuje to výzvu,“
tvrdí Kristi Mosmanová, viceprezidentka
North American Operations pro Fluke
Corporation (Everett, Washington). Výzvou
pro Mosmanovou stejně jako pro konstrukční a marketingové týmy společnosti
Fluke je sloučení těchto etap do jednotného
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
výrobního postupu od původní myšlenky až
po finální expedici.
Aby se toto mohlo uskutečnit, vyžaduje
to změnu obvyklého uvažování o návrhu
výrobku. „Máme přímé spojení s obchodními útvary,“ uvádí Mosmanová. „Vidíme
dopředu vše, co se bude dít. Máme (výrobní)
tým, který dohlíží na správu životního cyklu
komponentů.“
Ve společnosti Fluke, kde tok výrobního
procesu probíhá po jednotlivých kusech, je
cílem shromažďovat všechny položky daného
zařízení před pracovníka provádějícího montáž, tak jak postupně procházejí kompletací,
tj. po jednotkách , a to včetně zajištění kvality
a efektivity.
Výrobní prostory ve společnosti Fluke
procházejí neustálou proměnou, jelikož týmy
napříč funkcemi dodržují Kaizen postupy,
přidávají nové výrobní buňky a modernizují
starší kvůli zvýšení efektivity, zmenšení podlahové plochy a zvýšení výkonu. „To vše tady
probíhá v docela svižném tempu,“ popisuje
Mosmanová místo, kde se nacházejí samotné
komponenty výrobních buněk na kolečkách.
Změna procesu
Klíčem ke správě životního cyklu výrobku
je ve společnosti Fluke začlenění všech
disciplín do výrobního procesu. „Máme
konstruktéry, výrobní inženýry a výrobní
inženýry pro nové produkty. Všichni tady
pracují společně, a to po celou dobu,“ připomíná Mosmanová.
„Návrh nového typu výrobku se nikdy
‚jen tak nehodí‘ dalšímu oddělení,“ dodává.
„Než začneme vyrábět, procházíme Kaizen
postupy. Vytváříme standardní postupy,
které tomu všemu předcházejí. Již dopředu
navrhujeme a plánujeme produktivitu
procesu. Naši technici na to kladou velký
důraz.“
Šikmé chodby a uličky v podniku Fluke
Everett mohou představovat výzvu pro navigování, ale přesto nezabraňují v čilé komunikaci. „Skupina konstruktérů se po celou
dobu pohybuje po výrobní hale. Manažer
obchodní skupiny se rovněž nachází
ve výrobní hale,“ vysvětluje Mosmanová.
Mosmanová připisuje tento posun
k bezprostřednímu typu výroby napříč
funkcemi ve prospěch systému DBS
(Danaher Business System), jenž byl
zaveden mateřskou korporací před
více než dekádou. „Když jsme zavedli
Kaizen, hodně linek působilo nejasným, rozmazaným dojmem,“ připouští
Mosmanová. „Zavedení přineslo hodně
soudržnosti. Kvalita a produktivita měly
vzrůstající tendenci.“
A co je motorem pro zvyšování
kvality a produktivity? „Nejdůležitější
osobou na pracovišti je samotný člověk ve výrobním procesu,“ konstatuje
Mosmanová. „Názory pracovníků
výroby mají velkou váhu. Inženýrská
a technická činnost si nemůže dovolit
nezahrnout problematiku výroby. Tak
to u nás nefunguje.“
Část toho je zakořeněna ve způsobu,
jakým společnost Fluke přistupuje
k systému DBS. „Nejedná se pouze
o systém řízení,“ tvrdí Mosmanová,
„je to součást naší kultury.“ Na nejvyšší
úrovni poskytuje systém DBS soupravu
nástrojů a procesů, které řídí trvalé
zlepšení na všech úrovních společnosti.
Metodiky Kaizen a 5S patří mezi nejběžnější nástroje užívané týmy DBS,
jelikož jsou každodenní, hluboko zakořeněnou praxí, jako je např. „5 proč“,
která pomáhá pracovníkům dostat se
k samotné podstatě problému.
Příprava na nový typ výrobku
Dokonce i když konstrukční a výrobní
oddělení spolupracují v průběhu počátečního stadia nového produktu, vždy
se dojde do bodu, kdy to nakonec někdo
musí vyrobit. Společnost Fluke zavedla
program zvaný Pilot Readiness. Jedná
se o jakousi průpravu pro výrobu, kdy
každý člen týmu zkouší nový výrobní
postup dříve, než jde o oficiální výrobu.
„Provozujeme v ýrobní buň ku
se zkušební jednotkou. Výrobní tým
má poslední slovo ohledně toho, jak má
buňka vypadat a co v ní má být,“ uvádí
dále Mosmanová. „U Kaizen postupů to
funguje tak, že když je zavedete u jedné
operace, chcete pokračovat u dalších.
Kdysi jsme měli ve zvyku čekat na velký
třesk. Nyní však pozorujeme, že se
pokaždé posuneme o něco dál. To nás
udržuje na cestě neustálého zlepšování.“
Servisní činnost a výroba
Dalším jedinečným aspektem výrobního procesu ve společnosti Fluke je
míra, do jaké se tým údržby aktivně
zapojuje a rovněž do jaké se ostatní
oddělení na ně mohou spolehnout tak,
aby celý proces běžel hladce. Ohledně
toho se Mosmanová obrací na Grace
Giorgiovou, jež zastává pozici manažera
údržby/facility v rámci korporace Fluke.
„Každý člen facility týmu jedná s kterýmkoli pracovníkem podniku jako se
zákazníkem,“ tvrdí Giorgiová. „Jsme
zde, abychom vyhověli jejich potřebám
způsobem, který je opravdu jedinečný
ve srovnání s jinými místy, kde jsem
již měla možnost působit. Náš personál je skutečně oddán servisní službě
zákazníkům.“
„Facility tým je neustále k dispozici
ve výrobních prostorách haly, předělává
pracovní stoly, vylepšuje osvětlovací
systémy, udržuje v chodu veškerá
potřebná zařízení a stará se o bezpečnost výroby,“ shrnuje Mosmanová.
„Operátoři znají tyto pracovníky moc
dobře.“
Facility tým společnosti Fluke rovněž zodpovídá za bezpečnost práce
a ochranu zdraví. Než Grace Giorgiová
nastoupila do společnosti Fluke, strávila
většinu své kariéry na washingtonském
Státním oddělení pro bezpečnost práce
a ochranu zdraví (OSHA). „Bezpečnost
je základním principem. Je u nás součástí firemní kultury,“ zdůrazňuje.
„Není tomu tak jako v některých
výrobních zařízeních, která jsem měla
možnost osobně navštívit během svého
působení v OSHA, kde bezpečnost práce
byla přehlíženou záležitostí až do chvíle,
kdy se někdo zranil.“
Spojování fází PLCM
Tím, že se na vývoj výrobku a facility
management nahlíží jako na vzájemně
propojený systém namísto individuálních kroků, dosahuje společnost Fluke
širokého závazku napříč funkčními
disciplínami. Ale přesto se problémy
stále objevují a jejich řešení představuje
skutečný test pro daný systém. „Bez
ohledu na to, jak dobře spolupracuje
konstrukce, výroba a údržba na začlenění výroby nového produktu, když
tým tvrdě pracuje na počáteční fázi
Pružný výrobní systém v podniku společnosti Fluke závisí na každém členu
výrobního týmu.
výrobku a když pak najednou nejsme
schopni výrobek odeslat, protože se
vyskytl problém někde jinde v procesu, ztrácíme veškerou hybnou sílu,“
připouští Mosmanová. „Tým údržby
chápe význam včasných dodávek.“
„Pokud máme poruchu na generátoru,
stojí nás to tisíce dolarů,“ objasňuje
Giorgiová. „Nemohu jít a říct Kristi,
že jsme museli zastavit výrobu, protože
můj tým nedával větší pozor na stav
generátoru.“ A tak je personál pod
vedením Grace Giorgiové neustále
zaneprázdněn jak proaktivní údržbou,
tak servisní činností ve výrobě.
„Servisní činnosti a výrobní operace
zde představují opravdu soudržný celek.
Můj tým přesně ví, co má dělat, když
se stěhuje výrobní buňka. Známe harmonogram a děláme to, co je zapotřebí
udělat pro přesun elektrických zařízení
anebo pro nastavení optimálního prostředí pro výrobu,“ doplňuje Giorgiová.
Tento bod si Mosmanová a Giorgiová
uvědomily, když provedly obchůzku
po výrobním zařízení společnosti Fluke.
Ukazujíc na jednu výrobní buňku hovořila Mosmanová o zavedených úpravách
zvyšujících efektivitu operátorů, což
umožní trojici operátorů snadnou manévrovatelnost uvnitř prostoru. „Celé to je
o vytvoření správných podmínek pro
tok, o vytvoření dynamického pohybu
uvnitř buňky,“ prohlásila. A Giorgiová
přidala: „A po ergonomické stránce to
je pro zaměstnance lepší.“
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
35
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Přemostění rozdílů mezi IT
a provozními činnostmi
Porozumět společným cílům může poskytnout
výrobcům klid a zisk.
Mark Wylie
Cisco
M
áme možnost sledovat
změnu přístupu při zavádění informačních technologií do výrobních operací.
Po celá léta si výrobci pořizovali nebo
stavěli výrobní linky účelně dle svých
specifických potřeb. Sami si řídili, jaké
stroje přicházely do podniků, a sami
si také stanovovali i potřebnou úroveň
připojení do podnikové sítě. Často
bylo ve specifikaci stroje uvedeno, aby
„poskytli Ethernet port pro vzájemnou
komunikaci“, leč bez jakéhokoli údaje
o tom, jak by se tato komunikace měla
používat. Tušili však, že to jednou bude
zapotřebí.
Zároveň narůstá potřeba viditelnosti
a přístupnosti k informacím v rámci
celé organizace, a proto se záležitost
informačních technologií dané společnosti přenesla i do výrobních operací,
jelikož společnosti zjistily, že potřebují
vytvářet nové kompetence ve výkonu
prostřednictvím svého zásobovacího
řetězce.
Konvergence těchto dvou neoddělitelných trendů vytváří nové výzvy
36 • září 2012
pro obchodní činnosti, jež často
vedou k novým nedorozuměním, ale
i k novým úrovním efektivity.
Byl rovněž zaznamenán i fyzický
posun ve struktuře podnikových sítí,
ale nyní začíná nastupovat nový model.
Tento nový model souvisí s velkým
nárůstem aplikací dostupných při
výrobě na výrobní lince.
Konvergence technologií
Máme možnost sledovat dopad této
konvergence technologií. Výrobní společnosti ustupují od používání zděděných vlastnických sítí ve svých řídicích
systémech a místo toho přecházejí
na otevřený standard pro průmyslový
Ethernet, jako je Ethernet/IP.
Mezitím manažeři společností již
dávno toužili po nezávislé síti, která
jim dovolí bezpečně přenášet data tam,
kde je aktuálně potřebují. Pohybujeme
se totiž v prostředí, v němž aktuální
informace představují klíčovou konkurenční výhodu oproti ostatním, a proto
si společnosti stále více uvědomují
význam investic do podnikových sítí,
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
které jim mohou pomoci usnadnit
obchodní podnikání. Nový model
proto vyzývá ke zvýšenému vzájemnému porozumění a spolupráci mezi
IT a provozními činnostmi.
Výrobní společnosti jsou v současné
době svědky dramatických změn
svých obchodních modelů, zvláště
když se musí vypořádat se stárnutím
zaměstnanců stejně jako s tím, že stále
více nových talentovaných pracovníků
se rekrutuje v místech někdy velmi
vzdálených od samotných provozních
zařízení. Zásobovací řetězec se rozšířil a prohloubil, což vyžaduje více
pozornosti ze strany korporací, aby
spolupracovaly s outsourcovanými
dodavateli a prodejci.
Životní cykly výrobku se zkracují,
aby dokázaly odolat novým tlakům
trhu globální ekonomiky. Toto vše
dohromady vyžaduje, aby výrobci
reagovali rychleji, snižovali náklady
a poskytovali větší rozsah služeb pro
úspěšné vyřešení výrobních problémů.
Toto vedlo k vytvoření pojmu „internet věcí“, v němž spolupracují zařízení
stejně jako jejich lidské protějšky s cílem
většího začlenění provozních operací
do života podniku.
Připravenost IT a provozní činnosti
Tady se nejedná o to, kdo s koho. Obě
skupiny si mohou „hrát spolu na jednom
pískovišti“.
Ukazuje se, že stále více nabývá
na významu budovat tzv. připravenost
IT ve výrobních operacích za účelem
vytvoření integrovanějšího smíšeného
prostředí, které bude ovládat jak IT, tak
i samotné provozy. V tomto prostředí
se výroba soustředí na to, jak sestavit
konečný produkt, zatímco IT se zaměřuje na správu sítí, komunikačních
prostředků, dbá na bezpečnost podnikových informací, na správný chod
volacích center a obchodních portálů.
A zatímco si všichni hezky „hrají na jednom pískovišti“, mohou se výrobní činnosti vyskytovat bez problémů kdekoli
po celém světě a kvalifikovaní odborníci
mohou zároveň udržovat daná zařízení
a odstraňovat závady kdykoli a kdekoli.
Avšak aby tomu tak skutečně bylo,
je rozhodující, aby provozní operátoři
a technici chápali, jak daný stroj,
na němž momentálně pracují, slučuje
problematiku sítě i celé výrobní linky
a jak tyto dvě činnosti mezi sebou komunikují. To znamená, že IT a operátoři
musejí efektivně spolupracovat.
Začleňování IT do výrobního prostředí vyžaduje podnik, který:
Tabulka 1: Odlišné priority IT a provozních činností
Sítě IT
Sítě výrobních operací
Koncentrace
Na ochranu duševního vlastnictví a majetku společnosti
Na nepřetržitý provoz 24/7; vysokou
míru dostupnosti
Priority (podle pořadí)
1. Diskrétnost
1. Dostupnost
2. Integrita
2. Integrita
3. Dostupnost
3. Diskrétnost
Kontrola přístupu k zařízení
Přísné ověřování v síti a přísná
politika přístupu k zařízení
Přísný fyzický přístup, jednoduchý
přístup k zařízení po síti
Důsledky selhání zařízení
Pokračují dále v provozu
Dokážou zastavit operaci
Aktualizace systému
ASAP, během provozu
Plánované, během odstávky zařízení
IT a provozní činnosti mají odlišné zaměření, ale společným cílem je kvalita finálního produktu. Tabulku
poskytla Společnost Cisco.
• začleňuje standardní propojení sítí
pro interní a podnikovou komunikaci,
jakož i pro širší komunikaci s okolním
obchodním světem;
• poskytuje data, která jsou relevantní, aktuální a přesná, aby bylo
možné uskutečňovat chytrá obchodní
rozhodnutí;
• nedělá kompromisy, co se týče
zabezpečení sítě, anebo neporušuje
stávající smlouvy zahrnující ochranu
duševního vlastnictví s ohledem
na výrobek a proces;
• dovoluje řízení provozu současně
existovat s provozem datové sítě a zabezpečuje, že nedojde k žádnému zásahu
do operace stroje; ve výrobním procesu
vyžaduje řízení provozu přednost před
dalšími druhy provozu, které jsou spíše
obchodní povahy.
Je důležité nezapomínat na to,
že zásadním cílem IT organizace
je poskytovat dostupnost a ochranu
kritických informací. Na druhou stranu
skupina, která má na starost výrobní
operace, potřebuje vyrábět produkty, jež
následně prodá zákazníkům za peníze.
Někdy se stává, že se obě skupiny hádají
ohledně příslušných priorit. Dá se však
dosáhnout vzájemného porozumění,
které v konečném důsledku vyhoví
prioritám a cílům obou skupin.
Nešťastné přerušení večírku
Vzpomínám si na jednu událost, kdy
jsem pomáhal místnímu distributorovi
pořádat den otevřených dveří pro jeho
zákazníky. Nedávno jejich zařízení
prošlo rekonstrukcí, včetně instalace řídicího systému, jenž ovládal
IDC MANUFACTURING 2020 ROADSHOW 2012
Ja k d o s a h ovat kva lit y a efe k t i v it y ?
čtvrtek, 4. října 2012
Praha
Pro zástupce výrobních podniků vstup ZDARMA!
Využijte možnosti osobního setkání s analyti IDC i svými kolegy z oboru a prodiskutujte s
nimi nutné změny tradičního modelu IT, který již nedokáže účinně podporovat nové nároky
výrobních a dodavatelských procesů. Přijďte si poslechnout nejnovější technologická řešení
určená pro výrobní segment.
ČÍM PRO VÁS BUDE KONFERENCE PŘÍNOSNÁ?
t
t
t
t
t
t
t
Setkání s kolegy z oboru a nezávislými odborníky
Nejnovější informace vývoji a trendech v IT v průmyslové výrobě
robě
Příležitost sdílet názory na dosahování provozní excelence
Pomoc se slaďováním rozvoje IT s obchodními a provozními potřebami
ebami podniku
pod
podni
Poznatky a data z výzkumů IDC Manufacturing Insights
Setkání s nejvýznamnějšími výrobci a dodavateli IT
Zkušenosti z praxe a nejlepší postupy
ZAREGISTRUJTE SE:
http://events.idc-cema.com/manufacturing12cz
[email protected], tel.+420 221 423 226
Více informací o konferenci na: http://events.idc-cema.com/manufacturing12cz
M e d i a Pa
tners:
ŘÍZENÍ
& rÚDRŽBA
PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
37
ÚDRŽBA & SPRÁVA
přístup k různým částem budovy a také
k osvětlení.
Během večera se ve mně v jednu
chvíli probudil zvědavý Mark a ten
přemýšlel, k čemu asi slouží jakési specifické tlačítko na HMI panelu. Nedalo
mi to a nakonec jsem ho stlačil, čímž
se automaticky zhasla všechna silnější
světla v celém skladišti.
Všichni hosté předpokládali, že večírek je u konce, a začali odcházet. Rychle
jsme zastavovali odcházející hosty, opět
rozsvítili světla a vzniklé situaci se
od srdce zasmáli. O pár týdnů později
jsem byl opět u stejného distributora
a všiml jsem si nového tlačítka na HMI
panelu. Odpověděli mi, že je to tzv.
„Anti-Markovo tlačítko“.
Relativně jednoduchý příklad, který
ovšem ilustruje, co se může stát, pokud
nesprávná osoba (v tomto případě já)
získá přístup k výrobnímu zařízení.
Naštěstí v tomto případě jsem náhodou
vypnul pouze nějaká světla a nezničil
stroj anebo technologický postup, ale
představte si, že by se to stalo ve výrobě
během nějaké operace. A co kdyby
obsluha potřebovala řízený přístup,
ale nedokázala by vstoupit do programu
kvůli nutnosti zadat heslo, které by ale
neměla k dispozici?
IT a výrobní operace – klíčový rozdíl
Musí se udržovat soulad mezi IT
a výrobními operacemi. Někdy se jedná
pouze o pochopení priorit příslušných
skupin a konání drobných kompromisů,
aby si navzájem vyhověly. Nesmíme
však zapomenout, že mezi oběma
skupinami panují diametrální rozdíly.
Jedním ze základních rozdílů mezi IT
a výrobními operacemi je oblast aktualizací a požadavků na utajení. Tabulka
1 ilustruje mnohé tyto oblasti.
Všichni rozumíme požadavku
na ochranu pomocí hesla a na řádné prokazování identity, ale ve výrobním světě
je záměr zcela odlišný. Z hlediska informací, které v rámci podniku chráníme,
se jedná o osobní data (např. informace
nutné pro přihlášení do systému), ale
můžeme mezi to zahrnout i finanční
data nebo utajované informace související s duševním vlastnictvím dané
společnosti.
Zvažte scénář, kdy by neoprávněná
obsluha získala povolení přístupu,
38 • září 2012
zatímco oprávněná obsluha by od něj
byla odříznuta. To, že někomu zablokujeme přístup k řídicímu systému,
který již započal a z nějakého důvodu je
nutné jej zastavit, může mít za následek
naprostou katastrofu. Ale jaká je tedy
alternativa? Napíšeme heslo daného
stroje na kousek papíru a přilepíme si
ho na stroj? Jak vidíte, je důležité rozpoznat, co je vlastně chráněno, proč je
to chráněno a před kým je to chráněno.
Ukazuje se, že stále více
nabývá na významu budovat
tzv. připravenost IT ve výrobních operacích za účelem
vytvoření integrovanějšího
smíšeného prostředí, které
bude ovládat jak IT, tak
i samotné provozy.
V určitém okamžiku se vám na monitoru zobrazí upozornění, že jsou pro
váš počítač dostupné aktualizace, které
ovšem budou vyžadovat restartování
vašeho systému. Pokud právě píšete
e-mail nebo chatujete se spolupracovníky prostřednictvím programu
Instant Messenger, neděláte z toho
vědu, poněvadž to jen zřídka výrazným způsobem sníží vaši produktivitu.
Avšak pro někoho, kdo se právě nachází
uprostřed výrobní operace, znamená
vynucená aktualizace systému doslova
pohromu.
Představme si, že někdo právě zahájil
technologický proces, v němž se mísí
různé druhy složek, ať už pevné, nebo
kapalné, a IT najednou pošle po síti
vzkaz následujícího znění: „Prosím
uveďte vaše zařízení do pohotovostního
režimu, zatímco proběhne aktualizace
vašeho počítače.“ Tím v podstatě odebere člověku přímo zodpovědnému
za daný výrobní proces možnost jakéhokoli dalšího ovládání.
Toto může potenciálně skončit
zničením drahého strojního zařízení,
rozsypáním a vylitím materiálů nebo
ještě mnohem hůř, např. fyzickým ublížením někomu přímo ve výrobní hale.
Toto je jeden z nejkritičtějších rozdílů
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
mezi IT a výrobními operacemi a jeden
z nejdůležitějších faktorů při zavádění
toku provozní komunikace mezi oběma
skupinami.
Je zde ještě další klíčový rozdíl,
který ovšem zahrnuje rozhodnutí o prioritě toku informací. V podnikových
systémech je totiž extrémně důležité
udržovat diskrétnost informací a zároveň integritu a dostupnost dat. Obecně
toto stanovení priorit označujeme jako
„CIA“. Ve výrobních operacích je
ovšem často důležitější dávat přednost
dostupnosti dat před udržením jejich
diskrétnosti.
Když se ještě vrátím k mému dřívějšímu příkladu o spuštění mísicího
procesu a o náhlé ztrátě kontroly nad
samotným procesem, není pochyb, že
si během výrobního pochodu nemůžeme dovolit ztratit nad ním dohled
či kontrolu. Proto je tedy nezbytné
obětovat diskrétnost, aby byla zachována dostupnost. Z tohoto důvodu se
v provozním prostředí přesouvá model
stanovení priorit na „AIC = dostupnost,
integrita, diskrétnost".
Mějme na paměti, že i ve výrobních
operacích mohou někdy nastat situace,
kdy diskrétnost opět nabude na prioritě – představme si tým konstruktérů
pracujících na různých místech naší
zeměkoule na vývoji nového sofistikovaného produktu. V tomto případě
se diskrétnosti informací vrací nejvyšší
priorita a může představovat ten nejdůležitější atribut.
Přijetí spolehlivých provedení
Při projektování výrobního zařízení,
které začleňuje plán na tzv. připravenost
IT, si výrobci musejí uvědomit některé
základní předpoklady:
• sjednotit průmyslové ethernetové
konfigurace daného provozu s existující
politikou IT, a to s ohledem na bezpečnost, jakost služeb (QoS), řízení
přístupu a vyvážení těchto požadavků
s požadavky provozů;
• používat řízené vypínače, jež
poskytují síťové a bezpečnostní služby,
které obecně pomáhají udržovat a diagnostikovat stav sítě;
• důsledně používat síťové služby
a dodržovat IP adresování, tvorbu podsítí a standardní konvence pro gateway
nastavení;
• využívat stávající nástroje pro
správu, aby pomáhaly řídit provoz
multicastu, jakož i prioritní provoz
unikastu; tyto nástroje obsahují virtuální lokální síť (VLANs), jakost služeb
(QoS) a odolnost.
• sjednotit výrobní operace se standardy průmyslové regulace zahrnující
záležitosti, jako jsou např. zabezpečení
portu, přístupové kontrolní seznamy
a síťové řízení přístupu.
Manipulace s IP konfiguracemi, což
představuje jedinečnou adresu stroje
nebo zařízení, tyto úvahy částečně řeší.
Je rovněž čím dál důležitější poskytovat
vzdálený přístup a zároveň dbát na stávající politiku zabezpečení. Toto vyžaduje vytvoření řízeného prostředí, kde
jsou typy dat známé a řízené, rozhodující
i aktuální informace jsou upřednostňovány prostřednictvím video monitoringu
nebo e-mailu. Nastavení bezpečného
a přístupného prostředí umožňuje
správným lidem přístup ke správným
údajům a ve správný čas. Toto prostředí
by rovněž mělo uživatelům umožnit
rychle určit a opravit poruchy související
se sítí, jakož i s individuálními částmi
výrobního zařízení. Nakonec by uživatelé měli být schopni přizpůsobit se nové
výrobě či požadavkům na reportování
a začlenit novou technologii tam, kde
to dává smysl. Toto přináší prodloužení
životního cyklu podniku a zároveň může
napomoct zvýšení efektivity výroby.
Jelikož Ethernet expanduje do stále
nižších úrovní zařízení v podniku, společnosti chtějí často využít schopnosti
stávajících odborníků na bezpečnost sítí
pracujících v instituci IT dané společnosti k tomu, aby jim pomáhali chránit
sítě přímo ve výrobě.
Pro výrobní operace podniku může
IT sloužit jako dobrý zdroj, jelikož jim
pomáhá učit se, jak být ještě produktivnější, a reagovat, zatímco tam fyzicky
nejsou přítomni. Představte si výhodu
toho, že máte zajištěn bezpečný přístup k provozním parametrům daného
zařízení uprostřed noci, aniž byste tam
osobně museli být. A navíc jste v klidu,
protože víte, že nemůže dojít k žádnému
neoprávněnému přístupu.
Fúze IT a výrobních činností dovoluje
výrobnímu personálu a managementu
zpřístupnit, udržovat, nahlížet a shromažďovat cenná data kdykoli a kdekoli.
Tato vylepšená viditelnost umožňuje
výrobním společnostem rychle a aktivněji reagovat na potenciální problémy
v rámci výrobní linky a pomáhá snižovat četnost prostojů.
Kromě toho výroba a IT šetří peníze
snižováním cestovních výdajů, které by
se jinak spotřebovaly, pokud by bylo
nutné provádět servis osobně přímo
na místě. V konečné analýze poskytují
výhody vzájemné spolupráce významný
přínos pro efektivitu výroby a zároveň
ochraňují autonomii každé skupiny, což
je vítězstvím pro všechny.
Mark Wylie je manažer pro řízení trhu
ve společnosti Cisco.
SuPremE® od KSB – nejúčinnější
nemagnetický pohon na světě
Oblasti použití:
Odstředivá čerpadla
Zásobování užitkovou
a pitnou vodou
Zavlažování a odvodňování
Vytápěcí a chladicí okruhy
Čerpání hasicí vody
Čerpání kondenzátu
Rotační zařízení
Objemová čerpadla
Ventilátory
Kompresory a mnoho dalších
Další informace:
Ing. Tomáš Mánek
tel.:
2410 90 213
e-mail: [email protected]
www.ksbpumpy.cz
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Snížení nákladů na značení produktů
S
nížení nákladů na výrobu
a redukce ceny produktu se
dotýká i průmyslového značení výrobku. Možná až překvapivě
bude znít argument, že cena značení,
a tedy i výsledná cena výrobku, se
rozhoduje už volbou a rozhodnutím značící technologie do výroby.
Nejrozšířenější jsou inkjet technologie
a k této technologii se budeme snažit
objektivně posoudit Solaris laserové
značení výrobku, na příkladu označování krabiček Datamatrix kódem
s textovou informací.
Laser je stále dražší technologií,
co se týče pořizovacích nákladů, ale
provozní náklady na inkjet technologii
značení velmi rychle dotahují rozdíl
pořizovací investice. Inkjet tiskárny
potřebují ke svému provozu inkoust
a ředidlo. Spotřeba inkoustu závisí
na produkci a spotřeba ředidla na teplotě okolí a taky na produkci. Dalším
faktorem, který vstupuje do výpočtu
a zvyšuje provozní náklady inkjet
tiskáren, je pravidelný servis, který
40 • září 2012
je v rozmezí 6 až 12 měsíců, podle typu
inkoustu. Pravidelný servis hlavně
zahrnuje výměnu filtru pro inkoust.
Provozní náklady na inkjet zařízení
mají více stoupající tendenci oproti
úsporným laserům.
Grafy porovnávají dva typy inkjet
zařízení a to pro pigmentový (bílý,
oranžový, modrý...) a nepigmentový
(černý, žlutý, červený...) inkoust.
Na druhé straně stojí dva typy laserů
a to CO2 , který na většinu povrchů
gravíruje, respektive odpaluje barvu,
pálí do materiálu a často nevytváří
kont r a st n í z na čen í
oproti dražší technologii
vláknových polovodičových laserů. Rozdílné
technologie porovnáme
na příkladu značení
krabiček ve zdravotnictví, kdy postavíme
proti sobě CO 2 laser
a nepigmentový černý
inkjet. V druhém grafu
je vláknový laser a pigmentový inkjet.
V některých aplikacích se nelze vyhnout
použití inkjet technologie, hlavně tam, kde je
kladen důraz na barevné
značení a kódování,
které s lasery nelze
snadno docílit. Další
vlastností inkjet technologie je nestálost
inkoustu na produktu,
tedy odolnost na otěr,
UV záření a chemická
odolnost. Tato negativa
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
můžou být pro jiné aplikace pozitivem, zejména tam, kde je potřeba
popis odstranit, smazat nebo umýt.
Příkladem jsou vratné láhve, dočasné
značení, přeznačení opraveného produktu apod. Laserové značení Solaris
je naopak nesmazatelné, odolné
na UV záření, odolává chemickým
přípravkům i povětrnostním vlivům.
Tyto výhody jsou více preferovány jak
v automotive,tak i ve zdravotnictví.
Sledováním vývoje cen laserové
technologie Solaris a z hlediska dlouhodobého užívání popisovacího zařízení je jasným favoritem na značení
výrobků laserová technologie. Jako
jediná bude disponovat podporovanou
a deklarovanou ekonomikou provozu.
Marek Haumer
Leonardo Technology s.r.o.
www.LT.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
41
TOP PRODUKTY
Systém počítačového vidění s automatickým zaostřováním
a integrovaným osvětlením
S
polečnost Cognex Corporation,
světový dodavatel systémů
počítačového vidění, představila systém počítačového vidění
základní úrovně In-Sight® 7010, který
byl vyvinut speciálně pro inspekční
úkoly, kdy jsou obrazové snímače
příliš omezené a standardní systémy
počítačového vidění mohou být příliš
drahé.
Každý aspekt systému In-Sight 7010
byl navržen s ohledem na snadnější
zavádění systému počítačového vidění
než kdykoli dříve. Jde o zcela soběstačný systém počítačového vidění
obsahující optiku s automatickým
zaostřováním a integrované osvětlení v kompaktním průmyslovém
pouzdru s krytím IP67. Aplikace
lze velmi r ychle konf ig u rovat
pomocí intuitivního uživatelského
rozhraní EasyBuilder ®. Knihovna
počítačového vidění zařízení In-Sight
7010 byla zjednodušena a soustředí
se na nástroje, které jsou nejčastěji
používané v přímočarých aplikacích
počítačového vidění.
„Ze systému In-Sight 7010 jsme
velmi nadšeni. Věříme, že otevře nové
pole aplikací, kde bude možno využívat systémy počítačového vidění,“
uvedl Bhaskar Banerjee, manažer
obchodní jednotky Vision Systems.
„Systém In-Sight 7010 můžete vybalit
z krabice a rovnou umístit na výrobní
linku s minimálními nároky na čas,
náklady a úsilí.“
Díky jedinečné kombinaci hardwarových funkcí a softwarových nástrojů
je systém In-Sight 7010 ideálním připraveným řešením pro mnoho přímočarých aplikací počítačového vidění.
Systém In-Sight 7010 je k dispozici
již nyní.
Další informace naleznete na adrese www.cognex.com/IS7000.
Z A D A V AT E L É rekl amy
název společnosti
strana
www stránky
telefon
ABF, a.s.
str. 11
www.for-elektro.cz
+420 222 891 111
Act-in CZ, s.r.o.
str. 13
www.act-in.cz
+420 545 423 000
ADASH spol. s r.o.
str. MD 5
www.adash.cz
+420 596 232 670
+420 312 576 888
API – Akademie produktivity a inovací, s. r. o.
str. MD 8
www.e-api.cz
Brady s.r.o.
str. 43
www.brady.cz
+420 776 302 229
BVV, spol. s r.o.
str. 28
www.bvv.cz
+420 541 152 026
CMMS s. r. o.
str. 19, str. MD 14–16
www.cmms.cz
+420 251 812 449
DAG-TS, spol. s r.o.
str. 6–8
www.dag-ts.cz
+420 315 672 023
Expocenter Trenčín
str. 7
www.expocenter.cz
+ 421 327 704 325
ICZ a.s.
str. 25
www.i.cz
+420 222 271 111
KBS-PUMPY + ARMATURY s.r.o.
str. 39
www.ksbpumpy.cz
+420 241 090 213
KLEENTEK, spol. s r.o.
str. MD 7
www.kleentek.cz
+420 266 021 559
Leonardo Technology s.r.o.
3. str. obálky, str. 40
www.lt.cz
+ 420 777 584 636
Lightway s. r. o.
2. str. obálky
www.lightway.cz
+420 235 300 694
MONDO s.r.o.
str. 5
www.mondo.cz, www.matteiCZ.cz
+420 495 541 212
Murrelektronik CZ spol. s r. o.
4. str. obálky
www.murrelektronik.cz
+420 377 233 935
Papouch s. r. o.
str. 29
www.papouch.com
+420 267 314 267
Schneider Electric CZ, s. r. o.
str. 30–31
www.schneider-electric.cz
+420 382 766 333
Terinvest, spol. s r. o.
str. 41
www.amper.cz
+420 221 992 144
Testo, s.r.o.
str. MD 9, MD 11
www.testo.cz
+420 257 290 205
TSI System
str. MD 12–13
www.tsisystem.cz
+420 545 129 462
42 • září 2012
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
§
Kontrola nad zdroji energií
– klíč k zásadní změně
v bezpečnosti práce
Legislativní rámec
TOP ŘEŠENÍ
§
Norma EU 89/655 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního
zařízení zaměstnanci při práci mj. stanovuje: Pokud
používání pracovního zařízení může představovat
zvláštní riziko pro bezpečnost nebo ochranu zdraví
zaměstnanců, přijme zaměstnavatel nezbytná opatření k zajištění toho, aby:
■ bylo používání pracovního zařízení omezeno pouze
na osoby pověřené jeho používáním,
■ v případě oprav, úprav a údržby nebo obsluhy prováděli
tyto práce zvlášť určení zaměstnanci.
K
aždý rok jsou v Evropské unii tisíce pracovníků
zraněny nebo usmrceny při provádění oprav nebo
údržby průmyslového vybavení a strojů. Velké množství těchto úrazů je způsobeno nekontrolovaným přísunem
energií – elektřiny, plynu, stlačeného vzduchu, nebo kapalin.
Procedura „Lockout” spočívá v umístění speciálního
uzávěru a visacího zámku na místo, které je pro uvolnění
zdroje energie kritické. Tím se zajistí JASNÁ INFORMACE
pro ostatní uživatele, že na zařízení probíhá oprava/odstávka
a zařízení je z tohoto důvodu odpojeno/vypnuto. Dále se
ZAMEZÍ nežádoucí manipulaci se zdrojem energie, která
by mohla vést ke zranění, usmrcení nebo škodě na majetku.
Nedílnou součástí procedury je označení uzávěru visačkou. Visačka nejen informuje o opravě nebo odstávce,
ale na visačku lze zapsat informace týkající se odpojení
(zodpovědný pracovník, datum a čas dokončení.) Na zadní
straně visačky může být umístěn text s popisem kroků, které
musí obsluha provést před odpojením zařízení. Podpisem
na visačce je tak potvrzeno, že dané kroky byly provedeny.
Zavedení systému „Lockout” předchází audit zdrojů
energie, lokalizace hlavních ovládacích bodů, výběr příslušních zamykacích prvků, sepsání vnitropodnikových
instrukcí a školení pracovníků. Pro úspěšné zavedení
systému Lockout je výhodné obrátit se na ověřeného
a spolehlivého partnera, který dokáže poskytnout nejen
samotné zamykaci prvky, ale nabízí také know-how pro
všechny kroky, které je nutné postoupit pro úspěšnou
změnu v organizaci práce.
Na závěr ješte jedno důležité heslo – jeden klíč k visacímu
zámku = jeden lidský život.
Eduard Knopek
Sales Manager Brady pro ČR
www.brady.cz
Údržbářské práce musí být možno provádět tehdy, pokud
je pracovní zařízení zastaveno. Není-li to umožněno,
musí být reálné přijmout vhodná ochranná opatření pro
provádění těchto prací nebo provádět tyto práce mimo
nebezpečné prostory.
Spolehlivá řešení pro kontrolu
nad nebezpečnými zdroji energií
Zamezte vzniku nežádoucích
situací na pracovišti. Se
systémy BRADY Lockout/
Tagout chráníte zdraví svých
zaměstnanců i životnost
Vašich technologií. Navíc
zvýšíte celkovou produktivitu
a omezíte prostoje.
www.brady.cz
ZAOSTŘENO
Větší pozornost věnovaná problematice
životního prostředí
Rakesh Kumar
Microsoft
P
ro mnoho průmyslových
závodů se problematika
životního prostředí stala
poněkud nejasnou záležitostí.
Žádný jiný sektor ekonomiky
se nepřibližuje výrobě ve smyslu vytváření průmyslového odpadu a znečištění.
Jelikož jsou na výrobce kladeny stále
větší požadavky, aby byli energeticky
efektivnějšími kvůli konkurenceschopnosti, a jelikož federální a státní vlády
vydávají stále přísnější a komplexnější
předpisy ohledně životního prostředí,
stalo se pro výrobce rozhodující sledovat
a měřit svůj vlastní pokrok ve snižování
emisí škodlivin a dalších forem znečištění
vyplývajících z jejich provozů a procesů.
Navíc byly zavedeny programy
dodavatelských řetězců se zaměřením
na životní prostředí, a proto organizace
po svých dodavatelích požadují, aby
sdíleli a dokumentovali své údaje o vlivu
na životní prostředí. Zatímco výrobci
si mohou vybrat, zda budou usilovat
o „zelenější“ dodavatelský řetězec jako
o způsob, jak dokumentovat své pověřovací listiny ohledně životního prostředí,
jak uspokojit požadavky zákazníků nebo
jak dodržovat vládní předpisy, je nutno
podotknout, že hloubka a množství
informací, které musí být shromážděny
za účelem sledování vlivu na životní
prostředí, je značné.
Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 32 řídících pracovníků ze Severní
Ameriky a Evropy, jejichž starostí
je trvalá udržitelnost systémů v mateřských společnostech, používá většina
společností tabulkové procesory pro sledování svého vlivu na životní prostředí.
Portály, jako je např. Microsoft AX
Dynamics AX 2012, byly vyvinuty
proto, aby pomáhaly výrobcům a ostatním sledovat vliv na životní prostředí
a spotřebu energií v rámci příslušných
ERP systémů. Portál získává informace
tak, že sleduje vstupní suroviny a energie,
44 • září 2012
které organizace spotřebovává. Systém
rovněž vypočítává a zaznamenává vliv
této spotřeby energie, jakož i vypouštění
škodlivých emisí do životního prostředí.
S portálem jsou společnosti schopny:
• vyhodnotit svůj aktuální vliv
na životní prostředí
• identifikovat příležitosti, jak snižovat svůj vliv na životní prostředí
• počítat a zaznamenávat vypouštění
potenciálně nebezpečných látek do životního prostředí
• sledovat dopad trvale udržitelné
praxe na životní prostředí
• udržovat postavení organizace jako
preferovaného prodejce pro zákazníky,
kteří se ve zvýšené míře zaměřují
na ochranu životního prostředí
Zautomatizování procesu sběru dat
snižuje významným způsobem cenu
a složitost sledování dopadu na životní
prostředí. V důsledku toho mohou nyní
výrobci vyhodnotit každý aspekt svých
činností z hlediska vlivu na životní prostředí – od samotného výrobního procesu
až po přepravu používanou pro dodání
hotových výrobků.
S novým portálem jsou manažeři
schopni aktivně vyhodnotit příležitosti
pro provedení změn, zavádět zlepšovací
návrhy do vybavení i do procesů, které
mají pro danou společnost největší
význam při snižování dopadu na životní
prostředí.
Nezbytné předpoklady pro sledování
vlivu na životní prostředí
Po rozhodnutí, co se vlastně bude sledovat a měřit, provede provozní ředitel
společnosti analýzu procesu, během které
zjišťuje, jakým způsobem materiály
vstupují do společnosti, včetně množství
odpadu generovaného pravidelnými
podnikovými procesy. Analýza vede
k vývoji mapy procesu, která ilustruje
to, jak materiály procházejí organizací.
Nejenom procesy musejí být dokumentovány, ale rovněž materiály, které chce
společnost sledovat, musejí být obsaženy.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Například většinou se nezaznamenává
spotřeba vody a elektrické energie, ale
ta může být sledována prostřednictvím
finančních nákladů. Obalový materiál
pro balení výrobku je sledován v inventáři a dle nákladů na pořízení, ale skutečné použití nemusí být vždy sledováno
– v inventáři pak bude figurovat přebytek
či deficit obalového materiálu.
Automatizované zprávy o vlivech
na životní prostředí
Jakmile jsou procesy jednou zavedeny,
portál automaticky generuje zprávy,
které manažeři označili jako „potřebné
pro určení vlivu podnikových činností
na životní prostředí“. Technologie poskytuje grafická znázornění a data přehledně
sestavená do tabulek, jako např.:
• spotřeba energie
• spotřeba vody
• odpadní vody
• spotřeba materiálu
• recyklovaný obsah surovin
• přímá spotřeba energie
• nepřímá spotřeba energie
Takový rozsah informací byl dříve
pro management podniku zřídkakdy
k dispozici. Společnosti, které tuto
technologii využívají, jsou ve velké
konkurenční výhodě, protože jim pomáhá
dodržovat všechny zákonné požadavky,
redukovat objem odpadu, snižovat
náklady spojené s neefektivním užíváním energií, jasně určovat nehospodárné
a neúčinné zdroje a vede je k pořízení
nového vybavení pro podporu trvale
udržitelné, avšak štíhlé výroby.
Portály se zaměřením na životní prostředí jsou pro dnešní podniky nezbytnou
záležitostí pro sledování a přijetí opatření
na snížení dopadu na životní prostředí.
Rakesh Kumar zastává ve společnosti
Microsoft pozici globálního produktového ředitele pro průmyslová odvětví.
Více informací můžete získat na adrese
www.microsoft.com/dynamics.
M ONITOROVÁNÍ A DIAGNOSTIKA
PŘÍLOHA
MD 2
Diagnostické metody – základ preventivní údržby
podle technického stavu
MD 6
Měření a diagnostika na současném evropském trhu
MD 11
Nová termokamera testo 875i
MD 12
Včasná detekce výbojů zabrání poruchám
MD 14
Jak zavést prediktivní údržbu do podnikové praxe?
Přístrojová technika pro diagnostiku
MONITOROVÁNÍ A DIAGNOSTIKA
Diagnostické metody – základ preventivní
údržby podle technického stavu
Josef Pošta
Technická fakulta ČZÚ
Z
nát skutečný technický stav
strojů a zařízení je důležité
a užitečné z mnoha důvodů,
jedním z nich je zajišťování
jejich spolehlivého, bezpečného a hospodárného provozu. Na spolehlivý,
bezpečný a hospodárný provoz strojů
a zařízení má nejvýraznější vliv, kromě
jejich inherentních vlastností, způsob
provozu a údržba, kterou je nutno vykonávat tak, aby výroba byla omezována
co nejméně nebo vůbec ne. To vede
k preventivnímu vykonávání údržby,
pro niž je nezbytná znalost skutečného
okamžitého technického stavu daného
objektu i prognóza jeho vývoje v nejbližším období. Zde má své nezastupitelné
místo technická diagnostika.
Základní pojmy
Diagnostická metoda je postup
vhodně využívající poznatky a postupy
vědy, techniky i praxe k dosažení vlastního cíle, tj. nejčastěji k získání objektivních hodnot diagnostických signálů
odrážejících aktuální technický stav
zkoumaného objektu. Za součást diagnostické metody bývá považován také
postup (způsob) analýzy a interpretace
dat získaných diagnostikou.
Strukturní parametr je ukazatel, který
charakterizuje fyzikální, chemické nebo
geometrické vlastnosti prvků daného
objektu. Příklad: elektrický odpor,
vodivost, tvrdost, pružnost, kyselost,
oxidační stabilita, rozměr, průhyb,
vzájemná poloha.
Diagnostický parametr (diagnostický
signál) je ukazatel, který charakterizuje
technický stav, a to zpravidla nepřímo.
Může být souhrnný nebo detailní.
Souhrnný diagnostický signál charakterizuje celý objekt nebo jeho značnou
část. Detailní diagnostický signál charakterizuje jeden prvek nebo skupinu
prvků. Příklad:
• příkon je souhrnný diagnostický
MD 2 • září 2012
PŘÍLOHA
signál; charakterizuje mechanický stav,
tj. seřízení, opotřebení, ale také zatížení;
• emitované vibrace jsou souhrnným
diagnostickým signálem; charakterizují
mechanický stav, tj. seřízení, opotřebení
či jiné poškození, souosost, nevyváženost, ale také provozní stavy;
• tlak (ve vhodném místě) je detailní
ukazatel; charakterizuje např. seřízení
pojistného ventilu, zatížení, těsnost;
• napětí (elektrické) je detailní ukazatel; charakterizuje např. přechodové
odpory spojů, izolační stav obvodu.
Diagnostické metody a jejich základní
možnosti
Defektoskopie
Úkolem defektoskopie je zjišťování
existence, umístění a velikosti vad
materiálu, vnitřních i povrchových.
Mezi defektoskopické metody se řadí
akustická emise, metoda magnetická,
metoda kapilární, metoda ultrazvuková, metody prozařovací (rentgenové,
radiační).
Akustická emise je fyzikální jev
doprovázející deformační, lomové,
případně fázové přeměny v materiálu
při jeho dynamickém nebo tepelném
namáhání. Tyto přeměny emitují elastické vlnění, které lze detekovat a využít
jako diagnostický signál. Jedná se tedy
o nedestruktivní pasivní diagnostickou
metodu. Je vhodná například pro monitorování únavových procesů tlakových
zařízení, detekci materiálových vad
vznikajících během provozu, detekci
mikrotrhlin a jejich šíření.
V přeneseném smyslu se pojmem
akustická emise rozumí diagnostická
metoda založená na využití tohoto jevu.
K akustické emisi dochází ve zdroji
akustické emise při uvolnění energie
vlivem působení vnitřních nebo vnějších sil. Akustická emise je vyvolána
nevratnými dislokačními a degradačními procesy v mikrostruktuře a makrostruktuře materiálu, kavitačními
procesy, turbulencí při úniku kapaliny
nebo plynu, degradací dielektrika aj.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Při vzniku časově oddělených emisních událostí vzniká nespojitá akustická
emise v podobě jednotlivých, časově
oddělených impulzů, které mají obvykle
charakter tlumených kmitů. Trvání
impulzu bývá od několika nanosekund
do několika milisekund. Typickým
zdrojem nespojité akustické emise je
aktivní, tj. měnící se trhlina.
Při časově neoddělených emisních
událostech vzniká spojitá akustická
emise v podobě trvalého, vlivem interferencí zkresleného signálu, který má tedy
náhodný charakter. Typickým zdrojem
spojité akustické emise je kavitace,
plastická deformace povrchů při tření,
únik kapalin nebo plynů.
Magnetická metoda se nejčastěji
používá pro kontrolu svárů, návarů
a strojních součástí. Využívá se principu změny rozložení magnetického
pole v místě vady. Místem s největším
gradientem jsou místa, kde je materiál přerušen trhlinou. Magnetizace
se provádí nejčastěji ručními střídavými nebo permanentními magnety
či zdroji proudu pro magnetizaci.
Po zmagnetování součásti a nanesení
feromagnetického prášku se prášek
soustředí v místě největšího gradientu
pole a takto zvýrazněná vada je pozorovatelná zrakem. Fluorescenční varianta
magnetické metody používá magnetický
prášek v suspenzi, která je fluorescenční. Po zmagnetování a nanesení
fluorescenční feromagnetické suspenze
jsou pod UV lampou trhliny okamžitě
viditelné.
Kapilární metoda se rovněž používá
pro zjišťování otevřených povrchových
vad, jako jsou trhliny, zdvojeniny,
póry aj. Použití je stejné jako u metody
magnetické. Před zahájením kapilární
zkoušky musí být zkoušený povrch
očištěn a odmaštěn, aby penetrant
mohl vniknout do trhlin. Na zkoušený
povrch se nanese penetrant, který
vniká do otevřených povrchových vad
zkoušené součásti. Doba působení
penetrantu je dána zkušebním postupem podle druhu a povrchu materiálu.
Přebytek penetrantu se ze zkoušeného
povrchu odstraní a nanese se vývojka.
Vývojka absorbuje penetrant, který
zůstal ve vadách, a tak vady zviditelní.
Fluorescenční varianta metody používá
penetrant, který pod UV lampou světélkuje a tak vady zviditelňuje.
Ultrazvuková metoda se používá pro
zjišťování vad materiálu v jeho objemu.
Vada (nehomogenita) představuje rozdílné prostředí oproti okolnímu homogennímu materiálu. Na rozhraní těchto
dvou prostředí pak dochází k odrazu
a lomu ultrazvukových vln, čehož se
využívá k indikaci vad. K defektoskopii se používají impulzní ultrazvukové
přístroje. Ultrazvuková sonda vysílá
do zkoušeného materiálu ultrazvukové
pulzy, které se na rozhraních různých
prostředí odrážejí a jsou sondou zpětně
přijímány, přeměněny na elektrické
impulzy a přivedeny na obrazovku přístroje, kde zobrazí echa, jejichž výška
je závislá na velikosti odrazné plochy
a poloha je úměrná vzdálenosti místa
odrazu od povrchu.
Při interpretaci výsledků ultrazvukové
zkoušky se získaná echa porovnávají
s echy získanými na etalonech s umělými
(a známými) vadami. Protože přirozené
vady mají povrch členitější než umělé
vady etalonu, je rozptyl odražených
ultrazvukových větší a echem zobrazená
vada se tedy jeví menší, než ve skutečnosti je.
Prozařovací metody se používají pro
zjišťování vad materiálu v jeho objemu.
Využívají interakci procházejícího
ionizujícího záření s hmotou zkoušeného
materiálu. Na vadách se mění intenzita
procházejícího záření, takže lze tímto
způsobem vady (nehomogenity) zviditelnit. Objemové vady (dutiny, vměsky) jsou
dobře zjistitelné, plošné vady (trhliny,
studené spoje) jsou zjistitelné v omezené
míře, záleží na jejich orientaci vzhledem
k ose svazku záření.
Nejstarším používaným zdrojem
záření je rentgenka emitující rentgenové záření, které má spojité spektrum
obdobně jako viditelné světlo. Intenzitu
záření lze v určitém rozsahu regulovat.
Dalším používaným zdrojem ionizujícího záření jsou zdroje gama záření, které
poskytují nespojité (čárové) spektrum.
Ionizující záření vzniká rozpadem
radioaktivních jader použitého izotopu
radioaktivního prvku. Intenzitu záření
těchto zdrojů nelze regulovat, je zcela
určena použitým prvkem a postupně
klesá. Rychlost poklesu je dána poločasem rozpadu použitého izotopu.
Jak rentgenové záření, tak záření gama
jsou nebezpečné. Proto při práci s těmito
zdroji záření musí být přísně dodržovány
podmínky bezpečné práce a k nakládání
se zdroji ionizujícího záření je nutné
povolení Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost.
Vibrodiagnostika
Vibrace jsou projevem všech pracujících mechanických částí strojů, jsou jejich
reakcí na působení vnitřních a vnějších
sil. Většina závad rotačních strojů se
projevuje nadměrnými vibracemi. Proto
je lze využít jako diagnostické signály
charakterizující mechanický stav stroje.
Každá mechanická závada generuje
vibrace svým specifickým způsobem.
To lze využít při určování jejich příčiny,
tedy druhu závady.
Vibrace jsou považovány za nejlepší
provozní parametr, podle kterého je
možno posuzovat nevyváženost, nesouosost, nedostatečně tuhé základy, ohnuté
hřídele, nadměrné opotřebení ložisek,
ulomení lopatek rotorů apod.
Celkové vibrace představují celkovou
vibrační energii měřenou v určitém frekvenčním rozsahu. Měřením celkových
vibrací stroje nebo jeho části (rotoru)
a porovnáním této hodnoty s její normální úrovní (normou) získáme informaci o stavu stroje. Vyšší než „normální“
úroveň celkových vibrací znamená, že
„něco“ není v pořádku. Frekvenční
rozsah, v němž se budou měřit celkové
vibrace, závisí také na typu použitého
měřicího (monitorovacího) zařízení.
Některé přístroje mají předdefinovaný
frekvenční rozsah, některé umožňují
volbu frekvenčního rozsahu. Proto je
velmi důležité, aby při porovnávání
naměřených hodnot bylo mimo jiné
zajištěno, že byly naměřeny ve stejném
frekvenčním rozsahu.
Ze stejného důvodu je také poněkud
problematické porovnávání hodnot
vibrací naměřených na různých strojích.
Lepším způsobem je vyhodnocování
změn hodnot vibrací stejného stroje
v čase (vyhodnocení časového trendu).
Základní možnosti a charakter vibrací
Termodiagnostika
Teplota je dalším z možných diagnostických signálů, jehož hodnota je
v korelaci s technickým stavem diagnostikovaného objektu. Tento princip
je možno aplikovat na celou řadu objektů,
včetně strojů a jejich konstrukčních
částí. Měření teploty je snadné, rychlé
a dostatečně přesné, může být prováděno
i bezkontaktně (dálkově), kontinuálně či
periodicky. Proto může teplota vhodně
zvoleného místa stroje či jeho mechanismu sloužit také jako diagnostický signál první úrovně, který snadno a rychle
ukáže, zda je možno (nutno) očekávat
nějakou závadu. V tom případě pak je
na místě použít průkaznější, ale zpravidla
také dražší či časově náročnější diagnostiku. Bezkontaktní měření teploty se tedy
Základní možnosti a charakter vibrací
Příčina
Amplituda
Frekvence
Nevyváženost rotoru
Úměrná nevyváženosti, max.
v radiálním směru
f1  n
Nesouosost spojky a ložisek,
ohnutý hřídel
Velká v axiálním směru,
50% nebo větší než radiální
f1, f2 a f3
Poškozená valivá ložiska
Nepravidelná
velmi vysoká, vyšší násobky f1
Excentrické ložisko
Není zpravidla velká
f1
Špatné ozubení
Není zpravidla velká
Špatné ozubení
velmi vysoká, z.f1
f2
Špatné klínové řemeny
Nestabilní nebo pulzující
násobky fr
Elektrická
Zmizí při vypnutí proudu
f1 nebo fs nebo 2.fs
Aerodynamické
nebo hydraulické síly
PŘÍLOHA
f1 nebo L.f1
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
• MD 3
MONITOROVÁNÍ A DIAGNOSTIKA
může velmi dobře uplatnit jako první
kontrolní měření, jehož cílem je pouze
rozhodnutí o provedení či neprovedení
další kontroly.
Teplotní měření se používají ke zjištění jak místa, tak velikosti ztrát energie.
Často jsou používána k tomu, aby se
předešlo poruchám v dodávce energie,
aby se zjistila místa úniku tepla.
Měření teploty je možno použít
ke kontrole účinnosti mechanismů,
elektrického odporu v různých místech
elektrických obvodů, průtoku kapaliny
nebo plynu v různých místech tepelných výměníků, zatížení katalyzátorů
spalovacích motorů, okamžitého stavu
mazání kluzných uložení, nastavení
mechanických vůlí třecích elementů,
celistvosti tepelně izolačních plášťů
a krytů apod. Ve všech těchto případech
se může bezkontaktní měření teploty
uplatnit jako první filtr pro zachycení již
existujících či vznikajících provozních
problémů.
V současnosti jsou na trhu kvalitní
a cenově dostupné přístroje pro měření
teploty, jež využívají jak kontaktní,
tak bezkontaktní způsoby měření.
Bezkontaktní přístroje využívají princip
měření emitovaného záření v infračerveném pásmu a měří tedy povrchové
teploty. J
Tribotechnická diagnostika
Olejová náplň stroje je v kontaktu
s mnoha mechanismy, funkčními plochami strojních součástí i s okolním
prostředím. V oleji se proto objevují
částice materiálu uvolňované při
jejich opotřebení, vnikající do něj
jako nečistoty zvenčí, vznikající přímo
v oleji. Po rozboru vhodně a správně
odebraného vzorku jsou získány údaje,
které lze vyhodnotit jejich porovnáním
s jejich limitními hodnotami, pokud
jsou známy. Získá se tak poměrně
jednoduše odpověď na otázku, zda je
zkoušený olej nadále použitelný nebo
zda dochází k nadměrnému opotřebení
stroje. U stanovení stavu vlastního
oleje je tento postup vyhovující, limity
jednotlivých ukazatelů jsou většinou
známé.
Při sledování opotřebení strojů je
situace jiná. Zde je velmi důležité
a účelné sledovat časové trendy obsahů
jednotlivých prvků. Jako varovná
MD 4 • září 2012
PŘÍLOHA
hodnota pak neslouží překročení limitní
hodnoty diagnostického signálu, ale
náhlá změna v průběhu sledovaného
trendu.
Diagnostika měřením provozních
parametrů
Změny technického stavu stroje se
samozřejmě projeví na jeho provozních
parametrech, které tedy mohou sloužit
jako diagnostický signál. Takovým
parametrem může být např. výkon, příkon, spotřeba energie (paliva), průtok,
rychlost, zrychlení, tlak, teplota, otáčky,
napětí, proud, izolační odpor apod.
Proto, aby bylo možno hodnoty provozních parametrů porovnávat a činit
relevantní závěry, je velmi důležité
sledovat a zaznamenávat okolní podmínky, za kterých byly parametry zjištěny (zaznamenány). Hlavní výhodou
tohoto diagnostického přístupu je to,
že lze využívat všechna čidla a snímače,
které slouží pro sledování provozních
stavů strojů, že sledování je (může být)
kontinuální a že provoz strojů není nijak
ovlivňován ani přerušován.
Subjektivní diagnostika
Subjektivní diagnostika je založena
na individuálních schopnostech lidí
(jejich smyslů) vnímat provozní projevy
diagnostikovaného objektu a rozpoznat
odchylky od normálního stavu. K těmto
účelům lze využít:
• zrak, kterým je možno sledovat
vizuální projevy diagnostikovaného
objektu, tj. například unikání provozních hmot, barvu, drsnost, změny
vzhledu povrchu, přítomnost cizích
těles, lomy součástí apod.;
• sluch, kterým je možno sledovat
zvukové projevy diagnostikovaného
objektu, tj. kmitání ve slyšitelném rozsahu; pomůckou je technický stetoskop;
• hmat, kterým je možno sledovat
chvění, vůle v uložení, teplotu, drsnost
povrchu diagnostikovaného objektu;
• čich, kterým je možno sledovat přítomnost zapáchajících látek, přehřívání
izolací a třecích obložení.
Tr e n d y v ý voj e t e c h n i c k é
diagnostiky
V současnosti je zcela zřetelný
trend permanentního sledování hlavních funkcí a částí strojů tzv. palubní
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
diagnostikou. Palubní diagnostika
může tvořit první stupeň v systému
údržby podle stavu zařízení.
Z pohledu způsobu stanovení diagnózy je zřetelný trend využívání
signálů vznikajících při běžném
provozu strojů či jejich částí. Tyto
signály jsou snímány snímači, které
jsou součástí konstrukce již z výroby.
V současné době jsou tyto signály
většinou využívány jen pro řízení
funkce strojů. Je však zřejmé, že jsou
nositeli diagnostické informace a že
se postupně uplatní také jako diagnostické signály.
Z pohledu postavení diagnostiky
v systému údržby je zřetelný trend
směřující ke zcela bezdemontážním
nepřímým způsobům, jež budou
během provozu permanentně vykonávány jako běžná funkce palubního
řídicího systému. Získané výsledky
budou podnětem pro přípravu i vykonání potřebné preventivní údržby.
Budou také evidovány pro zpětnou
rekonstrukci provozu, bude-li to
třeba, např. z legislativních důvodů
(povinné prohlídky a kontroly) nebo
při stanovení odpovědnosti (havárie,
úrazy, pojistné události).
Závěr
Správná, přesná a spolehlivá diagnóza je bezesporu velmi užitečná pro
přípravu údržby, její plánování i provedení. Sama o sobě však nemůže být
cílem, ale musí být posuzována vždy
v kontextu hlavní činnosti, pro jejíž
podporu má sloužit. Z tohoto pohledu
je nutné i technickou diagnostiku
správně rozvíjet, plánovat a optimalizovat ji zároveň s celým systémem
údržby tak, aby poskytovala spolehlivé podklady pro správnou a přesnou
diagnózu a přispívala tak k vytváření
celkového pozitivního efektu.
Rozvoj senzorové techniky i možností elektroniky umožňuje stále
cílenější a individuálně přizpůsobené
diagnostické sledování každého
stroje, nejen strojů klíčových. To je
současným stavem i trendem tohoto
oboru.
Josef Pošta působí na Technické
fakultě ČZU v Praze. Kontaktovat
jej můžete na [email protected]
· Diagnostika ložisek a mazání
· Diagnostika mechanických poruch strojĤ
· Provozní vyvažování strojĤ
· PĜístroje pro prediktivní a pro-aktivní Ĝízení údržby
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
•
5
MONITOROVÁNÍ A DIAGNOSTIKA
Měření a diagnostika na současném
evropském trhu
Úkolem přístrojů používaných pro diagnostiku strojů a průmyslových zařízení je rychlé
odhalování poruch. Je totiž zřejmé, že každý prostoj výrobní linky způsobený závadou
má za následek ztráty. Z tohoto důvodu je vybavení diagnostickým zařízením důležitým
krokem ke zkvalitnění údržby.
Damian Żabicki
Utrzymanie Ruchu
N
elze zapomínat, že v průmyslové diagnostice nejde
jen o měření elektrických
veličin, ale je to široké téma.
K základním přístrojům tohoto typu
patří měřicí kleště, termovizní kamery,
kalibrátory, lokátory kabelů či podzemních vodičů.
Rozvoj moderních technologií použitých v diagnostických přístrojích
jde velmi rychle. Značnou měrou se
na tom podílí pokročilé mikroprocesorové techniky. Podle slov Wojciecha
Fuszara z firmy Biall si klienti v Polsku
(ale podobnou zkušenost mají také
tuzemští prodejci, viz průzkum o altimetrech z květnového vydání našeho
časopisu) v roce 2011 vybírali nejčastěji
produkty firem Kyoritsu a Brymen,
a to jak osvědčené, tak i novinky. Jde
především o multifunkční měřice
MD 6 • září 2012
PŘÍLOHA
elektrické instalace, např. KEW6016,
KEW6010B nebo KEW4140 a rovněž multimetry a měřicí kleště, mj.
KEW2200, KEW2406R, měřice
Brymen série BM900 s BM180. Klienty
stále více zajímá počet funkcí a využití jednoho měřice, proto se zaměřují
na moderní multifunkční měřiče, multimetry a měřicí kleště. Přispívá k tomu
i vzrůstající přesnost, rozlišení měření,
miniaturizace a vylepšování ergonomie
přístrojů. K nejoblíbenějším patří univerzální měřič BM907, mladší verze
osvědčeného modelu BM807. Jednou
z inovativních funkcí v multimetrech
je VFD (Variable Frequency Drives),
která umožňuje souběžné měření napětí
a frekvence frekvenčních měničů v rozmezí 5–440 Hz pro napětí 5–1 000 V,
což je v oblasti měření nevídaný jev.
Měřicí kleště
V oblasti měřicích kleští se zajímavým řešením jeví přístroj, jehož kleště
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
jsou sestrojeny na bázi Rogowského
cívky. Jedná se o součást tuhých
měřicích kleští, není to pružné přídavné
zařízení běžné pro tradiční zařízení.
Takto vznikají kleště o tloušťce pouhých 10 mm. Měření v rozvodných
a řídicích skříních mohou být proto
prováděna bez překážek. Toto řešení
je vhodné také pro měření svazku
vodičů. Jako užitečné se jeví měření
efektivní hodnoty (TrueRMS) a možnost rychlého přechodu k měření
kmitočtu během analýzy hodnoty
proudu nebo napětí. V současných
měřicích kleštích je analyzován charakter zatížení. Užitečné je rovněž
měření výkonu a účiníku. Zajímavou
funkcí je měření a zápis spotřeby
energií v jedno a třífázových vyvážených systémech. U některých modelů
se předpokládá měření napětí s nízkou
vstupní impedancí. Komfort využívání
a především čitelnost dat zvýší dvojí
displej. Právě díky němu je možné současné zobrazení kmitočtu a měřeného
napětí či proudu. Kupříkladu model
KEWMATE2012R firmy Kyoritsu
(z nabídky firmy Biall) je multimetr
s kleštěmi 120 A AC/DC TRMS. Takto
vznikne komplexní přístroj s malými
rozměry, jenž je využíván hlavně
v údržbě během vstupní diagnostiky.
Kleště jsou otevřené a spojené s měřičem pomocí pružné linky. V přístroji
je instalována ochrana proti přetížení
s parametry 600 VDS/ACrms během
měření ACV a rovněž 720 VDC/ACrms
při měření kleštěmi. Kleště rovněž měří
kmitočet.
Měřicí kleště CMP-600 firmy Sonel
jsou charakteristické přídavným přijímačem, díky němuž lze nepřetržitě
číst údaje na vzdálenost 100 m od místa
měření. Existuje přitom možnost čtení
dat z několika přijímačů. Výměna údajů
s počítačem probíhá prostřednictvím
USB rozhraní.
Wojciech Fuszara dodává, že další
inovativní funkcí (mj. v měřicích
kleštích) je měření činitele celkového
harmonického zkreslení (THD-F%),
která umožňuje okamžité hodnocení
harmonických v měřených průtocích
proudu a napětí definovaného jako
vztah celkové skutečné hodnoty všech
harmonických a skutečné účinné hodnoty odpovídající základnímu kmitočtu.
Novinky v oblasti termovizních kamer
V oblasti moderních termovizních
kamer za pozornost stojí (kromě
standardních funkcí a vlastností)
rozhraní pro výměnu dat jako např.
Wi-fi či Bluetooth, díky čemuž je
možná spolupráce zařízení s IPhonem,
iPadem nebo počítačem pomocí
bezdrátové technologie přenosu dat.
Zajímavým řešením se jeví možnost
přidání komentáře hlasem nebo formou textu a elektronického zvětšení.
Užitečný může být laserový ukazatel
či výstup pro obraz. Výrobci nabízejí termovizní kamery s vysokým
rozlišením. V průmyslových podmínkách bezpečnost před prachem
a deštěm zaručuje kryt, jenž vydrží
pád z 2 metrů. Na trhu jsou rovněž
kamery pro stavebnictví. Nachází se
v nich standardní výstraha rosného
bodu a výstraha izolace. Navíc mají
některé modely zvýšenou citlivost
45mK (<0,045 °C). Clona je nejen
dodatečnou ochranou objektivu, ale
také brání samozahřívání čočky.
Spolu s rozvojem termovizních
přístrojů se rozšiřují možnosti jejich
pou žití. Ter moviz ní kamer y se
tak stávají dobrým diagnostickým
nástrojem fotovoltaických systémů.
Uživatel tak získá možnost detekce
závady, ale také možnost zjistit správnou činnost všech součástí systému,
a tím získat maximální efektivitu.
Existuje možnost zavedení hodnoty
intenzity slunečního záření. Díky
termovizním kamerám lze odhalit
vadné diody typu bypass a chyby
spojení a zkraty ve článcích slunečních baterií. Pozornost si zaslouží též
diagnostika průchodnosti vlhkosti
a nečistot a zároveň prasknutí článků
a skleněných modulů. Rychle a účinně
jsou odhalovány nefunkční a odpojené moduly. Pozornost si zaslouží
diagnostika rozdílností, tedy ztrát
vynikajících z různých možností práce
jednotlivých modulů. Jak říká Paweł
Rutkowski z firmy Flir: „Díky instalaci dotykových monitorů z tekutých
krystalů v kamerách lze volně přesouvat analytické funkce a změny jejich
rozměrů nebo doladění izotermy bez
nutnosti vstupu do menu. Dodatečná
výměnná optika (tele – 15° a široký
úhel – 45°) byla navržena tak, aby
obecně známá fúze obrazů (průnik
termovizního obrazu s viditelným),
tedy PiP (obraz v obrazu) pracovala
nezávisle na použitém objektivu.
Za pozornost přitom stojí zabudovaný fotoaparát s rozlišením 3 Mpix
s lampou LED, jež umožňuje provádět
záznamy při špatném osvětlení“
Monika Milewská z firmy Fluke
uvádí v nabídce společnosti jako
novinku modely Ti27 a Ti29, které
KLEENTEK, spol. s r. o. / +420 266 021 559 / Sazečská 8 / Praha 10
UŠETŘÍME VAŠE
VÝROBNÍ NÁKLADY
○ prodloužíme životnost oleje
○ prodloužíme životnost stroje
○ snížíme spotřebu elektrické energie
○ zvýšíme kvalitu vaší výroby
○ pracujeme za plného provozu,
bez jeho omezení
○ využijte možnosti dlouhodobého nájmu
PŘÍLOHA
inzerce_kleentek90x132.indd 1
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
• MD 7
11/7/11 6:14 PM
MONITOROVÁNÍ A DIAGNOSTIKA
mohou být využívány v průmyslu
při revizi elektrické a mechanické
instalace a monitorování procesů.
Tato zařízení se využívají také při
kontrolách staveb, energetických
auditech, měřeních odolnosti vůči
atmosférickým vlivům nebo při
údržbě staveb. Všechny modely jsou
přizpůsobeny práci v nejobtížnějších
podmínkách. Zajišťují výbornou kvalitu obrazu ve spolupráci s rozhraním
snadno ovládatelným jednou rukou.
Tato nová skupina kamer má vysokou termovizní citlivost a celkový
počet pixelů (76 800 v modelech Ti32/
TiR32) a skvělé prostorové rozlišení,
což s 3,7 palcovými barevnými displeji LCD ve standardu VGA zaručuje
ostrý obraz, který zjednodušuje
zachycování i těch nejmenších rozdílů
teplot. Rozsah měření teplot modelů
Ti činí -20 °C až 600 °C (-20 °C až
150 °C v modelech TiR). Kamery jsou
vybaveny funkcí barevné výstrahy
vysoké teploty pro průmyslové využití a barevný alarm teploty rosného
bodu (nízké teploty) nutný pro měření
budov. Všechny modely provádějí
záznam hlasu.
V oblasti moderních termovizních kamer za pozornost
stojí rozhraní pro výměnu dat,
díky čemuž je možná spolupráce zařízení s IPhonem,
iPadem nebo počítačem
pomocí bezdrátové technologie přenosu dat.
Kalibrátory
Kalibrátory jsou zařízení umožňující
kalibraci, čili precizní zjištění parametrů jako například teplota, tlak, napětí
nebo kmitočet. Moderní přístroje jsou
schopny změřit požadované hodnoty
s přesností na 99,7 %. V některých
modelech jsou zavedeny pracovní módy
– měření, zdroj a kombinované. Kryt je
kompaktní, akumulátory jsou výkonné.
Důležitou úlohu sehrávají vlastnosti,
které značnou měrou ovlivňují komfort
užívání zařízení v těžko dostupných
místech a v terénu. Dodatečnou ochranu
navíc zajistí měkký futrál s průhledným
okénkem, díky němuž je dostupná
klávesnice, displej a otvory na měření.
Pozornost si zaslouží intuitivní obsluha.
Existuje možnost naprogramování
kalibračních standardů, což umožňuje
automatizovaná měření a ukládání dat
na disk počítače.
Lokátory kabelů a podzemních
infrastruktur
Moderní lokátory kabelů dovolují
vyhledávání podzemních kabelových tras pod proudem i bez proudu.
odborný čtvrtletník
ÚSPĚCH – Produktivita a inovace v souvislostech
Odborné teoretické články
plus praktické návody na realizaci
v oblastech:
„
„
„
„
„
metody průmyslového inženýrství
zeštíhlování podniku
zvyšování produktivity
inovativní řešení
odstraňování plýtvání a úspory ve výrobní
i nevýrobní sféře
Cílová skupina:
„
„
„
jednatelé, ředitelé společností
vedoucí pracovníci útvarů plánování
a řízení výroby, logistiky, vývoje,
marketingu, údržby, administrativy
průmysloví inženýři, procesní inženýři,
manažeři změn
Témata v roce 2012:
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
www.e-api.cz/uspech
MD 8 • září 2012
PŘÍLOHA
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Neplýtvejme!
Nastavte výrobě zrcadlo
Management změn
Tréninková centra
[email protected]
Pro výměnu dat s uživatelem slouží
kontrastní displej LCD. Citlivost je
nastavována automaticky. V některých modelech lze informovat o plytce
položených kabelech. Užitečné je rovněž
měření hloubky. Standardní pasivní
pracovní mód při kmitočtu 50 Hz a 60
Hz dovoluje lokalizaci instalace pod
proudem. Další pracovní mód založený
na kmitočtu mezi 15 kHz a 30kHz je
schopen vyhledat podzemní infrastrukturu. Zajímavé řešení nabízí měření
s indukčním spojením, díky němuž
během měření postačí umístit vysílač
nad lokalizovaný objekt. V některých
modelech se předpokládá měření při
použití vysílacích kleští. Adaptér
umožňuje přímé zapojení vysílače
do zásuvky. Díky vysílacím sondám je
možná lokalizace nekovových objektů.
Měřiče bezpečnosti elektrických
zařízení
Jako zajímavé řešení se jeví digitální
měřiče určené pro měření základních
parametrů přenosných elektrických
zařízení. Díky hodnocení těchto veličin je dosaženo bezpečnosti v kontextu
měření odporu ochranného vodiče,
odporu izolace, neporušenosti přívodů,
svodového proudu a výkonu. Kupříkladu
měřič PAT-800 firmy Sonel může být
použit ke kontrole zařízení, který je
vyroben v souladu s normami:
- PN-EN 60745-1: Ruční elektrické
nářadí. Bezpečnost využívání. Část 1:
Obecné požadavky.
- P N - E N 61 0 2 9 :
B e z p e č n o s t u ž ív á n í
přenosného elektrického
nářadí. Obecné požadavky.
- PN-E N 60335 -1:
Bezpečnost elektrických
domácích spot řebičů
a obdobných. Obecné
požadavky.
- PN-EN 60950:
Bezpečnost zařízení informační techniky.
- VDE 0701-1 Opravy,
úpravy a zkoušky elektrických zařízení. Část 1:
Všeobecné požadavky.
- VDE 0702 Periodické
zkoušky elekt rických
zařízení.
V oblasti analyzátorů
n a p áje n í je vh o d n é
se zaměřit na přenosné
měřiče se samostatnou zásuvkou.
Tímto způsobem lze zařízení zapojit
do libovolných převodníků napětí, a to
nezávisle na jejich výkonu. Samostatné
napájení dovoluje zapojení analyzátorů do sítě stejnosměrného proudu.
Moderní zařízení je přizpůsobené
jedno a třífázovým instalacím bez
nulového vodiče (hvězda nebo trojúhelník). Pozornost si zaslouží intuitivní
konfigurační program. Získaná data
je možno sledovat jak nepřetržitě,
tak zpětně. U některých modelů své
využití uplatní proudové
kleště.
Diagnostika v údržbě
V diagnostice v údržbě
nejde jen o měření veličin
a elektrických vlastností.
Proto t aké, jak ř í ká
Mirosław Muter z firmy
Testo, je potřeba se zaměřit
na měřicí přístroje určené
pro instalace stlačeného
vzduchu. Průtokoměr Testo
6448 lze použít na potrubí
různého průměru, upevnit
na (i příčně) kulový ventil.
Navržená rozteč zjednodušuje správné umístění
čidla v potrubí a jeho
zabezpečení. Dodatečné
zařízení umožňuje navrtání
a montáž na potrubí pracující pod tlakem. Zajímavá
řešení se objevila také v snímačích
rosného bodu, jejichž význam je často
podceňován.
Například tlakový snímač rosného
bodu Testo 6740 byl navržen pro měření
stopové vlhkosti v suchém nebo
stlačeném vzduchu. Rozsah měření
se pohybuje mezi -45 °Ctpd a +30 °Ctpd.
Obsluha zařízení je umožněna skrze
menu na displeji nebo přes vnitřní
rozhraní bez displeje. Kromě toho
lze provádět jednobodovou kalibraci
v místě měření. Zařízení se připojuje
Au
utom
mat
a ické vyhledání
ne
ejteplej
ejšího bodu.
S termokamerou
testo 875i
S novo
ou termo
okamerou
u testo 875i
zaznam
menáte vššechny tep
plotníí anomálie
e
snadno, ryychle a ješště přesněji.
• Termogra
r my s fun
nkcí SuperResolu
ution v kv
k alitě 320 x 240 pixelů
přři použití detekt
k oru v rozlišení 160 x 120 pixelů.
• Intuitivn
ní ovládání – pouze jednou rukou.
• Automatické
é poříz
í ení re
r álného snímk
ku pro
r dokumentaci
měře
ř ného objek
ktu.
PŘÍLOHA
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
www.termokamera.com
září 2012
• MD 9
MONITOROVÁNÍ A DIAGNOSTIKA
šroubením G ½ coulu nebo NPT ½
coulu. K přenosu dat slouží analogový
výstup 4–20 mA. Existuje možnost
použít výstražnou zástrčku se dvěma
integrovanými výstupními přepínači.
Kryt je otočný, díky čemuž lze polohu
displeje optimálně nastavit. Důležité
je, že stanovení stopové vlhkosti
lze v místě měření bez standartních
přístrojů.
Další zajímavá řešení se objevila
v oblasti kontrolních a měřicích přístrojů. Podle mínění Roberta Sowy
z firmy Introl krize zcela jistě neměla
vliv na zvýšení výdajů na celkový
rozvoj nových technologií, proto jsme
v poslední době zaznamenali tendenci
ke zvýšení možností stávajících přístrojů, omezení počtu modelů apod.
Typickým příkladem této tendence jsou
kupříkladu průtokoměry amerických
firem FCI a VORTEK. Společnost
Fluid Components International (FCI)
je známá výrobou termických hmotnostních průtokoměrů plynů. Metoda
měření se zakládá na precizním měření
rozdílu teplot mezi dvěma elektrodami
– referenční a měřicí, zahřívanou systémem a zároveň chlazenou plynem.
MD 10 • září 2012
PŘÍLOHA
Oblíbenost této metody
vychází především z tří
vlastností: snadné montáže na hrdle o průměru
¾ coulu, širokého rozsahu
až 1 : 1 000 a bezprostředního průtokového měření
(v Nm3/h). Dosud bylo
problémem užití stejného
průtokoměru na potrubí,
kde jsou různé plyny nebo
jejich směsi (různé teplo
způsobuje při stejném
pr ůtoku r ůzný stupeň
chlazení). Navíc rozsah
nezar učoval správnou
přesnost při nízkých průtocích (chybovost zařízení
činí 0,5 %, tedy např.
50 % při měření průtoku
na úrovni 1 %). Používalo
se proto několik průtokoměrů s různými rozsahy
a u různých plynů opravný
koeficient (výrobce vždy
dopor učuje kalibraci
přístroje na určitý plyn,
v opačném případě se
přesnost týká pouze vzduchu). Toto
řešení však bylo samozřejmě nákladné,
předpokládalo několik hrdel nebo
v případě plynů nepříliš jisté opravné
koeficienty (zvláště pokud vlastnosti
plynu byly odlišné od vzduchu).
Nový model FCI ST-100 s citlivějším
čidlem umožňuje kalibraci stejné sondy
u pěti různých rozsahů. U různých rozsahů přístroj automaticky mění rozsah
kalibrace tak, aby průtokoměr pracoval s horním limitem, kde je přesnost
měření i výsledků nejvyšší (nelze zapomínat na chybu 0,5 % rozsahu). Mimoto
u potrubí o průměru nad 500 mm lze
kvůli korekci objednat verzi se dvěma
čidly z důvodu korekce nestejnorodosti
profilu rychlosti. Pro zvýšení přesnosti
jsou plánovány verze s ještě větším
počtem senzorů. Pro potřeby servisu
má ST-100 zabudovaný slot pro paměťové karty MicroSD, kde je bez ohledu
na systémy vizualizace historie událostí za posledních několik měsíců, což
umožňuje rychlejší řešení problémů.
Dalším příkladem je vířivý průtokoměr firmy VORTEK používaný nejčastěji u měření páry. Specifika těchto
aplikací spočívají v tom, že uživatele
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
obvykle zajímá měření tepelné energie,
nejen samotný průtok. Klasický systém
tedy sestává z průtokoměru, tlakového
převodníku, tepelného čidla a počítače průtoku. Tento systém vyžaduje
tři hrdla a skříňku na počítač. Nový
VORTEK nahrazuje všechny tyto
prvky a je namontován na jednom
hrdle – má integrované měření tlaku
a teploty, elektronika byla obohacena
o funkci měření tepla. Zajímavostí je
skutečnost, že se jedná o první vířivý
průtokoměr, který je schopen měřit
kryogenní plyny o teplotě do -200 °C.
VORTEK tak nahrazuje turbínové
průtokoměry, jež vyžadují pravidelný
servis.
Rozvoj moderních technologií
použitých v diagnostických
přístrojích jde velmi rychle.
Značnou měrou se na tom
podílí pokročilé mikroprocesní techniky.
V obou případech výrobci nabízejí
zařízení se snadnější integrací do systému, vyšší cenu nákupu top modelů
nahrazují snížením nákladů na montáž
a servis, možností snížení skladových
zásob (jeden přístroj nahradí několik
specializovaných) a optimalizací systémů řízení, a to díky získání jistějších
výsledků.
Tato tendence by měla pokračovat
i v příštích letech a další vývoj bude
směřovat hlavně k větší univerzálnosti
přístrojů a snadnější integraci do velkých měřicích systémů (standardizace
programového vybavení a rozhraní).
Autor článku je externí redaktor
časopisu Utrzymanie Ruchu, polské
mutace časopisu Řízení a údržba
průmyslového podniku. Článek byl
vytvořen na základě reálií na polském
trhu, nicméně je velice aplikovatelný
na trh český (takřka všechna zmíněná
řešení jsou k dostání u českých prodejců), což dokazují také následující
příspěvky popisující další řešení
pro monitorování a diagnostik.
Nová termokamera testo 875i
S
polečnost Testo AG uvádí
na trh novou termografickou
kameru testo 875i s mimořádnou teplotní citlivostí,
vynikající kvalitou obrazu a intuitivním ovládáním. Jde o technicky
dokonalou termokameru pro obor
termografie v průmyslu, jejíž kvalita
obrazu a funkční schopnosti udávají
směr v této třídě přístrojů.
Jako výsledek dalšího vývoje své
osvědčené termokamery Testo 875
nabízí nyní koncern Testo AG, specializující se na měřicí techniku, dokonale
propracovanou termokameru testo 875i
pro profesionální termografii v průmyslu. Nový přístroj vyniká teplotní
citlivostí menší než 50 mK a špičkovou
kvalitou obrazu díky detektoru s rozlišením 160 × 120 obrazových bodů, které
lze s použitím funkce SuperResolution
dále zvětšit na 320 × 240 obrazových
bodů.
Při použití termokamery testo 875i
lze tudíž spolehlivě rozpoznat i ty
nejmenší detaily a nepatrné rozdíly
teploty. Paní Sabine Hinkelová, hlavní
produktová manažerka divize termografie společnosti Testo AG, k tomu
dodává: „Při technické modernizaci
termokamery Testo 875 jsme vzali
v úvahu zkušenosti našich zákazníků.
Tento termogram zachycuje motor
s vadným ložiskem. Jeho teplota je vyšší
než 100 °C.
Porovnání
snímků:
- bez funkce
SuperResolution
- s funkcí
SuperResolution
Bylo zachováno intuitivní ovládání
i pistolový design vhodný pro praxi.
Technické vybavení a výkon přístroje
však byly výrazně zlepšeny, takže
u termokamery testo 875i jsou na takové
úrovni, která v této kategorii zařízení
nemá konkurenci.“
Vysoká teplotní citlivost a kvalita
obrazu
Vynikající teplotní citlivost (NETD),
která je nižší než 50mK, umožňuje
zaznamenání i těch nejmenších teplotních rozdílů. Nová termokamera testo
875i nabízí zaznamenání termografických snímků ve vysokém rozlišení
díky patentově chráněné technologii
SuperResolution. S touto funkcí jsou
zaznamenány dodatečné naměřené
hodnoty, které uživateli termokamery
zajišťují vyšší vypovídací hodnotu
daného termosnímku. Geometrické
rozlišení termokamery se s touto funkcí
zlepší o faktor 1,6 – a je tak naměřeno
4krát více hodnot.
Pro novou termokameru testo 875i to
znamená, že rozlišení zaznamenaných
snímků je v kvalitě 320 × 240 pixelů.
Tyto snímky s vysokým rozlišením
jsou k dispozici ve vyhodnocovacím
softwaru. Termografické měření tak
může být posunuto do vyšší úrovně
detailů, čímž zvyšuje jistotu při určování problematických míst při kontrole
elektrických zařízení.
Použití termokamer testo
v elektroúdržbě
U elektrických spojů vzroste v případě
špatného utažení šroubů přechodový
odpor, při průchodu proudu ubývá napětí
a tím vzniká ztrátový výkon ve spoji.
Daný spoj se zahřívá a může iniciovat
i požár. Pravidelná kontrola elektrických
spojů je tudíž jedním ze základních
úkolů preventivní údržby. Termokamery
testo umožňují kontrolovat teplotu elektrických spojů zcela bezkontaktně a při
plném provozu zařízení.
Použití termokamer testo
v mechanické údržbě
U mechanických strojů se může
z áva d a projevovat n a d mě r ný m
PŘÍLOHA
zah ř íváním, když např íklad př i
nedostatku maziva nebo špatným
sesazením dílů vzniká větším třením
nadbytek tepla, čímž roste teplota dané
části stroje. Termokamera usnadňuje
a urychluje nalezení postiženého místa.
Takto lze snadno kontrolovat např.
ložiska motorů, čerpadel či převodovek.
Funkce SuperResolution
Funkce SuperResolution zvětšuje
rozlišení termogramů díky přirozenému pohybu ruky termodiagnostika
a velice rychlému záznamu více snímků
za sebou. Po otevření snímků v počítači
se složí snímek se 4krát vyšším rozlišením. Přínos funkce SuperResolution
je dobře patrný při výřezu snímku
a vypnutí vyhlazení.
Navštivte nás na 54. mezinárodním
strojírenském veletrhu v Brně.
Pavilon C – stánek číslo 042
10. 9. – 14. 9. 2012
Těšíme se na Vaši návštěvu!
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
• MD 11
MONITOROVÁNÍ A DIAGNOSTIKA
Včasná detekce výbojů zabrání poruchám
Libor Keller
TSI System s. r. o.
K
dyž selže elektrické zařízení jako je roz vaděč,
t ra n sfor mátor, i zolátor
nebo odpojovač, může to
mít dalekosáhlé, až katastrofické
důsledky. A to zejména, pokud jde
o zařízení v elektrárně, rozvodné sítí
nebo v rozvodně velkého výrobního
závodu. Elektrické výboje, jako např.
korónový, doutnavý, jiskrový nebo
obloukový, jsou potenciální hrozbou
pro všechna elektrická zařízení. Také
rušení komunikačních sítí a rozhlasového nebo televizního vysílání elektrickými výboji může působit velké
problémy. Pokud se elektrické výboje
nechají delší dobu bez povšimnutí,
mohou se stát zdrojem poruchy, která
může způsobit havárii technických
zařízení a v konečném důsledku může
způsobit zranění nebo i smrt.
Ultrazvuková detekce výbojů
Elektrické výboje vytvářejí různé
formy ionizace plynů obsažených
v okolním vzduchu. Při ionizaci
vzniká turbulentní pohyb molekul,
který je zdrojem ultrazvukového
vlnění s výraznými složkami ve frekvenčním pásmu od 25 do 45 kHz.
MD 12 • září 2012
PŘÍLOHA
Tento ultrazvuk může být zachycený
vhodným detektorem ultrazvuku.
Ultrazvuk se v detektoru přijímá
piezoelektrickým snímačem, vzniklý
elektrický signál je pak zesílený
a pomocí směšovače je převedený
na signál ve slyšitelném akustickém
pásmu. Pro kvantitativní posouzení
ultrazvuku slouží údaj o jeho intenzitě,
kvalitativní posouzení se realizuje prostřednictvím sluchátek obsluhou nebo
záznamem zvuku a jeho harmonickou
analýzou.
V normálním stavu neprodukují
elektrická zařízení ve slyšitelném
spektru žádný zvuk, bývá přítomen
jen brum o frekvenci 50 Hz. V případě
klimatizovaných zařízení může být
v ultrazvukovém spektru ještě ustálený
zvuk ventilátorů nebo kompresorů.
Tyto zvuky se rozhodně nedají zaměnit
s typickými zvuky výbojů, které připomínají více či méně nepravidelné syčení
nebo náhodně vystřelující prskání.
Diagnostická metoda
Využití ultrazvukové detekce výbojů
je pro elektrická zařízení mnohdy
vhodnější než jen použití termografické
metody kontroly. Termokamera sleduje
teplotní změny, ty u elektrického zařízení nastanou až zvýšeným průtokem
proudu, kdy je již porucha v plné fázi
projevu. Ultrazvuková detekce
počínajících výbojů může
problém odhalit již tehdy,
kdy ještě k žádné destrukci
zařízení nedošlo.
U nízkonapěťových zařízení do 400 V je nejčastější
obloukový výboj, který vzniká
v jističích, spínačích a relé.
Ve většině případů se zjistí
skenovacím modulem s fokusačním nástavcem přes těsnění
dveří rozvaděče. Je také možné
detekovat vnitřní oblouk v přístrojích pomocí kontaktního
modulu. Přitom je nutné dbát
na bezpečnost práce.
Za ř í ze n í pro st ře d n í
a vysoká napětí poskytují více
příležitostí k ultrazvukové
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
diagnostice. Při vysokých napětích
nad 1000 V vzniká koróna, která způsobuje postupnou degradaci materiálů
zařízení, což vede ke ztrátě jejich izolačních a mechanických vlastností. Dále
se vyskytují částečné výboje, plazivé
proudy a opět obloukové výboje. Také
uvolněné části, které vibrují v rytmu
síťové frekvence, generují ultrazvuk,
a tak může být detekován i mechanický
stav elektrických zařízení.
Koróna se projevuje ustáleným
„bzučivým“ zvukem, zatímco obloukový výboj vydává nepravidelný
impulsní zvuk. Plazivé proudy jsou
typické jemným praskavým šumem.
Frekvenční spektrum těchto výbojů je
v okolí 40 kHz. Pro jejich detekci je nejvhodnější trychtýřový modul na velké
vzdálenosti nebo, v případě diagnostiky
zařízení o vysokém nebo velmi vysokém napětí, se používají parabolické
odražeče, které podstatně zvyšují
detekční citlivost na velké vzdálenosti.
Pro zjišťování částečných výbojů uvnitř
zařízení, nejčastěji v transformátorech,
se používá kontaktní modul a přístroj
se nastaví na frekvenci kolem 20 kHz.
Opět je nutné dodržovat bezpečnostní
pravidla pro práci na elektrických
zařízeních.
I když je relativně snadné rozpoznat
sluchem, zda se jedná o korónu, plazivé
proudy nebo o obloukový výboj, mohou
nastat kombinované případy, kdy rozhodnutí není tak zcela jednoduché.
Je to zejména v případech, kdy dojde
ke kombinaci výboje a mechanického
uvolnění, jehož brum maskuje signál
výboje. Proto je vhodné pro detailní
analýzu využívat možnosti záznamu
ultrazvukového signálu a jeho podrobné
analýzy v časové i frekvenční oblasti
pomocí programu UE Spectralyzer.
Vhodným doplňkovým diagnostickým nástrojem při kontrole elektrických
zařízením je termokamera. Místa
zvýšené teploty znamenají zvýšený
proud nebo odpor v obvodu a mohou
být důsledkem dlouhodobého působení
výboje. Termokamera snímá povrchovou teplotu, proto musí být kontrolované
díly přímo viditelné.
Ultrazvukové detektory
Digitální přístroj Ultraprobe® 3000
pracuje na pevné frekvenci v pásmu
kolem 40 kHz, je tedy použitelný pro
detekci výbojů, jejichž ultrazvukový
signál se šíří vzduchem. Pistolové
provedení s displejem a rotačním
ovladačem zaručuje snadné a pohodlné
použití. Paměť dat umožňuje zaznamenat hodnoty intenzity v dB až ze 400
měřicích míst. Pro jejich přenos do počítače a zpracování slouží Ultratrend
DMS. K dispozici je skenovací modul
s fokusačním nástavcem a trychtýřový
modul na velkou vzdálenost.
Ultraprobe® 9000 umožňuje plynulé
nastavení pracovní frekvence od 20
do 100 kHz, je použitelný i pro detekci
částečných výbojů s kontaktním modulem. Využívá citlivější detekční moduly
TriSonic, stejně jako ostatní vyšší přístroje. Zaznamenává hodnoty intenzity
ultrazvuku do paměti a spolupracuje
s programem Ultratrend DMS.
Přístroj Ultraprobe ® 10000 umožňuje navíc proti předchozímu záznam
ultrazvukového signálu pro jeho další
zpracování programem UE Spectralyzer
v počítači.
Nejdokonalejším ultrazvukovým
detektorem je model Ultraprobe ®
15000, který představuje kompletní
digitální systém v ručním provedení pro
preventivní i prediktivní diagnostiku.
Je osazený citlivými snímači TriSonic
a detekuje ultrazvuk v rozsahu od 20
do 100 kHz. Spektrální analýzu lze
provést přímo v přístroji.
Detektor má také vestavěný bezkontaktní teploměr s teplotním rozsahem
od -20 do 500 °C. Navíc je vybavený
bodovým laserovým zaměřovačem,
aby bylo patrné, na kterou část měřeného objektu byl přístroj zamířený.
K dokumentaci nálezů slouží vestavěný fotoaparát s rozlišením 2 MPx
s přisvětlovacím bleskem. K pořízenému snímku je možné připojit textové
označení.
Ultrazvuková diagnostika elektrických zařízení je silný nástroj pro
preventivní a prediktivní údržbu.
Její zavedení umožní dokonalou
péči o důležitá elektrická zařízení
ve výrobě a rozvodu elektrické energie.
www.tsisystem.cz
Ultraprobe ®
Ultrazvuková
průmyslová
diagnostika
Zjišťování úniku
tlakového vzduchu
Kontrola ventilů
a odvaděčů kondenzátu
Diagnostika
valivých ložisek
Vyhledávání
elektrických výbojů
TSI System s. r. o.
Mariánské nám. 1 617 00 Brno ČR
tel. +420 545 129 462 fax 545 129 467
[email protected] www.tsisystem.cz
PŘÍLOHA
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
• MD 13
MONITOROVÁNÍ A DIAGNOSTIKA
Jak zavést prediktivní údržbu do podnikové
praxe? Přístrojová technika pro diagnostiku
Ondrej Valent
CMMS s. r. o.
D
iagnostik strojů je obdoba
lidského lékaře. Exist uje
obvodní lékař, odborný lékař,
poliklinika anebo okresní a fakultní
nemocnice s určitou úrovní vybavení. Obdobně i u diagnostiků si lze
představit samostatného diagnostika,
diagnostickou skupinku podniku
či specializovanou, komplexně vybavenou diagnostickou firmu. Výsledky
obvodního lékaře jsou omezeny
znalostmi a přístrojovým vybavením. Okresní nemocnice vás může
přivést na patologii, naopak fakultní
nemocnice přesně určí, co vás trápí,
a provede léčbu na nejvyšší úrovni.
Diagnostik podniku nemá a nebude
mít nikdy znalosti a zkušenosti
na tak vysoké úrovni jako specialista
diagnostické f ir my, kter ý denně
analyzuje desítky různých problémů
a má k dispozici veškerou techniku.
Na dr uhou stranu pro specifické
a opakující se problémy strojů jsou
zkušenosti místního diagnostika
nedocenitelné.
Pr ů zk umy u kaz ují, že pouze
25 % projektů prediktivní údržby
je úspěšných.
MD 14 • září 2012
PŘÍLOHA
Nejčastějšími př íčinami neúspěchu je nesmyslné rozhazování
peněz a nákup nevhodných nebo
předražených přístrojů, nedostatečně
vyškolený personál, špatná prezentace
dat či zprávy, nedostatečná integrace
diagnostiky do procesů údržby atd.
Profesionálně vzdělaní specialisté
jsou klíčem k úspěšnému diagnostickému projektu. Přístroje vám nikdy
nevyřeší vaše problémy. Spolehlivě
diagnostikovat problémy strojů jsou
schopni pouze specialisté, kteří
absolvovali odborná školení a mají
dostatečné znalosti a praxi. Když
nechcete investovat do specialisty
na diagnostiku, zajistěte si externí
diagnostiku nebo diagnostiku na dálku
pomocí specializované společnosti
zabývající se diagnostikou.
Důležité pro diagnostickou praxi
je… např. u lékaře nežádáme výsledky
vyšetření ve formě zápisu EKG anebo
laboratorních hodnot, ale úspěšné
léčení pomocí osvědčených metod
a léků. I údržbáři chtějí vědět, jak
dlouho ještě mů že st roj běžet,
co je vadného a co s tím udělat. Pokud
těmto strojům a poruchám diagnostik nerozumí anebo neumí problém
odstranit či nemá metody a prostředky
na nápravu, není přínosem pro podnik.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Devadesát procent standardních
příčin poškození rotačních strojů
tvoří nevyhovující mazání a geometrie. Bohužel samotná vibrační
diagnostika není schopna odhalit většinu těchto problémů. Proto musíme
stroj vždy hodnotit společně několika
metodami, tzv. multiparametricky.
Je n u t n o z n ov u z d ů r a z n i t ,
že v ú sp ěšném d iag nost ické m
projektu musí mít skupina přehled
o všech běžných diagnostických
metodách a být komplexně vybavena všemi potřebnými prostředky.
Bez těchto předpokladů skončí projekt nezdarem.
Základní vybavení podnikové
diagnostické skupiny
Nejčastějšími problémy rotačních
strojů jsou nedostatečné mazání
a nevyhovující geometrie. Proto musí
diagnostik absolvovat školení a mít
vybavení pro diagnostiku a nápravu
těchto problémů. Lhostejno, zda
je vibro- nebo t r ibodiag nostik,
metody měření a náprav y musí
ovládat na základní úrovni každý
specialista v diagnostickém oboru.
Pro diagnostiku maziv a mazání
je nutno porozumět, jak volit viskozitu, pochopit procesy oxidace
a degradace maziv, znečištění a roli
vody v degradaci maziv. Diagnostici
musejí absolvovat základní školení
o mazivech, o procesu degradace
a diagnostiky maziv v provozu.
Jed noduchá sestava pro měření
viskozity, kyselosti, nečistot a vody
v mazivech je povinnou výbavou
diagnostické laboratoře podniku.
Tyto sady se dají pořídit zhr uba
za 45 000 Kč. Pojízdná f iltrační
jednotka, která odstraní znečištění
a vodu z oleje, stojí 40 000–60 000 Kč
a měla by být součástí základní
výbavy pro odstranění kořenové
př íči ny předčasných poškozen í
rotačních strojů. Je to extrémně nutné
pro hydraulické systémy, převodovky,
kluzná a valivá ložiska.
Pro odstranění druhé nejčastější
typické příčiny poškození je nutno
v ybavit diag nostickou sk upi nu
lasery pro ustavení geometrie strojů.
Základní školení pro ustavování
strojů musí absolvovat všichni členové
diagnostické skupiny. Jednoduché
soupravy na ustavování řemenic
(15 000–30 000 Kč) a spojek (125 000–
250 000 Kč) a přesné nerezové podložky (20 –100 Kč) jsou základní
povinnou výbavou pro odstranění
druhé nejčastější typické příčiny
poruch.
Nejčetnější příčinou poškození
ložisek je nedostatečné mazání.
Zjistit aktuální stav maziva v ložiscích
a zabránit poškození umožňuje měření
ultrazvuku a teploty. V základní
výbavě diagnostické skupiny musí
být jednoduchý ultrazvukový přístroj – stetoskop (10 000–30 000 Kč)
a dotykový i bezdotykový teploměr
(2 000–10 000 Kč). Pro diagnostiku
elektronických problémů doporučujeme zakoupit jednoduchou termokameru (30 000–50 000 Kč).
Další příčinou poškození rotačních
strojů jsou nadměrné síly, rezonance
a vůle. Při výskytu těchto příčin
vznikají velké vibrace, které způsobí
přerušení mazacího filmu a výrazné
zkrácení životnosti stroje i jeho částí.
Po překročení povolených mezí platí,
že dvojnásobně větší vibrace zkrátí
životnost na jednu osminu. Prakticky
to znamená, že životnost stroje takto
zkrátíme ze 3–5 let na pouhých
8–12 měsíců. Pro diagnostiku vibrací v rámci podnikové diagnostiky
je nutno mít minimálně přístroj
na měření celkové hodnoty vibrací
dle ČSN (10 000–24 000 Kč). Je nutno
zdůraznit, že je absolutně nezbytné
absolvovat školení.
Pro systematickou práci je nutné
provádět měření pravidelně, archivovat
výsledky a sledovat trendy v jednoduchém SW (1 000–10 000 Kč).
Velmi důležitou částí systému
je mít možnost externího servisu pro
analýzu problémů, které podnikoví
diagnostici nejsou schopni vyřešit.
Je to obdobné, jako když vás obvodní
lékař pošle na odborné vyšetření
ke specialistovi. Je možné si uzavřít
servisní kontrakt nebo konzultaci pro
jednotlivé případy. Jedná se především
o problémy strojů, které jsou důležité
z hlediska výroby. Ceny se pohybují
mezi 350–1 000 Kč/h.
Jednou za rok je třeba poslat vzorky
z velkých olejových nádrží na analýzu
do laboratoře. Cena za komplexní
analýzu vzorků se pohybuje kolem
1 200 Kč.
Jednou z důležitých povinností
diagnostika je účast na školeních
a konferencích, jejichž součástí jsou
i odborné konzultace a řešení různých
problémů jednotlivých výrobních
procesů. V tomto volném procesu
vzdělávání mohou diagnostici odborně
růst a tím i následně přinášet výrobním jednotkám a provozům ušetřené
finanční prostředky.
Dle IBM platí pro podnik, že deset
centů vložených do vzdělávání přinese
jeden dolar.
Diagnostika na dálku
Je na pováženou, zda zavedete
podnikovou diagnostiku nebo ji koupíte outsourcingově. V současnosti
se nabízí diagnostika na dálku. Místo
toho, aby specialisté externí firmy
jezdili na měření, instalují na vašem
zařízení měřicí systém snímačů
a přístrojů, které pomocí dálkového
přenosu dat provádějí diagnostiku
jednotlivých problémů. Další možností
PŘÍLOHA
je zapůjčení přenosného sběrače dat
a následný sběr diagnostických dat
vašimi údržbáři/provozními techniky.
Tyto naměřené hodnoty se přenesou
na server externí diagnostické firmy.
Vaši údržbáři/provozní technici mohou
nahlédnout do aktuálního stavu strojů
přes dálkovou linku. Výhodou této
diagnostiky na dálku je, že odpadnou veškeré náklady na investice,
nemusíte mít své odborníky a máte
přístup ke špičkovým expertním diagnostickým analýzám. Platíte měsíční
paušál (200–500 Kč/stroj). Některé
firmy chtějí zaplatit i cenu přístrojů.
Tento systém se velmi dobře uplatňuje
při zavádění diagnostiky ve výrobních
závodech, kde ještě není dostatečně
vyškolen personál odborné skupiny
diagnostiky.
Pokročilé vybavení diagnostických
skupin
Špičkovou diagnostickou skupinu
můžeme vybavit prostředky v hodnotě několika milionů Kč. Platí ale
pravidlo, že „není všechno zlato, co se
třpytí“. Někdy platíte jen za jméno.
Proto je třeba volit uváženě. Vedení
firmy bude velmi důkladně hlídat
návrat všech investic v podobě úspor.
Můžete koupit olejovou laboratoř
za několik milionů a návratnost
bude v nekonečnu. Možná je lepším
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
září 2012
• MD 15
řešením jed noduchá analyzační
sada a analýza v externí laboratoři
jen při problémech. Dávejte pozor
na analýzu zdarma od dodavatele
filtrace či olejů. Výsledek je velmi
často „potřebná filtrace nebo výměna
oleje“. Tyto organizace mají konflikt
zájmu. Prodávají filtrace a olej, ne
diagnostiku. Místo filtračního vozíku
za několik set tisíc korun skvěle
poslouží filtrační jednotka za desítky
tisíc. Výsledky budou stejné.
Termokamery za několik milionů
jsou skvělou investicí, ale potřebujete
využívat všechny jejich pokročilé
funkce? Není lepší vybavit každou
skupinu jednoduchou kamerou za pár
tisíc, avšak s návratností investice
za týdny?
Vibrodiag nostick ý systém
pro pokročilé se skládá z měřicího
přístroje a SW. Školení v rozsahu
několika týdnů a několikaletá praxe
jsou klíčovými předpoklady úspěšných diagnostických předpovědí.
Pro úspěšný projekt prediktivní
údržby je nutno do projektu zahrnout
co nejvíce strojů. Je otázkou, zda
koupit přístroj, který váží několik
kg (a budete ho denně mít na rukou
a tahat jej po strojích), anebo kompaktní sběrač měření, jenž se vejde
do kapsy a váží 200 g. Výdrž baterií je
klíčová. Nabíjet baterii dvakrát za den,
nebo bude lepší, když vydrží několik
dní? Uvědomte si, že výrobci udávají
výdrž nových baterií, která však
klesá rychle. Tyto vibrodiagnostické
systémy se dají pořídit od 100 000 Kč
do 1 000 000 Kč. Ne vždy nejdražší je
nejlepší. Požádejte několik nezávislých
expertů o zhodnocení.
Obrazovka přístroje by měla informovat o naměřeném stavu stroje a o změně
vzhledem k minulému měření. Barevné
MD 16 • září 2012
PŘÍLOHA
semafory a ikony poškozených částí
umožní okamžitý úsudek o stavu stroje
a poškozených komponentech. Naopak
komplikované grafy a černobílá obrazovka nemusejí o stavu stroje říct nic.
Dostatečná paměť v rozmezí desítek
GB by měla být samozřejmostí. Pro sběr
dat v provozu je důležitá jednoduchá
manipulace, automatické rozpoznání
měřicího místa RFID nebo čárovým
kódem, aby obsluha neudělala chybu
při měření. Velké displeje a možnost
analýzy signálu u stroje ocení pouze
specialisté. Možná vám to nahradí
pro tyto vzácné případy malý sběrač
a notebook.
Velmi důležitou otázkou je analogová elektronika – citlivost, šum
a rozlišení analog/digitálního převodníku. Používané snímače pro měření
vibrací jsou piezokeramické nebo
MEMS akcelerometry. V prediktivní
údržbě potřebujeme detekovat závady
spolehlivě a v raném stadiu, abychom
mohli připravit nápravná opatření
s dostatečným předstihem, jinak může
dojít k poškození, ba dokonce i k havárii stroje. MEMS akcelerometry mají
velký šum, a proto se nehodí pro diagnostiku ložiskových závad v raném
stadiu, jsou vhodné pouze na měření
vibrací. Obdobně 12bitové převodníky používané v levných systémech
nejsou schopny spolehlivě detekovat
poškození valivých ložisek v raném
stadiu. Systémy s odstupem signál/šum
120 dB a 24bitovými převodníky jsou
schopny detekovat poškození ve velmi
raném stadiu, umožňují jejich nápravu
nebo připraví opravu v dostatečném
předstihu.
Metody zpracování signálu jsou
velmi důležitým kritériem při výběru
diagnostického přístroje. Jak již bylo
řečeno, nedostatečné mazání je nejčastější příčinou poškození strojů. Přístroje
musejí vyhodnotit počátek přerušení
mazacího filmu, abychom mohli
zajistit nápravu nebo připravit opravu
v dostatečném předstihu. V tomto
stadiu stačí zlepšit mazání a stroj
může běžet i desítky let bez poruchy.
I počáteční závady ložisek lze vyhladit
použitím maziv s aditivy třetí generace.
Tyto problémy vyžadují měřicí přístroj
s nízkým šumem (odstupem signál/šum
120 dB) a se 24bitovými převodníky.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Pro komplexní diagnostiku stroje
je nutno změřit vibrace ve třech směrech, ultrazvuk a teplotu u každého
ložiska a provést přibližně 54 různých výpočtů a hodnocení. Velmi
důležité je analyzovat signál statistickými metodami v několika frekvenčních pásmech, a to Fourierovou
a Hilbertovou (obálkovou) analýzou,
abychom získali spolehlivé informace
o tom, která komponenta je poškozena,
jak vážné je poškození a jak dlouho
může stroj běžet. Tyto informace
poskytuje pouze několik analyzátorů
na trhu. Pro časovou náročnost musí
výpočty provádět DSP– digitální signální procesor – který není standardní,
pouze v některých přístrojích. Ostatní
jednoduše neměří důležité parametry
a poskytují velmi omezené informace
o stavu stroje.
Software pro archivaci a analýzu dat
je někdy značnou investicí. Ne vždy
je ovšem nutno jít do řešení typu
ORACLE, což je nesmírně drahé,
ale vystačíte si i s výrazně levnějším
řešením. Důležité je, aby byl software
jednoduše pochopitelný, obsahoval
strojové grafy a barevné semafory nejen
pro každého specialistu, ale i pro údržbáře a provozního technika. Jinak vašim
grafům nebude nikdo rozumět a výsledkem bude, jako kdybyste je chtěli přesvědčit o vaší pravdě v latině. Pro sdílení dat musí software fungovat v síti
LAN. Pro měření důležitých problémů
je dobré mít možnost měřit nepřetržitě
on-line ze zabudovaných systémů a také
je nutný dálkový přenos dat.
Pro analýzu dat a diagnostiku
je nezbytné mít možnost znázornit
jednotlivá stadia poškození na společném grafu, potažmo v tabulkách.
Důležitou částí systému je možnost
expertizy. Generátor zpráv – barevných
strojových grafů, trendů, tabulek – je
velmi důležitý. Klíčové je nejen sbírat
měření, ale také mít možnost přiřadit
ke strojům mazací a inspekční plány,
obchůzky a protokoly z oprav. Extrémně
důležitá je možnost propojení řízení
údržby s diagnostikou – automatické
generování požadavků na práci, přenos
inspekčních a mazacích obchůzek,
databáze, zprávy z oprav atd.
www.cmms.cz
Download

Stáhněte si č. 26 v PDF - Česká společnost pro údržbu