Produkt
Ø
Normy
W.Nr.
mm
Chemické složení,
mechanické vlastnosti
Použití
Dráty pro svařování slitin hliníku
CastoMag
45801
1,0
1,2
DIN 1732: SG - Al99,5Ti
AWS A5.10: ER1100
3.0805
0,1Ti - Al zbytek
Rm65 MPa, Rp0,2 20 MPa, A5 35 %
Pro svařování čistého hliníku a slitin AlMn a AlMnCu. Jemnozrnný svarový
kov díky přídavku Ti. Leštitelný do vysokého lesku, eloxovatelný.
CastoMag
45802
1,0
1,2
1,6
DIN 1732: SG - AlMg5
AWS A5.10: ER5356
3.3556
max 5Mg-max0,5Mn-max0,3Crmax0,15Ti-Al zbytek
Rm235 MPa, Rp0,2 110 MPa, A5 17 %
Pro svařování slitin AlMg, AlMgSi, AlZnMg. Jemnozrnný svar.kov díky
přídavku Ti. Prac. Teplota -196 až 100°C. Leštitelný, eloxovatelný. Odolný
povětrnostním vlivům, mořské vodě, zředěné kyselině dusičné a sodnému
louhu
CastoMag
45803
1,0
1,2
1,6
DIN 1732: SG - AlSi5
AWS A5.10: ER4043
3.2245
5Si - 0,1 Ti - Al zbytek
Rm180 MPa, Rp0,2 80 MPa, A5 15 %
Pro svařování čistého hliníku, slitin hliníku AlSi a AlSiMg a dalších slitin
hliníku do obsahu legur 2%. Korozní odolnost proti mořské vodě, , povětrnostním vlivům,leštitelný. Eloxování do tl. 10 μm jako dekorativní, silnější
vrstvy jsou díky obsahu Si šedé až černé.
CastoMag
45805
1,2
DIN 1732: SG-AlMg3
AWS A5.10: ~ER5554
3.3536
3Mg - 0,3 Mn - 0,2 Cr - max 0,15 Ti Al zbytek
Rm190 MPa, Rp0,2 80 MPa, A5 20 %
Pro slitiny AlMg1 - 3, AlMgSi, AlMg2 Mn apod. Dobrá odolnost povětrnostním vlivům. Leštitelný a eloxovatelný.
CastoMag
45806
1,0
1,2
DIN 1732: SG-AlMg4,5Mn
AWS A5.10: ER5183
3.3548
5Mg - 0,8 Mn - 0,1 Ti - Al zbytek
Rm275 MPa, Rp0,2 125 MPa, A5 17 %
Pro svařování slitin hliníku typu AlMgMn, pro spojování AlMgMn s AlMgSi, AlMg3 apod. Není náchylný k trhlinám za horka. Pracovní teplota od
-196 do 80 °C. Leštitelný, eloxovatelný. Odolný povětrnostním vlivům a
mořské vodě.
31Ni - 0,7Fe - 1Mn - 0,3 Ti - max
0,2Si - Cu zbytek
CastoMag
Přehled sortimentu plných drátů pro technologii MIG/MAG:
Slitiny mědi
CastoMag
45701
1,2
DIN 1733 : SG - CuNi 30 Fe
2.0837
Rm350 MPa, Rp0,2 180 MPa, A5 25 %
Žárupevný svarový kov s vysokou odolností proti erozi a kavitaci. Pro
teploty do 300 °C. Vysoká korozní odolnost proti vodě ( pitné,mořské,
splašky ), neoxidujícím kyselinám, páře do 250 °C, louhům. Pro navařování armatur, lodních šroubů, spoje s ocelí apod.
CastoMag
45703
1,0
1,2
DIN 1733 : SG - CuSn 6
DIN 8555 : MSG 30-100-CK
AWS A5.7: ~ERCuSn-A
2.1022
6,5Sn - Cu zbytek
Rm295 MPa, po vytvrení 590 MPa,
Rp0,2 185 MPa, po vytvrzení 510 MPa
A5 25 %, Tvrdost 95 / 150 HB
Homogenní svarový kov. Vytvrditelný tlakem nebo rázem. Nízký součinitel
tření kov - kov. Korozní odolnost proti vodě, mořské vodě, splaškům,
organickým kyselinám ( kyselina mravenčí, kyselina citronová ). Pro spojování Mědi, bronzi, mosazi, spojování Cu slitin s ocelí, litinou a Ni slitinami.
CastoMag
45704
1,2
DIN 1733 : SG - Cu Ag
AWS A5.7 : ERCu
2.1211
1 Ag - Cu zbytek
Rm200 MPa, po vytvrení 410 MPa,
Rp0,2 70 MPa, po vytvrzení 390 MPa
A5 30 %, Tvrdost 60 / 110 HB
Vysoká elektrická vodivost, tepelná vodivost.Možnost vytvrzení za studena. Pro spojování Cu, pro navařování na nelegovanou ocel. Nedoporučuje se pro svařování Cu s vice než 0,02% O2. Pro chemický, potravinářský,
textilní a elektrotechnický průmysl.
CastoMag
45706
0,8
1,0
1,2
DIN 1733 : SG - CuSi 3
AWS A5.7 : ERCuSi - A
2.1461
1 Mn - 3 Si - Cu zbytek
Rm350 MPa, Rp0,2 150 MPa, A5 40 %
AV 60 J, Tvrdost 80 HB
Pro svařování mědi, slitin CuZn a Cu Si. Pro MIG pájení pozinkovaných
ocelí. Pro navařování na nelegovanou ocel. Pro svařování výkovků z
mědi, pro svařování chladicích zařízení.
CastoMag
45707
0,8
1,0
1,2
DIN 1733 : SG—CuSi 2 Mn 1
Sn 0,2 - Mn 1,0 - Si 1,8 - Cu zbytek
Rm285 MPa, A5 45 %
Tvrdost 62 HB
Pro MIG pájení pozinkovaných plechů, pro spojování mědi, tombaků
CuZn5, CuZn10, CuZn15 a slitin CuMg, pro spojování ocelí. Přídavný
materiál také pro plasmové pájení pozinkovaných plechů.
CastoMag
45709
1,0
1,2
SG - CuSn
AWS A5.7: ER Cu
2.1006
0,3 Si - 0,3 Mn - 0,8 Sn - Cu zbytek
Rm220 MPa, A5 30 %
AV 75 J, Tvrdost 60 HB
Pro svařování mědi a pro navařování. Dobrá korozní odolnost proti solným
roztokům a mořské vodě. Nejiskřící.
CastoMag
45751
0,8
1,0
1,2
1,6
DIN 1733 : SG - CuAl8
AWS A5.7 : ERCuAl-A1
2.0921
8 Al - Cu zbytek
Rm390 MPa, Rp0,2 140 MPa, A5 45 %
Tvrdost 100 HB, po vytvrzení 140 HB
CastoMag
45752
1,2
1,6
DIN 1733: SG - CuAl8Ni6
DIN 8555: MSG31-GZ-250CKP
2.0923
9Al-5Ni-3,5Fe-1,5Mn-Cu zbytek
Tvrdost po navaření 210 HB
Pro svařování slitin CuAl, navařování na ocel, litinu, měď a slitiny mědi. Za
studena vytvrzuje tlakem nebo rázy. Korozní odolnost proti solným roztokům, odolnost proti tření kov-kov. Pro tažné nástroje na lisování nerezů,
protahovací nástroje. Vodítka, těsnící plochy, pánve ložisek
CastoMag
45756
1,2
1,6
DIN 1733: SG-CuMn13Al7
DIN 8555: MSG31-300-CKN
AWS A5.7: ERCuMnNiAl
2.1367
7,5Al-2,3Ni-12,5Mn-2,3Fe-Cu zbytek
Tvrdost po navaření 300 HB
Vícelátková bronz s vysokou tvrdostí. Nízký součinitel tření. Za studena
vytvrditelný. Odolný proti mořské vodě, proti okujení. Pro vodítka, šneková
kola, klikové mechanizmy, lisovací a ohýbací nástroje, zápustky, formy na
sklo.
CastoMag
45758
1,2
DIN 1733: SG-CuAl8Ni2
AWS A5.7: ~ERCuAl-A2
2.0922
8Al-2Ni-2Fe-2Mn-Cu Zbytek
Rm530 MPa, A5 30 %
AV 70 J,Tvrdost 140 HB
Nelegované a nízkolegované oceli
Vysocelegované nerezavějící oceli
Materiály odolné opotřebení plné dráty
Niklové slitiny pro svařování a navařování litiny
Niklové slitiny
Dráty pro svařování slitin hliníku
Svarový kov za studena vytvrditelný, s velkou houževnatostí a tažností,
bez trhlin. Pasivační povlak chrání před korozí solných roztoků, mořské
vody, octa a kyseliny sírové. Bez pórů. Pro svařování slitin CuAl a pro
korozivzdorné návary na oceli a litině. Také pro vodítka a kluzná uložení.
Pro svařování slitin CuAl a pro navařování na ocel, ocelolitinu , litinu a
měď. Pro třecí plochy ( vodítka, ložiska ), tažné nástroje pro CrNi ocel,
těsnící plochy armatur
Messer Eutectic Castolin spol. s r.o.
Trojská 80/122
182 00 Praha 8
www: castolin.cz
tel. 283 090 077
e-mail : [email protected]
fax 283 090 066
kontakty na obchodní zástupce najdete na webu
Slitiny mědi pro svařování a navařování
Produkt
Ø
Normy
W.Nr.
Chemické složení,
mechanické vlastnosti
mm
Použití
Produkt
Nelegované a nízkolegované oceli
CastoMag
45250
0,8
1,0
1,2
EN 440 - G4Si1
DIN 8559 : SG 3
AWS A5.18 ER70S-6
1.5130
CatoMag
45252
0,8
1,0
1,2
EN 12070: G CrMo 1Si
AWS A5.28 : ER80S-G
1.7339
0,1C-0,6Si-1Mn-1,2Cr-0,5Mo-Fe zb.
Rm 490 MPa, Rp0,2 315 MPa, A5 20 %
1,0
1,2
EN 12070: G CrMo 2Si
AWS A5.28: ER90S-G
CastoMag
45254
0,8
1,0
1,2
EN 440 : G464 MG 0
EN 12534 : ~Mn 3 Ni1Cu
AWS A5.18: ER80S-G
CastoMag
45255
0,8
1,0
1,2
EN 440 - G3Si1
DIN 8559 : SG 2
AWS A5.28 ER70S-6
1.5125
CastoMag
45257
1,0
1,2
EN 12534: G3CrNi1Mo
EN 440 - G3Ni1*
AWS A5.18– ER100S-1
1.8939
*
CastoMag
45273
1,0
1,2
EN 12070: G MoSi
EN 440: G2Mo
AWS A5.28 - ER80S-G
1.5424
1.7384
0,1C-0,6Si-0,9Mn-2,5Cr-1Mo-Fe zb.
Rm 550 MPa, Rp0,2 380 MPa, A5 22 %
0,08C-0,8Si-1,4Mn-0,8Ni-0,4Cu-Fe zb.
Rm 550 MPa, Rp0,2 450 MPa, A5 22 %
0,07C - 0,8Si - 1,5Mn - Fe zbytek
Rm 530 MPa, Rp0,2 385 MPa, A5 20 %
0,09C-0,5Si-1,62Mn-0,3Cr1,4Ni-0,27Mo-0,1V-Fe zbytek
Rm 790 MPa, Rp0,2 690 MPa, A5 16 %
0,1C-0,6Si-1,2Mn-0,5Mo-Fe zb.
Rm 560 MPa, Rp0,2 460 MPa, A5 18 %
Nízkolegovaný svařovací drát pro svařování ocelí—konstrukcí, tlakových nádob, potrubí a strojů. Vynikající vzhled housenky, oblouk bez
rozstřiku.
Pro svařování CrMo ocelí do teploty 570 °C. Nejnižší provozní teplota
–10 °C. Pro svařování kotlů a parovodů.
Pro svařování CrMo s vysokou pevností do teploty 600°C. Pro svařování CrMo ocelí - kotlů a potrubí. Svarový kov je možno zušlechtit a
nitridovat.
Pro svařování ocelí odolných atmosférické korozi typu Corten, Atmofix
a pod, např. S235JRW - S355J2G1W, 9CrNiCuP3-2-4.
Poměděný svařovací drát pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Pro teploty –30°C až 450 °C. Pro svařování konstrukcí,tlakových nádob, lodí a dopravních prostředků
Pro svařování vysokopevnostních ocelí a otěruvzdorných ocelí typu
N-A-XTRA, Dillidur, Brinar, Hardox
0,8
1,0
1,2
1,6
EN 12072: G 19 12 3 L Si
AWS A5.9: ER316LSi
DIN 8556: SGX2CrNiMo 19 12
1.4430
CastoMag
45503S
0,8
1,0
1,2
EN 12072: G 19 12 3 LSi
AWS A5.9: ER308LSi
DIN 8556: SGX2CrNi 19 9
1.4316
CastoMag
45505S
1,0
1,2
EN 12072: G22 9 3 NL
AWS A5.9 : ER2209
1.4462
*
0,03C-1,85Si-1,75Mn-19Cr-12,5Ni2,75Mo-Fe zbytek
Rm 560 MPa, Rp0,2 370 MPa, A5 37 %
1,0
1,2
EN 12072: G 29 9
AWS A5.9: ER312
1.4337
CastoMag
45513S
0,8
1,0
1,2
EN 12072: G 25 20 Mn
DIN 8556: SG X 12 CrNi 25 20
AWS A5.9: ER310(mod)
1.4842
CastoMag
45514
1,0
1,2
EN 12072: G 22 12 H
DIN 8556: SGX10CrNi 22 12
AWS A5.9: ~ER309Si
1.4829
CastoMag
45515
0,8
1,0
1,2
1,6
EN 12072: G 20 25 5 Cu L
DIN 8556: SGX2CrNiMoCu20 25
AWS A5.9: ER385
1.4519
1,0
1,2
EN 12072 : G23 12 L
DIN 8556: SGX2CrNi 24 12
AWS A5.9: ER309L
1.4332
CastoMag
45516S
Chemické složení,
mechanické vlastnosti
Použití
1,2
DIN 8555: MSG4-60-S
CastoMag
45351
0,8
1,0
1,2
1,6
DIN 8555: MSG6-60-GZT
CastoMag
45352
1,0
1,2
DIN 8555: MSG 2-350
1.8405
0,7C-0,5Si-2Mn-1Cr-Fe zb.
Po navaření 40 HRC
Žíhání na měkko 230 HV30
Kaleno v oleji 60 HRC
Navařovací drát s přechodovou a martenzitickou strukturou. Možnost
tepelného zpracování. Odolnost proti adheznímu ( kontaktnímu )
opotřebení. Vodící kola, nákolky, vodítka, spojky, lisovací nářadí
CastoMag
45353
1,2
DIN 8555: MSG 6-45-RZ
DIN 8556: SGX20CrMo 17 1
AWS A5.9—ER430*
1.4115
0,2C-0,5Si-1Mn-17Cr-1Mo0,5Ni-Fe zbytek
Tvrdost 45 HRC
[MPa] Rp0,2 490, Rm 690 MPa
Tažnost A5 15 %
Martenzitický svar.kov, odolný teplotě do 900°C. Odolává popuštění do
550 °C. Proti abrazi,kavitaci, adhezi a kombinaci opotřebení. Dobrá korozní odolnost proti solným roztokům a mořské vodě. Korozivzdorné
a otěruvzdorné návary v chemickém průmyslu, díly pracující v syrovátce,
formy v gumárenství, plastech, sklářství.
CastoMag
45355
1,2
DIN 8555:
~ MSG X 2 NiCoMoTi 18 12 4
1.6356
max.0,03C-18 Ni-12Co-4Mo
–1,8Ti-Fe zbytek
34 HRC / po 480°C-4h
51HRC, s nitridací 61 HRC
Návar typu maraging - pro třískově obrobitelné návary, vytvrzuje výdrží na
teplotě. Pro navařování forem pro tlakové lití hliníku, navařování střižných
hran, lisovacích nástrojů. Návar je možno nitridovat.
Austenitický svarový kov s nízkým obsahem uhlíku, cca 10 δferitu.
Odolnost proti mezikrystalické korozi do 400°C, odolnost proti okujení
do 800°C. Nejnižší prac. teplota –196°C. Leštitelný do vysokého lesku.
0,02C-0,85Si-1,3Mn-19,5Cr-9,7NiFe zbytek
Rm 600 MPa, Rp0,2 360 MPa, A5 40 %
Austenitický svarový kov s minimem δ-feritu. Odolný proti mezikrystalické korozi do 350 °C, odolnost proti okujení do 800 °C. Nejnižší pracovní
teplota –269°C. Vysoká leštitelnost.
0,02C-0,4Si-1,6Mn-23Cr-8,2Ni-3,2Mo0,15N-Fe zbytek
Pro svařování korozivzdorných duplexních ocelí.
01C-0,4Si-1,8Mn-30Cr-9,2Ni– Fe zb.
1.4718
0,4C-3Si-0,5Mn-9Cr-Fe
zbytek
60 HRC
61 HRC po kalení
Svařovací drát na bázi nástrojové ocele, se zvýšenou houževnatostí. Pro
navařování nástrojů a pro výrobu nástrojů navařováním na nelegovanou
nebo nízkolegovanou ocel. Předehřev 400 - 450 °C.
Navařovací drát proti otěru, žárupevný do 800°C. Dobrá odolnost proti
rázům, tlaku, valivému opotřebení. Jedná se o chromovou ocel. Pro
navařování tažných a transportních válečků, střihacích a ohýbacích nástrojů, drtičů kamene, sekáčů apod.
CastoMag
45640
1,0
1,2
DIN 8573: MSG NiFe-1
DIN 1736: ~SG-NiFe 40
CastoMag
45640Ti
1,0
1,2
DIN EN ISO : S C NiFe-2
DIN 8573 :
MSG NiFe-2
DIN 1736 :
~SG-NiFe 40
CastoMag
45656
1,0
1,2
DIN EN ISO 1071: S C Ni-CI
DIN 1736: SG - NiTi-4
2.4560
Max 0,1C-0,6Mn-57Ni-Fe
Rp0,2 290 MPa, Rm 500 MPa
A5 25%, Tvrdost 175 HB
Pro svařování a navařování šedé litiny za studena, pro austenitické litiny,
bílou a černou temperovanou litinu a pro spojování s ocelí nebo s ocelolitinou. Pro opravy armatur, lisovacích nástrojů, odlitků z GGG
Rp0,2 290 MPa, Rm 500 MPa
A5 25%, Tvrdost 175 HB
Nerez. svar. kov se zvýšeným obsahem Mn a Ti minimalizuje trhliny a
póry ve svaru. Pro svařování a navařování šedé litiny za studena, pro
austenitické litiny, bílou a černou temp. litinu a pro spojování s ocelí nebo
s ocelolitinou. Pro opravy armatur, lisovacích nástrojů, odlitků z GGG
2.4155
3 Ti - Ni zbytek
Rp0,2 200 MPa, Rm 410 MPa
A5 25%, Tvrdost 130 HB
Plně austenitický svarový kov. Odolnost proti NaOH, amoniaku a organickým solím. Pro svařování Ni slitin, spojování s neleg. a nízkoleg. ocelemi,
polštářování a pro svařování litin za studena.
Niklové slitiny
Rm 720 MPa, Rp0,2 510 MPa, A5 25 %
Navařování, svařování a polštářování obtížně svařitelných ocelí, černobílé spoje. Svarový kov je korozivzdorný, odolává rázům a kavitaci.
Odolnost proti okujení do teploty 1150°C.
0,12C-0,8Si-3,0Mn-26Cr-20,8Ni– Fe
zbytek
Rm 580 MPa, Rp0,2 380 MPa A5 42 %
Plně austenitický svarový kov odolný okujení do teploty 1200 °C, pro
svařování austenitických ocelí typu CrNi 25-20, pro svařování ocelí,
navařování těsnících ploch pro vysoké teploty.
0,1C-0,9Si-1,6Mn-22Cr-11,2Ni-Fe
zbytek
Rm 640 MPa, Rp0,2 420 MPa A5 30 %
Austenitický svarový kov s obsahem δ-Feritu. Odolný proti okujení do
950°C. Pro svařování žáruvzdorných nerez ocelí. Svarový kov není
náchylný k trhlinám za tepla.
0,015C-0,3Si-1,7Mn-19,5Cr-25,5Ni4,6Mo-1,6Cu-0,12N-Fe zbytek
Rm 640 MPa, Rp0,2 420 MPa A5 30 %
Pro vysoce korozivzdorné CrNiMo ocele. Plně austenitický svarový kov
odolný proti korozi a okujení do teploty 1000°C na vzduchu.
0,02C-0,5Si-1,8Mn-24Cr-13,5Ni-0,2Co
-Fe zbytek
Pro spoje nerez ocelí s nelegovanými ( černo-bílé spoje ) Austenitický
svarový kov s 15% δ-feritu. Odolný mezikrystalické korozi do 400°C,
okujení do 1050°C. Nejnižší prac. teplota –80°C, pro černo-bílé spoje
nejvyšší prac. teplota 300°C.
Rm 600 MPa, Rp0,2 400 MPa A5 40 %
1C-max0,45Si-max0,4Mn4Cr-9Mo-1,8W-2V-Fe zbytek
63 HRC / 65 HRC
Niklové slitiny pro svařování a navařování litin
Rm 750 MPa, Rp0,2 600 MPa, A5 24 %
CastoMag
45507S
W.Nr.
CastoMag
45303
Pro Mo legované, žárupevné materiály. Pracovní teplota do 550°C,
materiál je odolný proti stárnutí. Pro svařování kotlů, potrubí, výměníků,
ventilátorů a dalších konstrukcí.
Vysocelegované nerezavějící oceli
CastoMag
45500S
Normy
Materiály odolné opotřebení — plné dráty
0,1C-1Si-1,7Mn-Fe zbytek
Rm 570 MPa, Rp0,2 420 MPa, A5 19 %
CastoMag
45253
Ø
mm
CastoMag
45612
1,0
1,2
DIN 1736: SG - NiCr 20 Nb
AWS A5.14: ERNiCr-3
SFA 5.14: ERNiCr-3
2.4806
0,03C-0,3Si-2,8Mn-2Fe19,5Cr-2,5Nb-Ni zbytek
Rp0,2 360 MPa, Rm 600 MPa
A5 25%, Av 80 J, -196°C 60 J
Pro spojování slitin NiCr15Fe, pro spoje s nerez ocelemi, nízkolegovanými
ocelemi. Odolný okujení do 1000°C, do 850°C, pro použití od –196°C.
Korozní odolnost proti suchému chloru, chloridům,mastným kyselinám,
kyselině fosforečné, sodnému louhu.
CastoMag
45651
1,2
DIN 8555: MSG 23-250RTZ
DIN1736:
~SG-NiCr20Co14MoTi
~
2.4654
0,03C-0,3Si-0,3Mn-max.2Fe
-20Cr-4,5Mo-14Co-1,5Al-3Ti
-Ni zbytek
Tvrdost [HB]245, až 375
Svarový kov na bázi Ni, odolný vysokoteplotní korozi do 1000°C. Žárupevný do 900 °C. Vytvrditelný umělým stárnutím. Pro výrobu nářadí pracujícího za tepla navařováním na nízkolegovanou ocel.
Vytvrzení 840°C/4h/vzduch nebo 760°C/16h/vzduch
CastoMag
45653
1,2
DIN 1736: SG-NiMo16CrTi
AWS A5.14 : ERNiCrMo-7
SFA 5.14 : ERNiCrMo-7
2.4611
0,01C-0,08-0,5Mn-3Fe16Mo
-16Cr-0,7Ti2Co-Ni zbytek
Rp0,2 300 MPa, Rm 650 MPa
A5 25%, Av 80 J, -196°C 60 J
Žárupevný svarový kov odolný mezikrystalické korozi, chloridům,železitým
a měděným solím,kyselině sírové,chlorovému vápnu,octu,mléku a kyselině citrónové,mastným kyselinám a sodnému louhu. Odolný okujení do
1000 1C. Pro svařování NiMo16CrTi, spoje s ocelí a polštářování.
CastoMag
45654
1,0
1,2
DIN 1736: SG-NiCr21Mo9Nb
AWS A5.14: ERNiCrMo-3
SFA 5.14 : ERNiCrMo-3
2.4831 0,03C-0,25Si-0,2Mn-22Cr9Mo1,5Fe-3,6Nb.Ni zbytek
Rp0,2 420 MPa, Rm 700 MPa
A5 25%, Av 96 J, -196°C 60 J
Austenitický svarový kov, pro použití od –196°C, odolný okujení do 1100°
C, pro atmosféru se sírou do 500°C. Korozní odolnost proti Cl mediím,
sirným solím, ledku, kyselině fosforečné a fluorovodíkové. Pro svařování
CrNiMo ocelí, NiMo slitin, REA slitin a spojování s nelegovanými a nízkolegovanými ocelemi.
CastoMag
45655
1,2
DIN 1736: SG-NiMo16cr16W
AWS A5.14: ERNiCrMo-4
SFA 5.14: ERNiCrMo-4
2.4886
0,01C-0,08Si-1Mn-16Cr16Mo-5,5Fe-3,7W-0,2V2,5Co-Ni zbytek
Rp0,2 400 MPa, Rm 700 MPa
A5 25%, Av 96 J
Drát pro svařování niklových slitin a pro černo-bílé spoje. Odolnost proti
okujení do 1100°C, korozní odolnost v oxidačních a redukčních médiích,
také proti korozi pod napětím. Pro spojování NiMo slitin, také pro spoje s
nelegovaným, nízkolegovanými a vysokolegovanými ocelemi.
CastoMag
45552S
0,8
1,0
1,2
EN12072 : G 19 9 NbSi
DIN 8556: SGX5CrNiNb 19 9
AWS A5.9: ER347Si
1.4551
0,05C-0,8Si-1,6Mn-19,5Cr-9,8Ni0,7Nb-Fe zbytek
Rm 650 MPa, Rp0,2 430 MPa A5 44 %
Niobem stabilizovaný svarový kov s minimem δ-feritu. Pro spojování
nestabilizovaných nerez ocelí se stabilizovanými. Odolnost proti
mezikrystalické korozi do 400°C, odolnost okujení do 800°C. Použití
od -196 °C.
CastoMag
45553S
0,8
1,0
1,2
EN 12072 : G 19 12 3 NbSi
DIN 8556: SGX5CrNiMoNb19 12
AWS A5.9: ER318Si
1.4576
0,035C-0,8Si-1,6Mn-19,5Cr-11,5Ni2,8Mo-0,7Nb-Fe zbytek
Rm 670 MPa, Rp0,2 490 MPa A5 33 %
Niobem stabilizovaný svarový kov s 10% δ-feritu. Pro spojování stabilizovaných ocelí s nestabilizovanými. Odolnost proti mezikrystalické
korozi do 400°C, okujení do 800°C. Min. prac. teplota –120°C
CastoMag
45656
1,0
1,2
DIN 1736: SG-NiTi-4
AWS A5.14: ERNi-1
2.4155
3 Ti - Ni zbytek
Rp0,2 200 MPa, Rm 410 MPa
A5 25%, Tvrdost 130 HB
Plně austenitický svarový kov. Odolnost proti NaOH, amoniaku a organickým solím. Pro svařování Ni slitin, spojování s neleg. a nízkoleg. ocelemi,
polštářování a pro svařování litin za studena.
CastoMag
45554S
0,8
1,0
1,2
1,6
EN12072: G 18 8 Mn
DIN 8556: SGX15CrNiMn 18 8
DIN 8555: WSG8-200-KNPRZ
AWS A5.9: ~ER307Si
1.4370
0,08C-0,8Si-7Mn-19Cr-8,5NiFe zbytek
Rm 920 MPa, Rp0,2 420 MPa A5 40 %
Plně austenitický nemagnetický svarový kov, odolný termošokům. Pro
spojování nerez ocelí s nelegovanými a pro polštářování a navařování.
Odolnost proti okujení do 850°C, korozi do 300°C, použití od –110°C.
Materiál je za studena vytvrditelný.
CastoMag
45660
1,0
1,2
DIN 1736 : SG-NiCu30MnTi
AWS A5.14 : ERNiCu-7
SFA 5.14: ERNiCu-7
2.4377
0,1C-1Si-3,5Mn-31Cu-2,5Ti1,5Fe-1Al-Ni zbytek
Rp0,2 200 MPa, Rm 400 MPa
A5 25%, Av 88 J
Pro svařování niklu, mědi a oceli. Svarový kov je odolný kavitaci a tření
kov-kov v suchém i mazaném stavu. Prac. teplota od –10 °C do 400 °C.
Dobrá korozní odolnost proti vodě, solím, minerálním a organickým kyselinám, alkáliím, suchým plynům jako amoniak, chlór, fluorovodík, vodík,
pára. Pro spojování NiCu30 Fe, spoje s ocelí.
Download

CastoMag