Odsávacie hadice Typ DX
Odsávacie hadice Typ DX
Konštrukcia:
vinutá kovová hadica
s mnohouholníkovým prierezom a hákovým profilom.
Typ DX 300 S
z oceľovej pozinkovanej
pásky, bez tesnenia, použitie
do teploty 400 oC.
Typ DX 310 S
z oceľovej pozinkovanej
pásky, gumové tesnenie,
použitie do 60 oC.
Typ DX 360 S
z oceľovej pozinkovanej
pásky, tesnenie špeciálnym
bezazbestovým vláknom,
použitie do 400 oC.
Vlastnosti:
dobre ohybné, nepretáčavé
(mnohouhlníkový prierez),
teplotne odolné do 400 oC,
jednoduchá montáž, nízka
hmotnosť, rozmerový rad od
DN 20 do DN 180.
Použitie:
odsávacie, výfukové
a transportné hadice pre teplý
a studený vzduch, prach,
spaliny, dym, kovové
a drevené piliny, textilný
odpad, obilie, umelé hmoty –
granuláty, atď.
Oblasti použitia:
kúrenie, klimatizácia, vzduchotechnika, drevospracovanie, kovoobrábanie, textilný
priemysel, automobilový
priemysel, zlievárne, stavebníctvo, chemický priemysel,
oceliarne, autoopravovne.
Meranie dĺžky:
Odsávacie hadice typu DX sa
merajú v natiahnutom stave.
Miera stlačiteľnosti je pre
hadice bez tesnenia
40 – 45 %, a pre tesnené
hadice 20 – 25 %. Montážna
dĺžka by mala zodpovedať
strednej dĺžke hadice.
Výrobné dĺžky:
do 11 m s toleranciou ±2%.
Upozornenie:
Hadice typ DX nie sú tesné
a môžu sa pri nich vyskytnúť
straty vznikajúce netesnosťou.
d1
vonkajší
d2
bez
tesnenia
s tesnením
min.
polomer
ohybu
min.
polomer
ohybu
DX 300 S
bez
tesnenia
DX 310 S
s gumovým
tesnením
DX 360 S
s bezazbestovým
tesnením
hmotnosť v napnutom stave (odchýlka 10 %)
DN
vnútorný
mm
mm
mm
mm
mm
kg/m
kg/m
kg/m
30
40
50
60
65
70
75
80
90
100
110
120
125
140
150
160
180
30 ± 0,4
40 ± 0,4
50 ± 0,5
60 ± 0,5
65 ± 0,6
70 ± 0,6
75 ± 0,6
80 ± 0,8
90 ± 0,8
100 ± 0,8
110 ± 0,8
120 ± 0,8
125 ± 0,8
140 ± 1,0
150 ± 1,0
160 ± 1,0
180 ± 1,0
34,0 ± 0,6
44,5 ± 0,5
54,5 ± 0,6
65,5 ± 0,8
70,5 ± 1,0
75,5 ± 1,0
80,5 ± 1,0
85,5 ± 1,2
97,0 ± 1,2
107,0 ± 1,2
117,0 ± 1,2
127,0 ± 1,2
132,0 ± 1,2
148,5 ± 1,5
158,5 ± 1,5
168,5 ± 1,5
189,0 ± 1,5
85
110
120
160
170
180
190
200
240
265
290
310
325
335
360
380
430
130
155
180
215
230
240
255
270
280
300
330
380
400
430
460
490
545
0,35
0,46
0,57
0,74
0,80
0,86
0,92
0,98
1,45
1,60
1,76
1,91
1,99
2,37
2,54
2,70
3,03
0,47
0,61
0,76
1,02
1,10
1,18
1,26
1,35
1,89
2,09
2,29
2,49
2,59
3,35
3,58
3,81
4,28
0,51
0,68
0,84
1,01
1,09
1,17
1,25
1,34
1,85
2,04
2,24
2,44
2,54
3,13
3,35
3,57
4,01
V objednávke prosíme uviesť: typ, priemer a dĺžku
ODH−DX/2008−august–XI./1000 ks
Witzenmann Slovakia, s. r. o.
Továrenská 1
976 31 Vlkanová, Slovakia
Tel.: +421 − (0)48 − 471 10 00
Fax: +421 − (0)48 − 471 10 23
Divízia D1: +421 − (0)48 − 471 10 01
E−mail: [email protected]
www.witzenmann.sk
Download

- Witzenmann Slovakia