Operatívny leasing
Daňovo efektívne
nízkorizikové financovanie s
maximálnou flexibilitou
Operatívny leasing je jednoduchý model, ktorý Vám dovolí
naplno využiť nákladné vozidlo alebo stroj bez starostí z
úplného vlastníctva.
Volvo Financial Services kúpi nákladné vozidlo alebo stroj od
dealera Volvo a dá Vám ho do prenájmu. Na konci doby trvania
zmluvy si môžete zvoliť , či nám Vaše Volvo vrátite, odkúpite za
vopred dohodnutú cenu alebo predĺžite nájom.
Nie sú žiadne požiadavky na veľké počiatočné náklady. Bez
nákladného vozidla alebo stroja vo Vašej súvahe nie je žiadne
riziko likvidácie či odpisovania.
Dodatočné služby (ako poistnie, cestná daň, opravy a údržba) sú
obsiahnuté v zmluve, čo Vám ponúka zachovať si kľud na duši.
• Nízke fixné mesačné nájomné
• Zníženie kapitálových výdajov
• Dodatočné služby môžu byť
obsiahnuté v zmluve
• Žiadne riziko likvidácie alebo
odpisov
• Flexibilita na konci doby trvania
zmluvy: vrátenie vozidla alebo
stroja, jeho odkup, jeho predaj (a
výhoda z čistého výnosu z predaja)
alebo predĺženie doby nájmu.
Naše hlboké znalosti všetkých Volvo produktov a služieb
nám umožňujú pracovať so všetkými našimi dealermi a nájsť
kompletné transportné riešenie, ktoré znamená skutočný
rozdiel v každom podnikaní – ušiť na mieru flexibilné
finančné riešenie, ktoré je to pravé pre Vaše podnikanie,
preto kontaktujte Vášho dealera Volvo ešte dnes.
Dôležitá súčasť Vášho podnikania
www.vfsco.sk
Download

operatívny leasing - Volvo Financial Services