Schodišťový spínač CRM-4
Ovládanie pri napájacom napätí AC 230V. Funkcia oneskorený návrat reagujúci na zopnutie ovládacieho
tlačidla. Ochrana proti zablokovaniu (napr. zápalkou).
Časový rozsah: 0,5 – 10 min. Prevádzkový prepínač:
AUTO – normálna funkcia podľa nastaveného času
OFF – trvalo vypnutý (napr. pri výmene žiaroviek)
ON – trvalo zapnutý (napr. pri servise)
Nastavenie času sa uskutočňuje potenciometrom. Výstupný kontakt relé 16A umožňujúci pripojenie záťaže
až do 4000 VA / AC1. Možnosť pripojenia tlačidiel vybavených tlejivkami.
Technické údaje
Funkcia
Napájanie
Napájacie napätie
Príkon
Tolerancia napájacieho napätia
Indikácia napájania
Časový rozsah
Nastavenie času
Časová odchýlka
Presnosť opakovania
Teplotný súčiniteľ
Výstup
Počet kontaktov
Menovitý prúd
Spínaný výkon
Maximálny prúd
Spínané napätie
Min. spínaný výkon DC
Indikácia výstupu
Mechanická životnosť
Elektrická životnosť
Ovládanie
Ovládacie napätie
Príkon ovládacieho vstupu
Pripojenie záťaže medzi S-A2
Pripojenie tlejiviek
Ovládacie svorky
Dĺžka ovládacieho impulzu
Doba obnovenia
Pracovná teplota
Skladovacia teplota
Elektrická pevnosť
Pracovná poloha
Upevnenie
Krytie
Kategória prepätia
Stupeň znečistenia
Prierez pripojovacích vodičov
Rozmer
Hmotnosť
Súvisiace normy
oneskorený návrat po zopnutí impulzu
A1 - A2
AC 230 V / 50 60 Hz
AC max. 12 VA / 1,8 W
-15 %; +10 %
zelená LED
0,5 - 10 min
potenciometrom
10 % pri mechanickom nastavení
5 % - stabilita nastavenej hodnoty
0,05 %/°C, vzťažná hodnota = 20°C
Objednávacie číslo
CRM4000
1 x prepínací
16A/AC1
4000 VA/AC1, 384 W/DC
30 A/ <3 s
250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
Červená LED
3 x 107
0,7 x 105
AC 230 V
AC 0,53 VA
áno
áno, max. počet 20 ks po 1 mA
A1 - S
min. 25 ms / max. neobmedzená
max. 150 ms
-20 ... +55°C
-30 ... +70°C
2,5 kV
ľubovoľná
DIN lišta EN 60715
IP40 z čelného panelu
III.
2
2,5 mm2
90 x 17,6 x 65 mm
53 g
EN 61812-1, EN 50081, EN 61010-1
A 57
Schodišťový spínač CRM-4
Popis prístroja
A1 S A2
Svorky napájacieho napätia.
Ovládací kontakt.
Nastavenie funkcií.
Indikácia zopnutia
výstupu.
Indikácia
napájacieho
napätia.
Nastavenie času.
15 16 18
Funkčný diagram
Rozmerový náčrt
A 58
Výstupné kontakty.
Schodišťový spínač CRM-4
Schéma zapojenia
Možnosť zapojenia záťaže medzi svorky S-A2
(napr. stýkač, relé, signálky)
Zapojenie do obvodu
Príklady použitia
- slúži pre viacmiestne ovládanie
na schodišti, chodbách ...
- jednoduché nastavenie s možnosťou
trvalého zopnutia/vypnutia pomocou
prepínača na čelnej strane panelu prístroja
A 59
Download

Schodišťový spínač CRM-4