ČISTÍCÍ GRANULÁTY | ČIŠTĚNÍ | MAZÁNÍ | ANTIKOROZNÍ OCHRANA | SEPARACE
Lusin® profesionální výrobky
pro údržbu vstřikovacích forem
www.chemtrend.com
Čištění
Antikorozní ochrana
Mazání
®
Lusin Clean L 21
Lusin® Clean L 21 je speciálně určen pro rychlé
odstranění houževnatých pryskyřic a rozpouštění
polymerních usazenin např. PC, PA, ABS, PMMA,
POM atd. z kovových ploch forem.
Lusin® Protect G 31
Lusin® Protect G 31 je používán jako antikorozní
prostředek v odvětví termoplastů k ochraně
kovových povrchů forem. Může být rovněž použit
v dalších průmyslových odvětvích, kde musí být
chráněny kovové plochy proti korozi. Díky aktivním
složkám na voskovém základu nabízí Lusin® Protect
G 31 excelentní dlouhodobou ochranu a vynikající
manipulační vlastnosti. Lusin® Protect G 31
obsahuje UV-sensitivní pigmenty, které vytváří
ochranný film viditelný pod ultrafialovým světlem.
Pracovníci v nástrojárnách a seřizovači ví, že vše je o vysoké
kvalitě dílů při velkých objemech produkce. Chem-Trend umí
odpovědět těmto potřebám v každém kroku procesu pomocí
produktů značky Lusin®, které nejenže odformovávají díly,
ale chrání formu před korozí a vlhkostí a umožňují rychlý
rozjezd výroby.
Všechny čistící prostředky Lusin®, antikorozní prostředky a maziva jsou speciálně určeny pro následující procesy v oblasti výroby termoplastů:
• vstřikování
• vyfukování
• extruze (fólií)
• extruze (profilů)
• kompounding
Čistěte vaším způsobem pro lepší efektivnost.
Lusin® čistící prostředky odstraňují zbytky plastů z forem
a nástrojů, včetně zbytků způsobených zatržením. Zrychlují
výrobní procesy, nenarušují rozměrovou přesnost a povrchovou strukturu výlisků a jsou šetrné vůči povrchovým úpravám
vnitřních tvarových části nástrojů.
Antikorozní ochrana nástrojů je důležitá.
Lusin® Lub PZO 152
Lusin® Lub PZO 152 je bezbarvá mazací a montážní
pasta odolná vůči vysokým tlakům a chrání před
korozí. Lusin® Lub PZO 152 dosahuje maximálního
mazacího účinku při teplotách do 150 °C.
Lusin® Lub PZO 152 zabraňuje stick-slip efektu,
odolává horké vodě, párám, alkalickým a kyselým
prostředkům. Navíc se snadno roztírá a má dlouhodobý efekt. Sprejová verze obsahuje ekologický
hnací plyn.
www.chemtrend.com
Zajištění toho, aby nástroje a formy byly vždy připraveny
k nasazení do výroby, o to se stará kompletní řada antikorozních prostředků s dlouhodobou ochranou. Lusin® antikorozní
prostředky udržují vaše nástroje a formy v provozním stavu
a poskytují nástrojům, formám a dílům dlouhodobou ochranu proti korozi, vlhkosti a nečistotám.
Mazání vašich forem s důvěrou.
Maziva Lusin® zabraňují zadření pohyblivých částí nástrojů.
Nevytahují se do dělící roviny a nešpiní výlisky. Umožňují
dlouhé pracovní cykly bez domazávání.
Budování pozice firmy
Již 50 let je na trhu budována pozice firmy
Chem-Trend na základě poskytování hodnoty
a služeb. Naše produkty a lidé dokazují, že pouze
nepomáhají našim zákazníkům vyrábět kvalitnější
díly, ale mnohem více.
Chem-Trend má jedinečné zaměření na vývoj
a výrobu inovativních chemických specialit
pro použití v odvětví termoplastů, tlakovém lití,
polyuretanech, rotačním tváření, pneumatikách,
kompozitech a standardní pryži. Zaměřením
se přímo na zákaznický proces Chem-Trend aplikuje své znalosti a zkušenosti z vývoje tak, aby
poskytoval zákazníkovi řešení problémů
a vylepšení produktivity. Základem obchodu jsou
standardní průmyslové separační prostředky,
maziva na formy, laky na pneumatiky a čistící
granuláty vyvinuté k maximalizaci produktivity
při výrobě vysoce kvalitních finálních dílů.
Avšak spolupráce s oddělením termoplastů firmy
Chem-Trend jde mnohem dále, než jen dodávat
produkty.
Chem-Trend se zavazuje poskytovat prvotřídní
značku Lusin® - čistící granuláty, separační
prostředky na formy a produkty údržby forem
do celosvětového plastikářského průmyslu.
Naše výrobní zařízení pokrývají celý svět,
prodejní a poradenské kanceláře se nachází
v sedmnácti zemích a globální distribuční síť
nabízí naše produkty a služby ke splnění potřeb
termoplastického průmyslu, tak jako i jedinečných potřeb našich zákazníků a jejich procesů.
(continued on reverse side)
noitatuper a gnidliuB
Chem-Trend, termoplastické technické centrum,
které je situováno v Maisach v Německu,
s dalšími vývojovými laboratořemi v Severní
a Jižní Americe, je dalším dobrým příkladem
úrovně závazků, které Chem-Trend má
v poskytování vyšší hodnoty našim zákazníkům.
Specializovaní průmysloví chemici a technici
z různých částí světa pracují společně v našem
celosvětovém termoplastickém centru, aby
vyvinuli a vylepšili pokročilé technologické procesy. Testovací zařízení firmy Chem-Trend nám
umožňuje simulovat výrobní prostředí pro vývoj
a testování kvality předtím, než výrobky dorazí
k zákazníkovi. Toto je investice, kterou jsme
provedli proto, aby naši zákazníci věděli,
že pokud si vyberou Lusin®, tak mají produkt,
který skutečně byl vyzkoušen po celém světě
a je připraven pro ně pracovat.
Naši profesionální prodejci jsou v přední linii,
předkládají našemu vývojovému týmu výzvy
z termoplastického odvětví, kterým čelí naši
zákazníci ze všech částí světa. Procesní experti
a naši profesionální prodejci spolupracují
s našimi technickými experty na vývoji technologií produktů, které splňují specifické požadavky
zákazníka. To zajišťuje zákaznickou spokojenost
zaměřením se na produktivitu a výkon našich
produktů v podpoře výrobních procesů našich
zákazníků. Toto je přístup, který nás řadí
do popředí průmyslu, a jedna z věcí, která
je poskytována našim zákazníkům s naším
nejlepším servisem a dostupnou podporou
v současném průmyslu. Jako další podporu
našim zákazníkům rozvíjíme hlubší vztahy, naši
profesionálové jsou připraveni konzultovat
s našimi zákazníky tak, aby maximalizovali
produktivitu a výkon našich produktů a procesy
našich zákazníků.
To vše dohromady – to je kvalita.
To je hodnota firmy Chem-Trend.
®
Lusin Clean L 21
sprej / volné balení
a)
Lusin® Clean L 101F
sprej / volné balení
b)
®
Lusin Clean L 11
sprej / volné balení
Lusin® Clean L 51
sprej
®
sprej
®
Lusin Clean W 81
volné balení
Lusin® Clean W 101
volné balení
Lusin® Protect G 11/G 12*
sprej / volné balení
Lusin Clean L 52 F
®
Lusin Protect O 45 F
sprej / volné balení
Lusin® Protect G 31/G 32*
sprej / volné balení
®
sprej / volné balení
®
Lusin Lub UH1 96-402
sprej / dóza
Lusin® Lub PZO 152
sprej / dóza
Lusin® Lub PM 1001
sprej / dóza
Lusin Protect O 41
®
sprej
®
sprej
®
volné balení
Lusin Cable spray
Lusin Lub OY 181
Lusin Lub O 32 F
a)
*červená
K1 b) K1, K3 c) H1
Velmi doporučeno
Doporučeno
Možnost kontroly UV lampou
Vytěsňuje vodu
Vysoko teplotní mazivo (≥ 270 °C)
Mazání vyhazovacích kolíků
Dlouhodobá účinnost
Antikorozní ochrana
Odrezovač
Balení
Odmašťovač
Produkt
Čistič forem
ČISTICÍ PROSTŘEDKY
ANTIKOROZNÍ PROSTŘEDKY
MAZIVA
2002/72/EG registrováno
Schváleno pro potravinářství
Lusin
Nehořlavý aerosol
®
Ultrazvukové čištění
Lusin® cleaning agents ensure reusability of valuable dies and molds.
b)
c)
c)
c)
Vhodné
Antikorozní prostředek
Antikorozní prostředky jsou používány k ochraně kovových povrchů vůči účinkům vody, kyslíku nebo jiným korozivním vlivům, které jsou běžně známy jako rez.
Koroze nejenže ničí kovové povrchy, ale i oslabuje a v konečném důsledku ničí jejich vlastnosti.
Antikorozní prostředky jsou v současné době na olejové nebo voskové bázi, které jsou kombinovány s vysoce aktivními antikorozními inhibitory.
Čistič forem a odmašťovač
Čističe forem jsou převážně organické kapaliny, které jsou určeny k odstranění zbytků polymerních úsad, barev a aditiv z forem nebo jiných kovových povrchů.
Obvykle jsou čističe forem implementovány do procesu preventivního čištění.
Odmašťovače jsou aplikovány k odstranění kontaminace (např. vosky, oleje, tuky) z kovu, skla nebo plastových povrchů, aniž by je narušily nebo naleptaly.
www.chemtrend.com
Separační prostředky
Inovativní separační prostředky pro průmysl
Vysoce kvalitní separační prostředky
pro moderní vstřikování.
Lusin® Alro OL 151
Lusin® Alro OL 151 je bezsilikonový univerzální
separační prostředek pro všechny termoplasty kromě
polykarbonátů a ABS, pro které doporučujeme
bezsilikonový separátor Lusin® Alro OL 141.
Lusin® Alro OL 151 – separátor na základě
syntetických olejů a aditiv pro aplikace při teplotách
formy do 150 °C.
Speciální vlastnosti:
• Vynikající separační a kluzný efekt v kombinaci
s odolností vůči vysokému tlaku.
• Dlouhodobý cyklus – možné vícenásobné
odformování.
• Vodou ředitelný.
• Dodatečné ošetření dílů, jako lakování, potisk,
lepení je možné (doporučujeme předem vyzkoušet)
www.chemtrend.com
Lusin® Alro separační prostředky zajišťují bezproblémové
odformování, úsporu času, zkrácení doby cyklu, jsou šetrné
vůči lisovacím nástrojům a formám a snižují zmetkovitost.
Osvědčily se v nejobtížnějších termoplastických a termosetových aplikacích.
Všechny Lusin® Alro separační prostředky
jsou velmi doporučované pro následující
termoplastické procesy:
• Vstřikování
• Vyfukování
• Extruze (fólií)
• Extruze (profilů)
• Kompounding
Chem-Trend nabízí Lusin® Alro separační prostředky
v obou verzích – silikonové a bezsilikonové.
• Silikonové separační prostředky nabízí výhody v jejich
dlouhodobém cyklu a vynikajících separačních
vlastnostech.
• Bezsilikonové produkty jsou doporučovány pro
vstřikování u výrobků, kde je požadovaná následná
povrchová úprava
Separační prostředky Lusin® jsou
na silikonové bázi a bezsilikonové.
®
Lusin
TPU
CA, CAB, CP
PPO, PEEK, PPS, PES, PSU
PET, PBT
PC
PA6, PA66, PA610, PA11, PA12
POM
PMMA
PTFE, PVDF
PVC
SAN, ABS, ASA
PS
Polyoelefíny
2002/72/EG registrováno
Schváleno pro potravinářství
Balení
Supply form
Aplikační teplota 200-300 °C
Produkt
Product
Aplikační teplota < 200 °C
SEPARAČNÍ
PROSTŘEDKY
RELEASE
AGENTS
bezsilikonové
Lusin® Alro OL 151 sprej / volné balení
Lusin® Alro OL 141 sprej / volné balení
Lusin® Alro OL 154
Lusin Alro OL 202 F sprej
Lusin® Alro LL 261²
sprej / volné balení
®
sprej / volné balení
®
sprej / volné balení
®
sprej / volné balení
Lusin Alro LL 301²
Lusin Alro O 152 S
silikonové
sprej
®
Lusin Alro O 153 S
®
Lusin Alro OL 153 S sprej / volné balení
Lusin® Alro OL 201 S sprej / volné balení
1
Registrováno dle evropské legislativy
PTFE báze
tučně = nejvíce používané produkty
2
Velmi doporučeno/ano
Doporučeno
Vhodné
Separační prostředky
Separační prostředky jsou vysoce sofistikované nástroje které napomáhají odformování plastových dílů z forem.
Separační prostředky mohou být rozděleny na:
- Bezsilikonové separační prostředky
- Silikonové separační prostředky
www.chemtrend.com
Čistící granuláty
Přímo použitelné čistící granuláty
Lusin® Clean G 315
Lusin Clean G 315 je přímo použitelný granulát
pro čištění šneků, válců a trysek vstřikovacích strojů
a extruderů. Tento produkt je vhodný pro použití
v potravinářském průmyslu, kde není možnost kontaktu
s potravinami. Granulát obsahuje vysoce kvalitní plasty
s aditivy a neobsahuje abraziva. Lusin® Clean G 315
je vhodný pro použití při teplotách až do 315 °C
a pro čištění horkých vtoků, zvláště pro plasty
s nízkým indexem toku.
Pokud je aplikován při správné teplotě materiálu,
Lusin® Clean G 315 je bez zápachu a rychle
odstraňuje napáleniny a barviva ze šneků, válců
a trysek.
Lusin® Clean G 320
Lusin® Clean G 320 offers the same benefits as
Lusin® Clean G 315 but is used in the production of
engineering plastics. Lusin® Clean G 320 is suitable
for use at a temperature up to 320 °C/608 °F.
Všechny chemické čistící granuláty značky
Lusin® firmy Chem-Trend jsou bezpečné
pro systémy horkých vtoků.
www.chemtrend.com
Čistící granuláty s opravdovou silou
Lusin® Clean G představují ideální čističe
pro termoplastické vstřikovací stroje a extrudery
bez kouře a bez zápachu. Granulovaná forma
čističe neobsahuje abraziva a umožňuje rychlé
a efektivní čištění vstřikovacích strojů s nízkou
spotřebou materiálu.
Granuláty
d)
®
Granuláty
d)
®
Granuláty
®
Granuláty
®
Lusin Clean G 410
Granuláty
d)
Lusin® Clean 15001
Granuláty
d)
Lusin® Clean G 295 C2
Granuláty
d)
Lusin® Clean G 300
Granuláty
d)
Lusin® Clean G 301
Granuláty
d)
Lusin® Clean LD 250
Granuláty
d)
Lusin® Clean 1002
Granuláty
Lusin Clean G 315
Lusin Clean OH 311
Lusin Clean OH 251
®
Lusin Clean 1003
Teplotní rozsah 120-250 °C
Teplotní rozsah 180-300 °C
Teplotní rozsah > 300 °C
TPU, TPE
CA, CAB, CP
PET, PBT
PC, PC/ABS
POM
PMMA
PTFE, PVDF
PVC
SAN, ABS, ASA
PS
Polyolefíny
Registrováno NSF
Prochází filtrem
Kompounding
Extruze (profilů)
Extruze (fólií)
Balení
Lusin® Clean G 320
Vyfukování
Produkt
Vstřikování
ČISTÍCÍ GRANULÁTY
PURGING
COMPOUNDS
Vhodné pro horké vtoky
Lusin
PA6, PA66, PA610, PA11, PA12
®
PPO, PEEK, PPS, PES, PSU, LCP
Čistící směsi pro přímé ®použití. Ideální čistící
materiály pro vstřikovací a vytlačovací stroje
na zpracování termoplastů. Tyto granuláty
umožňují rychlé a účinné čištění plastifikačních
válců při nízké spotřebě materiálu.
Granuláty
V případě změny materiálu z A na B čistěte pomocí Lusin granulátu vhodného pro A
koncentrát (25% Lusin Clean 1500 / 75% zpracovávaný polymer
2
koncentrát (30 % Lusin Clean G 295 C / 70% zpracovávaný polymer)
d)
H2
Doporučeno
Vhodné
Velmi doporučeno/ano
1
www.chemtrend.com
Vysoce kvalitní potravinářské produkty
Naše produkty jsou objektem nejpřísnějších kontrol
a vyhovují požadavkům balení v potravinářském
průmyslu. Projděte si prosím přehledovou tabulku
k nalezení správného potravinářského produktu
pro váš proces.
Lusin® Clean L 101 F
Lusin® Alro O 153 S
Čistič
Přímo použitelný čistič forem vyvinut speciálně
pro odstraňování polymerních usazenin
Separační prostředek
Univerzální silikonový separační prostředek
pro zpracování plastů a pryže pro použití
až do teploty formy 150 °C
Lusin® Clean L 52 F
Odmašťovač
Přímo použitelný odmašťovač pro veškeré výrobní
aplikace
Lusin® Lub UH1 96-402
Lusin® Alro OL 202 F
Lusin® Protect O 45 F
Separační prostředek
Bezsilikonový separační prostředek vhodný
pro teploty až do 200 °C
Antikorozní prostředek
Antikorozní prostředek na bázi tuků pro dočasnou
ochranu všech kovových povrchů; odpuzuje vodu
www.chemtrend.com
Mazivo
Mazání bez kovů až do teplot 1200 °C
®
PRODUKTY
PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
Lusin® Clean G 315
Čistící granulát
Speciálně vhodný pro všechny plasty s nízkým indexem
toku až do provozních teplot 315 °C
Schváleno pro potravinářství
Lusin
Čistící granulát
Vhodný pro všechny plasty až do provozních
teplot 320 °C
Produkt
Balení
Lusin® Clean L 101F
sprej / volné balení
b)
Čistící granulát
Speciálně vyvinut pro výrobu víček a uzávěrů
pro teploty až do 295 °C
Lusin® Clean L 52 F
sprej
b)
Lusin® Protect O 45 F
sprej / volné balení
c)
Lusin® Lub UH1 96-402
sprej / dóza
c)
Lusin® Clean G 410
Lusin® Lub PY 300 F
dóza
c)
Čistící granulát
Vhodný pro všechny plasty až pro provozní teploty
mezi 250 a 410 °C
Lusin® Lub O 32 F
volné balení
c)
Lusin® Alro OL 202 F
sprej
c)
Lusin® Alro O 153 S
sprej / volné balení
c)
Lusin® Clean G 300
Lusin® Clean G 320
granuláty
d)
Čistící granulát
Přímo použitelný pro šneky, válce a hlavy vyfukovacích
strojů a extruderů až do provozních teplot 300 °C
Lusin® Clean G 315
granuláty
d)
Lusin® Clean G 410
granuláty
d)
Lusin® Clean G 295 C
granuláty
d)
Lusin® Clean G 301
Lusin® Clean G 300
granuláty
d)
Čistící granulát
Přímo použitelný, vyvinut pro čištění šneků, válců
a vyfukovacích nástrojů pro polyolefíny
až do teplot 300 °C
Lusin® Clean G 301
granuláty
d)
Lusin® Clean LD 250
granuláty
d)
Lusin® Clean G 295 C
Registrováno dle 2002/72/EG
Lusin® Clean G 320
3
2
Koncentrát (30% Lusin Clean G 295 C / 70% zpracovávaný polymer)
Zažádáno o registraci
b) K1, K3
c) H1 d) H2
3
Lusin® Clean LD 250
Čistící granulát
Pro vysoce kvalitní jedno a vícevrstvé extrudery
při teplotách do 250 °C
www.chemtrend.com
Světová
A world podpora
of support
Chem-Trend přináší
globální
odbornost
každému
zákazníkovi:
brings global
expertise
to each
customer:
•
Špičkové termoplastické vývojové laboratoře
s,EADINGEDGETHERMOPLASTICDEVELOPMENTLABORATORIES
•
Výrobní závody na 5 kontinentech
s-ANUFACTURINGFACILITIESONFOURCONTINENTS
•
Prodejní a servisní kanceláře v 17 zemích
s3ALESANDSERVICEOFlCESINCOUNTRIES
•
Distribuční síť ve více než 50 zemích
s$ISTRIBUTIONNETWORKACROSSMORETHANCOUNTRIES
•
24 hodinová technická podpora
s!ROUNDTHECLOCKPRODUCTSUPPORTAVAILABLE
Chem-Trend
Chem-Trend Regional Headquarters
LPChem-Trend severní Amerika
Chem-Trend North America
Centrála
Global Headquarters
Howel, MI USA
Howell, MI USA
Tel.: 517.546.4520
Tel: 517.546.4520
Fax: 517.546.8910
Fax: 517.546.8910
[email protected]
[email protected]
Chem-Trend Germany
Chem-Trend
European Headquarters
Německo
Maisach, Germany
Evropská centrála
Tel: +49.8142.417.0
Maisach, Německo
Fax: +49.8142.1588.4
Tel.: +49.8142.417.0
[email protected]
Fax: +49.8142.1588.4
[email protected]
Chem-Trend jižní Amerika
Chem-Trend Brazil
Brazílie
Southern Hemisphere Headquarters
Valinhos, Sao Paulo, Brazílie
Valinhos, Sao Paulo, Brazil
Tel.: +55.19.3881.8220
Tel: +55.19.3881.8220
Fax: +55.19.3881.8222
Fax: +55.19.3881.8222
[email protected]
[email protected]
Chem-Trend India
Chem-Trend India
Bangalore, India
India Headquarters
Tel.: +91.80.4124.0201
Bangalore, India
Fax: +91.80.4124.0209
Tel: +91.80.3941.0410
Fax: +91.80.3941.0510
Chem-Trend Singapore
Chem-Trend Singapur
Asia-Pacific Headquarters
Singapur
Singapore
Tel.: +65.673.0113
Tel: +65.6736.0113
Fax: +656736.0655
Fax: +65.6736.0655
[email protected]
[email protected]
Chem-Trend Japan
Chem-Trend Japonsko
Japan Headquarters
Osaka, Japonsko
Osaka, Japan
Tel.: +81.66.225.1285
Tel: +81.66.225.1285
Fax: +81.66.225.1286
Fax: +81.66.225.1286
For
information
about Chem-Trend
andlokalitách
our locations
in other
countries,
Pro more
více informací
o Chem-Trendu
a našich
v dalších
zemích,
please
visit
us at naše
www.chemtrend.com/locations.asp.
navštivte
prosím
internetové stránky www.chemtrend.com/locations.asp.
www.chemtrend.com
Firma
Chem-Trend – 50 let na trhu
Chem-Trend je přední světový výrobce chemických specialit
s primárním zaměřením na špičkové separační prostředky.
Chem-Trend vyvíjí separační prostředky pro výroby zabývající se odformováváním dílů vyráběných z kompozitů, pryže, termoplastů nebo polyuretanu, tlakovým litím, tak jako
i čistícími granuláty a vnitřními a vnějšími postřiky pneumatik. Dále Chem-Trend vyrábí specializované pomocné
prostředky, jako údržbové produkty forem, čističe forem
a pasty pro široké spektrum průmyslových odvětví. Chem-Trend nabízí ucelenou paletu pomocných prostředků pro
termoplastický průmysl.
Chem-Trend disponuje výrobními zařízeními v Severní
a Jižní Americe, Evropě a Asii, s prodejními zastoupeními
v 17 zemích světa. Prostřednictvím zkušených prodejců
a globální distribuční sítě obsluhuje Chem-Trend téměř
všechny geografické trhy s výrobním potenciálem. Globální
zákazníci firmy Chem-Trend očekávají použitelnost produktů
v rozličných výrobních procesech, jakož i technický servis
vysoké úrovně.
Od roku 2004, je Chem-Trend součástí koncernu Freudenberg Chemical Specialities KG, člena Freudenberg Group,
se sídlem ve Weinheimu, v Německu. Výrobní závody
v Německu se nachází v Norderstedtu blízko Hamburgu
a v Maisach blízko Mnichova. V Maisach je situována evropská centrála i celosvětové vývojové centrum produktů
Lusin® pro termoplastický průmysl. Globální centrála je
umístěna v USA, Howel, Michigan.
Lusin® je registrovaná značka firmy Chem-Trend.
SPECTRA spol. s r.o.
Hvozdná 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, Czech Republic
telefon: +420 577 902 404, fax: +420 577 902 585
e-mail: [email protected]
www.spectrazlin.cz
EU 10/10 Version 2.0
Download

česky - SPECTRA spol. s ro