Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
FATIMA
Lisabon-Alcobaca-Batalha-Nazare-CoimbraTomar
Termín: 23.4. - 27.4.2013
Cena: 430,- EUR
V cene je zahrnuté:
- letenky Viedeň – Lisabon, Lisabon – Viedeň
- autokarová doprava (autobus zn. Mercedes)
- 4 x ubytovanie s raňajkami, 3 x večera
- sprievodca, kňaz
V cene nie je zahrnuté:
- letiskové poplatky 120 EUR
- komplexné cestovné poistenie 8,50 EUR
Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou.
Program:
1.deň: Stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne a následne odlet do
Lisabonu. Po prílete presun do centra, okružná jazda autobusom – belémska veža, kláštor sv.
Hieronýma, pamätník námorných objavov, Santo Antonio /kostol na mieste rodného domu Sv.
Antona Paduánského/. Odchod do Fatimy, ubytovanie
2. deň: Po raňajkách celodenný náboženský program vo Fatime. V rámci programu krížová cesta
a návšteva rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto v
Aljustreli. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri kaplnke Zjavenia a sviečkový sprievod.
3. deň: Po raňajkách odchod do Batalhy /kláštor zo 14.st., majstrovské dielo portugalskej gotickej architektúry/. Pokračovanie do Alcabacy /kláštor a najväčší kostol v
Portugalsku, spojený s príchodom rádu cisterciánov/. Zastávka v rybárskej dedinke Nazaré,
večera, ubytovanie vo Fatime.
4. deň: Po raňajkách odchod do Tomar /monumentálny kláštor, pôvodne templársky, neskôr
sídlo Kristovho rádu/. Pokračovanie do Coimbra /sídlo najstaršej univerzity v zemi/, stará
katedrála, nový kláštor sv. Kláry, kaplnka v kláštore sestier karmelitánok, kde bývala sestra
Lucia. Večera, ubytovanie vo Fatime
5. deň: Po raňajkách odchod do Lisabonu, prílet do Viedne. Následne transfer na Slovensko
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
FATIMA a Perly južného Španielska
SEVILLA – CORDOBA GRANADA - VALENCIA
Termín: 28.4. - 3.5.2013
Cena: 475,- EUR
Mariánska púť do Fatimy, spojená s návštevou významných španielskych miest – skvostné
katedrály – svätý grál.
V cene je zahrnuté:
- transfer Bratislava – Schwechat – Bratislava, letenka Viedeň - Lisabon, Valencia – Viedeň,
autokarová doprava po trase (autobus zn. Mercedes)
- 5 x ubytovanie , 4 x polpenzia
- sprievodca, kňaz
V cene nie je zahrnuté:
- letiskové poplatky 120,- EUR
- komplexné cestovné poistenie 8,50 EUR
Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.
Program:
1. deň: ráno zraz v Bratislave a následne transfér na letisko do Viedne. Prílet do Lisabonu v
poobedňajších hodinách. Odchod do Santarém, kostol eucharistického zázraku. Pokračovanie do
Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom
zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí
bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa
nazval „tanec slnka". Ubytovanie, spoločná večerná modlitba ruženca, následne sviečkový
sprievod.
2. deň: po raňajkách celodenný náboženský program vo Fatime. Prehliadka Baziliky s hrobmi
bl. Františka, bl. Hyacinty a sestry Lucie. Návšteva moderného kostola Svätej Trojice. Krížová
cesta. Návšteva rodného domu troch vizionárov v Aljustreli. Po večeri spoločná modlitba
ruženca, následne sviečkový sprievod. Ubytovanie.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
3.deň: po raňajkách odchod do Sevilly - hlavné mesto horúcej Andalúzie a prístav, kam sa
privážalo bohatstvo Nového sveta, majestátna katedrála a Giralda, Kolumbova hrobka, palác
Alcazar, Zlatá veža. Večera, ubytovanie.
4.deň: po raňajkách Cordoba – jedno z najnavštevovanejších španielskych miest. Mesto, ktoré
dominovalo stredovekej Európe, rodisko Senecu a Lucana, pôsobisko Averroa a Maimonidesa,
fantastický mix kresťanskej, moslimskej a židovskej kultúry. Mešita – katedrála, stojaca na
mieste pôvodného vizigótského chrámu, Nesinat al Zahara – majestátny palác Abd al Rahmana
III. Alcazar a sídlo európskych monarchov, unikátne synagógy, rímske pamiatky. Neďaleko
Cordoby sa narodil sv. František Solano a pôsobil tu i sv. Ján Avilský. Pokračovanie do Granady
– perla Španielska a celého Iberského poloostrova, ukážka prekrásnej arabskej architektúry –
Alhambra, po stopách Almohádov a Almorávidov. Uvidíme prečo boli Arabi najvyspelejšou
kultúrou starej Európy, kresťanská Granada, Capella Real a hrobka Izabely Kastílskej a
Ferdinanda. Tu pôsobil i svätý Ján z Boha. Miesto na ktoré sa nezabúda.Večera, ubytovanie.
5.deň: po raňajkách odchod do Valencie, jedného z najväčších a najbohatších španielskych miest.
Katedrála založená v 13. stor. uchováva vzácnu pamiatku Santo Caliz /svätý grál/, z ktorého
údajne pil Pán Ježiš pri poslednej večeri. V stredoveku bol kalich ukrytý v kláštore v severnom
Aragone. Gotická stavba La Lonja – burza, ktorú chráni UNESCO a obrovský trh Mercado
Central. Večera, ubytovanie.
6.deň: po raňajkách odchod na letisko vo Valencii, odlet do Viedne. Po prílete transfer do
Bratislavy.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
Fatima
Termín: 06.06.2013 - 09.06.2013, 10.10.2013 - 13.10.2013
Cena: 584 EUR
V cene je zahrnuté: cestovné poistenie, poistenie voči insolventnosti, ubytovanie, polpenzia,
doprava, delegát CK, DPH.
Program zájazdu:
1.deň: doprava autokarom z Bratislavy do Viedne a odlet do Lisabonu. Transfer do Fatimy,
prehliadka pôvodnej i novej baziliky a celého areálu so sprievodcom, večera, sviečkový sprievod
a ruženec, nocľah.
2.deň: slovenská svätá omša, raňajky, ružencová pobožnosť v Kaplnke Zjavenia, medzinárodná
svätá omša. slovenská Krížová cesta a prehliadka miest zjavenia vo Valinhos a Loca do Anjo,
prehliadka rodného domu vizionárov v Aljustrel. Večera, sviečkový sprievod a ruženec, nocľah.
3.deň: raňajky, celodenný výlet do Batalhy (kláštor zo 14. stor.) a návšteva Alcobacy (najväčší
kostol v Portugalsku). Zastávka v dedinke Nazaré pri Atlantickom oceáne, slovenská svätá omša
v Kostole eucharistického zázraku v Santarém. Návrat do hotela vo Fatime, večera, sviečkový
sprievod a ruženec, nocľah.
4.deň: raňajky, odchod z Fatimy do Lisabonu, krátka autokarová prehliadka mesta, slovenská
svätá omša v Kostole sv. Antona Paduánskeho, transfer na letisko. Odlet z Lisabonu do Viedne a
následný transfer autokarom do Bratislavy.
V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Viedeň – Lisabon a späť, ubytovanie: 3 x v dvoj- a trojlôžkových izbách v 3*
hoteli v centre Fatimy, stravovanie: 3 x polpenzia (kontinentálne raňajky a na večeru servírované
menu vrátane nápojov) vo Fatime, služby sprievodcu CK, sprievod kňaza, transfery z Bratislavy
na letisko vo Viedni a späť a z letiska v Lisabone do Fatimy a späť, náboženský program podľa
popisu, panoramatická autokarová prehliadka Lisabonu s miestnym sprievodcom, celodenný
výlet do Batalhy, Alcobacy, Nazaré a Santarému (bez vstupov) s miestnym, sprievodcom, DPH,
letiskové, bezpečnostné a servisné poplatky 99 €/os., komplexné cestovné poistenie
ŠTANDARD (2,50 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, asistenčných
služieb a poistenia voči insolventnosti CK.
Dobrovoľné doplatky: komplexné cestovné poistenie EURO PLUS (3,50 € na osobu a deň
zájazdu)
Príplatok: za jednolôžkovú izbu 75 €.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
Lurdy a Fatima
5-dňový pútnický zájazd letecky
Termín: 16.10.2013 do 20.10.2013
Cena: 797,50 EUR
V cene je zahrnuté: cestovné poistenie, poistenie voči insolventnosti, ubytovanie, polpenzia,
doprava, delegát CK, DPH.
Program zájazdu:
1.deň: ráno odlet z Bratislavy do Lúrd, slovenská svätá omša,
prechádzka po stopách sv. Bernadetty po mestečku Lurdy,
mariánska procesia s požehnaním, večera v hoteli, sviečkový
sprievod, nocľah.
2.deň: raňajky, slovenská svätá omša pri Jaskyni Zjavenia, návšteva bazénov s lurdskou vodou,
Krížová cesta, video o sv. Bernadette, mariánska procesia, večera v hoteli, sviečkový sprievod,
nocľah.
3.deň: raňajky, transfer na letisko a odlet do Porta. Prehliadka mesta, slovenská svätá omša. Cesta
do Fatimy, ubytovanie a večera v hoteli, ružencová pobožnosť a večerný sviečkový sprievod,
nocľah.
4.deň: raňajky, slovenská svätá omša, Krížová cesta, prehliadka Valinhos a Aljustrel. Návšteva
Batalhy (kláštor zo 14. stor.) Alcobacy (pamiatka UNESCO) a rybárskej dedinky Nazaré. Návrat
do Fatimy, večera, ruženec a sviečkový sprievod, nocľah. 5.deň: raňajky, ružencová pobožnosť a
medzinárodná svätá omša. Popoludní odchod z Fatimy na letisko do Porta, večer odlet do
Bratislavy.
V CENE JE ZAHRNUTÉ
Letecká doprava: Bratislava – Lurdy – Porto – Bratislava.
Ubytovanie: 2 x v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách v 3* hoteli v centre Lúrd, 2 x
dvojlôžkových a trojlôžkových izbách v 3* hoteli v centre Fatimy.
www.cabyzant.sk
Hlavná 3, Prešov, 051/ 756 26 68
[email protected], www.cabyzant.sk
Stravovanie: 2 x polpenzia (kontinentálne raňajky a servírované večere formou menu) v Lurdách,
2 x polpenzia (kontinentálne raňajky a servírované večere formou menu vrátane nápojov) vo
Fatime.
Ostatné: služby sprievodcu CK a kňaza, transfery z letiska v Lurdách do hotela a späť, a z Porta
do Fatimy a späť, výlet Alcobaca, Batalha a Nazaré (bez vstupov), prehliadka Porta s miestnym
sprievodcom, náboženský program podľa popisu, DPH, letiskové,. bezpečnostné a servisné
poplatky vo výške 145 €/os., komplexné cestovné poistenie ŠTANDARD (2,50 € na osobu a deň
zájazdu) alebo EURO PLUS (3,50 € na osobu a deň zájazdu – dopláca sa) vrátane poistenia
storno poplatkov, asistenčných služieb a poistenia voči insolventnosti CK.
Príplatok: za jednolôžkovú izbu 110 €.
www.cabyzant.sk
Download

Fatima letecky